דמי נסיעה קבועים לנכים - אגף שיקום נכים

Comments

Transcription

דמי נסיעה קבועים לנכים - אגף שיקום נכים
‫מדינת ישראל‬
‫משרד הביטחון‬
‫הוראת אגף שיקום נכים מס' ‪80.19‬‬
‫‪ :‬דמי נסיעה קבועים לנכים‬
‫הנושא‬
‫‪1.6.2015 :‬‬
‫תאריך‬
‫מס' עמודים ‪4 :‬‬
‫כללי‬
‫‪.1‬‬
‫הוראה זו מחליפה הוראה מס' ‪ 80.19‬מתאריך ‪ 2.3.2014‬ובאה במקומה‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הוראה זו באה לקבוע דרכי הטיפול והזכאות בתשלום דמי נסיעה קבועים לנכים‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫הוראה זו מעגנת סיוע המוענק בנוסף לקבוע בחוק‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫ר' תחום הטבות ורווחה‪ ,‬ביחידה לתגמולים והטבות הינו בעל הסמכות והאחריות‬
‫לביצועה התקין של הוראה זו‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫ראש היחידה לתגמולים והטבות הינו בעל הסמכות והאחריות להנחייה‪ ,‬עידכון‬
‫ובקרה של הוראה זו‪.‬‬
‫עקרונות‬
‫‪.6‬‬
‫דמי נסיעה חודשיים ישולמו לנכה‪ ,‬שאינו זכאי לרכב רפואי‪ ,‬ואיננו מקבל תשלום בגין‬
‫אחזקת רכב ‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫לא ישולמו דמי נסיעה חודשיים ע"י משהב"ט‪ ,‬לנכה המקבל תשלום עבור אחזקת‬
‫רכב‪ ,‬או קצבת ניידות מביטוח לאומי‪ ,‬גם אם התשלום מביטוח לאומי הינו בגין פגיעה‬
‫שונה‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫התשלום יינתן לזכאי ממועד הוועדה הרפואית הקובעת את דרגת נכותו של נכה‬
‫המזכה אותו בהטבה זו‪ ,‬ולא מכל תאריך מוקדם יותר‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫נכה אשר עקב טעות מינהלית לא קבל דמי נסיעות יהיה זכאי לקבלם‪ ,‬בהתאם לסוג‬
‫הפגיעה ודרגת נכותו ‪ -‬ישולמו לו דמי נסיעות מיום זכאותו ע"י תחום הטבות ורווחה‪.‬‬
‫הוראה מס' ‪80.19‬‬
‫עמוד מס' ‪1‬‬
‫מידרג סמכויות אישור‬
‫‪.10‬‬
‫תשלום דמי נסיעה קבועים מבוצע באופן יזום ע"י מערכת המידע הממוחשבת ‪.‬‬
‫‪.11‬‬
‫ר' תחום הטבות ורווחה‪ ,‬ביחידה לתגמולים והטבות הינו בעל הסמכות והאחריות‬
‫לבקרה על אופן הביצוע התקין של האמור בסעיף הקודם‪.‬‬
‫‪.12‬‬
‫ר' תחום הטבות ורווחה‪ ,‬ביחידה לתגמולים והטבות הינו בעל הסמכות והאחריות‬
