חידון על מגילת אסתר

Comments

Transcription

חידון על מגילת אסתר
‫בס"ד‬
‫ניתן לקבל את החידון במייל‪[email protected] :‬‬
‫חידון על מגילת אסתר‬
‫פרק א‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫אורות עציון‬
‫בנים‬
‫ַּמֹו"!‬
‫ֵר ____ ע‬
‫דב‬
‫ּומ ַ‬
‫ֵיתֹו ְ‬
‫בב‬
‫איׁש ____ ְ‬
‫ָּל ִ‬
‫ִהיֹות כ‬
‫השלם‪" :‬ל ְ‬
‫שורר‪ ,‬כלשון‬
‫‪13‬‬
‫אדון‪ ,‬כלשון‬
‫סורר‪ ,‬כלשון‬
‫אדון‪ ,‬בשפת‬
‫על כמה מדינות מלך אחשורוש?‬
‫‪120‬‬
‫‪127‬‬
‫‪125‬‬
‫‪137‬‬
‫פרק ב‬
‫מתי עשה אחשורוש את המשתאות?‬
‫מיד לאחר שנשא את ושתי לאשה‪.‬‬
‫בשנה העשירית למולכו‪.‬‬
‫בשנה השלישית למולכו‪.‬‬
‫לאחר שכבש את ירושלים והגלה את כלי המקדש לפרס‪.‬‬
‫מתי חיפש אחשורוש אשה אחרת תחת ושתי?‬
‫בסוף ימי המשתה שארך ‪ 180‬יום‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫לאחר שעבר הכעס שלו על ושתי‪.‬‬
‫בסוף ימי המשתה שארך שבועיים‪.‬‬
‫לאחר שנת אבל שהתאבל על ושתי‪.‬‬
‫למי עשה אחשורוש את המשתה הראשון?‬
‫לכל שריו ועבדיו‪.‬‬
‫לכל תושבי שושן הבירה‪.‬‬
‫לכל תושבי המדינות שבהם הוא מלך‪.‬‬
‫המשתה הראשון היה רק לו‪ ,‬להמן ולאסתר המלכה‪.‬‬
‫כיצד הציעו לאחשורוש למצוא אשה חדשה במקום ושתי?‬
‫באמצעות גורל (=פּור)‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫שדכן שידך לו את אסתר בת אביחיל‪.‬‬
‫ֶּא יצא לחפש לו אשה ראויה בכל מדינות מלכותו‪.‬‬
‫ֵג‬
‫ה‬
‫לאסוף את כל הנערות הבתולות מכל מדינות מלכותו‪ ,‬ולבחור אחת‪.‬‬
‫כמה זמן ָארך המשתה הראשון?‬
‫שבועיים בדיוק‪.‬‬
‫‪ 30‬יום‪.‬‬
‫‪ 180‬יום‪.‬‬
‫לא מפורש במגילה‪.‬‬
‫ֶא?‬
‫הג‬
‫מי היה ֵ‬
‫קרוב משפחה של מרדכי ואסתר‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫אחד מבניו של ממוכן (=המן)‪.‬‬
‫שומר הנשים של המלך‪.‬‬
‫קרא לפני אחשורוש בספר הזכרונות‪.‬‬
‫למי עשה אחשורוש את המשתה השני?‬
‫לכל שריו ועבדיו‪.‬‬
‫לכל תושבי שושן הבירה‪.‬‬
‫לכל תושבי המדינות שבהם הוא מלך‪.‬‬
‫המשתה השני היה רק לו‪ ,‬להמן ולאסתר המלכה‪.‬‬
‫כיצד מכונה מרדכי במגילה?‬
‫איש יהודי‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫איש הגֹולה‪.‬‬
‫דֹוד אסתר‪.‬‬
‫תשובות א' וב' נכונות‪.‬‬
‫כמה זמן ָארך המשתה השני?‬
‫שבועיים בדיוק‪.‬‬
‫‪ 30‬יום‪.‬‬
‫‪ 180‬יום‪.‬‬
‫שבוע‪.‬‬
‫מאיזה שבט היה מרדכי?‬
‫ראובן‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫בנימין‪.‬‬
‫זבולון‪.‬‬
‫אשר‪.‬‬
‫מי עוד עשה משתה במקביל לאחשורוש?‬
‫ממוכן‪.‬‬
‫המן‪.‬‬
‫וָשתי‪.‬‬
‫כורש‪.‬‬
‫מה מוצאו של מרדכי?‬
‫דור שני לנולדים בפרס‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫נולד בירושלים ובא עם הגולה לבבל‪.‬‬
‫אבותיו היו גרים‪.‬‬
‫לא מפורש במגילה‪.‬‬
‫מדוע ציווה אחשורוש להביא את ושתי המלכה בזמן המשתה?‬
‫להשוויץ ביופי שלה‪.‬‬
‫רצה להראות לכולם את מידותיה הנעלות של אשתו ושתי‪.‬‬
‫ְרֹאשּה‪.‬‬
‫ָ‬
‫ְכּות ב‬
‫מל‬
‫ֶּר ַ‬
‫ֶּת‬
‫כדי לשים כ‬
