Informasjonsbrev - Sjøhagen Moss Borettslag

Comments

Transcription

Informasjonsbrev - Sjøhagen Moss Borettslag
INFORMASJON ANGÅENDE NY PARKERINGSPLAN I
KULPEÅSEN
Da det har vært mye problematikk i forbindelse med parkeringsituasjonen i
Kulpeåsen, har styret vedtatt en ny parkeringsplan.
Flere beboere har kommet både med gode forslag til - og ulike planer for å løse
diverse utfordringer med parkeringen.
Hovedfokuset med planen er at det skal være kortest mulig avstand fra bopel til
parkeringsplass for beboerne, samt samling av alle gjesteparkeringsplasser på et
sted på parkeringsplassen.
Da det skal være 1,5 parkeringsplasser pr. boenhet, ble det vedtatt høsten 2011, at
Dragkistelia 10 skulle ha sine parkeringsplasser nede på parkeringsplassen i
Dragkistelia og skiltene deres skulle flyttes dit, etter valg av parkeringsplass fra
beboerne.
I den nye planen blir det 36 plasser for boenhetene i Kulpeåsen 1, 3, 5 og 7 og
Dragkistelia 6 og 8.
Den nye planen har 12 plasser for besøkende.
De to eksisterende HC-plassene berøres ikke i den nye planen.
Styret vil iverksette planen ved å flytte skiltene ifølge vedlagt plan, og fornye
oppmerkingen torsdag 29. mars 2012 med oppstart kl. 17:45.
Vær oppmerksom på din nye parkeringsplass og vis fleksibilitet i forhold til
gjennomføringen av den nye parkeringsplanen og din tildelte
parkeringsplass!
Planen skal prøves ut i ett år for å få erfaring med alle årstider.
Beboerne bes av styret å informere sine gjester og besøkende hvor de kan parkere.
Skulle alle tolv gjesteplassene være opptatt, må de henvises til parkeringsplassen
nede i Dragkistelia og benytte gjesteparkeringen der i stedet.
Styret håper og tror at den nye planen vil fungere tilfredsstillende for beboerne.
Med vennlig hilsen
Styret
Sjøhagen, 29.03.2012
www.sjohagen-brl.no
[email protected]
[email protected]

Similar documents