Življenjepis Ingrid Kocjančič

Comments

Transcription

Življenjepis Ingrid Kocjančič
Življenjepis Ingrid Kocjančič
Ime, priimek:
Naziv:
Naslov:
e-pošta:
Tel:
Fax:
http:
Ingrid Kocjančič, spec.
V.d. glavnega tajnika
Univerza na Primorskem
Università del Litorale
Titov trg 4, 6000 Koper
[email protected]
00386 (0)5 611-7500
00386 (0)5 611-7530
www.upr.si
Ingrid Kocjančič je rojena v Kopru leta 1966.
Njena izobrazba: zaključen podiplomski specialistični študijski program Management v socialnem delu,
Fakulteta za
socialno
delo Ljubljana, leto 2007; zaključen Univezitetni študijski program
Management, Fakulteta za management Koper, leto 2006 (po Bolonji); zaključen visokošolski študijski
program Management, Fakulteta za management Koper, leto 2002;zaključen višješolski študijski
program Poslovna organizacija, Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor, leto 1977; zaključena srednja
ekonomska šola – ekonomski tehnik, leto 1984.
Ingrid Kocjančič je sodelovala pri vseh razvojnih projektih Centra za socialno delo Koper (od leta1996
dalje), usposabljala in opravila je izpit za področje poslovne odličnosti, za CAF ocenjevanje odličnosti
javnih zavodov pri Fakulteti za upravo (leto 2006), za strokovnega sodelavca pri Socialni zbornici
Slovenje (leto 2006), pridobila je habilitacijo za naziv predavateljice za področje poslovnoorganizacijskih znanosti pri Univerzi na Primorskem.
Pridobila je naslednje delovne izkušnje: Lama d.d. Dekani (1985-1993) – obračun plač, tajnica
vodstva, komercialist za izvoz-uvoz, plan in analize; Center za socialno delo Koper (1994-2007) –
vodja skupnih služb; Fakulteta za turizem Turistica Portorož (2009-2010) – predavateljica – nosilka
predmeta Osnove računovodstva v turizmu in Računovodske in informacije za poslovno odločanje
(lokacija Sežana in Ljubljana) - dodatna zaposlitev za 20% do 30.9.2011; Fakulteta za turizem
Turistica Portorož (od 2008 dalje) – tajnik fakultete.
Ingrid Kocjančič je bila in je še vedno aktivna na več področjih, in sicer kot:
predsednica Krajevne skupnosti Dekani od leta 2002 do 2011, predsednica Lokalne akcijske skupine
pri Mestni občini Koper od leta 2004 dalje, članica projektnega sveta Koper zdravo mesto od leta 2002
dalje, sodnica porotnica pri Sodišču v Kopru od leta 2001 do 2011, članica sveta Osnovne šole Dekani
od leta 2001-2008, članica projektne skupine družinski prejemki in projektne skupine otroški dodatki v
projektu MDDSZ –ISCSD-2000 od leta 2000 do konca projekta, predsednica koordinacije računovodij
Centrov za socialno delo Slovenije, sodelovala je na vseh projektih pri uvajanju novih računalniških
aplikacijah v okviru CSD-jev v Sloveniji, članica upravnega odbora Turističnega društva v Dekanih,
članica upravnega odbora društva za pomoč odvisnikom in njihovim družinam Svit Koper od leta 1996
do 2010, mentorica pri predmetih Poslovne finance in Računovodstvo na Visoki šoli Doba v Mariboru,
samostojno in po lastnem gradivu je vodila začetne in nadaljevalne tečaje knjigovodstva in
računovodstva pri Ljudski univerzi v Kopru, svetovalne storitve javnim zavodom na področju
računovodstva, ekonomike, financ.

Similar documents