Zdravnik zdravi, narava ozdravi

Comments

Transcription

Zdravnik zdravi, narava ozdravi
.. .
.
~ ~ J . A Z D R A V n . NRbSILM
M
PLAvIm
CEROvec M,
.';- 8350 DOLENjSgE TOPLICE
TEL. 0~386(07) 30 66259, GSM 030 725240, M O 22 11 33
F-LY. 00386 (07) 30 66260
"1.
... .
.- .
E mail: maieM&iol.net www.~laviea.si
.
.
.
.
. .
.-. ...
KObaste uporabljali recepte iz tega priro~nika,se
..
morate zavedati, da bost6v primeru bdezni morali
spremenite iivljenske navade. Veliko receptur :je
namenjenih,-preventivi.Le:$pridno j i h ~ ~ o r a b l j a jin
t eEe
boste odpravili Bestres, bi veliko t.egob'ob810Va', dam..
Naurite se naravo %pazovati, up6rabljati nje sadove in
seveda pridno nabirati zdnrvilne rastline. Spoznali bosfe,
da najbolje zdravijo
. . . . tiste rastline,: ki rastejo okoli Vaiega
doma. Modreci pravijo, daso prGle k Vam, da Vam
pomagajo.:uporabljaj te'veliko pekob koprivo, ceprav
je po mojihizkuHnjah najboij zdravilna slovenska
.. .
rastlina. Rezultati nje uporabe bodo kmalu vidni. :::,:
-
.: .....
..,.
. . .
..
. .
.
.
.
.
.
.
.:;
.
..
.
.
[email protected]"l. REG'EPTl l&?
UZ&~E &'[email protected] 2Z%WYB V E J S m P T l SO WBmU WA
WEU6'Jl P U V [ M TUSO&' @BUSWVA&&a6%' [email protected]& RY N M USRATU LWMOW
AM PA JULY JE PWlNESM tZ4&WVEQNOST [email protected] S SEBW WDU RE
MASVETE VEMm REGEWUR UN UZR&J
PA S W Bif286'L MA PRDAVMJUH l&'
~ ~ J U U
HN V UUJlML VSAR Q ! PRUNESE M E W NOWEM l&?
WSE
[email protected]@SnSPRQTl V M A ~ V
QE
l [email protected]&~K
~~
A. NASVETI ZA PRIPRAVO ZDRAVILNIH RASTLIN
B. RECEPTI
c. ~ A J N EMESANICE
D. TINKTURE
E. SIRUPI
F. PVIAZILA- GEL1
G. PTWSKI
H. ZELISCNA KOZMETIKA
I. NASVETI ZA PRIPRAVO PRIPRAVKOV IZ ZDRAVLLNIH RASTLIN
J. ZELISCNA VINA
K. SEBESE
L. ZELISCNA OLJA
M. RECEPTI ZA DRUGE ZELISCNE P I J A ~ E
N. KOPELI
0. KIS IN MED
P. JEDI IZ ZDRAVILNIH ZELISC
R OBKLADKI
S. ZDRAVILNE RASTLINE IN RECEPTI, KJER JE TREBA BIT1 PAZLJIV
T. IMUNOST, RASTLINE IN NASVETI
U. SOCASNA UPORABA GLINE IN ZDRAVLLNIHRASTLIN
V. NEKAJ 0 ZDRAVI PREHRANI
V tej knjigi so zbrani recepti in nasveti nagih prednikov, ki so se v glavnem zdravili z rastlinarni, ki
so rasle ob njihovih domatijah, na poljih in travnikih. Precej tega so gojili sami kot diiavnice ali
pa rastline, ki niso manjkale na nobeni domaeiji, Takien je slez ali po domate ajbii. Stara znanja
so izhajala predvsem iz samostanov, kjer so bili menihi bolj izobraieni, znali so jezike ter tako
nabirali znanja od znanih starih zdravnikov kot so bili Paracelsius, Hipoktat, sv. Hildegarda, dr.
Knajp, Miford in drugi. Nag najbolj poznan zdravilec je sigurno pater Asit, kl se je znal pribliiati
ljudern in njihovim teiavam. Ceprav je umrl reven, pa narn je zapustil neprecenljivo bogasmo.
Ljudje smo po naravi sentimentalni in nekako cenirno vse kar je staro. Vendar narn
znanstveniki odkrivajo vedno nova spoznanja o zdravilnih rastlinah. Ta spoznanja moramo
spoitovad. Raba zdravilnih rastlin i e dolgo ni vet domena Peht, Kosobrinov in drugh ljudskih
likov, ki poosebljajo zeliitarje. Mnogo rastlin katerih raba je bila ge pred leti popolnoma varna
imajo danes varovala. Prenekatere so nam ob nepravilni rabi nevarne.
l
!
i
l
PRENLAD, PLJU~A,
BRONHITIS
BEZEG- CVET, VIJOLICA, TROBENTICA, OZKOLISTI TRPOTEC, PLJUCNIK, SLEZ,
SLEZENOVEC, R O ~ L I NJ, A N E ~PRESLICA,
,
BAZILIKA, ~AJBELJ,HREN, MITERINA
DUSICAISLANDSKI LISAJ, ZDRAVILNI JETICNIK, TIMIJAN, ANGELIKA,
MO~VIRSKIOSLAD, iITN1 ~EBRAT,ANGELIKA, SLADKI KOREN, LAPUH, ( V
KOMTROLIRAN~KOLI~INI), ZDRAVILNI QSTEC
SRCE IN O ~ I L J E
TER KRI
GLOG- MOCNEJSI JE CVET IN VRSICKI, MELISA, R O ~ M R I N , LU~TREK,
PLAHTICA, JEGLICI, PLE~EC,SRCNA MOC, BALDRIJAN, UN, SIVKA, BELA OMELA,
VINSKA RUTICA, WLAN, DELJENOLISTA SR~NICA.ZA ZDRAVO KRI J E
N E D V O ~ ONAJBOLJSA KOPRIVA. IN TO TISTA KI PECE. PRAVIJO, DA BI JO
LJUDJE 2~ ZDAWAJ IZTREBILI, CE SE N E B1 BRANILA S SVOJIMI PEKOCIMI
LASKI.
BLODEC,
JETRA, ~ O L C
CRNA KOPRIVA, BAZILIKA, k\IAN,
OGNJIC, KOLME~,ANGELIKA, TAV~ENT
R O ~DOBRA
,
MISEL, K O S ~ I KJECMEN,
,
JASCARICA, SENTJAN~EVKA,
PESCENI SMILJ, PEGASTI BADELJ, ISLANDSKI LISAJ, REPIK ,KORDABENEBIKTA,
SLEZENOVEC, ARTICOKA
~IV~EVE
BALDRIJAN- KORENINA, KAMILICA, MELISA, SIVKA, R O ~ ~ A R I POPROVA
N,
,
MISEL, SENTJAN~EVKA,PASIJONKA-ZEL
META, HMELJ- S T O R ~ K I DOBRA
RUMENA LAKOTA, DIVJA MACEHA, VIJOLICA
PRESNOVA IN ODPORNOST
VELIKA KOPRIVA, REGRAD-KORENINE, RMAN, OZKOLISTI TRPO'IEC, ZELENI
CAJ, MATECAJ, A ~ W S K I SLAMNIKALI J E ~ N I C A ,ALOJA VERA, NONI,
POTRO~NIK, GORSKI VREDNIK ( T E U C R I ~ IMONTANUM )
BOLE~INE
VRBOVA SKORJA, MOCVIRSI~OSLAD, TMVNISIU OSLAD,ZDRAVILNI JETICNIK,
OLJE SIVKE, SMOLNATO bL4ZILO
LAJ-
TEGOBE SLADKORNE BOLEZNI (PO knjig Ignaz Schhfni, Heilpflamen )
BOROVNICEVI LISTI, KORENINA SRCNE MOCI, ZEL NAVADNE JASTREBINE
(POZOR PR1 NAS JE IWSTLINA V R4ZREDU ZR, JASTREBINA J E STRUPENE ZATO
SE UPORABLJA LE P O POSVETU Z FAI(iLLACEVT0M ALI ZDIWVNIKOM ), P M 1
PELIN, LISTI ROBIDE, OVSENA SLAblil, KORENINA REGRADA, VEC. OMAN,
LUSCINE F I ~ O L AVINSKA
,
RUTICA !, LISTI ~ ~ J B L J KORENIKA
A,
KOLMEZA,
KORENINA SRETENE, ~ A J N AME$ANICA CUKRCEK
PROTI ZAPRTjE
I(RHLIU, KORENINA RABARBARE, ~ISTILNAKOZJA CESNJA, SENA, LANENO
SEME, KISLICA, PLODOVI CRNEGA TRNA, SUHE SLNE
VODO ODVAjAJO:
NJIVSKA PRESLICA, PTICJA DRESEN, BREZA LIST, KORENINA GLADE~A,
KORENINA REGRADA, RUMENA LAKOTA, HERbIELIU, DROBNOCVETNI
VRBOVEC, KOPRIVA, ITD
OPOMBA:
ZGORA! !E NASTETIH
!E SAMO N E K 4 NAJBOL! NAM POZNANIH RASTLIN ZA
ZDRAVLTENTE
KOLME~,PELIN, NAVADNI ~ESMIN,K R H L I U , LU~TREK,ROZ~IARIN,VINSKA
RUTICA, VSE VRSTE VRBE, ~AJBELJ,BELI VRATIC
GABEZ, NAVADNI LAPUH,
BALDRIJAN ALI ZDRAVILNA SPAJKA, NAVADNA KONOPLJIKA, BRIN, SIVJSALAVANDA, VRTNI TIMIJAN, MATERINA DUSICA, REPUH, .....
A. NASVETI ZA PRIPRAVLJANJEZDRAVILNIH RASTLIN
A.1.1. NA OSNOVI SVINJSKE MAST1
Q V ponev dam0 20 dkg neslane svinjske masti ( najboljge je salo ). KOse maitoba raztopi ji
dodamo za moiko pest na drobno narezane rastline ( gabez korenina, cvetovi ognjita )
Rastha je lahko sveia ali suha. Bolj3a je sveia.
Nato potasi cvremo. KO zanuneni kot tebula, ugasnemo ogenj. Pustimo stati 8 ur,
da maitoba vpije ui-inkovine iz rastline. Nato segrejemo tohko, da se ma3toba
utekoi-ini in precedimo v posodice. Hranimo v hladhiku.
,
*:*
A.1.2. NA OSNOVI LANOLINA, bfANDLJEVEGA OLJAALI NEVTRALNE
OSNOVE LEKOPASTA.
L a n o h je maitoba iz ovtje volne. L a n o h vpije do 28 X kolitino vode na lasten volurnen
V te ma3tobe vme3amo r a s h s k e ekstrakte. ( gabez, ognjit, rman ).Lahko dodamo tudi
malo debeljega voska
A.1.3 MAZILA PO STAREM RECEPTU IZ ROblANIJE V BOSNI
Mazilo pripravljamo na pari. V posodo dam0 150 g. hladno stiskanega oljtnega olja, 20 g belega
tebeljega voska, 15 g rumenega tebeljega voska in 5 g masla. Vse skupaj raztopimo in v to
umeiamo 10 % tinkture iz rastltne katere mazilo ielimo narehti. Taka mazila so trajnejga od mazil
narejenih na svinjski masti
A.2. KDAJ NABIRAMO RASTLINE, KDAJ KOPLJEhfO KORENINE, KDAJ
NABIRAMO C V E T O ~ E RASTLINE, KDLiJ NABIRAMO PLODOVE
*: Glog pritne cveteti maja, odvisna na kateri viiini raste, odvisno pa je tudi od tega,
kakgna je pomlad. Praviloma cveti mesec dni za t r i m trnom
Q Lubje nabiramo le od r a s h oziroma vej, ki so stare do td leta. Nabkamo spomladi.
*3 Korenine pritnemo nabirati konec oktobra, ali pa tudi kasneje, t e ni zmrzah. Spom1ad.i
je v koreninah in korenikah dosti manj zdravilnih utinkovin. Jeseni si pat rastlina nabere
v korenine veliko snovi, da preiivi zimo in pomladi poiene novo iivljenje
*:* Plodove nabiramo v terminih:
- septembra: Sipek, glog, trni m, robide in maline. Za marmelado nabiramo iipek
pozimi. V glogovlh plodovih je dosti manj utinkovin kot v cvetovih
- junija: borovnice v niiinah
- avgusta in septembra: brusnico, Ernoplodnato aronijo
- September, oktober: plodovi jerebike
Be10 omelo nabiramo liste pozno jeseni in zgodaj spornladl. Cvetov in plodov ne
nabiramo. Plodovi so za ljudi Ekodljivi
4 Sentjanievka itna v niiinah najvet utinkovin okrog kresa. Pravijo, da vsebujejo na ta dan
cvetovi in popki najvet zdravilnih utinkovin / hypericina /To seveda velja za niiine.
Raziskave so pokazale, da ima Sentjanievka najvei- utinkovin na nadrnorski viiini nad 800
m. Nabkamo cvetove za pripravo olja in celo zel ( odreiemo zgornjo tretjino ) za
pripravo tajnih meganic.
*:*
A.3..PRIPRAVA KORENIN IN KORENIK
KORENINE OD RASTLIN, KI IMAJO VELIKO SLUZI NE PEREMO. /PRIMER AJBIS /
*:* KORENINE OPEREMO, N A E ~ E M O IN DAMO SUSITI. SUSIMO JIH VEDNO V
SENCI DO 40 o C. LAHKO PA JIH SUSIMO V SUSILNICI, NA P E ~ALI
I
RADUTORJU IN V P E ~ I C I TUDI
,
D O TEMPERATURE 60" C. VSAK DAN JIH
PREMESAMO. PRIPORO~LJIVO JE, DA P O ~ A S IDVIGAMO TEMPERATURO.
Z A ~ N E M OPR1 30' C IN DVIGAMO D O 60° C. NATO ZOPET POSTOPNO
Z N I ~ U J E M OTEMPERATURO.
A.4. PRIPRAVA LISTOV IN CVETOV
*: SUSENJE LISTOV IN CVETOV. LISTE IN CVETOVE SUSLMO V SENCI DO 40 o C
OD 7 DO 10 DNI. V SUSILNICI JE POSTOPEK KRAJSI ODVISNO OD RASTLINE.
TUDI TU VELJA SISTEM POSTOPNEGA DVIGANJA TEMPERATURE IN NATO
SPUSCANJA TEMPEIWTURE. IZ IZKUSENJ VAM POVEM, DA SE RASTLINE
N~~JLEPSEPOSUSIJO NA &STEM IN Z R A ~ N E MPODSTRESJU.
A.5 HLADNO NAMAKANJE ZDRAVILNIH RASTLIN
Q HLADNO N A ~ M ~ M
S LOE D E ~ EUSTLINE
- SIPEK - PLODOVI
- BELAOhIEZA
- SLEZ ALI AJBIS
- SLEZENOVEC
- RO~LIN
-
-
*:
KOL~IE?