‫לביצוע ההטבה‪ ,‬לזכאי שלא קיבל אותה באופן "אוטומטי"‪ ,‬ובלבד שהזכאי עמד‬
‫באופן ברור וחד משמעי בקריטריונים המפורטים בהוראה זו‪.‬‬
‫זכאות‬
‫‪.13‬‬
‫נכים‪ ,‬המוכרים ע"י משהב"ט‪ ,‬כלהלן‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫נכה בכל סוג פגיעה שדרגת נכותו היא מ‪ 40%-‬עד ‪,49%‬‬
‫ב‪.‬‬
‫נכה פגוע רגליים (סוג פגיעה ‪ 50‬עד ‪ )54‬בדרגת נכות ‪29%-19%‬‬
‫ג‪.‬‬
‫נכה פגוע גב‪ /‬עמוד שדרה‪( ,‬סוג פגיעה ‪ .)21/23‬סוג פגיעה ‪-23‬מחלות פרקים –‬
‫מתייחס למערכת הלוקומוטורית בלבד בדרגת נכות של‪39%- 19%‬‬
‫ד‪.‬‬
‫נכה פגוע רגליים בעל נכות זמנית בשיעור ‪ 30%‬ומעלה או בעל נכות זמנית ‪50%‬‬
‫ומעלה (מכל סוגי הפגיעות) אשר אינם זכאים לדמי ניידות‪.‬‬
‫‪.14‬‬
‫נכה חולה לב (סוג פגיעה ‪ )84‬יקבל כנ"ל לפי דרגת נכותו הכוללת‪.‬‬
‫‪.15‬‬
‫נכה אשר נכותו מורכבת מפגימות על הגפים התחתונות ו‪/‬או עמוד שדרה‪ ,‬ו‪/‬או לב‪,‬‬
‫ונכותו הכללית פחותה מ‪ ,40%-‬תוכר זכאותו לתשלום דמי נסיעות לפי צרוף אחוזי‬
‫נכותו ע"ח שירות על הפגימות הנ"ל‪.‬‬
‫‪.16‬‬
‫לא זכאים‪ :‬נכים הזכאים לאחזקת רכב והמקבלים הטבה "אנ" (אחזקה וניידות) ‪.‬‬
‫גובה הסיוע‬
‫‪.17‬‬
‫גובה הסיוע לזכאים – כמפורט בנספח א'‪.‬‬
‫‪.18‬‬
‫גובה הסכומים המשולמים עפ"י הטבה זו ברמה ‪ 01‬ו‪ - 02-‬צמודים לעלייה בתעריפי‬
‫התחבורה הציבורית‪ ,‬והשינוי לגביהם מחושב ומדווח ע"י תחום הטבות ורווחה‪.‬‬
‫‪.19‬‬
‫גובה הסכום המשולם עפ"י הטבה זו ברמה ‪ - 03‬מהווה ‪ 25%‬מדרגת ניידות ב' של‬
‫אחזקת רכב המשולמת לעובדי מדינה‪.‬‬
‫הוראה מס' ‪80.19‬‬
‫עמוד מס' ‪2‬‬
‫אופן הטיפול‪ -‬תשלום דמי נסיעה קבועים‬
‫‪.20‬‬
‫תשלום דמי נסיעה קבועים מבוצע באופן יזום ע"י מערכת המידע הממוחשבת‪ ,‬יחד‬
‫עם התגמול המשולם לנכה‪ ,‬עד ‪ 24‬חודש אחורנית‪ ,‬ובתנאי שהמעמד לתשלום מאפשר‬
‫זאת‪.‬‬
‫אופן הטיפול ‪ -‬תחום הטבות ורווחה‬
‫‪.21‬‬
‫תחום הטבות ורווחה יקבל מהתחום לתשלומי תגמולים – נכים‪ ,‬עותק מטופס‬
‫הוועדה הרפואית בפניה עמד הנכה‪.‬‬
‫‪.22‬‬
‫עובד תחום הטבות ורווחה יבדוק אם הנכה קיבל התשלום לפי הרמה המתאימה‪,‬‬
‫בהתאם לקריטריונים בהוראה זו‪.‬‬
‫‪.23‬‬
