המכון הלאומי למחקרי בריאות

Comments

Transcription

המכון הלאומי למחקרי בריאות
‫המכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות ומדיניות הבריאות (ע"ר)‬
‫‪THE ISRAEL NATIONAL INSTITUTE FOR HEALTH POLICY RESEARCH‬‬
‫קול קורא‬
‫להגשת הצעות למענקי מחקר‬
‫תשע"ד ‪1024‬‬
‫מועד אחרון להגשת בקשות למענקי מחקר‪:‬‬
‫‪ 1.1.1.14‬עד ‪10:..‬‬
‫‪1.1.1.14‬‬
‫המכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות ומדיניות הבריאות‬
‫בניין גרטנר‪ ,‬תל‪-‬השומר ‪01611‬‬
‫טל‪.1 -01.101635 :‬‬
‫פקס‪.1 -01.110. :‬‬
‫דואר אלקטרוני‪[email protected] :‬‬
‫אתר‪www.israelhpr.org.il :‬‬
‫ק ול קו רא ‪1 0 24‬‬
‫סעיף ‪ )1( 21‬של חוק ביטוח בריאות ממלכתי התשנ"ד (‪ )2994‬קובע את תפקידי מועצת‬
‫הבריאות וביניהם ‪ :‬מעקב אחר ביצוע החוק‪ ,‬עריכת מחקרים‪ ,‬סקרים וחוות דעת מקצועיות‪.‬‬
‫המטרה העיקרית היא ללוות את ביצועו של חוק ביטוח בריאות ממלכתי ולהעריך את‬
‫השפעתו על שרותי הבריאות בישראל‪ ,‬איכותם‪ ,‬יעילותם ועלותם‪ .‬המכון הלאומי לחקר‬
‫שרותי הבריאות ומדיניות הבריאות נקבע על ידי מועצת הבריאות כגוף האחראי לביצוע‬
‫המטלות הנ"ל‪ .‬בתוך כך נקבעו שלושה תחומים עיקריים בהם מוזמנות הצעות מחקר‪:‬‬
‫‪ )1‬ארגון שרותי הבריאות‬
‫‪ )1‬כלכלת הבריאות‬
‫‪ )1‬איכות שרותי הבריאות‬
‫מענקי מחקר ‪ -‬מוזמנות הצעות למחקרים שיוסיפו ידע אשר יוכל לשמש את קברניטי‬
‫מערכת הבריאות הישראלית בתהליך קבלת החלטות וקביעת מדיניות‪ .‬הצעות שענינן‬
‫הקמת בסיסי נתונים‪ ,‬סקרים אפידמולוגיים‪ ,‬פיתוח כלים לניהול שוטף או הערכה של‬
‫תוכניות התערבות יזכו בדרך כלל לתשומת לב פחותה‪ .‬מחקרים בנושאים קליניים ידחו על‬
‫הסף‪.‬‬
‫השנה תינתן עדיפות למחקרים בנושא‪:‬‬
‫עשייה רפואית חסרת תוחלת – )"‪("CHOOSING WISELY‬‬
‫הערכת הבקשות ותיעדופן יעשו בתהליך של‬
‫‪PEER REVIEW‬‬
‫כאשר ההחלטה הסופית היא‬
‫בידי מליאת ועדת המחקר של המכון‪ .‬התקציב העומד לרשות המכון הוא מוגבל‪ ,‬אי לכך‬
‫מהווה גובה המענק המבוקש גורם בעל משקל בתהליך השיפוט‪.‬‬
‫חוקרים אשר הצעותיהם אושרו יתבקשו מדי פעם להציג את ממצאיהם בפורום מתאים של‬
‫המכון‪ ,‬אם במהלך המחקר ואם לאחר סיומו‪ .‬תקצירים של כל המחקרים שהסתיימו‬
‫יתפרסמו דרך קבע באתר המכון‪ .‬בידיעת החוקר האחראי יוכל המכון לפרסם או לעשות‬
‫שימוש אחר בדוחות הסופיים של המחקרים שמומנו על ידו‪ ,‬למעט פירסום מדעי בספרות‬
‫המקצועית‪.‬‬