ISLANDSKI LISAJ
LANENO SEME
VEDNO ZELENI GORNIK - UVE URSI
TAV~ENTRO?A
PRAVI PELIN ( ARTEMISLI ABSINTHIUM )
BUDRIJAN KORENINA
TRPOTEC ( CE DELUJE KOT ANTIBIOTIK )
PRIPRAVA NAMOKA
VODO PREKUMMO IN OHLADIMO. NATO VANJO NAMOCIMO ZELISCE ,
SEME ALI MESANICO ZELISC ZA 6 DO 8 UR. ISLANDSKI LISAJ OZ. PLANINSKI
R,UH MORAhIO NAMAKATI DO 12 UR NATO VSEBINO PRECEDIMO, RAHLO
SEGREJEMO IN P I J ~ I ONAMOK
.
IZ SLEZOVIH KORENIN ,KI NAM S L U ~ZA
I
PREGANJANJE NAHODA, NAREDIMO TAKO, DA V '/z DCL ~ V L L A ~VODE
NE
DAM0 ENO CAJNO ~ L I ~ K
ZblLETIH
O
POSUSENIH KORENIN. PO 3-4 urah
precedimo in dam0 u hladilnik. Uporabnost je do 3 dni.
Hladno namakamo rastline ,ki vsebujejo veliko sluzi.
V kolikor pripravimo meganico, od katere eno ali veE zeligE vsebuje ,sluzi, lete hladno
namakamo, ostale pa poparimo. Hladne namoke precedimo in jih pred uporabo
prime3amo precejenim poparkom. MeSanico nato poljubno segrejemo. V kolikor sladkamo z
medom, naj bo temperatura me9anice najvet do 40" C.
Hrastovo lubje zaustavi drisko
e r n trn ,plodovi so zelo uEinkovito odvajalo
Glivice uniEimo, Ee vodi dodamo kis. S to meganico se umivamo noge, mednoije ali pod
pazduho.
Poparek iz hrastovega lubja, koprive in divje maEehe za nekaj Easa odpravi luskavico
Meganica iz jabolEnega kisa, medu in vode poveEuje odpotnost, poveEa cirkulacijo ktvi,
zrnanjsuje holesterol in odpravlja magEobe.
RECEPT PROTI GRIP1
PO sobi namestirno posodo z neolupljenirni tebulicami. Cebula vsrkava viruse gripe. Star angleiki
pregovor pravi, da v druiini kjer je po sobah Cebula v posodtcah ni gripe
RECEPT ZA ZDRAVLJENJE ALDHEIMERJEVE BOLEZNI:
( enaki teiinski deli rastlin )
Pri~rava~ o ~ a r kizasledeeih r a s h :
l . glog
2. materina duiica
3. sivka
4. baldrijanove korenine
5 . bela omela
6. hmeljevi storilu
7. ientjanievka
8. plahtica
9. poprova meta
10. melisa
terapiia:
Dve iliiki meganice poparimo z 3 dcl kropa in pustimo stati 10 min.
To delamo 3 krat dnevno, se pravi, da popijemo na dan cca 11tekotine.
To delamo 6 mesecev. R e c e ~oblaii
t
bolezen
MESANICA
ZA ZDRAVLJENJE PARKINSONOVE BOLEZNI
( enaki deli rastlin )
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
NAVADNA PLAHTICA
NAVADNA BAZILIKA
BELAOMELA
PRAVI PELIN
POPROVA PVIETA
MELISA
R
O
~
~
~
N
TAV~ENTRO~
Uporaba : Pvle5anico iz enakih delov droge pijemo tnkrat na dan po 3dcl. Kura traja 21 h,nakar
jo za 15 dni prekinemo in ponovimo.
RECEPT Z ~AJBLJEVIMMEDOM, ZA P L J U ~ AIN ~ E L O D E C
Islandski lisaj, 3 dkg, kuhamo 2 uri v litru in p01 vode, da rahlo vre. KOizhlapi v tern Easu
pribliino l/z vode, pustimo, da se ohladi. Temu dodamo 1kg iajbljevega meda, dobro
premeSarno in hranimo v hladilniku.
Uporaba: Sirup pijemo vsako jutro na te3Ee in sicer 1dcl v mleku ali Eaju, dokler vse ne
porabimo. To delamo, cca 15 dni, da vse ne porabimo. Zelo pomaga za kaSelj in ielodec
OBOLELOST DIHAL
Pripravimo Eajno meganico iz jegliEa, islandskega liiaja in cvetov modrega encijana.
Pijemo do tri skodelice na dan po polirkih
~ E N S K EGINEKOLOSKE T E ~ A V E
Uporablja se Eajna meianica iz / Erne koprive, rmana, ognjiEa in plahtice /Rastline se
meiajo v enakih delih.
VNETJE JAJ~NIKOV
Pijemo Eaj iz cvetov plavice. Tri skodelice na dan. 21 dni.
ZA ZDRAVLJENJE Z E L O D ~ J I HT E ~ A V
PriporoEamo kolmeievo vino in sicer. Veliko ilico pred zajtrkom, Zlico pred kosilom in
ilico pred veEerjo.
PAZIMO !
Pripravke z kolmeiem lahko uporabljamo le do 3 tedne, nato zdravljenje za dalj Easa
prekinemo, vsaj za tri tedne. Glej pod ZELIS~NAVINA KAKO GA PRIPRAVIMO.
PRIPRAVEK ZA ZDRAVLJENJE KRVNEGA OBTOKA, ANGINE PEKTORIS,
PROTI INFARKTU I N RAZBIJANJU SRCA
Pripravimo Eajno meganico iz 40% cvetov navadnega gloga, 40% deljenoliste srfnice, 20
O/O navadne melise. bfeSanico dobro zdrobimo. Dve Eajni iliEki meganice prilijemo z 2,5
dcl kropa
Pokrijemo in pustimo stati 10 min. Precedimo, ohladimo na 40" C in posladkamo z
medom. Dvakrat na dan popijerno skodelico, porazdeljeno na enake Easovne presledke
PRIPRA..KZA UMIRITEV ZGAGE
V manj4o steklenitko natoci 1 dcl domacega iganja in dodajte 9 drobno narezanih veliluh strokov
tesna. Postavite steklenitko za 3 dni v hladilnih. Napitek je pripravljen. Vzame se ga eno malo
ilitko na teite, 2e so teiave hujie pa dve ilicki. Izboljianje nastopi i e po dveh treh dneh.Po enem
tednu pa naj ne bi bilo vet teiav. ( recept je po gospodu Janezu Bregarju )
PRIPRAVEK PROTI GRIP1
Rabimo 1 liter iganja 5Z0/o,25 listov iajblja, 1 limono ( olupi in razreii), sladkor 50 do 60 dkg.
Uporablja se 3 tedne, vsak dan en itaperl (0,3 dcl)
*:
PRI HUDI GRIPI /SOK R D E ~ EPESE/ NARIBAU HREN PLUS I\/IED/&NA
REDKEV IN hED, NARIBAPUTO, DODAblO MED IN NATO PIJEMO SOK /
+:*
OBOLELOST CREVESJA
TINKTURA IZ BRUSNICNIH JiIGOD, K1 JO PRIPRAVIR/fO SLEDECE:
*:*
v p01 litra iganja daj 1 dcl zrelih brusniEnih jagod. pusti stati na toplem 45 dni. nato
precedi in pij po poiirkih pri obolelosti Erevesja.
ZDRAVLJENJEBRADAVIC
STISNI SOK IZ CVETA ALI LISTiI O G N J I ~ ATER DAJ NA BRADAVICE
*:*
O BUDAYICE S1 NAMA~EPUIOS SOKOM KRVAVEGA M L E ~ K A
BRADAVICE S1 NAI\/L~~AI
S SOKOM IZ CEBUJE IN VINSKEGA KISA
*:*
K R ~ IV NOGAH
*:*
PRIWDETO MESTO S1 NA~IAAEMOS TINICTURO DIVJEGA KOSTANJA
PIJEMO &l~
IZ GOSJE TRAVE
ZASTARELE BRADAVICE- ODPRAVIMO
s BRADAVTCO NEKAJKRAT NAMA~EMOZ SLINO CRNEGA
*: LAHKO UPORABIMO TUDI KONJSKO SLINO
POLL^- LAZARJA
~ A ZA
J RED~ENJEKRVI- PROTI Z ~ U S I T V I ~ I L
U P O ~ B L J ~ CAJNO
IO
~ ~ E S ~ I IZ
C SLEDE~IH
O
RASTLIN ( ZELI
bIEDENA DETELJA, PRESLICA, RUhfENA LAKORA. VSE RASTLINE z ~ I E S A ~V~ O
ENAKIH TE~INSKIHDELIH. NA DAN POPIJEMO DO 3 SKODELICE . MESANICE.
NA DAN .TA h~
ShEMO PITI LE 21 DNI
0:.
BRONHITIS
*:
z ~CAZILOM
IZ ~ T E R I N DUSICE
E
SI ~ W A PRSI
I
*:* PIJ TRPOTCEV SIRUP
*:* NA PRSI S1 DAJAJ OBLOGE IZ ZELJNATIH LISTOV
ZDRAVLJENJEKASLJA IN B O L E ~ I NV P L J U ~ I H
PRI GRIPI ALI PO NJEJ
Q Tri velike iebule razreiemo in pdjemo z 20 dkg meda. Pustimo stati, t
i do osem ur, preceduno in
uiivamo vsako uro po dve iliiki, ali eno veliko ilico. POdvanajstih urah nahod in ka4elj mineta.. c e
prva kura ne prime jo ponovirno.
ZELOD~NET E ~ A V E
*:*
GRGRAMO TOPLO VODO
*:
PIJEMO SIRUP OD ( KORENINE TROBENTICE,TIhIIJAN, TRPOTEC, CVETOVI
L U C N I )~
CE SMO NAHODNI
+=. ~ L I C OSLEZOVIH KORENIN DAMO V KOZAREC IN PRILIJEMO z ENIM DCL.
HLADNE VODE. Dobimo sluzasto maso. Precedmo in si S kapalko vbrizgamo nasiteno
tekotino v nos.
PUTIKA
*:* pomagajo obkladlcl IZ GABEZOVE T I N K N R E ( uporaba je omejena na 10 dni ) Potem
gabeza ne smemo uporabljati tri mesece
ZDRAVLJENJE GLJIVIC
V LITRU VODE RAZTOPIMO2 DCL JABOL~NEGAKISA. DELE TELESA, KJER
IbLIMO GLJIVICE ~ISTIMOS T O IWSTOPINO 2 X DNEVNO.
*:* N A ~ U ~ E M SE
O STINKTURO DIVJEGA KOSTANJA. Nit jo ne r a z r e d k o .
ZDRAVLJENJE OTERLIH BEZGAVK
Namaiemo si jih z tinkturo divjega kostanja
RECEPT ZA JABOL~NI KIS,KOT GA JE PRIPRAVLJAL PATER ASIC
*:* JABOLKA OCISTIMO IN NARE~EMO
NA REZINE. V POKRITI POSODI JIH
PUSTIIvIO STATI SEDEM DNI. NATO JABOLKA PRILIJEMO S PREKUHANO
VODO OHLAJENO NA NAJVEC 40" C. Pustimo stati na toplem do tri mesece. Nato
jabolka stisnemo na stiskalnici.
PEKO~E
NOGE
6 KOPELI IZ MATERINE DUSICE
NAMA~EMOS1 JIH Z MAZILOM DIVJEGA KOSTANJA, ALI Z RAZREDCENO
TINKTURO DIVJEGA KOSTANJA
K R ~ M~ I L E
NA~WZEMOS1JIH S MAZILOM DIVJEGA KOSTANJA
N A ~ L ~ ~ ES1
MJIH
O S T I N K N R O DIVJEGA KOSTANJA
*:*
*:*
PRIPRAVEK ZA PREPRE~EVANJE RASTI TUMORJEV
30 DKG S O L \ IZ U O J I N I H LISTOV, ( ZMIKSANIH ) K1 MOEWJO BIT1 STAR1
VSL4J 3 LETA, DODAJ '/2 KG MEDU TER KOZAREC KONJAKA. PR1 OBOLENJU
U ~ W A J3 ZLICE NA DAN, ZA PREVENTIVO PA P O E N O ~ L I C O
NA DAN.
VNETA USESA
*: VNETO UHO IZPIRAJ Z RAZRED~ENIM
DO~L~~
KISOM
IM
*:* V bLILO ~ L I ~ K
DAM0
O
SEZAMOVO OLJE. VANJ NASEKLJAMO NA DROBNO
CESEN. MLO SEGREJEMO, PRECEDIMO IN N A ~ P L J A M OV WETO UHO
ZBIJANJE HOLESTEROLA IN TRIGLICERIDOV S CESNOM
*: TRIKRAT DNEVNO POPIJEMO DECI VODE V KATERO ShIO NAUPLJALI
20 KAPLJIC~ E S N O V ETINKTURE.
POTENJE STOPAL
KOPELI IZ NJIVSKE PRESLICE
*:*
CELULITIS
NAPRAVIMO KOPELI IZ LUBJA ALI LISTJA BREZE
*a
:
NAPRAVIMO O B ~ D K IZ
E DROBNO SESEKLJANIH BRSLJANOVIH LISTOV.
O B I U D K E POUGAJ NA DELE KJER SE POJAVI CELULITIS.
*: BRSLJANOVELISTE KUHAJ 10 hIINUT V VODI. NATO DAJ OBKLADEK
NAPOJEN V TEJ VODI NA ~ 0 2 0HKRATI
.
PIJ ~ A J EDIURETIKE, K1 ODVAJAJO
VODO 1Z TELESA.
*: bL4ZILO IZ BRSLJANOVIHLISTOV. NAREDIMO GA KOT VSA OSTALA MAZILA
( GLEJ NAVODILO W PRIPRAVO hL4ZIL.A )
*:*
KOPEL IZ ~AJBLJAPROTI VNETJEM
93 v DVA LITRA VRELE VODE DAMO 3 PESTI ~AJBLJAIN PUSTIMO VRETI 10
MINUT. VODO PRECEDIMO,JO DAM0 V BAN0 IN SE V NJEJ KOPAMO 20
MINUT.
VNETJE MISIC NA NOGAH
e V BELO VINO N A M O ~ I ~ ILISTE
O
SENTJAN~EVKEZA 30 DNI. S TEM
MASIRAMO MISICE NA NOGAH.
VNETJE GRLA
*3 NA VNETO GRLO SI DAMO OBLOGE IZ NJWSKE PRESLICE Z M E H ~ A N EV
SOPARI.
o PIJEMO CAJ IZ KORENINE SRCNE MOCI ( TUDI ZA VNETE DLESNI 1. TRI
JEDLLNE ZLICE KORENIN S R ~ M
E O ~PREVREMO
I
V POL LITRA VODE
IN GRGRAMO.
