Instuderingsuppgifter cell, föda, matspjälkning.pdf

Transcription

Instuderingsuppgifter cell, föda, matspjälkning.pdf
Instuderingsuppgifter Människokroppen
Cellen (s.11 + 202-205)
1. Vilken uppgift i cellen har
a. cellkärnan
b. cellmembranet
c. mitokondrierna
2. Hur bildas det nya celler?
3. Förklara varför man kan säga att allt liv på jorden är beroende av de gröna växterna.
4. Var sker
a. fotosyntes
b. cellandning
5. Vad händer vid
a. fotosyntes
b. cellandning
6. Varför kallar man fotosyntesen vid en omvänd cellandning?
7. Cellerna är beroende av syre och näring, men hur får cellen tag i dessa ämnen?
8. Ge exempel på olika celltyper och förklara vad de gör i kroppen.
9. Vad är en vävnad?
10. Förklara skillnaden mellan vävnad och organ.
11. Förklara vad som händer med celldelningen av hudceller om man skär sig i fingret
med en kniv.
12. Vad är skillnaden mellan godartade och elakartade tumörer.
13. Hur bildas en tumör?
14. Vad är en metastas?
15. Vad orsakar cancer?
16. Nämn 3 olika behandlingar av cancer.
17. Vad är en stamcell?
Födan (s.208-211)
18. Ge exempel på några olika kolhydrater.
19. Vad bör jag äta för att få i mig kolhydrater?
20. Ange några matvaror som innehåller mycket fett.
21. Vad är fettmolekylerna uppbyggda av?
22. Nämn fettets användningsområden i kroppen.
23. Vad är protein uppbyggt av?
24. Vad bör jag äta för att få i mig protein?
25. Vad menas med essentiella aminosyror?
26. Nämn några viktiga mineralämnen som kroppen behöver.
27. Vilka vitaminer behöver vi?
Matspjälkningen (s.212-219)
28. Hur lång tid tar det för maten att passera från munnen till ändtarmen?
29. Beskriv munhålans uppgift.
30. Vad är skillnaden mellan permanenta och tillfälliga tänder?
31. Beskriv vad som händer i svalget och matstrupen.
32. Vad händer i magsäcken?
33. Vilken är saltsyrans uppgift i magsäcken?
34. Var sitter tolvfingertarmen?
35. Vad sönderdelar bukspottet från bukspottskörteln?
36. Var bildas gallan?
37. Vilken är gallans uppgift i matspjälkningen?
38. Vad sker i tunntarmen?
39. Varför är tunntarmens insida veckad, i tarmveck och tarmludd?
40. Vilka två uppgifter har levern?
41. Vad händer i tjocktarmen?
42. Vilken nytta har vi av colibakterierna i vår tjocktarm?
43. Varför är det viktigt att äta fiberrik kost som innehåller mycket cellulosa?
44. Varför måste man borsta tänderna varje dag?
45. Beskriv några typer av sjukdomar som kan drabba matspjälkningsorganen.
46. Vad är skillnaden mellan anorexi och bulimi?