טפסי בקשה למלגה להנדסאים וטכנאים

Comments

Transcription

טפסי בקשה למלגה להנדסאים וטכנאים
‫קרן המלגות לזכר בני המועצה שנפלו במערכות ישראל ובפעולות איבה‬
‫טופס בקשת מלגה לסטודנטים ללימודי הנדסאים ‪ /‬טכנאים ‪ -‬שנת הלימודים תשע"ה‬
‫סטודנט‪/‬ית יקר‪/‬ה!‬
‫אנו מברכים אותך על החלטתך ללמוד ומאחלים לך הצלחה בלימודיך‪ ,‬פנייתך אלינו מתקבלת בשמחה ובכוונתנו לסייע לך‬
‫במימון לימודייך ככל שנוכל‪.‬‬
‫מידע כללי‪:‬‬
‫וועדת המלגות תדאג לחלוקת מלגות בשנת הלימודים תשע"ה עפ"י קריטריונים שנקבעו על ידה או על ידי הקרנות השונות‬
‫איתן הוועדה עובדת‪ ,‬אך אין היא מתחייבת להעניק מלגה לכל סטודנט אשר הגיש בקשה‪.‬‬
‫זכאים להגיש‪:‬‬
‫♦‬
‫♦‬
‫♦‬
‫♦‬
‫‪‬‬
‫סטודנטים לתואר הנדסאי הלומדים במוסד המוכר ע"י מה"ט‪,‬‬
‫סטודנטים הלומדים בהיקף של ‪ 14‬שעות אקדמיות שבועיות לפחות‪.‬‬
‫סטודנטים ששכר הלימוד שלהם מעל ‪ 5,000‬ש"ח לשנת לימודים‪.‬‬
‫סטודנטים תושבי מ‪.‬א‪ .‬מבואות החרמון‪ ,‬עפ"י מרשם האוכלוסין של משרד הפנים‪ ,‬לפחות ב‪ 3 -‬שנים‬
‫האחרונות ‪ ,‬התאריך הקובע‪ :‬לפני ‪. 01/01/12‬‬
‫סטודנט רווק ששינה כתובתו בשל מקום לימודיו ובלבד שהוריו תושבי המועצה‪.‬‬
‫לא זכאים‪:‬‬
‫♦‬
‫♦‬
‫♦‬
‫סטודנטים שבקשתם הגיעה לאחר תאריך ההגשה או לא צירפו אישורים מתאימים‪.‬‬
‫סטודנטים הפטורים משכר לימוד או ששכר הלימוד שלהם ממומן ע"י גוף אחר‪.‬‬
‫סטודנטים המקבלים מלגה מקרן גרוס מכל קטגוריה שהיא ‪ ,‬או מכל מלגה שיש למועצה קשר עימה‪.‬‬
‫הנחיות למילוי הטופס‪:‬‬
‫יש למלא את הפרטים בשאלון בדיוק ובכתב יד ברור וכן לצרף האישורים הבאים‪:‬‬
‫‪ .1‬צילום תעודת זהות ‪ +‬ספח‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור לימודים עדכני‪ .‬הנושא תאריך לאחר פתיחת שנת הלימודים וכולל חתימה וחותמת של מוסד הלימודים‪.‬‬
‫‪ .3‬אישורים נוספים ממוסד הלימודים ‪:‬‬
‫ סטטוס הלימוד‪.‬‬‫ מקצוע לימוד ראשי‪.‬‬‫ מספר שעות לימוד שבועיות‪.‬‬‫ גובה שכר לימוד‪.‬‬‫ קבלה על תשלום שכר לימוד (בפועל)‪.‬‬‫‪ .4‬אישור תושב ממזכירות הישוב‪.‬‬
‫יש למלא את כל הפרטים ולצרף את כל האישורים לטופס הבקשה כפי שנדרש‪.‬‬
‫את הבקשה יש להגיש במסירה אישית באגף החינוך במועצה עד לתאריך ‪15/03/15‬‬
‫לאחר תאריך זה לא תתקבלנה בקשות נוספות‬
‫בברכת הצלחה בלימודים‬
‫וועדת המלגות‬
‫לפרטים נוספים ‪ :‬ענת סויסה ‪ -‬מזכירת הועדה‪04-6818034 ,‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫קרן המלגות לזכר בני המועצה שנפלו במערכות ישראל ובפעולות איבה‬
‫טופס בקשת מלגה לסטודנטים ללימודי הנדסאים ‪ /‬טכנאים ‪ -‬שנת הלימודים תשע"ה‬
‫חובה למלא את כל הסעיפים בדף זה‬
‫פרטים אישיים‬
‫מספר זהות ‪:‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫שם משפחה ‪:‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫מין ‪:‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪ .1‬זכר ‪ .2‬נקבה‬
‫תאריך לידה ‪:‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫שנה חודש‬
‫שם האב ‪:‬‬
‫שם האם ‪:‬‬
‫כתובת‬
‫קבועה‬
‫טלפון ‪:‬‬
‫שם פרטי ‪:‬‬
‫מצב משפחתי ‪:‬‬
‫‪ .1‬רווק‬
‫יום‬
‫‪ .2‬נשוי ‪ .3‬אחר ‪:‬‬
‫מתגורר בזמן הלימודים ב‪:‬‬
‫בית ההורים ‪ /‬מעונות ‪ /‬שכירות ‪ /‬אחר‪:‬‬
‫רחוב ‪:‬‬
‫יישוב ‪:‬‬
‫טלפון נייד ‪:‬‬
‫שנת עלייה ‪:‬‬
‫מיקוד ‪:‬‬
‫כתובת דואר אלקטרוני‪:‬‬
‫שירות צבאי‬
‫‪ .3‬לא שירת מסיבה ‪____________ :‬‬
‫‪ .1‬שירות רגיל ‪ .2‬שירות לאומי‬
‫תאריך גיוס ‪___________ :‬‬
‫תאריך שחרור ‪____________ :‬‬
‫פרטי לימוד לשנת תשע"ה‬
‫שם מוסד הלימודים‪___________________________________________________________ :‬‬
‫פקולטה ‪ /‬מגמה‬
‫‪_____________________ :‬‬
‫שנת לימוד (הקף בעיגול) ‪:‬‬
‫לימודים לתואר (הקף בעיגול) ‪:‬‬
‫א ‪ /‬ב ‪ /‬ג‬
‫‪ /‬ד‬
‫מקצוע לימוד ראשי ‪_____________________:‬‬
‫משך תקופת לימודים ‪___________________:‬‬
‫ראשון ‪ /‬שני ‪ /‬שלישי__‬
‫היקף תוכנית הלימודים (הקף בעיגול) ‪:‬‬
‫מלאה ‪ /‬חלקית מספר שעות לימוד שבועיות ‪_____________ :‬‬
‫גובה שכר לימוד‪_____________________ :‬‬
‫האם אתה מקבל סיוע נוסף ‪:‬‬
‫כן ‪ /‬לא‬
‫מקור הסיוע ‪ ____________________________ :‬גובה המלגה ‪_________________________ :‬‬
‫הצהרה‬
‫הריני מצהיר‪/‬ה בזה כי הפרטים שמסרתי נכונים מלאים ומדויקים ‪ .‬כמו כן אני מתחייב‪/‬ת להשלים ולעדכן אתכם אם יחול‬
‫שינוי בכל התקופה בה אני זכאי לסיוע‪.‬‬
‫תאריך‪_____________________ :‬‬
‫חתימה ‪______________________ :‬‬

Similar documents