Bilfag, lette kjøretøy - Veiledning for skolekonkurranser

Comments

Transcription

Bilfag, lette kjøretøy - Veiledning for skolekonkurranser
Veiledning for skolekonkurranse
Bilfaget Lette kjøretøy
Utarbeidet av
Norges Bilbransjeforbund
Innledning:
Som en aktivitet for å fremme fagopplæring og kompetansenivået i bilfaget lette kjøretøy, er
skolekonkurranser noe bransjen ønsker å bruke som verktøy. Man ser at elever som deltar i slike
skoleaktiviteter strekker seg langt og høster godt faglig utbytte.
Skolekonkurransen skal gjenskape hverdagen en bilmekaniker opplever og står i til daglig. Den kan
inneholde arbeid innen de områdene som er listet i disse retningslinjene. En viktig del av dette er å
vise korrekte målinger og bruk av nødvendig verkstedutstyr for å løse diverse verkstedoppdrag.
Det vil være skoleelever på VG2 kjøretøy nivå som deltar på denne type konkurranse. Det er ikke gitt
at de skal klare alle elementer i oppgavene, men bør ha forutsetninger for å kunne løse dem. Elevene
skal ha en mulighet i oppkjøringen og gjennomføringen av konkurransen muligheten til å strekke seg
faglig mot et godt resultat. De skal ha noe veiledning underveis, slik at man unngår skader på
deltakere, dommere eller materiell, men ikke instrueres gjennom oppgaven slik at "alle" til slutt står
med full score.
Arrangement:
-
Skolekonkurransen bør ledes og koordineres av skolen lokalt.
Det bør delta elever fra flere skoler i fylket, men man kan også ha konkurransen innen egen
skole.
Man bør involvere lokal bilbransje og opplæringskontor.
En arbeidsgruppe bør har representanter fra: Skole, Bransje og opplæringskontor for faget.
En enkel prosjektplan bør utarbeides av den sammensatte arbeidsgruppen.
Oppgaver til konkurransen lages eller koordineres fra arbeidsgruppen.
Presse og Media koordineres av arbeidsgruppen.
1.
Introduksjon:
1.1
Navn på faget:
-
1.2
Bilmekaniker, bilfaget Lette kjøretøy, det norske utrykket for Automobile Technology, Light
Vehicle Technician, Euroskill - 5021, World Skill - 33.
Forklaring av fagets innhold.
Konkurransen er en individuell konkurranse
Den består av 4-8 konkurranseområder, og kan inneholde følgende systemgrupper:
-
Motor, mekaniske målinger
Styring, styreinnretninger, forstillingsdetaljer og kontrollmåling
Diesel og bensinmotor, diagnose av styrings systemer
Elektroniske systemer (unntatt pyrotekniske detaljer)
Bremsesystem, mekaniske og hydrauliske.
Dekk, felg og hjulutrustning
Drivverkssystemer, girkasse og drivlinje.
Understell og hjuloppheng.
1.3
Oppsett med konkurranseinnhold fra de ulike systemgruppene:
-
Service og vedlikehold,
Feilsøking og kontrollmåling.
Bruk av nødvendig mekanisk håndverktøy, verkstedutstyr, løftebukker mm.
Mekanisk måleverktøy, rettholt, bladsøker, skyvelære, mikrometer, måle-ur mm.
Elektronisk måleutstyr, multimeter og amperemeter.
Kunne sette seg inn i og lese teknisk litteratur.
Forholde seg til reglene for helse miljø og sikkerhet.
2.
Kompetanse og arbeidsomfang:
2.1
Generell kompetanse
-
Deltaker skal ha nødvendig kunnskap om å benytte eget verneutstyr som: Vernesko,
vernehansker, øyebeskyttelse, hørselvern og åndedrettsvern under de ulike
arbeidsoppgavene de skal foreta seg. De skal påse at arbeidet ikke kan skade dem selv, eller
andre i deres umiddelbare nærhet.
Deltakere skal kunne lese verkstedlitteratur som ligger fremlagt på oppgavestasjonen. Enten
i form av papirversjon eller benytte pc for å hente ut nødvendig digital informasjon som
verkstedlitteratur, koblingsskjemaer med mer.
Deltakere skal ha kunnskap om bruk av nødvendig mekanisk håndverktøy og hvordan kunne
bruke dette på en sikker måte.
Deltaker skal inneha nødvendig kompetanse for å kunne benytte mekaniske
måleinstrumenter: Mikrometer, skyvelære, måletråd, rettholt, søkerblad, måle-ur,
mekaniske måleinnretninger eks sylinderindikator.