‫הוא היה שיכור‪.‬‬
‫איזה שם נוסף היה לאסתר?‬
‫הדס‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫תמר‪.‬‬
‫הדסה‪.‬‬
‫יש יותר מתשובה אחת נכונה‪.‬‬
‫כיצד הגיב אחשורוש לסירוב של ושתי לבוא לפניו?‬
‫כעס מאוד‪.‬‬
‫נעלב מאוד‪.‬‬
‫התייעץ עם השרים שלו מה לעשות‪.‬‬
‫תשובות א' וג' נכונות‪.‬‬
‫ִרבה של אסתר למרדכי?‬
‫מה היתה הק‬
‫בני דודים‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫אחים‪.‬‬
‫מרדכי היה דוד של אסתר‪.‬‬
‫אף תשובה אינה נכונה‪.‬‬
‫מי השיב לאחשורוש כיצד עליו להגיב לסירוב ושתי לבוא לפניו?‬
‫זרש‪ ,‬כי היא קנאה בוַשתי‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫בגתן ותרש‪ ,‬כי הם רצו להרוג קודם את ושתי ואחר כך את אחשורוש‪.‬‬
‫ממוכן‪ ,‬שהיה מהשרים הקרובים למלך‪.‬‬
‫ְכּות‪.‬‬
‫מל‬
‫בַ‬
‫ִׁאשֹנָה ַ‬
‫ִׁים ר‬
‫ַיֹשב‬
‫ךה ְ‬
‫ֶּל ְ‬
‫ַמ ֶּ‬
‫פנֵי ה‬
‫ֵי ְ‬
‫ַי רֹא‬
‫מד‬
‫ַס ּו ָ‬
‫פר‬
‫ֵי ָ‬
‫שר‬
‫ַת ָ‬
‫בע‬
‫שְ‬
‫ִׁ‬
‫מה ציווה מרדכי את אסתר?‬
‫להתפלל שה' יבטל את גזירת המן‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫לא לספר לאף אחד מאיזה עם היא‪.‬‬
‫לא להגיד לאף אחד שהיא קרובת משפחה שלו‪.‬‬
‫כל התשובות נכונות‪.‬‬
‫מה הציעו לאחשורוש לעשות בתגובה לכך שוַשתי לא באה?‬
‫להרוג אותה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫לתלות אותה‪.‬‬
‫להמליך אשה אחרת‪ ,‬ושוַשתי לא תבוא יותר אל המלך‪.‬‬
‫תשובות ב' וג' נכונות‪.‬‬
‫כיצד הכינו את הנשים בשביל אחשורוש שיבחר אחת מהן לאשה?‬
‫עשו ביניהן תחרות מאסטר‪-‬שיף‪ ,‬לבדוק מי מבשלת הכי טוב‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫אמרו להן שהן יכולות לבקש בקשה אחת לפני שהן באות אל המלך‪.‬‬
‫הן התכוננו שנה(!) בכל מיני שמנים ובשמים לפני שבאו אל המלך‪.‬‬
‫הסבירו להן את החובות והזכויות של מי שתהיה אשתו של המלך‪.‬‬
‫למה הציעו שרי אחשורוש לאחשורוש לנהוג בוַשתי כפי שנהג?‬
‫כי היא היתה חצופה כשהחליטה לעשות משתה נפרד מאחשורוש‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫ממוכן רצה לשאת את ושתי לאשה‪ ,‬לכן הציע לאחשורוש לגרש אותה‪.‬‬
‫כדי שכל הנשים יכבדו את בעליהם‪.‬‬
‫יש יותר מתשובה אחת נכונה‪.‬‬
‫מה ביקשה אסתר לקראת בואה אל המלך אחשורוש?‬
‫לאפשר לה לשמור על קשר עם מרדכי‪ ,‬גם אם אחשורוש יבחר בה‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫ָלות את עמה ואת מולדתה‪.‬‬
‫שלא ידרשו ממנה לג‬
‫טבעת יהלום יקרה‪.‬‬
‫לא ביקשה כלום‪.‬‬
‫כיצד חגג אחשורוש את נישואיו עם אסתר המלכה?‬
‫משתה יין‪ ,‬אלא מה?!‬
‫‪25‬‬
‫לקח אותה למסע סביב העולם ‪ 180 -‬יום!‬
‫שכח אותה תוך יום‪ ,‬ולא קרא לה זמן רב אפילו פעם אחת‪.‬‬
‫עשה משתה לכל שריו ועבדיו‪ ,‬וביקש להביא את אסתר לפני כולם‪.‬‬
‫כיצד הגיב אחשורוש לבקשת המן להשמיד את ישראל?‬
‫לא נראה לך מוגזם להרוג עם שלם בגלל יהודון אחד שלא משתחווה?‬
‫‪38‬‬
‫תהרוג אותם‪ ,‬מה אכפת לי; רק אל תשכח את הכסף שהבטחת‪...‬‬
