Biologi och livets uppkomst

Transcription

Biologi och livets uppkomst
1
Instuderingsfrågor till biologiprov vecka 46
Provet omfattar:


Läroboken sidorna:
8- 14, 18- 19, 40- 43, 50-63, 72-74, 398- 405
Lektionsanteckningar
Biologi och livets uppkomst
1. Livets träd förklarar hur man tror att utvecklingen gått till.
Vilka organismer tror man var de första och hur såg den vidare utvecklingen ut.
Förklara och motivera ditt svar. Se bild i läroboken sid. 13.
2. Några ungdomar diskuterar livets uppkomst.
Vilka har fel? Motivera ditt svar.
A) Livet har troligen utvecklats från enkla celler som liknade bakterier.
B) Vissa molekyler hade förmåga att kopiera sig själva, det var en förutsättning för
livet.
C) Liv på jorden skulle vara möjligt även utan solen.
D) Det första livet var beroende av det syre som fanns i haven.
3. a) Vilken levande organism saknar cellkärna?
b) Vad var troligtvis den första levande organismen på jorden?
c) Hur förökade de sig?
4. De blågröna bakterierna bildade ett ämne som förändrade livet på jorden. Vilket?
5. Vad kallas förändringar i DNA som kan ge nya och oväntade egenskaper?
6. Vad behöver alla levande organismer för att leva?
Nämn minst tre olika saker.
2
7. För cirka 200 miljoner år sedan hade jorden en enda kontinent som kallades Pangea.
Sedan splittrades denna kontinent och blev flera kontinenter. Hur kan detta ha
påverkat uppkomsten av nya arter?
8. En cell kan bestå av flera olika delar, så som DNA, cellkärna, cellvägg, cellmembran,
mitokondrie, ribosom, vakuol och kloroplaster. Välj en celltyp och beskriv vad den
innehåller och varför den skiljer sig från de övriga.
a) Vilka delar har växtcellen som djurcellen saknar?
b) Vilken är den viktigaste skillnaden mellan en svampcell och en växtcell?
9. Svampar kan leva på tre olika sätt, beskriv dessa så utförligt du kan.
10. Nedan finns fyra små akvarier som har stängts med tätslutande lock.
A
Vatten
B
Vatten
Grön vattenväxt
C
Vatten
Grön vattenväxt
D
Vatten
Grön vattenväxt
Grodyngel
a) Anta att akvarierna förvaras en dag i dagsljus. I vilket
akvarium finns det mest syrgas när det blir kväll? Förklara svaret.
b) Anta att akvarierna förvaras en natt i mörker. I vilket akvarium finns det mest
koldioxid när det blir morgon? Förklara svaret.
Växter och djur
11. a) Vad hette vetenskapsmannen som inordnade alla djur och växter efter ett speciellt
system?
b) Kan du förklara hur han namngav växterna och djuren.
12. Anta att du är biolog och vill forska om varför almarna (Ulmus Glabra) håller på att dö
ut i Sverige. Vilken nytta har du av det vetenskapliga namnet, om du vill diskutera din
forskning med en rysk biolog?
3
13. Vilka funktioner har fröväxtens olika delar?
Använd dig av orden: blomma frö, frukt, blad, stjälk, rot
14. Nedan ser du en bild av en blomma, beskriv pollineringen så noga du kan och använd
dig av de nyckelorden du lärt dig.
Evolution och naturligt urval
15. Vem var vetenskapsmannen som presenterade teorin om evolution och naturligt urval.
a) Vad hette han?
b) Förklara de båda begreppen.
16. Varför tror du att fossil haft sådan stor betydelse för att kunna förstå hur livet har
utvecklats?
17. Hur tror du att Darwin skulle förklara utvecklingen av giraffens långa hals?
18. Vad krävdes för utveckling hos djuren för att klara ett liv på land?
Ta upp minst fyra olika förändringar.
19. Kan du förklara varför häst och åsna inte tillhör samma art, medan en pudel och en tax
gör det?
4
20. Hur hänger det ihop? Beskriv bilderna så noga du kan.
Använd dig av orden: organ, organsystem organism, vävnad, cell, DNA.
Beskriv så noga du kan och ge gärna exempel.
21. Isbjörnar och brunbjörnar ser mycket olika ut men de är ändå släkt. De har genom
evolutionen anpassats till olika klimat och bland annat fått olika päls och fettlager.
Vilket alternativ stämmer? Ringa in rätt svar.
A. Det kalla klimatet på Grönland har gjort att pälsen på björnar växer. Då blir pälsen
tjockare än den normala vinterpälsen om de flyttas dit.
B. De björnar som putsar sin päls noga får tjockare päls så att de håller värmen bättre.
C. De björnar som har tjock päls överlever bäst i det kalla klimatet på Grönland. Då blir det
till slut bara sådana björnar kvar.
D. De björnar som bor på Grönland äter fetare mat och får därför tjockare päls.
Naturvetenskapliga arbetsmetoder
22. I ett vetenskapligt arbete ska vissa moment ingå. Förklara dessa.
a) Hypotes
b) Resultat
c) Slutsats
23. Att skapa exakta kopior av växter eller djur kallas kloning. Enäggstvillingar är
exempel på naturliga kloner. Konstgjord kloning används bland annat i odlingar av
växter. Försök med konstgjord kloning har gjorts på djur. Här följer några påståenden
om kloning.
A) Det är bra att klona djur för då kan vi få mycket billig mat.
B) Genom försök med kloning har vi utvecklat nya botemedel till sjukdomar.
C) Man bör inte leka med Guds skapelse.
5
D) Undersökningar visar att ungdomar inte gillar kloning. De tycker att människor
ska få vara olika.
a) Ringa in det påstående som bygger på naturvetenskap.
b) Förklara varför det påståendet bygger på naturvetenskap.