splošnimi pogoji poslovanja

Transcription

splošnimi pogoji poslovanja
Splošni pogoji poslovanja za imetnike kartice zvestobe
1. Izdajatelj kartice zvestobe je podjetje Lesnina, trgovina s pohištvom, d. o. o., Ljubljana. Za vsa
razmerja med podjetjem Lesnina in imetnikom kartice zvestobe veljajo izključno v nadaljevanju
navedeni pogoji poslovanja. Za dopolnitve ali spremembe je potrebna pisna oblika. Sodna pot je
izključena.
2. Pred izdajo kartice zvestobe preučimo vlogo. Izdajo lahko zavrnemo brez navedbe vzrokov.
3. Tako imetnik kartice zvestobe kot tudi Lesnina lahko kadar koli brez navedbe vzrokov prekineta
poslovno povezanost. (Z vračilom oziroma zahtevo po vračilu kartice zvestobe.) V primeru prekinitve
pred iztekom tekočega leta se obračun bonusa izvede, kot je določeno pod 4. točko.
4. Pravila glede bonusa: bonus obračuna podjetje Lesnina. Obračun velja kot sprejet, če kupec po
preteku enega meseca od prejema ne ugovarja. Če pride do nesoglasij med strankama, mora kupec
dokazati neujemanje obračuna. Prosimo, shranjujte račune.
5. V primeru dodatnih ugodnosti, ki jih nudimo našim strankam v okviru programa zvestobe, ne
odgovarjamo za te storitve. Sodna pot je izključena pri nagradnih igrah, nagradnih razpisih in
podobnem. Nagrajence določimo z žrebom in jih pisno obvestimo. Izplačilo v gotovini ni mogoče.
6. Spremembe osebnih podatkov (ime, naslov) mora imetnik kartice takoj sporočiti podjetju Lesnina.
Kartica je vezana na uporabnika in ni prenosljiva na druge osebe. Zaposleni v podjetju Lesnina in
njihovi ožji družinski člani ne morejo zaprositi za kartico zvestobe.
7. Varstvo osebnih podatkov. Stranka se strinja, da podjetje Lesnina podatke, pridobljene iz poslovnih
odnosov, uporablja v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov za svoje poslovne namene.
Podatki se ne posredujejo tretjim osebam.
8. Kuponi iz kartice zvestobe so namenjeni za lastno uporabo imetnika kartice zvestobe. Preprodaja
ni dovoljena, prav tako tudi ne brezplačno posredovanje; v tem primeru kuponi izgubijo svojo
veljavnost in jih ni več mogoče unovčiti. Nakup vseh artiklov je omejen na količine, običajne za
gospodinjsko uporabo.

Similar documents