athosk_5_Ucni prirocnik_si

Transcription

athosk_5_Ucni prirocnik_si
Učni priročnik
5 Vsebine usposabljanja
Kazalo vsebine
5
Vsebine usposabljanja
5.1
Usposabljanje in izobraževanje.................................................................. 2
5.1.1
Splošno gradivo ........................................................................................... 3
5.1.2
Izobraževanje za delo z motorno žago ........................................................ 5
5.1.3
Izobraževanje za zapenjalca na žičnici ........................................................ 9
5.1.4
Izobraževanje za strojnika gozdne žičnice ..................................................12
5.2
Podatki o stroju - žičniška naprava.......................................................... 16
5.3
Primer strojnih podatkov za žičniško napravo Wanderfalke ................. 17
5.4
Primer strojne opreme .............................................................................. 18
5.5
Kazalo slik .................................................................................................. 23
5.6
Kazalo tabel ............................................................................................... 23
Učni priročnik ATHOSK
-1-
5.1 Usposabljanje in izobraževanje
Kako in v kakšnem obsegu mora biti usposabljanje izpeljano, zakonodajalec v Avstriji
ni detajlno uredil. V Sloveniji je usposabljanje za poklic gozdarskega žičničarja
opredeljeno in zakonsko določeno v okviru sheme nacionalne poklicne kvalifikacije.
Izobraževanje mora jasno in razumljivo izpeljati strokovna oseba.
V nadaljevanju je navedeno različno gradivo, ki služi kot podlaga vsebinam
usposabljanja, predstavljeno na izbranih primerih.
Učni priročnik ATHOSK
-2-
5.1.1 Splošno gradivo
Izobraževanje
Datum:
Kraj:
Vsebina izobraževanja
Alkohol na delovnem mestu
Uporaba osebne varovalne opreme
Delo v ekstremnih razmerah (katastrofe)
Navodila za obratovanje
Reševalna veriga
Zapore in omejitve gibanja na delovišču
Pravilna uporaba tehnike
Žičniške naprave
Spravilo z vitlom -vlačenje
Sečnja dreves
Motorna žaga
Postavljanje, razstavljanje, obratovanje
Vitli
Varnostne razdalje
Daljinsko upravljanje
Nevarna območja
Žične vrvi/verige
Naprave z vitlom
Vožnja na strmem terenu/ovire
Žerjavi
Oblikovanje tovora
Vitli
Varnostne razdalje
Žične vrvi/verige
Nevarna območja
Podpore – sidra – stolp
Vzdrževanje
Procesiranje
Sekundarne naprave
Stroji za sečnjo/procesorji/sekundarne
naprave
Vožnja sortimentov
Varnostne razdalje
Varnostne razdalje
Nevarna območja
Nevarna območja
Hidravlična roka
Nakladalna naprava
Vožnja v strmem terenu/ovire
Vožnja v strmem terenu/ovire
Tehnika podiranja / procesiranja
Sestava tovora / raztovarjanje
Učni priročnik ATHOSK
-3-
Bager
Vrtalne naprave
Varnostne razdalje
Varnostne razdalje
Nevarna območja
Nevarna območja
Delo na strmem terenu/ovire
Potek dela
Vrtalna tehnika
Valjar
Varnostne razdalje
Varnostne razdalje
Tehnika razstreljevanja
Navodila za delovanje
Kolesni nakladalec / sito za gramoz
Buldožer/Greder
Grabilnik za gramoz
Navodila za delovanje
Odlaganje
Tovornjaki
Delojemalec:
Voditelj izobraževanja:
…………………………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………………….................................
Učni priročnik ATHOSK
-4-
5.1.2 Izobraževanje za delo z motorno žago
Usposabljanje: delo z motorno žago
1. Navodila za delo
2. Nevarna območja
3. Osebna varnostna oprema
4. Komunikacija
5. Kriteriji prekinitve
6. Dopolnila
Slika 1: Odmrl les – povečano tveganje
1. Navodila za delo
1.1 Splošno o motorni žagi
Motorno žago lahko uporablja le usposobljen delavec, ki upošteva navodila za
uporabo in ima osebno varnostno opremo. Preberite navodila za uporabo in
vzdrževalna dela opravljajte le v skladu z njimi!
Pri nakupu nove naprave upoštevajte trenutno stanje tehnike!
1.2 Delo na terenu
Upoštevajte razmere na terenu in na tleh – uporabite primerno obutev, včasih tudi
dereze, dodatna navojna zadirala na podplatih ali podobno!
Izberite ergonomski način dela in upoštevajte pravilno postavitev nog!
1.3 Ravnanje z mazivi in gorivom
Pri uporabi maziv in goriv upoštevajte prepoved kajenja!
Maziva in goriva transportirajte le v za to primernih posodah!
Upoštevajte opozorila na posodi, še posebej v zvezi z nego kože!
Posode z gorivom ne izpostavljajte soncu in pazite na nadtlak v posodi!
V vašem interesu je, da skrbite za higieno pri delu – izogibajte se stiku s kožo!
(Strojev NIKOLI ne polnite z gorivom, preden boste jedli.)
Pazite na vroče površine in se izogibajte neposrednemu stiku z njimi!
Ne razlivajte goriva – namig: uporabljajte varnostni nastavek za polnjenje!