DIVJI KOSTANJ, OLUPLJEN, POSUSEN IN ZMLET, DAJ ZA N O ~ E V OKONICO
GLOBOKO V USTA OZIROhLA V GRLO. PAZI DA NE PRIDE V SAPNIK. ZA
OTROKE RECEPT NI PRIPORO~LJIV
l z VRELIM ~VILEKOM
POPARIMO BEZGOVO CVETJE IN ~ ~ T E R I NDUSICO.
O
PUSTIMO STATI 5 MIN., NAKAR PRECEDIMO. KO SE OHLADI POD 40 STOPINJ
CELZIJA, DODAMO VELIKO ZLICO ErlEDU. POPIJEhlO PO POZIRKIH.
RABIMO 3 DCL b L E U IN ~ L I ~ KSUHEGA
O
BEZGOVEGA CVETJA IN Z L I ~ K O
bL4TERINE DUSICE.
NAREZEMO LISTE ALOJE VERE V ~ L M O
L A ~ N EVODE IN VSE SIWPAJ
ZMVIIKSAMO V MULTIPRAKTIKU. PRECEDIMO IN PRECEDEK GRGR"If.0
*: GRGRIIYIO PRIPRLWEK 1Z 0.5 DCL CAJ,~IN 40 KAPLJIC TTMIJANOVE
TINKWRE. PO GRGRANJU VSE IZPIJEMO. ZELO POItLAGA TUDI PR1 VNETJIH
V USTNI VOTLINI IN PVL.\J,%VIH ZOBEH.
KASELJ PO PREHMDIH ALI GRIP1
*: PIJEMO MESANICO ~ A J ABEZEK,
:
PLJU~NIK,bLATERINA DUSICA,
TROBENTICA,LISTI ~AJBLJA
IN PRI TRDOVRATNEM KASLJUDODAMO SE
DISECO VIJOLICO
ANGINA
*: PIJEMO CAJ IZ MESANICE: C
OZKOLISTI TRPOTEC
~ V AKOPRTVA,BEZEK, ~LATERINA
DUSICA,
LUSKAVICA
a ~LAZLLO:
NORACNIK ALI KONJSKA GRIVA-KORENINE, KRVOMO~NICA,
HRASTOVO LISTJE, R~MNOVICVETOVI, NA~RESK,KRVAMI MLE~NIK,LISTJE
DJYJE JAGODE. NAREDIMO MESANICO IZ ENMH DELOV. MZILO
NAREDIMO PO OBI~AJNEMPOSTOPKU S SVINJSKO~MSTJO- NESLANO.
h I A k ~ h i 0VEDNO bLA IST TO ~ 0 2 0 .
t KOPELI: ~ A IZJ LISTOV IN CVETJA MORA~NIKAUPORABLJAMOZA
OBKLADKE PRIZADETIH MEST IN DELNE KOPELI.
Q hiLAZILO IZ RUbENE LAKOTE
POPAREK IZ HRASTOVEGA LUBJA,KOPRIVE IN DIVJE IVLA~EHE
ZA NEKAJ
~ A S AODPIWVI LUSKPLVICO
+
MIGRENA
*:* NA GLAVO S1 POLAGAMO AJDOVE PLEVE
*: SPIMO NA BLAZINI V KATERO SMO DALI DWJI KOSTANJ
*:* NA GLPLVO S1 POLAGAMO S V E ~ ELISTE O R E M ALI HRENA
*: ZADAJ NA TEME S1 ~ E NO^
Z DAM0 OBLOGO IZ GLINE
SUHE BOROVNICE
UPORABLJAMOJIH ZOPER DRISKE, IZBOLJSUJEJO VID, PROTI VNETJEM V
USTIH IN &LU. USTAVLJAJO KRVAVITVE IZ ZLATE ~ I L E .
*:*
OBOLELOST SRCA
*+: PIJEMO CAJ IZ BRUSNICNIH JAGOD
RANA NA ~ E L O D C U
ZbILETI PRAH IZ LIPOVEGA OGLJA. DNEVNO POPIJEhiO 3 KRXT PO ENO
~ L I C OLIPOVEGA OGLJA V VODI.
*:*
ZDRAVLJENJE BORELIJE
s CE SE POJNI R D E ~MDEZ PO UGRIZU KLOPA. ZELOD OLUPIMO,
R\ZREZE~VIO,PR;\~IMO IN NATO ZMELJEMO. ENKRAT DNEVNO GA SPIJEMO
KOT U V O . D'NEVNO POPIJEMO DO 2 DCL TE K4VE. n f E S PIJEMO VELIKO
CAJA IZ MESANICE KRRT ( KOPRIVA, mLAN, REGR4D - KORENINE, TRPOTEC)
B L A ~ E N J EPOSLEDIC KEMOTERAPIJE
~ELOD
OLUPIfifO, IWZRE~EMO, P E W ~ I M IN
O NATO ZMELJEMO. ENKRAT
DNEVNO GA SPIJEMO KOT KAVO. DNEVNO POPIJEMO D O 2 DCL T E KAVE.
~ I E PIJEMO
S
VELIKO CAJA ZA CISCENJE KRVI IZ MESANICE KRRT (
KOPRNA, RPYMN, REGRAD - KORENINE, TRPOTEC )
+:CAJNA
+ MESANICA, ( RMAN, CRNA K O P R ~ PRESLICA,
,
TRPOTEC,
REGRADOVE KORENINE, OGNJI~EVCVET). PIJEbIO PRED, MED IN P O
KEMOTERAPIJI, 3 KRAT DNEVNO PO 3 DCL MESANICE. MESANICO
POPARIMO, PUSTIMO STATI 5 MINUT, PRECEDIMO, IN PIJEMO P O PO~IRKIH.
*:*
VROCINSKI
K R ~ IOBKLADKI
R D E ~RIBEZ
I
RDE~A
PESA
*:
*:
ZAPRTJE
U ~ I V A KOPRIVO
J
KUHANO NA MLEKU
+
OPEKLINE
Takoj po opetenju si opeceno mesto namaiemo z oljem Sentjanievke. KO se pokaiejo
mehurji, si opeteno mesto namaiemo z gelom iz aloje vete. Ce nimamo gela, imamo pa
dorna dojo vero v posodi, ali preko leta zunaj, ( aloja mora biti stara vsaj tri leta) odreiemo
list, ga prereiemo po dolgem in si s sokom namaiemo opeceno mesto. Na opeteno mesto
darno <isto gazo in povijemo z ovojem. Oblogo menjamo vsa dvakrat dnevno. Maiemo ie
tudi tedaj, ko koie zaradi celjenja srbi.
*:
ZA RAST LAS IN PROTI IZPADANJU LAS
*:*
J
V ~ G A N J UNAMOCI KOPRIVO TER RO~MARIN,TER S TEM MASIRAJ LASISCE.
Tinkturo napravimo po obitajnem postopku za tinkture ( 10 clkg sveie koprive in roimarina
v enakih delih namotimo v litru 52% iganja. Pustitno 3 tedne, precedimo in uporabljamo)
ZA VNETE S E ~ N E
POT1 IN MEHUR
*: V p01 litra mleka kuhamo korenino peter3ilja in 1 Cajno ilieko posuienih iajbljevih listov.
Pustirno rahlo vreti toliko tasa, da ostane ie 2 dcl prevretka. KO se ohlad pod 40" C dodamo
ilitko medu in popijemo v roku 10. min. Tako pijato si skuhamo dvakrat . V kolikor boletine
ne pojenjajo si jo skuhamo 3 X dnevno.
BRIN ZA CISCENJE LEDVIC IN MEHURJA RECEPT NI ZA LJUDI. KI I ~ ~ A I O
KRONI~NOOBOLJENJE LEDVIC. ALI ZA LJUDI. KI IM.A_TO GLUKOZO ALI BELJAKOVINE
v KRVI !!!
Z V E ~ I M OBRJNOVE JAGODE.
ZaEnemo z 20. jagodami na dan. Nato vsak dan ivetimo po eno manj. KO pridemo na eno, zatnemo
zopet dozirati vsak dan po eno vet. KO pridemo na dvajset jagod dnevno je kura kontana. V I D I M O
DA TRAJA KURA 40 D N I
HEMEROIDI- ZUNANJI IN NOTRANJI
Pojejmo tim vet pekoeh fehronov. Zatnimo prvi teden s polpekoi-i in postopoma uiivajmo bolj
pekote. Ne ustraBimo se, t e se bo po uiivanju za kratek tas povetalo krvavenje. S tern postopkom,
lahko hemeroide trajno odpravimo.
-
H E M E R O I D I ARGENTINSKI NASVET
Preko noti namoi-imo v hladno vodo cvetove in Liste slezenovca ( Malva silvestris ) Zjutraj narnok
precedimo. Z namokom si urnijemo hemeroide. Xekaj narnoka 2 dcl. pa popijemo. To ponavljajmo
dokler se zadeva ne uredi.
C. ~ A I N E
ME~ANICE- RECEPTI
Vse meSanice delamo iz enakih teiinskih delov rastlin. !!!
Tarn ko to ne velja so oznazene koliEine ali procentualna razmerja !!!
SPLOSNO 0 CAJU, POPARKU
o
CAJE KUHAMO TAKO IZ SUHIH KOT S V E ~ I H
RASTLIN. PRI S V E ~ I HRASTLINAH J E
ODbEREK ENKRAT V E ~ J I /. suha Cajna iliEka, sveia velika ilica /
*:
KORENINE NABIMMO V CASU MROVANJA, POZNO JESENI ALI ZGODAJ SPOhILADI
*:* ILISTLINA I M V SEBI NAJVEC U~INKOVINV ~ A S U
CVETENJE. TAKRAT NABIRAMO
TAKO CVETOVE KOT LISTE. Nabiramo zjutraj, ko se po rosi rastlina osuii. Liste in cvetove
nabiramo v soncu dopoldan med 10 in 15. Uro, ko se rosa osu3i.
Nekatere rastline, ki imajo veliko eteritnih olj pa nabiramo 3e pred sontnim vzhodom.
*: Cajne meSanice si pripravimo iz najmanj treh vrst zdravilnih rastlin.
*: Nabranih r a s h ne smemo su<itipri temperaturi, ki je viSja od 40 "C.
*: Rastline odreiemo tik nad zemljo in jih suiimo tako, da so na prepihu v gopih, S cvetovi
navzdol.
O CAJE IN POPARKE VEDNO PRIPRPNLJAMO TAKO, Dil N E ~ N EIWSTLNE PUSTIbfO V
KROPU 5 bIIN, GROBE RASTLINE 10 bfINUT.
a N O ~ M L N OSE PIJE ZA ZDRAVLJENJE POPAREK ALI CAJ 3 KRKT NA DAN PO
3 DCL. PREVENTIVNO PIJEMO DO 0,5 L CAJA ALI CAJNE MESANICE NA DAN.
Pripravljamo vedno tako irnenovane poparke. Zvrhano ilitko suhe rastline poparirno z 2 dcl
kropa. Pokrijemo in pustirno stati do 5 min. nato precedimo in zopet pokrijemo, da se ohladi do
primerne temperature za uiivanje. Ce je r a s h a sveia popadmo mrhano v e u o %CO
. Normalno uporabirno s v e i ~ hr a s h enkrat vet kot suhh.
~ A J N EMESANICE PROTI NESPECNOSTI
6 BilLDRIJAN-KORENINA, KAhJILICA, POPROVA &ETA,R O ~ ~ L ~ RTAV~ENTROL\,
IN,
( VSE V
ENAKIH DELIH )
LIPL\, MilJimON, bELISA. 2 ~ L I C MESANICE
I
POPARIMO S POL LITRA KROPA. PRECEDIMO
*:
IN PIJEMO ENO SKODELICO PO KOSILU IN ENO PO VE~ERJI.
O BEZEK-CVET, hELISA, IvIETA, R O ~ ~ L I R I N
*:
BAZILIKA, EVIELISA, PLOD S1pK.A
*:
B;IZILIKA, POPROVA LETA, BELA O b U , R O ~ ~ L \ R I NPIJEMO
.
DVE SKODELICI POPhRKii
NA D h N PRED OBROKI.
*:
BALDRIJhN- KORENIN h , POPROVA bIETA, bELISA, HbIELJEVI S T O ~ K ISIVKI,
,
R O ~ ~ L ~ RCVET
I N , TROBENTICE- J E G L I ~ A
~ A J N AMESANICA ZA BL&ENJA
6 Baldrijanove korenine
*:*
Sivkini cvetovi
*:
Hmeljevi storiki
O Zel plahtice
**:
Rumena lakota
9 Bazihka
STRESA- LAJSANJE MIGRENE
*3 Kolrnei
*:* Roimarin
*:* Melisa
Zmeiamo enake teiinske dele droge
HOLESTEROL Z N I ~ U J E
*: CAJ IZ ZDRAVILNEGAJETICNIKA ( DiILJ CASA PLJEMO PO DVE SKODELICI
NA DAN)
+
*: CAJ IZ ZLATE ROZGE
*: CAJ IZ BRSLJANASTE GRENKULJICE
o
IZ ARTICOIG
a REDNO PITJE TINKTURE ~ E S N A( 20 KAPLJIC 3X D N E W O N DCL. VODE )
DRISKO ZAUSTAVLJAJOCAJI IZ
HRASTOVO LUBJE
POSUSENI PLODOVI BOROVNICE
KORENINA S R ~ N EM O ~ I
LISTI ROBIDE
*E* LISTI LESKE
*:*
*:
*:*
*:
ZA ODPORNOST PROTI GRIP1 - ~ A J
*:* MESANICA IZ :SIPEK, PLJU~NIK,TRPOTEC, L U ~ N I K MONARDA,
,
PLOD
ARONIJE, OGNJC LIST
*:* Pijemo taj iz robidovih listov
*3 Caj proti gipi/ iajbelj, bezek, pljutmk, trpotec, kopdva, lutnik, tudi listi, trobentica /
CAJNA MESANICA PROTI NAPENJANJUV TREBUHU
*:*
*:*
KOLMEZ - KORENINA
TAV~ENTR O ~
*:*
RR,LPLN
ENCIJAN - KORENINA
POPROVA META
*: K O ~ M R ~ E-K
PLOD
*:* J A N E ~- PLOD
*:* KIMEN - PLOD
*: KAMILICA - CVET
*:*
*:*
~ A J N AMESANICA ZA BMENJE
PO KEMOTERAPIJI
*=. O G N J I ~
*=. mLAN
*:* REGRADOVE KORENINE
*:* ~ R N A
KOPR~VA
*: TRPOTEC-OSI<OLISTI
CAJNA MESANICA
ZA BOLEZNI DIHAL
CVET BEZGA
*3 LIPA
*:a
CVET L U ~ N I K A
*3 CVET SLEZENOVCA
*:* PLJU~NIK
*I*
CVET TROBENTICE
+:* ~ T E R I N ADUSICA
*3 bL'iRJETICA
*:
TIMIJAN
*:*
~ A J N AMESANICA ZA PREKRVAVITEV PR1 PRIZADETEM
O ~ E S N E M~ I V C UPO MOAGANSM KAPIj prizadet centralni iivEni sistern
Q BELA OMELA
*:* RO~MARIN
*:* RUMENA LAKOTA
*:* MELISA
Q BALDRIJANOVE KORENINE
Pijemo tri skodelice na dan 30 dni. Nato preneharno za 10 dni in kuro ie trikrat ponovimo.
