BYGGESETTBESKRIVELSE

Transcription

BYGGESETTBESKRIVELSE
GULV
Bunnsvill og
kantbjelke
Bjelkelag
Stubbloft
Isolasjon
Undergulv
TERRASSE
Bunngrime
Opplegg for
terrasseplank
Terrasseplank
Rekkverk
Skruer
BYGGESETTBESKRIVELSE
O-BRA 50-150m²*
TEK10
Gjelder fra 01.03.2011.
*For hytter med oppvarmet bruksareal (O-BRA)
mindre enn 50m2 er det ikke noe krav til isolasjon
og tetthet for fritidsboliger, mens for hytter med
O-BRA større enn 150m2 stilles det samme krav
som for bolig mht. isolasjon (U-verdi), tetthet og
ventilasjon. Dette innebærer for små hytter at en
kan levere etter en noe redusert beskrivelse
dersom kunden ønsker det. For store hytter
betyr det at det må kjøres egen beregning og
prosjektering mht. isolasjon, tetthet og
ventilasjon. Byggesettbeskrivelsen for begge
disse vil kunne avvike noe standard
byggesettbeskrivelse.
**Alle hyttemodeller er dimensjonert for egenlast
av takkonstruksjonen på 1,0 kN/m2, egenlast torv
3,0 kN/m2, og snølast på 6,5 kN/m2. For steder
med større lokale snølaster enn dette, må det
foretas ny statisk beregning og ev. følgekostnader
av dette dekkes av kunde.
***Øvrig festemateriell ut over det som er angitt i
beskrivelsen er ikke en del av byggesettet.
Materialene blir levert etter Norsk Standard eller
tilsvarende for styrke og kvalitet
Frakt av byggesettet er ikke inkludert i
byggesettleveransen. Øvrige ting som for
eksempel knotteplast, torvstokker, torv, takrenner
og beslag, pipe etc. kan også leveres mot
tilleggsavtale.
19x145mm imp. bunnsvill og
45x195mm kantbjelke, ferdig kappet
45x195mm ferdig kappet med påsatt
stubbeloftsbord 19x145mm imp.
6mm OSB / stubbloftsplater
Plass til 200mm Glava Extreme
isolasjon. NB inngår ikke i leveransen
22mm OSB eller sponplater
70x195 imp. ferdig kappet og laftet
45x95mm imp.
45x195 imp. plank ferdig kappet
Som vist på tegning
Medfølger til montering av terrasse***
YTTERVEGG (utenifra og inn)
Utvendig
19x170mm dobbelfalset, ferdig kappet
kledning
Utlekting/sløyfe 45x45mm horisontale lekter,
11x34mm vertikale sløyfer med
musebånd mellom sløyfer nederst.
Vindsperre
Diffusjonsåpen polyetylenfolie (Tyvek)
Bindingsverk
45x145mm, ferdig kappet
Isolasjon
Plass til 150mm. NB! Inngår ikke i
leveransen
Diffusjonssperre 0,15mm plast
Innvendig
45x45mm lekter (lagt horisontalt for
krysslekting
stående panel)
Isolasjon
Plass til 50mm. NB! Inngår ikke i
leveransen
Innvendig panel 19x145mm skrå skygge furu, stående,
ferdig kappet, klasse 2 (liggende i
synlige gavler, for eksempel stue.
