Posters & Periodicals........................... 6

Transcription

Posters & Periodicals........................... 6
‫מכירה פומבית • כ״ח תמוז תשע״ה ‪Auction No.089 • 15 July 2015‬‬
‫בס"ד‬
‫'‬
‫מכירה פומבית ‪089‬‬
‫המכירה תתקיים במשרדנו‬
‫רח' שטנר ‪ ,3‬קומה א'‪ .‬גבעת שאול ירושלים‬
‫ביום רביעי כ"ח תמוז תשע"ה [‪ 15‬ביולי ‪ ]2015‬בשעה ‪17:00‬‬
‫התערוכה ‪ -‬רח' שטנר ‪ 3‬ירושלים‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫יום ראשון‬
‫יום שני‬
‫יום שלישי‬
‫כ"ה תמוז‬
‫כ"ו תמוז‬
‫כ"ז תמוז‬
‫[‪ 12‬ביולי]‬
‫[‪ 13‬ביולי]‬
‫[‪ 14‬ביולי]‬
‫‪1 2:00 - 20:00‬‬
‫‪12:00 - 20:00‬‬
‫‪12:00 - 20:00‬‬
‫טלפונים לשעת המכירה‪:‬‬
‫‪052-764-1839 • 052-762-3242‬‬
‫בקרו באתר הבית‪:‬‬
‫‪www.winners-auctions.com‬‬
‫ווינרס מכירות פומביות תד‪ 34424 .‬ירושלים‪ .‬טל‪ 02-5385670:‬פקס‪[email protected] 02-5385570:‬‬
Item 358 ‫פריט‬
‫בס"ד‬
Auction 089
in our location
3 Shatner St. 1st Floor. Givat Shaul Jerusalem
Wednesday, 15 July 2015. 5.00 pm
Exhibition
at 3 Shatner st. Jerusalem
Sunday 12 July 12.00 - 20.00
Monday 13 July 12.00 - 20.00
Tuesday 14 July 12.00 - 20.00
Tel at the auction:
052-762-3242 • 052-764-1839
Visit us at:
www.winners-auctions.com
Winner's Auctions POB 34424 Jerusalem
Tel: 02-5385670 Fax: 02-5385570
[email protected]
‫פריטים ‪Items 213 ,330‬‬
Contents
‫ם‬
‫מפתח נושאי‬
5
‫ספרי קודש‬
‫ פוסטרים וכתבי עת‬,‫כרזות‬
Seforim.......................................... 124
Posters & Periodicals............................ 6
‫הגדות של פסח ופקסמליות‬
‫גלויות וצילומים‬
Passover Haggadot & Facsimiles. . ...... 163
Postcards & Photographs................... 21
‫תהלים וספרי תפילה‬
‫מפות וספרי מסע‬
Prayer Books & Tehilim.................... 173
Maps & Travelogues.......................... 25
‫דפוסי ירושלים וספרי הגר"א‬
‫ ציונות וספרים שונים‬,‫ ארכיונים‬,‫לוחות‬
‫לאדינו‬
Plates, archives,
Zionism & Various Books................... 33
Jerusalem Prints & The Vilna Gaon.... 186
Ladino........................................... 192
‫דפוסים קדומים‬
Early Prints.................................... 196
‫ חתימות והקדשות‬,‫הגהות‬
Glosses & signatures........................ 206
‫שואה ואנטישמיות‬
Holocaust & Anti-Semitism................. 61
‫ספרי ילדים‬
Children's Books................................ 66
‫ספרי בישול יהודיים‬
‫מכתבים וכתבים רבניים‬
Jewish Cookbooks.............................. 74
‫כתבי יד מאשכנז‬
‫פריטים שונות‬
Miscellaneous................................... 78
Rabbinical Letters & Manuscripts....... 237
Ashkenaz manuscripts.. .................... 260
‫ תימן וצפון אפריקה‬:‫כתבי יד‬
Manuscripts: Yemen & North Africa.... 274
‫חב״ד‬
Chabad. . ........................................ 295
‫קבלה וחסידות‬
Kabbalah & Chassidut..................... 299
‫אומנות יהודית וליטוגרפיות‬
Jewish Art & Lithographs.................... 89
‫כלי פורצלן וקמיעות‬
Porcelain Wares & Amulets............... 104
‫מנורות חנוכה ופמוטות לשבת‬
Chanukah Menorahs
& Sabbath candlesticks.. .................... 110
‫ רימונים וגביעים‬,‫בשמים להבדלה‬
Spice Boxes,
Finials & Silver Goblets. . ................... 116
‫ פוסטרים וכתבי עת‬,‫כרזות‬
Posters & Periodicals
1 Posters from the Vilna Gaon’s
Gemach. [2]. Jerusalem [1928]
Two posters from the “Kalil HaChessed” Gemach
named after the Vilna Gaon (GRA). Jerusalem, [1928].
[1] 24x15 cm. [1] 49x23 cm (pasted to cardboard).
The posters describe the gemach’s activities and appeals for
donations. The posters are signed by the “Beit Din Tzedek
L’Kol MiKehillot Ha’Ashkenazim” and are signed in the
name of Rabbi Yosef Chaim Sonnenfeld, Rabbi Zvi Pesach
Frank and others.
Fine-very fine condition.
O/b price $200
‫ תרפ”ו‬,‫ ירושלם‬.]2[ ’‫ כרוזים של גמ”ח ‘הגר”א‬1
]1928[
.]1928[ ‫ תרפ"ו‬,‫ ירושלם‬.‫שני כרוזים של גמ"ח "כליל החסד" על שם הגר"א‬
.)‫ ס"מ (מודבק על קרטון‬49X23 ]1[ .‫ ס"מ‬24X15 ]1[
‫הכרוזים מתארים את פועלו של הגמילות חסדים וקוראים לתמוך בו‬
,"‫ הכרוזים חתומים על ידי "בית דין צדק לכל מקהלות האשכנזים‬.‫בתרומה‬
‫ הרב צבי פסח פראנק‬,‫וחתומים בשמם של הרב יוסף חיים זונענפעלד‬
.‫ורבנים נוספים‬
.‫טוב מאוד‬-‫מצב טוב‬
$400-300 ‫ הערכה‬$200 ‫פתיחה‬
$300-400
6
‫ ירושלם‬.]2[ ‫ כרוזי מחאה‬3
‫מכתב נגד הטלוויזיה מרבי יצחק צבי סופר לרבי חנני' יום טוב ליפא דייטש‬
.1954 ,‫ תשי"ד‬.‫ נדפס ככרוז מיוחד‬.‫מהעלמעץ‬
.‫ ס"מ‬25X29 ,‫] דף‬1[
.‫*כרוז מחאה נגד משחקי כדור רגל בשבת מאת רבי יוסף חיים זוננפלד‬
.]‫ בערך‬1930[ .‫[ירושלם] בדפוס צוקרמן‬
‫ בכרוז נכתב שהפושעים המחללים שבת בפרהסיא‬.‫ ס"מ‬31*47 ,‫] דף‬1[
‫מוציאים עצמם מכלל ישראל וכל זמן שלא ישובו בתשובה דינם כרשעים‬
.‫גמורים ואסור להתחבר אליהם‬
.‫מצב טוב‬
‫] היה רבה של‬1966-1888 ,‫תשכ"ו‬-‫רבי יצחק צבי סופר [תרמ"ח‬
.‫] עלה לירושלים ובה נפטר‬1951[ ‫ בשנת תשי"א‬.‫טעמעשוואר ופאבריק‬
,‫ החתם סופר ותלמידיו‬:‫ ראה אודותיו‬,‫חיבר את הספר 'מספר הסופר' ועוד‬
‫ את התשובה הוא שלח לרבי חנני' יום טוב ליפא דייטש רבה‬.‫עמ' תרמ"ד‬
‫ מחבר ספרי טהרת יום טוב וספר יסוד‬,‫של העלמעץ ואחר כך בקליווולנד‬
.‫ מהכרוזים הראשונים אודות הטלוויזיה‬.‫יוסף עם הוספות ופירושים‬
$250-200 ‫ הערכה‬$150 ‫פתיחה‬
$200-180 ‫ הערכה‬$150 ‫פתיחה‬
3 Protest Posters [2]. Jerusalem
2 Early, Interesting Letter Opposing
Television. 1954
* Poster protesting study of the Hebrew language in
schools. [Jerusalem], Yehuda and Yerushalayim press.
[1918].
[1] leaf, 31x23 cm. Sharp poster signed by Rabbi Yitzchak
Yeruchem Diskin, Rabbi Yosef Chaim Sonnenfeld and
Rabbi Moshe Nachum Wallenstein.
7
,‫ תשי"ד‬.‫ מכתב קדום ומעניין נגד הטלוויזיה‬2
1954
.‫ [ירושלם] בדפוס יהודה וירושלם‬.‫*כרוז נגד לימוד בעברית בבתי הספר‬
.]1918[ ‫תרע"ט‬
‫ רבי‬,‫ כרוז תקיף בחתימת רבי יצחק ירוחם דיסקין‬.‫ ס"מ‬23*31 ,‫] דף‬1[
.‫יוסף חיים זוננפלד ורבי משה נחום וולנשטיין‬
Letter opposing the television sent by Rabbi Yitzchak
Zvi Sofer to Rabbi Chananya Yom Tov Lipa Deutsch of
Helmetz. Printed as a poster. 1954.
[1] leaf, 25x29 cm.
* Poster protesting soccer games on Shabbat by Rabbi
Yosef Chaim Sonnenfeld. [Jerusalem], Zukerman press.
[c. 1930].
[1] leaf, 47x31 cm. The poster notes that offenders that
publicly desecrate the Shabbat remove themselves from
the Jewish Nation. As long as they do not repent, they are
considered wicked and it is prohibited to associate with them.
Fine condition.
Rabbi Yitzchak Zvi Sofer [1888-1966] was the Rabbi
of Temeshvar and Fabrik. In [1951] he immigrated to
Jerusalem. He authored “Misaper HaSofer” and more,
refer to: HaChatam Sofer V’Talmidav, p. 648. He sent
this response to Rabbi Chananya Yom Tov Lipa Deutsch,
Rabbi of Helmetz and later Cleveland, author of “Teharat
Yom Tov” and “Yesod Yosef ” with supplements and
commentaries. One of the first posters addressing the issue
of television.
O/b price $150
O/b price $150
$200-250
$180-200
‫ כרוזים ומכתב אודות פעילות נשים בימי‬5
‫] שנות העשרים – שלושים‬3[ ‫המנדט‬
‫מכתב ושני כרוזים אודות פעילות נשים למען זכויותיהן בארץ וסיוע לנזקקים‬
.‫ שנות העשרים והשלושים‬.‫בימי המנדט‬
‫ הועד הפועל‬.‫ דף] מכתב אודות איסוף בגדים אשר התקיים בוינה‬1[*
.27.5 * 21 .1930 ‫ גרמנית‬,‫של הסתדרות נשים עבריות בארץ ישראל‬
.‫מצב טוב מאוד‬
‫ מועצת ארגוני הנשים‬.‫ דף] כרוז הפגנה נגד אפליה גזעית בארץ‬1[*
.‫בירושלים‬
.‫ מצב טוב‬,‫ חורי תיוק‬.‫ שנות השלושים‬.‫ ס"מ‬14 * 21.5
‫ דף] כרוז לאיסוף תרומות ע"י נציגות למען התאזרחותם של‬1[
.‫מחוסרי אמצעים‬
‫ מצב טוב‬.‫ שנות העשרים‬,‫ ירושלם‬.‫ הועדה להתאזרחות‬.17.5 * 22
.‫מאוד‬
$300-250 ‫ הערכה‬$200 ‫פתיחה‬
‫ חסידות‬.‫ ירושלם‬.]2[ ‫ מודעות רחוב‬4
.‫ מודעת אבל והספד על האדמו"ר רבי ישכר דב רוקח מבעלזא‬.‫* אבל כבד‬
.]1926 ‫ [תרפ"ז‬.‫[ירושלם] בדפוס צוקרמן‬
‫ המודעה מטעם הנהלת כולל חבת ירושלם לעדת‬.‫ ס"מ‬46X31 ,‫] דף‬1[
‫ ישא דברי הספד רבי מנחם מרדכי פרנקיל תאומים‬,‫גאליציען בירושלים‬
)‫(מחבר 'באר האבות' ועוד‬
,‫ הודעה על קבלת פנים לבני האדמו"ר רבי ישראל מוויזניץ‬.‫* תנו כבוד לתורה‬
.]1935[ ‫ תרצ"ה‬.'‫ בדפוס 'ארץ ישראל‬,‫ ירושלם‬.‫בבואם לירושלים‬
‫ המודעה מאת הרב מאיר דאוויד בשם אגודת ישראל‬.‫ ס"מ‬25*30 ,‫] דף‬1[
.]1935[ ‫ בני האדמו"ר הגיעו לירושלים בי"ג אייר תרצ"ה‬,‫החסידים‬
.‫מצב טוב‬
$250-200 ‫ הערכה‬$150 ‫פתיחה‬
5 Posters and Letters Regarding
Activities for Women during the
Mandate [3], 1920-30s
4 Street Signs [2]. Jerusalem.
Chassidut
Letter and two posters regarding the activities of
women on behalf of their rights in the land and to help
the needy during the Mandate. 1920s and 30s.
* [1] leaf, letter regarding a clothes drive that took place
in Vienna. The Va’ad HaPoel of the Histadrut Nashim
Ivriot B’eretz Yisrael, German, 1930. 21x27.5 cm. Very fine
condition.
* [1] leaf, poster opposing discrimination in Palestine.
Mo’etzet Irgunei HaNashim B’Yerushalyim. 21.5x14 cm.
1930s. Filing holes, fine condition.
* [1] leaf. Poster announcing the collection of donations
by representatives on behalf of needy civilians. 22x17.5
cm. Hava’ada l’hitezrachut. Jerusalem, 1920s. Very fine
condition.
* Evel Kaved. Mourning poster for Admor Yissacher Dov
Rokeach of Belz. [ Jerusalem]. Zukerman press. [1926].
[1] leaf, 46x31 cm. The poster was printed on behalf of
the administration of the Chibat Yerushalayim Kollel of
the Galician community in Jerusalem. Rabbi Menachem
Mordechai Frankel Teumim (author of ‘Be’er Ha’Avot and
more) gave the eulogy.
* Tinu Kavod L’Torah. Announcement regarding a
reception for the sons of Admor Yisrael of Vishnitz, when
they arrived in Jerusalem. Jerusalem, Eretz Yisrael press.
[1935].
[1] leaf, 30x25 cm. Notice by Rabbi Meir David on behalf
of Agudat Yisrael HaChassidim. The Admor’s sons visited
Jerusalem on the 13th of Iyar 1935.
Fine condition.
O/b price $200
O/b price $150
$250-300
$200-250
8
6 Collection of Mandatory Posters,
Letters and Postcards. From the British
Mandate through the Establishment of
Israel
Collection of posters, postcards and historical
documents of various public bodies from the era of the
Mandate and the establishment of Israel. 14 items.
* Posters [5 leaves]. Recommendation for the collection
of donations for orphans, with a recommendation
written during the lifetime of Rabbi Chaim of Brisk, at
the beginning of the 20th century. Poster for the Kupat
HaSiyua HaYerushalmit, 1920s. Poster opposing nonreligious schooling, Beit Sefer Beit Yaakov, Jerusalem,
1940s. Poster appealing to people to adopt the children in
the ma’abarot and immigration camps, Mifal Korat Gag,
1940s. Recommendation poster by Rabbi Alter Meir Sofer
regarding the Rabbi of Kalish. 1950. Overall fine condition.
* Collection of documents relating to the mandate and
the pioneering settlements [11 leaves]. Appointment
of a judge; sale of a stock in the “Chevrat HaBayit”;
documents from the Keren HaYesod and the Zionist
Organization; Land purchase in Givat Shaul; Letter to the
Kol Yerushalayim radio station; letter of the “Va’ad Ha’ir
L’Toshvei Yerushalayim” to Dr. Zweig signed by Yosef
Meyuchas. Letters regarding the pioneering settlement in
Kiryat Anavim with Dr. Zweig’s speech. Consolation letter
from the Kupat HaTamuchui of Rabbi Uziel. Overall fine
condition.
* Postcards [3 leaves]. “Siyum HaSefer” from the series of
“B’Chutzot Yerushalayim” by Gur Aryeh, Bezalel, 1933.
Postcard, the Kedma illegal immigrant ship, the first ship of
the ZIM company to sail between Marseilles and Genoa to
Israel and back, 1947. Postcard, New Years, IDF, beginning
of the 1950s. Overall very fine condition.
O/b price $600
9
$800-1000
.‫ מכתבים מנדטוריים וגלויות‬,‫ אוסף כרוזים‬6
.‫תקופת המנדט עד קום המדינה‬
‫ מימי‬,‫אוסף כרוזים גלויות ומסמכים היסטוריים של גופים ציבוריים שונים‬
.‫ פריטים‬14 ‫ סה"כ‬.‫המנדט וקום המדינה‬
‫ דף] תעודת המלצה לאיסוף תרומות למען יתומות עם המלצה‬5[ ‫*כרוזים‬
‫ כרוז קופת הסיוע‬.‫ תחילת המאה העשרים‬,‫בחייו של הרב חיים מבריסק‬
‫ בית ספר‬,‫ כרוז אזהרה כנגד החינוך החופשי‬.‫ שנות העשרים‬,‫הירושלמית‬
‫ כרוז הקורא לאימוץ ילדי המעבורות‬.‫ ירושלים שנות הארבעים‬,‫בית יעקב‬
‫ הרב‬,‫ כרוז המלצה‬.‫ שנות הארבעים‬,‫גג‬-‫ מפעל קורת‬,‫ומחנות העולים‬
.‫ מצב כללי טוב‬.1950 .‫אלתר מאיר לספר אודות הרב מקאליש‬
.‫ דף] כתב מינוי שופט‬11[ ‫*אוסף מסמכים מנדטוריים והתיישבות חלוצית‬
‫ מסמכים של קרן היסוד של ההסתדרות‬."‫מכירת מניה של "חברת הבית‬
."‫ מכתב לתוכנית רדיו ב"קול ירושלים‬.‫ קניית קרקע בגבעת שאול‬.‫הציונית‬
‫מכתב "ועד העיר לתושבי ירושלים" אל ד"ר צוויג חתום בכתב ידו של יוסף‬
‫ מכתבים אודות ההתיישבות החלוצית בקרית ענבים עם נאומו של‬.‫מיוחס‬
‫ מצב כללי‬.‫ מכתב תנחומים מאת קופת התמחוי של הרב עוזיאל‬.‫ד"ר צוויג‬
.‫טוב‬
‫ "סיום הספר" מתוך סדרת "בחוצות ירושלם" של גור‬,‫ דף] גלויה‬3[ ‫*גלויות‬
‫ האנייה הראשונה‬,"‫ אניית המעפילים "קדמה‬,‫ גלויה‬.1933 ,‫ בצלאל‬,‫אריה‬
,‫ גלויה‬.1947 ,‫של חברת צים אשר הפליגה בין מרסיי וגנואה לארץ וחזרה‬
‫ מצב כללי טוב‬.‫ תחילת שנות החמישים‬,‫ צבא ההגנה לישראל‬,‫שנה טובה‬
.‫מאוד‬
$1,000-800 ‫ הערכה‬$600 ‫פתיחה‬
7 Poster. Visit Palestine. Franz
Krausz, 1936
Colored poster, Visit Palestine, from a series by the
Tourist Association of Palestine, Franz Krausz, 1936.
82x55 cm. Lithograph. Illustration depicts Jerusalem in
the 1930s in vivid colors; the Dome of the Rock, parks and
alleys and the homes of Jerusalem in the background. This
work earned artist Franz Krausz much renown. The poster
was printed by the Tourist Association of Palestine which
hired Krausz to promote Zionist tourism in Palestine.
Paradoxically, this poster is used today for pro-Palestinian
propaganda.
Krausz (1905-1998) was raised in Austria. He learned art
and design and worked in Berlin. When the Nazis rose to
power, he and his wife immigrated to Palestine in 1934 and
he started working for Dubek and Elite.
Within a wood frame with matting and glass. 100x72 cm.,
including the frame.
Light creases, fine-very fine condition.
O/b price $800
,VISIT PALESTINE ‫ פוסטר‬7
1936 ‫פרנץ קראוס‬
‫' מתוך סדרה של חברה ציונית‬VISIT PALESTINE' ‫פוסטר צבעוני‬
.1936 ,‫ פרנץ קראוס‬,‫לתיירות‬
‫ ציור המתאר את ירושלים בשנות השלושים‬.‫ דפוס אבן‬.‫ ס"מ‬82X55
.‫ גנים ושבילים וברקע בתי העיר ירושלים‬,‫ כיפת הסלע‬,‫בצבעים עזים‬
.‫ בעקבותיה זכה לתהילה‬,‫עבודתו המפורסמת ביותר של פרנץ קראוס‬
‫ – חברה‬Tourist Association of Palestine ‫הפוסטר הודפס מטעם‬
‫ציונית ששכרה את שירותיו של קראוס על מנת לקדם תיירות ציונית‬
-‫ באופן פרדוקסלי פוסטר זה משמש היום לתעמולה פרו‬.‫בארץ‬
.‫פלסטינית‬
.‫ למד אומנות ועיצוב ועבד בברלין‬,‫) גדל באוסטריה‬1998 – 1905( ‫קראוס‬
‫ והחל‬1934 ‫בעקבות עליית הנאצים לשלטון הגיע עם אשתו לארץ בשנת‬
.‫לעבוד בגרפיקה עבור החברות דובק ועלית‬
.‫ ס"מ כולל המסגרת‬100x72 .‫נתון בתוך מסגרת עץ עם פספרטו וזכוכית‬
.‫טוב מאוד‬-‫ מצב טוב‬.‫קמטים קלים‬
$1,300-1,500 ‫ הערכה‬$800 ‫פתיחה‬
$1,300-1,500
10
‫ ישיבת "עץ חיים" ובית החולים "ביקור‬.'‫ 'מזרח‬8
‫ סוף שנות השלושים‬,‫ ירושלים‬."‫חולים‬
‫] לפני ואחרי קום‬5[ ‫ מקבץ פוסטרים צבעוניים‬9
‫המדינה‬
.‫] לפני ואחרי קום המדינה‬5[ ‫אוסף פוסטרים צבעוניים של ההתיישבות וקק"ל‬
.‫ ס"מ‬95X62 ,1941 ,"‫* "כוחנו בעליה – לקראת הבחירות כ"ח תשרי תש"ב‬
.‫ מצב בינוני‬,‫בחלקו העליון פגום‬
‫ שנות‬,‫ משרד החינוך והתרבות‬,"‫* "מחנות נופש לנוער חובב אומנות‬
.‫ מצב טוב מאוד‬.‫ ס"מ‬49X34 ,‫החמישים‬
,‫ סימני קיפול‬,68X48 ,‫ שנות החמישים‬,‫ פא"י‬,"‫ ארגוב‬.‫ מ‬:‫* "האזרח שואל‬
.‫ מצב טוב‬,‫חורי תיוק‬
.‫ מצב טוב‬,68X48 ,1958 ,‫ מפעל עדולם – קק"ל‬,"‫* "עשור למדינת ישראל‬
.‫ מצב טוב מאוד‬.‫ ס"מ‬50X35 ,]1963[ ‫ תשכ"ג‬,‫ קק"ל‬,"‫* "כורזים קוראת‬
$400-300 ‫ הערכה‬$200 ‫פתיחה‬
9 Collection of Colorful Posters [5]
Before and After the Establishment of
Israel
Collection of colorful posters of the settlements and the
JNF [5], before and after the establishment of the State
of Israel.
*”Our strength is on the rise (Aliyah)- leading up to the 28
of Tishrei, 5702 elections”, 1941, 62x95 cm. Damaged in its
upper part, moderate condition.
*”Summer camps for amateur teen art”, Ministry of
Education, the 50’s, 34x49 cm. Very fine condition.
*”Citizen asking: M. Argov”, Poalei Agudat Israel, 50’s,
48x68 cm. Fold marks, filing holes, fine condition.
*”A decade for Israel”, Adulam factory- JNF, 1958, 46x68,
fine condition.
*”Corazin Reads”, JNF, 1963, 35x50 cm. Very fine condition.
O/b price $200
$300-400
."‫כרזה צבעונית גדולה של 'מזרח' של המוסדות "עץ חיים" ו"ביקור חולים‬
.‫ ס"מ‬65 * 50 .‫ צבעים עזים‬,‫ הדפס ליתוגרפי‬.‫ סוף שנות השלושים‬,‫דפוס מונזון‬
‫ כאשר‬,‫כרזה פרסומת גדולה המבוססת על כרזה אחרת מתחילת המאה‬
‫ערי הקודש הוחלפו בתמונות המסמלות את המעבר לעיר החדשה‬
."‫ המוסדות "עץ חיים" ו"ביקור חולים" ושכונת "כנסת ישראל‬:‫בירושלים‬
‫ מהכרזה‬.‫גם בית הדפוס עצמו עבר מהעיר העתיקה אל מחוץ לחומות‬
‫ נראה‬.‫ קבר רחל ובמרכז הר הבית‬,‫המקורית נותרו קברי מלכי בית דוד‬
‫שהכרזה חולקה כשי לתורמים לקופה המשותפת של בית החולים‬
‫ קרעים קטנים במספר‬.‫והישיבה אשר יחד החזיקו שד"ר באמריקה‬
..‫ מצב טוב‬.‫קיפולים‬
$300-250 ‫ הערכה‬$180 ‫פתיחה‬
8 Mizrach. Yeshivat Eitz Chaim and
the Bikur Cholim Hospital. Jerusalem,
End of the 1930s
Large, colored poster, “Mizrach” from the Eitz Chaim
and Bikur Cholim institutions. Monson press, end of
the 1930s. Lithographic print. Vivid colors. 50x65 cm.
Large, advertisement poster based on an earlier poster
from the beginning of the century. In this newer version,
the pictures of the holy cities were switched with pictures
symbolizing the transition to the new city of Jerusalem:
Eitz Chaim institutions, Bikur Cholim and the Knesset
Yisrael neighborhood. The printing press also moved
outside of the Old City walls. Some pictures from the
original poster remain: pictures of the tombs of the dynasty
of David, Rachel’s Tomb and the Temple Mount at center.
This poster was apparently distributed as a gift to donors
to the joint fund for the hospital and yeshiva which was
operated by a fundraiser in America.
Small tears in a number of folds. Fine condition.
O/b price $180
11
$250-300
’De Joodsche jeugdkrant ‘Betsalel. 11
1934 1929- .‫אמשטרדם‬
,‫ סדרת הדפסים [פוסטרים] צבעוניים‬1 0
1968 ]5[ ‫ שנה לצה"ל‬20 ‫במלאת‬
‫ [עתון הנוער היהודי] בעריכת‬.De Joodsche jeugdkrant ‘Betsalel’‎
.1934 1929- .‫ אמשטרדם‬.M. de Hond
.‫ הולנדית‬.‫ ס"מ‬25 .‫חמשה כרכים‬
,‫ צה"ל‬.‫ מפות ותמונות והסברים‬,‫סדרה של פוסטרים מצויירים בצבעים‬
.]1968[ ‫ קצין חינוך ראשי‬,‫הוצאות מטכ"ל‬
.‫ ס"מ‬56X83 :‫ גודל‬.‫חמשה פוסטרים‬
‫ מאמרים‬,‫ היסטוריה יהודית‬,‫ קטעי ברכות ותפלות‬.‫שבועון יהודי הולנדי‬
‫ מדורים מיוחדים לילדים ולנוער‬,‫ מודעות פרסומת‬,‫ צילומים‬,‫אודות כשרות‬
‫ השבועון נדפס במשך שבע‬.‫ שיעורים בשפה בעברית ועוד‬,‫ חידות‬,‫שירים‬
.‫ ולפנינו גליונות של חמש שנים‬,‫שנים‬
.‫ מצב טוב‬.‫ נייר דק‬.‫כריכות נאות‬
,‫ פעולות תגמול‬.‫ מערכת סיני‬,‫ מלחמת העצמאות‬:‫הפוסטרים מתארים את‬
.‫ עיצוב גרפי וציור מאיר הלוי‬.‫ מלחמת ששת הימים‬,1967-1957
.‫מצב טוב מאד‬
$600-500 ‫ הערכה‬$300 ‫פתיחה‬
11 De Joodsche jeugdkrant ‘Betsalel’.
Amsterdam, 1929-1934
De Joodsche jeugdkrant ‘Betsalel’. [Newspaper of the
Jewish Youth] edited by M. de Hond. Amsterdam.
1929-1934.
Five volumes. 25 cm. Dutch.
Jewish, Dutch weekly. Blessings and prayers, Jewish history,
articles regarding kashrut, photographs, advertisements,
sections for children and youth – poems, riddles, lectures
in Hebrew and more. The weekly was published for seven
years; here are issues for five of them.
Nice bindings. Thin paper. Fine condition.
O/b price $300
$500-400 ‫ הערכה‬$200 ‫פתיחה‬
10 Series of Colored Prints [Posters],
20th Anniversary of the IDF. [5] 1968
Series of color-illustrated posters, maps, pictures and
explanations. IDF, published by the General Staff of
the IDF. 1968.
Five posters. Measure: 56x83 cm.
The posters describe: the War of Independence, Sinai
Campaign, Reprisal Operations, 1957-1967, Six-Day War.
Designed and illustrated by Meir HaLevi.
Very fine condition.
O/b price $200
$400-500
$500-600
12
,‫ הגרן‬,‫ מאסף‬.‫ כתבי עת בעריכת ליאון רבינוביץ‬1 2
‫ הגת‬,‫האסם‬
12 Periodical, Edited by Leon
Rabinowitz. Me’asef, HaGoren,
Ha’Osem, HaGat
* Me’asef. Divided into two sections. 1. Current Events
and Scientific Articles. 2. Critique, dreams and poems,
edited by L. Rabinowitz. St. Petersburg, 1902. No
others printed.
198, 80, 48, [1]: 292, 56, IV [2] pages, 24 cm. With an
additional printed jacket title page.
The Me’asef was edited by the same editor as HaMeilitz.
It includes philosophy, Jewish history, critique and more.
Articles by: Ch. N. Bialik, Yehuda Steinberg, Micha Josef
Berdyczewski, Shaul Tchernichovsky, and others. The title
page jacket includes a list of books for sale by the HaMeilitz
editorial staff. Very fine condition.
* HaGoren. Literary and scientific compilation. Edited by
L. Rabinowitz. St. Petersburg, 1898. 88 pages. Some copies
have picture plates. Bound with:
* HaOsem. Literary and scientific compilation, edited
by L. Rabinowitz. St. Petersburg, 1897. Supplement to
HaMeilitz.
* HaGat. Literary and scientific compilation, edited
by L. Rabinowitz. St. Petersburg, 1897. Supplement to
HaMeilitz. Minimal worming holes. Fine condition
O/b price $250
$400-500
‫ מאמרי‬.‫ פרקי דברי הימים ומאמרי מדע ב‬.‫ מחולק לשני חלקים א‬.‫*מאסף‬
.1902 ,‫ תרס"ב‬,‫ פטרבורג‬.‫ סט‬.‫ רבינוביץ‬.‫ בעריכת ל‬,‫בקרת ודברי חזון ושיר‬
.‫לא נדפס יותר‬
.‫ נוסף שער מעטפת מודפס‬.‫ ס"מ‬24 ,'‫] עמ‬IV, 56, 292: [1] 48, 80, 198 [2
‫ מאמרי‬,‫ היסטוריה יהודית‬,‫ כולל דברי הגות‬,'‫מאסף בעריכת עורך 'המליץ‬
‫ מיכה יוסף‬,‫ יהודה שטיינברג‬,‫ ביאליק‬.‫נ‬.‫ ח‬:‫ בין הכותבים‬.‫ביקורת ועוד‬
‫ בשער המעטפת נדפסה‬.‫ שאול טשרניחובסקי ואחרים‬,‫ברדיצ'בסקי‬
.‫ מצב טוב מאוד‬.‫רשימת הספרים הנמצאים למכירה במערכת המליץ‬
.1898 ‫ תרנ"ח‬,‫ פטרבורג‬.‫ סט‬.‫ רבינוביץ‬.‫ בעריכת ל‬,‫ מאסף לספרות ולמדע‬.‫*הגרן‬
‫ מאסף לספרות‬.‫ *האסם‬:‫ כרוך עם‬.‫ יש עותקים עם לוחות תמונות‬.'‫פח עמ‬
.'‫ הוספה ל'המליץ‬.1897 ‫ תרנ"ח‬,‫ פטרבורג‬.‫ סט‬.‫ רבינוביץ‬.‫ בעריכת ל‬,‫ולמדע‬
‫ תרנ"ח‬,‫ פטרבורג‬.‫ סט‬.‫ רבינוביץ‬.‫ בעריכת ל‬,‫ מאסף לספרות ולמדע‬.‫* הגת‬
.‫ מצב טוב‬.‫ מעט נקבי עש‬.'‫ הוספה ל'המליץ‬.1897
$500-400 ‫ הערכה‬$250 ‫פתיחה‬
‫ וורשא‬,‫ בלצי‬,‫ ברן‬,‫ וינה‬.‫ מקבץ חוברות שונות‬1 3
‫ העורך‬,‫ בהשתתפות חכמים מפורסמים‬.‫*עלים לביבליוגרפיה וקורות ישראל‬
‫ שנה ראשונה ושניה מתוך‬.1936-1934 ,‫ תרצ"ד – תרצ"ו‬,‫ וינה‬.‫דוד פרענקיל‬
.‫ חוברות‬8 ,‫שלוש שנים‬
.‫ כתב עת ביבליוגרפי חשוב‬.‫לכל חוברת שער עברי ושער גרמני‬
.‫ מצב טוב מאד‬.‫כרוך כספר‬
,‫ הוצאת אגדת הסטודנטים תכמני בברן‬,‫ מאסף מדעי וספרותי‬.‫*תחכמני‬
‫ נדפסו‬.1911-1910 .‫ ירושלים‬- ‫ ברלין‬.‫ ספר ראשון–שני‬.‫ע"י בנימין מנשה לוין‬
.‫ חוברות בלבד‬2
‫ תרצ"ט‬.‫ רומניה‬,‫ בלצי‬.‫ בעריכת ל[ייב] קופרשטיין‬,‫ קובץ ספרותי‬.‫*אודים‬
– ‫ מדברי הדפוס הבודדים שנדפסו בבלצי‬.‫ חוברת א מתוך שתים‬.]1939[
.‫בלץ שבצפון מולדובה‬
‫ ע"י הועד המרכזי של‬,‫ ירחון לעניני החנוך והתנועה העברית‬.‫*תרבות‬
‫ אייר‬- ‫ תמוז‬,‫ט"ו‬-‫י"ד‬-‫ ח‬.‫ שבע חוברות‬.‫ ווארשה‬.‫הסתדרות 'תרבות' בפולניה‬
.‫ חלק מהחוברות אינם בספריה‬.‫סיון תרפ"ד‬
$350-300 ‫ הערכה‬$200 ‫פתיחה‬
13 Collection of Old Booklets. Vienna,
Brunn, Belci, Warsaw
* Alim L’Bibliographia V’Korot Yisrael. With the
participation of noted sages, edited by Dovid Frankel.
Vienna, 1934-1936. First and second year (of three), 8
booklets. Each booklet has a Hebrew and German title
page. Important, bibliographical periodical.
Bound like a book. Very fine condition.
* Tachkimeini. Scientific and literary collection. Published
by the Student Union of Tachkimeini in Brunn by
Binyamin Menashe Levin. First-second book. BerlinJerusalem. 1910-1911. Only two booklets were printed.
* Udim. Literary collection edited by L[eib] Kuperstein.
Belci, Romania. [1939]. Booklet 1, of two. One of the only
items printed in Belci, North Moldova.
* Tarbut. Monthly periodical regarding education and the
Tenuah HaIvrit, by the Central Committee of ‘Tarbut’ in
Poland. Warsaw. Seven booklets. 8-14-15, Tamuz-Iyar
Sivan, 1938. Some of the booklets are not in the National
Library.
O/b price $200
13
$300-350
1875-1873 ,‫ וילנא‬.‫ הכרמל‬1 4
,‫ בודפסט‬.‫ המזרח‬.‫ הסוקר‬.‫ מקבץ כתבי עת‬1 5
1937-1903 .‫קראקא‬
‫ שנה ראשונה – שנה‬.‫ כתב עת יצא לאור בתמיכת ד"ר צדוק העוועשי‬.‫*הסוקר‬
.]1937-1933[ ‫ תרצ"ג – תרצ"ז‬,‫ בודפסט‬.‫רביעית‬
‫כתב עת חשוב שבא למלא את מקום 'הצופה לחכמת ישראל' שחדל‬
.‫ דוד שמואל לאווינגער ודוד צבי פרידמן‬,‫ אפרים העוועשי‬:‫ העורכים‬.‫להופיע‬
.‫טוב מאד‬-‫ מצב טוב‬.‫כריכה נאה‬
.‫ ריינס בעריכת זאב יעבץ‬.‫י‬.‫ מיסודו של הרב י‬,‫ ירחון ציוני מזרחי‬.‫*המזרח‬
.]1903[ ‫תרס"ד‬-‫ תרס"ג‬,‫קראקא‬
‫ כתב העת הראשון‬.‫ ככל הידוע כל מה שנדפס‬.‫לפנינו תשע חוברות‬
.‫ מצב טוב‬.‫והחשוב של תנועת המזרחי‬
$300-250 ‫ הערכה‬$200 ‫פתיחה‬
15 Collection of Periodicals. HaSoker.
HaMizrach. Budapest, Krakow. 19031937
* HaSoker. Periodical published with the support of
Dr. Tzadok Havasi. First year – fourth year. Budapest,
[1933-1937].
Prominent periodical that substituted the “HaTzofeh
L’Chachmat Yisrael” when it stopped appearing. Editors:
Efraim Havasi, Dovid Shmuel Levinger and Dovid Zvi
Friedman.
Nice binding. Fine-very fine condition.
* HaMizrach. Zionistic periodical established by Rabbi
Y.Y. Reines and edited by Zeev Yaavetz. Krakow, 1903.
Here are nine booklets – as far as we know, these are all
the booklets that were published. The first, prominent
periodical of the Mizrachi movement. Fine condition.
O/b price $200
‫ שנה שניה – שנה‬.‫ מאת שמואל יוסף פין‬,‫ מכתב עתי לבני ישראל‬.‫הכרמל‬
.‫ שני כרכים‬.1875-1873 ,‫ וילנא‬.‫שלישית‬
‫ כנראה‬.‫כתב עת משכילי חשוב מראשוני כתבי העת העבריים ברוסיה‬
.‫ אמנם בכריכה הסירו חלק מהשערים של הגליונות‬,‫שנמצאים כל הגליונות‬
.‫ מצב טוב‬.‫ מספר דפים מנותקים‬.‫ כתמי זמן‬.‫כריכות ישנות פגומות‬
$350-300 ‫ הערכה‬$200 ‫פתיחה‬
14 HaKarmel. Vilna, 1873-1875
HaKarmel. Michtav Iti L’Bnei Yisrael, by Shmuel
Yosef Finn. Second– third year. Vilna, 1873-1875. Two
volumes.
Prominent Haskala periodical – one of the first Hebrew
periodicals in Russia. Apparently includes all the issues,
though some of the title pages were removed when bound
together.
Old, blemished bindings. Aging stains. A number of
detached leaves. Fine condition.
O/b price $200
$300-350
$250-300
14
1873 1846- ,‫ וינה‬.‫ כוכבי יצחק‬1 7
‫ פרי מחקר וילדי מליצה מחכמי הדור ומנעימי השיר‬.‫ כתב עת‬,‫כוכבי יצחק‬
.‫ חוברות‬- ‫ מחברות‬19 .1873 1846- ,‫ וינה‬.‫ בעריכת מענדל שטערן‬,‫בזמננו‬
,32 ,31 ,30 ,29 ,28 ,27 ,22 ,21 ,19 ,15 ,13 ,8 ,6 ,5 ,4 ,3 :‫מחברות מספר‬
‫ כולל החוברת האחרונה [מספר‬.‫ חוברות‬37 ‫ סך הכל נדפסו‬.37 ,35 ,34
‫ שנערכה ע"י‬,‫] שנדפסה לאחר הפסקה בת ארבע שנים ופטירת העורך‬37
.‫ עברית וגרמנית‬.‫מרדכי ווייסמאן חיות‬
.‫ שהיה במה לספרות העברית‬,‫כתב עת של חוגי המשכילים‬
.‫ מצב טוב‬.‫כרוכים בכריכה חדשה‬
$250-230 ‫ הערכה‬$180 ‫פתיחה‬
17 Kochavei Yitzchak. Vienna, 18461873
Kochavei Yitzchak. Periodical. Research findings of the
scholars of the generation and songwriters of the time,
edited by Mendel Stern. Vienna, 1846-1873. 19 issues.
Booklets: 3, 4, 5, 6, 8, 13, 15, 19, 21, 22, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 34, 35, 37. Altogether, 37 booklets were printed.
Includes the last booklet [37] that was printed after a
four year break and the editor’s death – it was edited by
Mordechai Weitzman Chayut. Hebrew and German.
Haskala periodical, platform for Hebrew literature.
New binding. Fine condition.
O/b price $180
$230-250
.‫ שבועון ביידיש‬.‫ ליטערארישע בלעטער‬16
1931 ,‫וארשא‬
.‫ וואכנשריפט פאר ליטעראטור טעאטער קונסט‬.‫ליטערארישע בלעטער‬
.1931 ,‫וארשא‬
‫ לפנינו שנה אחת מתוך חמש שנים‬.‫ יידיש‬.‫ ס"מ‬30 ,'‫ עמ‬968 ,‫ גליונות‬52
.‫שיצאו לאור‬
.‫ כולל איורים ותמונות‬.‫ אמנות ותרבות‬,‫שבועון לספרות‬
.‫ מצב טוב מאד‬.‫ מעט כתמי זמן‬.‫כריכה פשוטה‬
$250-200 ‫ הערכה‬$150 ‫פתיחה‬
16 Literarisha Bletter. Weekly
Periodical. Warsaw, 1931
‫ליטערארישע בלעטער‬. Warsaw, 1931.
52 issues, 968 pages, 30 cm. Yiddish. One year – of the five
that were published.
Weekly periodical – literature, art and culture. Includes
illustrations and pictures.
Simple binding. Minimal aging stains. Very fine condition.
O/b price $150
15
$200-250
.‫ פאריס‬,‫ ברלין‬.‫ כתבי עת בעריכת שניאור זקש‬1 9
1860-1850
,‫ תרע"ב‬.‫ ניו יורק‬.‫ ירחון עברי אמריקאי‬.‫ הדבורה‬1 8
1912-1911
,‫ אוסף מדברי קדמונים שלא נדפסו‬.‫*התחיה אשר תחיה לעתים ספרי מתים‬
.]1850[ ‫ תר"י‬,‫ ברלין‬.‫בעריכת שניאור זקש‬
‫ כעבור שבע‬,‫ חוברת ראשונה‬.‫ שער נוסף בגרמנית‬.‫ ס"מ‬18.5 ,]3[ 68 ]10[
.‫ מצב בינוני – טוב‬.‫שנים נדפסה חוברת שניה ואחרונה‬
‫ מכתב עתי כולל הנוגע לחכמת ישראל ע"י שניאור‬.‫*היונה או כנסת ישראל‬
.1851 ,‫ תרי"א‬,‫ ברלין‬.‫זקש‬
.‫ מצב טוב מאוד‬.‫ כריכה חדשה‬.‫ שער נוסף בגרמנית‬.‫ ס"מ‬19 ,]1[ 95 ]4[
.]1860[ ‫ תר"ך‬,‫ פריס‬.‫ היונה או כנסת ישראל ע"י שניאור זקש‬.‫*קיקיון יונה‬
.‫ מצב טוב מאוד‬.‫ כריכה חדשה‬.‫ ס"מ‬19 ,'‫ עמ‬4 ,72
‫ גדל בזאגר אצל‬,]1892-1815[ .‫ נקרא גם קיידאנסקי‬,‫העורך שניאור זקש‬
‫ פרסם מאמרים על‬.‫ פנה להשכלה ועבר לברודי‬.‫אביו שהיה הרב שם‬
‫ עבר לברלין ולמד‬,‫ עסק בהוראה בראסיין‬,‫חכמי ישראל ועל יהודי רוסיה‬
‫ והיה מחנך בבית הברון יוסף‬,‫ חיבר ספרים ומחקרים רבים‬.‫באוניברסיטה‬
.‫ הוא יסד ספריה מדעית ובה היו כתבי יד חשובים‬.‫גינצבורג בפאריס‬
.‫ ניו יורק‬.‫ בעריכת גרשון ראזענצווייג‬,‫ירחון עברי‬- Ha-Deborah ,‫הדבורה‬
.‫ ס"מ‬29 .‫ סט שלם‬.‫ גליונות‬10 .1912-1911 ,‫תרע"ב‬
‫ לפנינו כל מה‬.‫ לבקורת ולמלין דבדיחותא‬,‫ירחון עברי מוקדש לספרות יפה‬
.‫ ועוד‬,‫ מודעות פרסומות‬,‫ עם איורים‬.‫ הכל בעברית‬.‫ גליונות‬10 – ‫שנדפס‬
.922 ‫ גולדמן‬.‫ מצב טוב – טוב מאד‬.‫ מעט כתמי זמן‬.‫כריכה רגילה‬
$400-300 ‫ הערכה‬$250 ‫פתיחה‬
19 Periodical Edited by Shneur Zaks.
Berlin, Paris 1850-1860
* HaTechiya Asher Techiya L’Itim Sifrei Meitim.
Collection from the words of earlier personalities that
were never printed, edited by Shneur Zaks. Berlin,
[1850].
[10] 68 [3], 18.5 cm. Additional German title page. First
booklet; seven years later, a second and last booklet was
printed. Moderate-fine condition.
* HaYonah oh Knesset Yisrael. Newsletter relating to
Chachmat Yisrael by Shneur Zaks. Berlin, 1851.
[4], 95 [1], 19 cm. Additional title page in German. New
binding. Very fine condition.
* Kikayon Yonah. HaYonah oh Knesset Yisrael by
Shneur Zaks. Paris, [1860]. 72, 4 pages. 19 cm. New
binding. Very fine condition.
Edited by Shneur Zaks [1815-1892], he grew up in Zager
where his father was rabbi. He later became part of the
Haskala movement. He published articles regarding Jewish
sages and the Jews of Russia, taught in Rasein, and moved
to Berlin where he taught in the university. He authored
many books and articles, and tutored the children of Baron
Joseph Ginzburg in Paris. He founded a scientific library
that contained many important manuscripts.
O/b price $250
$350-300 ‫ הערכה‬$250 ‫פתיחה‬
18 Ha-Deborah. American Hebrew
Monthly Periodical. New York, 19111912
Ha-Deborah, Hebrew monthly periodical edited by
Gershon Rosensweig. New York, 1911-1912. 10 issues.
Complete set. 29 cm.
Hebrew monthly dedicated to literature, critique and
humor. These are all the issues that were printed – 10
issues. All in Hebrew. With illustrations, advertisements
and notices.
Regular binding. Minimal aging stains. Fine-very fine
condition. Goldman 922.
O/b price $250
$300-350
$300-400
16
1888- .‫ קראקא‬,‫ וינה‬.‫ בית המדרש‬.‫ אוצר נחמד‬2 1
1856
.‫ ע" יצחק בלומענפעלד‬,‫ כולל אגרות יקרות מאת חכמי זמננו‬.‫*אוצר נחמד‬
.1860-1856 ,‫ תרט"ז – תר"ך‬,‫ וינה‬.‫ג‬-‫מחברת א‬
.‫ ס"מ‬17.5 ,188 ,]5[ ;]2[ ,245 ,]8[ ;182 ,]8[
.‫ מצב טוב‬.‫ מתוך ארבע שנדפסו‬,‫לפנינו שלש מחברות‬
‫ מקדש לתורה ולחכמת ישראל ע"י מיכה יוסף‬.‫*בית המדרש‬
.1888 ,‫ תרמ"ח‬,‫ קראקא‬.]‫בארדיטשעווסקיא [ברדיצ'בסקי‬
.‫ מצב טוב‬.‫כתב עת למדני מבית המדרש של המשכילים‬
$300-400 ‫ הערכה‬$250 ‫פתיחה‬
21 Otzar Nechmad. Beit HaMedrash.
Vienna, Krakow. 1856-1888
* Otzar Nechmad. Includes special letters from the
sages of our times, by Yitzchak Blumenfeld. Booklet
1-3. Vienna, 1856-1860.
[8], 182; [8], 245, [2]; [5], 188, 17.5 cm.
Here are three booklets, out of four that were printed. Fine
condition.
* Beit HaMedrash. Dedicated to Torah and Chachmat
Yisrael by Micha Josef Berdyczewski. Krakow, 1888.
[2], VI, 4, [should say: 2], 112 pages. 20 cm. The title page
notes “section one”, but no other sections were printed.
Scholarly periodical from the Haskala movement. Fine
condition.
O/b price $250
$300-400
1955- .‫ תוניס‬,‫ ג'רבא‬.‫ מקבץ כתבי עת נדירים‬2 0
1935
‫תרצ"ו‬-‫ תרצ"ה‬,‫ ג'רבה‬,‫ ירחון רבני בעריכת ר' שלמה מאזוז‬.‫*מקבציאל‬
.‫ כל מה שנדפס‬.‫ י"ג חוברות‬.]1935[
‫ הכותבים‬.‫קובץ תורני שנועד להפצת תורה בקרב בני הישיבות בג'רבה‬
‫ אך השתתפו גם רבני ארץ ישראל ואירופה ואפילו רבנים‬,‫היו רבני ג'רבה‬
.‫מארצות הברית‬
.‫ מצב טוב מאוד‬.‫ עם המעטפות הצבעוניות לכל גליון‬.‫סט נדיר‬
‫ יוצא לאור ע"י קבוצת תלמידי‬,‫ ירחון תורני להלכה ואגדה‬.‫*השושנה‬
.]1955[ ‫תשט"ו‬-‫ תשי"ד‬.‫ תוניסיה‬,‫ישיבות אור תורה בג'רבה‬ - ‫הישיבה‬
‫ כולל מאמר‬.]‫יא [יתכן וחסר באמצע מספר דפים‬-‫שנה ראשונה חוברות ב‬
.‫ חוברות‬12 ‫ סך הכל נדפסו‬.‫מעניין על יום חג העצמאות‬
.‫טוב‬-‫ מצב בינוני‬.‫מספר דפים קרועים‬
2 .]1939[ ‫ תרצ"ט‬.‫ ג'רבה‬.‫ בעריכת הצעיר בוגיד סעדון‬.‫*ירחון כתר תורה‬
.‫ מצב טוב‬.‫ חוברת יב‬,‫ חוברת א‬:‫ שנה שניה‬.‫חוברות‬
$400-350 ‫ הערכה‬$250 ‫פתיחה‬
20 Collection of Rare Periodicals.
Djerba, Tunis. 1935-1955
* ‫מקבציאל‬. Rabbinical monthly journal edited by R’
Shlomo Mazuz, Djerba, [1935]. 13 booklets – all that
were printed.
Torah journal dedicated to spreading Torah amongst
Djerba yeshiva students. Articles by Djerba rabbis – along
with articles from the rabbis of Eretz Yisrael, Europe and
even the United States.
Rare set. Colored jacket for each issue. Very fine condition.
* HaShoshana. Monthly journal for Torah, halacha and
aggada, published by a group of yeshiva students – Yeshivot
Ohr Torah in Djerba, Tunisia. [1955].
First year, booklets 2-11 [possibly missing a number
of leaves in the middle]. Includes an interesting article
regarding Yom Ha’atzmaut. 12 booklets were printed.
A number of leaves are torn. Moderate-fine condition.
* Yarchon Keter Torah. Edited by Bugid Sa’adon. Djerba.
[1939]. 2 booklets. Second year: booklet 1, booklet 12.
Fine condition.
O/b price $250
17
$350-400
.‫ אל המבקש‬.‫ אור המוסר‬.‫ מקבץ כתבי עת‬2 3
1939-1925 ,‫נובהרדוק‬
]‫ כלי מבטאם של הישיבות דנבהרידוק [נוברדהוק‬.‫ מכתב עת‬.‫*אור המוסר‬
1938-[ ‫ תרפ"ה – תרצ"ח‬.‫ ירושלים‬- ‫ פיעטרקוב‬- ‫ וורשא‬.‫'בית יוסף' בפוילן‬
.‫ שש חוברות‬.]1925
.‫ טז‬,‫ טו‬,‫ יד‬,‫ יא‬,‫ י‬,‫ ט‬:‫חוברות‬
‫ וכיום לא ידוע אפילו‬,‫ז נדפסו בסטנסיל‬-‫ חוברות א‬.‫חוברות נדירות במיוחד‬
.‫ כך שלפנינו שש מתוך תשע חוברות ידועות‬.‫על עותק אחד מהם ששרד‬
.‫ ובמקומות שונים‬,‫החוברות נדפסו במרווח של כשנה בין חוברת לחוברת‬
.‫מצבים שונים‬
‫ מאמרי מוסר מאת ר' יצחק אלחנן וואלדשיין‬.‫ מכתב עת‬.‫*אל המבקש‬
– ‫ פיעטרקוב‬.‫ חוברת ו‬,‫ חוברת ה‬.‫משגיח בישיבת בית יוסף באוסטרובצה‬
.‫ מצב טוב‬.]1939[ ‫ תרצ"ט‬.‫טריב‬
$500-400 ‫ הערכה‬$250 ‫פתיחה‬
23 Collection of Periodicals. Ohr
HaMussar. El HaMivakesh. Novardok,
1925-1939
* Ohr HaMussar. Periodical. Journal of the Beit Yosef
Novardok Yeshivot in Poland. Warsaw-PiotrkowJerusalem. 1925-1938. Six booklets.
Booklets: 9,10,11,14,15,17.
Very rare booklets. Booklets 1-7 were printed by stencil,
and there are no other known extant copies. Here are
six booklets – of the nine known to have existed The
booklets were printed about a year apart and in different
locations. Varying conditions.
* El HaMivakesh. Periodical. Mussar articles by R’
Yitzchak Elchanan Waldstein, Mashgiach in Yeshivat
Beit Yosef Ostrowtza. Booklet 5, booklet 6. Piotrkow –
1939[ .‫]טריב‬. Fine condition.
O/b price $250
$400-500
.‫ הכרם‬.‫ חיי עולם‬.‫ אור תורה‬.‫ כתבי עת קדומים‬2 2
1899-1874
‫ ע"י יוסף כהן‬,‫ מכתב עתי המאיר לארצות יהודה וישראל באש דת‬.‫* אור תורה‬
.1874 ‫ תרל"ד‬,‫ פרנקפורט‬.‫ מחברת ראשונה מתוך ארבעה‬.‫צדק‬
.‫ נוסף שער מעטפת בעברית ובגרמנית‬,‫ ס"מ‬22 ,'‫ עמ‬64
‫ ע"י ב"ג [בער‬,‫ כתבי יד ישנים ויקרים‬...‫ יוציא לאור בכל חודש‬.‫*חיי עולם‬
‫ כל מה‬.‫ שתי חוברות‬.1878 ‫ תרל"ט‬,‫ פאריס‬.‫גולדברג] מ[רדכי] אדעלמאן‬
.‫שנדפס‬
‫ החוברת השניה‬,‫ נדפסו שתי חוברות בלבד‬.‫ ס"מ‬22 ,'‫ עמ‬62-31 ,]1[ 30
.‫ נוסף שער גרמני לחוברת הראשונה‬.‫נדפסה ללא שער‬
‫ תרנ"ט‬,‫ ברדיטשוב‬.‫ מאת האחים גפן‬,‫ מאסף תורני מדעי ספרותי‬.‫*הכרם‬
.‫טוב גפן‬-‫ ראובן ושם‬,‫ חיבור מעניין שנתחבר ע"י האחים זאב‬.'‫ עמ‬78 .1899
$400-300 ‫ הערכה‬$200 ‫פתיחה‬
22 Early Periodicals. Ohr Torah.
Chayeiy Olam. HaKerem. 1874-1899
* Ohr Torah. Newsletter by Yosef Kohen Tzedek. The
first of four booklets. Frankfurt, 1874.
64 pages. 22 cm. Additional jacket title page in Hebrew and
German.
* Chayeiy Olam. Published every month…old, valuable
manuscripts, By B”G [Ber Goldberg] M[ordechai]
Edelman. Paris, 1878. Two booklets - all that were ever
printed.
30 [1], 31-62 pages. 22 cm. Only two booklets were
printed. The second booklet was printed without a title
page. Additional German title page to the first booklet.
* HaKerem. Literary, scientific Torah compilation by the
Gefen brothers. Berdichew, 1899. 78 pages. Interesting
work authored by the brothers; Ze’ev, Reuven and ShemTov Gefen.
O/b price $200
$300-400
18
.‫ ילקוט המערבי‬.‫ נר המערבי‬.‫ מקבץ כתבי עת‬2 5
1904-1895 ,‫ניו יורק‬
‫ על היהדות וספרת‬,‫ מכתב עתי חדש יפיץ אור על חיי היהודים‬.‫המערבי‬ ‫*נר‬
- ‫ תרנ"ה‬,‫יורק‬-‫ ניו‬.‫ על ידי חברת מפיצי ספרות ישראל באמריקה‬.‫ישראל‬
:‫יב; שנה שניה‬-‫ חוברות א‬:‫ שנה ראשונה‬:‫ גליונות‬.1895-1897 ,]?‫[תרנ""ח‬
.‫ לפנינו כל מה שנדפס‬.‫ד‬-‫חוברות א‬
‫ גולדמן‬.‫באמריקה‬ ‫הירחון מכיל מידע רב לתולדות היהדות האורתודוכסית‬
.908
.‫ מצב טוב‬.‫ חסר שער ראשון‬.‫נתון בתוך כריכה בלויה‬
‫ לא‬.1904 ‫ תרס"ד‬,‫ ניו יורק‬.‫ מאסף שנתי ע"י אגדת אהלי שם‬.‫*ילקוט מערבי‬
.‫ מצב טוב‬.‫ מספר דפים מנותקים‬.‫ כריכה מנותקת‬.134 ‫ יש עד עמוד‬.‫שלם‬
$250-300 ‫ הערכה‬$180 ‫פתיחה‬
25 Collection of Periodicals. Ner
HaMa’aravi. Yalkut HaMa’aravi. New
York, 1895-1904
* Ner HaMa’aravi. Periodical shedding light on Jewish
life, Judaism and Jewish literature. By the society for
disseminating Jewish literature in America. New York,
1895-1897. Issues: First year: Booklets 1-12; Second
year: Booklets 1-4. These are all the booklets that were
printed.
The monthly periodical includes much information
regarding the history of Orthodox Jewry in America.
Goldman, 908.
Worn binding. Missing the first title page. Fine condition.
* Yalkut Ma’aravi. Yearly collection by Agduat Ohalei
Shem. New York, 1904. Incomplete. Through page 134.
Detached binding. A number of leaves are detached. Fine
condition.
O/b price $180
$250-300
‫ כתב עת בעריכת ר' יוסף יצחק קאבאק‬.‫ ישרון‬2 4
.1878 1856- ,‫תרל"ח‬-‫ תרט"ז‬,‫למברג – ברעסלוי‬
‫ גנזי נסתרות‬.‫סט שלם‬
‫ בעריכת ר' יוסף יצחק‬,‫ כתב עת מאסף כל עניני חכמת ישראל‬.‫*ישרון‬
Jeschurun. :Zeitschrift für die Wissenschaft des .‫קאבאק‬
‫ לפנינו סט‬.1856-1878 ,‫תרל"ח‬-‫ תרט"ז‬,‫ למברג – ברעסלוי‬.Judenthums
.‫שלם עברית וגרמנית‬
‫ שנה‬.‫ כרוך בחמשה כרכים‬.‫ כל מה שנדפס‬.‫שנה ראשונה – שנה תשיעית‬
.‫שניה – עותק נוסף‬
.‫ הקבצים נראים שלמים אך לא נספרו הדפים‬.‫ספירות דפים רבות‬
.‫ מצב טוב‬.‫כריכות מקוריות פגומות‬
‫ על‬,‫ העתקות מתוך כתב יד עם הערות מאת חכמי זמננו‬.‫*גנזי נסתרות‬
-‫ תרכ"ח‬,‫ במברג‬.‫ רב בעיר באמבערג והגליל‬,‫ידי ר' יוסף יצחק קאבאק‬
‫ 'חכמי זמננו' הם‬.‫ כל מה שנדפס‬.‫ ארבעה קבצים‬.1868-1878 ,‫תרל"ט‬
‫ שלמה זלמן חיים הלברשטאם המכונה שזח"ה ומעט‬,‫מאת קאבאק עצמו‬
.‫ מצב טוב‬.‫מאת משה שטיינשניידר ועוד‬
$300-250 ‫ הערכה‬$200 ‫פתיחה‬
24 Jeschurun. Periodical Edited by
R’ Yosef Yitzchak Kobak, Lemberg
– Breslau, 1856-1878. Complete set.
Ginzei Nistarot
* Jeschurun. Periodical, compilation on Chachmat
Yisrael edited by R’ Yosef Yitzchak Kobak. Jeschurun
:Zeitschrift für die Wissenschaft des Judenthums.
Lemberg-Breslau, 1856-1878. A complete set in
Hebrew and German.
First-ninth year. Everything that was ever printed. Bound
in five volumes. Second year – additional copy. Many
paginations. The booklets seem to be complete, but the
pages have not been counted.
Original, blemished bindings. Fine condition.
*Ginzei Nistarot. Copies of manuscripts with comments
from sages of our times, by R’ Yosef Yitzchak Kobak,
Rabbi in Bamberg and its environs. Bamberg, 1868-1878.
Four booklets – all that were printed. ‘The sages of our
times’ refers to Kobak himself, Shlomo Zalman Chaim
Halberstam – and a little by Moshe Steinshneider and
O/b price $200
19
$250-300
- ‫ תרנ"ה‬.‫ בודאפעשט – ווייטצען‬.‫ תל תלפיות‬2 7
]1936-1895[ ‫תרצ"ו‬
‫ בודאפעשט‬.]‫ קובץ תורני בעריכת ר' דוד צבי קאצבורג [קצבורג‬.‫תל תלפיות‬
‫ ד (שני‬,‫ ג‬:‫ מחברות [חוברות] משנים‬.]1936-1895[ ‫ תרצ"ו‬- ‫ תרנ"ה‬.‫– ווייטצען‬
.‫ מד‬,‫ מג‬,‫ מב‬,‫ לז‬,‫ לד‬,‫ ל‬,‫ כו‬,‫ כה‬,‫ יח‬,‫ יז‬,‫ ז‬,‫ ו‬,)‫עותקים‬
‫כתב עת תורני חשוב ומרכזי של היהדות האורתודכסית בהונגריה שיצא‬
‫ לפנינו פרסומים מארבעה‬.‫לאור על פני תקופה של כארבעה עשורים‬
.‫עשרה שנים לא רצופות‬
.‫מצבים שונים‬
$300-250 ‫ הערכה‬$180 ‫פתיחה‬
27 Tel Talpiot. Budapest- Weitzen.
[1895-1936]
Tel Talpiot. Torah collection edited by R’ Dovid Zvi
Katzburg. Budapest – Weitzen. [1895-1936]. Booklets
from year: 3, 4 (two copies), 6, 7, 17, 18, 25, 26, 30, 34,
37, 42, 43, 44.
Prominent Torah periodical of Hungarian Orthodox Jewry,
published for about four decades. Here are publications
from 14 years (not sequential).
Varying conditions.
O/b price $180
$250-300
1931-1902 .‫ מקבץ קבצים תורניים‬2 6
‫ ע"י ר' בן ציון אברהם‬,‫ ירחון תלמודי מקדש לתורה ולתעודה‬,‫*המאסף‬
.‫ ירושלים‬.‫קואינקה‬
‫ תרע"ד‬.‫ כרך א וכרך ב‬.19 ‫ שנה‬.]1907[ ‫ תרס"ז‬.‫ כרך א וכרך ב‬.12 ‫שנה‬
.]1914[
.‫ פאקש‬.‫ קובץ על יד פלפולים ע"י ר' יוסף הכהן שווארטץ‬,‫*וילקט יוסף‬
.‫כג‬-‫ קונטרס ה‬.]1910[ ‫ תר"ע‬,12 ‫ שנה‬.‫ שלם‬.]1902[ ‫ תרס"ב‬,4 ‫שנה‬
‫ ע"י ר' נפתלי‬,‫ קובץ תלמודי והוא עולת חודש לחידוש"י השנה‬,‫*שערי אורה‬
.‫כ"ץ פריעד‬
‫ אין בספריה‬.‫ נדיר‬.]1931[ ‫ תרצ"א‬, ‫ מיהאלאוויץ‬.‫ י"ב חוברות‬,2 ‫שנה‬
.‫הלאומית‬
.‫ בסך הכל במצב טוב‬.‫מצבים שונים‬
$350-400 ‫ הערכה‬$250 ‫פתיחה‬
26 Collection of Torah Compilations.
1902-1931
* HaMiasef. Talmudic monthly periodical by R’ Ben
Tzion Avraham Koenka. Jerusalem. Year 12. Volume 1
and 2. [1907]. Year 19. Volume 1 and 2. [1914].
* Vayilaket Yosef, collection of pilpulim by R’ Yosef
HaKohen Schwartz. Pecs. Year 4, [1902]. Complete. Year
12, [1910]. Kuntress 5-23.
* Sha’arei Orah, Talmudical collection, by R’ Naftali Katz
Fried. Year 2 - 12 booklets. Michalovce, [1931]. Rare. Not
in the National Library.
Varying conditions. Overall fine condition.
O/b price $250
$350-400
20
‫גלויות וצילומים‬
Postcards & Photographs
28 Jewish Pictures from the First
World War and Between the Two Wars
(2)
* Postcard picture of Jewish captains in the Allied
army, England, 1918.
13.5 X9 cm. Unique picture depicting a group of Jewish
captains in England towards the end of the First World
War. In contrast to standard military pictures, the
participants are dressed in holiday finery – apparently since
the picture was taken on Rosh Hashana, 8.9.1918.
The corners are slightly folded. Fine condition.
* Large, original photo, festive meal, the
Women’s League of a Jewish School in
New York, 1937.
50x30 cm. The photo depicts hundreds of members of
the Solomon Kluger Jewish School, 1937. This school was
established in Brooklyn, NY in 1902, as a Talmud Torah.
It later became a high school that integrated secular studies
into its curriculum. It operated for more than fifty years.
Tear on the side of the picture. Fine condition.
O/b price $150
21
$250-300
‫ צילומים יהודיים ממלחמת העולם הראשונה‬2 8
)2( ‫ובין המלחמות‬
.1918 ,‫*גלוית צילום של מפקדים יהודים בצבא בעלות הברית באנגליה‬
‫ תמונה ייחודית בה רואים קבוצת מפקדים יהודים באנגליה‬.‫ ס"מ‬X 9 13.5
,‫ בניגוד לתמונות צבא המקובלות‬.‫לקראת סוף מלחמת העולם הראשונה‬
‫ כנראה מאחר שהצילום נעשה‬,‫המשתתפים לבושים בבגדים חגיגיים‬
.8.9.1918 ‫בראש השנה תרע"ט‬
.‫ מצב טוב‬.‫הפינות מקופלות מעט‬
,‫ ועד הנשים של בית ספר יהודי בניו יורק‬,‫ ארוחה חגיגית‬,‫*צילום מקורי גדול‬
.1937
‫ בצילום מופיעים מאות החברים של בית הספר היהודי‬.‫ ס"מ‬50X30
1902 ‫ בית הספר זה הוקם בברוקלין ניו יורק בשנת‬.1937 ,"‫"סלומון קלוגר‬
‫כתלמוד תורה ולאחר מכן הפך לישיבה גדולה אשר שילבה גם לימודי חול‬
.‫ופעלה למעלה מחמישים שנה‬
.‫ מצב טוב‬.‫קרע בצד התמונה‬
$300-250 ‫ הערכה‬$150 ‫פתיחה‬
29 Collection of Postcards of the life of
Yemenite Jews [11], Berlin, around 1920
Collection of black-and-white postcards of the life of
Yemenite Jews [11], publicized by the association for
Yemenite Jews, Berlin, around 1920.
14.5x9.5 cm. Collection of postcards of pictures that
describe the life of Yemenite Jews in Sana’a, and of the new
immigrants in Israel. Includes pictures of Yemenite Jews in
the synagogue, silver-crafting, and Yemenite women.
The pictures were taken by Hermann Burchardt (18571909) by the end of the 19th century, and the beginning of
the 20th century. Burchardt, a German Jew, learned oriental
languages and then went on a few journeys from Tangier
and Morocco to Middle Asia. He documented his trip with
expensive filming equipment. In contrast to his colleagues,
Burchardt did not hold himself superior towards the
orient, and took his photos from a gentle and personal
perspective. During his third journey, Hermann was shot
dead in Yemen. Rare photos: most of his photos were
forgotten over the past hundred years, and were published
just lately.
Fine overall condition.
O/b price $200
,‫] ברלין‬11[ ‫ אוסף גלויות של חיי יהודי תימן‬2 9
‫ לערך‬1920
‫] בהוצאת העמותה למען יהודי‬11[ ‫אוסף גלויות בשחור לבן של חיי יהודי תימן‬
‫ לערך‬1920 ,‫ ברלין‬,‫תימן‬
‫ אוסף גלויות של תמונות המתארות את חי יהודי תימן‬.‫ ס"מ‬9.5X14.5
‫ בין התמונות רואים יהודים‬.‫בצנעא ושל העולים החדשים בארץ ישראל‬
.‫ במלאכת הצורפות וכן תמונות של נשים‬,‫תימנים בבית הכנסת‬
Hermann Burchardt) (1857( ‫התמונות צולמו על ידי הרמן ברכהרדט‬
,‫ ברכהרדט‬.‫ –) בסוף המאה התשע עשרה ותחילת המאה העשרים‬1909
‫ רכש ידיעות בשפות אוריינטאליות בברלין ולאחר מכן ערך‬,‫יהודי גרמני‬
‫ בהן קנה ציוד צילום‬,‫מספר מסעות –מטנג'ר ומרוקו ועד למרכז אסיה‬
‫ ברכהרדט לא התנשא כלפי‬,‫ בשונה מעמיתיו‬.‫יקר ותיעד את אשר ראה‬
‫ במהלך מסעו השלישי הרמן נורה‬.‫האוריינט וצילם מזווית אישית ורכה‬
‫ התמונות הנראות כאן נדירות שכן רוב תצלומיו נשכחו‬.‫למוות בתימן‬
.‫במשך כמעט מאה שנה ויצאו לאור רק לאחרונה‬
.‫מצב כללי טוב‬
$400-300 ‫ הערכה‬$200 ‫פתיחה‬
$300-400
22
30 Large collection of postcards [60].
Jewish sites and cemeteries. Europe
and the United States, Greece and
South America. End of the 19th-20th
century
23
Average size: 9x13 cm. Colored and black and white.
A special collection of sixty postcards which reflect the life
of the Jewish people living in Europe and the United States
from the end of the 19th century until the beginning of the
20th century.
The collection includes:
*Post cards of synagogues [26]. Stunning pictures in black
and white and in color of many synagogues in Europe and
the USA from the beginning of the 20th century, most of
which were destroyed.
*Post cards of Jewish sites in Europe [21]. Unique photos of
Jewish streets in Europe, in Salonika, and in Buenos Aires
from the beginning of the 20th century. Among the pictures
are the house and mansion of Rothschild in Frankfurt and
Switzerland, pictures of the Jewish street in Warsaw and
Vilna, and the Jewish street in Hamburg in 1899.
*Post cards of cemeteries [13]. Photos of the cemeteries
in Prague and Lodz, some from the beginning of the 20th
century, a post card with slides of graves from the museum
of Prague.
Some of the post cards are written on and stamped. Very
fine overall condition.
‫ יוון ודרום‬,‫ אירופה וארה"ב‬.‫ בתי קברות ואתרים יהודיים‬.]60[ ‫אוסף גלויות גדול‬
20 – 19 ‫ סוף המאה ה‬.‫אמריקה‬
.‫ שחור לבן וצבעוני‬.‫ ס"מ‬9X13 :‫גודל ממוצע‬
‫ גלויות המשקפים את חיי היהודים באירופה ובארה"ב‬60 ‫אוסף ייחודי של‬
:‫ האוסף כולל‬.‫ – ראשית המאה העשרים‬19 ‫מסוף המאה ה‬
‫] תמונות מרהיבות בצבע ובשחור לבן של בתי‬26[ ‫* גלויות בתי כנסת‬
‫ חלקם הגדול של‬,20 ‫כנסת רבים באירופה ובארה"ב מתחילת המאה ה‬
.‫בתי כנסת אלו הוחרבו‬
‫] תמונות ייחודיות של רחובות יהודיים‬21[ ‫*גלויות אתרים יהודיים באירופה‬
‫ בין התמונות‬.20-‫באירופה וכן בסלוניקי ובואנוס איירס מתחילת המאה ה‬
‫ תמונות מהרחוב היהודי‬,‫בית ואחוזת רוטשילד בפרנקפורט ובשוויץ‬
.1899 ‫בוורשא ובווילנא וכן גלויה של הרחוב היהודי בהמבורג משנת‬
‫ חלקן‬.'‫] תמונות של בתי הקברות בפראג ובלודז‬13[ ‫*גלויות בתי קברות‬
.‫ גלויה עם שקופיות של קברות של המוזיאון בפראג‬.20 ‫מתחילת המאה ה‬
.‫ מצב כללי טוב מאוד‬.‫חלק מהגלויות כתובות ואף מבוילות‬
O/b price $300
$1,200-800 ‫ הערכה‬$300 ‫פתיחה‬
$800-1,200
‫ בתי קברות ואתרים‬,‫ גלויות של בתי כנסת‬3 0
20 – 19 ‫ סוף המאה ה‬,‫ אירופה וארה"ב‬.]60[ ‫יהודיים‬
.‫ מוטיבים יהודים ואנטישמיים‬.]6[ ‫ גלויות‬3 2
‫ תחילת המאה העשרים‬,‫אירופה‬
.‫ תחילת המאה העשרים‬,‫ אירופה‬.‫ מוטיבים יהודים ואנטישמיים‬.]6[ ‫גלויות‬
.‫ שחור לבן וצבעוני‬.‫ ס"מ‬9X13 :‫גודל ממוצע‬
.1918 ‫ פולין‬,‫* גלויה אנטישמית של סוחרים יהודים‬
– 1862( ‫ העתק ציור של הצייר הרוסי מיקולא פימוננקו‬,"‫* "המשומדת‬
.20 ‫ ראשית המאה ה‬,‫ ברלין‬,‫) יהודים קיצונים צולפים במומרת‬1912
.1914. ‫ בודפשט‬,‫* שנה טובה‬
.‫ ראשית המאה העשרים‬,‫ פריז‬,‫ מוזיאון קלוני‬,‫* תמונה של מגדל בשמים‬
.1916 ‫ נשלח מקראקוב לקונסטנטינופול‬,‫ איור של ברית מילה‬,"‫* "מזל טוב‬
.1917 ,‫ נשלחה על ידי יהודים בארה"ב‬,‫* גלויה הומוריסטית‬
$300-250 ‫ הערכה‬$180 ‫פתיחה‬
32 Postcards [6]. Jewish and antiSemitic Motifs. Europe, beginning of
the 20th century
Postcards [6]. Jewish and anti-Semite motifs. Europe,
Beginning of the 20th century.
Average size: 9x13 cm. Colorful and black and white.
*Anti-Semite postcard of Jewish merchants, Poland, 1918.
*”HaMishumedet”, a copy of a picture of the Russian artist
Mikola Pimonanko (1862-1912). Fanatic Jews whipping
female who converted from Judaism. Berlin, beginning of
the 20th century.
*’Shana Tova’, Budapest, 1914.
*Picture of a spice tower. Cluny museum, Paris, beginning
of the 20th century.
*’Mazal Tov’, an illustration of a ritual circumcision. Sent
from Krakow to Constantinople, 1916.
*Humoristic postcard, sent by Jews from the USA, 1917.
O/b price $180
. ]12[ ‫ אוסף גלויות ציונות ותרבות האידיש‬3 1
‫ ראשית המאה העשרים‬,‫ארה"ב אירופה ופלשתינה‬
‫] הכולל גלויה‬12[ ‫אוסף גלויות הקשורות לציונות ולתרבות האידיש‬
.‫ ראשית המאה העשרים‬,‫ ארה"ב אירופה ופלשתינה‬.‫מהקונגרס הציוני הרביעי‬
.‫ שחור לבן וצבעוני‬.‫ ס"מ‬9X13 :‫גודל ממוצע‬
‫ הגלויה‬.1900 ‫ לונדון‬,‫] הקונגרס הציוני הרביעי‬1[ ‫ גלויה‬:‫אוסף ייחודי הכולל‬
‫ שהיגר‬,‫) יליד ליטא‬1956 – 1877( ‫כתובה וחתומה על ידי קלמן מרמר‬
.‫ עורך וכותב ספרות באידיש ופעיל ציוני‬.1906 ‫לארה"ב ב‬
‫ חלקם‬,‫] תמונות צבעוניות מהתקופה העותומאנית בארץ‬7[ ‫גלויות‬
.‫מבוילות‬
‫ הגדלה של בול יום העצמאות השביעי של ישראל‬.‫ ס"מ‬X 15 20 ]1[ ‫גלויה‬
.)1955(
‫ תמונה‬,‫] גלויה של אחוזת נופש של קבוצת נוער בהונגריה‬3[ ‫גלויות ותמונה‬
.‫ גלויה של הצגה באידיש‬,‫של קבוצת מהגרים יהודים מפולין בארה"ב‬
.‫מצב כללי טוב מאוד‬
$300-250 ‫ הערכה‬$180 ‫פתיחה‬
$250-300
31 Collection of Zionist and Yiddish
culture postcards [12]. USA and
Palestine, Beginning of the 20th century.
Average size: 9x13 cm. Colorful and black and white.
A unique collection which includes: Postcard [1] of the
Fourth World Zionist Congress, London, 1900. The
postcard is written and stamped by Kalman Marmer
(1877-1956), born in Lithuania and immigrated to the
United States in 1906, a writer and editor of Yiddish
literature, and an active Zionist member.
Post cards [7] Colorful photos from the Ottoman period in
Palestine, some stamped.
Postcard [1] 15x20 cm. An enlargement of the seventh
Israeli independence day stamp (1955).
Postcards and photo [3]. A postcard of a retreat for a youth
group in Hungary, a photo of a group of Jewish immigrants
from Poland to the USA, a postcard of a play in Yiddish.
Overall very fine condition.
O/b price $180
$250-300
24
‫מפות וספרי מסע‬
Maps & Travelogues
1970-[ ,‫] תל אביב‬26[ ‫ תיק מפות ישראל‬3 3
]1967
‫ תל אביב‬.‫ מחלקת המדידות‬,‫ משרד העבודה‬.‫ מפות ישראל‬26 ‫תיק המכיל‬
.]1970-1967 ,‫תש"ל‬-‫[תשכ"ז‬
‫ צבעוניות ומקופלות כחוברות בתוך‬.‫ ס"מ‬46X55 ‫ כל מפה‬,‫ מפות‬26
.‫קופסא‬
.1:100,000 ‫המפות בקנה מדה‬
.‫סט מפות נדיר שאינו נמצא בספריה הלאומית‬
‫ בעובי התיק שרטוט של ארץ ישראל וחלוקת‬.‫תיק קרטון מקורי משופשף‬
.‫ המפות במצב טוב מאד‬.‫המפות‬
$400-350 ‫ הערכה‬$250 ‫פתיחה‬
33 Portfolio of Israeli Maps [26]. Tel
Aviv, [1967-1970]
Portfolio including 26 Israeli maps. Ministry of Labor,
Department of Measurements. Tel Aviv, [1967-1970].
maps, each map measures 46x55 cm. Colored 26
.and folded as a booklet, within a case
.The maps are on a scale of 1:100,000
Rare set of maps that are not in the National
.Library
Original, rubbed cardboard portfolio. Along the
width of the portfolio there is a sketch of Israel
and the division of the maps. The maps are in very
.fine condition
O/b price $250
25
$350-400
.Abraham Ortelius .‫ מפת ארץ ישראל‬3 5
1579 ,‫אנטוורפן‬
SABASTIAN .‫ מפת ארץ ישראל‬3 4
‫ בערך‬1550 ,‫ בזל‬.MUNSTAR
palestinae siue totius terrae promissionis nova descriptio
‫ מאת‬.‫ מפת ארץ ישראל‬.auctore tilemanno stella sigenens
.1579 ,‫ אנטוורפן‬.Tilemanno Stella ‫ בעקבות‬Abraham Ortelius
.‫ לטינית‬.‫ ס"מ‬56X90
‫ סימון מסלול הנדודים של בני‬.‫ סימון נחלות השבטים‬,‫תחריט נחושת‬
‫מהדורה‬."1579" ‫ מעל הקרטוש‬,‫ בפינה השמאלית העליונה‬.‫ישראל במדבר‬
:‫ במזרח סימון של כיוון המפה‬.‫ראשונה מפלטה שניה מתוך שלוש פלטות‬
.‫מערב‬-‫לדרום‬
.‫ מצב טוב מאוד‬.‫ קרע זעיר בקיפול‬.‫ מעט כתמי זמן בשוליים‬,‫נייר משובח‬
.‫ בערך‬1550 ,‫ בזל‬.SABASTIAN MUNSTAR .‫מפת ארץ ישראל‬
.‫ מ"מ‬260X166 ,‫] דף‬1[
‫ עם‬.‫ תחריט עץ מרשים‬.‫ מדרום טורקיה עד דלתא הנילוס‬,‫מפת הים התיכון‬
‫ בתוך המפה‬.‫ ספינות זעירות‬.‫ דגים בים‬.‫ ועוד‬,‫ בגליל‬,‫ציורי בתים בירושלים‬
.528 ‫ לאור‬.‫ טקסט בגרמנית מעבר לדף‬.‫שני מסגרות עם טקסט בגרמנית‬
.‫ מצב טוב מאד‬.‫נקב עש יחיד‬
$600-500 ‫ הערכה‬$350 ‫פתיחה‬
35 Map of the Holy Land. Abraham
Ortelius. Antwerp, 1579.
palestinae siue totius terrae promissionis nova
descriptio auctore tilemanno stella sigenens Map of
the Holy Land. ng. By Abraham Ortelius, following
Tilemanno Stella. Antwerp, 1579.
56x90 cm. Latin.
Copperplate engraving, tribal borders. Israelites’ path
through the desert. “1579” printed above the cartouche in
the upper left corner. First edition from the second of three
plates.
Quality paper, minimal marginal worming holes. Small
tear in the fold. Very fine condition.
O/b price$350
$400-300 ‫ הערכה‬$200 ‫פתיחה‬
34 Map of Israel. SABASTIAN
MUNSTAR. Basle, C. 1550
[1] pg. 166x260 mm.
Map of the Mediterranean Sea, from South Turkey to the
Delta Nile. Impressive woodcut. Including drawings of
houses in Jerusalem, in the Galilee and more. Fish in the
sea. Tiny ships. In the map two frames of text in German,
and German text on the other side of page.
One worm hole. Very fine condition.
O/b price $200
$300-400
$500-600
26
.Heinrich Bunting .‫ מפת ארץ ישראל‬37
1595 ,‫שטוקהולם‬
.Thet Helighe Landzens Taffla/ tienligh til anie testamentet
.‫ יהודה‬,‫ שומרון‬,‫ גליל‬:‫ בחלוקה לאזורים‬,‫מפת ארץ ישראל בתקופת התנ"ך‬
.1595 ,‫ שטוקהולם‬.Heinrich Bunting ‫מאת‬
.‫ שבדית עתיקה‬.‫ ס"מ‬32X92
‫ בדרום ים המלח‬.‫ מתאר את קו החוף מצידון עד עזה‬,‫תחריט עץ יפהפה‬
,‫ אמאוס‬,‫יריחו‬,‫ ירושלים‬:‫ סימון מקומות תנ"כיים‬.‫אליו נשפכים הירדן והארנון‬
Itinerarium Sacrae" ‫ מתוך המהדורה השבדית‬.‫ הר תבור ועוד‬,‫עפרון‬
‫ לא‬.‫ …" מפה נדירה מאד‬Scripturae Thetar Een Reesebook
.‫נמצאת אצל לאור‬
.‫ מצב טוב מאד‬.‫שוליים לבנים בצד שמאל בשיקום אמנותי‬
‫ מפת‬.Thet forloffuadhe Canaans Landz Bescriffuelse
.Heinrich Bunting ‫ מאת‬.‫ארץ ישראל לפני כניסת בני ישראל לארץ‬
.1595 ,‫שטוקהולם‬
.‫ שבדית עתיקה‬.‫ ס"מ‬29X20
.‫ בדרום ארץ סדום‬,‫ מתאר מקו החוף מצידון עד עזה‬.‫תחריט עץ יפהפה‬
‫ ירושלים מוזכרת‬.‫ הר תבור ועוד‬,‫ גבעון‬,‫ יריחו‬:‫סימון מקומות תנ"כיים‬
‫ מתוך המהדורה השבדית‬.‫לבן‬-‫ שחור‬.‫ שלם ויבוס‬:‫בשמותיה הנוספים‬
"… Itinerarium Sacrae Scripturae thetar Een Reesebook"
.‫מהדורות אחרות‬139- ‫ לאור‬.‫ לא נמצאת אצל לאור‬.‫מפה נדירה ביותר‬
.‫ מצב טוב‬.‫שיקום אמנותי בצד שמאל‬
$500-400 ‫ הערכה‬$150 ‫פתיחה‬
$500-400 ‫ הערכה‬$150 ‫פתיחה‬
37 Map of Eretz Yisrael. Heinrich
Bunting. Stockholm, 1595.
Thet Helighe Landzens Taffla/tienligh til anie
testamentet. Map of Eretz Yisrael during Biblical
times, divided into three regions: Galilee, Samaria and
Judea. By Heinrich Bunting. Stockholm, 1595.
27
.1595 ‫ שטוקהולם‬.‫ מפת ארץ ישראל‬3 6
Heinrich Bunting
36 Map of the Holy Land. Stockholm,
1595. Heinrich Bunting
“Thet forloffuadhe Canaans Landz Bescriffuelse. Map
of Israel before Arrival of the Israelites. By Heinrich
Bunting. Stockholm, 1595.
29x23 cm. Old Swedish.
29x20 cm. Old Swedish.
Nice woodcut, shoreline from Sidon through Gaza. The
Dead Sea in the south, with the Jordan and Arnon Rivers
emptying into it. Biblical locations marked: Jerusalem,
Jericho, Efron, Mt. Tabor and more. From the Swedish
edition: “….Itinerarium Sacrae Scripturae Thetar Een
Reesebook”. Very rare map. Not listed by Laor.
Professionally restored blemish to the left margin. Very fine
condition.
Beautiful woodcut. Depicts the coastline from Sidon to
Gaza, south of Sodom. Marks Biblical locations: Jericho,
Givon, Mt. Tabor, and more. Jerusalem is noted by some
of its other names: Shalem and Jebus. B&W. From the
Swedish edition “Itinerarium Sacrae Scripturae Thetar
Een Reesebook.” 20 cm x 29 cm. Very rare map. Not in
Laor. Laor pp. 139 lists other editions
Professional repair at left. Fine condition.
O/b price$150
O/b price$150
$400-500
$400-500
Israels.‫ מפה עם ציורי יציאת מצרים‬3 9
Barnas Reefors thur Egypten Heinrich
1595 ,‫ שטוקהולם‬.Bunting
.‫ השבטים‬12 -‫ מפת ארץ ישראל בחלוקה ל‬3 8
1595 ,‫ שטוקהולם‬.Heinrich Bunting
.1595 ,‫ שטוקהולם‬.Heinrich Bunting ‫ מאת‬.‫בני ישראל נודדים ממצרים‬
.‫ שבדית עתיקה‬.‫ ס"מ‬29X37
‫ קו‬.‫ סימון מסלול הנדודים מהעיר רעמסס עד יריחו‬,‫תחריט עץ יפהפה‬
.‫ ציורים הקשורים ביציאת מצרים‬.‫החוף מיפו עד הדלתא של הנילוס‬
‫ טקסט‬,‫ מעבר למפה‬.‫לבן‬-‫ שחור‬.'‫ חיל מצרים טובע בים סוף וכד‬,‫למשל‬
.‫ לא נמצאת אצל לאור‬.‫הסבר בשבדית‬
.‫ מצב טוב‬.‫שיקום אמנותי קל במספר מקומות‬
12 -‫ארץ ישראל בחלוקה ל‬. Thet Helighe Landzens Egentlighe
.1595 ,‫ שטוקהולם‬.Heinrich Bunting ‫ מאת‬.‫ משני עברי הירדן‬.‫השבטים‬
.‫ שבדית עתיקה‬.‫ ס"מ‬29X38
,‫ במזרח הרי גלעד‬.‫תחריט עץ יפהפה מתאר את קו החוף מבירות עד עזה‬
‫ מעבר‬.‫לבן‬-‫ שחור‬.‫ בדרום ים המלח‬,‫בצפון מצוירים הרי הלבנון והחרמון‬
.‫ טקסט הסבר בשבדית‬,‫למפה‬
.‫ מצב טוב‬.‫שיקום אמנותי קל במספר מקומות‬
.‫ נדיר מאור‬.‫לא נמצאת אצל לאור‬
$500-400 ‫ הערכה‬$150 ‫פתיחה‬
$500-400 ‫ הערכה‬$150 ‫פתיחה‬
39 Map with an Illustration of the
Exodus from Israel. Israels Barnas
Reefors thur Egypten. Heinrich Bunting.
Stockholm, 1595.
38 Map of the Land of Israel with
Tribal Divisions. Heinrich Bunting,
1595, Stockholm
Israelites’ travels from Egypt. By Heinrich Bunting.
Stockholm, 1595.
29x37 cm. Old Swedish.
Nice woodcut, Israelite’s travels from Ramses through
Jericho. Shoreline from Jaffa through the Nile Delta.
Illustrations related to the exodus from Egypt, for instance:
an Egyptian soldier drowning in the Yam Suf. Black and
white. Explanatory text in Swedish on the reverse. Not
listed by Laor.
A number of light professional repairs. Fine condition.
O/b price$150
$400-500
“Thet Helighe Landzens Egentligh.” The Land of Israel
divided by the 12 tribes. Both banks of the Jordan
River. Heinrich Bunting. Stockholm, 1595.
29x38 cm. Old Swedish.
Nice woodcut depicting the coastline from Beirut to Gaza;
the Mountains of the Gilead in the East; the mountains of
Lebanon and the Hermon in the North; and the Dead Sea
in the South. Black and white. Swedish explantoary text on
the reverse.
A number of light professional repairs. Fine condition.
Not listed by Laor. Very rare.
O/b price$150
$400-500
28
‫ תש”י‬.‫ – קארה‬KARA .‫ מפת ארץ ישראל‬4 1
]1949/1950[
.‫ השבטים‬12 -‫ מפת ארץ ישראל בחלוקה ל‬4 0
1619 ,‫ אמסטרדם‬.Mercator-Hondius
‫ שפירא‬.‫ הוצאת ד"ר י‬.‫ צבעונית‬.KARA ‫ מצויירת כולה ע"י‬,‫מפת ארץ ישראל‬
.]1949- 1950[ ‫ תש"י‬,‫ נדפס בכפר מונאש‬,‫תל אביב‬
.‫ ס"מ‬5.43X46 .‫] דף גדול‬1[
Terra Sancta quae in Sacris Terra Promissionis ol:
.1619 ,‫ אמסטרדם‬.‫ השבטים‬12 -‫ מפת ארץ ישראל עם חלוקה ל‬.Palestina
.’‫ תוספת לשנתון ‘דבר‬.”‫בראש הדף נדפס “שנת שתים למדינת ישראל‬
.‫ חתימת האמן בעברית ובלטינית למעלה בפינה שמאלית‬.5710 .‫ה’תש”י‬
.‫אחת המפות הססגוניות והמרשימות ביותר מאותה תקופה‬
.‫ מצב טוב מאד‬.‫סימני קיפול מקוריים‬
.‫מצורפות עוד עשרה מפות עבריות נוספות מהשנים הסמוכות לשנה הנ”ל‬
.‫ כולן שמורות במצב טוב‬.‫חלקן דקורטיביות וצבעוניות‬
$500-400 ‫ הערכה‬$300 ‫פתיחה‬
.‫ צבעונית‬.‫ ס"מ‬48X57
:‫ מתוך‬.‫ קו החוף מבירות עד עזה‬,‫תחריט נחושת מבט ממערב למזרח‬
.Mercator, Gerrard. Atlas sive cosmographicae meditations
1584 ‫ משנת‬Ortelius ‫מפה זו היא תחריט מחודש של העתק מפתו של‬
.Laicstain Mercator ‫ שהסתמך על תאורו של‬Schort ‫שעוצבה בידי‬
‫ וציור של סדום ועמורה‬,‫נוסף ציור של יונה מושלך מן הספינה אל הלוויתן‬
.‫הבוערות בים המלח‬
.494 ,‫ לאור‬.‫ מצב טוב מאוד‬.‫חסרון זעיר בקיפול‬
$500-400 ‫ הערכה‬$200 ‫פתיחה‬
41 Map of Israel. KARA. [1949/1950]
Map of Israel, drawn by KARA. Colored. Published
by Dr. Y. Shapiro, Tel-Aviv, printed in Kfar Monash,
[1949-1950].
[1] large pg. 34.5x64 cm.
‘Year two to the State of Israel’ printed at the head of the
page. Signed by the artist in Hebrew and Latin at top left
hand side. One of the most impressive and colorful maps of
that time period.
Original fold marks. Very fine condition.
Includes ten additional Hebrew maps from those years.
Some decorative and colorful. All are in fine condition.
O/b price $300
$400-500
40 Map of the Holy Land in its Twelve
Tribal Divisions. Mercator Hondius.
Amsterdam, 1619
Terra Sancta quae in Sacris Terra Promissionis ol:
Palestina. Map of the Holy Land divided amongst the
twelve tribes. Amsterdam, 1619.
48x57 cm. Colored.
Copperplate engraving. View from west to east.
Shoreline from Beirut to Gaza .From Mercator, Gerrard.
Atlas sive cosmographicae meditations.
This map is an updated engraving of Ortelius’ map
of 1584 that was designed by Schort, and based on
Laicstain Mercator’s description. With an additional
illustration of Jonah being thrown from the ship to
the whale and an illustration of Sodom and Gomorrah
burning in the Dead Sea.
Small loss in the fold. Very fine condition. Laor, 494.
O/b price $200
29
$400-500
42 Map of Jerusalem. Hartmann
Schedel. Incunabula. Nurnberg, 1493
Desruccio Iherosolime. Panoramic map of Jerusalem
during its destruction. By Hartmann Schedel.
Nurnberg 1493. Incunabula.
Folded leaf. 40x56 cm. Latin.
.Hartmann Schedel .‫ מפת ירושלים‬4 2
1493 ,‫ נירנברג‬.‫אינקונבולה‬
View from east to west. Depicts the Holy Temple
in flames. From: Liber cronicarum [The Nurnberg
Chronicle], leaf LXIII (in the upper right corner).
Woodcut. By Michael Wohlgemut and Wilhelm
Pleydenwurff. One of the first original maps of
Jerusalem still extant today. Latin text on the reverse
along with anti-Semitic illustrations.
Quality paper. Small holes in the fold. Very fine condition.
Laor, 1125.
.‫ של ירושלים בזמן החורבן‬,‫ מפה פנורמית‬.Desruccio Iherosolime
.‫ אינקונבולה‬.1493 ,‫ נירנברג‬.Hartmann Schedel ‫מאת‬
.‫ לטינית‬.‫ ס"מ‬40X56 .‫דף כפול‬
Liber :‫ מתוך‬.‫ מציג את בית המקדש בוער‬.‫מבט ממזרח למערב‬
LXIIII ‫ דף‬,]The Nurnberg Chronicle :‫ [ידוע בכינויו‬cronicarum
-‫ ו‬Michael Wohlgemut ‫ מאת‬.‫ תחריט עץ‬.)‫(בפינה הימנית העליונה‬
‫ זוהי אחת מן המפות המקוריות הראשונות‬.Wilhelm Pleydenwurff
‫ מעבר לדף טקסט בלטינית ואיורים‬.‫ שניתן להשיגן‬,‫של ירושלים‬
.‫אנטישמיים‬
.1125 ,‫ לאור‬.‫ מצב טוב מאוד‬.‫ חורים זעירים בקפל‬.‫נייר משובח‬
O/b price $600
$1,200-1,000 ‫ הערכה‬$600 ‫פתיחה‬
$1,000-1,200
30
‫ סט‬.‫ צ'רלס וילסון‬Picturesque Palestine. 43
‫ מאות ציורים‬.1884 ,‫ לונדון‬.‫ כרך נספח‬+ ‫ארבעה כרכים‬
43 Picturesque Palestine. Charles
Wilson. Four Volume Set +
Supplemental Volume. London, 1884.
Hundreds of Illustrations
Picturesque Palestine, Sinai and Egypt arranged by
Colonel Sir Charles Wilson. London, [1884].
Four volumes. 32 cm.
Additional volume:
Social Life in Egypt, a description of the country and its
people. By Stanley Lane-Poole. London, 1884.
Hundreds of illustrations, including large illustrations
printed on special paper. The title page notes that this is a
supplement to Picturesque Palestin. 32 cm. Comprehensive
guide and study of Palestine, written with the aid of experts
in the field, includes scenery, customs, dress and commerce.
This is Colonel Sir Charles Wilson’s most significant work.
The Wilson Arch located near the Western Wall is named
for him. One of the fundamental works for the study of
Jerusalem and Palestine in the 19th century.
Original bindings with gold embossing. Gilt cut leaves.
Minimal worming holes - primarily to the binding itself.
Very fine condition.
O/b price $300
$600-800
‫ ציורים מפלשתינא סיני‬.Picturesque Palestine, Sinai and Egypt
.]1884[ ‫ לונדון‬.Colonel Sir Charles Wilson ‫ בעריכת‬,‫ומצרים‬
.‫ ס"מ‬32 .‫ארבעה כרכים‬
A description .‫ חיים חברתיים במצרים‬Social life in Egypt :‫כרך נוסף‬
‫ לונדון‬.Stanley Lane-Poole ‫ מאת‬.of the country and its people
.1884
‫ בשער נכתב‬.‫ מהם ציורים גדולים שנדפסו על נייר מיוחד‬,‫מאות ציורים‬
‫ ס"מ‬32 .Picturesque Palestin -‫שזה השלמה ל‬
,‫מדריך ומחקר מקיף על ארץ ישראל נכתב בסיוע טובי המומחים בתחום‬
.‫ לבוש ומסחר‬,‫ מנהגי התושבים‬,‫כולל נופים‬
‫ שחקר את ארץ‬,‫יצירה חשובה ביותר של הקולונל והחוקר צ'רלס וילסון‬
‫ מספרי היסוד‬.‫ ועל שמו נקרא 'קשת וילסון' שליד הכותל המערבי‬,‫ישראל‬
.19-‫לחקר ירושלים וארץ ישראל במאה ה‬
‫ מעט נקבי עש‬.‫ חיתוך דפים מוזהב‬.‫כריכות מקוריות עם הטבעות בזהב‬
.‫ מצב טוב מאוד‬.‫בעיקר בכריכה עצמה‬
$800-600 ‫ הערכה‬$300 ‫פתיחה‬
‫ שמואל בורכהארט‬.‫ גיאוגרפיה של ארץ כנען‬4 4
‫?] כולל כל המפות‬1692 ,‫[ליידן‬
Samuelis Bocharti Geographia sacra, seu, Phaleg et
.]?1692 ‫ [ליידן‬.Canaan
‫חיבור על הגיאוגרפיה של ארץ הכנען ושל האומות שנזכרו בספר‬
‫ מהם מפות‬,‫ מפות שנדפסו על נייר מיוחד‬13 ‫ כולל‬.‫ לטינית‬.‫בראשית‬
]![ ‫ המפות של ארצות שונות כתובות בחלקן בעברית‬.‫גדולות מקופלות‬
‫כמעט ולא ידועות מפות של ארץ ישראל והמזרח התיכון בתקופה כה‬
.‫קדומה בעברית‬
.‫ בתחילת הספר פורטרט המחבר‬.‫חסר שער אך כולל כל המפות‬
‫) היה מזרחן וכומר של הכנסייה הרפורמית‬1599-1667( ‫שמואל בורכהרט‬
.‫הצרפתית‬
.‫ מצב טוב מאוד‬.‫ מעט כתמי זמן‬.‫כריכת קלף ישנה‬
$1,000-800 ‫ הערכה‬$300 ‫פתיחה‬
44 Geography of the Land of Cana’an.
Samuelis Bocharti [Leiden, 1692?].
Includes Maps
Samuelis Bocharti Geographia sacra, seu, Phaleg et
Canaan. [Leiden, 1692?].
Geographic work on the land of Cana’an and other
nations mentioned in Genesis. Latin.
Includes 13 maps printed on special paper, including large
folded maps. The maps of the various lands are partially
written in Hebrew [!]. There are very few known maps of
the Holy Land and the Middle East from such an early era
in Hebrew.
Missing the title page, but including all the maps. Portrait
of the author at the beginning.
Samuelis Bocharti (1599-1667) was an Orientalist and a
French Protestant priest. Old parchment binding. Minimal
aging stains. Very fine condition.
O/b price $300
31
$800-1000
45 Beautiful Travelogues. London
Prints. [3]. 1864-1870
Three travelogues to the Holy Land with colored
plates. London, 1864-1870.
*Scenes in the East. First edition, London 1870. 49 pages.
Includes 12 colored works of cities in the land and an eyecatching, impressive panoramic map of Jerusalem (28x53).
(This map is missing from the copies in libraries). Gilt cut
leaves and an illustrated, gilt binding. Fine condition.
*Lakes and Rivers of the Bible. First edition, London
1864. 224 pages. Includes twelve colored illustrated plates
of the water sources mentioned in the Bible, with protective
parchment paper. The book features a geographic
description of the land and its vegetation. Gilt cut leaves
and gilt binding. Very fine condition.
*Jerusalem and its environs. Second edition. London,
1864. 224 pages. Includes 4 colored plates of Jerusalem
(with protective parchment paper) that did not appear in
the first edition. Geographic description of the land, along
with a musical description with music notes for an Arabic
wedding at the Dead Sea. Very fine condition. Gilt cut
leaves and an illustrated, gilt binding. Inscription on the
binding. Fine condition.
O/b price $200
.]3[ ‫ דפוסי לונדון‬,‫ ספרי מסעות מהודרים‬4 5
1870 - 1864
.1870 – 1864 ,‫ לונדון‬.‫שלושה ספרי מסעות בארץ ישראל עם לוחות צבעוניים‬
12 ‫ כולל‬.'‫ עמ‬49 .1870 ‫ לונדון‬,‫ מהדורה ראשונה‬, Scenes in the East*
)28X53( ‫עבודות בצבע של ערים בארץ וכן מפה פנורמית גדולה ומרהיבה‬
‫ חיתוך דפים‬.)‫ (מפה זו חסרה בעותקים הקיימים בספריות‬.‫של העיר ירושלים‬
.‫ מצב טוב‬.‫מוזהב וכן כריכה מאוירת מוזהבת‬
.1864 ‫ לונדון‬,‫ מהדורה ראשונה‬,Lakes and Rivers of the Bible *
,‫ לוחות איורים צבעוניים של מקורות מים המופיעים בתנ"ך‬12 ‫ כולל‬.'‫ עמ‬224
.‫ בספר תיאור גיאוגרפי של הארץ וצמחים הגדלים בה‬.‫מוגנים בנייר פרגמנט‬
.‫ מצב טוב מאוד‬.‫חיתוך דפים מוזהב וכן כריכה מוזהבת‬
.'‫ עמ‬224 .1864 ‫ לונדון‬,‫ מהדורה שניה‬,Jerusalem and its environs*
‫ לוחות צבעוניים של העיר ירושלים (מוגנים בנייר פרגמנט) שלא‬4 ‫כולל‬
‫ תיאור גיאוגרפי של הארץ וכן תיאור מוסיקלי עם‬.‫הופיעו במהדורה הראשונה‬
‫ חיתוך דפים מוזהב וכן‬.‫ מצב טוב מאוד‬.‫תווי נגינה לחתונה ערבית בים המלח‬
.‫ מצב טוב‬.‫ הקדשה בדף הכריכה‬.‫כריכה מאוירת מוזהבת‬
$600-500 ‫ הערכה‬$200 ‫פתיחה‬
$500-600
32
Plates, archives,
Zionism & Various Books
‫ ציונות‬,‫ ארכיונים‬,‫לוחות‬
‫וספרים שונים‬
46 Rare Italian Prints [2]
33
]2[ ‫ פרטי דפוס נדירים מאיטליה‬4 6
Nuovi regolamenti e costituzioni della Compagnia
di ‫ חסד ואמת‬della nazione ebrea di Firenze. The new
bylaws of the Chessed V’Emet society of the Firenze
community. Florence, 1801.
[2] 19 pages, 20 cm. Wide margins. Italian.
In Hebrew on the title page: Chessed V’emet. Tens of
Hebrew words within the bylaws.
Original jacket. Very fine condition.
Lunario ebraico per l’anno 5623. Jewish calendar for
1863. Venice, [1862].
24 pages, 11.5 cm. Italian.
Detailed pocket calendar. Not in the National Library and
not in the large public libraries worldwide. Original jacket.
Very fine condition.
.]1862 ,‫ג‬-‫ [תרכ"ב‬,‫ ונציה‬.1863 ,‫לוח יהודי לשנת תרכ"ג‬
.‫ איטלקית‬.‫ ס"מ‬11.5 ,'‫ עמ‬24
‫ אינו בספריה הלאומית ואינו נמצא בספריות הציבוריות‬.‫לוח כיס מפורט‬
.‫הגדולות בעולם‬
.‫ מצב טוב מאד‬.‫עטיפה מקורית‬
O/b price $180
$300-250 ‫ הערכה‬$180 ‫פתיחה‬
$250-300
‫ חסד‬Nuovi regolamenti e costituzioni della Compagnia di
della nazione ebrea di Firenze.‎‫ואמת‬
.1801 ,‫ פירנצה‬.‫*התקנות החדשות של חברת חסד ואמת של קהלת פירנצה‬
,‫ חסד ואמת‬:‫ בשער בעברית‬.‫ איטלקית‬.‫ שוליים רחבים‬.‫ ס"מ‬20 ,'‫ עמ‬19 ]2[
‫ מצב טוב‬.‫ עטיפה מקורית‬.‫ובתוך התקנות נדפסו עשרות מלים בעברית‬
.‫מאד‬
*Lunario ebraico per l’anno 5623
47 Collection of Books, Calendars,
Hebrew Textbooks [6]
* Kol Bo L’Talmid, Sefer L’Kol Kis, calendar, 1926.
HaSefer publishing, London, Paris 1926. Includes tens
of pictures of personalities printed on special paper.
* HaChaver. Practical, literary calendar for students and
the public, for 1929 Jerusalem. [1928]. Includes much
historic material, poems, illustrations and more. Some of
the leaves are colored.
* Lashon V’A’aretz, Textbook for school and homework
for students. By F[anny] Shargorodsky. Includes 106
pictures from life in Eretz Yisrael. Berlin, 1930. 118 [2]
pages. Uncommon.
* HaSafa V’Ha’aretz, Section 1, Hebrew textbook. By
Fanny Shargorodsky. Tel Aviv, 1933. Pictures.
* HaChinuch, education its essence and main points,
translated into Hebrew by Dr. Y. L. Baruch. Berlin.
Published by Eit Livnot. 1923. Original, cloth binding.
Various sizes. Fine-very fine condition.
O/b price $300
]6[ ‫ למוד עברית‬,‫ לוחות‬,‫ מקבץ ספרים‬4 7
,‫ הוצאת 'הספר' לונדון‬.‫ לוח לשנת התרפ"ו‬,‫ ספר לכל כיס‬,‫*כל בו לתלמיד‬
‫ כולל עשרות דפי תמונות של אישים שנדפסו על נייר‬.]1926[ ‫פאריס תרפ"ו‬
.‫מיוחד‬
.‫ ירושלים‬,‫ לשנת תרפ"ט‬,‫ לוח שמושי ספרותי לתלמידים ולעם‬,‫*החבר‬
‫ חלק מהדפים‬.‫ ציורים ועוד‬,‫ שירים‬,‫ כולל מידע היסטורי רב‬.]1928 ‫[תרפ"ח‬
.‫בצבעים שונים‬
]‫ מאת פ[אני‬,‫ ספר למוד לבתי ספר לשעורי ערב ולמתלמדים‬,‫*לשון וארץ‬
118 .]1930[ ‫ תר"ץ‬,‫ ברלין‬.‫ תמונות מחיי ארץ ישראל‬106 ‫ כולל‬,‫שרגורודסקא‬
.‫ לא מצוי‬.'‫] עמ‬2[
‫ תרצ"ד‬,‫ תל אביב‬.‫ שרגורודסקה‬.]‫ מאת פ[אני‬,‫ ספר למוד עברית‬,‫*המתחיל‬
.‫ תמונות‬.1933
]‫ מאת פ[אני‬,'‫ ספר למוד עברית אחרי 'המתחיל‬,‫ חלק א‬,‫*השפה והארץ‬
.‫ תמונות‬.1933 ‫ תרצ"ג‬,‫ תל אביב‬.‫שרגורודסקה‬
,‫ ברלין‬.‫ ברוך‬.‫ל‬.‫ מתורגם לעברית ע"י ד"ר י‬,‫ מהותו וראשי עיקריו‬,‫*החנוך‬
.‫ כריכת בד מקורית‬.‫ תרפ"ג‬,‫הוצאת עת לבנות‬
.‫ כללית מצב טוב – טוב מאד‬.‫גדלים שונים‬
$600-500 ‫ הערכה‬$300 ‫פתיחה‬
$500-600
34
48 Wall Calendar for 1739, Venice
Calendar for establishing months, moldot, and tekufot
for 1739, arranged by Rabbi Simcha Calimani‫‏‬, later
rabbi of Venice. Venice, [1739].
