RØSNESKILEN - Rosneskilen.no

Transcription

RØSNESKILEN - Rosneskilen.no
76 EKSKLUSIVE HY T TE TOMTER I
RØSNESKILEN
www.rosneskilen.no
RøsneskilenHyttefelt.indd 1
15.04.10 16.50
La hyttedrømmen
bli virkelighet
Vi kan tilby 76 eksklusive hyttetomter
i Norges mest attraktive skjærgård.
En fantastisk beliggenhet med Hvaler,
Skjebergkilen og vestkysten av Sverige
rett utenfor hytteveggen.
Med bil bruker du 1 time fra Oslo, 20
minutter fra Fredrikstad og 10 minutter
fra svenskegrensen.
Området er også like sentralt sjøveien.
På kort tid kan man nå de flotteste
badestrendene, bortgjemte viker og
idyllisk natur. Dette er motorbåteierne
og seilernes paradis.
RøsneskilenHyttefelt.indd 2
15.04.10 16.28
Visjonær utbygging med
HISTORISKE RØTTER
I Røsneskilen skal vi kombinere hyttebygging med det moderne, det innovative
og visjonære uten å gå på akkord med
områdets historiske røtter.
Innenfor området er det funn av steinalderbosetting. Spesielle landskapselementer som kampesteiner og koller
skal ivaretas for å beholde områdets
egenart.
De 76 hyttene som planlegges bygd får
en god form med hensyn til materialbruk, fargevalg og terrengtilpasning.
Det regulerte hytteområde er på 246
daa. Bruksarealene på hyttene blir 80
kvm med 40 kvm terrasse pluss 15kvm
bod/anneks.
RøsneskilenHyttefelt.indd 3
Alle hyttene kobles til offentlig nett
for strøm, vann og avløp. Det blir
fellesanlegg for bredbånd, tv (ikke
parabol) og telefoni. Smakfull parkbelysning vil bli satt opp langs veiene
og bryggeområdet. Det blir minimum to
parkeringsplasser pr eiendom.
Det skal anlegges stor lekeplass. Området får egen marina med lys, vann og
strøm til 90 båtplasser. På marinaen
blir det grillplass, servicehus med toalett, vaskemuligheter og sanitærtømming for båt.
Kyststien går rett forbi området.
15.04.10 16.29
Hvaler
Koster / Strömstad
Nærhet til alt
du ønsker deg
Vakker natur, yrende sjøliv, skogsturer
og shopping. mulighetene er mange.
Ikke minst kort kjøreavstand på norges
best utbygde motorvei bringer deg raskt
til hytta, og derfra om ønskelig til alle
aktiviteter og gjøremål. En rekke golfbaner, restauranter og sommershow i
nærliggende byer, historiske festningsbygg, lekeland og badeland. Alt innen
kort avstand.
RøsneskilenHyttefelt.indd 4
15.04.10 16.31
Røs
nes
kilen
RøsneskilenHyttefelt.indd 5
15.04.10 16.31
Solen skinner alltid i
SOLÅSEN
Navnet er ikke tilfeldig valgt. Når det er
godværsdager skinner nemlig sola fra
morgen til kveld i denne åsen. Her vil
gamle som unge garantert trives.
Tomtene ligger for det meste på fjell og
fra alle hyttene vil utsikten være meget
bra.
I likhet med de andre hytteområdene, kan
de som er glade i å trimme utfolde seg
fritt i et variert skogsterreng med utgangspunkt i Solåsen-feltet. Det er turog sykkelstier i området.
RøsneskilenHyttefelt.indd 6
15.04.10 16.31
RøsneskilenHyttefelt.indd 7
15.04.10 16.32
Grønne og trivelige
BLOMSTERENGA
Tomtene ligger med gode vekst og lysforhold. Et trivelig, lyst, åpent og grønnkledd område. Tomtene er store og flate
med gode utviklingsmuligheter.
Hvis man kan tenke seg å dyrke frukt og
grønnsaker er det flotte muligheter til
å lage egne parsellhager.
Blomsterenga kan også skilte med gode
turforhold. Skogsterrenget er variert,
det finnes veier og stier man kan løpe
eller gå på. Sopp og bær er det mye av i og
rundt området.
RøsneskilenHyttefelt.indd 8
15.04.10 16.32
RøsneskilenHyttefelt.indd 9
15.04.10 16.32
Saltvann og kråkeboller på
SJØSIDEN
Oslofjorden er i umiddelbar nærhet.
Velger man hyttetomt i dette området
kan man nyte fred og ro samt ha vakker
utsikt rett mot sjøen. Fra hytta kan man
se kveldssola gå ned i horisonten.
Sjøsiden ligger vestvendt i en fjellside,
der deler av bebyggelsen vil kunne få et
terrassepreg. Det gir gode muligheter
for å utvikle fritidseiendommen.
Ønsker man å trimme er turmulighetene
mange. Man kan velge mellom å gå eller
løpe på vei, på stier eller i variert skogsterreng.
RøsneskilenHyttefelt.indd 10
15.04.10 16.34
RøsneskilenHyttefelt.indd 11
15.04.10 16.35
Den perfekte
hytteidyll
Med fritidseiendom i Røsneskilen vil man
oppleve den ultimate hytteidyllen. Kort vei
til sjøen og vakker natur preger området.