‫בגלל מגבלות תקציב לא יוענקו השנה מלגות לתלמידי תואר שני או שלישי‬
‫‪1‬‬
‫הנחיות כלליות – מענקי מחקר ‪1024‬‬
‫מענקי מחקר‬
‫התהליך והנחיות כלליות‬
‫א‪ .‬מי רשאי להגיש הצעה מקדמית למחקר?‬
‫‪ .2‬מגיש המחקר הינו החוקר האחראי (ראה סעיף ‪ 3‬למטה)‪ .‬רשאים להגיש הצעות‬
‫מחקר חוקרים שהם בעלי תואר שני ומעלה (רופאים ‪ -‬רק בעלי תואר מומחה)‬
‫העובדים במוסד מדעי מוכר בישראל‪.‬‬
‫מוסד מדעי לצורך זה הוא כל מוסד אקדמי ה מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה‪ ,‬בית‪-‬‬
‫חולים‪ ,‬קופת‪-‬חולים‪ ,‬משרד ממשלתי‪ ,‬רשות מקומית וכיו"ב ובלבד שתהיה לו ישות‬
‫מיוחדת‪( ,‬רשות מחקר או קרן מחקרים) שתנהל את כספי המענק בתקציב נפרד‬
‫ומבוקר ותהיה אחראית בפני המכון בכל הנושאים המנהליים והכספיים‪.‬‬
‫‪ .1‬חוקרים מחו"ל יכולים להשתתף כחוקרים שותפים בהצעות מחקר רק כחלק מצוות‬
‫מחקר ישראלי ובתנאי שהעבודה כולה תתבצע במוסד מוכר בישראל‪.‬‬
‫‪ .3‬למחקר יכול שיהיו חוקרים ראשיים (לא יותר משניים) וחוקרים שותפים (לא יותר‬
‫מארבעה)‪ .‬אחד מן החוקרים הראשיים יגיש את ההצעה והוא יהיה החוקר האחראי‪.‬‬
‫החוקר האחראי יחתום לצידה של רשות המחקר על כל מסמכי המענק ויהיה אחראי‬
‫על המחקר בפני המכון הלאומי לכל דבר ועניין‪ .‬התכתבויות עם המכון בנוגע להצעות‬
‫מחקר תעשנה בדוא"ל בלבד‪.‬‬
‫‪ .4‬חוקר ראשי אינו רשאי לקחת חלק פעיל ביותר משני מחקרים הממומנים ע"י המכון‬
‫בעת ובעונה אחת‪ .‬חוקר שותף יה יה רשאי להשתתף ביותר משני מחקרים רק אם‬
‫קיבל אישור בכתב מראש‪ ,‬מהמנהל המדעי של המכון‪.‬‬
‫‪ .2‬החוקר האחראי לא יצא לשבתון ולא יעדר מעבודתו בישראל במהלך המחקר לתקופה‬
‫שתעלה על ‪ 3‬חודשים מבלי שיודיע על כך מראש למכון וקיבל את אישורו‪.‬‬
‫‪ .6‬החוקרים כולם אינם רשאים למשוך משכורת‪ ,‬כיסוי הוצאות אישיות או כל תשלום‬
‫אחר ממענק המחקר‪.‬‬
‫‪ .7‬תשומת לב מיוחדת נדרשת לסעיפים המתייחסים למחויבויות שנוטלים על עצמם‬
‫החוקר האחראי והמוסד בו יתבצע המחקר‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫הנחיות כלליות – מענקי מחקר ‪1024‬‬
‫ב‪ .‬קוים מנחים למסגרות הזמן והתקציב‪:‬‬
‫התקציב העומד לרשות המכון הוא מוגבל‪ ,‬אי לכך מהווה גובה המענק המבוקש גורם בעל‬
‫משקל בתהליך השיפוט‪.‬‬
‫‪ .2‬מחקר רגיל יהיה במסגרת זמן של שנה עד שנה וחצי ובהיקף תקציבי של ‪₪ 200,000‬‬
‫עד ‪.₪ 220,000‬‬
‫‪.1‬‬
‫מחקר מקיף יימשך בין שנתיים לשלוש שנים ובתקציב שלא יעלה על ‪ .300,000‬אלה‬
