Håndbok: Anabole androgene steroider

Transcription

Håndbok: Anabole androgene steroider
HÅNDBOK
Anabole-androgene steroider
Nasjonal kompetansetjeneste TSB
Denne hånd“
boken er skrevet
for å gi kunnskap
og veiledning i
behandling av
AAS-brukere.
FORORD
-
Norge har lang og stolt tradisjon for å bekjempe
hos enkeltbrukere og de helsemessige
dopingbruk hos enkeltbrukere i sammenheng
-
har brukt dopingmidler, mens andelen unge
-
-
2
3
A R B E I DSG R UPPEN
Egil Haug
Andreas Vangseng Becken
SAMMENDRAG
Trond Oskar Aamo
Reidun Hobbesland
Michael Koroma
Beathe Hodne Manger
Fredrik Lauritzen
I kapittelet om behandling gis det råd om
-
Berta Jorunn Vikesund
Helene Paus Aasen
mellom pasient og behandler starter med det
-
skap om de mest brukte preparatene, for ikke
-
1
5
3. DIAGNOSTIKK
4. BEHANDLING
INNHOLD
1. INNLEDNING
2. VIRKNINGER/BIVIRKNINGER VED
BRUK AV ANABOLE-ANDROGENE STEROIDER
5. OVERSIKT OVER MYE BRUKTE ANABOLEANDROGENE STEROIDER (AAS)
6. HVORDAN FÅ MER INFORMASJON
OM FOREBYGGING OG BEHANDLING?
7. REFERANSER
6
7
1
INNLEDNING
1.1 Hva er anabole-androgene
steroider (AAS)?
som er lik androgenenes, de bindes derfor
efedrin, som i dag brukes blant annet som
fellesbetegnelse for androgener og anabole
-
-
Anabole steroider er et fellesnavn for
-
-
oppmerksomheten fra det som ikke fungerte
-
Jenapharm, som produserte anabole steroider
-
-
-
“
Den voksende
publikumsinteressen
økte prestasjonspresset
på utøverne og bruken av
prestasjonsfremmende
-
-
1.3 Hva vet vi om bruk av AAS i
Norge?
-
-
-
10
11
2
VIRKNINGER/BIVIRKNINGER
VED BRUK AV ANABOLEANDROGENE STEROIDER
(AAS)
2.1 Hvilke fysiologiske virkninger
har androgenene?
produseres det også andre androgener,
testosteron er disse androgene hormonene
-
• I huden, prostata, skrotum, penis og deler
-
12
13
“
Bruk av AAS i
dopingdoser fører
2.3 Fysiske bivirkninger
Huden
Lever
2.2 Hvordan brukes AAS?
Den normale testosteronproduksjonen hos
behandlingsdoser, men brukerdoser som er
Hjerte og blodårer
-
Det er rapportert om ekstreme brukerdoser
-
Nyrer
-
Bivirkninger som rammer menn
15
FASE 1
-
-
Seksuallyst
-
FASE 2
-
-
som
“beUngdom
gynner å bruke AAS
før puberteten starter
kan oppleve vekstforstyrrelse.
2.4 Psykiske bivirkninger
FASE 3
-
Bivirkninger som rammer kvinner
-
16
17
“
Noen av brukerne
rapporterer om dårlig
selvfølelse og at de
startet med kroppsbygging for å hevde seg i
sosiale sammenhenger.
2.5 Sosiale bivirkninger
2.6 Hvor hyppig inntrer de
forskjellige bivirkningene?
Sjeldne bivirkninger
2.7 Tegn på AAS-bruk
Middels vanlige bivirkninger
• Økt hårtap og skallethet hos menn
og bare omgås mennesker med de samme
det er også store forskjeller både på dosene
-
-
Vanlige bivirkninger
• Paranoia
sinte, sjalu, mistenksomme og agerer raskere
3
3.3 Aktuelle laboratorieanalyser
-
Hormoner
DIAGNOSTIKK
-
-
Leverstatus
Lipidstatus
3.1 Sykehistorie (Anamnese)
plasma glukose
-
Anabole steroider
-
må kartlegges om pasienten bruker medika-
Hormoner (kap. 5)
3.2 Fysisk kartlegging
(Status presens)
-
20
21
“
Bruk av AAS kan også
Leverstatus
-
3.4 Diagnose ICD-10
Lipidstatus
-
23
3.5 Psykisk kartlegging
samme prinsippene gjelder også om det i
-
relasjonsbrudd, anseelsestap, mangel på
andre legemidler og forbindelser som kan ha
-
-
-
både angst, depresjon, stemningslidelser og
-
3.6 Kartlegging av suicid risiko
-
-
forskjeller, grensen på 300 mg må derfor ikke
mekanismer og usikker sammenheng mellom
-
-
-
“
Brukerne føler seg mer
oppstemte, tryggere
på seg selv og er mer
utadvendte...
25
4
-
BEHANDLING
4.2 Psykiske symptomer
samarbeid mellom forskjellige spesialiteter, som indremedisin, endokrinologi,
-
4.1 Fysiske symptomer
-
Vurderingsfasen
I denne fasen dreier det seg om å kartlegge
de spesielle problemene som den aktuelle
risiko for at pasienten blir deprimert, noe som
å mestre situasjonen og unngå å gjenoppta
Rehabiliteringsfasen
-
26
“
Når pasienten opplever
betydelig reduksjon i vekt,
styrke og at kroppens
størrelse avtar, forsterkes
risikoen for depresjon.
27
Eksempler på legemidler som kan brukes ved psykiske symptomer
Samtaleterapi
-
Type
Legemiddel
Kjemisk navn
-
Salgsnavn
Anbefalt
i mg
25–50
-
10–30
