מענק הבראה לנכים - אגף שיקום נכים

Transcription

מענק הבראה לנכים - אגף שיקום נכים
‫מדינת ישראל‬
‫משרד הביטחון‬
‫הוראת אגף שיקום נכים מס' ‪53.13‬‬
‫‪ :‬מענק הבראה לנכים‬
‫הנושא‬
‫‪1.7.2015:‬‬
‫תאריך‬
‫מס' עמודים ‪5:‬‬
‫כללי‬
‫‪.1‬‬
‫הוראה זו מחליפה הוראה ‪ 53.13‬מיום ‪ 1.1.2014‬ובאה במקומה‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הוראה זו באה לקבוע הזכאות ודרכי הטיפול במתן מענק הבראה לנכים‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫הוראה זו מעגנת הטבה מעבר לקבוע בחוק‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫ראש תחום הטבות ורווחה‪ ,‬ביחידה לתגמולים והטבות הינו בעל הסמכות והאחריות‬
‫לביצועה התקין של ההוראה‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫ראש היחידה לתגמולים והטבות הינו בעל הסמכות והאחריות להנחיה‪ ,‬עידכון ובקרה‬
‫של אופן הביצוע התקין של הוראה זו‪.‬‬
‫עקרונות‬
‫‪.6‬‬
‫נכה זכאי למענק הבראה שנתי קבוע‪ ,‬עפ"י דרגת נכותו‪ ,‬כמפורט בנספח א'‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫יש להבחין הבחנה ברורה ומוחלטת‪ ,‬בין מענק ההבראה שהינו הטבה מינהלית‪ ,‬לבין‬
‫נושא הבראה מטעמים רפואיים ולאחר אישפוז‪ ,‬המטופל בהוראת אגף השיקום ‪53.16‬‬
‫‪.8‬‬
‫לא זכאי למענק הבראה ‪ -‬נכה מאושפז כרוני בבית חולים‪ ,‬או בכל מוסד טיפולי‬
‫אחר‪(.‬ראה פירוט בסעיפי "אופן הטיפול")‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫המענק יבוצע אוטומטית ע"י מערכת המידע הממוחשבת לזכאים‪ ,‬ללא צורך בפנייתם‪,‬‬
‫עפ"י הרמה המתאימה כמפורט בנספח א'‪.‬‬
‫‪.10‬‬
‫קביעת הרמה המתאימה לתשלום תעשה על סמך הנתונים הנכונים במערכת המידע‬
‫הממוחשבת לחודש בו מתבצע המענק (חודש יוני)‪.‬‬
‫‪.11‬‬
‫נכה אשר קיבל המענק בשנה‪ ,‬בה נקבע מאוחר יותר שינוי באחוזי הנכות שלו ‪ -‬לא‬
‫תיערך קביעה מחודשת של רמת התשלום באותה שנת תשלום‪.‬‬
‫הוראה מס' ‪53.13‬‬
‫עמוד מס' ‪1‬‬
‫הגדרות‬
‫‪.12‬‬