Deltakere må ha nødvendig grunnkunnskap om betjening av verkstedutstyr som: Rulleprøver, løftebukker, sakseløftere, forstillingsapparat, eksosavsug og avgasstestere.
Deltaker skal kunne skrive ned måleresultater, fylle inn rapportskjemaer og måleskjema for
oppgaven.
Deltaker bør ha nødvendig basiskunnskap om utlesningsverktøy, scanntools, OBD
utlesningsverktøy, diagnoseapparater
-
-
2.2
Arbeid innen de ulike systemgrupper:
Modul
Kan inneholde:
Skal ikke inneholde:
Motor mekanisk
Demontering og montering av
alle motorens komponenter.
Boring og honing av sylinder.
Alle motormekaniske målinger.
Varmebehandling av
rådepinne mm for
demontering.
Maskinering av
motorkomponenter
Modul
Kan inneholde:
Skal ikke inneholde:
Styring og Hjuloppheng
Demontering og montering av
styrekomponenter og
hjulopphengs komponenter.
Test av støtdempere på
risteprøver.
Arbeid på luftfjæring
Arbeid på hydraulisk/Elhydraulisk tannstang og
elektrisk hjelpe-servo
Arbeid på styresnekker
4 Hjuls utmåling med
forstillingsapparat.
Bruk av diagnoseapparat
Bremsesystemer
Demontering og montering av
komponenter på
bremsesystem/ hydraulisk
bremsesystem.
Arbeid på Luft/Pneumatiske
bremsesystem
Bruk av retardasjonsmåler
Arbeid på skivebremser og
trommelbremser.
Arbeid på
parkeringsbremssystemet.
Kontroll og mekaniske
målinger.
Arbeid på ABS system
Bruk av diagnoseapparat
Dekk og felg
Arbeid på stålfelger og
aluminiums felger
Arbeid med seipemaskin eller
rillemaskin.
Arbeid på alle typer bildekk.
Bruk av piggemaskin.
Bruk av hjulomleggs-maskin og
avbalanserings maskin.
Vulkaniseringsarbeid
Beregning av hjulutrustning
ved bruk av STRO bok.
Modul
Bensinmotor diagnose
Dieselmotor diagnose
Elektriske systemer
Kan inneholde:
Arbeid og feilsøking på:
Skal ikke inneholde:
Arbeid på bensintank/pumpe
Tenning-systemer,
Direct coil systemer, DIS
Fordeler-frie systemer DLS
Eksos resirkulasjon EGR
Katalysator, lamdsasonde.
Bensininnsprøytning EFI.
Trykktesting og
gjennomstrømningsmåling av
bensin/drivstoffanlegg
Overhaling av innsprøytnings
dyser.
Bruk av diagnoseapparat
Bruk av avgassanalysator
Arbeid og feilsøking på:
Overhaling av dieselinjektorer
Diesel filter systemer
Glødeanlegg
Elektroniske dieselpumper
Common-rail systemer
Enhetsinjektorer
Arbeid på tank og
tilførselspumpe
Bruk av diagnoseapparat
Demontering av common-rail
komponenter, høytrykksrør
mm.
Arbeid på SRS systemer.
Bruk av røykgassmåler
Arbeid og feilsøking på:
Ladesystem
Startersystem
Lys system
Indre og ytre elektriske
karosseri systemer
Instrumenter
Can-nett , Multiplex og linbus
systemer.
Elektroniske styreenheter
Klimakontroll
Elektriske systemer innen:
Dører, vinduer, låser, speil,
soltak, vindusvisker, vasker,
etc.
Bruk av diagnoseapparat
Bruk av oscilloskop
Arbeid med partikkelfilter og
additiver.
Pyrotekniske løsninger for:
kollisjonsputer, belte
strammere, side kollisjons
enheter, nakkestøtter, med
mer.
Arbeid med kjølemiddel, R12,
R134a, R1234yf.
Kjølevæsker for radiator,
motorkjøling.
Modul
Kan inneholde:
Skal ikke inneholde:
Drivverk, girkasse, drivlinje
Arbeid med manuelle girkasser
Automatisk girkasse
Ut og Innmontering av girkasse
Variomatic CVT kasser
Arbeid på clutch og
koblingskomponenter
Dobbel clutch systemer
Demontering av hovedaksel
Pressing og skifte av
presstilpassede lager
Kontroll av utvekslingsforhold
Måling av mekaniske
synkronisering systemer.
Kontroll av
rullelager/glidelager
2.3
Oppsett av arbeidsstasjoner/ Oppgavestasjoner:
-
Oppgavene lages i henhold til punktene i 2.1.2.