[1] large leaf, 50x32 cm. Arranged in columns, with the
Sefirat HaOmer on the left column.
Very rare. Not in the National Library, listed by the
Bibliography of the Hebrew Book according to a copy in
the Valmadonna Library.
Restored tears, with light loss. Aging stains. Moderate-fine
condition.
O/b price $250
35
$500-600
‫] ויניציאה‬1739[ ‫ לוח קיר לשנת תצ”ט‬4 8
‫ מולדות ותקופות לשנת תצ”ט ערוך ומסודר על‬,‫לוח קיר לקביעות החדשים‬
.]1739[ ‫ תצ”ט‬,‫ ויניציאה‬.‫ידי רבי שמחה קלימאני לימים מרבני ויניציאה‬
‫ בטור השמאלי סדר‬,‫ מסודר במספר טורים‬.‫ ס”מ‬50X32 ‫] דף גדול‬1[
.‫ספירת העומר‬
‫ נרשם במפעל הביבליוגרפיה על פי‬,‫ אינו בספריה הלאומית‬.‫נדיר ביותר‬
.‫ כתמי זמן‬.‫ קרעים משוקמים עם חסרון קל‬.‫צילום מספריית ואלמדונה‬
.‫טוב‬-‫מצב בינוני‬
$600-500 ‫ הערכה‬$250 ‫פתיחה‬
‫‪ 4 9‬ארכיון היסטורי של הרב אהרן שלמה אלברג‪.‬‬
‫שנות העשרים – קום המדינה‬
‫ארכיון אישי היסטורי גדול של פרנס הקהילה קוטנה ומראשי המזרחי‪ ,‬הרב‬
‫אהרן שלמה אלברג‪ .‬קוטנה וארץ ישראל‪ ,‬שנות העשרים עד קום המדינה‪.‬‬
‫הרב אהרן שלמה אלברג (תרמ"ב ‪ )? -‬מהדמויות הבולטות בחיים‬
‫הציבוריים בקוטנה‪ ,‬פולין ואח"כ בארץ ישראל ומדינת ישראל‪ .‬תלמידו‬
‫של ר' יהושע'לה "בעל הישועות מלכו" אשר העריץ רבות‪ ,‬למד יחד עם‬
‫נחום סוקולוב‪ .‬היה עסקן ועסק בייצוא תבואות מפולין לגרמניה‪ .‬מראשוני‬
‫תנועת המזרחי ופרנס הקהילה הראשון של קהילת קוטנה‪ .‬לאחר עלייתו‬
‫לארץ בשנת ‪ 1933‬היה ממייסדי העיר בני ברק ובנק מזרחי בתל אביב‪.‬‬
‫שימש כסגן יו"ר בנק בני ברק וניהל נגדו משפט ארוך‪ .‬השתתף בעיתונים‬
‫"הצופה"‪" ,‬המשקיף" ו"הארץ ובכתבי עת תורניים‪ .‬היה יו"ר ארגון יוצאי‬
‫קוטנה בישראל‪.‬‬
‫הארכיון של הרב אלברג מכיל אלפי מסמכים היסטוריים‪ ,‬ביניהם תיעוד‬
‫היסטורי ראשוני של חיי הקהילה‪ .‬מעל אלפיים דפי סטנסיל בכתב ידו של‬
‫הרב אלברג מתקופת כהונתו כפרנס הקהילה‪ .‬מסמכים נוספים בפולנית‬
‫הקשורים לרשויות בפולין ובגרמניה‪ .‬ספרי חשבונות על פי סדר האלף בית‬
‫המכילים את חשבונות ושמות חברי הקהילה‪.‬‬
‫היבט נוסף בארכיון הוא הצג התורני של הרב אלברג‪ .‬בארכיון מאות‬
‫מסמכים‪ ,‬ביניהם התכתבויות עם חכמי פולין וארץ ישראל‪ ,‬ביניהם רבו‪,‬‬
‫‪36‬‬
‫הרב יהושעל'ה‪ ,‬הרב אלכסנדר טכורש‪ ,‬הרב קוק ואחרים‪ .‬ישנו קלסר‬
‫המכיל מאות דפי רישומים וחידושים בכתב ידו של הרב‪ ,‬טיוטות לספרים‬
‫אודות רבו ואדמו"רים נוספים‪ ,‬גילוי אליהו שהיה לאמו ועוד‪.‬‬
‫קלסרים נוספים מכילים מאות קבלות ומסמכים הקשורים לפעילותו‬
‫העסקית והציבורית של הרב בשנות השלושים – בפולין ובארץ‪ ,‬עשרות‬
‫מסמכים הקשורים לפעילותו במזרחי‪ 303 ,‬מסמכים של משפטו נגד בנק‬
‫בני ברק‪ .‬התכתבות עם בן גוריון ואחרים אודות מקומה של הדת במדינת‬
‫ישראל‪.‬‬
‫ספרים ועיתונים הנספחים לארכיון‪:‬‬
‫ספרים כרוכים [‪ ]2‬מדרש שוחר טוב על תהילים‪ ,?1850 ,‬ובעלי הנפש‪,‬‬
‫לעמברג ‪ – 1858‬חותמת הרב אלברג‪ .‬רישומי יומן‪ ,‬חידושים ובדיחות‬
‫בדפים הפנימיים‪ .‬גזרי עיתונות‪ ,‬יומן תשי"ט עם פרסומות‪" .‬מנגינה עילאית"‪,‬‬
‫שירי קודש‪ ,‬תש"כ‪ .‬תכנון יער הקדושים של קק"ל‪ .‬ספר קוטנה והסביבה‪,‬‬
‫‪ 591‬עמ'‪ ,]4[ ,‬תל אביב ‪ ,1968‬יצא לאור על ידי ארגון יוצאי קוטנה והסביבה‬
‫שהרב אלברג עמד בראשו‪ .‬ספר אשא עיני‪ ,‬תל אביב תשס"ה‪ ,‬עם ליקוט‬
‫דברי תורה של הרב אלברג‪ .‬חוברת היסודות האידיאלוגיים של המזרחי‪.‬‬
‫ורשה‪ ,‬תרצ"ד‪ .‬עיתונים של "הארץ"‪" ,‬הצפה"‪" ,‬דבר" מימי מלחמת העולם‬
‫השניה במצב טוב מאוד‪" .‬קול מזרחי" ‪ ,‬ת"ש‪.‬‬
‫פתיחה ‪ $1,500‬הערכה ‪$4,000-3,000‬‬
49 Historic Archive of Rabbi Ahron
Shlomo Elberg. 1920s-Establishment of
the State.
Large, personal historic archive of Rabbi Ahron
Shlomo Elberg, parnes in the Kutno community
and leader of the Mizrachi movement. Kutno and
Palestine, 1920s through the establishment of Israel.
Rabbi Ahron Shlomo Elberg (1882- ?) was a prominent
figure in Kutno, Poland and then Palestine. He was a
disciple of R’ Yehoshua’le, the “Ba’al HaYeshuot” whom he
greatly admired, and he studied together with Nachum
Sokolov. He was a public activist and a businessman,
exporting grain from Poland to Germany. He was a leader
of the Mizrachi movement and the first community parnes
in Kutno. After immigrating to Palestine in 1933, he
helped found Bnei Brak and Bank Mizrachi in Tel Aviv.
He served as vice-president of the bank in Bnei Brak and
conducted a lengthy court case against them. He wrote
for the “HaTzofeh”, “HaMashkif ”, “Haaretz” and Torah
journals. He was the president of the Society of Kutno
Immigrants in Israel.
Rabbi Elberg’s archive contains thousands of historical
documents, including first-hand historic documentation of
community life. It includes thousands of stenciled pages in
Rabbi Elberg’s hand, from his stint as community parnes.
Additional documents in Polish relate to the Polish and
German governments. His account books are arranged in
alphabetical order and include the accounts and names of
the community members.
The archive also presents a Torah perspective of Rabbi
Elberg. It includes hundreds of documents, including
correspondence with the sages of Poland and Eretz
Yisrael, such as his teacher, Rabbi Yehoshua’le, Rabbi
Alexander Tchorsh, Rabbi Kook and others. One
binder contains hundreds of notes and novellae in the
hand of the rabbi, drafts of books regarding his teacher
and other rebbes, the story of Elijah’s appearance to his
mother, and more.
Additional binders contains hundreds of receipts and
documents pertaining to his business and communal
activities in the 1930s in Poland and Palestine, tens
of documents relating to his activities in the Mizrachi
movement, 303 documents relating to his case against the
bank, and correspondence with Ben Gurion and others
regarding religion and the State of Israel.
Books and newspapers included in this archive:
Bound works: [2] Medrash Socher Tov on Tehilim,
1850? and Ba’alei HaNefesh, Lemberg 1858 – with
Rabbi Elberg’s stamp. Diary notes, novellae and jokes
on interior leaves. Newspaper cuttings, 1959 diary
with advertisements. “Mangina Iliait”, holy songs,
1960. Plans for JNF’S Forest of the Martyrs. Sefer
Kutno and its environs, 591 pages, [4] Tel Aviv, 1968,
published by the Society for Kutno Immigrants that
Rabbi Elberg headed. “Esa Einay”, Tel Aviv, 2005, with
a compilation of Torah thoughts by Rabbi Elberg. The
ideological tenets of Mizrachi. Warsaw, 1834. “Ha’aretz”,
“HaTzofeh”, “Dvar” newspapers from the Second World
War. “Kol Mizrachi”, 1940.
O/b price$1,500
37
$3,000-4,000
.‫] גילברט גנבררדי‬2[ ‫ כרונולוגיה של התנ"ך‬5 0
1581 ,‫קלן‬
CHRONOGRAPHIAE LIBRI QVATVOR.‫כרונולוגיה של התנ"ך‬
,‫ קלן‬.Gilbert Génébrard ‫ גילברט גננררדי‬,‫ לטינית‬.‫ חלקים כרוכים יחד‬2
.1581
‫ מספור שנים עבריות המקבילות‬.‫ לטינית‬.'‫ עמ‬1190 ]65[ .‫ ס"מ‬X 10.5 17
COLONIAE AGRIPPINAE ‫ הודפס ב‬.‫לאירועים המופיעים בתנ"ך‬
.)‫(העיר קלן בגרמניה‬
‫ תיאולוג ופרשן‬.)Gilbert Génébrard (1535 – 1597(( ‫גילברט גננברד‬
.‫ נזיר בנדיקטי וחוקר המזרח‬,‫המקרא‬
‫ קרוע מעט‬.‫ עם שם המחבר מוטבע בשדרה‬,‫כריכת עור עתיקה ומפוארת‬
.‫טוב מאוד‬-‫ מצב הדפים טוב‬.‫בתפר‬
,‫] באזל‬2[ ‫ ספרי פילולוגיה של יוהאן ליוסדן‬5 1
1739 ,‫שוויץ‬
,‫ באזל‬.Johanne Leusden ‫שני ספרי פילולוגיה של התיאולוג יוהאן ליוסדן‬
.1739 ‫שוויץ‬
.]12[ '‫ עמ‬220 ]14[
Philologus hebræo-græcus generalis :continens
.1739 ,‫ באזל‬.'‫ עמ‬quæstiones hebreo-grecas, [14] 440
.Philologus Hebraeus :continens quaestiones Hebraicas .1739 ,‫ באזל‬.‫תחריט המחבר בשער הספר‬
‫ תיאולוג ופילולוג‬.‫ חוקר הולנדי‬Johannes Leusden (1624 – 1699)
‫ את ספריו‬.‫ אחד המומחים הגדולים לתנ"ך בתקופתו‬.‫שעסק בחקר המזרח‬
‫ "לישועתך קיויתי ה'" ו"יהיו לרצון אמרי פי‬:‫נהג לסיים בתפילה של פסוקים כגון‬
‫ הוציא יחד עם הרב‬1660 ‫ בשנת‬.‫והגיון ליבי לפניך" שכתבם באותיות עבריות‬
‫יוסף אטיאס את המהדורה הראשונה של התנ"ך עם מספור הפסוקים בפעם‬
.‫ מספור זה השתרש אף אצל המדפיסים היהודיים מאז ועד היום‬.‫הראשונה‬
.‫ מצב טוב מאוד‬.‫ חיתוך דפים בצבע אדום‬.‫כריכת קרטון ישנה‬
$220-200 ‫ הערכה‬$120 ‫פתיחה‬
50 Chronology of the Bible. [2]. Gilbert
Génébrard. Koln, 1581.
Chronographiae Libri Qvatvor, 2 sections bound
together. Latin. Gilbert Génébrard. Koln, 1581.
17x10.5 cm. [65] 1190 pages. Latin. Hebrew years
corresponding to Biblical events. Printed in Coloniae
Agrippinae (Koln, Germany).
Gilbert Génébrard (1535-1597) was a theologian and
Biblical commentator, a Benedictine monk and orientalist.
Antiquated, magnificent leather binding with the author’s
name embossed on the spine. Slightly torn in its stitches.
The leaves are in fine-very fine condition.
O/b price$120
$200-220
$350-300 ‫ הערכה‬$200 ‫פתיחה‬
51 Philological Works by Johanne
Leusden. [2]. Basle, Switzerland, 1739.
Two philological works by Johanne Leusden. Basle,
Switzerland 1739.
[14] 220 pages [12].
Philologus hebræo-græcus generalis :continens quæstiones
hebreo-grecas,.
[14] 440 pages. Basle, 1739.
Philologus Hebraeus :continens quaestiones Hebraicas.
Engraving of the author on the title page. Basle, 1739.
Johannes Leusden (1624-1629) was a Dutch researcher,
theologian and philologist who studied the Orient. He was
one of the most prominent Bible experts of his time. He
generally concluded his works with a Biblical verse written
in Hebrew letters.
In 1660, together with Rabbi Yosef Attias, he published
the first edition of the Bible with numbered verses. This
number system was accepted by Jewish printers until
today.
Old, cardboard binding. Red cut leaves. Very fine condition.
O/b price $200
$300-350
38
‫ גיבורי‬,‫ (אחי‬My Glorious Brothers 52
1948 ‫ מהדורה ראשונה‬,)‫התהילה‬
52 My Glorious Brothers. First Edition,
1948
First English edition of Howard Fast’s work. Rare,
1948.
The book, published at the height of the War of
Independence, is an epic tale regarding the Maccabean
revolt, from the perspective of Shimon HaNasi, and written
as a scroll presented to the Roman senate. Dedicated to ‘all
those out there, Jews and non-Jews, who gave their lives for
the same ancient, unfinished battle for human freedom and
respect.’
It was published in 1948, after an aerial trip by Fast over
the Middle East.. The book evoked opposition amongst
the communist party of which the author was a member,
because they worried that it displayed support for Zionism.
The book was translated into Hebrew and other languages.
It was very popular in Israel and was made into a play.
Howard Fast (1914-2003) was an American, Jewish author
and screenplay writer who was persecuted by the United
State government. He was interrogated and imprisoned
because of his communist beliefs. He was greatly adored
in the Soviet Union – other than this book which was not
well received.
280 pages, first edition, rare, not in the National Library.
Very fine condition.
O/b price $200
$250-300
,‫מהדורה ראשונה באנגלית של הספר אחי גיבורי התהילה של הווארד פוסט‬
.1948 ,‫נדיר‬
‫ הינו ספר עלילתי‬,‫ שפורסם בעיצומה של מלחמת העצמאות‬,‫הספר‬
‫המספר על מרד החשמונאים מנקודת מבטו של שמעון הנשיא וכתוב‬
‫ יהודים ולא‬,‫ מוקדש ל "אשר הם שם‬.‫כמגילה המוגשת לסנאט הרומי‬
‫ שחירפו נפשם באותו מאבק עתיק יומין ובלתי נשלם על חירות‬,‫יהודים‬
."‫האדם וכבודו‬
‫ לאחר מסע אווירי של הסופר פוסט מעל שמי‬,1948 ‫עם הוצאתו לאור ב‬
‫ עורר הספר חילוקי דעות על ידי המפלגה הקומוניסטית בה מחברו‬,‫הארץ‬
‫ הספר תורגם לעברית ולשפות‬.‫ עקב חששם לתמיכתו בציונות‬,‫היה חבר‬
.‫ זכה לפופולאריות רבה בארץ ואף עובד כמחזה‬,‫נוספות‬
‫) סופר יהודי אמריקני ותסריטאי נרדף על ידי‬2003 – 1914( ‫הווארד פוסט‬
‫ עבר חקירות וכליאה בעקבות תמיכתו בקומוניזם וזכה‬,‫ממשלת ארה"ב‬
.‫ שכאמור לא התקבל בברכה‬,‫ מלבד ספרו זה‬,‫לתהילה בברית המועצות‬
.‫ אינו נמצא בספריה הלאומית‬,‫ נדיר‬,‫ מהדורה ראשונה‬,'‫ עמ‬280
.‫מצב טוב מאוד‬
$300-250 ‫ הערכה‬$200 ‫פתיחה‬
,‫ ריו די ז'נירו‬.‫ הספר העברי הראשון בברזיליה‬5 3
1925
‫ ריו‬.‫ המו"ל שמעון לנדוי‬,‫קרקושנסקי‬.‫ מאת ש‬,‫הספר העברי הראשון בברזיליה‬
.1925 ,‫ בדפוס זן ציון שרייעבר את חיים קענדלער‬,‫די ז'נירו‬
.‫ ס"מ‬20 ,'‫ עמ‬104 19- ]2[ 18
‫ הספר הראשון שנדפס בברזיל (קודם נדפס רק כתב‬.‫שירים פרוזה ועוד‬
.)‫עת ביידיש‬
ZIUN ‫ הספר העברי הראשון בברזיליה‬,‫ ציון‬:‫כריכת מקורית מודפסת‬
.‫ מצב טוב מאד‬.‫ נקב עש בודד‬.Agosto 1925 – Rio de janeiro
$250-200 ‫ הערכה‬$180 ‫פתיחה‬
53 First Hebrew Book in Brazil. Rio de
Janeiro, 1925
First Hebrew book printed in Brazil, by Sh.
Karkowshnitski, published by Shimon Landau. Rio
de Janeiro, at the press of Joan Tzion Schreiber and
Chaim Candelar, 1925.
18 [2] 19-104 pages, 20 cm.
Poems, prose and more. The first book printed in Brazil
(a Yiddish periodical was printed previously). Original
printed binding: Tzion, the first Hebrew book printed in
Brazil [in Hebrew] – Agosto 1925, ZIUN Rio de Janeiro.
Solitary worming hole. Very fine condition.
O/b price $180
39
$200-250
]6[ ‫מקבץ קטלוגים ישנים‬
‫ נדיר‬.1932 ‫ תרצ"ג‬,‫ קובנא‬.‫ ספר הפרעות‬5 5
‫ מהדורה יחידה‬.1932 ‫ תרצ"ג‬,‫ קובנא‬.‫ מאת שמעון כהן‬,‫ספר הפרעות‬
.‫ שער מעטפת‬,‫ ס"מ‬23 ,'‫ עמ‬100
,‫קורות הפרעות ביהודים משנת תרמ"א עד שנת תרמ"ה במדינות רוסיה‬
.‫דם הידועה בטיסא עסלאר בשנת תרמ"ב‬-‫ עם עלילת‬,‫אשכנז והונגריה‬
‫ בעמוד אחרון‬.‫ שנת י’ב’א’ ל’צ’י’ו’ן’ מ’ש’י’ח’ מ’ל’ך’ הגואל‬:‫ בשער‬,‫פרט השנה‬
‬.‫ אבל לא נדפס יותר‬,‫ תם חלק ראשון‬:‫נדפס‬
.‫ ספר נדיר‬.‫ מצב בינוני‬.‫ קרעים בשולי הדפים‬.‫כריכת מעטפת בלויה‬
5 4
‫ רשימת ספרים בדפוס‬.‫*קאטאלאג ופרייס קוראנט לסוחרי ספרים‬
.'‫] עמ‬4[ 66 .]1889[ ‫ תרמ"ט‬,‫ ווילנא‬.‫האלמנה והאחים ראם בווילנא‬
.‫*קטלוג לספרי בית הדפוס של הוצאת רוזנקרנץ ושריפטזצר בווילנה‬
.‫ שער מעטפת‬,'‫ עמ‬64 .1928 ,‫ תרפ"ח‬,‫ווילנה‬
]2[ 30 .]1934[ ‫ תרצ"ד‬,‫ ניו יורק‬.‫ בלוך פובלישינג קאמפני‬,47 '‫*קטלוג מס‬
.'‫עמ‬
.'‫ עמ‬57 .‫ ספרים‬1307 ‫ כולל רשימה של‬.‫ גרמנית‬.JUDAUCA ‫*קטלוג‬
‫ תרפ"ט‬,‫ ניו יורק‬.‫*קאטאלאג של ספרים בית המסחר פרדס בניו יורק‬
.‫ שער מעטפת‬,'‫ עמ‬16 ]1[ 119 .1928
‫ שער‬,'‫ עמ‬48 ,1927 ‫ תרפ"ז‬,‫ ורשה‬.‫*קטלוג של הוצאת תושיה בורשה‬
.‫מעטפת‬
.‫גדלים ומצבים שונים‬
$500-400 ‫ הערכה‬$300 ‫פתיחה‬
54 Collection of Old Catalogues [6]
The persecution of the Jews from 1881 through 1885 in
Russia, Ashkenaz and Hungary, including the infamous
Tiszaeszlár blood libel of 1882. Interesting chronogram.
Printed on the last page: Conclusion of section one.
However, no other sections were printed.
Worn jacket title page. Marginal tears. Moderate condition.
Rare book.
* ‫קאטאלאג ופרייס קוראנט לסוחרי ספרים‬. List of books
printed at the press of the Widow and Brothers Romm
in Vilna. Vilna, [1899]. 66 [4] pages.
* Catalogue of books published by Rosenkrantz and
Shriftzer in Vilna. Vilna, 1928, 64 pages. Jacket title
page.
* Catalogue n. 47, of the Bloch Publishing Company.
New York, 1934. 30, [2] pages.
* Judauca Catalogue. German. A list of 1307 books. 57
pages.
* Catalogue of books at the Pardes company in New
York. New York, 1928. 119 [1] 16 pages. Jacket title
page.
* Catalogue of Toshia publishing in Warsaw. Warsaw,
1927. 48 pages, jacket title page.
Varying sizes and conditions.
O/b price $200
O/b price $300
$300-250 ‫ הערכה‬$200 ‫פתיחה‬
55 Sefer HaPraot. Kovno, 1932. Rare
Sefer Hapra’ot by Shimon Cohen. Kovno, 1932. Only
edition.
100 pages, 23 cm. Jacket title page.
$250-300
$400-500
40
.Encyclopaedia Judaica 56
‫ סט שלם‬.1934-1928 ,‫ברלין‬
‫ בילדער פון אידישן ארבעטער לעבן אין‬5 7
1935 ,‫ ניו יורק‬.‫אמריקה‬
‫ תמונות מחיי הפועלים‬.‫בילדער פון אידישן ארבעטער לעבן אין אמריקה‬
‫ ניו‬.‫קוזלובסקי‬.‫ תחריטים מאת נ‬,‫ מאת ברנרד וויינשטיין‬,‫היהודיים באמריקה‬
.1935 ,‫יורק‬
.‫ מדבקה צבעונית על שטח הכריכה‬,‫ נייר משובח‬.‫ ס"מ‬20.5 ,'‫] עמ‬5[ 139
,‫קוזלובסקי חתום בגלופה‬.‫כולל עשרה תחריטים בשחור לבן מאת נ‬
‫ אמן אמריקאי שהתפרסם כצייר‬,‫ נטע קוזלובסקי‬.‫עם פורטרט המחבר‬
.‫קומיקס‬
.‫ מדבקה צבעונית גדולה עם שם הספר וציורים‬.‫כריכה מקורית אדומה‬
.‫מצב טוב מאד‬
$250-200 ‫ הערכה‬$150 ‫פתיחה‬
57 Bilder fun Idishen Arbeter Leben in
America. New York, 1935
Pictures from the .‫בילדער פון אידישן ארבעטער לעבן אין אמריקה‬
life of Jewish workers in America by Berhard Weinstein.
.Engravings by N. Koslowsky. New York, 1935
139 [5] pages. 20.5 cm. Quality paper, colored sticker on
the surface of the binding.
Ten black and white engravings by N. Koslowsky, signed in
the plate, and a portrait of the author. Nota Koslowsky was
an American artist, known for his comics.
Original, red binding. Colored sticker with the book title
and illustrations. Very fine condition.
O/b price $150
41
$200-250
Encyclopaedia Judaica, das Judentum in Geschichte und
Gegenwart
Verlag Eschkol c. ‫ בהוצאת‬,‫ ברלין‬.‫אנציקלופדיה יודאיקה‬
.[1928-1934]
.‫ תווים‬,‫ מפות‬,‫ תמונות‬,‫ פקסימליות‬.‫ גרמנית‬.‫ ס"מ‬29 .‫עשרה כרכים‬
‫ שנדפסה בברלין בין מלחמות‬,‫סט שלם של האנציקלופדיה הנודעת‬
.‫ והסדרה נקטעה‬,‫ נדפס הכרך העשירי‬,‫ עם עלות היטלר לשלטון‬.‫העולם‬
‫ מצב‬.‫כריכות חצי עור ובד אדום מקוריות עם הטבעת זהב פגמים בשדרה‬
.‫טוב‬
$800-600 ‫ הערכה‬$500 ‫פתיחה‬
56 Encyclopaedia Judaica. Berlin,
1928-1934. Complete Set
Encyclopaedia Judaica, das Judentum in Geschichte und
Gegenwart. Encyclopedia Judaica. Berlin, published by
[Verlag Eschkol. C. 1928-1934].
Ten volumes. 29 cm. German. Facsimiles, pictures, maps
and notes.
Complete set of the noted encyclopedia that was printed
in Berlin between the World Wars. The tenth volume was
printed upon Hitler’s rise to power, and the rest of the set
was never printed
Original half-leather and cloth binding with gold
embossing. Blemishes on the spine. Fine condition.
O/b price $500
$600-800
‫ ספר עברי‬.1926 ‫ תרפ"ז‬,‫ מוסקבה‬.‫ בראשית‬5 8
‫ מצב מצויין‬.‫מנוקד האחרון שהופץ ברוסיה‬
DER ALTE PRAGER 59
1903 ,‫ פראג‬.JUDENFRIEDHOF
‫ [בית הקברות הישן‬DER ALTE PRAGER JUDENFRIEDHOF
.]1903[ ‫ פראג‬.Dr. L. JERABEK ‫ מאת‬,]‫בפראג‬
.‫ ס"מ‬33 .‫ כולל תמונה צבעונית לפני השער‬,‫] דפי תמונות‬23[ ,'‫] עמ‬3[ 47
.‫גרמנית‬
:‫ עם תמונות של הקברים הנודעים בו‬,‫מחקר אודות בית הקברות העתיק‬
.‫ רבי דוד אופנהיים ועוד‬,‫ רבי דוד גאנז‬,‫ המהר"ל מפראג‬,‫רבי אביגדור קרא‬
‫ מצב‬.‫ שולי הדפים לא נחתכו‬.‫כריכה עם הדפסה מקורית ושדרה חדשה‬
.‫טוב מאד‬-‫טוב‬
$300-250 ‫ הערכה‬$200 ‫פתיחה‬
‫ הודפס בברלין‬.1926 ,‫ תרפ"ז‬,‫לנינגרד‬-‫ מוסקבה‬.‫ מאסף ספרותי‬.‫בראשית‬
.‫ ספר נדיר במיוחד‬.‫בדפוס גוטנברג‬
.‫ כריכה מאויירת בצבעים‬.‫ ס"מ‬23 ,'‫] עמ‬6[ 199 ]2[
‫ איור הכריכה הקדמית בסגנון האוונגרד‬.‫ לא יצאו עוד חלקים‬,‫מאסף ספרותי‬
‫ קבוצת הסופרים‬."‫ שובין‬.‫ "ציור תו ההוצאה של ב‬.‫הרוסי בידי יוסף צ'ייקוב‬
‫שהוציאה לאור את הספר לא הצליחה למצוא בברית המועצות בית דפוס‬
‫ רק‬.‫ לכן כתב היד נשלח להדפסה בברלין‬,‫שיסכים להדפיס ספר עברי‬
:‫ ראה‬.‫חלק קטן מהעותקים שנדפסו הורשו להכנס לתחום ברית המועצות‬
‬.‫מ‬-‫ עמ’ לט‬,‫ ירושלים תשכ"א‬,‫ פרסומים יהודיים בברית המועצות‬,‫י"י כהן‬
.‫ מצויין‬- ‫ מצב טוב מאד‬.‫כריכה מקורית מצויירת‬
$220-200 ‫ הערכה‬$150 ‫פתיחה‬
58 Bereishit. Moscow, 1926. Last
Punctuated Hebrew Book Distributed
in Russia. Fine Condition
Der Alte Prager Judenfriedhof [The Old Cemetery of
Prague], by Dr. L. Jerabek. Prague, [1903].
47 [3] pages, [23] picture pages, including a colored
frontispiece. 33 cm. German.
Study regarding the ancient cemetery, with pictures of the
famous graves: Rabbi Avigdor Kara, Maharal of Prague,
Rabbi Dovid Ganz, Rabbi Dovid Oppenheim, and others.
Binding with original printing and a new spine. The margins
have not yet been cropped. Fine-very fine condition.
Genesis. Literary collection. Moscow-Leningrad, 1926.
Printed in Berlin by Guttenberg press. Very rare book.
[2], 199, [6] pages. 23 cm. Binding with colored illustrations.
Literary collection, no other sections were published.
Russian-style avant-garde illustration on the front cover
by Joseph Chaikov. The group of authors who published
this work could not find a printer in the Soviet Union who
would agree to print a Hebrew book. The manuscript was
therefore sent to Berlin for printing. Only a few printed
copies were allowed back into the Soviet Union. Refer to:
Y”Y HaKohen, Pirsumim Yehudi’im B’Brit HaMoetzet,
Jerusalem, 1961, p. 39-40.
Original, illustrated binding. Very fine-excellent condition.
O/b price $200
O/b price $150
59 Der Alte Prager Judenfriedhof.
Prague, 1903
$250-300
$200-220
42
Philippi Aqvini Primigeniae voces. 60
1620 ,‫פריס‬
.‫ ס"מ‬11 ,'‫ עמ‬159 ,112 ,]16[
‫ להבין‬.‫ ללמד בנקלות‬.‫ יסודי המלות בקצור נכללות‬:‫בשער נדפס בעברית‬
‫ עמ' האחרונים נדפס פרקי אבות עם תרגום‬159 - ‫ בחלק האחרון‬.‫השכלות‬
.‫לטינית עמוד מול עמוד‬
‫ יהודי מומר (שמו הקודם היה‬,]1650 - ‫ בערך‬1578([ ‫ פיליפ דה אקן‬,‫המחבר‬
‫ הוא‬.‫ העניק לו תואר פרופסור לשפה העברית‬13-‫ המלך לואי ה‬.)‫מרדכי‬
.‫חבר ותרגם ספרים רבים‬
.‫חסר החלק התחתון של השער‬
.Tragoedia 1627 :‫כרוך עם ספר נוסף‬
.‫ מצב טוב‬.‫ כתמי זמן‬.‫כריכת קלף מקורית משופשפת‬
$300-250 ‫ הערכה‬$200 ‫פתיחה‬
60 Philippi Aqvini Primigeniae Voces.
Paris, 1620
1748 ,‫ לייפציג‬Janua hebraeae linguae. 61
‫ [דקדוק עברי ע"פ‬Janua hebraeae linguae Vete ris Testamenti
.1748 ,‫ לייפציג‬.Reineccius Christian ‫הברית הישנה] מאת‬
.‫ לטינית‬.‫ ס"מ‬17 ,'‫ עמ‬206 ,132 ,1112 ,‫] דף‬6[
.‫ קדם שער מצוייר‬.‫ השער הראשון חלקו בדיו אדום‬,‫שלשה שערים‬
‫ החלק הראשון מבאר מלים בעברית לפי‬.‫חיבור מקיף אודות דקדוק עברי‬
‫ מלים ופסוקים באותיות‬.‫ ובחלקים האחרים נדפס כעין מלון‬.‫סדר התנ"ך‬
.‫ טבלאות‬,‫עבריות מנוקדות‬
.‫ מצב טוב מאד‬.‫ קרע בשדרה‬,‫כריכת קלף מקורית‬
$500-400 ‫ הערכה‬$200 ‫פתיחה‬
61 Janua hebraeae linguae. Leipzig,
1748
Janua hebraeae linguae Vete ris Testamenti [Hebrew
grammar according to the Old Testament] by
Reineccius Christian. Leipzig, 1748.
[6] leaves, 1112, 132, 206 pages. 17 cm. Latin.
Three title pages, the first partially in red ink. Illustrated
frontispiece.
Comprehensive work regarding Hebrew grammar. The first
section explains Hebrew words according to the order of
the Tanach. The other sections are printed like a dictionary.
Words and verses in punctuated Hebrew letters, charts.
Original, parchment binding, tear in the spine. Very fine
condition.
O/b price $200
43
$400-500
Philippi Aqvini Primigeniae voces. Hebrew grammar
and Ethics of the Fathers. Lvtetiae Parisiorvm. [Paris,
France]. 1620.
[16], 112, 159 pages. 11 cm.
Printed in Hebrew on the title page: The last section – 159
pages – features Ethics of the Fathers with Latin translation
on facing pages.
The author, Philippi Aqvini [c. 1578-1650] was an apostate
Jew (Mordechai was his previous name). King Louis
VIII bestowed him the title of Professor of the Hebrew
Language. He authored and translated many works.
Missing the bottom section of the title page.
Bound with: Tragoedia 1627.
Original, rubbed parchment binding. Aging stains. Fine
condition.
O/b price $200
$250-300
62 Americana. Boca Raton Air Field.
Florida, 1945
Boca Raton Air Field .‫ אמריקנה‬6 2
1945 ,‫פלורידה‬
Publications by the Jewish company at the American
air base during the Second World War. Stencil.
* Chapel Bulletin. Journal of the Jewish company at the
American military base. Boca Raton Army Air Field.
Florida. 1945. Two issues. Each issue has [8] pages, printed
by stencil. English.
Purim issue with illustrations. Passover issue with an
illustration of a slave building the pyramids and a large bell
announcing the redemption. Yellow paper jacket.
* Passover Spirit. [1945]. [4] pages, stencil. English.
Illustration of a Seder table and Jewish soldiers.
* Welcome to Boca Raton, booklet with a map of the base
and explanations of various activities.
* HaShomer, December 9, 1943. 2 information pages.
Editor and president, J. Harowitz.
All the publications are very rare.
Very fine condition.
‫פרסומים של הפלוגה היהודית בבסיס חיל האוויר האמריקני במלחמת‬
.‫ נדפסו בסטנסיל‬,‫העולם השניה‬
‫ בטאון של הפלוגה היהודית בבסיס הצבא‬.* CHAPEL BULLETIN
.‫האמריקני‬
.‫ שני גליונות‬.1945 .‫ פלורידה‬.Boca Raton Army Air Field
.‫ אנגלית‬.‫ נדפס בסטנסיל‬,'‫] עמ‬8[ ,‫כל גליון‬
‫ גליון פסח עם ציור עבד בונה את הפירמידות ופעמון‬.‫גליון פורים עם איורים‬
.‫ עטיפה בנייר צהוב‬.‫גדול המבשר את הגאולה‬
]1945[ ‫ תש"ה‬.* Passover Spirit
.‫ אנגלית‬.‫ נדפס בסטנסיל‬,'‫] עמ‬4[
.‫ציור שלחן הסדר של חיילים וחיילות יהודיים‬
‫ חוברת עם מפת המחנה והסברים על‬,* Welcome to Boca Raton
.‫הפעילויות השונות‬
J. ‫ העורך ונשיא‬.‫ דפי מידע‬2 .1943 ‫ בדצמבר‬HASHOMER *9
.Harowitz
.‫כל הפרסומים נדירים ביותר‬
.‫מצב טוב מאד‬
O/b price $500
$1,000-800 ‫ הערכה‬$500 ‫פתיחה‬
$800-1,000
44
‫ מהדורה‬.‫ הוצאת שוקן‬.‫ חלומותיו של השבתאי‬6 4
‫ביביופילית‬
’‫ על דבר פנקס החלומות של ר‬,‫חלומותיו של השבתאי ר' מרדכי אשכנזי‬
,‫ לייפציג‬.‫ מאת גרשם שלום‬,‫מרדכי אשכנזי תלמידו של ר' אברהם רוויגו‬
.‫ נדפס במאה וחמישים עותקים‬.]1938[ ‫ תרצ"ח‬.‫בהוצאת שוקן‬
.‫ ס"מ‬29 ,'‫] עמ‬2[ ‫] ק‬6[
‫ מנחת ידידות לר' שלמה זלמן שוקן יצ"ו‬.‫ לא למכירה‬,‫הוצאה ביביופילית‬
‫ מחקרים‬,‫ ירושלים‬/ ‫ לכבוד ספרית שוקן‬.‫ליום מלאת לו שישים שנה‬
.‫ נדפס על נייר מיוחד עם שוליים רחבים ביותר‬.‫ומקורות ספר ראשון‬
.‫ מצב טוב מאד‬.‫ חיתוך דפים מקורי‬.‫ פגם קל בשדרה‬.‫כריכה מקורית‬
$300-250 ‫ הערכה‬$150 ‫פתיחה‬
64 Chalomotav shel HaShabtai.
Schocken Publishing. Bibliographic
Edition
Chalomatov shel HaShabtai R’ Mordechai Ashkenazi,
regarding the ledger of dreams of R’ Mordechai
Ashkenazi, disciple of R’ Avraham Reggio, by Gershom
Scholem. Leipzig, Schocken publishing. 1938. 150
copies were printed.
[6] 100 [2] pages. 29 cm.
Bibliophile edition, not for sale. Gift to R’ Shlomo Zalman
Schocken in honor of his sixtieth birthday. In honor of the
Schocken Library/ Jerusalem. Printed on special paper
with wide margins.
Original binding. Light blemish to the spine. Original cut
leaves. Very fine condition.
O/b price $150
$250-300
1914 ,‫ לייפציג‬.‫ציורים‬.Das Buch Judith 63
.]1914[ ‫ לייפציג‬.‫ עם שלושה ציורים‬.‫ ספר יהודית‬.Das Buch Judith
.‫ גרמנית‬.‫ ס"מ‬18 ,'‫] עמ‬1[ 49
‫ מהדורה יפה‬.‫ בתרגום לגרמנית‬,‫ מ'הספרים החיצונים' לתנ"ך‬,‫ספר יהודית‬
.‫שנדפסה על נייר משובח עם ציורים‬
.‫ מצב טוב מאד‬.]‫כריכה מקורית עם מדבקה [הכריכה חוזקה בנייר דבק‬
$250-200 ‫ הערכה‬$150 ‫פתיחה‬
63 Das Buch Judith. Illustrations.
Leipzig, 1914
Das Buch Judith. Book of Judith. With three
illustrations. Leipzig, [1914].
49, [1] pages, 18 cm. German.
Book of Judith. Deuterocanonical work, in German
translation. Nice edition that was printed on quality paper
with illustrations.
Original binding with sticker [the binding was reinforced
with tape]. Very fine condition.
O/b price $150
45
$200-250
.‫ אוזבקיסטאן‬,‫ קוקאנד‬.‫ כיתאבי קיצה נאמה‬6 5
‫לא ידוע‬
‫ בתרגום‬,'‫ סיפורי 'אלף לילה ולילה‬.‫ הזארו יך שב‬,‫כיתאבי קיצה נאמה‬
‫ קוקאנד‬.‫ ע"י רחמים דוד באיוף ועזרא יוסובוף‬.‫לטג'יקית – בוכרית יהודית‬
.‫ עם שלשה שערים‬,‫ שלשה חלקים‬.1914- 1915 .]‫[אוזבקיסאטן‬
,'‫ עמ‬171 ,‫] דף‬2[ .1915 :‫ חלק שני‬, '‫ עמ‬104 – 13 ,‫] יב‬2[ .1914 :‫חלק ראשון‬
]‫ חסר שער ראשון [בצילום‬.‫ ס"מ‬18.5 ,'‫ עמ‬356 – 171 ,]2[ :‫חלק שלישי‬
.‫וחלק מדף אחריו‬
‫ באוזבקיסטן נדפסו פרסומים‬.‫מהספרים הבודדים שנדפסו באוזבקיסטן‬
,‫ הפרסומים האחרים הידועים‬,‫עבריים בודדים במשך שלש שנים בלבד‬
‫ לאחר מכן עברה אוזבקיסטן להיות חלק‬.‫הם דפים בודדים וחוברות קטנות‬
.‫מברית המועצות ואבדה את עצמאותה ותרבותה‬
,‫במפעל הביבליוגרפי העברי ובספריה הלאומית יש חלק ראשון בלבד‬
,‫ החלק השלישי לא ידוע‬.‫בתקליטור אוצר הספר העברי נרשמו שני חלקים‬
.‫ולמיטב ידיעתנו הוא לא נמצא כלל בספריות ציבוריות בעולם‬
.‫ מצב טוב – טוב מאד‬.‫ כתמי זמן בהירים‬.‫כריכה חדשה‬
$1,000-700 ‫ הערכה‬$250 ‫פתיחה‬
65 ‫כיתאבי קיצה נאמה‬. Kokand, Uzbekistan.
Unknown
1943-1939 ,‫ רוסיה‬.‫] ספרים‬3[ ‫ ספרות יידיש‬6 6
‫ בהוצאת‬,‫ מוסקבה‬.]‫ כאראל [דבורה חורול‬.‫ מאת ד‬,‫*אינ קינדער – קאלאניע‬
.‫ עם הרבה איורים‬,‫ שיר באידיש‬.‫ ס"מ‬14.5 ,'‫] עמ‬1[ 14 .1939 ,'‫'דער עמעס‬
.‫שער מעטפת נוסף ברוסית‬
]1[ 99 .1940 ,‫לוואוו‬-‫ קיעוו‬.]‫ מאת כאנע לעווינ [חנה לווין‬,‫*אינ א גוטער שא‬
.‫ כריכה מודפסת בצבעים‬.‫ עם איורים‬,‫ סיפרים לילדים ביידיש‬.'‫ סמ‬22 ,'‫עמ‬
‫ בהוצאת‬,‫ מוסקבה‬.]‫ קוויטקא [ליב קוויטקו‬.‫ מאת ל‬,‫*קינדער – הערצער‬
‫ שער‬.‫ עם תמונות‬,‫ שירים באידיש‬.‫ ס"מ‬19.5 ,'‫] עמ‬1[ 24 .1943 ,'‫'דער עמעס‬
.‫מעטפת נוסף ברוסית‬
.‫טוב מאד‬-‫ מצב טוב‬.‫מעט כתמי זמן‬
$220-200 ‫ הערכה‬$150 ‫פתיחה‬
66 Yiddish Literature [3] Books.
Russia, 1939-1943
The stories of One Thousand and One Nights,
translated into Judeo-Tajik, by Rachamim David
Bayof and Azaryah Yusupov. Kokand, Uzbekistan.
1914-1915. Three sections, with three title pages.
Section one: 1914. [2], 12, 13-104 pages, section two: 1915.
[2] leaves, 171 pages, section three: [2], 171-356 pages, 18.5
cm. Missing the first title page [reproduced] and a section
of the following leaf.
One of the few books printed in Uzbekistan. Only a few
Hebrew prints were printed in Uzbekistan, all within a
period of three years. The other known prints are all solitary
leaves or small booklets. Uzbekistan was incorporated into
the Soviet Union and lost its independence and culture.
The Bibliography of the Hebrew Book and the National
Library both feature the first section, the CD of Otzar
HaSefer HaIvri lists two sections. The third section is
unknown. To the best of our knowledge, it is not in any
public libraries worldwide.
New binding. Light aging stains. Fine-very fine condition.
O/b price $250
$700-1,000
* ‫ אין קינדער – קאלאניע‬by Devorah Chorol. Moscow,
published by ‘Der Emes’, 1939. 14 [1] page, 14.5 cm.
Poem in Yiddish with many illustrations. Additional
jacket title page in Russian.
* ‫ אין א גוטער שא‬by Chana Levin. 99 .1940 ‫לוואוו‬-‫קיעוו‬
1[] page, 22 cm. Stories for children in Yiddish, with
illustrations. Color-printed binding.
* ‫הערצער‬-‫ קינדער‬by Leib Kawito. Moscow, published
by ‘Der Emes’, 1943. 24, [1] page. 19.5 cm. Poems in
Yiddish, with pictures. Additional title page in Russian.
Minimal aging stains. Fine-very fine condition.
O/b price $150
$200-220
46
.‫ לימוד קריאה עם ציורים‬.‫ אורה ושמחה‬6 8
‫מהדורה ראשונה ושניה‬
‫ מאת חיים‬,‫ ספר לימוד קריאה בעברית‬.‫*אורה ושמחה לראשית הקריאה‬
‫ ע"י בית ספר תלמוד‬,‫ המבורג‬.‫מנדלבום עם ציורים מאת קלונימוס רטהשילד‬
.]1927[ ‫ תרפ"ז‬.‫תורה‬
‫ בעמוד האחרון‬.‫ ספר לימוד מצויר‬.‫ מהדורה ראשונה‬.‫ ס"מ‬23.5 ,'‫ עמ‬43 ]1[
‫ כריכה מקורית‬.‫ יש עותקים עם נספח בגרמנית‬.'‫ציור 'לשנה הבאה בירושלים‬
.‫ הספר במצב טוב מאוד‬.‫מצוירת עם שדרה פגומה‬
.1929 ,‫ תרפ"ט‬,‫ קופמן‬.‫ו‬.‫ הוצאת מ‬,‫ לפסיה‬.‫*אורה ושמחה לראשית הקריאה‬
‫ במהדורה זו ישנם‬.‫ חלק מהציורים נצבעו על ידי ילדים‬.‫ ס"מ‬22.5 ,'‫ עמ‬43 ]1[
.‫תוספות‬
.‫ מצב בינוני‬.‫ קרעים קלים בשוליים‬.‫כריכה מקורית מצוירת‬
$300-250 ‫ הערכה‬$200 ‫פתיחה‬
68 Ora V’Simcha. Reading Textbook
with Illustrations. First and Second
Editions.
* Ora V’Simcha for beginning readers. Textbook
for Hebrew reading, by Chaim Mandelbaum with
illustrations by Klonymous Rothschild. Hamburg, by
the Beit Sefer Talmud Torah. [1927].
[1], 43 pages, 23.5 cm. First edition. Illustrated textbook.
The last page features an illustration of “L’Shana HaBa
B’Yerushalayim”. Some copies have a German supplement.
Original illustrated binding with blemished spine. The
book is in very fine condition.
* Ora V’Simcha L’Reishit HaKriya. Leipzig, M. V.
Kaufman press, 1929.
[1] 43 pages, 22.5 cm. Some of the illustrations were
colored by children. Expanded edition. Original, illustrated
binding. Light marginal tears. Moderate condition.
O/b price $200
$250-300
‫ חתימת המחבר‬.‫מ‬.‫ פרנקפורט א‬.‫המרגל לוץ‬
6 7
Fünftausend für Lotz, der Bericht des israelischen
.‫ ספרו של המרגל וולפגנג לוץ‬.Meisterspions Wolgang Lotz
.‫ חתימת המחבר בכתב יד‬.1973 .‫מ‬.‫פרנקפורט א‬
.‫ גרמנית‬.‫ ס"מ‬21 ,‫] עמ' תמונות‬16[ ,'‫] עמ‬2[ 266
‫ הנודע גם כמרגל‬,‫ספרו של וולפגנג לוץ המרגל הישראלי הנודע במצרים‬
‫ חתימת המחבר בכתב יד בגרמנית לא‬.‫על הסוס וכמרגל השמפניה‬
.‫מופיעה בספריה הלאומית‬
.‫ מצב טוב מאד – מצוין‬.‫ עטיפה מודפסת בצבעים‬,‫כריכה מקורית‬
$400-300 ‫ הערכה‬$200 ‫פתיחה‬
67 The Spy Lotz. Frankfurt A.M.,
Signed by the Author
Fünftausend für Lotz, der Bericht des israelischen
Meisterspions Wolgang Lotz, the story of Wolfgang
Lotz. Frankfurt A.M., 1973. Signed by the author.
266 [2] pages, [16] picture pages, 21 cm. German.
The story of Wolfgang Lotz, the noted Israeli spy in
Egypt. He was known both as the Spy on the Horse and
the Champagne Spy. The author’s handwritten, German
signature is not in in the copy in the National Library
Original binding, printed colored jacket. Very fine-excellent
condition.
O/b price $200
47
$300-400
‫ סוף‬.‫ אוסף מסמכי פעילות ציונית ברומניה‬7 0
20 ‫ ותחילת המאה ה‬19 ‫המאה ה‬
‫ ותחילת‬19 ‫ סוף המאה ה‬.‫אוסף מסמכים ותעודות של פעילות ציונית ברומניה‬
.20 ‫המאה ה‬
.‫ גדלים שונים‬.‫] פריטים‬34[
1882 ‫ארכיון ייחודי הכולל תיעוד נדיר של פעילות ציונית מראשיתה בשנת‬
‫ תעודות ומכתבים מהערים‬,‫ האוסף כולל קבלות‬.‫ועד שנות השלושים‬
.‫בוקרשט ופיטסקי‬
‫ *מכתב רבני ביידיש אל הרב החכם‬.1882 ,‫*מכתב בכתב יד על נייר רשמי‬
‫ * גלויה של הרצל וחבורתו בייסוד של‬.‫כהנווסקי מאת הרב חיים יונה שו"ב‬
.‫ עם חתימות רבות מחלקו האחורי של הגלויה‬1896 ‫" בשנת‬Der Welt"
‫ כרוז ברומנית להצטרפות‬.1922 ,‫ הלשכה המקומית של קק"ל‬.‫ כרזות‬2*
‫ קק"ל וקרן היסוד‬,‫] מכתבים וקבלות של אורט‬26[* .‫להסתדרות הציונית‬
‫ שנות‬.‫] חוברות "יזכור" של קק"ל‬2[* .‫וארגונים ציונים נוספים ברומניה‬
‫ בחוברת הראשונה הודפס מהאחור ההמנון התקווה‬.‫השלושים ושנת תש"ו‬
‫ תוכניה פוליטית‬.'‫ עמ‬19 ]1[ ."‫ "לעיר בה דוד חנה‬.‫עם המילים המקוריות‬
.‫ חלק מהדפים קרועים‬.1939 ‫ בוקרשט‬,‫ הלפמן‬.‫של משה סמילנסקי וד"ר מ‬
.‫מצב כללי טוב מאוד‬
$600-500 ‫ הערכה‬$300 ‫פתיחה‬
70 Collection of Documents regarding
Zionist Activities in Romania. End of
the 19th-Beginning of the 20th Century
Collection of documents and certificates related
to Zionist activities in Romania. End of the 19th –
beginning of the 20th century.
[34] items. Various sizes.
Unique archive featuring unique documentation of Zionist
activity from its early beginnings in 1882 through the
1930s. Includes receipts, documents and letters from
Bucharest and Piteşti.
*Handwritten letter on official stationery, 1882. * Rabbinical
letter in Yiddish to Rabbi Cahanvosky by Rabbi Chaim
Yonah. *Postcard of Herzl and colleagues at the opening of
“Der Welt”, 1896, with many signatures on the back of the
postcard. * 2 posters. Local JNF bureau, 1922. Appeal in
Romanian to join the Zionist Organization. *[26] letters
and receipts from Ort, JNF, Keren HaYesod and other
Zionist organizations in Romania. *[2] Yizkor booklets
from JNF. 1930s and 1946. The first booklet features the
HaTikvah anthem on its back, with the original lyrics.
*’L’Ir Bah Dovid Chana”. [1] 19 pages. Political platform of
Moshe Smilansky and Dr. M. Helfman, Bucharest, 1939.
Some of the leaves are torn. Overall very fine condition.
]2[‫ ספרי ביבליוגרפיה באידיש‬6 9
]‫ מאת א[אברהם‬,1927-1917 ‫*די יידישע פרעסע אין ראטנפארבאנד‬
.1928 ,‫ מינסק‬.‫קירזשניץ‬
.‫ ביבליוגרפיה של פרסומים וכתבי עת באידיש‬.‫ אידיש‬.‫ ס"מ‬22 ,'‫] עמ‬2[ 70
‫ ווארשא‬,‫ הוצאת יידיש בוך‬.‫ מאת ישראל שיין‬,‫* ביבליאגרפיע פון אויסגאבעס‬
.]1963[
‫ ביבליוגרפיה של מאמרים‬.‫ כריכה רכה מודפסת‬.‫ ס"מ‬23 ,'‫] עמ‬1[182
.1939-1918 ‫אודות מעמד ומפלגות הפועלים היהודיים בפולין בין השנים‬
.‫מצב טוב מאוד‬
$300-250 ‫ הערכה‬$200 ‫פתיחה‬
69 Bibliographic Works in Yiddish [2]
* 1917-1927 ‫די יידישע פרעסע אין ראטנפארבאנד‬, by
A[vraham] Kirzshnitz. Minsk, 1928.
70, [2] pages, 22 cm. Yiddish. Bibliography of
publications and periodicals in Yiddish.
* ‫ ביבליאגרפיע פון אויסגאבעס‬by Yisrael Shain. Published
by Yiddish Buch, Warsaw, [1963].
182 [1] pages, 23 cm. Soft, printed binding. Bibliography
of articles regarding the Jewish laborers’ status and
political parties in Poland between 1918-1939.
.Very fine condition
O/b price $200
$250-300
O/b price $300 $500-600
70
48
1930 ‫ תל אביב‬.‫ מאורעות תרפ"ט‬.‫ועדת החקירה‬
‫ לא‬.1939 ‫ תרצ"ט‬.‫ דובק‬.‫ תמונות‬200 ‫ אלבום‬7 2
‫ידוע‬
‫ דעת הארץ מתוך מראה‬,‫אלבום לאוסף תמונות מאת חברת דובק בע"מ‬
.]1939[ ‫ תרצ"ט‬.'‫ דפוס 'הוצאת ארץ ישראל‬,‫ תל אביב‬.‫עינים‬
.‫ כריכה מודפסת מצויירת‬.‫ נייר קרטון‬,‫ ס"מ‬34 ,‫] דף‬17[
‫ האוסף‬.‫ מארכיון קרן קיימת לישראל‬,‫ תמונות מארץ ישראל‬200 ‫אלבום ובו‬
,‫ הספנות העברית‬,‫ הנמל בתל אביב‬:‫מחולק לט"ז פרקים לפי נושאים‬
,‫ חגי הנוער‬,‫ חיי הילדים‬,‫ ההתיישבות החדשה‬,‫משמרת העבודה והרכוש‬
,‫ בנייני מוסדות ציבורים ותרבותיים‬,‫ הכותל המערבי‬,‫ספרי זכרון של הקק"ל‬
‫ חיות‬,‫ מטעי ההדר‬,‫ גשרים ומגדלי מים‬,‫ ממעוז ועד חניתא‬,‫הכפר העברי‬
‫ כל תמונה מודבקת במקומה בתוך‬.‫ האשה בבנין הארץ‬,‫ועופות בארץ‬
.‫ נוסף דף מבוא ומפתח מפורט‬.‫ עם הסבר בדף האלבום‬,‫מסגרת‬
.‫ תמונות מתוך מאתיים‬3 ‫חסרות רק‬
‫ ידוע על חוברת אחרת במתכונת דומה‬.‫אלבום לא ידוע ביבליוגרפית‬
.‫שהוציאה דובק 'משמר וספורט' כשנה אחר כך‬
.‫ מצב טוב‬.‫ קרעים קלים‬.‫כריכה מקורית עם שרוך בצבע כחול לבן‬
$1,000-800 ‫ הערכה‬$350 ‫פתיחה‬
$400-300 ‫ הערכה‬$200 ‫פתיחה‬
71 Commission of Inquiry. Riots of
1929. Tel Aviv, 1930
Album for a picture collection from the Dubek
company. Tel Aviv, ‘Hotza’at Eretz Yisrael’ press.
[1939].
[17] leaves. 34 cm. Cardboard. Printed, illustrated binding.
Album with 200 pictures of Palestine, from the archive of
the Jewish National Fund. The collection is divided into
17 chapters, according to topics: Tel Aviv port, Jewish
deck workers, new settlements, children, youth holidays,
JNF memorial books, Western Wall, public and cultural
buildings, Jewish villages, bridges and water towers, animals
and birds, women rebuilding the land. Each picture is
pasted within a border, with a caption on the leaf. With an
introduction and detailed index.
Only three of the 200 pictures are missing.
This album is bibliographically unknown. Dubek issued a
similar booklet titled ‘Mishmar U’Sport’ about a year later.
Original binding with a blue and white lace. Light tears.
Fine condition.
Commission of Inquiry. Full report from the British
commission of inquiry in Jerusalem, from October
1929. Tel Aviv [1930]. Seven sections.
100, 68, 88, 190, 96, 120, 175 [1] pages, 22 cm. The
Bibliography of the Hebrew Book lists a slightly variant
pagination. Following the riots of 1929, the British set
up a commission of inquiry headed by Sir Walter Shaw.
This is the commission’s full report [the unofficial
report], seven sections, with a title page for each section.
One of the commission’s primary suggestions was to
limit Jewish immigration to Palestine. There are other
known copies with pictures – but this is a complete
copy without pictures.
Bound with: Report of the joint Eretz Yisrael- Commission
of Inquiry. Jerusalem, Achdut press, Tel Aviv. [1929].
177 pages. 22 cm.
The commission as established ‘in order to clarify ….Eretz
Yisrael…its economic conditions and opportunities, in
order to make it easier to plan a comprehensive, systematic
program for the future building of Eretz Yisrael.
Original binding, printed with a picture. Aging stains.
Worming holes. Fine-very fine condition.
O/b price $350
O/b price $200
72 Album for 200 Pictures. Dubek.
1939. Unknown
49
7 1
‫ דין וחשבון מלא מעבודת ועדת החקירה הפרלמנטרית‬.‫ועדת החקירה‬
‫ שבעה‬.]1930 ‫ תל אביב [תר"ץ‬.1929 ‫ באוקטובר‬2345 ‫ החל מיום‬,‫בירושלים‬
.‫חלקים‬
‫ בתקליטור של המפעל‬.‫ ס"מ‬22 ,'‫] עמ‬1[ 175 ,120 ,96 ,190 ,88 ,68 ,100
.‫הביבליוגרפיה מספר הדפים שונה מעט‬
‫בעקבות מאורעות תרפ"ט הקימו הבריטים ועדת חקירה בראשות סיר‬
‫ לפנינו כל הדין והחשבון של המלא של הוועדה [הדו"ח הלא‬,‫וולטר שאו‬
‫ אחת ההמלצות העקריות של‬.‫ עם שער לכל חלק‬,‫ שבעה חלקים‬,]‫רשמי‬
.‫הועדה היתה להטיל מגבלות על עליית היהודים לארץ‬
.‫ לפנינו עותק שלם ללא התמונות‬,‫ידוע על עותקים שנוספו בהם תמונות‬
,‫ישראלית המשותפת‬-‫ דין וחשבון של ועדת החקירה הארץ‬:‫כרוך עם‬
.‫ ס"מ‬22 ,'‫ עמ‬177 .]1929[ ‫ תרפ"ט‬.‫ בדפוס 'אחדות' תל אביב‬,‫ירושלים‬
‫ את‬,‫ את מקורות עשרה של ארץ ישראל‬... ‫הועדה הוקמה "בכדי לברר‬
‫תנאיה הכלכליים ואת אפשרויותיה ועל ידי כך להקל את העריכה של‬
."‫תכנית מקיפה ושיטתית לעבודת בנין עתידה בארץ ישראל‬
.‫ מצב טוב – טוב מאד‬.‫ נקבי עש‬.‫ כתמי זמן‬.‫כריכה מקורית מודפסת עם תמונה‬
$800-1,000
$300-400
.‫ אודות עשרת השבטים‬.‫ מבשר ואומר‬7 4
1928 ‫ תרפ"ח‬,‫ ירושלים‬.‫מכתבים מנשיאי מדינות‬
‫ וקונטרס קול בעתו [אודות חיפוש עשרת‬,‫מבשר ואומר נחמות מנחם‬
‫ מאת רבי מנחם‬...‫ עם מפות מכדור הארץ ותמונות פוטגרפיות‬,]‫השבטים‬
.]1928[ ‫ תרפ"ח‬,‫ ירושלים‬.]‫מענכין [רבינוביץ‬
.‫ עברית ואנגלית‬.‫ שער מעטפת‬.‫ ס"מ‬21 ,'‫ עמ‬32 ,30
‫ עם הרבה‬.‫חיבור יחודי ומעניין אודות חיפוש ומציאת עשרת השבטים‬
.‫ לחלק האנגלי שער באנגלית‬.‫הסכמות חשובות של רבני ירושלים‬
‫ עם צילום של מעבר הגבול בין הודו ואפגניסטן עם שלט‬,‫שרטוטים ומפות‬
.‫בעברית[!] שאסור לעבור‬
‫ *תיקון המדות‬.]‫כרוך עם ספרים נוספים מאת רבי מנחם מענכין [רבינוביץ‬
‫ *דברי‬.‫ הערות בכתב יד‬.]1937[ ‫ תרצ"ז‬,‫ ירושלים‬.‫רפואת וחשבון הנפש‬
‫ *רזין‬.‫ ס"מ‬21 ,'‫ טז עמ‬.]1935[ ‫ תרצ"ה‬,‫ ירושלים‬.‫הלכה טו משנת מנחם‬
‫ *שובו אל‬.‫ ס"מ‬21 ,'‫ ח עמ‬.]1937[ ‫ תרצ"ז‬,‫ ירושלים‬.‫טמירין לקוטי מנחם‬
‫ *נחפשה דרכינו ונשובה‬.‫ ס"מ‬21 ,'‫ יד עמ‬.]1931[ ‫ תרצ"א‬,‫ ירושלים‬.‫הבורא‬
.‫ מצב טוב‬,‫ כריכה פשוטה‬.‫ ס"מ‬21 ,'‫ טז עמ‬.]1932[ ‫ תרצ"ב‬,‫ ירושלים‬.'‫אל ה‬
$250-220 ‫ הערכה‬$150 ‫פתיחה‬
74 Mivaser V’Omer. Regarding the
Ten Tribes. Letters from Presidents.
Jerusalem, 1928
Mivaser V’Omer Nechamos Menachem, and the Kol
Bi’ito booklet [regarding the search for the ten tribes]
with a map of the globe and photographs….by Rabbi
Menachem Menchin [Rabinowitz]. Jerusalem, [1928].
30, 32 pages, 21 cm. Jacket title page. Hebrew and English.
Unique, interesting work regarding the search and
discovery of the ten tribes. Many approbations from
prominent Jerusalem rabbis. English title page for the
English section. Sketches and maps, with a photograph of
the border crossing between India and Afghanistan with a
sign in Hebrew [!] warning that crossing is prohibited.
Bound with additional books by Rabbi Menachem
Menchin [Rabinowitz]: * Tikun HaMidot Refuat
V’Cheshbon HaNefesh. Jerusalem, [1937]. Handwritten
comments. * Divrei Halacha TU Mishnat Menachem.
Jerusalem, [1935]. 16 pages, 21 cm. * Razin Tamirin Likutei
Menachem. Jerusalem, [1937]. 8 pages, 21 cm. * Shuvu el
HaBorei. Jerusalem, [1931]. 14 pages, 21 cm. * Nachpisha
Diracheinu V’Nashuvu el Hashem. Jerusalem, [1932]. 16
pages, 21 cm. Simple binding, fine condition.
O/b price $150
$220-250
]5[ ‫ פריטי דפוס נדירים שנדפסו בארץ ישראל‬7 3
,‫ תל אביב‬,'‫ הוצאות 'לצחוק‬,‫ חוברת להומור ולסאטירה‬.‫ הפלפל האדם‬.1
.1930 .‫דפוס איתן ושושני‬
.]1930[ ‫ פורים תר"ץ‬.‫ קונטרס לסאטירה להומור ולקריקטורה‬,‫ ים המלח‬.2
.‫ דפוס איתן ושושני‬,‫תל אביב‬
‫ לוח כיס נדפס על‬.‫ עץ הדר‬.‫ש‬.‫ מ‬,‫ דפוס מוריה‬,‫ ירושלם‬,‫ לוח לשנת תרצ"ו‬.3
.‫ ציור הכותל המערבי‬,‫דף גדול מקופל‬
‫ עם פרסומת‬.‫שיינקמן‬.‫ משורטטת על ידי ח‬.‫ מפת תל אביב וסביבותיה‬.4
‫ למיטב ידיעתנו אינם‬2-4 ‫ פריטים‬.BAYER ‫ מחברת‬,‫צבעונית לאספירין‬
.‫נמצאים בספריות הציבוריות הגדולות בארץ‬
A brief guide to the Dome of the Rock and al-Haram .5
‫ מהדורה זו אינה נמצאת‬.‫ הרבה תצלומים‬.1966 ,‫ ירושלים‬.al-Sharif
.‫בספריה הלאומית‬
.‫ בסך הכל החוברות במצב טוב‬.‫מצבים שונים‬
$600-500 ‫ הערכה‬$180 ‫פתיחה‬
73 Rare Prints Printed in Eretz Yisrael
[5]
1. Hapilpel Ha’adom. Humor and satire, ‘L’Tzchok’
publication, Tel Aviv, Eitan V’Shoshani press. 1930.
2. Yam HaMelech. Humor and caricatures. Purim, [1930].
Tel Aviv, Eitan V’Shoshani press.
3. 1936 Calendar, Jerusalem. Moriah press, M.Sh. Eitz
Hadar. Pocket calendar printed on a large, folded leaf.
Illustration of the Western Wall.
4. Map of Tel Aviv and its environs. Sketched by Ch.
Sheinkman. Colored advertisement for Bayer aspirin. To
the best of our knowledge, items 2-4 are not found in the
large, public libraries in Israel.
5. A Brief Guide to the Dome of the Rock and al-Haram
al-Sharif. Jerusalem, 1966. Many photos. This edition is
not in the National Library.
Varying conditions. The booklets are in overall fine
condition.
O/b price $180
$500-600
50
‫] שנות‬3[ ‫ פרסומים נדירים‬.‫ האחד במאי‬7 5
‫החמישים‬
‫] קיבוץ חפצי בה‬3[ ‫ פרסומים נדירים‬7 6
‫ מוגש לחברים לרגל‬,‫ לתולדות חפצי בה בשנות העשרים‬,‫* צרור תעודות‬
‫ נדפס‬.‫ ס"מ‬30 .1987 ‫ נובמבר‬.‫ ליקט משה פלזנשטין‬.65-‫חג הקבוצה ה‬
.‫ פרסום לא ידוע שלא נמצא בספריות ציבוריות‬.‫ אוניקום‬.‫בסטנסיל‬
‫ כולל עשרות‬,‫ אלבום לרגל יובל לקיבוץ‬.‫תשל"ג‬-‫ תרפ"ג‬.‫* חפצי – בה‬
.‫ עם כריכה קשה מודפסת‬,‫ כרוך בספירלה‬.‫ ס"מ‬32 .‫תמונות ומסמכים‬
.‫ אין בספריה הלאומית‬,‫פרסום נדיר‬
‫ הוצאת ההסתדרות הכללית‬.'‫ ספרית מערכונים חוברת ה‬,‫* ט' מערכונים‬
.]1949[ ‫ תש"ט‬,‫ תל אביב‬.‫ המרכז לתרבות‬,‫של העובדים בארץ ישראל‬
‫ אין בספריה‬,‫ פרסום נדיר‬.‫ ס"מ‬20 .‫ נדפס בסטנסיל‬.‫ שער מעטפת‬,‫ דף‬118
.‫ כולם במצב טוב מאוד‬.‫הלאומית‬
$400-300 ‫ הערכה‬$250 ‫פתיחה‬
76 Rare Publications [3]. Kibbutz
Cheftzi Bah
51
‫ נדפסו‬.‫ שנות החמישים‬.]‫שלשה פרסומים לרגל האחד במאי [חג הפועלים‬
.‫בסטנסיל‬
‫ ועדת התרבות‬,‫ הוצאת מזכירות הקבוץ המאוחד‬,‫* דפים לאחד במאי‬
‫ נדפס‬.'‫ עמ‬14 .1954 ‫ אפריל‬,‫ תל אביב‬.‫ מחלקת החגים‬,‫וההסברה‬
.‫ שער מעטפת‬.‫בסטנסיל‬
‫ נדפס‬.'‫ עמ‬72 .‫ דרור – המחנות העולים‬.‫ ליקוטים‬,‫ במאי‬1 ‫* חוברת ה‬
‫ שער‬.‫ בעמוד האחרון נדפס שיר האינטרנציונל‬.‫ שער מעטפת‬.‫בסטנסיל‬
‫ ולפנינו חוברת‬,'‫ עמ‬4 ‫ בביבליוגרפיה ידוע על פרסום קטן בן‬.‫מעטפת מצויר‬
.‫עבה‬
.'‫ עמ‬.10 .‫ חפצי בה‬.1960 ‫ חוברת לחג העבודה הבין – לאומי‬,‫* אחד במאי‬
.‫ שער מעטפת מצויר‬.‫נדפס בסטנסיל‬
‫ נשמרו במצב טוב מאד ואינם נמצאים בספריה‬,‫כל הפרסומים נדירים‬
.‫הלאומית‬
$500-400 ‫ הערכה‬$250 ‫פתיחה‬
75 The First of May. Rare Publications
[3], 1950s
* Collection of documents, the history of Cheftzi Bah in the
1920s, presented to its members in honor of its 65th Chag
Hakevutza. Compiled by Moshe Pelzenstein. November,
1987. 30 cm. Printed by stencil. Unicom. Unknown
publication, not in the National Library.
* Cheftzi – Bah, 1923-1973. Album in honor of the
kibbutz’s fiftieth anniversary, includes tens of pictures and
documents. 32 cm. Spiral, with a stiff, printed binding.
Rare publication, not in the National Library.
* 9 Skits. Skit library, booklet 5. Published by the
Histadrut HaKillalit shel HaOvdim B’Eretz Yisrael,
HaMerkaz L’Tarbut. Tel Aviv, 1949. 118 leaves. Jacket title
page. Printed by stencil. 2 cm. Rare publication, not in the
National Library. All are in very fine condition.
Three publications in honor of the First of May
[International Workers’ Day]. 1950s. Stencil.
* Leaves for the First of May, published by the Mazkirut
HaKibbutz HaMeuchad, Committee for Culture and
Publicity, holiday department. Tel Aviv, April 1954. 14
pages. Stencil. Jacket title page.
* Booklet of the 1st of May, Compilation. Dror –
HaMachanot HaOlim. 72 pages. Stencil. Jacket title
page. The last page features “The Internationale” hymn.
Illustrated jacket title page. A small, 4 paged publication
is listed in the bibliographies – but this is a thick booklet.
* 1st of May, International Worker’s Day, 1960. Cheftzi
bah. 10 pages. Stencil. Illustrated jacket title page.
Rare publications, preserved in very fine condition, not in
the National Library.
O/b price $250
O/b price $250
$300-400
$400-500
.‫ דבורה מתחת התמר מאת בנימין זאב הרצל‬7 8
1954 ‫ תשי"ד‬,‫תל אביב‬
‫ שני ספרי ילדים נדירים‬.‫בלילה תחת המטה‬
.1954 ‫ תשי"ד‬,‫ תל אביב‬.‫ מאת בנימין זאב הרצל‬,‫ אגדה‬,‫דבורה מתחת התמר‬
‫ עם ציורים‬,‫ הסיפור מעובד על ידי שלמה סקולסקי‬.‫ ס"מ‬20 ,'‫ עמ‬44
‫ נרשם במפעל‬.‫ ופורטרט של הרצל מאת גרשון קלנר‬,‫מאת חנה גצלר‬
‫ כריכה מודפסת‬.‫הביבליוגרפי העברי ע"פ עותק בספריה העירונית רמת גן‬
.‫ מצב טוב‬.‫ נייר דבק לחיזוק‬.‫בצבעים‬
‫ בדפוס ליון גרפיקה‬,‫ ירושלים‬.‫ מאת רבקה הרשקוביץ‬,‫בלילה תחת המטה‬
.]‫ בערך‬1940 ‫[ת"ש‬
.‫ עם ציורים בצבעים מאת רות‬,‫ סיפורים לילדים בחרוזים‬.‫ ס"מ‬23 ,'‫ עמ‬32
.‫ מצב טוב מאוד‬.‫אין בספריה הלאומית‬
$300-250 ‫ הערכה‬$200 ‫פתיחה‬
78 Deborah MiTachat HaTamar by
Binyomin Zeev Herzl. Tel Aviv, 1954.
B’Layla Tachat HaMitah. Two Rare
Children’s Books
Deborah MiTachat HaTamar tale by Binyamin Ze’ev
Herzl. Tel Aviv, 1954.
44 pages, 20 cm. Story adapted by Shlomo Skolsky, with
illustrations by Chana Getzler and a portrait of Herzl by
Gershon Kolner. Listed by the Bibliography of the Hebrew
Book according to a copy in the Ramat Gan municipal
library. Colored, printed binding. Reinforcing tape. Fine
condition.
B’Layla Tachat HaMitah by Rivka Hershkowitz.
Jerusalem, Levin Graphica press [c. 1940].
32 pages, 23 cm. Rhymed stories for children, with colored
illustrations by Ruth.
Not in the National Library. Very fine condition.
O/b price $200
$250-300
-‫ חוברת פרסומית‬.‫ מחלבת 'תנובה' תל יוסף‬7 7
?70 ‫ שנות ה‬.‫עבודת יד‬
‫מחירון ודוגמאות – מחלבת 'תנובה' תל יוסף [חוברת פרסומית מפוארת‬
]?‫ [שנות השבעים‬.]‫לגבינות קשות‬
‫ וכל דף‬,‫ נכרך בספירלה‬.‫ ס"מ‬24*17.5 ,‫ רחבו גדול מארכו‬,'‫] עמ‬14[
.‫בקפסולציה‬
‫ בשער נדפסה פניה לעקרת הבית‬.‫חוברת פרסומית מהודרת בצבעים‬
‫ בדפי החוברת הודבקו ידנית אריזות‬.‫ובו 'תדריך גבינות' של חברת תנובה‬
‫ כנראה שחוברת זו שימשה כאב‬.‫ עם הסברים‬,‫צבעונית של מוצרי גבינות‬
.‫טיפוס לחוברות הפרסום שנדפסו לאחר מכן‬
.‫ מצב טוב מאד‬.‫ אמנם אין פרטים על כל הגבינות‬.‫כנראה שלם‬
$300-250 ‫ הערכה‬$200 ‫פתיחה‬
77 Tnuvah’s Production Plant in
Tel Yosef. Handmade-Advertisement
Booklet. 1970s?
Pricelist and samples – Tnuvah’s production plant in Tel
Yosef [magnificent advertisement booklet for hard cheese].
[1970?].
[14] pages. Width is larger than length, 17.5x24 cm. Bound
in a spiral, with each leaf in a plastic cover.
Elegant, colored advertisement booklet. The title page
addresses housewives and provides a guide to Tunvah’s
cheeses. Colored cheese product wrappers are handpasted onto the leaves of the booklet, with explanations.
It seems that that this booklet served as a prototype for a
promotional booklet that was printed later.
Apparently complete – but missing information about
some cheeses. Very fine condition.
O/b price $200
$250-300
52
‫ מרחביה‬.]2[ ‫הגדות קיבוציות‬
8 0
.‫ ע"י ועדת החגים של הקיבוץ הארצי השומר הצעיר‬.‫*הגדה של פסח‬
.]1947[ ‫ תש"ז‬.‫מרחביה‬
.‫ איורים רבים‬,‫ כתב קליגרפי‬.‫ הגדה לא מסורתית‬.‫ ס"מ‬21 ,‫] דף‬18[
.‫ ע"י ועדת החגים של הקיבוץ הארצי השומר הצעיר‬.‫*הגדה של פסח‬
.]1949[ ‫ תש"ט‬.‫מרחביה‬
‫ שתי‬.‫ איורים רבים‬,‫ כתב קליגרפי‬.‫ הגדה לא מסורתית‬.‫ ס"מ‬23 ,‫] דף‬18[
.‫ההגדות נדירות ואינם בספריה הלאומית‬
.‫טוב מאד‬-‫ מצב טוב‬.‫מעט מאד כתמי זמן‬
$600-500 ‫ הערכה‬$400 ‫פתיחה‬
80 Kibbutz Haggadot [2]. Merchavya
* Haggada shel Pesach, by the Holiday Committee of
the Kibbutz Ha’artzi HaShomer HaTzair. Merchavya.
[1947].
[18] leaves, 21 cm. Not traditional. Calligraphy, many
illustrations.
* Haggada shel Pesach, by the Holiday Committee of
the Kibbutz Ha’artzi HaShomer HaTzair. Merchavya.
[1949].
[18] leaves, 23 cm. Not traditional. Calligraphy, many
illustrations. The two haggadot are rare and are not in the
National Library.
Very minimal aging stains. Fine-very fine condition.
O/b price $400
$500-600
‫ נדיר‬.1947 ,‫ ביריה‬.‫ יומן משרדי‬7 9
‫ בהוצאת ארגון סחר מכשירי כתיבה שע"י התאחדות‬.1947 ,‫יומן משרדי ביריה‬
.‫ ת"א‬,‫הסוחרים הכללית‬
,1946 ‫יומן משרדי שנקרא ע"ש ביריה – העליה למצודת ביריה בשנת‬
‫ כולל‬.‫שהיתה נקודת מפנה במאבק נגד הבריטים ערב הקמת המדינה‬
‫ אין‬.‫ פרסום נדיר‬.‫ מידע שימושי ופרסומות‬,‫ דפי הנהלת חשבונות‬,‫יומן שנתי‬
.‫בספריה הלאומית‬
.‫ מצב טוב מאד‬.‫ משופשפת מעט‬,‫כריכה מקורית עם הטבעה‬
$280-250 ‫ הערכה‬$200 ‫פתיחה‬
79 Office Diary. Biriya, 1947. Rare
Office Diary Biriya, 1947. Published by the “Irgun
Sachar Machshirei Ketiva a”y Hisachdut HaSocharim
Hakilalit”, Tel Aviv.
Office diary named for Biriya; the settlement at the Biriya
fortress in 1946, a turning point in the battle against the
British on the eve of the establishment of the State of
Israel. Includes a yearly calendar, accounting sheets, useful
information and advertisements. Rare publication. Not in
the National Library.
Original binding with embossing, slightly rubbed. Very fine
condition.
O/b price $200
53
$250-280
]6[ ‫פרוטוקולים אודות הקמת רשות השידור‬
8 1
1964
.1964 .‫ששה פרוטוקולים אודות הקמת רשות השידור‬
.1964 ,‫ אוקטובר‬.‫מקבץ פרוטוקלים ראשונים אודות הקמת רשות השידור‬
.‫ נדפס בסטנסיל‬.‫ אנגלית‬,'‫ עמ‬11
.‫ מסמך היסטורי חשוב ונדיר‬.‫לא ידוע על עותקים נוספים‬
.‫מצב טוב מאד‬
$300-250 ‫ הערכה‬$200 ‫פתיחה‬
81 Protocol Regarding the
Establishment of the Broadcasting
Authority
1948 ,1939 ,]6[ ‫ פנקסים של כוחות המגן‬8 2
‫ חוברת קטנה של תרגום פקודות‬.‫*מלות פקוד בשביל שוטרים מוספים‬
‫ השוטרים‬,‫ עבור השוטרים המוספים – הנוטרים‬,‫מאנגלית לעברית‬
,'‫ עמ‬12 ]‫ בערך‬1939[ .‫היהודיים שסייעו למשטרת המנדט בשמירת הסדר‬
.‫ פרסום לא ידוע‬.‫ שער מעטפת מודפס‬.‫ ס"מ‬12
‫ ע"י הסוכנות היהודית והועד הלאומי "מרכז‬.‫*תעודת המתיצב לשרות העם‬
.‫ עם תמונה‬.]1948[ ."‫המפקד לשרות העם‬
.1948 .‫ מרכז המפקד לשרות העם‬.‫*תעודת התייצבות‬
.‫ עם תמונה‬.]1948[ .‫*תעודת חיל משמר‬
‫ תש"ח‬.'‫ עם סמל הארגון 'רק כך‬.‫ הארגון הצבאי הלאומי‬.‫*תעודת חיל‬
]1948[
.‫ עם תמונה‬.‫ תעודה‬.DEFENCE REGULATIONS*
.‫כל הפנקסים נדירים ואינם נמצאים בספריה הלאומית‬
Six protocols regarding the establishment of the
Broadcasting Authority. 1964.
Collection of the first protocols regarding the establishment
of the Broadcasting Authority. October, 1964.
11 pages, English. Printed by stencil.
There are no other known copies. Significant, historic
document.
Very fine condition.
O/b price $200
$250-300
$400-300 ‫ הערכה‬$200 ‫פתיחה‬
82 Ledger of the Defense Forces. [6]
1939, 1948
* Commands for the Extra Forces. Small booklet that
translates commands from English into Hebrew for the
supplementary police force –”notrim” - Jewish police who
assisted the British police. [c. 1939]. 12 pages, 12 cm.
Printed jacket title page. Unknown publication.
* Teudat HaMitzyatzev L’Sheirut Ha’am [Certificate for a
volunteer for “Sherut Ha’am”]. By the Jewish Agency and
the Va’ad HaLeumi. [1948]. With picture.
* Teudat Hitzaytzvut. Merkaz Hamifaked L’Sherut Ha’am.
1948.
* Teudat Chayil Mishmar. [1948]. With picture.
* Soldier certificate. IDF. With the emblem of the “Rak
Kach” organization. 1948.
* Defence Regulations. Certificate. With picture.
All these booklets are rare and not in the National Library.
O/b price $200
$300-400
54
,‫ בוקרשט‬.‫ קק"ל‬,"‫ תעודת הוקרה "ספר הילד‬8 3
‫סוף שנות השלושים‬
‫ סוף‬,‫ בוקרשט‬.‫ גאולת קרקעות כפר מנחם‬.‫ קק"ל‬,"‫תעודת הוקרה "ספר הילד‬
.‫שנות השלושים‬
'‫ ממוספרת מס‬.‫ תעודת הוקרה מודפסת גדולה וצבעונית‬.‫ ס"מ‬X 47 35
.‫ עם חותמת הטבעה של קק"ל‬227
‫ניתנה עבור תרומה שנתקבלה לגאולת קרקעות כנראה בניסיון השלישי‬
‫ שם הילד חיים בויקיס והוריו נרשמו בכתב‬.1939 ‫להקמתו של כפר מנחם ב‬
‫ בתעודה רפרודוקציה של איור צבעוני גדול של מגדל‬.‫יד בעברית וברומנית‬
‫וולף שזכתה להכרה‬-‫דוד עם עץ זית מפי האומנית הנודעת גרטה קראקור‬
‫ סמני קיפול‬.‫בינלאומית של האו"ם עבור ציוריה של יישובים בעמק יזרעאל‬
.‫ מצב טוב מאוד‬.‫קלים‬
$400-350 ‫ הערכה‬$250 ‫פתיחה‬
]5[ ‫מקבץ מגלות אסתר מצוירות‬
8 4
,‫ וינה‬.‫ עם תרגום גרמני ועם ציורים‬,DAS BUCH ESTHER ‫*מגלת אסתר‬
‫ כל עמוד מוקף‬.‫ הכותרות וחלק מנוסח השער בצבע אדום‬.'‫ עמ‬72 .1931
‬ .‫ ‬ כולל גם ברכות המגילה ותפלת מנחה וערבית לפורים‬.‫מסגרת אדומה‬
‫ בדפוס 'סגנון‬,‫ תל אביב‬.‫ עם ציורים מאת צבי מלבנצ'יק‬,‫*מגלת אסתר‬
‫ מודפס בצד‬,‫ גליון מקופל בצורת מניפה‬.]?1947[ .‫ בהוצאת מאיר‬,'‫הדפוס‬
.‫ שער מעטפת מצויר‬.‫ ס"מ‬25 ,'‫] עמ‬15[ .‫אחד של הגליון‬
.‫ בהוצאת סיני‬,‫ תל אביב‬.‫‬*מגלת אסתר עם תרגום אנגלי ועם ציורים צבעוניים‬
.‫ ס"מ‬22*16 ,‫ רחבו גדול מארכו‬.1964
‫ מו‬-‫ ה‬,‫] דף‬1[ .]30?-‫ שנות ה‬,‫ [תל אביב‬.‫ גוטמן‬.‫*מגלת אסתר מצירת על ידי נ‬
.‫ אולי חסר‬.'‫עמ‬
.1971 ,‫ הוצאת סיני‬,‫ תל אביב‬.‫ תמונות‬10 ‫ עם‬,‫*מגלת אסתר‬
.‫ כללית מצב טוב – טוב מאד‬.‫ מעט כתמי זמן‬.‫גדלים שונים‬
$500-400 ‫ הערכה‬$250 ‫פתיחה‬
84 Collection of Illustrated Megillot
Esther. [5]
* Das Buch Esther with German translation and
illustrations. Vienna, 1931. 72 pages. The titles and
some of the title page text in red. Red border around
each page. Includes the blessings on the megilla and
the afternoon and evening prayers for Purim.
* Megillat Esther with illustrations by Zvi Malbenchik
[Livni]. Tel Aviv, Signon HaDefus press, Meir publishing.
[1947?]. Pages folded like a fan, printed on one-side of the
page. [15] pages, 25 cm. Illustrated title page jacket.
* Megillat Esther with English translation and colored
illustrations. Tel Aviv, Sinai publishing. 1964. Width
larger than length. 16x22 cm.
* Megillat Esther illustrated by Nachum Gutman. [Tel
Aviv, 1930s?]. [1] leaf, 5-46 pages. Possibly incomplete.
* Megillat Esther with ten pictures. Tel Aviv, Sinai
publishing, 1971.
Various sizes. Minimal aging stains. Overall fine-very fine
condition.
O/b price $250
55
$400-500
83 Certificate of Honor, “Sefer
HaYeled”, JNF. Bucharest, End of the
1930s
Certificate of honor, “Sefer HaYeled”, JNF. Purchasing
land in Kefar Menachem. Bucharest, end of the 1930s.
35x47 cm. Large, colored, printed certificate of honor.
Numbered 227, with the embossed stamp of the JNF.
Certificate awarded for a donation received for purchasing
land, apparently for the third attempt to establish Kefar
Menachem in 1939. The name of the child, Chaim
Boykos, and his parents were manually inserted in Hebrew
and Romanian. The certificate bears a large colored
reproduction of a painting of the Tower of David with
an olive tree, by noted artist Greta Krakauer Wolf who
merited international recognition by the United Nations
for her depictions of the settlements in the Jezreel Valley.
Light fold marks. Very fine condition.
O/b price $250
$350-400
‫מקבץ ספרי מחזות ושירה ביידיש בכתב יד‬
‫כתב יד – כל שירי יהודה ליב גורדון‬
86
‫כרך בכתב יד ובו אסופת שירים מפרי עטו של המשורר יהודה ליב גורדון‬
.‫שנדפסו במקורות שונים‬
‫ כתובים בכתב יד דק ויפה במיוחד ועוד דפים‬.‫ס”מ‬15X21 .‫] עמודים‬45[
‫ שם המאסף‬,‫רבים נותרו חלקים וכנראה המאסף לא השלים מלאכתו‬
.‫חתום בחתימה מסולסלת בשולי השער‬
‫ כי תחילה‬,‫בשער נקרא הספר כל כתבי יהודה ליב גארדאן – ספר חמישי‬
‫) ארבעה כרכים והמאסף רצה להוסיף שירים‬1883 ‫נדפסו (פטרבורג‬
‫ דברים אלו הם בגדר השערה כי כתב היד לא‬- ‫חדשים שלא נאספו שם‬
.‫נחקר כראוי‬
.‫ הדפים במצב טוב מאוד‬.‫כריכה ישנה מפורקת‬
$250-200 ‫ הערכה‬$100 ‫פתיחה‬
8 5
.‫ששה ספרי מחזות ושירה ביידיש בכתב יד‬
‫ משק‬.‫ ויגדורוביץ‬.‫א‬.‫ עברית י‬,‫לייוויק‬.‫ פואמה דרמתית מאת ה‬.‫*כבלי המשיח‬
.‫ כתב יד מנוקד בחלקו‬.1942 1938- ‫יגור‬
.1942 ‫ יגור‬.‫ ויגדורוביץ‬.‫א‬.‫ עברית י‬,‫ פרץ‬.‫ל‬.‫*שלשלת הזהב [פואמה] מאת י‬
61 ,‫ שתי היצירות כתובות בפנקס כרוך עם שורות‬.‫כתב יד מנוקד בחלקו‬
.‫ כתב יד מסודר ונאה‬.'‫עמ‬
‫ מאת‬,‫ קטעי הווי מהעיירה שנחרבה‬,‫ קומדיה בארבע מערכות‬,‫*צללי העבר‬
.'‫ עמ‬61 ,‫ כרוך‬.‫ כתב יד נאה מנוקד בחלקו‬.1947 ,‫ יגור‬.‫ ויגדורוביץ‬.‫א‬.‫י‬
.'‫ עמ‬80 .‫ פנקס עם כריכת עור מקורית‬.‫*שירים – מחזות ביידיש‬
.1944 - 1942 ‫ יגור‬.‫ ויגדורוביץ‬.‫א‬.‫ עברית י‬,‫ אנדרייב‬.‫ מחזה מאת ל‬,‫*חיי אדם‬
.‫מנוקד‬
.‫כתב יד מנוקד בחלקו‬.1942 ,‫ יגור‬.‫ ויגדורוביץ‬.‫א‬.‫ נובלה מאת י‬,‫*איה פותר‬
.‫ טורים‬8
$600-500 ‫ הערכה‬$400 ‫פתיחה‬
85 Collection of Plays and Poems in
Yiddish, Handwritten
Manuscript volume with a collection of poems written
by Yehuda Leib Gordon that had been printed in
various sources.
[45] pages. 15x21 cm. Written in a nice, thin hand. Many
leaves are blank; the compiler apparently did not finish his
work. The compiler left his curvy signature in the margins
of the title page.
The title page notes the name of the book “Kol Kitvei
Yehuda Leib Gordon – Book Five”. The manuscript has
not been adequately studied, but it is possible that four
volumes were printed at first (Petersburg, 1883). This
compiler wanted to add a fifth volume, with poems that
weren’t included in the previous volumes. Old, worn
binding. The leaves are in very fine condition.
Six handwritten books of plays and poems in Yiddish.
* Kablei HaMashiach. Dramatic poem by ‫ לייוויק‬.‫ה‬,
Hebrew by Y. A. Vigdorovich. Meshek Yagor, 19381942. The manuscript is partially punctuated.
* Shalshelet HaZahav [poem] by Y. L. Peretz, Hebrew
by Y.A. Vigdorovich. Yagor 1942. The manuscript is
partially punctuated. The two works are written in a
ledger, bound, lined paper, 61 pages. Nice, organized
manuscript.
* Tzlilei Ha’avar. Comedy in scenes, excerpts from
daily life in the villages that were destroyed by Y.A.
Vigdorovich. Yagor, 1947. Nice, manuscript – partially
punctuated. Bound, 61 pages.
* Shirim- Yiddish plays. Ledger with original leather
binding. 80 pages.
* Chayey Adam, play by L. Andriev, Hebrew by Y.A.
Vigdorovich. Yagor, 1942-1944. Punctuated.
* Ayeh Poter. Novella by Y. A. Vigdorovich. Yagor,
1942. Manuscript – partially punctuated. 8 columns.
O/b price $100
O/b price $400
86 Manuscript – Kol Shirei Yehuda
Leib Gordon
$200-250
$500-600
56
‫ שנות‬,‫] תרצ"ה‬2[ ‫ חוברות נדירות מימי המנדט‬8 8
‫הארבעים‬
,‫ מדריך תיירים לעיר העתיקה בירושלים‬.‫שתי חוברות נדירות מימי המנדט‬
.‫ שנות הארבעים‬,‫ מלחמת היהודים במיסיון‬,‫תרצ"ה‬
.‫ שנות הארבעים‬.‫ ישעיהו פרס‬.‫ עמ'] מדריך לעולים לציון‬8[*
‫ כולל הכותל‬,‫"מדריך תיירים" ראשוני המתאר את האתרים בעיר העתיקה‬
-‫ ישעיהו פרס (תרל"ד‬.‫ חצר רבי יהודה החסיד וישיבת פורת יוסף‬,‫המערבי‬
‫ ממחיי השפה העברית‬,‫ יליד ירושלים‬,‫תשט"ו) היה מחנך וחוקר ארץ ישראל‬
.‫ מצב טוב מאוד‬,‫ נדיר‬,‫ חורי תיוק‬.‫ומבוני העיר ירושלים‬
‫ ירושלם‬,"‫ "מלחמת היהודים במיסיון‬,‫ עמ'] פנחס בן צבי נראייבסיקי‬60[ *
‫ חוברת שיצאה מטעם הועדה למלחמה בחנוך זר המתאר‬.‫ ס"מ‬25 .‫תרצ"ה‬
.‫את פעולות המיסיון והמלחמה נגדה משנת תקפ"ד ועד להוצאת החוברת‬
.‫פנחס גרייבסקי (תרל"ג – תש"א) סופר ומתעד של חיי היהודים בירושלים‬
.‫ מצב טוב מאוד‬,‫נדיר‬
$300-250 ‫ הערכה‬$180 ‫פתיחה‬
88 Rare Booklet from the Era of the
Mandate [2], 1935. 1940s
Two rare booklets from the era of the Mandate. Tourist
guidebook for the Old City of Jerusalem, 1935. The
Jewish battle against missionaries, 1940s.
* [8] pages. Madrich L’Olim L’Tzion [guidebook for
pilgrims to Zion]. Yeshayahu Peres. 1940s.
This early tourist guidebook describes the sites in the Old
City, including the Western Wall, the courtyard of Rabbi
Yehuda Hachassid and Yeshivat Porat Yosef. Yeshayahu
Peres (1874-1954) was an educator and researcher of Eretz
Yisrael. He was born in Jerusalem and helped revive the
Hebrew language and build Jerusalem. Filing holes, rare,
very fine condition.
* [60 pages], Pinchas Ben Zvi Grayevsky, “Milchemet
HaYehudim B’Mision”. Jerusalem, 1935. 25 cm. Booklet
published on behalf of the “committee for the battle against
foreign education”. It describes missionary activities and
the battle against them, from 1924 until the booklet was
printed. Pinchas Grayevsky (1873-1941) was an author
who documented Jewish life in Jerusalem. Rare, very fine
condition.
O/b price $180
$250-300
‫ אודות‬.‫ הצבי ישראל על במותיך חלל‬8 7
‫ אוניקום‬.‫מלחמת יום הכיפורים‬
‫ אודות יק"פ [יחידת קבורה‬.‫הצבי ישראל על במותיך חלל איך נפלו גבורים‬
]?‫ [תשל"ד‬.]‫פיקודית צפון במלחמת יום הכיפורים‬
.‫ שער מעטפת‬.‫ ס"מ‬24 ,'‫ עמ‬57
‫ עם‬.‫ תיאור פעילות היחידה ומאמרים שונים‬.‫חוברת לא ידועה – אוניקום‬
‫ במעטפת האחורית איור סוריאליסטי של 'ישיבת מעבר יבוק' על‬.‫איורים‬
.‫שם הספר הנודע מעבר יבוק ובו מנהגי הקבורה‬
.‫טוב מאד‬-‫ מצב טוב‬.‫ סמני קיפול‬.‫קרע קטן בעובי המעטפת‬
$300-250 ‫ הערכה‬$200 ‫פתיחה‬
87 HaZvi Yisrael Al Bamosecha
Chalal. Yom Kippur War. Unicom
HaZvi Yisrael al Bamosecha Chalal, Eich Naflu
Giborim. Regarding the “Yechidat Kevura Pikudit
Tzafon” – the northern burial unit during the Yom
Kippur War. [1974?].
57 pages, 24 cm. Jacket title page.
Unknown booklet – unicom. The unit’s activities and
various articles. Illustrated. The back jacket features a
surrealist illustration of “Yeshivat Ma’avar Yabok” named
for the noted work “Ma’avar Yabok” that discusses burial
customs.
Small tear in the thickness of the jacket. Fold marks. Finevery fine condition.
O/b price $200
57
$250-300
89 Collection of Letters, Booklets and
Rabbinical Recommendations for Keren
Shemitta. Israel and New York, 19381959
Large collection of letters, correspondence and
rabbinical recommendations for Keren HaShemitta of
the Poalei Agudat Yisrael from the shemitta years of
1939, 1945, and 1959. 24 items.
Keren HaShemitta was established in 1937 by the Va’ad
HaPoel of the Poalei Agudat Yisrael in order to financially
support the farmers in the settlements who did not rely on
“heter mechira”. The collection includes a booklet from the
Keren HaShemitta with a collection of rabbinical letters
opposing the Mizrachi rabbis from 1938; words of the
most prominent Torah scholars from 1945; original letter
from MK Binyomin Mintz from 1951; letter of support
from the Agudat HaRabbanim in the United States, 1958;
Hilchot Shemitta V’Yovel L’Rambam, 1959; A “prozbul”
form; original letters to the Chazon Ish; and a copy of one
of his letters. Overall fine condition.
O/b price $300
‫ חוברות והמלצות רבנים של‬,‫ אוסף מכתבים‬8 9
‫ תשי"ט‬-‫ תרצ"ח‬,‫יורק‬-‫ א"י וניו‬.‫קרן השמיטה‬
‫ התכתבויות והמלצות רבנים של קרן השמיטה של פועלי‬,‫אוסף מכתבים גדול‬
.‫ פריטים‬24 ‫ סה"כ‬.‫ תש"ה ותשי"ט‬,‫אגודת ישראל משנות השמיטה תרצ"ט‬
‫קרן השמיטה הוקם בשנת תרצ"ז על ידי הוועד הפועל של פועלי אגודת‬
‫ישראל על מנת לתמוך כלכלית בחקלאים במושבות בארץ ישראל אשר‬
‫ האוסף כולל חוברת קרן השמיטה‬.‫אינם מסתמכים על היתר המכירה‬
‫ דברי גאונים גדולי הדור‬,‫עם מכתבי רבנים כנגד רבני המזרחי תרצ"ח‬
‫ מכתב תמיכה‬,‫ מכתב אל חבר הכנסת בנימין מינץ תשי"א‬,‫משנת תש"ה‬
‫ הלכות שמיטה ויובל לרמב"ם פא"י‬,‫מאת אגודת הרבנים בארה"ב תשי"ח‬
‫ מכתבים מקוריים אל החזון איש והעתק מכתב‬,‫ שטר פרוזבול‬,‫תשי"ט‬
.‫ מצב כללי טוב‬.‫ממנו‬
$600-400 ‫ הערכה‬$300 ‫פתיחה‬
$400-600
58
‫‪ 9 0‬אוסף מכתבים ותעודות ציוניות הסטוריות‬
‫[‪ ]9‬שנות השלושים והארבעים‬
‫אוסף מכתבים ותעודות הקשורות לפעילות ציונית בארץ‪ .‬שנות השלושים‬
‫והארבעים ותפילה שנכתבה עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה‬
‫בביאליסטוק‪ ,‬תרע"ד‪.‬‬
‫רשימת בחירות לציונים הכלליים בראשותו של חיים ויצמן‪ ,‬שנות השלושים‪.‬‬
‫מכתב חתום ומעטפה של "בית העם"‪ ,‬תל אביב תרפ"ז‪ .‬דרישה לפירעון‬
‫חוב לרכישת מגרש ב"עיר שלום" (רמת השרון) כתובה וחתומה בכתב‬
‫ידו של המייסד הרב יעקב בן שלום ברויאר‪ ,‬תרפ"ג‪ .‬מכתב (נוזף) אודות‬
‫הצורך לציין את ייסוד הקק"ל בארץ‪ ,‬חתומה בכתב ידו של היו"ר ופעיל‬
‫ציון אברהם קמיני‪ .‬מכתב בכתב ידו של גואל הקרקעות משה פנסחוביץ'‬
‫(תרמ"ד – תש"ד)‪ .‬מכתב "ברית ראשונים" בכתב יד (של אריה זילבר?)‬
‫אודות מצב משפחתו של הסופר והעסקן הציוני אלתר דרויאנוב (תר"ל –‬
‫תרצ"ח) לאחר פטירתו‪ ,‬תש"ב‪ .‬מכתב רשמי בכתב יד של בית החרושת‬
‫"מוגרבי" לטבאק וסיגריות בעכו (‪,)Mougraby & Baradie Cigarettes‬‬
‫ערבית‪ ,‬פלסטינה‪ .‬מכתב קהילת ציון אמריקאית (‪American Zion‬‬
‫‪ )Commonwealth‬אודות רישום טאבו לקרקע בנצרת‪ .1939 ,‬תפילה‬
‫אישית מיוחדת בת שלושה עמודים בכתב ידו של פישל שניידר (‪F.‬‬
‫‪ )Schneider‬שנכתב בביאליסטוק לאחר הפוגרום הגדול עם פרוץ‬
‫מלחמת העולם הראשונה‪ ,‬אלול‪ ,‬תרע"ד‪.‬‬
‫‪90 Collection of Historical Zionist‬‬
‫‪Letters and Documents [9], 1930s-40s‬‬
‫‪Collection of letters and documents related to Zionist‬‬
‫‪activities in Palestine. 1930s and 40s. Includes a letter‬‬
‫‪written upon the outbreak of the First World War in‬‬
‫‪Bialystock, 1914.‬‬
‫‪See Hebrew catalogue entry for full description of items‬‬
‫‪in this lot.‬‬
‫‪$400-500‬‬
‫‪O/b price $180‬‬
‫פתיחה ‪ $180‬הערכה ‪$500-400‬‬
‫‪59‬‬
91 Special documentation archive of
historical events in the press since the
establishment of the state of Israel.
1947-1994
Large archive of newspaper leaves since the
establishment of the state. 1947-1994.
Special archive of 30 albums which were collected
throughout almost 50 years and include thousands of
newspaper cuttings which document the main historical
events of the State of Israel. The albums (some originally
educator journals) are organized by date and by theme, for
ex. ‘The conquering of Um El Rash-rash”, “The Western
Wall”, “The Old City and the Six-Day War”, and also
newspaper cuttings about rabbis such as the Chazon Ish,
Rav Shach, Rav Epstein, and more.
The albums are in different sizes. Fine condition.
O/b price $500
‫ ארכיון מיוחד תיעוד היסטורי בעיתונות מאז‬9 1
1994 - 1947 .‫קום המדינה‬
.1994 – 1947 .‫ארכיון ענק של גזירי עיתונים מאז קום מדינת ישראל‬
,‫ שנאסף במשך כמעט יובל שנים‬,‫ אלבומים‬30 ‫ארכיון ייחודי ענק של‬
‫בהם אלפי דפים של גזירי עיתונים המכילים את האירועים ההיסטוריים‬
)‫ האלבומים (חלקם יומני מחנך במקור‬.‫המרכזיים של מדינת ישראל‬
‫ "כבוש אום אל‬:‫מסודרים לפי תאריכים וכן לפי נושאים מיוחדים כגון‬
,"‫ "אלבום העיר העתיקה ומלחמת ששת הימים‬,"‫ "אלבום הכותל‬,"‫רשרש‬
‫ הרב אפשטיין‬,‫ הרב ש"ך‬,‫וכן גזירי עיתונות אודות רבנים כגון החזון איש‬
.‫ועוד‬
.‫האלבומים בגדלים שונים ובמצב טוב‬
$1,500-1,000 ‫ הערכה‬$500 ‫פתיחה‬
$1,000-1,500
60
‫שואה ואנטישמיות‬
Holocaust & Anti-Semitism
92 Holocaust Exhibition. Budapest,
1946. Rare
Akik meghaltak es akik harcoltak nepunk becsulteert.
Booklet for an exhibition that took place in Budapest
immediately after the Holocaust. 1946. By the
Jewish Agency for Palestine. Published by Hechhaluc
[HaChalutz]. [Budapest], 1946.
32 pages, 24 cm. Original jacket with a sticker with the
name of the book. Hungarian.
Booklet of the first exhibition to take place after the
Holocaust. Tens of illustrations and documents. In place
of a title page, the first page features quotes of Herzl and a
passage of Yaakov Hazan. Very fine condition.
Especially rare. Not in the National Library.
O/b price $400
61
$800-1,000
‫ נדיר‬.1946 ,‫ בודפסט‬.‫תערוכת שואה‬
9 2
.Akik meghaltak és akik harcoltak népünk becsületéért
‫ על‬.1946 .‫חוברת של תערוכה שהתקיימה בבבודפסט מיד לאחר השואה‬
.]‫ [החלוץ‬Hechaluc ‫ בהוצאת‬.Jewish Agency for Palestine ‫ידי‬
.1946 ]‫[בודפסט‬
.‫ הונגרית‬.‫ עטיפה מקורית ועליה מדבקה עם שם הספר‬.‫ ס"מ‬24 ,'‫ עמ‬32
‫ עשרות‬.‫חוברת של התערוכה הראשונה שהתקיימה אודות השואה‬
,‫ בעמוד הראשון במקום שער‬.‫ ציורים ומסמכים‬,‫תמונות קשות לצפיה‬
.‫ציטטה מדברי הרצל ופיסקה מדברי יעקב חזן‬
.‫מצב טוב מאד‬
.‫ אין בספריה הלאומית‬.‫נדיר במיוחד‬
$1,000-800 ‫ הערכה‬$400 ‫פתיחה‬
,‫ נירנברג‬.‫ יהודים עולים על המוקד‬.‫ אנטישמיות‬9 4
‫ אינקונבולה‬.1493
Liber Chronicarum: Das Buch der Croniken -‫דף מתוך ה‬
Nuremberg ‫ ידוע גם בשם‬.]‫ [ספר הכרוניקות‬.und Geschichten
.Chronicle
‫ התחריטים‬.‫במרכז הדף תחריט עץ המתאר העלאת יהודים על המוקד‬
‫ נדפס‬.Wilhelm Pleydenwurf -‫ ו‬Wolgemut, Michael ‫מעשה ידי‬
.‫ אינקונבולה‬.1493 ,‫ נירנברג‬,Anton Koberger (1445-1513) ‫על ידי‬
.‫ לטינית‬.‫ ס"מ‬15.5X11.5 ‫ גודל הציור‬,‫ ס"מ‬43X30
.‫ נדפס מספר שנים מעטות לאחר המצאת הדפוס‬.‫ מתוך הספר‬ccxx ‫דף‬
‫ תיאור‬.‫ וגילוי אמריקה על ידי קולומבוס‬,‫ושנה אחת לאחר גירוש יהודי ספרד‬
‫ היה‬,‫שריפת היהודים "על קידוש השם" בסרבם להמיר את אמונתם ודתם‬
‫ לא היה זה תיאור‬.‫תיאור של מציאות ידועה של הווי החיים באותם ימים‬
.‫היסטורי מהעבר הרחוק‬
.‫ מצב טוב מאד‬.‫מעט כתמי זמן‬
‫ מאת מארגאלעס‬,‫לאנד‬-‫ דערציילונגען פון אידישן לעבן אין נאצי‬,‫בייטשלאנד‬
.1939 ‫ פברואר‬,‫ ניו יורק‬.]‫דאווידזאן [חיים מרגלית דוידזון‬
.‫ איורים‬.‫ אידיש‬.‫ ס"מ‬23 ,'‫ עמ‬48
.‫ספורים המתארים את חיי היהודים בגרמניה לאחר עליית הנאצים לשלטון‬
‫ כנראה הספר הראשון המתאר את חיי‬.‫ ריינדארף‬.‫ זעלדין וס‬.‫איורים מאת י‬
.‫ הקדשת המחבר למאייר י‬:‫ עותק מיוחד‬.‫היהודים בגרמניה ערב השואה‬
.‫ הקדשה ארוכה ביידיש בכתב ידו וחתימתו‬,‫זעלדין‬
.‫כריכה מקורית עם מדבקה גדולה של שם הספר ואיור של חיילים נאציים‬
.‫מצב טוב מאד‬
$600-500 ‫ הערכה‬$200 ‫פתיחה‬
$500-400 ‫ הערכה‬$200 ‫פתיחה‬
94 Anti-Semitism. Jews Being Burnt at
Stake. Nurnberg, 1493. Incunabula.
93 “Beitschland”. Jews in Germany
on the Eve of the Holocaust. Author’s
Inscription
Leaf from the ‘Liber Chronicarum: Das Buch der
Croniken und Geschichten’ – otherwise known as the
Nuremberg Chronicle.
Woodcut at center depicting Jews being burnt at
stake. Engravings made by Wolgemut, Michael and
Wilhelm Pleydenwurf. Printed by Anton Koberger
(1445-1513). Nurnberg, 1493.
43x30 cm. Picture measures 15.5x11.5 cm. Latin.
Leaf ccxx. Printed a few years after the invention of
the printing press and one year after the expulsion
of the Jews from Spain and Columbus’ discovery of
America. The picture of Jews being burnt as stake was
a depiction of the harsh realities of life of the time and
not a historical theory about the distant past.
Minimal aging stains. Very fine condition.