‫שנת תשלום – לעניין הוראה זו‪ -‬התקופה עבורה משולם מענק ההבראה השנתי‪:‬‬
‫מתחילה ב‪ 1 -‬בינואר ומסתיימת ב‪ 31 -‬בדצמבר של אותה השנה‪.‬‬
‫הערה‪ :‬הגדרה זו תקפה משנת ‪ .2005‬עד ‪ 31.12.04‬חושב מענק ההבראה השנתי‪,‬‬
‫לתקופה המתחילה ב‪ 1 -‬באפריל ומסתיימת ב‪ 31 -‬במרץ של השנה שאחריה‪.‬‬
‫מידרג סמכויות אישור‬
‫‪.13‬‬
‫המענק מבוצע באופן יזום ע"י מערכת המידע הממוחשבת ‪.‬‬
‫‪.14‬‬
‫ראש תחום הטבות ורווחה‪ ,‬ביחידה לתגמולים והטבות הינו בעל הסמכות והאחריות‬
‫לבקרה על אופן ביצועו התקין של תשלום המענק ה"אוטומטי"‪ ,‬וכן על הזנה ידנית של‬
‫נכים המצטרפים למערכת‪.‬‬
‫זכאות‬
‫‪.15‬‬
‫נכה המוכר ע"י משהב"ט שדרגת נכותו כמפורט בנספח א'‬
‫גובה המענק‬
‫‪.16‬‬
‫גובה המענק‪ ,‬עפ"י הרמה המתאימה כמפורט בטבלה שבנספח א'‪.‬‬
‫‪.17‬‬
‫התעריף‪ ,‬על פיו מחושב המענק נקבע לפי תעריף יום הבראה הניתן לעובדי מדינה‪,‬‬
‫עפ"י הוראות החשב הכללי‪.‬‬
‫‪.18‬‬
‫המענק מתעדכן ע"י תחום הטבות ורווחה בשיתוף היח' לחשבונאות שיקום‪ ,‬והיח'‬
‫לתקציבים‪ ,‬כלכלה והתקשרויות‪.‬‬
‫אופן הטיפול – מענק אוטומטי להבראה‬
‫‪.19‬‬
‫המענק יבוצע אוטומטית ע"י מערכת המידע הממוחשבת לכל הזכאים‪ ,‬עם תגמולי‬
‫חודש יוני‪ ,‬עפ"י הרמה המתאימה כמפורט בטבלה שבנספח א'‪.‬‬
‫‪.20‬‬
‫כדי להימנע מתשלום לנכים מאושפזים ‪ -‬יש לדווח לתיקים אלה במסך "הטבות‬
‫שנתיות" איסור מתן המענק ע"י דווח רמה ‪ ,00‬ע"י תחום הטבות ורווחה ואישרור‬
‫היח' לחשבונאות שיקום‪.‬‬
‫‪.21‬‬
‫עם קבלת הדיווח על אישפוז – תופסק זמנית הזכאות להטבה זו‪ .‬עם קבלת הדיווח על‬
‫שחרור מאשפוז – יערוך תחום הטבות ורווחה חישוב חלקי של המענק לאותה שנה‪,‬‬
‫בהפחתת תקופת האישפוז‪.‬‬
‫הוראה מס' ‪53.13‬‬
‫עמוד מס' ‪2‬‬
‫‪.22‬‬
‫נכים שיתווספו למערכת לאחר חודש מתן ההטבה‪ ,‬ישולם להם המענק‪ ,‬עפ"י זכאותם‪,‬‬
‫אוטומטית ע"י מערכת המידע הממוחשבת‪ ,‬החל מהחודש הראשון בו יש לנכה מעמד‬
‫המאפשר לו לקבל ההטבה (במסגרת " שנת התשלום") ‪ -‬מחולק לחלק ה‪ 12 -‬של‬
