Prenos - Študentski domovi Univerze v Mariboru

Transcription

Prenos - Študentski domovi Univerze v Mariboru
Gosposvetska cesta 83
2000 Maribor, Slovenija
Maribor, 4.9.2013
Navodila novincem ob vselitvi v Študentske domove
Univerze v Mariboru (ŠD UM)
Dobrodošli v Študentskih domovih Univerze v Mariboru!
Za lažjo vključitev v novo okolje in prijetno bivanje v študentskem naselju vam posredujemo nekaj pomembnih informacij.
Podrobnosti si oglejte v Pravilniku o domskem redu stanovalcev ŠD UM.
1. VSELITEV V ŠTUDENTSKO SOBO
Ob vselitvi v referatu za študentske zadeve sklenete pogodbo o bivanju v ŠD UM in se obvežete spoštovati Pravilnik o
domskem redu stanovalcev ŠD UM.
Pri gospodinjah v naselju prejmete zadolžnico za domski inventar ter ključe od sobe. Po vselitvi v sobo izpolnjeno izjavo
o prevzemu inventarja vrnete gospodinji.
2. SPLETNA STRAN ŠD UM
Na spletni strani ŠD UM spremljajte objave pomembnih obvestil – NOVICE ali DOKUMENTI. V DOKUMENTI / DOMSKI
RED je objavljen Pravilnik o domskem redu, ki ga natančno preberite in upoštevajte.
Kajenje v prostorih ŠD je prepovedano (Zakon o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov z vsemi spremembami – Ur. list
RS št. 17/2006, 60/2007).
3. SPLETNA STRAN ŠSS ŠD
Za dostop na spletno stran študentskega sveta stanovalcev študentskih domov www.stanovalci.net se registrirate z
uporabo kode, ki je navedena na položnici za plačilo stanarine. Tukaj se nahaja ažuriran seznam prispele pošte, prijava
okvar na domskem inventarju, evidenca za rezervacijo uporabe telovadnice in plavanja v Pristanu.
4. INTERNET
Vsak stanovalec ima možnost neomejene uporabe interneta v študentski sobi.
Pred priključitvijo računalnika nastavite samodejno pridobivanje IP naslova in samodejno pridobivanje naslova DNS
strežnika. V sobah je omogočena uporaba interneta samo preko žične (LAN) povezava. Dostop do interneta preko
brezžičnega omrežja Eduroam je mogoč samo v avli doma 15 – DŠGP.
5. MENJAVA POSTELJNINE
Nudimo vam uporabo domske posteljnine, ki jo lahko menjate vsakih 14 dni pri gospodinjah, oz. v pralnici v naselju
Gosposvetska.
6. PARKIRANJE VOZIL
V naseljih upoštevajte označena parkirna mesta in z vozili ne zasedajte interventnih poti.
Imetniki avtomobilov si lahko rezervirate parkirna mesta v podzemnih garažnih hišah na Lentu in v ŠD 13, ter zunanja
parkirišča ob ŠD 14 in ŠD 15.
Kontaktna oseba za rezervacije je g. Sebastjan Obrul, dosegljiv na tel. št. 02 228 42 17.
www.studentskidomovi.uni-mb.si | [email protected] | t +386 2 228 42 00 | f +386 2 228 42 33 | trr: SI56011006030631265 | id ddv: SI50213091
7. KOLESA
Uporabniki koles v referatu za študentske zadeve prejmete evidenčne nalepke za označbo koles. Parkirajte jih v
kolesarnicah ob domovih, vnos koles v študentske sobe ni dovoljen.
8. PRALNICE
V naseljih so urejene pralnice za individualno pranje perila, opremljene s pralnimi in sušilnimi stroji. Posamezni postopek
pranja, oz. sušenja stane 1,50 EUR in se obračuna mesečno ob plačilu položnice za stanarino.
Za uporabo strojev upoštevajte priložena navodila ter s stroji ravnajte z vso skrbnostjo. Za pranje perila uporabljate
lastna pralna sredstva.
Rezervacije terminov za uporabo pralnice so možne pri dežurnih receptorjih v naselju, kjer se evidentirate z domsko
izkaznico.
9. GOSPODINJE V NASELJIH
Pri gospodinjah si lahko izposodite čistilne pripomočke (metle, smetišnice, vedra, sesalce) in ob predložitvi nedelujoče
žarnice za bralne lučke menjate za nove.
10. UPORABA ČAJNIH KUHINJ
Pri uporabi kuhinj bodite pozorni na vzdrževanje higiene in redno pomivanje in pospravljanje posode.
Priporočamo posebno previdnost pri rednem odtaljevanju in čiščenju hladilnikov.
11. NOČNI MIR
Organizacija zabav v skupnih prostorih po nadstropjih ni dovoljena. Stanovalcem so na razpolago prostori za obštudijske
dejavnosti, ki si jih lahko rezervirate v referatih za študentske zadeve.
Skladno s Pravilnikom o domskem redu stanovalcev ŠD UM upoštevajte nočni mir po 22. uri.
12. VARNOST V DOMOVIH
Vsak stanovalec je odgovoren za lastno varnost in za varnost svojega premoženja z doslednim zaklepanjem. Domovi so
neprestano varovani z receptorji. Upoštevajte njihova opozorila in se na zahtevo legitimirajte z domsko izkaznico.
13. ČISTOČA
Vsak stanovalec je odgovoren za vzdrževanje reda in čistoče v študentskih sobah. Stanovalci apartmajev kolektivno
čistijo tudi kuhinje, kopalnice in balkone.
Obvezno je redno odnašanje smeti in dosledno ločevanje odpadkov. Čistoča bivalnih prostorov se preverja s
komisijskimi higienskimi kontrolami.
14. OBŠTUDIJSKE AKTIVNOSTI
V naseljih študentskih domov imate možnost koriščenja študijskih sob in multimedijskih učilnic. Na razpolago so vam
zunanje športno igrišče na Gosposvetski, telovadnica na Tyrševi, fitnes centri in sobe za igranje namiznega tenisa,
glasbene in likovne sobe.
15. POMOČ REFERENTOV
V primeru nastalih nerešljivih težav ali za dodatna pojasnila se obrnite na referenta vašega doma, ki vam je na razpolago
za pomoč.
16. SOBIVANJE Z VRSTNIKI
Za prijetno bivanje v skupnosti študentskih domov Univerze v Mariboru lahko vsak posameznik prispeva za prijazne in
strpne odnose s sostanovalci. Izkoristite čas bivanja v študentskih domovih za uspešen študij, druženje in aktivno
preživljanje prostega časa z uporabo infrastrukture študentskih domov.
Želimo vam vse dobro in vas lepo pozdravljamo!
Uprava študentskih domov
2/2

Similar documents