TRÅDLØS DØDMANNSKNAPP

Transcription

TRÅDLØS DØDMANNSKNAPP
TRÅDLØS DØDMANNSKNAPP
Sikkerhet ombord
Funksjoner
Sikkerhet er det viktigste aspektet ved båtlivet. Skulle føreren falle over bord, er det viktig at båten stanser.
Problemet med dagens tradisjonelle dødmannsknapp er at mange ikke fester den til kroppen, fordi man vil
ha full bevegelsesfrihet ombord. Det er her CoastKey® kommer til sin rett.
Start/stopp
Med CoastKey®-enheten kan du starte og stoppe
motoren(e) innen en radius på opptil 15 meter.
Batteriet i CoastKey®-enheten har en levetid på
2-3 sesonger, eller 300 timer motordrift.
Tabell for overlevelse i vann
Vanntemperatur Tap av bevegelse Utmattelse eller
bevisstløshet
o
0.0 C
Forventet
overlevelsetid
Under 2 min
Under 15 min
15 - 45 min
o
o
Under 3 min
15 - 30 min
30 - 90 min
o
o
Under 5 min
30 - 60 min
1 - 3 timer
o
10 -15 min
1 - 2 timer
1 - 6 timer
o
30 - 40 min
2 - 7 timer
2 - 40 timer
o
1 - 2 timer
2 - 12 timer
3 timer - ubegrenset
2 - 12 timer
Ubegrenset
Ubegrenset
0.0 C - 4.5 C
4.5 C - 10 C
o
10 C - 15.5 C
o
15.5 C - 21 C
o
21 C - 26.5 C
o
26.5 C +
CoastKey® – trådløs
dødmannsknapp med
tilleggsfunksjoner
CoastKey® fungerer først og fremst som en trådløs dødmannsknapp. Dersom føreren skulle falle overbord,
brytes kommunikasjonen mellom båt og fører, og
motoren vil stoppe.
CoastKey® kommuniserer trådløst med båtens
tenningssystem. Dette gjør føreren i stand til å
bevege seg fritt ombord, med CoastKey®
-enheten hengende rundt halsen, eller festet til
bekledning. I tillegg kan enheten styre en
rekke funksjoner.
Flere store forsikringsselskap gir dessuten
rabatt på forsikringspremien dersom man har
CoastKey® installert.
Startsperre
CoastKey® fungerer også som en startsperre på
de fleste motorer. Denne aktiveres når tenningen
slåes av.
Tilt
CoastKey® kan kobles til motortilt /drev. Dermed
kan motoren(e) tiltes trådløst innen en radius på
opptil 15 meter.
Signallys
Signallyset aktiveres dersom føreren faller over
bord. Motoren vil da stanse, og signallyset tennes.
Lås
Den elektroniske tenningslåsen er koblet til motorens tenningssystem. Om enheten er mistet eller
forlagt, kan motoren likevel startes ved å taste inn
en firesifret pin-kode.
Vinsj/motorlokk
Alternativt kan tiltfunksjonen på CoastKey®enheten kobles til ankervinsj, motorlokk, etc.
Enheten vil da på samme måte styre disse
funksjonene trådløst.
Montering
CoastKey® monteres enkelt på de fleste bensinog dieselmotorer med plug and play kabler.
Anbefalt av proffene:
RIB-ADVENTURE AS
“Som profesjonell bruker med ca. 700 timers driftstid pr. år, er vi i RIB-Adventure ekstremt nøye med utstyret vi
benytter på våre båter. Vi har benyttet CoastKey siden 2007 og konstanterer at dette fungerer feilfritt.
CoastKey kombinerer sikkerhet med muligheten til å bevege seg fritt om bord uten å benytte “killcord”.
Dette gjør vår hverdag ombord enklere og settes pris på av våre piloter og kunder.
Våre båter er også bedre sikret mot tyveri, da CoastKey også fungerer som startsperre.”
Roy Andersen, Rib-Adventure AS
VERY USEFUL DURING SCIENCE OPERATIONS
“We have found the wireless kill cord to be very useful during science operations on our RIB.
The ‘crew’ often needs to assists the scientists with deployment of instruments and sampling equipment, or by
bringing divers and materials onboard. This cannot be done without leaving the steering wheel. Since we now can
move around freely onboard the RIB, we don’t need to worry about the safety function of a kill cord.
Most of the time the ‘traditional’ kill cord was not in use. The pilot was unable to move around – and the
engines would shut down when trying to.“
Dre Cattrijsse Research Infrastructure Flanders Marine Institute - VLIZ
Produsent: COASTKEY AS I Vestre Strandvei 77 I N-3482 Tofte I tlf: 32 27 88 88 I E-mail: [email protected]
Les mer på www.coastkey.no. For English version see www.coastkey.com