עלון 179 שמות לאתר

Transcription

עלון 179 שמות לאתר
‫הידברות‬
‫עונג שבת‬
‫עלון שבועי לקירוב לבבות | ערוץ ‪ 97‬בכבלים ובלווין‬
‫העלון מוקדש לע"נ מרדכי יהושוע בן צבי אלימלך ולאה‬
‫לע"נ משה בן אביגיל יהלומי | לע"נ שושנה בת דורית‬
‫לע"נ נטע בת גליה להקדשת העלון חייגו‪073-2221388 :‬‬
‫זמן כניסת ויציאת שבת‬
‫פרשת שמות | גליון ‪ | 179‬י"ט טבת תשע"ה‬
‫כניסת‬
‫השבת‬
‫לתגובות‪[email protected] :‬‬
‫אתר הידברות החדש‬
‫ירושלים ‪16:17‬‬
‫תל אביב ‪16:32‬‬
‫חיפה ‪16:23‬‬
‫באר שבע ‪16:35‬‬
‫‪www.hidabroot.org‬‬
‫צאת מוצ”ש‬
‫השבת ר”ת‬
‫‪17:32‬‬
‫‪17:33‬‬
‫‪17:31‬‬
‫‪17:34‬‬
‫‪18:10‬‬
‫‪18:06‬‬
‫‪18:06‬‬
‫‪18:10‬‬
‫להפצת העלון‪073-2221388 :‬‬
‫בחסות‬
‫יקבי ירושלים‬
‫שכר בעולם הזה או בעולם הבא?‬
‫לפי פשט הכתוב‪ ,‬נראה לכאורה שהמיילדות קיבלו את שכר פעולתן כבר בעולם הזה‪.‬‬
‫אם כן‪ ,‬מה היחס בין שכר זה לשכר בעולם הבא?‬
‫העלון טעון גניזה | נא להימנע מקריאת המודעות הפרסומיות בשבת‬
‫ב‬
‫ראש ארגון הידברות ‪ -‬הרב זמיר כהן‬
‫פרשתנו מספרת התורה על שתי דמויות מופת שפעלו‬
‫במסירות נפש כדי להציל את ילדי ישראל‪ :‬שפרה ופועה‬
‫– המיילדות העבריות‪ .‬בפירוש שמותיהן‪ ,‬הביא רש"י את‬
‫דברי רבותינו ז"ל‪" :‬שפרה ‪ -‬זו יוכבד על שם שמשפרת את הולד‪.‬‬
‫פועה ‪ -‬זו מרים שפועה והוגה לולד‪ ,‬כדרך הנשים המפייסות תינוק‬
‫הבוכה"‪ .‬מלבד אזכור מעשי הגבורה שלהן‪ ,‬התורה אף מציינת את‬
‫ֹלקים לַ ְמיַ ּלְ דֹת וַ ּיִ רֶ ב ָה ָעם וַ ּיַ ַע ְצמּו ְמאֹד‪.‬‬
‫השכר שניתן להן‪" :‬וַ ּיֵ ֶיטב ֱא ִ‬
‫ֹלקים וַ ּיַ ַעׂש לָ ֶהם ּבָ ִּתים" (שמות א‪ ,‬טו‪-‬‬
‫וַ יְ ִהי ּכִ י יָ רְ אּו ַה ְמיַ ּלְ דֹת ֶאת ָה ֱא ִ‬
‫כא)‪ .‬כפילות הפסוקים דורשת הסבר מה באמת היה שכר‬
‫המיילדות‪ .‬הרי מהפסוק הראשון משמע לכאורה ששכר‬
‫המיילדות היה שהעם יתרבה‪ ,‬וזה עצמו דורש הסבר‪ ,‬הלא‬
‫אין זה שכר פרטי להן‪ ,‬אלא תוצאה שבאה מהצלתן את‬
‫ילדי ישראל‪ ,‬שהעם התרבה‪ .‬ואילו בפסוק השני כתוב‬
‫שהקב"ה עשה להן בתים בשכר פעולתן‪ .‬ומבארת הגמרא‬
‫(סוטה יא ע"ב) שמשמעות הבתים אותן עשה להן הקב"ה‪,‬‬
‫הכוונה לבתים רוחניים‪ ,‬שבעבור מסירותן זכו שיצאו‬
‫מהן בתי כהונה ולויה – מיוכבד‪ ,‬שזכתה למשה הלוי מנהיגם של‬
‫ישראל‪ ,‬ואהרון הכהן הגדול שממנו יצאו כל הכהנים‪ ,‬ובית מלוכה‬
‫יצא ממרים‪.‬‬
‫ֹלקים לַ ְמיַ ּלְ דֹת‪.‬‬
‫אולם מנוסח הפסוק המחולק לשניים‪" :‬וַ ּיֵ ֶיטב ֱא ִ‬
‫וַ ּיִ רֶ ב ָה ָעם וַ ּיַ ַע ְצמּו ְמאֹד"‪ ,‬משמע שריבוי העם לא היה שכרם‪ .‬אלא‬
‫ֹלקים לַ ְמיַ ּלְ דֹת"‪ ,‬שהיטיב להן במתן שפע רב‪,‬‬
‫הביאור הוא "וַ ּיֵ ֶיטב ֱא ִ‬
‫כדי שתוכלנה להמשיך ולספק מזון לילדים הנולדים‪ ,‬ככתוב על‬
‫הפסוק "ולא עשו כאשר דיבר אליהן מלך מצרים‪ ,‬ותחיינה את‬
‫הילדים"‪ ,‬שמלבד שלא שמעו לפרעה להרוג את הילדים‪ ,‬עוד‬
‫הוסיפו להחיות את הילדים על ידי שהיו מספקות מים ומזון‬
‫כמבואר בגמרא שם‪ .‬ולכן היטיב להן הקב"ה בשפע כלכלי‪ .‬וזהו‬
‫ֹלקים לַ ְמיַ ּלְ דֹת"‪ ,‬וממילא התוצאה מעשייתן‬
‫ביאור המילים "וַ ּיֵ ֶיטב ֱא ִ‬
‫שאל את הרב‬
‫המופלאה היא‪" :‬וַ ּיִ רֶ ב ָה ָעם וַ ּיַ ַע ְצמּו ְמאֹד"‪.‬‬
‫אלא שאם כן‪ ,‬הלא קיבלו שכרן בשפע כלכלי‪ ,‬ומהו שכתוב מיד‬
‫ֹלקים‪ ,‬וַ ּיַ ַעׂש לָ ֶהם ּבָ ִּתים"?‬
‫אחר כך‪" :‬וַ יְ ִהי ּכִ י יָ רְ אּו ַה ְמיַ ּלְ דֹת ֶאת ָה ֱא ִ‬
‫והלא כבר קיבלו שכר עבור מסירותן?‬
‫אולם סוד גדול גילתה לנו כאן התורה בדרכי ההנהגה של הקב"ה‪.‬‬
‫אדם העושה צדקה וחסד ומקבל שפע כלכלי‪ ,‬אין זה שכר ממש‪,‬‬
‫אלא מספקים לו מן השמים כלים נוספים שיוכל להמשיך בדרכו‬
‫הטובה‪ .‬וכדרך אגב‪ ,‬גם הוא נהנה מן השפע הזה בחייו הפרטיים‪.‬‬
‫אבל אין זה השכר האמיתי על מעשיו‪ ,‬לפי שהשכר הצפון לו שייך‬
‫רק בעולם הרוחני שבחיי הנצח‪ .‬ובפרט ששכר חומרי על מצוה‪,‬‬
‫דומה הוא לאדם המבקש לקבל סוכריה השווה כמה‬
‫פרוטות במקום צ'ק על סך מיליארד ש"ח המגיע לו‪ .‬זו‬
‫הסיבה שהתורה מציינת כי יוכבד ומרים קיבלו בשכרן‬
‫שהדורות הבאים היוצאים מהן יזכו למדרגות הרוחניות‬
‫הגבוהות שבשלושת הכתרים‪ :‬כהונה‪ ,‬לוויה ומלכות‪ .‬ואם‬
‫לא די בכך‪ ,‬עוד זכו במידה כנגד מידה‪ ,‬שזכות מסירות‬
‫נפשן עבור הצלת ילדי ישראל‪ ,‬עמדה לצאצאיהן להינצל‬
‫מצרות וממוות‪ .‬דבר זה אף נרמז בדברי דוד המלך‪ ,‬שהיה‬
‫מצאצאי יוכבד ומרים (כמובא בגמרא סוטה יא ע"ב)‪ ,‬כשאמר בתהלים‪:‬‬
‫ׁשּוע ָתה‬
‫"ה' ָמה רַ ּבּו ָצרָ י‪ ,‬רַ ּבִ ים ָק ִמים ָעלָ י‪ .‬רַ ּבִ ים א ְֹמרִ ים לְ נַ ְפ ִׁשי ֵאין יְ ָ‬
‫ֹאׁשי" (תהלים‬
‫ַאּתה ה' ָמגֵ ן ּבַ ֲעדִ י ּכְ בֹודִ י ֵּומרִ ים ר ִ‬
‫אֹלקים ֶסלָ ה‪ .‬וְ ָ‬
‫ּלֹו בֵ ִ‬
‫ג‪ ,‬ב‪-‬ד)‪ .‬והנה המילים "ּכְ בֹודִ י ֵּומרִ ים" הן אותיות 'יוכבד' 'ומרים'‪.‬‬
‫ורמז בזה דוד המלך שזכה להגנה מאת ה' להינצל מאותם רבים‬
‫המבקשים את נפשו‪ ,‬בזכות סבתותיו יוכבד ומרים‪ ,‬שסיכנו את‬
‫חייהן כדי להציל את ילדי ישראל‪.‬‬
‫ומכאן‪ ,‬שבכל מעשה טוב שהאדם עושה‪ ,‬יידע כי שכרו כפול‪.‬‬
‫הן בקבלת שפע בריאות ופרנסה טובה כדי שתהיה בידו היכולת‬
‫להמשיך בפעילותו הטובה למען הכלל‪ ,‬והן בשכר רוחני נשגב‪,‬‬
‫ובמקרים מסויימים אפילו הצלת צאצאיו בדורות הבאים‪ ,‬מידה‬
‫כנגד מידה‪ .‬ישמע חכם ויוסף לקח‪ .‬שבת שלום‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪7‬‬
‫בנמה מיוחד‬
‫שמה שלי?‬
‫מל‬
‫שחיןל או גנב ‪-‬‬
‫ק‬
‫א'‬
‫הש‬
‫עפלעת הגלוטן‬
‫המוח‬
‫מאת הרב אברהם יוסף‪ ,‬רב העיר חולון‬
‫האם גם היום צריך לברך את ברכות‬
‫הראייה על הרים גבוהים או על ראיית‬
‫הים התיכון?‬
‫כל ברכות הראיה צריך לברך גם בימינו‪,‬‬
‫כיון שהן ברכות שבח להקב"ה‪ .‬לכן‬
‫אם רואה את הים הגדול‪ ,‬שלדעת‬
‫נופש נשים‬
‫חלומיעםוהיודובורותו‬
‫לנפוש‬
‫מרן השו"ע זה הים התיכון‪ ,‬יש לברך‬
‫'שעשה את הים הגדול'' או 'עושה‬
‫מעשה בראשית' (בדיעבד)‪ .‬וכן אם‬
‫שון‬
‫ראשלישי‬
‫עד‬
‫בואי‬
‫‪11-13/‬‬
‫במלון הספא חוף גיא‬
‫חדוה לוי חגית שירה סמדר מורג‬
‫סדנאות‬
‫מבקר בחו"ל ורואה הרים גבוהים‬
‫במיוחד ומתפעל מיפי הנוף‪ ,‬מברך‬
‫'עושה מעשה בראשית'‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫"רומי ספא"‬
‫כ"ב‬‫כ'בטבת‬
‫הבטיחי מקומך‬
‫‪073-2221270‬‬
‫מוקד הרישום יהיה פעיל במוצאי שבת לרוצות להירשם לנופש נשים‬
‫הילולת צדיקים‬
‫מאת צוריאל גביזון‬
‫היהודי החושב‬
‫מאת דניאל בלס‬