‫הן מסגרות כלליות בלבד‪ .‬הן התקציב המבוקש והן מסגרת הזמן הנדרש לביצוע‬
‫המחקר חייבים להיות מנומקים היטב בגוף ההצעה‪.‬‬
‫ג‪ .‬אופן הגשת הצעות למחקר ותהליך אישורן‬
‫‪.2‬‬
‫כצעד ראשון על החוקר האחראי לבצע רישום‪ 1‬למערכת ניהול המחקרים בכתובת‪:‬‬
‫‪ .www.nihpr.org.il‬שם הנרשם יופיע מעתה כ"חוקר האחראי" ולא יהיה ניתן לשנותו‬
‫במהלך מילוי הבקשה‪.‬‬
‫לאחר ההרשמה‪ ,‬יקבל החוקר האחראי הודעת "אישור הרישום" לכתובת הדוא"ל‬
‫שמסר בעת הרישום‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫לאחר אישור הרישום‪ ,‬תתאפשר כניסה למערכת "ניהול המחקרים" בכתובת‬
‫‪ www.nihpr.org.il‬ע"י הכנסת מספר ת‪.‬ז‪ .‬וסיסמה כפי שנקבעו בשלב הרישום‪.‬‬
‫הגשת ההצעות וניהול המחקר לשלביו השונים יעשו מעתה בצורה מקוונת באמצעות‬
‫מערכת זו‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫הגשת הצעה מקדמית למחקר ‪ -‬יש למלא את הטופס המקוון של ההצעה המקדמית‬
‫בצורה קפדנית לפי ההנחיות המפורטות‪ .‬ההצעה המקדמית תכתב בשפה העברית‬
‫למעט מושגים שאין להם תרגום או כאשר בגוף הטופס נדרשת השפה האנגלית‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫להצעה המקדמית למענק מחקר שני חלקים עיקריים‪:‬‬
‫א‪ .‬מתווה המחקר‪:‬‬
‫חלק זה כולל את ארבעת הסעיפים הבאים‪ :‬רקע מדעי‪ ,‬מטרות‪ ,‬השערות עבודה‬
‫ושיטות המחקר‪.‬‬
‫ב‪ .‬חשיבות המחקר‬
‫בסעיף זה תוסבר חשיבותו העיונית של המחקר ו‪/‬או זיקת המחקר למטרות ולישום‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫גם אם נרשם בעבר‬
‫הנחיות כלליות – מענקי מחקר ‪1024‬‬
‫של חוק ביטוח בריאות ממלכתי‪ .‬כמו כן יפורטו ההשלכות האפשריות של המחקר‬
‫המוצע על תהליך קבלת ההחלטות במערכת הבריאות‪.‬‬
‫בשני החלקים יחד לא יעלה מספר המילים על ‪.320‬‬
‫‪.2‬‬
‫תהליך ההגשה ‪ -‬בגמר מילוי הטופס המקוון של ההצעה ישנן שתי אפשרויות‪ :‬ללחוץ‬
‫על כפתור ה"שמירה כטיוטה" או על כפתור "שלח"‪.‬‬
‫"שמירה כטיוטה" – מאפשרת שמירה במערכת ואפשרות כניסות חוזרות לעריכה‪ .‬עם‬
‫סיום העריכה יש ללחוץ על כפתור ה"שלח" כדי שההצעה תקלט במערכת לשם תחילת‬
‫תהליך ההערכה והשיפוט‪.‬‬
‫נא לשים לב כי לאחר לחיצה על כפתור "שלח" לא ניתן יהיה יותר לערוך שינויים בהצעה‪ ,‬ולכן יש לבדוק‬
‫היטב כי הטופס מולא כראוי‪ .‬מאידך‪ ,‬אם לא תתבצע פעולת "שלח" ההצעה לא תיקלט במערכת‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫הבקשות המקדמי ות עוברות סינון ראשוני על ידי חברי ועדת המחקר של המכון הלאומי‬