‫באותם המקרים אשר מערכת המידע הממוחשבת לא ביצעה לזכאי את תשלום‬
‫ההטבה (למשל במצב של הזנת וועדה רפואית בסוגי פגיעה "מותאמים")‪ ,‬ייפתח עובד‬
‫תחום הטבות ורווחה בקשת שירות במחשב‪ ,‬שתעבור לאישרור היח' לחשבונאות‬
‫שיקום‪.‬‬
‫‪.24‬‬
‫במקרים שנוצר צורך בתשלום רטרואקטיבי מעבר ל‪ 24-‬חודשים אחורנית‪ ,‬עקב הזנת‬
‫סוגי פגיעה לא נכונים‪ ,‬או שהמערכת לא ידעה לשלם לזכאי את ההטבה‪ ,‬כאמור‬
‫בהוראה זו‪ ,‬יבצע עובד תחום הטבות ורווחה חישוב של גובה התשלום הנדרש‪ ,‬יזין‬
‫הוראת התשלום למחשב ויעביר לאשרור היח' לחשבונאות שיקום‪.‬‬
‫רמת השירות – משך ביצוע‬
‫‪.25‬‬
‫במסגרת המאמץ המתמיד לשיפור השירות לזכאים – על ר' תחום הטבות ורווחה‬
‫לוודא השלמת הטיפול בבקשה‪ ,‬שאיננה מתבצעת "אוטומטית" ע"י המערכת‬
‫הממוחשבת בתוך מסגרת זמן שלא תעלה על ‪ 30‬יום‪.‬‬
‫‪.26‬‬
‫מסגרת זמן זו כוללת את משך הטיפול ע"י תחום הטבות ורווחה (עד ‪ 14‬ימים) וע"י‬
‫חשבונאות שיקום (עד ‪ 14‬ימים)‪.‬‬
‫משה צין‬
‫סמנכ"ל וראש אגף שיקום נכים‬
‫הוראה מס' ‪80.19‬‬
‫עמוד מס' ‪3‬‬
‫נספח א' להוראה ‪80.19‬‬
‫גובה השתתפות בדמי נסיעה קבועים‬
‫רמה ‪ -1,2‬לפי מדד ינואר ‪2015‬‬
‫רמה ‪ – 3‬נכון לאוקטובר ‪2010‬‬
‫נכה‬
‫פגוע רגל‬
‫תעריף בש"ח‬
‫דרגת נכות‬
‫רמה‬
‫‪29% -19%‬‬
‫‪1‬‬
‫‪266‬‬
‫‪1‬‬
‫‪266‬‬
‫נכה‬
‫פגוע רגליים‪,‬‬
‫או‬
‫כולל נכים ‪30%‬‬
‫עמוד שדרה שעדיין לא נקבעה‬
‫להם זכאות‬
‫או‬
‫חולה לב‬
‫לניידות‬
‫‪30%-19%‬‬
‫‪370‬‬
‫‪39%- 31%‬‬
‫כל נכה‬
‫בכל סוג‬
‫פגיעה‬
‫נכה חולה לב‬
‫הוראה מס' ‪80.19‬‬
‫‪2‬‬
‫‪49% - 40%‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ 50%‬ומעלה‬
‫נכות זמנית‬
‫‪3‬‬
‫הערות‬
‫נכה אשר נכותו מורכבת‬
‫מפגימות על הגפיים‬
‫התחתונות ו‪/‬או עמוד‬
‫שדרה‪ ,‬ו‪/‬או לב‪ ,‬ונכותו‬
‫הכללית פחותה‬
‫מ‪ ,40%-‬תוכר זכאותו‬
‫לתשלום דמי נסיעות‬
‫לפי צרוף אחוזי נכותו‬
‫ע"ח שירות על‬
‫הפגימות הנ"ל‪.‬‬
‫ובאם אין זכאות‬
‫לאחזקה וניידות‪.‬‬
‫‪286‬‬
‫למעט אלה הזכאים‬
‫לאחזקת רכב‬
‫והמקבלים הטבה "אנ"‬
‫(אחזקה וניידות)‬
‫‪286‬‬
‫לא זכאים‬
‫לאחזקה וניידות‬
‫יקבל לפי דרגת נכותו הכוללת‬
‫עמוד מס' ‪4‬‬

Similar documents