Seznam kandidatov za župana in občinski svet Občine Dobje na LV

Comments

Transcription

Seznam kandidatov za župana in občinski svet Občine Dobje na LV
Občinska volilna komisija Občine Dobje na temelju 61. člena Zakona o volitvah v državni
zbor v zvezi s 74. členom in 108. čl. Zakona o lokalnih volitvah objavlja
SEZNAM KANDIDATOV
ZA ŽUPANA IN ČLANE OBČINSKEGA SVETA OBČINE DOBJE NA LOKALNIH
VOLITVAH, KI BODO 5.OKTOBRA 2014
KANDIDATI ZA ŽUPANA OBČINE DOBJE
1. NATALIJA PLEMENITAŠ FUCHS, roj. 14.12.1979, stan.: Dobje pri Planini 9 c, 3224
Dobje pri Planini; poklic: univ. dipl. politologinja; delo, ki ga opravlja: inšpektorica;
predlagatelj: Magdalena Doberšek in skupina volivcev
2. KARL ČADEJ, roj. 25.07.1958, stan.: Završe pri Dobjem 2, 3224 Dobje pri Planini;
poklic: kovinar; delo, ki ga opravlja: kmetovalec; predlagatelj: SD
3. LEOPOLD ARZENŠEK, roj. 30.03.1976, stan.: Dobje pri Planini 8, 3224 Dobje pri
Planini; poklic: profesor nemščine; delo, ki ga opravlja: strokovni delavec za komercialna
vprašanja; predlagatelj: Jelka Arzenšek in skupina volivcev
4. FRANC LESKOVŠEK, roj. 22.12.1950, stan.: Brezje pri Dobjem 16 a, 3224 Dobje pri
Planini; poklic: kmetovalec; delo ki ga opravlja: upokojenec; predlagatelj: OO SLS –
Slovenska ljudska stranka
KANDIDATI ZA ČLANE OBČINSKEGA SVETA OBČINE DOBJE
1. FRANCI LESKOVŠEK ml., roj. 26.09.1975, stan.: Brezje pri Dobjem 16 b, 3224 Dobje
pri Planini; poklic: kmetijski tehnik, trgovski poslovodja; delo, ki ga opravlja: samostojni
podjetnik komercialist; predlagatelj: zbor članov OO SLS – Slovenske ljudske stranke
2. PETER FRECE, roj. 05.04.1972, stan.: Škarnice 14, 3224 Dobje pri Planini; poklic:
šofer; delo, ki ga opravlja: voznik komunalnega vozila; predlagatelj: kandidacijska
konferenca OO SDS Dobje
3. HELENA VOLASKO, roj. 17.03.1968, stan.: Večje Brdo 15 a, 3224 Dobje pri Planini;
poklic: diplomirani upravni organizator; delo, ki ga opravlja: svetovalka; predlagatelj:
zbor članov OO SLS – Slovenske ljudske stranke
4. SILVA ČADEJ, roj. 24.12.1965, stan.: Završe pri Dobjem 2, 3224 Dobje pri Planini;
poklic: upravni tehnik; delo, ki ga opravlja: gospodinja; predlagatelj: SD
5. NATALIJA PLEMENITAŠ FUCHS, roj. 14.12.1979, stan.: Dobje pri Planini 9 c, 3224
Dobje pri Planini; poklic: univ. dipl. politologinja; delo, ki ga opravlja: inšpektorica;
predlagatelj: Magdalena Doberšek in skupina volivcev
6. DUŠAN PLANKO, roj. 10.10.1976, stan.: Gorica pri Dobjem 10, 3224 Dobje pri Planini;
poklic: avtomehanik; delo, ki ga opravlja: serviser; predlagatelj: zbor članov OO SLS –
Slovenske ljudske stranke
7. NEVENKA BRUJIĆ, roj. 09.10.1963, stan.: Završe pri Dobjem 13, 3224 Dobje pri
Planini; poklic: gospodinja; delo, ki ga opravlja: gospodinja; predlagatelj: SD
8. FRANCI LONČAR, roj. 02.01.1980, stan.: Presečno 23, 3224 Dobje pri Planini; poklic:
inženir strojništva; delo, ki ga opravlja: vodja oddelka; predlagatelj: Jelka Arzenšek in
skupina volivcev
9. SILVESTRA UDUČ, roj. 04.08.1974, stan.: Presečno 26, 3224 Dobje pri Planini; poklic:
gospodinja; delo, ki ga opravlja: dopolnilna dejavnost na kmetiji; predlagatelj:
kandidacijska konferenca OO SDS Dobje
10. UROŠ HORJAK, roj. 02.02.1988, stan.: Lažiše 2, 3224 Dobje pri Planini; poklic: inženir
radiološke tehnologije; delo, ki ga opravlja: inženir radiološke tehnologije; predlagatelj:
Magdalena Doberšek in skupina volivcev
11. BRANKO UDUČ, roj. 26.11.1961, stan.: Dobje pri Planini 32, 3224 Dobje pri Planini;
poklic: šofer; delo, ki ga opravlja: voznik; predlagatelj: zbor članov OO SLS – Slovenske
ljudske stranke
12. EDVARD KOVAČIČ, roj. 19.02.1945, stan.: Repuš 1, 3224 Dobje pri Planini; poklic:
ključavničar; delo, ki ga opravlja: upokojenec; predlagatelj: SD
13. MATEJ GRAČNAR, roj. 07.01.1972, stan.: Dobje pri Planini 18 c, 3224 Dobje pri
Planini; poklic: tehnik – elektronik; delo, ki ga opravlja: serviser; predlagatelj: SD
14. KATJA ROMIH, roj. 21.05.1986, stan.: Suho 9, 3224 Dobje pri Planini; poklic:
diplomirana medicinska sestra; delo, ki ga opravlja: glavna medicinska sestra;
predlagatelj: Jelka Arzenšek in skupina volivcev
15. MARJANCA BEVC, roj. 19.02.1970, stan.: Lažiše 41 a, 3225 Planina pri Sevnici;
poklic: ekonomski tehnik; delo, ki ga opravlja: računovodstvo; predlagatelj: zbor članov
OO SLS – Slovenske ljudske stranke
16. MAGDALENA DOBERŠEK, roj. 02.03.1973, stan.: Repuš 1 a, 3224 Dobje pri Planini;
poklic: profesor razrednega pouka; delo, ki ga opravlja: učiteljica; predlagatelj:
Magdalena Doberšek in skupina volivcev
17. SERGEJA GAJŠEK, roj. 15.07.1993, stan.: Škarnice 28, 3224 Dobje pri Planini; poklic:
vzgojitelj predšolskih otrok; delo, ki ga opravlja: študent; predlagatelj: Jelka Arzenšek in
skupina volivcev
18. BOŽIDAR ŽIBRET, roj. 19.12.1972, stan.: Lažiše 21, 3224 Dobje pri Planini; poklic:
profesor nemščine in geografije; delo, ki ga opravlja: srednješolski učitelj; predlagatelj:
Magdalena Doberšek in skupina volivcev
Predsednik občinske volilne komisije
Bogomir Brložnik, univ. dipl. prav.
l.r.