15–30
Vallergan
Depresjon
Citalopram
10–130
Cipramil
Citalopram
handlingsplan sammen med brukeren, slik at
bruker og behandler er enige om prosess og
10–20
20–60
-
Venlafaksin
75–300
4.3 Valg av legemiddel
Venlafaksin
Citalopram
Cipramil
Citalopram
10–10
5–10
Panikk lidelse
Citalopram
Cipramil
Citalopram
50–200
Venlafaksin
-
75–300
Kommentar
literingsprosessen og slik redusere risikoen for
-
4.8 Helsepersonells
-
-
setninger og interesser, når trening og andre
brukerne erfaringer og kunnskap om trening
“
-
behandler har grunnleggende kunnskap
-
-
4.9 Helsepersonells
30
31
“
Samtaler og veiledning
om kroppens daglige
kostholdsbehov kan altså
-
4.10 Helsepersonells
blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger
-
32
5
METANDROSTENOLON
Andre navn:
-
ANABLOE-ANDROGENE
STEROIDER (AAS) OVERSIKT
OVER MYE BRUKTE
PREPARATER
Leverpåvirkning:
Kjemisk struktur:
Preparatomtale:
Hjerte- og blodårepåvirkning:
Bivirkninger:
Gonadepåvirkning:
5.2 Injeksjonspreparater
Østrogene bivirkninger:
Andre opplysninger:
Nortestosteron
-
Androgene bivirkninger:
-
35
STANOZOLOL
Andre navn:
Leverpåvirkning:
Kjemisk struktur:
Preparatomtale:
Hjerte- og blodårepåvirkning:
Bivirkninger:
Gonadepåvirkning:
Østrogene bivirkninger:
-
Andre opplysninger:
Androgene bivirkninger:
36
“
Å organisere treningen
slik at brukeren opplever
mestring er helt
avgjørende.
37
METANDROSTENOLON
OXYMETOLON
Andre navn:
Andre navn:
Kjemisk struktur:
Leverpåvirkning:
Kjemisk struktur:
Leverpåvirkning:
androstan-3-on
Preparatomtale:
Preparatomtale:
Hjerte- og blodårepåvirkning:
Hjerte- og blodårepåvirkning:
Bivirkninger:
Bivirkninger:
Østrogene bivirkninger:
Gonadepåvirkning:
-
Gonadepåvirkning:
Østrogene bivirkninger:
-
Andre opplysninger:
Androgene bivirkninger:
Andre opplysninger:
Androgene bivirkninger:
-
TESTOSTERON
KLORDEHYDROMETYLTESTOSTERON
Andre navn:
-
Injeksjonspreparater
Andre navn:
Androgene bivirkninger:
Kjemisk struktur:
Kjemisk struktur:
Leverpåvirkning:
Preparatomtale:
Preparatomtale:
Leverpåvirkning:
Hjerte- og blodårepåvirkning:
Hjerte- og blodårepåvirkning:
mellom preparatene er at testosteron har
Bivirkninger:
Gonadepåvirkning:
antall forskjellige testosteronpreparater både
Gonadepåvirkning:
:
Bivirkninger:
Østrogene bivirkninger:
:
Andre opplysninger:
Østrogene bivirkninger:
-
Androgene bivirkninger:
Andre opplysninger:
Norge, både kapsler, injeksjonspreparater og
NANDROLON DECANOAT
Injeksjonspreparater
Andre navn:
-
Kjemisk struktur:
Leverpåvirkning:
Preparatomtale:
Hjerte- og blodårepåvirkning:
Bivirkninger:
Gonadepåvirkning:
Østrogene bivirkninger:
Andre opplysninger:
Androgene bivirkninger:
-
TRENBOLON
Andre navn:
Injeksjonspreparater
Androgene bivirkninger:
Injeksjonspreparater
Andre navn:
-
Kjemisk struktur:
-
Kjemisk struktur:
BOLDENON
Preparatomtale:
-
Preparatomtale:
Leverpåvirkning:
-
Leverpåvirkning:
Hjerte- og blodårepåvirkning:
lipidmetabolismen sammenlignet med de
Hjerte- og blodårepåvirkning:
-
-
Bivirkninger:
Bivirkninger:
Gonadepåvirkning:
-
Østrogene bivirkninger:
Gonadepåvirkning:
-
Østrogene bivirkninger:
-
-
Andre opplysninger:
Andre opplysninger:
Androgene bivirkninger:
METENOLON
Injeksjonspreparater
DROSTANOLON
Andre navn:
Prim, Primo, Primobol, Primobolan Depot
Andre navn:
Kjemisk struktur:
Kjemisk struktur:
Injeksjonspreparater
Leverpåvirkning:
Hjerte- og blodårepåvirkning:
one
Leverpåvirkning:
Preparatomtale:
Preparatomtale:
lipidmetabolismen sammenlignet med de
Hjerte- og blodårepåvirkning:
lipidmetabolismen sammenlignet med de
-
Gonadepåvirkning:
Bivirkninger:
Bivirkninger:
gonadefunksjon både hos menn og
Gonadepåvirkning:
Østrogene bivirkninger:
Drostanolon omdannes ikke i kroppen til
Østrogene bivirkninger:
Andre opplysninger:
gonadefunksjon hos både menn og
-
Androgene bivirkninger:
Andre opplysninger:
Androgene bivirkninger:
-
6
HVORDAN FÅ MER
INFORMASJON OM
FOREBYGGING OG
BEHANDLING?
Vil du lese mer om steroideprosjektet kan du gå inn på www.tsb.no
Steroideprosjektet
Dopingtelefonen
7
REFERANSER
-
-
-
-
-
-
50
51
Steroideprosjektet er et felles prosjekt mellom Nasjonal kompetansetjeneste
Nasjonal kompetansetjeneste TSB

Similar documents