Klagomålsblankett - Eudora Internationella Förskola

Transcription

Klagomålsblankett - Eudora Internationella Förskola
Klagomålshantering
Eudora Internationella Förskola
Datum:
Avdelning:
Barnets namn:
Förälders namn:
Beskriv kortfatta det du vill framföra:
Ort och datum:
Namnteckning:
Namnförtydligande:
1