Skriftligt omdöme i slöjd årskurs 4

Transcription

Skriftligt omdöme i slöjd årskurs 4
Skriftligt omdöme i slöjd årskurs 4
Kunskapskraven ni strävar mot i årskurs 4 ska vara uppnådda senast i årskurs 6. I det
skriftliga omdömet har vi gjort en bedömning över hur långt du kommit på din väg mot att
nå de här kunskapskraven.
I omdömet står kunskapskraven på lättare svenska och vi har markerat en bedömning på de
sju olika slöjdkraven utifrån:
På väg = du har inte riktigt uppnått målet ännu, du har kommit en bit på väg och har
goda chanser att nå kravnivån i årskurs 6
Bra = du är godkänd och du gör det som beskrivs ganska noggrant, ganska bra, med viss
hjälp, på ett enkelt sätt
Mycket bra! = du godkänd och strävar mot de högre bedömningarna kunskapskraven i
årskurs 6 för det som beskrivs här.
Eftersom ni nu går i årskurs 4 och det är drygt ett och ett halvt år tills ni ska få era första
betyg i slöjd är det helt ok att befinna sig på ”På väg”. Det finns flera slöjdmoment som vi
ännu inte hunnit arbeta med. Exempelvis har alla elever i årskurs 4 fått ”På väg” på
kravnivån nummer 7: ”TOLKA: Du kan förstå vad olika slöjdföremål kan berätta. Du kan prata om
symboler, färg, form och material.” Det beror på att vi ännu inte arbetat med symboler i slöjden.
Det kommer vi att göra längre fram.
Din uppgift som elev är att alltid försöka göra ditt bästa. Var nyfiken, kreativ och försöka att
sträva vidare mot nya kunskaper.
Lärarens förslag till utvecklingsplanen är tips för vad du bör satsa på för att ha goda chanser
att nå alla kravnivåerna i slöjd i årskurs 6.
Torsdagen den 21 mars klockan
Hör av er om ni undrar över något!
Hälsningar
14.30-16.15 är ni välkomna till
slöjdsalarna om ni vill träffa oss
slöjdlärare och fråga om något
Birgitta Cederberg, textilslöjd
kring bedömningen.
Elisabet Jagell, trä- och metallslöjd
Mer information om slöjden hittar
ni på www.slojdsalarna.se
Växthuset, 130306

Similar documents