HUS FOR GEIT – et veiledningshefte

Comments

Transcription

HUS FOR GEIT – et veiledningshefte
HUS FOR GEIT – et veiledningshefte
Innhold
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Binger og plass til geit
Melkeavdeling
Fôringssystemer: kraftfor, grovfor, vann
Konstruksjon og materialbruk
Krav til klima og ventilasjon
Gjødselhåndtering
Lover og forskrifter
Organisering av byggeprosessen
Smittebeskyttelse
Planløsninger
Ansvarlig
Inger Lise Andersen, UMB
Alf Odin Olsen, DeLaval
Ketil Edvardsen, AK maskiner
Svein Johnsen, Landbruk Nord
Knut Egil Bøe, UMB
Felleskjøpet, Ola Aune
Lars Gillerhaugen, Agriplan/ DBF AS
Lars Gillerhaugen, Agriplan / DBF AS
Dag Lindheim, TINE/ Friskere Geiter
Lars Erik Ruud, TINE / HiHm
Marit Gåre, L.bruk Nord, KEB, UMB
Landbruk Nord, Geit i Vekst / TINE

Similar documents