‫ֶּה עשו?‬
‫אם מרדכי חטא‪ ,‬כל היהודים מ‬
‫אתה יכול להרוג אותם‪ ,‬וגם על הכסף שהבטחת לתת לי אני מוותר‪.‬‬
‫מי ביקש לשלוח יד במלך אחשורוש?‬
‫ממוכן‪ ,‬כי הוא רצה לשאת לאשה את אסתר‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫בני המן ‪ -‬הם רצו שאביהם ימלוך תחת אחשורוש‪.‬‬
‫זרש ובני המן‪.‬‬
‫בגתן ותרש‪.‬‬
‫את מי ביקש המן להרוג?‬
‫את כל היהודים‪.‬‬
‫‪39‬‬
‫את כל היהודים הזכרים‪.‬‬
‫את כל היהודים המבוגרים‪.‬‬
‫רק את היהודים הזכרים מעל גיל ‪.20‬‬
‫כיצד ניצל אחשורוש מהמבקשים להמיתו?‬
‫היו לו סוכני מודיעין מצויינים שהצליחו לסכל את המרד‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫במקרה הוא טייל בגינת הביתן ליד מי שרצו להמיתו ושמע אותם‪.‬‬
‫ֶּש לאכול אותו‪.‬‬
‫ֶּר‬
‫כשהביאו לו את האוכל עם הרעל‪ ,‬הוא ציווה על ת‬
‫אסתר סיפרה לו ששמעה ממרדכי‪.‬‬
‫מה עשו המלך והמן לאחר שסיכמו על השמדת העם היהודי?‬
‫שתו יין‪.‬‬
‫‪40‬‬
‫דנו בנושאים חשובים אחרים הקשורים למדינה‪.‬‬
‫ָרֹו?‬
‫ִׁיק‬
‫ֵץ ב‬
‫חפ‬
‫ך ָ‬
‫ֶּל ְ‬
‫ַמ ֶּ‬
‫ֲשר ה‬
‫ִׁיש א ֶּ‬
‫ָא‬
‫ֲשֹות ב‬
‫לע‬
‫ַה ַ‬
‫אחשורוש שאל את המן‪ :‬מ‬
‫אף תשובה אינה נכונה‪.‬‬
‫מה עשה אחשורוש למי שביקשו לשלוח יד במלך?‬
‫הרג אותם בחרב‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫תלה אותם על עץ‪.‬‬
‫הכניס אותם לבית הסוהר‪.‬‬
‫הרעיב אותם עד שהם מתו‪.‬‬
‫פרק ד‬
‫פרק ג‬
‫כיצד הגיב מרדכי כששמע על גזירת המן?‬
‫קרע את בגדיו ולבש שק ואפר‪.‬‬
‫‪41‬‬
‫ציווה לקרוא לאסתר כדי לספר לה‪.‬‬
‫צעק צעקה גדולה על המן‪ :‬מה עשית?!‬
‫יש יותר מתשובה אחת נכונה‪.‬‬
‫מזרעו של מי היה המן?‬
‫אגג‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫נבוכדנצר‪.‬‬
‫עמלק‪.‬‬
‫יש יותר מתשובה אחת נכונה‪.‬‬
‫כיצד הגיבו היהודים כששמעו על גזירת המן?‬
‫התכוננו למלחמה וצברו אוכל‪.‬‬
‫‪42‬‬
‫התאבלו וצמו‪.‬‬
‫התחילו להכין כלי נשק כדי להגן על עצמם‪.‬‬
‫ביקשו ממרדכי ומשאר חברי הסנהדרין להתפלל עליהם‪.‬‬
‫כיצד ציווה אחשורוש לכבד את המן?‬
‫חייב את כל שריו ועבדיו להביא מתנות להמן‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫נתן להמן לרכב על הסוס הישן שלו וללבוש את בגדי המלך הישנים‪.‬‬
‫ציווה שכל שריו ועבדיו ישתחוו להמן‪.‬‬
‫הזמין את המן למשתה עם המלכה אסתר‪.‬‬
‫מאֹד"?‬
‫ָּה ְ‬
‫ְכ‬
‫ּמל‬
‫הַ‬
‫ְחל ַ‬
‫חל ַ‬
‫תַ‬
‫ַת ְ‬
‫מדוע "ו ִ‬
‫סיפרו לה שמרדכי לובש שק‪.‬‬
‫‪43‬‬
‫שמועת הגזירה של המן ואחשורוש הגיעה לאוזניה‪.‬‬
‫מרדכי ציווה עליה לבוא אל המלך והיא פחדה שהוא יהרוג אותה‪.‬‬
‫היא לא רצתה להנשא למלך אחשורוש‪.‬‬
‫כיצד הגיב המן כשהבין שמרדכי מסרב להשתחוות לו כפי שציווה‬
‫המלך?‬
‫ציווה מיד להכין עץ כדי לתלות עליו את מרדכי‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫כעס עד מאוד‪.‬‬
‫החליט להרוג את כל העם של מרדכי‪.‬‬
‫תשובות ב' וג' נכונות‪.‬‬
