מענק השתתפות בתשלום מס הכנסה לנכים - אגף שיקום נכים

Comments

Transcription

מענק השתתפות בתשלום מס הכנסה לנכים - אגף שיקום נכים
‫מדינת ישראל‬
‫משרד הביטחון‬
‫הוראת אגף שיקום נכים מס' ‪80.01‬‬
‫‪ :‬מענק השתתפות בתשלום מס הכנסה לנכים‬
‫הנושא‬
‫‪2.8.2015 :‬‬
‫תאריך‬
‫מס' עמודים ‪5 :‬‬
‫כללי‬
‫‪.1‬‬
‫הוראה זו מחליפה הוראה מס' ‪ 80.01‬מיום ‪ 1.10.2014‬ובאה במקומה‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הוראה זו באה לקבוע דרכי הטיפול והזכאות במתן מענק שנתי בגין השתתפות‬
‫בתשלום מס הכנסה‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫הוראה זו מעגנת סיוע המוענק בנוסף לקבוע בחוק‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫מנהל המחוז הינו בעל הסמכות והאחריות לביצועה התקין של ההוראה‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫ראש תחום הטבות ורווחה ביחידה לתגמולים והטבות הינו בעל הסמכות והאחריות‬
‫לבקרה על אופן ביצועו התקין של המענק ה"אוטומטי" באמצעות המערכת‬
‫הממוחשבת‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫ראש היחידה לתגמולים והטבות הינו בעל הסמכות והאחריות להנחיה‪ ,‬עידכון ובקרה‬
‫של אופן הביצוע התקין של הוראה זו‪.‬‬
‫עקרונות‬
‫‪.7‬‬
‫נכה‪ ,‬כמפורט בסעיף "זכאות" בהוראה זו‪ ,‬זכאי למענק השתתפות בתשלום מס‬
‫הכנסה ‪ ,‬אחת לשנה‪ ,‬למעט האמור בסעיף הבא‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫לא יינתן מענק השתתפות בתשלום מס הכנסה לנכה‪ ,‬אשר הינו פטור מתשלום מס‬
‫הכנסה‪ ,‬מכל סיבה שהיא‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫עפ"י פקודת מס הכנסה סעיף ‪ )5( 9‬ניתן לנכה פטור מתשלום מס לנכה בדרגת נכות‬
‫‪ 100%‬או לנכה בשיעור ‪ 90%‬מחמת שלקה באברים שונים‪ ,‬והאחוז האמור הוא‬
‫תוצאה של חישוב מיוחד של הליקוי באברים השונים (בשיטת האחוז הפוחת)‪.‬‬
‫הוראה מס' ‪80.01‬‬
‫עמוד מס' ‪1‬‬
‫‪.10‬‬
‫המענק יינתן מתאריך הוועדה הרפואית בפניה עמד הנכה‪ ,‬ואשר מזכה אותו בהטבה‬
‫זו‪ ,‬אולם לא מוקדם יותר מתחילת שנת השומה‪ .‬לא יינתנו מענקים עבור שנות שומה‬
‫קודמות‪.‬‬
‫‪.11‬‬
‫המענק המשולם בחודש ינואר‪ ,‬הינו עבור השנה שחלפה והסתיימה ב‪.31.12 -‬‬
‫‪.12‬‬
‫גובה המענק יקבע עפ"י דרגת הנכות ביום הקובע‪ ,‬כמפורט בנספח להוראה זו‪ .‬שינויים‬
‫שיחולו בדרגת הנכות של הזכאי במהלך אותה שנה לא יחשבו לצורך שינוי בקביעת‬
‫הרמה שנקבעה כבר באותה שנה‪.‬‬