‫רבי יעקב‬
‫אבוחצירא‬
‫תאריך פטירה‪ :‬כ' טבת‬
‫• רבי יעקב בר מסעוד אביחצירא‪ ,‬הידוע‬
‫בתואר "אביר יעקב"‪ ,‬היה מגדולי רבני‬
‫מרוקו‪ ,‬סבו של הבבא סאלי‪.‬‬
‫• נולד בשנת תקס"ו (‪ )1805‬וגדל‬
‫בתאפילאלת במרוקו‪ .‬בצעירותו למד אצל‬
‫אביו‪ ,‬רבי מסעוד‪ ,‬את כל התנ"ך עם טעמי‬
‫המקרא ולאחר מכן כל המשנה וכל התלמוד‪.‬‬
‫• לאחר שהוסמך לרבנות היה מנהיג‬
‫הקהילה בתאפילאלת‪ ,‬ושימש בה כרב‬
‫ודרשן‪ .‬הוא רצה לעלות לארץ ישראל אך‬
‫בגלל התנגדות של בני הקהילה בתאפילאלת‬
‫נמנע ממנו הדבר‪ .‬הוא ניסה לעלות לארץ‬
‫שש פעמים ובשנת תר"מ (‪ )1879‬כשניסה‬
‫לעלות בפעם השישית הצליח לשכנע את‬
‫הקהילה שלא ימנעו ממנו מכיוון שבנו‪ ,‬רבי‬
‫מסעוד‪ ,‬יכול לשמש כרב הקהילה במקומו‪.‬‬
‫• הוא עזב את מרוקו ועבר דרך אלג'יריה‪,‬‬
‫תוניסיה‪ ,‬לוב ומצרים‪ ,‬בט"ו בטבת הגיע‬
‫לעיר אלכסנדריה שהה בה מעט ובי"ז‬
‫טבת הגיע לדמנהור שם התארח אצל משה‬
‫סרוסי‪ ,‬בהיותו בדמנהור חלה ונפטר בכ'‬
‫בטבת תר"מ (‪ 4‬בינואר ‪ )1880‬הוא נקבר‬
‫בדמנהור‪.‬‬
‫• רבי יעקב אבוחצירא השאיר אחריו‬
‫ארבעה בנים ובת‪ :‬רבי מסעוד‪ ,‬רבי אהרון‪,‬‬
‫רבי אברהם ורבי יצחק‪ ,‬והבת אסתר‪.‬‬
‫בניו הידועים של רבי מסעוד הינם‪ :‬רבי‬
‫ישראל‪ ,‬הידוע בכינוי "הבבא סאלי"‪ ,‬רבי‬
‫יצחק אבוחצירא‪ ,‬הידוע בכינויו "הבבא‬
‫חאקי"‪ ,‬ששימש כרב העיר רמלה‪ ,‬ורבי דוד‬
‫אבוחצירא‪ .‬חלק גדול מבני משפחתו שהיו‬
‫איתו בדרך לארץ חזרו עם פטירתו למרוקו‪,‬‬
‫בעוד חלק אחר המשיך והגיע לארץ ישראל‬
‫והתיישב בה‪.‬‬
‫• במשנתו התורנית התייחס רבי יעקב‬
‫אבוחצירא בעיקר לקבלה‪ ,‬התמקד במיוחד‬
‫בפירוש על מזמור קי"ט בתהלים (הפרק‬
‫הארוך ביותר בתנ"ך)‪ ,‬חיבר שני ספרים בהם‬
‫יש דגש על מזמור זה‪" :‬אלף בינה" ו"מעגלי‬
‫צדק"‪.‬‬
‫• על אף החשיבות הרבה שראה בלימוד‬
‫קבלה התנגד ללימוד קבלה בלא לימוד‬
‫תלמוד וכתב (בהקדמתו לספרו "אלף בינה")‪:‬‬
‫"ובלא התלמוד לא שייך שיגיע אדם לידיעת‬
‫התורה"‪ .‬כמו כן‪ ,‬המליץ על סדר הלימוד‬
‫אותו למד‪" :‬בתחילה לומד אדם המקרא‬
‫ואחר כך לומד המשנה ואחר כך לומד‬
‫הגמרא ואחר כך לומד ההלכות על בוריים‬
‫ואחר כך העיקר הוא הסוד על אמיתתו"‬
‫(אלף בינה‪ ,‬הקדמה אות ד)‪.‬‬
‫• כתב ספרים רבים‪ ,‬ביניהם‪ :‬פיתוחי‬
‫חותם‪ ,‬מחשוף הלבן‪ ,‬מעגלי צדק‪ ,‬אלף בינה‪,‬‬
‫יורו משפטיך ליעקב‪ ,‬בגדי השרד‪ ,‬גנזי המלך‪,‬‬
‫שערי תשובה‪ ,‬שערי ארוכה‪ ,‬לבונה זכה‪ ,‬יגל‬
‫יעקב‪ ,‬דורש טוב ועוד‪.‬‬
‫• על שמו נקרא היישוב 'כוכב יעקב'‬
‫שבחבל בנימין‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫במה הנשמה שלי שונה‬
‫מנשמות אחרות?‬
‫לירון שואל‪" :‬שלום וברכה‪ .‬יש לי שאלה שעלתה‬
‫בי לאחרונה‪ :‬במה הנשמה שלי שונה מכל נשמה‬
‫אחרת? האם כל הנשמות זהות? ואם לא‪ ,‬אז במה‬
‫אני מיוחד? ועוד שאלה שחשבתי עליה‪ :‬מדוע‬
‫חיי האדם מחולקים לגיל הינקות‪ ,‬ילדות‪ ,‬נעורים‪,‬‬
‫בגרות וזקנה? מדוע נבראנו בידי הקב"ה באופן זה?‬
‫תודה"‬
‫***‬
‫שלום לירון‪ ,‬ותודה על שאלתך‪.‬‬
‫ודאי שאיננו זהים‪ ,‬כי אילו היינו זהים‪ ,‬לא היו‬
‫נשמות שבוחרות ברע או בטוב‪ ,‬אלא כולן היו‬
‫בוחרות תמיד אותן בחירות באותם מצבים בדיוק‪.‬‬
‫עצם העובדה שאנו שונים זה מזה‪ ,‬גם בתכונות‬
‫שלנו וגם במעשים‪ ,‬מוכיחה שכל נשמה היא‬
‫ייחודית‪ ,‬בעלת בחירה חופשית‪ ,‬ונבראה על מנת‬
‫שתבחר בין טוב לרע‪ ,‬כך שבחירותיה ייחודיות רק‬
‫לה‪ .‬במילים אחרות‪ ,‬אתה שותף בתהליך הבריאה‬
‫של עצמך כל הזמן‪ ,‬ובוחר מיהו האדם שתהיה‪.‬‬
‫על דוד המלך ע"ה אמרו חז"ל שנברא במזל‬
‫מאדים‪ ,‬ולכן היה צריך להיות שופך דמים‪ ,‬אלא‬
‫שהוא בחר להשתמש בתכונה שקיבל כדי להילחם‬
‫באויבי ישראל ע"פ רשות הסנהדרין‪ .‬כך לימדו חז"ל‬
‫(שבת קנו ע"א)‪ ,‬שגם כאשר אדם נברא עם נטייה‬
‫מסוימת‪ ,‬כמו למשל לשפוך דמים‪ ,‬יש לו עדיין‬
‫בחירה מלאה כיצד לנתב את חייו בין טוב לרע‪,‬‬
‫ובמקום רוצח הוא יכול להיות שוחט‪ ,‬מוהל‪ ,‬או‬
‫אפילו להציל חיים בתור מנתח או מתנדב במד"א‬
‫(עובדה שיש אנשים שפחות מתרגשים ממראה של‬
‫דם)‪ .‬זוהי כוחה של הבחירה החופשית‪ ,‬ההופכת כל‬
‫אחד מאתנו לייחודי‪.‬‬
‫בכל זאת‪ ,‬ניתן להמשיך ולשאול‪ :‬הרי צדיקים‬
‫כמו משה רבינו ורבי עקיבא כבר הגיעו לשלמות‪,‬‬
‫ואם כך‪ ,‬מדוע ה' ברא גם אותי ואותך? מה צורך‬
‫יש בנו הקטנים‪ ,‬כשכבר יש בעולמו של הקב"ה‬
‫נשמות גדולות וצדיקות מאתנו? התשובה לשאלה‬
‫זו‪ ,‬היא מה שאמרו חז"ל‪" :‬כל המקיים נפש אחת‪,‬‬
‫מעלה עליו הכתוב כאילו קיים עולם מלא" (משנה‬
‫סנהדרין ד‪ ,‬ה)‪.‬‬
‫החיים שלך שונים מחייו של כל אדם אחר‪ ,‬כי‬
‫קיבלת ניסיונות המיוחדים רק לך‪ ,‬והקב"ה מלווה‬
‫אותך לכל אורך חייך‪ .‬כל נשמה היא מיוחדת‬
‫במינה‪ ,‬כי היא נבראה עם יכולות רוחניות (וגם‬
‫חסרונות) שאין לאף נשמה אחרת‪ ,‬ונבראה בחיים‬
‫המיוחדים רק לה‪ ,‬באופן כזה‪ ,‬שכל נשמה מסוגלת‬
‫שמירת‬
‫הלשון‬
‫לקדש שם שמים באופן שאף נשמה אחרת אינה‬
‫מסוגלת לו! משה רבינו מילא את ייעודו‪ ,‬אך מה‬
‫עם לירון? ללירון יש ניסיונות מיוחדים משלו בדור‬
‫הזה‪ ,‬ועליו לתקן בעולם דבר שאף נשמה אחרת לא‬
‫נבחרה לתקן‪.‬‬
‫אתה נשמה אחת ומיוחדת שירדה לעולם על מנת‬
‫להתקדש ולהתעלות‪ .‬אף אחד אחר לא זהה לך‪ ,‬כי‬
‫הניסיונות והבחירה שקיבלת בעולם מיוחדים רק‬
‫לך‪ .‬לכן נאמר‪ ,‬שכל אדם הוא עולם מלא‪.‬‬
‫כדי לבחון אותך ‪ -‬אלוקים הכניס אותך בתוך‬
‫גוף מסוים בעולם הזה‪ .‬בגוף שאתה נמצא בו יש‬
‫יכולות וחולשות מסוימות שנקבעו משמים‪ ,‬וגם‬
‫נטיות מסוימות באופי‪.‬‬
‫אבל אתה לא חיה ‪ -‬אלא נשמה אלוקית‪,‬‬
‫ובגלל שאתה נשמה יש לך היכולת להתגבר על‬
‫המידות הבהמיות של הגוף שלך ולהתעלות מעל‬
‫האופי שלך‪ ,‬לתקן את המידות בזכות המצוות של‬
‫היהדות‪ ,‬ולקיים את משמעות חייך בעולם‪.‬‬
‫לגבי שאלתך השנייה‪ ,‬האדם הוא באמת נשמה‬
‫בוגרת‪ ,‬ומטרת הגעתו לעולם היא הבחירה‬
‫החופשית והניסיון‪ .‬המטרה של הילדות והבגרות‬
‫היא להוביל את הנשמה במסלול שיקדם אותה‪.‬‬
‫הילדות ‪ -‬מביאה את הנשמה להכיר את העולם‬
‫שברא הקב"ה כביכול בכל פעם מחדש‪ ,‬כאילו היתה‬
‫הפעם הראשונה‪ ,‬ולאפשר לו להתפעל מהבריאה‬
‫ולשנות את דרכיו‪.‬‬
‫הנערות ‪ -‬מביאה את הנשמה להתמודד עם‬
‫יצר הנעורים‪ ,‬המרדנות והתאווה‪ .‬כך אמרו חז"ל‪:‬‬
‫"איזהו גיבור? הכובש את יצרו" (אבות ד‪ ,‬א)‪ .‬תקופה‬
‫זו היא הטובה ביותר לבניית האישיות שלך לקראת‬
‫חיים בוגרים ואחראים‪.‬‬
