Lansering av håndbok

Transcription

Lansering av håndbok
VELKOMMEN TIL LANSERING
ANABOLE ANDROGENE STEROIDER SOM
HELSEPROBLEM - EN HÅNDBOK
N
angst
PROGRAM:
TID OG STED:
25. juni 2015
Kl. 13.00-15.00
Litteraturhuset, Oslo
humørsvingninger
En milepæl i arbeidet med å fylle kunnskapshull i helsetjenestene
Hilsen fra oppdragsgiver
Kunnskapsbase Winstrol
Endelig her! Presentasjon av håndboka Anabole
androgene steroider. Kunnskap og veiledning i
diagnostikk
og behandling
brukermedvirkning
Prosjektleder Christine Wisløff, Nasjonal
kompetansetjeneste TSB
skade
Steroideprosjektet
Prosjekt i Nasjonal
kompetansetjeneste TSB for å
Nandrolon
heve kompetanse på behandling
av pasienter med skadelig bruk
av anabole androgene steroider
og andre prestasjonsfremmende
stoffer.
isolasjon
aggresjon prestasjon stacking
polyfarmasi
Hvordan ta i bruk kunnskapen om behandling for
helseskader av anabole androgene steroider?
Professor emeritus Egil Haug,
Hormonlaboratoriet, Oslo universitetssykehus og
medforfatter av håndboka
anabole manual
Håndboka
har som mål å styrke helsetjenester i
å møte anabole androgene steroider
(AAS) og prestasjonsfremmende
stoffer som helseproblem.
Er utarbeidet av en ekspertgruppe
sammensatt av behandlere,
brukere og forskere, som har drevet
systematisk innhenting av forskning,
kliniske erfaringer og
brukerkunnskap.
Testosteron steroider
Tone Grimstad, pårørende
Forsker Astrid Bjørnebekk, Avdeling for
fysikalsk medisin og rehabilitering, Oslo
Universitetssykehus
androgene
depresjon
Helseinformatør Margaret Tveitan, leder for
”Dopingtelefonen”
Fastlege Sissel Borthne Gundersen, Borgeåsen
Legesenter Skien
Paneldebatt med innlederne og innlegg fra salen.
Debattleder: Michael Friday Koroma, medlem av
Steroideprosjektets ekspertgruppe
Med hilsen
leder, Steroideprosjektet
Påmelding
Seminaret er åpent.
Mer informasjon
Se: www.tsb.no
angst
hormonpreparat
humørsvingninger
Kunnskapsbase Winstrol
brukermedvirkning
skade
Nandrolon
isolasjon
aggresjon prestasjon stacking
polyfarmasi
anabole manual
Testosteron steroider
androgene
depresjon