‫התשלום המירבי המגיע לו לפי זכאותו‪ ,‬כפול מס' החודשים שנותרו עד סוף שנת‬
‫התשלום‪.‬‬
‫‪.23‬‬
‫נכה‪ ,‬שההודעה על זכאותו הגיעה לתחום הטבות ורווחה לאחר מועד יצירת ההטבה‬
‫(המתבצע פעם אחת בשנה) –ההטבה תבוצע ידנית ע"י עובד התחום‪.‬‬
‫‪.24‬‬
‫לנכה עיוור שדרגת נכותו היא ‪ 100%‬ומעלה וגילו ‪ 50‬שנה ומעלה‪ ,‬יבוצע מענק מוגדל‬
‫(תוספת ‪ )50%‬שישולם מידי שנה עם תגמולי חודש ספטמבר‪ ,‬ויוזרם ידנית‪ ,‬במלאות‬
‫לו ‪ 50‬שנה‪ ,‬ע"י עובד תחום הטבות ורווחה‪ ,‬אשר ידווח גם במסך "הטבות שנתיות"‪,‬‬
‫ע"מ שיבוצע אוטומטית ע"י מערכת המידע הממוחשבת בשנים הבאות‪.‬‬
‫‪.25‬‬
‫הדיווח לחריגים ובקרת התשלום האוטומטי ייעשו ע"י תחום הטבות ורווחה‪.‬‬
‫‪.26‬‬
‫הדיווח לחריגים יבוצע ע"י עובד תחום הטבות ורווחה ויאושררו ע"י מערכת‬
‫חשבונאות שיקום‪.‬‬
‫אופן הטיפול – בדיקת זכאויות מקבילות וקיזוזן‬
‫‪.27‬‬
‫כדי להימנע מתשלום יתר לנכים מאושפזים ‪ -‬יש לוודא איסור מתן המענק לנכה‬
‫מאושפז‪.‬‬
‫משה צין‬
‫סמנכ"ל וראש אגף שיקום נכים‬
‫הוראה מס' ‪53.13‬‬
‫עמוד מס' ‪3‬‬
‫נ ס פ ח א'‬
‫להוראה מס' ‪53.13‬‬
‫טבלת זכאות לעניין הבראה מינהלית‬
‫עפ"י תעריף יום הבראה ‪ –₪ 425‬נכון ליום ‪1.6.2015‬‬
‫פירוט מהות הנכות‬
‫דרגת נכות‬
‫(בסוגריים‪ :‬סימול הפגיעה)‬
‫מספר‬
‫רמ‬
‫ימי‬
‫הבראה ה‬
‫שיעור‬
‫המענק‬
‫השנתי‬
‫‪39%-30%‬‬
‫כל סוגי הפגיעה‬
‫‪3‬‬
‫‪01‬‬
‫‪₪ 1,275‬‬
‫‪49%-40%‬‬
‫כל סוגי הפגיעה‬
‫‪5‬‬
‫‪02‬‬
‫‪₪ 2,125‬‬
‫‪99%-50%‬‬
‫כל סוגי הפגיעה‬
‫‪11‬‬
‫‪03‬‬
‫‪₪ 4,675‬‬
‫‪11‬‬
‫‪03‬‬
‫‪₪ 4,675‬‬
‫נפגע לב בלבד‬
‫‪ 40%‬ומעלה‬
‫(‪)84‬‬
‫‪ 100%‬בכל סוגי הפגיעה‬
‫פרט ל‪:‬‬
‫‪100%‬‬
‫המיפלג (‪ ,)04‬או קוודרופלג (‪ ,)03‬או פרפלג (‪ ,)01‬או קטוע‬
‫שתי גפיים עליונות(‪ ,)35‬או פגוע שתי גפיים עליונות (‪,)36‬‬
‫או עיוור (‪)94‬‬
‫‪100%‬‬
‫בסוג‬
‫הפגיעה‪:‬‬
‫‪+ 100%‬‬
‫(מיוחדת)‬
‫המיפלג (‪ ,)04‬קוודרופלג (‪ ,)03‬פרפלג (‪ ,)01‬או‬
‫קטוע שתי גפיים עליונות(‪ ,)35‬או פגוע שתי‬
