Vänsterpartiet Olofström V-kuriren 2013/14

Transcription

Vänsterpartiet Olofström V-kuriren 2013/14
Vänsterpartiet
Olofström
V-kuriren 2013/14
Medborgare, vakna innan det är
försent!
Alliansen med Mod​erat
erna i spetsen har
ökat avståndet i vårt
klassamhälle. De som
var fattiga är nu fattigare och de som var
rika är nu rikare, detta
helt i linje med den
politik som de för.
Privatiseringar inom vård,
skola och omsorg har vi
kunnat följa i media så gott
som varje vecka och hur väl
många av de privata aktörerna sköter detta, eller? Man
ska inte tjäna pengar på den
välfärd som en gång byggts
upp, alla ska kunna få ta del
av kakan på samma villkor,
fattig som rik.
inom vård, skola och omsorg
utan vinsten ska gå tillbaka
för att stärka och utveckla.
Alla skattesänkningar och
momssänkningar måste ju
tas ifrån något annat och det
har ju Alliansen fixat. Vi säljer
ut Sverige och låter utländska
privata högriskkapitalbolag
köpa skolor, vård och omsorgsinrättningar så att de
kan fylla sina bankkonton
långt härifrån.
Hur viktig är den ”lilla” människan?
Morgan Bengtsson
Ordförande
Vänsterpartiet Olofström
Den grundläggande principen vid fördelning av skattemedel till vård, skola och omsorg ska vara att det ska ske
efter människors behov och
inte efter företags möjligheter
till lönsamhet. Vinstsyftande
företag ska inte kunna bedriva verksamhet med skattemedel i kärnverksamheten
Kontakt
Kontakta gärna oss
i lokalföreningen
Vänsterpartiet i Olofström.
Morgan Bengtsson
[email protected]
tel. 0735-082776
Hemsida
http://blekinge.vansterpartiet.se/
olofstrom
Facebook
“Vi som sympatiserar med
Vänsterpartiet i Olofström”
Bli medlem.
Gåmed i kampen för
frihet, jämlikhet och
rättvisa. Bli medlem i
Vänsterpartiet
www.vansterpartiet.se, tel.08-654 008 20
Ung Vänster.
www.ungvanster.se
Erik Ohliv
0705-529711
[email protected]
Vänsterns Studentförbund
jonna@vansterstudenterna.
se
Rätt till heltid i Olofströms kommun
Vänsterpartiet föreslår
att alla kommunanställda i Olofström ska erbjudas rätt till heltidanställning. Det ofrivilliga
deltidsarbetet drabbar
främst kvinnor och är
därför en central fråga
för jämställdheten
mellan kvinnor och
män.
- Som kommun ska vi föregå
med gott exempel. Inom
äldreomsorgen har rätt till
heltid redan genomförts
och det finns ett löfte om att
hela socialförvaltningen ska
omfattas av reformen. Nu
är det dags att ta nästa steg
och låta samtliga anställda i
kommunen omfattas av rätt
till heltid, säger Ted Bergdahl,
ledamot i kommunfullmäktige.
Enligt lönestatistiken från
den 31 mars 2013 arbetade
37,6 procent av kvinnorna
med tillsvidareanställning i
Olofströms kommun deltid. I
absoluta tal handlar det om
328 tjänster av 872 totalt.
- Vänsterpartiet menar att det
ska vara möjligt för alla som
arbetar att försörja sig på sitt
arbete. För den som jobbar
deltid kan det vara svårt att
klara sin egen och sina barns
försörjning. Deltidsarbete
innebär inte bara mindre
pengar i lönekuvertet varje
månad. Deltidsarbetare har
också sämre löneutveckling
och lägre ersättning från
socialförsäkringarna, arbetslöshetsförsäkringen och
pensionssystemet. Det är
dessutom svårare att utveckla sin yrkesroll och göra
karriär om man har ett deltidsarbete, säger Ted Bergdahl.
Utgiven av Vänsterpartiet i Olofström: För mer information gå in på www.vansterpartiet .se
Värst är det självfallet för
ensamstående föräldrar med
barn, av vilka majoriteten
är kvinnor. I branscher där
majoriteten av de anställda
är män har det under lång tid
varit möjligt att organisera arbetet utan någon större omfattning av ofrivillig deltid. Det
måste rimligtvis vara möjligt
även inom kvinnodominerade
branscher.
Vänsterpartiet föreslår:
• Att alla kommunalt anställda ska ha
anställningsbevis på
heltid
• Att alla kommunalt
anställda som önskar
deltid ska ha rätt att
ansöka om och gå ned i
arbetstid under den tid
de önskar
• Att alla tjänster som
utlyses i kommunen
ska vara på heltid, med
möjlighet att gå ner i
tid för den som så önskar
Läs mer om Vänsterpartiets
kampanj Alla är värda ett bra
jobb på www.vansterpartiet.
se/brajobb.
Ted Bergdahl
Vänsterpartiet är det enda av riksdagspartierna som, utan undantag,
vill garantera att vård skola och
omsorg inte säljs ut till
privata vinstintressen.
Vi vill att den verksamhet som vi gemensamt
betalar med skattepengar ska vara kvar i
vår gemensamma offentliga regi.
Vi anser inte att man ska få
driva offentlig skattefinansierad verksamhet i vinstdrivande syfte eftersom vi inte
tycker att skattepengar ska
delas ut till rika aktieägare
eller hamna hos riskkapitalbolag utomlands etc.
insyn som finns i offentlig
verksamhet som gör att fel
och brister snabbt kan offentliggöras och åtgärdas.
