R A Z G L A S - Slovenka.net

Comments

Transcription

R A Z G L A S - Slovenka.net
RAZGLAS
Občinska volilna komisija občine Podvelka na podlagi razpisa rednih volitev v občinske svete
in rednih volitev županov in na podlagi 2. odstavka 74.člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 94/07-ZLV-UPB3 in 45/08) in v zvezi s 60. členom Zakona o volitvah v
Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 ZVDZ-UPB1, 54/07) razglaša
SEZNAM
kandidatov za občinski svet občine Podvelka
na volitvah, ki bodo 10. oktobra 2010
Kandidati za občinski svet volilne enote 4 – Kapla so:
1.
Ida KOČUNIK
2.
Janko ŠTAMPFER
Roj.: 29. 10. 1974 Občina: PODVELKA
Naslov: SP. KAPLA 34, 2362 KAPLA
Poklic: prometni tehnik Delo: območni vodja prodaje
Roj.: 15. 06. 1953 Občina: PODVELKA
Naslov: SP. KAPLA 53A, 2362 KAPLA
Poklic: voznik Delo: voznik tovornega vozila
3.
Marija POGLAJEN
4.
Aleš CEPEC
5.
Domen ŠTRABLEK
6.
Jožef VOLMAJER
7.
Suzana KRAJNC
Roj.: 22. 09. 1948 Občina: PODVELKA
Naslov: SP. KAPLA 88A, 2362 KAPLA
Poklic: inženir agronomije Delo: upokojenka
Roj.: 09. 02. 1981 Občina: PODVELKA
Naslov: SP. KAPLA 86, 2362 KAPLA
Poklic: strojni tehnik Delo: CNC operater
Roj.: 24. 10. 1977 Občina: PODVELKA
Naslov: ZG. KAPLA 2, 2362 KAPLA
Poklic: kmetovalec Delo: kmetovalec
Roj.: 12. 12. 1949 Občina: PODVELKA
Naslov: ZG. KAPLA 51, 2362 KAPLA
Poklic: kmetijska srednja šola Delo: kmetovalec
Roj.: 14. 02. 1973 Občina: PODVELKA
Naslov: SP. KAPLA 104A, 2362 KAPLA
Poklic: ekonomski tehnik Delo: tajnica
Obkrožita se največ dva kandidata.
Volivec glasuje tako, da obkroži številko pred kandidatom.
Podvelka, 24. 09. 2010
Občinska volilna komisija
Občina Podvelka
Podvelka 20, 2363 Podvelka
Predsednik
Mag. Niko Pušnik, univ. dipl. iur., l. r.