O/b price $200
$500-600
.‫ היהודים בגרמניה ערב השואה‬.‫ בייטשלאנד‬9 3
‫הקדשת המחבר‬
‫לאנד‬-‫ דערציילונגען פון אידישן לעבן אין נאצי‬,‫בייטשלאנד‬
by Chaim Margoliot Davidson. New York,
February 1939.
48 pages, 23 cm. Yiddish. Illustrations.
Stories describing Jewish life in Germany after the Nazi
rise to power. Illustrated by Y. Zoldin and S. Reindorf.
Apparently the first book describing Jewish life in Germany
on the eve of the Holocaust.
Unique copy: Inscribed by the author to artist Y. Zoldin
– a lengthy inscription in Yiddish in his hand and with his
signature. Original binding with a large sticker with the
book’s title and an illustration of Nazi soldiers. Very fine
condition.
O/b price $200
$400-500
62
‫ שתי חוברות פרופגנדה נאצית ואנטישמית‬9 5
1942 ,‫ סרביה‬,‫ בלגרד‬.‫כנגד צ'רציל‬
‫שתי חוברות פרופגנדה שהודפסו בסרביה כחלק מתעמולה נאצית כנגד‬
.1942 ,‫ סרביה‬,‫ בלגרד‬.‫ראש ממשלת אנגליה וינסטון צרצי'ל‬
Nicht Judenhatz - aber 96
.1875 ,‫ גרמניה‬,Christenschutz
‫קריקטורה אנטישמית טיפוסית בשער הספר‬
,Nicht Judenhatz - aber Christenschutz ‫ספר אנטישמיות נוצרית‬
.1875 ,‫גרמניה‬
.X 9.5 15 .‫ גוטית‬,'‫ עמ‬32
‫ספר אנטישמיות גרמני שיצא כחלק מההתעוררות האנטישמית בשנות ה‬
‫ הספר יוצא‬."‫ והדיון שהתעורר סביב "שאלת היהודים‬19 ‫ של המאה ה‬80
.‫נגד הענקת שוויון זכויות ליהודים על מנת "להגן" על הנוצרים‬
.‫ אינו נמצא בספריות בארץ‬,‫ נדיר‬.‫ מצב טוב מאוד‬,‫כריכה חדשה‬
$400-300 ‫ הערכה‬$200 ‫פתיחה‬
95 Two Anti-Semitic Nazi Propaganda
Booklets Opposing Churchill. Belgrade,
Serbia, 1942
32 pages. Gothic. 15x9.5 cm.
German, anti-Semitic work published during a rise in antiSemitism in the 1880s and the discussion that arose about
the “Jewish Question”. The book was published to protest
the granting of equal rights to the Jews and to “protect”
Christians.
New binding, very fine condition. Rare, not in any libraries
in Israel.
Two propaganda booklets printed in Serbia as part of
the Nazi propaganda campaign against English Prime
Minister, Winston Churchill. Belgrade, Serbia 1942.
* These are the English. Anti-Semitic booklet explaining
why the smaller nations can’t trust Churchill and the Allies.
Colored, anti-Semitic caricature on the title page.
8 pages, Serbian. Colored jacket title page. 22 cm.
* Churchill. Caricature of Churchill as a satanic drunk
dressed up as an angel, with a Star of David in the
background symbolizing the evils of the world. 12 pages,
Serbian. Colored, back jacket. 22 cm.
By April, 1941, most of Yugoslavia was captured by Nazi
Germany. Milan Nedić, Prime Minister of the Nazi puppet
government, began publishing anti-Semitic propaganda in
October 1941. He published tens of posters, stamps and
movies. This booklet opposes Churchill and the Allies,
and was printed by the Commissar and German press in
Belgrade in 1942.
Binding – not original. Very fine condition. Very rare
booklets. Not in any Israeli libraries.
O/b price $180
O/b price $200
$300-250 ‫ הערכה‬$180 ‫פתיחה‬
96 Nicht Judenhatz – aber
Christenschutz. Germany, 1875. Typical
Anti-Semitic Caricature on the Title
Page
Anti-Semitic, Christian book, Germany, 1875.
63
"‫ חוברת אנטישמית המסבירה מדוע ה"עמים הקטנים‬."‫* "אלו הם האנגלים‬
‫ בשער קריקטורה אנטישמית‬.‫אינם יכולים לסמוך על צ'רציל ובעלות הברית‬
.‫צבעונית‬
.‫ ס"מ‬22 ,‫ שער מעטפת צבעונית‬.‫ סרבית‬,'‫ עמ‬8
‫ קריקטורה של צ'רציל כשיכור שטני המתכסה במסכה של‬."‫* "צ'רצ'יל‬
‫ מעטפת‬.‫ סרבית‬,'‫ עמ‬12 .‫ ומאחוריו מגן דוד המסמל את הרוע בעולם‬,‫מלאך‬
.‫ ס"מ‬22 .‫אחורית צבעונית‬
.‫ רוב אזור יוגוסלביה נכבשה על ידי גרמניה הנאצית‬1941 ‫עד לחודש אפריל‬
1941 ‫ החל באוקטובר‬,‫ מושל מקומי אשר פעל מטעם הנאצים‬,‫מילן נדיק‬
‫ אשר כלל הפצה של עשרות אלפי‬,‫בפרסום חומר תעמולה אנטישמי רב‬
‫ החוברות אשר לפנינו שימשו כתעמולה נגד‬.‫ בולים וסרטים‬,‫פוסטרים‬
"‫צ'רציל ובעלות הברית והודפסו על ידי הקומיסר ו"בתי הדפוס הגרמנים‬
.1942 ‫בבלגרד בשנת‬
‫ לא נמצאות‬,‫ חוברות נדירות מאוד‬.‫ מצב טוב מאוד‬,‫כריכה לא מקורית‬
.‫בספריות בארץ‬
$250-300
$300-400
‫‪ 9 7‬פיגורה אנטישמית נדירה‪ 2 .‬חלקים נעים‪ .‬יהודי‬
‫לומד‪ .‬פורצלן איכותי‪ ,‬מייזן‪ ,‬אמצע המאה ה‪19-‬‬
‫פיגורה אנטישמית נדירה‪ 2 .‬חלקים נעים‪ .‬יהודי לומד‪ .‬פורצלן איכותי‪ ,‬מייזן‪,‬‬
‫אמצע המאה ה‪.19-‬‬
‫פיגורה של יהודי לבוש חלוק בצבע סגול‪ ,‬יושב על כסא ולומד תורה‪ .‬כיפה‬
‫שחורה לראשו וספר עם אותיות עבריות בידיו‪ .‬הראש נפרד ומונח על‬
‫הכתפיים באמצעות מוט מתכתי‪ ,‬משקולת מחוברת תחתיו‪ .‬טכניקה זו‬
‫מאפשרת לראש לנוע ולחקות את תנועת נדנוד הראש האופיינית ליהודים‪.‬‬
‫הלסת התחתונה גם היא נפרדת ומחוברת באמצעות פין זעיר אל הראש‬
‫המאפשרת תנועה נוספת של הפה‪ .‬האף גדול והעיניים פתוחות במבט‬
‫קפוא‪.‬‬
‫‪64‬‬
‫גובהו ‪ 20‬ס"מ‪ ,‬רוחבו המקסימלי ‪ 13‬ס"מ‪.‬‬
‫טכניקת הפורצלן אשר הגיע לאירופה בתחילת המאה ה‪ 18‬אפשרה‬
‫להפצה רחבה של רעיונות אנטישמיים אשר הפכו לפופולאריים מאוד‪.‬‬
‫המוטיבים כללו את התפוסים הידועים של היהודי הנוכל והרמאי והיציקות‬
‫אף הדגישו אלמנטים כגון האף המוארך‪ .‬דמויות אלו אף לעגו למנהגים‬
‫היהודים כגון הלימוד והתפילה‪ .‬מספר פורצלנים נדירים‪ ,‬כגון זה אשר‬
‫לפנינו‪ ,‬השתמשו בטכניקות של פיגורות הבנויות מחלקים‪ ,‬על מנת לחכות‬
‫בצורה חיה את תנועת היהודי‪.‬‬
‫חותמת מקורית של מפעל הפורצלן במייזן‪ .‬מצב מצויין‪ .‬פיגורת פורצלן‬
‫במצב זה משנים אלו נדירה ביותר‪.‬‬
‫פתיחה ‪ $2000‬הערכה ‪$5,000-4,000‬‬
97 Rare Anti-Semitic Figure. 2
Movable Sections. A Jew Learning.
Quality Porcelain, Meissen. Mid-19th
Century
Rare anti-Semitic figure. 2 movable sections. A Jew
learning. Quality porcelain, Meissen, Mid-19th century.
Figure of a Jew wearing a purple robe, sitting on a chair
and learning Torah. He wears a black skullcap and holds
a book with Hebrew letters in his hands. The head is
separated and rests on the shoulders via a metal rod, with
a weight attached to its bottom. This technique allows the
head to move, copying characteristic Jewish “shuckling”. The
bottom jaw is also separate and is attached with a small pin
to the head, allowing additional movement of the mouth.
The Jew sports a large nose and his eyes are open in a frozen
expression.
65
20 cm. high, maximal width, 13 cm.
The porcelain techniques that reached Europe in the 18th
century allowed for wide dissemination of anti-Semitic
ideas. The motifs included the characteristic Jewish
stereotypes – the cheater and trickster – and the casts
emphasized exterior elements such as the long nose. These
figurines poked fun of Jewish customs such as Torah study
and prayer. A number of rare porcelain pieces, such as this
one, were made from separate sections that allowed for the
imitation of Jewish movements.
Original stamp of the Meissen factory. Excellent condition.
Porcelain figures from these years, in such excellent
condition, are very rare.
O/b price $2000 $4000-5000
‫ספרי ילדים‬
Children's Books
98 Books in English and German [9]
‫ מקבץ ספרי ילדים יהודיים באנגלית וגרמנית‬9 8
]9[
Jewish children’s book in German [1] along with a
collection of Jewish children’s books in English [8].
Various editions, 1911-1958.
Daheim und Draussen (German), Max Speier, First Edition,
Frankfurt 1911.
The Breakfast of the Birds, Judah Steinberg, Translated by
Emily Solis-Cohen, Philadelphia 1917.
Apples and Honey: A gift book for Girls and Boys, Nina
Salaman, London 1921.
The Story of Shavuoth, Dr. Moses Gaster, London 1930.
The Great March: Post-Biblical Jewish Stories, Rose G. Lurie,
Cincinnati 1931.
Dreams of Childhood, Hermann Schwab, London 1945.
Storytime: A Jewish Children’s Story-book, Arthur Saul
Super and Joseph Halpern, London 1946.
The Shema, Rabbi Leslie Edgar, The Liberal Jewish
Synagogue, London 1956.
In Short: Israel, Freidel Stern, Israel 1958 (English &
Hebrew).
Overall very fine condition.
]8[ ‫] ומקבץ ספרי ילדים יהודיים באנגלית‬1[ ‫ספר ילדים יהודי בגרמנית‬
1958 – 1911 ,‫מהדורות שונות‬
Daheim und Draussen (German), Max Speier, First Edition,
Frankfurt 1911.
The Breakfast of the Birds, Judah Steinberg, Translated by
Emily Solis-Cohen, Philadelphia 1917.
Apples and Honey: A gift book for Girls and Boys, Nina
Salaman, London 1921.
The Story of Shavuoth, Dr. Moses Gaster, London 1930.
The Great March: Post-Biblical Jewish Stories, Rose G. Lurie,
Cincinnati 1931.
Dreams of Childhood, Hermann Schwab, London 1945.
Storytime: A Jewish Children’s Story-book, Arthur Saul
Super and Joseph Halpern, London 1946.
The Shema, Rabbi Leslie Edgar, The Liberal Jewish
Synagogue, London 1956.
In Short: Israel, Freidel Stern, Israel 1958 (English &
Hebrew).
.‫מצב כללי טוב מאוד‬
O/b price $400
$1,000-800 ‫ הערכה‬$400 ‫פתיחה‬
$800-1,000
66
‫‪ 9 9‬מקבץ ספרי ילדים [‪ ]13‬ארץ ישראל‪– 1930 ,‬‬
‫‪1963‬‬
‫מקבץ ספרי ילדים ומעשיות בעברית [‪ ]13‬ארץ ישראל‪ ,‬מהדורות שונות‪,‬‬
‫‪.1963 – 1930‬‬
‫מעשיות כתובות בידי לוין קפינס‪ ,‬הוצאת דביר‪.1930 ,‬‬
‫ספרי הראשון מאת פ‪ .‬אוירבך וא‪ .‬פינקרפלד‪ ,‬הוצאת דביר‪.1938 ,‬‬
‫ששה ספורי קיץ מאת ס‪ .‬יזהר‪ ,‬הוצאת ספרית פועלים‪.1950 ,‬‬
‫ציפור הזהב ועוד ספורים מאת יקוב גרים עיבד ש‪ .‬סקולסקי‪ ,‬הוצאת עמיחי‪,‬‬
‫‪1950‬‬
‫גן גנון‪ ,‬ספר לאם ולפעוט מאת ל‪ .‬קיפניס וי‪ .‬טשרנוביץ‪ ,‬הוצאת טברסקי‪,‬‬
‫‪.1955‬‬
‫אבנון טפשון וספורים אחרים מאת מ‪ .‬גורקי‪ ,‬הוצאת עמיחי‪.1955 ,‬‬
‫רובינזון קרוזו מעובד ע"י שפר‪ ,‬הוצאת דעת‪.1955 ,‬‬
‫לכלוכית מאת יקוב גרים עיבד מחדש יצחק נון‪ ,‬הוצאת עמיחי‪.1956 ,‬‬
‫אגדות נבחרות מאת ה‪ .‬אנדרסון‪ .‬הוצאת יזרעאל‪.1956 ,‬‬
‫אני ועבודתי מאת דוד פאר‪ ,‬הוצאת ספריה חינוכית‪?1960 ,‬‬
‫שלגיה ושבעת הגמדים מאת ידידיה ספרא‪ ,‬הוצאת עמיחי‪.1960 ,‬‬
‫אלף‪ ,‬בית‪ ,‬גימל מאת רחל כספי‪ ,‬הוצאת יבנה‪.1961 ,‬‬
‫אבא שלי עובד מאת יעקב אשמן‪ ,‬הוצאת הדר‪.1963 ,‬‬
‫מצב כללי טוב מאוד‪.‬‬
‫‪99 Collection of Children’s Books [13].‬‬
‫‪Palestine/Israel, 1930-1963‬‬
‫‪Collection of children’s books and tales in Hebrew [13].‬‬
‫‪Palestine/Israel, various editions, 1930-1963.‬‬
‫‪See Hebrew catalogue description for full listing of books‬‬
‫‪in this lot.‬‬
‫‪Overall very fine condition.‬‬
‫‪$800-1,000‬‬
‫‪O/b price $500‬‬
‫פתיחה ‪ $500‬הערכה ‪$1,000-800‬‬
‫‪67‬‬
,‫ לייפציג‬.‫ ציורים‬.‫ סיפורי ילדים‬.‫ לילדינו‬1 01
1921 ‫תרפ"א‬
‫ עם תמונות מאת רפאל‬,‫ מאת משה וסקין – נהרטבי‬,‫ ספר מקרא עברי‬.‫לילדינו‬
.1921 ,‫ תרפ"א‬,‫ לפסיה‬.‫שמצר‬
.‫ ס"מ‬25 ,'‫] עמ‬1[ ,107 ,‫לוח תמונה‬
‫ לפני השער ציור צבעוני גדול על‬.‫ עם ציורים‬,‫ספר קריאה מנוקד לילדים‬
.‫דף מיוחד‬
‫ עם הדבקת שם הספר באותיות שחורות עם‬,‫כריכה מקורית מצוירת‬
‫ מעט כתמי זמן בדפים‬.‫ פגם בשדרה‬.‫ציורים זעירים בתוך האותיות‬
.‫ מצב טוב מאד‬.‫הראשונים‬
$280-250 ‫ הערכה‬$180 ‫פתיחה‬
101 L’Yiladeinu. Children’s Stories.
Illustrations. Leipzig, 1921
L’Yiladeinu. Hebrew story, by Moshe-VoskinNehartevi, with pictures by Refael Shamitzer. Leipzig,
1921.
Picture plate, 107, [1] page, 25 cm.
Punctuated leisure reading for children, with illustrations.
Large, colored frontispiece on a special paper.
Original, illustrated binding. Sticker with the name of the
book in black letters, with small illustrations within the
letters. Blemish to the spine. Minimal aging stains on the
first leaves. Very fine condition.
O/b price $180
$250-280
,‫ וארשא‬.‫ ציורים מרהיבים‬.‫ ספר בראשית‬1 00
1912 ‫תרע"ב‬
.‫ עם ציורים‬,‫ מדויקים על צד היותר טוב‬.‫ ספר בראשית‬,‫חמשה חומשי תורה‬
.]1912[ ‫ תרע"ב‬,‫[וארשא] הוצאת ספרות‬
.‫ ס"מ‬22 .‫ נייר משובח‬.‫ חלקם צבעוניים‬,‫] לוחות תמונות‬12[ '‫ עמ‬88 ,‫] דף‬1[
‫ הציורים‬.‫ לא נדפסו חומשים נוספים‬,‫ספר בראשית עם ציורים מרהיבים‬
‫ הציורים לא חתומים ולא‬.‫ וחלקם צבעוניים‬,‫נדפסו על צדו האחד של הדף‬
'‫ אולם ידוע שהוצאת 'ספרות‬,‫ גם מקום הדפוס לא נרשם‬.‫ידוע שם הצייר‬
.‫היתה פעילה אז בוארשא והדפיסה ספרים עם ציורים‬
.‫ דפים מנותקים‬2 ‫ מצב טוב מאוד למעט‬.‫ עם מדבקת שער‬,‫כריכה מקורית‬
$400-300 ‫ הערכה‬$200 ‫פתיחה‬
100 Genesis. Eye-Catching
“Illustrations”. Warsaw, 1912
Chamisha Chumshei Torah, Genesis. Warsaw, Safrut
publishing, [1912].
[1] leaf, 88 pages [12] picture plates, some colored. Quality
paper. 22 cm.
Genesis with eye-catching illustrations, no other
chumashim were printed. The illustrations were printed
on one-side-only of the leaf, some are colored. The
illustrations are not signed, and the identity of the artist
is unknown. The location of printing isn’t listed, however
“Safrut” publishing was active in Warsaw and they printed
illustrated works.
Original binding, with a sticker title page. Very fine
condition, other than two detached leaves.
O/b price $200
$300-400
68
]7[ ‫ מקבץ ספרי ילדים‬1 03
.‫ מאת לוין קיפניס‬,‫ זמירות ומשחקים לגן הילדים ולבית הספר‬,‫*מחרוזת‬
,‫ רחבו גדול מארכו‬,'‫ עמ‬XV, 177 .]1923 ‫ בהוצאת אמנות [תרפ"ג‬,‫פרנקפורט‬
.‫ אין בספריה הלאומית‬.‫ תווי נגינה‬.‫ ס"מ‬12*19.5
.‫ ציורים‬.1956 ,‫ פריס‬.‫ ספר קריאה ראשון לילדי ישראל בגולה‬.‫*בקר‬
‫ הוצאת‬,‫ תל אביב‬.‫ מאת יוסף מיוחס‬,‫ ספר ראשון‬,‫ ספר האגדות‬,‫*ילדי ערב‬
.‫ עותק נוסף כנ"ל‬.‫ הקדשת המחבר בכתב יד‬.1927 ‫ תרפ"ח‬,‫דביר‬
‫ הוצאת‬,‫ תל אביב‬.‫ מאת יוסף מיוחס‬,‫ מחיי הח'ליפים‬,‫ ספר שלישי‬,‫*ילדי ערב‬
.1929 ‫ תרפ"ט‬,‫דביר‬
"‫ "כ"ז לקונגרס‬,‫ תל אביב‬.‫ תרגום מאת שאול טשרניחובסקי‬,‫*שוכני העצים‬
.‫ ציורים‬.]1924 ,‫[תרפ"ד‬
]‫ אבישי [לוין קיפניס‬.‫ מסודרים בידי ל‬,‫ ספורי התורה לילדי ישראל‬,‫*קו לקו‬
.]1956[ ,‫ ירושלים‬.‫וציורים מאת אוטו גיסמר‬
.‫ כללית מצב טוב מאד‬.‫גדלים שונים‬
$600-500 ‫ הערכה‬$350 ‫פתיחה‬
103 Collection of Children’s Books [7]
* Poems, songs and games for nursery and elementary
school by Levin Kipnis. Frankfurt, Amanut publishing
[1923]. XV, 177 pages. Width is larger than length.
19.5x12 cm. Music notes. Not in the National Library.
* Boker, Beginning Reader for Jewish children in the
Diaspora. Paris, 1956. Illustrations.
* Yaldei Arav. Tales, first book, by Yosef Meyuchas. Tel
Aviv, Dvir publishing. 1927. Inscribed by the author.
Additional copy – as above.
* Yaldei Arav. Book three, by Yosef Meyuchas. Tel Aviv,
Dvir publishing, 1929.
* Shochnei Ha’eitzim, translation by Shaul
Tchernichovsky. Tel Aviv, 27th L’Kongress. [1924].
Illustrations.
* Kav L’Kav. Torah stories for Jewish children, arranged
by L. Avishai [Levin Kipnis] illustrated by Otto Geismar.
Jerusalem, [1956].
Various sizes. Overall very fine condition.
O/b price $350
$500-600
,‫ ברלין – לונדון‬.‫ ביאליק‬.‫ קטינא כל בו‬1 02
‫ ציורים‬.1923 ,‫בהוצאת רמון‬
,‫ ברלין – לונדון‬.‫ ביאליק‬.‫נ‬.‫ מאת ח‬,‫ סיפור מחורז עם ציורים‬.‫קטינא כל בו‬
.‫ מהדורה ראשונה‬.1923 ,‫בהוצאת רמון‬
‫ כל הספר נכתב באותיות גרפיות ע"י‬.‫ ס"מ‬31 ,‫ עטיפה צבעונית‬,‫] דף‬16[
‫ בקולופון‬.‫ ביהם‬.‫ והציורים נעשו ע"י רחל שליט מרקוס וא‬,‫פרנציסקה ברוך‬
‫ ונכתב שהכתב והציורים נכתבו על לוחות‬,‫מובא תיאור של צורת ההדפסה‬
‫ חלק‬,‫ בכל עמוד ציורים נאים מסביב לחרוזים‬.‫האבן ע"י האמנים בעצמם‬
.‫מהציורים נצבעו‬
‫ קרעים קלים‬.‫עטיפה מקורית מודפסת בשני צדדיה בציורים בצבעים‬
.‫ מצב טוב‬.‫בשולים הלבנים‬
$300-250 ‫ הערכה‬$200 ‫פתיחה‬
102 Ketina Kol Bo. Bialik. BerlinLondon, Rimon Publishing, 1923.
Illustrations
Ketina Kol Bo, rhymed book with illustrations by Ch.
N. Bialik. Berlin-London, Rimon publishing, 1923.
First edition.
[16] leaves, colored jacket, 31 cm. The entire book is printed
with letters by Francisca Baruch and the illustrations
were made by Rachel Shalit-Marcus and A. Bihem. The
colophon describes the printing process, and it notes that
the letters and illustrations were written on lithographs
by the artists themselves. Each page has nice illustrations
surrounded by rhymes; some of the illustrations were
colored.
Original jacket printed on both its sides with colored
illustrations. Light tears in the blank margins. Fine
condition.
O/b price $200
69
$250-300
‫ תמונות‬.1930 ,‫ תל אביב‬.‫ אגדות וספורים‬101 105
‫ מעשיות אגדות וספורים מאת ז[למן] אריאל על פי הצעת מחלקת‬101
‫ תל‬.‫ עם ציורים מאת ג[ג'ניה] ברגר‬,‫החנוך של ההנהלה הציונית בארץ ישראל‬
.1930 .‫ בדפוס אחדות‬,‫ בהוצאת אמנות‬,‫אביב‬
‫ בין‬.‫ מאות איורים בשחור לבן‬.‫ ס"מ‬26.5 ]‫ לוחות תמונות‬15[ ,'‫] עמ‬4[ 300
‫ תמונות גדולות בצבעים ססגוניים‬,‫ דפי לוחות תמונות‬15 ‫דפי הספר נוספו‬
‫ במפעל הביבליוגרפיה רשומות רק מהדורות‬.‫שנדבקו על דף מיוחד‬
.‫מאוחרות של הספר‬
.‫ מצב טוב מאד‬.‫כריכה מקורית מודפסת בצבעי שחור וירוק‬
$250-200 ‫ הערכה‬$180 ‫פתיחה‬
105 101 Aggadot V’Sipurim. Tel Aviv,
1930. Pictures
101 tales and stories by Z[alman] Ariel according
to the suggestion of the department of education of
the Zionist administration in Eretz Yisrael, with
illustrations by G. Berger. Tel Aviv, Amanut publishing,
Achdut press. 1930.
300 [4] pages [15 picture plates] 26.5 cm. Hundreds of
black and white illustrations. 15 picture plates were added
between the leaves of the book, large colored pictures that
were pasted to specific pages. The Bibliography of the
Hebrew Book lists later editions of this work.
Original binding, printed in black and green. Very fine
condition.
O/b price $180
$200-250
‫ מקבץ ספרי ילדים שנדפסו בארצות הברית‬1 04
]6[
‫ מאת צבי‬,‫ חלק א – חלק ב‬,‫ עברית למתחילים על פי ציורים‬,‫*שער הלשון‬
.‫ ציורים‬.]?1949-1947[ ‫ ניו יורק‬.‫שרפשטיין‬
.1918 ‫ תרע"ז‬,‫ ניו יורק‬.‫ מאת צבי שרפשטיין‬,‫ חלק ראשון‬,‫*היסטוריה לילדים‬
.‫ציורים‬
,‫ ניו יורק‬,‫ מאת יעקב גאלדמאן‬,‫ הוצאה חדשה‬,‫ ספר ראשון‬,‫*גמרא למתחילים‬
.‫ עם מלון תלמודי זארגאני‬.]1927[ ‫תרפ"ז‬
‫ בהוצאת‬,‫ סינסינטי‬,‫ פרידלנד‬.‫א‬.‫ גמראן – ח‬.‫ מאת עמנואל מ‬,‫ ספר שני‬,‫*גילנו‬
.‫ תווי נגינה‬.‫ ציורים‬.1934 ‫ תרצ"ה‬,‫בתי הכנסיות העברים באמריקה‬
.1943 ,‫ ניו יורק‬,‫ מאת קלמן בכרך‬,‫ מהדורה מחודשת‬,‫ ספר ראשון‬,‫*עולמי‬
.‫ציורים‬
.‫ כללית מצב טוב – טוב מאד‬.‫גדלים שונים‬
$400-300 ‫ הערכה‬$250 ‫פתיחה‬
104 Collection of Children’s Books
Printed in the United States [6]
* Sha’ar HaLashon, Hebrew for beginners by picture,
section 1- section 2, by Zvi Scharfstein. New York
[1947-1949?]. Illustrations.
* History for children, section 1, by Zvi Scharfstein.
New York, 1918. Illustrations.
* Gemara for beginners, book one, new edition, by
Yaakov Goldman, New York 1927. With a dictionary of
Talmudical jargon.
* Gilinu, Book 2, by Emanuel M. Gamoran – Ch.A.
Friedland, Cincinnati, published by the Hotza’at Batei
Haknessiot Ha’ivrim B’America, 1934. Illustrations,
music notes.
* Olami, first book, new edition, by Kalman Bachrach,
New York, 1943. Illustrations.
Various sizes. Fine – very fine condition.
O/b price $250
$300-400
70
‫ נדיר‬.1947 ‫ תש"ח‬,‫ מינכן‬.‫ זוג נעלים‬1 07
‫ נדפס במספר עותקים‬.1947 ‫ תש"ח‬,‫ מינכן‬.‫זוג נעליים מאת ימימה טשרנוביץ‬
.‫מצומצם‬
.‫ עטיפה מודפסת‬.‫ ארכו גדול מרחבו‬,‫ ס"מ‬17X24 ,'‫] עמ‬1[ 51
‫ אושר‬:‫ מאחורי השער ובעמוד האחרון סמל הג'וינט והכיתוב‬,‫בעטיפה‬
‫ הועד‬,‫על ידי הדירקטוריון לחנוך ולתרבות של שארית הפליטה בגרמניה‬
‫ הסוכנות היהודית‬,‫המרכזי של היהודים המשוחררים באיזור האמריקאי‬
‫ החוברת נדפסה במספר עותקים‬:‫ בעמוד האחרון‬.‫לארץ ישראל והג'וינט‬
.‫מצומצם בשביל ילדי ישראל במחנות הנידחים באירופה‬
‫ נרשם בתקליטור המפעל הביבליוגרפי ע"פ‬.‫ אין בספריה הלאומית‬,‫נדיר‬
.‫עותק בספרייה העירונית ניו יורק‬
.‫מצב טוב מאד‬
5705 ,‫ לונדון‬Dreams of childhood. 106
]1945[
Dreams of childhood, stories for Jewish children ,‎by
Hermann Schwab; translated by Joseph Leftwich; the
illustrations are by Sigismund Freyhan
.]1945[ ‫ תש"ה‬5705 ,‫לונדון‬
.‫ אנגלית‬.‫ מעטפת מודפסת‬,‫ ס"מ‬28 ,'‫ עמ‬31
.‫ עם הרבה איורים‬,‫ נדפסה על נייר משובח‬,‫הוצאה יפה‬
.‫ מצב טוב‬.‫ קיפולים בפינות‬.‫כריכת מעטפת מקורית‬
$250-200 ‫ הערכה‬$150 ‫פתיחה‬
$400-300 ‫ הערכה‬$150 ‫פתיחה‬
107 Zug Na’alayim. Munich, 1947.
Rare
Zug Na’alyaim [Pair of Shoes] by Yemima Tchernowitz.
Munich, 1947. Limited number of copies were printed.
51 [1] page, 17x24 cm, length is greater than width.
Printed jacket.
The jacket, the back of the title page and the first page
bear the emblem of the JDC and the text: [in Hebrew]
authorized by the directorate of education and culture
of the survivors in Germany, the central committee for
liberated Jews in the American zone, the Jewish Agency for
Palestine and the JDC. On the last page: [in Hebrew] a
limited number of copies of this booklet were printed for
Jewish children in the refugee camps in Europe.
Rare, not in the National Library. Listed by the Bibliography
of the Hebrew Book according to a copy in the New York
Public Library.
Very fine condition.
O/b price $150
$300-400
106 Dreams of Childhood. London,
1945
Dreams of Childhood, stories for Jewish children by
Hermann Schwab: translated by Joseph Leftwich; the
illustrations are by Sigismund Freyhan.
London, 5705, [1945].
31 pages, 28 cm. Printed jacket. English.
Nice publication, printed on quality paper, with many
illustrations.
Original jacket binding. Folds in the corners. Fine condition.
O/b price $150
71
$200-250
108 Collection of Early Children’s
Books [4]
* Kour Onni. Robinson Crusoe in Hebrew, translated
by Yitzchak ben Moshe Romesh. 1872 ,‫איידטקוהנען‬.
Additional German title page. Early edition of this
famed work in Hebrew.
* Sifrei Yiladim L’Mikra U’LiShashuim L’Yaldei Yisrael.
Series of booklets by Avraham Mordechai Piorka and
Chaim Piorka. Warsaw, 1893. Separate title page for each
booklet. Includes: Arum Re’eh Re’eah V’Nistar, Mussar
Av, Chaim V’Ahava, Doresh Mishpat, Achrit Resha, Ud
Mutzal Mi’esh, Ahavat Achim (missing its conclusion).
* Nitzanim. Collection of tales translated into Hebrew.
Written on the title page: Krakow, 1907 – though
actually printed [Warsaw, c. 1920]. Complete volume.
Many booklets of punctuated tales. Each booklet has a
separate title page. Here is the entire series – 100 stories.
* Yeled Miragel, book by Alphonse Daudet translated to
Hebrew by Devorah Lachover. Tel Aviv, 1933.
Various sizes. Overall fine condition.
O/b price $300
]4[ ‫ מקבץ ספרי ילדים מוקדמים‬1 08
.‫ רובינזון קרוזו בתרגום לעברית מאת יצחק בן משה רומש‬.‫*כור עני‬
‫ מהדורה קדומה של הספר‬.‫ שער נוסף בגרמנית‬.1872 ‫ תרל"ב‬,‫איידטקוהנען‬
.‫הנודע בתרגום לעברית‬
‫ סדרת חוברות מאת‬.‫*ספורי ילדים למקרא ולשעשועים לילדי ישראל‬
‫ לכל חוברת שער‬.1893 ‫ תרנ"ג‬,‫ ווארשא‬.‫אברהם מרדכי פיורקא וחיים פיורקא‬
,‫ דורש משפט‬,‫ חיים ואהבה‬,‫ מוסר אב‬,‫ ערום ראה רעה ונסתר‬:‫ כולל‬,‫מיוחד‬
.)‫חסר סוף‬-( ‫ אהבת אחים‬,‫ אוד מוצל מאש‬,‫אחרית רשע‬
:‫ ובאמת‬,‫ תרס"ז‬,‫ קראקוי‬:‫ בשער‬.‫ אוסף אגדות מתורגמות לעברית‬.‫*נצנים‬
.‫ חוברות רבות של ספורי אגדות מנוקדים‬.‫ כרך שלם‬.]‫ בערך‬1920 ,‫[וארשא‬
.‫ נומרים' וכל חוברת ממוספרת‬100' ‫ הסדרה כוללת‬.‫לכל חוברת שער מיוחד‬
.‫ ספורים‬100 ,‫כאן כל הסדרה בשלמותה‬
.‫ ספור מאת אלפונס דודה בתרגום לעברית מאת דבורה לחובר‬.‫*ילד מרגל‬
.]1933[ ‫ תרצ"ג‬,‫תל אביב‬
.‫ כללית מצב טוב‬.‫גדלים שונים‬
$500-400 ‫ הערכה‬$300 ‫פתיחה‬
$400-500
72
]7[ ‫ מקבץ ספרי ילדים מצויירים‬1 09
.‫ תפלות לילדים עם תרגום בלשון רוססיא‬1 10
1891 ‫ תר"ן‬,‫וארשא‬
‫ גם קצור עקרי הדת‬,‫סדר תפלות לילדים עם תרגום בלשון רוססיא והערות‬
.]![ 1891 ‫ תר"ן‬,‫ ווארשא‬.‫מאת דובער גערמייזע‬
.1891 ‫ שער נוסף ברוסית עם תאריך‬.‫ ס"מ‬19.5 ,'‫ עמ‬28 ,68
‫ עם 'תפלה בעד‬.‫קטעים מסדור התפלה עם תרגום לרוסית טור מול טור‬
‫ קצור עקרי הדת ברוסית מדובער גערמייזע – מורה‬.'‫הקיסר וארץ מולדתנו‬
‫ בספריה הלאומית יש‬.‫ ספר נדיר‬.‫ל בהגימנאזיום השלישי בווארשא‬-‫דת א‬
.‫עותק עם שינויים‬
.‫ מצב טוב מאד‬.‫כריכה פשוטה‬
$250-220 ‫ הערכה‬$150 ‫פתיחה‬
110 Tefilot L’Yeladim with Russian
Translation. Warsaw, 1891
Prayers for children with Russian translation and
comments, along with a summary of the tenets of faith
by Dovber Germeiza. Warsaw, 1891 [!].
68, 28 pages, 19.5 cm. Additional title page in Russia, along
with the date 1891.
Excerpts from the prayer book with Russian translation
on facing columns. With the ‘prayer for the welfare of the
emperor and our homeland’. The summary of the tenets of
faith in Russian by Dovber Germeiza – teacher of religion
in Warsaw’s Third Gymnasium.
Rare book. The National Library has a copy with variations.
Simple binding. Very fine condition.
O/b price $150
$220-250
,‫ הוצאת דביר‬,‫ תל אביב‬.‫ מאת חיים נחמן ביאליק‬,‫*אלוף בצלות ואלוף שום‬
.‫ שער מעטפת חלקי ופגום‬.‫ ציורים‬.‫ מהדורה ראשונה‬.]1928[ ‫תרפ"י‬
‫ ספורים‬10 .‫ בהוצאת דביר‬,‫ תל אביב‬.‫ ספורים מאת לוין קיפניס‬,‫*היה היה‬
.‫עם ציורים‬
‫ תרצ"ג‬,‫ הוצאת דביר‬,‫ תל אביב‬.‫ ביאליק‬.‫נ‬.‫ מאת ח‬,‫*שירים ופזמונות לילדים‬
.‫ כריכה מקורית עם הדבקת ציור צבעוני‬.‫ ציורים‬.1933
‫ תרפ"ד‬.‫ הוצאת שחרות‬,‫ ברלין‬.‫ מאת ד"ר אברהם רובינזון‬,‫*משלים נבחרים‬
.‫ כריכה מצוירת‬.1924
‫ תל‬.‫ הוצאת מגלות לבתי הספר‬,‫ סדרת ספורים מנוקדים לילדים‬.‫*לקטנים‬
‫ שער נוסף‬.‫ לכל חוברת שער מיוחד‬.‫תרצ"ב‬-‫ תר"ץ‬.‫ הוצאת אמנות‬,‫אביב‬
.‫ כריכה מקורית עם הטבעה‬.‫ עם רשימת החוברות‬,‫ לקטנים א‬:‫בהתחלה‬
,‫ תל אביב‬.‫ ציורים מאת צבי לבני‬,‫ מאת אליעזר שמאלי‬,‫*יפה את ארצנו‬
.‫] לוחות תמונות בצבעים‬24[ ‫ עם‬.‫ מהדורה ראשונה‬.]?1948[ ‫הוצאת יבנה‬
,‫ ציורים מאת אילזה קנטור‬,‫ חרוזים מאת שמשון חלפי‬,‫*יום הולדת‬
.‫ כריכה מקורית מצוירת‬.‫ ציורים‬.1953 ,‫ירושלים‬
.‫ מצב טוב – טוב מאד‬,‫ כללית‬.‫גדלים שונים‬
$800-600 ‫ הערכה‬$300 ‫פתיחה‬
109 Collection of Illustrated Children’s
Books [7]
*Aluf Batzalut V’Aluf Shum, by Chaim Nachman
Bialik. Tel Aviv, Dvir [1928]. First edition. Illustrations.
Incomplete, blemished jacket title page.
* Hayoh Hayah. Stories by Levin Kipnis. Tel Aviv, Dvir
publishing.10 stories with illustrations.
* Shirim V’Pizmonot L’Yiladim, by Ch. N. Bialik.
Tel Aviv, Dvir publishing. 1933. Illustrations. Original
binding, colored, pasted illustration.
* Meshalim Nevcharim by Dr. Avraham Robinson.
Berlin, Shachrut Publishing. 1924. Illustrated binding.
* Laktanim. Series of Punctuated stories for children,
published by Migalot L’Batei HaSefer. Tel Aviv, Amanut
publishing. 1930-1932. Separate title page for each
booklet. Additional title page at the beginning: Laktanim
1, With a list of booklets. Original binding with embossing.
* Yafe Im Artzeinu by Eliezer Shmueli, illustrations by
Zvi Livni. Tel Aviv, Yavneh publishing [1948?]. First
edition. [24] colored picture plates.
* Yom Huledet, rhymes by Shimshon Chalfi. Illustrations
by Ilse Kantor. Jerusalem, 1953. Original, illustrated
binding.
Various sizes. Overall, fine-very fine condition.
O/b price $300
73
$600-800
‫ספרי בישול יהודיים‬
Jewish Cookbooks
111 Collection of Uncommon
Cookbooks. [5]
]5[ ‫ קובץ ספרי בישול לא מצויים‬1 11
* Secrets from our Kitchen. Beth Israel Ladies
Auxiliary. Kingston, 1973. 316 pages, stencil. 18 cm.
Illustrations, spiral binding.
* The Art of Baking and Cooking. 245 pages, 21 cm.
Published by Goldstein Press Inc. Illustrations, spiral
binding.
* Keeping Pesach in Shanghai. English and Japanese on
facing pages. 52 pages.
* Sefer Matkonim. Beit Avot, Ashdod. 2000.
* Hadassah Israel Cooks. Jerusalem, 1991.
* Secrets from our Kitchen
.1973 ,‫ קינגסטון‬Ladies Auxiliary Beth Israel
.‫ כרוך בספירלה‬,‫ איורים‬.‫ ס"מ‬18 ,‫ נדפס בסטנסיל‬,'‫ עמ‬316
* The Art of Baking & Cooking
.‫ איורים כרוך בספירלה‬, Goldstein Press Inc ‫ יו"ל ע"י‬.‫ ס"מ‬21 ,'‫ עמ‬245
52 .‫ אנגלית ויפנית עמוד מול עמוד‬Keeping Pesach in Shanghai. *
.'‫עמ‬
.2000 ,‫ תש"ס‬.‫ אשדוד‬,‫ בית אבות‬.‫*ספר מתכונים‬
.1991 ,‫ ירושלים‬.*Hadassah Israel Cooks
O/b price $300
$400-350 ‫ הערכה‬$300 ‫פתיחה‬
$350-400
74
Kochbuch für die jüdische Küche . 112
1926 ,‫דיסלדורף‬
Kochbuch für die jüdische Küche, herausgegeben
vom Jüdischen Frauenbund, bearbeitet vom
Israelitischen Frauenverein Düsseldorf, der Jüdischen
Haushaltungsschule Frankfurt am Main und der
.‫ ספר בישול למטבח היהודי‬.Jüdischen Kochschule Berlin.‎
.1926 ,‫דיסלדורף‬
.‫ גרמנית‬.‫ ס"מ‬22 ,]‫ דף‬7[ ,'‫ עמ‬XXX, 281
‫ הדפים האחרונים ובהם מקום‬.‫ עם מפתחות‬,‫ספר בישול עבה ומפורט‬
.‫לרשימות ומודעות פרסומות אינם נמצאים בעותק שבספריה הלאומית‬
.‫ מצב טוב – טוב מאד‬.‫ מעט כתמי זמן‬.‫כריכה חדשה‬
$300-250 ‫ הערכה‬$150 ‫פתיחה‬
112 Kochbuch für die jüdische Küche.
Düsseldorf, 1926
‫ נדירים באנגלית‬,‫ מקבץ ספרי בישול יהודיים‬1 13
]3[
,‫ נדפס בסטנסיל‬WIZO. ‫ ספר בישול בהוצאת‬.*TRIED and TESTED
.‫ מעטפת מודפסת‬.‫ ס"מ‬21 ,'‫ עמ‬51
‫ נדפס‬WIZO. ‫ ספר בישול לפסח בהוצאת‬.PASSOVER COOK BOOK*
.‫ מעטפת מודפסת‬.‫ ס"מ‬20 ,‫] דף‬4[ 64 ,‫בסטנסיל מצדו האחד של הדף‬
.Sheila B. Lichtenthal ‫ ספר בישול מאת‬.The Koser Kitchen*
THE WOMEN’S LEAGUE OF THE HEBREW ‫ בהוצאת‬,‫ניו יורק‬
.‫ איורים‬. .INSTITUTE OF WHITE PLAINS N.Y
‫ אינם נמצאים בספריה‬.‫שלושת הספרים נדפסו במספר עותקים מצומצם‬
.‫הלאומית‬
.‫טוב מאד‬-‫מצבים שונים טוב‬
$300-250 ‫ הערכה‬$200 ‫פתיחה‬
113 Collection of Rare Jewish
Cookbooks in English [3]
* Tried and Tested. Published by WIZO. Stencil. 51
pages. 21 cm. Printed jacket.
* Passover Cook Book. Passover cookbook published by
WIZO. Printed by stencil on one-side-only of the leaf. 64
[4] leaves. 20 cm. Printed jacket.
* The Kosher Kitchen. Cookbook by Sheila B. Lichtenthal.
New York, published by The Women’s League of the
Hebrew Institute of White Plains, NY. Illustrated.
Only limited numbers of copies of each cookbook was
printed. Not in the National Library. Varying conditions,
fine-very fine.
O/b price $200
75
$250-300
Kochbuch für die jüdische Küche, herausgegeben
vom Jüdischen Frauenbund, bearbeitet vom
Israelitischen Frauenverein Düsseldorf, der Jüdischen
Haushaltungsschule Frankfurt am Main und der
Jüdischen Kochschule Berlin.‎Cookbook for the Jewish
kitchen. Düsseldorf, 1926. 281, XXX pages, [7 leaves],
22 cm. German.
Thick, detailed cookbook with indexes. The last leaves,
which feature place for notes and advertisements, are not
featured in the National Library’s copy.
New binding. Minimal aging stains. Fine-very fine
condition.
O/b price $150
$250-300
The Jewish chronicle cookery 115
‫ מהדורה ראשונה‬.1934 ,‫ לונדון‬.book
.L.J. Greenberg ‫ בעריכת‬The Jewish chronicle cookery book
.]The Jewish chronicle. [1934 ‫ בהוצאת‬,‫לונדון‬
.‫ מאות מתכונים‬.‫ פרסומות בהתחלה ובסוף‬.‫ ס"מ‬18 ,'‫ עמ‬VI, 307
‫ שנדפס אחר כך בהרבה‬,‫מהדורה ראשונה של ספר בישול קלאסי‬
.‫מהדורות‬
.‫ מצב טוב מאד‬.‫כריכה מקורית‬
$400-300 ‫ הערכה‬$200 ‫פתיחה‬
,‫ לונדון‬.1899 ,‫ ברלין‬.‫ שני ספרי בישול יהודי‬1 14
1916
‫ מאת‬,Koch und Wirthschaftsbuch für jüdische Hausfrauen
.1889 ,‫ ברלין‬.Flora Wolff
.‫ גרמנית‬.‫ ס"מ‬19 ,'‫ עמ‬XXXVI, 340
Lion ‫ נספח של מילון מונחי בריאות מאת‬.‫כולל נוסח הברכות בעברית‬
.Wolff
May ‫ מאת‬,Dainty Dinners and Dishes for Jewish Families
.1916 ,‫ לונדון‬. Henri and Kate Halford
‫ בדפים הראשונים‬.‫ איורים‬.‫ אנגלית‬.‫ ס"מ‬18 ,'‫ עמ‬154 ,‫] דף‬3[ '‫ עמ‬VI
.‫פרסומות מאויירות‬
.‫ מצב טוב מאד‬.‫כריכות מקוריות מודפסות‬
115 The Jewish Chronicle Cookery
Book. London, 1934. First Edition
$400-300 ‫ הערכה‬$250 ‫פתיחה‬
The Jewish Chronicle Cookery Book edited by L.J.
Greenberg. London, published by the Jewish Chronicle.
[1934].
307, VI pages, 18 cm. Advertisements at the beginning and
end. Hundreds of recipes.
First edition of this classic cookbook, which was later
reprinted in many editions.
Original binding, very fine condition.
114 Two Jewish Cookbooks. Berlin,
1899. London, 1916
O/b price $200
$300-400
Koch und Wirthschaftsbuch für jüdische Hausfrauen,
by Flora Wolff. Berlin, 1889.
340, XXXVI pages, 19 cm. German.
Includes the text of the blessings on food in Hebrew.
Supplementary dictionary of healthy terms by Lion Wolff.
Dainty Dinners and Dishes for Jewish Families by May
Henri and Kate Halford. London, 1916.
VI pages, [3] leaves. 154 pages, 18 cm. English. Illustrated.
The first leaves feature illustrated advertisements. Original,
printed bindings. Very fine condition.
O/b price $250
$300-400
76
,‫ לונדון‬.JEWISH COOKERY BOOK 117
‫ נדיר‬.1895
JEWISH COOKERY BOOK compiled for use in the
‫ מאת‬,Cookery Centres under the School Board for London
.1895 ,‫ לונדון‬.M.A.S. Tattersall
.‫ ס"מ‬18 ,'‫ עמ‬128
‫ אינו‬.‫ עשרות מתכונים וכללי בישול‬.‫ספר בישול מעניין ונדיר במיוחד‬
.‫בספריה הלאומית‬
.‫טוב‬-‫ מצב בינוני‬.‫ מספר דפים מנותקים‬.‫ כתמים‬.‫ללא הכריכה‬
$500-400 ‫ הערכה‬$250 ‫פתיחה‬
117 Jewish Cookery Book. London,
1895. Rare
Jewish Cookery Book compiled for use in the Cookery
Centres under the School Board for London, by M.A.S.
Tattersall. London, 1895.
128 pages, 18 cm.
Interesting cookbook – very rare. Tens of recipes and
cooking rules. Not in the National Library. Not bound.
Stains. A number of detached pages. Moderate-fine
condition.
O/b price $250
$400-500
Ausführliches Kochbuch für die 116
einfache und feine jüdische Küche
‫ נדיר‬.‫ מהדורה ראשונה‬.1901 ,‫פרנקפורט‬
Ausführliches Kochbuch für die einfache und feine
jüdische Küche, unter Berücksichtigung aller rituellen
‫ מהדורה‬.1901 ,‫ פרנקפורט‬Marie Elsasser. ‫ מאת‬.Vorschiften
.‫ראשונה‬
.‫ גרמנית‬.‫ ס"מ‬22 ,'‫ עמ‬VII 926, 16
,‫ מהדורה ראשונה של ספר בישול קלאסי‬.‫ מתכונים‬3759 ‫ספר מקיף כולל‬
.‫ אין בספריה הלאומית‬.‫שנדפס לאחר מכן במהדורות רבות‬
.‫ מצב טוב מאד‬.‫ מעט כתמי זמן‬.‫כריכה מקורית מצויירת‬
$500-400 ‫ הערכה‬$200 ‫פתיחה‬
116 Ausführliches Kochbuch für die
einfache und feine jüdische Küche,
unter Berücksichtigung aller rituellen
Vorschiften. Frankfurt, 1901. First
Edition. Rare
Ausführliches Kochbuch für die einfache und feine
jüdische Küche, unter Berücksichtigung aller rituellen
Vorschiften by Marie Elsasser, Frankfurt 1901. First
edition.
16, 926, VII pages, 22 cm. German.
The entire book includes 3759 recipes. The first edition of
the classic cookbook, which was later reprinted in many
editions. Not in the National Library.
Original, illustrated binding. Minimal aging stains. Very
fine condition.
O/b price $200
77
$400-500
‫פריטים שונות‬
‫‪Miscellaneous‬‬
‫‪ 1 18‬תיבת קישוטי ספרים‪ .‬דפוס ‘הגליל’ [‪-‬‬
‫‘ישראל בק’?]‪ .‬צפת תר”ס [‪ ]1900‬בערך‬
‫תיבת קישוטי ספרים‪ ,‬מתכת‪ 400 – 300 .‬חלקים שונים‪.‬‬
‫מאות קישוטי ספרים להדפסת ‘שערים’‪ ,‬מודעות ופרסומות‪ .‬בתוך תיבת‬
‫עץ מקורית‪ .‬משקלה של התיבה עם הקישוטים כ – ‪ 8‬ק"ג‪ .‬אורכה ‪ 35‬ס"מ‪.‬‬
‫רוחבה ‪ 18.5‬ס"מ‪.‬‬
‫דגמים פרחוניים‪ ,‬כוכבים‪ ,‬עמודי קישוט‪ ,‬מסגרות קישוט‪ ,‬נקודות נוי‪ ,‬זרי‬
‫פרחים‪ ,‬כתרים‪ ,‬ועוד‪.‬‬
‫כל החומר הקישוטי שלפנינו שמור בתוך תיבת עץ עתיקה אשר נבנתה‬
‫במיוחד למטרה זו‪ .‬התיבה מחולקת בתוכה ע”י מחיצות עץ ובתוכם‬
‫עומדים מאות חלקי קישוט כנ”ל‪ .‬תיבת העץ מלאה לחלוטין‪ ,‬ולא חסרים‬
‫בה חלקים‪ .‬התיבה סדוקה‪.‬‬
‫סיפורו של החומר הטיפוגרפי שלפנינו‪ ,‬לפי מסורת משפחת מדפיסי‬
‫צפת‪ ,‬הוא כדלקמן‪ :‬הדפוס בצפת התחדש ע”י ר’ ישראל בק מברדיטשוב‬
‫‪78‬‬
‫בשנת תק”צ [‪ ]1830‬בערך‪ .‬בק היה מדפיס מפורסם בברדיטשוב‪ .‬בשנה‬
‫הנ”ל הוא עלה לארץ ישראל‪ ,‬עם כל הציוד של בית הדפוס‪ ,‬כולל החומר‬
‫הטיפוגרפי ואותיות הדפוס‪ ,‬והתיישב בצפת‪ .‬לאחר רעידת האדמה וחורבן‬
‫הישוב היהודי‪ ,‬עבר בק לירושלים‪ .‬חלק ניכר מהחומר הטיפוגרפי נותר‬
‫בצפת‪ .‬בשנת תרכ”ג [‪ ]1863‬התחדשה העבודה בבית הדפוס בצפת ע”י ר’‬
‫דובער קרא מסקאלע‪ .‬ונדפסו שם מספר ספרים‪ .‬המשיך במלאכת קודש‬
‫זו ר’ אברהם צבי שפיגלמאן מצפת‪.‬‬
‫בשנת תר”ס [‪ ]1900‬לערך נרכש בית הדפוס יחד עם החומר הטיפוגרפי‬
‫אשר לפנינו ע”י תושב צפת אשר הקים את בית הדפוס “הגליל”‪.‬‬
‫לא נערכה בדיקת השוואה בין הקישוטים שנדפסו בספרי צפת במהלך‬
‫הדורות‪ ,‬כדי לקבוע סופית באיזו תקופה החל השימוש בבתי הדפוס‬
‫בצפת‪ ,‬בחלקים אלו‪[ .‬באחד החלקים נראית חותמת יצרן בלטינית‪ ,‬לא‬
‫הצלחנו לפענח את הכיתוב]‪.‬‬
‫פריט מוזיאוני‪.‬‬
‫פתיחה ‪ $2,000‬הערכה ‪$4,000-3,000‬‬
118 Box of book decorations. ‘Hagalil’ print. Safed [C. 1900]
Box of book decorations, metal. 300-400 different parts.
Hundreds of book decorations for printing title pages and advertisements. In an original wooden box. The weight of the box
with the decorations is about 8 kg. Length: 35 cm. Width: 18.5 cm.
Patterns of: flowers, stars, decoration pages, flower bouquets, crowns and more.
All the decoration material is kept in an ancient wooden box which was built especially for this purpose. The box is parted
inside by wooden dividers. The box is completely full, and there are no missing parts. The box is cracked.
Museum Piece.
For historical information see Hebrew
O/b price $2,000
79
$3,000-4,000
‫ מעטפות בולים לכבודו של מארק שאגאל‬1 20
‫ תשל"ג‬,‫] תשכ"ז‬2[‫עם חתימתו‬
,‫שתי מעטפות בולים ביום הופעתם לכבודו של מארק שאגאל עם חתימתו‬
.‫תשכ"ז ותשל"ג‬
‫*מעטפת האו"ם ביום הופעת הבול לכבוד יצירת החלון "נשיקות של‬
.‫ עם חתימתו של שאגאל בעפרון‬1967 ,"‫שלום‬
‫ מזכ"ל האו"ם דאג המרסגולד וחמשה עשר נציגים נוספים‬1961 ‫בשנת‬
‫ שאגאל הכין לזכרם חלון זכוכיות‬.‫נהרגו במהלך משלחת שלום בזמביה‬
.‫ והאו"ם הוציאו עליו בול באותה שנה‬,1967‫שהותקן בלובי של האו"ם ב‬
‫*מעטפת "חלונות שאגאל" ביום הופעת סדרת הבולים של שנים עשרה‬
‫ על המעטפה חתימתו של שאגאל‬.1973 ‫השבטים בדואר ישראל בשנת‬
.‫בעפרון ושני בולים של השבטים יוסף ובנימין‬
$400-350 ‫ הערכה‬$200 ‫פתיחה‬
120 Stamped Envelope in Honor of
Marc Chagall, with his Signature [2],
1967, 1983
Two stamped envelopes, first day of issue, in honor of
Marc Chagall, with his signature, 1967, 1983.
* Official United Nations envelope, first day of issue, in
honor of Chagall’s windows, 1967, with Chagall’s penciled
signature.
In 1961, the Secretary-General of the United Nations, Dag
Hammarskjöld and fifteen peacekeepers were killed during
a peace mission in Zimbabwe. In their memory, Chagall
created stained glass windows that were installed in the
lobby of the United Nations in 1967. The United Nations
issued this stamp that same year.
* “Chagall Windows” envelope, on the first day of issue
of the Israeli stamps featuring the twelve tribes in 1973.
The envelope bears Chagall’s penciled signatures and two
stamps from the tribes of Joseph and Benjamin.
O/b price $200
$350-400
,‫ תוצרת פלבל‬,‫ נחושת‬.‫ גביע ניצחון גדול‬1 19
1951
.1951 ,‫ פלבל‬.‫גביע ניצחון שהוענק באליפות לאתלטיקה קלה של הפועל‬
:‫ על הגביע חריטה‬.‫ ס"מ‬18 ‫ קוטר‬,‫ ס"מ‬21 ‫ גובה‬.‫עשוי נחושת עם שתי ידיות‬
."‫ תרומת סולל בונה‬,13.5.51 ,‫ באליפות אתל קלה‬,‫"לסניף המנצח הפועל‬
‫א בירושלים בתאריכים‬.‫ק‬.‫מ‬.‫ של אתלטיקה קלה התקיימה בי‬11 ‫האליפות ה‬
‫ סניף ירושלים זכה באליפות תחת המאמן הוותיק דוד‬.1951 ‫ ליולי‬14 – 13
.‫הרשלר‬
.‫ מצב טוב‬.‫ שתי מעיכות קלות בגוף הגביע‬,‫מספר כתמים בראש הגביע‬
$300-250 ‫ הערכה‬$150 ‫פתיחה‬
119 Large Victory Trophy. Copper.
Pal-Bell. 1951
Large victory trophy won at HaPoel’s Light Athletic
Championships. Pal-Bell, 1951.
Copper trophy with two handles. 21 cm. high, 18 cm.
diameter. Hebrew inscription (see Hebrew catalogue
description).
The eleventh light athletic championship was held in the
Jerusalem Y.M.C.A on July 13-14, 1951. The Jerusalem
branch won the championships under the tutelage of coach
David Hershler.
A number of stains at the top of trophy and two light dents
to its body. Fine condition.
O/b price $150
$250-300
80
20 ‫ ראשית המאה ה‬,‫ הודו‬.'‫ 'שיוויתי‬1 22
.20 ‫ ראשית המאה ה‬,‫ הודו‬.‫ כתב יד‬.‫'שיוויתי' עם 'למנצח' בצורת מנורה‬
.‫ דיו על נייר‬.‫ ס"מ‬41 * 12
,‫שיויתי באותיות מרובעות עם 'למנצח' (תהילים פרק ס"ז) בצורת מנורה‬
.‫כנהוג על ידי המקובלים ועדות המזרח‬
"‫ משפחת בנימין משתייכת ל"קהילה הבגדאדית‬.R.L. Benjamin ‫חתום‬
18-‫ משפחות עשירות שהיגרו להודו ממדינות ערב בתחילת המאה ה‬‫ כנראה והשיויתי שלפנינו הגיע מבית‬.‫ופיתחו קהילות בבומבי ובכלכותה‬
.‫ הודו‬,‫הכנסת "מגן דוד" בבומבי‬
.‫ מצב טוב‬,‫מודבק על קרטון‬
$300-250 ‫ הערכה‬$150 ‫פתיחה‬
122 ‘Shiviti’. India, beginning of the
20th century
‘Shiviti’ with ‘La’menatzeach’ in the shape of the
menorah. Manuscript. India, beginning of the 20th
century.
14x21 cm. Ink on paper.
‘Shiviti’ in square letters with ‘La’menatzeach’ (Psalms, 67)
in the shape of the menorah.
Signed ‘R.L. Benjamin’. The Benjamin family belong to the
‘Bagdad Community’ of wealthy families who immigrated
to India from Arab countries in the beginning of the 18th
century, and started new communities in Bombay and
Calcutta.
This ‘Shiviti’ apparently came from the ‘Magen David’
synagogue in Bombay, India.
Glued on cardboard. Fine condition.
O/b price $150
81
$250-300
‫ תע"ה‬,‫ נחושת‬.‫ לוחית למעיל ספר תורה‬1 21
]1715[
.]1715[ ‫ תע"ה‬,‫לוחית למעיל ספר תורה עשויה נחושת‬
‫ לוחית נחושת בצורת מלבן שנתפרה למעיל ספר תורה‬.‫ ס"מ‬X 5.5 11
‫ "יום‬:‫ועליה נכתבו פרטי המקדיש לעילוי נשמת הנפטר בעבודת פטיש‬
‫שנתבקש בישיבה של מעלה הבחור משה בן ה'מ אליה בשישי בשבת ראש‬
."‫חדש אייר שנת ה'ת'ע'ה ליצירה ה'ת'נ'צ'ב'ה‬
‫ פגם‬,‫ חור העליון קרוע בקצהו‬.‫סביב ללוחית חורים לתפירה אל המעיל‬
.‫ מצב טוב‬,‫בפינה הימנית‬
$400-350 ‫ הערכה‬$280 ‫פתיחה‬
121 Plate for a Torah Scroll Mantle.
Copper, [1715]
Plate for a Torah Scroll mantle made of copper, [1715].
11x5.5 cm. Copper plate, rectangular, sewn to the Torah
Scroll mantle with a dedication note made of hammer
work: ‫יום שנתבקש בישיבה של מעלה הבחור משה בן ה'מ אליה‬
‫'בשישי בשבת ראש חדש אייר שנת ה'ת'ש'ה ליצירה ה'ת'נ'צ'ב'ה‬.
Holes for sewing the plate to the mantle on all sides.
The upper hole is torn at its edge, blemish to the right
corner, fine condition.
O/b price $250
$350-400
]1905[ ‫ תרס"ה‬,‫ הונגריה‬.‫ מעיל לספר תורה‬1 24
]1905[ ‫ תרס"ה‬,‫ הונגריה‬.‫מעיל לספר תורה‬
‫ הקדשה ועיטורי פרחים רקומים‬.‫ בד קטיפה בצבע ירוק‬.‫ ס"מ‬X6137
‫ המעיל הוקדש 'תרומה לה' מאת לגרשון בכ"ה שלמה‬.‫בחוטי כסף וזהב‬
."‫ "פרנס שני דקהילתנו יצ"ו בשנת תרסה לפ"ק‬,‫קנעפפעלמאכר‬
‫ גם‬,‫בחלקו העליון של המעיל כתר תורה עם בטנה נפוחה וכפתורים צבעוניים‬
.‫ נתון בתוך מסגרת עץ רחבה עם זכוכית‬.‫הוא עשוי עבודת רקמת חוטי כסף‬
.‫ מצב טוב‬.‫בד המעיל משופשף וכן מעט מעבודת הרקמה‬
$400-300 ‫ הערכה‬$200 ‫פתיחה‬
.‫ 'שיויתי' עם 'למנצח' בצורת מנורה‬123
‫ שנות הארבעים‬,‫ירושלים‬
‫ דיו כתוב על קלף בכתב סופר ועיטורי‬.‫'שיויתי' עם 'למנצח' בצורת מנורה‬
.‫ שנות הארבעים – חמישים‬,‫ ירושלים‬.‫פרחים‬
‫ כנהוג על ידי‬,‫ למנצח' (תהילים פרק ס"ז) בצורת מנורה‬.‫ ס"מ‬37X43
‫ נכתב על ידי‬.‫ כותרת של עיטורי פרחים בצבע‬.‫המקובלים ועדות המזרח‬
‫הסופר שמעון בנימין ונתרם על ידי מרדכי בן חיים טואשי לעילוי נשמת‬
.‫אביו‬
.‫ חלק מהאותיות דהויות‬,‫קפלים קלים בקלף‬
.‫טוב‬-‫מצב בינוני‬
$250-220 ‫ הערכה‬$150 ‫פתיחה‬
124 Torah Scroll Mantle. Hungary,
[1905]
Torah Scroll mantle. Hungary, [1905].
61x37 cm. Green velvet. Dedication and floral
decorations embroidered with silver and gold threads.
The mantle is dedicated: ‫תרומה לה' מאת לגרשון בכ"ה שלמה‬
‫ "פרנס שני דקהילתנו יצ"ו בשנת תרסה לפ"ק‬,‫"קנעפפלעלמאכר‬.
The upper section of the mantle has a Torah crown
with a stuffed lining and colored buttons, also made of
embroidered silver threads. Within a wide wood frame
with glass.
The cloth and a little of the embroidery is rubbed. Fine
condition.
O/b price $200
$300-400
123 Shiviti with the “Lamnatzeich”
Shaped like a Menorah. Jerusalem,
1940s
Shiviti with the “Lamnatzeich” in the shape of a
menorah. Ink on parchment in a scribal hand with
floral decorations. Jerusalem, 1940s-50s.
37x43 cm. “Lamnatzeich” (Psalms, chapter 67) shaped
like a Menorah, as customary by kabalists and oriental
communities. Colored floral designs. Written by scribe,
Shimon Binyomin and donated by Mordechai ben Chaim
Tuashi, in memory of his father.
Light folds in the parchment, some letters are faded.
Moderate-fine condition.
O/b price $150
$220-250
82
‫‪ 1 25‬לוחית למעיל ספר תורה‪ .‬ברונזה‪ ,‬תקמ"ה‬
‫[‪]1785‬‬
‫לוחית למעיל ספר עשויה ברונזה‪ .‬תקמ"ה [‪.]1785‬‬
‫‪ X75‬ס"מ‪ .‬לוחית ברונזה בצורת עלה שנתפרה למעיל ספר תורה וציין‬
‫ועליה נכתבו פרטי המקדיש לעילוי נשמת הנפטר בעבודת פטיש‪" :‬לה'‬
‫קודש ‪ ...‬ביבי בת אברהם לחודש סיוון התקמה ליצירה תנצבה"‪.‬‬
‫חור התחתון קרוע בקצהו‪ ,‬כיפופים קלים בצדדים‪ ,‬מצב טוב‪.‬‬
‫‪ 1 26‬אגרטל אומנותי‪ .‬פליז‪ .‬אלפרד זלצמן‪.‬‬
‫פלסטינה‪ ,‬שנות העשרים ‪ -‬שלושים‬
‫אגרטל אומנותי מעוטר מפליז‪ .‬אלפרד זלצמן‪ ,‬פלסטינה‪ ,‬שנות העשרים ‪-‬‬
‫שלושים‪.‬‬
‫גובה ‪ 12‬ס"מ‪ ,‬קוטר מקסימלי ‪ 5‬ס"מ‪.‬‬
‫אגרטל פליז עם עיטורים מרהיבים בסגנון דמשקאי בחציו העליון של הכד‪.‬‬
‫חותמת מחוקה של האומן אלפרד זלצמן‪.‬‬
‫מצב טוב‪.‬‬
‫פתיחה ‪ $250‬הערכה ‪$400-350‬‬
‫פתיחה ‪ $280‬הערכה ‪$400-350‬‬
‫‪125 Plate for a Torah Scroll Mantle.‬‬
‫]‪Bronze, [1785‬‬
‫‪Bronze plate for a Torah Scroll mantle. 1785.‬‬
‫‪7x5 cm. Bronze, leaf-shaped plate sewn to a Torah‬‬
‫‪Scroll mantle. The dedication made with hammer work:‬‬
‫‪.‬לה' קודש‪...‬ביבי בת אברהם לחודש סיוון התקמה ליצירה תנצבה‬
‫‪The bottom hole is torn at its edge, light bends on the‬‬
‫‪sides, fine condition.‬‬
‫‪$350-400‬‬
‫‪O/b price $280‬‬
‫‪126 Artistic Vase. Brass. Alfred‬‬
‫‪Zaltzman. Palestine, 20’s-30’s‬‬
‫‪Decorated artistic vase. Brass. Alfred Zaltzman.‬‬
‫‪Palestine, 20’s-30’s.‬‬
‫‪Height: 12cm. Maximum diameter: 5 cm.‬‬
‫‪Brass vase with stunning decorations on the top half part of‬‬
‫‪the vase. Damascus style.‬‬
‫‪An eroded stamp of the artist Alfred Zaltzman.‬‬
‫‪Fine condition.‬‬
‫‪$350-400‬‬
‫‪O/b price $250‬‬
‫‪83‬‬
127 Bezalel Plate. Western Wall.
Jerusalem, 1920s
Bezalel plate, Brass and silver work. Jerusalem, 1920s.
16 cm. diameter.
Silver decorations on a brass base. The center features
an engraving of the Western Wall and the buildings of
Jerusalem. With the text: ‫אם אשכחך ירושלם תשכח ימיני‬.
Signed Bezalel.
The letters are slightly worn. Very fine condition.
O/b price $1,000
,‫ ירושלם‬.'‫ 'הכותל מערבי‬.'‫ צלחת 'בצלאל‬1 27
‫שנות העשרים‬
.‫ שנות העשרים‬,‫ ירושלם‬.‫ פליז ועבודת כסף‬,'‫צלחת 'בצלאל‬
.‫ ס"מ‬61 ‫קוטר‬
‫ במרכז הצלחת חריטה של הכותל‬.‫עבודת עיטורי כסף על בסיס פליז‬
‫ חתום‬."‫ כיתוב "אם אשכחך ירושלם תשכח ימיני‬.‫המערבי ובנייני ירושלים‬
."‫"בצלאל‬
.‫ מצב טוב מאוד‬.‫האותיות שחוקות מעט‬
$2,500-2,000 ‫ הערכה‬$1,000 ‫פתיחה‬
$2,000-2,500
84
19 - 18 ‫ המאה ה‬,‫ צרפת‬.‫ זוג תפילין מיניאטורי‬1 29
‫ בערך‬1950 ,‫ ארה"ב‬.‫ זוג מחזיקי ספרים מעץ‬1 28
.19 – 18 ‫ המאה ה‬,‫ צרפת‬.‫זוג תפילין מיניאטורי‬
.‫ ס"מ‬2 ‫ גובה‬,‫ ס"מ‬1.2 ‫ רוחב‬,‫ ס"מ‬1.2 ‫ אורך‬.‫תפילין של יד‬
.‫ ס"מ‬1.5 ‫ גובה‬,‫ ס"מ‬1.5 ‫ רוחב‬,‫ ס"מ‬1.5 ‫ אורך‬.‫תפילין של ראש‬
‫תפילין זעירים אלו יוצרו במיוחד ושימשו יהודים שביקשו לקיים את מצוות‬
.‫ אך הסתירו אותם מחמת פחד הגויים‬,‫הנחת תפילין במשך כל היום‬
.‫התפילין נתונים בתוך תיק קטיפה‬
.‫הפרשיות לא נבדקו‬
.‫ בערך‬1950 ,‫ ארה"ב‬,‫זוג מחזיקי ספרים תואמים מעץ עם לוחות הברית‬
.‫ ס"מ‬7 ‫ עובי כל מחזיק‬.‫ ס"מ‬91 X 41
$500-400 ‫ הערכה‬$250 ‫פתיחה‬
129 Pair of Miniature tefilin. France,
18th-19th century
Hand tefilin. Length 1.2 cm., width 1.2 cm., height 2
cm.
Head tefilin. Length 1.5 cm., width 1.5 cm., height 1.5 cm.
These miniature tefilin were made especially for Jews who
wanted to fulfill the mitzvah of tefilin throughout the day,
and due to antisemitism had to have them hidden. The
tefilin are in a velvet bag.
The text has not been inspected.
O/b price $250
$400-500
‫ במרכזם לוחות‬.‫המחזיקים עשויים בתבנית של חזית ארון קודש מפואר‬
‫ שער מפואר ועמודי פילסטר‬."'‫הברית חרוטים עם הכותרת "קדש לה‬
‫ במחזיק אחד פגימות קלות בפינות‬.‫ עבודה יפה‬.‫ צבוע בצבע זהב‬.‫קלאסיים‬
.‫ השני במצב מצויין‬.‫ושפשופים בצבע הזהב‬
$300-250 ‫ הערכה‬$180 ‫פתיחה‬
128 Pair of Wood Bookends. United
States, c. 1950
Pair of matching wood bookends with the Decalogue.
United States, c. 1950.
14x19 cm. Each bookend is 7 cm. wide.
The bookends are made to look like the front of a
magnificent holy ark. The Decalogue is featured at
center and is engraved with the Hebrew title ‫'קדש לה‬.
With a magnificent gate and classic pilaster columns.
Painted in gold. Nice work. One bookend is slightly
blemished at its corners and its paint is rubbed. The
second is in excellent condition.
O/b price $180
85
$250-300
‫ ראשית‬,‫ כורדיסטן‬.‫ כסף‬.'‫ טס 'לוחות הברית‬1 31
20 ‫המאה ה‬
.20 ‫ ראשית המאה ה‬,‫ כורדיסטן‬.‫ לא חתום‬,‫ כסף‬.'‫טס 'לוחות הברית‬
‫ מסגרת לוחות‬.‫ עבודת חריטה והלחמה עדינה וייחודית‬.‫ ס"מ‬9X14
.‫הברית בתוכה חרוטים "כתר תורה" ועשרת הדברות ופרח מטפס לאורכו‬
‫ בגב‬.‫בתחתית חמש טבעות מחזיקות פעמון במרכז וארבע כדורי פיליגראן‬
:‫ מתחת חריטה פרימיטיבית‬." ‫ "נדבת הגב פרידה נסים הי"ו‬:‫הלוח חריטה‬
."‫"ת" "אלמאליח‬
.‫מצב טוב מאוד‬
$800-700 ‫ הערכה‬$400 ‫פתיחה‬
131 Plate. Decalogue. Silver.
Kurdistan, Beginning of the 20th
Century
Decalogue plate. Silver. Not hallmarked. Kurdistan
Beginning of the 20th century.
14x9 cm. Unique, delicate engraving and soldering
work. The frame of the Decalogue with an engraved
crown, the Ten Commandments and a flower climbing
up its height. On the bottom: five rings holding a bell at
center, and four filigree balls. Engraved on the back of
the plate: ‫נדבת הגב פרידה ניסים הי"ו‬. Followed by primitive
engraving ‫ת אלמאליח‬.
Very fine condition.
O/b price $400
$700-800
?‫ רומניה‬.'‫ קופת צדקה 'הכותל המערבי‬1 30
20 -‫ראשית המאה ה‬
20-‫ רומניה? ראשית המאה ה‬.‫ ריקוע של הכותל המערבי‬.‫קופת צדקה מפח‬
.‫ ס"מ‬41 ‫ גובה‬,‫ ס"מ‬21 ‫קוטר‬
‫ במכסה‬.‫ לצדו המסגדים‬,‫במרכז הקופה עבודת ריקוע של הכותל המערבי‬
‫ תבליט של המילה "צדקה" וסגירה על ציר עם‬,‫חור מלבני לנתינת צדקה‬
.‫ מצב טוב‬,‫ סימני חלודה‬.‫ בחלקו האחורי וו לתלייה‬.‫מקום למנעול‬
$400-350 ‫ הערכה‬$250 ‫פתיחה‬
130 “Western Wall” Charity Box.
Romania? Beginning of the 20th century
Tin charity box. Repousse of the Western Wall.
Romania? Beginning of the 20th century.
Diameter: 12cm. Height: 14 cm.
Repousse work of the Western Walla at center, with the
mosques at its sides. The cover has a rectangular slit for
inserting coins, a relief of the word ‫ צדקה‬and a hinged
clasp with place for a lock. Hook on the back. Rust
marks, fine condition.
O/b price $250
$350-400
86
132 ‘Nathan the Wise’. Bronze
sculpture. Richard Lange. Germany,
1914
‘Nathan the Wise’ Bronze sculpture, marble base.
Stamped by Richard Lange. Germany, 1914.
Height: 24.5 cm. Width: 10 cm. Depth: 8 cm. Size of
marble base: 8x8 cm.
On the bottom of the sculpture there is an engraved quote
from the play, as well as the name ‘Nathan Der Wise’. The
artist’s name and the year 1914 are engraved by hand on
the back.
Richard W. Lange (1879-1944) was born in Germany,
and studied art and sculpturing in Nirenberg, Berlin and
Rome. He was noted for his bronze and ivory works that
embodied German cultural themes.
‘Nathan the Wise’ is a German play written by Gotthold
Ephraim Lessing (1729 – 1781) in 1779. The play is a
fervent plea for religious tolerance, particularly between
Judaism and Christianity. The play takes place on the
backdrop of the Third Crusade (1189–1192). The play
is considered to be a turning point in the attitude of the
German culture towards German Jewry. The character
of Nathan is modeled after Lessing’s friend Moses
Mendelssohn, the Jewish philosopher and founder of the
Jewish Enlightenment movement.
O/b price $300
87
$1,000-1,500
.‫ ריקארד לנגה‬.‫ פסל מברונזה‬.'‫ 'נתן החכם‬1 32
1914 ,‫גרמניה‬
,‫ גרמניה‬.‫ חתום על ידי ריצ'ארד לנג‬.‫ בסיס שיש‬,‫ פסל מברונזה‬.'‫'נתן החכם‬
.1914
.‫ ס"מ‬X 8 8 :‫ גודל הבסיס משיש‬.‫ ס"מ‬8 ‫ עומק‬,‫ ס"מ‬10 ‫ רוחב‬,‫ ס"מ‬24.5 ‫גובה‬
Nathan ‫ השם‬,‫בתחתית הפסל כיתוב מוטבע עם ציטוט מתוך המחזה‬
.1914 ‫ ובחלקו האחורי חריטה ידנית עם שם האומן ושנת‬,Der Weise
‫ למד‬.‫) נולד בגרמניה‬Richard W. Lange) (1879 – 1944( ‫ריצ'ארד לנג‬
‫ נודע בעקבות עבודות הפיסול‬.‫ ברלין ורומא‬,‫אומנות ופיסול בנירנברג‬
.‫ בהם גילם נושאים תרבותיים גרמניים‬,‫הייחודיות שלו מברונזה ומשנהב‬
‫ נתן החכם נכתב על ידי המחזאי הגרמני‬-Nathan der Weise ‫המחזה‬
‫ ומציג דרמה אידאולוגית המעלה על נס‬1779 ‫גוטהולד אפרים לסינג בשנת‬
‫ על רקע תקופת‬,‫ ובפרט בין הנצרות ליהדות‬,‫את עיקרון הסובלנות הדתית‬
‫ המחזה נחשב לנקודת מפנה ביחסה של‬.‫מסע הצלב השלישי בירושלים‬
‫ הסוחר היהודי במחזה הוא בן דמותו‬.‫התרבות הגרמנית אל יהדות גרמניה‬
.‫של המשכיל משה מנדלסון‬
.‫מצב טוב‬
$1,500-1,000 ‫ הערכה‬$300 ‫פתיחה‬
133 Yom Kippur Belt. Eastern Europe,
End of the 19th Century
‫ סוף המאה‬,‫ מזרח אירופה‬.‫ חגורה ליום כיפור‬1 33
19 ‫ה‬
Unique belt for Yom Kippur. Metal thread embroidery
and silver-plated clasp. Eastern Europe, end of the 19th
century.
.‫ רקמת חוטי מתכת וסוגר מכסף‬.‫חגורה מיוחדת "לטהר אתכם" ליום כיפור‬
.19 ‫ סוף המאה ה‬,‫מזרח אירופה‬
.‫ ס"מ‬6 :‫ רוחב‬.‫ ס"מ‬311 :‫אורך‬
Length: 113 cm. Width: 6 cm.
Special Yom Kippur belt, made of beautiful delicate
embroidery of gold and silver colored threads. The
silver-plated clasp is engraved with two lions holding
the text ‫לטהר אתכם‬.
Very fine condition.
O/b price $600
‫ עשויה בד עם עבודת רקמה עדינה יפהפיה‬,‫חגורה מיוחדת ליום הכיפורים‬
‫ סוגר מכסף חתום עם חריטה של שתי‬.‫של חוטי מתכת בצבע זהב וכסף‬
."‫אריות מחזיקות את הכיתוב "לטהר אתכם‬
.‫מצב טוב מאוד‬
$1,000-800 ‫ הערכה‬$600 ‫פתיחה‬
$800-1000
88
‫אומנות יהודית וליטוגרפיות‬
Jewish Art & Lithographs
134 Opening Ceremony of the Hebrew
University in Jerusalem. Artistic Print
[1.4.1925]
Opening ceremony of the Hebrew University in
Jerusalem on 1.4.1925. Lord Balfour’s famous speech.
Guests of honor included Rabbi Kook, Rishon L’Tzion
Rabbi Yaakov Meir, Chaim Nachman Bialik, Chaim
Weizmann, Sokolov and others.
Colored, artistic print – made to look handmade. Thick
cardboard. 27x60 cm.
The picture was printed with a special technique that gives
the appearance of brushstrokes. The painting was originally
made by Jewish-Polish artist Leopold Pilichowski (whose
self-portrait appears in the picture).
Due to the large size, 2.5 x5 meters, it took Pilichowski
over two years to make the original. This artistic print was
made in England by the publisher of the King and Queen:
Raphael Tuck & Sons, apparently right after the painting
was made. Details about the picture are printed on the back
in Engish.
Small blemishes and light rubbing – primarily to the
border. Fine condition.
O/b price $500
89
$800-1000
.‫טכס פתיחת האוניברסיטה העברית בירושלים‬134
]1.4.1925[ ‫הדפס אומנותי‬
‫ נואם הלורד‬.1.4.1925 ‫טכס פתיחת האוניברסיטה העברית בירושלים בתאריך‬
‫ בין‬."‫בלפור אשר אמר כי "יום זה ייזכר כאבן מיל בתחיה הלאומית של העם‬
‫ חיים נחמן‬,‫ הראשון לציון הרב יעקב מאיר‬,‫אורחי הכבוד יושבים הרב קוק‬
.‫ סוקולוב ועוד‬,‫ חיים וייצמן‬,‫ביאליק‬
.‫ ס"מ‬60*27 .‫ על קרטון עבה‬.‫ דמוי עבודת יד‬,‫הדפס אמנותי צבעוני‬
‫התמונה הודפסה בטכניקה מיוחדת שמקנה מראה אמיתי של משיכות‬
‫פולני הנודע ליאופלד‬-‫ צויר במקור ע"י הצייר הריאליסט היהודי‬.‫מכחול‬
.)‫פיליחובסקי (שדיוקנו העצמי גם מופיע בציור‬
‫ מטר‬2.5*5 – ‫עבודת הציור ארכה כשנתיים ! עקב גודלו של הציור המקורי‬
‫ ע"י המו"ל של המלך והמלכה‬,‫ ההדפס האמנותי נעשה באנגליה‬,‫בערך‬
‫ פרטים אודות הציור‬.‫ כנראה מיד לאחר שצוירה‬,‫ רפאל טאק ובניו‬:‫האנגלים‬
.‫בשפה האנגלית בצדה האחורי‬
.‫ מצב טוב‬,‫פגמים זעירים ושיפשופים קלים בעיקר במסגרת‬
$1,000-800 ‫ הערכה‬$500 ‫פתיחה‬
135 Avigdor Aricha. Charcoal on
paper [2]. Israel
Avigdor Aricha (1929-2010). Charcoal on paper, on
both sides of paper, inscribed and autographed. 20th
century.
*Portrait of Michael Avi-Yonah with inscription and
autograph. Avigdor Aricha, Israel, 20th century. Charcoal
on paper. 39x50 cm.
Michael Avi-Yonah (1904-1974) was a senior archeologist
and a researcher of the classical arts and culture of Israel.
Avigdor Aricha dedicated him this portrait of him and
inscribed it.
Old wooden frame.
*’Unnamed Portrait’. Avigdor Aricha, Israel, 20th century.
Charcoal on paper. 39x50 cm.
The portraits are in very fine condition.
‫] ישראל‬2[ ‫ פחם על נייר‬.‫ אביגדור אריכא‬1 35
‫ עם הקדשה‬,‫ פחם על נייר משני צדי הדף‬.)2010 – 1929( ‫אביגדור אריכא‬
.20-‫ המאה ה‬.‫וחתימה‬
,‫ ישראל‬,‫ אביגדור אריכא‬.'‫* 'דיוקן של מיכאל אבי יונה עם הקדשה וחתימה‬
.20-‫המאה ה‬
.‫ ס"מ‬50X39 .‫פחם על נייר‬
‫ וחוקרי התרבות‬,‫) היה מבכירי הארכיולוגים‬1974 – 1904( ‫מיכאל אבי יונה‬
‫ אביגדור אריכא הקדיש לו ציור של‬.‫והאמנות הקלאסית בארץ ישראל‬
.‫דיוקנו עם הקדשה‬
.‫נתון במסגרת עץ מעט בלויה‬
.20-‫ המאה ה‬,‫ ישראל‬,‫ אביגדור אריכא‬.'‫* 'דיוקן ללא שם‬
.‫ ס"מ‬50X39 .‫פחם על נייר‬
.‫הציורים במצב טוב מאוד‬
$2,500-2,000 ‫ הערכה‬$1,000 ‫פתיחה‬
O/b price $1,000 $2,000-2,500
90
136 Abstract Art. Yosl Berger, 1961
Abstract Art. Yosl Berger (born 1920). Israel, 1961.
Aquarelle on paper. 50x70 cm.
Framed. Light water stains. Fine condition. Signed by the
artist.
O/b price $1,000 $1,300-1,500
91
1961 ,‫ ישראל‬.‫ יוסל ברגנר‬.'‫ 'ציור אבסטרקטי‬1 36
.1961 ,‫ ישראל‬.)1920 ‫ יוסל ברגנר (נולד‬.'‫'ציור אבסטרקטי‬
.‫ ס"מ‬07X05 .‫אקוורל על נייר‬
.‫ חתום ע"י האומן‬.‫ מצב טוב‬,‫ פגמי מים קלים‬.‫נתון במסגרת‬
$1,500-1,300 ‫ הערכה‬$1,000 ‫פתיחה‬
137 Chassidic Boy. In the Style of
Isidor Kaufmann. C. 1900.
1900 .‫ בסגנון איזידור קאופמן‬.‫ ילד חסידי‬1 37
‫בערך‬
Chassidic boy, in the style of Isidor Kaufmann. C.
1900.
.‫ בערך‬1900 .‫ בסגנון איזידור קאופמן‬.‫ילד חסידי‬
.‫ ס"מ כולל מסגרת עץ רחבה ומרשימה‬54X45 .‫ ס"מ‬62X43
34x26 cm. 54x45 cm - including a wide, impressive wood
frame.
Oil on canvas. Chassidic boy sitting on a chair, wearing
a shtreimel. Parochet curtain in the background with
Hebrew letters. Signed Isidor Kaufmann on the bottom
left.
Small cracks. Fine-very fine condition.
‫ ברקע‬.‫ ילד חסידי יושב על כיסא חבוש כובע שטריימל‬.‫שמן על קנבס‬
.‫ בצד שמאל למטה‬Isidor Kaufmann ‫ חתום‬.‫פרוכת עם אותיות עבריות‬
.‫טוב מאוד‬-‫ מצב טוב‬.‫סדקים זעירים‬
$5,000-4,000 ‫ הערכה‬$3,000 ‫פתיחה‬
O/b price $3,000$4,000-5,000
92
138 “HaMenagnim”. Mane Katz.
France, 20th Century.
“HaMenagnim” [Musicians]. Mane Katz (1894-1962),
France, 20th century.
Oil on canvas. 75x50 cm. Signed on the bottom right.
Mane Katz was a Jewish-French artist, who was born in
the Ukraine. In the 1920s, his works were enthusiastically
received in Paris where he became famous. He illustrated
many scenic views of Palestine and the settlements and the
Jewish ghetto in Paris. He immigrated to Eretz Yisrael in
1958 and settled in Haifa.
Within an old, wood frame. Light rubbing on the bottom
of the picture.Very fine condition.
O/b price $20,000
93
$30,000-40,000
20-‫ המאה ה‬,‫ צרפת‬.‫ מאנה כץ‬.'‫ 'המנגנים‬1 38
.20-‫ המאה ה‬,‫ צרפת‬,)1962 – 1894( ‫ מאנה כץ‬.'‫'המנגנים‬
.‫ חתום בצד ימין למטה‬.‫ ס"מ‬5 X 507 .‫שמן על בד‬
‫ השתייך‬.‫ יליד אוקראינה‬,‫) צייר צרפתי יהודי‬1962 – 1894( ‫מאנה כ"ץ‬
‫ שם‬,‫ בשנות העשרים ציוריו עוררו עניין רב בפריז‬.‫לאסכולה של פריז‬
‫ צייר רבות את נופי הארץ ואת המושבות ובפריז את נושא יהודי‬.‫התפרסם‬
.‫ והתיישב בחיפה‬1958 ‫ עלה לארץ בשנת‬.‫הגטו‬
.‫ מצב טוב מאוד‬.‫ שפשופים קלים בתחתית התמונה‬.‫נתון במסגרת עץ ישנה‬
$40,000-30,000 ‫ הערכה‬$20,000 ‫פתיחה‬
139 ‘Jerusalem’. Albert Goldman.
Israel
‘Jerusalem’. Albert Goldman (1922-2011). Israel, 20th
century.
Oil on canvas. 50x60 cm.
Wooden frame. Very fine condition.
O/b price $400
‫ ישראל‬.‫ אלברט גולדמן‬.'‫ 'ירושלים‬1 39
.20-‫ המאה ה‬,‫ ישראל‬.)2011 – 1922( ‫ אלברט גולדמן‬.'‫'ירושלים‬
.‫ ס"מ‬05 X 06 .‫שמן על בד‬
.‫ מצב טוב מאוד‬.‫נתון במסגרת עץ‬
$800-700 ‫ הערכה‬$400 ‫פתיחה‬
$700-800
‫ רומניה‬.‫ אדולף אדלר‬.'‫ 'ילד יהודי‬1 40
.‫ המאה העשרים‬,‫ רומניה‬.)1996 – 1917( ‫ אדולף אדלר‬.'‫'דיוקן ילד יהודי‬
.‫ ס"מ‬30X40 .‫שמן על בד‬
.‫ מצב טוב מאוד‬,‫ פגימות קלות‬.‫נתון במסגרת עץ‬
$1,000-800 ‫ הערכה‬$500 ‫פתיחה‬
140 ‘Jewish Boy’. Adolf Adler.
Romania
‘Jewish Boy portrait’. Adolf Adler (1917-1996). Romania,
20th century.
Oil on canvas. 30x40 cm.
Wooden frame. Light blemishes, very fine condition.
O/b price $500
$800-1,000
94
.‫ דינה לוין‬.'‫'לומדים קבלה בקבר הרשב"י‬142
‫ישראל‬
.20 ‫ המאה ה‬,‫ ישראל‬.‫ דינה לוין‬.'‫'לומדים קבלה בקבר הרשב"י במירון‬
.‫ ס"מ‬58X42.5 .‫שמן על קרטון‬
.‫ הציור במצב טוב מאוד‬.‫נתון במסגרת עץ ישנה במצב טוב‬
$600-500 ‫ הערכה‬$300 ‫פתיחה‬
142Learning Kabbalah in Rashbi’s
Tomb. Dina Levine. Israel
‘Learning Kabbalah in Rashbi’s Tomb in Meron’. Dina
Levine. Israel, 20th century.
‫ ישראל‬.‫ צבי ארמן‬.'‫ 'צפת‬1 41
.20 ‫ המאה ה‬,‫ ישראל‬.‫ צבי ארמן‬.'‫'צפת‬
.‫ ס"מ‬27X16 .‫שמן על בד‬
.‫ הציור במצב טוב מאוד‬.‫נתון במסגרת עץ ישנה במצב טוב‬
‫ למד אמנות בלבוב ובקרקוב והיה‬.‫) נולד בלבוב‬1993 – 1903( ‫צבי ארמן‬
‫ נכלא בגטו לבוב והצליח לברוח‬.‫חבר ועד של אגודת אמנים היהודים‬
‫ נכלא במחנות‬,"‫ העפיל לארץ ב"תיאודור הרצל‬1947 ‫ בשנת‬.‫לקווקז‬
.‫ לקרית האמנים בצפת‬1966 ‫ עבד בארץ כאדריכל והצטרף ב‬.‫בקפריסין‬
.‫ביצירותיו בולטת השפעת האמנות המודרנית‬
$400-350 ‫ הערכה‬$200 ‫פתיחה‬
Oil on cardboard. 58x42.5 cm.
141 ‘Safed’. Zvi Arman. Israel
Old wooden frame, fine condition. The painting is in very
fine condition.
Oil on canvas. 72x61 cm.
O/b price $300
$500-600
‘Safed’. Zvi Arman. Israel, 20th century.
Old wooden frame, fine condition. The painting is in very
fine condition.
Zvi Arman (1903-1993), born in Lvov. Studied art in
Lvov and Krakow and was a member of the Jewish Artists
Association. Was imprisoned in the Lvov Ghetto and
escaped to Caucasia. In 1947, he tried to immigrate illegally
on the “Theodore Herzl” but was detained in Cyprus. In
Israel he worked as an architect and joined the artists’
colony in Safed. The influence of modern art stands out
in his works.
O/b price $200
95
$350-400
143 ‘Abstarct’. Mordechai Ardon.
Israel
‘Abstract Painting’. Signed “Ardon”. Israel, 20th century.
Oil on canvas. 24x27 cm.
Not framed, damaged at the bottom and margins, tiny
cracks.
Will be sold as-is.
‫ ישראל‬.‫ מרדכי ארדון‬.'‫ 'אבסטרקטי‬1 43
.20 ‫ המאה ה‬,‫ ישראל‬.Ardon ‫ חתום‬.'‫'ציור אבסטרקטי‬
.‫ ס"מ‬42X72 .‫שמן על בד‬
.‫ סדקים זעירים‬,‫ פגום בחלקו התחתון ובשוליים‬,‫ללא מסגרת‬
.‫נמכר כמו שהוא‬
$30,000-20,000 ‫ הערכה‬$5,000 ‫פתיחה‬
O/b price $5,000$20,000-30,000
96
2015 ,‫ עץ זית‬.‫ בית מזוזה‬1 45
.2015 .‫ מעובד בידי אמן‬,‫ עץ זית‬.‫בית מזוזה גדול‬
.‫ ס"מ‬17.5 ‫ חלל לקלף בגובה‬.‫ ס"מ‬12 ‫ עומק‬,‫ ס"מ‬8 ‫ רוחב‬,‫ ס"מ‬38 ‫גובה‬
‫ גזיר עץ זית מגולף בעבודה‬.‫פריט יודאיקה ייחודי מבית ספרא הידורים‬
.24K ‫ האות "שין" עשויה מתכת בציפוי זהב‬,‫ ציפוי לכה‬,‫ידנית‬
.‫מצב חדש‬
$400-300 ‫ הערכה‬$200 ‫פתיחה‬
145 Mezuza Case. Olive wood, 2015
A large mezuzah case. Olive wood, made by a
craftsman. 2015
Height: 38 cm. Width: 8 cm. Depth: 12cm. Inner space
for the parchment in height: 17.5 cm.
A unique Judaica piece from ‘Safra Hidurim’. Handcrafted olive wood, varnished. The letter ‘‫ ’ש‬made of a
metal coated in 24K gold.
New condition.
O/b price $200
$300-400
‫ שנות‬,‫ זאב רבן‬.‫ לוח הנצחה לארון קודש‬1 44
?‫העשרים‬
?‫ שנות העשרים‬,‫ זאב רבן‬.‫לוח הנצחה מפח לארון הקודש עם ריקוע‬
‫ פטיש ומגזרת בכל‬,‫ לוח הנצחה מפח עשוי עבודת ריקוע‬.‫ ס"מ‬46X22
‫ נגזרת מגן דוד במרכז הלוח עם מנורה בת חמשה קנים‬.‫שטח הלוח‬
‫ ריקוע של שמות‬.‫ עבודת ריקוע של שני צבאים בסגנון זאב רבן‬.‫מרובעים‬
."‫התורמים וכן המילים "רץ כצבי‬
.‫ מצב טוב מאוד‬,‫מעט קימוטים בקצוות‬
.96 '‫ עמ‬,‫ סימבוליסט עברי‬,‫ראה זאב רבן‬
$1,000-700 ‫ הערכה‬$300 ‫פתיחה‬
144 Memorial board for the holy ark.
Ze’ev Raban, 20’s?
Tin memorial board for the holy ark with repoussé.
Ze’ev Raban, 20’s?
22x46 cm. Tin memorial board made with repoussé,
hammer and stenciled cutout in all areas of the board. A
‘Star of David’ cutout in the middle and a Menorah of
five square shaped arms. Repoussé of two deer, Ze’ev
Raban style. Repoussé of the names of the donators,
and the words '‫'רץ כצבי‬.
Few wrinkles at the edges, very fine condition.
See: Ze’ev Raban, Hebrew Symbolist, pg. 96
O/b price $300
97
$700-1000
.‫ מרן הרב עובדיה יוסף‬.‫גרפיה מקורית‬-‫ מיקרו‬1 47
2015
2015 ."‫ ה"חפץ חיים‬.‫ מיקרוגרפיה מקורית‬1 46
,‫ ספרא‬.‫גרפיה מקורית של מרן הרב עובדיה יוסף זצוק"ל מפי האומן א‬-‫מיקרו‬
.2015
‫גרפיה בנויה ממילות ההקדמה של מרן הרב עובדיה‬-‫ המיקרו‬.‫ ס"מ‬48X60
‫ הדיוקן מבוסס על תמונת מקור של הרב עובדיה‬."‫לספרו "הליכות עולם‬
‫ ספרא‬.‫ העבודה חתומה על ידי האומן א‬.‫עטור בגלימת הראשון לציון‬
.‫ובחלקו האחורי תעודת אמינות חתומה על ידו‬
.‫ מצב מצויין‬.‫נתון במסגרת נאה חדשה ללא זכוכית עם פספרטו‬
.2015 ,‫ ספרא‬.‫ עבודת יד של ה'חפץ חיים' מפי האומן א‬,‫מיקרוגרפיה מקורית‬
‫המיקרוגרפיה בנויה ממילות ההקדמה של מרן ה'חפץ חיים' לספר שמירת‬
‫ דיוקנו של החפץ החיים נלקח מהסרטון שהתפרסם לאחרונה‬.‫הלשון‬
‫הכנסיה הגדולה הראשונה של אגודת ישראל שהתקיימה בוינה בשנת‬
‫ העבודה חתומה על ידי‬.‫ בה נראה ה'חפץ חיים' מלווה ע"י בנו ונכדו‬,‫תרפ"ג‬
.‫ ספרא ובחלקו האחורי תעודת אמינות חתומה על ידו‬.‫האומן א‬
‫ מצב‬.‫ ס"מ‬60 * 48 .‫נתון במסגרת נאה חדשה ללא זכוכית עם פספרטו‬
.‫מצויין‬
$1,000-800 ‫ הערכה‬$350 ‫פתיחה‬
$1,000-800 ‫ הערכה‬$350 ‫פתיחה‬
147 Original Micrograph. Rav Ovadia
Yossef. 2015
146 Original Micrograph. The Chofetz
Chaim. 2015
An Original micrograph of Rav Ovadia Yosef Zt”l from
the artist A. Safra, 2015.
60x48 cm. The micrograph is made of words taken from
the introduction to Rav Ovadya’s “Halichot Olam”. The
portrait is based on an original picture of Rav Ovadia in his
“Rishon Le’Zion” mantle. The work is signed by the artist
A. Safra. A certificate of authenticity signed by him on
the back. In a new beautiful frame, no glass, with a passepartout. Excellent condition.
Original handmade micrograph of the Chofetz Chaim
by artist A. Safra, 2015.
Micrograph made with the words of the Chofetz Chaim’s
introduction to his Sefer Shemirat HaLashon. The image of
the Chofetz Chaim was taken from the recently publicized
movie clip from theThe First World Congress (Knessia
Gedolah) of the World Agudath Israel that took place in
Vienna in 1923. It shows the Chofetz Chaim accompanied
by his son and grandson. The work is signed by the
artist, A. Safra, and the back section bears a certificate of
authenticity with his signature.
Within a nice, new frame. No glass. Matting. 48x60 cm.
Excellent condition.
O/b price $350
$800-$1000
O/b price $350
$800-1000
98
1776 ,‫ לונדון‬.‫ שרה והגר‬,‫ תחריט אברהם‬1 48
1839 ,‫ לונדון‬David Roberts .‫ טבריה‬1 49
David ‫ מאת‬.‫ יפהפה של העיר טבריה לצד ימת הכנרת‬,‫ליטוגרפיה צבעונית‬
,21 ‫ בגלופה חתימת האמן ותאריך "אפריל‬,‫ בתחתית הליטוגרפיה‬.Roberts
.‫" בכתב יד האמן‬1839
.‫ אנגלית‬.‫ ס"מ ללא השוליים הלבנים‬49X34
‫ סייר בארץ בין השנים‬.‫צייר סקוטי‬David Roberts (1796-1864)
‫ בצבעי שמן וצבעי‬,‫ ציורים אלה‬.‫ וצייר מראות מארץ הקודש‬1840-1838
Louis ‫ בחזרתו לבריטניה הכין ליטוגרפיות אצל‬.‫ מפורסמים ביותר‬,‫מים‬
.1849-1842 ‫ בין השנים‬Haghe
.‫טוב מאוד‬-‫ מצב טוב‬.‫מעט כתמי זמן‬
$300-250 ‫ הערכה‬$150 ‫פתיחה‬
149 Tiberias. David Roberts. London,
1839.
99
‫ על‬.B. Michel J ‫ עבודתו של‬."‫ שרה והגר‬,‫תחריט מקורי גדול של "אברהם‬
.1776 ,‫ לונדון‬.‫פי יצירתו של פייטרו קרטונה‬
61X72.5 :‫ גודל כולל‬.‫ נתון בתוך מסגרת נאה עם פספרטו‬.‫ ס"מ‬39X45
.‫ס"מ‬
Pietra Da .‫ תחריטן צרפתי‬Jean Baptiste Michel (1748–1804)
‫ הצייר האיטלקי הבארוקי המוביל בתקופתו ואחת מדמויות‬Cartona
‫ בתחריט‬.‫המפתח בפיתוחו של סגנון הארכיטקטורה של הבארוק הרומי‬
‫ חותמת‬.‫ כאשר היא מלווה על ידי מלאך‬,‫ שפחתו של אברהם‬,‫נראית הגר‬
Fari Que ‫ הנורמנדית עם המוטו‬Waples ‫עם סמל של משפחת האצולה‬
‫ קרעים קלים‬,‫ ללא פגמים בחריטה‬."‫ – "לדבר את אשר מורגש‬Sentiat
.‫ מצב טוב מאוד‬,‫במסגרת‬
$500-400 ‫ הערכה‬$200 ‫פתיחה‬
148 Engraving of Abraham, Sarah and
Hagar. London, 1776
Large, original engraving of “Abraham, Sarah and
Hagar”. Work by J.B. Michel according to the work of
Pietra Da Cartona. London, 1776.
Colored lithograph of Tiberias alongside the Kinneret
by David Roberts.
Under the lithograph is the artist’s signature, in the plate,
and the date April 21, 1839, 1831.34x49 cm. without the
blank margins. English.
Daivd Roberts (1864-1796) was a Scottish artist. He
visited Palestine in 1838-1840 and painted what he saw.
These oil and watercolor paintings are very famous. When
he returned to Britain, he prepared lithographs by Louis
Haghe between 1842-1849.
Minimal aging stains. Fine-very fine condition.
39x45 cm. Within a nice frame with matting. Overall size:
61x72.5 cm.
O/b price $150
O/b price $200
$250-300
Jeap Bapstite Michel (1748-1804) was a French engraver.
Pietra Da Cartona was the leading baroque Italian artist
of his time and one of the key figures in the development
of the Roman baroque architectural style. The engraving
depicts the return of Hagar – Abraham’s concubine accompanied by an angel. Stamp of an aristocratic family,
Waples of Normandy with the motto “Fari Que Sentiat”.
No blemishes to the engraving. Light tears to the frame,
very fine condition.
$400-500
‫‪Ceremonies et coutumes 150‬‬
‫‪religieuses de tous les peuples du‬‬
‫‪ .monde‬פיקארט‪ .‬אמשטרדם ‪.1738 – 1723‬‬
‫מהדורה ראשונה‪ .‬סט שלם ומפואר!‬
‫‪Ceremonies et coutumes religieuses de tous les peuples du‬‬
‫‪ monde‬‬
‫טכסים ומנהגים דתיים של עמי העולם‪ ,‬עם תחריטים מאת‪Bernard ‬‬
‫‪ Picart‬ברנרד פיקארט‪ .‬אמשטרדם‪ .1738 – 1723 ,‬סט שלם! ‪ 7‬חלקים‪.‬‬
‫מהדורה ראשונה‪.‬‬
‫[‪ ]4‬כרכים‪ 7 ,‬חלקים‪ .‬צרפתית‪ 39 .‬ס"מ‪.‬‬
‫כ‪ 250 -‬תחריטים יפהפיים בדף מלא על גבי נייר עבה‪ ,‬חלקם פרושים על‬
‫גבי שני דפים‪ .‬בנוסף עשרות דפי כותרות עם תחריטים ובצבע דיו אדום‬
‫ושחור‪ .‬תחריט הפתיחה של הכרך הראשון חסר‪.‬‬
‫עותק דיגיטלי של מהדורה זו נמצא במכון גטי וב‪ ,UCLA‬העותק לפנינו‬
‫כולל דפים החסרים בעותקים שלהם‪.‬‬
‫תוכן הכרכים‪:‬‬
‫‪t. 1. Ceremonies des juifs & des chrétiens catholiques‬‬
‫‪t. 2. Ceremoniesreligieuses en usage chez les catholiques‬‬
‫‪t. 3.1 ptie. Ceremonies religieusesdes peuples des indes‬‬
‫;‪occidentales‬‬
‫‪t. 3.2. ptie. Sur les pratiques religieuses des indiens‬‬
‫– ‪orientaux‬‬
‫;‪t. 4.1 ptie; Sur la religions des Banians, &c &c.‬‬
‫‪100‬‬
‫‪t. 4.2 ptie.Ceremonies religieuses des peuples de la Chine‬‬
‫& ‪& du Japon, &c.; t. 4.3. ptie. Sur la religion des perses ...‬‬
‫‪sur les africains‬‬
‫‪t. 5. Ceremonies des grecs & des protestans‬‬
‫‪t. 6. Les Anglicans, les quaquers, les anabaptistes, &c.‬‬
‫‪t. 7.Céremonies des Mahometans &c.; Supplement et‬‬
‫‪corrections.‬‬
‫‪Table des matieres‬‬
‫‪Cérémonies et coutumes religieuses de tous les peuples du‬‬
‫‪ monde‬הינה יצירת מופת בעריכתו של ג'יאן פרדריק ברנהרד ומעוטר‬
‫בתחריטים מרהיבים מפי ברנהרד פיקארט‪ ,‬אשר זכתה לכינוי "הספר‬
‫אשר שינה את פני אירופה"‪ .‬כפי שכותרת הספר רומזת‪ ,‬ספרים אלו ביקשו‬
‫לאגד בתוכם את המנהגים והטכסים בכל הדתות המוכרות בעולם‪ .‬יתרה‬
‫מכך‪ ,‬עבודתם הניחה את היסודות לחקר הדתות והשפיעה רבות על ייצוגם‬
‫של דתות העולם במערב‪.‬‬
‫בתחילת המאה השמונה עשרה‪ ,‬עת לידתה של תנועת הנאורות‬
‫האינטלקטואלית באירופה‪ ,‬שני אנשים‪ ,‬האחד אומן והשני סופר‪ ,‬ערכו‬
‫יצירת מופת בת ‪ 7‬כרכים שהשפיעה רבות וחוללה שינוי בדרך בה אנשים‬
‫התייחסו אל הדת‪ .‬ברנהרד פיקארט (‪ )1733 – 1673‬היה אחד התחריטנים‬
‫המפורסמים בדורו‪ .‬ג'ין פרדריק ברנהרד (‪ )1744 – 1684‬היה מוכר ספרי‬
‫שפות צרפתי ומו"ל באמשטרדם‪ .‬יחד הם ערכו יצירה בת אלפי דפים‬
‫ומאות תחריטים מרהיבים אשר ביקשו להציג את כל המנהגים והטכסים‬
‫של כל הדתות המוכרות בעולם‪ .‬היצירה ‪Cérémonies et coutumes‬‬
‫‪ religieuses de tous les peuples du monde‬או "פיקארט" כפי‬
‫שנודע על ידי רבים‪ ,‬שבר את כל המוסכמות המקובלות בתחום‪ .‬היא‬
‫הציגה את כל הדתות‪ ,‬אפילו של "עובדי האלילים"‪ ,‬באופן שווה ולא שיפוטי‪.‬‬
‫היא ביקשה לקדם סובלנות דתית על ידי שכך שהראתה את התוצאות‬
‫הלא רצויות של הפנאטיות‪ ,‬ושיבחה את הדתות‪ ,‬כגון האסלאם‪ ,‬שהיו‬
‫סובלניים לאחרים‪.‬‬
‫התחריטן פיקארד הקדיש ביצירה זו מקום רב ליהודים ואף פתח בהם את‬
‫יצירתו‪ ,‬וזאת בזמן שהאנטישמיות באירופה היתה נפוצה ביותר‪ .‬יצירה זו‬
‫מציירת את מנהגי היהודים באופן סימפטי ואוהד וכוללת תחריט מפורסם‪,‬‬
‫המתפרש על שני דפים‪ ,‬של "פורים" בבית הכנסת באמשטרדם ויצירות‬
‫נוספות אודות היהודים‪ .‬מסתבר שפיקארט הכיר היטב את הקהילה‬
‫היהודית באמשטרדם ואף הכין עבורם תחריט לספר "תיקון סופרים"‪.‬‬
‫למרות שהספרים הוחרמו על ידי הכנסייה‪ ,‬הם יצאו לאור בארבע שפות‬
‫(צרפתית‪ ,‬אנגלית‪ ,‬הולנדית וגרמנית) ונמכרו ב ‪ 4000‬עותקים‪ .‬הספרים זכו‬
‫להתעניינות מחודשת בשנים האחרונות על ידי חוקרי דתות ודת משווה‪.‬‬
‫מהדורה זו הינה המהדורה הראשונה השלמה הכוללת ‪ 7‬כרכים‪ ,‬שיצאה‬
‫בין השנים ‪ 1923 – 1937‬וכוללת את כל הכרכים שיצאו בחייו של פיקארט‪.‬‬
‫(בשנת ‪ 1943‬יצאה מהדורה נוספת על ידי ג'‪ .‬פ‪ .‬ברנהרד שכללה שני‬
‫ספרים נוספים (חלק ‪7‬ב וחלק ‪ .)8‬סימן למהדורה הראשונה היא השם‬
‫המופיע בכרך הראשון "‪ "picard‬במקום "‪ - "picart‬דבר שגרם בלבול רב‬
‫באיות שמו במהדורות מאוחרות יותר‪.‬‬
‫לפנינו סט שלם הכרוך בכריכות עור עתיקות ומפוארות‪ ,‬מעט משופשפות‪.‬‬
‫חיתוך דפים בצבע אדום‪ .‬מעט כתמי זמן‪ .‬דפי הספר והתחריטים במצב‬
‫טוב מאוד‪ .‬סט שלם במצב כזה נדיר ביותר!‬
‫פתיחה ‪ $5,000‬הערכה ‪$12,000-10,000‬‬
‫‪101‬‬
showed renewed interest in the work.