‫הבגרות ‪ -‬מביאה את הנשמה לקראת חיי‬
‫משפחה‪ ,‬זוגיות וילדים‪ ,‬אשר נועדו ללמד אותה‬
‫להתגבר על אנוכיותה באמצעות הנתינה לאחרים‪,‬‬
‫דרכם לומדת הנשמה לתת ולאהוב‪ ,‬ובכך להתפתח‪.‬‬
‫הזקנה ‪ -‬מתרחשת בשלבים‪ ,‬ונועדה להביא‬
‫את הנשמה להכרה השכלית שהחומריות בעולם‬
‫הזה חולפת‪ ,‬היא גורמת לחשוב מחדש על החיים‬
‫ומשמעותם באור חדש‪ ,‬במטרה להשיג את התכלית‬
‫האלוקית ולחנך את הצעירים להכיר בה‪.‬‬
‫כל גיל נועד ללמד את האדם משהו על עצמו‬
‫ועל החיים‪ ,‬ולקרב אותו לאמת האלוקית‪ ,‬במטרה‬
‫לקדם את נשמתו‪ ,‬שמסתתרת מאחורי הגוף ועולם‬
‫החומר‪.‬‬
‫איזהו רכיל? שטוען דברים מזה לזה והולך ואומר "כך עשה\אמר פלוני עליך"‪" ,‬כך‬
‫שמעתי עליו שעשה לך"‪ .‬אפילו אם אין גנות בעצם הסיפור‪ ,‬ופלוני היה אומר את‬
‫זה אף בפניו‪ ,‬אפילו כך נקרא רכילות‪( .‬הלכות רכילות‪ ,‬כלל א' סעיף ב)‬
‫תשובה בהידברות‬
‫מאת שירה כהן‬
‫צוואת האם לילדיה‪:‬‬
‫"תבטיחו לי שתשמרו שבת"‬
‫מסלול החיים של נאוה כהן מחצור לא היה קל‪ ,‬וכלל פטירת אחות ואיבוד‬
‫זכייה בלוטו‪ .‬אך לדבריה‪ ,‬מאז נחשפה לארגון הידברות ‪ -‬היא אדם אחר‬
‫נאוה כהן (‪ ,)47‬מטפלת במקצועה‪ ,‬התחזקה‬
‫ברוחניותה לפני שנה בדיוק – כאשר לדאבון הלב‪,‬‬
‫נפטרה עליה אמה‪ .‬על הבית שבו גדלה היא מספרת‬
‫כי היה זה בית חמים ואוהב‪ ,‬עם יחס אוהד לדת ואף‬
‫יותר מכך‪" .‬כשהייתי בת ‪ ,11‬נפטרה אחותי הגדולה‬
‫ממני בשנה וחצי – ממחלת הסרטן"‪ ,‬משחזרת כהן‪,‬‬
‫"אז‪ ,‬אמא התחילה להקפיד על ערכי הדת באופן‬
‫מיידי‪ :‬היא הוציאה את הטלוויזיה מהבית‪ ,‬הכשירה‬
‫את כל המטבח‪ ,‬הלכה לשיעורי תורה בבית כנסת‪.‬‬
‫היינו אז קטנים וצייתנים ולא העזנו להמרות את‬
‫פיה‪ .‬קיבלנו עלינו את הדרך"‪.‬‬
‫אלא שהדרך החזיקה מעמד שנה וחצי‪ ,‬ונקטעה‬
‫באיבה‪ .‬הבית חזר לסורו‪ ,‬וההורים אפשרו לילדים‬
‫לבחור‪ ,‬בדרך שכל אחד מהם העדיף לבחור‪.‬‬
‫בגיל ‪ 18‬התגייסה כהן לצבא ולאחר שחרורה‬
‫עברה לנתניה‪ ,‬הכירה את בן זוגה והתחתנה עמו‪.‬‬
‫"אף פעם לא הייתי עשירה כקורח‪ ,‬אבל תמיד עבדתי‬
‫בעבודות מסודרות‪ .‬שלושה חודשים אחרי שמלאו לי‬
‫‪ ,30‬קיבלתי את ההפתעה של החיים שלי כשזכיתי‬
‫בסכום אגדי בלוטו‪ .‬לא ידעתי מה לעשות עם כל כך‬
‫הרבה כסף‪ ,‬הרגשתי שהמזל פשוט עוטף אותי"‪.‬‬
‫אחרי שבע שנים של התבוססות בביצת הכסף‪,‬‬
‫נשארה כהן ללא פרוטה שחוקה בכיסה‪ .‬או אז עלו‬
‫על סדר היום‬
‫מאת הרב שי עמר‬
‫שלום לכבוד הרב‪ ,‬רציתי לדעת מה מיוחד בימים‬
‫אלו הנקראים ימי השובבי"ם‪ ,‬והאם יש לכך השלכות‬
‫מעשיות גם עלי‪.‬‬
‫שובבי"ם הם ראשי תיבות של פרשיות‪ :‬שמות‪,‬‬
‫וארא‪ ,‬בא‪ ,‬בשלח‪ ,‬יתרו ומשפטים (ובשנה מעוברת‬
‫מוסיפים 'ת"ת' שהן פרשיות תרומה ותצוה) והם‬
‫ימי רחמים ורצון‪ .‬בקהילות ישראל נהגו לפשפש‬
‫במעשיהם בימים אלו ויש מקומות שאף נהגו‬
‫להתענות בהם‪ ,‬שכן ימים אלו מסוגלים לתקן את‬
‫ענייני הקדושה והטהרה של האדם‪.‬‬
‫בשם האריז"ל מובא‪ ,‬שימים אלו מסוגלים לתקן‬
‫את חטאי האדם יותר מכל השנה‪ ,‬למתענים בהם‪,‬‬
‫ולכן מתחילים ימים אלו מפרשת שמות‪ ,‬שאז התחיל‬
‫השעבוד שנתקן חטא אדם הראשון‪ ,‬ונשלם בפרשת‬
‫משפטים שבה כתוב 'אם בגפו יבוא בגפו יצא' ‪-‬‬
‫לרמוז שבחודש האביב יצאו מתוקנים‪.‬‬
‫וכתב השל"ה‪ ,‬כי תיבות 'שובבי"ם ת"ת' רומזים‬
‫לארבע חומות‪ :‬תפילה‪ ,‬תשובה‪ ,‬צדקה‪ ,‬תורה‪ .‬כיצד?‬
‫שובבי"ם רומז לפסוק "שובו בנים שובבים"‪ ,‬ותיבת‬
‫ת"ת תשובה תפלה‪ ,‬וכן ראשי תיבות של תלמוד‬
‫תורה‪ .‬וכן ת"ת רומז לצדקה מלשון לתת‪ .‬טעם‬
‫נישואיה על שרטון והיא נאלצה להתגרש‪ ,‬ולגדל את‬
‫שני ילדיה בכוחות עצמה‪" .‬ברוך ה'‪ ,‬זכיתי במשפחה‬
‫תומכת ואוהבת שקיבלה אותי ועזרה לי עם הילדים‬
‫גם לאחר הגירושים"‪ ,‬היא מספרת בחיוך‪" ,‬אבל לא‬
‫הייתי מאושרת‪ .‬הרגשתי חוסר סיפוק משווע בחיי‪,‬‬
‫והיום אני גם מבינה למה‪ :‬הקשיים עמם התמודדתי‬
‫בחיי‪ ,‬הפכו אותי לאישה מאוד לא סובלנית ומאוד‬
‫כעסנית‪ .‬לכן גם היה לי מאוד קשה להסתדר עם‬
‫אמא"‪.‬‬
‫אלא שמצב זה השתנה פלאים כשלפתע חלתה‬
‫האם במחלת לב‪ ,‬וכהן מצאה עצמה סועדת את האם‬
‫החולה במשך חצי שנה תמימה‪" .‬אחיות שלי חשבו‬
‫שהשתגעתי‪ ,‬הם לא הבינו מה קרה לי‪ .‬ואמא‪ ...‬אמא‬
‫כל הזמן הייתה מבקשת את סליחתי על כך שהיא‬
‫'מטריחה' אותי סביבה‪ .‬כמובן שהרגשתי שזו זכות‬
‫בשבילי‪ ,‬והקפדתי להגיד לה את זה‪ ,‬והיא בתגובה‬
‫הייתה ממלמלת‪' :‬מכולם ציפיתי שיעזרו לי‪ .‬ממך לא‬
‫ציפיתי'‪" .‬עם הזמן‪ ,‬כשמצבה של אמא הלך מדחי‬
‫אל דחי – גמלה ההחלטה בלבי‪ ,‬להפסיק לחלל שבת‪.‬‬
‫אמנם במשך ‪ 10‬שנים הקפדתי להניח פלטה וליטול‬
‫ידיים בבוקר‪ ,‬אבל חוץ מזה – שום דבר‪ .‬בחיים לא‬
‫ניפיתי קמח‪ ,‬לא ידעתי מה זה 'לחם משנה' בשבת‪ ,‬לא‬
‫ארבע סעודות‪ .‬כלום"‪.‬‬
‫שלושה ימים לפני מותה‪ ,‬קראה האם לאחותה‬
‫של כהן‪ ,‬דיברה איתה בשיחה מלב אל לב וביקשה‬
‫שהאחים ישמרו שבת‪" .‬כמה דקות לפני שהיא‬
‫נפטרה‪ ,‬הגעתי אליה‪ .‬הספקתי להיות במחיצתה‬
‫ולראות אותה ברגעיה האחרונים‪ ,‬ואז‪ ...‬היה לי ברור‬
‫שזו הפעם האחרונה‪ .‬וכשאחותי סיפרה לי מה הייתה‬
‫הבקשה האחרונה של אמא‪ ,‬היה ברור שנעשה את זה‪.‬‬
‫"מאז התחזקתי מאוד ברוחניותי‪ ,‬וכל הזמן‬
‫חיפשתי להוסיף עוד ועוד ידע ועומק לחיי‪ .‬כך בעצם‬
‫התוודעתי לערוץ הידברות לראשונה – והרגשתי כיצד‬
‫אני נשאבת כל כולי להרצאות המרתקות ששמעתי‪.‬‬
‫בהרצאה הראשונה ששמעתי מפי הרב זמיר כהן על‬
‫הכעס‪ ,‬הבנתי לראשונה כמה לא טוב לכעוס וכמה זה‬
‫מרחיק את האדם מהשפע שהוכן לו‪ .‬אז‪ ,‬התנערתי‬
‫ולקחתי על עצמי את אתגר חיי – להשתנות באמת‪.‬‬
‫רציתי להתחזק יותר‪ ,‬רציתי למצוא תשובות‪ ,‬הרגשתי‬
‫שהנשמה שלי צועקת לתשובה – אבל לא באמת‬
‫ידעתי איך עושים את זה לבד"‪.‬‬
‫בנקודה זו יצרה כהן קשר עם צוות ייעוץ והכוונה‬
‫של הידברות‪ ,‬שהדריך אותה צעד‪-‬צעד ואף קישר‬
‫אותה עם חברותות של לימוד‪ ,‬ושיחות העצמה‬
‫נשיות‪" .‬היום אני יכולה לומר בפה מלא שאני אדם‬
‫מאושר‪ .‬אני במקום אחר לגמרי‪ ,‬הרבה יותר שלם‬
‫ונינוח ממה שהייתי לפני‪ .‬זכיתי באהבה של בורא‬
‫עולם וזכיתי בנחת ורוגע מבחינה נפשית‪ ,‬תודה לאל"‪.‬‬
‫מעוניינים לשתף אותנו בסיפור התשובה שלכם?‬
‫צרו קשר בדוא"ל ‪[email protected]‬‬
‫מעלת ימי השובבי"ם‬
‫נוסף הוסיף שם‪ ,‬שנוהגים כך דוקא בימי שובבי"ם‪,‬‬
‫כי קבלה בידינו שבשנת העיבור החולאים מתרבים‬
