Veien til nyre-tx

Transcription

Veien til nyre-tx
Veien frem til
nyretransplantasjon
Landsmøteseminar lørdag 20.april 2013
Gerd B. Løvdahl
Om den som skal få nyre
Pasienter med alvorlig nyresvikt
Dialyse eller transplantasjon….
Og litt om living donor
Ulike situasjoner
• Akutt eller kronisk nyresvikt
• Ulike diagnoser
• Unge/eldre
• Alle følges av spesialist på poliklinikken
Vurdering for transplantasjon?
• Hvor syk må man være? Blodprøver? Symptomer?
• Når tid bør man transplanteres? Før dialyse?
• Hvordan skal det planlegges?
• Hvem kan og hvem kan ikke transplanteres??
• Utredning
• Mange spørsmål…..
Nyre-transplantasjon
• Alle transplantasjoner foretas på RH
• Nesten 300 pr år
• Ca 1/3 er famile-tx. Ventetid 2-4 mndr. etter utredning
• Resten er venteliste (Scandia-tx). Ventetid 6-12 mndr,
avhenger av bl.a. blodtype
• Det er fordeler og ulemper ved transplantasjon
Hvem kan transplanteres?
• Ingen aldersgrense
• MEN: Må være frisk nok til å tåle operasjon, narkose og
behandlingen etterpå
• Må være frisk nok til å kunne tåle evt. komplikasjoner etterpå
• Må ikke ha kreftsykdom
• Må ikke ha infeksjon
• Må kunne følge opp behandlingen etterpå, dvs. må være
pålitelig og nøyaktig (ikke slurve med medisiner og kontroll)
• Må være motivert for inngrepet
Hvem kan ikke transplanteres?
• Hvis det samlet sett anses å være en for stor risiko ved
operasjon, narkose eller immunsuppresjon
• Psykisk ubalanse
• For mye antistoffer i blodet
• Vurderes mot alternativ: dialyse eller konservativ behandling
• Blir en totalvurdering
• Det er RH som har det avgjørende ord.
Utredning
Foregår på dagposten SSA (2-4 dager)
•
•
•
•
•
•
•
•
Blodprøver, inkludert vevstyping
Urinprøver
Hjerte
Lunger
Obs kreft
Tannlege
Sosionom
Fysioterapeut
Godkjenning til transplantasjon
•
•
•
•
•
Svar på alle u.s. sendes RH
Vurderes på neste ”nyremøte”
De fleste som søkes, blir godtatt
Får skriftlig beskjed når man er godtatt
Påmeldt venteliste: må være tilgjengelig og kunne komme på
kort varsel
• Må evt. avmeldes midlertidig hvis uforutsette ting skjer,
f.eks infeksjon
Venting
• Ventetiden føles lang
• Ingen vet hvor lang tid det tar
• Ikke den som har ventet lengst, som får nyren, men den som
har likest vevstype
• Kan virke urettferdig, men det er best for alle
• Etter et år får man anesenitet…..
Familie-transplantasjon
• Fordeler:
- kan ta hensyn til vevstype og velge den beste
- kan planlegge tidspunkt og evt. unngå dialyse
•
Krav:
- lik blodtype og likest mulig vevstype
- en potensiell donor må være frisk og motivert
- donor må grundig undersøkes
Fordeler og ulemper ved
transplantasjon
Fordeler og ulemper ved
transplantasjon
• Gir mulighet til å få normal nyrefunksjon
• Får friheten tilbake
MEN:
• Medisiner resten av livet
• Kontroll resten av livet
• Litt mer utsatt for infeksjoner
• Litt mer utsatt for kreft, spesielt hudkreft
Litt om nyredonor
Hvem kan være donor?
•
•
•
•
•
•
•
Nær familie
Må være over 18 år
Frisk psykisk og fysisk
100% nyrefunksjon
Motivert (ønske om å gi)
Likest mulig blodtype og vevstype
Må ikke ha økonomisk gevinst
Utvelgelse
• Av og til kan man velge blant flere
• Ser på:
- vevstype
- alder
- motivasjon / ønske
- praktiske forhold
- innvendinger??
• Begynner med samtale + vevstyping
Utredning av donor
• Ny vevstyping
• Grundig utredning på dagposten
• Må være frisk og ha nyrer for 2…..
• Av og til finner man en pasient
Nyredonor
•
•
•
•
•
•
•
Man er like frisk med bare en nyre.
Kan leve et helt normalt liv
Risiko??? Narkose og operasjon i 3-4 timer
En ukes opphold på RH
Reiser direkte hjem
Beregn sykemelding i 2 mndr
Følges opp hos lokal nefrolog
• Alle utgifter skal dekkes