This is the first complete edition with seven volumes
that was published in 1723-1737, and includes all the
volumes that were published during Picart’s lifetime. (In
1743, another edition was published by P. Bernhard that
included an additional two books, section 7b and 8.) This
first edition is marked by the name that appears on the
first volume “Picard” in place of “Picart” – which caused
much confusion regarding the spelling of his name in later
editions.
This is a complete edition, bound in magnificent, antiquated
leather bindings, slightly rubbed. Red cut leaves. Minimal
aging stains. The leaves of the books and the engravings
are in very fine condition. Complete editions in such fine
condition are very rare!
O/b price $5,000$10,000-12,000
102
150 Ceremonies et coutumes
religieuses de tous les peoples du
monde. Picart. Amsterdam 1723-1738.
First Edition. Complete, Magnificent
Set!
Religious ceremonies and customs from around the
world, with engravings by Bernard Picart. Amsterdam,
1723-1738. Complete set! 7 sections. First edition.
[4] volumes, 7 sections. French. 39 cm.
About 250 beautiful engravings on complete pages, thick
paper, some across page spreads. In addition to tens of
engraved titles in red and black ink. Missing the frontispiece
engraving of the first volume.
The Getty Conservation Institute and UCLA have a digital
version of this edition. However this copy, includes leaves
that they are missing.
Contents:
t. 1. Ceremonies des juifs & des chrétiens catholiques
t. 2. Ceremoniesreligieuses en usage chez les catholiques
t. 3.1 ptie. Ceremonies religieusesdes peuples des indes
occidentales;
t. 3.2. ptie. Sur les pratiques religieuses des indiens
orientaux –
t. 4.1 ptie; Sur la religions des Banians, &c &c.;
t. 4.2 ptie.Ceremonies religieuses des peuples de la
Chine & du Japon, &c.; t. 4.3. ptie. Sur la religion des
perses ... & sur les africains
t. 5. Ceremonies des grecs & des protestans
t. 6. Les Anglicans, les quaquers, les anabaptistes, &c.
t. 7.Céremonies des Mahometans &c.; Supplement et
corrections.
Table des matieres
Ceremonies et coutumes religieuses de tous les peuples du
monde is a monumental work arranged by Jean-Frédéric
Bernard, decorated with the stunning engravings of
Bernhard Picart. It was called “The Book that Changed
the Face of Europe”. As per the title of the work, it was an
attempt to collect the customs and ceremonies of all known
religions in the world. This work became the cornerstone
for future studies of religions and greatly influenced
European perceptions of world religions.
At the beginning of the 18th century, during the birth
of the Age of Enlightenment in Europe, two people – an
artist and author – created a monumental, 7-volume,
work that greatly influenced and changed the way people
thought about religion. Bernard Picart (1673-1733) was
one of the most prominent engravers of his time and
Jean-Frédéric Bernard (1684-1744) was a bookseller and
publisher in Amsterdam. Together they created this work
with thousands of pages and hundreds of engravings that
tried to represent the customs and ceremonies of all known
religions in the world. Cérémonies et coutumes religieuses
de tous les peuples du monde, otherwise known as “Picart”,
103
broke all accepted stereotypes of the time. It presented all
religious, even those of the heathen idol worshippers, in a
non-judgmental manner. Through their work, they tried
to promote religious tolerance by depicting the negative
side-effects of fanaticism and by praising religions, such as
Islam, that were tolerant of others.
Picart dedicated much space and opened the work with the
Jewish religion – at a time when anti-Semitism was rampant
in Europe. He depicts Jewish customs sympathetically,
including his famed two-paged engraving of Purim in
the Amsterdam synagogue. Picart was very familiar with
the Jewish community in Amsterdam and even made an
engraving for the “Tikun Sofrim”.
Though the book was banned by the church, it was
published in four languages (French, English, Dutch and
German) and 4000 copies were sold. In recent years,
researchers of religion and comparative religion have
‫כלי פורצלן וקמיעות‬
Porcelain Wares & Amulets
151 Unique Mug. Exceptionally
Pretty. Synagogue in Dresden,
Germany. Meissen, Mid-19th Century
Unique porcelain mug decorated in gold with a
handmade, colored illustration of the synagogue in
Dresden, Germany. High-quality porcelain. Meissen,
Mid-19th century.
The mug has a curvy handle and three legs, shaped like
lion paws. The bottom base that attaches to the bottom
surface is also shaped like a lion’s paw. 8x8.5 cm., without
the handle.
Beautiful, colored illustration of the synagogue and its
surroundings in Dresden, Germany. Surrounded by a gold
border with the text: Synagoge A??esde.
Hebrew text to the right and left of the handle: Beiti Beit
Tefila Yikra L’Kol Ha’amim. This verse was written over
the synagogue gate. The illustration depicts Jews near a
synagogue and the elite residents of the city walking near
the river. The border, text, handle, and interior lip are gold
plated.
This mug was made by the famed Meissen Company, noted
for the unique quality of their products. According to the
marks on the bottom of the mug, it was sold without any
decorations. Dresden is located close to Meissen and is
known for its porcelain artists. The mug was apparently
purchased by a local artist who added the synagogue
illustration (soon after it was inaugurated).
The Dresden synagogue was built in 1838-1804 by
famed architect Gottfried Semper. It integrated Byzantine
elements with Moorish style. After the community was
first permitted in 1837 to establish an official community,
the synagogue served as a religious and community
center. The synagogue was inaugurated in 1840 by Rabbi
Zecharya Frankel and was destroyed during Kristallnacht
by a German SA unit that prevented the firemen from
saving it. The synagogue was completely destroyed, other
than a Star of David that was rescued and hidden by one
of the firemen.
Pasting mark with a light loss in the handle. A small section
of the lip is broken, not affecting the colored illustration.
Other than these blemishes, the mug is in excellent
condition.
‫ספל ייחודי מפורצלן מעוטר בצבע זהב עם איור ידני בצבע של בית הכנסת‬
.19-‫ אמצע המאה ה‬,‫ מייזן‬,‫ פורצלן באיכות נדירה‬.‫בדרזדן גרמניה‬
‫ גם בסיס הרגליים‬.‫לספל ידית מסולסלת ושלוש רגליים דמויות רגלי אריה‬
‫ ס"מ‬8 X 8.5 .‫שנושק למשטח עליו הספל עומד יוצר בצורת רגל אריה‬
.‫ללא הידית‬
.‫איור צבעוני יפהפה של בית הכנסת וסביבתו בעיר דרזדין בגרמניה‬
.A??ESDE SYNAGOGE :‫מסביבו מסגרת בצבע זהב ועליה נכתב‬
‫"ביתי בית תפלה יקרא לכל‬: ‫מימין ומשמאל לידית נכתב הפסוק בעברית‬
‫ באיור נראים יהודים‬.‫ זהו הפסוק שנכתב גם על שער בית הכנסת‬."‫העמים‬
‫ מסגרת‬.‫ליד בית הכנסת ובני העיר האצילים מטיילים ליד הנהר הסמוך‬
.‫ הרגליים והשפה הפנימית מצופים בצבע זהב‬,‫ הידית‬,‫ הכיתוב‬,‫האיור‬
‫ הראשון שיצר פורצלן נוקשה‬,‫ספל זה יוצר במפעל המפורסם של מייזן‬
,‫ לפי סימן הרישום בתחתית הספל‬.‫ הנודע באיכותו הייחודית‬,‫באירופה‬
‫ העיר דרדזין היתה סמוכה למפעל במייזן‬.‫הכלי יוצר בצבע לבן ללא עיטור‬
‫ הספל כנראה נרכש על ידי אומן מקומי אשר‬.‫ומפורסמת באמני פורצלן‬
.)‫הוסיף לו את איור בית הכנסת (בסמוך לחנוכתו‬
‫ על ידי הארכיטקט הנודע‬1840 – 1838 ‫בית הכנסת בדרזדין נבנה בשנים‬
‫ בית הכנסת‬.‫ ושילב אלמנטים ביזנטיניים עם סגנון מורי‬,‫גוטפריד סמפר‬
1837 ‫ לאחר שהיהודים הורשו לראשונה ב‬,‫שימש כמרכז דתי וקהילתי‬
‫ על ידי הרב זכריה‬1940 ‫ בית הכנסת נחנך ב‬.‫להקים קהילה רשמית‬
‫א גרמנית אשר מנעו מהכבאים‬.‫פרנקל ונחרב בליל הבדולח על יחידת ס‬
‫ בית הכנסת נחרב כולו מלבד מגן דוד אשר ניצל ונחבא על‬.‫להציל אותו‬
.‫ידי אחד הכבאים‬
‫ חלק קטן מהשפה נשבר ללא‬.‫סימני הדבקה עם חסרון קל בידית הספל‬
.‫ למעט הפגמים שצוינו הספל נשמר במצב מצוין‬.‫פגיעה באיור הצבעוני‬
O/b price $500
2,000-1,500$ ‫ הערכה‬500$ ‫פתיחה‬
$1,500-2,000
‫ בית הכנסת‬.‫ נדיר ביופיו‬,‫ ספל ייחודי מפורצלן‬1 51
19 ‫ אמצע המאה ה‬,‫ מייזן‬.‫בדרזדן גרמניה‬
104
‫ מתנת הרבנית‬.‫ צלחת פורצלן מעוטרת‬1 52
1950 ‫ גרמניה‬,‫מסאטמר‬
1900 ,‫ גרמניה‬.‫ פורצלן‬.‫ צלחת להבדלה‬1 53
‫בערך‬
.‫ בערך‬1900 ,‫ גרמניה‬.‫ פורצלן‬.‫צלחת להבדלה‬
‫ "גוט וואך אונד גוט יאהר" בצבע‬: ‫ במרכז 'מגן דוד' והכיתוב‬.‫ ס"מ‬23 ‫קוטר‬
:‫ מסביב עיטורים עדינים וכיתוב באותיות גדולות בצבע אדום ושחור‬.‫זהב‬
S. Krautkope‫ מאחור חותמת היצרן‬."‫"מצות י~י ברה מאירת עינים‬
‫ (איזור באדן וורטמברג‬Mergentheim i/Wurtemmberg‫והמקום‬
.)‫בדרום מערב גרמניה‬
.‫ במצב טוב מאוד‬,‫למעט הכיתוב והמגן דוד שדהו‬
$300-250 ‫ הערכה‬$200 ‫פתיחה‬
152 Decorated Porcelain Plate. Gift
from the Satmar Rebbetzin. Germany,
1950
Havdala plate. Porcelain. Germany, c. 1900.
23 cm. diameter. “Star of David” at center along with
the text: ‫ גוט וואך אונד גוט יאהר‬in gold. Surrounded by
delicate decorations and text in large, red and black
letters:‫מצות י י ברה מאירת עינים‬. Maker’s stamp on the
back: S. Krautkope and the place Mergentheim i/
Wurtemmberg (in Western Germany).
Other than the text and Star of David which have faded,
very fine condition.
Decorated porcelain plate. Souvenir from the
Rebbetzin of Satmar. Rosenthal. Germany, 10.2.1950.
10.2 cm. diameter. Rim decorated in gold, floral
decorations at center. The plate features gold text:
‫ תשכ"ה‬,‫ נאכין באזוך אין א"י‬,‫א מתנה פון סטאמארער רעבעצין‬.
[Yiddish: A gift from the Satmar Rebbetzin, next year
in Eretz Yisrael, 1965].
Rabbi Yoel Teitelbaum (1887-1979) was the first Admor of
Satmar. He was a prominent leader and was a powerful force
in the rehabilitation of the Chassidic world in the United
States after the Holocaust. In 1951, he was appointed “nasi”
(president) of the Eidah HaCharedis in Eretz Yisrael and
agreed to visit every three years. This memento was given
by his wife Alte Feiga after their last visit to Eretz Yisrael
in 1965. The plate is from the Rosenthal factory in BahnofSelb, made in Germany, 1950. Very fine condition.
O/b price $180
O/b price $200
$300-250 ‫ הערכה‬$180 ‫פתיחה‬
153 Havdala Plate. Porcelain.
Germany, c. 1900
105
,‫ גרמניה‬.‫ רוזנטל‬,‫ מזכרת הרבנית מסאטמר‬.‫צלחת פורצלן מעוטרת‬
.10.2.1950
‫ על הצלחת‬.‫ עיטור פרחים במרכז‬,‫ שפה מעוטרת בזהב‬.‫ ס"מ‬10.2 ‫קוטר‬
,‫ נאכין באזוך אין א"י‬,‫כיתוב בזהב "א מתנה פון סאטמארער רעבעצין‬
."‫תשכ"ה‬
‫ האדמו"ר הראשון של חסידות‬,)‫הרב יואל טייטלבוים (תרמ"ז – תשל"ט‬
‫ היה מנהיג בולט ומילא תפקיד מרכזי בשיקום העולם החסידי‬,‫סאטמר‬
‫ התחייב להגיע‬,‫ לאחר שנבחר בתשי"א כנשיא העדה החרדית‬.‫בארה"ב‬
,‫ המזכרת ניתנה על ידי הרבנית אלטא פייגע‬.‫לארץ אחת לשלוש שנים‬
‫ הצלחת‬.‫ לאחר ביקורם האחרון בארץ בשנת תשכ"ה‬,‫אשת האדמו"ר‬
‫) יוצרה‬Rosenthal Bahnof-Selb( ‫סלב‬-‫ממפעל רוזנטל בנהוף‬
.‫ מצב טוב מאוד‬.1950 ,‫בגרמניה‬
$250-300
$250-300
‫ צרפת? תרע"ד‬.‫ פורצלן‬."‫ צלחת "לשנה טובה‬1 55
1914
1914 ‫ צרפת? תרע"ד‬.‫ פורצלן‬.‫צלחת מעוטרת לראש השנה‬
,"‫ ברכת "לשנה טובה תכתבו‬.‫ שפת הצלחת מעוטרת בפס זהב‬.‫ ס"מ‬9 ‫קוטר‬
‫ "כה לחי במהרה בארצנו" (שנת‬:‫ והמילים‬,"‫עיטור מגן דוד עם המילה "ציון‬
.‫ מצב טוב‬.‫ העיטור שחוק במספר מקומות‬.)‫תרע"ד בגימטריא‬
$220-200 ‫ הערכה‬$150 ‫פתיחה‬
155 ‘Le’Shana Tova’ plate. Porcelain.
France? 1914
Decorated plate for Rosh Ha’Shana. Porcelain. France?
1914
Diameter: 9 cm. The rim of the plate is decorated with
a gold line. ‘Le’Shana Tova Tikatevu’ blessing, Star of
David decoration with the word ‘Zion’, and the words:
‘‫’כה לחי במהרה בארצנו‬. The decoration is worn out in a
few places. Fine condition.
O/b price $150
$200-220
,‫] קרלסבד‬2[ ‫ קערות פורצלן לליל הסדר‬1 54
‫ שנות העשרים לערך‬,‫צכסלובקיה‬
.‫ שנות העשרים לערך‬,‫ צכסלובקיה‬,‫] קרלסבד‬2[ ‫קערות פורצן לליל הסדר‬
‫ תאים‬6 ‫ צלחת מלבנית עם‬.‫ פורצלן‬.‫ קערת ליל הסדר‬.‫ ס"מ‬35X24 *
.Karlsbad ‫ כתוב בצבע זהב של שמות הסימנים והמילה‬.‫לסימני הסדר‬
‫ האותיות והאיתור מעט‬.‫ ללא חותמת יצרן‬.‫השוליים מעוטרים בפס זהב‬
.‫ מצב טוב‬,‫שחוקים‬
.‫ צלחת מלבנית עם מחיצה‬.‫ פורצלן‬.‫ קערת ליל הסדר‬.‫ ס"מ‬18.5X30 *
‫ השוליים מעוטרים‬.Karlsbad ‫ "ביצה זרוע" ו‬,"‫הדפסה בזהב "סדר הקערה‬
. ‫ צ'כסלובקיה‬,‫ קרלסבד‬,Epiag ‫ חותמת היצרן המפורסם‬.‫בדוגמה מוזהבת‬
.‫ מצב טוב‬.‫האותיות מעט שחוקות‬
$500-400 ‫ הערכה‬$300 ‫פתיחה‬
154 Seder porcelain plates [2]
Carlsbad, Czechoslovakia, around the
20’s
Seder porcelain plates [2] Carlsbad, Czechoslovakia,
around the 20’s.
*24x35 cm. Seder plate. Porcelain. Rectangular plate
with six small bowls for the seder symbols. The names
of the symbols are written in gold along with the word
‘Karlsbad’. The border of the plate is decorated with
a gold line. Without a maker’s stamp. The letters and
decoration are slightly worn. Fine condition.
*18.5x30 cm. Seder plate. Porcelain. Rectangular plate
with a border. The words ‘‫ ’סדר הקערה’ ‘ביצה’ ‘זרוע‬and
‘Karlsbad’ are printed in gold. The border of the plate
is decorated with a gold pattern. Stamped by the known
manufacturer ‘Epiag’, Karlsbad, Czechoslovakia.
The letters are slightly worn. Fine condition.
O/b price $300
$400-500
106
156 Yiddish Plate. Clay. Russia.
Beginning of the 20th century
Clay plate with a humoristic saying in Yiddish. Russia,
beginning of the 20th century.
Diameter: 26 cm.
Clay plate with protruding letters, with the Yiddish
saying: ‘‫( ’ברויט פלייש אונד פיש איוט פרעהליך כיין טיש‬bread,
meat, and fish make the table happy). On the plate a
relief of two chicken, stalks, and a Star of David.
The plate was professionally restored and painted.
Fine condition. Rare.
O/b price $500
107
$700-800
‫ תחילת המאה‬,‫ רוסיה‬.‫ חרס‬.‫ צלחת אידישאית‬1 56
20 ‫ה‬
.20 ‫ תחילת המאה ה‬,‫ רוסיה‬.‫צלחת חרס עם פתגם הומוריסטי באידיש‬
.‫ ס"מ‬62 ‫קוטר‬
‫ "ברויט פלייש אונד‬:‫צלחת מחרס עם אותיות בולטות של הפתגם באידיש‬
.)‫ בשר ודגים עושים את השולחן שמח‬,‫פיש איוט פרעהליך כיין טיש" (לחם‬
.‫ מגן דוד‬,‫ שיבולים‬,‫על הצלחת תבליט של שתי תרנגולות‬
.‫ נדיר‬.‫ מצב טוב‬.‫הצלחת עברה שיקום וצביעה אמנותית‬
$800-700 ‫ הערכה‬$500 ‫פתיחה‬
20 ‫ ראשית המאה ה‬.‫ כתב יד מזרחי‬.‫ קמיע‬1 57
.20 ‫ ראשית המאה ה‬.‫ כתב יד מזרחי‬.‫קמיע‬
‫ הקמיע נכתב על שני גיליונות‬.‫ ממחלות ומעין הרע‬,‫קמיע להצלה ממזיקים‬
‫ נפתח והונח תחת זכוכית‬,‫ שהיה מקופל‬,‫ הקמיע‬.‫נייר גדולים שנדבקו יחד‬
.‫במסגרת עץ מהודרת‬
.‫ כתיבה מזרחית מרובעת‬.‫ ס”מ‬111X8.4 .‫ דף נייר‬1
.‫ מצב בינוני‬.‫ קרעים קלים‬,‫כתמים‬
$600-500 ‫ הערכה‬$300 ‫פתיחה‬
157 Amulet. Oriental Manuscript.
Beginning of the 20th Century
Amulet. Oriental manuscript. Beginning of the 20th
century.
Amulet offering protection from demons, diseases and the
evil eye. The amulet is written on two large sheets of paper
that were pasted together. The amulet, which was folded,
was opened and placed under glass within an elegant wood
frame.
1 leaf, paper. 111x 8.4 cm. Print oriental writing.
Stains, light tears. Moderate condition.
O/b price $300
$500-600
108
158 Parchment Amulet for a New
Mother. Romania? 19th Century
Handwritten amulet on parchment for protection for a
new mother. Romania? 19th century.
[1] parchment. 25x29.5 cm. (including the frame).
Illustration of Adam and Eve at center, along with the snake
and the tree of knowledge. Surrounded by protective verses
and the names of the three angels in charge of protecting
women from the evil spirit that threatens the new mother
and child.
Wood frame from the era. Inspected within the frame. Fine
condition.
O/b price $1,000
109
$1,300-1,500
19 ‫ רומניה? המאה ה‬.‫ קמיע ליולדת על קלף‬1 58
.19 ‫ רומניה? המאה ה‬.‫קמיע בכתב יד על קלף לשמירה על היולדת‬
‫ הנחש‬,‫ במרכזו ציור של אדם וחוה‬.)‫ ס"מ (כולל מסגרת‬25 X 29.5 .‫] קלף‬1[
‫ מסביב פסוקים לשמירה וכן שמות שלושת המלאכים הממונים‬.‫ועץ הדעת‬
.‫לשמירה על האשה מפני השידה המאיימת לפגוע ביולדת ובעובר‬
.‫ מצב טוב‬.‫ לא נבדק מחוץ למסגרת‬,‫מסגרת עץ מהתקופה‬
$1,500-1,300 ‫ הערכה‬$1,000 ‫פתיחה‬
Chanukah Menorahs &
Sabbath candlesticks
159 Chanuka Menorah that Plays
“Hatikvah”. Israel, 1950s
Patriotic, copper Chanuka menorah with a
mechanism that plays Hatikvah, the Israeli national
anthem. Israel, 1950s.
27.5 X 27.5 cm. Includes a base for eight candles and a
shamash at the top of a Star of David. The menorah is
wound at its base, so that it can play the music. Tabs at the
side of the base can be pressed to start or stop the music. A
similar mechanism is in the Chanuka Menorah in the Ben
Gurion Hut. Very fine condition.
O/b price $150
‫מנורות חנוכה‬
‫ופמוטות לשבת‬
‫ שנות‬,‫ ישראל‬.'‫מנורת חנוכה מנגנת 'התקוה‬159
‫החמישים‬
‫מנורת חנוכה פטריוטית מנחושת עם מנגנון שמנגן את המנון הלאומי‬
.‫ שנות החמישים‬,‫ ישראל‬.'‫'התקווה‬
.‫ השמש בראשו של מגן דוד‬,‫ כוללת בסיס לשמונה נרות‬.‫ ס"מ‬27.5 X 27.5
‫ בצידי הבסיס לשונית להפעלה או הפסקת‬.‫בבסיס מנגנון נמתח בסיבוב‬
‫ מצב טוב‬.‫ המנגנון זהה לזה הנמצא בחנוכייה בצריף בן גוריון‬.‫המנגינה‬
.‫מאוד‬
$300-250 ‫ הערכה‬$150 ‫פתיחה‬
$250-300
110
160 Chanuka Menorah. India, 20th
Century
Decorated Chanuka menorah. Tin-brass on a wood
base. India, 20th century.
39x37 cm. The back is made of tin-brass on a wood base
shaped like a Star of David. Small circles, in the shape of a
sun, are embossed in the margins of the Star of David. The
word “Zion” [in Hebrew] is engraved at center. 8 movable
metal arms hold blue-colored, glass oil cups, shaped like
half-circle. A non-movable arm above them holds the
shamash.
The glass cups are not original. Very fine condition.
O/b price $800
111
$800-1,200
‫ המאה העשרים‬,‫ הודו‬.‫ מנורת חנוכה‬1 60
.‫ המאה העשרים‬,‫ הודו‬.‫פליז על בסיס לוח עץ‬-‫ פח‬.‫מנורת חנוכה מעוטרת‬
‫פליז על בסיס לוח עץ בצורת מגן‬-‫ גב המנורה עשוי מפח‬.‫ ס"מ‬39X37
'‫ המילה 'ציון‬,‫דוד‬-‫ עיגולים קטנים בצורת שמש מוטבעים בשולי המגן‬.‫דוד‬
‫ זרועות ניידות ממתכת מחזיקות כוסות שמן מזכוכית‬8 .‫חרותה במרכז‬
‫ זכוכיות‬.‫ זרוע קבוע מעליהם מחזיק את השמש‬,‫עיגול‬-‫כחולה בצורת חצי‬
.‫ מצב טוב מאוד‬.‫לא מקוריות‬
$1,200-800 ‫ הערכה‬$800 ‫פתיחה‬
161 Device for Shabbat Candles.
India, 20th Century
Device for hanging Shabbat candles on a wood base.
India, 20th century.
21.5x19 cm. Wood, shaped like a Star of David, attached
to a Star of David made of metal with the word ‘Zion’ [in
Hebrew] at center. A movable hinge attaches two decorated
oil holders which were used for lighting Shabbat candles.
Missing the cups. Fine-very fine condition.
O/b price $200
‫ המאה העשרים‬,‫ הודו‬.‫ מתקן לנרות שבת‬1 61
.‫ המאה העשרים‬,‫ הודו‬.‫מתקן לתלייה לנרות שבת על בסיס לוח עץ‬
‫ לוח עץ בצורת מגן דוד עליו מוצמד מגן דוד עשוי ברזל‬.‫ ס"מ‬21.5X19
‫ אל הלוח מחוברות על ציר נייד שני מחזיקי כוסות‬.'‫ובמרכזו הכיתוב 'ציון‬
‫ מצב‬.‫ הכוסות חסרות‬.‫שמן מעוטרים אשר שימשו להדלקת נרות שבת‬
.‫טוב מאוד‬-‫טוב‬
$300-250 ‫ הערכה‬$200 ‫פתיחה‬
$250-300
112
162 Chanukah menorah. ‘Lions’.
Silver. Germany, around 1900
A beautiful and impressive Chanukah menorah. Silver,
marked, around 1900.
.‫ לערך‬1900 ‫ גרמניה‬.‫ כסף חתום‬.‫ נאה ומרשימה‬,'‫מנורת חנוכה 'אריות‬
.‫ ק"ג‬1.640 .‫ ס"מ‬51 ‫ רוחב‬,‫ ס"מ‬23 ‫ אורך‬,‫ ס"מ‬72 ‫גובה‬
Height: 27 cm. Length 32 cm. Width 15 cm. Weight: 1.64
Kg.
,‫ אריות אוחזים בלוחות הברית‬2 ‫גב המנורה גבוה ובמרכזו תבליט של‬
‫ בזיכים בצורת‬8 .‫ בסיס מלבני מעוטר ומדורג‬.‫למעלה כתר גדול ומעוטר‬
‫ מן‬.‫ ה'לוע' נקוב להשחלת הפתילות‬,‫אריות שראשם נפתח למילוי השמן‬
‫ אריות נוספים אוחזים בשרשרת המושחלת לעמוד מעוטר באמצע‬2 ‫הצד‬
‫ כד השמן כנראה לא‬,‫ השמש חסר‬.‫ חתימות מכס אנגלי בתחתית‬.‫הבסיס‬
.‫מקורי‬
.‫מצב טוב‬
The back on the menorah is tall and in its center an
embossment of two lions holding on to the Tablets
of Testimony. On the top a large decorated crown. A
decorated rectangular base. Eight lion shaped vessels which
open for oil filling. The mouths are pierced for threading
the wick. On the side two lions hold a decorative chain.
English custom stamps on the bottom. The ‘Shamash’ is
missing. The oil pitcher is most probably not original.
Fine condition.
O/b price $2,500$3,000-3,500
113
1900 ,‫ גרמניה‬.‫ כסף‬.'‫ 'אריות‬.‫ מנורת חנוכה‬1 62
‫לערך‬
$3,500-3,000 ‫ הערכה‬$2,500 ‫פתיחה‬
163 Collection of “Rachel’s Tomb”
Chanuka Menorahs. [7]. Eretz Yisrael,
20th Century
Collection of Chanuka menorahs related to Rachel’s
Tomb. [7]. Eretz Yisrael, 20th century.
Various sizes and styles. Tin and metal.
Fine-very fine condition.
O/b price $500
,‫ ארץ ישראל‬,]7[ '‫ אוסף חנוכיות 'קבר רחל‬1 63
20 ‫המאה ה‬
.20 ‫ המאה ה‬,‫ ארץ ישראל‬.]7[ '‫אוסף חנוכיות בנושא 'קבר רחל‬
.‫ פח ומתכת‬.‫גדלים וסגנונות שונים‬
.‫טוב מאוד‬-‫מצב טוב‬
$800-700 ‫ הערכה‬$500 ‫פתיחה‬
$700-800
114
164 Pair of Shabbat Candlesticks.
Silver. Western Europe, 20th century
Pair of large impressive Shabbat candlesticks.
Hallmarked Silver. Western Europe, 20th century.
.20 ‫ המאה ה‬,‫ מערב אירופה‬.‫ כסף חתום‬.‫זוג פמוטות גדולים ומרשימים לשבת‬
.‫ ס"מ‬19 :‫ רוחב בסיס‬.‫ ס"מ‬37.5 :‫גובה‬
Height: 37.5 cm. Base Width: 19 cm.
‫ בחלק העליון של כל פמוט‬.‫עיטורים מרשימים על פני כל שטח הפמוטות‬
.‫מכסה נפרד מעוטר בגפנים עליו יושב הנר‬
.‫טוב מאוד‬-‫ מצב טוב‬.‫פגמים קלים‬
Impressive decorations on the whole surface of the
candlesticks. On the upper part of each candlestick there
is a separate cap on which the candle sits, decorated with
grape shaped decorations.
Light blemishes. Fine-very fine condition.
O/b price $800
115
,‫ מערב אירופה‬.‫ זוג פמוטות שבת כסף‬1 64
20 ‫המאה ה‬
$1,200-1,400vvv
$1,200-1,400 ‫ הערכה‬$800 ‫פתיחה‬
Spice Boxes, Finials
& Silver Goblets
165 Wood Spice Tower. France? 19th
Century
Spice tower, hand-sculpted from wood. Impressive.
France? 19th century.
4.5 cm. diameter, 15 cm. tall. The tower is made of two
rounded parts with leaves and rounded rings. The upper
section is a cover that is made to be unscrewed and
removed, however, over the years its threads eroded and
the cover is stuck to the base.
Light blemishes and small cracks. Fine condition. Museum
piece.
,‫בשמים להבדלה‬
‫רימונים וגביעים‬
19 ‫ צרפת? המאה ה‬.‫ מגדל בשמים מעץ‬1 65
.19 ‫ צרפת? המאה ה‬.‫ מרשימה‬,‫מגדל בשמים עשוי עץ בעבודת גילוף ידי אמן‬
‫ המגדל בנוי שני חלקים מעוגלים עם מוטיב‬.‫ ס"מ‬15 ‫ גובה‬,‫ ס"מ‬4.5 ‫קוטר‬
‫ חלקו העליון המכסה נפתח על ידי הברגה‬.‫של עלים וטבעות מעוגלות‬
.‫אולם ברבות השנים נשחקה ההברגה והמכסה הודבק לבסיס‬
.‫ פריט מוזיאוני‬.‫ מצב טוב‬.‫פגימות קלות וסדקים זעירים‬
$2,000-1800 ‫ הערכה‬$1,400 ‫פתיחה‬
O/b price $1,400 $1,800-2,000
116
Mappin & Webb, ,‫ אנגליה‬,‫ אגס בשמים‬1 67
1934
,‫ ארה"ב‬,‫ עבודת פיליגרן‬.‫ מגדל בשמים‬1 66
20 ‫ראשית המאה ה‬
.1934 ,‫ אנגליה‬,‫ בירמינגהאם‬,Mappin & Webb .‫ כסף חתום‬.‫אגס בשמים‬
.‫ ס"מ‬6 :‫ קוטר‬.‫ ס"מ‬5.81 :‫גובה‬
‫ ראשית‬,‫ ארה"ב‬.sterling 84 ‫ כסף חתום‬.‫ עבודת פיליגרן‬.‫מגדל בשמים‬
.20 ‫המאה ה‬
.‫ ס"מ‬6 :‫ קוטר‬.‫ ס"מ‬5.32 :‫גובה‬
‫אגס בשמים זה שימש לבישום הבית אצל הגויים ואילו אצל היהודים‬
,‫ חלקו התחתון עשוי כמין כד להחזקת הבשמים‬.‫להבדיל ככלי להבדלה‬
‫חלקו העליון משמש כמכסה מחורר בעבודת קידוח של דגמי פרחים‬
.‫ מצב טוב‬,‫ מעיכה בחלקו התחתון ובכותרת‬.‫ועלים‬
‫ על מנת‬1775 ‫ נוסד בשנת‬Mappin and Webb ‫המפעל לכלי כסף‬
‫ איכות מוצריו הביאו‬.‫לספק כלי כסף איכותיים לאריסטוקרטיה האנגלית‬
‫לכך שלאורך השנים הפך המפעל לספק של בית המלוכה באנגליה‬
.‫ מאז ועד היום‬,‫וממלכות נוספות מצרפת ועד יפן‬
$400-300 ‫ הערכה‬$200 ‫פתיחה‬
$500-400 ‫ הערכה‬$250 ‫פתיחה‬
166 Spice Tower. Filigree Work.
United States, Beginning of the 20th
Century
167 Spice Tower. England, Mappin &
Webb. 1934
Spice tower, filigree work. Hallmarked silver: sterling
84. United States, beginning of the 20th century.
Spice tower. Hallmarked silver. Mappin & Webb.
Birmingham, England 1934.
Height: 23.5 cm. Diameter: 6 cm.
Height: 18.5 cm. Diameter: 6 cm.
This spice tower was use to radiate a pleasant aroma in the
homes of gentiles, and the Jews used it for havdala. The
bottom section serves as a jug to hold the spices. The upper
section is a cover: perforated with boring work of floral and
leaf designs. Light dent to the bottom section and cover.
Fine condition.
The Mappin & Webb silver company was established
in 1775 to provide quality silver pieces to the English
aristocracy. Due to the high quality of its products, the
company provided silver pieces to the monarchies of
England, France and even Japan.
O/b price $250
117
‫ במרכזו עבודת‬,‫ בבסיסו ארבעה דגלונים קטנים‬,‫בראש הצריח דגל גדול‬
'‫ ראה פריטים דומים בעמ‬.‫פיליגרן עם עיטור פרחים ודלת פתיחה על ציר‬
.‫ בקטלוג מגדלי בשמים של מוזיאון ישראל‬30 – 26
$400-500
Large flag at the top of the turret, with four smaller flags at
its base. Filigree work at center with floral decorations and
a door that opens with a hinge. For similar items refer to
pg. 26-30 in Israel Museum’s “Towers of Spice”.
O/b price $200
$300-400
1900 ,‫הונגריה‬-‫ אוסטרו‬.‫ כסף‬.‫ מגדל בשמים‬1 68
‫בערך‬
.‫ בערך‬1900 ,‫הונגריה‬-‫ אוסטרו‬,‫ כסף חתום‬.‫מגדל בשמים‬
:‫ מעוטר בכל שטח הפנים עם סמלים יהודיים‬.‫מגדל נאה עשוי שני חלקים‬
.'‫ מגן דוד והכיתוב 'הבדלה‬,‫ לוחות הברית‬,‫מנורת חנוכה‬
.‫ מצב טוב‬.‫ מעיכות קלות‬.‫ יתכן ובראש המכסה היה דגל‬.‫ ס"מ‬17 ‫גובהו‬
$1,200-1,000 ‫ הערכה‬$800 ‫פתיחה‬
168 Spice Tower. Silver. AustroHungary, c. 1900.
Spice tower. Hallmarked silver, Austro-Hungary, c.
1900.
Nice tower made of two sections, Jewish motifs decorate its
surface: a Chanuka menorah, Decalogue, Star of David and
the text [in Hebrew] 'Havdalah'.
17 cm. tall. There possibly was once a flag on the cover.
Light dents. Fine condition.
O/b price$800
$1,000-1,200
118
169 Breast Plate for a Torah Scroll.
Silver. France, 18th Century.
119
Breast plate for a Torah Scroll. Silver marked, “F”,
France, 18th century.
Small breast plate that marked the second Torah Scroll
used on a Shabbat or holiday when two or three scrolls were
utilized for the Torah readings. Width: 18 cm. Height: 11
cm. With chain: 49 cm.
Written on the bottom of the plate: ‫ ספר שני‬in hammer
work.
The plate itself is made of cutout and repousse work
characteristic of the place and time.
Linked, silver chains attached with three rings to one side
of the plate and with a butterfly-shaped decoration on the
other. Another linked chain used for hanging the plate is
attached to the butterfly.
Very fine condition.
.18 ‫ המאה ה‬,‫ צרפת‬,F ‫ כסף חתום‬.‫טס לספר תורה‬
‫טס קטן ששימש לסימון ספר תורה שני לקריאה בתורה ביום שהוציאו שני‬
49 ‫ עם השרשרת‬.‫ ס"מ‬11 ‫ גובהו‬.‫ ס"מ‬18 ‫ רוחבו‬.‫ספרי תורה או שלושה‬
.‫ס"מ‬
.‫ "ספר שני" בעבודת פטיש‬:‫בתחתית הטס כתוב‬
.‫הטס עצמו עשוי בעבודת מגזרת וריקוע יפה האופיינית לתקופה ולמקום‬
‫שרשראות כסף עשויות חוליות מחוברות בשלושה לולאות אל הטס בצד‬
‫ שרשרת חוליות זהה נוספת‬.‫אחד ובצד השני אל קישוט בצורת פרפר‬
.‫שמשה לתליית הטס מחוברת אל הפרפר‬
.‫מצב טוב מאוד‬
O/b price $2,000$7,000-10,000
$10,000-7,000 ‫ הערכה‬$2,000 ‫פתיחה‬
18 ‫ המאה ה‬,‫ צרפת‬.‫ כסף‬.‫ טס לספר תורה‬1 69
170 Torah Scroll Plate. Silver. United
States, 20th Century.
Torah Scroll breast plate. Silver. Hallmarked, sterling,
United States, 20th century.
Large, impressive breast plate. A plate of the Decalogue
attached at its center, flanked by two large pillars. Large
crown attached to the upper section with two lions
supporting it on the right and left
40 cm. tall. 27 cm. wide. 0.875 kg.
Very fine condition.
O/b price $800
20 ‫ המאה ה‬,‫ ארה”ב‬.‫ כסף‬.‫ טס לספר תורה‬1 70
.20 ‫ המאה ה‬,‫ ארה"ב‬sterling ‫ חתום‬.‫ כסף‬.‫טס לספר תורה‬
‫ במרכזו מחוברת לוחית 'שני לוחות הברית' ומצדיה‬.‫טס גדול ומרשים‬
‫ כתר גדול מחובר בחלקו העליון‬.‫מחוברים אל הטס שני עמודים גדולים‬
.‫ושני אריות תומכים אותו מימין ומשמאל‬
.‫ ק"ג‬0.857 ‫ משקלו‬.‫ ס"מ‬27 ‫ רוחבו‬.‫ ס"מ‬40 ‫גובהו‬
.‫מצב טוב מאוד‬
$1,200-1,000 ‫ הערכה‬$800 ‫פתיחה‬
$1,000-1,200
120
171 Pair of Finials for Torah Scroll.
India (Persia?), 19th Century
Pair of finials for a Torah Scroll. Silver repoussé,
casted. India, 19th century.
26 cm. high, 7 cm. diameter.
Each finial is built on a rounded base and stands on
a cylindrical pipe made of delicate repoussé work
with floral decorations across the entire surface of the
tower. Twelve small rings carry chains that end with
eye-shaped bells. Turret at the top of each tower with
a ‘chamsa’ palm and primitive engraving on both its
sides ‫'קדש לה‬. Delicate, breathtaking hammer work by
an artisan covers the surface of the finials.
Refer to a similar item in the catalogue “50 Rimonim”,
Tel Aviv University, p. 12.
Very fine condition. It is rare to find this type of finial in
such complete condition. Museum piece.
O/b price $3,800$5,000-6,000
121
‫ המאה‬,)?‫ הודו (פרס‬.‫ זוג רימונים לספר תורה‬1 71
19 ‫ה‬
.19 ‫ המאה ה‬,‫ הודו‬,.‫ יצוק‬,‫ כסף רקוע‬.‫זוג רימונים לתורה‬
.‫ ס"מ‬7 ‫ קוטר‬,‫ ס"מ‬26 ‫גובה‬
‫ ניצב על צינור גלילי מרוקע בעבודת ריקוע‬,‫כל רימון בנוי מבסיס מעוגל‬
‫ שתים עשרה טבעות‬.‫עדינה עם דוגמה של פרחים על פני כל שטח המגדל‬
‫ בראש המגדל‬.‫זעירות הנושאות שרשראות וסופם פעמונים בצורת עין‬
."'‫ "קדש לה‬:‫ "חמסה" עם חריטה פרימיטיבית משני צידיה‬- ‫צריח ועליו יד‬
.‫עבודת פטיש עדינה ומרהיבה עשויה בידי אמן בכל שטח פני הרימונים‬
‫ בית כנסת ומרכז‬,‫ המוזיאון ליהדות‬,"‫ רימונים‬50" ‫ראה פריט דומה בקטלוג‬
.12 '‫ עמ‬,‫ אוניברסיטת ת"א‬,‫למורשת היהודית ע"ש צימבליסטה‬
.‫ פריט מוזיאוני‬.‫ נדיר למצוא רימונים כאלו בשלימות כזו‬,‫מצב טוב מאוד‬
$6,000-5,000 ‫ הערכה‬$3,800 ‫פתיחה‬
1859 ,‫ווין‬-‫ אלט‬.‫ כסף‬.‫ גביע קידוש‬1 73
.1859 ,‫ווין‬-‫ אלט‬.‫ כסף חתום‬.‫גביע קידוש‬
.‫ בסיס רחב עם מתניים צרים‬,‫ מבנה גלילי‬.‫ ס"מ‬7.5 :‫ גובה‬.‫ ס"מ‬5.5 :‫קוטר‬
‫ עם השם‬,‫חריטה עדינה ומרשימה של פירות ופרחים על כל שטח הפנים‬
.‫ מצב טוב מאוד‬.‫"שמואל נ"י" חרוט בעברית מתחת לשפה העליונה‬
$400-300 ‫ הערכה‬$250 ‫פתיחה‬
173 Kiddush Goblet. Silver, Alt-Wein,
1859
Kiddush goblet. Hallmarked silver. Alt-Wein, 1859.
Diameter: 5.5 cm. Height:7.5 cm. Cylindrical structure,
wide base with narrow hips. Delicate, impressive
engraving of flowers and fruits on the front. With the
name ‫ שמואל נ"י‬engraved in Hebrew under the upper lip.
Very fine condition.
O/b price $250
$300-400
‫ ראשית המאה ה‬,‫ עיראק‬.‫ כסף‬.‫ גביע לקידוש‬1 72
20
.20 ‫ ראשית המאה ה‬,‫ עיראק‬.‫ לא חתום‬,‫ כסף‬,‫ חלקים‬2 .‫גביע לקידוש‬
.‫ ס"מ‬6.5 :‫ קוטר‬,‫ ס"מ‬13 :‫גובה‬
‫ עיטור‬,‫ דוגמאות ציפור בתוך שיח ופרחים‬3 ‫עבודת חריטה עדינה של‬
.‫ לכוס מכסה ועליה ציפור בסגנון עיראקי‬.‫רצועה במקביל לשפה העליונה‬
.‫מצב טוב‬
700-600 ‫ הערכה‬$400 ‫פתיחה‬
172 Kiddush Goblet. Silver. Iraq,
Beginning of the 20th Century
Kiddush Goblet. 2 sections, silver, not hallmarked.
Iraq, beginning of the 20th century.
Height: 13 cm. Diameter: 6.5 cm.
Delicate engraving work of three images of a bird in a bush
and flowers, decorative stripe parallel to the upper lip. The
goblet has a cover with a bird on top – in Iraqi style.
Fine condition.
O/b price $400
$600-700
122
174 Kiddush Goblet. Silver, Germany
c. 1900
Kiddush goblet. Hallmarked silver, crown and moon,
800. Germany, c. 1900.
Height: 10 cm. Diameter: 6 cm.
Nice, casting work. Delicate floral decoration along its
length and at its base. Images of a family sitting around the
table on both sides of the goblet. Flowers and fruit decorate
the surface of the goblet.
Small crack in the lip of the goblet. Very fine condition.
O/b price $500
123
$600-700
‫ בערך‬1900 ‫ גרמניה‬,‫ כסף‬,‫ גביע קידוש‬1 74
.‫ בערך‬1900 ,‫ גרמניה‬.800 ,‫ כסף חתום כתר ירח‬.‫גביע קידוש‬
.‫ ס"מ‬6 :‫ קוטר‬.‫ ס"מ‬10 :‫גובה‬
‫ משני צדי‬,‫ עיטור עדין של פרחים לאורכו ובבסיסו‬.‫עשוי עבודת יציקה נאה‬
‫ עיטורי פרחים ופרות בכל‬.‫הגביע דמויות של משפחה יושבת סביב שולחן‬
.‫שטח פני הגביע‬
.‫ מצב טוב מאוד‬.‫סדק זעיר בשפת הגביע‬
$700-600 ‫ הערכה‬$500 ‫פתיחה‬
‫ ספרי קודש‬Seforim
175 Bigdei Aharon. Frankfurt A.M.,
[1710]. Only Edition
Bigdei Aharon by Rabbi Aharon Teumim av”d Worms
and Krakow. Printed by his son, Rabbi Yehuda Leib
Teumim, dayan in Frankfurt A.M. Frankfurt A.M.
[1710]. Only edition.
[2], 40, 21, 20, 15, 11 [should say: 18] leaves. 30 cm.
Illustrated title page – mimics the famed title page of Shu”t
HaBach. Very rare.
The author was Rabbi of Krakow. The community owed
money to the mayor of the city. His messengers captured
the rabbi and beat him cruelly until he died (refer to “Klilat
HaYofi”, Rabbi Chaim Nathan Dembitzer).
Old, cardboard binding. Blemishes to the title page.
Worming holes, primarily to the blank margins. Moderatefine condition.
O/b price $200
]1710[ ‫ ת”ע‬,‫ פרנקפורט דמיין‬.‫ בגדי אהרן‬1 75
‫מהדורה יחידה‬
‫ נדפס על ידי‬.‫בגדי אהרן מאת רבי אהרן תאומים אב”ד וורמייזא וקראקא‬
.]1710[ ‫ ת”ע‬,‫ פרנקפורט דמיין‬.‫בנו רבי יהודה ליב תאומים דיין דק”ק פפד”מ‬
.‫מהדורה יחידה‬
‫ השער מצויר כולו כדוגמת שער‬.‫ ס”מ‬30 .‫יח] דף‬:‫ יא [צ”ל‬,‫ טו‬,‫ כ‬,‫ כא‬,‫ מ‬,]2[
.‫ נדיר מאוד‬,‫שו”ת הב”ח המפורסם‬
‫המחבר היה רבה של קראקא ומחמת חוב הקהל לשר העיר תפסוהו‬
’‫שלוחי השר והכוהו במכות אכזריות עד שיצאה נשמתו (ראה ‘כלילת יופי‬
.)‫לרח”ן דמביצר‬
‫ מצב‬.‫ נקבי עש בעיקר בשוליים הלנים‬.‫ פגימות בשער‬.‫כריכת קרטון ישנה‬
.‫טוב‬-‫בינוני‬
$400-300 ‫ הערכה‬$200 ‫פתיחה‬
$300-400
124
‫] שער‬1700[ ‫ ת”ס‬,‫ אמשטרדם‬.‫ יד יוסף‬1 76
‫מרשים‬
‫] מהדורה‬1730[ ‫ ת”צ‬,‫ אזמיר‬.‫ יוסף לקח‬1 77
‫ראשונה‬
‫ חידושים ופשטים על פרשיות התורה בספרים בראשית – במדבר‬.‫יוסף לקח‬
.]1730[ ‫ ת”צ‬,‫ אזמיר‬.‫ אב”ד אזמיר‬,‫מאת הרב הגדול רבי חיים אבועלפיה‬
.‫מהדורה ראשונה‬
‫ ספרי רבי חיים אבועלפיה‬.‫ שני כרכים‬.‫ קלה] דף‬:‫ קלא [צ”ל‬,]1[ ;‫ קעא‬,]1[
.‫הנם נדירים מאוד‬
‫ חלק‬.‫ נקבי עש‬.‫כריכות חצי עור עם גב מעוטר בעיטורים מוזהבים‬
.27 ‫ אזמיר‬,‫ וינוגרד‬.‫טוב‬-‫ מצב בינוני‬.‫מהכותרות נחתכו בשעת כריכה‬
$300-250 ‫ הערכה‬$150 ‫פתיחה‬
$600-500 ‫ הערכה‬$300 ‫פתיחה‬
176 Yad Yosef. Amsterdam, [1700].
Impressive Title Page
Yosef Lekach. Novellae and explanations on the
Torah portions in Genesis-Numbers by Rabbi Chaim
Abulafia, av”d Izmir, [1730]. First edition.
[1], 171; [1], 131 [should say: 135] leaves. Two volumes.
Rabbi Chaim Abulafia’s works are very rare.
Half leather bindings with gilt decorated spine. Worming
holes. Some of the page headings were cropped when
bound. Moderate-fine condition. Vinograd, Izmir 27.
Yad Yosef. Sermons and nice explanations on the
Torah readings by Rabbi Yosef Tzarfati. Emanual
Attias press. Amsterdam, [1700].
[1], 288, [12] leaves. 31 cm. Two title pages. The first title
page is completely illustrated – identical to the famed
title page of the Shl”a that was printed two years earlier
at the same press (the Sefer HaShl”a also appears in this
catalogue).
The top of the title page bears Ashkenazic owner
signatures and notes. The last leaf features Torah novellae
in a Tunisian hand.
Not bound. Worming holes. Moderate condition.
O/b price $150
O/b price $300
177 Yosef Lekach. Izmir, [1730]. First
Edition
125
‫ דפוס‬.‫ דרושים ופשטים נחמדים על הפרשיות מאת רבי יוסף צרפתי‬.‫יד יוסף‬
]1700[ ‫ ת”ס‬,‫ אמשטרדם‬.‫עמנואל עטיאש‬
‫ השער הראשון מצויר כולו זהה‬.‫ שני שערים‬.‫ ס”מ‬31 .‫] דף‬12[ ,‫ רפח‬,]1[
‫לשער השל”ה המפורסם שנדפס שם שנתיים קודם באותו בית דפוס‬
.)‫(ספר השל”ה הנ”ל נמצא גם בקטלוג זה‬
‫ זה הספר יד יוסף‬:‫בשער למעלה חתימות בעלים אשכנזיות ורישום בעלים‬
‫ בדף‬...‫שייך להתורני כמוהר”ר איצק מהמבורג ונתן במתנה בשעת נישואין‬
.‫האחרון חידושי תורה בכתיבה תוניסאית‬
.‫ מצב בינוני‬.‫ נקבי עש‬.‫לא כרוך‬
$250-300
$500-600
178 Collection of Books of Emunah,
Mussar and Kabala [7]
* Kavanat Ha’agadot, Kaftor U’Perach. Commentary on
the Aggadot of the Talmud and Chidushei Sefer HaZohar
and wonder stories, by Rabbi Yaakov Luzatto. Amsterdam,
[1609]. 131 leaves, 18.5 cm.
* Matok L’Nefesh. Mussar by Rabbi Yitzchak Farchi.
Constantinople [1828]. First edition. 91 leaves, 14 cm. Not
bound.
* Yeshuot Mashiach; ideas related to the Messiah and
redemption by Don Yitzchak Abarbanel. [Sudyklow] [after
1828]. Regarding the location of print, refer to: Chaim
Lieberman, Ohel Roche”l 3, p. 536-540. [4] 50 leaves, 22
cm. Worming holes.
* Tapuchei Zahav. Summary of the Reishit Chacham by
Rabbi Yechiel Mili. Mantua [1740]. 60 leaves, 17 cm.
* Pela Yoetz [section one]. Mussar by Rabbi Eliezer Papo.
Constantinople, [1824]. First edition. 103, [1] leaves, 20.5
cm.
* Nishmat Adam. Tenets of emunah and neshama by Rabbi
Aharon Shmuel of Kremnitz. Wilhermsdorf, [1732]. 32
leaves, 19 cm.
* Shem Tov Katan. Prayers, tikunim and kavanot, kabalistic
hanhagos and segulot by Rabbi Binyomin Beinush b”r
Yehuda Leib HaKohen of Krotoschin. Czernowitz. 1855.
30 leaves. 19 cm.
Varying conditions. Moderate-very fine.
O/b price $350
]7[ ‫ מוסר וקבלה‬,‫ מקבץ ספרי אמונה‬1 78
‫ פירוש אגדות הש"ס וחידושי ספר הזהר‬.‫ כפתר ופרח‬,‫*כונת האגדות‬
‫ קלא‬.]1609[ ‫ תס"ט‬,‫ אמשטרדם‬.‫ מאת רבי יעקב לוצאטו‬,‫ומעשים נפלאים‬
.‫ ס"מ‬18.5 ,‫דף‬
.]1828[ ‫ תקפ"ח‬,‫ קושטא‬.‫ דברי מוסר מאת רבי יצחק פרחי‬.‫*מתוק לנפש‬
.‫מהדורה ראשונה‬
.‫ לא כרוך‬.‫ ס"מ‬14 ,‫צא דף‬
]‫ [סדילקוב‬.‫ ענייני משיח וגאולה מאת דון יצחק אברבנאל‬,‫*ישועות משיח‬
‫ על מקום‬.‫ ביאת משיח צדקך‬:‫ שנת‬,‫ בשער‬.]1828 ‫[אחרי שנת תקפ"ח‬
22 ,‫] נ דף‬4[ .536-540 '‫ עמ‬,'‫ ג‬,‫ אהל רח"ל‬,‫ חיים ליברמן‬:‫ ראה‬,‫הדפוס‬
.‫ נקבי עש‬.‫ס"מ‬
‫ ת"ק‬,‫ מנטובה‬.‫ קיצור ספר ראשית חכמה מאת רבי יחיאל מילי‬.‫*תפוחי זהב‬
.‫ ס"מ‬17 ,‫ ס דף‬.]1740[
‫ תקפ"ד‬,‫ קושטא‬.‫ מוסר מאת רבי אליעזר פאפו‬.]‫*פלא יועץ [חלק ראשון‬
.‫ ס"מ‬20.5 ,‫] דף‬1[ ‫ קג‬.‫ מהדורה ראשונה‬.]1824[
‫ מאת רבי אהרן שמואל‬,‫ עיקרי האמונה וענייני הנשמה‬.‫*נשמת אדם‬
.‫ ס"מ‬19 ,‫ לב דף‬.]1732[ ‫ תצ"ב‬,‫ ווילהרמשדורף‬.‫מקרמניץ‬
‫ מאת‬,‫ הנהגות וסגולות ע"פ קבלה‬,‫ תיקונים כוונות‬,‫ תפילות‬.‫*שם טוב קטן‬
‫ תרט"ו‬.‫ טשערנאוויץ‬,‫ מקראטשין‬.‫רבי בנימין בינוש ב"ר יהודה לייב הכהן‬
.‫ ס"מ‬19 .‫ ל דף‬.1855
.‫טוב מאוד‬-‫ בינוני‬.‫מצבים שונים‬
$800-600 ‫ הערכה‬$350 ‫פתיחה‬
$600-800
126
]7[ '‫תר‬-'‫ מקבץ ספרים שנות הת‬1 79
‫ מהדורה‬.]1756[ ‫ תקי"ז‬,‫ פראג‬.‫ מעיל צדקה‬1 80
‫ראשונה‬
‫ תקי"ז‬,‫ פראג‬.]‫ שאלות ותשובות מאת [רבי יונה לאנדסופר‬.‫מעיל צדקה‬
.‫ מהדורה ראשונה‬.]1756[
.‫ שרטוטים גאומטריים‬.‫ ס"מ‬20 ,‫] פב דף‬6[
‫ כנראה מחמת דברי ביקורת על החברה היהודית‬,‫המחבר העלים את שמו‬
‫ בהסכמת רבני פראג ובראשם בעל ה'נודע‬,‫ אולם‬.‫שכתב בהקדמה‬
‫ מאחורי השער כותב המחבר‬.‫ביהודה' נכתב שמו עם שבחים רבים עליו‬
‫ אולם מחמת המלחמה‬,‫שמחותנו רבי יהונתן אייבשיץ שלח לו הסכמה‬
‫ והמדפיסים מאיצים בו לסיים‬,‫מלחמת שבע השנים] אבדה ההסכמה‬-[
‫ בדפים האחרונים נדפס קונטרס גאומטרי מספרי אקלידוס‬.‫את ההדפסה‬
.‫[אוקלידס] עם שרטוטים‬
3 ‫ מצב טוב מאוד למעט‬.‫ נייר עבה‬.‫כריכת חצי עור מקורית משופשפת‬
.‫דפים אחרונים עם נקבי עש‬
$250-220 ‫ הערכה‬$180 ‫פתיחה‬
$700-600 ‫ הערכה‬$350 ‫פתיחה‬
179 Collection of Works from 17401840 [7]
Me’il Tzedaka. Responsa by [Rabbi Yonah Landsofer].
Prague, [1756]. First edition.
[6], 82 leaves. 20 cm. Geometric sketches.
Written anonymously, apparently because of the
criticism of the Jewish community that he included in his
introduction. However, the rabbis of Prague, including the
Noda B’Yehuda, wrote his name with effusive praises in
their approbations. On the back of the title page, the author
writes that his “mechuten”, Rabbi Yehonatan Eibshitz, sent
his approbation, but it was lost during the war [Seven
Year’s War], and the printer was pressuring him to finish
the printing.
A geometric kuntress regarding Euclid’s works, with
sketches, was printed on the last leaves.
Original, rubbed half-leather binding. Thick paper. Very
fine condition, other than the three last leaves which have
worming holes.
* Elya Rabba. Novellae on the Talmud by Rabbi Eliyahu
Shapiro. Furth, [1768]. First edition. [2], 106 leaves, 34 cm.
* Nativ Chaim. Tikunim and comments on the Shulchan
Aruch Orech Chaim by Rabbi Netanel Weil. Leghorn
[1820]. 27 leaves. 19 cm.
* Zechut Avot. Tractate Avot with commentary by Rabbi
Yitzchak Attiya. Leghorn, [1821]. Only edition. [2], 179
leaves, 20 cm.
* Ohr Yekarot. Novellae in the order of the Torah
portions by Rabbi Yosef Binyomin Zev Wolf of Shinova.
Dyhernfurth, [1735]. [2] 45 [should say: 44] leaves, 19 cm.
* Od L’Moed, novellae on tractates Pesachim-Chagiga.
[Section five of the Meorei Ohr by Rabbi Ahron of Worms.
Metz, 1822]. [1], 192 leaves, 18.5 cm.
* Meirat Einayim by Rabbi Mordechai Zev Itinga. Zolkiew,
[1842]. 47 leaves, 23.5 cm.
* Tiferet Shaul, section two, novellae on Seder MoedNashim, by Rabbi Shaul Shochet. Piotrkow. 1899. 64
pages. 36 cm.
Varying conditions. Fine-very fine.
O/b price $180
O/b price $350
180 Me’il Tzedaka. Prague, [1756].
First Edition
127
‫ תקכ"ח‬,‫ פיורדא‬.‫ חידושים על הש"ס מאת רבי אליהו שפירא‬.‫*אליה רבה‬
.‫ ס"מ‬34 ,‫] קו דף‬2[ .‫ מהדורה ראשונה‬.]1768[
‫ מאת רבי נתנאל‬,‫ תיקונים והערות על שלחן ערוך אורח חיים‬.‫*נתיב חיים‬
.‫ ס"מ‬19 ,‫ כז דף‬.]1820[ ‫ תק"פ‬,‫ ליוורנו‬.‫וויל‬
‫ תקפ"א‬,‫ ליוורנו‬.‫ מסכת אבות עם פירוש מאת רבי יצחק עטייה‬.‫*זכות אבות‬
.‫ ס"מ‬20 ,‫] קעט דף‬2[ .‫ מהדורה יחידה‬.]1821[
‫ מאת רבי יוסף בנימין זאב‬,‫ חידושים לפי סדר פרשיות התורה‬.‫*אור יקרות‬
.‫ ס"מ‬19 ,‫ מד] דף‬:‫] מה [צ"ל‬2[ .]1735[ ‫ תצ"ה‬,‫ דיהרנפורט‬.‫וואלף משינאווי‬
‫ [חלק חמישי מספר‬.‫חגיגה‬-‫ חידושים על מסכתות פסחים‬,‫*עוד למועד‬
.‫ ס"מ‬18.5 ,‫ קצב דף‬,]1[ .]‫ תקפ"ב‬,‫ מיץ‬.‫מאורי אור מאת רבי אהרן ווירמש‬
,‫ זאלקווא‬.‫ מאת רבי מרדכי זאב איטינגא‬,‫*מאירת עינים על בדיקת הריאה‬
.‫ ס"מ‬23.5 ,‫ מז דף‬.]1842[ ‫תר"ב‬
‫ מאת רבי שאול‬,‫נשים‬-‫ חידושים על סדר מועד‬.‫ חלק שני‬,‫*תפארת שאול‬
.‫ ס"מ‬36 ,'‫ עמ‬64 .1899 ‫ תר"ס‬.‫ פיעטרקוב‬.‫שוחט‬
.‫ טוב מאוד‬-‫ טוב‬.‫מצבים שונים‬
$220-250
$600-700
‫ תק"ז‬.‫ פרנקפורט דאודר‬.‫ תבנית הבית‬1 82
‫] מהדורה ראשונה‬1747[
]1765[ ‫ תקכ"ה‬,‫ אמשטרדם‬.‫ שנות חיים‬1 81
‫מהורה יחידה‬
‫ פרנקפורט‬.‫ דברי מוסר מאת רבי מרדכי קלמנס מזאמושט‬.‫תבנית הבית‬
.‫ מהדורה ראשונה‬.]1747[ ‫ תק"ז‬.‫דאודר‬
‫ ועם הסכמת‬,‫ הרבה הסכמות בתחילת בספר ובסופו‬.‫ ס"מ‬20 ,‫] נו דף‬4[
‫ השמטת‬.‫ שאינה נמצאת ברוב העותקים‬,‫רבי ישראל הלוי מזאמושט‬
‫ רבי ישראל הלוי מזאמושט חיבר‬.‫ההסכמה ברוב העותקים אינה מקרית‬
‫ הוא לימד‬,‫ תקל"ג] ובו דברי פולמוס‬,‫את הספר 'נזד הדמע' [דיהרנפורט‬
‫ הפולמוס על החסידות ומנהיגיה בספר‬,‫ שלום‬.‫ ג‬:‫ ראה‬.‫את משה מנדלסון‬
‫ כיצד חוקרים חסידות‬,‫ ליברמן‬.‫; ח‬73-81 ’‫ עמ‬,‫ תשט"ו‬,‫ כ‬,‫ ציון‬,‫נזד הדמע‬
.‫‬ נדיר‬.12-49 ’‫ עמ‬,‫ ניו יורק תש"ם‬,‫ א‬,‫ בתוך ספרו אהל רח"ל‬,‫בישראל‬
.‫טוב מאד‬-‫ מצב טוב‬.‫ כתמי זמן‬.‫כריכה חדשה‬
‫ ספר משלי וקהלת עם פירוש שנות חיים מאת רבי חיים יודתנש‬.‫שנות חיים‬
.‫ מהדורה יחידה‬.]1765[ ‫ תקכ"ה‬,‫ אמשטרדם‬.‫[מזיא] ראש הקהל בפראג‬
.‫ נדפס על נייר לבן‬.‫ שער נוסף לספר קהלת‬.‫ ס"מ‬19 ,‫] יט דף‬1[ :‫] נח‬2[
‫ ופנים ספר קהלת‬,‫פנים ספר משלי ומסביב פירוש רש"י ופירוש שנות חיים‬
.‫עם פירוש שנות חיים‬
‫ עם הסכמות מעניינות‬.‫ראש הקהל] בפראג‬-[ '‫המחבר היה 'עיקר הקהל‬
,‫ רבי שאול מאמשטרדם‬- ‫של רבני הקהילות באמשטרדם האשכנזית‬
.‫ והסכמות נוספות‬,‫ רבי שלמה שלם‬- ‫והספרדית‬
.‫ מצב טוב מאד‬.‫כריכה חדשה‬
$250-200 ‫ הערכה‬$150 ‫פתיחה‬
$400-300 ‫ הערכה‬$200 ‫פתיחה‬
182 Tavnit HaBayit. Frankfurt on the
Older. [1747]. First Edition
181 Shenot Chaim. Amsterdam,
[1765]. Only Edition
Tavnit HaBayit. Words of mussar by Rabbi Mordechai
Klemens of Zamość. Frankfurt on the Oder. [1747].
First edition.
[4], 56 leaves. 20 cm. Many approbations at the beginning
and end of the book, along with the approbation of
Rabbi Yisrael Halevi of Zamość that is not found
in most copies. This omission is not coincidental:
Rabbi Yisrael Halevi of Zamość authored the “Nezed
HaDima” [Dyhernfurth, 1773] that it included polemic
ideas and he taught Moses Mendelssohn. Refer to: G.
Scholem, HaPulmus al HaChassidut U’Manhigeha
B’Sefer Nezed HaDima’, Tzion, 20, 1955, p. 73-81;
Ch. Lieberman, Keitzad Chokrim Chassidut B’Yisrael,
from Ohel Rochel, 1, New York, 1980. P. 12-49. Rare.
New binding. Aging stains. Fine-very fine condition.
Shenot Chaim. Proverbs and Ecclesiastes with the
Shenot Chaim commentary of Rabbi Chaim Yudtensh
[Maisa], community leader in Prague. Amsterdam,
[1765]. Only edition.
[2], 58: [1], 19 leaves. 19 cm. Additional title page for
Ecclesiastes. White paper.
The text of Proverbs surrounded by the commentary of
Rashi and Shenot Chaim; Ecclesiastes with the Shenot
Chaim commentary.
The author was a community leader in Prague. Interesting
approbations from the rabbis of the Ashkenazic and
Sephardic communities in Amsterdam – Rabbi Shaul
Amsterdam and Rabbi Shlomo Shalem, and more.
New binding. Very fine condition.
O/b price $150
O/b price $200
$300-400
$200-250
128
183 Collection of Constantinople
and Salonica Prints [5]. Only Editions,
Signatures and Notes
* Nachla L’Yehoshua. Responsa and novellae on the
Talmud by Rabbi Yehoshua Zunzin and the Shita
Mekubetzet on Tractate Beitza. Constantinople,
[1731]. Only edition of the Shu”t and the first edition of
the Shita Mekubetzet.
leaves, 30 cm. The title page notes that the Shita 2-44 ;1 ]2[
Mekubetzet was ‘apparently’ written by Rabbi Bezalel
Ashkenazi, and they were reprinted a few times within
the Shita Mekubetzet. However they are apparently the
.novellae of a disciple of the Ran
Bnei Yaakov. Treatise on the Sefer HaItur and responsa, *
by Rabbi Yaakov Sassoon. Constantinople, [1714]. Only
.edition
.leaves. 32 cm. With the text of the Sefer HaItur 243 ,]3[
Ne’eman Shmuel. Responsa from Rabbi Shmuel Yitzchak *
.[Modeleano]. Salonica, [1723]. Only edition
leaves, 31 cm. Printed on thick paper. The author, a 130 ,]1[
Salonica rabbi, published the Chidushei HaRi Migash with
his supplements. He passed away in [1703], and his son
.published this work
Sam Chayay. Responsa and novellae by Rabbi Chaim *
Asael. Salonica, [1746]. Only edition. [2], 86, [2], 97-122; 32; 4;
49 [should say:50] leaves. 29 cm. Without the leaves at the
.end of the book that are not found in all copies
The author was a Salonica sage who immigrated to
Jerusalem, and was later sent as a fundraiser to Turkey. He
died in Izmir, during his trip, in [1707]. The book features
answers he gave to questions received from Jewish sages
during his trip. Owner stamp of R’ Eliezer Sirkis, the noted
.collector who was a member of the Polish Sejm
Mincha Tehora. Novellae on Tractate Menachot by *
Rabbi Chaim Avraham Gagin. Salonica, [1825]. Only
.edition. Owner signature
leaves, 29.5 cm. The author’s first work [1787-1848]. 192 ,]2[
He later became the first Chacham Bashi of Jerusalem.
Owner signature on the title page. Lengthy owner note –
mentions that he received the book from the author’s son,
.Rabbi Shalom Moshe Gagin
.Varying conditions
O/b price $500
$800-1000
‫] מהדורות‬5[ ‫ מקבץ ספרי קושטא שאלוניקי‬1 83
‫ חתימות וכתיבות‬,‫יחידות‬
,‫ שאלות ותשובות וחידושים על הש"ס מאת רבי יהושע צונצין‬.‫*נחלה ליהושע‬
‫ מהדורה יחידה של‬.]1731[ ‫ תצ"א‬,‫ קושטא‬.‫ושיטה מקובצת למסכת ביצה‬
.‫השו"ת ומהדורה ראשונה של שיטה מקובצת‬
'‫ בשער נכתב שהשיטה מקובצת היא 'כנראה‬.‫ ס"מ‬30 ,‫מד דף‬-‫] א; ב‬2[
‫ החידושים נדפסו אחר כך כמה פעמים בתוך‬,‫ ואכן‬.‫לרבי בצלאל אשכנזי‬
.‫ אמנם הם כנראה חידושים לתלמיד הר"ן‬,‫ספרי השיטה מקובצת‬
.‫ מאת רבי יעקב ששון‬,‫ חיבור על ספר העיטור ושאלות ותשובות‬.‫*בני יעקב‬
.‫ מהדורה יחידה‬.]1714[ ‫ תע"ד‬,‫קושטא‬
.‫ עם פנים ספר העיטור‬.‫ ס"מ‬32 ,‫] רמג דף‬3[
.]‫ שאלות ותשובות מאת רבי שמואל יצחק [מודיליאנו‬.‫*נאמן שמואל‬
.‫ מהדורה יחידה‬.]1723[ ‫ תפ"ג‬,‫שאלוניקי‬
‫ המחבר מרבני שאלוניקי הביא‬.‫ נדפס על נייר עבה‬.‫ ס"מ‬31 ,‫] קץ דף‬1[
‫ נפטר בשנת תס"ד‬,‫לדפוס את חידושי הר"י מיגאש עם הוספות ממנו‬
.‫] ואת הספר הביא בנו לדפוס‬1703[
‫ תק"ו‬,‫ שאלוניקי‬.‫ שאלות ותשובות וחידושים מאת רבי חיים עשאל‬.‫*סם חיי‬
.‫ מהדורה יחידה‬.]1746[
‫ עלה לירושלים ואחר יצא כשד"ר לתורכיה הוא‬,‫המחבר מחכמי שאלוניקי‬
‫ בספר נדפסו תשובות‬.]1707[ ‫נפטר באזמיר בעת שליחותו בשנת תס"ז‬
‫ חותמות בעלים‬.‫שנשאל מחכמי ישראל בעת שהיה בשליחות ירושלים‬
,‫של ר' אליעזר סירקיס האספן הנודע שהיה חבר בית הנבחרים – הסיים‬
.‫הפולני‬
.‫ חידושים על מסכת מנחות מאת רבי חיים אברהם גאגין‬.‫*מנחה טהורה‬
.‫ חתימת בעלים‬.‫ מהדורה יחידה‬.]1825 ‫שאלוניקי [תקפ"ה‬
,‫תר"ח‬-‫ ספרו הראשון של המחבר [תקמ"ז‬.‫ ס"מ‬29.5 ,‫] קצב דף‬2[
‫] הנודע בכינוי הרב אג"ן שהיה לימים ה'חכם באשי' הראשון‬1848-1787
‫ הרב והדיין‬,‫ בשער חתימת בעלים של רבי שאול אדאדי [כנראה‬.‫בירושלים‬
‫ כתיבה ארוכה של ברוך אייגו [?] שכותב‬.]‫ נפטר בשנת תרע"ט‬,‫בטריפולי‬
.‫שקיבל את הספר מבן המחבר רבי שלום משה גאגין‬
.‫מצביםשונים‬
$1,000-800 ‫ הערכה‬$500 ‫פתיחה‬
129
,‫ למברג‬.‫ רבי שלמה גאנצפריד‬.‫ תורת זבח‬1 85
‫ הסכמת רבי חיים‬.‫ מהדורה ראשונה‬.1848 ,‫תר"ט‬
‫מצאנז‬
‫ עם‬,‫ חידושי הלכות שחיטה ובדיקות מאת רבי שלמה גאנצפריד‬.‫תורת זבח‬
.‫ מהדורה ראשונה‬.1848 ,‫ תר"ט‬,‫ למברג‬.‫תקנות מרבי שלמה קלוגר‬
.‫ חתימות וחותמות בעלים‬.‫ ס"מ‬42 ,‫] דף‬4[ ‫] מו‬1[
‫ עם הסכמת רבי חיים‬.‫מספריו הראשונים של בעל קיצור שלחן ערוך‬
‫מצאנז [שלימים פרצה מחלוקת ביניהם] והסכמה נלהבת מרבי שלמה‬
‫ רבי שלמה קלוגר הוסיף לספר את התקנות שתקן אודות שחיטה‬.‫קלוגר‬
.'‫כי 'נזדמן לו איש כלבבו‬
‫ אשר סג"ל דאפפעלט‬,‫ יוסף יצחק גרין שו"ב וש"ץ‬:‫חותמות וחתימות בעלים‬
.‫חזן ועוד‬
.‫ פגימה בשער ובשולי הדף האחרון‬.‫כריכת חצי עור מקורית משופשפת‬
.‫ מצב טוב‬.‫ נקבי עש בודדים בכמה דפים‬.‫כתמי זמן‬
$250-200 ‫ הערכה‬$150 ‫פתיחה‬
185 Torat Zevach. Rabbi Shlomo
Ganzfried. Lemberg, 1848. First
Edition. Approbation of Rabbi Chaim of
Sanz
Torat Zevach. Laws of ritual slaughter and inspection
by Rabbi Shlomo Ganzfried, with the ‘takanot’ of
Rabbi Shlomo Kluger. Lemberg, 1848. First edition.
‫ מהדורה נדירה במיוחד‬.‫ עין יעקב‬1 84
‫ תר"ך‬,‫ [קניגסברג‬.‫ד‬-‫ חלקים ב‬.‫עין יעקב על אגדות הש"ס בבלי וירושלמי‬
]?1860
‫ שפח‬:‫ חלק רביעי‬.‫ רפו דף‬:‫ חלק שלישי‬.‫ שלו דף‬:‫ חלק שני‬.5 ‫ כרכים מתוך‬3
.‫ ס"מ‬11 .‫דף‬
)‫ ב‬...‫ ובתוספת מעלות רבים א) נדפסו בשלימות לא יחסר כל בם‬:‫בשער‬
‫ חתימות‬.‫ ד) הגהות הב"ח על אגדות‬...‫ ג) ציונים והגהות‬...‫הוגהו מכל הטעיות‬
.‫בעלים ר' יעקב שפירא‬
‫ ידוע על עותק בודד של כרך‬.‫החלקים שלפנינו לא ידועים ביבליוגרפית‬
‫ראשון בלבד שנמצא בספריה הלאומית ושעל פיו נרשם הספר בתקליטור‬
.‫של המפעל הביבליוגרפי העברי‬
‫ בחלק הרביעי‬.‫ חלק שני ושלישי במצב טוב מאוד‬.‫כריכות חצי עור מקוריות‬
.‫ מצב טוב‬.‫הכריכה והשער פגומים‬
$1,000-800 ‫ הערכה‬$500 ‫פתיחה‬
184 Ein Yaakov. Especially Rare Edition
One of the first works by the author of the “Kitzur
Shulchan Aruch”. Approbation of Rabbi Chaim of Sanz
[later a strong disagreement broke out between them], and
an enthusiastic approbation from Rabbi Shlomo Kluger.
Rabbi Shlomo Kluger added the ‘takanot’ that he had made
regarding ritual slaughter since, ‘he had found someone
after his own heart’.
Owner stamps and signatures.
Original, chafed half-leather binding. Blemish to the title
page and margins of the last leaf. Aging stains. Solitary
worming holes in a few leaves. Fine condition.
Ein Yaakov with the Aggadot of the Talmud Bavli and
Yerushalmi. Sections 2-4. [Koenigsberg, 1860?].
3 volumes (of 5). Section two: 336 leaves. Section three:
286 leaves. Section four: 388 leaves. 11 cm.
On the title page: With many benefits: 1> Complete, not
missing anything…2> Proofread, without mistakes…3>
Remarks and comments….4> Critique of the B”Ch on the
Aggadot. Owner signature of R’ Yaakov Shapira.
These sections are bibliographically unknown. There is one
known solitary copy of section one in the National Library,
according to which it is listed in the Bibliography of the
Hebrew Book.
Original, half-leather bindings. Section two and three are
in very fine condition. The binding and title page of the
fourth section are blemished. Fine condition.
O/b price $150
O/b price $500
[1] 46 [4] leaves. 24 cm. Owner signatures and stamps.
$200-250
$800-1,000
130
.‫ פולמוס נגד החוקרים והמחדשים‬.‫ ראבי"ה‬1 86
‫ עותק מיוחד‬.1837 ,‫אופן‬
‫ השגות ופולמוס נגד דבריו של יום טוב ליפמאן צונץ ונגד‬.‫ספר ראבי"ה‬
‫ רבי אליקים בן יהודה‬- ‫דבריו של ר' שלמה יהודה רפאפורט מאת ראבי"ה‬
.‫ מהדורה יחידה‬.1837 ]![ ‫ תקצ"ו‬,]OFEN[ ‫ אופן‬. ‫המילזאהגי‬
‫ המחבר מגלה בקיאות מדהימה‬.‫ שני שערים שונים‬.‫ ס"מ‬24 ,‫לג‬-‫ יט‬,‫] כא‬4[
‫ בספר זה חומר רב ערך אודות דברי רבי יעקב עמדין אודות‬.‫במקורות‬
.‫ ומלחמתם הגדולה בשבתאות‬.‫ דברי החכם צבי‬.‫חיבור ספר הזוהר‬
.‫ רבו של המחבר‬,‫בהתחלה דברי רבי יעקב מליסא‬
‫ ומספר דפים שונה‬,‫ שערים שונים‬,‫בביבליוגרפיה ידועים עותקים שונים‬
‫ קרית‬,‫ מאמר אודות כתבי המחבר ר' אליקים‬,‫ קרסל‬,‫ ראה ג‬.‫מעותק לעותק‬
,‫ ראה גם תקליטור של המפעל הביבליוגרפי‬.87-89 ‫ עמודים‬,‫ כרך י"ז‬,‫ספר‬
‫ יש את שני השערים‬,‫ בעותק שלפנינו‬.‫וראה בית עקד ספרים בערכו‬
‫ ספר נדיר ובפרט‬.‫השונים ! הדף של לוח הטעות נכרך בתחילת הספר‬
.‫עם שני השערים‬
.‫ מצב טוב מאד‬.‫ כתמי זמן בהירים בדפים מעטים‬.‫כריכה פשוטה‬
$600-500 ‫ הערכה‬$400 ‫פתיחה‬
‫ מהדורה מיוחדת‬.‫ שו"ת אלשיך‬1 87
,‫ [ברלין‬:‫ תמ"א ובאמת‬,‫ סלאנעק‬.‫שאלות ותשובות מאת רבי משה אלשיך‬
.]‫ בערך‬1770 ‫תק"ל‬
‫ אלא שהשער הוחלף והושמטו‬,‫ זו מהדורת ברלין תקכ"ו‬.‫ ס"מ‬35 ,‫ דף‬6‫ס‬
‫ המדפיס האלמוני כתב תודה לה' שזכה אותנו‬.‫ההסכמות של רבני ברלין‬
.'‫בספר על ידי 'איש גבר בגוברין שמו פלאי‬
?‫ הק' יאקב וואלף‬....‫חתימות בעלים‬
.‫ מצב טוב‬.‫כריכה ישנה פגומה‬
$200-180 ‫ הערכה‬$150 ‫פתיחה‬
187 Shu”t Alshich. Special Edition
Sheilot V’Teshuvot by Rabbi Moshe Alshich. Slanic,
1781, though actually Berlin, c. 1770].
60 leaves, 35 cm. This is a reprint of Berlin edition of 1766,
with a new title page and without the approbations of
the Berlin rabbis. The anonymous printer wrote a note of
Gratitude to Hashem for enabling him to print the book
through….
Owner signature.
Old, blemished binding. Fine condition.
O/b price $150
$180-200
186 RAVY”H. Polemic Opposing
Researchers and Innovators. Ofen,
1837. Unique Copy
Sefer RAVY”H. Critique and polemic opposing the
ideas of Yom Tov Lipman Zunz and R’ Shlomo Yehuda
Rapaport – by RAVY”H – Rabbi Elyakim ben Yehuda
Ha-milzahgi. Ofen, 1837 [!]. Only edition.
[4], 21, 19-33, 24 cm. Two different title pages. The author
reveals incredible knowledge of traditional sources. This
book features valuable material regarding Rabbi Yaakov
Emden’s stance vis-à-vis the Zohar; the words of the
Chacham Tzvi; and the battle against the Sabbatean
movement. Opening remarks by Rabbi Yaakov of Lissa,
the author’s teacher.
There are variant copies noted bibliographically, with
variant title pages and number of pages. Refer to: G.
Karsel, “Ma’amar Odot Kitvei HaMichaber R’ Elyakim”,
Kiryat Sefer, volume 17, pgs. 87-89. Refer to his entry
in the Bibliography of the Hebrew Book and Beit Eked
Sefarim. This copy has two different title pages! The errata
have been bound at the beginning of the book. Rare book,
particularly with two title pages.
Simple binding. Light aging stains on a few pages. Very fine
condition.
O/b price $400
131
$500-600
.‫ סט חומשים עם תרגום הולנדית‬.‫ יוסף לקח‬1 89
1899 ‫ תרנ"ט‬,‫אמשטרדם‬
-‫ תרכ"ח‬,‫ הלברשטאט‬.‫ האשכול‬1 88
‫ שלשה חלקים‬.1869-1868,‫תרכ"ט‬
‫ חמשה חומשי תורה וחמש מגלות מתורגמים ומבוארים בלשון‬.‫יוסף לקח‬
De Pentateuch en de Vijf Rollen, .‫ עם הפטרות תפלות ויוצרות‬,‫ארצנו‬
Opnieuw in het Nederlandsche vertaald en verklaard, en
de Haphtaroth en Shabbathgebeden met Nederlandsche
‫אמשטרדם [תרנ"ט‬. Vertaling door J[oel]
Vredenburg
.]1899
.‫ נדפס על נייר משובח‬.‫ ס"מ‬5.81 .‫חמשה כרכים‬
‫ בסוף כל‬.‬‫ בספירת עמודים מקבילה‬,‫ עמוד מול עמוד‬,‫עברית והולנדית‬
‫ סדר תפלות השחר לכל שבתות‬:‫ עם שער מיוחד‬,‫ תפילות לשבת‬,‫חומש‬
‬.)‫ (עם תרגום להולנדית‬... ‫השנה‬
.‫ דפים בבראשית‬2 ‫ מצב טוב מאד למעט‬.‫ מקוריות‬- ‫כריכות בצבע אדום‬
‫ עם ביאור‬.]‫ מאת ר' אברהם ב"ר יצחק מנרבונה [ספרד‬.‫ספר האשכול‬
-‫ תרכ"ח‬,‫ הלברשטאט‬.‫רחב "נחל אשכול" מאת רבי צבי בנימין אוירבאך‬
.‫ מהדורה ראשונה‬.‫ שלשה חלקים‬.1869-1868,‫תרכ"ט‬
]2[ .1868 ‫ תרכ"ח‬.‫ חלק שני‬,'‫ עמ‬XXIII, 159 .1868 ‫ תרכ"ח‬.‫חלק ראשון‬
‫ לכל חלק שער‬.‫ ס"מ‬25 .’‫ עמ‬179 ,]3[ .1869 ‫ תרכ"ט‬.‫ חלק שלישי‬.'‫ עמ‬192
.‫בעברית ושער בלועזית‬
‫ ונטענו‬,‫נגד "ספר האשכול" שהוציא לאור הרב אויראבך יצאו עוררים‬
‫ אמנם יש שכתבו שיתכן‬.‫ ונכתבו חיבורים ומאמרים בעד ונגד‬,‫טענות שונות‬
‫ אך אלו נוספו לחיבור עוד‬,‫שנוספו בספר הוספות שונות במהלך הדורות‬
.'‫ בתקופת ה'ראשונים‬,‫בתקופה קדומה ביותר‬
.‫טוב מאוד‬-‫מצב טוב‬
$250-200 ‫ הערכה‬$150 ‫פתיחה‬
$200-180 ‫ הערכה‬$150 ‫פתיחה‬
189 Yosef Lekach. Set of Chumashim
with Dutch Translation. Amsterdam,
1899
188 Ha’Eshkol. Halberstadt, 18681869. Three Sections
Hebrew and Dutch on facing pages with corresponding
pagination. Shabbat prayers at the end of each chumash
with a separate title page: Seder Tefilot HaShachar l’ikol
Shabbatot HaShanah….(With Dutch translation).
Original red bindings. Very fine condition, other than two
leaves in Genesis.
Sefer HaEshkol by Rabbi Avraham b”r Yitzchak of
Narbonne [Spain]. With the expansive “Nachal Eshkol”
commentary by Rabbi Zvi Binyomin Auerbach.
Halberstadt, 1868-1869. Three sections. First edition.
Section one. 1868. XXIII, 159 pages. Section two. 1868.
[2], 192 pages. Section three. 1869. [3], 179 pages. 25 cm.
Hebrew and foreign language title page for each section.
Many claims and complaints were lodged against the “Sefer
HaEshkol” published by Rabbi Auerbach, and much
polemic material was written for and against the work.
Some are of the opinion that material had possibly been
added to the Sefer HaEshkol. However, they believe that
it was added in an earlier period – during the era of the
Rishonim.
Fine-very fine condition.
O/b price $150
O/b price $150
Yosef Lekach. Chamisha Chumshei Torah with the
Haftorot, prayers and yotzrot. De Pentateuch en de
Vijf Rollen, Opnieuw in het Nederlandsche vertaald
en verklaard, en de Haphtaroth en Shabbathgebeden
met Nederlandsche Vertaling door J[oel] Vredenburg.
Amsterdam, 1899.
Five volumes. 18.5 cm. Printed on quality paper.
$200-250
$180-200
132
.‫ שנות הת"ק‬.‫] ספרי הלכה‬5[ ‫ מקבץ‬1 91
‫מהדורות ראשונות‬
‫*ספר המצות להרמב"ם עם ביאור מרגניתא טבא מאת רבי אריה ליב זיטל‬
21 ,‫] קיג דף‬3[ .‫ מהדורה ראשונה‬.]1756[ ‫ תקט"ז‬,‫ פרנקפורט‬.‫סגל הורוויץ‬
.‫ס"מ‬
.‫ מאת רבי חנניה קזיס‬,‫ חיבור על ספר המצוות להרמב"ם‬,‫*קנאת סופרים‬
:‫ נדפס עם‬.‫ ס"מ‬21 ,‫] דף‬1[ ‫] לט‬4[ .‫ מהדורה יחידה‬.]1740[ ‫ ת"ק‬,‫ליוורנו‬
‫ ת"ק‬,‫ ליוורנו‬.‫ הערות על ה'פרי חדש' מאת רבי חנניה קזיס‬.‫*חק לישראל‬
.‫ ס"מ‬21 ,‫] דף‬1[ ‫ כב‬.‫ מהדורה ראשונה‬.]1740[
.1780 ‫ תק"מ‬,‫ ליוורנו‬.‫ מאת רבי אברהם חיים רודריגיס‬,‫*שו"ת ארח לצדיק‬
.‫ ס"מ‬19 ,‫ קי דף‬,‫] לד‬4[ .‫מהדורה יחידה‬
.‫ שו"ת חידושי הלכות ודרשות מאת רבי חיים אביגדור‬.‫*פרי עץ חיים‬
‫ הקדשה‬.‫ מהדורה יחידה‬.‫ ס"מ‬29 ,‫] עז דף‬3[ .]1742[ ‫ תק"ב‬,‫אמשטרדם‬
.‫עתיקה בכתב יד‬
.‫טוב מאוד‬-‫ טוב‬.‫מצבים שונים‬
$500-400 ‫ הערכה‬$250 ‫פתיחה‬
191 Collection of Halacha Works.
1700s. First Editions
* Sefer HaMitzvot L’HaRambam with the Marganita Tava
elucidation of Rabbi Aryeh Leib Zitel Segal Horowitz.
Frankfurt, [1756]. First edition. [3] 113 leaves, 21 cm.
* Kinat Sofrim, work on the Sefer HaMitzvot
L’HaRambam, by Rabbi Chananya Kazis. Leghorn [1740].
Only edition. [4] 39 [1] leaves, 21 cm. Printed with:
* Chok L’Yisrael. Comments on the Pri Chadash by Rabbi
Chananya Kazis. Leghorn [1740]. First edition. 22 [1] leaf.
21 cm.
* Shu”t Orach L’Tzaddik by Rabbi Avraham Chaim
Rodriguez. Leghorn, 1780. Only edition. [4] 34, 110 leaves.
19 cm.
* Pri Etz Chaim. Shu”t L’Chidushei Halachot V’Derashot
by Rabbi Chaim Avigdor. Amsterdam, [1742]. [3], 77
leaves, 29 cm. Only edition. Antiquated inscription.
Various conditions. Fine-very fine.
O/b price $250
$400-500
‫ שבעה ספרי נ"ך עם תרגום‬.‫ אמרות טהורות‬190
‫הולנדי‬
‫ נחמיה‬,‫ עזרא‬,‫ דניאל‬,‫ תרי עשר‬,‫ יחזקאל‬,‫ ספרי ירמיה‬.‫אמרות טהורות‬
‫ עם תרגום הוללנדי מאת גבריאל ב"ה אייזק פאלק ומשה‬...‫ודברי הימים‬
De boeken Jeremia, Ezechiel, .‫ב"ה אברהם ליב פאן אמערינגען‬
de Twaalf Kleine Profeten, Daniel, Ezra, Nehemia, en der
Kronijken, met eene Nederduitsche vertaling en geschied
en letterkundige inledning, door G[abriel] I[zaak] Polak
1862- ,]‫[תרכ"ד‬-‫ תרכ"ב‬,‫ אמשטרדם‬.en M[oses] L[eib] Ameringen
.]1864[
,‫ סא‬,XL :]56 :‫ [צ"ל‬57 ,‫ נו‬,]XXXVIII, [1 :70 ,‫ עא‬,]XX, [3 :80 ,‫ פ‬,XXIV
.‫ ס"מ‬22.5 ,]2[ ,‫ נא‬,]XXII, [1 :]‫ מג‬:‫ כג [צ"ל‬,XXX :60
‫בהקדמה כותבים המתרגמים כי קיים כבר תרגום הולנדי לרוב ספרי‬
‫ במקביל הופיע מהדורה‬.‫ אך שבעת הספרים הללו עדיין לא תורגמו‬,‫התנ"ך‬
,‫ לפנינו המהדורה המלאה‬.‫בעברית בלבד ומהדורה בהולנדית בלבד‬
‫ יש עותקים שהספר נכרך בששה כרכים‬.‫עברית והולנדית עמוד מול עמוד‬
‫ ושערים‬,‫ בתחילת הכרך שער כללי עברי ושער הולנדי‬.‫ולפנינו בכרך אחד‬
.‫רבים נוספים בתוך הספר‬
.]‫ מצב טוב מאד [קרע בדף אחד בלי חסרון‬.‫כריכה נאה‬
$300-250 ‫ הערכה‬$150 ‫פתיחה‬
190 Imrot Tehorot. Seven Books of
Na”ch with Dutch Translation
Imrot Tehorot. Jeremiah, Ezekiel, the Twelve, Daniel,
Ezra, Nehemiah and Chronicles….with Dutch
translation by Gabriel Izaak Polak and Moses Leib
Ameringen. Amsterdam 1862 –[1864].
XXIV, 80, 80:xx, [3], 71, 70: XXXVIII, [1], 56, 57
[should say: 56]: XL, 61, 60: XXX, 23 [should say: 43]:
XXII, [1], 51, [2]. 22.5 cm.
The translators write in their introduction that there is
existing Dutch translation for most books of the Bible;
however these seven books were not yet translated. They
published a separate Hebrew edition and separate Dutch
edition at the same time. This is the full edition, with the
Hebrew and Dutch on facing pages. Some copies were
bound in six volumes, but this is all in one volume. The
volume opens with a general title page in Hebrew and
Dutch and it features many additional title pages within
the book.
Nice binding. Very fine condition [Tear in one leaf, without loss].
O/b price $150
133
$250-300
192 Set of the Babylonian Talmud
Printed in Germany for Holocaust
Survivors. Munich, 1948
The Babylonian Talmud with all the commentaries,
as printed earlier with many additions….published by
the Va’ad Agudat HaRabbanim in the American zone
of Germany, with the assistance of the United States
Army and the Joint in Germany. Munich- Heidelberg,
1948.
19 volumes. 39.5 cm.
Copy of the Romm Vilna edition with Rav Alfas. Additional
illustrated title page added to each volume. The title page
was printed on a yellow background, with illustrations of
a Nazi labor camp and Hebrew text from Psalms. The
upper section has an illustration of a shining sun along
with another Hebrew text noting the transformation from
‘servitude to redemption, from darkness to the great light’.
The back of the title page features a printed introduction
from the Va’ad HaRabbanim in the American Zone of
Germany.
New, matching bindings. Very fine condition.
O/b price $2,500
‫ סט תלמוד בבלי שנדפס בגרמניה עבור‬1 92
1948 ‫ תש"ט‬,‫ מינכן‬.‫פליטי השואה‬
... ‫תלמוד בבלי עם כל המפרשים כאשר נדפס מקדם ועם הוספות חדשות‬
‫יצא לאור ע"י ועד אגודת הרבנים באזור האמריקאי באשכנז בסיוע שלטון‬
.1948 ,‫ תש"ט‬,‫ היידעלבערג‬- ‫ מינכן‬.‫הצבא דארצות הברית והדזוינט בגרמניה‬
.‫ ס"מ‬5.93 ,‫ כרכים‬19
.]‫ עם רב אלפס [רי"ף‬,‫מהדורת הש"ס היא צילום של הוצאת ראם בווילנא‬
‫ ובו ציורים‬,‫ השער נדפס על רקע צהוב‬.‫לכל כרך נוסף שער מצוייר מיוחד‬
‫ וכיתוב 'כמעט כלוני בארץ ואני לא עזבתי‬,‫של מחנה עבודה בימי הנאצים‬
‫ וכיתוב 'משעבוד לגאולה‬,‫ בחלק העליון ציור שמש זורחת‬.'‫פקודיך‬
‫ מאחורי השער נדפסה הקדמה מועד הרבנים באזור‬.'‫מאפלה לאור גדול‬
.‫האמריקאי באשכנז‬
.‫ מצב טוב מאד‬.‫כריכות חדשות תואמות‬
$5,000-4,000 ‫ הערכה‬$2,500 ‫פתיחה‬
$4,000-5,000
134
‫ תק"א‬.‫ פרנקפוקט דאורדר‬.‫ נצח ישראל‬1 94
‫] מהדורה יחידה‬1741[
‫ מהדורה‬.]1756[ ‫ תקי”ז‬,‫ פראג‬.‫מעיל צדקה‬
‫ שרטוטים גאומטריים‬.‫ראשונה‬
.‫ חידושים על הש"ס מאת רבי ישראל הלוי מזאמושץ‬.‫* נצח ישראל‬
‫ בדפים אחרונים נדפס‬.‫ מהדורה יחידה‬.]1741[ ‫ תק"א‬.‫פרנקפוקט דאורדר‬
.‫קונטרס אחרון עם חישובים אסטרונומיים והרבה שרטוטים גאומטריים‬
‫ תקי"ז‬,‫ פראג‬.]‫ שאלות ותשובות מאת [רבי יונה לאנדסופר‬.‫* מעיל צדקה‬
.‫ מהדורה ראשונה‬.]1756[
.‫ שרטוטים גאומטריים‬.‫ ס"מ‬20 ,‫] פב דף‬6[
‫ כנראה מחמת דברי ביקורת על החברה היהודית‬,‫המחבר העלים את שמו‬
‫ בהסכמת רבני פראג ובראשם בעל ה'נודע‬,‫ אולם‬.‫שכתב בהקדמה‬
‫ מאחורי השער כותב המחבר‬.‫ביהודה' נכתב שמו עם שבחים רבים עליו‬
‫ אולם מחמת המלחמה‬,‫שמחותנו רבי יהונתן אייבשיץ שלח לו הסכמה‬
‫ והמדפיסים מאיצים בו לסיים‬,‫מלחמת שבע השנים] אבדה ההסכמה‬-[
‫ בדפים האחרונים נדפס קונטרס גאומטרי מספרי אקלידוס‬.‫את ההדפסה‬
.‫[אוקלידס] עם שרטוטים‬
.‫ מצב בינוני‬.‫ מעט נקבי עש‬.‫כתמי זמן‬
$350-300 ‫ הערכה‬$200 ‫פתיחה‬
194 Netzach Yisrael. Frankfurt on
the Oder. [1741]. Only Edition. Me’il
Tzedaka. Prague, [1756]. First Edition.
Geometric Sketches
* Netzach Yisrael. Novellae on the Talmud by Rabbi Yisrael
HaLevi of Zamosch. Frankfurt on the Oder, [1741]. Only
edition. The last leaves feature a kuntress with astronomic
calculations and many geometric sketches. [1], 58, [1]
leaves, 30 cm. Fine condition.
* Me’il Tzedaka. Responsa by [Rabbi Yonah Landsofer].
Prague, [1756]. First edition.
[6] 82 leaves, 20 cm. Geometric sketches.
Written anonymously, apparently because of the criticism
about the Jewish society that he included in his introduction.
However, the approbations of the Prague rabbis, headed by
the Noda B’Yehuda, include his name and effusive praise.
After the title page, the author writes that his mechuten,
Rabbi Yontan Eibshitz, sent him an approbation, but due
to the war [Seven Year War] it was lost, and the printers
were pressuring him to finish the project.
The last leaves feature a geometric kuntress from Euclid,
with sketches.
Aging stains. Minimal worming holes. Moderate condition.
O/b price $200
135
$300-350
]1728[ ‫ תפ”ח‬,‫ קושטא‬.‫ פרשת דרכים‬1 93
‫מהדורה ראשונה‬
‫ עשרים ושש דרושים וחקירות בבקיאות וחריפות מאת‬.‫פרשת דרכים‬
‫ בעריכת‬.”‫הגאון רבי יהודה רוזאניס אב”ד קושטא בעל ספר “משנה למלך‬
‫] מהדורה‬1728[ ‫ תפ”ח‬,‫ קושטא‬.‫תלמידו רבי יעקב כולי בעל ספר מעם לועז‬
.‫ראשונה‬
‫ הצעיר רפאל בנבנשת‬:‫ חתימות בעלים בשער הספר‬.‫ ס”מ‬27 .‫ דף‬75 ,]5[
‫ בנימין בכורא מלמד ורישום בלאדינו שהספר שייך לר’ יוסף יעקב‬.‫ס”ט‬
.‫ הגהה בכתב יד בדף נג’ ב‬.‫ואלירו‬
,‫ספר זה הוא ללא ספק ספר החקירות והפלפולים הספרדי החשוב ביותר‬
.‫נדיר מאוד‬
.‫טוב‬-‫ מצב בינוני‬.‫ נקבי עש‬.‫כריכה ישנה עם שדרה פגומה‬
$400-300 ‫ הערכה‬$200 ‫פתיחה‬
193 Parshat Derachim.
Constantinople, 1728. First Edition
Parshat Derachim. Twenty six sermons and studies in
bekiut and charifut by gaon Rabbi Yehuda Rosanes, av”d
Constantinople, author of “Mishneh L’Melech”. Edited by
his disciple Rabbi Yaakov Kuli, author of Meam Loez.
Constantinople, 1728, first edition.
[5], 75 leaves. 27 cm. Owner signatures on the title page.
Handwritten gloss on leaf 53b.
This book is undoubtedly the most prominent Sephardic
work of Chakiros and Pilpulim. Very rare.
Old binding with a blemished spine. Worming holes.
Moderate-fine condition.
O/b price $200
$300-400
.]1801[ ‫ תקס"א‬,‫ דיהרנפורט‬.‫ תולדת אדם‬1 96
‫מהדורה ראשונה‬
‫ תולדות חייו וגדולתו המופלאה התורה של רבי [שלמה] זלמן‬.‫תולדת אדם‬
‫ב"ר יצחק מווילנא [אחיו של רבי חיים מוולוז'ין] כולל דברי מוסר וחידושי‬
‫ מהדורה ראשונה שנדפסה אחר כך‬.]1801[ ‫ תקס"א‬,‫ דיהרנפורט‬.‫תורה‬
.‫ הסכמות רבות‬.‫במהדורות רבות‬
‫ דפים‬4 ‫ ישנם עותקים בהם צורף לאחר ההדפסה‬.‫ ס"מ‬18 ,‫] קא דף‬4[
217- '‫ עמ‬,1973 ,‫ ירושלים‬,‫ ספר מרגליות‬,‫ אברמסון‬.‫ ש‬:‫ ראה‬,‫בסוף הספר‬
.]1809[ ‫ החלק השני נדפס בשנת תקס"ט‬.‫ חתימות בעלים בשער‬.216
.‫ מצב טוב‬.‫ דבק לחיזוק שולי השער הפנימיים‬.‫ כתמי זמן‬.‫כריכה ישנה‬
$350-300 ‫ הערכה‬$200 ‫פתיחה‬
196 Toldat Adam. Dyhernfurth,
[1801]. First Edition
Toldat Adam. Biography and greatness of Rabbi
[Shlomo] Zalman b”r Yitzchak of Vilna [brother
of Rabbi Chaim of Volozhin], includes mussar and
Torah novellae. Dyhernfurth, [1801]. First edition –
many others were printed later. Many approbations.
[4], 101 leaves, 18 cm. Four leaves were added to some
copies after the printing, refer to: S. Abramson, Sefer
Margoliot, Jerusalem, 1973, p. 216-217, owner signatures
on the title page. The second section was printed in [1809].
Old binding. Aging stains. Tape reinforcing the gutters of
the title page. Fine condition.
O/b price $200
$300-350
]25[ ‫ אוסף ספרים וניירת מהגניזה‬1 95
‫אוסף של כעשרים וחמש ספרים וקונטרסים ומעט ניירת בענינים שונים‬
.‫ בחלקן חתימות שלא נבדקו כלל‬,‫ומגוונים ובמצבים משתנים‬
‫* מגילת שיר השירים עם פירוש עוטה אור מאת הגאון רבי‬:‫בין הספרים‬
‫ * חומש דברים של וואלף‬.)‫יחיאל העליר בעל עמודי אור (מעמעל תרכ”א‬
* .)‫ * סדור תפלת ישראל (וארשא תרנ”ה‬.)‫ (רדלהיים תקפ”א‬,‫היידנהיים‬
‫ *רוח והצלה‬.‫ספר סור מרע עשה טוב לרצ”ה מזידיטשוב הוצאת מונקאטש‬
.‫על מגלת אסתר (וארשה תרנ”ה) ועוד‬
$400-300 ‫ הערכה‬$100 ‫פתיחה‬
195 Collection of Books and Papers
from Geniza [25]
Collection of about twenty books and booklets and
some papers regarding various affairs, in varying
condition, some with signatures that have not been
inspected.
The books include: Megillat Shir HaShirim with the
Ote Ohr commentary of Rabbi Yechiel Heller, author
of Amudei Ohr (Memel, 1861). *Wolf Heidenheim’s
Chumash Devarim (Rodelehim 1821). *Sefer Tefilat
Yisrael (Warsaw, 1895). *Sefer Sur Mei’ra V’A’ase Tov of
RZ”H of Zidichov, Munkacs edition. *Revach V’Hatzalah
on Megillat Esther (Warsaw, 1895), and more.
O/b price $100
$300-400
136
197 Tractate Berachot with German
Translation. Berlin, 1842. Only Edition.
Polemic
Tractate Berachot of the Babylonian Talmud, with
commentaries and German translation by Efraim
Moshe Pinner. Berlin, 1842. Only edition.
Various paginations, 43 cm. Hebrew and German title
pages. The edition is dedicated to Tsar Nicholas of Russia.
Unique work, German translation of the Talmud. Only
this volume was printed.
The author [c. 1800-1880] was a Torah scholar and
Professor, a disciple of Rabbi Yisrael of Liska. He printed
some of his Torah thoughts at the end of the book. He
wanted to translate the Talmud into German in order to
show scholars the beauty of the Talmud and to combat
anti-Semitism. This edition is dedicated to Tsar Nicholas
of Russia who ordered 100 copies. The names of kings,
princes and noblemen who paid in advance for the book
are printed at the beginning of the book. The book was the
subject of much debate. Rabbi Moshe Sofer, the Chatam
Sofer, gave an approbation to the book but later rescinded
it. He even published a notice: ‘Chanuni Chanuni…. And
asked the author to stop the preparations for the book’. The
author finished it’s printing, but omitted that prestigious
approbation.
Original binding with gold embossing. Tear without loss to
the German title page. Very fine condition.
O/b price $150
137
$250-300
‫ תר"ב‬,‫ ברלין‬.‫ מסכת ברכות עם תרגום גרמני‬1 97
‫ פולמוס‬.‫ מהדורה יחידה‬.1842
‫ עם פירושים ועם תרגום גרמני ע"י אפרים משה‬,‫תלמוד בבלי מסכת ברכות‬
.‫ מהדורה יחידה‬.1842 ‫ תר"ב‬,‫ ברלין‬.‫פיננער‬
‫ מהדורה מוקדשת‬.‫ שער עברי ושער גרמנית‬.‫ ס"מ‬43 ,‫פגינציות שונות‬
.‫לניקולאי הצאר הרוסי‬
.‫ נדפס הכרך הזה בלבד‬,‫חיבור יחודי של תרגום התלמוד לגרמנית‬
‫ בערך] תלמיד חכם וד"ר היה‬1880 ‫ בערך – תר"ם‬1800 ‫המחבר [תק"ס‬
,‫ שאף מביא מדברי תורתו בסוף הספר‬,‫מתלמידיו של רבי יעקב מליסא‬
‫הוא שאף לתרגם לגרמנית את כל התלמוד כדי להראות למלומדים את‬
‫ המהדורה הוקדשה לניקולאי הרוסי‬,‫ ואכן‬.‫יופי התלמוד וכנגד האנטישמיים‬
‫ ובתחילת הספר נדפסו שמות של מלכים נסיכים‬,‫ עותקים‬100 ‫שהזמין‬
‫ רבי משה‬.‫ הספר עמד במרכז פולמוס‬.‫ורוזנים ששלמו מראש בעד הספר‬
‫ ואף פרסם‬,‫ אולם הוא חזר בו‬,‫סופר 'החתם סופר' נתן הסכמה לספר‬
‫ וביקש מהמחבר להפסיק‬,‫ חנוני חנוני שמעוני שמעוני‬:‫כרוז תחת הכותרת‬
‫ אולם המחבר הדפיס את הספר אמנם בלי הסכמת החתם‬.‫בהכנת הספר‬
.‫סופר‬
‫ מצב טוב‬.‫ קרע בלי חסרון בשער הגרמני‬.‫כריכה מקורית עם הטבעת זהב‬
.‫מאד‬
$300-250 ‫ הערכה‬$150 ‫פתיחה‬
198 Ohr HaTzafon. Complete Set.
Me’asef Tevunah. Alter of Slobodka
* Ohr HaTzafon. The lectures and behaviors of Maran
Nosson Zvi Finkel. Booklets 105. Kovno-Keidan. [1928].
All booklets ever printed.
Booklet 1. 29th of Shevat, 1928. 12 pages (Bound at the
conclusion).
Booklet 2. Nissan, 1928. 22 pages.
Booklet 3. Sivan, 1928. 12 pages.
Booklet 4. Elul, 1928. 12 pages.
Booklet 5. Kislev 1929. 14 pages.
Periodical dedicated to the lectures and behaviors of the
Alter of Slobodka, edited by his famed disciples Rabbi
Yitzchak Eizek Sher and Rabbi Avraham Grodzinski, later
Roshei Yeshivot of Slobodka. Booklets 1-4 were printed at
two different presses in Kovno, and booklet 5 was printed
in Keidan.
Complete sets are very rare.
Old binding. Minimal aging stains. Very fine condition.