‫ובפרט חולי ילדים ר"ל‪ ,‬לכך תיקנו תעניות אלו‪.‬‬
‫בעל התוספות יו"ט‪ ,‬בספרו מלבושי יו"ט הסביר‪,‬‬
‫שימים אלו מתחילים מהפרשה שבה נאמר "הנה‬
‫צעקת בני ישראל‪ ...‬ועתה לך ואשלחך וגו" ושלחו‬
‫את ישראל‪ ,‬עד פרשת כי תשא‪ ,‬דמשמיעין בה על‬
‫השקלים לתת צדקה במקום תענית‪.‬‬
‫מעלת השבתות של ימי השובבים‬
‫הרב הקדוש בעל הבית אהרן מקארלין זי"ע כתב‪,‬‬
‫ששבתות של שובבי"ם הם תיקון למי שצריך תיקון‪.‬‬
‫וכן כתב הרה"ק רבי צדוק הכהן בספרו פרי צדיק‬
‫שעיקר זמן התיקון הוא בשבתות שובבי"ם‪.‬‬
‫מעלת תענית דיבור בימים אלו‬
‫חכמינו ז"ל הזהירו והרחיבו הרבה על חובת שמירת‬
‫הלשון וחומר איסור לשון הרע‪ ,‬אך ביותר יש ליזהר‬
‫בזה בימי השובבי"ם‪ ,‬וכפי שכתב הפרי מגדים בסימן‬
‫'ואלה שמות' – 'ואלה' ראשי תיבות ואבק לשון הרע‪.‬‬
‫והאריך בזה בספרו המגיד חלק שלישי שובבי"ם דף‬
‫קנ"ה‪ .‬וכן כתב בספר פלא יועץ להגה"ק רבי מרדכי‬
‫זאב מהארנסטפיל על התורה‪ ,‬שעיקר העבודה בימים‬
‫אלו הוא תיקון חטאי הלשון‪.‬‬
‫בשנת תרפ"ח נוסדה חבורה בירושלים בשם‬
‫"אור חדש וצמח צדיק"‪ ,‬כשעיקר מטרתה ותקנתה‬
‫לתורה ותפלה ולתענית דיבור‪ .‬בשנה זו אף נדפס‬
‫על ידיהם‪ ,‬קונטרס הכולל עניינים שונים בשם‬
‫"קונטרס היחיאלי"‪ ,‬כשברובו היקף ענין תענית‬
‫הדיבור (דף ס"ה ע"ד)‪ .‬בר"ח שבט מתאספים אנשי‬
‫החבורה בביהכ"נ הנ"ל וקובעים שעות לתורה‬
‫ותפילה‪ ,‬והתקנה הראשונה היא "שלא לדבר כלל‬
‫וכלל מהתחלת הלימוד עד הגמר‪ ,‬גם לא בשאלת‬
‫שלום"‪ .‬הסדר נפתח בווידוי ארוך עפ"י סדר א"ב‪,‬‬
‫ולאחר מכן אומרים כל ספר תהלים שלוש פעמים‬
‫רצופות‪ ,‬מלווה בתפילות מיוחדות תחילה וסוף‪.‬‬
‫בקונטרס הנ"ל מסביר‪ :‬כיון שבזמנינו‪ ,‬שהגופות‬
‫נחלשו בעוונותינו הרבים‪ ,‬ואין כל חוזק ובריאות‬
‫הגוף להתענות‪ ,‬לכן יקבל אדם על עצמו תענית‬
‫דיבור הנחשבת להפסקה גדולה ולתענית משבת‬
‫לשבת (מועדים לשמחה ערך שובבי"ם)‪.‬‬
‫הרב שי עמר הינו רב במדור ההלכה של הידברות‬
‫להפצת העלון חייגו‪073-2221388 :‬‬
‫עריכה‪ :‬צוריאל גביזון | עריכה גרפית‪ :‬שני מויאל | ניהול תוכן‪ :‬דודו כהן | הפצה ולוגיסטיקה‪ :‬טליה זכריה וחנה פנחסי‬
‫בס”ד‬
‫מתי בפעם האחרונה בדקתם את המזוזות בבית ?‬
‫עדיין משתמש בתפילין שקיבלת לבר מצווה ?‬
‫הידברות משיקה שירות חדש ומהפכני‬
‫בדי קת תפי לין ו מזו זות – אצל כם ב בית !!‬
‫ע”י סופר סת"ם‬
‫מטעם הידברות‪ ,‬באישור ובפיקוח הרב זמיר כהן‪.‬‬
‫לפרטים נוספים ולתיאום חייגו‪:‬‬
‫‪073-222-1-250‬‬
‫‪3‬‬
‫סיפורים מהחיים‬
‫חיים ולדר‬
‫חלק א'‬
‫מלשין או גנב‬
‫זה יכול היה לקרות לכל אחד מאיתנו‪ .‬בצורה די תמימה נקלעתי‬
‫לסיטואציה שבה חשדו בי והאשימו אותי על דברים שכלל לא‬
‫עשיתי‪ .‬דווקא ברגעים כאלו‪ ,‬היתה חסרה לי חברות אמת של‬
‫ידיד שהיה יכול להוציא אותי מכל הסבך הזה‪ .‬אך הוא בחר‬
‫בדרך הקלה‪ ...‬אז מה כדאי להיות‪ :‬מלשין או גנב?‬
‫ה‬
‫סיפור שלי‬
‫מתאים לבני‬
‫הנעורים‪ ,‬והוא גם‬
‫התרחש בימי נעוריי‪ ,‬אך מעבר למסר‬
‫לבני הגיל הזה‪ ,‬יש לו השלכות חשובות להורים‬
‫ולמחנכים באשר הם‪.‬‬
‫היה זה כשלמדתי בכיתה י' במוסד פנימייתי‬
‫במרכז הארץ‪ .‬בכיתה שלי היו שלושים בחורים‪.‬‬
‫כמו בכל כיתה יש את השלושה שנחשבים‬
‫'מנהיגים'‪ ,‬ויש עוד כמה שקרובים אליהם וכל‬
‫השאר מתחברים זה עם זה‪.‬‬
‫אני הייתי מ"כל השאר"‪ .‬היו לי חברים אבל לא‬
‫הצלחתי להיות בין המנהיגים של הכיתה‪ .‬אין לי‬
‫מושג מדוע‪.‬‬
‫נקודה חשובה‪ :‬לא תמיד הבחורים שנחשבים‬
‫'מנהיגים' של הכיתה הם הראויים להיות מנהיגים‪.‬‬
‫מנהיג חייב להיות איש ישר‪ ,‬הגון‪ ,‬חכם‪ ,‬מתחשב‪,‬‬
‫דואג‪ ,‬מתמסר‪ ,‬אכפתי ואחד שנותן דוגמה‪.‬‬
‫כשהסתכלתי על 'המנהיגים' בכיתה שלי פשוט‬
‫לא ראיתי את התכונות הללו‪ .‬היו דוד‪ ,‬יוני ונועם‬
‫(השמות בדויים כמובן) שלא היו דואגים ולא‬
‫מתמסרים ולא היה אכפת להם מאף בחור חוץ‬
‫מעצמם‪ ,‬להפך‪ ,‬הם ממש פגעו בבחורים אחרים‪,‬‬
‫העליבו ואפילו הרביצו‪ .‬הם לא היו הגונים ולא‬
‫ישרים‪ ,‬הם היו משקרים חופשי על כל צעד ושעל‪.‬‬
‫תגידו שחשבתי כך מתוך קנאה? גם אני חשבתי‬
‫כך‪ ,‬אבל בדקתי בכמה מחזורים ובאמת היו‬
‫מחזורים שהיה להם בחור מנהיג הגון ישר מתמסר‬
‫ואכפתי‪ ,‬והיו מחזורים (כמו שלנו) שהיו בהם‬
‫מנהיגים בחורים שתלטניים שכל היתרון שלהם‬
‫הוא שהם חזקים מהאחרים בשרירים או ביכולת‬
‫לפגוע בדיבורים‪ .‬שזה ממש לא מנהיגים‪.‬‬
‫דוד‪ ,‬יוני ונועם היו לפעמים פוגעים בבחורים‬
‫אחרים‪ ,‬ואם מישהו העז להתלונן הם היו עורכים עליו‬
‫גבאי בית כנסת יקר‬
‫‪4‬‬
‫שבת של עונג!‬
‫כזה‬
‫מסע נקמה‬
‫ומשמיצים אותו שהוא‬
‫"מלשן" וחייבים להתרחק ממנו‪ ,‬ומה‬
‫שקרה שהבחורים פשוט היו סובלים ולא מעזים‬
‫לשתף את הצוות החינוכי במה שקורה להם‪.‬‬
‫נשמע לכם מוכר? אני לא מופתע במיוחד‪.‬‬
‫בתקופה שעליה אני מספר‪ ,‬התלוננו בחורים‬
‫רבים בתיכון על "העלמות" חפצים מחדרי‬
‫הפנימיה‪ .‬הסתבר שבחור כלשהו‪ ,‬פשוט הולך מחדר‬
‫לחדר‪ ,‬מחפש בארונות ולוקח מתוכם דברים‪ .‬מובן‬
‫שכשהדבר התפרסם הבחורים‪ ,‬נדרשו שלא להביא‬
‫חפצים יקרי ערך‪ ,‬לנעול את הארונות ולעקוב אחר‬
‫כל תנועה חשודה באגף הפנימיה‪.‬‬
‫יום אחד‪ ,‬הרגשתי רע באמצע היום‪ ,‬והחלטתי‬
‫ללכת לפנימייה‪ .‬הלכתי במסדרון ואז ראיתי את‬
‫יוני חברי לכיתה‪.‬‬
‫"לאן אתה הולך?"‪ ,‬שאל‪.‬‬
‫"לחדר"‪ ,‬אמרתי‪" .‬אני לא מרגיש כל כך טוב"‪.‬‬
‫"אבל החדר שלך נעול‪ .‬יש לך את המפתח?"‬
‫באמת לא היה לי מפתח‪ .‬הוא היה על השולחן‬
‫שלי בכיתה‪.‬‬
‫"אני אלך לקחת אותו אמרתי"‪.‬‬
‫"עזוב"‪ ,‬אמר‪" .‬בא לחדר שלי‪ ,‬גם לי לא בא‬
‫ללמוד וחבל שנשתעמם"‬
‫התלהבתי גם מהרעיון וגם מהעובדה שיוני‬
‫בכלל מתייחס אלי ומזמין אותי למשהו‪ .‬נכנסנו‬
‫לחדר שלו התיישבנו‪ ,‬נהנינו מהמזגן‪ ,‬יוני התחיל‬
‫לפטפט ואני הקשבתי לו בעניין‪.‬‬
‫ואז שמענו פסיעות‪" .‬זה המדריך"‪ ,‬אמר יוני‪.‬‬
‫"אני מזהה על פי ההליכה"‪.‬‬
‫יוני לא חשב פעמיים הוא זינק לאחד הארונות‪,‬‬
‫שתאמינו לי לא הייתי מאמין שניתן להכניס בו‬
‫רגל‪ ,‬פתח את הדלת‪ ,‬התקפל איכשהו לתוכו וסגר‬
‫אחריו‪.‬‬
‫ואז דלת החדר נפתחה‪ .‬זה באמת היה המדריך‪.‬‬
‫הוא הביט בי‪ .‬אני הייתי עדיין המום מההתקפלות‬
‫של יוני וכנראה החוורתי כולי‪.‬‬
‫"מה אתה עושה כאן?"‪ ,‬שאל המדריך‪.‬‬
‫"אני‪...‬אני לא הרגשתי טוב‪ "...‬גמגמתי‪" .‬נכנסתי‬
‫בגלל המזגן"‪.‬‬
‫"אז מדוע לא נכנסת לחדר שלך?"‬
‫"כי הדלת נעולה"‪ .‬עניתי‪.‬‬