CAJNA MESANICA ZA BMENJE
ALERGIJ
*: ~ R N A
KOPRIVA - LIST
a JETICNIK
*:* REPIK
*3 LIST GOZDNE JAGODE
*:* WfAN
*:* REGRAD - KORENINE
MESANICA
*:
ZA LAJSANJE SLADKORNE BOLEZNI
OVSENA SLAbLA - BEZEG - BREZA - KOPRIVA - PRESLICA - BELA OMELA FI~OLOVELUS~INE- T A V ~ E N T R O ~-ALISTI BOROVNIC - OREHOVI LISTI ZLATA ROZGA - KORENINE REGRADA - O G N J I ~- POTROSNIK
LISTE BOROVNIC NABIRWO. KO SO PLODOVI SE ZELENI.
MESANICA ZA ZAPRTJE
a HRASTOVO LUBJE PLUS
SR~NA
M O ~
STAROSTNA SLADKORNA BOLEZEN
~ A IZ
J OVSENE SLAME TER ZRNJA, PRI GNOJENJU NE UPORABLJAMO
UMETNIH GNOJIL
MESANICA PROTI GLAVOBOLU- meiamo enake dele rastlin
SKORJA STYE VRBE
*3 MELISA
*:
WL4N
TAV~ENTRO~A
*3 RO~MARIN
*P PUHTICA
*> BALDRIJANOVE KORENINE
*:
*:
MESANICA
*:
ZA ZDRAVLJENJE LEDVIC IN MEHURJA
ZLATA ROZGA - VRBOVEC - BREW - PRESLICA - KOPRIVA - U L 9 N
TRPOTEC - RUMENA MRTV;I KOPRIVA
-
MESANICA
ZA i o ~ C
KORBABENEDIKTA
PESCENI SMILJ
REPIK ALI GLADISNIK
WL4N
MELISA
PRIPRAVEK ZA JETRA
*: ZMLETO SEME PEGASTEGA BADLJA. UPORABIMO 3 MALE ~ L I C K EDOBRO
ZMLETEGA SEMENA NA DAN V HRANO. SE BOLJSE JE SEME NAMOCENO ZA
30 DNI V HLADNO STISKANO OLIVNO OLJE. PIJEMO DO 3 CAJNE ~ L I C K E
DNEVNO.
MESANICA ZA ~ E N S K ET E ~ A V E
*: KOPRIVA - PLAHTICA - GLOG - RiiL4N - ~AJBELJ- T A V ~ E N T R O-~O G N J I ~
- BELA OMELA - BELA MRTVA KOPRIVA
*:
*:*
*:*
*:*
*:
MESANICA
PROTI PREHLADU
BEZEK - LIPA - SULICASTI TRPOTEC - PLJUCNIIC - KAMII,ICA - ISLANDSIU
LISAJ - JMTERINA DUSICA - JETICNIK
*:*
ZA URAVNAVANJE VISOKEGA KRVNEGA PRITISKA - CAJIOBLOGE
*+: GLOG, SRCNICA, MELISA
*:* GLOG - BELA O M E M
MESANICA
*:*
PLESEC
*:
HLADEN NAMOI< IZ BELE OMELE/ PRED PITJEM RAHLO SEGREJEMO/
NAREDIMO S1 OBLOGO ZA LEDVICE IZ KIJASTEGA LISICNJAKA
e
~ A ZA
J VNET MEHUR
**: CAJ IZ SENTJAN~EVKE / DVAKRAT PO TRI TEDNE PIJ P O E N O SKODELICO
CAJA NA TESCE/ PAZIMO, DA SE V TEM CASU NE SONCIMO.
REWlA I N PUTIKA
e t CAJ IZ LISTOV ROBIDE PIJEMO TRI MESECE / ZRAVEN SE D R ~ I M O
STROGE
DIJETE/
~ A ZA
J S R ~ N OASTMO
PIJEMO CAJ IZ PLODOV CRNEGA TRNA
*:*
MESANICA ZA PRENIZEK KRVNI TLAK
o SKUHAMO CAJ IZ R O ~ ~ L \ R I N A
IN BAZILIKE. PRIMESAMO HLADEN NAMOK
BELE OhIELE. PRED PITJEM PRIMESAMO MED
MESANICA
*:
ZA ODVAJANJEVODE
KOPRIVA - PRESLICA - BREZA- ZLATA ROZGA - BEL4 OMELA - R.~vWN
BELE OhlELE NE KUU%MO,AMPAK H U D N O NAhlAU&./IO.KO J E NAMOK
PRIPRAVLJEN, GA PRIMESAMO POPARKOM
MESANICA ZA ODVAJANJE VODE IZ PLJUC, Ee je rahlo oslabelo srce
*:
c. KOPRIVA- Z U T A ROZGA-PRESLICA-BREZOVO LISTJE- RUMENA U K O T A bULO GLOGOVIH CVETOV. Poparek pijemo 3 X 3 dcl vode na dan. Tri dcl poparka
moramo popiti v 5 min.
KRI, CISCENJE IN KREPITEV
KURA TRAJA EN141NDVAJSET DNI, DNEVNO POPIJEMO EN LITER CAJA.
*:* RIMAN - KOPRIVA - REGRAD - TRPOTEC
+:* J E T I ~ N I K- KOPRWA - REGRAD - TRPOTEC
*:* KOPRIVA - BELAOMELA- PLAHTICA - PLESEC - RMAN
*:*
Rh4AN - KOPRIVA - REGRAD - TRPOTEC - hLrlRJETICA
+:TAVZENT
+
RO~A
.:* SOI< IZ MADE PSENICE
CISOKE DO 20 CM
BAKTERIJE V URINU ODPRAVIMO z MESANICO
*: Brusnica- list
Q Preslico
*: Zlato rozgo
*:* erno koprivo
*: Koruzne laske
*: Fiiolove lugtine
POMIRJANJE
*: PLAHTICA - BALDRIJAN - MELISA - KAMILICA - MATERINA DUSICA
o ZLATA ROZGA- MELISA-EILATERINA DUSICA- JEGLIC- SENTJAN~EVKAKAMILICA- KORENINE BALDRJJANA
HEMEROIDI
tistota! Anus si umivamo z mrzlo vodo, karnilitnim iajem ali iajbljevim tajem.
Izmeniino si maiemo hemeroide z oljem Sentjanievke in ognjiievim mazilom.
Prvi dan olje Sentjanievke ,drugi dan ognjiievo mazilo.
Zraven ~ i i e m osledeto taino meganico iz enakih delov:
*: KOPRIVA
*:* BELA 0hfEL.A
*: SLEZENOVEC - CVET
**: TRPOTEC OZKOLISTI
*: KAMILICA
*3 K O L M E ~
*:* LIST ROBIDE
*: CVET LUCNIKA
*> LANENO SEME
~ A ZA
J POVE~ANJE ODPORNOSTI
*3 ~YIESANICAIZ ~ I ' u E KOPRIVE-KOL~IE~AN ISLANDSKEGA LISAJA
PR1 UPORABI N E PRETIIWVAMO.
CAJNA MESANICA ZA ~ E L O D E C
CRNA KOPRIVA- Rt't'MN- SENTJAN~EVKA-T N ~ E N TROZA- hLITERINA
DUSICA- GLOG- OGNJIC- ~ M I L I C A
CAJNA MESANICA
ZA ASTMO IN BRONHITIS
t PLJUCNIK- BEZEK- PLANINSKI WH- MATERINADUSICAZ U T A ROZGA- UMILICA- OSKOLISTI TRPOTEC
CRNA KOPRIVA-
MSLINE V ZELODCU
TAV~ENTR O ~ A KOLMEZSLEZOVA KORENINX.(SLEZOVO KORENINO PREJ
HLADNO NAMOCIMO IN KASNEJE PRECEJEN NAMOK DODAMO CAJU IZ
TAV~ENTR O ~ IN
E KOLME~EVEKORENINE.
CAJ ZA PREVEC
~ A PROTI
J
ZADAHU
*:* PIJEMO ~ A IZ
J PELINA ,KI MORA VRETI 5 MINUT NEODKRIT
&J ZA PROSTATO, LEDVICE I N MEHUR
DROBNOCVETNr VRBOVEC / POPIJEMO P O STIRI SKODELICE NA DAN/
*:
ZAXAT SE UPORABLTATO POSAMEZNE RASTLINE
GRENKULJICA
Q PROTI HOLESTEROLU
-
TROBENTICA korenina
*: ZA ZDRAVLJENJE RANE NA ~ E L O D C U
*:* ZA POMIRJANJE
KRVAVI M L E ~ E K
- SOK
ZA ODPRAVLJANE BRADAVIC
*:*
PLESEC
*:*
ZA WUSTAVITEV KRVAVENJA,ZA URAVNAVANJE KRVNEGA PRITISKA.
V1JOLICA
*: ZA POMIRJANJE - POPAREK
KOPRIVA, ~ R N AP E K O ~ A
*:* NAJBOLJSA JE TEDAJ KO SE PRIPRAVLJA NA CVETENJE. UPORABNA J E CELA
RASTLINA,
LAN, UPORABA
*:* SEME JE O D L I ~ N OW UREDITEV PREBATE.
PRIPRAVA : MoSko pest zdrobljenega lanenega semena iez no2 namotimo v hladno vodo.
Potem ga prekuhamo. Vsak dan pojemo za en jogurtov lonEek tega prekuhanega semena.
Lahko ga tudi pomegamo z jogurtom, pustimo Eez not5 in zjutraj pojemo na teSEe.
RUMENA LAKOTA
POPi4RKI SE DELAJO tako i
z sveie ko posuiene rasthe.
+*: U ~ I N K RUMENE
I
L~KOTE:PROTI K R ~ E ZA
~ I POSPESITEV PREKRV~VITVE
*:*
/ MESA SE S K O L ~ ~ E ~ Rumene
E ~ I [ lakota deluje kot rahlo odvajalo. Rumena lakota je
zdravilo proti koinemu raku. Pomirja pri iivimh obolenjih kot kamilica. Zdravi seeila, mehur
in zelo pomaga pri vodenici. Zelo dobro deluje pri obolenju bezgavk. PospeSuje potenje.
Mazilo pomaga pri potemh materinih znamenjih, ali t e se vetajo.
ORLOVA PRAPROT:
*:* POMAGA PR1 I ~ S IN
U REVhfI/ KOPELI, OBLOGE, VZGLAVNIKI /
*> PRIPRAVA: Najprej se odreie tik nad tlerni, nato se poveie v dopek, da malo oveni. Nato se
odreiejo cvetovi in osrnukajo listi. Dobro osuSen se hrani v kozarcih, ki se morajo nekajkrat
na let0 odpreti, da se rastline prezraEijo.
o RMAN/E GRENCINA. URAVNAVA SRCNI UTRIP IN DELUJE PROTI AR~TMIJI.
POSPESUJE APETIT. ZA UPORABO MESAMO 7 - 8 RASTLIN. Rman je grentina in
grentine so vse bazitne. DOBRO POhLAGA PIU GASTRITISU.
*: PRI OBOLELIH JETRIH PIJEMO MESANICO IZ RMANA- OGNJICA PLJU~NIKA
*:* Rh.fAN J E TUDI SESTAVINA ~ A J APROTI SLADKORNI BOLEZNI.
*:* RMAN USTAVLJA KRVAVITVE
BOROVNICA
NABIRAMO ZRELE PLODOVE
LISTE NABIRAMO, KO BOROVNICA CVETI / ROZA BUNKICE / LIST1
VSEBUJEJO INSULIN
*:* ZA BLAZITEV SLADKORNE BOLEZNI UPORABLJAMO ~ A IZ
J LISTOV
BOROVNICE IN R.hfAN14.
*:*
*:*
P R E V E ~ E L E Z AV KRVI- POVI!&~I HEMOKRITI- CAJNA MESANICA
*:* MEDENA DETELJA
*:* MELISA
+
*: P E K O ~ AKOPRIVA
*:*
*:*
BAZILIKA
RUMENA LAKOTA
D. TINKTURE
Uporaba - doziranje
Za notranjo uporabo se priporota 15- 20 kapljic tinkture v 1 dcl d a t n e vode ali taja 3 krat
dnevno. V zdravilstw se tinkture ne pijejo iz kozarcev. ! ! !
TINKTURE- PRIPRA.VA, IZDELAVA
zganje za tinkture mora imed najmanj 4O0/o akohola. Priporota pa se vsaj 50 O/o akohola v
iganju. Priporotamo neutralno iganje ( tropinovec )
*3 Za pripravo enega litra tinkture ptiporotamo 10 dkg suhe zdravtlne rasthe in 90 dkg. iganja.
*:
e e imarno sveie zdravilne rastline uporabimo 15 do 20 dkg zeligta in 85 do 80 dkg iganja.
D.1. Rastline iz katerih pripravliamo tinkture - UPORABA
Arnika tinktura, je odhtno zdravilo in razkuiilo za rane, poBkodbe ter zmetkanine. Notranje jo uiivamo
previdno, ker je motno sredstvo. UporabIja se za zdravljenje ledvic, srca in ielodca. Obnese se pri
zastrupitvah z gobami.
Tinktura divjega kostanja je odlitno zdravilo za oiilje. PospeSuje krvni obtok in blaii teiave pri kri-nih
iilah.. dobro deluje tu& pri ozebhah, odprtih ranah, protinu, notranjih krvavi~ah,angini, kronitni driski,
revrni ter predvsem pri raz3qenih venah.
Orehova tinktura se uporablja zoper vse vrste ielodtnih teiav in trevesnih obolenj. Povetuje
prekrvavljenost in odpravlja bleditnost. Primerna je za ureditev slabe prebave.
SrEna moE Za ielodec.
Uporabirno 10 kapljic pred jedjo. Razredtimo v 1 dcl mlatne vode. Tinktura zdravi otekla jetra in
zlatenico. Obnese se pri obolenjih kjer se menjujeta driska in zaprtje. Pomaga pri krvavitvah iz trevesja.
Zunanje odlitno pornaga pri razpokanih rokah, iirih
ozebhah, divernu rnesu in zmetkaninah.
Bela omela - tinktura. Sladkorna bolezen, holesterol. Za zdravljenje aritrnije Pri motnjah Zitnice
PriporoEa se uporaba tinkture, katere se vzarne 3 X dnevno po 15 kapljic.
Tinkturo bele omele pripravimo na sledeei nacin:
- 10 dkg suhe bele omele (listi in stebeljca)
- 90 dkg iganja 50 d o 55 '10
Pustimo stati 3 tedne. Nakar p r e c e h o in po potrebi uporabljamo. Hranirno na temnem
rnestu.
tinkturo iz btusniEnih jagod, pripravimo na sledet n a k .
V p01 litra Zganja daj 1 dcl zrelih btusniEnih jagod. Pusti stati na toplem 45 dni. nato
precedi in pij po poiirkih pti obolelosti Erevesja.
