מדינת ישראל 80.27 מס` נכים הוראת אגף שיקום - אגף שיקום נכים

Transcription

מדינת ישראל 80.27 מס` נכים הוראת אגף שיקום - אגף שיקום נכים
‫מדינת ישראל‬
‫משרד הביטחון‬
‫הוראת אגף שיקום נכים מס' ‪80.27‬‬
‫‪ :‬דמי קירור לנכים‬
‫הנושא‬
‫‪2.8.2015 :‬‬
‫תאריך‬
‫מס' עמודים ‪4 :‬‬
‫כללי‬
‫‪.1‬‬
‫הוראה זו מחליפה הוראה מס' ‪ 80.27‬מיום ‪1.6.2012‬‬
‫ובאה במקומה‪.‬‬
‫‪ .2‬הוראה זו באה לקבוע את הזכאות ודרכי הטיפול במתן תשלום לקירור דירת מגורים‬
‫של הנכה בחודשי הקיץ ( מאי – ספטמבר)‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫הוראה זו מעגנת הטבה המוענקת בנוסף לקבוע בחוק‪.‬‬
‫‪ .4‬סגן ראש אגף השיקום וראש היחידה לתגמולים והטבות הינו בעל הסמכות והאחריות‬
‫להנחיה‪ ,‬עדכון ובקרה של הוראה זו‪.‬‬
‫זכאות‬
‫‪ .5‬לדמי קירור רמה ‪ 1‬זכאים‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫נכה שדרגת נכותו ‪ 100% - 50%‬ועד בכלל בכל סוגי הפגיעה המתגורר באיזורים‬
‫חמים כמוגדר להלן‪:‬‬
‫קרית גת ודרומה‪ ,‬עמק הירדן לרבות ישובים על שפת ים הכנרת‪ ,‬בקעת הירדן‪,‬‬
‫עמק בית שאן‪ ,‬עמק יזרעאל‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫נכה מוכר על אי ספיקת כליות כרונית שדרגת נכותו בגין פגיעה זו הינה ‪100%‬‬
‫המתגורר בכל איזור בארץ‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫נכה שקיבל מזגן במימון משרדנו‪ ,‬מסיבות רפואיות‪.‬‬
‫‪ .6‬לדמי קירור רמה ‪ 2‬זכאים‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫נכה שדרגת נכותו הינה ‪ + 100%‬נכות מיוחדת בכל סוגי הפגיעה‪ ,‬למעט‬
‫קוואדרופלג‪,‬פראפלג‪ ,‬המתגורר בכל איזור בארץ‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫נכה פגוע יד ופגוע רגל שדרגת נכותו הינה ‪ 50%‬לפחות על כל איבר בגין אובדן‬
‫תפקוד מוחלט על סעיף אחד (ולא סה"כ של מספר פגימות על אותו איבר)‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫נכה שדרגת נכותו ‪ 30%‬ומעלה על כוויות המתגורר בכל איזור בארץ (סיכום‬
‫אחוזי הנכות על סעיפי כוויות ללא הפחתה)‪.‬‬
‫הוראה מס' ‪80.27‬‬
‫עמוד מס' ‪1‬‬
‫‪.7‬‬
‫לדמי קירור רמה ‪ 3‬זכאי נכה שדרגת נכותו ‪ + 100%‬נכות מיוחדת קוואדרופלג (סוג‬