‫"לא אדוני"‪ ,‬אמר המדריך‪" .‬היא לא נעולה‪ .‬אני‬
‫כרגע מגיע משם"‪( .‬וכשאיש צוות אומר לבחור‬
‫"אדוני" זה לא בגלל שהוא מכבד אותו‪ ,‬למקרה‬
‫ששאלתם)‪.‬‬
‫"אמרו לי שהיא נעולה‪ "...‬אמרתי ומיד‬
‫התחרטתי‪ .‬ידעתי מה ישאל אותי כעת‪...‬‬
‫"מי אמר לך‪"...‬‬
‫"‪...‬כלומר‪...‬חשבתי שהיא נעולה"‪.‬‬
‫"אמרו לך או חשבת"?‬
‫"חשבתי‪( .‬זה לא היה שקר)‪.‬‬
‫ככה יכולה להיראות‬
‫א‬
‫תלשללום!‬
‫עם אחד מרבני הידברות‬
‫השבת הבאה בקהילתך‬
‫תפילות שבת משותפות שיעור לנשים‬
‫גיבוש הקהילה עונג שבת‬
‫הרצאות‬
‫הרב מרדכי לוי | הרב שלמה לוינשטיין | הרב ראובן זכאים | הרב מרדכי ארם צובא | הרב עמנואל מזרחי‬
‫להזמנת רב לשבת בקהילתך חייגו‪:‬‬
‫‪052-9551577 | 073-222-1361‬‬
‫"ואתה יודע מה אני חושב? אמר המדריך "אני‬
‫חושב שאתה הגעת לכאן לא בגלל המזגן‪ ,‬אלא‬
‫בגלל דברים אחרים לגמרי‪ .‬נדמה לי שפתרתי‬
‫את התעלומה שהטרידה את כולנו בשבועות‬
‫האחרונים"‪.‬‬
‫"אוי לא"‪ ,‬חשבתי‪" .‬הוא לא חושב שאני הבחור‬
‫שלוקח דברים מהחדרים"‪.‬‬
‫אבל זה בדיוק מה שהוא חשב‪ .‬והאמת‪ ,‬הבנתי‬
‫אותו לגמרי‪.‬‬
‫"אני רוצה שהוריך יגיעו לכאן מחר"‪ ,‬אמר‬
‫המדריך‪" ,‬כעת תלך הביתה ואנחנו נחשוב מה‬
‫לעשות אתך"‪.‬‬
‫יצאתי החוצה וחיכיתי במסדרון‪ .‬אחרי עשר‬
‫דקות ארוכות יוני יצא‪.‬‬
‫"ראית איך יצאתי מזה?"‪ ,‬צחק כאילו קרה לו‬
‫הדבר הכי מצחיק בחיים‪.‬‬
‫"שמעת למה אני נכנסתי?"‪ ,‬אמרתי ליוני‪.‬‬
‫"כן‪ ,‬אתה באמת הסתבכת כהוגן‪ ,‬אבל זה בסדר‬
‫אני סומך עליך שתצא מזה"‪.‬‬
‫"יוני‪ ,‬אתה מבין במה הסתבכתי? הוא חושב‬
‫שאני הבחור שלוקח דברים"‪.‬‬
‫"בטח‪ ,‬שמעתי‪ .‬איזה צחוקים‪ .‬כל הכבוד לך שלא‬
‫הסגרת אותי"‪.‬‬
‫"אבל מה אני עושה עכשיו?"‬
‫"מה אני? יועץ חינוכי? תכחיש והכל יסתדר"‪.‬‬
‫"אבל יוני‪ ,‬הם לא יאמינו לי‪ ,‬אתה חייב לעזור‬
‫לי"‪.‬‬
‫"איך בדיוק"?‬
‫"תספר שאתה היית איתי בחדר‪ .‬והחדר הרי‬
‫שלך"‪.‬‬
‫יוני הסתכל עלי כאילו אמרתי את הדבר הכי‬
‫לא הגיוני בחיים שלי‪" .‬תגיד אתה בסדר? אני‬
‫אלך להסגיר את עצמי‪ ,‬עד שישבתי שם כמו איזו‬
‫לחמניה מקופלת? במקום לפרגן לי שאני יצאתי‬
‫מזה אתה רוצה להפיל אותי אתך?"‬
‫לא ידעתי מה להגיד לו‪ .‬ראיתי מולי בחור אטום‬
‫שבכלל לא חושב עלי רק על עצמו‪.‬‬
‫הוא החל ללכת ולפתע הסתובב‪" :‬תקשיב לי‬
‫טוב‪ ,‬אם אתה תעז להלשין עלי‪ ,‬אתה שרוף‪ .‬ברור‬
‫לך? שרוף לגמרי‪ .‬תצטרך למצוא מוסד אחר‪ .‬אף‬
‫אחד לא סובל מלשינים‪ .‬הוא שתק קצת ואז המשיך‬
‫"וזה כולל גם את ההורים שלך‪ .‬שכח מזה שהייתי‬
‫אתך ותמצא דרך להסתדר‪ .‬אני לא אשם שהמדריך‬
‫תפס אותך בחדר שאינו שלך וחושד בך"‪.‬‬
‫והלך‪.‬‬
‫הלכתי הביתה‪ .‬סיפרתי להוריי מה קרה‪ .‬כלומר‪,‬‬
‫הכל חוץ מהפרט הקטן והכי חשוב שיוני היה בחדר‬
‫והתקפל לתוך הארון‪.‬‬
‫הוריי שאלו כמה שאלות שמהן הבנתי שגם הם‬
‫חושדים בי קצת‪ ,‬שאני עומד מאחורי הגניבות‪ .‬זה‬
‫שבר אותי נורא התחלתי לבכות ולומר להם "אתם‬
‫לא מאמינים בי? פעם אחת לקחתי משהו שלא‬
‫שייך לי? מילא המדריך חושד בי אני מבין אבל‬
‫אתם?"‬
‫ופרצתי בבכי נורא שלא יכולתי להפסיקו‪.‬‬
‫הוריי חיבקו אותי והתנצלו על השאלות הללו‪,‬‬
‫ואבי אמר‪ :‬באמת אין שום סיבה שלא יהיה לנו‬
‫אמון בך‪ .‬אנחנו מצטערים‪ .‬אנחנו מאמינים בך‬
‫ונפעל לטובתך‪.‬‬
‫למחרת הוריי הגיעו לפגישה עם הצוות החינוכי‪.‬‬
‫התקיים דיון בו האשימו אותי אנשי הצוות‬
‫בהעלמות החפצים והוריי הגנו עליי ובסופו של דבר‬
‫הצליחו לשכנע את הצוות להחזיר אותי לניסיון‬
‫אבל הם לא הצליחו לשכנע את הצוות שלא אני‬
‫זה שלקחתי‪.‬‬
‫הוריי סיפרו לי את הדברים ואני חשתי שגם הם‬
‫חושבים בתוך לבם שאני זה שלקחתי‪ ,‬רק מעדיפים‬
‫כאילו להאמין לי ‪ .‬זה הרס אותי לגמרי‪.‬‬
‫איכשהו הדברים החלו להתפרסם‪ .‬פה ושם‬
‫שמעתי רמיזות ש"הוא זה שלקח"‪" ,‬תפסו אותו על‬
‫חם"‪ ...‬זה מאד מאד כאב לי‪ .‬כל דיבור כזה דקר‬
‫אותי בלב‪ .‬אין בושה גדולה יותר מלקחת דבר‬
‫"תקשיב לי טוב‪ ,‬אם אתה‬
‫תעז להלשין עלי אתה‬
‫שרוף‪ .‬ברור לך? שרוף‬
‫לגמרי‪ .‬תצטרך למצוא‬
‫מוסד אחר‪ .‬אף אחד לא‬
‫סובל מלשינים‬
‫הליכות שבת‬
‫מאת הרב אופיר מלכא‬
‫הנאה ממעשה‬
‫שבת (א')‬
‫הנאה מפתיחת מקרר באיסור‬
‫יהודי שאינו שומר שבת שפתח בכוונה‬
‫מקרר ונדלקה המנורה‪ ,‬האם מותר ליהנות‬
‫מהאוכל שהוצא מהמקרר?‬
‫פוסקי דורנו דנו בזה ופסקו שמותר‬
‫ליהנות מהמאכלים שבמקרר‪ ,‬אע"פ שיש‬
‫איסור ליהנות ממלאכה שעשה יהודי עבורו‬
‫או עבור אחרים‪ ,‬כיון שבמקרה זה לא‬
‫המלאכה שנעשתה היא שאפשרה ליהנות‬
‫מהאוכל‪ ,‬משום שהאוכל שנהנה ממנו כעת‬
‫הוא בעקבות פתיחת המקרר‪ ,‬ולא בעקבות‬
‫הדלקת המנורה שבפתיחת המקרר‪ .‬והגם‬
‫שהאפשרות להגיע לאוכל כרוכה באיסור‪,‬‬
‫מכל מקום האיסור לא גרם את ההגעה לאוכל‬
‫(מרן הגרשז"א זצ"ל הביאו השש"כ בפ"י הערה מ"ז)‪.‬‬
‫וגם יש לצרף שלא נעשה האיסור בגוף הדבר‬
‫שממנו אנו נהנים‪( .‬יעויין בסימן ת"ה ס"ט‪ ,‬בנתיב‬
‫חיים שם ובכה"ח‪ ,‬ובה"ל סימן שי"ח ס"א ד"ה אחת)‪.‬‬
‫השכרת צימר למחלל שבת‬
‫שאינו שלך‪ .‬הייתי חוזר יום יום הביתה בוכה וכאוב‪.‬‬
‫ידעתי שאיבדתי את החברים שעוד היו לי ואולי‬
‫את היכולת להשתלב איכשהו אי פעם בחברה‪ .‬מי‬
‫רוצה להיות חבר של בחור גנב?‬
‫בשלב מסוים‪ ,‬כשהרמיזות הפכו להצקות ופגיעות‬
‫העזתי לומר‪ ,‬בשקט לכמה בחורים שהיה איתי‬
‫בחור נוסף מהכיתה שיכול להעיד שלא באתי כדי‬
‫לקחת דברים‪ .‬כולם אמרו לי "מי זה" ואני סירבתי‬
‫לספר‪ .‬התברר שזה גרם להם לחשוד בי עוד יותר‪:‬‬
‫"או שאתה סתם מפנטז או שהיית גונב דברים עם‬
‫בחור נוסף"‪ .‬זה רק החמיר את מצבי‪.‬‬
‫באחד הימים‪ ,‬כשחשתי שאיני יכול יותר באתי‬
‫ליוני ואמרתי‪" :‬תראה מה עובר עלי‪ ,‬כולם חושדים‬
‫בי שאני זה שלקח דברים‪ .‬רק אתה יכול להוציא‬
‫אותי מזה אם רק תספר שהיית איתי בחדר שלך‬
‫והתחבאת בארון‪ .‬אתה חייב לעזור לי"‪.‬‬
‫"אני לא חייב כלום"‪ ,‬אמר יוני באטימות‪" .‬אל‬
‫תתבכיין לי עכשיו ותרד ממני"‪.‬‬
‫"איפה הלב שלך?" שאלתי‪.‬‬
‫"אומרים שבצד שמאל‪ ,"...‬צחק‪" .‬ואני אגיד לך‬
‫משהו? אני בכלל לא בטוח שזה לא היית אתה"‪.‬‬
‫"מה???" צעקתי‪.‬‬
‫הוא נבהל מהצעקה ואמר‪" :‬לא אמרתי שזה‬
‫אתה‪ ,‬אבל אין שום הוכחה שזה לא אתה‪ .‬זה מה‬
‫שאמרתי"‪ .‬ושוב הלך‪ .‬ואני ישבתי ובכיתי‪ .‬לא הבנתי‬
‫איך יש בחורים כאלה בעולם ועוד יותר לא הבנתי‬
‫איך יש לבחורים שכאלה מעמד כזה חזק בחברה‪.‬‬
‫המשך בשבוע הבא‪...‬‬
