1 2 3 4 5

Transcription

1 2 3 4 5
‫שאלון לחימה לגברים חלק ג' קביעה‬
‫חלק ג' ‪ -‬דירוג רצונות והעדפות ליחידות השדה‪:‬‬
‫רצונות‪:‬‬
‫דרג את רצונך לשרת בכל אחד מהיחידות הבאות‪ -5 .‬רצון גבוה; ‪ -1‬רצון נמוך‪.‬‬
‫רצון לשרת כלוחם במערך החי"ר בזרוע היבשה‬
‫לוחם בחטיבת גבעתי (כולל רימון)‬
‫לוחם בחטיבת הנח"ל‬
‫לוחם בחטיבת גולני (כולל מיון לאגוז)‬
‫לוחם בחטיבת כפיר (כולל מיון לעוקץ)‬
‫רצון לשרת כלוחם בזרוע היבשה‬
‫לוחם בחיל התותחנים (מנתץ ‪" /‬מורן" ‪" /‬רוכב שמיים" ‪" /‬קני" ‪" /‬איכון")‬
‫לוחם בחיל האיסוף הקרבי (מודיעין מטרות‪ ,‬צוותי תצפיות ובלוני תצפית)‬
‫לוחם בחיל ההנדסה הקרבית (כולל יהל"ם)‬
‫לוחם בחיל השריון (כולל פלוגות הסיור ופלוגות החי"ר)‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫רצון לשרת כלוחם בזרועות‬
‫רצון לשרת בפיקוד העורף‬
‫לוחם חילוץ והצלה‬
‫‪1 2 3 4 5‬‬
‫רצון לשרת במשטרה הצבאית‬
‫מאבחן בטחוני במשטרה הצבאית‬
‫‪1 2 3 4 5‬‬
‫רצון לשרת כלוחם בזרוע האוויר והחלל‬
‫לוחם במערך ההגנה האווירית‬
‫‪1 2 3 4 5‬‬
‫רצון לשרת במשמר הגבול‬
‫לוחם במשמר הגבול (כולל ימ"ס)‬
‫‪1 2 3 4 5‬‬
‫שאלון לחימה לגברים חלק ב' איתור‬
‫חלק ב' ‪ -‬דירוג רצונות ליחידות הממיינות‪:‬‬
‫לפניך רשימת יחידות אשר השיבוץ אליהן מותנה במיון קדם צבאי‪.‬‬
‫אנא דרג את מידת רצונך להתמיין לכל אחת מהיחידות‪ .‬הזימון למיונים תלוי במועד ההשבה על השאלון‪ ,‬ובמועד שליחת הזימונים למיון‪.‬‬
‫לידיעתך‪ ,‬ימי שדה מתקיימים בחודשים ינואר ואוקטובר‪ .‬גיבושי צנחנים באפריל ובדצמבר‪ .‬מיונים כלליים במרץ וביולי‪.‬‬
‫במידה ולא תשיב על שאלון ההעדפות בזמן‪ ,‬תפספס את המיונים‪.‬‬
‫דרג את רצונך לשרת בכל אחד מהיחידות הבאות‪ -5 .‬רצון גבוה; ‪ -1‬רצון נמוך‪.‬‬
‫שירות ביחידות התנדבותיות‬
‫באיזו מידה הנך מעוניין לבצע יום שדה ("יום סיירות")‬
‫שירות ביחידות ממיינות‬
‫לוחם ימי (לוחם סטי"ל ‪ ,‬לוחם דבורה ויחידת סנפיר)‬
‫לוחם בחטיבת הצנחנים (כולל מיון מגלן ודובדבן)‬
‫שירות בחטיבת הצנחנים‬
‫באיזו מידה אתה מעוניין לשרת כלוחם צנחנים?‬
‫באיזו מידה אתה מעוניין לשרת כלוחם דובדבן?‬
‫באיזו מידה אתה מעוניין לשרת כלוחם מגלן?‬
‫נהיגה‬
‫האם תהיה מעוניין להצטרף למסלול נהיגה קדם צבאי‪ ,‬במימון מלא של הצבא ולשרת לאחר גיוסך כנהג‬
‫ביחידות השדה‪.‬‬
‫מסלול פיקוד ורפואה‬
‫באיזו מידה אתה מעוניין להצטרף למסלול קצונה?‬
‫באיזו מידה הנך מעוניין להתמיין כמפקד טירונים במערך המגל?‬
‫האם הנך מעוניין להתמיין לתפקיד פראמדיק?‬
‫בחירת יחידות מסלולי קצונה‬
‫קצין תקשוב גדודי קרבי‬
‫קצין לוגיסטיקה‬
‫קצין חימוש‬
‫קצין שלישות (משאבי אנוש)‬
‫‪1 2 3 4 5‬‬
‫‪1 2 3 4 5‬‬
‫‪1 2 3 4 5‬‬
‫‪1 2 3 4 5‬‬
‫‪1 2 3 4 5‬‬
‫‪1 2 3 4 5‬‬
‫‪1 2 3 4 5‬‬
‫‪1 2 3 4 5‬‬
‫‪1 2 3 4 5‬‬
‫‪1 2 3 4 5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫שאלון לחימה לגברים חלק ג' קביעה‬
‫חלק ד' ‪ -‬דירוג שאלות נוספות‪:‬‬
‫רצון לשירות בחטיבת כפיר‬
‫מה מידת רצונך לשרת בלוט"ר?‬
‫מה מידת רצונך לשרת בעוקץ?‬
‫‪1 2 3 4 5‬‬
‫‪1 2 3 4 5‬‬
‫לוחם בגדוד משולב‬
‫מה מידת רצונך לשרת כלוחם בגדוד מעורב לגברים ונשים? (קרקל‪ ,‬אריות הירדן)‬
‫‪1 2 3 4 5‬‬
‫לוחם בגדוד חרב‬
‫מה מידת רצונך לשרת כלוחם בגדוד הדרוזי – גדוד חרב?‬
‫‪1 2 3 4 5‬‬
‫יחידות במערך הטכני והנהיגה בדרג הלוחם‬
‫המערך הטכני בחיל האוויר‬
‫המערך הטכני בחיל החימוש‬
‫מערך הנהיגה הכבד‬
‫המערך הטכני בחיל התקשוב‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫שאלון דירוג אשכולות לנשים‬
‫דירוג מערך הלחימה ושאלות כלליות‬