Inbjudan till samrådsmöte på Tetra Pak

Comments

Transcription

Inbjudan till samrådsmöte på Tetra Pak
Inbjudan till samrådsmöte på Tetra Pak
Tetra Pak är världens ledande företag inom process- och förpackningslösningar för
livsmedel. Tetra Pak på Råbyholm är industrigruppens största utvecklings- och
produktionsenhet, utbildningsenhet för teknisk service samt visningsfabrik. Vid
anläggningen sker tryckning och beläggning av förpackningsmaterial. Produktionsmängden uppgår till, som mest, 4000 miljoner standardförpackningar per år.
Anläggningen på Råbyholm har drygt 2 500 anställda.
Tetra Pak har tillstånd enligt Miljöskyddslagen att bedriva verksamhet på Råbyholmsområdet. 1999 fick Sverige en ny miljölagstiftning då Miljöskyddslagen ersattes med
Miljöbalken. Nu finns det önskemål från miljömyndigheterna att företag med tillstånd enligt
Miljöskyddslagen ska ompröva sitt tillstånd så att det anpassas till den nya lagstiftningen.
Tetra Pak har därför valt att frivilligt ompröva tillståndet för verksamheten på Råbyholm.
Omprövningen omfattar inga förändringar eller utökningar av verksamheten och nytt
tillstånd enligt Miljöbalken innebär ingen utökad eller ändrad påverkan på omgivningen.
Enligt Miljöbalken 6 kap. 4§ ska, innan en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas,
ett tidigt samråd hållas med Länsstyrelsen, kommunens miljöförvaltning och enskilda
personer som kan tänkas bli berörda av den planerade verksamheten. Den 30 juni höll
Tetra Pak samråd med Länsstyrelsen och Miljöförvaltningen. VA SYD deltog också i
samrådsmötet.
Som närmast boende eller verksamhetsutövare intill Tetra Pak på Råbyholm är du
inbjuden till samråd torsdagen den 22 september klockan 18 till ca 20 där information om
ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen ges. På detta möte är du välkommen att
lämna synpunkter. Synpunkter kan även framföras skriftligen eller per telefon till
Catharina Ekman, telefon 046-36 22 28, [email protected], eller Carina
Clapper, telefon 046-36 17 50, [email protected] Synpunkterna ska ha
lämnats senast 20 september.
Skriftlig information finns tillgänglig i huvudreceptionen på Ruben Rausings gata.
För att närvara krävs personlig anmälan senast 15 september till Fredrik Olofsson, telefon
046-36 12 89 eller via mejl [email protected] Du är välkommen till
huvudreceptionen på Ruben Rausings gata klockan 18. Vi bjuder på något litet att äta och
dricka.
Med vänliga hälsningar
Göran Harrysson
Verkställande direktör, AB Tetra Pak