‫כל ספריו של הסופר הרב חיים ולדר‬
‫בהידברות שופס ‪073-222-1250 -‬‬
‫בעל צימר שמשכירו לאדם שאינו שומר‬
‫תורה ומצוות קודם השבת ויודע שיחלל שבת‬
‫במשך שהותו בצימר כגון הדלקת אור ותנור‪,‬‬
‫האם מותר להשכיר באופן כזה?‬
‫הפוסקים דנו באופן כללי בנושא השכרת‬
‫דירה למחלל שבת‪ .‬באור לציון (ח"ב פמ"ג‬
‫תשובה ב') כתב שיש לאסור זאת‪ ,‬כשם שאין‬
‫להשכיר רכב למחלל שבת‪ .‬אולם הרבה מן‬
‫הפוסקים כמרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל (קובץ‬
‫תשובות) ועוד כתבו להתיר השכרת דירה‬
‫למחלל שבת‪ ,‬על פי דעת המהרש"ם (ח"ב סימן‬
‫קפ"ד) שכל האיסור במסייע לדבר עבירה וכן‬
‫"לפני עור" הוא דווקא אם מסייע לו בשעת‬
‫הנתינה‪ ,‬וכיון שכאן מסר את החדר ביום‬
‫שישי‪ ,‬אין זה באחריותו של המשכיר מה‬
‫נעשה בשבת‪ .‬וסמכו על סברא זו להתיר כיון‬
‫שיש בזה הפסד ממון גדול לשומרי השבת אם‬
‫נאמר שעליהם לבדוק ולהשכיר חדרים ודירות‬
‫רק לשומרי שבת (יבי"א ח"ב סימן ט"ו‪ ,‬אג"מ ח"ב‬
‫סימן ס"ו‪ ,‬ועוד)‪ .‬ובסביבה חרדית אפשר לעכב‬
‫מלהשכיר להם מדין 'נזקי שכנים' (צי"א חי"ג‬
‫סימן ל"ט)‪ .‬ולכן גם בשאלה שלפנינו יש לומר‬
‫שלדעת רוב הפוסקים יש להתיר להשכיר‬
‫ליהודי שאינו שומר שבת‪ ,‬אף שבוודאי יחלל‬
‫שבת במשך שהותו בצימר‪.‬‬
‫אולם אין להשכיר רכב ליהודי שאינו שומר‬
‫שבת‪ ,‬כיון שעיקר שימושו הוא ע"י איסור‬
‫(באר משה ח"ה סימן צ"ז אות כ"א‪ ,‬שו"ת שאילת שאול‬
‫או"ח סימן כ"ח)‪ .‬ואם לא ודאי שיסע בשבת‬
‫מותר להשכיר לו‪ ,‬דבספק אם יעבור עבירה‬
‫אין "לפני עיור"‪.‬‬
‫וכן כתב להתיר בנידון דידן בשו"ת שבט הלוי‬
‫(ח"ה סימן מ"ב)‪.‬‬
‫לרכישת הספר "הליכות שבת" של הרב אופיר‬
‫מלכא חייגו להידברות‪073-222-12-50 :‬‬
‫(ריטב"א ע"ז ס"ג ע"א ד"ה ומה)‬
‫“חוויה מעוררת השראה”‬
‫נית גבוהה” נורית שי‬
‫“התעלות רוח‬
‫רינה ברלינסקי‬
‫הפרשת חלה סעודת אמנים‬
‫לפרטים חייגי‬
‫‪073-222-1290‬‬
‫הידברות‪5‬‬
‫המאור הגדול סיפורים ממסכת חייו של הרב עובדיה יוסף זצוק"ל‬
‫מתוך הספר 'המאור הגדול ‪ ,'2‬באדיבות הרב אברהם אוחיון‬
‫כך מפייסים ילד קטן‬
‫"יֹוד ַע‬
‫ַהּיָ תֹום ֲע ַדיִ ן ָׁש ַתק‪ָ .‬מ ָרן ִל ֵּטף ֶאת ֶל ְחיֹו ְּב ַא ֲה ָבה‪ ,‬וְ קֹולֹו נִ ְס ַּדק‪ֵ :‬‬
‫דֹולה ָהיְ ָתה‪ ,‬וְ ַה ָּקדֹוׁש‬
‫יקה ְּג ָ‬
‫ַא ָּתה? ַּגם ִא ְׁש ִּתי נִ ְפ ְט ָרה ִל ְפנֵ י ַּכ ָּמה ָׁשנִ ים‪ַ .‬צ ִּד ָ‬
‫ּוב ִלי‬
‫"נֹות ְר ִּתי ְּב ִלי ִא ִּמי ְ‬
‫יקים"‪ַ .‬‬
‫אֹותּה ְל ַמ ְע ָלה‪ִ ,‬עם ָּכל ַה ַּצ ִּד ִ‬
‫ָּברּוְך הּוא ָר ָצה ָ‬
‫ּומ ֵעינָ יו ֶׁשל ַהּיָ תֹום זָ ְל ָגה עֹוד ִּד ְמ ָעה‬
‫ִא ְׁש ִּתי"‪ֵ ,‬הנִ יד ָמ ָרן רֹאׁשֹו ְּב ַצ ַער‪ֵ ,‬‬
‫ֶאל ַחדְ רֹו ֶׁשל ָמרָ ן נִ כְ נְ סּו ָאב ּובְ נֹו ּבֶ ן‬
‫ַה ֵּת ַׁשע‪ָ .‬היָ ה זֶ ה יֶ לֶ ד יָ ִחיד לְ ָאבִ יו ּולְ ִאּמֹו‪.‬‬
‫בּוע קֹדֶ ם לָ כֵ ן‪.‬‬
‫ִאּמֹו ֶׁשל ַהּיֶ לֶ ד נִ ְפ ְטרָ ה ָׁש ַ‬
‫"ּכְ בֹוד ָהרַ ב"‪ ,‬לָ ַחׁש ְמ ַׁש ְּמׁשֹו ֶׁשל ָמרָ ן‪,‬‬
‫בּוע ָׁשלֵ ם ָחלַ ף ֵמָאז ֶׁשּנִ ְפ ְטרָ ה ָה ֵאם‪,‬‬
‫"ׁש ַ‬
‫ָ‬
‫מֹוציא ֶהגֶ ה ִמ ִּפיו‪ָ .‬מה נִ ָּתן‬
‫וְ ַהּיֶ לֶ ד ֵאינֹו ִ‬
‫ּדֹואגֶ ת ְמאֹד!"‬
‫לַ ֲעׂשֹות? ּכָ ל ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה ֶ‬
‫ָמרָ ן ִהּבִ יט ּבַ ּיָ תֹום‪ ,‬וְ ֵעינָ יו ִה ְתּכַ ּסּו ּבְ דֹוק‬
‫ֶׁשל ּדְ ָמעֹות‪ .‬אֹוי‪ ,‬רִ ּבֹונֹו ֶׁשל עֹולָ ם‪,‬‬
‫ּכַ ָּמה ַצ ַער יָ כֹול יֶ לֶ ד ָק ָטן לָ ֵׂשאת ַעל‬
‫ּכְ ֵת ָפיו‪---‬‬
‫ָמרָ ן ִחּבֵ ק ּבְ חֹם ֶאת ַהּיֶ לֶ ד‪ ,‬לִ ֵּטף ֶאת לֶ ְחיֹו‬
‫"ַאּתה יָ תֹום‪ ,‬נָ כֹון?"‬
‫ָאמר‪ָ :‬‬
‫וְ ַ‬
‫ַאחת‬
‫קּופה ַ‬
‫ַהּיָ תֹום ֹלא ָענָ ה‪ .‬רַ ק ּדִ ְמ ָעה ְׁש ָ‬
‫ַאּתה?‬
‫זָ לְ גָ ה ֵמ ֵעינֹו‪ָ .‬מרָ ן ִה ְמ ִׁשיְך‪" :‬יֹודֵ ַע ָ‬
‫ירּותי‪ .‬אֹוי‪,‬‬
‫ּגַ ם ֲאנִ י ִה ְתיַ ַּת ְמ ִּתי ֵמ ִא ִּמי ּבִ ְצ ִע ִ‬
‫ּכַ ָּמה ֶׁשּזֶ ה ּכָ ַאב לִ י"‪.‬‬
‫ֵעינָ יו ָה ֲעצּובֹות ֶׁשל ַהּיֶ לֶ ד ִה ְתּבֹונְ נּו ּבְ ָמרָ ן‪,‬‬
‫"ַאחרֵ י ֶׁש ִה ְת ַח ַּתנְ ִּתי‬
‫ָּומרָ ן ִה ְמ ִׁשיְך וְ ִס ֵּפר‪ֲ :‬‬
‫ָהיְ ָתה לִ י ִא ְׁש ִּתי ּכְ מֹו ֵאם‪ִ .‬היא ּבִ ְּׁשלָ ה‬
‫ֲעבּורִ י וְ דָ ֲאגָ ה לְ כָ ל ַמ ֲחסֹורִ י‪ּ ,‬כְ דֵ י ֶׁשאּוכַ ל‬
‫נּוחה"‪.‬‬
‫לִ לְ מֹד ּתֹורָ ה ּבִ ְמ ָ‬
‫ַהּיָ תֹום ֲעדַ יִ ן ָׁש ַתק‪ָ .‬מרָ ן לִ ֵּטף ֶאת לֶ ְחיֹו‬
‫ַאּתה? ּגַ ם‬
‫ַאהבָ ה‪ ,‬וְ קֹולֹו נִ ְסּדַ ק‪" :‬יֹודֵ ַע ָ‬
‫ּבְ ֲ‬
‫ִא ְׁש ִּתי נִ ְפ ְטרָ ה לִ ְפנֵ י ּכַ ָּמה ָׁשנִ ים‪ַ .‬צּדִ ָיקה‬
‫אֹותנּו ּבְ ֻהּלַ דְ ּתֹו ֶׁשל ַעם יִ ְׂשרָ ֵאל‪ּ .‬בְ נֵ י‬
‫יׁשה ָ‬
‫ָּפרָ ַׁשת ְׁשמֹות ַמ ְפּגִ ָ‬
‫יִ ְׂשרָ ֵאל רַ ִּבים ִּומ ְת ַע ְּצ ִמים ּבְ ִמ ְצרַ יִ ם‪ֶּ ,‬ומלֶ ך ַּפרְ עֹה ָחדָ ׁש‪ֶׁ ,‬שֹּלא‬
‫חֹוׁשׁש ִמ ְּפנֵ ֶיהם ּבְ ֶׁשל ּכָ ְך‪ַּ ,‬ומ ִּטיל ּגְ זֵ רֹות‬
‫יֹוסף‪ֵ ,‬‬
‫ַמּכִ יר ֶאת ֵ‬
‫ַאחת ַהּגְ זֵ רֹות ָהיְ ָתה לְ ָה ִמית ֶאת ַהּבָ נִ ים‬
‫ָקׁשֹות ַעל יִ ְׂשרָ ֵאל‪ַ .‬‬
‫ַהּנֹולָ דִ ים לָ ֶהם‪ּ .‬כַ ֲא ֶׁשר נֹולַ ד מ ֶֹׁשה ַמ ְחּבִ יָאה אֹותֹו ִאּמֹו יֹוכֶ בֶ ד‬
‫יׁשהּו‬
‫ּבַ ֵּתבָ ה‪ַּ ,‬ומּנִ ָיחה ְַאת ַה ֵּתבָ ה ַעל ֵמי ַהּיְ אֹור‪ּ ,‬בַ ִּת ְקוָ ה ֶׁש ִּמ ֶ‬
‫יִ רְ ֶאה ֵאת ַהּיֶ לֶ ד ּבַ ֵּתבָ ה וְ יַ ִּציל אֹותֹו‪ּ .‬בַ ת ַּפרְ עֹה ַמבְ ִחינָ ה‬
‫ַאמ ֶצת אֹותֹו‪.‬‬
‫ּבַ ִּתינֹוק ֶׁשּבַ ֵּתבָ ה‪ְּ ,‬ומ ֶּ‬
‫ַאחר ֶׁש ָהרַ ג ִאיׁש ִמ ְצרִ י ֶׁש ִהּכָ ה ִאיׁש ִעבְ רִ י‪ּ ,‬בָ רַ ח‬
‫ּבְ בַ גְ רּותֹו‪ ,‬לְ ָ‬
‫מ ֶֹׁשה ֶאל ִמּדְ יָ ן‪ָׁ ,‬שם הּוא ִה ְת ַח ֵּתן ִעם ִצּפֹורָ ה‪ּ ,‬בַ ת יִ ְתרֹו‪.‬‬
‫ּבֹוער‪ ,‬וְ ׁשֹולֵ ַח‬
‫יֹום ֶא ָחד ִמ ְתּגַ ּלֶ ה ה' ֶאל מ ֶֹׁשה ִמּתֹוְך ַה ְּסנֶ ה ַה ֵ‬
‫הֹוׁש ַיע ֶאת יִ ְׂשרָ ֵאל ֵמ ֲעבֹודַ ת ַה ָּפרֶ ְך‪ .‬מ ֶֹׁשה חֹוזֵ ר‬
‫אֹותֹו לְ ִ‬
‫ָאחיו ַמּגִ ַיע לְ ַפרְ עֹה ּבְ בַ ָּק ָׁשה לְ ַׁש ְחרֵ ר ֶאת‬
‫ַאהרֹן ִ‬
‫לְ ִמ ְצרַ יִ ם‪ ,‬וְ ִעם ֲ‬
‫הֹוּציָאם ִמ ִּמ ְצרַ יִ ם‪ַ .‬אְך ַּפרְ עֹה ְמ ָסרֵ ב‪ .‬יְ לָ דִ ים‬
‫ּבְ נֵ י יִ ְׂשרָ ֵאל ּולְ ִ‬
‫ֲחבִ יבִ ים‪ַ ,‬ה ִאם ּתּוכְ לּו לְ נַ ֵחׁש ָמה ָצרִ יְך לִ ְקרֹות ּכְ דֵ י ֶׁש ַּפרְ עֹה‬
‫יְ ַׁש ְחרֵ ר ֶאת ּבְ נֵ י יִ ְׂשרָ ֵאל?‬
‫‪6‬‬
‫לרכישת ספרי המאור הגדול ‪ 1,2,3‬לילדים‬
‫חייגו להידברות‪073-222-12-50 :‬‬
‫חידה בריבוע‬
‫מה בפרשה?‬
‫שעבוּד מצרים‬
