Arbetsblad-Elevator-Pitch-Worksheet-svenska-Almi

Transcription

Arbetsblad-Elevator-Pitch-Worksheet-svenska-Almi
SRI International’s Elevator Pitch Worksheet
Value Creation Partnership Program
Välj en innovation, ett projekt, en affärsidé
Titel: ____________________________________
Inledning
HOOK
Publik: ___________________________________
Kund: ____________________________________
Beskriv kundens,
marknadens viktiga,
verifierade, Behov
Vad är problemet?
NEED
Förklara det unika,
specifika Angreppssättet
att tillfredsställa detta
viktiga behov?
APPROACH
Beskriv den kvantifierade
Nyttan i relation till
kundens kostnad,
Värde = Nytta/Kostnad
BENEFIT PER COST
Vilka är Konkurrenterna
eller andra alternativ som
kan tillfredsställa
behovet?
COMPETITION
Avslutning
CLOSE
Översatt från original ©2013 SRI International