VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2013

Transcription

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2013
Margaretha Anttila Lundqvist
Anna Karlsson
[email protected]
[email protected]
Olivia Dufåker
Adrian Andersson
Noel Eriksson
Evelina Carrevik
Tyra Johansson
Lucas Nilsson
Melker Langell
Elias Brodell
Linus Lindström
Myra Eriksson
Jakob Skillborg
Magdalena Hagsten Skarda
Elsa Sällström
Nikita Hagström
Adrian Am Zoll
Ida Jansson
Lucas Hansson
Robin Karlsson
Alvin Lundbergh
Ebba Larsson
Amila Murtic
Teo Nordström
Miranda Åkesson
Lovisa Norman
Wilma Elfsten
Oscar Rask
Emma Frid
Emma Åhlin
Melvin Madsen
Maxwell Anneflod
Ziad Nakad
Matilda Ivarsson
Pontus Rolf
Mikaela Karsk
Amanda Thor
Nathalie Kinneback
Mille Langell
Sixten Ljunghaga
VÄLKOMNA TILL
LÄSÅRET
2013-2014
PÅ
STORA TURKOS
Vi som kommer att arbeta på Stora Turkos detta läsår är Anna Karlsson, Malin Berglund, Margaretha
Anttila Lundqvist, Michael Tuthill, Pontus Rosén, Josefine Simonovic och Britt-Marie Fransson. På
grund av personalförändringar i arbetslaget kommer några att få en ny mentor detta läsår.
Det är bra om ni skickar ett mejl till respektive mentor så att vi får era aktuella mejladresser. Vi
återkommer med en adress till Mikael.
På Stora Turkos går det 73 elever i åk 3-5. Eleverna är indelade i följande mentorsgrupper.
Följande tider kommer att gälla under läsåret:
Malin Berglund
Michael Tuthill
Åk 3: månd. 8.10-14.00, tisd. 8.10-15.00, onsd. 8.10- 13.15, torsd. 8.10- 14.10, fred. 8.10-13.15.
[email protected]
Åk 4: månd. 8.10-14.00, tisd. 8.10-15.00, onsd. 8.10- 13.15, torsd. 8.10- 15.00, fred. 8.10- 13.15.
Leo Enberg
Evelina Andersson
Hugo Eskilsson
William Berggren
Sara-Helene Gaitan
Johanna Bergvik Bolin
Rasmus Lundgren
Tuva Fält
Mattias Malmqvist
Oscar Milton
Tuva Sandberg
Martin Olsson
Emil Sånnell
Nova Strömberg
Patric Bourelius
Olle Tiselius
Moa Hansson
Alexander Vikman
Pontus Palmér
Erna Demo
Emil Andersson
Tove Gustafsson
Oskar Björk
Gustav Hyttnäs Telin
Wilma Boström
Samuel Karlsson
Jonie Fagré
Tim Nordström
Hannah Gebauer
Leo Åsberg
Isak Granath
Leo Elfsten
Philip Hugosson
Leo Rehnvall
Julia Österberg
Algot Svensson
Åk 5: månd. 8.10-14.00, tisd. 8.10-15.00, onsd. 8.10- 13.15, torsd. 8.10- 15.00, fred. 8.10- 13.15.
Eleverna har idrott följande dagar:
Åk 3: måndag, torsdag
Åk 4: måndag, torsdag
Åk 5: tisdag, fredag
Treorna och femmorna kommer att få simundervisning under hösttreminen. Vi återkommer om tider
och dagar.
Vid frånvaro är det viktigt att ni meddelar oss på Stora Turkos: 588781. När det gäller ledighet önskar
vi att ni ansöker om detta i god tid. Blanketter finns att hämta hos oss eller på kommunens hemsida
under Barn och utbildning.
Vi har fått en ny skolsyster. Hon heter Diane Sjögren och kommer att finns på skolan onsdagar och
torsdagar, exakta mottagningstider kommer senare. Diane kan nås på telenr. 070-5580240 och
[email protected]
Fortlöpande information om verksamheten sker via Elevdagboken. Elevdagboken behöver därför
alltid finnas i väskan. Där kan även ni som vårdnadshavare skriva om det är något till ni vill att vi ska få
reda på. En gång i månaden kommer vi att skriva ett månadsbrev som kommer att finnas på
hemsidan.