‫ּגְ דֹולָ ה ָהיְ ָתה‪ ,‬וְ ַה ָּקדֹוׁש ּבָ רּוְך הּוא רָ ָצה‬
‫אֹותּה לְ ַמ ְעלָ ה‪ִ ,‬עם ּכָ ל ַה ַּצּדִ ִיקים"‪.‬‬
‫ָ‬
‫"נֹותרְ ִּתי ּבְ לִ י ִא ִּמי ּובְ לִ י ִא ְׁש ִּתי"‪ֵ ,‬הנִ יד‬
‫ַ‬
‫ָמרָ ן רֹאׁשֹו ּבְ ַצ ַער‪ֵּ ,‬ומ ֵעינָ יו ֶׁשל ַהּיָ תֹום‬
‫זָ לְ גָ ה עֹוד ּדִ ְמ ָעה‪.‬‬
‫"אבָ ל ַהּתֹורָ ה"‪ִ ,‬ה ְת ַחּזֵ ק ִּפ ְתאֹם קֹולֹו‬
‫ֲ‬
‫אֹותי!‬
‫"הּתֹורָ ה ִהיא ֶׁשּנִ ֲח ָמה ִ‬
‫ֶׁשל ָמרָ ן‪ַ ,‬‬
‫ָאמר ּדָ וִ ד ַה ֶּמלֶ ְך‪' :‬לּולֵ י ּתֹורָ ְתָך‬
‫ּכְ מֹו ֶׁש ַ‬
‫ׁשּועי‪ָ ,‬אז ָאבַ דְ ִּתי בְ ָענְ יִ י'‪ַ .‬הּתֹורָ ה ִהיא‬
‫ַׁש ֲע ָ‬
‫לֹומד ּתֹורָ ה ‪-‬‬
‫ִא ִּמי וְ ִהיא רַ ְעיָ ִתי‪ּ ,‬וכְ ֶׁש ֲאנִ י ֵ‬
‫ֲאנִ י ׁשֹוכֵ ַח ִמּכָ ל ַה ָּצרֹות ִּומּכָ ל ַהּיִ ּסּורִ ים"‪.‬‬
‫ַאּתה ּתֹורָ ה"‪ ,‬עֹודֵ ד ָמרָ ן‬
‫"אם ִּתלְ ַמד ּגַ ם ָ‬
‫ִ‬
‫"אנִ י ַמבְ ִט ַיח לְ ָך‬
‫ֶאת ַהּיָ תֹום ַה ָּק ָטן‪ֲ ,‬‬
‫ֶׁש ִּת ְהיֶ ה לְ ָך נֶ ָח ָמה ּגְ דֹולָ ה! ִאם ַּת ְת ִחיל‬
‫ל‪ּ-‬פה‪ ,‬עֹוד ֵּתדַ ע ּבְ ַעל‪-‬‬
‫לְ ַׁשּנֵ ן ִמ ְׁשנָ יֹות ּבְ ַע ֶ‬
‫ֶּפה ֶאת ּכָ ל ַה ַּׁש"ס!"‪.‬‬
‫ִחּיּוְך ְק ַטנְ ַטן ָעלָ ה ַעל ָּפנָ יו ֶׁשל ַהּיָ תֹום‪,‬‬
‫"ַאּתה ַמבְ ִט ַיח לִ י לְ ַה ְת ִחיל‬
‫ָּומרָ ן ָׁשַאל‪ָ :‬‬
‫ל‪ּ-‬פה לְ ִעּלּוי נִ ְׁש ַמת‬
‫לִ לְ מֹד ִמ ְׁשנָ יֹות ּבְ ַע ֶ‬
‫הֹוציא לָ רִ אׁשֹונָ ה ִמ ִּפיו‬
‫ִא ָּמא?" וְ ַהּיֶ לֶ ד ִ‬
‫ֶאת ַה ִּמּלִ ים‪ּ" :‬כֵ ן‪ֲ ,‬אנִ י ַמבְ ִט ַיח"‪ֵּ ...‬ומָאז‬
‫ָׁשב לְ דַ ּבֵ ר‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫הערה‪ :‬התשובות בכתיב מלא‬
‫מאת עוזי קייש‬
‫לאחר שמשה רבנו הכניס את ידו בחיקו‬
‫והוציאה היד היתה "מצרעת ___"‬
‫‪.2‬‬
‫‪ .3‬ציין שם נוסף למיילדת שפרה לפי פירוש רש"י‪____ .‬‬
‫‪ .4‬מה עשה משה רבנו כשראה איש מצרי‬
‫המילה הראשונה בפרשה‪.‬‬
‫מכה איש‪-‬עברי? "ויטמנהו ___"‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫מילה נרדפת בפרשה לשוקת (בלשון רבים)‬
‫היא‪" :‬ותמלאנה את ___"‪.‬‬
‫אם פתרתם נכונה את החידון תקבלו בטור המודגש כינוי לחומש שמות הנקרא‪:‬‬
‫ספר הגלות וה____‪.‬‬
‫הידעת?‬
‫יוכבד ילדה את משה רבנו‬
‫כשהיתה בת ‪ 130‬שנה!‬
‫רק בריאות‬
‫מאת אליהו שכטר‬
‫השפעת הגלוטן‬
‫על המוח‬
‫לפני כמה חודשים כתבתי מאמר על אודות‬
‫מחלת הצליאק‪ ,‬הנובעת מרגישות לגלוטן ‪-‬‬
‫אותו חלבון הנמצא בחיטה‪ ,‬בשעורה‪ ,‬כוסמין‬
‫ובשיפון‪ .‬עיקר הדגש במאמר היה על הקשר בין‬
‫הפרעות עיכול – צליאק‪ ,‬לבין הגלוטן‪ .‬הפעם‬
‫אני מבקש להצביע על ההשפעה של גלוטן על‬
‫מערכת העצבים בכלל‪ ,‬ועל המוח בפרט‪.‬‬
‫אפתח בכך שבמקרים שונים בהם אני נתקל‬
‫בקליניקה‪ ,‬כגון במצבי הפרעות קשב וריכוז או‬
‫הפרעות אחרות במערכת העצבים‪ ,‬אני טוען‬
‫בפני מטופלי שאולי הם סובלים מרגישות‬
‫לגלוטן‪ .‬התשובה שאני מקבל מדי פעם היא‪:‬‬
‫כבר עשיתי בדיקת רגישות לצליאק ואני לא‬
‫סובל מכך‪...‬‬
‫ובכן‪ ,‬מסתבר שרגישות לגלוטן אינה‬
‫קשורה בהכרח רק לצליאק‪ .‬רגישות לגלוטן‬
‫יכולה להיות מקור אף להפרעות שונות במוח‬
‫ובמערכת העצבים בכללותה‪ .‬כך עולה מתוך‬
‫הספר "מוח לבן"‪ ,‬שכתב ד"ר דיויד פרלומטר‪,‬‬
‫רופא נוירולוג‪.‬‬
‫ראשית‪ ,‬אציין מהו אותו גלוטן מפורסם‪.‬‬
‫הגלוטן משמש כחומר דביק שמחבר את הקמח‬
‫באפיית לחם פיצה וכדומה‪ .‬תכונתו המדביקה‬
‫היא המקור לבעייתיות של הגלוטן‪ .‬תכונת‬
‫ההדבקה של הגלוטן מעכבת את הפירוק‬
‫והספיגה של המזון‪ .‬כך‪ ,‬מזון שאינו מעוכל‬
‫מספיק הופך להיות פסולת במעיים‪ .‬במצב זה‬
‫מערכת החיסון מתעוררת כיון שהיא מזהה‬
‫פסולת זאת כגוף זר שצריך לטפל בו ולסלקו‬
‫מהגוף‪ .‬מערכת החיסון שולחת חומרים‬
‫שתפקידם לתקוף את הגוף הזר‪ .‬אולם‪ ,‬בדרך‬
‫להתמודדות עם הגלוטן גם תוקפת את‬
‫המעי‪ .‬כתוצאה מכך עלולות להיווצר תופעות‬
‫המוגדרות כהפרעות במערכת העיכול כגון‬
‫כאבי בטן בחילות‪ ,‬שלשול‪ ,‬עצירות וכדומה‪.‬‬
‫יש שאינם חווים הפרעות עיכוליות למרות‬
‫שהם בעלי רגישות לגלוטן‪ .‬גם אצלם נוצר‬
‫תהליך דלקתי המשחרר חומרים מחוללי‬
‫דלקת‪ .‬חומרים אלה יכולים לתקוף כל אבר‬
‫בגוף‪ ,‬אולם‪ ,‬יש להם משיכה מיוחדת למוח‪,‬‬
‫אותם לפגיעה במוח ובמערכת‬
‫מה שמביא ‪6‬‬
‫העצבים בכללותה‪ .‬אכן‪ ,‬במחלות כמו‬
‫פרקינסון‪ ,‬אלצהיימר‪ ,‬טרשת נפוצה ועוד‬
‫נמצאו רמות גבוהות של חומרים מחוללי‬
‫דלקת אלה‪ .‬פרופ' מריוס האג'יוואסיליו מן‬
‫החוקרים המוערכים ביותר בתחום הרגישות‬
‫לגלוטן והמוח כתב במאמר שפרסם ב ‪:1996‬‬
‫"הנתונים שלנו מראים כי רגישות לגלוטן‬
‫נפוצה בקרב הסובלים ממחלות עצבים ממקור‬
‫לא ידוע"‪ .‬ועוד כתב‪" :‬רגישות לגלוטן עשויה‬
‫להיות מחלה עצבית בעיקרה"‪.‬‬
‫לאור הדברים ניתן לסכם שהסובלים‬
‫ממחלות עצביות כרוניות יש מקום לחשוד גם‬
‫בגלוטן‪ ,‬כאחד הגורמים לכך‪.‬‬
‫אליהו שכטר הוא אירידיאולוג ומטפל טבעי‬
‫לבקש קדושה‬
‫עזרת נשים‬
‫מאת אורה רבקה וינגורט‬
‫לא מספיק להתאבל על המקדש‪.‬‬
‫חובה על כל אחת מאתנו לבנות מקום‬
‫לשכינה בכל תחומי החיים‪ ,‬ובכך‬
‫לגרום גם לבניית המקדש ממש‬
‫בחודש בו אנו שבות ומתאבלות על חורבן בית‬
‫המקדש‪ ,‬עולה בתוכנו התהייה – מה בעצם חסר לנו?‬
‫היות והמציאות הגאולית היא כזו שמעולם לא התנסינו‬
‫בה‪ ,‬קשה לנו להגדיר למה אנו שואפות‪ .‬שלום‪ ,‬ביטחון‪,‬‬
‫נחמה וכד' הם בוודאי ערכים חשובים‪ ,‬ולהם נזכה בע"ה‬
‫לאחר בא הגואל‪ ,‬אך חיים עם בית המקדש הם הרבה‬
‫יותר מזה‪.‬‬
‫חיים עם בית המקדש הם חיים עם קדושה‪ .‬כל עוד‬
‫הבית חרב‪ ,‬נעדרת הקדושה מחיינו‪ .‬אין היא נעדרת‬
‫כליל‪ ,‬ח"ו‪ ,‬גם היום אנו שואפות להיות בבחינת 'אנשי‬
‫קודש'‪ ,‬אלא שהמציאות והדרגה בה אנו נמצאות‪ ,‬הנן‬
‫הד קלוש של הפוטנציאל הרוחני האדיר אליו אנו‬
‫יכולות להגיע‪ ,‬יחד עם המציאות כולה‪.‬‬
‫מהי קדושה? על פי ה"מסילת ישרים" זוהי המדרגה‬
‫הגבוהה ביותר אליה יכול אדם להגיע עלי אדמה‪.‬‬
‫מיהו הקדוש? "הדבק תמיד לאלוקיו‪ ,‬ונפשו מתהלכת‬
‫בין המושכלות האמיתיות באהבת בוראו ויראתו‪ ,‬הנה‬
‫נחשב לו כאילו הוא מתהלך לפני ה' בארצות החיים‬
‫עודנו פה בעולם הזה‪ .‬והנה‪ ,‬איש כזה הוא עצמו נחשב‬
‫כמשכן‪ ,‬וכמקדש וכמזבח ‪ ...‬כי השכינה שורה עליהם‬
‫כמו שהיתה שורה במקדש" (מסילת ישרים‪ ,‬פרק כ"ו)‪.‬‬
‫כל אחת מאתנו יכולה להיות בבחינת משכן ומקדש‬
‫– "ושכנתי בתוכם" (שמות כ"ה‪ ,‬ח)‪ .‬כל אחת מאתנו‬
‫ההפרעה‬
‫של פרעה‬
‫גם פרעה שקיים בכל אחת מאתנו‪,‬‬