‫כיצד קראו למשרת ששלחה אסתר לשאול את מרדכי מדוע הוא‬
‫לבוש שק?‬
‫ַי‪.‬‬
‫הג‬
‫ֵ‬
‫‪44‬‬
‫ֶּן‪.‬‬
‫שג‬
‫ת ֶּ‬
‫פְ‬
‫ַ‬
‫ך‪.‬‬
‫תְ‬
‫הָ‬
‫ֲ‬
‫ֶּא‪.‬‬
‫ֵג‬
‫ה‬
‫מתי הפיל המן את הפור לקביעת התאריך להשמדת עם ישראל?‬
‫בחודש הגאולה‪.‬‬
‫‪32‬‬
‫בחודש אב‪.‬‬
‫בי"ג אדר‪ ,‬לכן צמים בתענית אסתר‪.‬‬
‫אף תשובה אינה נכונה‪.‬‬
‫מה ציווה מרדכי על אסתר בעקבות גזירת השמד של המן?‬
‫להתחנן לפני אחשורוש לבטל את הגזירה‪.‬‬
‫‪45‬‬
‫להמשיך לא לספר לאף אחד את עמה ואת מולדתה‪.‬‬
‫לצום ‪ 3‬ימים‪ ,‬לילה ויום‪.‬‬
‫תשובות א' וג' נכונות‪.‬‬
‫איזה תאריך קבע המן להשמדת עם ישראל?‬
‫י"ד באדר‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫י"ג באדר‪.‬‬
‫ט"ו באדר‪.‬‬
‫בכל המדינות ‪ -‬י"ד באדר‪ ,‬בשושן ‪ -‬ט"ו באדר‪.‬‬
‫מה השיבה אסתר לבקשת מרדכי בעקבות גזירת המן?‬
‫אבוא אל המלך‪ ,‬אבל אני לא בטוחה שהוא יקשיב לי‪.‬‬
‫‪46‬‬
‫שיב‪.‬‬
‫ה ִׁ‬
‫לָ‬
‫ֵין ְ‬
‫ך‪ ...‬א‬
‫ֶּל ְ‬
‫ַמ ֶּ‬
‫ְשם ה‬
‫ָב ב ֵ‬
‫כת‬
‫ֲשר נְִׁ‬
‫ָב א ֶּ‬
‫כת‬
‫אבוא אל המלך‪ ,‬אע"פ ש ְ‬
‫אני לא יכולה להכנס אל המלך בלי שהוא קרא לי‪ .‬הוא יהרוג אותי!‬
‫אני מוכנה לבקש מהמלך לבטל את הגזירה רק אם תבוא איתי‪.‬‬
‫כיצד ניסה המן לשכנע את אחשורוש להשמיד את עם ישראל?‬
‫הסביר לו למה ישראל הוא עם מוזר‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫הבטיח לו שאף אחד לא ישים לב אם עם ישראל יושמד‪.‬‬
‫הבטיח לו שהוא לא יפגע באסתר המלכה‪.‬‬
‫כל התשובות נכונות‪.‬‬
‫כמה זמן אחשורוש נמנע מלקרוא לאסתר המלכה?‬
‫שבועיים‪.‬‬
‫‪47‬‬
‫חודש‪.‬‬
‫‪ 3‬חודשים‪.‬‬
‫שנה‪.‬‬
‫כמה כסף הציע המן לאחשורוש כדי לשכנע אותו להשמיד את‬
‫ישראל?‬
‫‪ 100,000‬שקל כסף‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫‪10,000‬‬
‫‪24,000‬‬
‫‪ - 12,000‬כנגד י"ב שבטי ישראל‪.‬‬
‫מה השיב מרדכי לאסתר שלא רצתה בהתחלה לבוא אל המלך?‬
‫הרבה דרכים לה' להציל את עמו‪ ,‬אבל את בעצמך עלולה להענש‪.‬‬
‫‪48‬‬
‫אם תחכי עד שהוא יקרא לך‪ ,‬זה יכול להיות מאוחר מדי!‬
‫מה את יודעת?! אולי נבחרת להיות מלכה‪ ,‬בשביל להציל את ישראל‪.‬‬
‫תשובות א' וג' נכונות‪.‬‬
‫מה נתן אחשורוש להמן כסימן שהוא מסכים לבקשה להשמיד את‬
‫ישראל?‬
‫את השרביט אשר בידו‪.‬‬
‫‪36‬‬
‫את הטבעת שלו‪.‬‬
‫את המפתח לאוצרות שלו‪ ,‬שיביא את הכסף שהבטיח אל גנזי המלך‪.‬‬
‫תשובות א' וג' נכונות‪.‬‬
‫כיצד מכנה המגילה את המן?‬
‫צורר היהודים‪.‬‬
‫‪37‬‬
‫משנה למלך אחשורוש‪.‬‬
‫מאחשדרפני המלך‪.‬‬
‫אחד מרואי פני המלך‪.‬‬
‫ִים ______"!‬
‫ליְהּוד‬
‫ֲמֹוד ַ‬
‫השלם‪ ______" :‬יַע‬
‫רווח והצלה‪ ,‬בלעדיך‬
‫‪49‬‬
‫ך‬
‫ְת ְ‬
‫בל ֶּ‬
‫רווח והצלחה‪ִׁ ,‬‬
‫רווח‪ ,‬ואת ובית אביך תאבדו‬
‫רווח והצלה‪ ,‬ממקום אחר‬
‫ְכּות"?‬
‫ַּמל‬
‫ת לַ‬
‫ַע ְ‬
‫הג ַ‬
‫ָּזֹאת ִ‬
‫ְעת כ‬
‫אם ל ֵ‬
‫ֵע ִ‬
‫מי יֹוד ַ‬
‫מי אמר לאסתר‪ִ " :‬‬
‫אחשורוש‪.‬‬
‫‪50‬‬
‫בגתן ותרש‪.‬‬
‫ך‪.‬‬
‫תְ‬
‫הָ‬
‫ֲ‬
‫מרדכי‪.‬‬