‫במהלך חודש ינואר ‪ .‬החוקרים אשר הצעות המחקר שלהם תמצאנה ראויות יתבקשו‬
‫להכין הצעה מלאה בעברית או באנגלית‪ ,‬בלו"ז שיקבע‪ ,‬הכל לפי החלטת המכון‪.‬‬
‫התשובות תשלחנה לחוקר האחראי ולרשות המחקר רק באמצעות הדואר האלקטרוני‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫צוות המכון יטפל אך ורק בהצעות שהוגשו במדוייק בהתאם להנחיות המפורטות‬
‫בפרק זה וגם בטפסים המקוונים עצמם‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫ההצעות המלאות‪ 2‬תעבורנה להערכה מדעית על ידי עמיתים בישראל ו‪/‬או בחו"ל‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫לאחר קבלת חוות הדעת של המעריכים תחליט ועדת המחקר אם לאשר את הבקשה‪,‬‬
‫לדחו תה או לבקש הצעה מתוקנת אשר תעבור את כל התהליך או חלקו מחדש‪ .‬חוות‬
‫הדעת‪ ,‬במלואן או בחלקן‪ ,‬תעבורנה בד"כ אל החוקרים לידיעה ו‪/‬או לתגובה‪ ,‬הכל לפי‬
‫העניין‪.‬‬
‫‪ .20‬בכל שלב של התהליך תיבחנה ההצעות על פי הקריטריונים הבאים‪:‬‬
‫א‪ .‬המקוריות של המחקר ותרומתו הסגולית לגוף הידע ולמתודולוגיה של חקר‬
‫שירותי הבריאות ומדיניות הבריאות‪.‬‬
‫ב‪ .‬תרומתו של המחקר לחוק ביטוח בריאות ממלכתי‪ ,‬להערכת ישומו של החוק‬
‫ולקידום מטרותיו‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫מידת היותו של המחקר בסיס לקבלת החלטות על ידי קובעי מדיניות הבריאות‬
‫ומבצעיה‪.‬‬
‫ד‪ .‬מידת החידוש של המחקר המדעי מול מחקרים דומים שבוצעו בישראל ובעולם‪.‬‬
‫תרומתו האפשרית של המחקר לפיתוח שירותי הבריאות בישראל ולשיפור‬
‫‪ 2‬הוראות לכתיבתן מצויות בטופס המתאים במערכת המקוונת לניהול המחקרים‬
‫‪2‬‬
‫הנחיות כלליות – מענקי מחקר ‪1024‬‬
‫איכותם‪.‬‬
‫ה‪ .‬התאמת שיטות המחקר (שיטות דגימה‪ ,‬ניתוח נתוני הממצאים וכיו"ב)‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫כישורי החוקרים‪ ,‬האמצעים העומדים לרשותם והתאמתו של מוסד המחקר‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫גובה התקציב המבוקש והתאמתו לתכנית המחקר‪.‬‬
‫‪ .22‬אישור של התוכנית המדעית של המחקר המוצע יישלח לחוקר האחראי ובמקביל‬
‫תערך בדיקת עומק של התקציב המבוקש‪ .‬התקציב המאושר יישלח לחוקר האחראי‬
‫ולרשות המחקר‪.‬‬
‫‪ .21‬עם אישור הצעת המחקר והצעת התקציב יחתם הסכם לביצוע המחקר‪ .‬על ההסכם‬
‫יהיו חתומים‪:‬‬
‫‪-‬‬