V iganju namoEi koptivo ter roimarin, ter s tern masiraj IasigEe.
T i t u r o napravimo po obieajnem postopku za tinkture ( l0 dkg sveie koprive in toimarina
v enakih delih namoeimo v litru 50% iganja. Pustirno 3 tedne, preceduno in uporabljamo)
Za rast las in proti izpadanju las
-KamiIica / umirja razdraieno Erevesje, proti nespeEnosti, odpravlja napetost /
Gabez - tinktura / praske, zlorni, zmetkanine, izpahi izvini, pretegnjene miiice in ktte, vnete
kosti in porebrnice, krvavitve, krene iile, boleeih kr& p o amputaciji, zatrdlinah v dojki,
zadebehah zaradi revme./ odsvetujemo pretirano uporabo /osteoaruitis /
/rane, otekli tlenki, revma, boletine v kriiu in tilnrku, vnetje pokostnice, porebrnice in kosti,
potpludbe, po pogkodbi kosti in sklepov. Podpludbe. p u d u , herpesu, glivicah na nogah , rane,
Odsvetujemo pretirano in predolgo uporabo
Uporaba !!!.Odsvetujemo notranjo uporabo. TUDI ZA ZUNANJO UPORABO SE
GABEZ V OBLIKI TINICTURE ALI bL4ZILA LAHKO UPORABLJA LE DVA DO TRI
DNI / PRETIRANA U P O W A POSKODUJEJETRA /
-Melisa Idepresije, iivtna izirpanost, slabosti, zatetne faze gripe in prehlada /
-JetiEnikova tinktura uspeino uravnava delovanje ielodca, prebavil in kevesja. Blaii nadleino srbenje
koie, zlasti pri starejiih ljudeh. Krepi pljuia in blaii kaielj.
- KaEja drezen- tinktura za utrjevanje dlesni
-Rmanova tinktura ugodno vpliva pd revmatskih obolenjlh, nespetnosti, iivtni napetos ti in visokem
krvnem tlaku. Zdravi dhala, pospeiuje prekrvavitev, pornaga pri okvari srtne miSice.
Odpravlja nejegtnost, krirev ielodcu in debelem Erevesju.
-Brgljanasta grenkuIjica / zbija holesterol/
-Plegec / za uravnavanje krvnega pritiska, / pri hujiih rnenstrualnih teiavah, cistitisu in driski
3 X d n e v n o po 10 m1 tinkture /
-Baldrijanova korenina/ uspavalno sredstvo, pazimo 2 do 5 kapljic na 1 dcl vode / nepretrgano ne
smemo uiivati dlje od 2 do 3 tednov ,zaradi glavobolov in povehnega srtnega utripa /Tiktura je tudi
pomemben pripomoiek pri iivini iztrpanosti in duievni utrujenosti. Posebno jo priporotatno pri hrtrem
razburjenju, iivtni omotici in teiavah v meni pri ienah. Dobro deluje pri ielodinih kriih in nenadnh
srinih slabosah.
-Baldrijan priprava tinkture Z a e n liter tinkture tabirno 10 '10narezane baldrijanove korenine in
90 O/o iganja, ki irna vsaj 50°/o alkohola. ZmeZamo in pustimo 3 tedne n a kuhinjski polici
-Pouognik /tinktura iz cvetov oiivlja ude po kapi /
-cesnova tinktura odpravlja napenjanje in krCe v prebavilih. IzboljSuje prekrvavitev, zniiuje holesterol,
uravnava povigan krvni tlak, izboljiuje spomin in lajia teiave z arteriosklerozo. cisti dihalne poti, zlasti pri
prehladih in gripi. Zunanje jo uporabljamo pri pikih, ugrizih, gnojnih ranah in aknah.
-LuEnik / revma , protin, kroniine teiave z dihaIi /
hllaterina dusica/Za probleme v ustni votlini, majavih zobeh, vnetjlh, fiskulah, vneto grlo, dezinfekcijo
Poiiralnika,
-Spotis / prod iivtni izirpanosti in depresivnosti, proti leni prebavi, zastrupitvah in zlatenici/
-Kopriva t r n a / v kombinacijami z drugimi rastlinarni za artritis, krvavitve iz maternice, koina obolenja
/Koprivna tinktura pomaga pri zgagi, slabokcvnosti, prebavnih motnjah, ielodinih in jetrnih boleznih.
Odvaja vodo, zrnanjSuje setno kislino in blaii rwmatske teiave. Pornirja iivce in ugodno deluje na dihala.
Zunanje sluii kot odlizno sredstvo za masiranje lasiita.
Preprekje izpadanje las, odpravlja prhljaj in blaii srbenje.
-Regrad listi / za oslabelo srce, ker zagotavlja ustrezno koliiino kalija /
-Regrad korenine- tinktura.1 protin, ekcern, akne, jetra povezana z zaprtjem
Ta tinktura pospeiuje presnovo, izboljiuje slaboknmost, Cisti sluznico dlhal in prebavil, prepretuje
nastanek ioltnih kamnov, blagodejno vpliva na jetra. Prirnerna je za pomladansko iiltenje organizma
-Beli vratiE / 5 d o 10 kapljic pri prvih znakih rnigrene /
-Zdravilni Eistec / proti glavobolorn iivtnega izvora / rneSa se S sivkino tinkturo/dobro deluje pri
zastrupi~ahin pri arttitisu /
-2ajbeljeva tinktura / teiave pri menopavzi, slmjenju in parkmsonovi bolezni /
Uporabljamo jo tu& za tiitenje dthal, za vneto grlo in dezinEekcijo ustne votline. Pri prehladnih obolenjih
ustvarja tezmerno potenje. Dobro se obnese pri rekonvalescentih in pri ljudeh nagnjenih k iivinim
rnotnjam.
-Malina / motno krti tkivo. / razrediena kot ustna vodca, razjede in vnete dlesni, celjenje ran in vnetij /
-Roimarin / vspodbujevalni tonlk / skupaj z ovsom in sporiiem blagodejno deluje na depresije
-JegliE- trobentica - cvetovi / 5 do 10 kapljic, odpravlja nespetnost, tesnobnost, preutrujenost
-JegliE - korenine /proti kronitnemu bronhitisu, artritis in revmatitne boletine /
-Meta Etna / potovalne in druge slabosti, slaba prebava, vetrovi, vrotina , migrene, uravnavanje aritrnije /
-Sivka, Iavanda / glavoboli in depresije, 3 x po 5 m1 dnevno 7 nosetnice naj se pazijo vetjih doz
-Brin, navadni / okuibe secil - cistitis, 3 X dnevno po 2 m1 /
-5entjanievka lblaienje dolgotrajnih iivtnih napetosti, stres, iztrpanost, depresije lOtrokom, ki lulajo v
posteljo se priporoca 5 - 10 kapljic pred spanjem /
-Hmelj storiki iivtne napetosti in tesnobe ( 3 X dnevno 2 rnl tinkture )
-Hmelj, slez, trpotec, kamilica, poprova meta /za sindrom razdraienega trevesja /
-Sladki koren /vnetje ielodca , vnetja pri artrititnih in alergtjskh stanjih /
-Kogutnik /vzpodbujanje prebave 3 X 2 rnl dnevno, vnetja in obolenje jeter, vnetju mehurja, kjer se kot
simp tom pojavi zlatenica.
-KomarEek- navadni / odpravlja prebavne motnje, prod trevesnirn krtem, t e se prime3a korenina rabarbare in sena/
-
-Konjska gtiva korenine/odrnerki po 5 kapljic zdravi hujge prehlade in gripe. Za nahod se meia z
bezgovimi cvetovi in grenkuljico/
&log, cvetne glavice / za zdravljenje angine ,povigan tlak in z njim povezane teiave /
-0gnjiEeva tinktura pomaga pri trevesnih in ielodtnih boleznih, vodenici, vnetju debelega irevesja in
pri &ski. Blaii teiave v meno pavzi, pospeSuje nastajanje in izloeanje iolta, odvaja vodo, 6sti kri in
prepretuje infekcije. Zunanje jo uporabljamo pri pretegnjenih miiicah, podpludbah ,oteklinah in
zmetkaninah. Pomaga psi teiavah z jetri, ki se kaiejo v potasni prebavi, uravnava neredne in bolete
menstruacije. Porna~aza blaienie artritisa
-BoreE / za blaienje stresa, po hormonskh terapijah 3 X dnevno po 10 ml. /
-TrpotEeva tinktura ugodno vpliva na &ala, rnehur, ledvice in ielodec. cisti kri, odpravlja izpuiiaje,
liiaje in hripavost. Pomaga pri zlati iih, belem toku in premotni menstruaciji. Zunanje zdtavi poikodbe,
rane, ozebline in posledlce pikov iuielk.
E. SIRUPI
El Pri~ravasirupa - sploGno.
V en liter hladne vode vrneiamo l kg sladkorja in kuharno. Pustimo vreti 15 d o 30 rninut, da
skoraj polovico vode izpad. Nato pustimo, da se ohladi.
10 dkg suhega zeliZa, ali 20 dkg sveiega, poparimo z 3 do 4 dcl vode in pustimo, d a se ohladi.
Precedimo skozi krpo in dobro oiamemo. Vsebino poparka, nato vmeiamo v sladkorno
raztopino. Vlijemo v steklenice, lu s m o jlh predhodno sterilizirali pri 200' C. Isto stenliziramo
zama9ek.
Hranimo na hladnem mestu pod 10 stopinj celzija.
Tinktura tirnijana. ( thymus vulgaris )
Ima m o b 0 antioksidativno in antibakterijsko delovanje. Za prepretevanje vnetij grla grgramo
razredteno dnkturo in zadnji srk tudi pogoltnemo, Ce to redno poinemo , odpravimo anginska
obolenja iz naiega doma.
-
E2. ~ r i ~ r a vsiru~a
a
~lastninaEin
V kozarec z &okim grlom dam0 plast sladkorja ali medu, nato plast cvetov , iglic ali listov
rastline., zopet plast sladkorja in tako naprej (raie uuorabite med kot sladkor ). KO je kozarec
poln, ga zapremo in dam0 pripravek za 30 dni na okensko polico. Dobro je, t e ga obseva sonce.
KO se sladko utekoiini, sirup precedimo v steklenice, dobro zapremo in damo v hladilnik.
Ta recept se obnese pn' smrekouib vrGZkih, lutniku, regratovih cvetoui3, cvetovih trobentice,
Slexouih cvetovih ,iajblovih listih.
Siruue ~ri~ravliamo
iz sledeEih rastlin:
slez ali ajbig korenine, cvetovi
slezenovec - korenine cvetovi
luf nik cvetovi
rman - cvetovi
trobentice - cvetovi
regrat - cvetovi
trpotec ozkolistni listi
bezeg- cvetovi
ognjiE cvetovi
iajbelj- listi
smrekovi vfiifki
borovi d i f k i
-
-
-
-
NEKAT RECEPTOV ZA SIRUPE
ognjiEev sirup za dobro poEutje, izboljganje krvi ter vetanje odpornosti.
+2 UVRI I % LITRA VODE, NATO OHLADI TER DODAJ OGNJI~EVE CVETOVE
( tri prgiSia cvetov sveiih ) IN PUSTI POKRITO ~ E NOC.
Z
ZJUTRAJ PRECEDI IN
DODAJ 20 DKG R J A n G A SLADKORJA. NATO K U M J DVE URI, DA RAHLO VRE.
NATO DAJ SE V VROCE KOZARCE IN OHLADI POD ODEJO UBWAJ PO ~LICAH
ALI NA KRUHU.
Repratov sirup - med
SM
pesti cvetov regrata kuhamo v p01 litra vode do 10 min. Nato precedimo.
V ena in p01 litra vode kuhamo 2 kg sladkorja cca. 20 min, da se precej vode odvre. V zmes vode
in sladkorja nato vlijemo precejeno tekotino iz regratovih cvetov in dobro premesamo. Vsebino
nato zlijemo v dezinficirane kozarce in dobro zapremo.
Rmanov sirup
Rabimo: 2 1 vode, 3 kg sladkorja, 30 do 40 rmanovih cvetov ( sveiih ), 3 dkg citronske k i s h e
Priprava: Vodo prevremo in ohladuno na SO0 C, dodamo cvetove, premeiarno in pusdmo stati 3
dni ( v hladilniku ali v kleti ). Vmes veekrat premegamo. Nato p r e c e h o , dodamo citronsko
kislino, sladkor in nalijemo v steklenice. Dobirno pribliino 4 l sirupa. Hranimo v hladilniku.
Slezov situp
Izdelava: 20 dkg na drobno narezamh korenin 2 leti starega sleza, prihjemo z 3 do 4 dcl vrele
vode in pusdmo, da se ohlad. Nato precedlrno skozi gazo in dobro oiamemo V litru vode
vmeiamo 1 kg sladkorja in pustimo vreti 15 d o 30 min.
Nato o h l a h o in vmeiamo precejen poparek sleza. Vlijemo v steklenice in hranimo v
hladdniku.
Uporaba; Otrokom , ki imajo katar dam0 vetkrat na dan po eno iliiko, ali pa dodamo sirup
drugitn iajnim meianicam
Sirup za kagelj otrok
Rabimo: l 5 g sveie slezove korenine in 15 g sveiih lutnikovih cvetov, ter 'h kg sladkorja, ali 250
g medu.
Pri~rava:Slez in luinik kuhamo 10 min. v '/2 l vode. Nato precedimo ohladitno na 40" C in
vmeSamo v tekotino 250 g medu v sirup.
Namesto medu lahko vkuhamo tudi '/z kg sladkorja.
Uporaba: Otrokom dam0 po 5 krat na dan iajno iliiko sirupa.
Bez~ovsirup
Rabimo: 45 bezgovih cvetov, 1,5 litra vode, 5 zrezanih Limon, 2 kg sladkorja, 9 dkg citronske
kisline.
Priprava: Vodo zavremo, dodamo zrezane h o n e in sladkor. Med ohlajanjem dodamo ciaonsko
kislino. Precedimo in damo v tople dezinficirane steklenice. Hranirno na hladnem.
s i r u ~iz smrekovih vr3iEkov
Ta sirup preiene spomladansko utrujenost, blaii kaBelj, Eisti dthala, prepretuje vnetje grla in plju;,
Ter veia odpornost organizma proti prehladnim in in nalezljivim boleznirn
PRIPRAVA
V kozarec z Birolum grlom dam0 plast sveiih smrekovlh poganjkov- vriitkov, plast sladkorja,
zopet plast vrBiEkov tako naprej, da je poln kozarec. Nato posodo zapremo z pokrovom in
dam0 na polico za 30 dni. Nato precedimo in dam0 v hladilnik.
VGNO
!Namesto sladkorja je bolje upotabljati med
tmotEev sirup
Liste ozkolistega trpotca stoliemo in nalagamo po plasteh trpotec in beli kristalni sladkor. Plast
trpotca naj bo debela 2 do 3 cm, sladkorja pa l cm. Dobro je uporabimo steMen 5 kg lonec za
vlaganje kumaric. To delarno nekaj dni, tako da lonec napolnimo. Nato kozarec poknjemo in
pustimo stati en dan. KO se Iisti in shdkor usedemo, ga naslednji dan dopolnimo. To nadaljujemo
toliko iasa, da se plasti na rahel pritisk ne vdajo veE. Nato izkopljemo na varnem mestu luknjo.