‫מה ציותה אסתר על מרדכי כשהסכימה לבוא אל המלך?‬
‫שכל היהודים הגרים בעיר שושן יצומו עליה ‪ 3‬ימים‪.‬‬
‫‪51‬‬
‫שגם הוא יבוא איתה אל המלך‪.‬‬
‫שיתפלל עליה‪.‬‬
‫שכל היהודים יצומו עליה ‪ 3‬ימים‪.‬‬
‫מתי בא המן לבקש מאחשורוש לתלות את מרדכי?‬
‫בסוף המשתה הראשון עם המלך ואסתר‪.‬‬
‫‪64‬‬
‫לאחר המשתה השני עם המלך ואסתר‪.‬‬
‫באמצע הלילה‪.‬‬
‫לאחר הפעם השלישית שמרדכי לא כרע ולא השתחווה לו‪.‬‬
‫פרק ה‬
‫כיצד הגיב אחשורוש כשהמן בא אליו בלילה בין המשתאות‬
‫שעשתה אסתר?‬
‫אותך בדיוק חיפשתי‪!...‬‬
‫‪65‬‬
‫אתמול נפגשנו במשתה ומחר שוב נפגש‪ ,‬גם בלילה אתה בא?!‬
‫מה כל כך דחוף לך שבאת באמצע הלילה?‬
‫אני רוצה לעשות כבוד למישהו ואני לא יודע איך‪ ,‬יש לך רעיון?‬
‫כיצד הגיב אחשורוש כשראה את אסתר בחצר בית המלך?‬
‫ָּה‪.‬‬
‫ָאת‬
‫קר‬
‫לְ‬
‫ָץ ִׁ‬
‫ְא וַיָר‬
‫וַיַר‬
‫‪52‬‬
‫ציווה להוציא אותה מהארמון מיד‪ ,‬כיון שהיא נכנסה בלי רשות‪.‬‬
‫ציווה להרוג אותה אבל בסוף התחרט‪.‬‬
‫הושיט לה את השרביט שלו לסמן לה שהיא יכולה להכנס‪.‬‬
‫כמה משתאות עשתה אסתר במגילה?‬
‫‪2‬‬
‫‪53‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫מה אמר אחשורוש לאסתר במשתה הראשון?‬
‫כמה טוב שהזמנת את המן‪ ,‬הוא החבר הכי טוב שלי‪.‬‬
‫‪54‬‬
‫מה פתאום הזמנת את המן? אני לא מספיק טוב בשבילך?!‬
‫ת'כלס‪ ,‬מה את רוצה?‬
‫ך‪.‬‬
‫לְ‬
‫ֵן ָ‬
‫ְכּות וְיִׁנָת‬
‫מל‬
‫הַ‬
‫ִׁי ַ‬
‫ֲצ‬
‫ַד ח‬
‫ך‪ ,‬ע‬
‫תְ‬
‫ָש ֵ‬
‫בק ָ‬
‫ַה ַ‬
‫מ‬
‫כיצד הגיב המן להזמנה של אסתר למשתה עם המלך?‬
‫שמח שמחה גדולה‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫שאל את עצמו‪ :‬מעניין למה היא מזמינה דוקא אותי?‬
‫חשד שאסתר טומנת לו פח ומוקש‪.‬‬
‫רץ לספר לרוב בניו שאסתר הזמינה אותו למשתה‪.‬‬
‫מי 'התאפק' במגילה?‬
‫בגתן ותרש‪.‬‬
‫‪56‬‬
‫חרבונה‪.‬‬
‫המן‪.‬‬
‫מרדכי‪.‬‬
‫מה סיפר המן לאחר המשתה הראשון?‬
‫התרברב כמה המלך אוהב ומכבד אותו‪ ,‬ועכשיו גם אסתר המלכה‪.‬‬
‫‪57‬‬
‫התייעץ עם זרש‪ ,‬אם זה לא חשוד שאסתר מזמינה אותו יומיים למשתה‪.‬‬
‫נמאס לי לראות את היהודון הזה ‪ -‬את מרדכי ‪ -‬לא משתחווה לי!!!‬
‫יש יותר מתשובה אחת נכונה‪.‬‬
‫ִי"?‬
‫ֶּנּו ׁשֹוֶה ל‬
‫אינ‬
‫ָּל זֶה ֵ‬
‫מי אמר‪" :‬וְכ‬
‫אחשורוש‪.‬‬
‫‪58‬‬
‫המן‪.‬‬
‫זרש‪.‬‬
‫מרדכי‪.‬‬
‫מה הציעו אשתו ואוהביו להמן?‬
‫ְלה את מרדכי על עץ עוד לפני המשתה עם המלך ועם אסתר‪.‬‬
‫ת‬
‫‪59‬‬
‫אל תלך למשתה עוד פעם‪ ,‬אסתר טומנת לך מוקש‪ ,‬תיזהר!‬
‫ְלה את מרדכי על עץ מיד לאחר המשתה עם המלך ועם אסתר‪.‬‬
‫ת‬
‫תתעלם ממרדכי שאינו משתחווה לך‪ ,‬שלא יקלקל לך את השמחה‪.‬‬
‫מה היה גובה העץ שהכין המן?‬
‫‪ 30‬אמה‪.‬‬
‫‪60‬‬
‫‪ 50‬אמה‪.‬‬
‫ְבֹו‪.‬‬
‫רח‬
‫ֶּת ָ‬
‫ְכֹו וְזֶּר‬
‫ֶּת ָאר‬
‫זֶּר‬
‫גבוה‪ ,‬לא מפורש במגילה בדיוק כמה‪.‬‬
‫פרק ו‬
‫מה עשה אחשורוש בין שתי המשתאות שעשתה אסתר לו ולהמן?‬
‫הלך לישון‪.‬‬
‫‪61‬‬
‫לא הצליח להרדם‪.‬‬
‫פתח בחקירה על מעלליו של המן‪.‬‬