Denna insyn finns inte i privata verksamheter även om de
använder våra skattepengar
till sin finansiering.
Jennie Johannesson
Gruppledare (V) Olofström
Vi tycker också att det är
viktigt med den lagstadgade
Vänsterpartiet vill avskaffa ”håltimmar” i vården.
Den som valt att arbeta inom
vården får acceptera förhållandevis låga löner, tungt
och slitsamt arbete som
ställer stora krav på flexibilitet och tålamod. Mycket av
arbetet är förlagt på kvällar,
nätter och helger när många
av oss andra är lediga och
tillbringa tid med familj och
vänner. Att dessutom kräva
att man ska gå till jobbet två
gånger/dag är att utnyttja
människor.
Nu vet jag att det självklart
också finns mycket arbetsglädje som uppväger
dessa arbetsförhållanden,
men i en situation där vi
vill vara en attraktiv arbetsgivare kan vi inte ha
dessa dåliga arbetsvillkor.
Vänsterpartiet kräver
genom en motion till
fullmäktige att man
snarast möjligt avskaffar ”håltimmar” inom
vården i Olofströms
kommun.
Vänsterpartiet föreslår att
”kompiskort” för psykiskt funktionsnedsatta erbjuds.
Med tanke på att Olofström
är årets kulturkommun
vill vänsterpartiet även att
kulturen ska vara tillgänglig
för personer med psykisk
funktionsnedsättning. För
denna grupp handlar det
Skolan ska inte delegera ansvaret för
barnens utbildning till
föräldrarna. Både lärare
och barn ska slippa
stress, kunna gå hem
från sitt arbete och faktiskt vara lediga.
- Vänsterpartiet är en garant
för att lärartätheten inte kommer att minskas i Olofströms
skolor.
- Vänsterpartiet ser mycket
negativt på hemläxor om det
inte finns ett pedagogiskt
syfte med läxan. Elever har
olika förutsättningar. Alla
föräldrar kan inte sitta ner
med barnen och diskutera tjugo mattetal. Vi förstärker en
ojämlikhet genom att skicka
hem läxor.
I stället vill vi att alla skattepengar ska gå direkt in i
vården, skolan och omsorgen
för att säkerställa kvalitet,
bemanning etc.
Många av våra kommunanställda, särskilt inom vården,
tvingas köra till jobbet två
ggr/dag detta är inte rimligt.
Har man dessutom små
barn, ska man lämna dem
till barnomsorg två ggr/dag.
Många pendlar till jobbet
och får då stora bensinkostnader.
Vänsterpartiet i Olofström har tagit
ett beslut: Vi vill att läxorna i
huvudsak görs i skolan.
sällan om tillgänglighet i form
av handikappvänliga toaletter
eller ramper etc. Utan i stället
handlar det många gånger
om att ekonomin inte tillåter
några guldkanter så som ett
bio-besök en konsert, teater,
- Vänsterpartiet vill stärka
elevernas framtida möjligheter att tillgodogöra sig
självstudier och göra “läxor”
under skoldagen. Studieteknik och effektivitet i skolarbetet måste eleverna få lära
sig i skolan.
- De hemläxor som av
pedagogiskt syfte görs,
måste följas upp av lärarna
på lektionstid, annars är de
helt meningslösa enligt den
senaste forskningen.
en del av undervisningen till
föräldrarna , vilket naturligtvis har stärkt orättvisorna
och försvårat möjligheterna
att nå högre utbildning för
elever från resurssvaga hem.
I slutändan gör det att barn
till föräldrar som har gott om
pengar, får en bättre utbildning än barn till föräldrar som
inte har lika gott om pengar.
För ingen förälder kommer att
bortprioritera mat på bordet
för läxhjälp (tack och lov för
det!) Ännu en sak som ökar
klyftorna i samhället. Kunskap och pengar åt de rika,
ja, resten fattar ni själva.
Läxhjälp med Rut- bidrar inte
bara till att bevara det orättvisa hemläxsystemet, det
förstärker och konserverar
det. Det enda vettiga är
att avskaffa Rut-avdraget
för hemläxorna och istället
genomföra en reform med
flera lärare och mer lärarledd
undervisningstid.
- Vänsterpartiet sätter
barnen i centrum och
vill ha Sveriges bästa
och mest rättvisa skola
i Olofström.
Ivan Todorov
- Vänsterpartiet anser att det
är i skolan det behövs mer
undervisning, inte i hemmen. Överhuvudtaget är
den traditionella formen av
läxor en kvarleva från svunna
tider, som mer än något annat bidrar till att elever från
resurssvaga hem halkar
efter. Skolan och lärare har
alltför länge fått överlämna
fritidsaktiviteter eller liknande.
Personer med psykisk funktionsnedsättning är den grupp
i samhället som har sämst
ekonomiska förutsättningar,
det visar all statistik.
Tanken med ett ”kompiskort”
är att innehavaren av ett
sådant kan gå tillsammans
Utgiven av Vänsterpartiet i Olofström: För mer information gå in på www.vansterpartiet .se
med en kompis eller annan
stödperson till kostnaden av
ett inträde. Detta skulle dels
minska risken för isolering,
och dels öka möjligheten för
att kulturen når fler människor
samt förhoppningsvis öka
välbefinnandet som kultur/
fritidsaktiviteter kan ge.
Jennie Johannesson