* Me’asef Tevunah. Unique booklet memorializing Rabbi
Nosson Zvi Finkel, marking the first anniversary of his
death, edited by Rabbi Yisrael Zissel Kalev Devortz.
Jerusalem, [1928].
[4], 30, 38 pages, 24 cm. Torn jacket, not affecting text. Fine
condition.
O/b price $300
‫ הסבא‬.‫ מאסף תבונה‬.‫ סט שלם‬.‫ אור הצפון‬1 98
‫מסלבודקא‬
.‫ שיחותיו והנהגותיו של אדמו"ר הגה"ח מרן נתן צבי פינקל‬.‫*אור הצפן‬
‫ כל החוברות‬.]1928[ ‫תרפ"ט‬-‫ תרפ"ח‬,‫ קיידאן‬- ‫ קובנה‬.‫ה‬-‫חוברות א‬
.‫שנדפסו‬
.)‫ (נכרכה בסוף‬.'‫ יב עמ‬.‫ כ"ט שבט תרפ"ח‬.‫חוברת א‬
.'‫ כב עמ‬.‫ ניסן תרפ"ח‬.‫חוברת ב‬
.'‫ יב עמ‬.‫ סיון תרפ"ח‬.‫חוברת ג‬
.'‫ יב עמ‬.‫ אלול תרפ"ח‬.‫חוברת ד‬
.'‫ יד עמ‬.‫ כסלו תרפ"ט‬.‫חוברת ה‬
‫כתב עת מוקדש לשיחות והנהגות של ה'סבא מסלבודקא' בעריכת‬
,‫תלמידיו הנודעים הרב יצחק אייזק שער [שר] והרב אברהם גרודזינסקי‬
‫ד נדפסו בקובנה בבתי דפוס‬-‫ חוברות א‬.‫לימים מראשי ישיבת סלבודקא‬
.‫ וחוברת ה' נדפסה בקיידאן‬,‫שונים‬
.‫נדיר מאד למצוא סט שלם‬
.‫ מצב טוב מאד‬.‫ מעט כתמי זמן‬.‫כריכה ישנה‬
‫ חוברת מיוחדת מוקדשת לזכרון אדמו"ר נתן צבי פינקל‬,‫*מאסף תבונה‬
,‫ ירושלים‬.‫ בעריכת רבי ישראל זיסל כלב דבורץ‬,‫למלאת שנה לפטירתו‬
.]1928[ ‫תרפ"ח‬
.‫ מצב טוב‬.‫ מעטפת קרועה ללא פגיעה בטקסט‬.‫ ס"מ‬24 ,'‫ לח עמ‬,‫] ל‬4[
$700-500 ‫ הערכה‬$300 ‫פתיחה‬
$500-700
138
‫ תקכ"ט‬,‫ אמשטרדם‬.‫ מאירי למסכת מגילה‬2 00
‫ מהדורה ראשונה‬.]1769[
‫תש"י‬-‫ [תש"ה‬,‫ בזל‬.‫ חמשה חומשי תורה‬1 99
]-1950 1945
‫ תקכ"ט‬,‫ אמשטרדם‬.‫ חידושי המאירי למסכת מגילה‬.‫ספר הרב המאירי‬
.‫ מהדורה ראשונה‬.]1769[
.‫ ס"מ‬20 ,‫] דף‬1[ ‫] מ‬3[
‫מהדורה ראשונה של פירושו הנודע של רבי שלמה המאירי מרבותינו‬
.‫ עם הסכמות חשובות רבות‬,‫ נדפס מכתב יד‬.‫הראשונים‬
.‫ מצב טוב מאד‬.‫ בדפים בודדים נקבי עש זעירים בשוליים‬.‫כריכה חדשה‬
‫ פי' רשב"ם בעל הטורים‬,‫ פי' רש"י‬,‫חמשה חומשי תורה עם תרגום אונקלוס‬
‫ בהוצאת בימ"ס‬,‫ באזעל‬.‫ושפתי חכמים השלם ומנין תרי"ג מצות להרמב"ם‬
.]1945 -1950 ‫תש"י‬-‫ [תש"ה‬.‫גולדשמיט‬
.‫ ס"מ‬81X5.41 ,‫ רחבו גדול מארכו‬,'‫ עמ‬328
$250-220 ‫ הערכה‬$180 ‫פתיחה‬
$300-250 ‫ הערכה‬$200 ‫פתיחה‬
200 Meiri on Tractate Megillah.
Amsterdam, [1769]. First Edition
199 Chamisha Chumshei Torah. Basle,
[1945-1950]
Sefer HaRav Meiri. Novellae of the Meiri on tractate
Megilla. Amsterdam, [1769]. First edition.
.leaves, 20 cm ]1[ 40 ]3[
First edition of the famed commentary of Rabbi Shlomo
HaMeiri. Printed from manuscript with many prominent
approbations.
New binding. Small, marginal worming holes on solitary
leaves. Very fine condition.
O/b price $180
139
.‫ מהדורה זו אינה בספריה הלאומית‬.‫עם חמש מגילות בסוף הספר‬
.‫ מצב טוב מאד‬.‫ סימני נייר דבק בשני הדפים הראשונים‬.‫כריכה רגילה‬
$220-250
Chamisha Chumshei Torah with Targum Onkelos,
Rashi, Rashbam, Ba’al HaTurim, Siftei Chachamim,
and the Minyan Taryag Mitzvot L’Rambam. Basle,
published by BYM”S Goldschmidt. [1945-1950].
823 pages, width is larger than length, 14.5x18 cm.
With the five megillot at the conclusion. This edition is not
in the National Library.
Regular binding. Tape marks on the first two leaves. Very
fine condition.
O/b price $200
$250-300
‫‪ 201‬מלים לאלו‪-‬ה‪ .‬ברלין‪ ,‬תק"כ [‪]1760‬‬
‫מלים לאלו‪-‬ה‪ .‬ביאור מלים בתנ"ך עם תרגום בלשון אשכנז‪ ,‬מאת ר' יהודא‬
‫ליב מינדן‪ .‬ברלין‪ ,‬תק"כ [‪ .]1760‬מהדורה יחידה‪.‬‬
‫[‪ ]2‬ד [‪ ]1‬ה‪-‬קנב [‪ ]3‬דף‪ 20 ,‬ס"מ‪ .‬חתימת בעלים שער והערה למדנית‬
‫בדף צו'‪.‬‬
‫ספר דקדוק ומילון תנכ"י מבוסס על ספר השרשים לרד"ק‪ ,‬עם הוספות‬
‫ועם תרגום ללשון אשכנז [באותיות עבריות]‪ .‬הסכמות רבני ברלין‪.‬‬
‫כריכהת עור חדשה מפוארת‪ .‬כתמי זמן‪ .‬מצב טוב מאד‪.‬‬
‫פתיחה ‪ $250‬הערכה ‪$500-400‬‬
‫]‪201 Milim L’Elo-Ha. Berlin, [1760‬‬
‫‪Milim L’Elo-Ha. Explanations of the words of Tanach‬‬
‫‪with Ashkenazic translation by R’ Yehuda Leib‬‬
‫‪Minden. Berlin, 1760. Only edition.‬‬
‫‪[2] 4 [1] 5-152 [3] leaves, 20 cm. Owner signature on the‬‬
‫‪title page and a scholarly comment on leaf 96.‬‬
‫‪Grammar book and Biblical dictionary based on the Radak’s‬‬
‫‪Sefer HaShorashim, with supplements and translations in‬‬
‫‪Ashkenazic [in Hebrew letters]. Approbations from Berlin‬‬
‫‪rabbis.‬‬
‫‪Magnificent, new leather binding. Aging stains. Very fine‬‬
‫‪condition.‬‬
‫‪$400-500‬‬
‫‪O/b price $250‬‬
‫‪ 202‬שלוש מסכתות נדירות בפורמט קטן‪.‬‬
‫אמשטרדם תפ"ב – תק"ה [‪ .]1745 – 1722‬נדפסו‬
‫לא כחלק מהש"ס‬
‫*מסכת סוכה עם פירושים‪ .‬אמשטרדם‪ ,‬תפ"ב [‪ .]1722‬ספר נדיר במיוחד‪.‬‬
‫קיב‪ ,‬לו דף‪ 18 ,‬ס"מ‪ .‬מהדורה מוקטנת של מסכת סוכה עם פירוש הרא"ש‬
‫וחידושי המהרש"א‪ .‬המסכת נדפסה בפני עצמה לא כחלק מן הש"ס‪ .‬כל‬
‫שני עמודים בספר מקבילים לעמוד אחד במהדורות הרגילות‪ .‬לא נרשם‬
‫ברשימת המסכתות הבודדות מדפוסי אמשטרדם במאמר על הדפסת‬
‫התלמוד‪ ,‬נרשם במפעל הביבליוגרפי שער ודף אחד נוסף‪ ,‬מעותק מאוסף‬
‫פרטי‪ .‬אין בספריה הלאומית‪ .‬חותמות הקלויז של ר' יחיאל וולך בהמבורג‬
‫[ראה‪ :‬חכמי אה"ו‪ ,‬עמ' ‪ ]86 84-‬וחתימות בעלים עתיקות נוספות‪.‬‬
‫*מסכת מגילה‪ ,‬עם פירושים‪ .‬אמשטרדם‪ ,‬ת"ץ [‪ .]1730‬נדיר‬
‫מה [צ"ל עה] [‪ ]1‬דף‪ 19 ,‬ס"מ‪ .‬מהדורה מוקטנת של מסכת כתובות עם‬
‫חידושי המהרש"א שנדפסו בתחתית העמוד ברוב הדפים‪ .‬בשער‪ :‬נעשה‬
‫בכרך קטן למען ישא איש בכנף מעילו וישים בו עינו גם בלכתו בדרך לא‬
‫ימוש‪ .‬המסכת נדפסה בפני עצמה לא כחלק מן הש"ס‪ .‬כל שני עמודים‬
‫בספר מקבילים לעמוד אחד במהדורות הרגילות‪ .‬לא נרשם ברשימת‬
‫המסכתות הבודדות מדפוסי אמשטרדם במאמר על הדפסת התלמוד‪.‬‬
‫*מסכת כתובות מתלמוד בבלי‪ ,‬עם פירושים‪ .‬אמשטרדם‪ ,‬תק"ה [‪.]1745‬‬
‫רלא‪ ,‬צד דף‪ 19.5 ,‬ס"מ‪ .‬מהדורה מוקטנת של מסכת כתובות עם פירוש‬
‫הרא"ש‪ .‬המסכת נדפסה בפני עצמה לא כחלק מן הש"ס‪ .‬כל שני עמודים‬
‫בספר מקבילים לעמוד אחד במהדורות הרגילות‪ .‬חסר דף אחרון‪ .‬פגם‬
‫בשער ובדף רכב‪ .‬חתימות בעלים‪.‬‬
‫מצבים שונים בינוני‪-‬טוב‪.‬‬
‫פתיחה ‪ $400‬הערכה ‪$1,000-800‬‬
‫‪202 Three rare tractates in small‬‬
‫‪formatting. Amsterdam, [1722-1745].‬‬
‫‪Not printed as part of a Sha”s‬‬
‫‪*Tractate Sukkah with commentaries. Amsterdam,‬‬
‫‪1722. Very rare.‬‬
‫‪112, 36 pg. 18 cm. Is not included in the “Ma’amar al‬‬
‫‪Hadfasat HaTalmud” list of independent tractates from‬‬
‫‪Amsterdam. The Bibliography of the Hebrew Book lists an‬‬
‫‪additional title page and one leaf, from a private collection.‬‬
‫‪Not in the National Library. Stamps of the lioz of Rav‬‬
‫‪Yechiel Wallach in Hamburg. Owner signatures.‬‬
‫‪*Tractate Megilla with commentaries. Amsterdam,‬‬
‫‪1730. Rare.‬‬
‫‪45 [75] [1] pg. 19 cm. Is not included in the “Ma’amar al‬‬
‫‪Hadfasat HaTalmud”’s list of independent tractates from‬‬
‫‪Amsterdam‬‬
‫‪* Tractate Ketubot with commentaries. Amsterdam,‬‬
‫‪1745.‬‬
‫‪231, 91 pg. 19.5 cm. Last page missing. Blemish to the title‬‬
‫‪page and page 222. Owner signatures.‬‬
‫‪Varying conditions, moderate-fine.‬‬
‫‪For further information about the tractates see the Hebrew.‬‬
‫‪$800-1,000‬‬
‫‪140‬‬
‫‪O/b price $400‬‬
‫ תרט"ז‬.‫ ווארשא‬.‫ חמש מסכתות בפורמט קטן‬204
‫ נדפסו לא כחלק מהש"ס‬.1858 – 1856 ,‫– תרי"ח‬
.‫ ווארשא‬.‫ לא כחלק מהש"ס‬,‫חמש מסכתות בפורמט קטן שנדפסו בפני עצמן‬
‫ כל שני עמודים בספר מקבילים לעמוד אחד‬.1858 – 1856 ,‫תרט"ז – תרי"ח‬
.‫במהדורות הרגילות‬
‫ תרי"ח‬,‫ ווארשא‬.‫ עם פירוש רש"י ותוספות‬,‫*מסכת תענית מתלמוד בבלי‬
.‫ שני שערים‬.1857
.‫עותק נוסף ללא השער הראשון‬
‫ תרי"ח‬,‫ ווארשא‬.‫ עם פירוש רש"י ותוספות‬,‫*מסכת מעילה מתלמוד בבלי‬
.‫ שני שערים‬.1858
‫ תרט"ז‬,‫ ווארשא‬.‫ עם פירוש רש"י ותוספות‬,‫*מסכת ביצה מתלמוד בבלי‬
.‫ שני שערים‬.1856
,‫ ווארשא‬.‫ עם פירוש רש"י ותוספות ומהרש"א‬,‫*מסכת חגיגה מתלמוד בבלי‬
.‫ עותק נוסף ללא השער הראשון‬.‫ שני שערים‬.1857 ‫תרי"ז‬
.‫ עם פירוש רש"י ותוספות רא"ש ומהרש"א‬,‫*מסכת מגילה מתלמוד בבלי‬
.‫ שני שערים‬.1857 ‫ תרי"ז‬,‫ווארשא‬
.‫טוב‬-‫מצבים שונים בינוני‬
$400-350 ‫ הערכה‬$200 ‫פתיחה‬
204 Five tractates in small formatting.
Warsaw, 1856-1858. Not printed as
part of a Sha”s
Five tractates in small formats, printed separately,
not as part of a Sha”s. Warsaw, 1856-1858. Every two
pages of the book are parallel to one page of a regular
edition.
* Tractate Taanit with commentaries of Rashi and Tosfot.
Warsaw, 1857. Two title pages. Another copy without the
first title page.
* Tractate Meila with commentaries of Rashi and Tosfos.
Warsaw, 1858. Two title pages.
* Tractate Beitza of the Babylonian Talumd, with
commentaries of Rashi and Tosfos. Warsaw, 1856. Two
title pages.
*Tractate Chagiga of the Babylonian Talmud, with
commentaries of Rashi and Tosfos and Maharsha. Warsaw,
1857. Two title pages. Another copy without the first title
page.
*Tractate Megila of the Babylonian Talmud, with
commentaries of Rashi and Tosfos, Rosh and Maharsha.
Warsaw, 1857. Two title pages.
Different conditions. Moderate-fine condition.
O/b price $200
141
$350-400
– ‫ תקל"ז‬,‫ מיץ‬.‫ שתי מסכתות בפורמט קטן‬203
‫ נדפסו לא כחלק מהש"ס‬.]1777 – 1768[ ‫תקכ"ח‬
.]1768[ ‫ תקכ"ח‬,‫ מיץ‬.‫ עם פירושים‬,‫*מסכת ביצה מתלמוד בבלי‬
‫ מהדורה מוקטנת של מסכת ביצה‬.‫ ס"מ‬20 ,‫] כא דף‬1[ ,‫מו‬-‫ מא‬,‫ מג‬,]1[ ,‫קב‬
‫ המסכת נדפסה‬.‫ שער מיוחד לרב אלפס‬.‫עם פירוש הרא"ש ורב אלפס‬
‫ כל שני עמודים בספר מקבילים לעמוד‬.‫בפני עצמה לא כחלק מן הש"ס‬
.‫ פגם בשער‬.‫אחד במהדורות הרגילות‬
.]1777[ ‫ תקל"ז‬,‫ מיץ‬.‫ עם פירושים‬,‫*מסכת ראש השנה מתלמוד בבלי‬
‫ מהדורה מוקטנת של מסכת ראש השנה עם פירוש‬.‫ ס"מ‬20 ,‫קלז דף‬
‫ כל‬.‫ המסכת נדפסה בפני עצמה לא כחלק מן הש"ס‬.‫הרא"ש ורב אלפס‬
‫ בשער‬.‫שני עמודים בספר מקבילים לעמוד אחד במהדורות הרגילות‬
.‫ פגם בדף האחרון‬.‫חתימת ר' לייב שנאטיך‬
.‫ חלק מהדפים נחתכו בכריכה עם פגיעה באותיות‬.‫הגמרות במצב טוב‬
$250-200 ‫ הערכה‬$150 ‫פתיחה‬
203 Two tractates in small formatting.
[1768-1777]. Not printed as part of the
Sha”s
*Tractate Beitza with commentaries. Metz, 1768
102, [1], 43-41-46, [1] 21 pg. 20 cm. reduced edition of
Beitza tractate with the commentaries: Ros”h and Rav
Alfas. Special title page for Rav Alfas. The tractate was
printed separately, not as part of the Talmud. Every two
pages of the book are parallel to one page of the regular
edition. Title page damaged.
* Tractate Rosh Ha’Shana, with commentaries. Metz
1777
137 pg. 20 cm. reduced edition of Rosh Ha’Shana tractate
with commentaries from the Ros”h and Rav Alfas. The
tractate was printed separately not as part of a Talmud.
Every two pages of the book are parallel to one page of the
regular edition. On the title page a signature of Rabbi Leib
Schnatikch. Blemish to last page.
Fine condition. Some pages were cropped while binding
with damage to letters.
O/b price $150
$200-250
‫‪ 205‬תם ומועד‪ .‬נגד הנצרות‪ .‬ברסלאו‪ ,‬אלטונא?‬
‫תרל”א [‪ ?]1871‬מהדורה ראשונה‬
‫‪142‬‬
‫‪205 ‘Tam U’Moed’. Against‬‬
‫‪Christianity. Breslau, Altona? [1871?].‬‬
‫‪First edition‬‬
‫‪The story of the birth of the founder of Christianity,‬‬
‫‪by the Jewish tradition. First print of the manuscripts.‬‬
‫]?‪Breslau, Altona? [1871‬‬
‫ספור לידתו של מיסד הדת הנוצרית‪ ,‬לפי המסורת שהיתה בידי עם ישראל‬
‫[הריון של אונס הכלה מרים‪ ,‬זנות כפויה ע”י השכן יוסף‪ ,‬ממזרות‪ ,‬ועוד]‪ .‬ולא‬
‫כפי שמייסדי הדת הנוצרית מספרים‪ .‬נדפס לראשונה מתוך כתבי יד‪ .‬ברסלאו‪,‬‬
‫אלטונה? תרל"א [‪? ]1871‬‬
‫[‪ ]16‬דף‪ 18.5 ,‬ס”מ‪.‬‬
‫מחשש ההמון הנוצרי והשלטונות‪ ,‬לא נדפס בשער מקום דפוס‪ ,‬הושמט‬
‫שם המדפיס‪ ,‬כמו כן אין שנת הדפסה וכל רמז של זיהוי‪ .‬ברישום שערך‬
‫ההיסטוריון שטיינשניידר [‘המזכיר’‪ ,1872 ,‬כרך ‪ ,12‬עמ’ ‪ ]50‬הוא משער‬
‫שנדפס בברסלאו שבגרמניה בשנת ‪ .1871‬ומכיל ‪ 16‬דף לא ממוספרים‪.‬‬
‫ראה גם דברי א’ ילינק‪ ,‬בית המדרש‪ ,‬חלק ששי‪ ,‬עמוד ‪ 10‬במבוא‪ .‬כיום‬
‫סבורים החוקרים כי בהשוואת האותיות נראה שנדפס באלטונה בשנה‬
‫הנ”ל [‪.]1871‬‬
‫לא כרוך‪ .‬שער מנותק‪ .‬סימני עש ופגמים בקצות הדפים‪ .‬מצב בינוני‪-‬טוב‪.‬‬
‫חותמות ספריות‪ .‬נדיר ביותר‪.‬‬
‫‪Due to fear of the authorities, the place of print, printer’s‬‬
‫‪name and year of printing is not mentioned on the title‬‬
‫‪page. Steinschneider [‘Hamazkir’ 1872, volume 12, pg.‬‬
‫‪50], assumes it was printed in Breslau, Germany, in 1871.‬‬
‫‪Includes 16 unnumbered pages. Today, researchers assume‬‬
‫‪due to comparison of the letters that it was printed in‬‬
‫‪Altona in 1871.‬‬
‫‪Not bound. Detached title page. Worming marks. Edges of‬‬
‫‪pages damaged.‬‬
‫‪Fine-moderate condition. Library stamps. Very rare.‬‬
‫פתיחה ‪ $700‬הערכה ‪$1,000-800‬‬
‫‪O/b price $700‬‬
‫‪[16] pg. 18.5 cm.‬‬
‫‪$800-1,000‬‬
‫ מסכתות שנדפסו בפני עצמם במהדורות‬206
.‫ תפ"ג – תק"ד‬,‫] אמשטרדם‬3[ ‫כיס‬
‫] נדיר‬1744-1723[
‫שלושה מסכתות שנדפסו במהדורה מוקטנת ולא כחלק מן הש"ס כאשר כל‬
.‫שני עמודים בספר מקבילים לעמוד אחד במהדורות הרגילות‬
‫ תר”ע‬.‫ נוסח לא ידוע‬.‫ תנאים לחג השבועות‬207
?‫ גרמניה‬.‫] בערך‬1910[
?‫ גרמניה‬.‫] בערך‬1910[ ‫ תר"ע‬.‫ נוסח לא ידוע‬.‫תנאים לחג השבועות‬
.‫ ס"מ‬28X16 ‫ קרטון דק‬.‫] דף בודד‬1[
‫ התחייבות‬.‫ שונה לחלוטין מהנוסח הידוע‬,‫נוסח תנאים בין ה' לעם ישראל‬
‫ וכן בגדי 'אטליס' [= אך טוב‬.]‫לתת בגדי 'סמו"ט' [= סור מרע ועשה טוב‬
‫ שם החתן 'אלימלך‬."‫ כמו גם התחייבות לשתות "קוה אל ה‬.]‫לישראל סלה‬
‫ כנראה בהקבלה לאלימלך של מגלת רות הנקראת‬.'‫– מלכו של עולם‬
‫ בתחתית הדף נדפס 'הובא לבית הדפוס ע"י אשר זאלקע‬.‫בחג השבועות‬
‫ בצידו האחורי של הדף‬.‫ שם מדפיס זה לא ידוע ממקום אחר‬.'‫ווייכסעלבוים‬
S. WEICHSELBAUM. FRANKFURT A. MEIN. :‫מופיעה חותמת‬
KLEINE OBERMAINSTR.6
.‫מצב טוב מאד‬
$500-400 ‫ הערכה‬$300 ‫פתיחה‬
206 Pocket-Sized Tractates Printed
Independently [3], Amsterdam, [17231744]. Rare
“Tanaim” contract between G-d and the Jewish people.
Very different from the known version. A commitment
to give s.m.u.t. (‘Sur M’ra Ve’Ase Tov’) clothing, as well as
a.t.l.i.s. (Ach Tov Le Israel Sela) clothing. A commitment
to drink ‘Kave el Hashem’. Chatan’s name: ‘Elimelech- King
of the world’. Apparently in comparison to Elimelech in
Megillat Rut which is read during Shavuot. Printed in
Hebrew at the bottom of the page: ‘Brought to print by
Asher Zalke Weichselbaum’. This printer in not known
from any other prints. On the back side it is stamped:
‘S. WEICHSELBAUM. FRANKFURT A. MEIN.
KLEINE OBERMAINSTR.6’
Very fine condition.
Three tractates printed independently, in a small
edition, and not part of a complete Talmud. Two pages
of these editions correspond to one page of a regularsized edition.
* Tractate Taanit with commentary. Amsterdam, [1723].
74 leaves, 19.5 cm. The Peirush HaRash and Chidushei
Maharasha are printed at the end of the tractate. The book
is listed by the Bibliography of the Hebrew Book according
to an incomplete copy.
*Tractate Sukka with commentaries. Amsterdam,
[1739].
112, 26 leaves. 19.5 cm. Chidushei HaMahrsha printed in
the margins of the gemara. There are copies without the
26 least leaves with the Chidushei HaRosh, Kitzur Piskei
HaRosh, and the Peirush Hamishanoyt L’Rambam. Otzar
Sefer HaIvri, Amsterdam 1494, lists a copy with only
19 leaves at the conclusion – without the Kitzur Piskei
HaRosh and Peirush HaRambam. This is a complete copy.
New binding, and minimal worming holes.
* Tractate Kiddushin with Commentaries. Amsterdam,
1744.
208 leaves, 20 cm. Chidushei Mahrsha is printed within
the margins.
Minimal aging stains in all volumes. Fine-very fine
condition.
O/b price $400
O/b price $300
$600-500 ‫ הערכה‬$400 ‫פתיחה‬
207 Tanaim for Shavuot. Unknown
version. [C. 1910]. Germany?
Tanaim for Shavuot. Unknown version. [C. 1910].
Germany?
[1] single page. Thin cardboard 16x28 cm.
143
.]1723[ ‫ תפ"ג‬,‫ אמשטרדם‬.‫*מסכת תענית עם פירושים‬
.‫ בסוף המסכת נדפס פירוש הרא"ש וחידושי המהרש"א‬.‫ ס"מ‬19.5 ,‫עד דף‬
.‫הספר נרשם במפעל הביבליוגרפי על פי עותק חסר‬
.]1739[ ‫ תצ"ט‬,‫ אמשטרדם‬.‫*מסכת סוכה עם פירושים‬
.‫ חידושי המהרש"א נדפסו בשולי דפי הגמרא‬.‫ ס"מ‬19.5 ,‫ כו דף‬,‫קיב‬
,‫יש עותקים בלי כו הדפים האחרונים שבהם נדפסו חידושי הרא"ש‬
,‫ באוצר הספר העברי‬.‫קיצור פסקי הרא"ש ופירוש המשניות להרמב"ם‬
‫ בלי קצור פסקי‬,‫ נרשם עותק עם יט דפים בלבד בסוף‬,1494 ‫אמשטרדם‬
.‫ כריכה חדשה ומעט נקבי עש‬.‫ ולפנינו עותק מלא‬.‫הרא"ש ופירוש הרמב"ם‬
.]1744[ ‫ תק"ד‬,‫ אמשטרדם‬.‫*מסכת קידושין עם פירושים‬
.‫ חידושי המהרש"א נדפסו בשולי דפי הגמרא‬.‫ ס"מ‬20 ,‫רח דף‬
.‫ מצב טוב – טוב מאד‬.‫בכל הכרכים מעט כתמי זמן‬
$500-600
$400-500
‫‪ 208‬חזוק אמונה‪ .‬נגד אמונת הנצרות‪ .‬לייפציג‪,‬‬
‫תרי”ז ‪1857‬‬
‫חזוק אמונה‪ .‬נגד אמונת הנצרות מאת הקראי יצחק בן אברהם‪ .‬לייפציג‪,‬‬
‫תרי"ז‪ .1857 .‬נייר כחול‪ .‬עותק מיוחס‪.‬‬
‫חיבורו של הקראי הנ"ל התקבל בכל תפוצות ישראל‪ .‬היות ובחיבורו זה‬
‫תקף את הנצרות מכח ההגיון והסדר ההיסטורי וכן מפסוקי התנ"ך‪ .‬אין‬
‫בחיבורו מאומה מעיניני הקראות‪.‬‬
‫נדפס לראשונה בגרמניה – בעברית מתוך המקור עצמו‪ .‬בעותקים הידועים‬
‫‪ 23‬עמודי הקדמה‪ 124 .‬עמודי טקסט‪ .‬כאן נוספה מעטפת נייר מודפסת‬
‫מימין בעברית‪ ,‬ומשמאל בגרמנית‪.‬‬
‫בדף האחרון נכתב בעברית "זה הספר חזוק אמונה אשר שבחו אין לתאר‬
‫עלי גליון‪ ,‬הייתי רואה בביבליטאק של ספרים אצל הרבני הנגיד המהולל‬
‫בתשבחות אברהם משה חייט נ"י בעיר הבירה יעדווא ‪]?[ "...‬‬
‫אברהם משה חייט [טרייביטש] הדפיס את ספר "קורות העתים" סיפור חיי‬
‫היהודים תחת מלכי אוסטריה בעיקר‪ ,‬בברין תקס"א [‪ .]1801‬וכן את ספר‬
‫"רוח חיים" אודות "‪ ...‬מעשה נורא מרוח אחד שהי' בנער בן כ"ב שנה פה‬
‫ניקלשפורג ‪ ."...‬כשיצא לאור ספר 'חזוק אמונה' היה בשנות ה – ‪ 90‬לימי חייו‪.‬‬
‫כריכת עור חדשה‪ .‬כתמי זמן מעטים‪ .‬מצב טוב מאוד‪.‬‬
‫פתיחה ‪ $400‬הערכה ‪$600-500‬‬
‫‪208 Chizuk Emuna. Against the‬‬
‫‪Cristian beliefs. Leipzig, 1857‬‬
‫‪Chizuk Emuna. Against the Cristian beliefs from the‬‬
‫‪Karaite Yitzchak Ben Avraham. Leipzig, 1857. Blue‬‬
‫‪paper, Pedigreed copy.‬‬
‫‪This composition was accepted by all groups of Jews, due‬‬
‫‪to the fact he attacks Christianity logically, historically and‬‬
‫‪with verses from, the Tanach.‬‬
‫‪Printed first in Germany, in Hebrew – from the original‬‬
‫‪itself. In the known prints there are 23 introductory pages.‬‬
‫‪124 pages of text. Here is an additional paper jacket,‬‬
‫‪printed from the right in Hebrew and the left in German.‬‬
‫‪Avraham Moshe Hayat [Treibitch] printed ‘Korot‬‬
‫‪Ha’Itim’, the life story of Jews under Austrian rulers, in‬‬
‫‪Brunn, 1801, as well as the book ‘Ruach Chaim’. When‬‬
‫‪‘Chizuk Emuna’ was published he was already in his 90’s.‬‬
‫‪New leather binding. Few aging stains. Very fine condition.‬‬
‫‪$500-600‬‬
‫‪O/b price $400‬‬
‫‪ 209‬אמרי בינה‪ .‬רבי ישראל סאלנטר‪ .‬ווארשא‬
‫תרל”ח [‪]1878‬‬
‫אמרי בינה‪ .‬קבוצת מאמרים מאת רבי ישראל סאלאנטער‪ .‬יצא לאור בחיי‬
‫המחבר ע”י נכדו ר’ דוד סידערסקי‪ .‬וארשא‪ ,‬תרל”ח‪ .1878 ,‬מהדורה‬
‫יחידה‪.‬‬
‫‪ 52‬עמ’‪ 17.5 ,‬ס”מ‪.‬‬
‫הנכד מציין בהקדמתו כי הסבא הגדול ערך בעצמו את ראשי הדברים‪,‬‬
‫והוא סידרם וערכם ב’שפה ברורה’‪ .‬כולל ארבעה מאמרים של רבי ישראל‬
‫סאלנטר מייסד תנועת המוסר‪‘ .‬ברורי המדות’‪‘ .‬חוק ומשפט’‪‘ .‬אגרת‬
‫המוסר’‪‘ .‬הדרן על הש”ס’‪ .‬המאמר האחרון הוא “פלפול אשר שמעתי‬
‫מפיו”‪ .‬שלשת המאמרים הראשונים נדפסו לפני כן‪ ,‬בנוסח שונה בחוברות‬
‫“התבונה”‪ .‬הפלפול האחרון הוא מדברי התורה הבודדים בהלכה שרבינו‬
‫הסכים שידפיסו ממנו‪ .‬רבי ישראל היה ידוע כגאון עולם בכל מכמני סוגיות‬
‫התלמוד והיה מוסר שיעורים בהלכה ופלפול שעות רבות ורצופות‪ .‬אולם‬
‫לא הסכים להדפיסם‪ .‬המחבר נפטר ביום כ”ה שבט תרמ”ג‪ .‬הספר שלפנינו‬
‫הוא חיבור ראשון שהופיע בשמו המפורש של המחבר‪ .‬ב”אגרת המוסר”‬
‫שנדפסה לפניה‪ ,‬סרב המחבר להדפיס את שמו בשער‪.‬‬
‫כריכה חדשה‪ .‬מצב טוב מאד‪ .‬נדיר‪.‬‬
‫פתיחה ‪ $400‬הערכה ‪$600-500‬‬
‫‪209 ‘Imrei Bina’. Rabbi Israel Salanter.‬‬
‫‪Warsaw, 1878‬‬
‫‪‘Imrei bina’, a group of articles from Rabbi Israel‬‬
‫‪Salanter. Published during his life by his grandson‬‬
‫‪Rabbi David Sidersky. Warsaw, 1878. Only Edition.‬‬
‫‪52 pg. 17.5 cm.‬‬
‫‪The grandson mentions in his preface that his grandfather‬‬
‫‪edited the saying himself, and he organized it in a clear‬‬
‫‪understandable language. Includes four articles from Rabbi‬‬
‫‪Israel Salanter, founder of the ‘Mussar’ movement. The‬‬
‫‪last article is an argument he heard from his grandfather,‬‬
‫‪and it is one of the only Halachic article he agreed to have‬‬
‫‪published in his name. Rabbi Israel was known as a world‬‬
‫‪genius in all the Sugyot of the Talmud, and would give‬‬
‫‪hours and hours of lectures, but he never agreed to print‬‬
‫‪and publish them. The writer passed away on the 25th of‬‬
‫‪Shevat 1883. This is the first composition to be published‬‬
‫‪in his own name.‬‬
‫‪New binding. Very fine condition. Rare.‬‬
‫‪$500-600‬‬
‫‪144‬‬
‫‪O/b price $400‬‬
210 Mizbeach Yaakov. Venice, 1662.
Printed in order to raise money for
redemption of captives. Rare
Mussar from Rabbi Yaakov Kapil Margaliyot. Venice,
1662. A composition written especially for raising
money to redeem his young son and daughter which
were held captive by the Cossacks, in Lodmir, Poland.
Only edition.
19 [1] pg. 17.5 cm.
The writer himself was redeemed by the Jews of
Constantinople, as it is written in his preface. The
kidnappers wouldn’t let his children free unless he pays
them a tremendous amount of money. This is the reason
he wrote and published this Mussar book, asking in the
introduction of all Jew to help him raise the money by
buying his book. One of the only compositions printed
during the Cossack pogroms, with real stories that just
happened.
Rare composition. Not bound. Title page detached. Very
fine condition.
O/b price $500
145
$600-800
‫ נדפס‬.]1662[ ‫ תכ”ב‬,‫ וינציאה‬.‫ מזבח יעקב‬210
‫ נדיר‬.‫כדי לגייס תרומות לפדיון שבויים‬
‫ חיבור‬.]1662[ ‫ תכ”ב‬,‫ ונציה‬.‫דברי מוסר מאת רבי יעקב קאפיל מרגליות‬
‫שנעשה במיוחד כדי לקבץ תרומות לפדיון בנו ובתו הקטנים של המחבר‬
.‫ מהדורה יחידה‬.‫שנשבו ע”י הקוזאקים בקהילת לודמיר אשר בפולין‬
.‫ ס”מ‬17.5 ,‫] דף‬1[ ‫יט‬
,‫ נפדה ע”י יהודי קושטא‬,‫ רבי יעקב קאפיל בן רבי צבי מרגליות‬,‫המחבר עצמו‬
‫ אולם הקוזאקים השודדים סרבו לשחרר את‬.‫כפי שהוא מספר בהקדמתו‬
‫ לכן ערך והדפיס את‬.‫בנו ובתו הקטנים רק אם יביא סכום עצום כדמי פדיון‬
‫ ע”י רכישת‬,‫ ובהקדמה ביקש את עזרת יהודי הקהילות‬,‫ספר המוסר הנוכחי‬
‫ מהחיבורים היחידים שנדפסו תוך כדי‬.‫הספר ולסייע בהשגת הכסף‬
.‫ עם סיפור המאורעות בזמן אמת‬,‫המאורעות של התנפלויות הקוזאקים‬
‫ שיו"ל‬,"‫חיבור נדיר [הסיפור המפורסם אודות "הבתולה מלודמיר‬
,‫ עוסק באותה קהילה‬,1950 ‫ע"י מוסד ביאליק בשנת תש"י‬
.]‫ובאותה תקופת התנפלות הקוזאקים‬
.‫ מצב טוב מאד‬.‫ השער נותק‬.‫לא כרוך‬
$800-600 ‫ הערכה‬$500 ‫פתיחה‬
,‫ ווארשא‬.‫ מהרא”ל צינץ‬.‫ חדושים ופלפולים‬212
]1844[ ‫תר”ה‬
‫ תקנ”ז‬,‫ ליוורנו‬.‫ עניני חתן וכלה‬.‫ חופת חתנים‬211
‫] מהדורה ראשונה‬1797[
‫ מאת רבי אריה ליב‬,‫ תערובות ועוד‬,‫חדושים ופלפולים על הלכות בשר וחלב‬
.‫ מהדורה ראשונה‬.]1844[ ‫ ווארשא תר"ה‬.]‫צינץ [מהרא”ל צינץ‬
‫ חותמות בעלים מספריות ובתי מדרשות‬.‫ נייר כחול‬.‫ ס”מ‬19.5 ,‫מב דף‬
.‫בפולין מלפני השואה‬
‫ המחבר‬.‫מראשוני הספרים שנדפסו מעזבונו העצום של רבי אריה ליב צינץ‬
.‫היה מגדולי גאוני דורו והותיר אחריו עשרות רבות של חיבורים בכתב ידו‬
‫ המחבר‬.‫החיבור שלפנינו הינו משלשת החיבורים הראשונים שיצאו לאור‬
.‫הבטיח כי מי שיוציא לאור אחד מחיבוריו יהיה לו מליץ יושר בשמים‬
.‫הבטחה זו חקוקה על גבי מצבתו‬
.‫ מצב טוב מאוד‬.‫כריכה חדשה נאה‬
‫ ומנהגים מאת רבי רפאל בן חזקיהו‬,‫ הלכות‬,‫ עניני חתן וכלה‬.‫חופת חתנים‬
.‫ מהדורה ראשונה‬.]1797[ ‫ תקנ"ז‬,‫ ליוורנו‬.‫מילדולה‬
.‫ ס”מ‬14.5 ,‫ פח – קיא דף‬,‫] פח‬19[
‫ כל עמודי הספר מוקפים במסגרות‬.‫בתחילת הספר שירים והסכמות‬
‫ בין‬.‫ תופעה כמעט לא ידועה בספרות העברית הקדומה‬.‫קישוט נאות‬
‫ כנראה לכבודן של כלות בנות‬,‫הדפים נדפסו הרבה תחריטי נוי וקישוט‬
‫ פז תחריטים להמחשת ההלכות העוסקות בבניית‬- ‫ בדפים פד‬.‫ישראל‬
.‫ כולל בתוכו את “אגרת הקודש” שכתב הרמב”ן לבנו‬.‫מקוואות טהרה‬
‫חתימות בעלים עתיקות “מתנה ממני הק’ עקיבא [בן ?] יעקב הלוי זצ”ל פה‬
.”‫[?] יום ג’ ט”ו תמוז תקצ”ב‬... ‫ק”ק‬
.‫ מצב טוב‬.‫ כתמי זמן‬.‫ שער מנותק‬.‫ מפורקת‬,‫כריכת עור מקורית‬
$500-400 ‫ הערכה‬$300 ‫פתיחה‬
212 Chidushim and Pilpulim.
Mahara”l Tzintz. Warsaw, 1844
Chidushim and pilpulim on Meat and Milk Halachic
issues, from Rabbi Aryeh Leib Tzintz [Mahara”l
Tzintz]. Warsaw, 1844. First Edition.
42 pg. 19.5 cm. Blue paper. Signatures of owners from
libraries and Beit Midrashiyot in Poland, before the
Holocaust.
One of the first books of Rabbi Arye Leib Tzintz that
was printed. The composer was one of the huge Torah
scholars of his time and left tens of compositions after him
in his own handwriting. This composition is one of the
first three compositions to be published. He promised to
be an advocate in heaven for someone who publishes his
compositions. This promise is engraved on his gravestone.
New beautiful binding. Very fine condition
O/b price $300
$400-500
$600-500 ‫ הערכה‬$400 ‫פתיחה‬
211 Chupat Chatanim. Jewish Bride
and Groom Issues. Livorno, 1797. First
Edition
Chupat Chatanim. Issues of a Jewish Bride and
Groom, Halacha and customs from Rabbi Refael Ben
Chizkyahu Mildola. Livorno, 1797. First Edition.
[19] 84, 84-111 pg. 14.5 cm.
Poems and approvals at the beginning of the book. All
pages are surrounded by decorative frames. On pages
84-87 engravings to demonstrate the Halachic rules of
building a Mikve. Includes ‘Igeret Ha’Kodesh’ that the
Rambam wrote to his son.
Ancient owner’s signatures “‫מתנה ממני הק’ עקיבא [בן ?] יעקב‬
‫[?] יום ג’ ט”ו תמוז תקצ”ב‬... ‫”הלוי זצ”ל פה ק”ק‬.
Original leather binding, dismantling. Title page
detached. Aging stains. Fine condition.
O/b price $400
$500-600
146
]1810[ ‫ תק”ע‬,‫ קאפוסט‬.‫ סדר הדורות‬214
.‫ רבה של מינסק‬,‫ היילפרין‬- ‫סדר הדורות מאת רבי יחיאל בן רבי שלמה לוריא‬
.]1810[ ‫ תק”ע‬,‫קאפוסט‬
.‫ חתימות בעלים עתיקות בשער ועוד‬.‫ ס”מ‬33.5 .‫] מההקדמה חסר‬1[ ‫דף‬
‫חיבור יחיד במינו אודות הסדר הכרונולוגי של מסירת התורה מדור לדור‬
‫ ומאורעות‬,‫ מי חיבר איזה חיבור‬,‫ מי קדם למי‬.‫ע”י חכמי ישראל לתלמידיהם‬
.‫חייהם של חכמי ישראל אשר נמסרו בעל פה מדור לדור‬
‫ספר זה מהווה עד היום ספר יסוד לאינפורמציה בלעדית בתולדות עם‬
.‫ המחבר מאריך לספר הרבה עובדות היסטוריות בלתי ידועות‬.‫ישראל‬
.‫במיוחד אודות זקנו רש”י – רבי שלמה יצחקי זצ”ל‬
‫ ורבן גמליאל‬,‫ רבי יוחנן הסנדלר‬,‫ רש”י‬,‫צאצא ישיר של רבי שלמה לוריא‬
.‫ המחבר מספר על יחוסו הנ”ל בשער ספרו‬.‫הזקן‬
.‫הספר שלפנינו הוא מראשוני הספרים בקאפוסט‬
‫ אוצר הרבנים‬.‫ מצב טוב‬. ‫ מעט כתמי זמן‬.‫ פגימות בשער‬.‫כריכה חדשה‬
.9168
‫ פרנקפורט‬.‫ עבודה זרה‬.‫ מסכתות בבא בתרא‬213
‫ עותק מפואר‬.]1720[ ‫ת”פ‬
.‫ עותק מפואר‬.]1720[ ‫ פרנקפורט ת"פ‬.‫מסכת בבא בתרא ומסכת עבודה זרה‬
.‫ כרוכות יחד בכרך גדול‬.‫ ס"מ‬37X25
– ‫ ראשון המעלות‬.‫בשער נמנו מעלותיהן של מסכתות התלמוד הללו‬
‫שהנוסחא תוקנה ונדפסה לפי הערותיו ותיקוניו של רבי שלמה לוריא‬
‫ לפני תחילת המסכת נדפסו “חלופי גרסאות‬,‫ מעבר לשערים‬.]‫[מהרש”ל‬
.‫ כך בשתי המסכתות‬,”‫והגהות וכו’ וממה שנמצא וכו‬
‫ בגלל אימת‬."‫בשער מסכת עבודה זרה נכתב "מסכת עבודת כוכבים‬
.‫ מספר הערות מעניינות בכתיבת יד קדומה במסכת עבודה זרה‬.‫הצנזור‬
‫ אשר אליה הגיעו אלפי ספרי‬,‫עם חותמת של הספריה הסגורה במנהיים‬
‫ שם היה אמור להיות‬.‫יהדות בזמן כיבושי הנאצים בשואת יהודי אירופה‬
.‫מכון למחקר היהדות לאחר שיסתיים כיבוש העולם‬
‫ שני אבזמי‬.‫ משוקמת אמנותית‬,‫כריכת עור מקורית עם הטבעות קישוט‬
‫ מעט‬.‫ שוליים רחבים במיוחד‬.‫ נייר עבה ומשובח‬.‫נחושת גדולים מקוריים‬
.‫טוב מאד‬-‫ מצב טוב‬.‫נקבי עש וכתמי זמן‬
$700-500 ‫ הערכה‬$400 ‫פתיחה‬
$600-500 ‫ הערכה‬$400 ‫פתיחה‬
214 ‘Seder Ha’Dorot’. Kopyst, 1810
‘Seder Ha’Dorot’ of Rabbi Yechiel Ben Rabbi Shlomo
Luria- Halperin, Rabbi of Minsk. Kopyst, 1810.
[1] pg. of the introduction missing. 33.5 cm. Owner
signatures on the title page and more.
A unique composition on the chronological order of
passing Torah from generation to generation by the sages
to their students.
This book is still a fundamental work with exclusive
historical information about the Jewish nation. The
composer writes lots of unknown historical facts, especially
about his forbearer Rash”i - Rabbi Shlomo Yitzchaki
ztz”l. He was a direct descendant of Rabbi Shlomo Luria,
Rashi, Rabbi Yochanan HaSandlar and Rabban Gamliel
HaZakein. This was one of the first books printed in
Kopyst.
New binding. Title page damaged. Few aging stains. Fine
condition.
O/b price $400
147
$500-600
213 Tractates Bava Batra and Avoda
Zara. Frankfurt, 1720. Magnificent
Copy
Tractates Bava Batra and Avoda Zara. Frankfurt,
1720. Magnificent copy.
25x37 cm. bound together.
See Hebrew catalogue description for more information
about this benefits of this edition.
Stamp of the Library of Manheim, which received
thousands of Jewish books during the Nazi invasion and
the Holocaust. The Nazis planned on establishing an
institution for research of Jewry after conquering the whole
world.
Original leather binding with decorations embossed.
Professionally restored. Two original large copper clasps.
Especially wide margins. Few worming holes and aging
stains.
Fine-very fine condition.
O/b price $400
$500-700
.‫ קונטרס שני שפת אמת‬.‫ קונטרס שפת אמת‬216
‫ פולמוס‬.‫אנטוורפן תרצ"ב – תרצ"ג‬
‫דין על‬-‫ כולל תשובות ופסקי‬.1932 ,‫ תרצ"ב‬,‫ אנטוורפן‬.‫* קונטרס שפת אמת‬
‫ בין הגבאים וראשי קהלת מחזיקי הדת פה‬,‫דבר הסכסוך של בית הכנסת‬
.‫אנטוורפן‬
.‫ ס"מ‬25 ,'‫ עמ‬11
‫דין על‬-‫ כולל "תשובה ומענה נמרצה לקיום הפסק‬.‫* קונטרס שני שפת אמת‬
.1932 ‫ תרצ"ג‬,‫ אנטוורפן‬."...‫דבר הסכסוך‬
‫ שני קונטרסים אודות סכסוך בין ראשי הקהילה באנטוורפן‬.‫ ס"מ‬25 ,'‫ עמ‬8
.‫ חוברות נדירות‬.‫ מאת רבי דוד הורוויץ מסטניסלב‬,‫לבין גבאי בית הכנסת‬
.‫ מצב טוב מאד‬.‫ קרע קל בחיבור דף השער הראשון‬.‫החוברות נתפרו ביחד‬
‫ אופנבאך‬.‫ רבי צבי הירש הורוויץ‬.‫ לחמי תודה‬215
‫] מהדורה ראשונה‬1816[ ‫תקע”ו‬
.‫] מהדורה ראשונה‬1816[ ‫ אופנבאך תקע”ו‬.‫ רבי צבי הירש הורוויץ‬.‫לחמי תודה‬
‫ בן אחר בן עד‬.‫ מחבר ספר ההפלאה‬,‫ בנו של רבי פנחס הלוי הורוויץ‬,‫המחבר‬
.‫ כולם רבני פרנקפורט דמיין‬.’‫רבי ישעיה הורוויץ בעל ה’שני לוחות הברית‬
.‫ חתימות בעלים עתיקות‬.‫ ס”מ‬32 .‫ דף‬258 ,10
‫ יחד עם ספרו של‬,”‫המחבר הדפיס את ספרו בעיניני הלכה בשם “מחנה לוי‬
.]1801[ ‫ נדפסו יחדיו בפרנקפורט תקס”א‬,”‫אביו “ספר ההפלאה‬
‫ ובו בעיקר‬,”‫ שנה הדפיס את ספרו הנוכחי בשם “לחמי תודה‬15 ‫כעבור‬
.‫ וגם חידושי הלכה‬,‫ עיניני אגדה והספדים‬,‫דרשות‬
.‫ נדיר‬.‫ מצב טוב מאד‬,‫ נייר משובח‬.‫כריכת חצי עור צבעונית מקורית‬
$700-500 ‫ הערכה‬$400 ‫פתיחה‬
$500-400 ‫ הערכה‬$300 ‫פתיחה‬
216 Kuntress Sefat Emet. Kuntress
Sheini Sefat Emet. Antwerp – 19321933. Polemic
215 ‘Lachamei Toda’ Rabbi Zvi
Hirsch Horowitz. Offenbach, 1816. First
Edition
* Kuntress Sheini Sefat Emet. Includes, a response and
appeal for the fulfillment of the psak din regarding the
disagreement…”. Antwerp, 1932.
8 pages, 25 cm. Two booklets regarding a dispute between
the community leaders in Antwerp and the synagogue
gabbai, by Rabbi Dovid Horowitz of Stanislav. Rare
booklets.
The booklets were sewn together. Light tear in the
connection of the first title page. Very fine condition.
‘Lachamei Toda’ Rabbi Zvi Hirsch Horowitz.
Offenbach, 1816. First Edition. The composer, son of
Rabbi Pinchas Ha’Levi Horowitz, composer of ‘Sefer
Ha’haflaa’. They are son after son of Rabbi Yishaya
Horowitz, composer of ‘Shnei Luchot Ha’Brit’. All of
them Rabbis of Frankfurt.
10, 258 pg. 32 cm. ancient signatures of owners.
The composer printed his Halachic book ‘Machane Levi’
together with his father’s ‘Sefer Ha’haflaa’ in Frankfurt,
1801.
15 years later, he printed this book ‘Lachamei Toda’ which
include mostly Derashot, Agada issues and eulogies, and
also Chiddushim pn Halachic issues.
Half leather binding. Colorful and original. High quality
paper.
Very fine condition. Rare.
O/b price $300
O/b price $400
* Kuntress Sefat Emet. Antwerp, 1932. Includes the
responsa and halachic rulings regarding a synagogue
disagreement between the gabbai and community
leaders of Machzikei HaDa’as, Antwerp.
11 pages, 25 cm.
$400-500
$500-700
148
‫ חתימות‬.1836 ‫ תקצ”ו‬,‫ סדילקאב‬.‫ ריקאנטי‬218
‫בעלים חותמות וכיתובים‬
‫ תקצ"ו‬,‫ סדילקוב‬.‫ פסקי הלכות מהמקובל רבי מנחם מריקאנטי‬,‫ריקאנטי‬
.‫ חתימות בעלים חותמות וכיתובים‬.1836
.‫ ס"מ‬23 ,‫] מא דף‬1[
.‫ חתימות בעלים עתיקות‬.‫במהדורה זו נשמטו כמה הלכות מחמת הצנזורה‬
‫ איילנד עם תו ספר‬.‫ יעקב דוד משה הכהן סט‬.‫חותמות בן ציון ראבינאוויץ‬
.‫ כיתובים רבים בדפי הפורזץ‬.‫שלו‬
.‫ מצב טוב‬.‫ מעט נקבי עש‬.‫כריכה פגומה‬
.‫ סופי ספרים ודפים בודדים‬,‫אוסף שערים של ספרים‬
‫ והשאר סופי ספרים ודפים‬,‫ כמחציתם שערי ספרים‬,‫ פרטים‬37 – ‫סך הכל‬
.‫בודדים‬
.‫רשימה מפורטת תשלח לכל דורש‬
.‫מצבים שונים‬
$250-200 ‫ הערכה‬$150 ‫פתיחה‬
217 Collection of Title Pages, Book
Endings and Solitary Leaves
218 Recanati. Sudylkow, 1836. Owner
Signatures, Stamps and Notes
Recanati, halachic work by kabalist Rabbi Menachem
of Recanati. Sudylkow, 1836. Owner signatures,
stamps and notes.
[1] 41 leaves, 23 cm.
This edition omitted a number of halachic decisions due
to the censor. Ancient owner signatures and stamps. Many
notations on the endpapers.
Blemished binding. Minimal worming holes. Fine
condition.
O/b price $150
149
‫ סופי ספרים ודפים‬,‫ אוסף שערים של ספרים‬217
‫בודדים‬
$200-250
$400-300 ‫ הערכה‬$180 ‫פתיחה‬
Collection of title pages, book endings and solitary
leaves.
Altogether 37 items, about half are title pages and the rest
are ends of books and solitary leaves.
A detailed list will be sent upon request.
Varying conditions.
O/b price $180
$300-400
219 Pe’at HaShulchan. Safed, 1836.
First Edition
Pe’at HaShulchan. Laws of Eretz Yisrael compiled from
the literature of Tanaim and Rishonim. Based on the
GR”A’s halachic system and view on Seder Zeraim. By
Rabbi Yisrael of Sklow. Safed, 1836. Yisrael Bak press.
First edition.
5, 2-109, [1] leaves. 30 cm.One of the first seven books
printed by Bak in Palestine (Safed). Printing was
delayed because of the pogrom of 1834. R’ Yisrael of
Sklow discusses the pogroms in his introduction and
describes the destruction of the press by the marauders.
The font indicates that the first 5 leaves and leaves 94
and onwards were printed after the pogrom. The other
leaves were printed earlier. In Av 1834, the Chatam
Sofer had already received a number of printed sections
of the work. Approbations from rabbis of Jerusalem,
Safed, Tiberias, Damascus and Baghdad. Approbation
of Rabbi Moshe Sofer of Pressburg, Rabbi Avraham
Avli Posveler av”d Vilna, and others. Historic preface
by Rabbi Yisrael of Sklow: biography of his rebbe the
GR”A; description of the tragic story of the “Perushims”
immigration to Eretz Yisrael after the death of the
GR”A; and the harsh conditions that the immigrants
faced. This introduction is a linchpin in the historic
documentation of the GR”A and the immigration of the
Perushim.
Refer to: Shoshana HaLevi, Sifrei Yerushalayim
HaRishonim. 1976, p. 19, comment 28; Shoshana
Halevi, Reishiso shel Defus, Parshiot Bereishit, 1989,
p. 54; Meir Benayhu. Beit Defuso shel Yisrael Bak
B’Tzefat, 1966, p. 275.
The book was owned by Rabbi Yitzchak Eizik Gruber
of Jerusalem, the author’s grandson. He wrote a lengthy
note on the back flyleaf in which he prays that he merit
to raise his son to Torah (refer to: Tidhar, Encyclopedia
L’chalutzei HaYishuv U’Bonav, volume 2, p. 839).
Magnificent, new leather binding. Light blemish to
the title page margins, without loss, aging stains. Fine
condition.
,‫ מלוקט מדברי התנאים והראשונים‬,‫ הלכות ארץ ישראל‬.‫פאת השלחן‬
‫ תקצ"ו‬,‫ צפת‬.‫ מאת רבי ישראל משקלוב‬,‫ע"פ גרסת הגר"א ושיטתו בהלכה‬
.‫ מהדורה ראשונה‬.‫ דפוס ישראל ב"ק‬,]1836[
‫ אחד משבעת הספרים הראשונים שנדפסו‬.‫ ס"מ‬30 ,‫] דף‬1[ ,‫קט‬-‫ ב‬,]5[
‫ הדפסת הספר נתעכבה בבית הדפוס‬.)‫על ידי ב"ק בארץ ישראל (בצפת‬
‫ בהקדמתו מפרט רבי ישראל‬. ‫בגלל ביזת המורדים בצפת בשנת תקצ"ד‬
.‫ ומספר על החרבת בית הדפוס בידי המורדים‬,‫משקלוב פרטי המאורעות‬
‫ נדפסו לאחר‬,‫ הדפים הראשונים ומדף צ"ד ואילך‬5 :‫עפ"י השוואת האותיות‬
‫ בחודש אב תקצ"ד כבר נמצאו‬.‫ שאר הדפים נדפסו לפני הביזה‬.‫הביזה‬
‫ עם הסכמות של רבני‬.‫בידי ה'חת"ם סופר' מס' קונטרסים מודפסים‬
‫ הסכמת רבי משה סופר ה'חתם‬.‫ דמשק ובגדד‬,‫ טבריה‬,‫ צפת‬,‫ירושלים‬
‫ בראש הספר‬.‫ ואחרים‬,‫ רבי אברהם אבלי פוסוולר אב"ד ווילנא‬,'‫סופר‬
‫ קווים לדמותו של רבו‬:‫הקדמתו ההיסטורית של רבי ישראל משקלוב‬
‫ וייסורי‬,‫הגר"א; עליית הפרושים לארץ ישראל לאחר פטירתו של הגר"א‬
‫ הקדמה חשובה לתיעוד ההיסטורי והמחקרי‬.‫הארץ בהם התנסו העולים‬
‫ ספרי ירושלים‬,‫ שושנה הלוי‬:‫ ראה‬.‫לדמותו של הגר"א ולעליית הפרושים‬
,‫ ראשיתו של הדפוס‬.‫; שושנה הלוי‬28 ‫ הערה‬,‫ עמ' יט‬,‫ תשל"ו‬.‫הראשונים‬
‫ בית דפוסו של ישראל ב"ק‬.‫; מאיר בניהו‬54 '‫ עמ‬,‫ תשמ"ט‬,‫פרשיות בראשית‬
.275 '‫ עמ‬,‫ תשכ"ו‬,‫בצפת‬
‫ בדף‬.‫ נכדו של המחבר‬,‫הספר היה שייך לר' יצחק אייזיק גרובר מירושלים‬
‫לפני הכריכה האחורית הוא כותב ע"כ באריכות ומתפלל שיזכה לגדל את‬
‫ אנציקלופדיה לחלוצי הישוב‬,‫ תדהר‬:‫בנו לתורה ולתעודה (ראה אודותיו‬
.)839 '‫ כרך ב עמ‬,‫ובוניו‬
.‫ כתמי זמן‬,‫ פגם קל בשולי השער מבלי חסרון‬.‫כריכת עור חדשה מפוארת‬
.‫מצב טוב‬
O/b price $500
$800-700 ‫ הערכה‬$500 ‫פתיחה‬
$700-800
‫ מהדורה‬.]1836[ ‫ תקצ"ו‬,‫ צפת‬.‫ פאת השולחן‬219
‫ראשונה‬
150
,‫ אמשטרדם‬.‫ עם ספרדית‬,‫ תנ"ך‬220
]1762[ ‫תקכ"ב‬
220 Tanach, with Spanish.
Amsterdam, [1762]
Torah, Prophets and Writings with Spanish
translation. Amsterdam, [1762].
[6] leaves, 178 178 columns, [1] leaf, 179-332 columns, [2]
leaves, 350 350 columns, 39 cm. Like in other copies, the
introductory leaves are not bound at the beginning of the
book, however the work is complete.
The translation is printed on facing columns. A section of
the chief title page is printed in red ink. Separate title pages
for Early Prophets, Later Prophets and Writings. Spanish
introduction, poem by Rabbi Avraham Bashan, chart with
the readings from the Tanach for the entire year, chart for
the Torah readings for holidays and chart of the haftarot, in
Hebrew and Spanish.
Historically significant: Tanach with a unique translation
for Spanish-speaking Jews that reached Amsterdam.
Magnificent leather binding with four silver? knobs
protruding on each side. Gold owner embossing: Abraham
de moses benrinoh, Gibraltar. Gilt cut leaves, magnificent
endpapers. Aging stains. Fine condition.
O/b price $1,200
151
$3,000-2,500
.]1762[ ‫ תקכ"ב‬,‫ אמשטרדם‬.‫תורה נביאים וכתובים עם תרגום ספרדי‬
350 '‫ שן‬,‫] דף‬2[ ,‫ קעט – שלב עמודות‬,‫] דף‬1[ ,‫ עמודות‬178 ‫ קעח‬,‫] דפים‬6[
‫ כמו בעותקים אחרים דפי ההקדמות לא נכרכו בתחלת‬.‫ ס"מ‬39 ,‫עמודות‬
.‫ אולם הספר שלם לחלוטין‬,‫הספר‬
.‫ חלק מהשער הראשי נדפס בצבע אדום‬.‫התרגום נדפס טור מול טור‬
‫ הקדמה‬.‫ נביאים אחרונים וכתובים‬,‫שערים מיוחדים לנביאים ראשונים‬
,‫ לוח קריאת התנ"ך לכל השנה‬,‫ שיר מאת רבי אברהם בשן‬,‫בספרדית‬
‫ תנ"ך‬.‫ בעברית ובספרדית‬,‫לוחות קריאת התורה למועדים ולוח הפטרות‬
‫ עם תרגום מיוחד עבור היהודים דוברי ספרדית‬,‫בעל חשיבות היסטורית‬
.‫שהגיעו מספרד לאמשטרדם‬
‫ הטבעת‬.‫כריכת עור מפוארת עם ארבע כפתורי כסף? בולטים בכל צד‬
.‫זהב של הבעלים‬
‫ חיתוך דפים‬. ABRAHAM DE MOSES BENRINOH, GIBRALTAR
.‫ מצב טוב‬.‫ כתמי זמן‬.‫ דפי הפורזץ מפוארים‬,‫מוזהב‬
$3000-2,500 ‫ הערכה‬$1,200 ‫פתיחה‬
‫‪ 222‬מקבץ ספרים שנדפסו בגרמניה לאחר‬
‫המלחמה[‪]11‬‬
‫‪ 221‬תנ”ך‪ .‬לונדון‪ ,‬תרכ”ו ‪ .1866‬מהדורה לא ידועה‬
‫תורה נביאים וכתובים‪ ,‬לונדון‪ ,‬תרכ"ו ‪ .1866‬מהדורה לא ידועה‪.‬‬
‫שני חלקים‪ ]1[ :‬רמא‪ ]1[ :‬רפא [‪ ]1‬דף‪ 18 ,‬ס"מ‪.‬‬
‫מהורה מנוקדת‪ ,‬כל חמשה פסוקים מסומנים באותיות‪ .‬עם לוח הפטרות‬
‫כל השנה כפי מנהגי כל הקהלות‪ .‬מהדורה זו לא רשומה בביבליוגרפיה‬
‫ואינה נמצאת בספריה הלאומית‪.‬‬
‫כריכה מקורית ישנה‪ .‬חתוך דפים מוזהב‪ .‬מספר דפים מנותקים ומחוזקים‪.‬‬
‫מצב בינוני‪-‬טוב‪.‬‬
‫פתיחה ‪ $180‬הערכה ‪$300-250‬‬
‫‪221 Tanach. London, 1866. Unknown‬‬
‫‪Edition‬‬
‫‪Torah, Nevi’im and Ketuvim. London, 1866. Unknown‬‬
‫‪Edition.‬‬
‫*קיצור שלחן ערוך על הלכות שבת עם מנחת שבת‪[ .‬גרמניה‪ ,‬תש"ז?]‪.‬‬
‫*קיצור שלחן ערוך עם מסגרת השלחן ועם לחם הפנים‪[ .‬גרמניה‪ ,‬תש"ז?]‪.‬‬
‫*קיצור שלחן ערוך על הלכות פסח‪ ,‬עם מעדני שמואל‪ .‬פערנואלד‪ ,‬בדפוס‬
‫יפה [תש"ז]‪.‬‬
‫*סדורו של שבת‪ ,‬מאת רבי חיים טירר‪[ .‬גרמניה‪ ,‬תש"ז?]‪.‬‬
‫*תנא דבי אליהו‪ .‬ברגן בלזן [תש"ו]‪ 2 .‬עותקים‪.‬‬
‫*משנה תורה להרמב"ם‪ ,‬הלכות מדע‪ .‬מינכן‪ ,‬בהוצאת סיני [‪ .]1947‬הקדמה‬
‫מאת הרב יצחק מאיר זעמבה‪ .‬הוצאה מהודרת על נייר יפני‪ ,‬עותק ממוספר‬
‫‪ 154‬מתוך ‪ .1,000‬כריכה אומנותית‪ .‬פגמים בשולי הדפים הראשונים‪.‬‬
‫*דער תורה קוואל‪ ,‬מעינה של תורה‪ ,‬ספר שמות‪ .‬באד נויהים‪ ,‬בהוצאת‬
‫מסורה בגרמניה‪ ,‬תש"ח ‪ .1947‬בדף אחרי השער הנצחה למחבר שנהרג‬
‫השואה‪ .‬עותק נוסף חלקי‪.‬‬
‫*מסכת מגילה ללומדי דף היומי‪ .‬מינכן‪ ,‬על ידי ועד ההצלה‪ .1947 ,‬כרוך עם‪:‬‬
‫*מסכת שקלים‪ .‬מינכן‪ ,‬על ידי ועד ההצלה‪.1947 ,‬‬
‫*חומש בראשית‪ ,‬מינכן‪ ,‬ע"י הג'וינט‪ .‬תש"ח ‪ .1948‬חסר דף‪.‬‬
‫*חיי עולם‪ .‬שלושה ספרי מוסר מרבינו יונה‪ .‬גרמניה‪ ,‬תש"ז‪ .‬חסר חלק‬
‫מהשער‪.‬‬
‫גדלים שונים‪ .‬כללית מצב טוב – טוב מאד‪.‬‬
‫פתיחה ‪ $300‬הערכה ‪$600-500‬‬
‫‪Two sections: [1] 241: [1] 281 [1] leaf. 18 cm.‬‬
‫‪Punctuated edition, every five verses are marked with‬‬
‫‪letters. Chart of the haftarot for the entire year as per‬‬
‫‪the customs of all communities. This edition is not listed‬‬
‫‪bibliographically and not in the National Library.‬‬
‫‪Original, old binding. Gilt cut leaves. A number of detached‬‬
‫‪and reinforced leaves. Moderate-fine condition.‬‬
‫‪Refer to Hebrew catalogue description for a full listing‬‬
‫‪of the works.‬‬
‫‪Various sizes. Overall fine-very fine condition.‬‬
‫‪O/b price $180‬‬
‫‪O/b price $300‬‬
‫‪$250-300‬‬
‫‪152‬‬
‫‪222 Collection of Works Printed in‬‬
‫]‪Germany after the Holocaust. [11‬‬
‫‪$500-600‬‬
.]1821 ‫ תקפ"א‬,‫ צילותא דאברהם [סדילקוב‬224
‫ חותמות רבי יחזקאל פאנעט‬.‫מהדורה יחידה‬
‫מדעעש‬
‫ מאת רבי משה אברהם אבוש‬,‫צילותא דאברהם הנקרא גם חדושי מהרמ"א‬
‫ תקפ"א‬,‫ בעריכת רבי דוד שלמה אייבשיץ בעל 'ערבי נחל' [סדילקוב‬,‫מרגליות‬
.‫ חותמות רבי יחזקאל פאנעט מדעעש‬.‫ מהדורה יחידה‬.]1821
‫ חידושים על רוב מסכתות הש"ס מאת רבי משה‬.‫ ס"מ‬31 .‫] צט דף‬1[
‫ אחיו ורבו של רבי מאיר מרגליות‬,‫אברהם אבוש מרגליות אב"ד זאבנא‬
‫ את הספר ערך תלמידו רבי דוד שלמה‬.‫אב"ד אוסטראה בעל מאיר נתיבים‬
.‫ וחידושים ממנו מפוזרים בספר‬,‫אייבשיץ בעל ערבי נחל ולבושי שרד‬
.‫העורך בעל ה'ערבי נחל' נשא לאשה את נכדתו של רבו מחבר הספר‬
‫עם הסכמת אחיינו רבי בצלאל מרגליות אב"ד אוסטראה ורבי משה הלוי‬
.‫הורוויץ אב"ד וואליטשיסק מחבר ספר עמק השידים – שושנת העמקים‬
.‫בהסכמתו הוא מפליג בשבח החיבור וכותב שהספר הוא עמוק מאוד‬
.‫תקפ"א‬-‫ שכן ההסכמות הן משנת תק"פ‬,‫פרט השנה תקע"א מוטעה‬
‫ אולם ראה בספר אהל‬,‫בביבליוגרפיה נרשם מקום הדפוס כאוסטרהא‬
‫ בשער‬.‫ שהוכיח שהספר נדפס בסדילקוב‬.)460 - 459 '‫ עמ‬,'‫רח"ל (חלק א‬
.‫חותמות רבי יחזקאל פאנעט אבד"ק דעעש והגליל‬
‫ בדפים אחרונים גם חוסרים‬.‫ פגמים וקרעים‬.‫ נייר כחול‬.‫כריכה חדשה‬
.499 ‫ חסידות‬,‫ סטפנסקי‬.‫בינוני‬-‫ מצב גרוע‬.‫בטקסט‬
$600-400 ‫ הערכה‬$300 ‫פתיחה‬
224 Tzilusa D’Avraham [Sudylkow,
1821]. Only edition. Stamps of Rabbi
Yechezkel Paneth of Deyzh.
Tzilusa D’Avraham, also known as the Chidushei
MHRM”A by Rabbi Moshe Avraham Abish Margoliot,
edited by Rabbi Dovid Shlomo Eibshitz, author of
“Arvei Nachal” [Sudylkow, 1821]. Only edition. Stamp
of Rabbi Yechezkel Paneth of Deyzh.
[1], 99 leaves. 31 cm. Novellae on most tractates of the
Talmud by Rabbi Moshe Avraham Abush Margoliot, av”d
Zabno, brother and teacher of Rabbi Meir Margoliot av”d
Ostrog, author of the Meir Netivim. The book was edited
by his disciple, Rabbi Dovid Shlomo Eibshitz, author of
the Arvei Nachal and Livushei Sarad and his novellae are
interspersed throughout the book. The editor, the author
of Arvei Nachal, was married to the granddaughter of
his teacher- the author. Includes the approbations of his
nephew, Rabbi Bezalel Margoliot av”d of Ostrog; and
Rabbi Moshe Halevi Horowitz av”d Volochisk, author of
“Emek HaShedim- Shoshanat Ha’amakim”, who profusely
extols the author in his approbation and writes that the
book is very profound.
The chronogram alluding to 1810 is erroneous, since the
approbations are from 1820-1821. Bibliographic lists notes
the place of printing as Ostrog, but refer to Ohel Rochel
(section 1, p. 459-460) which proves that it was printed
in Sudylkow. The title page bears the stamps of Rabbi
Yechezkel Paneth of Deyzh.
New binding. Blue paper. Blemishes and tears. The last
leaves are missing text. Poor-moderate condition. Stefansky,
Chassidut 499.
O/b price $300
153
$400-600
.‫ שירי צבי‬:‫ מקבץ ספרים כרוכים יחדיו‬223
‫ זר צדק‬.‫ גדולת מרדכי‬.‫ממלכת כהנים‬
40 .1866 ,‫ מונקאטש‬.‫ מאת צבי אריה פריעדמאן‬,‫ שירים ומליצות‬.‫*שירי צבי‬
.‫ נדיר‬.‫ תולדות כורש מלך פרס‬: 35-29 ‫ בעמודים‬.'‫עמ‬
‫ אודות עם ישראל מאת איצק ליב‬.‫*ממלכת כהנים או הקאסמאפאליטען‬
‫ בלי השער‬.‫] ל דף‬1[ ,'‫ עמ‬XII- XVII ]3[ .]1868[ ‫ תרכ"ח‬,‫ וינה‬.‫ראזנר כהן‬
.‫וההסכמות בגרמנית‬
.‫ הספד על רבי מרדכי וואלף מאת בנו רבי יוסף מקאלאטשא‬.‫*גדולת מרדכי‬
.'‫] עמ‬1[ 29 .1875 ,‫בודפסט [תרל"ה‬
,‫ פרעסבורג‬.‫ מאמרים וחקירות מאת רבי דוד צבי קאטצבורג‬.‫*זר צדק‬
.‫ יש עותקים עם הסכמות ודפים נוספים בסוף הספר‬,‫ לט דף‬.]1878 ‫[תרל"ח‬
.‫ מצב טוב – טוב מאד‬.‫ כתמי זמן‬.‫כל הספרים כרוכים יחד‬
$800-600 ‫ הערכה‬$300 ‫פתיחה‬
223 Collection of Books Bound
Together: Shirei Zvi. Mamlechet
Kohanim. Gedulat Mordechai. Zer
Zedek
* Shirei Zvi. Poems and prose by Zvi Aryeh Friedman.
Munkacs, 1866. 40 pages. Pages 29-35: Toldot Koresh
Melech Paras. Rare.
* Mamlechet Kohanim oh Hakos HaKosmopolitan.
Regarding the Jewish Nation by Itzik Leib Rosner
Cohen. Vienna, [1868]. [3] XVII-XII pages, [1] 30
leaves. Without the title page and German approbations.
* Gedulas Mordechai. Eulogy for Rabbi Mordechai
Wolf by his son Rabbi Yosef of ‫קאלאטשא‬. Budapest,
[1875]. 29 [1] page.
* Zer Zedek. Articles and studies by Rabbi Dovid Zvi
Katzberg. Pressburg, [1878]. 39 leaves, some copies
have additional approbations and leaves at the end of
the book.
All the books are bound together. Aging stains. Finevery fine condition.
O/b price $300
$600-800
‫ דפוס שלמה‬,‫ לבוב‬.‫ ספר הגן ודרך משה‬226
]1792[ ‫ תקנ"ב‬.‫יארש רפאפורט‬
.]1792[ ‫ תקנ"ב‬.‫ בדפוס רפאפורט‬,‫ לבוב‬.‫ספר הגן ודרך משה‬
'‫ נדפס בדפוס ר‬.‫ לימודים לימות השבוע ולימות החודש‬.‫ ס"מ‬14 ,‫] דף‬48[
‫ ובו נדפס הספר נועם‬,‫ שחסידים הפליגו בשבחו‬,‫שלמה יארש רפאפורט‬
‫ נרשם במפעל הביבליוגרפי על פי‬,‫ נדיר‬.‫אלימלך במהדורה הראשונה‬
.‫ אין בספריה הלאומית‬.‫עותק מהספריה הבריטית‬
‫ מספר דפים נחתכו על ידי הכורך ופגעו‬.‫ כתמי זמן‬.‫כריכת חצי עור חדשה‬
.‫ מצב טוב‬.‫בטקסט‬
$400-350 ‫ הערכה‬$200 ‫פתיחה‬
.‫ חיד"א‬.‫ שבועות וסוכות‬.‫ שמחת הרגל‬225
‫ עותק מיוחד‬.‫מהדורה ראשונה‬
‫ מאת רבי חיים‬,‫לימודים לחג השבועות [עם פנים מגילת רות] ולחג הסוכות‬
‫ נדפסה‬.‫ מהדורה ראשונה‬.]1782[ ‫ תקמ"ב‬,‫ ליוורנו‬.]‫יוסף דוד אזולאי [חיד"א‬
.‫ עותק מיוחד‬.‫אחרי החלק של ההגדה‬
.‫ ס"מ מהטקסט‬5-‫ עד כ‬,‫ שוליים רחבים במיוחד‬.‫ נייר עבה‬.‫ ס"מ‬24.5 ,‫סד דף‬
‫מהדורה ראשונה של הספר הנודע שכתב החיד"א מגדולי האחרונים‬
.‫ חתימות בעלים‬.]1806 1724- ‫[תפ"ד – תקס"ו‬
.‫ מצב טוב – טוב מאד‬.‫ מעט כתמי זמן‬.‫כריכת עור מקורית פגומה‬
$700-600 ‫ הערכה‬$500 ‫פתיחה‬
226 Sefer HaGan V’Derech Moshe.
Lemberg, Shlomo Yarsh Rapaport.
[1792]
Sefer HaGan V’Derech Moshe. Lemberg, Rapaport
press. [1792].
[48] leaves, 14 cm. Studies for the days of the week and
month. Printed by R’ Shlomo Yarsh Rapaport. Chassidim
effusively praised his press, at which the first edition of
the Noam Elimelech was printed. Rare, listed by the
Bibliography of the Hebrew Book according to a copy
in the British Library. Not in the National Library. New,
half-leather binding. Aging stains. A number of leaves
were cropped by the binder and text was blemished. Fine
condition.
O/b price $200
$350-400
225 Simchat HaRegel. Shavuot and
Sukkot. Chida. First Edition. Unique
Copy
Studies for the Shavuot holiday [with the text of Ruth]
and for Sukkot, by Rabbi Chaim Yosef Dovid Azulai
[Chida]. Leghorn, [1782]. First edition. Printed after
the section of the Haggada. Unique copy.
64 leaves, 24.5 cm. Thick paper. Especially wide margins,
about 5 cm. from the text.
The first edition of the noted work written by the Chida
[1724-1806]. Owner signatures.
Original, blemished leather binding. Minimal aging stains.
Fine-very fine condition.
O/b price $500
$600-700
154
.‫ חמשה חומשי תורה‬.‫ קהלות משה‬228
]1724[ ‫ תפ"ד‬,‫אמשטרדם‬
,‫ אמשטרדם‬.‫ מקראות גדולות עם הוספות‬,‫ חמשה חומשי תורה‬.‫קהלות משה‬
.]1724[ ‫ תפ"ד‬.‫בדפוס רבי משה פרנקפורט דיין באמשטרדם‬
‫ עם פירוש‬,‫ מהדורה מורחבת של מקראות גדולות‬.‫ ס"מ‬42 ,‫] רצג דף‬12[
‫ ועם פירוש 'קומץ המנחה' מאת המביא לדפוס רבי משה דיין‬,‫הרלב"ג ועוד‬
‫ מהדורה‬.‫ מחבר פירוש 'נפש יהודה' על ספר מנורת המאור‬,‫מפרנקפורט‬
‫ לפנינו הכרך של‬.‫ עם הקדמות חשובות‬,‫חשובה של מקראות גדולות‬
‫ יש עותקים ששני דפים שבעותק שלפנינו‬.‫חמשה חומשי תורה בלבד‬
.‫נמצאים בתחילת הספר נכרכו בסוף הספר‬
.‫ מעט כתמי זמן‬.‫כריכת עור מקורית משופשפת עם פגמים קלים בשדרה‬
.‫ מצב טוב מאד‬. ‫קרע משוקם בשולי דף‬
$800-700 ‫ הערכה‬$500 ‫פתיחה‬
228 Kehillot Moshe. Chamisha
Chumshei Torah. Amsterdam, 1724
Kehillot Moshe. Chamisha Chumshei Torah, Mikraot
Gedolot with supplements. Amsterdam, at the press of
Rabbi Moshe Frankfurt, dayan in Amsterdam. [1724].
[12], 293 leaves, 42 cm. Expanded edition of the Mikraot
Gedolot with the Peirush HaRalbag and more, and with the
“Kometz HaMincha” commentary by the publisher Rabbi
Moshe Dayan of Frankfurt, author of the Nefesh Yehuda
commentary on the “Menorat HaMeor”. Prominent edition
of the Mikraot Gedolot, with distinguished approbations.
This is the volume featuring the Torah section. Two leaves
bound at the beginning of this book are bound at the
conclusion of other copies.
Original, rubbed leather binding, with light blemishes
to the spine. Minimal aging stains. Repaired tear in the
margins of the leaf. Very fine condition.
O/b price $500
155
$700-800
,‫ אלטונה‬.‫ רבי יהונתן אייבשיץ‬.‫ כרתי ופלתי‬227
‫ מהדורה ראשונה‬.1763 ‫תקכ"ג‬
‫ מאת רבי‬,‫ חידושים ופלפולים על שלחן ערוך יורה דעה‬,]‫כרתי ופלתי [חלק א‬
.‫ מהדורה ראשונה‬.]1763[ ‫ תקכ"ג‬,‫ אלטונה‬.‫יהונתן אייבשיץ‬
.‫ ס"מ‬29.5 ,‫ לה] קסה דף‬:‫] לד [צ"ל‬3[
‫ מהדורה ראשונה שנדפסה ע"י המחבר עם הקדמה‬.‫עם פנים השלחן ערוך‬
‫ארוכה ממנו בה הוא כותב גם על קורותיו [החלק השני הקטן יותר נדפס‬
.]‫לאחר פטירתו‬
‫ השער מנותק עם קרעים ללא חסרון‬.‫כריכה פגומה ללא החלק הקדמי‬
.‫ דפי הספר במצב טוב‬.‫ כתמי זמן‬.‫בטקסט‬
$500-400 ‫ הערכה‬$200 ‫פתיחה‬
227 Kreisi U’Pleisi. Rabbi Yonatan
Eibshitz. Altona, 1763. First Edition
Kreisi U’Pleisi [section 1], chiddushim and pilpulim
on Shulchan Aruch Yoreh Deah, by Rabbi Yonasan
Eibshitz. Altona, [1763]. First edition.
[3] 34 [should say: 35] 165 leaves. 29.5 cm.
With the text of the Shulchan Aruch. First edition, printed
by the author with a lengthy introduction in which he
writes his biography. [The second, smaller, section was
printed after his death.]
Blemished binding without the front cover. The title page is
detached and torn – without loss of text. Aging stains. The
leaves of the book are in fine condition.
O/b price $200
$400-500
.1802 ‫ תקס"ב‬,‫ שאלוניקי‬.‫ רש"י‬.‫ הפרדס‬230
‫מהדורה ראשונה‬
‫ על‬,‫ פסקי הלכות ופירוש ברכות מאת רבי שלמה יצחקי – רש"י‬.‫ספר הפרדס‬
.‫ מהדורה ראשונה‬.]1802[ ‫ תקס"ב‬,‫ שאלוניקי‬.‫ידי רבי חזקיא יוסף קובו‬
‫ בספר נדפסו גם תשובות מחכמים קדמונים‬.‫ ס"מ‬30.5 ,‫] סח דף‬1[
‫ הקדמה מעניינת‬.‫ בדף א תחריט מצויר גדול של ירושלים‬.‫וראשונים אחרים‬
‫ מחכמי שלוניקי שעלה עם אביו לירושלים והיה מחכמי‬,‫של המביא לדפוס‬
‫ הוא ויצא כשד"ר לכמה מקומות ובשליחותו לקושטא הדפיס את‬,‫ירושלים‬
.481 ‫ קושטא‬,‫ יערי‬.‫ חתימות בעלים‬.‫הספר שלפנינו‬
‫ נקב בשער ללא חסרון בטקסט וקרע בשוליים‬.‫ נייר עבה‬.‫כריכה פשוטה‬
.‫טוב מאוד‬-‫ מצב טוב‬.‫ מעט כתמי זמן‬.‫הלבנים רחוק מהטקסט‬
$350-300 ‫ הערכה‬$250 ‫פתיחה‬
‫ מהדורה‬.1719 ‫ תע"ט‬,‫ יעסניץ‬.‫ נזר הקודש‬2 29
‫יחידה‬
‫ מדרש רבה עם פירוש מאת רבי יחיאל מיכל ב"ר עוזיאל‬.‫נזר הקדש‬
.‫ מהדורה יחידה‬.]1719[ ‫ תע"ט‬,‫ יעסניץ‬.‫מהלברשטט‬
.‫ ס"מ‬32 ,‫] דף‬7[ ‫] תפד‬6[
‫ המחבר‬.‫ הסכמות חשובות‬.‫חיבור חשוב וגדול על מדרש רבה ספר בראשית‬
‫ אודותיו‬,‫היה מלומדי בית המדרש של הטפסר והנגיד יששכר בערמן סג"ל‬
,‫ הנגיד סייע בהדפסת הספר‬.'‫כתב רבי מאיר להמן את הספר 'יועץ המלך‬
.‫ שמח זבולון בצאתך ויששכר באהליך‬:‫ובראש השער נדפס‬
.‫טוב מאוד‬-‫ מצב טוב‬.‫ כתמי זמן‬.‫כריכת עור עתיקה משופשפת‬
$500-400 ‫ הערכה‬$250 ‫פתיחה‬
230 HaPardes. Rashi. Salonica, 1802.
First Edition
Sefer HaPardes. Piskei Halachot and Peirush Berachot
by Rabbi Shlomo Yitzchaki – Rashi, by Rabbi Chizkiya
Yosef Kubo. Salonica, [1802]. First edition.
[1], 68 leaves, 30.5 cm. The book also includes responses
by other early Rishonim. Leaf 1 features a large illustrated
engraving of Jerusalem. Interesting introduction by the
publisher, a Salonica sage who immigrated with his father
to Jerusalem and became a Jerusalem sage. He left on a
fundraising mission to a number of locations and printed
this book while visiting Constantinople. Owner signatures.
Yaari, Constantinople 481.
Simple binding. Thick paper. Hole in the title page without
loss of text; and marginal tear – far from the text. Minimal
aging stains. Fine-very fine condition.
O/b price $250
$300-350
229 Nezer HaKodesh. Jessnitz, 1719.
Only Edition
Nezer HaKodesh. Medrash Rabba with the
commentary of Rabbi Yechiel Michel b”r Uziel of
Halberstadt. Jessnitz, [1719]. Only edition.
[6], 484 [7] leaves, 32 cm.
Large, important work on the Medrash Rabba of Genesis.
Distinguished approbations. The author studied in the Beit
Medrash of the court Jew, Issachar Berend Lehmann. Rabbi
Marcus Lehmann based his book “The Royal Resident” on
this personality. The philanthropist help finance the work;
alluded to at the top of the title page.
Rubbed, antiquated leather binding. Aging stains. Finevery fine condition.
O/b price $250
$400-500
156
,‫ אמסטרדם‬,‫] וינה‬10[ ‫ מקבץ ספרי ברית מלה‬2 32
‫ברלין‬
‫ תרכ"ה‬.‫ בדפוס שלאסבערג‬,‫ ווין‬.‫ תקונים לליל שמיני קודם המילה‬,‫*ברית יצחק‬
‫ ובספריה‬,‫ לא רשום במפעל הביבליוגרפי העברי‬.‫ מהדורה נדירה‬.'‫ עמ‬36 .1865
.‫הלאומית יש עותק חסר‬
Handleiding tot de kennis der Voorschriften ‫*ברית קדש‬
,‫ תרמ"ז‬,‫ אמשטרדם‬.omtrent de Besnijdenis, door N. N. Goudsmi
‫ שלמה שמשון‬,‫ חתימת בעלים‬.'‫] עמ‬1[ 67 ]5[ .‫ רוב הספר בהולנדית‬.1887
.‫ מצורף דפים בכתב יד‬.‫מייער מוהל דקק"א ומדינת נעדרלאנד‬
‫ הקדשת בעלים‬.‫ לו דף‬.1837 ,‫ ווין‬.'‫*סוד ה' עם שרביט הזהב ועם ספר ברית ה‬
.‫ עותקים נוספים‬2 .‫ סגולה לעצירת דם המלה‬,‫ כתב יד בעמוד האחרון‬.‫בשער‬
.‫ לט דף‬.]1896[ ‫ תרנ"ו‬,‫ ווין‬.'‫*סוד ה' עם שרביט הזהב ועם ספר ברית ה‬
.1874 ,‫ תרל"ד‬,‫ רדלהיים‬.]‫ ע"י יצחק בן אריה יוסף [בער זליגמאן‬,‫*דברי הברית‬
,‫ תו ספר‬.‫ אולי שמות תינוקות שנימולו‬,‫ בדפי הכריכה שמות בכתב יד‬.'‫ עמ‬80
.‫אליעזר סטרנדרם‬
.‫ כולל ברכות תפלות פזמונים דינים ומנהגים לחופה ומילה‬,‫*צרכי חופה ומילה‬
.‫ יתכן והעותק חסר‬.‫ מהדורה יחידה‬,'‫ לב עמ‬,‫ ח‬.]1892[ ‫ תרנ"ב‬,‫בגדאד‬
‫ סקירה על‬.]1895[ ‫ברלין‬Uebersicht… der Chebrath Mohlim . *
:‫ כרוך עם‬.‫ גרמנית‬.‫ נייר עבה‬.'‫] עמ‬3[ .‫חברת המוהלים בקהילת ברלין‬
‫ סקירה על‬.]1889[ ‫ ברלין‬.Uebersicht… der Chebrath Mohlim*
.‫ גרמנית‬.‫ נייר עבה‬.'‫] עמ‬3[ .‫חברת המוהלים בקהילת ברלין‬
.‫ כללית מצב טוב‬.‫מצבים שונים‬
$1,200-1,000 ‫ הערכה‬$800 ‫פתיחה‬
232 Collection of Books Related to
Circumcision [10], Vienna, Amsterdam,
Berlin
* Brit Yitzchak, Tikunim L’Leil Shemini before the
circumcision. Vienna, Schlossberg press. 1865. 36 pages.
Rare edition. Not listed by the Bibliography of the Hebrew
Book. The National Library has an incomplete copy.
* Brit Kodesh. Handleiding tot de kennis der Voorschriften
omtrent de Besnijdenis, door N. N. Goudsmi. Amsterdam,
1887. Most of the book is in Dutch. [5] 67 [1] page. Owner
signature. Along with some handwritten leaves.
* Sod Hashem with Sharvit HaZahav and Sefer Brit
Hashem. Vienna, 1837. 36 leaves. Owner inscription on title
page. Handwritten notes on the last page, segula for stopping
the bleeding of the circumcision. 2 additional copies.
* Sod Hashem with Sharvit HaZahav and Sefer Brit
Hashem. Vienna, [1896]. 39 leaves.
* Divrei HaBrit by Yitzchak ben Aryeh Yosef [Ber
Seligman]. Rodelheim, 1874. 80 pages. The flyleaves bear
handwritten names, perhaps the names of the babies that the
owner circumcised. Bookplate.
* Tzarchei Chupah U’Milah, prayers, hymns, laws and
customs of wedding and circumcision. Baghdad, [1892]. 8,
32 pages. Only edition. Possibly incomplete.
* Uebersicht… der Chebrath Mohlim. Berlin, [1895].
Review of the circumcisers in the Berlin community. [3]
pages. Thick paper. German. Bound with:
* Uebersicht… der Chebrath Mohlim. Berlin [1889].
Review of the circumcisers in the Berlin community. [3]
pages. Thick paper. German.
Varying conditions. Overall fine condition.
O/b price $800
157
$1,000-1,200
‫ שני עותקים‬.‫ רבי יהודה גרינוולד‬.‫ זכרון יהודה‬231
‫ פולמוס‬. ‫עם שינויים‬
.‫ שני חלקים‬.‫ שאלות ותשובות מאת רבי יהודה גרינוואלד‬.‫זכרון יהודה‬
‫ שני‬.‫ מהדורה ראשונה‬.]1928[ ‫ תרפ"ח‬,‫] – אוהעלי‬1923[ ‫בודפסט תרפ"ג‬
.‫ פולמוס‬.‫עותקים של חלק ראשון עם שינויים‬
‫ עמ' [יש‬232 ]7[ :‫ חלק שני‬.‫ עותקים‬2 ,'‫] עמ‬6[ ‫] קסח‬6[ :‫חלק ראשון‬
‫ בגין סידור אחר של‬,‫עותקים עם מספר דפים שונה בתחילת חלק שני‬
.‫ ס"מ‬31 ,]‫ההקדמות‬
‫] היה מחשובי‬1920 1849- ,‫המחבר רבי יהודה גרינוולד [תר"ט – תר"ף‬
‫ נאדי שוראן‬,‫ בוניהאד‬,‫ סובוטיש‬:‫רבני הונגריה וכיהן כרב בכמה קהילות‬
‫ נדפסה תשובה ששלח לרבי‬,‫ בחלק ראשון עמודים קנו – קנז‬.‫וסאטמאר‬
‫ בעקבות‬.'‫ בתשובה כתב נגד 'אגודת ישראל‬.‫יוסף חיים זוננפלד מירושלים‬
,‫ ראה ע"כ א' שישא‬.‫הפולמוס החליפו את התשובה הזו בתשובה אחרת‬
‫ לפנינו שתי‬.‫ עמ' מט‬,‫ תשנ"א‬,)‫ שנה ג גליון ג (יא‬,‫ צפונות‬,‫שו"ת זכרון יהודה‬
.‫ והשניה עם התשובה החדשה‬,‫ האחת עם התשובה שנגנזה‬,‫ההוצאות‬
.‫ מצב טוב – טוב מאד‬.‫שני הספרים בכריכות ישנות‬
$300-250 ‫ הערכה‬$180 ‫פתיחה‬
231 Zichron Yehuda. Rabbi
Yehuda Greenwald. Two Copies with
Variations. Polemic
Zichron Yehuda. Responsa by Rabbi Yehuda
Greenwald. Two sections. Budapest, [1923] – Ujhely,
[1928]. First edition. Two copies of the first section with
variations. Polemic.
Section one: [6] 168 [6] pages, 2 copies. Section two:
[7], 232 pages [some copies have a different number of
pages at the beginning of the second section, due to a
different arrangement of the introductions]. 31 cm.
Rabbi Yehuda Greenwald [1849-1920] was a prominent
Hungarian rabbi who served as rabbi in a number of
communities: Bonyhad, Nadi Shuran and Satmar. Pages
156-157 of the first section feature a response sent to
Rabbi Yosef Chaim Sonnenfeld of Jerusalem, in which
Rabbi Greenwald opposes the ‘Agudat Yisrael’ party.
Due to the polemic, this response was switched for
another one. Refer to A. Shisha, Shu”t Zichron Yehuda,
Zefonot, year 3, issue 3 (11), 1991, p. 49. Here are two
editions, one with the response that was recalled and the
second with its replacement.
Both books are in old bindings. Fine-very fine condition.
O/b price $180
$250-300
‫ ציור‬.1937 ‫ תרצ"ז‬,‫ בילוגריי‬.‫ שלש דמעות‬233
‫החפץ חיים‬
1838 ‫ תקצ"ח‬,‫ ווילנא‬.‫ הוי אריאל‬234
‫ מאת רבי‬,‫ מספד על רבי אריה ליב קצינלבויגן רבה של בריסק‬.‫הוי אריאל‬
.‫ מהדורה יחידה‬.1838 ‫ תקצ"ח‬,‫ ווילנא‬.‫חנוך זונדל‬
.‫ ס"מ‬17 ,'‫ עמ‬28
,‫רבי אריה ליב קצינלבויגן היה רבה של בריסק במשך כארבעים שנה‬
‫ הכותב הוא רבי חנוך זונדל שחיבר את הפירושים עץ‬.‫ונפטר ללא בנים‬
.‫יוסף וענף יוסף על מדרש רבה‬
.‫טוב‬-‫ מצב בינוני‬.‫ מספר דפים מנותקים‬.‫ נקבי עש‬.‫ללא כריכה‬
‫ מאת רבי משה קאהלענבערג‬,‫שלש דמעות שהורדו בקהילת מיץ‬
.‫ מהדורה יחידה‬.1937 ‫ תרצ"ז‬,‫ בילוגריי‬.‫[קאלנברג] ממיץ‬
‫ כריכה מודפסת בעברית‬.‫ שר בעברית ושער בצרפתית‬.‫ ס"מ‬23 ,'‫צו עמ‬
.‫ובצרפתית‬
,‫ הספדים על החפץ חיים‬,‫הספד על הרוגי מאורעות תרפ"ט בארץ ישראל‬
‫ רבי יוסף רוזין‬,‫ הרב אברהם יצחק הכהן קוק‬,‫רבי מאיר שפירא מלובלין‬
,‫ המחבר היה רבה קהל יראים במיץ‬.‫ עם ציורים של כמה מהרבנים‬.‫ועוד‬
‫ עם הסכמות‬.‫ ונוספו תולדות הרבנים‬,‫וההספדים נאמרו על ידו בקהילתו‬
‫ עם שיר ברכה‬.‫חשובות ובהם האדמו"רים מקאפיטשיניץ ומסדיגורא‬
.‫לממשלת צרפת‬
.‫ מצב טוב מאד‬.‫כריכה מקורית מודפסת בעברית ובלועזית‬
$250-220 ‫ הערכה‬$180 ‫פתיחה‬
233 Shalosh Dimot. Bilgoraj, 1937.
Picture of the Chofetz Chaim
Rabbi Aryeh Leib Katzenelboigen was the Rabbi of Brisk
for about forty years, and passed away without children.
The writer was Rabbi Chanoch Zundel who authored
the Eitz Yosef and Anaf Yosef commentaries on Medrash
Rabba.
Without a binding. Worming holes. A number of detached
leaves. Moderate-fine condition.
Three tears shed in the Metz community, by Rabbi
Moshe Kalenberg of Metz. Bilgoraj, 1937. Only edition.
96 pages, 23 cm. Hebrew and French title pages. Printed
binding in Hebrew and French.
Eulogy for the victims of the 1929 pogroms in Palestine,
eulogies for the Choftez Chaim, Rabbi Meir Shapiro
of Lublin, Rabbi Avraham Yitzchak HaKohen Kook,
Rabbi Yosef Rosen and others. With pictures of a few of
the rabbis. The author was the Rabbi of “Kehal Yeraim”
community of Metz, and he delivered these eulogies in
his community. Here he added biographies of the rabbis.
Prominent approbations including ones from the Admors
of Kopitshnitz and Sadigura. With a poem-blessing for the
French government.
Original binding printed in Hebrew and a foreign language.
Very fine condition.
O/b price $200
O/b price $180
$280-250 ‫ הערכה‬$200 ‫פתיחה‬
234 Hoy Ariel. Vilna, 1838
Hoy Ariel. Eulogy for Rabbi Aryeh Leib
Katzenelboigen, Rabbi of Brisk by Rabbi Chanoch
Zundel. Vilna, 1838. Only edition.
28 pages, 17 cm.
$250-280
$220-250
158
1953 ,‫ מאזאגאן‬.‫ אות ברית קודש‬235
?‫ בגדאד‬/‫ [ארם צובא‬.‫ זכרון לבני ישראל‬236
‫ לא ידוע‬.]‫ בערך‬30 ‫שנות ה‬
.]‫ תפילה חינוך ועוד‬,‫ טהרת המשפחה‬,‫זכרון לבני ישראל [אודות שמירת שבת‬
.]‫ בערך‬1940-1930 ?‫ בגדאד‬/‫[ארם צובא‬
.‫ ס"מ‬16.5 ,'‫מ עמ‬
.‫ לא ידוע בביבליוגרפיה‬.‫יט פרקי מוסר בעניינים שונים‬
‫ מצב טוב‬.‫ נייר דבק חום לחיבור העטיפה‬.‫עטיפה מקורית מנייר חום פשוט‬
.‫מאד‬
$250-220 ‫ הערכה‬$180 ‫פתיחה‬
236 Zichron L’Bnei Yisrael. [Aleppo/
Baghdad? C. 1930s?]. Unknown
Zichron L’Bnei Yisrael [regarding observing Shabbat,
family purity, prayer, education and more]. [Aleppo/
Baghdad? C. 1930-1940].
40 pages, 16.5 cm.
19 chapters of mussar on various subjects. Bibliographically
unknown.
Original jacket of simple, brown paper. Brown tape
connecting the book to the jacket. Very fine condition.
O/b price $180
159
$220-250
‫ בהוצאת חברת‬,‫ מאזאגאן‬.‫ תפלות ופיוטים‬,‫ סדר הברית‬.‫אות ברית קודש‬
.1953 ,‫אליהו הנביא ז"ל‬
.‫ס"מ‬14.5 ,‫] יא דף‬1[
,‫בשער נכתב שנדפס במאזאגן [מרוקו] אולם לא ידוע על דפוס עברי שם‬
‫ חוברת נדירה נרשמה במפעל הביבליוגרפי על פי‬.‫ואולי נדפס בקזבלנקה‬
.‫ אינה נמצאת בספריה הלאומית‬.‫עותק מספריית בר אילן‬
.‫ מצב טוב מאד‬.‫ מעט כתמי זמן בהירים‬.‫מעט נקבי עש‬
$280-250 ‫ הערכה‬$180 ‫פתיחה‬
235 Ot Brit Kodesh. Mazagan, 1953
Ot Brit Kodesh. Seder HaBrit. Prayers and Hymns.
Mazagan, published by Chevrat Eliyahu HaNavi z”l.
1953.
[1] 11 leaves. 14.5 cm.
The title page notes that it was printed in Mazagan
[Morocco], however there was no known Hebrew press
in the area; perhaps printed in Casablanca. Rare booklet
listed by the Bibliography of the Hebrew Book according to
a copy in the Bar Ilan Library. Not in the National Library.
Minimal worming holes. Minimal light aging stains. Very
fine condition.
O/b price $180
$250-280
]7[‫ מקבץ ספרים שנדפסו במרוקו‬237
‫ תרפ"ה‬,‫ מוגאדור‬.‫ עם הגדה של פסח‬.‫ חלק שני‬,‫ הלכות פסח‬,‫*בן מאיר‬
,‫ קזבלנקה‬.‫ קבלה מאת רבי דוד הלוי‬.‫ * המלכות‬.2994 ‫ אוצר ההגדות‬.]1925[
.‫ שער בצבעים‬.1930
‫ תש"ח‬,‫ קזבלנקה‬.‫ שאלות ותשובות מאת רבי מסעוד הכהן‬.‫*פרחי כהונה‬
‫ *מי‬.‫ ועוד‬,‫ הסכמת רבי מאיר אבו חצירא בשם אביו‬.‫ תמונת המחבר‬.]1948[
‫ תרפ"ט‬,‫ קזבלנקה‬.‫ הלכות גיטין מאת רבי רפאל אהרן מונסונייגו‬.‫השלח‬
.‫ יש עותקים עם הקדמה בצרפתית‬.]1929[
.1955 ,‫ קזבלנקה‬.‫ חיבור על התורה מאת רבי שלמה נחמיאש‬,‫*ויחכם שלמה‬
.‫תמונת המחבר‬
]3[ ‫ חוברות נדירות‬.‫ בגדאד‬238
‫ כולל ברכות תפלות פזמונים דינים ומנהגים לחופה‬,‫*צרכי חופה ומילה‬
.‫ מהדורה יחידה‬.‫ ס"מ‬18 ,'‫ מ עמ‬,‫ ח‬.]1892[ ‫ תרנ"ב‬,‫ בגדאד‬.‫ומילה‬
,'‫ ח עמ‬.]1922[ ‫ תרפ"ב‬,‫ בגדאד‬.‫*סדר התרת נדרים כמנהג עוב"י בגדאד‬
.‫ ס"מ‬16
,‫ לוח בעברית וערבית‬.]1928 ,‫ בגדאד [תרפ"ח‬,‫ לשנת תרפ"ט‬,‫*לוח עבור‬
.‫ אין בספריה הלאומית‬.‫הוספות מעניינות בכתב יד‬
.‫טוב מאוד‬-‫מצב טוב‬
‫ שער‬.1931 ‫ תרצ"א‬,‫ קזבלנקה‬.‫ שירים מאת רבי דוד בן חסין‬.‫*תהלה לדוד‬
‫ לזכר המורה ר' יעקב‬.‫ *עדות ביעקב‬.‫ שערים נוספים בגוף הספר‬,‫בצבע‬
.‫ חלק בצרפתית‬.]1953[ ‫ קזבלנקה‬.‫אדרעי‬
.‫טוב‬-‫ מצבים שונים בינוני‬.‫נקבי עש‬
$600-400 ‫ הערכה‬$300 ‫פתיחה‬
237 Collection of Works Printed in
Morocco [7]
* Tzarchei Chuppa U’Mila. Includes blessings, prayers,
hymns, laws, and customs related to marriage and
circumcision. Baghdad, [1892]. 8, 40 pages, 18 cm. Only
edition.
* Seder Hatarat Nedarim as per the customs of Baghdad.
Baghdad [1922], 8 pages, 16 cm.
* Luach Ibur. For 1929. Baghdad [1928]. Calendar
in Hebrew and Arabic, with interesting handwritten
supplements. Not in the National Library.
Fine-very fine condition.
* Ben Meir, laws of Passover, section two. With the Passover
Haggada. Mogador, [1925]. Otzar Haggadot 2994. *
HaMalchut. Kabala by Rabbi Dovid HaLevi. Casablanca,
1930. Colored title page. * Pirchei Kehuna. Responsa by
Rabbi Massoud HaKohen. Casablanca, [1948]. Portrait of
the author. Approbation of Rabbi Meir Abuchatzeir, in his
father’s name, and more. * Mei HaShiloach. Laws of Gittin
by Rabbi Refael Aharon Monsonigo. Casablanca, [1929].
Some copies have a French introduction. * VaYechkam
Shlomo. Work on the Torah by Rabbi Shlomo Nachmias.
Casablanca, 1955. Portrait of the author. *Tehila L’Dovid.
Poems by Rabbi Dovid ben Chasin. Casablanca, 1931.
Colored title page, additional title pages in the body of the
book. * Eidut B’Yaakov. In memory of teacher R’ Yaakov
Edri. Casablanca [1953], section in French.
Worming holes. Varying condition moderate-fine.
O/b price $300
O/b price $300
$500-400 ‫ הערכה‬$300 ‫פתיחה‬
238 Baghdad. Rare Booklets. [3]
$400-500
$400-600
160
‫ מהדורה‬.‫ רבי יעקב אביחצירא‬.‫ לבונה זכה‬239
‫ראשונה‬
1900 .‫ אסם לכאלק לקיום‬.‫ שמחת פורים‬2 40
‫בערך‬
.‫ פיוט נאה לפורים בלשון ערבי מהרמב"ם‬.‫ אסם לכאלק לקיום‬.‫שמחת פורים‬
.]‫ בערך‬1900 ,‫[צפון אפריקה‬
.‫ שער מעטפת אדום‬.‫ ס"מ‬16.5 ,'‫ עמ‬8
.‫פזמון ארוך בערבית באותיות עבריות ושני פזמונים בעברית‬
‫בשער המעטפת נדפס 'שמחת פורים' שם הפיוט בערבית אסם לכאלק‬
‫ במפעל הביבליוגרפיה נרשם בלי‬.‫ ושמות שני הפיוטים בעברית‬,‫לקיום‬
.‫העטיפה המודפסת‬
.‫ מצב טוב‬.‫ קרעים זעירים‬.‫כריכת מעטפת‬
$250-230 ‫ הערכה‬$150 ‫פתיחה‬
240 Simchat Purim. ‫אסם לכאלק לקיום‬.
C. 1900
161
‫ נא‬.‫ מאת רבי יעקב אביחצירא‬,‫ פלפולים על סדר פרשיות התורה‬.‫לבונה זכה‬
.‫ מהדורה ראשונה‬.]1929 ,‫ תרפ"ט‬,‫אמון [אלכסנדריה‬
.‫ ס"מ‬20 ,‫] דף‬10[ ‫] קה‬6[
,‫ תר"מ‬- ‫מהדורה ראשונה של ספרו של רבי יעקב אבוחצירא (תקס"ו‬
‫) מראשי משפחת הרבנים לבית אבו חצירא וסבו של ה'בבא‬1880 - 1805
‫ וקברו נעשה‬,‫ בדרכו לארץ ישראל‬,‫ הוא נפטר בדמנהור שבמצרים‬.'‫סאלי‬
‫ עם‬,‫ את הספר הוציא לאור נכד המחבר רבי שלום אבו חצירא‬.‫תל תלפיות‬
.‫הקדשה בכתב ידו‬
.‫ מצב טוב מאד‬.‫ מעט נקבי עש דקים‬.‫כריכה חדשה‬
$300-250 ‫ הערכה‬$180 ‫פתיחה‬
239 Levona Zaka. Rabbi Yaakov
Abuchatzeira. First Edition
Levona Zaka. Pilpulim on the order of the Parshiot by
Rabbi Yaakov Abuchatzeira. Alexanderia, 1929. First
edition.
[6] 105 [10] leaves, 20 cm.
Simchat Purim. Nice Purim hymn in Arabic by
Maimonides. [North Africa, c. 1900.]
8 pages, 16.5 cm. Red jacket title page.
Lengthy hymn in Arabic in Hebrew letters and two hymns
in Hebrew.
The Hebrew words, “Simchat Purim” printed on the jacket
title page, along with the Arabic name of the hymn and
the names of two Hebrew hymns. The Bibliography of the
Hebrew Book lists this piece without its printed jacket.
Paper jacket. Small tears. Fine condition.
The first edition of the work of Rabbi Yaakov Abuchatzeira
(1805-1880), patriarch of the Abuchatzeira family
and grandfather of the Baba Sali. He passed away in
Damanhour, Egypt, on his way to Eretz Yisrael. His grave
has become a site of pilgrimage. This work was published
by his grandson, Rabbi Shalom Abuchatzeira – and bears
his inscription.