‫פגיעה ‪ )03‬המתגורר בכל איזור בארץ‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫לדמי קירור רמה ‪ 4‬זכאי נכה שדרגת נכותו ‪ +100%‬נכות מיוחדת פראפלג (סוג פגיעה‬
‫‪. )01‬‬
‫‪.9‬‬
‫לא זכאים לדמי קירור ‪ -‬נכה מאושפז‪ ,‬או נכה המתגורר בדיור מוגן ‪ ,‬אשר מלוא‬
‫ההוצאות השוטפות ממומנות ע"י המשרד ( כגון כפר פינס ‪ ,‬כפר חב"ד ‪ ,‬בית שלו) או‬
‫נכה המתגורר באופן קבע בחו"ל‪.‬‬
‫גובה המענק‬
‫‪.10‬‬
‫‪.11‬‬
‫גובה רמות מענק דמי קירור מפורט בנספח א' להוראה‪.‬‬
‫גובה רמות המענק יעודכן אחת לשנה‪ ,‬בחודש מאי‪ ,‬עפ"י עליית המדד בשנה החולפת‪,‬‬
‫ע"י אחראי לנושא הטבות ורווחה‪ ,‬בתיאום עם היחידה לחשבונאות שיקום אכ"ס‪.‬‬
‫הטיפול‬
‫‪.12‬‬
‫המענק ישולם לזכאים מידי שנה בתגמולי חודש מאי‪ ,‬באופן אוטומטי ‪.‬‬
‫‪.13‬‬
‫קביעת הזכאות ורמת התשלום תעשה עפ"י הנתונים הנכונים לחודש תשלום המענק‪.‬‬
‫‪ .14‬לא תיערך התחשבנות לגבי זכאים שדרגת נכותם שונתה במהלך שנת התקציב וכבר‬
‫קיבלו את המענק‪.‬‬
‫‪.15‬‬
‫על מנת לא לשלם את ההטבה לנכים כאמור בסעיף ‪ ,9‬ידווח תחום הטבות ורווחה‪,‬‬
‫במסך הטבות שנתיות ‪ ,‬רמה ‪.0‬‬
‫‪.16‬‬
‫בקרת התשלום האוטומטית לזכאים הינה באחריות תחום הטבות ורווחה‪.‬‬
‫במקרה של שיחרור מאישפוז (או מדיור מוגן) יימחק דיווח זה וההטבה תשולם עפ"י‬
‫הזכאות (מלאה או חלקית)‪.‬‬
‫‪ .17‬נכים שזכאותם מתחילה לאחר חודש תשלום ההטבה (שינוי בדרגת הנכות או במקום‬
‫המגורים) יקבלו המענק‪ ,‬עפ"י זכאותם‪ ,‬אוטומטית ע"י המערכת הממוחשבת באופן‬
‫חלקי‪ ,‬החל מהחודש הראשון בו יש לנכה זכאות להטבה (החל מחודש מאי) ועד‬
‫לחודש האחרון בו משולמת ההטבה (חודש ספטמבר)‪ .‬החישוב ייעשה ע"י חלוקת‬
‫סכום המענק ב‪ 5-‬והכפלה במספר החודשים שנותרו עד סיום תקופת הזכאות להטבה‬
‫(חודש ספטמבר‪ ,‬כאמור)‪.‬‬
‫הוראה מס' ‪80.27‬‬
‫עמוד מס' ‪2‬‬
‫‪.18‬‬
‫המענק יינתן עבור שנת התקציב השוטפת בלבד ‪ -‬והזכאות לתשלום המענק הינה‬
‫מתאריך הוועדה הרפואית הראשונה בפניה עמד הנכה ואשר מזכה אותו במענק זה‪.‬‬
‫משה צין‬
‫סמנכ"ל וראש אגף שיקום נכים‬
‫הוראה מס' ‪80.27‬‬
‫עמוד מס' ‪3‬‬
‫נספח א' להוראה מס' ‪80.27‬‬
‫גובה מענק דמי קירור לפי מדד אפריל ‪2015‬‬
‫רמה ‪.₪ 525 - 1‬‬
‫רמה ‪.₪ 1,050 - 2‬‬
‫רמה ‪.₪3,521 - 3‬‬
‫רמה ‪.₪1,614 - 4‬‬
‫הוראה מס' ‪80.27‬‬
‫עמוד מס' ‪4‬‬

Similar documents