Freedom hurtigguide

Transcription

Freedom hurtigguide
N30949F.NW.indd 1
Nucleus® Freedom™
BTE taleprosessor
Hurtigreferanse
29.10.2007 16:29:49
Nucleus Freedom BTE
taleprosessor Hurtigreferanse
®
Spole
™
Magnet
Prosessor
Indikator-lampe
Øk-
Ørekrok
Tilkobling for tilbehør og
medhørs-øretelefoner
BTE-kontroller med tre
sink/luftbatterier
Tryk
en ly
displ
Tryk
gang
prog
Merk: Det er ingen audioinngang på mini BTE-kontrolleren
N30949F.NW.indd 2
29.10.2007 16:29:51
Taleprosessorens deler
Mikrofonporter
Kontakt for spole
pe
Velger-knapp
Display
Øk- og reduser-knapper
På og av
Trykk velger-knappen til du hører
en lyd eller ser symbolene i
displayet.
Skifte programmet
Trykk velger-knappen gjentatte
ganger til du kommer til ønsket
program.
N30949F.NW.indd 3
29.10.2007 16:29:59
Endre mikrofonens følsomhet
Trykk øk- eller reduserknappene til du når
ønsket nivå.
Skifte batterier
Ta ut batteriholderen og bytt batteriene.
For å
knap
Låse og låse opp
For å
teles
øk- o
Trykk velger-knappen og reduser-knappen for
å låse eller låse opp prosessoren.
N30949F.NW.indd 4
29.10.2007 16:30:00
Bruke tilbehør og/eller
medhørs-øretelefonene
Trykke tilbehøret
inn i medhørsøretelefonene
Plugg inn tilbehøret
Plugge inn
medhørsøretelefoner
For å aktivere tilbehøret trykker du øk- og reduserknappene samtidig i minst ett sekund.
For å velge lyd fra tilbehøret, den innebygde
telespolen, eller mikrofonen i tur og orden, trykker du
øk- og reduser-knappene samtidig i minst ett sekund.
N30949F.NW.indd 5
Tilbehør
Innebygd telespole
Kun mikrofon
29.10.2007 16:30:03
Bruke den innebygde
telespolen
Trykk både øk- og reduserknappene til ‚T‘ vises i
displayet.
Endre volumet
1.Trykk på enten Øk eller Reduser
knappen i mer enn ett sekund, inntil
du hører ett beep og/eller ser en
blinkende V i displayet.
2. Trykk så på Øk eller reduser inntil
du har det volumet du ønsker.Merk:
Dersom du ikke har Følsomhet (S)
aktivert, holder det å trykke kort på
Øk eller Reduser for å få tilgang
til Volum
Nullstille taleprosessoren
Trykk alle tre knappene
(velger, øk og reduser)
sammen (I minst ett
sekund) for å gå tilbake til
standardinnstillingene.
N30949F.NW.indd 6
29.10.2007 16:30:09
Skifte mikrofonbeskyttelsen
Før neglen langs kanten for å løsne dekslet. Erstatt
dekslet med ett nytt og påse at det sitter godt. Sjekk
dekslet hver uke og skift dersom det er skittent.
Mic-lås
Fest mikrofonlåsen som vist.
N30949F.NW.indd 7
29.10.2007 16:30:13
Display
M
T
MT S
V
+L -L EA N30949F.NW.indd 8
Mikrofon
Telespole
Mikrofon og Telespole samtidig
Følsomhet (fra 0 til 20)
Volum (fra 0 til 9)
Tastene er låst og kan ikke betjenes
Tastene er ikke låst og kan betjenes
Ekstern audioutstyr blinker når dette slås på
Linjer til venstre ved oppstart indikerer venstre side
Linjer til høyre ved oppstart indikerer høyre side
29.10.2007 16:30:13
N30949F.NW.indd 9
29.10.2007 16:30:13
Betydning
Flatt batteri
Lavt batterinivå
Spolefeil
Audiofeil
Programmet
feilet
Hjelpmelding
H1
H2
H3
H4
H5
Bruk et alternativt program hvor det er tilgjengelig til du er i stand til
å returnere taleprosessoren til din forhandler. De kan installere et nytt
program for deg.
Følg punktene under Feilsøking i brukerhåndboken for å forsøke å løse
problemet.
Kontroller:
• posisjonen til spole
• kabeltilkoblinger
• for kabelskade.
Skifte alle batteriene.
Skifte alle batteriene.
Merk: du hører ingen lyd lenger og er kun i stand til å slå av taleprosessoren.
Tiltak
Vann
Din Freedom prosessor er sprutsikker. Vær forsiktig
slik at den ikke havner i vann.Dersom den blir
utsatt for vann, tørk den ren, koble fra kontrolleren,
mikrofondeksel og spoleledning, og ta ut batteriene
fra kontrolleren.Putt alle delene i tørkeboks i minst
12 timer.Dersom prosessoren ikke virker etter dette,
må prosessoren inn til reparasjon. Cochlear kan ikke
garantere at den er reparerbar etter vannskade.
Program
Beskrivelse av programmet
og/eller når du skal bruke
programmet
P1
P2
P3
P4
Magnetstyrke:
Lengde på senderkabel:
N30949F.NW.indd 10
10
29.10.2007 16:30:13
N30949F.NW.indd 11
www.cochlear.com
11
29.10.2007 16:30:13
Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073)
14 Mars Road Lane, NSW 2066, Australia
Tel: 61 2 9428 6555 Fax: 61 2 9428 6353
Cochlear AG European Headquarters
Peter Merian-Weg 4, 4052 Basel, Switzerland
Tel: 41 61 205 0404 Fax: 41 61 205 0405
Cochlear Europe Ltd
Weybridge Business Park, Addlestone Road, Addlestone,
Surrey KT15 2UF, United Kingdom
Tel: 44 1932 87 1500 Fax: 44 1932 87 1526
Cochlear GmbH
Karl-Wiechert-Allee 76A
30625 Hannover, Germany
Tel: 49 511 542 770 Fax: 49 511 542 7770
Cochlear Benelux NV
Schaliënhoevedreef 20 l, 2800 Mechelen, Belgium
Tel: 32 15 36 28 77 Fax: 32 15 36 28 70
Cochlear France S.A.S.
3 impasse Marcel Chalard, 31100 Toulouse, France
Tel: 33 534 63 85 85 Fax: 33 534 69 85 80
Cochlear Italia SRL
Via Augusto Murri 45/L, 40137 Bologna, Italy
Tel: 39 051 34 35 78 Fax: 39 051 39 20 62
Cochlear Nordic AB
Mölndalsvägen 91, 41263 Göteborg, Sweden
Tel: 46 31 335 14 61 Fax: 46 31 335 14 60
Nucleus is a registered trademark of Cochlear Limited.
Cochlear, the elliptical logo and Freedom are trademarks of
Cochlear Limited. © Cochlear Limited 2006
N30949F.NW.indd 12
Printed in Switzerland
N30949F Iss 2 Oct 07
29.10.2007 16:30:13