Lonec tapremo s pokrovom, ali pa s tremi plastmi pargamenta. Lonec ie pokrijemo z desko in
obteiimo z opeko. Nato Se pokrijemo z veijo desko. Plast zemlje nad desko naj bo vsaj 30 cm.
Lonec pustimo v zemlji vsaj 3 mesece. PO treh mesecih prevre sladkor in trpotec v sirup. PO treh
mesecih lonec vzamemo iz zemlje, ter vsebino stisnemo skozi stiskalnico. Vsebino i e prevremo.
Stiskanje skozi tkanino ni priporoEljivo. Potem vsebino natoEimo v sterilizirane steklenice. In njlh
dobro zama3imo. Pazimo, da je stenliziran tudi zarnaiek.
To je eno od najboljgih zdravil za pljuhe bolezni.
Otroci jemljejo sirup po veikrat na dan Cajno iliiko, odrasli pa jedilno ilico. Liste ozko listastega
trpotca nabiramo od maja do avgusta.
Pozor !
Namesto sladkorja lahko uporabimo tudi iajbljev med.
F. MAZILA
PRIPRAVA MAZILA PO TRADICIONALNEM POSTOPKU
VZXMEMO 20 DKG, NESLANE SVINJSKE RILiSTT., ALI SAL\ IN JO RiSPUSTIhIO
- RAZTOPIMO V POLWI.KO je mast raztopljene, dam0 vanjo za moGko pest sveie rastline,
ali za iensko pest suhe rastline. Previdno praiirno, da i
z rastline odstranimo vodo (primer je
praiena tebula do rurnenega ). Pazimo !!!. mast se ne sme zaigati. KOje postopek kontan,
dam0 ponev na hladno mesto ( klet ), preko noti. Zjutraj vsebino rahlo pogrejerno, da se
magtoba stopi.
Precedimo skozi gazo v steklene posodice. Hranirno v temnem in hladnem prostoru. Ta
postopek lahko uporabljamo za vse rastline.
El. RASTLINE IZ KATERIH PRIPRAYL_TAhlOMAZILA
OgnjiT: - maziIo/ proti aknam, tvororn, Eiom, ekcerni, opekline, ozebline, pospehje knrni obtok in
celjenje ran, prod vneti in suhl koii, suhi ekcemi, odrgmne, gliviina obolenja nog, rane, rakasti 155 (dojke)
Za celjenje brazgotin po operacijah, krtne ide, ,zlata iila, bradavice, kurja oi-esa, kraste v nosu
/vzpodbuja rast novih celic /Dobro deluje pri pikih i u i e k Pospeiuje vpijanje h i pri podpludbah,
pornaga pri revmi, zvinih, protinu, koini plesni in brazgotinah.
Evrarjetica - mazilo / za revmo, protin, rniSiini rnatek, proti boleham v miiicah, utrujenost,
zmeckanine /
Gabez mazilo / praske, zlomi, zmetkanine, izpahi, izvini, pretegnjene miiice in kite, vnete kosti in
porebrnice, knravime, revmatskih zatrdltnah, krtne iile, boletih krtih po amputaciji, zatrdlinah v dojh, /
odsvetujemo pretirano uporabo/ pornaga pri osteoarttitisu
Gabez- mazilo /rane, otekli ilenh, revma, boletine v kriiu in tilniku, vnetje pokostnice, porebrnice in
kosti, potpludbe, po poSkodbi kosti in sklepov. Podpludbe. Odsvetujemo pretirano in predolgo uporabo !!!
-
Rman- mazilo. Odliino zdravi rane, tire, spremembe na koii, pokanje bradavic pri dojeiih materah in
celo nekatere vrs te luskavice.
Arnika - rnazilo, zdravi rane, blaii revmo, odpravlja mozoljavost in kot dober antisepuk, prepreiuje
gnojenje.
Plesec / celi rane, pomaga pri krttllh iilah in razpokanih kapilarah /
Rumena lakota / koini izpustaji, li<aji,gnojne tvorbe, zatrdline, rakaste koine tvorbe. Mazilo
menjamo vsake tri me
luskavica, / mazilo menjamo vsake tri we / Mazilo pomaga pri potenih materinih znarnenjih, ali te se leta
veiajo. Ugodno deluje pri oteklth bezgavkah, zdravi koine izpuitaje, liSaje, gnojne tvorbe in zatrdine.
Bela plezajoEa lakota / ima precej iste lastnosti kot rumena lakota
Konjska griva ali moraEnik- korenina za mazilo pri luskavici
*:*
hiazilo diviepa kostania je odhtno zdravilo pri teiavah z raz3ijenim.i venami, vnetju ven,
krtnih iilah, ozeblinah, revmi in prodnu. Za iile na nogah in pekote noge.
PRIPRAVA KOSTANTEVEGA MAZILA
Plod divjega kostanja olupkno in na drobno nareiemo. pest narezanega kostanja rahlo
praiirno v 20 dkg neslane svinjske masti. KO kostanj rahlo zarurneni ( kot zarurneni pri
praienju list tebule), ga odstavimo in pustirno tez not, da zarumeni. Drugi dan to rahlo
segrejemo, da se utekotini in precedimo. Shranimo v za mazilo pripravne posodice s
poktovom.
Kamilica / bule ,zmeEkanine ,protin, revma, iuielEji piki, izpuiEaji, stbenje okrog anusa ali
vulve /
-
Sentjanievka rnazilo. zdravi opekline, odrgnine, otekline, rnanjge rane, posledice pikov iuielk,
revmo in protin.
Sporid / za bolne ledvice, vranico in iolE /ekcemi, rane, gnojne rane, lajSa bolerine nevralgije/
Brgljan / napenja koio, deluje proti celulitu /
Kopriva / za obrabo hrustanca ,pri hemeroidih /
Timijan / modrice, zmezkanine, revma otekline /
Zlata rozga / mazilo za rane /
Bela omela /proti turom in gnojnim ranam
/
Sivka /zagEita utrujenih in razpokanih rok ,blaii tazpokano koio na nogah /
Natresk /za opekline, rane, zmeEkanine in potpludbe /
Veliki Oman /mazilo iz korenin /proti koinim izpugEajem, zlomom in nategnjenim miSicam /
SrEna moE - mazilo / tiri, ekscerni, razpokane ustnice, razpokane roke, ozebline na rokah in
*:*
nogah, zmetkanine in divje meso
/
*:*
Crna detelja - mazilo / ra otetene mezgovnice /glej zdradna zeliita od A d o z /
*:
Trpotec - oskolistni / rane , hemeroide, opekline /
*:
Melisa / vnetja, iuieltji ugrizi in piki, revma, protin, utrujenost , zmetkanine /
*:
Materina duSica / Pri bronhitisu si maiemo prsi /
*:
MadronSEica navadna - mazilo/ za boleio zlato iilo in rane lu se teiko celijo. Pomaga tudt
proti morom. hlazilo je dobro za rane pri iivini, ki se teiko ceiijo in za gnojne ture.
PRIPRAVA hfAZILA
25 g. drobno narezane madrongtice namakamo 24 ur pri temperaturi 25 " C v 50.g. 60%
iganja.Izvletku dodajamo med stalnirn me8anje razpuSteno neslano svinjsko mast toliko,
tasa, da dobirno mazasto kago. To nato pretlaZirno skozi gosto sito. Masa ima rok ttajanja
leto dni.
El. SESTAVLJENA MAZILA IZ V E VRST
~
RASTLIN
*:*
*:*
*:*
*:*
GABEZ- RbLAN- LAKOTA - O G N J I ~ ,mazilo za rane in ekcem
RMAN TRPOTEC - mazilo /odhien antiseptik, deluje proti nespetnosti, iivtni
napetosti, zdravi rane
LUCNIKOVI CVEXOVI + REGRATOVI CVETOVI / mazilo za rane /
+
MAZILO PROTI LUSKAVICI
MORACNIK ALI KONJSK4 GRIVA- KORENINE, KRVOMO~NICA,HRASTOVO
LISTJE, RIILANOVICVETOVI, NATRESK, KRVAMI MLE~NIK, LISTJE DIVJE JAGODE.
NAREDIMO MESANICO IZ E N A I ~ H
DELOV. PYL~ZILO
NAREDIMO PO O B I ~ A J N E M
POSTOPKU S SVINJSKO hfASTJ0 - NESLANO. hL4k~h.10 VEDNO h.L% CISTO K O ~ O .
SMOLNATO hLAZILO (Jova hlijatovit Lijatenje biljem str. 185 )
SESTAWlVE:
-
-
smola iglavcev
rurneni tebelji vosek
beli 6ebelji vosek
maslo
20g ( najboljda cedrova smola )
15 g
20g
5g
-
olivno olje ,hladno stiskano 150 g
mha ( smola ali tinktura) 1 g ( lahko t u l olje evkalipta )
uporaba: Za celjenje ran, za prekrvavitev,,za jatanje kapilarnega pretoka krvi ( trne noge )
za neutralizacijo andrenalinskih boletin. Za neutralizacijo boletin, ki nastanejo zaradi
hormonskih motenj. ( boletine v plecih in ramenskem delu pri ienskah) Tudi sicer za
nekaj tasa neutralizira boletine v sklepih.
*3 kIAZILO ZA IZBOLJSANJEVIDA
-
Sestavine:
zel smetlike
zel krvavega rnletka
Mazilo plipravimo po obitajnem postopku. Pest meianice sveiih r a s h r a z p u s h o v 20 dkg
neslane svinjske masti in pripravimo mazilo
Maiemo se po vekah in pod otmi enkrat dnevno. Pred vsakirn novim mazanjem si staro
mazilo otistimo.
G . PRASKI
Pragek srEne moEi: Za zdravljenje hudih dnsk
Pragek iz divjega kostanja - notranja uporaba za zdravljenje ielodinih in Crevesnih katarjev
Nanesen v grlo za zdravljenje prizadetih glasdk in vnetih rnandljev
Pragek iz kijastega 1isiEnjaka; Posipalo pri koinih vnetjih ( tudi pti m& otrocih ) odrgninah,
preleianinah, ekcemth ,tvodh
Pragek islandskega ligaja: Za zdravljenje ran, kt se teiko celijo
H. ZELIS~NA KOZMETIKA
OBRAZiVA KOZiVfETIKA (POitalqanski [email protected])
Normalna koia
Na otiiteno koio nanesemo meianico: 50g korentkovega soka ali mezge in 50 g sveie skute,
dodamo 30 g koruznega ikroba, zmegaj in nanesi na obraz. Pusti delovad 10 min, nato odstrani
masko s top10 vodo.
Suha koia
Zrelo banano, ilico medu in ilico jogurta zmeiaj in nanesi na obraz za 15 min. nato odstrani z
mlatno vodo.
Megana koia
V primerni kolitini vrele vode stopi 7 g tebeljega voska, 5 g kakavovega masla, 10 g lanolina ali
vazelina, zme3aj in dodaj 25 g ognjitevega olja. medtem pa pripravi poparek iz 30 g cvetov
ognjita. Vse zme3aj in pusti da deluje 20 min.
Mastna koia
V posodo daj 2 ilici gltne in jo zmegaj z eno ilico jogurta, dodaj eno jajce, ilico medu, ilico
kvasa, p01 zrele banane in zmeiaj. Na obrazu naj deluje 20 min.
KOZME77KA ZA JESELV1iV ZI1VfO
IzvleEek kamilice ( kamiliEno olje )
Kamilica blaii vnetja na koii, zato jo uporabljamo za nego utrujene in vnete koie
OgnjiE
Krema iz ognjita je uporabna za nego koie rok in balzarna za ustnice. Cvetovi vsebujejo snov, h
obnavlja koio, prepretuje vnetja in celi rane.
Dvoletni svetlin
Svetltnovo olje globinsko hrani koio in ji dovaja vlago pri mrazu in vetru.
Vitamin C
Odliten je za nego vseh vrst koie ker reaktivira celitno presnovo in stirnulira rmkrocirkulacijo ter
kot antioksidant koio prebudt.
I. NASVETI ZA PRIPRAVO PRIPRAVKOV IZ ZDMVILNIH RASTLIN
DEZINFEKCIJA STANOVANJA - CE SMO PREHLAJENI
ZMESAMO '/z L JABOLCNEGA KISA IN % L VODE. ZAVREMO IN PUSTIMO GA
L4HLO VRETI
*:*
KAKO O D ~ E N E M OMUHE IZ STANOVANJA
Sveie liste oreha, ali mete ali melise poveiemo v iop in obesimo v stanovanje, da se osugijo.
*:
Z E L I ~ ~ NVINA
A
SPORISEVO
VINO:
Rabimo i l belega vina, ter 5 velikih ilic sveiega zrezanega sporiga. Na okenski polici hranirno
30 dni.
Pijemo 4 h a t dnevno po 0,s dcl. OEisti drobovje.
c e be10 vino kuhamo s sporiiem zdravi: BoleEine v glavi / umkja razdraieni obrazni iivec
Trigeminus /
*:
*:*
VINO ZA IZBOLJSANJE KRVI- TUDI ZA LEVREMIJO
*: V LITER D O ~ U ~ E GT'ERANA
A
DROBNO NARE~EMO:
- 10 DKG SUHIH BOROVNIC
- 10 DKG SUHIH SLIV
- 10 DKG SUHIH FIG
- 10 DKG SUHIH ROZIN
- 4 VEJICE SVE~EGAR O ~ ~ A R I N A
- 20 DKG U N D I S SLADKORJA
VSE SKUPAJ PUSTIMO STATI V ZAPRTEbf KOZARCU V KUHINJI 7 DNI. VMES
V E ~ X
PREMESAMO.
~ T
Uporabljati lahko prirnemo Eez sedem dni.
UPORABA
DVAKRATDNEVNO POJEMO PO DVE VELIKI ~ L I C PRIPRXVKA.
I
POLEG TEGA
OBVEZNO UPORABLJAMO MATI~NIM L E ~ E KIN SICER SI ENWT DNEVNO
DAMO POD JEZIK ZA ENO KORUZNO ZRNJE IMATI~NEGAPVILE~U,
DA SE
STOP1
VINO ZA IZBOLJSANJE KRVI 2- TUDI ZA LEVKEMIJO
-3 V LITER D O ~ L ~ ~ ETEIWNA,
GA
NARE~EMODVE VEJICI S V E ~ E G AR O Z ~ L ~ W NIN
A
PUSTIhIO STATI NA KUHINJSKI POLICI 8 DNI.
TO NATO POPIJEMO PO ~ I A L I H
KOZAR~KIH
VINO ZA IZBOLJSANJE KRVI 3 - TUDI ZA LEVKEMIJO
v LITER D O ~ M ~ E GTEIWNA
A
DAMO 80 DKG SLADKORJA,PUSTIMO DA R ~ L O
BRBOTA ( NE SME ZAVRETI ) TEhfU DODltLIO SOK IZ ENEGA KG LIMON. Pusdmo stati
8 h.Pijemo 3 krat dnevno po mahh kozartkih
0:.
