Kolesterolsenkende medisiner -virkninger og bivirkninger

Transcription

Kolesterolsenkende medisiner -virkninger og bivirkninger
Kolesterolsenkende medisiner
-virkninger og bivirkninger
Martin Prøven Bogsrud
Forsker/PhD Lipidklinikken, OUS-Rikshospitalet
Fastlege, Ringerike Medisinske Senter, Hønefoss
Agenda
• Familiær hyperkolesterolemi og kolesterolnivå
• Behandlingsmål
• Kolesterolsenkende medisiner
• Statiner
• Andre typer kolesterolsenkende medisiner
• Bivirkninger og behandlingstips
• God tid til spørsmål både underveis og etterpå!
Hvorfor så viktig å senke kolesterolet?
Kolesterol
10 mmol/L
”Familiær Hyperkolesterolemi”
Kolesterol
7 mmol/L
”Normal”
Kolesterol
2 mmol/L
Fødsel
20-årene
40 år
Gammel
Behandlingsmål
• FH pasienter skal leve like godt og like lenge som de uten FH!
• LDL-kolesterol under 1,8-2 mmol/L for voksene FH pasienter (ved så lavt
kolesterolnivå kan man vise at åreforkalkning både stopper opp og også går noe tilbake!)
• Hos barn og når man starter behandlingen tidlig kan man godta noe
høyere verdier
Kolesterolsenkende medisiner
• Statiner
• Brukes av ca 500 000 personer i Norge
• 20% av alle over 40 år!
• Andre kolesterolsenkende medisiner
• Brukes av ca 50 000 personer i Norge
• Kan brukes alene eller i kombinasjon med statiner
Statiner
• Statiner er en fellesbetegnelse på medisiner som hemmer
kolesterolproduksjonen i kroppens celler (spesielt i levercellene)
• Statiner produseres av sopp som forsvar mot kolesterolavhengige
mikroorganismer
• Akkurat slik som sopp også produserer penicillin (antibiotika) i forsvar
mot bakterier
Statiner
• I dag er statin-medisinene syntetisk framstilte basert på
originalproduktet fra soppen
• Det finnes mange ulike statiner på markedet
• Alle virker på samme måte – ved å hemme kolesterolproduksjonen i
kroppens celler (spesielt levercellene)
Oversikt over statiner i Norge i dag:
Virkestoff
Atorvastatin
Dose
10 – 80 mg
Simvastatin
10 – 80 mg
Rosuvastatin
5 – 40 mg
Pravastatin
20 – 40 mg
Fluvastatin
20 – 80 mg
Lovastatin
20 – 40 mg
Salgsnavn
Lipitor
Atorvastain
Zocor
Simvastatin
Crestor
Pravachol
Pravastatin
Lescol
Lescol Depot
Mevacor
Lovastatin
Selv om alle statinene virker på samme måte
har de ulike egenskaper:
• Hvor effektivt de senker kolesterolet
• Hvordan de skilles ut (nyre og/eller lever)
• Når på dagen det kan tas
• Om det må tas hver dag
• Hvilke andre medisiner de kan brukes sammen med
• Hvis man får en bivirkning på et statin kan man tåle et annet statin
Andre kolesterolsenkende medikamenter
• Ezetrol
• Hemmer opptak av kolesterol i tarmen
• Virker svært godt sammen med selv en lav dose statin (Inegy: Ezetrol + statin)
• Cholestagel
• Øker utskillelse av kolesterol fra tarmen
Hva med bivirkninger da?
• De aller fleste tåler medisinen godt uten bivirkninger!
• Noen få opplever avvik på lever- eller muskelblodprøver
• 5-10% opplever bivirkninger (uten avvikende prøvesvar)
• Muskelvondt (smerter, kramper, stivhet)
• Magevondt (løs mage, hard mage, smerter)
Hva med bivirkninger da?
• 5-10% opplever bivirkninger (uten avvikende prøvesvar)
• Muskelvondt (smerter, kramper, stivhet)
• Magevondt (løs mage, hard mage, smerter)
«Helseplagetoppen»
•
•
•
•
•
•
•
Tretthet
Hodepine
Nakkesmerter
Smerter i korsryggen
Rastløshet
Smerter i skuldrene
Følelse av å være anspent
http://www.sentio.no
69%
49%
44%
42%
41%
41%
40%
Diagnostisering
• De fleste bivirkninger vises ikke på objektive markører
(f.eks blodprøve med CK eller leverenzymer)
• Utelukke andre årsaker til plagene (f.eks stoffskifte,
polymyalgia, revmatisk sykdom, senebetennelser)
• ”Re-challenge” (perioder med og uten medikament)
Bivirkningshåndtering i
praksis!
Framgangsmåte ved bivirkninger
• Diagnose (utelukke andre årsaker og re-challenge) (Finne statinkomponenten!)
• Utløsende årsak? (F.eks interaksjoner eller feildoseringer)
• Skifte statin (bivirkning ved lave doser)
• Redusere dose (bivirkninger ved høye doser)
• Intermitterende behandling (annenhver dag, ikke før trening)
Framgangsmåte ved bivirkninger
• Økt fokus på ikke-medikamentelle tiltak
• Ezetrol (simvastatin 20 + ezetrol bedre enn simvastatin 80)
• Cholestagel
• Balansegang mellom ønsket behandlingsmål og bivirkninger
• LDL-aferese (ca 15 stk i Norge pga bivirkninger)
Oppsummering
• Ved familiær hyperkolesterolemi fører en genfeil til at kolesterolet er høyt helt fra fødsel
• Det er derfor viktig å senke kolesterolet ekstra lavt (LDL under 1,8-2 mmol/L)
• Hovedbehandlingen er «statiner» som er en fellesbetegnelse på medikamenter som
hemmer kolesterolproduksjonen i kroppen
• Det finnes også tilleggsbehandling med Ezetrol og Cholestagel
• Selv om noen opplever bivirkninger finner de aller fleste en behandling som tolereres
godt!

Similar documents