O/b price $150
O/b price $180
$230-250
New binding. Minimal, thin worming holes. Very
.fine condition
$250-300
.‫ אוצר הספר העברי‬242
‫ ביבליוגרפיה‬.‫סט שני כרכים‬
1856 ‫ תרי"ז‬,‫ כלכתא‬.‫ אלדד הדני‬241
‫ בהוצאת המכון לביבליוגרפיה‬,‫ מאת ישעיהו וינוגרד‬,‫אוצר הספר העברי‬
.1993 – 1995 ,‫ תשנ"ד – תשנ"ה‬,‫ ירושלים‬.‫ שני כרכים‬.‫ממוחשבת‬
‫ בה רוכזו רשימת הספרים שנדפסו‬,‫סט של היצירה הביבליוגרפית הנודעת‬
‫] עד שנת תרכ"ג‬1469[ ‫באות עברית מראשית הדפוס העברי בשנת רכ"ט‬
‫ ספרים עם פרטים ביבליוגרפים רבים‬32,000 - ‫ כולל למעלה מ‬.]1863[
.‫ עם מפתחות שימושיות רבות‬.‫לכל ספר‬
.‫ מצב טוב מאד‬.‫כריכות מקוריות‬
‫ ובו מודיע מקום‬...‫ ספור מעשה חכם אחד ושמו אלדד משבט דן‬,‫אלדד הדני‬
.]1856[ ‫ תרי"ז‬,‫ כלכותא‬...‫חנות עשרת השבטים ובני משה‬
.‫ ס"מ‬15.5 ,‫ט דף‬
‫ שאחריו לא היה דפוס יהודי‬,‫הספר האחרון שהדפיס אלעזר עראקי‬
‫ כיתוב ארוך בכתב יד בדף פורזאץ‬.‫בכלכותה משך חמש עשרה שנה‬
.‫אחורי‬
.‫ מצב טוב‬.‫ כתמי זמן‬.‫ מעט נקבי עש ללא חסרון‬.‫כריכה פשוטה‬
.26 ‫ כלכתה‬,‫יערי‬
$300-250 ‫ הערכה‬$180 ‫פתיחה‬
$250-200 ‫ הערכה‬$180 ‫פתיחה‬
242Otzar HaSefer HaIvri. Two-Volume
Set. Bibliography
241 Eldad HaDani. Calcutta, 1856
Otzar HaSefer HaIvri, by Yeshayahu Vinograd,
published by the Machon L’Bibliographia
Memuchshevet. Two volumes. Jerusalem, 1993.1995
Set of this noted bibliographic creation that
contains a concentrated list of books printed in
Hebrew from the beginning of Hebrew printing in
[1469] through [1863]. Includes over 32,000 books
with much bibliographic information about each
work. Many useful indexes. Original bindings.
.Very fine condition
O/b price $180
Eldad HaDani, anecdote about a sage, Eldad from the
tribe of Dan…regarding the location of the ten tribes
and the Bnei Moshe…Calcutta, [1856].
9 leaves, 15.5 cm.
The last book printed by Elazar Iraqi; after the closure of
his press there was no Jewish printing press in Calcutta for
fifteen years. Lengthy, handwritten notation on the back
flyleaf.
Simple binding. Minimal worming holes, without loss.
Aging stains. Fine condition.
Yaari, Calcutta 26.
O/b price $180
$200-250
$250-300
162
‫הגדות של פסח ופקסמליות‬
Passover Haggadot & Facsimiles
243 Haggada shel Pesach in Hebrew
and Italian. Venice, [1716]. Illustrated
Passover Haggada in Hebrew and Italian with a
number of pictures…and illustrated letters, and with
the Zli Eish commetary, [1716].
[26] leaves, 31 cm.
163
‫ הגדה של פסח בלשון הקדש ובלשון‬243
‫ ציורים‬.]1716[ ‫ תע"ו‬,‫ ונציה‬.‫איטליאנו‬
Woodcut illustrations, with many variations and
supplements from the pictures of the Venice Haggadot that
were printed earlier. The Italian translation was printed in
punctuated Hebrew letters. Rare haggada.
Simple binding. Tape reinforcing the margins. The leaves
have been cropped close to the bottom line, affecting text.
Light tears. Moderate condition.
Yaari 81, Otzar Haggadot 131.
‫ואותיות‬...‫הגדה של פסח בלשון הקדש ובלשון איטליאנו עם כמה צורות‬
.]1716[ ‫ תע"ו‬,‫ ונציה‬.‫ ועם פירוש צלי אש‬,‫מצויירות‬
.‫ ס"מ‬31 ,‫] דף‬26[
‫ עם שינויים והוספות רבות מהגדות ונציה שנדפסו‬,‫הציורים פיתוחי עץ‬
.‫ הגדה נדירה‬.‫ התרגום האיטלקי נדפס באותיות עבריות מנוקדות‬.‫קודם‬
‫ הדפים נחתכו בצמוד‬.‫ נייר דבק לחיזוק בשולי העמודים‬.‫כריכה פשוטה‬
.‫ מצב בינוני‬.‫ קרעים קלים‬.‫לשורה התחתונה ופגמו בטקסט‬
.131 ‫ אוצר ההגדות‬,81 ‫יערי‬
O/b price $500
$1,000-800 ‫ הערכה‬$500 ‫פתיחה‬
$800-1,000
.‫ ציורים‬.]2[ ‫ הגדות לפסח של חברת הסנה‬245
?1957 ,‫תל אביב‬
‫ תקצ"א‬,‫ יוזעפוף‬.‫ הגדה של פסח‬.‫ אשל ברמה‬244
‫ מהדורה ראשונה‬.1831
‫ מבוססת‬,‫ חוברת פרסומית של חברת הביטוח הסנה‬.‫ של הסנה‬,‫הגדה לפסח‬
.‫ בדפוס אריאלי‬,‫ תל אביב‬.‫ עם ציורים ותוי נגינה‬,‫על דמיון להגדה של פסח‬
.‫ שני ויראנטים‬.]?1957[
.‫ כולל מעטפת מודפסת‬.‫ ס"מ‬17*16 ,‫ רחבו גדול מארכו‬,‫] דף‬8[
‫ עם חד גדיא‬.‫ הציורים נצבעו בדפוס בצבעים‬,‫הציורים מאת איריס שוויצר‬
.'‫מתורגם לשיר 'אבינו הזקן‬
.‫מצב מצויין‬
.‫ מאת רבי אברהם ליכטנשטיין‬,‫הגדה של פסח עם פירוש אשל ברמה‬
.‫ מהדורה ראשונה‬.]1831[ ‫[יוזעפוף] תקצ"א‬
‫ דרך לימוד‬:‫ הפירוש כולל ארבע פתחים‬.‫ נייר כחלחל‬.‫ ס"מ‬22.5 ,‫] כח דף‬1[
.176 ‫ אוצר ההגדות‬,515 ‫ יערי‬.‫ עיוני ואלוקי‬,‫ שכלי‬,‫תורני‬
.‫ בדף ב' חיזוק וקרע עם פגיעה בשלוש תיבות‬.‫ כתמי זמן‬.‫כריכה החדשה‬
.‫מצב טוב‬
,‫ זאלקווא‬.‫ דברי מוסר מאת רבי אברהם ליכטנשטיין‬.‫ אשל מגדנות‬:‫כרוך עם‬
.‫ מצב טוב – טוב מאוד‬.‫ מהדורה יחידה‬.1808 ,‫תקס"ח‬
$200-150 ‫ הערכה‬$120 ‫פתיחה‬
245 Passover Haggadot from the
Hasneh Company [2]. Illustrations.
Tel Aviv, 1957?
Passover Haggada from Hasneh. Publicity publication
from the Hasneh insurance company, formatted like a
Passover haggada, with illustrations and music notes.
Tel Aviv, Arieli press. [1957?]. Two variations.
[8] leaves, width is larger than length, 16x17 cm. Includes
a printed jacket.
Illustrations by Iris Switzer, by colored print. With a Chad
Gadya translation to the poem “Avinu HaZaken”.
Excellent condition.
O/b price $120
$150-200
$220-200 ‫ הערכה‬$150 ‫פתיחה‬
244 Eshel B’Rama. Haggada Shel
Pesach. Jozefow, 1831. First Edition
Passover Haggada with the Eshel B’Rama commentary
by Rabbi Avraham Lichtenstein. [Jozefow], 1831. First
edition.
[1], 28 leaves. 22.5 cm. Light-blue paper. Yaari 515, Otzar
Haggadot 176.
New binding. Aging stains. Leaf 2 is reinforced, with a tear
that blemishes three letters. Fine condition.
Bound with: Eshel Migdanot. Words of Mussar by Rabbi
Avraham Lichtenstein. Zolkiew, 1808. Only edition.
Fine-very fine condition.
O/b price $150
$200-220
164
.1833 ‫ תקצ"ג‬,‫ לונדון‬.‫ הגדה של פסח‬246
‫שער מצוייר‬
1866 ‫ תרכ"ו‬,‫ לונדון‬,‫ הגדה של פסח‬247
,‫ תרכ"ו‬,‫לונדון‬S.Solomon, ‫ בהוצאת‬.‫ עם תרגום אנגלי‬,‫סדר הגדה של פסח‬
.1866
]1[ ‫ בדף‬.‫ התרגום האנגלי נדפס עמוד מול עמוד‬.‫ ס"מ‬20 ,‫] דף‬3[ 26 ]1[
.‫ אלמעכטיגר גאט נון בויא דיין טעמפל שירה‬:‫בסוף נדפס‬
‫ בתוספת מדבקה שהודבקה עם הכתובת‬,1849 ‫ההגדה היא הוצאת לונדון‬
‫ הגדה נדירה שאינה רשומה‬.‫החדשה של המוציא לאור והתאריך החדש‬
.1276 ‫ אוצר ההגדות‬.‫ביערי ונרשמה באוצר ההגדות על פי עותק מאוסף פרטי‬
.‫ מצב טוב מאד‬.‫ כתמים‬.‫כריכה אנגלית מקורית‬
$300-250 ‫ הערכה‬$200 ‫פתיחה‬
247 Haggada shel Pesach. London,
1866
165
‫סדר הגדה של פסח מתורגם מלשון הקודש ללשון ענגלאטירא ע"י ר' דוד‬
.]1833[ ‫ תקצ"ג‬,‫ לונדון‬.‫ הובאה לדפוס ע"י חיים ב"כ סענדר‬,‫הלוי‬
‫ לפיוטים‬.‫ התרגום האנגלי נדפס עמוד מול עמוד‬.‫ ס"מ‬22 ,‫] דף‬6[ 34 ]1[
‫ בעותק שלפנינו בין‬.‫בסוף ההגדה נדפס תרגום אשכנזי באותיות מרובעות‬
‫ שהוא במקור שער של‬,‫השער העברי לשער האנגלי נוסף דף שער מצויר‬
‫ תקס"ו) עם מדבקה במרכז ובה‬,‫מחזור מכל השנה כמנהג פולין (לונדון‬
.729 ‫ אוצר ההגדות‬,526 ‫ יערי‬.‫נכתב הגדה וכו' ושנת ההדפסה‬
.‫טוב מאד‬-‫ מצב טוב‬.‫ כתמים‬.‫כריכה אנגלית מקורית עם פגם קל בשדרה‬
$300-250 ‫ הערכה‬$200 ‫פתיחה‬
246 Haggada Shel Pesach. London,
1833. Illustrated Title Page
Passover Haggada with English translation. Published
by S. Solomon, London, 1866.
[1], 26 [3] leaves. 20 cm. English translation on facing
pages. Leaf [1] at the end: ‫אלמעכטיגקר גאט נון בויא דיין‬
‫טעמפל שירה‬.
The Haggada was printed in London 1849, with the
addition of a sticker noting the publisher’s new address
and new date. This rare haggada is not listed by
Yaari. It is listed by Otzar Haggadot according to
a copy in a private collection. Otzar Haggadot 1276.
Original, English binding. Stains. Very fine condition.
Passover Haggada translated into English by R’ Dovid
HaLevi, published by Chaim b”ch Sender. London,
[1833].
[1] 34 [6] leaves. 22 cm. English translation on facing pages.
Ashkenazic translation in square letters to the hymns at the
end of the haggada. This copy has an additional illustrated
title page between the Hebrew and English ones. It was
originally the title page for a Machzor per the Polish
customs (London, 1806), but with a sticker at center that
bears the name of the Haggada and the year of its printing.
Yaari 526, Otzar Haggadot 729.
Original, English binding with light blemish to its spine.
Stains. Fine-very fine condition.
O/b price $200
O/b price $200
$250-300
$250-300
.1831 ‫ תקצ"א‬,‫ לונדון‬.‫ הגדה של פסח‬248
‫שער מצוייר‬
]1887[ ‫ תרמ"ז‬.‫ בומבי‬.‫ הגדה של פסח‬249
.]1887[ ‫ תרמ"ז‬,‫ בומבי‬.‫הגדה של פסח עם שרח ערבי כמנהג בגדאד‬
.‫ בשער חתימת בעלים בכתב מזרחי‬.‫ ס"מ‬21 ,'‫] ע עמ‬2[
‫ ההגדה הובאה‬.‫התרגום פסקא אחר פסקא באותיות עבריות מנוקדות‬
‫ בסוף‬.‫לדפוס ע"י יחזקאל שם טוב דוד ונדפסה ע"י ר' אהרן יעקב שמואל‬
.‫ הגדה לא מצויה‬.‫ההגדה נדפסו שני שירים לכבוד אישים ממשפחת ששון‬
.‫טוב‬-‫ מצב בינוני‬.‫ מעט נקבי עש וכתמי זמן‬.‫כריכת חצי עור ישנה מנותקת‬
.1706 ‫ אוצר ההגדות‬,1274 ‫ יערי הגדות‬.46 ‫יערי במבי‬
$400-350 ‫ הערכה‬$300 ‫פתיחה‬
‫סדר הגדה של פסח מתורגם מלשון הקודש ללשון ענגלאטירא ע"י ר' דוד‬
‫ תקצ"א‬,‫ לונדון‬Phillips ‫ בהוצאת‬.‫ הובאה לדפוס ע"י חיים ב"כ סענדר‬,‫הלוי‬
.]1831[
‫ לפיוטים‬.‫ התרגום האנגלי נדפס עמוד מול עמוד‬.‫ ס"מ‬22 ,‫] דף‬6[ 40 ]1[
‫ בעותק שלפנינו‬.‫בסוף ההגדה נדפס תרגום אשכנזי באותיות מרובעות‬
‫ שהוא במקור שער‬,‫בין השער העברי לשער האנגלי נוסף דף שער מצויר‬
‫ במרכז‬:‫ וריאנט מיוחד‬.)‫ תקס"ו‬,‫של מחזור מכל השנה כמנהג פולין (לונדון‬
‫ על המלים מחזור וכו' הודבקה מדבקה ובה נדפס הגדה של פסח‬,‫השער‬
‫ וריאנט כזה מופיע באוצר‬.)!( 5596 ‫וכו' עם שם המוציא לאור והשנה‬
.717 ‫ אוצר ההגדות‬,516 ‫ יערי‬.‫ההגדות ע"פ עותק מאוסף פרטי‬
.‫ מצב טוב‬.‫ דפים רופפים‬4 .‫ כתמים‬.‫כריכה אנגלית מקורית‬
$600-500 ‫ הערכה‬$400 ‫פתיחה‬
248 Haggada Shel Pesach. London,
1831. Illustrated Title Page
Passover Haggada with Arabic translation, as per
Baghdadi customs. Bombay, [1887].
[2], 70 pages. 21 cm. Owner signature in Oriental script on
the title page.
Interlinear translation in punctuated Hebrew letters. The
Haggada was published by Yechezkel Shem Tov Dovid and
was printed by R’ Aharon Yaakov Shmuel. Two poems in
honor of members of the Sassoon family were printed at
the end of the haggada. Uncommon Haggada.
Old, detached half-leather binding. Minimal worming
holes and aging stains. Moderate-fine condition.
Yaari, Bombay 46. Yaari Haggadot 1274. Otzar Haggadot
1706.
Passover Haggada translated into English by R’ Dovid
Halevi, published by Chaim B”Ch Sender. Phillips
publishing, London [1831].
[1], 40, [6] leaves. 22 cm. English translation on facing
pages. Ashkenazic translation in square letters to the
hymns at the end of the haggada. This copy has an
additional illustrated title page between the Hebrew
and English ones, originally the title page of a Machzor
per Polish customs (London, 1806). Unique variation:
At the center of the title page, over the words of the
Machzor, there is a sticker with the printed name of the
Haggada, the publisher’s name and the year 5596 (!).
This variant appears in Otzar Haggadot according to a
copy in a private collection. Yaari 516, Otzar Haggadot
717.
Original English binding. Stains. 4 loose leaves. Fine
condition.
O/b price $300
O/b price $400
249 Haggada shel Pesach. Bombay,
[1887]
$350-400
$500-600
166
,‫ אמשטרדם‬.‫ הגדה של פסח ארבע יסודות‬251
‫ עברית ויידיש‬,‫ מהדורות‬2 .]1783[ ‫תקמ"ג‬
‫* הגדה של פסח עם ארבע יסודות ופירושים מלוקטים מעמודי עולם‬
.‫ מהדורה ראשונה‬.]1783[ ‫ תקמ"ג‬,‫ אמשטרדם‬.‫ומגאוני זמננו‬
.‫ עם הדף האחרון שאינו נמצא בכל העותקים‬.‫ ס"מ‬22 ,‫] דף‬1[ ‫] מט‬2[
‫ בשער נדפס ציור ארבעה עמודים עם שמות העמודים‬.‫הסכמות חשובות‬
.‫ הפירושים שבספר‬.305 ‫ אוצר ההגדות‬,203 ‫יערי‬
.‫ מצב בינוני‬.‫ מעט נקבי עש‬.‫ כתמי שימוש‬.‫כריכה מקורית בלויה‬
‫ תקמ"ג‬,‫אמשטרדם‬...‫ טייטשי עז זיינין ארבע יסודות‬...‫* הגדה של פסח אויך‬
.]1783[
‫ מהדורה ראשונה ביידיש שנדפסה במקביל למהדורה‬.‫ ס"מ‬22 ,‫] נד דף‬2[
‫ בשער נדפס ציור ארבעה עמודים עם שמות‬.‫בעברית עם אותם הסכמות‬
.‫ הפירושים שבספר‬- ‫העמודים‬
.306 ‫ אוצר ההגדות‬,204 ‫יערי‬
.‫ כתמי שימוש‬.‫ קרע בדף ד' עם פגימה במס' תיבות‬.‫כריכה מקורית בלויה‬
.‫מצב טוב‬
$500-400 ‫ הערכה‬$200 ‫פתיחה‬
251 Haggada shel Pesach,
Arba Yesodot. Amsterdam, [1783].
2 Editions, Hebrew and Yiddish
* Passover Haggada with the Arba Yesodot and
commentaries compiled from sages of yesteryear and
contemporary scholars. Amsterdam, [1783]. First
edition.
[2], 49, [1] leaf. 22 cm. With the last leaf that is not in all
copies.
Important approbations. The title page features a picture of
four pillars, with names –the names of the commentaries
in the book. Yaari 203, Otzar Haggadot 305.
Original, worn binding. Usage stains. Minimal worming
holes. Moderate condition.
* Haggada shel Pesach….Arba Yesodot in Yiddish.
Amsterdam, [1783].
[2] 54 leaves. 22 cm. First edition in Yiddish printed
parallel to the Hebrew edition with the same approbations.
The title page features a picture of four pillars, with names
–the names of the commentaries in the book. Yaari 204,
Otzar Haggadot 306.
Original, worn binding. Tear in leaf 4, with blemish to a
number of letters. Usage stains. Fine condition.
O/b price $200
167
$400-500
,‫ אמשטרדם‬.‫ הגדה של פסח‬250
‫ ציורים‬.]1765[ ‫תקכ"ה‬
‫ אשר יש בהם‬...‫סדר הגדה לפסח עם דינים בלשון הקודש ובלשון אשכנז‬
‫ ועם‬,‫ עם פירוש צלי אש‬,‫תועלת לאנשים ונשים הדרים בערים ובכפרים‬
.]1765[ ‫ תקכ"ה‬,‫ אמשטרדם‬.‫ציורים נאים פיתוחי חותם‬
.‫ ס"מ‬22 ,‫] לב דף‬1[
‫ הרבה ציורים גדולים תחריטי עץ עם‬.‫התרגום האשכנזי בעברי טייטש‬
‫ אוצר‬,155 ‫ יערי‬.‫ הגדה נדירה‬.‫ והרבה אינציאליים‬,‫הסברים בעברי טייטש‬
.244 ‫ההגדות‬
.‫ מצב טוב‬.‫ מס' דפים רופפים‬.‫ כתמים‬.‫כריכה ישנה‬
$1,000-800 ‫ הערכה‬$500 ‫פתיחה‬
250 Haggada shel Pesach.
Amsterdam, [1765]. Illustrations
Seder Haggada L’Pesach with laws in Hebrew and
Ashkenazic….beneficial for men and women living in cities
and villages, with the Zli Eish commentary, and with nice
illustrations. Amsterdam, [1765].
[1], 32 leaves. 22 cm.
Ashkenazic translation in Ivri-Teitsch. Many large woodcut
engravings with captions in Ivri-Teitsch, and many initial
letters. Rare haggada. Yaari 155, Otzar Haggadot 244.
Old binding. Stains. A number of loose leaves. Fine
condition.
O/b price $500
$800-1,000
252 Collection of Passover Haggadot.
[7]
* Seder Haggada shel Pesach, with English translation
and illustrations. London, 1887. 39 leaves, [1], 41-49
pages, [8] picture plates, 20.5 cm. Rare Haggada. Yaari
1285, Otzar Haggadot 1716 according to a copy in a
private collection.
* Seder Haggada shel Pesach, with English translation
and illustrations. London, 1891. 39 leaves [1] 41-49
pages. 20.5 cm. Rare Haggada. Otzar Haggadot 1847,
according to a copy in a private collection.
* Seder Haggada shel Pesach, with English translation.
London, 1872. 39 leaves [40]- 49 pages, 21 cm. Similar
to Otzar Haggadot 1394 – with the addition of pictures.
* Seder Haggada shel Pesach, with English translation.
London, 1849. [1] 26 [3] leaves, 2 cm. English
translation on facing pages. Printed on leaf [1] at the
conclusion: ‫אלמעכטיגר גאון נון בויא דיין טעמפל שירה‬. Otzar
Haggadot 928.
*Haggada shel Pesach with punctuated Arabic
translation as per the Baghdad and Indian customs.
Jerusalem, [1904]. [1] 35 leaves, and a printed jacket
with a picture of Jerusalem. The Arabic translation is
printed in Hebrew letters with English translation.
Yaari, 1655; Otzar Haggadot, 2261 [listed without the
jacket].
* Haggada L’Chag HaPesach with the Biur Yitzchak
by [Rabbi] Yitzchak HaLevi. Brunn, 1790 [!]. Only
edition. 56 leaves, 21 cm. Yaari 223, Otzar Haggadot
338. Bound with: Sefer Pri Eitz, by the author’s son.
Brunn, 1790. Missing two leaves at the end of Pri Eitz.
* Seder Haggada shel Pesach with “Ashkenazic”,
published by R’ Shlomo Zalman London. Amsterdam,
1733. Yaari 106, Otzar Haggadot 171. Missing leaves
18-19.
]7[ ‫ מקבץ הגדות של פסח‬252
5647 ,1887 ,‫ לונדון‬.‫ עם תרגום אנגלי ועם ציורים‬,‫*סדר הגדה של פסח‬
‫ הגדה‬.‫ ס"מ‬20.5 ,‫] לוחות תמונות‬8[ ,'‫ עמ‬49-41 ]1[ ,‫ דף‬39 .]‫[תרמ"ז‬
.‫ ע"פ עותק מאוסף פרטי‬1716 ‫ אוצר ההגדות‬,1285 ‫ יערי‬.‫נדירה‬
5651 ,1891 ,‫ לונדון‬.‫ עם תרגום אנגלי ועם ציורים‬,‫*סדר הגדה של פסח‬
‫ אוצר ההגדות‬.‫ הגדה נדירה‬.‫ ס"מ‬20.5 ,'‫ עמ‬49-41 ]1[ ,‫ דף‬39 .]‫[תרנ"א‬
.‫ ע"פ עותק מאוסף פרטי‬1847
39 .]‫ [תרל"ב‬5632 ,1872 ,‫ לונדון‬.‫ עם תרגום אנגלי‬,‫*סדר הגדה של פסח‬
1394 ‫ הגדה דומה נרשמה באוצר ההגדות‬.‫ ס"מ‬21 ,'‫ עמ‬49 - ]40[ ,‫דף‬
.‫בתוספת תמונות‬
]1[ .]‫ [תר"ט‬5609 ,1849 ,‫ לונדון‬.‫ עם תרגום אנגלי‬,‫* סדר הגדה של פסח‬
‫] בסוף‬1[ ‫ בדף‬.‫ התרגום האנגלי נדפס עמוד מול עמוד‬.‫ ס"מ‬20 ,‫] דף‬3[ 26
.928 ‫ אוצר ההגדות‬.‫ אלמעכטיגר גאט נון בויא דיין טעמפל שירה‬:‫נדפס‬
,‫ ירושלם‬.‫* הגדה של פסח לשון ושרח ערבי מנוקד כמנהג בגדאד וערי הודו‬
‫ התרגום‬.‫ ועטיפה מודפסת עם ציור ירושלים‬,‫] לה דף‬1[ .]1904[ ‫תרס"ד‬
‫ אוצר ההגדות‬,1655 ‫‬יערי‬.‫הערבי נדפס באותיות עבריות ועם תרגום אנגלי‬
.]‫ [נרשם בלי העטיפה‬2261
]![ ‫ תקמ"ט‬,‫ ברונא‬.‫‬* הגדה לחג הפסח עם באור יצחק מ[רבי] יצחק הלוי‬
‫ כרוך‬.338 ‫ אוצר ההגדות‬,223 ‫ יערי‬.‫ ס"מ‬21 ,‫ נו דף‬.‫ מהדורה יחידה‬.1790
‫ דפים‬2 ‫ חסר‬.1790 ]![ ‫ תקמ"ט‬,‫ ברונא‬.‫ מאת בן המחבר‬,‫ ספר פרי עץ‬:‫עם‬
.‫בסוף ספר פרי עץ‬
.‫ הביא לדפוס ר' שלמה זלמן לונדון‬,‫* סדר הגדה של פסח עם לשון אשכנז‬
.‫יט‬-‫ חסר דפים יח‬.171 ‫ אוצר ההגדות‬,106 ‫ יערי‬.]1733[ ‫ תצ"ג‬,‫אמשטרדם‬
.‫טוב‬-‫מצבים משתנים בינוני‬
$500-400 ‫ הערכה‬$350 ‫פתיחה‬
.Moderate-fine condition
O/b price $350
$400-500
168
‫‪ 254‬מקבץ הגדות של פסח [‪]7‬‬
‫‪ 253‬מא כבר אלכבירה ערוסייה מחויתייה‪.‬‬
‫לא ידוע‬
‫מא כבר אלכבירה ערוסייה מחויתייה‪ .‬קיצור הגדה של פסח בערבית‪ .‬שרח‬
‫הרב אברהם בכמוהר"ר משה הלוי נר"ו‪[ .‬ירושלים‪ ,‬שנות ה‪]?50-‬‬
‫[‪ ]2‬דף‪ 21 ,‬ס"מ‪ .‬ערבית באותיות עבריות‪.‬‬
‫קיצור ההגדה בערבית‪ ,‬על סמך תרגומו של רבי סעדיה גאון למקרא‪ .‬ידוע‬
‫שנדפס בתוך הגדה של פסח נוסח תימן שנדפסה בירושלים בשנת תש"ך‬
‫בערך‪ ,‬ראה אוצר ההגדות ‪ ,4652‬אולם לפנינו החיבור שנדפס בפני עצמו‪,‬‬
‫עם שער‪ .‬לא ידוע בבביליוגרפיה‪.‬‬
‫שוקם בשוליים‪ .‬מצב טוב מאד‪‬.‬‬
‫פתיחה ‪ $150‬הערכה ‪$250-200‬‬
‫‪253 ‘Ma Kvar Alkabira Arusia‬‬
‫‪Machwitia’. Unknown‬‬
‫‪‘Ma Kvar Alkabira Arusia Machwitia’. Short version‬‬
‫‪of the Passover Haggada in Arabic. Rav Avraham Ben‬‬
‫]?‪Moshe Ha’Levi. [Jerusalem, 50’s‬‬
‫‪[2] pg. 21 cm. Arabic in Hebrew letters.‬‬
‫‪Short version in Arabic, based on Rav Saadia Gaon’s‬‬
‫‪translation to the Mikra. Printed in a Yemenite Haggada‬‬
‫‪which was printed in Jerusalem, around 1940, although this‬‬
‫‪one was printed by itself, with a title page. Bibliographically‬‬
‫‪unknown.‬‬
‫‪Restored margins. Very fine condition.‬‬
‫‪$200-250‬‬
‫‪ .1‬ההגדה של פסח‪ .‬הנובר תרכ”א [‪ 32 .]1861‬עמוד‪ 20.5 .‬ס”מ‪ .‬עברית‪.‬‬
‫בתחתית העמודים ביאור באידיש דייטש‪ .‬אותיות צו”ר‪ .‬לא כרוך‪ .‬מצב טוב‪.‬‬
‫יערי ‪ ;827‬אוצר ההגדות ‪.1118‬‬
‫‪ .2‬הגדה של פסח‪ .‬וינה ‪ 72 .1936‬עמוד‪ 24 .‬ס”מ‪ .‬ציורים על עמודים שלמים‪.‬‬
‫חתומים ע”י הצייר ‪ .BLOCH ISTVAN‬עברית‪ .‬כריכה מקורית משומשת‬
‫מעט‪ .‬בטור שמאלי תרגום לגרמנית‪ .‬יערי ‪ ;2222‬אוצר ההגדות ‪.3568‬‬
‫‪ .3‬הגדה ללילי פסח‪ .‬אמשטרדם תרס”ו [‪ .]1906‬עברית עם תרגום‬
‫להולנדית‪ .‬צירים מהגדות עתיקות‪ 67 .‬עמוד‪ .‬משמאל נוסף שער לקונטרס‬
‫בן ‪ 13‬עמוד ובו הסברים בהולנדית לשירים “כי לא נאה‪ .‬אדיר הוא‪ .‬אחד מי‬
‫יודע‪ .‬חד גדיא”‪ .‬כריכה מקורית מרשימה‪ .‬יערי ‪ .1701‬אוצר ההגדות ‪.2327‬‬
‫‪ .4‬סדר ההגדה לליל שמורים‪ .‬רעדלהיים תרי”ג [‪ .]1853‬עמוד עברי מול‬
‫עמוד בגרמנית‪ .‬התרגום לפי ר’ וולף היידנהיים‪ 79 .‬עמוד‪ 19 .‬ס”מ‪ .‬כריכה‬
‫רופפת‪ .‬מצב טוב‪ .‬לא רשומה אצל יערי‪ .‬אוצר ההגדות ‪ .987‬וינר א‪.22 .‬‬
‫‪ .5‬סדר הגדה של פסח‪ .‬עם עשרה פירושים‪ .‬ווילנא תר”מ [‪76 ,4 .]1879‬‬
‫עמוד‪ 22 .‬ס”מ‪ .‬שני שערים‪ .‬מצב טוב‪ .‬כריכה מקורית פשוטה‪ .‬יערי ‪.1163‬‬
‫אוצר ההגדות ‪.1539‬‬
‫‪ .6‬הגדה של פסח‪ .‬פקסימיליה של אחת ההגדות הראשונות שנדפסו‪.‬‬
‫שונצינו רמ”ו [‪ .]1486‬אינקונבולה‪[ .‬יערי ‪ .2‬אוצר ההגדות ‪ .]3‬הכל בעברית‬
‫עם ניקוד האותיות‪ .‬באמצע ההגדה ציור של מצה עגולה‪ .‬זהו הציור‬
‫הראשון הקדום ביותר בהגדות של פסח‪ .‬וכן ציור ראשון של מצה עגולה‪.‬‬
‫[‪ ]8‬דף‪ 32:21 .‬ס”מ‪ .‬מצב טוב מאד‪ .‬כריכת קרטון צבעונית מקורית נייר‬
‫משובח‪ .‬פקסימיליה בת ‪ 400‬אכסמפלרים שנדפסה בברלין בשנת תרפ”ג‬
‫[‪ .]1923‬בסוף ההגדה מדבקה גדולה בגרמנית בה כתובים בגרמנית שמות‬
‫המשתתפים בפסמיל זה‪ .‬יערי ‪ .1953‬אוצר ההגדות ‪.2889‬‬
‫‪ .7‬הגדה של פסח‪ .‬מצוירת ע”י י‪ .‬ליברמן‪ .‬ברלין תרפ”ה [‪ 48 .]1925‬עמוד‪.‬‬
‫‪ 32‬ס”מ‪ .‬כריכה מקורית סימני עש‪ .‬נייר עבה‪ .‬כל העמודים מקושטים‬
‫ומצויירים ע”י הנ”ל‪ .‬זו המהדורה העברית‪ .‬יערי ‪ .1999‬אוצר ההגדות ‪.2961‬‬
‫פתיחה ‪ $300‬הערכה ‪$600-400‬‬
‫‪254 Collection of Passover Hagadas‬‬
‫]‪[7‬‬
‫‪See Hebrew catalogue description for information about‬‬
‫‪this lot.‬‬
‫‪$400-600‬‬
‫‪O/b price $300‬‬
‫‪O/b price $150‬‬
‫‪169‬‬
255 Haggada shel Pesach. Loeb Blum.
Marseilles [1941] Rare
]1941[ ‫ מרסי‬.‫ ליאון בלום‬.‫ הגדה של פסח‬2 55
‫נדיר‬
Passover Haggada with French translation, La
Haggadah de Pessach, by Loeb Blum. Marseilles,
[1941].
67 pages, 24 cm. Reproduction of the Haggada from 1937.
French translation on facing columns.
Rare haggada. Not in Yaari. Ben Menachem 74, Otzar
Haggadot 3854, according to a copy in the Florsheim
library.
Printed jacket, slightly stained. Tape reinforcements in a
number of leaves. Fine condition.
‫ ע"י‬,La Haggadah de Pessach ,‫הגדה של פסח עם תרגום צרפתי‬
.]1941[ ‫ מרסי‬.Loeb Blum
‫ התרגום הצרפתי‬.1937 ‫ רפרודוקציה של ההגדה משנת‬.‫ ס"מ‬24 ,'‫ עמ‬67
.‫עמודה מול עמודה‬
,3854 ‫ אוצר ההגדות‬,74 ‫מנחם ב‬-‫ בן‬.‫ אינה מופיעה ביערי‬.‫הגדה נדירה‬
.‫על פי עותק מספריית פלורסהיים‬
‫ מצב‬.‫ נייר דבק לחיזוק בשולי כמה דפים‬.‫מעטפת מודפסת מוכתמת מעט‬
.‫טוב‬
O/b price $200
$500-400 ‫ הערכה‬$200 ‫פתיחה‬
$400-500
170
256 Leipzig Machzor – Magnificent
Facsimile
Leipzig Machzor, magnificent facsimile. VADOS
[1964?], with a volume of translation and elucidations
by Elya Katz, in Hebrew, English and German.
Quality facsimile of the Leipzig machzor, a colorilluminated manuscript from the 14th century.
Original binding, slightly worn. Very fine condition.
O/b price $500
$800-700 ‫ הערכה‬$500 ‫פתיחה‬
68 colored facsimiles, the leaf measures 51.5x40 cm.
Volume of elucidations: 112, 30 pages, 34 cm.
171
‫ מחזור לייפציג – פקסימיליה מפוארת‬256
‫?] עם כרך תרגום‬VADOS 1964 ] .‫ פקסימיליה מפוארת‬,‫מחזור ליפסיא‬
.‫ אנגלית וגרמנית‬,‫ בעברית‬,‫וביאורים מאת אלי' כ"ץ‬
.‫ ס"מ‬51.5X40 ,‫ גודל הדף‬,‫ פקסימיליות צבעוניות‬68
.‫ ס"מ‬34 ,'‫ ל עמ‬,112 :‫כרך הביאורים‬
‫ שהוא כתב יד מאויר בצבעים‬,‫פקסימיליה איכותית של מחזור לייפציג‬
.14-‫מהמאה ה‬
.‫ מצב טוב מאד‬.‫ מעט משופשפת‬,‫כריכה מקורית‬
$700-800
257 Birds’ Head Haggadah [2].
Magnificent Facsimile. Tarshish
Publishing. 1965
Birds’ Head Haggadah, written and illustrated in
13th century Germany. Magnificent facsimile, with
a volume of introductions and research articles.
Numbered copy. Tarshish publishing, Jerusalem.
Printed in Vienna 1965.
2 volumes. 28 cm.
.‫ פקסימיליה מפוארת‬.‫ הגדת ראשי הצפורים‬257
1965 ,‫תרשיש‬
The Birds’ Head Haggadah is the earliest illuminated
haggadah preserved in its entirety. It includes Biblical
and midrashic illustrations, text illustrations and
customs, and pictures of the future redemption. The
Haggadah’s name is taken from the illustrated human
figures which have long-beaked birds’ heads. There
is no definitive explanation for the use of the birds’
heads, though it is apparently connected to the Biblical
prohibition against making an idol or picture.
Magnificent facsimile printed under the guidance of
M. Spitzer of Tarshish publishing. Number 373 of 600
copies. Deluxe format. Two volumes within an original
cardboard slipcase. Excellent condition.
‫ פקסימיליה‬.13 ‫ נכתבה וצוירה בגרמניה במאה ה‬,‫הגדת ראשי הצפורים‬
‫ הוצאת‬.‫ עותק ממוספר‬.‫ עם כרך הקדמה ומאמרים מחקריים‬,‫מפוארת‬
.1965 ,‫ נדפס בוינה‬.‫תרשיש ירושלים‬
.‫ ס"מ‬28 ,‫ כרכים‬2
‫ היא ספר ההגדה המאוירת הקדומה ביותר ששרדה‬,‫הגדת ראשי הציפורים‬
‫ איורי טקסט ומנהגים‬,‫ ההגדה כוללת ציורי תנ"ך ומדרשים‬.‫בשלמותה‬
‫ השם 'הגדת ראשי הצפורים' נובע מדמויות האדם‬.‫וציורי הגאולה העתידה‬
‫ הסבר מובהק‬.‫ שראשיהן ראשי ציפורים בעלי מקור גדול‬,‫המצוירות בה‬
.‫ אך כנראה שמקור הדבר הוא בחשש של עשיית פסל ותמונה‬,‫לכך לא ידוע‬
‫פקסימיליה מפוארת במיוחד שנדפסה בהדרכת אמן ההדפסה מיכאל‬
.‫שפיצר – הוצאת תרשיש‬
‫ שני הכרכים בתוך‬.‫ פורמט מהודר‬.‫ שנדפסו‬600 ‫ מתוך‬373 ‫עותק ממוספר‬
.‫ מצב מצוין‬.‫קופסאות קרטון מקוריות‬
O/b price $250
$600-400 ‫ הערכה‬$250 ‫פתיחה‬
$400-600
172
‫תהלים וספרי תפילה‬
Prayer Books & Tehilim
258 Tehilim with the Commentary of
the Radak. Amsterdam, [1765]
173
‫ תקכ"ה‬,‫ אמשטרדם‬.‫ תהלים עם פירוש רד"ק‬258
]1765[
Psalms with the commentary of Rabbi Dovid Kimchi.
Amsterdam, [1765]. [3], 72 leaves, 24 cm.
Nice, proofread edition of the Tehilim with the commentary
of the Radak. The last leaves feature kabalistic prayers.
Prayers for women after birth, pidyon nefesh and more.
New binding. Minimal worming holes. Aging stains. Fine
condition.
.]1765[ ‫ תקכ"ה‬,‫ אמשטרדם‬.‫תהלים עם פירוש אבי הפשטנים רבי דוד קמחי‬
.‫ ס"מ‬24 ,‫[ עב דף‬3[
‫ בדפים האחרונים‬.‫מהדורה יפה ומוגהת של תהלים עם פירוש הרד"ק‬
.‫ פדיון נפש ועוד‬,‫ תפלה ליולדת‬.‫נדפסו תפלות ע"פ קבלה‬
.‫ מצב טוב‬.‫ כתמי זמן‬.‫ מעט נקבי עש‬.‫כריכה חדשה‬
O/b price $200
$400-300 ‫ הערכה‬$200 ‫פתיחה‬
$300-400
]6[ ‫ מקבץ ספרי תהלים‬259
.]1898[ ‫ תרנ"ח‬,‫ בדפוס אדלף הלצהוזן‬,‫ וינה‬.‫*ספר תהלים בתרגום ערבי‬
.‫ מצב טוב מאוד‬.‫ כריכה חדשה‬.‫ ס"מ‬18 ,'‫] קמו עמ‬2[
.1861 ,‫ לייפציג‬.Liber Psalmorum Hebraicus .‫*ספר תהלים‬
‫ הקדמה מאת פראנץ דליטצש והקדמת‬.‫ ס"מ‬16.5 ,'‫] עמ‬XIV, [1] 133, [3
‫ בדף האחרון‬.‬‫ שתיהן בלטינית‬.‫העורך יצחק זליגמאן בער הטעמים והניקוד‬
.‫ מצב טוב‬.‫‬כתמי זמן‬.‫נדפס רשימת ספרים למכירה אצל המולי"ם‬
,‫ לונדון‬.‫ תהלים בפרסית – יהודית‬.‫ יא כתאב מזאמיר יעני זבורי דוד‬,‫*תהלים‬
.‫ מצב טוב מאוד‬.‫ ס"מ‬17 ,'‫] רעט עמ‬1[ .1899 ]![ ‫תרנ"ה‬
11.5 ,‫ קכ דף‬.]1733[ ‫ תצ"ג‬.‫ דפוס שלמה פרופס‬,‫ אמשטרדם‬.‫*ספר תהלים‬
.‫ דפים בשמוש תהלים‬5 ‫ חסר‬.‫ס"מ‬
226 ]1[ .]1841[ ‫ תר"א‬,‫ הנובר‬.‫ מדויק היטב ע"י שלמה בלאך‬,‫*ספר תהלים‬
‫ דף‬.‫ ציור דוד המלך מנגן בכנור‬,‫ בשער‬.‫ ס"מ‬9*11 ‫ רחבו גדול מארכו‬,'‫עמ‬
.‫ מצב טוב‬.‫אחרון חסר בחלקו‬
‫ עם שער נוסף‬.]1738[ ‫ תקצ"ח‬,‫ ליוורנו‬.‫*סדר תהלים מתורגם איטלקית‬
.‫ עם הקדמה באיטלקית‬.‫ התרגום האיטלקי עמוד מול עמוד‬.‫באיטלקית‬
‫ העותק שלפני חסר בסוף‬.‫בסוף התהלים פירוש מלים קשות באיטלקית‬
.‫ מצב טוב‬.366 ‫[בחלק האיטלקי] ומסתיים העמוד‬
$1,200-800 ‫ הערכה‬$500 ‫פתיחה‬
‫ כפר חב"ד‬,‫] ירושלים‬2[ ‫ ספרי תהלים נדירים‬260
.‫ בדפוס והוצאת האחים לוין אפשטיין ושות' בע"מ‬,‫ ירושלים‬.‫*ספר תהלים‬
.]?1940-1950[
‫ ציור של ליליאן בדף לפני‬.‫*ס"מ‬12.5 ,‫ רחבו גדול מארכו‬,'‫ עמ‬158 ]5[
.‫השער‬
.]1973[ ‫ תשל"ג‬,‫ כפר חב"ד‬.‫*ספר תהלים אהל יוסף יצחק‬
‫ שנת השבעים לכ"ק אדמו"ר‬,‫ הוצאה שלש עשרה‬.‫ ס"מ‬12 ,'‫ עמ‬224
.‫שליט"א‬
.‫הספרים במצב טוב מאד ואינם בספריה הלאומית‬
259 Collection of Books of Psalms [6]
* Sefer Tehilim. Jerusalem, printed and published by
the Levin Epstein brothers and partners [1940-1950?].
[5] 158 pages, width is larger than length, 12.5 cm.
Frontispiece illustration by Lilien.
* Sefer Tehilim Ohel Yosef Yitzchak. Kefar Chabad,
[1973].
224 pages, 12 cm. Thirteenth edition, 70th year of the
Admor shlit”a. The books are in very fine condition and not
in the National Library.
* Psalms in Arabic translation. Vienna, Adolf Holtzhausen
press, [1898]. [2] 146 pages, 18 cm. New binding. Very fine
condition.
* Liber Psalmorum Hebraicus. Leipzig, 1861.
133 [1], XIV, [3] pages. 16.5 cm. Prefaces by Franz
Delitzsch and the editor, Isaac Seligman Baer. Both in
Latin. The last leaf features a list of books for sale by the
publisher. Aging stains. Fine condition.
* Psalms in Judeo-Persian. London, 1899. [1], 279 pages,
17 cm. Very fine condition.
* Book of Psalms, Amsterdam, Solomon Proops press.
[1733]. 120 leaves, 11.5 cm. Missing five leaves.
* Sefer Tehilim, very precise, by Shlomo Bloch. Hanover,
[1841]. [1], 226 pages. Width is larger than length. 11x9
cm. The title page features an illustration of King David and
his harp. The last leaf is partially missing. Fine condition.
* Psalms translated into Italian. Leghorn, [1738]. With an
additional Italian title page. Italian translation on facing
pages. Italian introduction. Italian explanation of difficult
words at the conclusion. This copy is missing a leaf at the
end [in the Italian part] and concludes on page 366. Fine
condition.
O/b price $200
O/b price $500
$350-300 ‫ הערכה‬$200 ‫פתיחה‬
260 Rare Books of Psalms [2].
Jerusalem, Kefar Chabad
$300-350
$800-1,200
174
.‫ לא ידוע‬.]1823[ ‫ תקפ"ג‬,‫ ליוורנו‬.‫ רנה ותפלה‬262
]1711[ ‫ תקע"א‬,‫ פיסא‬.‫ עם תפילות מהחיד"א‬,‫תהלים‬
‫ תקפ"ג‬,‫ בדפוס נחמן סעדון‬,‫ ליוורנו‬.‫ סדור כמנהג ספרדים‬.‫*רנה ותפלה‬
.‫ לא ידוע בביבליוגרפיה‬.]1823[
‫ עם תוספת‬...‫ סדור כסדר וכמנהג קהלות קדושות ספרדים‬.‫ ס"מ‬18 ,‫צו דף‬
...‫נוסח פתיחת אליהו הנביא זיע"א ותפלה על הפרנסה וחדושים אחרים‬
‫ במפעל הביבליוגרפיה נרשם סדור דומה‬.‫אינו נמצא בספריה הלאומית‬
‫ אולם בו התפלות‬,‫ע"פ עותק מספרית בית הכנסת האיטלקי בירושלים‬
.‫בנוסח איטלאייני‬
.]1711[ ‫ תקע"א‬,‫ פיסא‬.‫ עם תפילות מהחיד"א‬,‫*תהלים‬
,‫ התהלים נדפס שנים אחדות לאחר פטירת החיד"א‬.‫ ס"מ‬18 ,‫] דף‬1[ ‫עו‬
...‫ תפלות יקרות ממארי חיד"א זצוק"ל נטל עשר עטרות‬:‫ובשער נכתב‬
.‫ כריכה מוזהבת פגומה‬.‫ עם תוספת דפים חלקים‬,‫שני הספרים כרוכים יחד‬
.‫ מצב טוב – טוב מאד‬.‫מעט כתמי זמן בספרים‬
$500-400 ‫ הערכה‬$250 ‫פתיחה‬
262 Rena V’Tefila. Leghorn, [1823].
Unknown
175
,‫ וינה‬.‫ תקון ליל שבועות וליל הושענא רבא‬261
]1794[ ‫תקנ”ד‬
‫ סדר אמירת התקון לפי הנוסח והסדר‬.‫תקון ליל שבועות וליל הושענא רבה‬
.‫ עם הוספות וספר תהלים‬,’‫של רבי ישעיה הורוויץ בספרו ‘שני לוחות הברית‬
.1794 ‫ תקנ"ד‬,‫ דפוס אנטון שמיד‬,‫וינה‬
.‫ ס"מ‬17 ,‫ מו דף‬,‫קמה‬
,‫זהו ‘תקון ליל שבועות’ הראשון שנדפס בממלכה האוסטרו הונגרית בכלל‬
.‫ נדיר מאד‬.‫ובוינה בפרט‬
‫ מצב טוב‬.‫ עם שפשופים כתמי זמן‬,‫כריכת קרטון וחצי עור צבעונית‬
.‫מאד‬
Psalms, with the Prayers of the Chida. Pisa, 1711.
* Rena V’Tefila, prayer book as per the Sephardic
customs, at the press of Nachman Sa’adon. [1823].
Bibliographically unknown.
96 leaves, 18 cm. Arranged according to the customs of
the Sephardim,…with the Petichat Eliyahu HaNavi and a
prayer for livelihood and more…
Not in the National Library. The Bibliography of the
Hebrew Book lists a similar prayer book according to a
copy in the library of the Italian Synagogue of Jerusalem –
but with prayers according to the Italian rites.
* Psalms, with Prayers of the Chida. Pisa, 1711.
76 [1] leaves, 18 cm. The Psalms was printed a few years
after the death of the Chida.
The two books are bound together, with the addition of
some blank leaves. Gilt, blemished binding. Minimal aging
stains in the books. Fine-very fine condition.
$400-350 ‫ הערכה‬$300 ‫פתיחה‬
O/b price $250
O/b price $300
$400-500
261 Tikun Shavout and Hoshana
Raba. Vienna, 1794
Tikun Shavout and Hoshana Raba. Rabbi Yishaya
Horowitz’s version brought in ‘Shnei Luchot Ha’brit’,
with additions and the book of Psalms. Vienna, Anton
Schmid print, 1794.
145, 46 pg. 17 cm.
This is the first Shavuot night Tikun that was printed in
the Austro-Hungarian kingdom. Very rare.
Cardboard and half leather binding. Colorful. Rubbed.
Aging stains.
Very fine condition.
$350-400
‫‪ 263‬הסידור הראשון שנדפסה באמריקה‪ .‬סדר התפלות‪ .‬ניו יורק‪ ,‬תקפ"ו ‪1826‬‬
‫סדר התפלות כמנהג ספרדים‪ .‬ניו יורק‪ ,‬תקפ"ו ‪ .1826‬הסידור הראשון שנדפס באמריקה‪.‬‬
‫[‪ ,]5‬רלד‪ 8 ,234 ,‬עמ'‪ 20.5 ,‬ס"מ‪.‬‬
‫הסדור תוקן והוגה ע"י ר' אליעזר במוהר"ר שמואל‬לזרוס‪ ,‬ותורגם לאנגלית ונדפס ע"י שלמה הירש ג'קסון מלונדון‪ ,‬המדפיס היהודי הראשון באמריקה‪ .‬התרגום‬
‫לאנגלית עמוד מול עמוד בספירת עמודים מקבילה‪ .‬עם תפלות לכבוד הנשיא וראשי השלטון בארצות הברית‪.‬‬
‫הסדור בשלמות מלאה‪ :‬קדם שער‪ ,‬שער עברי ושער אנגלי‪ ,‬וכל דפי הערות המתרגם בסוף הסידור‪ .‬במפעל הביבליוגרפיה העברי ובספריה הלאומית נרשם‬
‫ע"פ עותק לא שלם‪.‬‬
‫כריכת עור חדשה מהודרת‪ .‬כתמי זמן‪ .‬נקבי עש וקרעים משוקמים אמנותית עם פגיעה בטקסט‪ 6 .‬דפים מנותקים‪ .‬מצב בינוני‪-‬טוב‪.‬‬
‫וינוגרד‪ ,‬ניו יורק ‪ .6‬גולדמן ‪.34‬‬
‫פתיחה ‪ $5,000‬הערכה ‪$8,000-6,000‬‬
‫‪176‬‬
263 The first Prayer Book printed in America. Seder Ha’Tefilot. New-York, 1826
‘Seder Ha’Tefilot’, Sephardic custom. New-York, 1826. The first siddur printed in America. [5], 234, 8 pg. 20.5 cm.
The prayer book was corrected and proofread by Rav Eliezer Ben Rav Shmuel Lezarous. Translated into English and printed
by Shlomo Hirsch Jackson from London, the first Jewish printer in America. Including prayers in honor of the president
and the heads of the US government. Complete siddur: Title page, in Hebrew and English, and all leaves of the translator’s
comments at the end of the siddur. The Bibliography of the Hebrew Book and the National Library list the prayer book
according to an incomplete copy.
New elegant leather binding. Aging stains. Worming holes and restored tears affecting text.
6 detached pages. Moderate-fine condition.
Vinograd, New York 6. Goldman 34.
O/b price $5,000
177
$6,000-8,000
,‫ בומבי‬.‫ תפלות לראש השנה‬.‫ זכרון לטובה‬265
1899 ‫תר"ס‬
‫ ע"י‬,‫ במבי‬.‫ עם סדר תשליך‬,‫ תפלות ערבית ומנחה לראש השנה‬.‫זכרון לטובה‬
.1899 ,‫ תר"ס‬.‫יהודה דוד אשכנזי המוהל‬
‫ כולל משניות מסכת ראש השנה והוספה‬.‫ ס"מ‬13.5 ,'‫ לב עמ‬,‫ נט‬,‫] קיב‬2[
‫ כולל מאמרים מהזוהר ותפלות וכוונות על פי‬.]‫קוצ'ין‬-[ ‫של מנהג כוגין‬
.76 ‫ בומבי‬,‫ יערי‬.‫קבלה‬
‫ מס' דפים‬.‫ נקבי עש בדפים הראשונים‬.‫כריכה מקורית פשוטה מנותקת‬
.‫טוב‬-‫ מצב בינוני‬.‫מנותקים‬
1847 ,‫ וינה‬.‫ סדור כמנהג איטליה‬264
Formulario delle orazioni... ,‫סדר תפלה כפי מנהג ק"ק איטאליה יצ"ו‬
.1847 ,‫ וינה‬.secondo il rito italiano
‫ לימות החול לשבתות למועדים ולימים‬,‫ סדור לכל השנה‬.‫ ס"מ‬17 ,‫קד דף‬
.‫ מזמור למנצח בצורת מנורה‬,‫ בדף ב‬.‫נוראים‬
‫ בדף טז נפגמו מלים והושלמו בכתב‬.‫ פגימה קלה בשער‬.‫כריכת חצי עור‬
.‫ חתוך הדפים פגם בכותרות של השער ומס' דפים בודדים‬.‫יד מהתקופה‬
.‫ מצב טוב – טוב מאד‬.‫כתמי זמן‬
$300-250 ‫ הערכה‬$200 ‫פתיחה‬
$300-250 ‫ הערכה‬$200 ‫פתיחה‬
265 Zichron L’Tova. Rosh HaShana
Prayers. Bombay, 1899
264 Prayer Book According to the
Italian Customs. Vienna, 1847
Zichron L’Tova. Afternoon and evening prayers for
Rosh Hashana, with Tashlich. Bombay, by Yehuda
Dovid Ashkenazi HaMoehl. 1899.
[2] 112, 59, 32 pages, 13.5 cm. Includes Mishnayot Tractate
Rosh Hashana and the supplement of Cochin customs.
Includes excerpts from the Zohar and kabalistic prayers
and kavanot. Yaari, Bombay 76.
Original, simple detached binding. Worming holes on the
first leaves. A number of detached leaves. Moderate-fine
condition.
Prayer book according to the Italian customs,
Formulario delle orazioni…secondo il rito italiano.
Vienna, 1847.
104 leaves, 17 cm. Prayer book for the entire year, for the
weekdays, shabbatot, holidays and High Holidays. Leaf 2
features the Lamnatzeich Psalm in the form of a Menorah.
Half-leather binding. Light blemish to the title page.
Words on leaf 17 were blemished and filled in by hand. The
binder’s cropping blemished the page heading of the title
page and a number of solitary leaves. Aging stains. Finevery fine condition.
O/b price $200
O/b price $200
$250-300
$250-300
178
Gebethe der .‫ תפלות ישראל‬267
‫ מהדורה לא ידועה‬.1827 ,‫ וינה‬.Israeliten
,‫ וינה‬Gebethe der Israeliten.‬.‫תפלות ישראל עם העתקה אשכנזית‬
.‫ מהדורה לא ידועה בביבליוגרפיה‬.‫ שני חלקים‬.1827
.‫ ס"מ‬18.5 ,'‫ עמ‬II ,268 :'‫ עמ‬II ,306 ,‫] דף‬2[
‫ עמודה מול‬,‫ עברית עם תרגום לגרמנית‬,‫ נוסח אשכנז‬,‫סידור כמנהג פולין‬
‫ וחלק השני‬,‫ החלק הראשון כולל תפלות לימות החול ולשבת‬.‫עמודה‬
‫ בביבליוגרפיה ידוע על סידור‬.‫לראש חודש שלוש רגלים וימים נוראים‬
.‫ אין בספריה הלאומית‬.1835 ‫דומה משנת‬
.‫ פגמים בשולי דפים בודדים‬.‫שני החלקים בכריכת עור עתיקה משופשפת‬
.‫ מצב טוב‬.‫כתמי זמן‬
$300-250 ‫ הערכה‬$200 ‫פתיחה‬
267 Tefilot Yisrael. Gebethe der
Israeliten. Vienna, 1827. Unknown
Edition
Tefilot Yisrael with Ashkenazic translation. Gebethe
der Israeliten. Vienna, 1827. Two sections. This edition
is bibliographically unknown.
[2] leaves, 306, II pages: 268, II pages, 18.5 cm.
179
‫] ליוורנו‬3[‫ קבץ ספרי סליחות ותקונים‬266
‫ כפי מנהג ספרדים עם הוספת פזמונים‬,‫*סליחות לאשמורת הבקר‬
.]1799[ ‫ תקנ"ט‬,‫ ליוורנו‬.‫ומזמורים כמנהג ארגיל‬
‫ בדפים האחרונים נדפס סדר סעודת ליל ראש‬.‫ ס"מ‬15 ,‫מד [צ"ל מח] דף‬
.‫ ספר לא מצוי‬.‫השנה וסדר תשליך ע"פ קבלה‬
.‫ ס"מ‬18 ,‫ כו דף‬.]1794[ ‫ תרנ"ד‬,‫ ליוורנו‬.‫ סדר ט"ו בשבט‬.‫*פרי עץ הדר‬
.‫ ס"מ‬19 ,‫ עו דף‬.]1909[ ‫ תרס"ט‬,‫ ליוורנו‬.‫ סליחות ותקונים‬.‫*מרפא לנפש‬
.‫שער מנותק‬
.‫ כללית מצב טוב – טוב מאד‬.‫כתמי זמן‬
$400-350 ‫ הערכה‬$200 ‫פתיחה‬
266 Collection of Selichot and
Tikunim [3] Leghorn
Prayer book as per the Polish customs, Ashkenazic version,
Hebrew with German translation on facing pages. The first
section includes prayers for the weekday and Shabbos, and
the second section features prayers for Rosh Chodesh, the
three pilgrimage holidays, and the High Holidays. The
bibliographies note a similar prayer book from 1835. Not
in the National Library.
Both sections have an old, worn leather binding. Blemishes
to the margins of solitary leaves. Aging stains. Fine
condition.
* Selichot L’Ashmurot Haboker, as per the Sephardic
customs with the addition of Algerian hymns. Leghorn,
[1799].
44 [should say: 48] leaves, 15 cm. The last leaves feature
the Seder Seudat Leil Rosh Hashana and Seder Tashlich
according to kabala. Uncommon book.
* Pri Etz Hadar. Seder T”U B’Shevat. Leghorn, [1794].
26 leaves, 18 cm.
* Marpeh L’Nefesh. Selichot V’Tikunim. Leghorn
[1909]. 76 leaves, 19 cm. Detached title page.
Aging stains. Overall fine-very fine condition.
O/b price $200
O/b price $200
$250-300
$350-400
‫ נדיר‬.1857 ‫ תרי"ז‬,‫ ליוורנו‬.‫ רנה וישועה‬268
‫ חלק שני [מאת רבי שלמה זרקא ורבי יהודה צרמון] הלכות‬,‫רנה וישועה‬
,‫ ליוורנו‬.‫ כמנהג ארגיל‬,‫ לשבועות ולסוכות‬,‫פיוטים ומנהגים לשביעי של פסח‬
.‫ מהדורה ראשונה‬.]1857[ ‫תרי"ז‬
.‫ ס"מ‬18 ,‫] דף‬1[ ‫קפא‬
‫ כולל גם פרקי אבות עם פירוש‬.‫חלק מהספר בערבית באותיות עבריות‬
'‫ שני פיוטי 'אזהרות‬,‫ עשרת הדברות בערבית לרבינו סעדיה גאון‬,‫בערבית‬
.‫ החלק הראשון הוא הגדה של פסח‬.‫ ועוד פיוטים רבים‬,‫ארוכים לשבועות‬
‫ הוא נרשם‬.‫החלק השני שלפנינו נדיר ואינו מופיע בספריה הלאומית‬
.‫בתקליטור ע"פ עותק מהספריה הבריטית וממכון בן צבי‬
.‫טוב מאד‬-‫ מצב טוב‬.‫ כתמי זמן‬.‫כריכת חצי עור מקורית פגומה‬
1960 ‫ תש"ך‬,‫ ביירות‬.‫ וידוי הגדול‬269
.1960 ‫ תש"ך‬,‫ בירות‬,‫ בדפוס האחים מהדב‬.‫ודוי הגדול של יום הכפורים‬
.‫ עטיפה מודפסת‬.‫ ס"מ‬16 ,'‫ח עמ‬
‫ לעורר‬,‫וידוי ארוך הנהוג לאומרו ביום כפור בשחרית לפני קריאת התורה‬
.‫את לבבות אחינו בני ישראל בתשובה גדולה‬
.‫מזכרת נאה מקהילת בירות שהיתה ואיננה‬
.‫ נדיר‬.‫מצב טוב מאד‬
$200-150 ‫ הערכה‬$130 ‫פתיחה‬
$300-250 ‫ הערכה‬$180 ‫פתיחה‬
268 Rina V’Yeshua. Leghorn, 1857.
Rare
Rina V’Yeshua, Section two [by Rabbi Shlomo Zarkow
and Rabbi Yehuda Tzurman]; laws, liturgy and
customs for the seventh day of Passover, Shavuot, and
Sukkot. Per the Algeria customs. Leghorn, 1857. First
edition.
269 Viduy HaGadol. Beirut, 1960
181 [1] leaves, 18 cm.
Viduy HaGadol of Yom Kippur. Printed by the
Mahadav Brothers, Beirut, 1960.
Lengthy confession [viduy], traditionally recited during
the Shacharit prayer of Yom Kippur, before reading from
the Torah – to inspire the hearts of the Jewish People to
repentance.
Nice souvenir from the Beirut Jewish community that no
longer exists.
Very fine condition. Rare.
A section of the book is in Arabic with Hebrew letters.
Includes Pirkei Avot with Arabic commentary; the Ten
Commandments in Arabic from Rabbi Sa’adya Gaon;
two lengthy ‘Azharot’ hymns for Shavuot; and many other
hymns. The first section features the Passover Haggada.
This second section is rare and not in the National Library.
It is listed by the Bibliography of the Hebrew Book
according to copies in the British Library and the Ben Zvi
Institute.
Original, blemished half-leather binding. Aging stains.
Fine-very fine condition.
O/b price $130
O/b price $180
8 pages, 16 cm. Printed jacket.
$150-200
$250-300
180
‫ תקמ"ד‬,‫ אמשטרדם‬.‫ מחזור מכל השנה‬271
‫ לא ידוע בביבליוגרפיה‬.]1784[
‫ עם הדרת קודש‬,‫מחזור מכל השנה כמנהג פולין רייסן ליטא פיהם מערהרין‬
‫ ופירוש מסביר חדש מאת המדפיס‬,‫ופירוש המסביר מאת רבי יוזפא קאשמן‬
.]1784[ ‫ תקמ"ד‬,‫ אמשטרדם‬...‫המנוח הר"ר [משה] קאשמן אבי המדפיסים‬
.‫לא ידוע בביבליוגרפיה‬
.‫ ס"מ‬22.5 ,‫ קנח דף‬:‫ קנב‬,‫] יב‬2[
‫ המהדורה‬.‫ נדפס שנית‬:‫ בשער‬.‫מחזור לימים נוראים ולשלש רגלים‬
‫ וידועה מהדורה נוספת משנת‬.‫הראשונה נדפסה בשנת תקכ"ז‬
‫ בתקליטור שע"י המפעל‬.‫ אולם המהדורה שלפנינו לא נרשמה‬,‫תקס"ו‬
‫הביבליוגרפי העברי נרשם במהדורת תקס"ו שמהדורה קודמת נדפסה‬
‫ עם הסכמת‬.‫ ולא ידעו על קיומה של המהדורה שלפנינו‬,‫בשנת תקכ"ז‬
‫ בתפלת טל ובתפלת גשם‬.‫רבי שאול מאמשטרדם מהמהדורה הראשונה‬
.‫תחריטי עץ של י"ב המזלות‬
‫ מעט נקבי‬.‫ קרעים קלים וחיזוקים‬.‫ כתמי זמן‬.‫כריכת עור ישנה מהודרת‬
.‫ מצב בינוני‬.‫עש‬
$500-350 ‫ הערכה‬$200 ‫פתיחה‬
271 Machzor for the Entire Year.
Amsterdam, [1784]. Bibliographically
Unknown
Machzor for the entire year as per the customs of
Poland, Reisen, Lithuania, Pihem and Mehrin, with
the Hadrat Kodesh and commentary by Rabbi Yozpe
Kashman, and a new commentary by the [Moshe]
Kashman, father of the printers…Amsterdam, [1784].
Bibliographically unknown.
[2], 12, 152: 158 leaves. 22.5 cm.
Machzor for the High Holidays and three pilgrimage
holidays. Noted on the title page: reprinted. First edition
printed, 1766. There is another listed edition that was
printed in 1805, but this edition is not listed. In its entry
for the 1805 edition, the Bibliography of the Hebrew Book
notes the 1766 edition. However, there is no mention of
this edition. Includes the approbation of Rabbi Shaul of
Amsterdam from the first edition. The Tefilat Tal and
Tefilat Geshem feature woodcuts of the twelve zodiacal
sign.
Old, elegant leather binding. Aging stains. Light tears
and reinforcements. Minimal worming holes. Moderate
condition.
O/b price $200
181
$350-500
‫ סדור התפלה הראשון לחיילי צה"ל‬270
,‫ ירושלים‬.‫ נוסח ספרד‬,‫ סדור מרום ציון‬,‫סדור תפלה לחיילי צבא הגנה לישראל‬
]?‫ [שנות החמישים‬.‫הוצאת צבי ברפמן‬
‫ עם סמלי‬,‫הגנה לישראל‬-‫ סדור תפלה לחיילי צבא‬:‫בדף לפני השער נדפס‬
‫חילות צה"ל וכיתוב‬
‫ גוף הסדור הוא הדפסה‬.‫ל‬.‫ה‬.‫ הרבנות הצבאית הראשית צ‬:‫נוסף‬
‫ סביר להניח שלפנינו הסידור‬.‫ בלי כל שינויים‬,‫סטריאוטיפית של סדור אחר‬
.‫ לא ידוע בביבליוגרפיה‬.‫ל‬.‫ה‬.‫הראשון שנדפס עבור חיילי צ‬
.‫ מצב טוב‬.‫ קרעים קלים‬.‫ נייר דק‬.‫כריכה מקורית רופפת‬
$400-300 ‫ הערכה‬$250 ‫פתיחה‬
270 First Prayer Book for IDF Soldiers
Prayer book for IDF soldiers, Marom Tzion prayer
book, Sephardic rite. Jerusalem, Tzvi Brafman
publishing. [1950s?].
Printed before the title page: Prayer for the IDF soldiers,
with IDF emblems and additional text: IDF Chief
Rabbinate. The body of the book is a stereotype of
another prayer book, without any changes. This was most
probably the first prayer book printed for IDF soldiers.
Bibliographically unknown.
Original, loose binding. Thin paper. Light tears. Fine
condition.
O/b price $250
$300-400
272 Machzor Sha’ar Bat Rabim.
Venice, [1711-1715]
Sha’ar Bat Raim. Prayer book with the Hadrat Kodesh
as per the customs of the Kahal Kadosh Ashkenazim.
Venice, [1711-1715]. Two of four volumes. Section one,
volume 2, and section two, volume 1.
Section one: 229-360, Pirkei Avot, Prayers for Shavuot,
the 9th of Av, Shabbat Nachamu, and more [until the end
of the book]. Section two: leaves 1-193, prayer book for
the weekday and Shabbat, Selichot, and prayers for Rosh
Hashana, and Selichot for the Ten Days of Repentance. 40
cm.
Large, magnificent prayer book printed according to the
request of many Italian communities who agreed to pay in
advance for the printed copies. The prayer book was printed
and sold as separate booklets, and it was printed over the
course of five years. With many unique prayers customarily
recited in various communities, with initial letters.
Due to its size and weight, the prayer book was sometimes
bound in four volumes. Here are two volumes, with the title
page for the second section with cherub illustrations. At
the beginning of the second volume of the second section
there is an additional decorated leaf with a floral border,
and a blank section at center, apparently for filling in the
owner’s name and a dedication.
New bindings. Quality paper with wide margins. Minimal
worming holes. Fine condition.
.‫ ונציה‬.‫ מחזור עם הדרת קודש כמנהג קהל קדוש אשכנזים‬.‫שער בת רבים‬
,'‫ חלק ראשון כרך ב‬.‫ שני כרכים מתוך ארבעה‬.]1715-1711[ ‫תע"ה‬-‫תע"ה‬
.‫וחלק שני כרך א‬
,‫ תשעה באב‬,‫ תפלות לשבועות‬,‫ פרקי אבות‬,‫שס‬-‫ דפים רכט‬:‫חלק ראשון‬
‫ סידור לחול‬,‫קצג‬-‫ דפים א‬:‫ חלק שני‬.]‫שבת נחמו ועוד [עד סוף הספר‬
40 .‫ וסליחות לעשרת ימי תשובה‬,‫ ותפילות ראש השנה‬,‫ סליחות‬,‫ולשבת‬
.‫ס"מ‬
‫מחזור גדול ומפואר שנדפס על פי בקשת קהלות רבות באיטליה‬
‫ המחזור נדפס ונמכר‬.‫שהתחייבו מראש לקנות טפסים מודפסים‬
‫ עם הרבה תפלות‬.‫ והדפסתו נמשכה חמש שנים‬,‫קונטרסים‬-‫קונטרסים‬
.‫ עם אינציאליים‬,‫מיוחדות שנהגו לומר בקהילות שונות‬
‫ לפנינו שני‬.‫ נכרך לעתים המחזור בארבעה כרכים‬,‫מחמת גודלו וכובדו‬
‫ בתחילת כרך השני‬.‫ עם השער של החלק השני עם ציורי מלאכים‬,‫כרכים‬
‫ ובמרכז הדף‬,‫של החלק השני נוסף דף מעוטר במסגרת עם ציורי פרחים‬
.‫ כנראה לכתיבת שם הבעלים או הקדשה‬,‫מקום חלק‬
.‫ מצב טוב‬.‫ מעט נקבי עש‬.‫ נייר משובח עם שוליים רחבים‬.‫כריכות חדשות‬
O/b price $500
$1,200-1,000 ‫ הערכה‬$500 ‫פתיחה‬
$1,000-1,200
‫תע"ה‬-‫ תע"ה‬,‫ ונציה‬.‫ מחזור שער בת רבים‬272
]1715-1711[
182
‫ מיניאטורה‬.1866 ,‫ רדלהיים‬.‫ סדר רנה ותפלה‬273
‫ תרצ"ה‬,‫ שנגהי‬.‫ פזמונים לשמחת התורה‬274
]1935[
.]1935[ ‫ תרצ"ה‬,‫ שנגהי‬.‫פזמונים לשמחת התורה כמנהג בגדאד‬
.‫ שער מעטפת‬.‫ ס"מ‬13 ,'‫כט עמ‬
‫הפזמונים נדפסו לראשונה ע"י יהודה כהן שמש 'כנסת אליהו' בבומבי‬
,‫ ולפנינו מהדורה שהוציא לאור בנו מאיר ציון משה יהודה‬,‫בשנת תרמ"ה‬
‫ מהספרים הבודדים שנדפסו בשנחאי לפני‬.‫בשנחאי בשנת תרצ"ה‬
.‫ בטרם הגיעו לשם פליטי הישיבות מליטא‬,‫השואה‬
.)‫מצב טוב מאד למעט שער המעטפת (מנותק‬
$300-250 ‫ הערכה‬$200 ‫פתיחה‬
$300-250 ‫ הערכה‬$200 ‫פתיחה‬
273 Seder Rina V’Tefila. Rodehleim,
1866. Miniature
274 Hymns for Simchat Torah.
Shanghai, [1935]
Seder Rina V’Tefila, arranged nicely and precisely by
Wolf Heidenheim. Rodelheim, 1866. Miniature.
Hymns for Simchat Torah as per the Baghdadi Customs.
Shanghai, [1935].
29 pages, 13 cm. Jacket title page.
The hymns were first printed by Yehuda Kohen, the beadle
in the Knesset Eliyahu Synagogue in Bombay in 1885. This
edition was published by his son, Meir Ben Tzion Yehuda,
in Shanghai in 1935. One of the solitary books printed
in Shanghai before the Holocaust, prior to the arrival of
Lithuanian yeshiva refugees.
Very fine condition, other than the jacket title page
(detached).
O/b price $200
183
.‫ מסודר יפה ומדויק היטב מאת וואלף היידנהיים‬,‫סדר רנה ותפלה‬
.‫ מיניאטורה‬.1866 ,‫רעדלעלהיים‬
‫ לימות החול לשבתות‬,‫ סדור מיניאטורי לכל השנה‬.‫ ס"מ‬8.3 ,‫ מח דף‬,‫ר‬
-‫ הדינים ביהודית‬.‫ עם קריאת התורה לשבת במנחה ושני וחמישי‬,‫ולמועדים‬
‫ ידוע על עותקים בלי מח' הדפים האחרונים‬.‫גרמנית באותיות צאינה וראינה‬
.‫ לפנינו עותק שלם‬.‫ובהם פרשיות הקריאה בתורה‬
‫ מצב טוב‬.‫ נייר דבק לחיזוק מאחורי השער‬.‫כריכה מקורית מעט משופשפת‬
.‫מאד‬
$250-300
200, 48 leaves. 8.3 cm. Miniature prayer book for the entire
year, weekdays, Shabbat and holidays, with the weekly
Torah readings for the afternoon services of Shabbat
Mincha, and Mondays and Thursdays. The laws are in
Judeo-German in Tzena U’Rena letters. There are some
known copies without the 48 leaves of Torah readings at
the conclusion. This is a complete copy.
Original, slightly-rubbed binding. Tape reinforcing the
back of the title page. Very fine condition.
O/b price $200
$250-300
.‫ תקון ליל הושענא רבא‬.‫ תקון ליל שבועות‬276
]1767[ ‫ תקכ"ז‬,‫אמשטרדם‬
‫ תקכ"ז‬,‫ אמשטרדם‬.‫סדר קריאת ותיקין בלילי חג השבועות והושענא רבא‬
.]1767[
‫ להושענא‬.‫ כולל כוונות מהאר"י ומאמרים מספר הזוהר‬.‫ ס"מ‬15 ,‫] פב דף‬2[
.]‫רבא נדפסו רק התפלות [התקון נדפס בפני עצמו‬
:‫כרוך עם‬
‫ שנוהגים לקרות בארץ ישראל חצ"י [חברון‬,‫סדר התקון ליל הושענא רבא‬
.‫ מצרים ואגפיה ובכל נפוצות יהודה וישראל שבגולה‬...]‫צפת ירושלים‬
.]1767[ ‫ תקכ"ז‬,‫אמשטרדם‬
.‫ כולל מאמרים מספר הזוהר וכל ספר תהלים‬.‫ ס"מ‬15 ,‫] קח דף‬2[
.‫ מצב טוב – טוב מאד‬.‫ מעט כתמי זמן‬.‫כריכה ישנה משופשפת‬
$300-250 ‫ הערכה‬$180 ‫פתיחה‬
.‫ מיניאטורה‬.]1843[ ‫ תר"ג‬,‫ אפנבאך‬.‫ספירת העומר‬
‫ עם תפלת‬,‫ סדר ספירת העומר באותיות גדולות‬.‫ ציורים‬.‫ ס"מ‬9.5 ,‫צב דף‬
]‫מנחה ומעריב ודיני ספירת העומר בלשון אשכנז [באותיות צאינה וראינה‬
‫ ברכת המזון וסדר קריאת שמע‬,‫ ברכת הלבנה‬,‫ועם תפלת מוצאי שבת‬
‫ם‬
‬ ‫ ע‬.‫ תפלת הדרך ועירוב תבשילין‬,‫‬בדפים האחרונים נדפס‬.‫שעל המטה‬
2[ ‫ ל"ג בעומר‬,‫ קריעת ים סוף‬,‫ קצירת העומר‬:‫חמשה ציורים פיתוח נחושת‬
‫ נרשם באוצר הספר העברי על פי עותק‬,‫ ספר נדיר‬.‫ציורים] ויום הבכורים‬
.‫מאוסף פרטי‬
.‫ מצב טוב מאד‬.‫כריכת עור מקורית [?] פגומה מעט‬
$500-400 ‫ הערכה‬$250 ‫פתיחה‬
276 Tikun Leil Shavuot. Tikun Leil
Hoshana Rabba. Amsterdam, [1767]
Seder Vatikin for Shavuot and Hoshana Rabba.
Amsterdam, [1767].
[2], 82 leaves, 15 cm. Includes the Kavanot of the Ar”i and
excerpts from the Zohar. Along with prayers for Hoshana
Rabba [the Tikun was printed independently].
Bound with:
Seder HaTikun Leil Hoshana Rabba, customarily
recited in Eretz Yisrael [Hebron, Safed, Jerusalem]…
Egypt and its environs and throughout the Diaspora.
Amsterdam, [1767].
[2], 108 leaves, 15 cm. includes excerpts from the Zohar
and the entire Book of Psalms.
Old, rubbed binding. Minimal aging stains. Fine-very fine
condition.
O/b price $180
.]1843[ ‫ תר"ג‬,‫ אפנבאך‬.‫ ספירת העומר‬275
‫מיניאטורה עם ציורים‬
$250-300
275 Sefirat HaOmer. Offenbach,
[1843]. Miniature with Illustrations
Sefirat HaOmer. Offenbach, [1843]. Miniature.
92 leaves, 9.5 cm. Illustrations. Seder Sefirat HaOmer in
large letters, with the Mincha and Maariv prayers and the
laws of Sefirat HaOmer in Ashkenazic [in Tzena U’Rena
letters], and with prayers for motzei Shabbat, blessing
of the new moon, Grace after Meals, and the bedtime
Shema. The last leaves feature the Wayfarer’s Prayers
and Eiruv Tavshilin. With five copperplate engravings:
cutting the Omer, splitting of the Yam Suf, L”G B’Omer [2
illustrations] and Yom HaBikuurim. Rare book, listed in
the Bibliography of the Hebrew Book according to a copy
in a private collection.
Original leather binding [?] slightly blemished. Very fine
condition.
O/b price $250
$400-500
184
.1817 ‫ תקע"ז‬,‫ וינה‬.‫ סדר תפלה לכל השנה‬278
1835 ‫ וינה‬,‫תהלים‬
‫סדר תפלה לכל השנה עם פרשיות זמירות יוצרות סליחות תהלים‬
.1817 ,‫ תקע"ז‬,‫ וינה‬.‫ומעמדות‬
‫ לימות החול לשבתות‬,‫ סידור לכל ימות השנה‬.‫ נייר כחול‬.‫ ס"מ‬14 ,‫שמב דף‬
‫ בכל‬,‫ למרות האמור בשער‬.‫ עם יוצרות וסליחות‬,‫למועדים ולימים נוראים‬
:‫ וכנראה לכן צורף לו‬,‫העותקים הידועים אין ספר תהלים‬
.‫ ס"מ‬14 ,‫ צ דף‬.1835 ]‫ [תקצ"ה‬,‫ וינה‬,‫ מסודר לשבעת ימי השבוע‬,‫תהלים‬
.‫נייר כחול‬
‫ בעותק שלפנינו שני‬.‫בעותק שבספריה הלאומית שני הספרים כרוכים יחד‬
.‫ אולם נכרכו בשתי כריכות‬.‫הספרים הגיעו יחד‬
‫ מאחורי שער הסידור‬.‫ מעט כתמי זמן וכתמי שימוש‬.‫כריכות עור מפוארות‬
.‫ מצב טוב מאד‬.‫נייר דבק לחיזוק‬
$500-400 ‫ הערכה‬$300 ‫פתיחה‬
278 Prayer Book for the Entire Year.
Vienna, 1817. Psalms, Vienna 1835
185
,‫ אמשטרדם‬.‫ מחזור 'קרובץ' בלשון אשכנז‬277
‫ נדיר‬.]1721[ ‫תפ"א‬
.]1721[ ‫ תפ"א‬,‫ אמשטרדם‬.‫ קרובץ‬,‫מחזור בלשון אשכנז כמנהג אשכנז ופולין‬
.‫ ס"מ‬20 ,‫] קנו דף‬1[
‫סדר התפלות לימים נוראים ולמועדים עם מגילות שיר השירים רות‬
.‫ נועד כנראה לנשים‬.‫ הכל ביידיש בלבד באותיות צאינה וראינה‬,‫וקהלת‬
‫ בעמוד האחרון‬.‫מעבר לשער פיתוח עץ המתאר את מעמד תקיעת שופר‬
.327 ‫ גנזי ישראל – אוסף מהלמן‬.‫ ספר נדיר‬.‫פרסומת לדפוס‬
.‫ דף השער תלוש ופגום מעט בשוליים‬.‫ כתמי זמן‬.‫כריכת חצי קלף פגומה‬
.‫מצב טוב‬
$300-250 ‫ הערכה‬$200 ‫פתיחה‬
Prayer book for the entire year with Parshiot, Zemirot,
Yotzrot, Selichot, Tehilim and Ma’amadot. Vienna,
1817.
342 leaves. 14 cm. Blue paper. Prayer book for the entire
year, weekdays, shabbatot and holidays, High Holidays,
with yotzrot and selichot. Despite the note on the title page,
all known copies do not include Psalms. That apparently
explains why this is attached to:
Tehilim, arranged according to the seven days of the
week, Vienna, 1835. 90 leaves, 14 cm. Blue paper. The
copy in the National Library features both these books in
the same binding. Here, both books were received together
– but they are bound in two separate bindings.
Magnificent leather bindings. Minimal aging and usage
stains. Reinforcing tape behind the title page. Very fine
condition.
277 Machzor “Krovetz”. Amsterdam,
[1721]. Rare
O/b price $300
O/b price $200
$400-500
Machzor in Ashkenazic, as per the customs of
Ashkenaz and Poland. “Krovetz”. Amsterdam, [1721].
[1], 156 leaves, 20 cm.
Prayers for the High Holidays and holidays with Song of
Songs, Ruth and Ecclesiastes – exclusively in Yiddish in
Tzena U’Rena letters. Apparently intended for women.
The back of the title page features a woodcut depicting
the Shofar blowing. Advertisements for the printing press
on the last page. Rare book. Ginzei Yisrael – Mehlman
Collection 327.
Blemished, half-parchment binding. Aging stains. The title
page is torn off and slightly blemished in its margins. Fine
condition.
$250-300
‫דפוסי ירושלים וספרי הגר"א‬
Jerusalem Prints & The Vilna Gaon
279 Ot L’Zikaron. Rabbi Akiva Yosef
Schlesinger. Jerusalem, 1887. Rare
Ot L’Zikaron. Sermon regarding the importance
of cleanliness and purity by [Rabbi Akiva Yosef
Schlesinger], per the request of [Baron Edmond
Benjamin Rothschild]. [Jerusalem, 1887]. Only edition.
[4] pages. 19.5 cm. Printed without a title page.
.‫ רבי עקיבא יוסף שלזינגר‬.‫ אות לזכרון‬279
‫ נדיר‬.1887 ‫ תרמ"ז‬,‫ירושלים‬
Unique, interesting publication regarding the sermon that
Rabbi Akiva Yosef Schlesinger delivered in the Tiferet
Yisrael synagogue in Jerusalem, per the request of Baron
Edmond Benjamin Rothschild when he visited Jerusalem.
Apparently published by R’ Moshe Mordechai Chaikin, the
author’s son-in-law.
Rare booklet, not listed by Shoshana HaLevi.
Magnificent leather binding, gilt. Aging stains, small hole
in one leaf. Fine-very fine condition.
‫ דרשה אודות חשיבות הנקיון והטהרה מאת [רבי עקיבא יוסף‬.‫אות לזכרון‬
.]‫ תרמ"ז‬,‫ [ירושלים‬.]‫שלזינגר] לבקשת השר [בנימין אדמונד רוטשילד‬
.‫מהדורה יחידה‬
.‫ נדפס ללא שער‬.‫ ס"מ‬19.5 ,'‫] עמ‬4[
‫פרסום יחודי ומעניין של דרשה שדרש רבי עקיבא יוסף שלזניגר בבית‬
‫ לבקשת בנימין אדמון רוטשילד בעת‬,‫הכנסת 'תפארת ישראל' בירושלים‬
,‫ המוציא לאור הוא כנראה ר' משה מרדכי חייקין‬.‫שהוא ביקר בירושלים‬
.‫חתנו של המחבר‬
.‫חוברת נדירה שלא נרשמה ע"י שושנה הלוי‬
.‫ נקב קטן בדף אחד‬,‫ כתמי זמן‬.SPRING ‫כריכת עור מפוארת מוזהבת‬
.‫ טוב מאד‬- ‫מצב טוב‬
O/b price $200
$500-400 ‫ הערכה‬$200 ‫פתיחה‬
$400-500
186
‫] (נדפסו‬1915[ ‫ תרע”ה‬,‫ ירושלם‬.‫ מעשה נסים‬281
)‫ עותקים בלבד‬50
‫ אשר בו יספר נפלאות ה’ אשר הפליא לעשות לעמו ישראל‬.‫מעשה נסים‬
.‫) מאת יעקב בן מצליח חיים כהן‬1793-1797( ‫תקנ”ז‬-‫באנקונה משנת תקנ”ג‬
.]1915[ ‫ תרע”ה‬.‫ירושלים‬
‫נדפס מכתב יד על ידי אפרים דיינארד בתוספת הקדמה ממנו – ובו‬
.‫התקפה כדרכו נגד כמה חוקרים וסופרים‬
.‫ נייר כרומו משובח‬.‫ ס”מ‬24 .’‫ עמ‬16 ,]3[
‫ מצב טוב‬.‫ מעט כתמי זמן‬.‫כריכה מקורית עם שדרה פגומה מנותקת מעט‬
.‫מאוד‬
.‫נדפסו חמישים אכסמפלרים בלבד – כנרשם בשער ובהקדמת דיינארד‬
.‫נדיר ביותר‬
$500-400 ‫ הערכה‬$250 ‫פתיחה‬
]1889[ ‫ תרמ"ט‬.‫ ירושלם‬.‫ טוב מאוד‬280
‫ מאת רבי חיים בעריש ב"ר יעקב‬,‫ דברי מוסר מעניני יום המיתה‬.‫טוב מאוד‬
.]1889[ ‫ תרמ"ט‬.]‫ ירושלם [בדפוס גאשצינני‬.‫הכהן‬
.‫ ס"מ‬20.5 ,‫מח דף‬-‫ ב‬,]2[
‫ ומטרתו לחזק את האדם לקיים מצוות‬,‫ספר יחודי העסק כולו בעניין המוות‬
‫ כותבת‬,662 ‫ שושנה הלוי‬.‫ הסכמות רבות מרבני ירושלים‬.‫בעולם הזה‬
.‫ששני הדפים הראשונים נדפסו בדפוס צוקרמן‬
.‫ מצב טוב מאד‬.‫ דף השער מנותק בחלקו‬.‫ נייר יבש‬.‫כריכה חדשה‬
$220-220 ‫ הערכה‬$150 ‫פתיחה‬
281 Ma’ase Nisim. Jerusalem, [1915].
(Only 50 Copies were Printed)
Ma’ase Nisim, Relating to wonders that occurred
to the Jewish community of Ancona from 1793-1797,
by Yaakov ben Matzliach Chaim Cohen. Jerusalem,
[1915].
Printed from manuscript by Efraim Deinard, who, as
usual, attacks a number of authors and researchers in his
introduction.
[3], 16 pages. 24 cm. Quality, chrome paper.
Original binding with a slightly detached, blemished spine.
Minimal aging stains. Very fine condition.
Only fifty exemplars were printed – as listed in the title
page and Deinard’s introduction. Very rare.
O/b price $250
187
$400-500
280 Tov Meod. Jerusalem, [1889]
Tov Meod. Mussar regarding death by Rabbi Chaimi
Berish b”r Yaakov HaKohen. Jerusalem [Goshtsinni
press]. [1899].
[2], 2-48 leaves. 20.5 cm.
Unique book dealing with matters related to death; to
encourage a person to fulfill mitzvos in this world. Many
approbations from Jerusalem rabbis. Shoshana Halevi 662
writes that the first two leaves were printed at Zukerman
press.
New binding. Brittle paper. The title page is partially
detached. Very fine condition.
O/b price $150
$200-220
‫‪ 282‬מקבץ ספרי ירושלים [‪ ]6‬ראשית תקופת‬
‫ההדפסה‪ ,‬תר”ג – תר”ן‬
‫*קדושת יום טוב‪ .‬חידושים מאת רבי יום טוב אלגאזי [מהרי"ט‬
‫אלגאזי]‪ .‬דפוס ב"ק‪ ,‬ירושלים‪ ,‬תר"ג [‪ .]1843‬מהדורה ראשונה‪]2[ .‬‬
‫צב דף‪ 28.5 ,‬ס"מ‪ .‬את הספר הוציא לאור הראשון לציון רבי אברהם חיים‬
‫גאגין [הרב אג"ן]‪ .‬מהספרים הראשונים שנדפסו בירושלים‪ .‬ש‪ .‬הלוי‪ ,‬ספרי‬
‫ירושלים הראשונים ‪.14‬‬
‫*שבילי דוד – קול קורא נגד רוח הזמן‪ ,‬דברי תורה ומוסר‪ ,‬מאת [רבי דוד‬
‫יהודה זילברשטיין]‪ .‬ירושלים‪ ,‬בדפוס ב"ק‪ .‬תרכ"ג [‪ .]1863‬מהדורה יחידה‪.‬‬
‫[‪ ]1‬לא דף‪ 22 ,‬ס"מ‪ .‬ש‪ .‬הלוי‪ ,‬ספרי ירושלים הראשונים ‪.84‬‬
‫*חמדה גנוזה‪ .‬תשובות מהגאונים והוספות לחידושי הרשב"א‪ ,‬נדפסו‬
‫לראשונה מכתב יד‪ .‬ירושלים‪ ,‬בדפוס ב"ק‪ .‬תרכ"ג [‪ ]4[ .]1863‬לח דף‪,‬‬
‫‪ 19‬ס"מ‪ .‬מאחורי השער נדפס ציור של ירושלים‪ ,‬ובדף [‪ ]4‬ציור של העיר‬
‫ירושלים‪ .‬ש‪ .‬הלוי‪ ,‬ספרי ירושלים הראשונים ‪.82‬‬
‫*חבת ירושלים‪ .‬מעלת העיר ירושלים‪ ,‬מאת [רבי חיים הורוויץ]‪ .‬בשער‪:‬‬
‫ירושלים‪ ,‬תר"ד ובאמת [לעמברג‪ ,‬תר"ל ‪ 1870‬בערך]‪ ]3[ .‬סג דף‪ 19 ,‬ס"מ‪.‬‬
‫*סליחות ותפילות לשובבים ת"ת‪ .‬כפי המנהג הנהוג בעיה"ק ירושלים‬
‫תובב"א בשנה פשוטה ומעוברת‪ .‬ירושלים‪ ,‬תרל"ד [‪ .]1874‬ש‪ .‬הלוי‪ ,‬ספרי‬
‫ירושלים הראשונים ‪ ]5[ .220‬יט דף‪ 21 ,‬ס"מ‪.‬‬
‫כרוך עם‪:‬‬
‫*תקנת השבים‪ .‬תשובה ותקונים‪ ,‬מאת [רבי חיים יצחק אהרן רפפורט‪,‬‬
‫המגיד מוילקומיר]‪[ .‬ירושלים‪ ,‬תר"ן ‪ 1890‬בערך] [‪ ]5‬דף‪ 19 ,‬ס"מ‪ .‬נדפס‬
‫כעבור כ‪ 15-‬שנים‪ ,‬כדי להשלים את סדר סליחות [הכרוך עמו]‪ ,‬על‬
‫פי מכתב הגבאים שנשלח למחבר‪ ,‬שנדפס בדף [‪1‬ב]‪ .‬על פי המפעל‬
‫הביבליוגרפי נדפס ללא שער‪ ,‬וכנראה לא הושלם בדפוס‪ .‬ש‪ .‬הלוי‪ ,‬ספרי‬
‫ירושלים הראשונים ‪.741‬‬
‫פגימות בשערים‪ .‬כללית מצב טוב‪.‬‬
‫פתיחה ‪ $400‬הערכה ‪$800-600‬‬
‫‪282 Collection of Early Jerusalem‬‬
‫‪Works [6], 1843-1890‬‬
‫‪See Hebrew catalogue entry for detailed descriptions of‬‬
‫‪the books in this lot.‬‬
‫‪$600-800‬‬
‫‪188‬‬
‫‪O/b price $400‬‬
‫‪ 283‬שאהין תורה‪ .‬ירושלים‪ ,‬תרס"ב [‪.]1902‬‬
‫מהדורה ראשונה‬
‫שרח שאהין תורה‪ .‬חלק שני מספר בראשית‪ .‬סיפור מכירת יוסף בפרסית‬
‫יהודית‪ ,‬מאת החכם מוולאנא שאהין‪ .‬ירושלים‪ ,‬תרס"ב [‪ .]1902‬מהדורה‬
‫ראשונה‪.‬‬
‫[‪ ]4‬קכח דף‪ 24 ,‬ס"מ‪..‬‬
‫תרגום התורה משולב במדרשי חז"ל‪ ,‬בפרסית באותיות עבריות‪ ,‬בחרוזים‪.‬‬
‫המחבר פעל במחצית השניה של המאה ה ‪ ,14‬נוסף‬
‫כריכה פרסית מעוטרת בלויה‪ .‬מצב טוב‪ .‬‬
‫פתיחה ‪ $180‬הערכה ‪$250-220‬‬
‫‪283 Shahin Torah. Jerusalem, [1902].‬‬
‫‪First Edition‬‬
‫‪Srach Shahin Torah. Section two on Genesis. The story‬‬
‫‪of the sale of Joseph in Judeo-Persian, by Maulana‬‬
‫‪Shahin. Jerusalem, [1902]. First edition.‬‬
‫‪[4], 128 leaves. 24 cm.‬‬
‫‪Translation of the Torah integrated with midrashim of‬‬
‫‪Chazal, Persian in Hebrew letters, rhymes. The author was‬‬
‫‪active in the second half of the 14th century, in addition the‬‬
‫‪“Tochen Alilot”, the first section of the work “Milchama‬‬
‫‪B’Shalom” – the story of the sale of Joseph is translated‬‬
‫‪into Bukharin in Hebrew letters. The book was first‬‬
‫‪printed by Rabbi Shimon Chacham. Illustration of the‬‬
‫‪Me’arat HaMachpela and Rachel’s Tomb.‬‬
‫‪Worn, decorated Persian binding. Fine condition.‬‬
‫‪$220-250‬‬
‫‪O/b price $180‬‬
‫ שערי קדושה רבי‬.‫ הגר"א‬,‫ עלים לתרופה‬285
1866 ‫ תרכ"ו‬,‫ ארם צובא‬.‫חיים ויטאל‬
‫ אגרת מוסר מהרמב"ן ואגרת מוסר מרבי אליהו מוילנא‬.‫עלים לתרופה‬
.]1866[ ‫ תרכ"ו‬,‫ ארם צובא‬.]‫[הגר"א‬
.2 ‫ ארם צובא‬,‫ יערי‬.1150 ‫ הגר"א‬,‫ וינוגרד‬.‫ ס"מ‬14.5 ,‫ח דף‬
:‫נדפס ונכרך עם‬
.]1866[ ‫ תרכ"ו‬,‫ ארם צובא‬.‫ מוסר מרבי חיים ויטאל‬,‫שערי קדושה‬
.1 ‫ ארם צובא‬,‫ יערי‬.‫ ס"מ‬14.5 ,‫] מח דף‬4[
.‫ מצב טוב מאד‬.‫ משופשפת‬,‫כריכה ישנה מקורית‬
$600-400 ‫ הערכה‬$200 ‫פתיחה‬
189
1860 ,‫ תר"ך‬,‫ ווילנא‬.‫ באורי הגר"א‬284
.1860 ,‫ תר"ך‬,‫ ווילנא‬.‫באורי הגר"א על שלחן ערוך אורח חיים‬
.‫ ס"מ‬39.5 ,‫] נה דף‬4[
‫ המביא לדפוס‬.‫מהדורה מיוחדת בה נדפסו ביאורי הגר"א ללא השלחן ערוך‬
,‫כותב שנדפסו הרבה ספרי שלחן ערוך בלי ביאורי הגר"א והם מצויים‬
‫ עם ההקדמות‬.‫ובספרים אלו חסר ביאורי הגר"א ולכן מדפיס אותם לבד‬
.‫וההסכמות שנדפסו במהדורה הראשונה שנדפסה עם השלחן ערוך‬
.‫ מצב טוב‬.‫ מעט נקבי עש וכתמי זמן‬.‫כריכה חדשה‬
.748 ‫ ספרי הגר"א‬,‫וינוגרד‬
$250-220 ‫ הערכה‬$180 ‫פתיחה‬
284 Biurei HaGR”A. Vilna, 1860
285 Alim L’Terufa. The GR”A. Sha’arei
Kedusha of Rabbi Chaim Vital. Aleppo,
1866
Biruei HaGR”A on Shulchan Aruch Orech Chaim.
Vilna, 1860.
Alim L’Terufa, Mussar letters from the Ramban and
Rabbi Eliyahu of Vilna [the GR”A]. Aleppo, [1866].
8 leaves, 14.5 cm. Vinograd, HaGR”A 1150. Yaari, Aleppo
2.
Printed and bound with:
Sha’arei Kedusha, Mussar from Rabbi Chaim Vital.
Aleppo, 1866.
[4] 48 leaves, 14.5 cm. Yaari, Aleppo 1.
Old, original binding, worn. Very fine condition.
Unique edition of the Biurei HaGR”A without the Shulchan
Aruch. The publisher writes that many Shulchan Aruchs
were printed without the Biurei HaGRA, so he printed
this commentary on its own. Includes the introductions
and approbations that were printed in the first edition –
which was printed together with the Shulchan Aruch.
New binding. Minimal worming holes and aging stains.
Fine condition.
Vinograd, Sifrei HaGRA, 748.
O/b price $200
O/b price $180
$400-600
[4], 55 leaves, 39.5 cm.
$220-250
‫ מהדורות‬.‫ שני ספרים מהגר”א ומשפחתו‬287
‫ראשונות‬
.‫ זוהר למגילת רות עם ביאורים ונוסחאות מהגר"א‬.‫מדרש רות החדש‬
.‫ מהדורה ראשונה‬.1865 ,‫ תרכ"ה‬,‫ווארשא‬
‫ בהקדמה מובא סיפור אודות רוח רעה שנכנסה‬.‫ ס"מ‬20 ,‫] דף‬1[ ‫] לג‬4[
.‫ עם הסכמות חשובות‬.‫ דברי הרוח להגר"א ותשובות הגר"א‬,‫באיש מווילנא‬
‫ שיר השירים עם פירוש רש"י ופירוש עבודת הגרשוני לבן אחי‬:‫כרוך עם‬
.‫ ס"מ‬20 ,‫] לג דף‬7[ .‫ מהדורה יחידה‬.]1866[ ‫ תרכ"ו‬,‫ ווארשא‬.‫הגר"א‬
‫ תרמ"ב‬,‫ ווילנא‬.‫ מאת רבי אברהם אחי הגר"א מווילנא‬,‫ מעלות התורה‬:‫נוסף‬
.1871 ‫ ווארשא תרל"א‬,‫ ארחות צדיקים‬:‫ כרוך עם‬.‫ חסר דף אחרון‬.1882
.‫מצב טוב בסך הכל‬.‫ללא כריכות‬
.]1802[ ‫ תקס"ב‬,‫ ברין‬.‫ הגר"א‬.‫ אלי' רבא‬286
‫מהדורה ראשונה‬
.]‫ מאת רבי אליהו מווילנא [הגר"א‬,‫ פירוש על משניות סדר טהרות‬.‫אלי' רבא‬
.‫ מהדורה ראשונה‬.]1802[ ‫ תקס"ב‬,‫ברין‬
‫ רבי מאיר‬,‫ הפירוש נכתב על ידי תלמידו של הגר"א‬.‫ ס"מ‬22.5 ,‫] מד דף‬2[
‫ בין ההסכמות הדפיס רבי מאיר‬.‫ ששימש את רבו חמש שנים‬,‫מווילנא‬
‫מכתב מהגר"א ומכתב מאחי הגר"א בו כתבו שהוא ישב בבית הגר"א חמש‬
‫ הסכמת רבי מרדכי בנט ורבי‬.‫ ולמד אתו משניות טהרות כמה שנים‬,‫שנים‬
.‫אלעזר פלעקלש‬
‫ פגימות קלות בפנות השוליים בארבעה דפים‬,‫ כתמי זמן‬.‫כריכה חדשה‬
.‫ מצב טוב‬.‫ מעט נקבי עש זעירים‬.‫ ללא חסרון טקסט‬,‫הראשונים‬
$500-400 ‫ הערכה‬$300 ‫פתיחה‬
$300-250 ‫ הערכה‬$200 ‫פתיחה‬
287 Two Books from the GR”A and
His Family. First Editions
286 Elya Rabba. Brunn, [1802], First
Edition
Medrash Ruth HaChadash. Zohar L’Megillat Ruth
with elucidations and texts from the GR”A. Warsaw,
1865. First edition.
[4] 33 [1] leaves, 20 cm. The introduction includes a story
about an evil spirit that possessed a person in Vilna and its
dialogue with the GRA. Prominent approbations.
Bound with: Song of Songs with the commentary
of Rashi, Avodat HaGershoni – the GRA’s nephew.
Warsaw, [1866]. Only edition. [7], 33 leaves, 20 cm.
In addition: Ma’alot HaTorah, by Rabbi Avraham,
brother of the GRA of Vilna. Vilna, 1882. Missing its
last leaf. Bound with: Orchot Tzaddikim, Warsaw, 1871.
Without bindings. Overall fine condition.
Elya Rabba, commentary on Mishnayot Seder Teharot
by Rabbi Eliyahu of Vilna [the GR”A]. Brunn, [1802].
First edition.
[2] 44 leaves, 22.5 cm. The commentary was written by
the GRA’s disciple, Rabbi Meir of Vilna, who served his
teacher for five years. Amongst the approbations are letters
from the GRA and the brothers of the GRA. They note
that the author served the GRA for five years and studied
Mishanyot Teharot with him for a number of years. With
the approbations of Rabbi Mordechai Bennet and Rabbi
Elazar Flekles.
New binding. Aging stains. Light blemishes to the corners
of the margins on the first four leaves, without loss of text.
Minimal, small worming holes. Fine condition.
O/b price $200
O/b price $300
$250-300
$400-500
190
.]1878[ ‫ תרל"ח‬,‫ וארשא‬.‫ סערת אליהו‬288
‫מהדורה ראשונה‬
‫ ודברי תורה‬,‫ ספורי חיים עובדות‬.‫ תולדות חייו של הגר"א מוילנא‬.‫סערת אליהו‬
.]1878[ ‫ תרל"ח‬,‫ וארשא‬.‫ מאת רבי אברהם בן הגר"א‬,‫לא ידועים מהגר"א‬
.‫מהדורה ראשונה‬
‫ תלמידו של רבי‬,‫ כולל 'מכתב' מאת רבי יהודה עפשטיין‬.‫ ס"מ‬17.5 ,‫כח דף‬
‫ ובו דברים שלא נודעו אודות הגר"א ששמע מפי רבו רבי‬,‫חיים מוואלאז'ין‬
.‫ הסכמות רבני ווילנא‬.‫חיים‬
.1360 ‫ ספרי הגר"א‬,‫וינוגרד‬
‫ עם פירוש גנזי מרומים‬,‫ ברייתא בחכמת הקבלה‬.‫ מסכתא אצילות‬:‫כרוך עם‬
.‫ מהדורה ראשונה‬.]1864[ ‫ [יוהניסבורג] תרכ"ד‬.‫מאת רבי יצחק אייזק חבר‬
.‫ חותמות בעלים‬.‫ ס"מ‬18 ,'‫] מב עמ‬6[
.‫ מצב טוב‬.‫ עט נקבי עש‬.‫כריכה ישנה‬
$400-300 ‫ הערכה‬$200 ‫פתיחה‬
‫ תרפ”א‬,‫ פרנקפורט דמיין‬.Rabbi Elia 289
‫] ספר נדיר‬1921[
New cardboard binding. Very fine condition. Very rare.
Searat Eliyahu. Biography of the GRA of Vilna; His
life story and unknown Torah thoughts, by Rabbi
Avraham, the son of the GRA. Warsaw, [1878]. First
edition.
28 leaves, 17.5 cm. Includes a letter from Rabbi Yehuda
Epstein, the disciple of Rabbi Chaim of Volozhin, with
unknown information regarding the GRA that he heard
from his teacher, Rabbi Chaim. Approbations from the
Rabbis of Vilna.
Vinograd, Sifrei HaGRA 1360.
Bound with: Masechta Atzilus. Breisa B’Chachmas
HaKabala, with the Ginzei Meromim commentary by
Rabbi Yitzchak Eizek Chaver. [Johannesburg] [1864].
First edition.
[6] 42 pages, 18 cm. Owner stamps.
Old binding. Minimal worming holes. Fine condition.
O/b price $100
O/b price $200
‫ מאת‬der Gaon von Wilna und seine Zeit ‫הגאון מוילנא ותקופתו‬
‫ רב במנהיים‬,‫הרב ד”ר יצחק אונא‬
.]1921[ ‫ תרפ”א‬,‫פרנקפורט דמיין‬
.‫ כולו בגרמנית‬.‫ ס”מ‬16 .’‫ עמ‬43
.‫ נדיר מאוד‬.‫ מצב טוב מאוד‬.‫כריכת קרטון חדשה‬
$200-180 ‫ הערכה‬$100 ‫פתיחה‬
289 Rabbi Elia. Frankfurt A.M., [1921].
Rare Book
Der Gaon von Wilna und seine Zeit by Rabbi Dr.
Yitzchak Unna, Rabbi in Manheim and Frankfurt
A.M., [1921].
43 pages. 16 cm. German.
191
288 Searat Eliyahu. Warsaw, [1878].
First Edition
$180-200
$300-400
Ladino
‫לאדינו‬
290 Calendar for [1767-1768]. Ladino.
Unknown
Calendar for [1767-1768]. [Constantinople, Salonica?].
[1767].
[1] leaf, 19x28 cm.
Calendar in Ladino, with the holiday times, Rosh Chodesh,
Moldot, Tekufot and more. With parallel dates to the
Moslem calendar. Bibliographically unknown. Faded,
curvy signature on the back.
Underwent light restoration. Blemish to a number of
letters. Fine-very fine condition.
O/b price $800
$1,000-1,200
‫ לא‬.‫ לאדינו‬.]1768-1767[ ‫ לוח לשנת תקכ"ח‬2 90
‫ידוע‬
‫ [תקכ"ז‬.]?‫שאלוניקי‬/‫ [קושטא‬.‫ לאדינו‬.]1768-1767[ ‫לוח לשנת תקכ"ח‬
.]1767
.‫ ס"מ‬28*19 ,‫] דף‬1[
.‫ תקופות ועוד‬,‫ מולדות‬,‫ ראשי חודשים‬,‫ עם זמני החגים‬,‫לוח בשפת לאדינו‬
‫ חתימה מסוסלת‬.‫ לא ידוע בביבליוגרפיה‬.‫עם השוואה ללוח הישמעאלים‬
.‫דהויה מאחור‬
.‫ מצב טוב – טוב מאד‬.‫ פגם בכמה אותיות‬.‫עבר שיקום קל‬
$1,200-1,000 ‫ הערכה‬$800 ‫פתיחה‬
192
1923 ,‫ סופיה‬.‫ לאדינו‬.‫ שנה‬322 – ‫ לוח קיר ל‬291
‫ סוף‬,‫ שלוניקי‬.‫ לאדינו‬.‫ דפי רשימות בדפוס‬292
?18 ‫המאה ה‬
?18 ‫ סוף המאה ה‬,‫ סלוניקי‬.‫רשימת מוצרים וסחורות‬
.‫ תורכית ולאדינו‬.‫ ס"מ‬20*29 -‫ כ‬,‫] דפים‬2[
‫ מילים‬.‫כנראה רשימת הזמנות של סחורות שנדפסו עבור סוחר מקומי‬
.‫ לא נחקר‬.‫ב‬-‫בלאדינו ותורכית לפי סדר הא‬
.‫ מצב גרוע‬.‫ כתמים ופגמים‬,‫ נקבים‬.‫דפים הוצאו בכריכה ישנה‬
$220-200 ‫ הערכה‬$150 ‫פתיחה‬
292 Printed Lists. Ladino. Salonica,
End of the 18th Century
List of items and products. Salonica, end of the 18th
century?
$800-700 ‫ הערכה‬$600 ‫פתיחה‬
291 Wall Calendar for 322 years.
Ladino, Sofia,1923
Large wall calendar for 322 years. Ladino, Sofia 1923.
[1] leaf. 60x44 cm.
Apparently a list of product orders printed for a local
merchant. Words in Ladino and Turkish, in alphabetical
order. Not researched.