VINO ZA ZDRAVLJENJE
SIBKOSTI IN OBOLELOSTI SRCA ( Recept nemgkih
patrov )
a NAREZI 10 SVEZIH VEJIC PETERSILJA IN JIH N A M O ~ VI EN LITER R D E ~ E G A
D O ~ M ~ E GVINAA
NAJBOLJSI J E TERAN. Dodaj Se dve veliki ilici iistega vinskega
kisa. Vse skupaj naj vre potasi na majhnem plamenu 10 min. (pazi ker Sumi in rado prekipi
tez rob posode ) Nato dodaj j.e 30 dkg dobrega iebeljega medu in pusti vreti ie 4 min.
Vse skupaj ie vrote zlij v steklenice, ki so bile prej dezinficirane z alkoholom. Steklenice
dobro zamaSi. ( usedha v steklenicah ne moti ). Uiivaj eno do tri ilice na dan. ( t e te zbada
pri srcu takoj mine.
SIPKOVO VINO
Q SIPEK ZA SIPIWO
VINO NABIRAMO KONCEM SEPTEMBRA
SESTAVINE: RABIMO 3 L VODE, 1,5 KG SLADKORJA, 1,5 L SIPKA.
PRIPMVA VINA: Vodo skupaj s sladkorjem zavremo ter nato ohladuno.
- Vsak Sipek trikrat prereiemo in ga dam0 v 5 litrski kozarec s iirokim vratom .
Nato prilijemo vodo s sladkorjem, prikrijemo z gazo ali krpo in pustimo stati 9 dni.
Vsebino vsak dan hno premeiamo s kuhalnico. Deseti dan posodo poknjemo in poveiemo
s celofanom. Vse skupaj pustimo v kuhinji toliko Easa, da ves iipek pade na dno. KOves iipek
pade na dno, pustimo na micu ie toliko Easa, da se vino otisti.. Nato precedimo skozi gosto
cedtlce v steklenice. Vino mora stati v steklenicah najmanj eno leto. StarejSe je vino, bolj3e je.
KOLMEZEV JABOL~NIK
Kolmeiev jaboltmk pomaga za moiko spolno mot. V LITER JABOL~NIKA nareiemo
20 g. kolme5eve korenine in pustimo stati 10 dnt. Deset dni pijemo po poiirkih 'h l te
pijate na dan. Se pravi, da si morarno pripraviti vsaj 2.5 litra te pijate, da bo uspeh viden.
*:*
~ESNOVOV I N O - uniEuje bakterije v urinu
Potrebne surovine: liter domatega belega vina, 10 strokov iesna
Pri~ravain u~oraba:Strok Eesna stisnemo in ga dam0 v en dcl vina. To zavrem, vendar
pazimo, da nam ne uide preko roba posode. Potem popijemo. To delamo 10 dni.
KOLME~EVOVINO
*:*
20.g. drobno narezane kolmeieve korenine narnotimo za 4 - 6 tednov v liter dobrega
belega vina. Nato tekotino odcedimo. Pri ielodtnih teiavah pa tudi pri manjkajoii spolni
moSki moti pijemo tonik 2 h a t dnevno po 0.3 dcl ,vendar le krajSi Eas.
VINO IN ALOJA VERA ( ONKOLOSKI INSTTTUT M O S ) I.~ RECEPT
Q 300 g. sveiih alojlnih listov ( aloja arborenscens ) zmeljemo v stroju za meso ( lahko
-
tudi v multipraktiku ). Rastlma mora biti starejia od enega leta in se ne sme zalivati vsaj
pet h pred uporabo. Sesekljani rastlini dodamo
750 garantirano dobrega Eistega domatega imega vina ( teran )
500 g franko kave (ckorije )
400 g cvetltenega medu s satjem
500 g tistega akohola ( pazite, da bo za uporabo v jedtlne namene )
Vse to zmeiamo in dam0 v ternni kozarec ali steklenico z iirokun grlom. Dobro zarnaieno
posodo dam0 v hladen prostor. PO petih dneh je meianica pripravljena za uporabo.
Precedirno si toWto pripravka, kolikor ga bomo uponbili v petih dneh. Ostalo pustitno v posodi,
ki jo dam0 na hladno mesto.
NaEin uporabe gornje meganice:
P r v ~ hpet dni po eno kavno ilitko meianice dve w i pred obrokom 3 b a t dnevno.
Naslednje dneve po eno veliko i k o eno uro pred obrokom 3 h a t dnevno. Cas trajanja
zdravljenja z opisano meianico je tri tedne, Be bolje pa je, da zdravljenje traja dva meseca.
S TEM PRIPRAVKOM SE ZDRAVIJO SE NASLEDNJE BOLEZNI:
TUBERKULOZA PLJUC
*: CIR NA ~ E L O D C U
6 VSA NOTRANJA VNETJA, VSI KATARNI PROCESI V CREVESJU, GRIPA IN
+:*
ANGINA PRVE DVA DNI.
~
ZDRAVIJO SE TUDI ZASTARANE BOLEZNI, K1 TRAJAJO V E LET.
PRIPRAVEK POVE~UJEAPETIT
ODPRAVLJA BOLECINE V TREBUHU
POMAGA PR1 DOLGOTRAJNIH GLAVOBOLIH
POPvfAGA PRI BOLEZNIH KOSTI
POMAGA PRI VNETJIH KRVNIH ~ I IN
L SRCU
ZDMVI LEDVICE
POhfAGA PR1 GENITALNIH ~ E N S K I HBOLEZNIH
PO~LAGA
PRI BOLEZNIH ~REVESJA
POMAGA PR1 ASTMI.
*:*
*:*:
*:
+*:
*:
*:
*:
*:
VINO IN ALOJA VERA ( ONKOLOSKI
INSTITUT
MOSKVA ) 11. RECEPT
ZA PRIPRAVEK RABIMO:
- 300 g. kaktusa aloje vere
- 750 g. garantkano dobrega iistega domatega irnega vina ( teran )
- 500 g franko kave (cikorije )
- 400 g cvetli2nega medu s satjem
- 500 g iistega alkohola ( pazite, da bo za uporabo v jedilne namene )
NA4VODLL0W PRPMVO:
Aloje se pet dni pred uporabo ne sme zalivati. Liste zreiemo in zmeljemo v strojtku. Cikorijo skuharno v '
litru vode, po?akamo da se usede , odcedimo in usedlino, ki ostane vriemo pro?. Med S satovjem
zdrobirno in dodamo gornji masi. Dodarno i e alkohol in vino. Vse skupaj premeiamo,
Damo v posodo s pokrovom za zapiranje in postavimo S pokrovom navzdol v teman in hladen prostot
cez pet dm tekocino premeSamo in jo odcedirno toliko kot jo rabimo za tedensko uporabo. Ostalo rnaso
damo nazaj v teman in hladen prostor.
NAVODILO ZA UPORWO:
Prvih pet dni uporabljamo pripravek na sledet nacin: Trikrat dnevno zauiijemo po eno majhno ili?ko
pripravka dve uri pred jedjo.
Naslednja dva meseca zauiijemo trikrat dnevno po eno veliko ilico pripravka dve uri pred jedjo.
PRIPRAVEK POPVMGA
ZA S L E D E ~ E
TEZAVE:
0:.
Pomaga pri raku
f TBC- ju pljui:
*>
*:
Boleznh ledvic, i-revesja, iolta, ielodca
Zdravi kronii-ne bolezni
BEZGOVA SEBESA
*: RABIMO : 25 BEZGOVIH CVETOV, 1.5 KG SLADKORJA, 10 L VODE, SOK IZ DVEH DO
TREH LIMON.
PIUPRAVA: VSE SKUPAJ Z~ESAMO.~IESANICASTOJI 2 DO 3 DNI NA W D N E M .
Odcedirno in damo v steklenice. Dobro ie. i e vodo ~ r e Drevremo.
i
L. Z E L I ~ ~ NOLTA
A
*:
SENTJAN~EVO
OLJE
UPORABLJAMO GA PREVENTTWO ZOPER SONCNE IN DRUGE OPEKLINE,ZA
ZDRAVLJENJE ODRGNIN, ZA ODPRTE UNE, PO~KODBE, PODPLUDBE,
P R E L E ~ N I N E ,OTEIUE ~ L E Z E ,REVhIO, OPEKLINE, I~IJAS,BOLE~INEV
K R I ~ U,, IZVIN, IZPAH, ZLATA AIM, ZOPER K A ~ VEi o ~ t IN
u MEHURJU.
~ W S A ~S SENTJAN~EVIM
A
OLJEM UGODNO WLIVA PRI BOLEZNIH
HRBTENICE, OBRABI HRUSTANCA MED VRETENCI IN SKLEPI. POMAGA PR1
PIKIH ~UAELK.
*:*
METINO OLJE
Uporabljamo ga predvsem notranje. Vpliva na izlotanje seta, iolta in ielodtnih sokov.
Pomirja bruhanje, odpravlja zadah iz ust, pomaga pri omotici, glavobolu in migreni. Blaii
boletine in krepi delovanje jeter ter trebugne slinavke.
JANE~EVOOLJE
Dobro deluje pri vseh pljuZnih obolenjih. Odpravlja prebavne motnje, teiave pri protinu in
revmatizmu. Pomaga pri zastrupitvi z hrano, bolnih jetrih, kamnih na mehurju, pri motnjah
delovanja vranice, ohromelosti jezika in nagnjenosti k kapi.
KAMILI~NOOLJE
V liter olivnega olja dam0 10 dkg kamilic. Pustimo na soncu 10 dni. Nato precedimo in
shranirno na ternno mesto Zdravimo bule, zmetkanine, protin in revmo. OIje zeIo pomirja
rimerno za otroke in tu& ostale pred spanjem.
LU NIKOVO OLJE
V liter olivnega olja dam0 10 dkg lutnikovih cvetov. Pustimo na polici tri tedne. Nato
precedimo in shranirno na ternno mesto. Uporabljamo ga za zdravljenje Hemeroidov
MEDENA DETELJA OLJE
P
Pomaga proti glavobolu
CESNOVO
OLJE
Cele ali enkrat prerezane Zesnove stroke poparimo z vrelo vodo in pustirno, da stoji 15 min..
OsuSirno jih s krpo ali papitjem. Priltjemo jih z dvakratno kolitino hladno stiskanega olivnega
olja. PO treh tednih je olje gotovo. Precedimo in uporabljamo za solate ali pa ga trikrat na dan
jetnljemo po eno jedilno ilico.
M. RECEPTI ZA DRUGE ZELIS~NE PITACE
PRIPRAVKI.. K1 NAM L ~ ~ S A TTEGOBE
O
OSTEREOPOROZE
D O M A ~WISKI
I
*: RABIhf.0: 30 ZRNC P O P M ~ E N EPRAVE GIVE, 40 ROZIN, 1 L DOIVLACEGA
ZGANJA, 1 M.ALOZ L I ~ K OSLADKORJA.
IZDELAVA: VSE SI<UPAJ DAM0 V STEIUENICO ZA NEKAJ DNI. VSAIC DAN
STEKLENICO OBIWCAMO. PUSTIMO V SHIWMBI, DA SE OBARVA. NATO
PRECEDIMO.
DOMACI
*:*
LIKER
RABIhIO /'z KG POLJUBNEGA SADJA, 1 I<G SLADKORJA, 2 L BELEGA VINA,
I
2 V R E ~ K VANILIJA,
IZDELAVA: VSE SKUPAJ ZMESAMO IN KUHAMO 20 MIN. VROCE PRECEDIMO.
KO SE OHLADI DODAhIO '/z RUPVU. PAKIIWMO V TOPLE STEICLENICE.
K W O V LIKER
*: RABIMO: 0.5 1~ G A N J A0.25
, 1VODE, 8 do 10 IttlilNOVIH CVETOV S
STEBELCI,
ENO VELIKO ~ L I C OCVETLI~NEGAMEDU.
)
IZDELAVA: VODO ZAVREMO, ODSTAVIMO O D OGNJA IN VANJO ( V V R O ~ O
DROBNO N A R E ~ E M O RPVlAN. KO SE VODA OHLADI POD 40 O C, DODAMO
~ L I C OMEDU, PREMESAMO, DODAMO ~ G A N J E ZOPET
,
PREME~AMO,
PRECEDIMO SKOZI GAZO IN ZAPREMO V DEZINFECIRANO STEKLENICO.
*:* PRIPRAVEK PROTI OSTEREOPOROZI 1.
IST TO CELO D O P Y M JAJCE,
~E
DAM0 V SKODELICO. Nanj oiamemo h o n o v sok
tako, da se jajce prikrije. To pustimo stati tez not. Zjutraj jajce, katerega lupina se v soku
raztopi in je zelo mehko vzamemo iz skodelice. Raztopino, ki vsebuje veliko
prefermendianega kalcija pa preko dneva porabimo. Raztopino lahko popijemo v trju.
Dnevna doza tega je do dve tajni ilitki.
*: PRIPRAVEK PROTI OSTEREOPOROZI 2.
Deset <is& domatih jajc (celih), dam0 v 3irIlitrski kozarec z Sirokirn grlom. Na jajca
stisnemo toliko limonovega soka, da se jajca pokrijejo. Kozarec zapremo in ga damo za 10 dni
v hladilnik. PO 10. dneh vsebino kozarca z meGalnikom zrniksamo in p r e c e h o . V precejeno
vsebino vmegamo 1 kg rjavega sladkorja in liter domatega 50 O/o iganja. Vsebino nato
pretotirno v steklenice in dam0 na hladno mesto ( hladrlnik ali hladno klet ). Vsako juuo na
teite popijemo veliko jugno ilico pripravka. To delamo redno.
03 PRIPRAVA KISLEGA ZELJA S KALCIJEhI
Iz jajtnih lupin odstranirno koiico, jih posuiimo in zmeljemo. KO ribamo zelje, nato na vsako
zeljno glavo potrosirno iajno ilitko zrnletih lupin . To nadaljujemo, do konca priprave kislega
zelja. Tako kislo zelje vsebuje veliko uporabnega in sprejemljivega kalcija. V kolikor pa hslo
zelje kupirno v trgovini i e gotovo, je dobro kakSen dan pred uporabo vmeiati vanj zmlete
lupine, pustiti to tez not. Da se kalcij prefermentira in nato porabiti. Pa dober tek
N.ZELISCNE
KOPELI
KOPEL IZ SENENEGA DROBIRJA
Nekaj p r g E senenega drobirja ( najbolj$i je drobir iz planinskega sena, kjer ni bilo nikoli gnojenje
ali polivanja z gnojevko, ali umetnega gnojila ) t u d ~do 1,5 1 drobirja poparho S 5 Litrov kropa.