‫החליט לתלות את המן על העץ שהכין למרדכי‪.‬‬
‫מה עשה אחשורוש כשנדדה שנתו?‬
‫ביקש שיקראו לפניו בספר הזכרונות‪.‬‬
‫‪62‬‬
‫הרגיש יסורי מצפון שלא החזיר טובה למרדכי על מעשה בגתן ותרש‪.‬‬
‫ביקש לקרוא להמן מיד‪.‬‬
‫חשב איך להתפטר מהמן אחת ולתמיד‪.‬‬
‫מה שאל אחשורוש כשהקריאו לו את מעשה 'בגתן ותרש' מספר‬
‫הזכרונות?‬
‫מה עלה בגורלם של בגתן ותרש?‬
‫‪63‬‬
‫האם היו עוד ניסיונות התנקשות במלך?‬
‫האם מרדכי שגילה את כוונתם של בגתן ותרש‪ ,‬בא על שכרו?‬
‫איך זה שאני לא זוכר בכלל מי היו בגתן ותרש?‬
‫מה הציע המן לעשות לאיש שהמלך רוצה לכבדו?‬
‫להלביש אותו בגדי מלכות שהיו של המלך‪.‬‬
‫‪66‬‬
‫להרכיב אותו על סוס שהמלך רכב עליו בעבר‪.‬‬
‫לשים כתר מלכות על ראשו‪.‬‬
‫כל התשובות נכונות‪.‬‬
‫ך _______"!‬
‫לְ‬
‫ּמ ֶ‬
‫הֶ‬
‫ׁשר ַ‬
‫אֶ‬
‫ָּאיׁש ֲ‬
‫שה ל ִ‬
‫ֵע ֶ‬
‫ָּה י ָּ‬
‫ָּכ‬
‫השלם‪" :‬כ‬
‫אוהב אותו‬
‫‪67‬‬
‫רוצה לכבדו‬
‫חפץ לכבדו‬
‫חפץ ביקרו‬
‫מה עשה המן לאחר שהרכיב את מרדכי על הסוס שרכב עליו‬
‫המלך?‬
‫התכונן לקראת המשתה השני שהכינה אסתר לו ולמלך‪.‬‬
‫‪68‬‬
‫חזר לביתו מבוייש ומושפל‪.‬‬
‫קיבל החלטה בלבו להרוג את מרדכי מיד ולא לחכות שנה‪.‬‬
‫חשב בלבו‪ ,‬אולי אחשורוש כבר לא אוהב אותי?‬
‫כיצד הגיבו זרש וחכמיו כשסיפר להם המן את מה שקרה לו עם‬
‫מרדכי?‬
‫זהו‪ ,‬אתה גמור!‬
‫‪69‬‬
‫ֵב‪.‬‬
‫ח וְטֹוב ל‬
‫מַ‬
‫שֵ‬
‫אל תשים לב‪ ,‬לך אל המשתה ָ‬
‫מה הבעיה?! תלה את מרדכי על עץ‪.‬‬
‫אף תשובה אינה נכונה‪.‬‬
‫פרק ז‬
‫תי"?‬
‫ׁש ִ‬
‫ַק ָּ‬
‫בב ָּ‬
‫ַּמי ְ‬
‫ָּתי וְע ִ‬
‫אל ִ‬
‫ִׁש ֵ‬
‫ְׁשי ב ְ‬
‫ַפ ִ‬
‫ִי נ‬
‫ָּתן ל‬
‫תּנ ֶ‬
‫מי אמר‪ִ " :‬‬
‫המן‪.‬‬
‫‪70‬‬
‫מרדכי לאסתר‪.‬‬
‫אסתר‪.‬‬
‫ושתי‪.‬‬
‫ת י "?‬
‫ַׁש ִ‬
‫חר ְ‬
‫הֱ‬
‫ְנּו ֶ‬
‫כר‬
‫ִמ ַ‬
‫ָּחֹות נ ְ‬
‫ִׁשפ‬
‫ִים וְל ְ‬
‫בד‬
‫ע ָּ‬
‫לֲ‬
‫אּלּו ַ‬
‫מי אמר למי‪ִ " :‬‬
‫מרדכי לאסתר‪.‬‬
‫‪71‬‬
‫מרדכי להתך שיגיד לאסתר‪.‬‬
‫אסתר להמן‪.‬‬
‫אסתר לאחשורוש‪.‬‬
‫ֵן"!‬
‫עשֹות כ‬
‫לֲ‬
‫ׁשר _____ ַ‬
‫אֶ‬
‫ְאי זֶה הּוא ֲ‬
‫מי הּוא זֶה ו ֵ‬
‫השלם‪ִ " :‬‬
‫שב‬
‫חֵ‬
‫ִׁ‬
‫‪72‬‬
‫ֵץ‬
‫חפ‬
‫ָ‬
‫ִׁבֹו‬
‫ָאֹו ל‬
‫מל‬
‫ְ‬
‫ִׁבֹו‬
‫ְל‬
‫שב ב‬
‫חֵ‬
‫ִׁ‬
‫כיצד מכנה אסתר את המן במשתה השני?‬
‫איש רע ואויב‪.‬‬
‫‪73‬‬
‫איש צר ואויב‪.‬‬
‫המן הרשע הזה‪.‬‬
‫יש יותר מתשובה אחת נכונה‪.‬‬
‫כיצד הגיב אחושורוש כששמע שהמן רוצה בעצם להרוג את העם‬
‫של אסתר?‬
‫קח את הכסף שלך בחזרה‪ ,‬אני מבטל את העסקה‪.‬‬
‫‪74‬‬
‫אני לא אתן לך לפגוע באשתי‪.‬‬
‫ָה‪.‬‬
‫חמ‬
‫ך ֵ‬
‫ֶּל ְ‬
‫ַמ ֶּ‬
‫ֵא ה‬
‫מל‬
‫וַיִָׁ‬
‫ציווה לעשות עץ גבוה ‪ 50‬אמה ולתלות עליו את המן‪.‬‬
‫מה עשה המן לאחר שאסתר סיפרה למלך שהוא בעצם רוצה‬
‫להרוג אותה?‬
‫קרא לה‪ :‬שקרנית‪.‬‬
‫‪75‬‬
‫הסביר למלך שהוא ודאי לא התכוון לפגוע באסתר המלכה‪.‬‬
‫התחנן לאסתר שתרחם עליו‪.‬‬
‫התנצל שהוא לא ידע שאסתר יהודיה‪ ,‬כי היא לא הגידה את עמה‪.‬‬
‫ביִת"?‬
‫ב ָּ‬
‫ִּמי ַ‬
‫את _____ ע ִ‬
‫ַם ____ ֶ‬
‫הג‬
