Repetitionsuppgifter Kroppen

Transcription

Repetitionsuppgifter Kroppen
Repetitionsuppgifter Kroppen
1) Vad händer med födan i
a) munnen
b) magsäcken
c) tolvfingertarmen
d) tunntarmen
e) tjocktarmen
2) Vilka funktioner har blodet?
3) Vad är en
a) artär
b) ven
c) kapillär
4) Beskriv blodets väg genom de två kretsloppen. Gärna med figur.
5) Beskriv hjärtat och dess delar.
6) Vilken funktion har klaffarna?
7) Vilken funktion har
a) röda blodkropparna
b) vita blodkropparna
c) blodplättarna
8) Beskriv vad som händer när en bakterie kommer in i ett litet sår.
9) Vilka olika sorters lymfocyter finns det?
10) Beskriv hur de olika typerna av lymfocyter arbetar.
11) Beskriv hur det går till när vi blir immuna mot en sjukdom.
12) Beskriv hur det fungerar med vaccin.
13) Vilken funktion har huden?
14) Beskriv hudens olika skikt.
15) Vilka olika sorters benvävnad finns det?
16) Hur är en led uppbyggd? Gärna figur.
17) Vilka olika huvudtyper av leder finns det?
18) Vad är det för skillnad på tvärstrimmig och glatt muskulatur?
19) Kroppen har två signalsystem. Vilket är det
a) långsamma
b) snabba
20) Vad är CNS – centrala nervsystemet?
21) Vad är det för skillnad på somatiska och autonoma nervsystemet?
22) Vilka två system delas det autonoma nervsystemet in i?
23) Vad är det för skillnad på en motorisk och en sensorisk nerv?
24) Rita en nervcell.
25) Hur fungerar en nervimpuls?
26) Vad är en synaps och vad händer där?
27) Vilken funktion har myelinet?
28) Vad är det för skillnad på ett neuron och en nerv?
29) Vad är ett hormon?
30) Ge tre exempel på hormoner och funktioner som de har.
31) Vad är hypofysen för något?
32) Vad innehåller hjärnans bark respektive märg?
33) Var på hjärnans yta hittar man de områden som sköter känsel och rörelse?
34) Ge exempel på några centra i hjärnan.
35) Vad är limbiska systemet?