Učni priročnik ATHOSK
-5-
1.4 Ravnanje z motorno žago
Izpušni plini – pazite na pravo nastavitev uplinjača!
Uporabljajte primerna goriva in se izogibajte njihovemu predolgemu skladiščenju!
Hrup – med delom z motorno žago vedno nosite zaščito sluha!
Namig: Redno preverjajte, ali izpušni lonec trdno stoji!
Vibracije – redno kontrolirajte antivibracijske dele!
Redno vzdržujte motorno žago in verigo!
Vedno uporabljajte svoje delovne rokavice!
Pri mokrih rokavicah uporabljajte ogrevan ročaj!
Klimatski dejavniki (mraz, vlaga, vročina ...) - Zastavite oddihe in odmore med
delom, tako da ustrezajo vremenskim razmeram (ergonomija)!
Namig: Nosite letnemu času primerno spodnje perilo!
Uporabite primerno motorno žago (zmogljivost, teža, dolžina meča ...) glede na
delovno nalogo.
Uporabite ustrezne pripomočke (hidravlična dvigalka ...)!
1.5 Vzdrževanje motorne žage
Preverjajte napetost verige motorne žage, jo primerno zategnite oziroma skrbite
za primerno delovanje!
Uporabljajte le nabrušeno, neoporečno in primerno orodje ter neuporabljeno
orodje spravite v torbo ali na pas z orodjem!
2. Nevarna območja
Pri delujoči motorni žagi vedno upoštevajte varnostno razdaljo v krogu s
polmerom 2 metrov od motorne žage.
Upoštevajte varno ravnanje z motorno žago pri hladnem ali toplem vžiganju!
Upoštevajte pravilno držo telesa, predvsem postavitev nog!
Pri podiranju vedno upoštevajte in preverjajte varnostno razdaljo najmanj
1½višine drevesa in pravočasno zakličite obvezen opozorilni klic!
Upoštevajte različne tehnike dela glede na ergonomijo in obremenitev telesa!
Presodite delovne gibe, preden delate s konico meča motorne žage, da se
izognete povratnemu udarcu (od spodaj, od zgoraj ali s strani)!
Presodite območje krošnje, preden začnete podirati ali obdelovati drevo! Pazite
na nevarnost vej in kosov krošnje, ki lahko kadarkoli nenadzorovano padejo z
drevesa.
Učni priročnik ATHOSK
-6-
Pazite na suh les in suha debla – ta niso NIKOLI stabilna in se lahko kadarkoli
nenadzorovano prevrnejo! Tak les prej odžagajte, da se izognete poznejši
nevarnosti.
3. Osebna varnostna oprema
Varnostna čelada za delo v gozdu z zaščito ušes in oči.
Preizkušene protiurezne hlače (pred uporabo jih preglejte).
Varnostni čevlji/škornji (s primernimi podplati in zaščitno kapico).
Delovne rokavice.
Jakna s signalnimi vložki/signalnimi barvami.
Tesno prilegajoča oblačila so varnejša.
Določitve:
Delojemalec mora pri ustreznih dejavnostih uporabljati osebno varnostno opremo
in zanjo ustrezno skrbeti (glede na predpise proizvajalca).
Pri poškodbi zaščite na protiureznih hlačah te ne opravljajo več svoje naloge.
Zato preventivno poskrbite za rezervne protiurezne hlače.
Higiena: Prevleko potnih trakov v čeladi in zaščite sluha je treba redno čistiti in po
potrebi zamenjati.
4. Komunikacija
Delavec mora biti vseskozi v stiku s strojnikom: jasno podajanje signalov, jasna in
nedvoumna komunikacija!
Če jasna in razumljiva komunikacija ni možna, je treba situacijo razčistiti s
strojnikom; šele potem se lahko delo nadaljuje.
Približevanje tretjega človeka v vaše delovno območje je možno le ob predhodni
jasni komunikaciji!
Pri nesreči po uspešni prvi pomoči in sproženi reševalni verigi takoj obvestite
svojega vodjo in podjetje!
Podpirajte preventivno delovanje za preprečevanje nesreč in vodjo obvestite o
možnih skorajšnjih nesrečah!
Učni priročnik ATHOSK
-7-
5. Kriteriji prekinitve
Svoje delo takoj prekinite pri nejasni komunikaciji, ogroženosti tretje osebe, motnji
poteka dela ali motnji dela vaše motorne žage!
Delo je treba takoj prekiniti tudi ob vremenskih razmerah, ki ovirajo varno delo (na
primer bližajoča se nevihta, gosto sneženje, gosta megla, poledica in žledenje ...)
ali imajo bistven vpliv na tretjo osebo.
Vodje revirja in nadrejene ter svoje sodelavce obvestite o načrtovani ali izpeljani
prekinitvi dela in upoštevajte navodila iz skupnega izobraževanja!
Pri izpadu komunikacije oziroma nevarnosti za sodelavce zaradi tega je treba
delo prekiniti.
6. Dopolnila
Poučite se o obvezah pri zagotavljanju reševalne verige v primeru nezgode pri
delu in uporabite telefonsko številko 112 !
Upoštevajte izjavo o varnosti z oceno tveganja za gozdarska dela!
Območje dela ustrezno označite in postavljene table redno pregledujte (omejeno
začasno zaprto območje, nevarnost zaradi gozdnega dela, dodatne obvestilne
table omejitve z vpisom datuma od/do)!
Poučite se o reševanju s helikopterjem (informacije v publikaciji Reševanje iz
zraka)!
Kraj in datum:
Delojemalec:
Učni priročnik ATHOSK
Voditelj izobraževanja:
-8-

Similar documents