‫השלם‪ֲ " :‬‬
‫לגנוב‪ ,‬אסתר‬
‫‪76‬‬
‫לכבוש‪ ,‬אשתי‬
‫לגזול‪ ,‬המלכה‬
‫לכבוש‪ ,‬המלכה‬
‫מי סיפר לאחשורוש על העץ שהמן הכין כדי לתלות את מרדכי?‬
‫התך‪.‬‬
‫‪77‬‬
‫חרבונה‪.‬‬
‫הגי‪.‬‬
‫המן בעצמו‪.‬‬
‫מה ביקשה אסתר אחר שעמדו היהודים על נפשם בי"ג אדר?‬
‫רשות לבזוז את אויביהם‪.‬‬
‫‪90‬‬
‫שהיהודים יוכלו להכות באויביהם גם בי"ד אדר‪.‬‬
‫שיהודי העיר שושן יכו באויביהם גם בי"ד אדר‪.‬‬
‫להרוג בתליה את עשרת בני המן‪.‬‬
‫מה אמר אחשורוש כששמע על העץ שהכין המן למרדכי?‬
‫שאל מה גובה העץ והאם הוא מתאים להמן בעצמו‪.‬‬
‫‪78‬‬
‫ציווה לתלות עליו את המן‪.‬‬
‫ציווה לתלות עליו את המן ואת זרש אשתו‪.‬‬
‫נתן למרדכי את ביתו של המן‪.‬‬
‫כמה הרגו היהודים בשושן בי"ג אדר וכמה בי"ד אדר?‬
‫י"ג ‪ ,70,000 -‬י"ד ‪ -‬עוד ‪.5,000‬‬
‫‪91‬‬
‫י"ג ‪ ,70,000 -‬י"ד ‪.30,000 -‬‬
‫י"ג ‪ ,500 -‬י"ד ‪.300 -‬‬
‫י"ג ‪ ,5,000 -‬י"ד ‪.5,000 -‬‬
‫פרק ח‬
‫כמה הרגו היהודים בשאר מדינות המלך אחשורוש?‬
‫‪850‬‬
‫‪92‬‬
‫‪75,000‬‬
‫‪10,000‬‬
‫י"ג ‪ ,5,000 -‬י"ד ‪.5,000 -‬‬
‫מה נתן אחשורוש לאסתר לאחר שתלה את המן?‬
‫את הבית של המן‪.‬‬
‫‪79‬‬
‫את הטבעת של המלך‪ ,‬כדי שיוכלו לבטל את גזירת המן‪.‬‬
‫את הבתים של המן ושל עשרת בניו‪.‬‬
‫הוא נתן לה רשות ליהודים לעמוד על נפשם‪.‬‬
‫מה נתן אחשורוש למרדכי לאחר שתלה את המן?‬
‫את בית המן‪.‬‬
‫‪80‬‬
‫את הטבעת שנתן להמן הוא העביר למרדכי‪.‬‬
‫את התפקיד של המן‪.‬‬
‫נתן לה רשות לתלות גם את בניו של המן‪.‬‬
‫מה ביקשה אסתר מהמלך לאחר שהמן נתלה?‬
‫את הבית של המן‪ ,‬והוא הסכים‪.‬‬
‫‪81‬‬
‫להחזיר את הספרים ששלח המן‪ ,‬כדי לבטל את גזירת השמד‪.‬‬
‫לתלות גם את בניו‪.‬‬
‫למנות את מרדכי כמשנה למלך‪.‬‬
‫מה השיב המלך לאסתר על בקשתה לבטל את גזירת המן?‬
‫לא היית צריכה לבקש‪ ,‬כבר הודעתי שהגזירה בטלה ומבוטלת‪.‬‬
‫‪82‬‬
‫מצטער‪ ,‬את הספרים ששלח המן אי אפשר להחזיר‪.‬‬
‫אולי תכתבו אתם ספרים אחרים ותשלחו לכל העמים‪.‬‬
‫יש יותר מתשובה אחת נכונה‪.‬‬
‫מתי נכתבו הספרים המאפשרים ליהודים לעמוד על נפשם?‬
‫בחודש אדר‪.‬‬
‫‪83‬‬
‫בחודש ניסן‪.‬‬
‫בחודש אייר‪.‬‬
‫בחודש סיון‪.‬‬
‫מה היה כתוב בספרים ששלחו מרדכי ואסתר בשם המלך?‬
‫מותר ליהודים לעמוד על נפשם להגנה עצמית בלבד‪.‬‬
‫‪84‬‬
‫גזירת המן בטלה ומבוטלת‪.‬‬
‫מותר ליהודים להשמיד את אויביהם‪ ,‬אבל בביזה לא ישלחו את ידם‪.‬‬
‫מותר ליהודים להשמיד את כל אויביהם‪ ,‬כולל נשים וילדים‪.‬‬
‫מתי הורשו היהודים לעמוד על נפשם ולהרוג באויביהם?‬
‫בי"ג אדר‪ ,‬יום לפני התאריך של גזירת המן‪.‬‬
‫‪85‬‬
‫בי"ג אדר‪ ,‬יום שבו נפל הפור של המן‪.‬‬
‫בי"ג ובי"ד אדר בכל מדינות המלך אחשורוש‪.‬‬
‫בי"ד ובט"ו אדר‪.‬‬
‫כיצד הגיבו כל העמים לספרים ששלחו מרדכי ואסתר המלכה?‬
‫הגיבו בזלזול‪.‬‬
‫‪86‬‬
‫נתקפו חרדה‪.‬‬
‫ביקשו הבהרות‪ ,‬כי הספרים של מרדכי ואסתר סותרים את של המן‪.‬‬
‫הבינו ש'הלך עליהם'‪...‬‬
‫פרק ט‬
‫ָּהם"!‬
‫ִׁשלֹוט ב ֶ‬
‫ִים ל ְ‬