The leaves were removed from an old binding. Holes, stains
and blemishes. Poor condition.
Calendar for 322 years from 1922 through 2245. Large
chart for designating Rosh Chodesh, yomim tovim and
the Torah readings, with explanations in Ladino. The chart
was arranged according to the “Pri Chadash” by Avraham
Yisrael Danon, with his picture. It was meant to be hung
up in the synagogue.
Especially rare.
Aging stains. Fold marks.
O/b price $150
O/b price $600
[2] leaves, about 29x20 cm. Turkish and Ladino.
193
‫ לוח קיר גדול‬.322 ‫קאלינדארייו זודייו פור סיימפרי אי לה ריגלאדו פור אניוס‬
.1923 ,‫ סופיה‬.‫ לאדינו‬.‫ שנה‬322 – ‫ל‬
.‫ ס"מ‬60X44 .‫] דף נייר‬1[
‫ טבלא גדולה לקביעות‬.‫ שנים משנת ה'תרפ"ב עד ו'ד‬322-‫לוח קבוע ל‬
‫ הטבלא‬.‫ עם הסברים בלאדינו‬,‫ראשי החדשים החגים וסדר קריאת התורה‬
.‫ עם תמונתו‬,‫ על ידי אברהם ישראל דאנון‬,'‫נערכה על פי הספר 'פרי חדש‬
.‫והיא נועדה לתלותה בבית הכנסת‬
.‫נדיר במיוחד‬
.‫ סימני קיפול‬.‫כתמי זמן‬
$200-220
$700-800
?‫ עותק יחיד בעולם‬.‫] לאדינו‬4[ ‫ דפי תקנות‬293
]?1737 ‫ תצ"ז‬,‫ [שאלוניקי‬.‫תקנות לפי סדר השנה ותקנות כלליות‬
.‫ לאדינו‬.‫ ס"מ‬21*15 ,‫] דף‬4[
‫ עץ חיים היא‬:‫ תחת הכותרת‬.‫] דפים ובהם כד סעיפים לפי סדר השנה‬2[
.‫למחזיקים בה‬
‫ ועוד צוו חכמים בהזהרה‬:‫ תחת הכותרת‬,‫ תקנות‬15 ‫] דפים ובהם‬2[
‫ יתכן והם תקנות של חברת תלמוד תורה‬.‫גדולה וכל דבריהם כגחלי אש‬
.‫בשאלוניקי משנת תצ"ז‬
‫ יתכן והעותק היחיד הידוע נרשם בחוברת עלים‬.‫הדפים לא ידועים כיום‬
.‫ תרצ"ד) בעריכת דוד פרנקל‬,‫לביבליוגרפיה וקורות ישראל חוברת ד (וינה‬
‫ הסכמה הנעשית על‬- ‫ לקורות ישראל בעיר קושטא‬:‫שם יש מאמר בשם‬
‫ "כן ישנן בידי תקנות בענינים שונים של בית הדין‬3 ‫ ושם בהערה‬.‫המדורים‬
‫ "עץ חיים‬:‫הגדול דק"ק קושטא ארבעה דפים מסודר לחדשי השנה בדף א‬
‫ "ועוד צוו חכמים בהזהרה גדולה וכל דבריהם‬:‫ בדף ג‬... "‫היא למחזיקים בם‬
.‫ יחיד בעולם‬,‫ נדפס בערך בשנת ת"ק‬.‫ בשפת לאדינו‬... "‫כגחלי אש‬
‫ למרות האמור לעיל לדבריו של המומחה ד"ר‬.‫כנראה שלפנינו עותק זהה‬
.‫דב הכהן חיבור זה נדפס בשאלוניקי ולא בקושטא‬
.‫טוב מאוד‬-‫ מצב טוב‬.‫ כתמי זמן‬.‫נקבי עש בודדים‬
$1,800-1,500 ‫ הערכה‬$1,200 ‫פתיחה‬
293 Bylaws [4] Ladino.
Only Extant Copy?
Bylaws in the order of the year and general bylaws.
[Salonica, 1737?]
[4] leaves, 15x21 cm. Ladino.
[2] leaves with 24 clauses according to the yearly calendar.
Titled: Eitz Chaim Hi L’Machazikim Bah [in Hebrew].
[2] leaves with 15 bylaws. Titled: [In Hebrew] Our Sages
commanded with a big admonition and their words are
like fiery coals. Possibly the bylaws of the Talmud Torah
Society in Salonica from 1736.
These leaves are unknown today. It is possible that the
only known copy was listed in Alim L’Bibliographia and
Korot Yisrael, booklet 4, (Vienna 1934), edited by Dovid
Frankel. It included an article titled: L’Korot Yisrael B’Ir
Kushta – Haskama HaNaseit Al HaMidorim. Comment
3 notes: ‘I have bylaws on various issues of the Beit Din
HaGadol Constantinople, four leaves arranged according
to the months of the year, on leaf 1 ‘Eitz Chaim Hi….’ And
on leaf 3: ‘And our sages have commanded….”. In Ladino.
Printed c. 1740, the only one in the world.
This seems to be an identical copy. Despite what it
mentions, Dr. Dov HaCohen maintains that it was printed
in Salonica and not Constantinople.
Solitary worming holes. Aging stains. Fine-very fine
condition.
O/b price $1200
$1500-1800
194
294 Letter in Ladino from [1720].
Salonica?
Letter in Ladino. Tamuz, [1720]. Salonica?
2 leaves. 21x18 cm. Clear, Oriental script.
The letter is addressed to Avraham Asio and Shlomo
Abarbanel by Yehoshua […], the letter mentions Moshe
Abarbanel and other names. Along with a fragment of
another leaf in Ladino signed by Yaakov ben Shmuel.
The leaves were professionally restored. Fine condition.
O/b price $250
195
$300-400
?‫] שלוניקי‬1720[ ‫ מכתב בלאדינו משנת ת”פ‬294
?‫] שלוניקי‬1720[ ‫ שנת ת”פ‬,‫ חודש תמוז‬.‫מכתב בלאדינו‬
.‫ כתיבה מזרחית רהוטה‬.‫ ס”מ‬21X18 .‫ דף נייר‬2
.]...[ ‫המכתב ממוען אל אברהם אשיאו ושלמה אברבנאל מאת יהושע‬
‫ מצורף קטע מדף נוסף‬.‫במכתב נזכר גם “משה אברבנאל” ושמות אחרים‬
.”‫בלאדינו בחתימת “יעקב בן שמואל‬
.‫ מצב טוב‬.‫הדפים עברו שיקום מקצועי‬
$400-300 ‫ הערכה‬$250 ‫פתיחה‬
‫דפוסים קדומים‬
Early Prints
‫ מהדורת נח”ת‬,‫ אמסטרדם‬.‫ שני לוחות הברית‬295
]1698[
‫ דינים מנהגים‬,‫ הנהגות‬,‫ הזהרות‬,‫ספר שני לוחות הברית הכולל תוכחות מוסר‬
‫ ביאורים ותפלות על דרך הפרד”ס מאת רבי ישעיה הלוי‬,‫ דרשות‬,‫והליכות‬
.‫ אוסטראה ופראג ונשיא ארץ ישראל‬,‫ פרנקפורט‬,‫איש הורוויץ אב”ד פוזנא‬
.‫ דפוס עמנואל עטיאש‬.]1698[ ‫ תנ”ח‬,‫אמשטרדם‬
‫ שער ראשון מצויר‬.‫ דף במפתחות‬2 ‫] דף חסר בסוף‬10[ :‫ מד‬:‫ תכ”ב‬,]4[
.‫עם דמויות תנכיו”ת‬
‫ הן מבחינת איכות הדפוס‬,‫מהדורה זו של השל”ה היא ראשונה במעלה‬
‫הן מבחינת הסגולות המיוחסות לה עקב הדפסתה בשנת לידתו של אור‬
‫שבעת הימים הבעל שם טוב ולכך נתחבבה ביותר אצל אספני הספרים‬
.‫ מצב בינוני‬.‫ נקבי עש בעיקר בשוליים הלבנים‬.‫לא כרוך‬
$1,200-1,000 ‫ הערכה‬$700 ‫פתיחה‬
295 Shnei Luchot HaBrit. Amsterdam,
1698.
Shnei Luchot HaBrit by Rabbi Yeshaya HaLevi Ish
Horowitz, av”d Posen, Frankfurt, Ostrog and Prague,
and the Nasi Eretz Yisrael. Amsterdam, 1698.
Emanuel Attias press.
[4], 422: 44: [10] leaves, missing the last two leaves of
indexes. The first title page is illustrated with Biblical
figures.
This edition of the Shl”a was printed with exceptional
quality. Great segula properties are attributed to this
edition, because it was printed during the year that the Ba’al
Shem Tov was born. It is a trophy for book collectors.
Not bound. Worming holes, primarily in the blank
margins. Moderate condition.
O/b price $700
$1,000-1,200
196
.1594-1595 ‫שנ"ו‬-‫ שנ"ד‬,‫ ונציה‬.‫ כלי חמדה‬296
‫מהדורה ראשונה‬
‫ צרור דפים מדפוסים קדומים ונדירים‬297
‫שנמצאו בגניזה‬
‫ יתכן והוצאו מתוך כריכות‬.‫ דפים מדפוסים קדומים ונדירים שנמצאו בגניזה‬14
.‫עתיקות‬
/‫ [קושטא‬.‫ בבא מציעא וגיטין‬,‫ כתובות‬:‫ תלמוד בבלי ממסכתות‬,‫] דף‬5[
]?'‫ שנות הש‬,‫שאלוניקי‬
.‫] דפים ממסכת נזיר‬4[ .‫ ממסכתות בבא מציעא בבא בתרא גיטין‬,‫] דפים‬4[
?'‫שנות הת‬
.]‫ בערך‬1525 ‫ [ רפ"ה‬,‫ רימיני‬.‫ מספר כלבו‬,‫] דף‬1[
.‫גרוע‬-‫ מצב בינוני‬.‫ כתמי זמן ופגימות‬.‫נקבי עש‬
$500-400 ‫ הערכה‬$300 ‫פתיחה‬
297 Collection of Rare, Early Printed
Leaves found in Geniza
197
.‫ ביאורים ודרשות על סדר הפרשיות מאת רבי שמואל לנייאדו‬.‫כלי חמדה‬
.‫ מהדורה ראשונה‬.]1595-1594[ ,‫שנ"ו‬-‫ שנ"ד‬,‫ונציה‬
.‫ ס"מ‬28 ,‫] דף‬1[ ‫ ו‬,‫רע‬
‫ רבי‬,‫ המחבר‬.‫חיבור גדול על סדר פרשיות התורה עם ביאור המדרשים‬
‫ על פי בקשת רבי‬,‫] מחכמי צפת‬1605 ‫ שס"ה‬1530- ‫שמואל לאניאדו [ר"ץ‬
‫ החיד"א מכנהו‬.‫יוסף קארו [מרן הבית יוסף] עבר לארם צובה לכהן כרב‬
‫ עם דפי המפתחות שאינם נמצאים‬.‫'בעל הכלים' ע"ש שמות כמה מספריו‬
.‫בהרבה מהעותקים‬
‫ נקבי עש בעיקר בשוליים‬.‫ פגימה בשער עם חסרון קל‬.‫כריכה פשוטה‬
.‫ מצב בינוני‬.‫הלבנים‬
$800-700 ‫ הערכה‬$400 ‫פתיחה‬
296 Klei Chemda. Venice, 1594-1595.
First Edition
Klei Chemda. Elucidations and derashot on the order
of the parshiot by Rabbi Shmuel Laniado. Venice,
[1594-1595]. First edition.
270, 6, [1] leaves. 28 cm.
14 rare, early printed leaves found in genizah. Possibly
removed from old bindings.
[5] leaves, Babylonian Talmud, tractates: Ketubot, Bava
Metziah and Gittin. [Constantinople/Salonica, 16th
century?].
[4] leaves, Tractates Bava Metziah, Bava Basra, Gittin. [4]
leaves from Tractate Nazir. [17th century?]
[1] leaf from the Kol Bo. Rimini [c. 1525].
Worming holes. Aging stains and blemishes. Moderatepoor condition.
Large work on the order of the Torah readings with
elucidation of the midrashim. The author, Rabbi Shmuel
Laniado [1530-1605], was a Safed sage. As per the request
of Rabbi Yosef Karo [the Beit Yosef ], he moved to Aleppo to
serve as Rabbi. The Chida called him the “Ba’al HaKeilim”,
per the names of a number of his works. This copy features
the indexes that are not found in many copies.
Simple binding. Blemish to the title page, with a light loss.
Worming holes, primarily in the blank margins. Moderate
condition.
O/b price $300
O/b price $400
$400-500
$700-800
‫ בדפוס די‬,‫ ונציה‬.‫ מקראות גדולות‬.‫ תנ"ך‬298
‫ עותק מרשים‬.‫ ארבעה כרכים‬.]1568[ ‫ שכ"ח‬.‫גארה‬
,‫ רבינו סעדיה גאון‬,‫ רלב"ג‬,‫ אבן עזרא‬,‫ עם פירוש רש"י‬,‫תנ"ך מקראות גדולות‬
.‫ ארבעה כרכים‬.]1568[ ‫ שכ"ח‬.‫ בדפוס די גארה‬,‫ ונציה‬.‫רד"ק ומסורה‬
‫] רלד‬1[ :‫ נביאים ראשונים‬.‫ תתיט – תתסא‬,‫] רכח‬6[ :‫תורה וחמש מגילות‬
‫ תרפח – תתיז‬,]1[ :‫ כתובים‬.‫] תמב – תרפה‬1[ :‫ נביאים אחרונים‬.‫– תמא‬
.‫ ס"מ‬38 ,‫]; סו דף‬1[ ,‫ תתקכו ז‬- ‫[חמש מגילות נכרכו בסוף התורה] תתסג‬
‫ המדפיסים כתבו‬.‫מהדורה קדומה וחשובה ביותר של מקראות גדולות‬
.‫שהם נזהרו מליפול בשגיאות ובטעויות של המהדורה שקדמה לה‬
‫ שער‬.‫לכל כרך שער מיוחד בתוך מסגרת ארכיטקטונית פיתוח נחושת‬
‫חלקי לחמש מגילות בו כתבו המדפיסים שהם הדפיסו את המגילות לחוד‬
‫ עותק‬.‫לכורכם] עם איזה חלק שירצה‬-[ '‫כדי שכל אחד יוכל 'לקשרם‬
.‫ מסורה גדולה ותרגום ירושלמי על התורה‬,‫מושלם כולל כל ההקדמות‬
‫ פגיעות‬.‫ כללית מצב טוב מאד‬.‫ארבע כריכות עור חדשות מפוארות‬
‫ דפים אחדים נלקחו מעותק‬.‫ מעט מאד נקבי עש‬,‫באותיות בודדות בחומש‬
.‫אחר‬
.10 ,‫ המדפיס זואן די גארה ורשימת ספרי בית דפוסו‬,‫הברמן – יודלוב‬
.559 ‫ ויניציאה‬,‫וינוגרד‬
$10,000-8,000 ‫ הערכה‬$6,000 ‫פתיחה‬
298 Tanach. Mikraot Gedolot. Venice,
Di Gara Press. [1568]. Four Volumes.
Impressive copy
Tanach Mikraot Gedolot with Rashi’s commentary,
Ibn Ezra, Ralbag, Rabbeinu Saadya Gaon, Radak and
Mesorah. Venice, Di Gara press. [1568]. Four volumes.
Torah and five megillot: [6] 228, 819-861. Early Prophets:
[1] 234-441. Later Prophets: [1] 442-685. Writings: [1],
688 – 817 [five megillot bound at the end of the Torah]
863-926, 7 [1]; 66 leaves, 38 cm.
Early, prominent edition of the Mikraot Gedolot. The
printers wrote that they were careful not to make the same
mistakes as in previous editions.
Each volume has a separate title page within an architectural
border – a copperplate engraving. Half title page for the
five megillot in which the printers write that they printed
the megillot separately so that each person could bind
them with the section that they preferred. Complete copy,
including all the introductions, Mesorah Gedola and
Targum Yerushalmi on the Torah.
Four, magnificent leather bindings. Overall very fine
condition. Blemishes to solitary letters in the chumash,
very few worming holes. A few leaves were taken from a
different copy.
Haberman-Yudlov, Hamadpis Juan Di Gara V’Reshimat
Sifrei Beit Defuso, 10. Vinograd, Venice 559.
O/b price $6,000
$8,000-10,000
198
199
‫‪299 ‘Maor Einayim’. Venice, 1574‬‬
‫‪ 299‬מאור עינים‪ .‬ונציה של"ד [‪ ]1574‬עם הדפים‬
‫המתוקנים‬
‫‪200‬‬
‫‪‘Maor Einayim’, noted work of Rabbi Azariah dei‬‬
‫‪Rossi. Mantua, 1574. First Edition with all revised‬‬
‫‪pages.‬‬
‫מאור עינים‪ .‬ספרו הנודע של רבי עזריה די רוסי מן האדומים‪ .‬מנטובה‪ ,‬של"ד‬
‫[‪ .]1574‬מהדורה ראשונה‪ .‬עם כל הדפים המתוקנים‪.‬‬
‫קצד דף‪ 21 ,‬ס"מ‪ .‬שרטוטים‪.‬‬
‫הספר מאור עינים עמד במרכז פולמוס גדול‪ .‬מיד עם הופעת הספר יצאו‬
‫נגד דברי המחבר בכמה פרקים בחיבורו‪ ,‬בדבריו על סדר ימי עולם ועל‬
‫ספר הזהר‪ .‬רבני ונציה החרימו את הספר‪ .‬המחבר ניסה לבאר את דבריו‪,‬‬
‫וכתנאי לכך שלא יוחרם הסכים להוסיף לספר את ההשגות שנכתבו עליו‪.‬‬
‫בהמשך גם החליף המחבר כמה דפים בספר‪ ,‬בדפים אחרים עם שינויים‬
‫כנראה שאף זה לא היה מספיק‪ ,‬והחיד"א כותב שבימיו האחרונים הורה‬
‫רבי יוסף קארו להחרים את הספר‪ ,‬אולם לא הספיק לחתום על כך‪.‬‬
‫המהר"ל מפראג חלק בתקיפות על דברי המחבר‪ ,‬ואף ייחד חלק מחיבורו‬
‫'באר הגולה' נגד הספר מאור עינים‪ .‬אמנם היו מגדולי ישראל שצידדו‬
‫במדה מסויימת במחבר‪.‬‬
‫לפנינו עותק עם הדפים המתוקנים‪ .‬בחלק מהעותקים אין את הדפים‬
‫האלו‪ .‬באחד משלבי הפולמוס כתב המחבר שהוא מסכים שיוציאו את‬
‫הדפים האלו מן הספר‪ ,‬ואמנם היו שעשו כך‪ .‬אולם מכיון וגם זה לא הועיל‪,‬‬
‫הוא הדפיס דפים מתוקנים במקום אלו הדפים‪ .‬אולם הם אינם נמצאים‬
‫בכל העותקים‪ .‬על הפרשה‪ ,‬ראה‪ :‬מאיר בניהו‪ ,‬הפולמוס על ספר מאור‬
‫עינים‪ ,‬אסופות‪ ,‬ה‪ ,‬תשנ"א‪ ,‬עמ' ריג – רסה‪ .‬ישראל מהלמן‪ ,‬גנוזות ספרים‬
‫עמ' ‪.21-39‬‬
‫מכיון ויש לספר כמה וכמה סוגי עותקים‪ ,‬נתאר בהרחבה את העותק‬
‫שלפנינו‪.‬‬
‫גוף הספר מסתיים בדף קפד‪ ,‬המחבר כותב את שמו ומתאר את‬
‫השתלשלות החיבור עד חודש תשרי שנת של"ג‪ ,‬ומאחורי הדף נדפס שיר‬
‫לחתימת הספר‪ .‬בדפים קפה – קפו‪ ,‬נדפסו 'מהדורות' – תיקונים והמחבר‬
‫כותב שנפלו שגיאות בספר‪ .‬בדפים קפז – קפח‪ ,‬נדפס לוח הפרקים‪,‬‬
‫ובסיום "תם ונשלם תהלה לא‪-‬ל בורא עולם"‪ .‬בדפים קפט – קץ נדפסה‬
‫'השגה' על דרוש ימי עולם בספר מאת רבי משה פרווינצאלי‪ ,‬מיום כו חשון‬
‫של"ד‪ .‬בדפים קצא – קצד סוף הספר נדפסה 'תשובה להשגה' מהמחבר‪,‬‬
‫כעין התנצלות בו הוא מבאר את מה שהתכוון בדרוש שעליו יצאו עוררין‪.‬‬
‫בעותק שלפנינו הוחלפו הדפים נב – נג‪ ,‬פא ‪ -‬פב‪ ,‬פז – פח‪ ,‬בדפים אחרים‬
‫בהם שינה וביאר את דבריו‪.‬‬
‫יש לציין שבטופס של אוסף מהלמן יש [‪ ]2‬דפים נוספים בסוף שבהם‬
‫מוסיף ומבאר המחבר את דבריו ומציע להוציא את הדפים הבעיתיים‪,‬‬
‫אמנם לבסוף‪ ,‬מכיון והדפיס את הדפים האלה מחדש‪ ,‬כבר התבטל הצורך‬
‫בשני הדפים האלה‪.‬‬
‫חתימות בעלים אשכנזיות מאחורי השער‪ .‬מספר הגהות בכתב יד איטלקי‬
‫עתיק‪.‬‬
‫כריכת עור חדשה‪ .‬כתמי זמן‪ .‬מעט סימני ונקבי עש‪ .‬מצב טוב‪-‬טוב מאוד‪.‬‬
‫גנזי ישראל ‪.1327‬‬
‫‪Meor Einayim was the subject of much debate. Right‬‬
‫‪after it was published, opposition was raised to a number‬‬
‫‪of chapters regarding Seder Yimei Olam and the Zohar.‬‬
‫‪The Rabbis of Venice banned the book. The author tried‬‬
‫‪to explain his intent, and agreed to add the critique to the‬‬
‫‪book so that the ban would be removed. He even switched‬‬
‫‪a number of leaves in the book, but all of his efforts were‬‬
‫‪apparently insufficient. The Chida writes that during the‬‬
‫‪last days of his life, Rabbi Yosef Karo instructed that the‬‬
‫‪book be banned, but did not have time to sign the ban. The‬‬
‫‪Maharal of Prague sharply opposed the author’s words and‬‬
‫‪even included a section in his “Be’er HaGoleh” explaining‬‬
‫‪his opposition. However, some prominent Torah scholars‬‬
‫‪did come out in support of the author to some extent.‬‬
‫‪This copy has the revised leaves. Some copies do not have‬‬
‫‪them. At one point in the debate, the author wrote that‬‬
‫‪he agrees to remove these leaves from the book, and some‬‬
‫‪people did remove them. But, because that was insufficient,‬‬
‫‪he printed revised leaves to replace the other ones. But they‬‬
‫‪are not found in all copies. Regarding the episode, refer to:‬‬
‫‪Meir Binayhu: HaPolmes Al Sefer Meor Einayim, Asufot,‬‬
‫‪5, 1991, p. 213-265. Yisrael Mehlman, Genuzat Sefarim p.‬‬
‫‪21-39.‬‬
‫‪See Hebrew catalogue description for complete list of‬‬
‫‪pages included in this copy.‬‬
‫‪Note that in the copy in the Mehlman Collection there are‬‬
‫‪another [2] leaves at the conclusion in which the author‬‬
‫‪explains his words and suggests removing the problematic‬‬
‫‪leaves. Because he ended up reprinting the two leaves, this‬‬
‫‪note was really no longer necessary.‬‬
‫‪Ashkenazic owner signatures on the back of the title page.‬‬
‫‪A number of glosses in an antiquated Italian hand.‬‬
‫‪New leather binding. Aging stains. Minimal worming‬‬
‫‪marks and holes. Fine-very fine condition.‬‬
‫‪Ginzei Yisrael 1327.‬‬
‫פתיחה ‪ $2,500‬הערכה ‪$3,500-3,000‬‬
‫‪O/b price $2,500‬‬
‫‪194 pg. 21 cm. sketches.‬‬
‫‪$3,000-3,500‬‬
– 1661[ ‫ ת"ך – תכ"א‬,‫ אמשטרדם‬.‫ מכלל יופי‬301
]1660
‫ עם 'לקט‬,‫ ביאור על המלים הקשות בתורה מאת רבי שלמה ן' מלך‬.‫מכלל יופי‬
.]1660 – 1661[ ‫ ת"ך – תכ"א‬,‫ אמשטרדם‬.‫שכחה' מאת רבי יעקב אבנדנה‬
.‫ ללא הדפים בלטינית‬.‫ ס"מ‬03 ,‫ריט דף‬
‫ הספר היה בשימוש גם אצל מלומדים‬.‫מהדורה ראשונה של לקט שכחה‬
‫ שער במסדרת‬.‫ ויש עותקים שבהם נוסף שער והסכמות בלטינית‬,‫נוצריים‬
.‫ארכיטקטונית‬
‫ מצב‬.‫ מעט כתמים‬.‫ קרע קל בשער ללא חסרון‬.‫ שדרה פגומה‬,‫כריכת קלף‬
.‫טוב מאד‬-‫טוב‬
‫ נדפס‬.]1565[ ‫ שכ"ה‬,‫ בדפוס די קבאלי‬,‫ ונציה‬.‫ עם בית יוסף‬,‫טור אבן העזר‬
.'‫ בתחתית השער נדפסו המילים 'קארו חי‬.‫בחיי מרן הבית יוסף‬
.‫ ס"מ‬34 ,‫רלב דף‬
.‫מהדורה קדומה של טור אבן העזר עם בית יוסף שנדפס בחיי המחבר‬
‫ יוסיף לו‬...‫ כמהר"ר יוסף קארו י"ץ‬...‫ עם פירושי וחידושי פאר הדור‬:‫בשער‬
.‫ה' ימים ושנים טובים‬
.‫ מצב לא טוב‬.‫ הרבה נקבי עש‬.‫ כתמי זמן‬.‫כריכת עור ישנה מנותקת‬
.499 ‫ ויניציאה‬,‫וינוגרד‬
$300-250 ‫ הערכה‬$200 ‫פתיחה‬
$1,000-800 ‫ הערכה‬$600 ‫פתיחה‬
301 ‘Michlal Yofi’. Amsterdam [16601661]
300 Tur Even Ha’Ezer with the Beit
Yosef. Venice, 1565. Printed during the
life of the Beit Yosef
‘Michlal Yofi’. Explanations of difficult words in the
Bible by Rabbi Shlomo Melech, and ‘Leket Shichecha’
from Rabbi Ya’akov Avendana. Amsterdam, [16601661].
219 pg. 30 cm. without the pages in Latin.
First edition of ‘Leket Shichecha’ The book was also
used by Christian scholars, and some copies feature an
additional title page and approbations in Latin. Title page
in an architectural border.
Parchment binding, blemished spine. Light tear in the title
page without loss. Few stains. Fine-very fine condition.
O/b price $200
201
‫ שכ"ה‬,‫ ונציה‬.‫ טור אבן העזר עם בית יוסף‬300
‫ נדפס בחיי מרן הבית יוסף‬.]1565[
$250-300
Tur Even Ha’Ezer with Beit Yosef. Venice, at the press
of Giorgio di Cavalli, 1565. Printed during the life of
the Beit Yosef. The words ‘‫ ’קארו חי‬are printed at the
bottom of the title page.
232 pg. 34 cm.
Early edition of the Tur Even Ha’Ezer with the Beit Yosef
printed during the life of the writer.
Old leather binding. Detached. Aging stains. Lots of
worming holes. Poor condition.
Vinograd, Venice 499.
O/b price $600
$800-1,000
302 Moreh Nevuchim. Sabbioneta,
[1553]
More Nevuchim L’HaRambam with commentaries.
Sabbioneta, at Foa press by Adelkind, Cornelius
[1553].
[14] [1]-174, [2] leaves of sketches, 30 cm. Magnificent title
page with antiquated owner signatures.
Early edition of the Rambam’s “Moreh Nevuchim”; with
the Shem Tov commentary, Afudi commentary and the
Ibn Karshkash which was printed here for the first time. At
the end of the book, there are two leaves with a geometrical
elucidation of kabalistic lines with geometric sketches,
these leaves are missing from many copies.
Haberman, HaMadpis Cornelius Aidelkind 113. Yaari,
Mechkirei Sefer, Reshimat HaSeforim Shendifsu B’Beis
Tuvia Foa B’Sabbioneta, 4.
Magnificent leather binding. The book was professionally
restored. Minimal worming signs. Very fine condition.
‫ בדפוס פואה על ידי קורנילייו‬,‫ סביוניטה‬.‫מורה נבוכים להרמב"ם עם פירושים‬
.]1553[ ‫ שי"ג‬,‫אדיל קינד‬
‫ שער מפואר עם חתימת‬.‫ ס"מ‬30 ,‫] דפי שרטוטים‬2[ ,‫] [א] – קעד‬14[
.‫בעלים עתיקה‬
‫ פירוש‬,‫ עם פירוש שם טוב‬,‫מהדורה קדומה של 'מורה נבוכים' להרמב"ם‬
‫ בסוף הספר שני דפים‬.‫אפודי ופירוש מאבן קרשקש הנדפס כאן לראשונה‬
‫ דפים אלו‬,‫ביאור הנדסי בעניין קוים מקבילים עם שרטוטים גאומטריים‬
.‫חסרים בהרבה עותקים‬
‫ רשימת‬,‫ מחקרי ספר‬,‫ יערי‬.113 ‫ המדפיס קורנילייו אדיל קינד‬,‫הברמן‬
‫הספרים שנדפסו בבית‬
.4 ‫טוביה פואה בסביוניטה‬
‫ מצב‬.‫ מעט סימני עש‬.‫ הספר עבר שיקום מקצועי‬.‫כריכת עור מפוארת‬
.‫טוב מאוד‬
O/b price $2,200
$3,000-2,700 ‫ הערכה‬$2,200 ‫פתיחה‬
$2,700-3,000
]1553[ ‫ שי"ג‬,‫ סביוניטה‬.‫ מורה נבוכים‬302
202
303 Medrash Rabbah with Matnot
Kehuna. Krakow, [1608-1609]. Two
Volumes. Very Rare
Sefer Rabot. Medrash Rabbah with the Matnot
Kehuna commentary. Krakow, at the press of Yitzchak
ben Aharon, [1608-1609]. Two volumes.
302; 130 leaves, 31 cm. The back of the title page features
an illustration of Isaac’s ram – as per the printer’s name:
Yitzchak.
Early edition of the Medrash Rabbah on the Torah and
five megillot and the second edition of the Matnot Kehuna
commentary.
New half-leather and marbleized paper bindings. Light
blemishes to the title pages and the margins of a few leaves.
Minimal worming holes in the gutters. Minimal aging
stains. Fine-very fine condition.
To the best of our knowledge, this rare set has never been
sold at public auction.
O/b price $3,000
203
$3,500-4,000
,‫ קראקא‬.‫ מדרש רבה עם מתנות כהונה‬303
‫ נדיר‬.‫ שני כרכים‬.]1609 1608-[‬‫שס"ט‬- ‫שס"ח‬
‫ביותר‬
‫ בדפוס יצחק בן‬,‫ קראקא‬.‫ מדרש רבה עם פירוש מתנות כהונה‬.‫ספר רבות‬
.‫ שני כרכים‬.]1609 1608-[‬‫שס"ט‬- ‫ שס"ח‬,‫אהרן‬
.‫ מאחורי השער ציור אילו של יצחק כשם המדפיס יצחק‬.‫ ס"מ‬31 ,‫שב; קל דף‬
‫ ומהדורה שניה‬,‫מהדורה קדומה של מדרש רבה על התורה וחמש מגילות‬
.‫של הפירוש מתנות כהונה‬
.‫ פגמים קלים בשער ובשולי מספר דפים‬.‫כריכות חצי עור ונייר שיש חדשות‬
.‫טוב מאוד‬-‫ מצב טוב‬.‫ מעט כתמי זמן‬.‫מעט נקבי עש בשוליים הפנימיים‬
.‫למיטב ידיעתנו סט נדיר זה לא הוצע למכירה מעולם במכירות פומביות‬
$4,000-3,500 ‫ הערכה‬$3,000 ‫‬פתיחה‬
304 Levushei Ohr Yekarot. Lublin,
[1595]. First Edition. Signature of Rabbi
Noach Chaim Zvi of Berlin
Levushei Ohr Yekarot. Sefer HaRecanati with the
commentary of Rabbi Mordechai Yoffe [author of the
“Levushim”]. Lublin, [1595]. First edition. Signature of
Rabbi Noach Chaim Zvi of Berlin.
.leaves, 29.5 cm 191 ,]2[
The tenth book of the Levush, the Sefer Recanati on the
Torah with the commentary of Rabbi Mordechai Yoffe.
As written on the back of the title page, this tenth section
was printed before the eighth and ninth sections. This copy
does not have these sections.
Owner signature on the title page: Rabbi Noach Chaim
Zvi of Berlin [1734-1802] author of the halachic works,
“Atzei Elmogim” and “Atzei Arazim”. He was a dayan and
rabbi in a number of Ashkenazic communities, and then
Rabbi of AH”U. He was a colleague of Rabbi Pinchas
Horowitz, the “Ba’al Hafla’ah”. The Noda B’Yehuda relied
on his, and one other, halachic decision in regards to a case
in which a woman was divorced against her will. Rabbi
Chaim of Volozhin asked him a question after the death of
the GRA, and wrote that now he had no one else to whom
he could turn.
Additional owner stamps and signatures. Ginzei Yisrael
829.
Magnificent leather binding. Blemishes to the title page
margins. Reinforcement to the last leaf. Aging stains. Fine
condition.
O/b price $2,000
$2,500-2,800
.]1595[ ‫ שנ"ה‬,‫ לובלין‬.‫ לבושי אור יקרות‬304
‫ חתימת רבי נח חיים צבי מברלין‬.‫מהדורה ראשונה‬
.]'‫ ספר הרקנטי עם פירוש מרבי מרדכי יפה [בעל ה'לבושים‬.‫לבושי אור יקרות‬
.‫ חתימת רבי נח חיים צבי מברלין‬.‫ מהדורה ראשונה‬.]1595[ ‫ שנ"ה‬,‫לובלין‬
.‫ ס"מ‬29.5 ,‫] קצא דף‬2[
‫ ספר הרקנטי על התורה עם‬,‫ יקרה היא מפנינים‬- ‫ספר לבוש העשירי‬
‫ לפנינו החלק העשירי מעשר הלבושים שחיבר רבי‬.‫פירוש מרבי מרדכי יפה‬
‫ כפי שנכתב מאחורי השער הדפיסו קודם את החלק העשירי‬.‫מרדכי יפה‬
‫ בעותק שלפנינו אין את החלקים‬.‫ואחר כך את החלקים השמיני והתשיעי‬
.‫האלו‬
‫ רבי נח חיים צבי מברלין [תצ"ד – תקס"ב] מחבר‬:‫בשער חתימת בעלים‬
‫ דיין ורב בכמה קהילות באשכנז‬.‫הספרים ההלכתיים עצי אלמוגים ועצי ארזים‬
‫ והיה אחד‬,‫ חברו של רבי פנחס הורביץ בעל ההפלאה‬,‫ואחר כך רבה של אה"ו‬
‫משני גדולי התורה שבעל ה"נודע ביהודה" סמך על פסקם במעשה שהיה‬
‫ רבי חיים מוולוזין פנה אליו בשאלה אחר פטירת‬.‫עם גירוש אישה בעל כרחה‬
.‫הגר"א וכתב לו כי לאחר פטירת רבו אין לו למי לפנות כי אם אליו‬
,‫ יודל במא"ז מאזיש מבייאלא‬,‫ אלכסנדר מאזיש בייאלא‬:‫חותמות בעלים‬
‫ חותמת יהודא ליב מינץ וחתימות‬.‫חתימת משה בר"י ז"ל מאזיש מבייאלא‬
.829 ‫ גנזי ישראל‬.‫נוספות‬
.‫ כתמי זמן‬.‫ חיזוק בדף האחרון‬.‫ פגימות בשולי השער‬.‫כריכת עור מפוארת‬
.‫מצב טוב‬
$2,800-2,500 ‫ הערכה‬$2,000 ‫פתיחה‬
204
– ‫ ת"ס‬,‫ אמשטרדם‬.‫ חמשה חומשי תורה‬306
]1701-1700[ ‫תס"א‬
.‫חמשה חומשי תורה עם חמש מגלות והפטרות כל השנה כמנהג הקהלות‬
.]1701-1700[ ‫ ת"ס – תס"א‬.‫ דפוס עמנואל עטיאש‬,‫אמשטרדם‬
,‫ שער ראשון מצויר בפיתוח נחושת גדול‬.‫ ס"מ‬13 ,‫סג דף‬-‫] ב‬1[ :‫קפא‬-‫] ב‬2[
.‫ ושער נוסף להפטרות משנת תס"א‬,‫ שער כללי משנת ת"ס‬.‫שנת תס"א‬
, ‫ טו‬,‫ י‬,‫ וכל חמש פסוקים [ה‬,‫ הפסוקים סומנו במספרים‬,‫חומש קטן מנוקד‬
‫ עם חמש מגלות והפטרות כמנהג קהלות הספרדים‬.‫כ וכו'] סומנו באותיות‬
.‫] דפים עם הסכמות‬2[ ‫ יש עותקים בהם נוספו בסוף החומש‬.‫והאשכנזים‬
‫ דפים‬3 ‫ חורים זעירים ב‬.‫ מעט כתמי זמן‬.‫כריכת עור מקורית משוחזרת‬
.‫ מצב טוב‬.‫בסוף‬
$500-400 ‫ הערכה‬$250 ‫פתיחה‬
306 Chamisha Chumshei Torah.
Amsterdam, [1700-1701]
Chamisha Chumshei Torah with the five megillot and
haftarot for the entire year. Amsterdam, Emanuel
Attias press. [1700-1701].
[2] 2-181: [1] 2-63 leaves. The first title page is a large
copperplate engraving, 1701. General title page from 1700,
and an additional title page for the haftarot from 1701.
Small, vocalized chumash. Verses marked with numbers.
Each five verses are marked with letters. With the five
megillot and haftarot per the Sephardic and Ashkenazic
customs. Some copies feature an additional [2] leaves at the
end with approbations.
Original, restored leather binding. Minimal aging stains.
Small tears in the last three leaves. Fine condition.
O/b price $250
205
$400-500
‫] מפת ארץ‬1545[ ‫ ש"ה‬,‫ ונציה‬.‫ אליה מזרחי‬305
‫ישראל‬
‫ בדפוס‬,‫ ונציה‬.‫ פירוש רבי אליהו מזרחי על פירוש רש"י על התורה‬.‫אליה מזרחי‬
.]1545[ ‫ ש"ה‬,‫בומברג‬
‫ משה ארי ליב אלטר ב"מ יונה‬:‫ חותמת בעלים בשער‬.‫ ס"מ‬29 ,‫שכ דף‬
.‫אבד"ק באקוי‬
,‫בדף רפ נדפסה מפה סכמטית של ארץ ישראל עם כיתוב בעברית‬
‫ שרטוטים קטנים‬.‫מהמפות הקדומות ביותר של ארץ ישראל בעברית‬
.‫בכמה דפים‬
.‫טוב מאוד‬-‫ מצב טוב‬.‫ פגימה משוקמת בשולי השער‬.‫כריכת עור מפוארת‬
.175 ‫ המדפיס דניאל בומבירגי‬,‫הברמן‬
$1,800-1,500 ‫ הערכה‬$1300 ‫פתיחה‬
305 Elya Mizrachi. Venice [1545].
Map of Eretz Yisrael
Elya Mizrachi. Rabbi Eliyahu Mizrachi’s commentary
on Rashi on the Torah. Venice, Bomberg press, [1545].
320 leaves, 29 cm. Owner stamp on the title page. Leaf 280
features a schematic map of Eretz Yisrael with Hebrew
captions. This is one of the earliest maps of Eretz Yisrael in
Hebrew. Small sketches on a number of leaves.
Magnificent leather binding. Restored blemish to the title
page margins. Fine-very fine condition.
Haberman, HaMadpis Daniel Bombergi, 175.
O/b price $1300
$1500-1800
‫ חתימות והקדשות‬,‫הגהות‬
Glosses & signatures
‫ עשרות הערות‬.‫ שלחן ערוך חושן משפט‬307
‫בכתב יד‬
.‫ הערות בכתב יד‬.]‫ שנות הת"ר‬,‫ [וילנא‬.‫שלחן ערוך חושן משפט עם פירושים‬
.‫ ס"מ‬45 ,‫חסר שער ודפים ראשונים‬
‫ ההערות‬.‫בכל דפי הספר נכתבו עשרות הגהות למדניות בכתב יד אשכנזי‬
.‫לא נחקרו‬
.‫ מצב טוב‬.‫ קרעים קלים‬.‫כריכת עור ישנה פגומה‬
$800-700 ‫ הערכה‬$500 ‫פתיחה‬
307 Shulchan Aruch Choshen
Mishpat. Tens of Handwritten
Comments
Shulchan Aruch Choshen Mishpat with commentaries.
Vilna, around 1840. Handwritten comments.
Title page and first few pages are missing. 45 cm.
Many handwritten glosses in an Ashkenaizc hand
throughout the book. The comments were not researched.
Old damaged leather binding. Small tears. Fine condition.
O/b price $500
$700-800
206
‫ הגהות‬.]1801[ ‫ תקס"א‬,‫ ברין‬.‫ שער המלך‬308
‫בכתב יד‬
‫ חתימה‬.]1875[ ‫ תרל"ה‬,‫ וינה‬.‫ טורי אבן‬309
‫והגהות רבי יעקב קאפיל עטקין רבה של אוסטרוב‬
‫ חידושים על מסכתות ראש השנה חגיגה ומגילה מאת רבי אריה ליב‬,‫טורי אבן‬
‫ חתימה‬.]1875[ ‫ תרל"ה‬,‫ וינה‬.‫ עם אמרי ברוך מרבי ברוך פרנקל תאומים‬,‫ממיץ‬
.‫והגהות רבי יעקב קאפיל עטקין רבה של אוסטרוב‬
‫ מהדורה ראשונה של הגהות וחידושים‬.‫ ס"מ‬35 ,‫ כד דף‬,‫ לה‬,‫ לז‬,‫] מו‬1[
‫ בשער הקדשה ארוכה וחתימת רבי‬.‫אמרי ברוך מרבי ברוך פרנקל תאומים‬
‫ בספר שדי חמד מביא מכתב ממנו‬,‫יעקב קאפיל עטקין רבה של אוסטרוב‬
‫ בדף‬.]1878[ ‫ בדפי הספר הגהות ארוכות מתוארכות תרל"ח‬.]‫[מצורף‬
.‫הפורזץ חתימת בעלים רבנית נוספת‬
.‫ מצב טוב מאד‬.‫ מעט כתמי זמן‬.‫כריכה פשוטה‬
$400-300 ‫ הערכה‬$180 ‫פתיחה‬
309 Turei Even. Vienna, [1875].
Signature and Annotation by Rabbi
Yaakov Koppel Etkin, Rabbi of Ostrov
Turei Even, novellae on tractates Rosh Hashana,
Chagiga and Megilla by Rabbi Aryeh Leib of Metz,
with the Imrei Baruch of Rabbi Baruch Frenkel
Teumim. Vienna, [1875]. Signature and glosses of
Rabbi Yaakov Koppel Etkin, Rabbi of Ostrov.
[1] 46, 37, 35, 24 leaves, 35 cm. First edition of the Imrei
Baruch annotations and novellae by Rabbi Baruch Frenkel
Teumim. The title page features a lengthy inscription
and signature of Rabbi Yaakov Koppel Etkin, Rabbi of
Ostrov. The “Sidei Chemed” includes a letter from him
[we’ve included it here]. The leaves of the book are filled
with lengthy glosses dated 1878. The endpaper bears an
additional rabbinical signature.
Simple binding. Minimal aging stains. Very fine condition.
O/b price $180
207
$300-400
‫ חידושים על משנה תורה להרמב"ם מאת רבי משה נוניס‬.‫שער המלך‬
‫ הגהות‬.]1801[ ‫ תקס"א‬,‫ ברין‬.‫ עם הגהות והוספות טעם המלך‬,‫בילמונטי‬
.‫ שני דפים הושלמו בכתב יד‬.‫בכתב יד של תלמיד חכם מובהק‬
‫ נכרך בכרך אחד בלי ההוספות בסוף חלק‬.‫ ס"מ‬36 ,‫ קד דף‬:‫ קלז‬:‫] פח‬4[
.‫ כתיבת בעלים בדף הפרוזץ‬.‫ראשון ובלי השער השני‬
,'‫ באחת נכתב 'כמבואר בחידושי‬,‫שתי הגהות למדניות בכתב יד עתיק‬
‫ לא נחקר וזהותו לא‬.‫דבר הצביע על תלמיד חכם שפרסם חידושי תורה‬
‫ שני דפים הושלמו בכתב יד עתיק מתקופה הסמוכה להדפסת‬.‫הובררה‬
.‫הספר‬
‫ פינות הדפים בסוף הספר‬.‫ מעט נקבי עש בשוליים‬.‫כריכה פשוטה‬
.‫טוב מאוד‬-‫ מצב טוב‬.‫מקופלות‬
$400-350 ‫ הערכה‬$250 ‫פתיחה‬
308 Sha’ar Ha’Melech. Brunn, 1801.
Glosses
Sha’ar Ha’Melech. Rav Moshe Nunes Belmonte, with
the Ta’am Ha’Melech supplements. Brunn, 1801.
Glosses by an outstanding Torah scholar. Two pages of
the book were supplied by hand.
[4] 84:137: 104 pg. 36 cm. Bound in one binding without
the additions at the end of the first part and without the
second part. Owner note on the endpaper.
Two glosses in an antiquated hand, one includes the
comment ‘as explained in my novellae’ – indicating that his
Torah thoughts were well known. Unidentified. Two pages
were supplied in an antiquated hand, from around the time
that the book was printed.
Simple binding. Few worming holes at the edges. The edges
of the pages at the end of the book are folded. Fine-very
fine condition.
O/b price $250
$350-400
310 Beit Yehuda. Rabbi Yehuda Iyash.
Leghorn, [1746]. First Edition. Glosses
in the Hand of Rabbi Moshe Pardo with
Signature
Beit Yehuda responsa by Rabbi Yehuda Iyash. Leghorn
[1746]. First edition. Glosses and signatures.
[2], 44, 47-75, 75-101, 103-121 pages, 30 cm.
The book includes “Dinei U’Minhagei K”K Arg’el”
[Algeria]. This was the first work to discuss the customs
of Algerian Jewry. The author was a prominent Algerian
rabbi and was known throughout the generations as a
holy person. He passed through Leghorn on his way to
Jerusalem and printed this book. He gave an approbation
to the works of the “Ohr Hachaim” and the “Sha’ar Yosef ”
- the Chida’s first work. This is the first section of his
responsa. Other responsa were printed about twelve years
later, within his “Bnei Yehuda”.
The title page bears the signature of Rabbi Yehuda Avraham
Azriel, Jerusalem rabbi, who passed away in 1811. He
was the son of Avigdor Hakadosh and the grandfather of
kabalist Rabbi Aharon Azriel, author of “Kapei Aharon”
[ Jerusalem, 1873-1846].
This copy bears six lengthy handwritten glosses in the hand
of Rabbi Moshe Pardo, the noted rabbi of Egypt [ Jerusalem
1814-Alexandria 1888], author of Tzedek U’Mishpat on
the Shulchan Aruch Choshen Mishpat [ Izmir, 1874].
Some of the glosses are signed with his initials.
The book is in poor-moderate condition with many
worming blemishes.
O/b price $500
‫ תק"ו‬,‫ ליוורנו‬.‫ רבי יהודה עייאש‬.‫ בית יהודה‬310
‫ הגהות בכתב יד בעל‬.‫ מהדורה ראשונה‬.]1746[
‫ וחתימה‬,‫המפ"ה‬
.]1746[ ‫ תק"ו‬,‫ ליוורנו‬.‫ מאת רבי יהודה עייאש‬,‫שאלות ותשובות בית יהודה‬
.‫ הגהות וחתימות‬.‫מהדורה ראשונה‬
.‫ ס"מ‬30 ,‫קכא‬-‫ קג‬,‫קא‬-‫ עה‬,‫עה‬-‫ מז‬,‫ מד‬,]2[
‫הספר כולל "דיני מנהגי ק"ק ארג'ל" [אלג'יר] וזהו החיבור הראשון שעוסק‬
‫ המחבר היה מגדולי רבני אלג'יר בכל הדורות ונודע‬.‫במנהגי יהודי אלג'יר‬
.‫ עלה לירושלים דרך ליוורנו בה הדפיס גם את הספר שלפנינו‬.‫כאיש קדוש‬
‫הוא נתן הסכמה לספריו של ה'אור החיים' ולספר 'שער יוסף' ספרו הראשון‬
‫ תשובות נוספות נדפסו‬,‫ לפנינו החלק הראשון של התשובות‬.‫של החיד"א‬
.‫כעבור שתים עשרה שנה בתוך ספרו בני יהודה‬
‫ נפטר‬,‫ מרבני ירושלים‬,‫בעמוד השער חתימת רבי יהודה אברהם עזריאל‬
‫ היה בנו של אביגדור הקדוש וסבו של הגאון והמקובל רבי‬,‫בשנת תקע"א‬
.]‫ תרל"ד – תרמ"ו‬,‫אהרן עזריאל מחבר ספר 'כפי אהרן' [ירושלים‬
‫בעותק שלפנינו שש הגהות ארוכות בכתב יד קדשו של רבי משה פארדו‬
‫ – אלכסנדריה‬1814 ‫ [ירושלים תקע"ד‬,‫ רבה הנודע של מצרים‬,‫– המפ"ה‬
‫] ומחבר ספר 'צדק ומשפט' על שלחן ערוך חושן משפט‬1888 ‫תרמ"ח‬
.'‫ תרל"ד] חלק מההגהות חתומות 'המפ"ה‬,‫[אזמיר‬
.‫ פגיעות עש רבות‬,‫ גרוע‬- ‫הספר במצב בינוני‬
$800-700 ‫ הערכה‬$500 ‫פתיחה‬
$700-800
208
‫ אמשטרדם תצ”ט‬.‫ שלחן ערוך אבן העזר‬312
‫ הערות בכתב יד‬,‫ חתימה‬.]1739[
‫ הערות‬.‫ באר הגולה ובאר היטב‬,‫שלחן ערוך חלק אבן העזר עם הגהות הרמ"א‬
.‫בכתב יד נכדי המהרשש"ך מפרנקפורט‬
,‫ נדפסו במשך כחמש שנים‬,‫ בהדפסה זו‬.‫ ס"מ‬17.5 ,‫] קעח דף‬1[ ‫] יא‬2[
.‫ חלק חשן משפט לא נדפס‬.‫שלשה מתוך ארבעת חלקי השלחן ערוך‬
‫ רבי הלל היה בנו של‬."‫בשער הספר חתימת יד "חנני ה' בזה הלל כהן שאטין‬
‫ שניהם נכדי רבי שמואל הכהן שאטין רבה המפורסם‬.‫רבי שמואל הכהן שאטין‬
‫ הם היו גם ראשי ה'קלויז' הידוע‬.'‫של פרנקפורט דמיין המכונה 'המהרשש"ך‬
‫ חיתוך‬.‫ בפנים הספר מספר הערות למדניות בכתב ידם‬.‫בהמבורג – אלטונא‬
:‫ אודותם ראה‬.‫ פגע בשולי ההערות כתובות היד‬19 –18 -‫כורך מהמאות ה‬
.5311 ,19416 ‫אוצר הרבנים‬
.‫ עותק מרשים‬.‫כריכה מקורית משופשפת עם שני אבזמי נחושת מקוריים‬
.‫מצב טוב מאד‬
$500-400 ‫ הערכה‬$300 ‫פתיחה‬
312 Shulchan Aruch Even Ha’Ezer.
Amsterdam, 1739. Signed, Handwritten
Glosses
209
.‫ חיד"א‬.1776 ‫ תקל"ו‬,‫ ליוורנו‬.‫ ברכי יוסף‬311
‫ הגהות בכתב יד‬.‫מהדורה ראשונה‬
‫ חידושי הלכות על שלחן ערוך יורה דעה אבן העזר וחשן‬.‫ברכי יוסף חלק ב‬
.]1776[ ‫ תקל"ו‬,‫ ליוורנו‬.]‫ מאת רבי חיים יוסף דוד אזולאי [חיד"א‬,‫משפט‬
.‫ הערות בכתב יד‬.‫מהדורה ראשונה‬
‫ ס"מ‬5.92 ,‫ קכג דף‬,‫קכא‬
‫ מגדולי הפוסקים‬,‫מהדורה ראשונה של ספרו ההלכתי הנודע של החיד"א‬
‫ שתי הגהות‬.‫ עם שלוש הגהות בכתב יד‬.‫ שהדפיס המחבר בחייו‬,‫האחרונים‬
‫ מהם הגהה אחת‬,‫ כנראה מתקופת הדפסת הספר‬,‫בכתב יד ספרדי עתיק‬
.‫ארוכה [חתומה?] והגהה נוספת בכתב יד ספרדי מתקופה מאוחרת יותר‬
‫ בדפים בודדים נקבי עש בשוליים ללא חסרון‬.‫ כתמי זמן‬.‫כריכה חדשה‬
.‫ מצב טוב – טוב מאד‬.‫ שולי השער חוזקו‬.‫בטקסט‬
$500-400 ‫ הערכה‬$200 ‫פתיחה‬
Shulchan Aruch Even Ha’Ezer with Hagahot
HaRam”a, Be’er Ha’Gola, and ‘Be’er Hietev’.
Handwritten glosses from the grandchildren of the
Maharshashac”h from Frankfurt.
[2] 11 [1] 178 pg. 17.5 cm. Three out of five volumes of the
Shulchan Aruch were printed in this edition, over a period
of five years. Choshen Mishpat was not printed.
In the title page a handwritten signature "‫חנני ה' בזה הלל‬
‫"כהן שאטין‬. Rabbi Hillel was the son of Rabbi Shnuel
Ha’Cohen Satin. Both of them grandchildren of rabbi
Shmuel Ha’Cohen Satin, the famous rabbi of Frankfurt,
called also the ‘Maharshashac”h’. They were also the heads
of the known kloiz in Hamburg- Altona. A few scholarly
comments in their hand.
Blemish to the margins of the glosses. Refer to: Otzar
HaRabbanim 19416, 5311.
Original binding. Rubbed. Two original copper buckles.
Impressive copy. Very fine condition.
311 Birkei Yosef. Leghorn, 1776.
Chida. First Edition. Handwritten
Glosses
O/b price $300
O/b price $200
$400-500
Birkei Yosef, section two. Halachic novellae on
Shulchan Aruch Yoreh Deah Even HaEzer and
Choshen Mishpat by Rabbi Chaim Yosef Dovid Azulai
[Chida]. Leghorn, [1776]. First edition. Handwritten
comments.
121, 123 leaves. 29.5 cm.
The first edition of the Chida’s noted halachic work. With
three handwritten glosses. Two glosses in an antiquated
Sephardic hand – apparently from the time when the book
was printed. One gloss is lengthy [signed?]. Along with an
additional Sephardic note from a later period.
New binding. Aging stains. Marginal worming holes on
solitary leaves, not affecting text. The title page margins
have been reinforced. Fine-very fine condition.
$400-500
]1778[ ‫ תקל”ח‬,‫ מנטובה‬.‫ ספר זרע שמשון‬314
‫הגהות מזרחיות‬
‫ביאורים על התורה והמגלות וביאור מאמרים תמוהים בדרך‬.‫ספר זרע שמשון‬
,‫ מנטובה‬.‫הדרוש מאת המקובל רבי שמשון חיים ב”ר נחמן מיכאל נחמני‬
.‫] דפוס אליעזר שלמה מאיטליה‬1778[ ‫תקל”ח‬
‫ בגליונות הספר הערות‬.‫ ס”מ‬34 .‫[ק]סב; כא דף‬-‫ קיז‬,]1[ ,‫ קיה‬,‫קיה‬-‫ קח‬,‫קד‬
.‫ לא מפוענח‬.‫ אחת מהם חתומה בר”ת‬,‫ארוכות בכתב יד רבני מזרחי‬
,‫ המחבר נמנה על גדולי המקובלים באיטליה‬,‫ספר חשוב ונדיר מאוד‬
‫תלמידו של הרב”ך (תלמיד הרמ”ז) את כתביו הרבים בקבלה ציוה לגנוז‬
.)‫בקברו) ראה שם הגדולים להחיד”א מערכת ספר זרע שמשון‬
‫בשולי ההקדמה מבקש המחבר שילמדו בספרו והעושה כן יראה בנים ובנים‬
.‫בנים חכמים ונבונים ובתים מלאים כל טוב‬
‫ קרעים משוקמים בשער עם חסרון‬.‫ חלקה הקדמי מנותק‬,‫כריכה ישנה‬
.‫ מצב בינוני‬.‫ נקבי עש בעיקר בשוליים הלבנים‬.‫טקסט‬
$400-350 ‫ הערכה‬$200 ‫פתיחה‬
314 Sefer Zera Shimshon. Mantua,
[1778]. Oriental Glosses
Sefer Zera Shimshon. Elucidations on the Torah and
Megillot …by kabalist Rabbi Shimshon Chaim b”r
Nachman Michael Nachmani. Mantua, [1778], at the
press of Eliezer Shlomo of Italy.
104, 108-115, 115, [1], 117-[100]62; 21 leaves. 34 cm.
The leaves bear lengthy glosses in an Oriental rabbinical
hand, one is signed ‫בר"ת‬. Unidentified.
Very rare, significant work. The author was one of
the most prominent kabalists in Italy, a disciple of the
Raba”ch (disciple of the Ramaz). He left instructions
that his kabalistic words be buried with him. Refer to
Shem HaGedolim L’Chida; the entry on Sefer Zera
Shimshon.
In the margins of the introduction, the author asks
people to study his work and promises that those
who do so will merit children and grandchildren,
smart and wise, and homes that are full of plenty.
Old binding, the front section is detached. Restored
tears on the title page, with loss of text. Worming holes,
primarily in the blank margins. Fine condition.
O/b price $200
$350-400
‫ תקע”ח‬,‫ שאלוניקי‬.‫ ספר זכור לאברהם‬313
‫] הגהות בכתב יד‬1818[
‫ מאת רבי‬.‫ ח”ב על חשן משפט מסודר לערכים לפי א”ב‬.‫ספר זכור לאברהם‬
.‫ מהדורה שניה עם הוספות רבות‬.]1818[ ‫ שאלוניקי תקע”ח‬.‫אברהם אלקלעי‬
‫ כתב היד כולל גם‬.‫בשולי הגליונות הגהות רבות בכתב יד רבני ספרדי‬
.‫הוספה של ערכים שלמים שלא נדפסו בספר‬
.‫לא טוב‬-‫ מצב בינוני‬.‫ נקבי עש רבים‬.‫כריכה ישנה פגומה‬
$500-400 ‫ הערכה‬$250 ‫פתיחה‬
313 Sefer Zachur L’Avraham. Salonica,
[1818], Handwritten Glosses
Zachur L’Avraham. Novellae on Choshen Mishpat
arranged in entries in alphabetical order. By Rabbi
Avraham Alkalai. Salonica, [1818]. Second edition
with many supplements.
Many marginal glosses in a Sephardic rabbinical hand.
The glosses include complete entries that were not
printed in the book.
Old, blemished binding. Many worming holes. Poormoderate condition.
O/b price $250
$400-500
210
]1618[ ‫ שע”ח‬,‫ ויניציאה‬.‫ ספר עיקרים‬315
‫הוספות והשלמות בכתב יד המדקדק הגדול החכם‬
‫רבי וואלף היידנהיים‬
‫ תנ”ב‬,‫ פיורדא‬.‫ שלחן ערוך חשן משפט‬316
‫] עם הגהות‬1692[
‫שלחן ערוך חשן משפט עם סמ”ע להגאון מהר”ר יהושע פלק כ”ץ וש”ך‬
‫להגאון מהר”ר שבתי כ”ץ‬
.]1692[ ‫ תנ”ב‬,‫פיורדא‬
‫ זו ההוצאה הראשונה שבה נדפסו זה‬.‫ כרך עב כרס‬,‫ ס”מ‬32 .‫ ז דף‬,‫תקיב‬-‫ב‬
.‫לצד זה נושאי כלי השו”ע הסמ”ע והש”ך ונקרא בשם הכולל תורת כהנים‬
.‫בגליונות הספר תיקונים רבים והערות בכתב יד אשכנזי – לא נבדק‬
.‫ מצב טוב‬.‫ חסר חמש דפים בהתחלה וחמש בסוף‬.‫לא כרוך‬
$400-300 ‫ הערכה‬$200 ‫פתיחה‬
$1,500-1,300 ‫ הערכה‬$1,000 ‫פתיחה‬
315 Sefer Ikrim. Venice, [1618],
Supplements in the Hand of the
Outstanding Grammarian, Rabbi Wolf
Heidenheim
Shulchan Aruch Choshen Mishpat with the Sm”a by
Rabbi Yehoshua Falk Katz and the Shach of Rabbi
Shabtai Katz. Furth, 1692.
2-512, 7 leaves. 32 cm. Thick volume. This is the first edition
with the “nosei keilim” of the Shulchan Aruch printed sideby-side, the Sm”a and Sha”ch, with its inclusive title “Torat
Kohanim”.
Many corrections and glosses in an Ashkenazic hand –
not inspected.
Not bound. Missing five leaves at the beginning and five
leaves at the conclusion. Fine condition.
Sefer Ikrim on the foundations of roots of emunah by
Rabbi Yosef Albo with the Eitz Shatul elucidation by
Rabbi Gedalya Lipshitz, disciple of the Maharam of
Lublin. Venice, [1618].
144 leaves. 29 cm. The title page bears the signature of
Rabbi Wolf Heidenheim. In chapter 25, Rabbi Wolf
manually recreated the censor’s omissions.
Rabbi Heidenheim was one of the greatest grammarians.
He dedicated himself to publishing precise Chumashim and
prayer books and studied hymns and their commentaries.
The Chatam Sofer wrote that if not for his works, these
hymns would have been forgotten (Teshuvot Chatam
Sofer, Choshen Mishpat, siman 79).
Rubbed, antiquated leather binding. Aging stains. Very fine
condition.
O/b price $200
O/b price $1,000
316 Shulchan Aruch Choshen
Mishpat. Furth, [1692]. Glosses
211
‫ספר עיקרים על יסודות ושרשי האמונה מאת רבי יוסף אלבו עם הביאור‬
‫הגדול עץ שתול מאת רבי גדליה ליפשיץ תלמידו המובהק של המהר”ם‬
.]1618[ ‫ שע”ח‬,‫ וניציאה‬.‫מלובלין‬
‫ בפרק כ”ה‬.‫ בשער הספר חתימת רבי וואלף היידנהיים‬.‫ ס”מ‬29 .‫ דף‬144
.‫השלים רבי וואלף בכתב ידו את השמטות הצנזורה‬
‫ הקדיש את כל חייו להוציא לאור‬,‫החכם היידנהיים – מגדולי המדקדקים‬
‫חומשים ומחזורים מדוייקים ועסק רבות בחקר הפיוטים ופירושים עד‬
‫שהחתם סופר כתב עליו שאלמלא הוא הפיוטים כבר נשתקעו (תשובות‬
.)‫חת”ס חו”מ סי’ ע”ט‬
.‫ מצב טוב מאוד‬.‫ כתמי זמן‬,‫כריכת עור עתיקה משופשפת‬
$300-400
$1,300-1,500
.‫ תלמוד ירושלמי עם פירוש ר”א פולדא‬317
‫] הגהות אשכנזיות‬1710[ ‫ ת”ע‬,‫אמשטרדם‬
1577 ,‫של"ח‬-‫ של"ז‬,‫ קראקא‬.‫ עבודת הקודש‬318
.]1577[ ‫של"ח‬-‫ של"ז‬,‫ קראקא‬.‫ מאת רבי מאיר ן' גבאי‬,‫ קבלה‬.‫עבודת הקודש‬
.‫ בדפי הספר הרבה הערות בכתב יד אטלקי קדום‬.‫ ס"מ‬30 ,‫קלט דף‬
.‫מחיקות וחתימת צנזורה‬
‫ מהדורה‬.‫ספר קבלה קדום למקובל בספרד שחי בסוף תקופת הראשונים‬
‫שניה של הספר ומהדורה ראשונה שנקראת בשם 'עבודת הקודש' כפי‬
.‫שמכונה עד היום‬
‫ שלמה שאול נ"י ס"ט (אולי‬,‫ נסים אברהם חאביף‬:‫בשער חתימות בעלים‬
.)18878 ‫ ראה אוצר הרבנים‬,‫מרבני בגדאד‬
.‫ דפים מנותקים‬4 .‫ כתמים‬.‫ מעט נקבי עש בלי פגיעה בטקסט‬.‫כריכה ישנה‬
.‫מצב טוב‬
‫ סדר זרעים ומסכת שקלים עם פירושו של‬,‫תלמוד ירושלמי על מסכת ברכות‬
.‫רבי אליהו מפולדא‬
.‫ מהדורה ראשונה עם הסכמת החכם צבי‬.]1710[ ‫ ת”ע‬,‫אמשטרדם‬
;‫ט‬-‫יד; ב‬-‫טו; ב‬-‫יז; ב‬-‫יד; ב‬-‫לד; ב‬-‫כה; ב‬-‫כה; ב‬-‫כא; ב‬-‫כב; ב‬-‫לז; ב‬-‫ ב‬,]2[
.‫ לכל מסכת ספירת דפים נפרדת‬.‫] דף‬6[ ;‫כ‬-‫ב‬
‫ דפים‬6 ‫ כאן‬,‫ דפים לוח הטעות‬4 ‫ ברוב הטפסים‬.‫לפנינו עותק נדיר ביותר‬
‫בתוספת הגהות על הירושלמי מהגאון רבי דוד אוופנהיים ששולבו בתוך לוח‬
.‫הטעות בסוגריים‬
.‫ ללא הדפים הנ”ל‬916 ‫וינוגרד אמשטרדם‬
‫ שני סוגי כתיבות הנראות כהגהות‬.‫בשולי הדפים הגהות בכתב יד אשכנזי‬
.‫חשובות‬
.‫ מצב טוב מאוד‬.‫ כתמי זמן‬.‫לא כרוך‬
$500-400 ‫ הערכה‬$200 ‫פתיחה‬
317 Jerusalem Talmud with the
Peirush R”A of Fulda. Amsterdam,
[1710], Ashkenazic Glosses
Avodat HaKodesh. Kabala by Rabbi Meir ‘N Gabbai.
Krakow, [1577].
139 leaves, 30 cm. Many glosses within the book in an
early Italian hand. Censor deletions and signatures. Early
kabalistic work from a Spanish kabalist who lived at the
end of the era of the Rishonim. Second edition of the
work; but the first to be titled “Avodat HaKodesh” – as it
is known today.
Owner signatures on the title pages.
Old binding. Minimal working holes, not affecting text.
Stains. 4 detached leaves. Fine condition.
Talmud Yerushalmi on Tractate Berachos, Seder
Zeraim, and Tractate Shekalim with the commentary
of Rabbi Eliyahu of Fulda. Amsterdam, [1710]. First
edition with the approbation of the Chacham Zvi.
[2], 2-37; 2-22; 2-21; 2-25; 2-25; 2-34; 2-14; 2-17; 2-15;
2-14; 2-9; 2-20; [6] leaves. Separate pagination for each
tractate.
This is a very rare copy. Most of the copies have four
pages of errata. This copy has six leaves which include
the comments of Rabbi Dovid Oppenheim that were
integrated with parentheses into the errata.
Vinograd, Amsterdam 916 – without these extra leaves.
Glosses in an Ashkenaizc hand in the margins. Two
different handwritings, that seem to be important glosses.
Not bound. Aging stains. Very fine condition.
O/b price $1,200
O/b price $200
$1,800-1,500 ‫ הערכה‬$1,200 ‫פתיחה‬
318 Avodat HaKodesh. Krakow, 1577
$1,500-1,800
$400-500
212
‫ הערות הלכתיות בכתב יד‬.‫ מגיני ארץ‬320
.1845 ,‫ תר"ו‬,‫ ווילנא‬.‫ שלחן ערוך יורה דעה [חלק א] עם פירושים‬,‫מגני ארץ‬
.‫‬נייר כחול‬.‫ ס"מ‬39.5 ,’‫ עמ‬194 ;]244 :‫ [צ"ל‬242 ,]6[
,‫ חלקם הערות קצרות תיקוני נוסח וכדומה‬.‫הערות רבות בכתב יד רבני‬
‫ מנוסח הדברים נראה שהכותב היה רב‬.‫וחלקם הערות למדניות ארוכות‬
‫ חלק מהערות נחתכו‬.]‫ צריך עיון‬,‫ כך "לפע"ד צ"ע" [לפי עניות דעתי‬,‫מובהק‬
.‫בכריכה‬
‫ בעל מחבר ספר סדרי טהרה [רבי‬...‫ מהגאון הגדול‬,‫כרוך עם שיורי לקט‬
.‫יב דף‬-‫ ד‬,]1[ .1840 ‫ ת"ר‬,‫ ווארשא‬,]‫אלחנן אשכנזי‬
.‫ מצב טוב‬.‫ חיזוקים בשער‬.‫ מעט כתמי זמן‬.‫כריכה חדשה‬
$500-300 ‫ הערכה‬$180 ‫פתיחה‬
320 Maginei Aretz. Handwritten
Halachic Comments
Maginei Aretz. Shulchan Aruch Yoreh Deah [section 1]
with commentaries. Vilna, 1845.
[6], 242 [should say: 244]; 194 pages, 39.5 cm. Blue paper.
Many comments in a rabbinical hand. Some short
comments correcting the text and the like, along with some
lengthy, scholarly comments. The text seems to indicate
that the writer was a rabbi. Some of the comments have
been cropped with the binding.
Bound with ‘Shiurei Leket’, from the great gaon…the
author of Sidrei Tehara [Rabbi Elchanon Ashkenazi],
Warsaw, 1840. [1], 4-12 leaves.
New binding. Minimal aging stains. Reinforcements to the
title page. Fine condition.
O/b price $180
213
$300-500
]1709[ ‫ תס"ט‬,‫ פרנקפורט דמיין‬.‫ מאורת נתן‬319
‫הגהות בכתב יד‬
‫ כולל ספר מאורי אור כינויי שמות הקודש על פי האר"י מאת רבי‬.‫מאורת נתן‬
.‫ עם ביאור יאיר נתיב מרבי נתן נטע מנהיים ורבי יעקב ווילנא‬,‫מאיר פאפוריש‬
.‫ הערות בכתב יד‬.‫ מהדורה ראשונה‬.]1709[ ‫ תס"ט‬,‫פרנקפורט דמיין‬
.‫ ס"מ‬02 ,‫] פח דף‬21[
‫] חתימת בעלים ספרדית‬4[ ‫ בדף‬.‫הערות קבליות בכתב יד ספרדי ישן‬
.‫ יוסף בן יהודה‬,‫מסולסלת‬
.‫ מצב בינוני‬.‫ שער פגום‬.‫כריכה ישנה‬
$200-180 ‫ הערכה‬$150 ‫פתיחה‬
319 Meorot Natan. Frankfurt A.M.,
[1709]. Glosses
Meorot Natan. Includes the “Meorei Ohr”, holy names
according to the Arizal, by Rabbi Meir Poppers, with
the Yair Nativ commentary by Rabbi Nosson Nota
Monheim and Rabbi Akiva Vilna. Frankfurt A.M.
[1709]. First edition. Glosses.
[12], 88 leaves. 20 cm.
Kabalistic glosses in an old Sephardic hand. Leaf [4]
features a curvy, Sephardic owner signature.
Old binding. Blemished title page. Moderate condition.
O/b price $150
$180-200
‫ מהדורה‬.]1887[ ‫ תרמ"ז‬,‫ אזמיר‬.‫ בגדי יום טוב‬322
‫ חתימת רבי אברהם פלאג'י מאזמיר‬.‫ראשונה‬
‫ הגהות‬.]1712[ ‫ תקע"ב‬,‫ ווין‬.‫ טור יורה דעה‬321
‫והערות בכתב יד‬
,‫ אזמיר‬.‫ חידושי הלכות מאת רבי יום טוב קריספין‬.‫בגדי יום טוב חלק שני‬
.‫ חתימת רבי אברהם פלאג'י מאזמיר‬.‫ מהדורה ראשונה‬.]1887[ ‫תרמ"ז‬
‫ בדף השער חתימת רבי אברהם פלאג'י בנו בכורו של‬.‫ ס"מ‬30 ,‫] פט דף‬2[
.‫רבי חיים פלאג'י וממשיך דרכו כרבה רבה של אזמיר‬
‫] סייע לאביו בכתיבת‬1898 ‫ – תרמ"ט‬1810 ‫רבי אברהם פלאג'י [תק"ע‬
‫ אחרי פטירת אביו מונה כרבה‬.‫תשובות הלכתיות ובהדפסת ספריו הרבים‬
.‫ תפקיד אותו מילא במשך כשלושים שנה עד פטירתו‬,‫הראשי של אזמיר‬
‫ חלק מחיבוריו נשרפו בשריפה הגדולה שהיתה‬,‫חיבר עשרות ספרים‬
.‫] בה נשרפו גם רבים מכתבי היד של אביו‬1841[ ‫באזמיר בשנת תר"א‬
.‫ מצב טוב מאד‬.‫ חיזוקים‬.‫כריכה ישנה‬
‫ עם הגהות‬.]1712[ ‫ תקע"ב‬,‫ ווין‬.‫טור יורה דעה עם בית יוסף דרכי משה ועוד‬
.‫והערות בכתב יד‬
‫ לאורך דפי הספר עשרות הגהות קצרות והערות‬.‫ ס"מ‬41 ,‫ י דף‬,‫שלו‬
‫ זהותו של‬.‫הלכתיות ארוכות בכתב יד של תלמיד חכם בעל שיעור קומה‬
‫ חתימת‬.‫ ההערות הם מתחילת הספר עד סימן רא‬.‫הכותב לא פוענחה‬
.‫בעלים בשער‬
‫ כללית מצב‬.‫ כתמי זמן ונקבי עש‬.‫ קרעים בשער ללא חסרון‬.‫כריכה חדשה‬
.‫טוב‬
$400-300 ‫ הערכה‬$200 ‫פתיחה‬
322 Bigdei Yom Tov. Izmir, [1887].
First Edition. Signed by Rabbi Avraham
Palagi of Izmir
Bigdei Yom Tov, section two. Halachic novellae by
Rabbi Yom Tov Krispin. Izmir, [1887]. First edition.
Signature of Rabbi Avraham Palagi of Izmir.
[2] 89 leaves, 30 cm. The title page bears the signature of
Rabbi Avraham Palagi, the eldest son of Rabbi Chaim
Palagi and his successor as rabbi of Izmir.
Rabbi Avraham Palagi [1810-1898] helped his father write
his halachic responsa and print his many works. After his
father’s death, he was appointed to succeed him as Chief
Rabbi of Izmir – a position he held for thirty years until
his death. He authored tens of works, some of which were
destroyed in the big conflagration that swept through
Izmir in [1841] and which destroyed many of his father’s
manuscripts.
Old binding. Reinforcements. Very fine condition.
O/b price $200
$500-300 ‫ הערכה‬$200 ‫פתיחה‬
321 Tur Yoreh Deah. Wien, 1712.
Handwritten Comments and Glosses
Tur Yoreh Deah with the Beit Yosef Darchei Moshe
and more. Wien, [1712]. Handwritten comments and
glosses.
336, 10 leaves. 41 cm. Along the length of the book there
are tens of short comments and lengthy halachic notes in
the hand of an unidentified prominent Torah scholar. The
comments begin at siman 201. Owner signature on the title
page.
New binding. Tears in the title page, without loss. Aging
stains and worming holes. Overall fine condition.
O/b price $200
$300-500
$300-400
214
,‫ שאלוניקי‬.‫ עם הגדה של פסח‬.‫ מלכי בקדש‬324
‫ חתימות רבני משפחת אבן דנאן‬.]1749[ ‫תק"ט‬
,‫ וביאור ארוך על הגדה של פסח עם פנים ההגדה‬,‫ביאור על הלכות פסח‬
.]1749[ ‫ תק"ט‬,‫ שאלוניקי‬.‫ מאת רבי רפאל מלכי מצפת‬,‫וחידושים שונים‬
.‫ חתימות רבני משפחת אבן דנאן‬.‫מהדורה יחידה‬
‫ ביאור ארוך על הלכות פסח וסדר הקרבת‬.‫ ס"מ‬30 ,‫קס דף‬-‫ כה‬:‫ יח‬:‫] כד‬2[
‫ חידושים‬.‫ עם נוסח ההגדה של פסח וביאור ארוך‬,‫קרבן פסח להרמב"ם‬
‫ מההגדות הקדומות‬.‫ וליקוטים שונים‬,‫על הלכות יום כפור סוכות וחנוכה‬
.‫שנדפסו בארצות המזרח‬
‫ משפחת הרבנים‬,‫הספר שלפנינו היה שייך לבני משפחת אבן דנאן‬
,‫ על הכריכה הפנימית חתימת רבי שמואל אבן דנאן‬:‫ מרוקו‬,‫הנודעת מפס‬
‫בעמוד השער שתי חתימות מסולסלות נאות של אביו רבי יצחק אבן דנאן‬
.]‫מחבר 'ליצחק ריח' [הספר ליצחק ריח נמצא אף הוא בקטלוג שלפנינו‬
.206 ‫אוצר ההגדות‬
.‫ עם פגיעות עש רבות‬,‫בינוני‬-‫הספר במצב גרוע‬
$600-500 ‫ הערכה‬$300 ‫פתיחה‬
Elucidation of the laws of Passover, a lengthy
elucidation of the Haggada with the Haggada text
and various novellae by Rabbi Refael Malki of Safed.
Salonica, [1749]. Only edition. Signatures of the Rabbis
of the Ibn Danon family.
[2] 24: 18: 25-160 leaves, 30 cm. Lengthy elucidation on
the laws of Passover; the Seder HaKravat Korban Pesach
L’Rambam; text of the Haggada; lengthy elucidation of
the Haggada; novellae on the laws of Yom Kippur, Sukkos
and Chanuka; and various compilations. One of the early
haggadot printed in the Orient.
This book belonged to the Ibn Danon family, the noted
rabbinical family from Fez, Morocco: The endpaper
bears the signature of Rabbi Shmuel Ibn Danon. The
title page bears two, nice curvy signatures of his father,
Rabbi Yitzchak Ibn Danon, author of L’Yitzchak Reiach
[L’Yitzchak Reiach is also featured in this catalogue]. Otzar
Haggadot 206.
The book is in poor-moderate condition, with many
worming blemishes.
215
‫ מאת‬,‫ חידושים ופלפולים על שלחן ערוך יורה דעה‬,]‫כרתי ופלתי [חלק א‬
‫ חתימות רבני‬.‫ מהדורה ראשונה‬.]1763[ ‫ תקכ"ג‬,‫ אלטונה‬.‫רבי יהונתן אייבשיץ‬
‫משפחת אבן דנאן‬
.‫ ס"מ‬31 ,‫ לה] קסה דף‬:‫] לד [צ"ל‬3[
‫ מהדורה ראשונה שנדפסה ע"י המחבר עם הקדמה‬.‫עם פנים השלחן ערוך‬
.‫ארוכה ממנו בה הוא כותב גם על קורותיו‬
‫ משפחת הרבנים‬,‫העותק שלפנינו היה שייך לבני משפחת אבן דנאן‬
‫ בעמוד השער כיתוב וחתימה מסולסלת של‬:‫ מרוקו‬,‫הנודעת מפס‬
‫ בדף פא‬,‫ וחתימות נוספות ממנו בדף מח ובדף צב‬,‫רבי משה אבן דנאן‬
‫] חתימת רבי יצחק‬2[ ‫ בדף‬.‫חתימתו עם שם אביו רבי שמואל אבן דנאן‬
‫ ובדף נד חתימות‬.‫אבן דנאן מחבר 'ליצחק ריח' זקנו של רבי משה אבן דנאן‬
.‫מסולסלות נאות של בני משפחת דנאן‬
.‫בינוני‬-‫ מצב גרוע‬.‫ פגיעות עש רבות‬.‫כריכה חדשה‬
$600-500 ‫ הערכה‬$350 ‫פתיחה‬
324 Malki B’Kodesh. With the
Passover Haggada. Salonica, [1749].
Signatures of the Ibn Danon Family
O/b price $300
,‫ אלטונה‬.‫ רבי יהונתן אייבשיץ‬.‫ כרתי ופלתי‬323
‫ חתימות רבני‬.‫ מהדורה ראשונה‬.1763 ‫תקכ"ג‬
‫משפחת אבן דנאן‬
$500-600
323 Kreisi U’Pleisi. Rabbi Yonatan
Eibshitz. Altona, 1763. First Edition.
Signatures of the Rabbis of the Ibn
Danon Family
Kreisi U’Pleisi [section one], novellae and pilpulim
on Shulchan Aruch Yoreh Deah by Rabbi Yonasan
Eibshitz. Altona, [1763]. First edition. Signatures of the
rabbis of the Ibn Danon family. [3] 34 [should say: 35]
165 leaves, 31 cm.
With the text of the Shulchan Aruch. First edition printed
by the author with a lengthy introduction in which he
includes his biography.
This copy belonged to the Ibn Danon family, the famed
rabbinical family from Fez, Morocco: The title page has a
curvy note and signature of Rabbi Moshe Ibn Danon, his
signature also appears on leaf 48 and 92. Leaf 81 bears the
signature of his father, Rabbi Shmuel Ibn Danon. Leaf [2]
bears the signature of Rabbi Yitzchak Ibn Danon, author
of “L’Yitzchak Reiach”, the grandfather of Rabbi Moshe Ibn
Danon. Leaf 54 bears nice curvy signatures from the Ibn
Danon family.
New binding. Many worming blemishes. Poor-moderate
condition.
O/b price $350
$500-600
‫ פרי מגדים חתימות והגהות ר' מאיר סאנטא‬326
‫ור' שרגא צבי פייש וינר‬
‫ [זאלקווא] תקנ"ו‬.‫ חידושי הלכות על שלחן ערוך יורה דעה‬.‫פרי מגדים‬
.‫ חתימות והגהות‬.]1766[
‫ מהדורה שניה של החיבור הידוע על שלחן ערוך יורה‬.‫ ס"מ‬38 ,‫] קמט דף‬1[
]1831 – 1765 ,‫ בשער חתימת רבי מאיר סאנטא [תקכ"ה – תקצ"ב‬.‫דעה‬
‫ החתם סופר שלח אליו כמה‬.‫רבה של נאדי קאנישא וראש הישיבה בה‬
.‫ צדיק ועוד‬,‫ עושה פלא‬,‫תשובות וגם מזכיר אותו בכמה מתשובותיו ומכנהו‬
.‫ כנראה ממנו‬,‫ בין דפי הספר שתי הגהות בכתב יד‬.‫מצורף חומר אודותיו‬
,‫ פייש הרש‬- ‫ חתום רבי שרגא צבי‬,‫בדף הפורזץ בתלת בספר ובסופו‬
,'‫ הוא פלפל בתשובות עם בעל ה'שבט סופר‬,‫ רבה של פראדען‬,‫ווינער‬
.‫מצורף חומר אודותיו‬
‫בדף הפורזץ בסוף הספר חתימה של רבי אבא חייא הירש מלמידי החתם‬
.]‫ עמוד א‬,‫ החתם סופר ותלמידיו‬,‫סופר ורבה של סערד [ראה אודותיו‬
.‫טוב‬-‫ מצב בינוני‬.‫ נקבי עש‬.‫ פגימות קלות‬.‫כריכה ישנה פגומה‬
$400-300 ‫ הערכה‬$200 ‫פתיחה‬
326 Pri Migadim, Signatures and
Glosses of R’ Meir Santa and R’ Shraga
Zvi Feish Wiener
Pri Migadim. Chidushei Halachot on the Shulchan
Aruch Yoreh Deah. [Zolkiew] [1766]. Signatures and
glosses.
[1] 149 leaves, 38 cm. The second edition of the noted
work on the Shulchan Aruch Yoreh Deah. The title page
bears the signature of Rabbi Meir Santa [1765-1831],
Rabbi and Rosh Yeshiva of Nagykanizsa. The Chatam
Sofer sent him a number of responsa, mentioned him in
a number of responsa and called him a wonder worker
and righteous person. We’ve included information about
him. Two handwritten glosses in the book, apparently
written by this personality.
The endpapers at the end and beginning of the book are
signed ‫ ויינער‬,‫רבי שרגא צבי – פייש הרש‬, Rabbi of ‫פראדען‬, he
corresponded with the Shevet Sofer. We’ve included
information about him.
The concluding endpaper bears the signature of Rabbi
Abba Chiya Hirsch, a disciple of the Chatam Sofer and
rabbi of Sered [refer to: HaChatam Sofer V’Talmidav,
page 1].
Old, blemished binding, light blemishes. Worming
holes. Moderate-fine condition.
O/b price $200
‫ תרל"ה‬,‫ בדפוס ניסן ב"ק‬,‫ ירושלים‬.‫ דרכי איש‬325
‫ חותמת הראשון לציון רבי אברהם אשכנזי‬.1875
‫ בדפוס ניסן‬,‫ ירושלים‬.‫ דרשות מאת רבי נסים שמואל יאודה ארוואץ‬.‫דרכי איש‬
‫ חותמת הראשון לציון רבי‬.‫ מהדורה יחידה‬.]1875[ ‫ תרל"ה‬.‫ב"ר ישראל ב"ק‬
.‫אברהם אשכנזי‬
.‫ יש עותקים שצורף הספר איש צעיר‬.‫ ס"מ‬27.5 ,‫] קיח דף‬2[
‫ ובנו המשיך את‬,‫המדפיס ר' ישראל ב"ק נפטר באמצע הדפסת הספר‬
‫] כותב הבן 'הגיוני המדפיס' על פועלו של אביו בהדפסת‬2[ ‫ בדף‬,‫ההדפסה‬
‫ הסכמת‬.]‫ בדף האחרון ציור גדול של ירושלים [עם פגימה קלה‬.‫ספרים‬
‫ חותמת גדולה בעברית‬,‫ עם חותמתו‬,‫הראשון לציון רבי אברהם אשכנזי‬
.‫אנגלית וערבית‬
‫ נייר דבק לחיזוק שולי השער ופגימות זעירות בשולי‬.‫כריכה חדשה פשוטה‬
.‫ מצב טוב‬.‫השער‬
.230 ‫ ספרי ירושלים הראשונים‬,‫שושנה הלוי‬
$350-300 ‫ הערכה‬$250 ‫פתיחה‬
325 Darchei Ish. Jerusalem, Nissan
Bak Press, 1875. Stamp of the Rishon
L’Tzion, Rabbi Avraham Ashkenazi
Darchei Ish. Sermons by Rabbi Nissim Shmuel Yehuda
Orvitz. Jerusalem, Nissan Bak press. [1875]. Only
edition. Stamp of the Rishon L’Tzion Rabbi Avraham
Ashkenazi.
[2], 118 leaves, 27.5 cm. Some copies are bound together
with the book Ish Tzair.
R’ Yisrael Bak passed away while this book was being
printed, and his son finished the job. On leaf [2], he
reflects about his father’s work printing Hebrew books.
The last leaf features a large illustration of Jerusalem
[slightly blemished]. Approbation of the Rishon L’Tzion,
Rabbi Avraham Ashkenazi, with his stamp; large stamp in
Hebrew, English and Arabic.
New, simple binding. Reinforcing tape and slight blemishes
to the title page margins. Fine condition. Shoshana Halevi,
Sifrei Yerushalayim HaRishonim 230.
O/b price $250
$300-350
$300-400
216
‫] עם חתימות חותמות‬6[ ‫ מקבץ ספרים‬327
‫ורישומי בעלות ממשפחת רבני יונגרייז ובראשם‬
”‫הגאון הצדיק בעל “מנוחת אשר‬
.]1701[ ‫ תס"א‬,‫ אמשטרדם‬.‫ זהר חדש‬328
'‫חתימת חסיד ה'חוזה מלובלין‬
.‫ חתימת בעלים‬.]1701[ ‫ תס"א‬,‫ אמשטרדם‬.‫זהר חדש ומדרש הנעלם‬
.‫ ס"מ‬23.5 ,‫] דף‬1[ ,‫ע‬-‫ סא‬,‫פ‬-‫ ה‬,]2[
]‫ עם הדף האחרון [מסומן פט‬.‫מהדורה חשובה של ספר זהר חדש‬
‫ בשער חתימת בעלים הק' משה שמואל שיף‬.‫ואינו נמצא בכל העותקים‬
‫ היה חסידו של 'החוזה מלובלין' והיה בעל יקב בטאראנא‬.‫מטרארנא‬
‫ אנציקלופדיה‬,‫ וונדר‬.‫ מ‬:‫ ראה אודותיו‬,‫שחסידים הידרו לשתות מיינותיו‬
.‫ וחתימת לוי יצחק שיף‬,259 ‫לחסידות כרך ה ' טור‬
‫טוב‬-‫ מצב בינוני‬.‫ פגימות קלות בשער ובדפים האחרונים‬.‫לא כרוך‬
$300-250 ‫ הערכה‬$180 ‫פתיחה‬
328 Zohar Chadash. Amsterdam,
[1701]. Signature of a Chassid of the
Chozeh of Lublin
Zohar Chadash and Medrash HaNe’elam.
Amsterdam, [1701]. Owner signatures.
[2], 5-80, 61-70, [1] leaves. 23.5 cm.
Prominent edition of the Sefer Zohar Chadash. With the
last leaf [marked 89], that is not found in all copies. The
title page bears the signature of Moshe Shmuel Schiff of
Tranow. He was a chassid of the Chozeh of Lublin – a
winery owner. Many chassidim were careful only to drink
his wines. Refer to: M. Wunder,“Encyclopedia L’Chassidut”,
Volume 5, column 259. Along with the signature of Levi
Yitzchak Schiff.
Light blemishes on the title page and the last leaves….
O/b price $180
217
$250-300
‫ בסוף הספר רישום‬.]1791[ ‫ תקנ"א‬,‫ פראג‬.‫* עמודי שיטים לבית הלוי‬
‫תלמיד שהספר שייך לרבו הגאון הצדיק רבי אשר אנשיל אב"ד טשענגר‬
.‫ חסר שער‬.‫בעל מנוחת אשר וכן חתימות נוספות לא מזוהות‬
‫] חתימת אחיו רבי שמואל דוד יונגרייז‬1764[ ‫ תקכ"ד‬,‫ פיורדא‬.‫* אור הגנוז‬
‫] מהדורה‬1810[ ‫ תק"ע‬,‫ זולקווא‬.‫ * נתיבות המשפט‬.‫ועוד חותמת מאוחרת‬
.‫שניה עם חותם בעלים עתיק‬
]1809[ ‫ תקס"ט‬,‫ וינה‬.‫ עם הגהות מנחת אהרן מנכדו‬.‫* הארוך מש"ך‬
.‫מהדורה ראשונה‬
.‫ חסר שער‬.‫] עם חותם בעלות של רב‬1794[ ‫ תקנ"ד‬,‫ פראג‬.‫* דגול מרבבה‬
‫] חותמות רבנים‬1796[ ‫ שאלוניקי תקנ"ו‬.‫* וזאת תורת הבית להרשב"א‬
.‫ הספרים במצב טוב בסך הכל‬.‫ חסר בסוף‬.‫וחתימת רב ספרדי‬
$600-500 ‫ הערכה‬$300 ‫פתיחה‬
327 Collection of Books [6] with
Signatures and Stamps and Owner
Notes from the Jungreis Rabbinical
Family, including the “Menuchas
Asher”
* Amudei Shitim L’Beit HaLevi. Prague, [1791]. Note
at the conclusion by a student that the book belongs to
his rebbe, HaGaon HaTzaddik Rabbi Asher Anshel
av”d Csenger, author of the Menuchat Asher, along with
additional unidentified signature. Missing the title page.
* Ohr HaGanuz. Furth, [1764]. Signature of his brother,
Rabbi Shmuel Dovid Jungreis and other later stamps.
* Netivot HaMishpat. Zolkiew, [1810], second edition
with owner stamp.
* Ha’aruch Mi’Shach. With the comments of the Minchat
Aharon by his grandson. Vienna, [1809]. First edition.
* Dagul Mervava. Prague, [1794], with many owner
stamps. Missing its title page.
* V’zot Torat HaBayit L’haRashba. Salonica, [1796],
Rabbinical stamps and signature of a Sephardic rabbi.
Missing its conclusion. The books are generally in fine
condition.
O/b price $300
$500-600
329 Tzeida L’Derech. Stamps of Rabbi
Yehuda Horowitz – Hager. [Rebbe
Yehudel’e Dzikover]
Tzeida L’Derech. Laws and customs regarding the
Messiah, resurrection of the dead, by Rabbi Menachem
ben Zerach. Lemberg, 1859. Stamps of Rabbi Yehuda
Horowitz – Hager [Rabbi Yehudel’e Dzikover].
[7] 145 leaves, 21.5 cm. Missing the indexes. Stamps
on the title page and leaf 1: ‫ קלויזענבורג‬,‫יהודה האגער דיין‬.
Rabbi Yehuda Hager-Horowitz [1905-1989] was known
as “Rebbe Yehudel’e Dzikover’. He was the son of
Rabbi Alter Yechezkel Eliyahu, the Admor of Dzikov;
and the grandson of Rabbi Yisrael of Vishnitz; and he
studied by Rabbi Meir Arik. He married the daughter of
his cousin, Rabbi Chaim Meir of Vishnitz. In 1936, he
served as dayan in Klausenberg. His father died in the
Holocaust, but he adamantly refused to succeed him as
Admor of Dzikov. However, many people were drawn
to him, and he was known as a lofty, righteous person.
He lived his last years in London, and he was buried
there. His Torah and comments on a number of works
have been printed recently.
Old binding. Light tears and tape reinforcement.
Moderate-fine condition.
O/b price $180
‫הגר‬-‫ חותמות רבי יהודה הורוויץ‬.‫ צדה לדרך‬329
]'‫['רבי יהודל'ה דזיקובר‬
‫ פסקי הלכות ומנהגים ענייני משיח ותחיית המתים מאת הקדמון‬.‫צדה לדרך‬
‫הגר‬-‫ עם חותמות רבי יהודה הורוויץ‬.1859 ,‫ תרי"ט‬,‫ לעמברג‬.‫רבי מנחם בן זרח‬
.]'‫['רבי יהודל'ה דזיקובר‬
‫ יהודה‬:‫ בשער ובדף א חותמות‬.‫ חסר דף במפתחות‬.‫ ס"מ‬21.5 ,‫] קמה דף‬7[
1989- ,‫תשמ"ט‬-‫הורוויץ (תרס"ה‬-‫ רבי יהודה הגר‬.‫ קלויזענבורג‬,‫האגער דיין‬
‫ נולד לאביו רבי אלתר יחזקאל‬,‫] הנודע גם בכינוי רבי יהודל'ה דזיקובר‬1905
‫ והיה נכדו של האדמו"ר רבי ישראל מוויזניץ וגדל‬,‫אליהו האדמו"ר מדזיקוב‬
‫ נישא לבת דודות בתו של האדמו"ר‬.‫ וכן למד אצל רבי מאיר אריק‬,‫על ברכיו‬
‫ לאחר‬.‫ משנת תרצ"ו כיהן כדיין בקלויזנבורג‬.‫רבי חיים מאיר מווזיניץ‬
‫ סירב בתוקף להתמנות כאדמו"ר מדזיקוב ולמרות‬,‫השואה בה נהרג אביו‬
‫ בשנותיו האחרונות‬.‫זאת רבים הסתופפו בצלו ונודע כצדיק נשגב ופרוש‬
‫ דברי תורתו והערותיו‬.‫התגורר בלונדון בה נקבר וקברו נעשה לתל תלפיות‬
.‫על כמה ספרים נדפסו בשנים האחרונות‬
.‫טוב‬-‫ מצב בינוני‬.‫ רעים קלים ונייר דבק לחיזוק‬.‫כריכה ישנה‬
$300-250 ‫ הערכה‬$180 ‫פתיחה‬
$250-300
218
‫‪ 330‬מסכתות בבא קמא‪ .‬בבא מציעא‪ .‬פרנקפורט‬
‫ת”פ [‪ .]1720‬עותק מיוחס‬
‫מסכת בבא קמא ומסכת בבא מציעא‪ .‬פרנקפורט ת"פ‬
‫[‪ .]1720‬עותק מפואר ומיוחס‪.‬‬
‫‪ 52X93‬ס”מ‪ .‬כרוכות יחד בכרך אחד‪.‬‬
‫בשערים נמנו מעלותיהן של מסכתות התלמוד הללו‪ .‬ראשון המעלות‬
‫– שהנוסחא תוקנה ונדפסה לפי הערותיו ותיקוניו של רבי שלמה לוריא‬
‫[מהרש”ל]‪ .‬מעבר לשערים‪ ,‬לפני תחילת המסכת נדפסו “חלופי גרסאות‬
‫והגהות מהרש”ל ומהרש”א ומהר”ם וממה שנמצא וכו”‪ .‬כך בשתי‬
‫המסכתות‪.‬‬
‫עותק מיוחס‪ :‬חתימות בעלים עתיקות ורבות‪ .‬ביניהם כתיבה נאה בראש‬
‫מסכת בבא מציעא‪“ :‬הק’ צבי הירש ‪ ...‬בנימין[?] תקנ”ד”‪ .‬ובהמשך נכתב‬
‫“‪....‬הק יוסף ליכטענבערג בהגאון המפורסם מו”ה [אליעזר] ליפמן ראוויטש‬
‫זצוקלל”הה‪ ,‬רבד”ק ליסא”‪ .‬אם הזיהוי נכון‪ ,‬הרי זו חתימת ידו של רבי צבי‬
‫הירש [בישקו מזאמוטש]‪ ,‬שהיה רבם של קהילות אלטונא – המבורג‪ .‬נפטר‬
‫ו’ אלול תקס”ז [‪ ,]1807‬מחבר ‘תפארת צבי’ – ווארשא תקע”ו [‪ .]1816‬חתנו‬
‫היה רבי אליעזר ליפמן רבה של ליסא [אוצר הרבנים ‪ .]2675‬ושניהם‬
‫חתומים כאן‪.‬‬
‫רבי צבי הירש הנ”ל היה צאצא ישיר של רבי שאול וואהל – מלך פולין [ליום‬
‫אחד]‪ .‬להלן סדר היחוס לפי רישומי ‘אוצר הרבנים’‪:‬‬
‫רבי צבי הירש ‪ .17210‬רבי בנימין ‪ .3674‬רבי יעקב לודמיר ‪ .9691‬רבי שאול‬
‫קצינלנבויגן ‪ .17990‬רבי משה קצינלנבויגן ‪ .15108‬רבי מאיר וואהל ‪-‬‬
‫קצינלנבויגן ‪ .12826‬המלך רבי שאול וואהל קצינלנבויגן ‪.17957‬‬
‫גם בתחילת מסכת בבא קמא חתימות רבות‪ ,‬ביניהם גם מהרבנים הללו‪.‬‬
‫כריכת עור מקורית עם הטבעות קישוט‪ ,‬משוקמת באופן אמנותי‪ .‬אבזם‬
‫נחושת אחד גדול מקורי‪ .‬נייר עבה ומשובח‪ .‬שוליים רחבים במיוחד‪ .‬מעט‬
‫נקבי עש וקרעים קלים‪ .‬מצב טוב‪-‬טוב מאד‪.‬‬
‫פתיחה ‪ $400‬הערכה ‪$800-600‬‬
‫‪330 Tractates Bava Kama and Bava‬‬
‫‪Metzia. Frankfurt, 1720. Magnificent‬‬
‫‪Pedigreed Copy.‬‬
‫‪25x39 cm. Bound together in one binding.‬‬
‫‪The benefits of these tractates are written on the‬‬
‫‪title pages. Firstly, the version has been corrected and‬‬
‫‪printed according to Rabbi Shlomo Luria’s corrections‬‬
‫‪[Maharsha”l]. Moreover, before the start of the tractate‬‬
‫‪alternative versions and proofreadings of the Maharsha”l,‬‬
‫‪Maharsh”a, and Mahara”m are concluded, in both tractates.‬‬
‫‪Many owner signatures. See Hebrew catalogue description‬‬
‫‪for additional information about these singatures.‬‬
‫‪Original leather binding with a decoration embossed.‬‬
‫‪Professionally restored. One original big copper clasp.‬‬
‫‪Thick high quality paper. Especially wide margins. Few‬‬
‫‪worming holes and light tears.‬‬
‫‪Fine-very fine condition.‬‬
‫‪$600-800‬‬
‫‪O/b price $400‬‬
‫‪219‬‬
‫ חתימות רבי יצחק טייב ורבי יהודה נג'אר‬332
‫מגדולי חכמי תוניס‬
,‫ ליוורנו‬.‫שער הספר 'שבות יהודה' על המכילתא מאת רבי יהודה נג'אר‬
."‫ חתימת המחבר וחתימת רבי יצחק טייב בעל "ערך השלחן‬.1801 ‫תקס"א‬
‫ חיבר‬.]1830 – ?1750 ,‫ מגדולי רבני תוניס [תקי"? – תק"צ‬,‫רבי יצחק טייב‬
,‫ ספר חקת הפסח על הלכות פסח‬,‫את 'ערוך השלחן' על השלחן ערוך‬
.‫ חתימתו נדירה מאוד‬.‫ספר ווי העמודים על ספר יראים ועוד‬
‫] חיבר‬1830 ‫רבי יהודה נג'אר מגדולי תוניס שכיהן כדיין [נפטר בשנת תק"ץ‬
‫ שני גדולי‬.‫ שמחת יהודה ועוד‬,‫ אלפי יהודה‬,‫ אהלי יהודה‬:‫גם את הספרים‬
.‫תוניס החתומים בדף היו מחותנים‬
.‫הדף במצב לא טוב‬
$800-700 ‫ הערכה‬$500 ‫פתיחה‬
.‫ ירושלים‬.‫ שני כרכים‬.‫ שבילי דוד יהודא‬331
‫ חותמות רבי שמואל סלאנט‬.‫תרכ"ב – תרכ"ב‬
‫ חידושים על הלכות אבן העזר מאת רבי דוד יהודא‬.‫*שבילי דוד יהודא‬
.‫ ס"מ‬33.5 ,‫ עב דף‬.]1862[ ‫ תרכ"ב‬,‫ בדפוס ב"ק‬,‫ ירושלים‬.‫זילברשטיין‬
.‫מהדורה ראשונה‬
:‫כרוך עם‬
‫ מאת רבי דוד‬,‫ חידושים על הלכות חושן משפט‬.‫*שבילי דוד ויהודא‬
.‫ ס"מ‬33.5 ,‫ ק דף‬.]1865[‫ תרכ"ה‬,‫ בדפוס ב"ק‬,‫ ירושלים‬.‫יהודא זילברשטיין‬
.‫ ציור ירושלים וציור הכותל המערבי‬.‫מהדורה ראשונה‬
.‫ רבה הנודע של ירושלים‬,‫ שמואל סלאנט‬:‫בשני הספרים חותמות בעלים‬
.116 ,67, ‫ הלוי ספרי ירושלים‬.‫ש‬
‫ מצב‬.‫ דפים אחרונים‬2 ‫ קרע בפינות השוליים הלבנים של‬.‫כריכה פשוטה‬
.‫טוב מאד‬
$400-300 ‫ הערכה‬$200 ‫פתיחה‬
332 Signature of Rabbi Yitzchak
Taieb and Rabbi Yehuda Najar of
Tunisia
Title page ‘Shvut Yehuda’ on the Mechilta by Rabbi
Yehuda Najar. Livorno, 1801. Author’s signature along
with the signature of Rabbi Yitzchak Taieb, author of
the ‘Aruch Ha’Shulchan’.
Rabbi Yitzchak Taieb, was a prominent Tunisian Rabbi
(1750?-1830). He authored the ‘Aruch Ha’Shulchan’,
‘Chukat Pesach’ and more. His signature is very rare.
Rabbi Yehuda Najar, one of Tunisia’s biggest rabbis, served
as a rabbinical judge (passed away in 1830). He wrote:
‘Ohalei Yehuda’, ‘Alfei Yehuda’, ‘Simchat Yehuda’ and more.
The paper in is poor condition.
O/b price $500
$700-800
331 Shvilei David Yehuda. Two
volumes. Jerusalem. 1862. Stamps of
Rabbi Shmuel Salant
*Shvilei David Yehuda. Rabbi David Yehuda Zilberstein.
Jerusalem, 1862. 72 pg. 33.5 cm. First edition.
*Shvilei David Yehuda. Rabbi David Yehuda Zillberstein.
Jerusalem, 1865. 100 pg. 33.5 cm. First edition. Pictures of
Jerusalem and the Western Wall.
Owner’s stamp on both books: Shmuel Salant, the noted
rabbi of Jerusalem.
Simple binding. Tear at the edges of the blank margins of
two last pages.
Very fine condition.
O/b price $200
$300-400
220
‫ הקדשה‬.]1906[ ‫ תרס"ו‬,‫ וינה‬.‫ תורת משה‬334
‫וחתימת רבי אשר אנשיל וייס רבה של נאדי פאלו‬
‫ הקדשה וחתימת רבי‬.]1906[ ‫ תרס"ו‬,‫ וינה‬.‫ חתם סופר על התורה‬.‫תורת משה‬
.‫אשר אנשיל וייס רבה של [סילאדי] נאדי פאלו‬
‫ והקדשה בכתב ידו וחתימתו‬,‫בעמוד השער חותמת הרב אשר אנשיל וייס‬
.‫שנתן את הספר כמתנת נישואין‬
‫] היה תלמידו של רבי‬1944 1882- ‫הרב אשר אנשיל וייס [תרמ"ב – תש"ד‬
‫ נהרג‬.‫ הונגריה‬,‫ כיהן כרב של [סילאדי] נאדי פאלו‬,‫שמואל בנימין סופר‬
‫ דברי תורה ממנו נדפסו בספרו שמן למנחה על סוגיות הש"ס‬,‫בשואה‬
‫ אוצר‬,‫ החתם סופר ותלמידיו תקס"ב‬:‫ ראה אודותיו‬.]‫ תשכ"ט‬,‫[ירושלים‬
,3555 ‫הרבנים‬
.‫ מצב בינוני‬.‫ פגימות בדפים אחדים‬.‫ מס' דפים חסרים‬.‫כריכה חדשה‬
$300-250 ‫ הערכה‬$180 ‫פתיחה‬
334 ‘Torat Moshe’. Vienna, 1906.
Dedication and signature of Rabbi
Asher Anshil Weiss, Rabbi of Nadi
Paulo
‘Torat Moshe’. Chatam Sofer on the Torah. Vienna,
1906. Dedication and signature of Rabbi Asher Anshel
Weiss, Rabbi of [Silady] Nadi Paulo.
Stamp of Rabbi Asher Anshel Weiss on title page, and a
handwritten dedication and signature.
Rabbi Asher Anshel Weiss [1882-1944] was a student
of Rabbi Shmuel Binyamin Sofer, served as the Rabbi
of [Silady] Nadi Paulo, Hungary. Was murdered in the
Holocaust. Torah thought of his were printed in his book
‘Shemen Le’Menucha’ [ Jerusalem, 1969].
New binding. A few missing pages. Damages in a few pages.
Moderate condition.
O/b price $180
221
$250-300
.]1860[ ‫ תר"ך‬,‫ לפסיא‬.‫ מהר"ח אור זרוע‬333
‫חתימת רבי עזריאל הילדסהיימר‬
‫ חתימת רבי עזריאל‬.]1860[ ‫ תר"ך‬,‫ לפסיא‬.‫שאלות ותשובות מהר"ח אור זרוע‬
.‫ מהדורה ראשונה‬.‫הילדסהיימר ותו ספר שלו‬
.‫ ס"מ‬22.5 ,'‫ ח עמ‬,‫ צא דף‬,'‫ עמ‬XIV
‫מהדורה ראשונה של ספר הלכתי שהיה טמון בכתב יד קרוב לשש מאות‬
.‫שנה‬
‫] ממנהיגי יהדות‬1899 – 1820 ,‫הרב עזריאל הילדסהיימר [תק"פ – תרנ"ט‬
‫ כיהן כרבה של‬."‫גרמניה היה תלמידו המובהק של בעל ה"ערוך לנר‬
.‫אייזנשטט ובשנת תרכ"ט עבר לברלין שם הקים את בית המדרש לרבנים‬
.‫ מצב טוב מאד‬.‫ כתמי זמן‬.‫ חלקה הקדמי מנותק‬.‫כריכה ישנה‬
$250-220 ‫ הערכה‬$180 ‫פתיחה‬
333 Mahrac”h Or Zarua. Lepssia,
1860. Signature of Rabbi Azriel
Hildsheimer
Questions and answers from the Ohr Zarua. Leipzig,
[1860]. Signature of Rabbi Azriel Hildsheimer, with his
bookplate. First edition.
XIV leaves. 91 pg. 8 leaves, 22.5 cm.
First edition. Was a manuscript for 600 years.
Rav Azriel Hildsheimer [1820-1899] was a leader of
German Jewry and a student of the ‘Aruch Le’Ner’. He
served as the rabbi of Eisenstadt, before moving to Berlin in
1869 where he established the Beit Medrash L’Rabbanim.
Old binding, front part detached. Aging stains. Very fine
condition.