‫מכניס בנו פחד ומדכא את העצמאות‬
‫שלנו‪ .‬אז איך מתגברים עליו?‬
‫כפרי הגיע לראשונה בחייו לעיר‪ ,‬ופניו הביעו תדהמה‬
‫ממראה עיניו‪ .‬הוא ראה מבנה מפואר ולשאלתו מהו‪,‬‬
‫השיבוהו‪" :‬זה תיאטרון"‪ .‬הוא נכנס פנימה‪ ,‬ולהפתעתו‬
‫האולם היה חשוך לחלוטין‪ .‬משהתרגלו עיניו לחשיכה‪,‬‬
‫הבחין באנשים הרבים שמילאו אותו‪ ,‬כשהם ישובים‬
‫בחושך ובוהים במסך עליו ריצדו תמונות צבעוניות‪.‬‬
‫כיוון שלא הבין במה מדובר‪ ,‬הוציא פנס מכיסו‪ ,‬התקרב‬
‫למסך והחל להקרין עליו‪ .‬החלו האנשים לצעוק‪" :‬זוז‬
‫מכאן‪ ,‬אתה מסתיר לנו‪ ,‬שב כבר‪ "...‬בעקבות המהומה‬
‫הודלקו האורות‪ ,‬ובו ברגע נעלמו התמונות והמסך‬
‫הפך לבן וחלק חושך‪ ,‬הדמיון יכול לייצר אשליות‪ ,‬אך‬
‫לא באור‪ ,‬אור האמונה‪ .‬הופעתו של פרעה בפרשה‬
‫מלמדת אותנו על מהותו ותפקידו‪ :‬כח 'פרעה' הוא כח‬
‫ההפרעה‪ ,‬הפריעה‪ ,‬פרעה=הערף‪ ,‬שמשימתו לשבת על‬
‫עורף האדם ולנתק את ראשו מגופו‪ ,‬כלומר‪ ,‬להפריע‬
‫למחשבת האדם מלהתחבר לכלי העשייה‪ .‬בלשון‬
‫הקודש השורש "פר" מבטא פריצת גבולות למרחב‬
‫חסר גבול‪ ,‬טשטוש גבולות וחוסר סדר (הפרה =‬
‫שיבוש המוסכמות)‪ .‬כח זה מעוניין להפר את הסדרים‬
‫הטבעיים‪ ,‬הנכונים והמאוזנים‪ .‬פרעה מלך מצרים‪,‬‬
‫מבקש להפר את המוסכמה אודות מקומם וחשיבותם‬
‫של בנ"י ע"י הימנעות מהכרה במעשי יוסף שכלכל את‬
‫העולם והציל את מצרים מאסון הרעב‪.‬‬
‫והמשמעות לגבינו? המילה 'להאמין' חוזרת בפרשה‬
‫פעמים רבות בשיח בין הקב"ה לבין משה רבינו‪ .‬כל‬
‫אחראית לכך שביתה יהיה בבחינת מקדש מעט – "איש‬
‫ואשה זכו‪ ,‬שכינה ביניהן" (סוטה יז‪ ,‬א)‪ .‬העצמת הקדושה‬
‫בחיינו היא תהליך גאולת העולם‪ ,‬ובקדושה זו אף נזכה‬
‫לבניין בית המקדש במהרה בימינו אמן‪.‬‬
‫דברים אלו נכונים במהלך השנה כולה‪ ,‬אך זמן מסוגל‬
‫לכך הוא בחודש זה‪ ,‬בו אנו מציינים את ראשית החורבן‪.‬‬
‫התחלת המצור על ירושלים – נקודת הקדושה במימד‬
‫ה"מקום"‪ ,‬היא תחילת הניסיון לדכא את הקדושה‪ ,‬עד‬
‫לחיסולה‪ .‬ברובד נוסף ניתן לומר‪ ,‬כי תחילת תהליך‬
‫עקירת הקדושה מן המציאות‪ ,‬היא במגמה לתחום‬
‫אותה – בבחינת "מצור"‪ .‬במגמה זו ניתנת אפשרות‬
‫ל"פינת קדושה"‪ ,‬ברגע או מקום של התעלות‪ ,‬אך‬
‫חלילה לה להתפשט ולכלול בתוכה את מרחבי החיים‬
‫כולם‪ .‬לעתיד לבוא‪ ,‬לעומת זאת‪" ,‬עתידה ירושלים‬
‫להיות מגעת עד דמשק" (ספרי דברים‪ ,‬א)‪.‬‬
‫הציווי "קדושים תהיו" כולל את כל התחומים‪,‬‬
‫הרגעים והמקומות‪ .‬האיש הקדוש‪ ,‬כפי שראינו במסילת‬
‫ישרים‪ ,‬הוא זה שמצליח להיות דבק בה' בעודו עוסק‬
‫בכל תחומי "העולם הזה"‪.‬‬
‫חלקנו רב בהבאת העולם לתיקונו‪ .‬בהתעסקותנו‬
‫הנרחבת עם ה'מציאות'‪ ,‬יחד עם נטייתנו הטבעית‬
‫לרוממות – "שעשני כרצונו"‪ ,‬אנו יכולות להשיב את‬
‫השכינה לשרות בתוכנו‪.‬‬
‫חכמת נשים‬
‫מאת ד"ר אהובה ניסן‬
‫מאמן יודע שכדי לקדם את המתאמן המגיע אליו‪ ,‬עליו‬
‫לעזור לו לזהות את האמונות החוסמות אותו בדרכו‬
‫להגשמה עצמית ולהיותו אדם חירותי‪ .‬כדי שהעם יאמין‬
‫למשה רבינו‪ ,‬הקב"ה מדריכו לעשות ניסים ומופתים על‬
‫מנת שיתרצו לעזוב את מצרים‪ .‬אעפ"כ‪ ,‬ידוע שכארבע‬
‫חמישיות מהעם נשארו ב'חושך' של מצרים‪.‬‬
‫כשיהודי מאמין ל'כח פרעה ומצרים' הרוצה להצר‬
‫ולהפריע לו‪ ,‬הוא בוחר בחושך‪ .‬הקב"ה רוצה אותנו‬
‫בני חורין‪ ,‬חופשיים מתלות לא‪-‬בריאה‪ ,‬כמו אמונות‬
‫חוסמות ומגבילות הגורמות לנו לראות את השלילי‪,‬‬
‫הקשה‪ ,‬הלא‪-‬אפשרי ובעיקר ‪ -‬חוסר אמונה באבינו‬
‫שבשמיים הנותן לנו שפע בכל רגע כדי שנהיה 'בנים'‬
‫חירותיים‪ ,‬בוחרים‪ ,‬שמחים‪ ,‬מגשימים‪ ,‬ממלאים את‬
‫ייעודנו ותפקידנו‪ .‬הבה נצא כבר מהחושך אל האור‪,‬‬
‫מהחושך של חוסר אמונה לאור האמונה והגאולה‪,‬‬
‫ַּבפרט וּבַ כלל!‬
‫'פרעה' ו'מצרים' רוצים שנאמין שאנחנו לא בסדר‪ ,‬לא‬
‫מספיק טובים‪ .‬הדבר דומה לגבר או אשה אשר להם בני‬
‫זוג המקטינים ומשפילים אותם‪ ,‬וגורמים להם להאמין‬
‫שהם "לא שווים כלום"‪ .‬פרעה אומר‪" :‬נרפים אתם‬
‫נרפים‪ "..‬הוא שולל מהם את החירות והבחירה ומדכא‬
‫את מערכת הרצון החופשית שלהם‪ ,‬והם מאמינים לו‪...‬‬
‫ציפורה‪ ,‬אשת משה רבנו‪ ,‬מראה לנו חירות מהי‬
‫(חירות מכל פחד)‪ ,‬מצילה את בעלה הגדול‪ ,‬יוזמת את‬
‫הברית של בנם ומראה לנו‪ ,‬הנשים‪ ,‬את כוחה העצום‬
‫של כל אישה‪ .‬כמובן גם יוכבד ומרים‪ ,‬נשים גדולות‪,‬‬
‫המעזות לדבוק באמת ולא להאמין בשקר‪ ,‬זהו כוחה של‬
‫כל אישה לחולל את התמורות במעגלי חייה‪.‬‬
‫נכתב ע"י ד"ר אהובה ניסן‪ ,‬פסיכו‪-‬כירולוגית‬
‫ומאמנת להעצמה אישית‪-‬זוגית‪-‬משפחתית‬
‫‪7‬‬
‫סופ"ש של שירה ושמחה עם הידברות‬
‫בהשתתפות‬
‫הרב זמיר כהן הרב מאיר שוורץ‬
‫פרשת בשלח י"א בשבט ‪31/1‬‬
‫בעיר הקודש במלון המפואר גני ירושלים‬
‫מיטב ההרצאות בנושאי זוגיות וחינוך ילדים‬
‫החזן פייטן בנימין דן‬
‫בריכה מקורה ומחוממת‬
‫הזדרזו להרשם מס'‬
‫המקומות מוגבל‬
‫חוויה קולינרית משובחת‬
‫חדרים מפוארים ומאובזרים‬
‫‪073-2221270‬‬
‫יום חוויה‬
‫לאשה‬
‫פתח תקוה‬
‫העצמה נשית יהודית‬
‫באולמי הידברות‬
‫שלישי‪ ,‬כט’ טבת‬
‫‪20.1.15‬‬
‫ערב מיוחד‬
‫לרווקות‬
‫באולמי הידברות‬
‫שני‪ ,‬ו’ שבט‬
‫‪26.1.15‬‬
‫‪ 09:30-10:00‬קבלת פנים ‪ +‬קפה וכיבוד קל‬
‫‪ 10:00-11:00‬הרב מאיר שוורץ‬
‫משמח הלבבות‬
‫עוצמה נשית בתפילה‬
‫מ שי לכל‬
‫ש‬
‫תתפת‬
‫‪ 11:00-12:00‬הגב’ רחל בולטון‬
‫מפתחת שיטת “תעצומות” כלים לשינוי בחיים‪.‬‬
‫אהבה וכבוד ומה שבניהם‪.‬‬
‫‪ 12:00-12:10‬הפסקה‬
‫‪ 12:10-13:00‬הרבנית אסתר טולדנו‬
‫יועצת זוגית בכירה ומחברת ספרים “בואי כלה” “שבילי החלה”‬
‫מחמאות ורגשות במשפחה ובזוגיות‬
‫‪“ 13:00-13:15‬מתחברות” ‪ -‬סודות הבית היהודי‬
‫‪13:15-13:45‬‬
‫סיור במחלקות הערוץ ובאולפני הידברות‬
‫‪ 17:45-18:00‬קבלת פנים ‪ +‬קפה ועוגה‬
‫‪ 18:00-19:00‬הרב זמיר כהן מקים ערוץ וארגון הידברות‬
‫זיווג – גורל או בחירה?‬
‫‪ 19:00-20:15‬הגב’ סיגלית אודנץ מאמנת אישית ומנחת סדנאות‪.‬‬
‫כח הסליחה – ככלי להתחדשות המציאות‪,‬‬
‫שחרור העבר ויצירת עתיד טוב יותר‪.‬‬
‫‪ 20:15-20:30‬הפסקה‬
‫‪ 20:30-22:30‬ר’ שמעון פרץ סטנדאפיסט‬
‫במופע חדש‬
‫‪ 13:45–14:30‬ארוחת צהריים בשרית עשירה ומגוונת‬
‫‪ 14:30-15:30‬הרב יצחק בצרי מישיבת המקובלים‬
‫בתפילה מיוחדת‬
‫‪ 15:30-17:00‬האומנית והזמרת ענבר טביב‬
‫בהופעה חדשה “בשביל אל החלומות”‪.‬‬
‫לפרטים ולהרשמה‪073-222-1-300 :‬‬
‫רח' שנקר ‪ 20‬פתח‪-‬תקוה‬
‫(סמוך לצומת גהה)‬