Pustirno 30 rnin, da se izluiijo zdravllne snovi iz sena . Precebimo in zlijemo v vodo temperature
38" do 39" C. Vztopimo v vodo in se skupaj z njo ohlajamo do najver 20 min. KO gremo iz vode
se ne obrigemo, ampak zaviti v rjuho zlezemo v posteljo in se dobro pokrijemo. PO kopeli
potivamo 1 do 2 uri.
V ~ N O
!
Pazimo, da se prehladimo. Zato mora bid prostor dobro segret.
KOLME~EVAKOPEL
Iz 100 g zrezane korenine pripravho zavretek, ki naj p o k t stoji 15 min. ta ekstrakt dodamo
kopeli. Ekstrakt lahko hranimo v hladilniku nekaj dni in ga uporabljamo za delne kopeli pd
m r z h nogah, rokah in ozebhah. Kolmeieve kopeli so zarad moeno poiivljajoiega delovanja
Posebno priporotljive pri sploinem slabem potutju, okrevanju, pri anemijah in presnovnih
obolenj~h.Ob uporabi taja kopeli dodatno izboljiujejo poiutje pri prebavnih teiavah.
RMANOVA KOPEL
Uporabljamo sedeine kopeli. 100 g sveiega ali suhega zeliita pripravimo kot poparek z enim
litrom vode. Poparek naj bo pokrit 20 min. nato ga precedimo in dodamo vodi.
KOPEL IZ PLAHTICE I N DODATNIH Z E L I S ~ZA ~ E N S K E
TE~AVE
Za sedeino kopel si pripravimo meianico zeliit / v enaluh delih / iz
plahtice, hrastove skorje, preslice in ovsene slame. 50 do 60 g meianice damo v 1 hter hladne
vode, segrejemo do vretja in pokrito pustimo stati 10 min. Prevretek odcedimo in dodamo
sedeini kopeli.
O.KIS IN MED
PRIPRAVEK ZA IZBOLJSANJE VIDA I N PROTI SIVX MRENI
Q Sestavine:
- 5 delov destilirane vode
- 3. deli jaboltnega kisa
-
1 del medu
UPORABA IN PRIPRAVA
-
sestavine med sabo zmeiamo. bleganico si nakapljamo v oti. Od kraja rahlo zapeie vendar je
kmalu dobro.
P I T A ~ IZ
A JAJ~OL~NEGA
KISA. MEDA I N VODE
POTREBUJEMO: 100 g. jaboltnega kisa
200 g. meda
700 g. rnlaine vode
Vse skupaj dobro premedamo. Hranirno na temnem prostoru. Lahko se
uporabi takoj po pripravi.
UPORABA !
Priporoia se 2 dcl vsako jutro na tegde. Nit pa ne ikodi, t e se pije
dan namesto drugih pijat.
ZDRAVILNE LASTNOSTI NAPITKA:
Q zbija holesterol
tul
tez
*:*
*:*
*:
*:
udinkuje proti debelosti
poveta prekrvavitev
ureja krvni pritisk
preventivno deluje proti prehladu in gripi
Pa na zdravje!
P. JEDILA IZ ZDRAVILNIH RASTLIN
Melisin k r o ~ E e k
V liter slanega kropa damo za oreh ma5tobe. Narezane melisine liste ( Uporabljajamo le meliso,
ki jo na Dolenjskem uporabljajo za zatimbo pri pripravi krvavic )zmetkamo v skodelici.
Odstranimo ostanke listov in dodamo jajce. Jajce dobro razivrkljamo in nato vsebino iz
skodelice z metlico vmegamo v slan krop. Vre naj tohko Casa, da se jajce skuha.
Za pripravo kroptka potrebujemo zelo malo tasa. Kroptek je zelo prijetnega okusa in zelo
osveiilen.
AbragEica z jajci
VrSitke abraiiice za5prudlamo med jajtka. Pomaga pokvarjenemu ielodcu. Dobro pa je tudi za
jetra
Testenine z omako iz bazilike
Potrebne sestavine za 4 osebe
4 iope bazilike
4 stroke Cesna
sol, sveie zmlet be1 poper
dve ilici pinjol
1/8 l olivnega olja- hladno stisnjenega
80 g sveie naribanega ovCjega sira ( pecarino )
400 g rezancev ( trenette ali Eetucine ), ali ipagetov
Priprava
Baziliko na hitro operemo, otresemo in osu5imo v krpi. Liste osmukamo in sesekljamo. Cesen
olupimo, stisnemo ali drobno sesekljamo.
Liste bazilike v moinarju z malo soli stoltemo. Dodamo poper, Zesen in pinjole. bIed toltenjem
po ilitkah dodajamo olje in primeiamo sir, da dobimo kremno maso. Pripravimo posodo za
testenine in jo ogrejemo.
V loncu v vetji kolitini slane vode testenine skuhamo ( a1 dente ). Na cedtlu jih nato ocedimo.
Skodelico vode od kuhanja prestreiemo.
Pasto r a z r e d h o z malo vode, ki je ostala od kuhanja. Testenine dam0 v ogreto posodo in jih
dobro zmeiamo z omako.
TAIWJ PONUDIMO !
DOBER TEK
Bonboni iz Erne mete proti kaglju- delamo iz sveie trne mete
Sestavine: 100 g sveilh listov trne mete, '/2 ilitke zdrobljemh janeiev~hsemen, 3 zdrobljena
semena kardamoma
Semena in liste priltjemo S 600 m1 vode in kuhamo 20 minut tik pod vreliitem. Precedimo. Pri
nizh temperaturi raztopirno v prevretku 350 g belega sladkorja in 350 g rjavega sldkorja. Malo
poviiamo temperaturo in vremo tako dolgo, da se kapljica sirupa v vodi strdt. Zlijerno v
namaitem pekat in ko se malce ohladi, razreiemo. Bonbone shraniomo zavire v povo4ten papir.
Podobno delamo Be druge zeligEne bonbone iz / rnelise, janeia, sleza in slezenovca,
rmana, kamilice, repika, matetine dugice, luEnika, ozkolistega trpotca, islandskega liBaja,
tavient roie, jabolka, aronije, Ernega ribeza, iajbla, bezgovega cveta, itd
OBKLADEK ZA NA PRSI - W ZDRAVLJENJE PREHLADA, KASLJA
cebulo razreiemo, in damo obkladek za 2 uri na prsa. Dober je tudi obkladek iz naribanega
hrena.
Pri otrocih pazimo, da ne spete koie.
OBKLADEK ZA ZBIJANJE V R O ~ I N E
-
kisovi obkladki na prsa
Obkladki iz naribanega krompirja na podplate, oziroma na spodnji del nog.
ZBIJANJE HUDE V R O ~ I N EPRI OTROCIH- 41" C
Rjuho namoiimo v hladno vodo. Otroka zavijemo v to rjuho, nato ga zavijemo v odejo.
B O L E ~ I N EV USESIH
Zadaj od u4esa do uSesa naneserno obkladek iz sive gltne
S. ZDRAVILNE RASTLINE I N RECEPTI, KTER _IETREBA BIT1
PAZLJIV
- ZDRAVLJENJE SUHEGA KASLJA-astmatikov Z LAPUHOM
Popijemo lahko dve skodelici tajnega napitka na dan. Ta napitek hhko pijemo le deset dni. Nato
tri mesece ne smemo piti tega napitka.
-
ZDRAVLJENJE ZVINOV I N ZLOMOV S KORENINO NAVADNEGA GABEZA.
Uporabljamo rnazilo narejeno po tradicionalni metodi ( neslana svinjska mast in korenina gabeza )
Z tem mazilom lahko maiemo mesto izvina, ali zloma najvet do dest dni ( koia ne sme biti
ranjena ).
V kolikor dobimo originalno mazilo ( Nemtija, ki ima odvzete pirolizidinske alkaloide ),
lahko traja zunanje zdravljenje 4 do 6 tednov za odrnerke med 10 in 100, PA mg/dan
T. IMUNOST.NA~INZIVLJENJA. KATERE RASTLINE
PRIPORO~AMO
STRES NAM U N I ~ U J EIMUNSKI SISTEM
iivirno v tasu, ko je stres spremljevalec naiega iivljenja. Stres je prisoten tako pri mladih kot pri
starej4ih ljudeh. Kaj priporotamo za lajianje te tegobe na na4i krnetiji:
*: Uiivajte tim manj rdetega mesa ( sveiega in suhega ) ter motno zatinjene hrane.
Alkohol in tobak teiave 4e povetata. Delajte tirn vet na vajah za urnirjanje. Uiivajte na
sveiem zraku in na sprehodh v tisti naravi.
*:* Pijte tajno me4anico za blaienje stresa. Popijte vsaj 3 skodelice taja na dan
AmeriSki slamnik - tinktura. Delamo jo iz cele rastline in tudi iz korenin.
Pijemo po 20 kapljic 3 krat dnevno do dva meseca. PO dveh mesecih prenehamo za 15
dni in i e dvakrat ponovimo postopek.
*: eaj iz listov, cvetov in korenin ameriikega slamnika
*: Sok iz aloje vere
Popijemo 2 krat dnevno po dve juini ilici pred jedjo. To lahko delamo redno daljii ;as.
Deluje preventivno kot tudi kurativno
*: Sok nonija
Pijte po navodilih proizvajalca
*: Pripravek iz medu, vode i n kisa
( postopek je opisan v poglavju o medu )
*: Imunostimulanti so tudi gobe : Sitaki, ganoderma ali reiii
*: Slez ali ajbi3
*: Monarda
*:
Vse tri rastline izredno ojatajo imunski sistem v naiem telesu. Priporotamo redno
uporabo enega od zgoraj nagtetih preparatov tako starim kot rnladirn.
V. S O ~ A S N AUPORABA GLINE IN DRAVILNIH RASTLIN
Pri nas priporotamo uporabo sive gline tako za notranjo kot tudi zunanjo uporabo. Tukaj bom
podal nekaj nasvetov za uporabo sive gline skupaj z zdravihimi rastlinami.
ARTROZNA OBOLENJA
Zmesamo sivo glino v prahu 2 zrnledmi plodovi b ~ v razmerju
a
1: 5 v korist gline. Zmes
dobro premeiamo in prihjemo z tirn starejiim kisom iz lesnik. Kis naj bo star vsaj dve leti.
N a r e h o oblogo, h si jo meter in zjutraj dam0 okoli obolelega mesta . Obloga naj bo debela
vsaj en centirneter. Na oblogo dam0 gazo in rahlo povijemo s povojem ali ruto. KO se zmes tez
not posu5i zjutraj sama odpade.
Isti postopek naredimo, le da glini primeiamo posuiene in zmlete korenine deina. Tu& ta
zmes dinkuje pri artroznih obolenjih.
OPEKLINE
Cim bolj na drobno zmeljemo posuien islandsh li3aj in ga zmeiamo z g h o . Razredtimo z vodo
in si namaiemo na opeteno mesto. Zmes deluje razkuievalno in kaj kmalu posuii
Vneto in prizadeto mesto. Opekltna se hitro celi.
PUTIKA
Priporotam zmes gline v prahu in posuiene in zmlete korenine gabeza. Zmes razredtimo z vodo
in si oblogo nanesemo na prizadeto mesto. Zmes naredirno v razmerju 1:l. Na oblogo dam0
gazo in rahlo povijemo S povojem. KO se obloga posu3i odpade od koie.
Opozorilo: Zaradi pirilizidinskih alkaloidov naj postopek traja le 10 dni.
U. NEKAJ 0 ZDRAVI PREHRANI
Danes je postal0 nekam moderno, da se vse vprek govon o zdravi prehrani, o hujianju brez
problemov in tako dalje. Kot pravijo modrijani, ni vedno vsemu za verjeti, ker dostikrat za lepimi
besedami stoji ielja po hitrem zasluiku. Osebno sem posluial kar dosti predavanj, bil na
strokovnih sirnpozijih, pa tu& sejmih o zdravi prehrani. 0 vsem sem si z leti ustvaril lasten
pogled in izkuinje. PA BOM KAR NAPISAL NEKAJ OSNOVNIH VIDENJ ALI
PRIPORO~IL:
V E ~ I N ABOLEZNI NASTANE ZARADI NEPRAVILNE PREHRANE, ALL N A ~ I N A
~IVLJENJA
*:
OGIBAJMO SE ~NALSKIM MAS~OBATM,
SUHOMESNATIM IZDELKOM
TER PRESLANI HRANI
*:
OGIBAJiClO SE HRANI V KATERI SO UMETNA BARVILA, UMETNA SLADILA IN
KONZERVANSI. ( lepo obarvane pijaEe v super marketih )
*:
CE IiClAPvfO M O ~ N O S TU~IVAJMO
BIOLOSKO HRANO (se pravi tisto zelenjavo in
meso, ki vzgojeno ali pridelano brez umetnih krmil, kemiEnih Skropiv ali gnojil) JE PA
RES, DA JE TA HRANA NEKAJKRATD&JA OD CENENE HRANE V
TRGOVSKIH CENTRIH
*:* NIKOLI SE NE NAJEJMO SO SITEGA
JEJMO n
i
w
j VENDAR V VEC OBROKIH
*:* UPORABLJAJMO C I ~ VEC
I HLADNO STISKANEGA OLIVNEGA OLJA, NAIESTO
TERMICNO OBDELANIH OLJ
*:* NE U~IVAJMO
POHANE ALI PREVEKC Z A P E ~ E N EH W U E ( ZapeEena hrana je
*:
*:D
dokazano rakotvorna )
*:* U ~ ~ V A J MNO
O HRANO IN VODO ( voda iz vodovoda je mrtva voda )
*:* NE JEJMO PREVEC SMRARIJ, KER S
~ OBREMENJUJEJO
O
PREBAVILA IN
REDIJO
*:* PO KOSILU IN VECERJI SPIJMO KOZAR~EK
CVICKA ( Primorci, merlot )
*:
PREKO CELEGA DNE PIJTE RAJSI DOBER DOMAC ~ A ,JKOT UMETNE IN
S U M E ~ EPIJA~E.IZOGIBAJTE SE P m .
*: JEJTE CIBI VECKRAT KORUZNE ALI AJDOVE ZGANCE. ZELO ZDRAVA JE
AJDOVA ALI PROSENA KASA, KUHANA NAVODI. ZELO ZDRAVE SO JEDI IZ
OVSA.
*:
~ I VEC
M SE GIBAJTE NA S V E ~ E M
ZRAKU IN PR1 TEM U~IVAJTE.
*:
CE NISTE POSTALI SVETOVNI PRVAKI V SPORTU DO 40 LETA, N E BOSTE TO
POSTALI PO PETDESETEM. TOREJ N E PRETIRAVAJTE V SPORTU.
*:
NAJ BODO VASE MISLI LEPE
*:
KO ZJUTRAJ VSTANETE ,SE UMIJETE IN TAKO NAPREJ, SE NE POZABITE
NASMEJATI SrLkIEhIU SEBI V OGLEDALO IN S1 RE&: KAJNE FRANCELJ PA GA
BOVA SE EN DAN.
*:*
IN ZA KONEC. c1h1 V E SE
~ SMEJTE PRED JEDJO, MED JEDJO IN PO JEDI