‫‪.13‬‬
‫הוכר הנכה לאחר תחילת שנת השומה בגינה משולם המענק‪ ,‬יהיה זכאי למענק חלקי‬
‫השווה לחלק השניים‪-‬עשר של המענק‪ ,‬כפול מספר החודשים שנשארו עד לסיום שנת‬
‫השומה‪.‬‬
‫הגדרות‬
‫‪.14‬‬
‫שנת שומה – לעניין הוראה זו – מה‪ 1 -‬בינואר ל‪ 31 -‬בדצמבר באותה שנה‪.‬‬
‫מידרג סמכויות אישור‬
‫‪.15‬‬
‫המענק מבוצע באופן יזום ע"י מערכת המידע הממוחשבת ‪.‬‬
‫‪.16‬‬
‫ראש תחום הטבות ורווחה‪ ,‬ביחידה לתגמולים והטבות הינו בעל הסמכות והאחריות‬
‫לבקרה על אופן ביצועה התקין של הוראה זו‪.‬‬
‫‪.17‬‬
‫לעובד רווחה במחוז יש סמכות ואחריות לטפל ולאשר בקשה לזכאות של נכה שקיבל‬
‫תש"מ במשך ‪ 3‬חודשים והוכיח כי עבד באותה שנה ‪ 3‬חודשים לפחות ושילם מס‬
‫הכנסה‪ ,‬ובלבד שהפונה עמד באופן ברור וחד משמעי בקריטריונים המפורטים‬
‫בהוראה זו‪ .‬אישור הזכאות מחייב בדיקה ואישור בחתימה שניה של מנהל המחוז‪ ,‬או‬
‫מי שהוסמך על ידו‪.‬‬
‫זכאות‬
‫‪.18‬‬
‫א‪ .‬נכה שהינו בדרגת נכות ‪ 19%‬עד ‪89%‬‬
‫ב‪ .‬נכה שדרגת נכותו ‪ 90%‬עד ‪ -99%‬כל אחוזי הנכות בגין סעיף פגימה אחד‪.‬‬
‫ג‪ .‬נכה מדרגת נכות ‪ 90%‬ומעלה‪ -‬בגין מספר סעיפי פגימה‪ -‬בתנאי שימציא אישור‬
‫ממס הכנסה שאינו פטור מתשלום מס הכנסה‪.‬‬
‫הוראה מס' ‪80.01‬‬
‫עמוד מס' ‪2‬‬
‫‪.19‬‬
‫לא זכאים למענק‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫נכה מאושפז כרונית‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫נכה שהוכר "למד"‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫נכה המקבל באותה שנת תקציב‪ ,‬במשך ‪ 3‬חודשים לפחות (מצטברים) תש"מ‬
‫מהסוגים הבאים ‪ :‬תט"ר ‪ /‬חפ"ר ‪ /‬נצרך ‪ /‬דמי קיום ללימודים‪ ,‬אלא אם הוכיח‬
‫כי עבד באותה שנה ‪ 3‬חודשים לפחות ושילם מס הכנסה‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫נכה‪ ,‬אשר הינו פטור מתשלום מס הכנסה‪ ,‬מכל סיבה שהיא‪.‬‬
‫גובה הסיוע‬
‫‪.20‬‬
‫כמפורט בנספח א' להוראה זו‪.‬‬
‫‪.21‬‬
‫התשלום יבוצע אחת לשנה עם תגמולי חודש ינואר עבור שנת השומה הקודמת ויעודכן‬
‫לפי מדד חודש דצמבר‪ ,‬ע"י ראש תחום הטבות ורווחה ביחידה לתגמולים והטבות‬
‫בתיאום עם ראש היחידה לחשבונאות שיקום‪.‬‬
‫אופן הטיפול – מענק המבוצע ע"י המערכת הממוחשבת‬
‫הממוחשבת‪,‬‬
‫‪.22‬‬
‫התשלום יבוצע אחת לשנה בתגמול ינואר‪ ,‬אוטומטית ע"י מערכת המידע‬
‫לזכאים ‪.‬‬
‫‪.23‬‬
‫המערכת הממוחשבת תבצע התשלום אוטומטית לזכאים גם בחודשים פברואר ומרץ‬
