Inläsningsblad fysik, energi

Transcription

Inläsningsblad fysik, energi
Inläsningsblad inför prov i fysik om energi och kärnfysik, åk 9, ht 14
Energi i teorin
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
I vilka olika former kan energi vara? Hur lyder energiprincipen och vad innebär den? Ge flera exempel på energiomvandlingar. Skulle man kunna tillverka en evighetsmaskin, förklara? I vilka enheter mäter man elektrisk effekt och energi? Hur beräknar man effekten? Hur har människan använt sig av sina kunskaper om överföring av energi mellan olik former. Beskriv hur solens energi kan omvandlas till olika former innan den strålar ut igen. Vår energiproduktion
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Beskriv enkelt principen för en generator. Ge exempel på när vi använder vi den? Hur fungerar en ångmaskin och vilka andra kraftverk liknar det? Från vilka energikällor får vi i Sverige vår el? Hur tror man att vårt stora användande av energi kommer att påverka människans liv på sikt? Hur fungerar de olika kraftverken, beskriv vilka energiomvandlingar som görs. Skriv om för och nackdelar med de olika kraftverken.? Kärnfysik
1. Hur är en atom uppbyggd (rita)? 2. Förklara följande begrepp: Elektron, proton, neutron och atomnummer 3. Vad är radioaktiv strålning? 4. Vad är fission? 5. När använder vi oss av fission? 6. Förklara följande begrepp: Masstal och isotop 7. Beskriv alfastrålning: 8. Beskriv betastrålning: 9. Beskriv gammastrålning: 10. Vad innebär halveringstid? 11. Vad är fission och hur använder vi oss av den? 12. Vad innebär kol 14 metoden? 13. Vad är det för skillnad på det som händer i ett kärnkraftverk och i en atombomb. 14. Ge exempel på forskningsområden för att hitta nya metoder att få användbar energi.