Prov på nervsystemet, år 9

Transcription

Prov på nervsystemet, år 9
Inlämningsuppgift om nervsystemet
Lämna in svaren senast_________
Ditt namn:______________________________________
Klass:______________
1. Beskriv vad en nervimpuls är.
2. Vilken hjärnhalva ansvarar för tal, skrift och det logiska tänkandet?
3. Vad är skillnaden mellan en sensorisk nerv och en motorisk nerv, vilken är vilken?
4. Skriv dit rätt namn på nervcellens delar:
a
b
e
c
f
d
5. Beskriv nervimpulsens väg vid en reflexrörelse. Varför är det viktigt att vi har t ex
blinkreflexen?
6. Sniffare andas bland annat in lösningsmedel som löser upp fett. Varför är det skadligt för
nervsystemet? Beskriv vad som kan hända och vad det får för effekter.
7. Rita och berätta om hur en nervimpuls överförs mellan en synaps och en muskel.
8. På vilket sätt påverkas människokroppen av ett gift som blockerar signalämnet som
utsöndras vid musklerna? Beskriv varför!
9. Hur påverkas nervsystemet av heroin och morfin? Varför blir man beroende?
10. Varför kan man bli blind av att slå i bakhuvudet? Förklara noga (rita om du vill)!
11. Beskriv det autonoma nervsystemets två delar. Ange deras namn och hur de påverkar
kroppen! Vad har vi får nytta av att ha dessa två olika system?