511296115 ח.פ. עידן אביזרי אופנה סידקית ומתנות ח.י. בע

Transcription

511296115 ח.פ. עידן אביזרי אופנה סידקית ומתנות ח.י. בע
‫עידן אביזרי אופנה סידקית ומתנות ח‪.‬י‪ .‬בע"מ ח‪.‬פ‪511296115 .‬‬
‫‪ .5‬פרטי העיצום‪:‬‬
‫חוק (בסיס) ‪ +‬סעיף‬
‫חוק הגנת השכר תשי"ח ‪ 1951‬סעיף ‪65‬א‪ ,‬אי‬
‫העברת סכומים שנוכו למי שלו יועדו או‬
‫העביר באיחור‬
‫מספר‬
‫עובדים‬
‫כללי‬
‫מספר‬
‫עובדים‬
‫שנבדקו‬
‫___‬
‫‪1‬‬
‫סה"כ‬
‫סכום העיצום‬
‫במקור‬
‫‪₪21.0121511 ₪21.0121511‬‬
‫‪₪21.0121511‬‬
‫‪ .6‬הפחתת עיצום כספי‪ :‬כן‪ /‬לא‬
‫א‪ .‬לא הפר כל הוראה בחמש השנים‪04% -‬‬
‫ב‪ .‬לא הפר את אותה הוראה בחמש השנים שקדמו להפרה – ‪52%‬‬
‫ג‪ .‬הפסיק את ההפרה בטרם פנה אליו מפקח עבודה‪04% -‬‬
‫ד‪ .‬המעביד נקט פעולות למניעת הישנות ההפרה ולהקטנת הנזק שנגרם בשלה‪54% -‬‬
‫ה‪ .‬המעביד הסתמך על בדיקות תקופתיות שנערכו בידי בודק שכר מוסמך‪ ,‬שלפיהן קוימה בידיו‬
‫החובה שהופרה‪04% -‬‬
‫ו‪ .‬נסיבות אישיות חריגות למעביד יחיד המעסיק פחות מ‪ 04-‬עובדים‪52% -‬‬
‫סה"כ אחוזי הפחתה‪:‬‬
‫‪ .3‬הוגש ערר‪ :‬כן‪ /‬לא‬
‫‪ .4‬תוצאות ועדת ערר‪:‬‬
‫• הבקשה נדחתה‬
‫• הבקשה התקבלה‬
‫• התקבלה חלקית‬
‫משרד הכלכלה‬
‫אגף האכיפה‪ ,‬מטה האגף‪ .‬רחוב מנחם בגין ‪ ,521‬תל אביב ‪1075275‬‬
‫טל' ‪ ,30-7037433‬פקס ‪[email protected] ,30-2464283‬‬

Similar documents