‫מטעם המכון הלאומי‪ :‬מורשי החתימה‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫מטעם ה מוסד‪ :‬החוקר האחראי ומורשי החתימה של רשות המחקר והנהלת‬
‫המוסד‪.‬‬
‫‪ .23‬בכל המחקרים שיש בהם משום ניסוי בבני‪-‬אדם‪ ,‬ראיונות עם חולים ו‪/‬או הליכים‬
‫הנוגעים לבעיות אתיות ו‪/‬או צנעת הפרט‪ ,‬יש לדאוג מראש לאישור מתאים של ועדת‬
‫הלסינקי‪ ,‬ועדה אתית או כל אישור אחר לפי העניין‪ .‬כמו כן יש לעמוד בדרישות‬
‫המפורסמות בחוזר מנכ"ל משרד הבריאות מס' ‪ 22/06‬מיום ה‪.6/6/1006 -‬‬
‫‪ .24‬בכל בכל מקרה בו נדרש שיתוף פעולה עם מוסדות אחרים (לשם קבלת נתונים או‬
‫כל צורך אחר) יש לצרף להצעה המלאה אישור על כך מהגורם המוסמך‪.‬‬
‫‪ .22‬כל ההתכתבות בין החוקרים למכון תעשה על‪-‬ידי החוקר האחראי או רשות המחקר‬
‫באמצעות דואר אלקטרוני בלבד‪.‬‬
‫‪ ‬המלצה‪ :‬הואיל ולקבלת האישורים הנחוצים לפי סעיפים ‪ 41‬ו‪ 41 -‬נדרש לפעמים‬
‫הרבה מאד זמן יש להתחיל בתהליך השגתם מוקדם ככל האפשר‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫הנחיות כלליות – מענקי מחקר ‪1024‬‬
‫לוח זמנים ודוחות‬
‫המועד האחרון להגשת הצעות מקדמיות למענקי מחקר – ‪ 2.2.1024‬עד ‪.22:00‬‬
‫אין אפשרות להגיש הצעות לאחר מועד זה‪.‬‬
‫הגשת ההצעות המלאות למחקרים‪:‬‬
‫תוך ‪ 6-4‬שבועות מהאישור העקרוני של ההצעה המקדמית‪ ,‬וולא יאוחר מהתאריך שיצוין‬
‫בהודעה שיקבל החוקר האחראי‪.‬‬
‫מועד תחילת המחקר יהיה לא יאוחר מחודשיים ממועד חתימת ההסכם‪ .‬החוקר האחראי‬
‫ו‪/‬או רשות המחקר יודיעו למכון על תאריך זה בדואר האלקטרוני‪.‬‬
‫דוחות ביניים (מדעי וכספי) של מחקרים פעילים יוגשו במחצית הדרך של תכנית המחקר‬
‫לפי לוח הזמנים שאושר על ידי המכון הלאומי‪.‬‬
‫דוחות סופיים (מדעי וכספי) של מחקרים פעילים יוגשו בסיום המחקר‪ ,‬לפי לוח הזמנים‬
‫שאושר‪.‬‬
‫איחור בהגשת הדוחות יחשב כהפרת תנאי החוזה‪ ,‬אלא אם התקבל על כך אישור מראש‪.‬‬
‫בקשה לדחיית המועד להגשת דוח ביניים או דוח סופי מעל ‪ 3‬חודשים צריכה להיות מלווה‬
‫בדוח כספי למועד הבקשה המעודכן‪.‬‬
‫המכון רשאי לדרוש דוח התקדמות ודוח כספי בכל שלב משלבי המחקר לפי שיקול דעתנו‪,‬‬
‫תוך התראה בזמן סביר מראש‪.‬‬
‫‪ ‬בכל שלב מומלץ לקרוא גם את ההנחיות המופיעות בטופס מס' ‪ - 3‬הצעה מלאה‬
‫למענק מחקר‪.‬‬
‫‪ ‬החוקרים מתחייבים לציין את תרומת המכון הלאומי בכל פרסום שיינתן למחקר‪,‬‬
‫לרבות פרסומים שלא בספרות המקצועית‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫הנחיות כלליות – מענקי מחקר ‪1024‬‬

Similar documents