Elektriske anlegg

Transcription

Elektriske anlegg
Ny utgave 2010
Vg2 elektro
Teori med
praktiske
øvinger
Kunnskapsløftet
Svein Johnsen
Elektriske anlegg
Vg2 elenergi
Illustrasjoner til
Elektriske anlegg Vg2
elenergi
Kapittel 4
Illustrasjonene kan brukes fritt i undervisningen
© Elforlaget 2010
Flyttbar
Handholdt
Stasjonær
Figur 4.1
Elektrisk energi – Elektriske apparater og utstyr
191
Figur 4.2
192
Elektrisk energi – Elektriske apparater og utstyr
Figur 4.3
Elektrisk energi – Elektriske apparater og utstyr
193
Magnetiseringsvikling
C
Anker
230 V
Figur 4.4
194
Elektrisk energi – Elektriske apparater og utstyr
C
C
230 V
C
Elektronisk
styrekort
Hastighet
Figur 4.5
Dreieretning
Hjelpevikling
Hovedvikling
C1
C1
C2
n
C
Enfasemotor med
driftskondensator
Figur 4.6
Enfasemotor med driftsog startkondensator
Trefasemotor koblet
for enfasedrift
Kortslutningsring
Figur 4.7 Skyggepolmotor
Elektrisk energi – Elektriske apparater og utstyr
195
Figur 4.8 Varmeelement steikeovn
196
Elektrisk energi – Elektriske apparater og utstyr
Figur 4.9 Kokeplater i komfyrtopp
Figur 4.10 Eksempel på regulerbryter for kokeplater
Elektrisk energi – Elektriske apparater og utstyr
197
Figur 4.11 Induksjonsovn
198
Elektrisk energi – Elektriske apparater og utstyr
Figur 4.12
Elektrisk energi – Elektriske apparater og utstyr
199
Figur 4.13 Eksempel på elektrisk koblingsskjema for en vaskemaskin
200
Elektrisk energi – Elektriske apparater og utstyr
Figur 4.14
Elektrisk energi – Elektriske apparater og utstyr
201
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Figur 4.15
202
Elektrisk energi – Elektriske apparater og utstyr
hermetisk kompressor
trykkrør
kondensator
væskefilter
fordamper
varmeveksling
sugerør
servicestuss
koblingsboks
termostat
kapillarrør
Figur 4.16
Elektrisk energi – Elektriske apparater og utstyr
203