Moderne hytter med høy standard skaper
en god ramme for hyggelig samvær med
familie og venner. Båten i marinaen gir deg
tilgang til enda mer av norges flotteste
skjærgård.
Familien vil garantert trives her.
Barna kan bade og leke på stranda. Ungdom
har mulighet til å drive vannsport og de
voksne kan nyte fritiden.
Mulighetene er mange i Røsneskilen!
RøsneskilenHyttefelt.indd 12
15.04.10 16.36
Moss
Horten
Oslo
Sandvika
Lillestrøm
kartutsnitt
Tønsberg
Asker
Nesodd
tangen
Sarpsborg
Drammen
E6
Ski
Hankø
Fredrikstad
Os
lo
fjo
rd
en
Drøbak
Skjebergkilen
Tosekilen
Sandefjord
Askim
Røsneskilen
Singlefjorden
Moss
Horten
Halden
Svinesund
Larvik
Hvaler
Tønsberg
Sarpsborg
Hankø
Sandefjord
Fredrikstad
Nordby Shopping
E6
Røsneskilen
Halden
Larvik
Strömstad
Hvaler
Nordby Shopping
Strömstad
RøsneskilenHyttefelt.indd 13
15.04.10 16.36
T54
T55
OMRÅDEKART
Røsneskilen
GANGSTI
Oversiktskart
IEN
KYSTST
SJØSIDEN
Felt S
8,5 da
T-BRA=70m2
T76
I
ST
NG
GA
T74
I
ST
NG
GA
T75
Felt R
3,1 da
T-BRA=95m2
N
STIE
KYST
T73
T72
FELLES VEI
TRAFO
PRIVAT
VEI
T71
T70
FELLES
PARKERING
T68
T69
T67
T64
Felt Q
T62
6,9 da
T-BRA=95m2
T60
T58
Felt N
3,7 da
T-BRA=95m2
T56
T66
Felt P
6,4 da
T-BRA=95m2
T65
T59
T63
Felt O
3,3 da
T-BRA=95m2
T57
T61
N
STIE
KYST
RøsneskilenHyttefelt.indd 14
15.04.10 16.36
FELLES
AVKJØRSE
TEGNFORKLARING
T3
T2
Felt A
3,4 da
T-BRA=95m2
BYGGEOMRÅDER
T4
Områder for fritidsbebyggelse
T1
T5
LANDBRUKSOMRÅDER
Område for skogbruk
MILJØSTASJON
T6
Felt B T7
2,4 da
T-BRA=95m2
Felt C
0,8 da
T-BRA=95m2
FELLES VEI
VEI
T8
SOLÅSEN
Område for jordbruk/parsellhager
OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER
Kjørevei
SPESIALOMRÅDER
T11
Fareområde
høyspentanlegg
T12
T10
Felt D
T13
6,6 da
T-BRA=95m2
FELLES VEI
T14
T17
Område for jordbruk
Frisiktsone ved vei
T9
Område for anlegg og drift av
kommunalteknisk virksomhet
Friluftsområde
T27
T15
T18
Friluftsområde i vann
T28
T25
T16
T19
T32
Felt F
3,8 da
T-BRA=95m2
T20
T26
T24
T21
T22
T23
VA-ANL.
T33
T31
Felt G
1,6 da
T-BRA=95m2
TRAFO
Privat småbåthavn (land)
Privat småbåthavn (sjø)
T29
Felt E
6,1 da
T30 T-BRA=95m2
Privat vei
Privat sti/traktorvei
T34
Naturvernområde
T35
T36
BALLBANE
T38
T41
Felt K
1,3 da
T-BRA=95m2
T40
T39
Felt I
2,2 da
T-BRA=95m2
Felt H
6,4 da
T-BRA=95m2
T37
Felles vei
Felles gangsti
Felles parkering
T42
Felles lek
T43
KOMBINERTE FORMÅL
T44
Felt L
4,6 da
T-BRA=95m2
FELLESOMRÅDER
T45
Naturvernområde/Kulturelt bevaringsområde
T46
STREKSYMBOLER M.V.
T47
Planens begrensning
T49
T48
Formålsgrense
Regulert tomtegrense
T50
Felt M
5,1 da
T-BRA=95m2
T52
Felt J T51
8,3 da
T-BRA=95m2
Byggegrense
Regulert senterlinje
Frisiktlinje
T53
T54
T55
BLOMSTERENGA
Omriss av eksisterende bebyggelse
som inngår i planen
Adkomstside
Vei som skal stenges
RøsneskilenHyttefelt.indd 15
15.04.10 16.37
DP Reklamebyrå - www.d-p.no
kontakt oss for mer informasjon
Storgata 10, 1771 Halden
Eiendomsmegler Lars-Håkon Nohr
Telefon: 69 21 19 50 / 90 60 98 09
E-post: [email protected]
www.terraeiendom.no
Grunneier og utvikler:
K. Kopperud Eiendom AS,
Øvre Hjelmungen,
1789 Berg i Østfold
Telefon: 90 83 85 00 / 69 19 52 05
E-post: [email protected]
www.rosneskilen.no
RøsneskilenHyttefelt.indd 16
15.04.10 16.38