Kraftforstasjon Geit

Comments

Transcription

Kraftforstasjon Geit
GEA Farm Technologies
Kraftfôrstasjon til Geit
Dairy Plan DMS 21
- Geitefôringsystem
GEA Milking & Cooling | WestfaliaSurge
GEA Farm Technologies – Førstevalget.
Fôrstasjon til geit
Responderfôring – fôring på geitas premisser
Responderen ligger godt beskyttet i en plastkappe, og henger i en
galvanisert kjetting. Kjettingen tilpasses enkelt til hver enkelt geit
med et sjakkel. Dette gjør responderene billige i innkjøp, og gjør at
responderen kan brukes videre på nye dyr ved for eksempel
utrangering.
Det kan dersom det er ønskelig benyttes vanlige ISO øremerker.
Antennesystemet i kraftfôrboksen er plassert slik at halsbrikken
treffer akkurat når geita står med hodet ned i fôrskåla. Dette sikrer
at dyrene blir identifisert hver eneste gang de går inn i stasjonen.
Fôringssystemet drives av 24V strøm. Strømforsyning og datakommunikasjon går gjennom en og samme kabel, slik at det er
tilstrekkelig med en kabel til hver stasjon. Dette gjør systemet
oversiktlig og strømeffektivt.
Utdoserer-motoren er delt inn i fire like store kammer. Når motoren
får signal fra datasystemet om å gi ut fôr, går den ¼ omdreining, og
slipper ned 40g pellets. Det er da umulig for dyrene å få ned mer
pellets gjennom utdosereren ved f. eks å stange eller banke på
stasjonen. Dette hjelper til med å holde fjøset stille, og hindrer
unødvendig trafikk i stasjonene av geiter som vi «stjele» kraftfôr.
Kraftfôrboksene bygger meget lite i bredden, og er således
plasseffektive i fjøset. Stasjonene kan utmerket plasseres «ryggmot-rygg».
Hastighet og trykk, samt tidsforsinkelse på bakporten justeres
individuelt på hver stasjon tilpasset forholdene i enkeltbinger og på
akkurat din gård. Dette gir dyrene ro og fred til å spise hele rasjonen
sin før porten går opp og neste geit tar over plassen.
Utformingen er plasseffektiv og meget solid:
35x115x126 B x L (åpen port) x H
1,5mm galvaniserte stålplater i chassis.
Solid hengsel- og bakportsystem.
200 mm nedløpsr som kraftfôrreservoar.
Kraftfôrboskene er Norskproduserte, og spesialtilpasset norske fjøs.
2
A-K maskiner
Inntak per besøk i fôrstasjonen
Tilgjengelig mengde fôr
Rest av dagsrasjon
Konsumert fôr dette døgnet
Besetningsstyringssystemet Dairyplan G21 er
oversatt til norsk, og tilpasset geiteproduksjon.
Stasjonene har en kapasitet på optimalt 55-60
dyr pr fôrstasjon avhengig av fôringsintensitet,
antall tildelinger og planløsning.
Systemet kan bygges ut med
melkestyringssystem til melkestall som gir deg
en uvurderlig oversikt og kontroll med
produksjonen. Datastyrt responderfôring er et
godt hjelpemiddel for å oppnå optimal
utnyttelse av innkjøpt kraftfôr. Figuren over
viser prinsippet bak beregning av tilgjengelig
fôr til enhver tid.
Dairyplan gir deg mulighet til å legge inn langsiktige fôringskurver,
basert på inntil 3 faktorer: antall dager i laktasjonen, melkeytelse,
og en korrigeringsfaktor f. eks hold.
I systemer med automatisk melkemåling, vil systemet beregne
dyrenes kraftfôrbehov automatisk. Andre må manuelt legge inn
melkemengdene manuelt med jevne mellomrom (eks 6 ganger per
laktasjon)
Arbeidsoppgaver DairyPlan forenkler:
 Vurdering av du kraftfôrbehov i din besetning
 Beregning av kraftfôrbehov ved ulike avdråttsnivå
 Differensiert fôring av kraftfôr
 Justering og kontroll med kraftfôrrasjon
 Kontroll på dyrenes faktiske fôropptak
Kraftfôrtildeling gjennom en fôrstasjon gir mange fordeler:
 Individuell tildeling etter ytelse og hold
 Fôret tildeles jevnt fordelt gjennom hele døgnet
 God kontroll med dyras kraftfôropptak
 Meget arbeidsbesparende
 Kontrollert oppfôring i sinperioden og tiden før kjeeing
Manuell breddejustering i fôrstasjonen, samt innvendige tak er
tilgjengelig som ekstrautstyr.
Enkel håndscanner kan være meget nyttig for å raskt avlese
respondernummer ved individuell behandling av dyrene.
Vår styrke – din trygghet!
3
••••-
Datastyrt kraftfôrtildeling – ingen sovepute
Viktige ting å følge opp:
Kalibrering ved nytt kraftfôrslag
Får dyra den kraftfôrmengden de skal ha? Daglig kontroll
Endring i ytelse, hold eller helsesituasjonen en indikasjon
på at dyret får for mye/lite fôr.
Er det behov for å justere kraftfôrmengden på enkeltdyr
eller dyregruppen. Eter de ikke den anslått
grovfôrmengden?
•••••
•
•
•
•
•
•
Krav til datamaskin
Operativsystem Windows XP/ Windows 7
Prosessor Intel Pentium 4 med 2 GHz eller bedre
BIOS med automatisk oppstart etter strømbrudd
PCI kort, en com-port og et nettverkskort
Internminne: RAM minimum 1 GB
Harddiskminimum: 900 MB ledig minne
DVD/CD ROM
Opplæring
Bruker – Manualer, beskrivelser og hjelp i Dairyplan
Servicemann har grunnopplæring av bruker ved
oppstart
Support fra hovedkontor av bruker og rådgivere
Veiledningskurs for større grupper
A-K maskiner AS, Dyrskueveien 10
Postboks 128, 2041 Kløfta
A-K maskiner I-Mek 51 79 85 00
Stasjonene er produsert for A-K maskiner av geit og sauebonden
Oddvar Grimstad
Vi forbeholder oss retten til å endre utforming og design i alle installasjoner! Vi tar forbehold om at illustrasjoner i brosjyren kan avvike fra faktisk produkt.
•••••••-