Se brukerveiledning

Transcription

Se brukerveiledning
Brukerveiledning
Innhold brukerveiledning:
Registrervirksomhet
Opprett brukersted
Inviter bedrift
Legg til produkt
Skriv ut Sikkerhetsdatablader
Arbeidsinstruks
Risiko- og substitusjonsvurdering
Filter i ProductXchange
Kontaktinfo og kurs
Registrer deg her.
http://app.productxchange.com/rls/registration/registerstep1
.aspx
 Huk av for entreprenør, underentreprenør m.fl)
 Skriv inn Bedriftsnavn og bedriftens organisasjonsnummer
Registrering av din bedrift
 Fyll ut alle detaljer. Alle som har rød
stjerne etter utfyllingskolonne kreves utfylt
før du går videre
 På roller huk av for «Utførende»
 Ikke skriv noe på omsetning
 Fyll ut alle detaljer på hovedkontakt. Alle som har rød
stjerne etter utfyllingskolonne kreves utfylt før du går
videre. Trykk fortsett. I neste bilde fyller du ut RQkode som systemet genererer. I tillegg godkjenner du
default filter og du får e-post fra systemet om
påloggingsinformasjon.
Vindu etter du har logget deg inn med brukernavn og
passord.
 Etter å ha logget deg inn trykk på følgende for å komme til
eksisterende brukersteder:
 «Min organisasjon» og deretter «brukersteder»
 Her kan du laste opp eksisterende brukersteder på din
bedrift.
Opprett brukersted (1)
 Trykk på «brukersted» og «opprett brukersted»
 Et «brukersted» kan være f eks mekanisk verksted, skade,
lakk, bruktbilavdeling, avdeling 2 et annet sted etc.
 Du kan opprette så mange brukersteder du vil uten ekstra
kostnad.
 Velg alltid neste med en gang i dette bilde...
Opprett brukersted (2)
 Fyll ut brukerstedsdetaljer
 Blå felt må fylles ut sammen med estimert sluttdato for å
komme videre i registreringen.
 Sett estimert sluttdato 50 år frem i tid. Dette er en dato
som brukes på byggeprosjekter.
Inviter bedrift (1)
 Brukersted er opprettet og legges automatisk til ditt dashbord.
 For å hente brukersted trykk på «vis» i opprettet brukersted når du står på
«dashbord»
 Det første du oftest gjør er å invitere bedrifter. Trykk derfor «Inviter bedrift»
Inviter bedrift (2)
 Søk opp bedriften du ønsker å invitere og trykk «legg til»
 Inviterte bedrifter er leverandører. Legger dere til eksempelvis Würth vil
alle sikkerhetsdatabladene leveres rett til systemet.
 Inviterte bedrifter leverer automatisk sikkerhetsdatablad og øvrig
dokumentasjon til deres brukersted. Dette kobles via brukersted navn
(eksempelvis Larsen Biloppretting AS og brukersted ID 10).
Legg til produkt
 Trykk på «legg til produkt»
 Søk på leverandør (til venstre)eller handels/produktnavn (til høyre)
 Både de som har avtale med ProductXchange og de som ikke har avtale ligger
søkbare her.
 Når du har funnet produktet trykk «legg til» på de grønne knappene til venstre
 Trykk på stjerne for å legge til i favoritter.
 Tilhørende dokumenter som SDS legges automatisk til når man legger til produkter.
Skriv ut Sikkerhetsdatablad/stoffkartotek (SDS) - 1
1
2
 Trykk på «VELG» i grått felt for å skrive ut alle
SDS/komplett stoffkartotek.
 Alternativt velg en og en ved å trykke i felt etter
valgte SDS
 Trykk deretter på «Neste»
 Trykk på «skriv ut»
Skriv ut Sikkerhetsdatablad/stoffkartotek (SDS) - 2
 I dette bilde trykk alltid neste…
Skriv ut Sikkerhetsdatablad/stoffkartotek (SDS) - 3
 I dette bildet oppretter du stoffkartotek.
 Første sidene blir innholdsforetengelse, og du kan velge om du vil slå
sammen alle SDSer i ett dokument eller opprette separate PDFer per
SDSer. Du kan også velge om du vil skrive utt fullversjoner eller
komprimerte utgaver av Sikkerhetsdatabladene.
 Sorteringsrekkefølgen er stigende og det er sortert etter handelsnavn
 Trykk «opprett» etter å ha gjort valgene. Siden du ser er prevalgt og
brukes av de aller fleste.
Skriv ut Sikkerhetsdatablad/stoffkartotek (SDS) – 4
- Oppdatert eksisterende stoffkartotek og ajour forside
 Trykk på «skriv ut» og deretter trykk på «Lagt til dato». Huk
av SDSer lagt til etter forrige utskrift av ditt stoffkartotek.
 Trykk «Neste» i to bilder og skriv ut uten forside. Altså huk
av forside når du oppretter stoffkartotek på nye SDSer.
 Neste steg er å velge skriv ut igjen. Velg alle SDSer og på
opprett-siden velger du kun innholdsfortegnelse.
Legg til brukere





Trykk på «min brukerkonto»
Trykk deretter på «brukeradministrasjon»
Trykk deretter på «legg til bruker»
Fyll ut alle felt og lagre.
Ny bruker vil få e-post med brukernavn og passord.
Arbeidsintruks
 Velg «arbeidsinstruks» på menylinjen for å lage en arbeidsinstruks
 Det finnes 3 metoder for å lage arbeidsinstrukser.
1) Søk og oprett arbeidsinstruks for valgt SDS
2) Lag egen arbeidsinstruks(eksos,svevestøv,etc)
3) Se eller rediger lagrede arbeidsinstrukser
Risiko- og substitusjonsvurdering (1)
 Velg «Risikovurdering» på menylinjen for å gjøre risikovurdering
 Trykk «oprett ny» for å starte en vurdering
Risiko- og substitusjonsvurdering (2)
 Søk opp og legg til SDS som skal være med i vurderingen
Risiko- og substitusjonsvurdering (3)
 Definer bruksmåte og brukshyppighet
Risiko- og substitusjonsvurdering (4)




Velg status på produktet (rød,gul,grønn).
Skriv inn dine komentarer til produktet.
Nederst kan du lage en konklusjon og gi vurderingen et navn!
Risikovurdering kan også gjøres direkte fra brukersted.
Kontaktinformasjon og kurs
ProductXchange brukes idag av ca. 3.500 bedrifter i Norge. Brukshyppighet, behov, nivå og hensikt varierer i
stor grad, også i den enkelte bedrift. Vi har derfor valgt å utvide antall kurs fordelt på ulike moduler som er
etterspurt blant våre mange brukere. Det er nå anledning til å velge kurs som passer ditt behov, eller velge alle
hvis du har administratoroppgaver i din bedrift. Se til enhver tid oppdatert tids- og stedspunkt for kurs her:
http://www.cobuilder.com/no/Kurs1/ChemXchange-kurs/
I tillegg kan du booke oss til bedriftsinterne kurs hvor vi skreddersy et opplegg for din bedrift. Les mer om
bedriftsinterne lurs her: http://www.cobuilder.com/no/Kurs1/Bedriftsinterne-kurs/
Kontakt oss på [email protected] eller på telefon 67 51 61 00 ved ytterligere spørsmål.