GRADBENE KALKULACIJE - Center za poslovno usposabljanje

Comments

Transcription

GRADBENE KALKULACIJE - Center za poslovno usposabljanje
ZA PRIROČNIK AVTORJA ŠTEFANA ŽEMVE
Zavezanec za DDV
DA
NE
Cena priročnika v prednaročilu je 76 EUR (+ 8,5% DDV). Prednaročniški popust
velja do 31. avgusta 2010.
Na osnovi naročilnice vam bomo poslali predračun ter po prejetju plačila še gradivo.
Podpis odgovorne osebe in žig
Davčna številka
Naslov
Podjetje
Ime in priimek
PODATKI O NAROČNIKU
D
DOP RUGA
OLN
IZDA JENA
JA
Izpolnjeno naročilnico pošljite:
• po pošti (naslov je že izpisan na zadnji strani
naročilnice)
• po faksu: 01 5655 920
• priročnik lahko naročite na: www.cpu.si
Število izvodov (vpišite)
Skupaj za plačilo za 1 izvod 98,34 EUR
Cena
84,00 EUR +8,5 % DDV = 91,14 EUR
Poštnina 6,00 EUR + 20 % DDV = 7,20 EUR
in manipulacija (za 1 izvod)
GRADBENE KALKULACIJE Z OSNOVAMI OPERATIVNEGA PLANIRANJA IN OBRAČUNOM GRADNJE OBJEKTOV
NAROČILNICA
TISKOVINA
POŠILJATELJ
Center za poslovno usposabljanje
Kardeljeva ploščad 27 A
1113 Ljubljana
Poštnina
plačana
pri pošti
Po uspešnici Gradbene kalkulacije in obračun
gradbenih objektov iz leta 2006, sedaj prihaja
NOVA DOPOLNJENA IZDAJA!
1109 Ljubljana
Štefan Žemva
GRADBENE
KALKULACIJE
Z OSNOVAMI OPERATIVNEGA PLANIRANJA
IN OBRAČUNOM GRADNJE OBJEKTOV
P R I R O Č N I K
Z A
P R A K S O
DRUGA
DOPOLNJENA
IZDAJA
> Novo poglavje o pravilih merjenja zaključnoobrtniških in inštalacijskih del
> Prikazani načini kalkulacij zunanjih
transportov po železnici, z ladjo in helikopterji
> Reševanje pasti iz gradbenih pogodb
> Osnove operativnega planiranja in
ugotavljanja učinkovitosti delavcev in
opreme na gradbišču
> Načini obračuna zneskovnih odbitkov
zaradi neustrezne kvalitete del
Spoštovani uporabniki priročnika!
V prvi izdaji priročnika Gradbene kalkulacije in obračun
gradbenih objektov – avtorja Štefana Žemve iz leta 2006 so
bili prvič v zbrani in pregledni obliki podani številni podatki,
brez katerih je v gradbeni operativi le težko obračunati
različna dela. Tokratna dopolnjena izdaja prinaša številna
nova poglavja, kot so na primer:
Priročnik GRADBENE KAL­
KU­­LACIJE Z OSNO­VAMI OPE­
GRADBENE
RA­TIV­NEGA PLANIRANJA IN
KALKULACIJE
Z OSNOVAMI OPERATIVNEGA PLANIRANJA
OBRAČUNOM GRADNJE OB­
IN OBRAČUNOM GRADNJE OBJEKTOV
JEK­TOV avtorja Štefana Žemve
je namenjen operativno-teh­
ničnemu osebju na gradbiščih,
ki dela vodijo, evidentirajo in
obračunavajo. Nepogrešljiv bo
za velike in male izvajalce, ki se
srečujejo s problemi oblikovanja
pogodbenih določil, stroškov dela in celotnih gradbenih
storitev. V oporo in pomoč bo dijakom in študentom pri
študiju gradbeništva. Cenilci nepremičnin bodo v njem
našli številne koristne podatke. Investitorji, ki se lotevajo
novih majhnih in velikih gradenj, bodo posegali po njem
zaradi predstavljenih različnih metod obračunavanja cen.
Projektanti, ki oblikujejo zasnove nepredvidenih in presežnih
del, si bodo pomagali z njim pri utemeljitvah dodatnih
stroškov. Investitorjevi pooblaščenci oz. nadzorniki bodo
našli obliko za pravično potrjevanje količin izvedenih del.
Gradbeni delovodje, izvajalci in podizvajalci obrtniških in
inštalacijskih del bodo v priročniku našli strokovna izhodišča
za pravilno obračunavanje izvedenih del. Priročnik je
namenjen tudi drugim strokovnjakom, ekonomistom,
računovodjem in pravnikom pri razumevanju gradbeniških
pojmov in ločevanju »vrednosti« od »zneskov«; cene »za
enoto« od »skupne cene ali cene za celoto«.
Štefan Žemva
P R I R O Č N I K
Z A
P R A K S O
DRUGA
DOPOLNJENA
IZDAJA
A4, broširano, plastificirane
platnice z zavihki
Cena
Poštnina
91,14 EUR
7,20 EUR
Skupaj za 1 izvod
98,34 EUR (DDV je že vštet)
Izid
September 2010
Franc Žle
Ljubljana, junij 2010
Prosimo
Format in vezava
Po celoviti prenovi priročnik dobiva z drugo izdajo dodatne
izpopolnjene in nove vsebine, ki jih zahteva gradbeništvo
za kvalitetno vodenje in nadzorovanje gradenj. Avtor z
novo poglobljeno vsebino gradbenim strokovnjakom
prinaša orodje za vzpostavitev enakovrednih razmerij med
udeležence pri gradnjah in za razvoj gradbeništva.
nalepite
672 strani
več kot 600 barvnih shem, načrtov
in fotografij, številne preglednice
znamko
Obseg
Gospodarska zbornica Slovenije
Center za poslovno usposabljanje
Kardeljeva ploščad 27 A
… k drugi dopolnjeni izdaji
Ljubljana
PODATKI O PUBLIKACIJI
1113
• Dopolnjena in razširjena pravila merjenja gradbenih del
• Popolnoma novo poglavje o pravilih merjenja zaključnoobrtniških in inštalacijskih del (tesarska, kerami­čar­
ska, kamnoseška, suhomontažerska, ključavni­čar­ska,
slikopleskarska, tlakarska, roletarska …, strojno­inšta­
la­terska in elektroinštalaterska dela …
• Novi in sodobni načini oblikovanja opisov, merjenja in
analiz za tesarska in montažna dela
• Načini kalkulacij zunanjih transportov po železnici, z ladjo
in helikopterji »zračnimi žerjavi«
• Novi primeri uporabe različnih vrst normativov potrebnega
delovnega časa in materialov
• Izračuni stroškov dela, najemnin in uporabnin strojev ter
opreme
• Osnove za operativno planiranje in ugotavljanje učinkov
dela delavcev in strojev …
• Uporaba različnih metod za izračun razlike v ceni doma
in v tujini
• Reševanje pasti iz gradbenih pogodb …
• Osnove operativnega planiranja in ugotavljanja učinko­
vitosti delavcev in opreme na gradbišču
• Načini obračuna zneskovnih odbitkov zaradi neustrezne
kvalitete del

Similar documents