‫מידי שנה‪ .‬לאחר חודש מרץ‪ ,‬ישולם המענק השנתי לזכאים שיתווספו למערכת ע"י‬
‫הזנת נתונים ידנית למחשב בהטבה ע"י תחום הטבות ורווחה באגף‪.‬‬
‫אופן הטיפול ע"י המחוז – נכה המקבל תש"מ ושילם מס הכנסה‬
‫‪.24‬‬
‫על נכה שקיבל במהלך השנה תגמול לפי תקנות טיפול רפואי‪ ,‬או כמחוסר פרנסה‬
‫במשך ‪ 90‬יום רצופים ויותר‪ ,‬שעבד באותה שנה ‪ 3‬חודשים לפחות‪ ,‬וששילם מס הכנסה‬
‫בחודשים בהם לא קיבל תגמול מיוחד‪ ,‬לפנות אל עובד הרווחה במחוז בו הוא מטופל‬
‫ולהגיש בקשה למענק השתתפות שנתי בתשלום מס הכנסה‪.‬‬
‫‪.25‬‬
‫נכה בדרגת נכות ‪ 90%‬ומעלה שאינו מוכר בגין סעיף פגימה אחד‪ ,‬ואינו פטור מתשלום‬
‫מס הכנסה‪ ,‬ימציא אישור ממס הכנסה שאכן אינו פטור מתשלום מס הכנסה‬
‫מהכנסתו (באמצעות הצגת תלוש שכר‪ /‬אישור ממס הכנסה) לעובד הרווחה במחוז‬
‫השיקום‪.‬‬
‫‪.26‬‬
‫הבקשה תוגש באמצעות טופס ש‪ 211/1/‬בצרוף אישור ממקום עבודתו על גובה מס‬
‫הכנסה‪.‬‬
‫הוראה מס' ‪80.01‬‬
‫עמוד מס' ‪3‬‬
‫‪.27‬‬
‫עובד הרווחה יבדוק זכאותו‪ ,‬תוך התייחסות לכל הסייגים המפורטים בהוראה ולפיה‪,‬‬
‫יוציא הוראת תשלום‪ ,‬שתיחתם על ידו בחתימה ראשונה‪ ,‬ולאחר בדיקה נוספת‬
‫בחתימה שנייה של מנהל המחוז‪.‬‬
‫‪.28‬‬
‫עובד הרווחה יזין בקשה למענק השתתפות בתשלום מס הכנסה‪ ,‬ויעבירה לאשרור‬
‫היחידה לחשבונאות שיקום‪.‬‬
‫רמת השירות – משך ביצוע‬
‫‪.29‬‬
‫במסגרת המאמץ המתמיד לשיפור השירות לזכאים – על מנהל המחוז לוודא השלמת‬
‫הטיפול בבקשה‪ ,‬שאיננה מתבצעת "אוטומטית" ע"י המערכת הממוחשבת‪ ,‬ומשלוח‬
‫ההודעה לפונה – בתוך מסגרת זמן שלא תעלה על ‪ 30‬יום ממועד המצאת כל‬
‫המסמכים ע"י הפונה‪.‬‬
‫‪.30‬‬
‫מסגרת זמן זו כוללת את משך הטיפול ע"י המחוז (עד ‪ 14‬ימים) וע"י היחידה‬
‫לחשבונאות שיקום (עד ‪ 14‬ימים)‪.‬‬
‫משה צין‬
‫סמנכ"ל וראש אגף שיקום נכים‬
‫הוראה מס' ‪80.01‬‬
‫עמוד מס' ‪4‬‬
‫נספח א' להוראה מס' ‪80.01‬‬
‫גובה מענק השתתפות שנתי בתשלום מס הכנסה לשנת ‪2014‬‬
‫מעודכן לפי מדד המחירים לצרכן חודש דצמבר ‪2014‬‬
‫‪.1‬‬
‫נכה בדרגת נכות ‪24%-19%‬‬
‫‪244‬‬
‫‪.2‬‬
‫נכה בדרגת נכות ‪49%-25%‬‬
‫‪ 1,234‬ש"ח (רמה ‪)02‬‬
‫‪.3‬‬
‫נכה בדרגת נכות ‪89%-50%‬‬
‫ונכה בדרגת נכות ‪ 99%-90%‬בגין פגימה אחת‬
‫‪ 2,335‬ש"ח (רמה ‪)03‬‬
‫‪.4‬‬
‫נכה בדרגת נכות ‪ 90%‬ומעלה בגין מספר פגימות‬
‫‪ 2,335‬ש"ח (רמה ‪)03‬‬
‫הוראה מס' ‪80.01‬‬
‫ש"ח (רמה ‪)01‬‬
‫עמוד מס' ‪5‬‬

Similar documents