Petra Rüther, SINTEF Byggforsk

Comments

Transcription

Petra Rüther, SINTEF Byggforsk
Norsk bygningsfysikkdag, 26.11.2014
Tape – testing av bestandighet
Petra Rüther, Forskningsleder, SINTEF Byggforsk
Teknologi for et bedre samfunn
1
Påkjenninger
Solstråling
Regn
Frost
Teknologi for et bedre samfunn
2
Kilde: www.ikea.com
Levetider
Teknologi for et bedre samfunn
3
Akselerert aldring
Arrhenius ligning ‐ temperaturaldring
UV‐lys
Teknologi for et bedre samfunn
4
Akselerert aldring ‐ problemstilling
21 døgn i 38oC
Økt temperatur = mindre tid ?!
Akselerasjon
7 døgn i 114oC
Teknologi for et bedre samfunn
5
Testprogramm
Tape
Substrater
Prøveprogramm
2 typer dampsperretape 2 typer vindsperretape
Dampsperre (PE) hhv.
Vindsperre (2x) (PE, PP)
(2 uker klimakarusell)
24 uker varmealdring 70OC
Galvanisert stål
Tre
Malt tre
Glass
1750 prøvestykker 9 måneder testperiode
Teknologi for et bedre samfunn
6
Prøvemetode
Klimakarusell
Skjær
T‐peel
Teknologi for et bedre samfunn
7
Resultater
Prosentvis endring av T‐peel vs. Fersk materiale for en vindsperre tape
2 uker klimakarusell og 24 uker varmealdring Endring av T‐peel relatert til fersk [%]
20
Vindsperre PP
0
c
1
2
3
4
‐20
‐40
Vindsperre PP
Vindsperre PE
Vindsperre PE
Glass
‐60
Galvansiert stål
Tre
Malt tre
‐80
Aldring
Teknologi for et bedre samfunn
8
Ny retningslinje
Egne krav til tape vindsperre/undertak og dampsperre
‐
‐
Dampsperretape bør ikke utsettes for sollys og vann i byggeperioden
Vindsperretape tåler inntil cirka 6 måneder med væreksponering
Heftet bør ikke endres med mer enn 50%, hvis det endre med mindre enn 35% kan varmealdringen avkortes til 12 uker.
Teknologi for et bedre samfunn
9
Digital image correlation
Veien videre
Før
• Limit state – minstekrav til heft
• Et referansemateriale med omregningsfaktor
Etter
Teknologi for et bedre samfunn
10
Takk for oppmerksomheten
Teknologi for et bedre samfunn
11