‫היְהּוד‬
‫ֵי ַ‬
‫ְרּו אֹיְב‬
‫שב‬
‫ׁשר ִ‬
‫אֶ‬
‫באר‪ֲ " :‬‬
‫ְרּו = קיוו‬
‫שב‬
‫ִׁ‬
‫‪87‬‬
‫ְרּו = חשבו‬
‫שב‬
‫ִׁ‬
‫ְרּו = התכוונו‬
‫שב‬
‫ִׁ‬
‫ְרּו = ידעו‬
‫שב‬
‫ִׁ‬
‫יהם"!‬
‫ְא ֶ‬
‫ְשֹנ ֵ‬
‫ִים ____ ב‬
‫היְהּוד‬
‫ְטּו ַ‬
‫ִׁשל‬
‫ׁשר י ְ‬
‫אֶ‬
‫השלם‪ֲ _______" :‬‬
‫אדרבה‪ ,‬המה‬
‫‪88‬‬
‫ונהפוך הוא‪ ,‬המעטים‬
‫אלא‪ ,‬הם‬
‫ונהפוך הוא‪ ,‬המה‬
‫כיצד הרגו את בני המן?‬
‫ברעב‪.‬‬
‫‪89‬‬
‫בתליה‪.‬‬
‫נהרגו בקרב כשהיהודים עמדו על נפשם והיכו באויביהם‪.‬‬
‫המלך ציווה על חרבונה להוציאם להורג‪.‬‬
‫מה לקחו היהודים בביזה שבזזו מהעמים שבמלכות אחשורוש?‬
‫לא לקחו כלום‪.‬‬
‫‪93‬‬
‫כסף וזהב בעיקר‪.‬‬
‫את הבתים שלהם‪.‬‬
‫לקחו מהם עבדים ושפחות‪.‬‬
‫מתי קבעו מרדכי ואסתר לחוג את ימי הפורים?‬
‫י"ד אדר‪ ,‬ורק חז"ל בתקופת המשנה פיצלו את החג לי"ד ולט"ו‪.‬‬
‫‪94‬‬
‫ט"ו אדר‪ ,‬לאחר שנחו מאויביהם בי"ד‪.‬‬
‫הגרים בערים המוקפות חומה ‪ -‬בט"ו‪ ,‬ושאינן מוקפות חומה ‪ -‬בי"ד‪.‬‬
‫הגרים בערים המוקפות חומה ‪ -‬בי"ד‪ ,‬ושאינן מוקפות חומה ‪ -‬בט"ו‪.‬‬
‫אלו מצוות קבעו מרדכי ואסתר בימי הפורים?‬
‫משתה ושמחה‪.‬‬
‫‪95‬‬
‫משלוח מנות‪.‬‬
‫מתנות לאביונים‪.‬‬
‫אף תשובה אינה נכונה‪ .‬בעצם‪ ,‬נהפוך הוא!‬
‫מדוע נקרא חג פורים בשם זה?‬
‫"פורים שמח" ‪ -‬בגלל מצות משתה ושמחה‪.‬‬
‫‪96‬‬
‫פורים ‪ -‬מזכיר קצת את 'יום הכיפורים'‪.‬‬
‫בגלל הפור שהפיל המן‪.‬‬
‫יש יותר מתשובה אחת נכונה‪.‬‬
‫מה היה כתוב בספרים השניים ששלחו מרדכי ואסתר לכל‬
‫היהודים?‬
‫קבעו לדורות את ימי הפורים ואת צום תענית אסתר‪.‬‬
‫‪97‬‬
‫קבעו לדורות את ימי הפורים ‪ -‬י"ד וט"ו באדר‪.‬‬
‫התירו לכל היהודים לשלוח יד בביזה ולבזוז את אויביהם‪.‬‬
‫להתחיל להתכונן לקראת הגאולה ובניית בית המקדש בארץ ישראל‪.‬‬
‫פרק י‬
‫מה היה תפקידו של מרדכי?‬
‫מנהל מוזיאון שהקים אחשורוש בבית המן‪.‬‬
‫‪98‬‬
‫משומרי הסף של המלך‪.‬‬
‫משנה למלך אחשורוש‪.‬‬
‫ֵט‪.‬‬
‫ְשר וְשֹפ‬
‫אחשורוש מינה אותו ל ַ‬
‫ָּצּוי ________"!‬
‫ִים וְר‬
‫ליְהּוד‬
‫ָּדֹול ַ‬
‫ִי‪ ...‬וְג‬
‫היְהּוד‬
‫ַי ַ‬
‫ְדכ‬
‫מר ֳּ‬
‫ִי ָּ‬
‫השלם‪" :‬כ‬
‫לרוב אחיו‬
‫‪99‬‬
‫למלך אחשורוש‬
‫לכל אחיו‬
‫למלך ולשרים‬
‫כמה משתאות מופיעים במגילה?‬
‫‪4‬‬
‫‪100‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫תשובון‬
‫ש‪ .‬ת‪.‬‬
‫ב‬
‫ג‬
‫א‬
‫ג‬
‫ב‬
‫‪5‬‬
‫ד‬
‫ג‬
‫א‬
‫ד‬
‫ג‬
‫‪10‬‬
‫ג‬
‫ג‬
‫א‬
‫ב‬
‫ד‬
‫‪15‬‬
‫ג‬
‫א‬
‫ב‬
‫ב‬
‫ג‬
‫‪20‬‬
‫א‬
‫ב‬
‫ג‬
‫ד‬
‫א‬
‫‪25‬‬
‫ד‬
‫ד‬
‫ב‬
‫ד‬
‫ג‬
‫‪30‬‬
‫ד‬
‫א‬
‫ב‬
‫א‬
‫ב‬
‫‪35‬‬
‫ב‬
‫א‬
‫ד‬
‫א‬
‫א‬
‫‪40‬‬
‫א‬
‫ב‬
‫א‬
‫ג‬
‫א‬
‫‪45‬‬
‫ג‬
‫ב‬
‫ד‬
‫ד‬
‫ד‬
‫‪50‬‬
‫א‬
‫ד‬
‫א‬
‫ג‬
‫א‬
‫‪55‬‬
‫ג‬
‫ד‬
‫ב‬
‫א‬
‫ב‬
‫‪60‬‬
‫ב‬
‫א‬
‫ג‬
‫ג‬
‫ד‬
‫‪65‬‬
‫ד‬
‫ד‬
‫ב‬
‫א‬
‫ג‬
‫‪70‬‬
‫ד‬
‫ג‬
‫ב‬
‫ג‬
‫ג‬
‫‪75‬‬
‫ד‬
‫ב‬
‫ב‬
‫א‬
‫ב‬
‫‪80‬‬
‫ב‬
‫ד‬
‫ד‬
‫ד‬
‫ב‬
‫‪85‬‬
‫ב‬
‫א‬
‫‪90‬‬
‫‪95‬‬
‫‪100‬‬
‫ד‬
‫ג‬
‫ג‬
‫ג‬
‫ב‬
‫א‬
‫ג‬
‫ד‬
‫ג‬
‫א‬
‫ג‬
‫א‬
‫ד‬