‫גפיים עליונות (‪ ,)36‬או עיוור (‪)94‬‬
‫‪*28‬‬
‫‪05‬‬
‫‪₪ 11,900‬‬
‫כל נכה ‪(+100%‬מיוחדת)‪ ,‬פרט למפורטים‬
‫בהמשך‬
‫‪*28‬‬
‫‪05‬‬
‫‪₪ 11,900‬‬
‫הפגיעה על רגל ויד הינה ‪ 50%‬לפחות‪ ,‬על כל איבר‪ ,‬בגין אובדן‬
‫תיפקוד מוחלט על סעיף אחד (ולא סה"כ של מספר פגימות על‬
‫אותו איבר)‪..‬‬
‫הערות‪:‬‬
‫‪*22‬‬
‫‪04‬‬
‫‪₪ 9,350‬‬
‫‪*28‬‬
‫‪05‬‬
‫‪₪ 11,900‬‬
‫* ‪.1‬‬
‫‪ 22‬יום מבוסס על ‪ 11‬יום לנכה‪ 11 +‬יום למלווה‬
‫" ‪ 14‬יום לנכה‪ 14 +‬יום למלווה‬
‫‪ 28‬יום "‬
‫** ‪.2‬‬
‫‪ 42‬יום ‪ -‬מבוסס על ‪ 14‬יום לנכה‪ 14 +‬יום למלווה ‪ +‬תוספת של ‪50%‬‬
‫הוראה מס' ‪53.13‬‬
‫עמוד מס' ‪4‬‬
‫פירוט מהות הנכות‬
‫דרגת נכות‬
‫‪+ 100%‬‬
‫(מיוחדת)‬
‫עיוור שגילו ‪ 50‬ומעלה (‪)94‬‬
‫(משולם בחודש ספטמבר)‬
‫‪+ 100%‬‬
‫(מיוחדת)‬
‫משותק בשתי גפיים תחתונות לפחות‬
‫(קוודרופלג (‪ ,)03‬פרפלג (‪ ,)01‬קטוע ‪ 2‬גפיים‬
‫תחתונות (‪ 100%‬על ס‪.‬פ‪)54 .‬‬
‫*נכה קטוע רגל אחת ופגוע ברגל שניה‬
‫‪+ 100%‬‬
‫(מיוחדת)‬
‫קטוע ‪ 2‬ידיים‬
‫(‪)35,36‬‬
‫מספר‬
‫ימי‬
‫הבראה רמ‬
‫ה‬
‫**‪42‬‬
‫‪06‬‬
‫‪17,850‬‬
‫‪₪‬‬
‫**‪42‬‬
‫‪*06‬‬
‫*‬
‫‪17,850‬‬
‫‪₪‬‬
‫**‪42‬‬
‫‪*06‬‬
‫*‬
‫‪17,850‬‬
‫‪₪‬‬
‫בתוקף מ‪1.6.02 :‬‬
‫המקבל תג"מ בגובה חפ"ר או בגובה תט"ר או‬
‫תג"מ למתבגר במשך שנה רצופה לפחות‪,‬‬
‫בסימון "ל" במסך הזנת תשמי"ים‬
‫‪49%-10%‬‬
‫‪,2‬‬
‫‪7‬‬
‫‪07‬‬
‫‪₪ 2,975‬‬
‫‪08‬‬
‫‪₪ 3,400‬‬
‫***‬
‫‪ 49%-30%‬ע"ח שירות‬
‫ודרגת נכותו הכוללת (כל סוגי הפגיעה‪ ,‬למעט‬
‫לב) הינה ‪ 50%‬ויותר‬
‫הערות‪:‬‬
‫שיעור‬
‫המענק‬
‫השנתי‬
‫‪8‬‬
‫* ‪.1‬‬
‫‪ 22‬יום מבוסס על ‪ 11‬יום לנכה‪ 11 +‬יום למלווה‬
‫" ‪ 14‬יום לנכה‪ 14 +‬יום למלווה‬
‫‪ 28‬יום "‬
‫** ‪.2‬‬
‫‪ 42‬יום ‪ -‬מבוסס על ‪ 14‬יום לנכה‪ 14 +‬יום למלווה‪+‬תוספת של ‪50%‬‬
‫*** ‪.3‬‬
‫הוראה מס' ‪53.13‬‬
‫המענק לא ישולם לנכה פגוע נפש‪ ,‬המקבל הפנייה להבראה‬
‫מהמרפאה‪ ,‬עפ"י קוד פריט ‪288‬‬
‫עמוד מס' ‪5‬‬

Similar documents