Uppsatsseminarier, AoP

Transcription

Uppsatsseminarier, AoP
Uppsatsseminarier, AoP-C, vt 2014
Examinator: Agneta Hugemark
Onsdag 4/6, lokal: 3-0014
08.15
Författare:
Amanda Hägglund
Matilda Berglund
Moisander
Uppsats:
Att styra genom tydlighet
Opponenter:
Sofia Eriksson
Malin Norgren
Uppsats:
Förändring för kvalitet
Opponenter:
Alexander Dahlberg
Frida Rudolfsson
9.15
Författare:
Kim Bernström
Emmy Eklund
Uppsats:
Idealfarmaceuten
Opponenter:
Katinka Bergengren
Caroline Robertsson
10.15
Författare:
Alexander Dahlberg
Frida Rudolfsson
Uppsats:
Vem sitter du bredvid idag?
Opponenter:
Matilda Berglind
Moisander
Amanda Hägglund
13.15
Författare:
Sofia Eriksson
Malin Norgren
Uppsats:
”Följ oss på Facebook”
Opponenter:
Magdalena Reiman
Camilla Wohlin
14.15
Författare:
Katinka Bergengren
Caroline Robertsson
Uppsats:
En fängslande kultur
Opponenter:
Kim Bernström
Emmy Eklund
9.15
Författare:
Magdalena Reiman
Camilla Wohlin
Torsdag 5/6, lokal: 3-0014