Man bør ta hensyn til aktuell oppgavetid og at stasjonene skal resettes i løpet av kort tid.
Skoleoppgaver bør ha et tidsperspektiv på 45 minutter arbeid og 15 minutter resett.
Mal for skoleoppgaver er utviklet av NBF og kan benyttes i konkurransen.
Oppgavene skal lages med objektive bedømmingskriterier.
Rotasjonsplan er utviklet for konkurransen av NBF.
3
Dømming av konkurransen
3.1
Utvalg av dommere
-
3.2
Det skal være en dommer for hver arbeidsstasjon / oppgavestasjon.
Dommeren vurderes i forhold til inhabilitet av en utvalgt hoveddommer fra den nedsatte
arbeidsgruppen.
Man bør velge dommere som er fra bransjen, lærlinger, tidligere World Skills NM deltakere
eller folk som ikke er inhabile.
Bedømming
-
-
3.3
Dømmingen skal foregå etter oppsatt kriterieliste og kan ikke fravikes. Eventuelle rettelser
gjøres i samråd med hoveddommer.
Dommeren skal foreta objektiv bedømming, dvs at dommeren ikke kan synse og splitte opp
poengene som er satt som max-score i kriterielisten. Enten får deltakeren full poengsum eller
så får de null. Det er derfor ikke lov å benytte det vi kaller subjektiv bedømming der
poengene splittes og fordeles etter eget skjønn og synsing.
Det er særdeles viktig at dommeren følger med i arbeidet under hele konkurransen.
Dommer skal stanse arbeidet hvis han/henne ser noe som kan gå galt.
Deltaker kan kompenseres med litt tid, hvis det er problemer som ikke skyldes deltakeren
selv. Eksempelvis manglende verktøy, feil med utstyr eller uforutsette hendelser.
Dommeren har å påse at deltakeren føler seg godt ivaretatt under hele oppgavetiden.
Dommer kan hjelpe deltakeren litt, eksempelvis: Vri på en nøkkel, holde ett ratt, trykke inn
bremsepedal … osv.
Dommeren skal IKKE veilede deltakeren frem til en løsning, slik at deltakeren oppnår en
høyere poengsum enn fortjent.
Dommeren kan gi deltaker små tips eller hint hvis deltaker har stått fast i en gitt periode.
Dette må utøves likt for alle deltakerne av den aktuelle dommeren.
Ved tvist eller uenighet mellom dommer og deltaker, skal den utvalgte hoveddommer
påkalles.
Hoveddommer for skolekonkurransen er suveren i sin vurdering og kan ikke påklages.
Fordeling av poeng
-
Fordeling av poeng foregår etter 100 poengs skala, lik den som benytter i Euroskills og World
Skills International.
Dette for å ha det samme fordelingen som det internasjonale CIS systemet.
Seksjonene vil eksempelvis deles inn i flere subbkriterier. A1 HMS, A2 Lys-system, A3
Dørlåser, A4 Lade-system osv.
Det vil ikke være anledning for subjektiv bedømming, annet enn å bedømme om deltakeren
er ryddig eller ikke, men poeng utdelingen vil være fullt poeng eller 0.
Eksempel:
Seksjon
A
B
C
D
E
F
Kriterier
Subjektiv
0
0
0
0
0
0
Elektro
Forstilling/ Understell
Registerreim
Motormåling
Bremser
Hjul / Dekk
TOTAL:
3.4
Poeng
Objektiv
17,5
16,5
16,5
16,5
16,5
16,5
100
Total
17,5
16,5
16,5
16,5
16,7
16,5
100
Deltakerregler
-
3.5
Deltakere har ikke lov å benytte telefon, nettbrett, eller annet elektronisk utstyr medbrakt til
konkurransen.
Deltaker kan ikke ha åpen dialog med andre utenforstående under konkurransen.
Deltaker kan ha med drikke på konkurranseområdet, dog ikke alkoholholdig drikke.
Diskvalifisering
-
Ved tilfeller av dokumentert juks, kan deltaker bli diskvalifisert
Hvis deltakeren opptrer på en skjødesløs måte, kan deltakeren bli diskvalifisert fra
konkurransen.
Deltakere som stiller til konkurransen i ruset tilstand, diskvalifiseres fra konkurransen.
Deltakere som kommer for sent til konkurransens starttidspunkt kan bli diskvalifisert, trukket
i tid eller miste poeng for noen prosedyrer etc.
Det skal være tungtveiende å utestenge en deltaker fra en konkurranse, men hoveddommer
vil avgjøre dette i samråd med alle dommere.
For Norges Bilbransjeforbund
09.12.2014
Vidar Halby Strande