Panel kommer da i fallende lengder)
YTTERTAK SKRÅ (utenifra og inn)
Papp
Armert D-papp
Taktro
19x145mm rupanel eller tilsvarende
Luftelekter
(45+25)x70mm lekter med luftespalte
for krysslufting
Vindsperre
Diffusjonsåpen polyetylenfolie(Tyvek)
Taksperrer
70x195mm taksperrer med profilert
sperrefot**
Takåser
Limtredragere iht. statiske
beregninger**
Isolasjon
Plass til 200mm. NB inngår ikke i
leveransen
Diffusjonssperre 0,15mm plast
Nedlekting
45x45mm lekter, krysslektet med
sperrer
Isolasjon
Plass til 50mm. NB inngår ikke i
leveransen
Himling
19x145mm skrå skygge furu, ferdig
kappet, klasse 2 (stående mot mønet)
YTTERTAK MOT KALDT LOFT (utenifra og inn)
Papp
Armert D-papp
Taktro
19x145mm rupanel eller tilsvarende
Luftelekter
(45+25)x70mm lekter med luftespalte
for krysslufting
Vindsperre
Diffusjonsåpen polyetylenfolie(Tyvek),
til over isolasjonen
Taksperrer
70x195mm, ferdige taksperrer med
profilert sperrefot**
Takåser
Limtredragere iht. statiske
beregninger**
Himlingsbjelker 45x145mm, ferdig kappet
Isolasjon
Plass til 150mm+100mm, kryssisolert.
NB inngår ikke i leveransen
Diffusjonssperre 0,15mm plast
Himling
19x145mm skrå skygge furu, klasse 2
(kun i horisontal himling)
VINDUER / DØRER
Vinduer
2 lag isolerglass m/ventil, rød el.
hvitmalt, begge sider (maks U-verdi
1,6)
Ytterdør
Isolert, med glass, rød el. hvitmalt,
begge sider (maks U-verdi 1,6)
Terrassedør
Isolert, rød el. hvitmalt, begge sider
(maks U-verdi 1,6)
Boddører
Isolert, rød el. hvitmalt, begge sider
(maks U-verdi 1,6)
Innerdører
Furudør med 3 speil
Dørvridere
Til alle dører, inn- og utvendig
Badstudør
69x189mm (glass). Medfølger der det
er vist på tegning
Utforinger
18 – 20mm tykkelse (bredde avhengig
dører/vinduer
av veggtykkelse)
DESIGN
Hjørnelister
Søyler
Utvendig
vinduslister
Vindskier
Utstikk
Skruer
45x195mm, Buen Populær Profil
95x195mm, Buen Populær Profil
45x195mm, Buen Populær Profil
Med braketter der hvor vist på
tegning (kan være avhengig av
godkjenning fra kommune)
140x200mm, ferdig tilpasset med
profilskjæring i enden
Medfølger til montering av design***
GULV LOFT/HEMS (ovenfra og ned)
Undergulv
22mm OSB / sponplater
Bjelkelag
45x195mm, ferdig kappet
Isolasjon
Plass til 200mm. NB! Inngår ikke i
leveransen
Panel
19x145mm skrå skygge furu, klasse 2
DELEVEGG
Panel
Bindingsverk
Isolasjon
Panel
19x145mm skrå skygge furu, ferdig
kappet, klasse 2, stående
34x95mm, noe kommer i fallende
lengder, og noe ferdig kappet
Plass til 100mm. NB inngår ikke i
leveransen
19x145mm, skrå skyggepanel, ferdig
kappet, klasse 2, stående
BADSTU
Inngår i leveransen der tegningen viser badstue.
Teknisk utførelse Bygges iht. NBI blad 527.201 Badstuer
i boliger (isolasjon inngår ikke i
byggesettleveransen)
Innvendig
Vegger og himling kles med 12x65mm
innredning
osp panel. Enkelt listverk.
Badstuebenker i osp som vist på
tegning
INNVENDIG LISTVERK
Gerikter til dører 15x70 mm, Profilert furulist
og vinduer
Taklister
15x70mm, Profilert furulist (kan være
enklere i badstue)
Gulvlister
15x70mm, Profilert furulist
Listeklosser
Profilerte listeklosser i furu til dører og
vinduer
INNVENDIG TRAPP OG REKKVERK
Trapp (der hvor Buen Gruppen sine standard trapper.
vist på tegning)
Rekkverk
Buen Gruppen sitt standard rekkverk
til trapp og rundt trappeåpning
Hemsestige (der Buen Gruppen sine standard
hvor vist på
hemsestiger
tegning)