O/b price $180
$220-250
‫‪ 335‬מקבץ ספרים עם חותמות והקדשות[‪]7‬‬
‫*שביל הזהב‪ .‬דרושים ומאמרים מאת רבי ברוך הכהן (קאהן) מבריינסק‪.‬‬
‫ניו יורק‪ ,‬תרס"ג [‪ 84 ]8[ .]1903‬עמ'‪ 22 ,‬ס"מ‪ .‬שער מעטפת מודפס‪.‬‬
‫הקדשת המחבר בכתב יד‪ .‬המחבר [תרכ"א‪ -‬תרצ"א‪ ,1931 1861- ,‬נולד‬
‫בליטא‪ ,‬בשנת ‪ 1900‬היגר לארצות הברית‪ ,‬ושב לארץ ישראל‪ .‬ראה‪ :‬ב"צ‬
‫אייזענשטאדט‪ ,‬חכמי ישראל באמריקא‪ ,‬נויארק תרס"ג‪ ,‬עמ’ ‪.85-86‬‬
‫*בית ישראל‪ .‬דברי אגדה מאת רבי ישראל חיים ברוין‪ .‬פאקש‪ ,‬תר"ס‪-‬‬
‫תרס"א [‪ .]1901-1900‬חלק א – חלק ב‪ .‬הקדשה ארוכה בכתב יד המחבר‪.‬‬
‫המחבר היה מכונה רבי ישראל חיים ברוין העברי מבודפשט‪ ,‬היה תלמיד‬
‫של בעל ה'שבט סופר' היה רב בהעללע [אשכנז] ואחר כך בבודפשט‪ ,‬הוא‬
‫ניצל מהשואה ונפטר בשנת תש"ו‪ .‬אוצר הרבנים ‪.12188‬‬
‫*תהלים עם פירוש מאיר תהלות‪ .‬ווראשא‪ ,‬תרנ"ח‪ .‬חסר שער‪ .‬חותמות‬
‫רבות של רבי אלעזר הלוי ראזענפלעלד מאושפיצין‪ .‬האדמו"ר רבי אלעזר‬
‫רוזנפלד מאושפיצין‪ ,‬נולד בשנת בשנת תרכ"א [‪ ,]1861‬לאביו האדמו"ר רבי‬
‫יהושע מקמינקא‪ .‬היה חתנו של רבי חיים הלברשטאם מצאנז (נשא לאשה‬
‫את מרת פראדיל)‪ .‬בשנת תרמ"ח [‪ ]1888‬החל לכהן ברבנות בבוכניה‬
‫ולאחר פטירת אביו כיהן כאדמו"ר בקמיונקא‪ .‬בשנת תרס"ז [‪]1907‬‬
‫עבר לאושפיצין ונודע כרבי אלעזר מאושפיצין‪ .‬עלה לארץ ישראל וחזר‬
‫לפולין‪ ,‬שם מצא את מותו באמצע השואה בסוסנוביץ‪ .‬ראה‪ :‬אנציקלופדיה‬
‫לחסידות‪ ,‬א‪ ,‬טור רצג‪ .‬וונדר‪-‬גליציה חלק ד‪ ,‬אוצר הרבנים ‪ 2914‬ו‪.2607-‬‬
‫*פירוש משקין לרבינו שלמה בן היתום‪ .‬הוצאת מקיצי נרדמים‪ .‬ברלין‪,‬‬
‫תר"ע ‪ .1909‬חותמת‪ :‬יעקב במוה"ר מבאהוש‪.‬‬
‫*כלילת שאול‪ .‬כללים בסוגיות הש"ס‪ ,‬מאת רבי שאול חיים הלוי [הורוויץ]‬
‫מדובראוונא‪ .‬ווילנא‪ ,‬תרל"ט ‪ .1879‬הקדשת המחבר בכתב יד‪ .‬הקדשה‬
‫ארוכה על מדבקה‪ .‬המחבר נולד בווילנא בשנת תקפ"ח ‪ ,1828‬ולמד אצל‬
‫רבי ישראל סלנט‪ ,‬היה חתן של רבי דוד טבלי ממינסק בעל "בית דוד"‪.‬‬
‫וכיהן כרב בדוברובנא‪ .‬בשנת תרמג עלה לירושלים וכיהן כרבה של 'מאה‬
‫שערים' הקים את ישיבת 'מאה שערים' ועמד בראשה‪ .‬הוא נפטר בשנת‬
‫תרע"ו ‪ .1915‬עם עוד חתימות בעלים‪.‬‬
‫*יריעות שלמה‪ .‬דרושים על התורה מאת רבי שלמה וזאן‪ .‬תונס‪ ,‬תרנ"א‬
‫[‪ .]1891‬הקדשה מנכד המחבר‪ :‬אליאו אביגדור‪ ,‬וכיתוב ארוך מאד בכתב‬
‫יד ספרדי‪.‬‬
‫*קיצור אלשיך על התורה‪ .‬אמשטרדם‪ ,‬תק"ח [‪ .]1748‬מהדורה ראשונה‪.‬‬
‫חסר שני דפים אחרונים‪ .‬בשער חתימת יד‪ :‬הק' מאיר קיצע‪ .‬הוא רבי מאיר‬
‫קיצע מצעהלים שבהונגריה‪ ,‬שכיהן שם כדיין ומו"ץ בשנות הת"ק‪.‬‬
‫הספרים במצבים שונים‪ ,‬כללית במצב טוב‪.‬‬
‫‪Takfo shel Yosef‬‬
‫‪L’Yitzchak Reiach‬‬
‫‪Marp”ah L’Nefesh V’Kuntress D’Augna‬‬
‫‪Beka L’Gilgolet‬‬
‫‪Kiryat Chana Dovid, section one.‬‬
‫‪Kiryat Chana Dovid, section two.‬‬
‫‪Gevul Binyomin‬‬
‫‪See Hebrew catalogue description for information‬‬
‫‪regarding the inscriptions.‬‬
‫‪Minimal worming holes. Overall fine condition.‬‬
‫פתיחה ‪ $800‬הערכה ‪$1,400-1,200‬‬
‫‪O/b price $280‬‬
‫‪335 Collection of Books with Stamps‬‬
‫]‪and Inscriptions [7‬‬
‫‪See Hebrew catalogue entry for detailed descriptions of the‬‬
‫‪books in this lot.‬‬
‫‪$1200-1400‬‬
‫‪222‬‬
‫‪ 336‬מקבץ ספרי שו"ת והלכה מחכמי מרוקו[‪.]7‬‬
‫הקדשות בכתב יד‬
‫‪O/b price $800‬‬
‫*תקפו של יוסף‪ ,‬חלק ראשון‪ ,‬שאלות ותשובות מאת רבי יוסף אלמליח‪.‬‬
‫ליוורנו‪ ,‬תרט"ו [‪ .]1855‬מהדורה ראשונה‪.‬‬
‫*ליצחק ריח‪ .‬שאלות ותשובות לרבי יצחק אבן דנאן‪ .‬חלק ראשון וחלק שני‪.‬‬
‫ליוורנו‪ ,‬תרס"ב [‪ .]1902‬שערים בדיו בצבע אדום [שער חלק ראשון פגום]‪.‬‬
‫*מרפ"א לנפש וקונטרס דעגונא‪ ,‬חלק ראשון‪ ,‬מאת המלאך רפאל מאמן‪.‬‬
‫ירושלים‪ ,‬תרנ"ד [‪ .]1894‬יצא לאור ע"י נכד המחבר רבי חיים יוסף מאמן‬
‫מטבריה‪ ,‬עם חותמתו והקדשה ממנו לר' שלמה עטייה‪.‬‬
‫*בקע לגלגלת‪ ,‬חידושים מאת רבי אליהו אלמליח‪ .‬ירושלים‪ ,‬תרע"א [‪.]1911‬‬
‫הקדשה בכתב מבני המחבר‪ .‬תמונת מקום המקדש‪.‬‬
‫*קרית חנה דוד חלק ראשון‪ ,‬מאת רבי דוד כהן סקלי‪ .‬ירושלים‪ ,‬תרצ"ה‬
‫[‪ .]1935‬הקדשת המחבר לרבי מימון בן סעדון‪ ,‬עם חותמות ממנו‪.‬‬
‫*קרית חנה דוד חלק ב‪ ,‬וקונטרס בשוב דוד‪ ,‬מאת רבי דוד כהן סקלי‪.‬‬
‫ירושלים‪ ,‬תרצ"ו [‪ .]1936‬הקדשת המחבר לרבי שמואל אבן דנאן‪.‬‬
‫*גבול בנימין‪ .‬תשובות מאת רבי בנימין לכרייף‪ ,‬בעריכת רבי שלום משאש‪.‬‬
‫קזבלנקה‪ .‬תשט"ז [‪ .]1956‬הקדשה לרבי שמואל אבן דנאן‪.‬‬
‫מעט נקבי עש‪ .‬בסף הכל מצב טוב‪.‬‬
‫פתיחה ‪ $280‬הערכה ‪$500-400‬‬
‫‪336 Collection of Halacha Responsa‬‬
‫‪Works from Moroccan Sages.‬‬
‫‪Inscriptions‬‬
‫‪$400-500‬‬
‫‪ 337‬מקבץ ספרי דרוש מחכמי מרוקו[‪ ]11‬ספרים‬
‫נדירים‪ .‬הקדשות‬
‫*שארית יעקב‪ ,‬דרשות מאת רבי ישראל יעקב אלגאזי‪ .‬ליוורנו‪ ,‬תק"ן‬
‫[‪ .]1790‬חותמת רבי רפאל אבן צור [המלאך רפאל]‪.‬‬
‫*מנחת יהודה‪ ,‬מאת רבי יהודה בן עטר‪ .‬מקנאס‪ ,‬ת"ש [‪ .]1940‬הקדשת רבי‬
‫רפאל ברוך טולידאנו שערך את הספר‪.‬‬
‫*אהל יוסף‪ .‬דרשות על התורה מאת רבי יוסף בן הרוש‪ .‬תוניס‪[ ,‬תרפ"ז‬
‫‪ .]1927‬בתחילת הספר נדפסו ברכות לבבא סאלי לבבא חאקי ולרבי‬
‫מכלוף אבוחצירא‪ .‬הקדשה בכתב יד לר' שאול בן סוסאן ובניו‪ .‬בשער‪ :‬חלק‬
‫ראשון‪ ,‬אך לא נדפס יותר‪.‬‬
‫*לי לישועה‪ .‬חידושים מאת רבי ישועה הלוי‪ .‬ירושלים‪ ,‬תרמ"ג [‪ .]1883‬ש‪.‬‬
‫הלוי‪ ,‬ספרי ירושלים הראשונים ‪.423‬‬
‫*כנף רננים‪ ,‬חלק ב‪ .‬דרושים לשבתות ולמועדים‪ ,‬מאת רבי משה בירדוגו –‬
‫המשבי"ר‪ .‬ירושלים‪ ,‬תרצ"ב [‪.]1932‬‬
‫*מנחת יהודה‪ .‬ביאורים על סדר התורה מאת רבי יהודה אבן דאנאן‪ .‬פאס‪,‬‬
‫תרצ"ה [‪ .]1935‬תמונת המחבר‪ .‬תמונת עצי דקל‪ .‬הקדשת המחבר לרבי‬
‫שמואל אבן דנאן‪.‬‬
‫*נודע ביהודה‪ .‬דרשות מאת רבי יהודה אבן דאנאן‪ .‬פאס‪ ,‬תש"ז [‪.]1947‬‬
‫תמונת המחבר‪ .‬הקדשת המחבר לרבי שמואל אבן דנאן‪.‬‬
‫*קול יהודה‪ .‬ביאורים על סדר התורה מאת רבי יהודה אבן דאנאן‪ .‬פאס‪,‬‬
‫תשי"ב [‪ .]1952‬תמונת המחבר‪ .‬הקדשת המחבר לרבי שמואל אבן דנאן‪.‬‬
‫*רוח יעקב‪ .‬דרשות מאת רבי יעקב בן שבת‪ .‬ליוורנו‪ ,‬תרמ"א [‪.]1881‬‬
‫הקדשה לרבי שלמה עטייא‪ .‬עותק נוסף של הספר עם שער פגום‪.‬‬
‫*מגן דוד‪ .‬פירוש בדרך הקבלה על התורה‪ ,‬מאת רבי דוד פרץ‪ .‬קזבלנקה‪,‬‬
‫תש"ט [‪ .]1949‬הקדשת המוציא לאור‪.‬‬
‫*וזאת ליהודה‪ .‬דרשות מאת רבי יהודה עייאש‪ .‬זולצבך‪ ,‬תקל"ו [‪ .]1776‬שני‬
‫חלקים‪ .‬חסר שער חלק ראשון ודפים אחרונים בחלק שני‪.‬‬
‫מצבים שונים‪ .‬נקבי עש‪ .‬בינוני‪-‬טוב מאוד‪.‬‬
‫פתיחה ‪ $280‬הערכה ‪$700-600‬‬
‫‪337 Collection of Seforim from‬‬
‫‪Moroccan Sages [11] Rare Works.‬‬
‫‪Inscriptions‬‬
‫‪ 338‬תיקונים והגהות בכתב יד החיד"א?‬
‫דף מספר חיים שאל [חלק ב] לרבי חיים יוסף דוד אזולאי ‪ -‬החיד"א‪ ,‬עם‬
‫תיקונים בכתב יד [החיד"א?]‪ .‬ליוורנו‪ ,‬תקנ"ה [‪.]1795‬‬
‫הספר שו"ת חיים שאל נדפס על ידי החיד"א בחייו‪ .‬הדף שלפנינו נדפס‬
‫על צד אחד בלבד‪ ,‬לצורך הגהת קדם דפוס שנעשתה בדרך כלל על ידי‬
‫המחבר בעצמו‪ .‬יתכן והוא הוגה ע"י המחבר רבי חיים יוסף דוד אזולאי –‬
‫החיד"א‪ ,‬מגדולי הדורות‪.‬‬
‫קרעים ופגמים‪ .‬מצב לא טוב‪.‬‬
‫‪Shearit Yaakov, Leghorn [1790].‬‬
‫‪Minchat Yehuda, Meknes, [1940].‬‬
‫‪Ohel Yosef. Tunis, [1927].‬‬
‫‪Li L’Yishua. Jerusalem, [1883].‬‬
‫‪Kenaf Renanim, section two. Jerusalem, [1932].‬‬
‫‪Minchat Yehuda. Fez, [1935].‬‬
‫‪Noda B’Yehuda. Fez, [1947].‬‬
‫‪Kol Yehuda. Fez, [1952].‬‬
‫‪Ruach Yaakov. Leghorn, [1881].‬‬
‫‪Magen David. Casablanca, [1949].‬‬
‫‪V’Zot L’Yehuda. Sulzbach, [1776].‬‬
‫‪See Hebrew catalogue text for additional information‬‬
‫‪regarding these works and their inscriptions.‬‬
‫‪Varying conditions. Worming holes. Moderate-very fine‬‬
‫‪condition.‬‬
‫‪Leaf from the work Chaim Sha’al [section two] written‬‬
‫‪by Rabbi Chaim Yosef Dovid Azulai – the Chida, with‬‬
‫‪handmade corrections [the Chida?]. Leghorn [1795].‬‬
‫‪The Chaim Sha’al responsa were printed during the Chida’s‬‬
‫‪lifetime. This leaf was printed on one-side-only. It is a‬‬
‫‪printer’s proof to be proofread before printing - generally‬‬
‫‪by the author. It was possibly proofread by Rabbi Chaim‬‬
‫‪Yosef Dovid Azulai – the Chida himself.‬‬
‫‪Tears and blemishes. Poor condition.‬‬
‫‪O/b price $280‬‬
‫‪O/b price $800‬‬
‫‪$600-700‬‬
‫פתיחה ‪ $800‬הערכה ‪$1,200-1,000‬‬
‫‪338 Revisions and Glosses in the‬‬
‫?‪Hand of the Chid”a‬‬
‫‪$1,000-1,200‬‬
‫‪223‬‬
‫ צורת בית‬.]1697[ ‫ תנ"ז‬.‫ ונציה‬.‫ דרכי נעם‬340
‫ הגהות בכתב יד‬.‫ פולמוס‬.‫המקדש‬
‫ חותמות והגהות בכתב יד האדמו"ר הראשון‬339
‫מסטרופקוב‬
‫ עם‬.‫ שאלות ותשובות מאת רבי מרדכי הלוי רבה של מצרים‬.‫דרכי נעם‬
‫קונטרס מלחמת מצוה מבן המחבר רבי אברהם הלוי אודות פולמוס בחשבון‬
.‫ הגהות בכתב יד‬.‫ מהדורה יחידה‬.]1697[ ‫ תנ"ז‬,‫ ונציה‬.‫ימי המילה‬
‫ חותמות‬.‫ שרטוט צורת בית במקדש‬.‫ שני שערים‬.‫ ס"מ‬28.5 ,‫ מא דף‬,‫רפב‬
.‫רבנים‬
1650-( ‫ בנו רבי אברהם‬,‫) היה רבה של מצרים‬1600-1684( ‫רבי מרדכי הלוי‬
‫ מאחורי השער‬.‫) היה רב שם אחריו וחיבר את הספר גינת ורדים‬1704
‫ שתי הערות ארוכות בכתב‬.‫נדפס שרטוט גדול של צורת בית המקדש‬
‫ א"א [אולי אמר‬:‫ הערות למדניות הפותחות‬.‫יד בתקופת הדפסת הספר‬
.]?‫ אולי בן המחבר ומחבר קונטרס מלחמת מצוה‬,‫אברהם‬
.‫ אין עותק שלם בספריה הלאומית‬.‫ספר נדיר‬
.‫ מצב טוב‬.‫ כתמי זמן‬.‫ דפים ראשונים מנותקים‬5 .‫כריכה מתפרקת‬
‫ חותמות והגהות בכתב יד האדמו"ר רבי אברהם שלום‬.‫פרי מגדים‬
‫ ה"ק שלום הלברשטאם בן אאמו"ר הרה"צ משינאווע‬:‫ חותמות‬.‫מסטרופקוב‬
.‫ שש הגהות בכתב ידו מהם הגהות ארוכות‬.‫זצ"ל‬
]‫ ת"ש‬- ‫האדמו"ר רבי אברהם שלום הלברשטאם מסטרופקוב [תרט"ז‬
‫נולד לאביו רבי יחזקאל שרגא משינאווא בנו הבכור של האדמו"ר הראשון‬
‫ שאמר עליו שנשמתו קדושה מאד 'גבוה מעל‬,'‫מצאנז בעל ה'דברי חיים‬
‫ היה אדמו"ר‬.‫ הוא היה רב בסטרופקוב והקים את חסידות סטרופקוב‬.'‫גבוה‬
‫ השם‬.‫ ורבבות השתתפו בהלוויתו‬,‫מפורסם ורבים נסעו לחסות בצילו‬
.‫ דברי תורתו נדפסו בסדרת הספרים דרכי שלום‬.‫אברהם נוסף לו בחליו‬
‫בדפי הפורזץ חתימות בעלים נוספות ממשפחת האדמו"ר וביניהם‬
‫רבי אברהם נפתלי הלברשטאם בנו של האדמו"ר רבי מנחם מנדל‬
‫מסטרופקוב [בנו של האדמו"ר רבי אברהם שלום מסטרופקוב] וחתנו של‬
.409 ,‫ גליציה ב‬,‫ וונדר‬:‫ ראה‬.‫ נהרג בשואה‬,‫רבי חיים הלברשטאם מסטמאר‬
.‫לא טוב‬-‫הספר במצב בינוני‬
$800-600 ‫ הערכה‬$400 ‫פתיחה‬
$1,800-1,500 ‫ הערכה‬$1,200 ‫פתיחה‬
340 Darchei Noam. Venice, [1697].
Holy Temple. Polemic. Glosses
339 Stamps and Glosses in the Hand
of the First Admor of Stropkov
Darchei Noam. Responsa by Rabbi Mordechai
Halevi, rabbi of Egypt. With the Milchemet Mitzvah
from the author’s son, Rabbi Avraham HaLevi
regarding the polemic involving the calculation of
the day of circumcision. Venice, [1697]. Only edition.
Handwritten glosses.
282, 41 leaves, 28.5 cm. Two title pages. Sketch of the
Holy Temple. Rabbinical stamps.
Rabbi Mordechai Halevi (1600-1684) was the rabbi of
Egypt. His son, Rabbi Avraham (1650-1704), succeeded
his father and authored the “Ginat Veradim”. The back
of the title page features a large sketch of the Holy
Temple. Two lengthy comments from the era in which
the book was printed. Scholarly comments that begin:
‫א"א‬.
Rare book. The National Library does not have a
complete copy.
Broken binding. The first five leaves are detached.
Aging stains. Fine condition.
Pri Megadim. Stamps and glosses in the hand of
Admor Avraham Shalom of Stropkov. Stamps: ‫ה"ק‬
‫שלום הלברשטאם בן אאמו"ר הרה"צ משינאווע זצ"ל‬. With six
glosses in his hand, including lengthy ones.
Admor Avraham Shalom Halberstam of Stropkov [18571940] was the son of Rabbi Yechezkel Shraga of Shinova,
the eldest son of the Divrei Chaim of Sanz. He was the
rabbi of Stropkov and established the Stropkov chassidut.
Many travelled to see him and tens of thousands attended
his funeral. The name Avraham was added when he was
sick. His Torah was printed in the “Darchei Shalom” series.
The endpapers bear additional signatures from the Admor’s
family, including Rabbi Avraham Naftali Halberstam, son
of Admor Menachem Mendel of Stropkov [son of Admor
Avraham Shalom of Stropkov], and the son-in-law of
Rabbi Chaim Halberstam of Satmar, he was killed in the
Holocaust. Refer to: Wunder, Galicia b, 409.
The book is in moderate-poor condition.
O/b price $400
$600-800
O/b price $1,200
$1,500-1,800
224
‫ חתימה וכתב יד המקובל רבי אליהו דוד‬342
‫סלוצקי‬
.‫שני ספרים עם הגהות המקובל רבי אליהו דוד סלוצקי מירושלים‬
‫ בשער חתימת רבי אליהו דוד סלוצקי‬.‫ ירושלים תשי"ד‬,‫*לוח עולמית‬
.‫ מצב טוב‬.‫ובעמוד ז' הערה הלכתית בכתב ידו‬
.‫ חותמות רבי אליהו דוד סלוצקי‬.‫ ירושלים תשט"ו‬,‫*מנחת ערב השלם‬
.‫ מצב טוב מאוד‬.‫ הערות בכתב ידו‬,‫בעמודים רד – רה‬
‫הצדיק רב אליהו דוד סלאטקי נולד בתרנ"ט היה ראש ישיבת המקובלים‬
‫שער השמים גאון מופלג בתורה ומקובל נודע וראש עדת המכוונים‬
‫לאחר שנפטר בעל הלשם שלמד בחברותא עם הצדיק הנודע‬,‫בירושלים‬
,‫רב דוד בהר"ן זצ"ל קבע עמו חברותא‬
‫חיבר את הספרים‬, ‫היה בנו של זקן המקובלים רבי אהרן סלאטקי זצ"ל‬
‫אדרת אליהו על הזוהר וחסדי‬, ‫יד אליהו שהוא מפתח לקבלת האר"י ז"ל‬
,‫דוד בהלכה‬
‫ לא נחקר‬.‫ רי"ד‬:‫ חתום‬,‫ שלוש הערות בכתב יד‬.‫כולל ספרים מדע – זמנים‬
.‫ כיתובים שונים בדפי הפורזץ‬.‫ולא פוענח זהות הכותב‬
.‫ מצב בינוני‬.‫ כתמי זמן‬,‫ נקבי עש‬.‫כריכת עור ישנה ופגומה‬
$400-300 ‫ הערכה‬$200 ‫פתיחה‬
$500-400 ‫ הערכה‬$300 ‫פתיחה‬
342 Signature and Manuscript of
Kabalist Rabbi Eliyahu Dovid Slatky
Two books with glosses by kabalist Rabbi Eliyahu
Dovid Slatky of Jerusalem.
* Luach Olamit, Jerusalem 1954. The title page bears the
signature of Rabbi Eliyahu Dovid Slatky and page 7 has a
halachic comment in his hand. Fine condition.
* Minchat Erev HaShalem. Jerusalem, 1955. Stamps of
Rabbi Eliyahu Dovid Slatky. On pages 204-205, comments
in his hand. Very fine condition.
Rabbi Eliyahu Dovid Slatky was born in 1899. He was the
Rosh Yeshiva of the Sha’ar Shamayim Kabalistic yeshiva, a
Torah genius and noted kabalist. He was the son of Rabbi
Aharon Slatky. Rabbi Dovid Beharan learned with him
b’chavrusa, after the death of the Ba’al HaLeshem – his
previous learning partner. He authored many works; “Yad
Eliyahu” an index to the Arizal’s kabala; “Aderet Eliyahu”
on the Zohar; and “Chasdei Dovid” on halacha.
O/b price $200
225
$300-400
‫ תקכ"ה‬,‫ פיורדא‬.‫ משנה תורה להרמב"ם‬341
‫ הגהות בכתב יד‬.]1795[
.]1795[ ‫ תקכ"ה‬,‫ פיורדא‬.‫ חלק ראשון‬,‫משנה תורה להרמב"ם עם פירושים‬
.‫הגהות בכתב יד‬
.‫ ס"מ‬63 ,‫ רעג] דף‬:‫ רעו [צ"ל‬,]7[
341 ‘Mishne Torah’ of the Rambam.
Furth, 1795. Glosses
‘Mishne Torah’ of the Rambam with commentaries,
Part 1. Furth, 1795. Glosses.
[7], 276 pgs. 36 cm.
Includes the books ‘Mada’-’Zmanim’. Three handwritten comments. Signed: ‫רי"ד‬.
The writer has not been identified.
Leather binding, damaged and old. Worming holes.
Aging stains. Moderate condition.
O/b price $300
$400-500
]8[ ‫ מקבץ חתימות וחותמות רבנים‬344
.‫מקבץ דפים מספרים שונים עם חתימות רבנים‬
‫ אוצר הרבנים‬,‫*חתימת רבי משה מאניס רבה של קעמפנא בשנות התק"ס‬
.15555
.7163 ‫ אוצר הרבנים‬,‫ דיין בווילנא‬,‫*חתימת רבי יהודה לייב כץ‬
‫ וחתימת אביו רבי נתן ב"ר‬,‫*חותמת רבי אהרן מענדל הכהן אב"ד קהיר‬
.‫בנימין כ"ץ‬
‫רבי הירש חסיד] ראב"ד‬-[ ‫*חתימת רבי זאב וואלף בן רבי צבי הירש כ"ץ‬
.‫קראקא‬
‫ חתן האדמו"ר מרדומסק בעל‬,‫ דפים עם חתימות רבי יחיאל הלוי לנדא‬2*
.'‫ה'תפארת שלמה‬
‫*כתב יד הקדשה מתנת נישואין לר' צבי שענק לנישואיו עם מרת פראדל‬
,‫ איזנשטאט‬.‫ מאת הק' יהודה הירשלער‬,‫נכדת רבי ידידיה גוטליב פישער‬
.‫ מצורף חומר אודותיו‬.]1901[ ‫תרס"א‬
.‫טוב מאוד‬-‫הדפים במצבים שונים בינוני‬
$400-300 ‫ הערכה‬$180 ‫פתיחה‬
344 Collection of Rabbinical
Signatures and Stamps [8]
Collection of leaves from various books with rabbinical
signatures.
* Signature of Rabbi Moshe Manes Rabbi of ‫קעמפנא‬,
Otzar HaRabbanim 1555.
* Signature of Rabbi Yehuda Leib Katz, dayan in Vilna.
Otzar HaRabbanim 7163.
* Signature of Rabbi Aharon Mendel HaKohen, av”d
Cairo, and the signature of his father, Rabbi Nosson b”r
Binyomin Katz.
* Signature of Rabbi Zev Wolf ben Rabbi Zvi Hirsch Katz
[Rabbi Hirsch Chassid], rav”d Krakow.
* 2 leaves with the signatures of Rabbi Yechiel HaLevi
Landau, son-in-law of the Admor of Radomsk, author of
“Tiferet Shlomo”.
* Gift inscription: Wedding gift in honor of the wedding
of R’ Zvi Schank and Fradel, the granddaughter of
Rabbi Yedidya Gottleib Fisher, from Yehuda Hirschler.
Eisenstaedt, [1901]. We’ve included information about this
personality.
The leaves are in various conditions; moderate – very fine.
O/b price $180
$300-400
‫ חתימות וחותמות בני האדמו”ר‬.‫ שמחת הרגל‬343
‫מרצפט‬
,‫ סוואליווע‬.‫שמחת הרגל‬
.‫ ס"מ‬21 ,‫ חסר שער‬,‫ סה דף‬,]2[
‫ בנו ויד ימינו של‬.‫חתימת בעלים רבי משולם זוסיא יצחק הלברשטאם‬
‫האדמו"ר רבי שלום אליעזר מרצפט [שהיה בנו של האדמו"ר הראשון‬
.522 ‫ גליציה ב‬,‫ וונדר‬:‫ ראה‬.‫מצאנז בעל ה'דברי חיים'] נהרג בשואה‬
‫ אף הוא בנו של האדמו"ר‬,‫וחותמות רבי חיים הלברשטאם רבה של סטמאר‬
.461 ‫ גליציה ב‬,‫ וונדר‬:‫ ראה‬,‫רבי שלום אליעזר מרצפט‬
‫ חותמת בעלים‬.‫ ספריו ומנהגיו‬,‫ידוע הקשר בין אדמו"ר בית צאנז לחיד"א‬
]‫נוספת רבי משה מונד רבה של מיקאלאיוב והגלילות [תרנ"ה – תשי"ח‬
.745 – 742 ‫ גליציה‬,‫ וונדר‬:‫ראה‬
.‫ מצב טוב‬.‫קרע משוקם בדף אחרון עם חסרון טקסט‬
$400-350 ‫ הערכה‬$250 ‫פתיחה‬
343 Simchat HaRegel. Signatures and
Stamps of the Admors of Ratzfert
Simchat HaRegel. Svoliva, [1910]. Signatures and
stamps of the Admors of Ratzfert.
[2], 65 leaves, missing the title page, 21 cm.
Signature of Rabbi Meshulem Zussia Yitzchak
Halberstam, son and assistant of Admor Rabbi Shalom
Eliezer of Ratzfert [he was the son of Divrei Chaim of
Sanz]. He was killed in the Holocaust.
Refer to: Wunder, Galicia 522b. Along with the stamps of
Rabbi Chaim Halberstam, Rabbi of Satmar – also the son
of Rabbi Shalom Eliezer of Ratzfert. Refer to: Wunder,
Galicia b 461.
Additional owner stamp of Rabbi Moshe Mond, Rabbi of
Mikolayuv and the region [1895-1958]. Refer to: Wunder,
Galicia 742-745.
Restored tear in the last leaf with loss of text. Fine
condition.
O/b price $250
$350-400
226
345 Notary Seal Signed by the Baba
Meir. Rare
Notary confirmation from Erfoud, Morocco, 1962,
confirming that Perachya Amsalem married Moshe
Shitrit in 1916. The document is signed by the beit din
scribes and Rabbi Meir Abuchatzeira.
[1] leaf. 23x21 cm. Moroccan script, French translation on
the back.
Rabbi Meir Shalom Abuchatzeira was a Moroccan sage
and righteous person. He was born in 1917. He first served
as rabbi in Midelt, Morocco (per his father’s instructions).
In 1951, he took over his father’s position in Erfoud. He
refused other rabbinical offers. He immigrated to Eretz
Yisrael and settled in Ashdod. He was known as the “Baba
Meir” and many visited him. His sons are Rabbi Elazar,
Rabbi Dovid, Rabbi Refael, Rabbi Yekusiel and Rabbi
Yeshua Rachamim. He died during his father’s lifetime - in
1973. Letters and manuscripts of the Baba Meir are very
rare, since most of his manuscripts were lost (he burnt
many of them by himself ).
Fold marks. Light tears without loss. Aging stains. Fine
condition.
O/b price $1,500
227
$2,000-2,500
‫ אישור נוטריוני בחתימת יד קודשו של ה’בבא‬345
‫ נדיר‬.’‫מאיר‬
‫ המאשר‬1962 ‫ שבמרוקו בשנת‬Erfoud ‫אישור נוטריוני מהעיר ארפוד‬
‫ התעודה‬.1916 ‫שהאשה פריחא אמסללם נישאה למשה שטרית בשנת‬
‫חתומה על ידי סופרי בית הדין יאודה סמחון ומסעוד מילול וכן על ידי הרב‬
."‫"מאיר אביחצירא‬
.‫ כתיבה מרוקאית ותרגום לצרפתית מהצד השני‬.‫ ס"מ‬23X21 .‫] דף נייר‬1[
‫ רב‬.‫ נולד בשנת תרע"ז‬.‫ מחכמי וצדיקי מרוקו‬- ‫רבי מאיר שלום אביחצירא‬
‫ ובארפוד בשנת תשי"א במקום אביו ה'בבא‬,)‫מרוקו (בהוראת אביו‬-‫במדלת‬
‫ עלה לארץ והתישב‬.‫ דחה הצעות רבנות ממקומות שונים‬.‫סאלי' שעלה לארץ‬
‫ רבי‬- ‫ בניו‬.‫ נקרא בשם ה'בבא מאיר' ורבים היו משחרים לפתחו‬.‫באשדוד‬
‫ נפטר בחיי אביו‬.‫ רבי יקותיאל ורבי ישועה רחמים‬,‫ רבי רפאל‬,‫ רבי דוד‬,‫אלעזר‬
‫ מכתבים וכתבים של ה'בבא מאיר' נדירים ביותר היות וחיבוריו‬.‫בשנת תשל"ג‬
.)‫ אבדו (רובם שרף בעצמו‬- ‫בכת"י‬
.‫ מצב טוב‬.‫ כתמי זמן‬.‫ קרעים קלים ללא חסרון‬.‫סמני קיפול‬
$2,500-2,000 ‫ הערכה‬$1,500 ‫פתיחה‬
‫ עותק בחותמת רבי אהרן הכהן‬.‫ חוסן יהושע‬346
‫ וספריית 'בית המוסר' בראדין‬,‫חתן החפץ חיים‬
.‫ העותק של רבי מנחם מנדל כשר‬.‫ משניות‬347
‫הערות כתב יד‬
‫ חותמת‬.1909 ‫ תרס"ט‬,‫ וילנא‬.‫ עם הרבה פירושים‬,‫משניות סדר נזיקין חלק שני‬
.‫ הערות בכתב יד‬.'‫של רבי מנחם מנדל כשר בעמ"ח ספר 'תורה שלמה‬
‫ תלמיד חכם וידען מופלג וראש‬,)1983-1895( ‫הרב מנחם מנדל כשר‬
‫ בהם יצירתו המקיפה "תורה‬,‫ ספרים בנושאים תורניים‬30 ‫ישיבה חיבר מעל‬
‫ נוסף דף בכתב יד ובו חידושי תורה והערות למדניות בעפרון בדף‬."‫שלמה‬
.‫ זהות הכותב לא פוענחה‬.‫הראשון‬
.‫ טוב מאד‬- ‫ מצב טוב‬.‫ בית תורה שלמה‬:‫כריכה עם הטבעה‬
$220-180 ‫ הערכה‬$150 ‫פתיחה‬
347 Mishnayot. Owned by
Rabbi Menachem Mendel Kasher.
Handwritten Glosses
Mishnayot Seder Nezikin, section two, with many
commentaries. Vilna, 1909. Stamp of Rabbi
Menachem Mendel Kasher, author of “Torah Shlomo”.
Handwritten glosses.
Rabbi Menachem Mendel Kasher (1895-1983) was
an outstanding Torah scholar and rosh yeshiva. He
authored over 30 works on Torah subjects, including
his comprehensive “Torah Shlomo”. With an additional
handwritten leaf of Torah novellae, and scholarly comments
in pencil on the first leave. Unidentified writer.
Embossed binding: Beit Torah Shlomo. Fine-very fine
condition.
O/b price $150
$180-220
,‫ תרס"ח‬,‫ ווילנא‬.‫ מאת רבי יהושע העליר‬,‫ חיזוק למוד התורה‬.‫חוסן יהושע‬
.‫ עותק מספריית 'בית המוסר' בראדין‬.1908
‫ רבי אהרן‬.‫ פלך ווילנא‬,‫ אהרן הכהן אב"ד גאוואשווענצא‬:‫בשער חותמת‬
‫הכהן [תרכ"ה – תרצ"ו] היה חתנו של ה'חפץ חיים' ומחבר ספר עבודת‬
.‫ מצורף חומר אודותיו‬,1599 ‫ אוצר הרבנים‬.‫הקרבנות‬
‫ מצורף‬.‫ מקומו של החפץ חיים‬,‫הספר היה שייך ל'בית המוסר' בראדין‬
.‫חומר אודות לימוד המוסר במשנת החפץ חיים‬
.‫ מצב טוב מאוד‬.‫ קרעים זעירים בשוליים‬.‫כריכת בד ישנה‬
$350-300 ‫ הערכה‬$200 ‫פתיחה‬
346 Chosen Yehoshua. Copy with the
Stamp of Rabbi Aharon HaKohen, Sonin-Law of the Chofetz Chaim and the
Library of the “Beit Mussar” in Radin
Chosen Yehoshua. Encourages Torah study by Rabbi
Yehoshua Heller. Vilna, 1908. Copy from the library of
the “Beit HaMussar” in Radin.
Stamp on title page: ‫ פלך‬,‫אהרן הכהן אב"ד גאוואשווענצא‬
‫וילנא‬. Rabbi Aharon HaKohen [1865-1936] was the sonin-law of the Chofetz Chaim and author of “Avodat
HaKorbanot”. Otzar HaRabbanim 1599. We’ve included
information about this personality.
The book belonged to the “Beit HaMussar” in Radin,
the Chofetz Chaim’s hometown. We’ve included
information regarding the study of mussar according to
the Chofetz Chaim.
Old cloth binding. Tiny marginal tears. Very fine
condition.
O/b price $200
$300-350
228
’‫ עם ביאורי רבי עקיבא איגר ו’הגהות‬.‫ משניות‬349
.]1861[ ‫ ברלין תרכ”א‬.‫רבי יוסף שאול נאטאנזאהן‬
‫עותק מיוחס‬
‫ ועם חידושי‬.”‫ עם “תוספות רבי עקיבא איגר‬,‫ארבעה מתוך ששה סדרי משנה‬
.‫רבי יוסף שאול הלוי נאטאנזאהן רבה של לבוב‬
‫ עם‬.”‫ טהרות‬.‫ קדשים‬.‫ מועד‬.‫כאן שני כרכים ובהם ארבעה סדרים “זרעים‬
‫ עם דברי הגאון‬.]‫“שנות אליהו” מהגאון מוילנא [שער מיוחד בסוף זרעים‬
‫ חידושיו נדפסו בדפים מיוחדים‬.‫נאטאנזאהן מלבוב – לראשונה מכתב ידו‬
.”‫שבסוף סדרי “קדשים טהרות‬
‫ בראש הכרך השני נכתב “קניתי מן מוהר”ר אברם איגר בנו של‬:‫עותק מיוחס‬
‫ ברלין יום‬.]? ‫מוהר”ר הגאון עקיבא איגר ששה סדרים ד’ ר”ש [רייכשטאהלר‬
.‫ נדיר מאד‬.”‫ערב סוכות תרכ”ב‬
$900-700 ‫ הערכה‬$600 ‫פתיחה‬
349 Mishnayot. With comments
of Rabbi Akiva Eiger and Rabbi
Yosef Shaul Nathanson. Berlin, 1861.
Pedigreed copy
Four of six Sidrei Mishna with additions from
Rabbi Akiva Eiger, and Rabbi Yosef Shaul Ha’Levi
Nathanson, Rabbi of Lvov.
Two volumes include four Sedarim: ‘Zraim’, ‘Moed,
‘Kodshim’, ‘Taharot’. With ‘Shnot Eliyahu’ of the Vilna
Gaon [special Shaar at the end of ‘Zraim’]. With the
comments of the Gaon Nathanson of Lvov- first of his own
handwriting. His Chidushim are printed on special pages
at the end of ‘Kodshim Taharot’.
Pedigreed copy: It is written in Hebrew at the head of the
second volume: ‘I bought this from Rabbi Avraham Eiger,
son of the Gaon Akiva Eiger, Six Sedarim... Berlin, Erev
Sukkos, 1861’.
Very rare.
O/b price $600
229
$700-900
‫ חתימות וחותמות‬.1854 ,‫ וינה‬.‫ בית נתן‬348
‫ מאת רבי נחמן‬,‫ שינוי נוסחאות למסכת ברכות ופלפולים הלכתיים‬.‫בית נתן‬
.‫ חתימות וחותמות‬.‫ מהדורה ראשונה‬.1854 ,‫ וינה‬.‫נתן קורניל‬
.‫ חסר שער לועזי‬.‫ ס"מ‬25 ,‫] נו דף‬8[
‫כולל 'מזמור לתודה' שיר שכתב המחבר לכבוד חזרתו לבריאת של השר‬
‫ הק' ברוך רייכמאן בן רבי משה‬.‫ הקדשות בעלים וחתימות‬.‫משה מונטיפיורי‬
‫ צפת [חבר בית דין של כולל אשכנזים בצפת נפטר בשנת‬,‫אהרן מגזע צבי‬
‫ אשר זאב ורנר רבה‬.]935 ‫ טור‬,‫ אנציקלופדיה לחכמי גליציה חלק ד‬.‫תרע"ד‬
.‫ ועוד‬,‫ אברהם ווערנער צפת‬,‫של טבריא‬
.‫ מצב טוב‬.‫ פגם בשער ללא חסרון טקסט‬.‫כריכה ישנה‬
$300-250 ‫ הערכה‬$200 ‫פתיחה‬
348 Beit Natan. Vienna, 1854.
Signatures and Stamps
Beit Natan. Version corrections to Tractate Berachot
and halachic give and take by Rabbi Nachman Natan
Korneal. Vienna, 1854. First edition. Signatures and
stamps.
[8] 56 leaves, 25 cm. Missing the foreign language title page.
Includes the ‘Mizmor L’Todah’ poem written by the
author in honor of Sir Moses Montefiore’s recovery.
Owner inscriptions and signatures. Including one from
Baruch Reichman of Safed [member of the beit din of the
Ashkenazic kollel in Safed, passed away 1914, Encyclopedia
L’Chachmei Galicia section 4, column 935].
Old binding. Blemish to the title page, not affecting text.
Fine condition.
O/b price $200
$250-300
,‫ תרכ"ז‬,‫ יוזעפוף‬.‫ שו"ת חידושי הרי"ם מגור‬351
‫ עותק מיוחס‬,‫ מהדורה ראשונה‬.1867
‫ מאת רבי יצחק‬,‫ שאלות ותשובות ולקוטים על מסכתות הש"ס‬.‫שו"ת הרי"מ‬
.‫ מהדורה ראשונה‬.1867 ,‫ תרכ"ז‬,‫ יוזעפוף‬.]‫מאיר [האדמו"ר מגור‬
‫ מיד לאחר‬,‫ הספר הראשון שנדפס מבעל חידושי הרי"ם מגור‬.‫] קנז דף‬1[
.‫ עם הקדמה קצרה מנכדו האדמו"ר בעל השפת אמת מגור‬,‫פטירתו‬
‫ הוסיפו יח דף הוספות שנדפסו‬,‫בעותק שלפנינו שהוא המהדורה הראשונה‬
.‫במהדורה השניה משנת תרמ"ב‬
‫ראדזין רבי אברהם יששכר‬-‫חותמות בעלים של האדמו"ר מאיזביצה‬
.)1909-2006 ‫תשס"ו‬-‫ רבי אברהם יששכר ענגלארד (תרס"ט‬.‫ענגאלרד‬
‫ חתנו של רבי מרדכי יוסף‬.‫ רבה של סוסנבצה בפולין‬,‫בנו של רבי ישעיהו‬
‫) עם הירצחו על קידוש‬1942( ‫ בשנת תש"ב‬.‫ אדמו"ר מראדזין‬,‫אלעזר ליינער‬
‫ הוא‬.‫ ברח והסתתר ביערות עם חסידיו‬,‫ה' של גיסו האדמו"ר על ידי הנאצים‬
‫ לאחר מכן היגר לארה"ב ולבסוף‬,‫ חזר לעירו סוסנבצה‬,‫שרד את השואה‬
.‫עלה לארץ ישראל ונשתקע בבני ברק‬
.‫ מצב טוב מאוד‬.‫ מעט נקבי עש זעירים‬.‫כריכה ישנה‬
$220-200 ‫ הערכה‬$150 ‫פתיחה‬
‫ ביאורים על התורה וההפטרות מאת רבי שלום אב”ד פיזענץ‬.‫*יד אבי שלום‬
‫ עם הסכמות רבני‬.‫ דף‬78 ]2[ .‫] מהדורה יחידה‬1720[ ‫ ת”פ‬,‫ אופיבך‬.‫והגליל‬
.‫ניקלשבורג‬
.‫ מצב טוב‬.‫כרוך עם הספר הנ”ל בכריכת חצי עור עתיקה‬
‫ דרשות וביאורי מאמרי חז”ל מיוסד על שלה עמודים תורה‬.‫*אהבת עולם‬
‫עבודה וגמילות חסדים‬
.‫ מהדורה שניה‬.]1693[ ‫ תנ”ג‬,‫ דיהרנפורט‬.‫מאת רבי שלמה אלגאזי הראשון‬
.‫ נקבי עש‬.‫ ס”מ‬29 .‫ דף‬125
‫בשער הספר חתימת הגאון רבי עקיבא ורטהיימר ברסלר ראב”ד אלטונה‬
,‫ נשא ונתן עם גדולי דורו ובראשם רבי עקיבא איגר‬,‫במשך עשרים שנה‬
.)104 ’‫ נפטר בשנת תקצ”ח (אוה למושב עמ‬,‫חיבוריו נותרו בכתובים‬
$250-200 ‫ הערכה‬$100 ‫פתיחה‬
351 Shu”t Chiddushei HaR”im of Gur.
Jozefow, 1867. First Edition. Pedigreed
Copy
Shu”t HaRi”m, responsa and compilations from
Talmudical tractates by Rabbi Yitzchak Meir [the
“Gerrer Rebbe”]. Jozefow, 1867. First edition.
[1], 157 leaves. The first work of the “Chidushei HaRi”m”
printed posthumously, with a short introduction by his
grandson, the “Sifat Emet” of Gur. This copy is from the
first edition, but with the addition of 18 supplemental
leaves printed in the second edition of 1882.
Owner stamps of the Admor of Izhbitza-Radzin, Rabbi
Avraham Yissacher Englard (1909-2006). He was the
son of Rabbi Yeshayahu, Rabbi of Sosnovtza, Poland and
the son-in-law of Rabbi Mordechai Yosef Elazar Leiner,
the Admo”r of Radzin. In 1942, when his brother-in-law
was murdered by the Nazis, he fled to the forest with
his followers. He survived the Holocaust, returned to
Sosnovtza, later moved to the United States and then
immigrated to Eretz Yisrael where he settled in Bnei Brak.
Old binding. Minimal, small worming holes. Very fine
condition.
O/b price $150
‫] מהדורה‬1720[ ‫ ת”פ‬,‫ אופיבך‬.‫ יד אבי שלום‬3 50
‫יחידה‬
]1693[ ‫ תנ”ג‬,‫ דיהרנפורט‬.‫אהבת עולם‬
350 Yad Avi Shalom. Offenbach,
[1720], Only Edition
Ahavat Olam, Dyhernfurth, [1693]
*Yad Avi Shalom. Elucidations on the Torah and Haftorot
by Rabbi Shalom av”d ‫ פיזענץ‬and the region. Offenbach,
[1720]. Only edition. [2], 78 leaves. Approbations from the
rabbis of Nikolsburg.
Bound with the following work in an antiquated leather
binding. Fine condition.
*Ahavat Olam. Sermons and elucidations of the words
of Chazal, based on the three pillars: Torah, Avoda and
Gemillus Chassadim. By Rabbi Shlomo Algazi – the first.
Dyhernfurth, [1693]. Second edition. 125 leaves. 29 cm.
Worming holes.
The title page bears the signature of Rabbi Akiva
Wertheimer Bresler, Av”d in Altona for twenty years. He
corresponded with the Torah leaders of his time, including
Rabbi Akiva Eiger. His works were never printed. He
passed away in 1828. (Au”h L’Moshav, p. 104)
O/b price $100
$200-250
$200-220
230
‫ עותק‬.‫] מהדורה ראשונה‬3[ ‫ חידושי הרי"ם‬3 52
‫מיוחס‬
]1788[ ‫ תקמ”ח‬,‫ ליוורנו‬.‫ שו”ת שדה הארץ‬353
‫חתימת רבי יעקב ענתבי מדמשק‬
‫ חידושים על הש”ס‬,‫ שאלות ותשובות בארבעה חלקי שו”ע‬.‫שו”ת שדה הארץ‬
.‫והרא”ם על התורה וחידושי פוסקים מאת הגאון המקובל רבי אברהם מיוחס‬
.]1788[ ‫ תקמ”ח‬,‫ליוורנו‬
‫ המחבר הוא אחיו הצעיר של הראשון לציון רבי מיוחס‬.‫ ס”מ‬30 ,‫ דף‬169 ,]6[
‫בכ”ר שמואל בעל פרי האדמה ותלמידו המובהק של הראשון לציון בעל‬
.‫ לאחרונה נדפס ספרו הגדול בעניני קבלה דגלי אהבה‬,‫פרי הארץ‬
‫ נתפס‬,‫בשער הספר חתימת ידו של רבי יעקב ענתבי מגדולי חכמי דמשק‬
‫למאסר בעת עלילת דמשק הידועה ושוחרר בעקבות התערבותו של‬
‫ לאחר מכן עלה לארץ ישראל והיה מגדולי חכמי הספרדים‬,‫מונטפיורי‬
.‫בירושלים‬
.‫טוב מאוד‬-‫ מצב טוב‬.‫ מעט נקבי עש וכתמי זמן‬.‫כריכה חדשה‬
$250-200 ‫ הערכה‬$100 ‫פתיחה‬
353 Shu”t Sdei Ha’aretz. Leghorn,
[1788], Signed by Rabbi Yaakov Antebi
of Damascus
Shu”t Sdei Ha’aretz. Responsa on the four sections of
the Shulchan Aruch, novellae on the Talmud and the
Re’em on the Torah and Chidushei Poskim by Rabbi
Avraham Meyuchas. Leghorn, [1788].
[6], 169 leaves, 30 cm. The author was the younger brother
of the Rishon L’Tzion Rabbi Meyuchas bch”r Shmuel
author of the Pri Adama and the disciple of the Rishon
L’Tzion, author of “Pri Ha’aretz”. His large kabalistic work,
“Diglei Ahava” was just printed.
The title page bears the signature of Rabbi Yaakov Antebi,
prominent Damascus sage, who was imprisoned in the
infamous Damascus blood libel and released through
Montefiore’s efforts. He then moved to Eretz Yisrael and
became a prominent Sephardic sage in Jerusalem.
New binding. Minimal worming holes and aging stains.
Fine-very fine condition.
O/b price $100
231
$200-250
‫ חדושים על מסכתות כתובות וקדושין מאת האדמו"ר‬.‫*חדושי הרי"מ‬
‫] קמו‬2[ .‫ מהדורה ראשונה‬.1875 ,‫ תרל"ה‬,‫ ווארשא‬.]‫רבי יצחק מאיר [מגור‬
‫ חדושים על מסכת גיטין ועל‬.‫ *חדושי הרי"מ‬.‫ חתימות בעלים‬.‫ דף‬31 ,‫דף‬
.1877 ‫ תרל"ז‬,‫ ווארשא‬.]‫הלכות קידושין מאת האדמו"ר רבי יצחק מאיר [מגור‬
.‫ ס"מ‬34 ,'‫] עמ‬6[ 300 ,]2[ .‫מהדורה ראשונה‬
‫בסוף נדפסו חידושי על פרשיות התורה מכתב יד המחבר בסוף הספר יש‬
‫ בכל עותקים הידועים אין את אלו הדפים ! חתימת‬,‫ עמודי פרונמרנטן‬6
‫וחותמות בעלים ר' מרדכי קלמן קאמינר [כנראה ממשפחת האדמו"ר בעל‬
.]‫ה'שפת אמת' מגור‬
‫ חדושים על מסכתות בבא קמא בבא מציעא ובבא בתרא‬.‫*חדושי הרי"מ‬
‫ מהדורה‬.1880 ‫ תר"מ‬,‫ ווארשא‬.]‫מאת האדמו"ר רבי יצחק מאיר [מגור‬
-‫ האדמו"ר מאיזביצה‬:‫ חותמות בעלים‬.‫ ס"מ‬32 ,'‫ עמ‬42 ;235 ,]2[ .‫ראשונה‬
-‫ רבי אברהם יששכר ענגלארד (תרס"ט‬.‫ראדזין רבי אברהם יששכר ענגאלרד‬
‫ חתנו‬.‫ רבה של סוסנבצה בפולין‬,‫ בנו של רבי ישעיהו‬.)1909-2006 ‫תשס"ו‬
‫) עם‬1942( ‫ בשנת תש"ב‬.‫ אדמו"ר מראדזין‬,‫של רבי מרדכי יוסף אלעזר ליינער‬
‫ ברח והסתתר ביערות‬,‫הירצחו על קידוש ה' של גיסו האדמו"ר על ידי הנאצים‬
‫ לאחר מכן היגר‬,‫ חזר לעירו סוסנבצה‬,‫ הוא שרד את השואה‬.‫עם חסידיו‬
.‫לארה"ב ולבסוף עלה לארץ ישראל ונשתקע בבני ברק‬
‫ ואחר כך קהלת‬,‫ קאטוביץ‬,‫חותמות רבי שמעון גאבעל רבה של ברעזוב‬
.‫ מצב טוב‬,‫ כריכות בלויות‬.]‫כנסת ישראל ברונקס [מצרף חומר אודותיו‬
$350-300 ‫ הערכה‬$200 ‫פתיחה‬
352 Chidushei HaRim [3], First
Edition. Pedigreed Copy
* Chidushei HaRim. Novella on tractates Ketubot and
Kidushin by Rabbi Yitzchak Meir [of Gur]. Warsaw,
1875. First edition. [2], 146 leaves, 31 leaves. Owner
signatures.
* Chidushei HaRim. Novella on tractate Gittin and on
laws of Kiddushin by Admor Yitzchak Meir [of Gur].
Warsaw, 1877. First edition. [2], 300, [6] pages, 34 cm.
At the conclusion: Novella on the Torah readings from the
author’s manuscript, followed by six pages of subscribers
– other known copies do not have these leaves! Owner
signature and stamps.
* Chidushei HaRim. Novellae on Tractates Bava Kama,
Bava Metzia and Bava Basra by Admor Yitzchak Meir
[of Gur]. Warsaw, 1880. First edition. [2], 235; 42 pages,
32 cm. Owner stamps: Owner stamps of the Admor
of Izhbitza-Radzin, Rabbi Avraham Yissacher Englard
(1909-2006). He was the son of Rabbi Yeshayahu, Rabbi of
Sosnovtza, Poland and the son-in-law of Rabbi Mordechai
Yosef Elazar Leiner, the Admo”r of Radzin. In 1942, when
his brother-in-law was murdered by the Nazis, he fled to
the forest with his followers. He survived the Holocaust,
returned to Sosnovtza, later moved to the United States
and then immigrated to Eretz Yisrael where he settled
in Bnei Brak. Stamps of Rabbi Shimon Gabal, Rabbi of
Katowice and later of the Knesset Yisrael Congregation in
the Bronx [with material about him.] Worn bindings. Fine
condition.
O/b price $200
$300-350
‫ חתימות‬,‫ כתב יד‬.‫ קרבן אהרן‬.‫ דרשת הרמב"ן‬355
‫וחותמות רבניות‬
‫ פסקי‬.‫ עמ' כרוך עם קרבן אהרן‬32 .1875 ,‫ תרל"ה‬,‫ ווארשא‬.‫דרשת הרמב"ן‬
.‫] דף‬40[ 1867 ,‫ תרכ"ז‬,‫ לעמבארג‬.‫הלכות מאת רבי אהרן צעמפלבורג‬
.‫חתימות וחותמות בעלים ודברי תורה בכתב יד‬
‫חתימות וחותמות רבי שלמה יהודה פרידלנדר רבה של פרשווארקס‬
‫ חתימת בנו רבי אברהם דוד הורוויץ‬.'‫ובאליחוב מחבר 'אמרי מהרז"ל‬
‫תשס"ד] רבה של שטרסבורג ואחר כך מדייני בד"ץ העדה‬-‫[תרע"ב‬
‫ חתימת מאיר שמעון‬.]‫החרדית בירושלים [בעמוד אחרון של קרבן אהרן‬
‫ חותמת רבי דוד צבי שנייבלג דיין‬.‫הלוי ורשבסקי רבה של שטרסבורג‬
.]‫בוויזניץ [בעמוד אחרון של קרבן אהרן‬
‫דפי הפורזץ דפים מלאים דברי תורה שהכותב שמיע מפי רבנים ואדמו"רים‬
.‫ירושלים‬-‫ כנראה שהכותב הוא רבי אברהם דוד הורוויץ שטרסבורג‬.‫חשובים‬
.‫טוב‬-‫ מצב בינוני‬.]‫[מצורף חומר אודות האישים‬
$350-300 ‫ הערכה‬$250 ‫פתיחה‬
355 Derashat HaRamban. Korban
Aharon. Manuscript, Rabbinical
Signatures and Stamps
Derashat HaRamban. Warsaw, 1875. 32 pages bound
with Korban Aharon. Piskei Halachot by Rabbi
Aharon Tzemfelburg. Lemberg, 1867. [40] leaves.
Owner signatures and stamps and handwritten Torah
thoughts.
Signature and stamp of Rabbi Shlomo Yehuda
Friedlander, Rabbi of ‫ פרשווארקס‬and ‫באליחוב‬, author of
“Imrei Maharza”l”. Signature of his son, Rabbi Avraham
Dovid Horowitz (1912-2004), Rabbi of Strasbourg
and then a dayan of the Badatz Eidah HaCharedis
in Jerusalem [on the last page of Korban Aharon].
Signature of Meir Shimon HaLevi Worshovsky, Rabbi
of Strasbourg. Stamp of Rabbi Dovid Zvi Shneiblig,
Dayan in Vishnitz [on the last page of Korban Aharon].
The flyleaves are filled with Torah thoughts that the
writer heard from prominent rabbis and Admors.
Apparently written by Rabbi Avraham Dovid Horowitz
of Strasbourg-Jerusalem. [We’ve included information
about these personalities]. Moderate-fine condition.
O/b price $250
‫ גלויות וצילומים מגניזה‬,‫ צרור דפים בודדים‬354
-‫ דפים מכתבי‬,‫ שערים של ספרים עם חתימות הבעלים‬,‫צרור דפים בודדים‬
‫ רובן מהעיר מלילה‬,‫ וצילומים‬,20 ‫ גלויות רובן מקהיר בתחילת המאה ה‬,‫יד‬
‫יד מתוכן הענינים של ספר‬-‫ דפים בכתב‬4 ‫ בין השאר‬.‫במרוקו הספרדית‬
‫ רובן‬,‫ דף ובו מודבקים חתימות של רבנים‬,17-16 ‫שו"ת וחידושים מהמאה ה‬
"‫ ביניהם "ישועה ששון" "יעקב ענתבי‬,‫של רבני ארם צובה (חלב) בסוריה‬
‫ ושני דפים שבהם חתימת הרב‬,‫ וכן של הרב "שמואל העליר" מצפת‬,‫ועוד‬
‫גרשון בן‬
.‫ בעל ספר ילקוט הגרשוני‬,‫משה שטערן‬
.‫ מצבים שונים‬.‫ תמונות‬10‫ ו‬,‫ גלויות‬9 ,‫יד‬-‫ דפים בדפוס וכתב‬22
$500-400 ‫ הערכה‬$200 ‫פתיחה‬
354 Collection of Solitary Leaves,
Postcards and Photographs from
Genizah
Collection of solitary leaves, title pages with owner
signatures, manuscript leaves, postcards – primarily
from Cairo at the beginning of the 20th century, and
photographs – most from Melilla in Spanish Morocco.
Includes 4 handwritten leaves from the contents of a
book of responsa and Torah novellae from the 16th-17th
century; a leaf with pasted rabbi signatures, most from
Aleppo, Syria including Yeshua Sassoon, Yaakov Antebi
and others, in addition to Rabbi Shmuel Heller of Safed;
and two leaves with the signature of Rabbi Gershon ben
Moshe Stern author of Yalkut HaGershoni”.
22 printed leaves and manuscripts, 9 postcards and 10
pictures. Various conditions.
O/b price $200
$400-500
$300-350
232
]8[ ‫ מקבץ ספרים עם חתימות חותמות ועוד‬357
‫ מאת רבי‬,‫ חידושים על מסכתות גיטין וקידושין וליקוטים‬.‫*גולת תחתיות‬
‫ מהדורה‬.]1805[ ‫ תקס"ה‬,‫ דיהרנפורט‬.]‫רפאל מק"ק פייזר [מגזע יפה‬
‫ יהודה לייב [אולי בנו של בעל‬,‫ חתימת בעלים‬.‫ ס"מ‬.21 ,‫] לה דף‬2[ .‫יחידה‬
.]'‫ה'שער אפרים‬
.‫*שאלות ותשובות צמח צדק מאת רבי מנחם מענדל מניקלשבורג‬
‫ חתימת‬.‫ ס"מ‬20 ,‫ קצח דף‬,‫ ח‬.]1766[ ‫ תקכ"ו‬.]‫ פיורדא‬:‫אמשטרדם [ובאמת‬
.]?[ ‫ הק' וואלף ווערטהיימר‬:‫בעלים‬
.‫ ס"מ‬33 ,‫ צ דף‬,]1[ .]1836[ ‫ תקצ"ו‬,‫ יוזעפוף‬.‫*נתיבות עולם למהר"ל‬
.‫חותמות רבי ישראל וועלץ מבודפסט‬
.]‫ פירוש יפה על התורה מאת [רבי יצחק ב"ר יהודה‬.‫*פענח רזא‬
‫ חותמת‬.‫ חתימות בעלים‬.‫ ס"מ‬18.5 ,‫] סו דף‬2[ .]1698[ ‫ תנ"ח‬,‫אמשטרדם‬
.‫ הצעיר שאול עדאדי‬,‫ישיבת רב אחא"י‬
.‫מצבים שונים‬
:‫ספרים חסרים‬
‫ דף אחרון‬.]1739[ ‫ תצ"ט‬,‫ אמשטרדם‬.‫ דון יצחק אברבנאל‬,‫עטרת זקנים‬
.‫בצילום‬
.‫ חסר שני דפים‬.]1807[ ‫ תקס"ז‬,‫ אמשטרדם‬.‫ רבי דוד בן חסין‬,‫תהלה לדוד‬
.‫ חסר דף‬.]1619[ ‫ תע"ט‬.‫ פרנקפורט דאורדר‬.‫ רבי דוד כ"ץ‬.‫אהל יעקב‬
‫ [תרמ"ט‬.‫ ירושלים‬.‫ מאת רבי מרדכי אליעזר וועבר‬,‫זמרת הארץ ושמים‬
.‫ חסר תשלום עץ עבות‬.]1889‬
$1,000-800 ‫ הערכה‬$400 ‫פתיחה‬
357 Collection of Books with
Signatures, Stamps and More [8]
* Gulat Tachtiot. Novellae on tractate Gittin, Kiddushin
and Likutim, by Rabbi Refael of ‫פייזר‬. Dyhernfurth,
[1805]. Only edition. [2], 35 leaves. 21 cm. Owner
signatures, Yehuda Leib [perhaps the son of the “Shaar
Efraim”].
* Sheilot V’Teshuvot Tzemach Tzedek by Rabbi
Menachem Mendel of Nikolsburg. Amsterdam [really:
Furth]. [1766]. 8, 198 leaves, 20 cm. Owner signatures,
‫]?[ הקו ואלף ווערטהיימר‬.
* Netivot Olam L’Maharal. Jozefow, [1836]. [1], 90
leaves. 33 cm. Stamps of ‫ רבי ישראל וועלץ‬of Budapest.
* Paneach Razah. Nice commentary on the Torah by
[Rabbi Yitzchak b”r Yehuda]. Amsterdam, [1698].
[2], 66 leaves. 18.5 cm. Owner signatures. Stamp of
Yeshivat Rav Achai.
Varying conditions.
Incomplete books:
Ateret Zikeinim. Don Yitzchak Abarbanel. Amsterdam,
[1739]. The last leaf is a reproduction.
Tehila L’Dovid, Rabbi Dovid ben Chasin. Amsterdam,
[1807]. Missing two leaves.
Ohel Yaakov. Rabbi Dovid Katz. Frankfurt on the Oder.
[1619]. Missing a leaf.
Zimrat Ha’aretz V’Shamayim, by Rabbi Mordechai
Eliezer Webber. Jerusalem. [1899]. Missing its supplement,
Eitz Avot.
O/b price $400
233
$800-1,000
.1876 ,‫ תרל"ו‬,‫ מונקאטש‬.‫ צרור החיים‬356
‫חתימות בעלים‬
.‫ חידושי סוגיות וחידושי הלכות מאת רבי שמואל שמעלקא קליין‬,‫צרור החיים‬
.‫ חתימות בעלים‬.‫ מהדורה ראשונה‬.1876 ,‫ תרל"ו‬,‫מונקאטש‬
]1875 ‫ – תרל"ה‬1805 ‫המחבר רבי שמואל שמעלקא קליין [תקס"ה‬
.‫ היה רב בבאלקאן בחוסט ובסוליש על שמה נודע‬,‫מחשובי רבני הונגריה‬
‫ ביניהם ממשפחת‬,‫בשער ובדף אחריו כיתובים וחתימות מרבני הונגריה‬
.‫ ויתכן גם מבן המחבר רבי פנחס חיים שהוציא לאור את הספר‬,‫פרידמן‬
‫ פגימה בשער ופגימה עם חסרון בדף האחרון של לוח‬.‫כריכת עור מפוארת‬
.‫התיקונים‬
$300-250 ‫ הערכה‬$200 ‫פתיחה‬
356 Tzror HaChaim. Munkacs, 1876.
Owner Signatures
Tzror HaChaim, Chidushei Sugyot and Chidushei
Halachot by Rabbi Shmuel Shmelka Klein. Munkacs,
1876. First edition. Owner signatures.
[10], 94, [3] leaves, 35 cm.
Rabbi Shmuel Shmelka Klein [1805-1875] was a
prominent Hungarian rabbi. He was a rabbi in Chust and
Salaj.
Many notes and signatures from Hungarian rabbis on
the title page and following leaf. Including notes from the
Friedman family, possibly including a note from the author’s
son, Rabbi Pinchas Chaim, who published the book.
Magnificent leather binding. Blemish to the title page and
blemish with loss to the last leaf of the errata.
O/b price $200
$250-300
358 Shu”t Maharshach. Copy of
Rabbi Yechezkel of Shinov and His Son
Shu”t Maharshach, section one. Responsa by Rabbi
Shlomo ben Avraham HaKohen [Maharshach].
Salonica, [1586-1587]. First edition. Stamps of Rabbi
Yechezkel of Shinov and his son Rabbi Avraham
Shalom of Stropkov.
Incomplete. Includes leaves 131-232 [the book was
printed without a title page and includes 244 leaves],
29 cm.
First edition of the book, printed during the author’s
lifetime.
Stamp on the last page: ‫יחזקאל שרגא הלברשטאם חופ"ק‬
‫שינאוונא יצ"ו‬.
Rabbi Yechezkel Shraga Halberstam [1815-1899]
was the eldest son of the Divrei Chaim of Sanz. He was
a Torah giant, in nigla, nistar and chassidut. He served
as rabbi in a number of communities, and served as
Admor of Shinov while his father was alive. He was
known as a wonder worker and many came to visit him.
He was renowned throughout Galicia and Hungary. He
was called the “Divrei Yechezkel” after one of his many
works.
Additional stamp: ‫ה"ק שלום הלברשטאם בן אאמו"ר הרה"צ‬
‫[ משינאווע זצ"ל‬three signatures].
Admor Avraham Shalom Halberstam of Stropkov
[1857-1940] was the son of Rabbi Yechezkel Shraga
of Shinova – who said that he had an extremely lofty
neshama. He served as rabbi in Stropkov and established
the Stropkov chassidut. He attracted many chassidim.
The name Avraham was added when he was sick, and
tens of thousands participated in his funeral. His Torah
thoughts were printed in the “Darchei Shalom” series.
Nice, restored leather binding. Aging stains. Fine-very
fine condition.
O/b price $5,000$7,000-8,000
"‫ העותק של "הרבי הקדוש‬.‫ שו"ת מהרש"ך‬358
‫רבי יחזקאל משינאווא ובנו‬
‫ שאלות ותשובות מרבי שלמה בן אברהם הכהן‬.‫שו"ת מהרש"ך חלק ראשון‬
.‫ מהדורה ראשונה‬.]1587 – 1586[ ‫ שמ"ו – שמ"ז‬,‫‬שאלוניקי‬.]‫[מהרש"ך‬
‫חותמות האדמו"ר רבי יחזקאל משינאווא ובנו האדמו"ר רבי אברהם שלום‬
.‫מסטרופקוב‬
‫ כולל דפים קלא – רלב [הספר נדפס בלי שער והוא כולל רמד‬.‫הספר חסר‬
.‫ ס"מ‬29 ,]‫דף‬
.‫מהדורה ראשונה של הספר שנדפס בחיי המחבר‬
.‫ יחזקאל שרגא הלברשטאם חופ"ק שינאוונא יצ"ו‬:‫בעמוד האחרון חותמת‬
‫רבי יחזקאל שרגא הלברשטאם [תקע"ה – תרנ"ט ] היה בנו בכורו של‬
‫ בנסתר‬,‫ בנגלה‬,‫ היה מגדולי תורה‬.'‫האדמו"ר הראשון מצאנז בעל ה'דברי חיים‬
.‫ שימש כרב בכמה קהילות וכיהן כאדמו"ר בשינאווא בחיי אביו‬.‫ובחסידות‬
‫ מצודתו‬.'‫התפרסם כבעל ישועות והמונים נהרו אליו והיה מכונה 'הרבי הקדוש‬
‫ וחיבר‬,"‫ נודע על שם ספרו "דברי יחזקאל‬.‫היתה פרוסה בכל גליציה והונגריה‬
.‫עוד ספרים‬
‫ ה"ק שלום הלברשטאם בן אאמו"ר הרה"צ משינאווע זצ"ל‬:‫חותמות נוספות‬
‫ האדמו"ר רבי אברהם שלום הלברשטאם מסטרופקוב‬.]‫[שלוש חתימות‬
‫ שאמר עליו‬,‫ ת"ש] נולד לאביו רבי יחזקאל שרגא משינאווא‬- ‫[תרט"ז‬
‫ שימש כרב בסטרופקוב והקים‬.'‫שנשמתו קדושה מאד 'גבוה מעל גבוה‬
.‫ היה אדמו"ר מפורסם ורבים נסעו לחסות בצילו‬.‫את חסידות סטרופקוב‬
‫ דברי תורתו נדפסו‬.‫ ורבבות השתתפו בהלוויתו‬,‫השם אברהם נוסף לו בחליו‬
.‫בסדרת הספרים דרכי שלום‬
.‫טוב מאוד‬-‫ מצב טוב‬.‫ כתמי זמן‬.‫כריכת עור יפה משוחזרת‬
$8,000-7,000 ‫ הערכה‬$5,000 ‫פתיחה‬
234
‫ העותק של‬.‫ דברי אמת – עבודת ישראל‬359
‫"משהל'י הקדוש" משינאווא‬
.'‫ מרבי יעקב יצחק 'החוזה מלובלין‬,‫ חסידות על סדר התורה‬.‫דברי אמת‬
.1864 ,‫למברג‬
‫ מרבי ישראל 'המגיד‬,‫ חסידות על סדר התורה‬.‫ עבודת ישראל‬:‫כרוך עם‬
‫ היה שייך להאדמו"ר רבי‬.‫ עותק מיוחס‬.1863 ,‫ תרכ"ד‬,‫ למברג‬.'‫מקוזניץ‬
‫ ולהאדמו"ר רבי יחיאל נתן‬,‫משה משינאווא 'רבי משהל'י הקדוש' משינאווא‬
.‫הלברשטאם‬
– ‫ היה מכונה גם רבי משהל'י הקדוש [תר"ג‬.‫חותמות רבי משה הלברשטם‬
‫תרע"ט] והיה בנו של רבי יחזקאל שרגא הלברשטם משינאווא בעל ה'דברי‬
‫ מסופר כשזקנו ראה אותו בעריסה אמר שהוא יאריך ימים ורבים‬.'‫יחזקאל‬
‫ לאחר פטירת אביו בשנת תרנ"ט החל‬.‫יצבאו לפתחו עד שישברו את הדלת‬
‫ ואז ידע שיתקיים גם‬,‫לכהן כאדמו"ר ואכן נשברה הדלת בביתו מרוב פונים‬
.‫ ואכן כך היה‬,‫החלק השני שהוא יאריך ימים למרות חולשתו‬
‫עם חותמות נוספות של האדמו"ר רבי יחיאל נתן הלברשטאם מבארדיוב‬
‫ ואחרי פטירת אביו מילא את מקומו‬,‫ היה אב"ד צאנז ישן‬,]‫[תרכ"ה – תרצ"ד‬
.486 ,‫ גליציה ב‬,‫ וונדר‬:‫ ראה‬.‫כרב ואדמו"ר בבארדיוב‬
‫ חזוק קל בשער‬.‫שני הספרים כרוכים יחד בכריכת עור מפוארת במיוחד‬
.‫טוב מאוד‬-‫ מצב טוב‬.‫ופגימות קלות בספר‬
$2,500-2,000 ‫ הערכה‬$1,000 ‫פתיחה‬
359 Divrei Emet – Avodat Yisrael.
Copy of Rabbi Moshe of Shinov
Divrei Emet. Chassidut in the order of the Torah
by Rabbi Yaakov Yitzchak the “Chozeh of Lublin”.
Lemberg, 1864.
Bound with: Avodat Yisrael. Chassidut in the order of the
Torah by Rabbi Yisrael the Maggid of Kosnitz. Lemberg,
1863. Pedigreed copy. Belonged to Rabbi Moshe of
Shinova and Rabbi Yechiel Nosson Halberstam.
Stamps of Rabbi Moshe Halberstam, known as “Rebbe
Moshele HaKadosh” [1843-1919], he was the son of
Rabbi Yechezkel Shraga Halberstam of Shinov the “Divrei
Yechezkel”. It is said that when his grandfather saw him in
his crib, he said that he would live a long life and so many
people would come to him that they would break his door.
After his father’s death in 1899, he served as Admor and his many visitors did break his door. This was taken
as a sign that the second part of the statement would be
fulfilled, despite the fact that he was very weak.
Additional stamps of Admor Yechiel Nosson Halberstam
of Bardejov [1865-1934], av”d of Sanz and his father’s
successor as Rabbi and Admor in Bardejov. Refer to:
Wunder, Galicia b, 486.
The two books are bound together in a magnificent leather
binding. Light reinforcement and blemishes to the book.
Fine-very fine condition.
O/b price $1,000 $2,000-2,500
235
360 Inscription by Rabbi Chaim
Kanievsky on his Derech Emunah
Derech Emunah, section one, on the laws of Kilaim
and Matanot L’Aniyim by Rabbi Chaim Kanievsky.
The flyleaf bears his inscription to Rabbi Chaim Sarna,
Rosh Yeshiva of Chevron from 1998, with his signature.
This book is the most prominent of Rabbi Chaim
Kanievsky’s many works. It is based on the Rambam
Hilchos Zeraim and arranged according to the Mishna
Berura; Derech Emunah corresponds to the Mishna
Berura; Birur Halacha corresponds to Beiur Halacha and
Tzion Halacha corresponds to Sha’ar HaTzion.
O/b price $250
‫ הקדשת הגאון רבי חיים קנייבסקי על ספרו‬360
‫דרך אמונה‬
‫ספר דרך אמונה חלק ראשון על הלכות כלאיים ומתנות עניים מאת הגאון‬
.‫הגדול רבי חיים קנייבסקי‬
‫בדף שלפני השער הקדשה אל הגאון רבי חיים סרנא ראש ישיבת חברון‬
.‫משנת תשנ”ח בכתב ידו וחתימתו‬
‫ החיבור בנוי על הרמב”ם‬.‫חיבור זה הוא החשוב שבכל חיבורי הגר”ח‬
‫הלכות זרעים ומסודר כפי ספר משנה ברורה עם מדור דרך אמונה מקביל‬
‫ וציון ההלכה מקביל‬,‫ בירור ההלכה מקביל לביאור הלכה‬,‫למשנה ברורה‬
.‫לשער הציון‬
$350-300 ‫ הערכה‬$250 ‫פתיחה‬
$300-350
236
‫מכתבים וכתבים רבניים‬
‫‪Rabbinical Letters & Manuscripts‬‬
‫‪ 361‬דרשה בכתב יד קדשו של ה’בן איש חי’‬
‫טיוטת דרשה של הרב יוסף חיים בן אליהו מבגדאד ה"בן איש חי"‪1900 .‬‬
‫בערך‪.‬‬
‫[‪ ]9‬עמודים‪ .‬דף נייר‪ 13.5X10 .‬ס"מ‪ .‬כתיבה מזרחית‪-‬בגדאדית‪ .‬אוטוגראף‪,‬‬
‫בכתיבתו של המחבר‪.‬‬
‫הבן איש חי מזכיר בין היתר דרשות שלו מהשנים תרנ"ד ותרנ"ז‪.‬‬
‫הרב יוסף חיים בן אליהו ‪ -‬נולד בבגדאד בשנת תקצ"ה‪ .‬בהיותו כבן שבע‬
‫שנים‪ ,‬נפל לתוך באר עמוקה תוך כדי משחק ובנס ניצל‪ .‬בהיותו בבור נדר‬
‫שכשיצא מהבור יקדיש את כל חייו רק ללימוד תורה‪ .‬בגיל ‪ ,14‬התקבל‬
‫לבית המדרש לרבנים "בית זלכה" בראשותו של הרב עבדאללה סומך‪ ,‬והיה‬
‫לתלמידו המובהק‪.‬‬
‫בשנת תרי"ט (‪ )1859‬לאחר פטירת אביו קיבל עליו להנהיג את קהילת‬
‫בגדאד ומאז הנהיג את קהילה במשך חמישים שנה עד יום מותו‪ .‬היה‬
‫דרשן בחסד ואלפי אנשים נהרו לשמוע את דרשתו הקבועה‪ .‬נחשב בעיני‬
‫היהודים בבגדד למלאך‪.‬‬
‫בתקופתו לא היה יהודי שחילל את השבת‪ ,‬לא היה יהודי שאינו שומר‬
‫מצוות‪ ,‬ובוודאי שלא בפרהסיה‪ .‬כשנפטר‪ ,‬ליוו אותו למעלה ממאה אלף‬
‫איש‪ ,‬וספדו לו כמו על בן יחיד‪.‬‬
‫חיבר חיבורים חשובים ביניהם‪" :‬רב פעלים"‪" ,‬בן יהוידע"‪ ,‬ועוד‪.‬‬
‫אוצר הרבנים ‪.8800‬‬
‫בכריכת קרטון חדשה‪ .‬מצב טוב מאוד‪.‬‬
‫‪361 Sermon in the Hand of the Ben‬‬
‫‪Ish Chai‬‬
‫‪Draft of a sermon of Rabbi Yosef Chaim ben Eliyahu of‬‬
‫‪Baghdad, the “Ben Ish Chai”. C. 1900.‬‬
‫‪[9] pages. 13.5x10 cm. Oriental-Baghdadi script.‬‬
‫‪Autograph – written by the author.‬‬
‫‪The Ben Ish Chai mentions other sermons from 1894‬‬‫‪1897.‬‬
‫‪See Hebrew text description of this item for more‬‬
‫‪information regarding the Ben Ish Chai.‬‬
‫‪New cardboard binding. Very fine condition.‬‬
‫‪$2,800-3,000‬‬
‫‪O/b price $2,600‬‬
‫פתיחה ‪ $2,600‬הערכה ‪$3,000-2,800‬‬
‫‪237‬‬
362 Shidduch Ledger of Kabalist
Rabbi Yitzchak Kaduri. Autograph
Handwritten shidduch ledger of kabalist Rabbi
Yitzchak Kaduri of Jerusalem. Mid- 20th century.
7 leaves, paper. 15x10.5 cm. Oriental hand. Autograph,
Rabbi Kaduri’s hand.
The rabbi documented the names of the people who
asked for his help finding a spouse, marital harmony and
predicting their future through practical kabala.
Original, thin cardboard binding. Light tears without loss.
Loose leaves. Fine-very fine condition.
O/b price $400
$600-800
‫ רבי יצחק‬,‫ קונטרס הזיווגים של המקובל‬362
‫ אוטוגרף‬.‫כדורי‬
.‫קונטרס הזיווגים בכתב יד מאת זקן המקובלים הרב יצחק כדורי מירושלים‬
.20 ‫אמצע המאה ה‬
‫ בכתב ידו של הרב‬,‫ אוטוגראף‬.‫ כתיבה מזרחית‬.‫ ס"מ‬15X10.5 .‫ דף נייר‬7
.‫כדורי‬
"‫ "קונטרס הזיווגים כפי הגורלות הנמצא אצלי‬:‫בפתיחת הקונטרס נכתב‬
‫ לדעת עתידות‬,‫ שלום בית‬,‫ובו מתעד הרב את הבקשות למציאת זיווגים‬
.‫ומזלות וכו' על דרך הקבלה המעשית‬
‫ מצב‬.‫ דפים רופפים‬.‫ קרעים זעירים ללא חסרון‬.‫כריכת קרטון דק מקורי‬
.‫טוב מאוד‬-‫טוב‬
$800-600 ‫ הערכה‬$400 ‫פתיחה‬
238
‫ מכתב מרבי דוד ניימאן ראב"ד פרשבורג‬364
]1897 ,‫[תרנ"ז‬
‫ דברי תורה מאת רבי ברוך אליהו וועסעלי‬363
‫מבאניהאד‬
.]1897 ,‫ [תרנ"ז‬.‫מכתב בכתב יד וחתימת רבי דוד ניימאן ראב"ד פרשבורג‬
.‫ ס"מ‬5.41*5.8 ,‫] גלוית דואר‬1[
.‫דברי תורה בכתב ידו ובחתימתו של רבי ברוך אליהו וועסעלי מבאניהאד‬
.]1890 ‫[סביבות שנת תר"ן‬
.‫ עברית ואידיש‬.‫ ס"מ‬81X12 ,‫] דף‬1[
‫ ואחר כך‬,'‫] ולמד אצל ה'חתם סופר‬1820[ ‫ נולד בשנת תק"פ‬,‫רבי דוד ניימן‬
,‫אצל בנו ה'כתב סופר' התגורר בפרשבורג ומשנת תרל"ה כיהן שם כדיין‬
‫ חיבר שו"ת ניר‬.‫ נפטר בשנת תרס"ח‬,‫ומשנת תרמ"א כראש אב בית דין‬
- ‫ החתם סופר ותלמידיו עמ' קיא‬:‫ ראה אודותיו‬.]‫ תרע"א‬,‫לדוד [ירושלים‬
.‫ריג‬
.‫מצב טוב מאד‬
‫ הוא לחם נגד‬.‫רבי ברוך אליהו וועסעלי היה רב בבייאה ובבאניהאד‬
‫ בנו רבי‬.)‫ תרנ"ז‬,‫ וחיבר את הקונטרס עטרה ליושנה (באניהאד‬,'‫'המתקנים‬
‫ מצורף חומר‬.‫דוד וועסעלי היה ראב"ד פרשבורג ומחבר ספר שמן ורד‬
.‫אודותיו‬
$250-200 ‫ הערכה‬$150 ‫פתיחה‬
$400-350 ‫ הערכה‬$250 ‫פתיחה‬
364 Letter from Rabbi Dovid Neuman,
Rav”d Pressburg, [1897]
Letter in the hand and with the signature of Rabbi
Dovid Neuman, rav”d Pressburg. [1897].
Torah thoughts in the hand and with the signature of
Rabbi Baruch Eliyahu Wessely of Bonyhad [written
around 1890].
[1] postcard. 8.5x14.5 cm.
[1] leaf, 21x18 cm. Hebrew and Yiddish.
Rabbi Dovid Neuman was born in [1820]. He first studied
by the Chatam Sofer and then by his son the Kitav Sofer.
He moved to Pressburg. In 1875, he was appointed dayan,
and in 1881, av beit din. He passed away in 1908. He
authored the “Nir L’Dovid” responsa [ Jerusalem, 1911].
Refer to: HaChatam Sofer V’Talmidav, p. 111-213.
Very fine condition.
Rabbi Baruch Eliyahu Wessely was the Rabbi of Bonyhad.
He battled the reformers, and authored the “Atara l’Yoshna”
booklet (Bonyhad, 1897). His son, Rabbi Dovid Wessely,
was the Rav”d of Pressburg and author of “Shemen Vered”.
Along with information about the author.
O/b price $250
239
363 Torah Thoughts by Rabbi Baruch
Eliyahu Wessely of Bonyhad
$350-400
O/b price $150
$200-250
365 Kabalistic Elucidations
in the Hand of the Admor of Slonim,
Author of the Yesod Ha’avoda
Kabalistic Torah novellae in the hand of Rabbi
Avraham Weinberg of Slonim – the first Admor of the
Slonim dynasty.
[1] leaf, paper, written on both its sides. 32x20 cm.
Rabbi Avraham Weinberg of Slonim was born in Pinsk
in 1804. He was a disciple of Rabbi Noach of Lechovitz
and Rabbi Moshe of Kobrin. He was a Torah giant and
headed a yeshiva in Slonim. In 1858, he became a rebbe for
thousands of chassidim until he passed away in 1884. His
printed works include: Chessed L’Avraham, Be’er Avraham
on the Michilta, Be’er Avraham on the Torah and Yesod
Ha’avoda.
Tears and fold marks. A number of faded lines on the
bottom of the leaf. Missing solitary words. Moderate
condition.
O/b price $700
‫ ביאורים על דרך הקבלה בכתב יד קדשו של‬365
‫האדמו”ר מסלונים בעל יסוד העבודה‬
‫דברי תורה על דרך הקבלה בעצם כתב יד קדשו של האדמו”ר רבי אברהם‬
.‫ האדמו”ר הראשון לשושלת סלונים‬- ‫ויינברג מסלונים‬
.‫ ס”מ‬02X23 .‫] דף נייר כתוב משני צדדיו‬1[
.‫האדמו”ר רבי אברהם ויינברג מסלונים נולד בפינסק בשנת תקס”ד‬
‫ גדול בתורה ועמד‬,‫תלמידו של רבי נח מלכוביטש ורבי משה מקוברין‬
‫ משנת תרי”ח אדמו”ר לאלפי חסידים עד עלותו‬,‫בראשות הישיבה בסלונים‬
‫ באר‬,‫ חסד לאברהם‬:‫ מכתביו הרבים נדפסו‬.‫לגנזי מרומים בשנת תרמ”ד‬
.‫ באר אברהם על התורה ויסוד העבודה‬,‫אברהם על המכילתא‬
‫ חסרון של מילים‬.‫ בתחתית בדף מספר שורות דהויות‬.‫קרעים וסימני קיפול‬
.‫ מצב בינוני‬.‫בודדת‬
$1,200-1,000 ‫ הערכה‬$700 ‫פתיחה‬
$1000-1200
240
366 Sermon in the Hand of Rabbi
Yirmiyahu Loewe. Av”d, Ujhely
Sermon for the seventh of Adar, the yartzheit of Moshe
Rabbeinu, delivered by Rabbi Yirmiyahu av”d in
Ujhely.
[16] pages. 25 cm. Autograph. Listed at the top of the
manuscript: [In Hebrew]: “Sermon that I said to the
community of Ujhely, on the seventh of Adar, 1862”.
Rabbi Yirmiyahu Loewe, author of “Divrei Yirmiyahu”
on Tractate Kiddushin and more, was the son of Rabbi
Binyomin Wolf, av”d Werbau and a disciple of the author
of Sha’arei Torah. He was a Misnaged. He participated
in the rabbinical delegation to Emperor Franz Josef to
prevent the establishment of the Rabbinical Seminary
in Hungary. Rabbi Yirmiyahu Loewe was the father
of Rabbi Elazar Loewe, author of Shemen Rokach –
prominent Hungarian rabbi. He was born in 1811, served
as av”d in Ujhely from 1815 and passed away in 1874.
Otzar HaRabbanim 11588; Hungary; Stefman – Herzog.
Nice, new binding. Very fine condition.
O/b price $800
241
$1,200-1,300
‫ אב”ד‬.‫ דרשה בכתב יד הגאון רבי ירמיהו לעוו‬366
‫אוהעל‬
‫דרשה ליום ז’ אדר יום פטירת משה רבינו אשר נשא הגאון רבי אב”ד אוהעל‬
.‫בקהלתו‬
‫ בראש כתב היד נרשם “דרוש אשר אמרתי‬.‫ אוטוגראף‬.‫ ס”מ‬25 .’‫] עמ‬16[
.”‫בק”ק אוהעל בז’ אדר הנ”ל תרכ”ב‬
‫ בנו של רבי בנימין‬,‫רבי ירמיהו לעוו בעל דברי ירמיהו על מסכת קדושין ועוד‬
‫ היה ממתנגדי‬.‫וולף אב”ד ווערבוי ותלמידו של הגאון בעל שערי תורה‬
‫ כדי‬- ‫ השתתף במשלחת הרבנים לקיסר פרנץ יוזף‬.‫החסידות‬
‫ רבי ירמיהו לעוו‬.‫למנוע את הקמת הסמינר לרבנים בהונגריה‬
‫ מגדולי רבני מדינת‬,‫הוא אביו של הגאון רבי אלעזר לעווי בעל שמן רוקח‬
‫ נפטר בשנת‬,‫ אב”ד אוהעל משנת תרט”ו‬,‫ נולד בשנת תקע”א‬.‫הונגריה‬
.‫; הונגריה; שטמפן – הרצוג‬11588 ‫ אוצר הרבנים‬.‫תרל”ד‬
.‫ מצב טוב מאוד‬.‫כרוך בכריכה חדשה נאה‬
$1,300-1,200 ‫ הערכה‬$800 ‫פתיחה‬
367 Lengthy Letter from HaGaon
Rabbi Yehuda Assad, av”d Szerdahely
Letter of Torah novellae by famed Gaon Rabbi Yehuda
Assad, av”d and r”m in Szerdahely to Rabbi Shlomo
Zalman Ulman, av”d Makava, author of Yeriot
Shlomo. Written in [1845] in Semnitz.
[2] pages. 23x18 cm. Clear, legible script.
Rabbi Yehuda Assad was a prominent Hungarian rabbi;
a righteous and holy person. He answered thousands
of questioners, and was one of the leading Torah
disseminators in Hungary. He was born in 1794 and was
a disciple of Maharam Bennet. In 1853, he was appointed
rabbi of Szerdahely, a position he maintained until his
death in 1866. His responsa and novellae on the Talmud,
Torah and Aggadot Chazal were printed posthumously.
Small, restored hole from the acid of the ink, with loss of
solitary letters. Fine condition. Especially rare.
O/b price $4,000
‫ מכתב ארוך מאת הגאון רבי יהודה אסאד‬367
‫אב”ד סערדאהעלי‬
‫מכתב חידושי תורה מאת הגאון המפורסם רבי יהודה אסאד אב”ד ור”מ‬
‫סערדאהעלי אל הגאון רבי שלמה זלמן אולמאן אב”ד מאקווא בעל ספר‬
.‫] ממקום רבנותו בסעמניץ‬1845[ ‫ נכתב בשנת תר”ה‬.‫יריעות שלמה‬
.‫ כתב ברור וקריא‬.‫ ס”מ‬81X32 .’‫] עמ‬2[
‫ השיב‬,‫ צדיק וקדוש‬,‫הגאון רבי יהודה אסאד מגדולי רבני הונגריה בדורו‬
‫ נולד בשנת‬.‫תשובות לאלפים והיה מגדולי מרביצי התורה בהונגריה‬
‫ משנת תרי”ג רבה של סערדאהעלי עד‬,‫ תלמיד מהר”ם בענט‬,‫תקנ”ד‬
‫ וחידושיו על הש”ס‬,‫ לאחר פטירתו נדפסו תשובותיו‬.‫פטירתו בשנת תרכ”ו‬
.‫ תורה ואגדות חז”ל‬,
‫ מצב‬.‫ עם חסרון של תיבות בודדות‬,‫חורים קטנים משוקמים מחומציות הדיו‬
.‫ נדיר באופן מיוחד‬.‫טוב‬
$6,000-5,000 ‫ הערכה‬$4,000 ‫פתיחה‬
$5,000-6,000
242
368 Response Letter from Rabbi
Yitzchak Dov HaLevi Bamberger –
Würzburg [1872]
Lengthy letter written on both sides of the leaf by
famed genius Rabbi Yitzchak Dov HaLevi Bamberger
of Würzburg [1808-1879].
[1] letterhead, written on both its sides. Responses to four
questions on various subjects posed by the questioner.
Written in 1872 to his son, Yitzchak Zekel [1840-1885],
who served as rabbi in Frankfurt.
Rabbi Yitzchak Dov was appointed Rabbi of Wurzburg
in 1840. He was one of the prominent Torah scholars of
his generation and merited many students, sons, sonsin-law and grandchildren who became famed rabbis. He
wrote prominent works of halacha and Talmud, Sefer Yad
HaLevi, Moreh L’Zochim and more.
The front has tears with loss of text. Moderate condition.
O/b price $150
$200-250
‫ מכתב מאת רבי זעליג ראובן בענגיס‬369
.]1941[ ‫ תש"א‬.‫ ירושלים‬.‫מכתב בדברי תורה מרבי זליג ראובן בענגיס‬
.‫ כתוב משני הצדדים בכתב ידו וחתימתו‬.‫] נייר בלאנק‬1[
‫] נולד בליטא והיה רב‬1953-1864 ,‫תשי"ג‬-‫הרב זליג ראובן בנגיס [תרכ"ד‬
‫ בשנת תרצ"ח‬.‫ נודע בגאונותו העצומה‬.‫ סימלינסק ובקלוואריה‬,‫בבדאקי‬
‫] נתמנה‬1949[ ‫עלה לירושלים לכהן כראב"ד העדה החרדית ומתש"ט‬
‫ הוא חיבר את סדרת הספרים‬.]1953[ ‫לגאב"ד עד פטירתו בשנת תשי"ג‬
.'‫'לפלגות ראובן‬
.‫טוב מאוד‬-‫ מצב טוב‬.‫ סמני קיפול‬.‫כתמי זמן‬
$400-300 ‫ הערכה‬$240 ‫פתיחה‬
369 Letter from Rabbi Zelig Reuven
Bengis
A Letter of ‘divrei Torah’ from Rabbi Zelig Reuven
Bengis. Jerusalem. 1941.
[1] letterhead. Written and signed by Rabbi Bengis.
Rabbi Zelig Reuven Bengis [1864-1953] was born in
Lithuania and was a Rabbi in a few communities there.
He was known as an incredible genius. In 1938, he moved
to Jerusalem to serve as the one of the Rabbi’s and later
became gav”d of the Eidah HaCharedis. He is the writer
of the series of books ‘Le’Plugat Reuven’.
Aging stains. Fold marks. Fine-very fine condition.
O/b price $240
243
$300-400
‫ רבי יצחק דוב‬,‫ מכתב שו"ת מהרב מווירצבורג‬368
]1872[ ‫ תרל"ב‬,‫ ווירצבורג‬- ‫הלוי במברגר‬
‫מכתב ארוך על שני צידי הדף בכתב ידו וחתימתו של הגאון המפורסם רבי‬
.]‫תרלט‬-‫"יצחק דוב" הלוי במברגר מווירצבורג [תקסח‬
‫ תשובות לשאלות בארבעה‬.‫ כתוב משני הצדדים‬,‫] דף נייר בלאנק‬1[
.‫ענינים שונים שנשאל‬
-‫[ת"ר‬ ‫זעקיל‬ "‫נכתב בשנת תרל"ב לבנו הגאון הנקרא כשמו "יצחק‬
.‫אשר כיהן כמורה הוראה בפרנקפורט‬ ]‫תרמ"ה‬
‫ נחשב לאחד‬.‫הגאון רב יצחק דוב נתמנה לרבנות ווירצבורג בשנת תר‬
‫ חתנים ובני בנים רבנים‬,‫ בנים‬,‫מגדולי הדור וזכה להעמיד הרבה תלמידים‬
‫ מורה‬,‫ ספר יד הלוי‬,‫ כתב חיבורים חשובים בהלכה ובתלמוד‬.‫מפורסמים‬
.‫לזובחים ועוד‬
.‫ מצב בינוני‬.‫בצד הקדמי קרעים עם חסרון בטקסט‬
$250-200 ‫ הערכה‬$150 ‫פתיחה‬
‫ מכתב מהרב שמואל הלוי וואזנר‬371
‫ מכתב מהרב שמואל הלוי וואזנר‬370
.‫ בני ברק‬.‫מכתב מהרב שמואל הלוי וואזנר לרבי שמחה בונים דוד סופר‬
.‫ ס"מ‬14X21 .‫] דף נייר בלאנק‬1[
‫תשע"ה] היה רבה של זכרון מאיר משך‬-‫הרב שמואל הלוי ואזנר [תרע"ג‬
‫ חיבר את‬.‫ מייסד וראש ישיבת 'חכמי לובלין' בבני ברק‬.‫קרוב לשבעים שנה‬
‫ נודע‬.‫השו"ת החשוב והמפורסם 'שבט הלוי' והעמיד דורות של מורי הוראה‬
.'‫בכינוי 'פוסק הדור‬
.‫ מצב טוב מאוד‬.‫הדיו נמרח במספר מילים‬
.]1986[ ‫ תשכ"ח‬,‫ בני ברק‬.‫מכתב מהרב שמואל הלוי וואזנר‬
.‫ המכתב אודות הדפסת חידושי תורה‬.‫ ס"מ‬14X21 .‫] דף נייר בלאנק‬1[
‫תשע"ה] היה רבה של זכרון מאיר משך‬-‫הרב שמואל הלוי ואזנר [תרע"ג‬
‫ חיבר את‬.‫ מייסד וראש ישיבת 'חכמי לובלין' בבני ברק‬.‫קרוב לשבעים שנה‬
‫ נודע‬.‫השו"ת החשוב והמפורסם 'שבט הלוי' והעמיד דורות של מורי הוראה‬
.'‫בכינוי 'פוסק הדור‬
.‫ מצב טוב מאוד‬.‫כתם זמן‬
$300-250 ‫ הערכה‬$200 ‫פתיחה‬
$300-250 ‫ הערכה‬$200 ‫פתיחה‬
371 Letter from Rabbi Shmuel Ha’Levi
Wosner
370 Letter from Rabbi Shmuel Ha’Levi
Wosner
Letter from Rabbi Shmuel Ha’Levi Wosner to Rabbi
Simcha Bunim David Sofer. Bnei-Brak.
[1] letterhead. 14x21 cm.
Rabbi Shmuel Ha’Levi Wosner (1913-2015) was the rabbi
of Zichron Meir for about 70 years. He was the founder
and head of Yeshivat ‘Chachmei Lublin’ in Bnei-Brak. He
wrote the prominent Shu”t ‘Shevet Ha’Levi. Ink smears to
a few words. Very fine condition.
Letter from Rabbi Shmuel Ha’Levi Wosner. Bnei-Brak,
1986.
[1] stationery. 14x21 cm.
Rabbi Shmuel Ha’Levi Wosner (1913-2015) was the rabbi
of Zichron Meir for about 70 years. He was the founder
and head of Yeshivat ‘Chachmei Lublin’ in Bnei-Brak. He
wrote the prominent Shu”t ‘Shevet Ha’Levi.
Aging stain. Very fine condition.
O/b price $200
O/b price $200
$250-300
$250-300
244
‫ מכתב מאת רבי אלתר גוטמן מבריסק‬372
‫מכתב מאת רבי אלתר ב”ר משה גומטן מבריסק אל רבי שמחה ווינוגרד ורבי‬
.‫שלמה מנחם מנחם וויינטרוב‬
‫] בעל תוכן מעניין ומרתק אודות‬1934[ ‫ עמ’ משנת תרצ”ד‬4 ‫מכתב ארוך בן‬
.‫גיוס הכספים בחו”ל לטובת מוסדות ארץ ישראל‬
‫רבי משה גוטמן הגיע לבריסק על פי בקשת הגאון רבי חיים סולובייצ’יק‬
‫שהזמינו לנהל את הועד המפקח של ישיבת תורת חיים בירושלים‬
‫ תחת פקוחו היו עובדים כעשרים שדרי”ם‬,‫שהנהלתו הייתה בבריסק‬
.)316 ’‫שפעלו בכל רחבי רוסיה ופולין (ראה ספר בריסק דליטא עמ‬
‫ בין הפרטים‬,‫לאחר פטירתו בתמוז תרצ”ג מילא בנו רבי אלתר את מקומו‬
‫ גם כותב בנו אודות פעולותיו ומסירותו של אביו למען‬,‫המענינים שבמכתב‬
.‫ישיבת תורת חיים‬
$250-200 ‫ הערכה‬$100 ‫פתיחה‬
‫ צרור ניירות מגניזה ירושלמית‬373
Collection of over two hundred leaves containing
much, varied material – in varying conditions.
Fragments of letters, “alei haga’ha”, invitations from Torah
giants and Admors, postcards and much more.
The material has not been checked. It will be sold as we
received it.
Letter from Rabbi Alter b”r Moshe Gutman of Brisk
sent to Rabbi Simcha Vinograd and Rabbi Shlomo
Menachem Weintraub.
Lengthy, 4 paged letter from [1934], with interesting
information regarding an international fundraising
campaign for institutions in Eretz Yisrael.
Rabbi Moshe Gutman was invited by Rabbi Chaim
Soloveitchik to move to Brisk and administer the
committee overseeing Yeshivat Torat Chaim in Jerusalem,
whose administration was in Brisk. He oversaw about
twenty fundraisers who were active throughout Russia and
Poland (Refer to Brisk D’Lita, p. 316).
After his death in Tamuz 1933, his son, Rabbi Alter, took
over his father’s position. This interesting letter includes
Rabbi Alter’s memories about his father’s dedication for
the Torah Chaim Yeshiva.
O/b price $150
O/b price $100
.‫אוסף של למעלה ממאתיים דפים ובהם חומר רב ומגוון במצבים משתנים‬
‫ גלויות‬,‫ הזמנות מבתי גדולי ישראל ואדמורי”ם‬,‫ עלי הגהה‬,‫קטעי מכתבים‬
.‫דואר ועוד ועוד‬
.‫החומר לא נבדק ולא טופל כלל ונמכר כמו שהגיע לידינו‬
$600-400 ‫ הערכה‬$150 ‫פתיחה‬
373 Collection of Papers from a
Jerusalem Geniza
245
372 Letter from Rabbi Alter Gutman
of Brisk
$400-600
$200-250
.‫ תקנות בתי כנסת וגמ"חים‬,‫ אוסף תעודות‬375
‫תרס"ב – תשל"ו‬
‫ יפוי כח בחתימת רבי אלעזר מנחם מן שך‬374
]1965[ ‫ תשכ"ה‬.‫ורבי זלמן זלזניק‬
.‫] תמיכה כספית בארץ ישראל ותקנות בתי כנסת‬33[ ‫אוסף תעודות שונות‬
‫ ביניהם מכתב של הרב מסלאנט תרס"ב והרבנים‬,‫מכתבי רבנים שונים‬
‫הראשיים הרב הרצוג והרב פרנק לתמיכה כספית בקרנות צדקה בארץ‬
,‫ כרוז המזהיר על הנחת תפילין במקום הנכון‬.‫ישראל ולשארית הפליטה‬
‫ ביניהם‬,‫ תעודות וקבלות הקשורות לבתי כנסת וישיבות‬.‫שנות הארבעים‬
.‫ מצב כללי טוב‬.‫ישיבת חברון וישיבת עץ חיים בירושלים‬
‫יפוי כח והרשאה לרבי עמרם בלוי להופיע בפני הבד"ץ בשם מוסדות עץ חיים‬
‫כנגד תביעת רבי ישראל יעקב פישר נגד ישיבת עץ חיים בחתימת רבי אלעזר‬
.]1965[ ‫ תשכ"ה‬.‫מנחם מן שך ורבי זלמן זלזניק‬
‫ המכתב במכונת כתיבה‬.‫ ס"מ‬28X22 .'‫] דף נייר בלאנק של 'עץ חיים‬1[
.‫ בחתימת יד הרבנים‬,‫ עם חותמת מוסדות עץ חיים‬.‫מחודש אדר א' תשכ"ה‬
.‫ מצב טוב מאד‬.‫סימן קיפול קל‬
$500-400 ‫ הערכה‬$200 ‫פתיחה‬
$500-400 ‫ הערכה‬$350 ‫פתיחה‬
375 Collection of Certificates and
Bylaws of Synagogues and Benevolent
Societies. 1902-1976
374 Power of attorney signed by
Rabbi Elazar Menachem Man Shach
and Rabbi Zalman Zelznick. 1965
Collection of certificates [33], financial support of
Eretz Yisrael, and synagogue bylaws.
Letters from various rabbis, including a letter from Rabbi
Salant from 1902 and Chief Rabbis Herzog and Frank
Requesting financial support to charity funds in Eretz
Yisrael and for refugees. Poster encouraging people to
place their tefilin in the proper place, 1940s. Documents
and receipts related to synagogues and yeshivot, including
Yeshivot Chevron and Eitz Chaim in Jerusalem. Overall
fine condition.
O/b price $200
$400-500
Power of attorney and authorization for Rabbi Amram
Blau to represent the Eitz Chaim institutions in front
of the Bada”tz for the prosecution of Rabbi Israel
Yaakov Fisher against ‘Yeshivat Eitz Chaim’. Signed
by Rabbi Elazar Menachem Man Shach and Rabbi
Zalman Zelznick. 1965.
[1] ‘Eitz Chaim’ stationary. 22x28 cm. Typewritten on Adar
Alef, 1965. Stamped by ‘Mosdot Eitz Chaim’, signed by the
rabbis.
Light fold mark. Very fine condition.
O/b price $350
$400-500
246
‫ בן האדמו"ר‬,‫ מכתב מרבי מאיר אלתר‬377
‫ה'אמרי אמת' מגור‬
‫ מארינבאד [שנות‬.‫ בן האדמו"ר ה'אמרי אמת' מגור‬,‫מכתב מרבי מאיר אלתר‬
]?‫השלושים‬
.‫ כתב ידו וחתימתו‬.‫ ס"מ‬41X9 ,‫] גלוית דואר‬1[
‫ עסקן נודע שהיה גם חבר בסיים‬,‫הגלויה נשלחה לר' אליעזר סירקיס‬
‫ ובה תשובה שהשיב אביו האדמו"ר בעת ששהה בעיירה מארינבאד‬,‫הפולני‬
.‫שהייתה עיירת מרפא‬
‫ היה בנו בכורו של האדמו"ר רבי אברהם מרדכי מגור בעל‬,‫רבי מאיר אלתר‬
‫ה'אמרי אמת' בתקופת השואה הנאצים חשבו שהוא האדמו"ר והוא נאלץ‬
.‫ הוא נהרג במחנה טרבלינקה‬.‫להסתתר‬
.‫מצב טוב מאד‬
‫ חידושים בכתב יד הגאון רבי אלעזר מנחם מן‬376
’‫שך ראש ישיבת פונוביז‬
,‫חידושים על הרמב”ם הלכות רוצח ושמירת נפש בכתב יד ראש הישיבה‬
.‫הגאון רבי אליעזר מנחם מן שך בעל ספר אבי עזרי‬
.‫ כתב יד יפה וברור‬.‫ ס”מ‬12X33 .‫] דף גדול‬1[
‫תשס”ב) מנהיג הציבור הליטאי במשך קרוב לשלושים‬-‫הרב שך (תרנ”ח‬
‫ מעתיק מסורת הישיבות מגדולי ליטא שלפני השואה לעולם‬.‫שנה‬
‫הישיבות בארץ ישראל ומחבר סדרת ספרי “אבי עזרי” בהם השקיע את‬
.‫כל כוחותיו וישותו‬
.‫ מצב טוב מאוד‬.‫קרע זעיר ללא חסרון‬
$800-600 ‫ הערכה‬$400 ‫פתיחה‬
$1,200-1,000 ‫ הערכה‬$700 ‫פתיחה‬
377 Letter from Rabbi Meir Alter,
son of Admor ‘Imrei Emet’ of Gur
Letter from Rabbi Meir Alter, son of Admor
‘Imrei Emet’ of Gur. Marienbad (the 30’s?)
[1] postcard, 14x9 cm. His own handwriting and signature.
The postcard was sent to Rav Eliezer Sirkis, with an answer
of the Admor of Gur.
Rabbi Meir Alter was the first son of Admor Rabbi
Avraham Mordechai of Gur, the ‘Imrei Emet’. During
the Holocaust, he was mistaken to be the Admor by the
Nazis, and he was forced to hide. He was murdered in the
Treblinka camp.
Very fine condition.
O/b price $700
247
$1,000-2,000
376 Novellae in the Hand of Rabbi
Elazar Menachem Man Shach, Rosh
Yeshiva of Ponevezh
Novellae on the Rambam Hilchos Rotzeiach and
Shemirat Nefesh in the hand of the Rosh Yeshiva,
HaGaon HaRav Elazar Menachem Man Shach,
author of “Avi Ezri”.
[1] large leaf. 33x21 cm. Nice, clear hand.
Rabbi Shach (1892-2002) was the leader of Litvish,
Orthodox Jewry for close to thirty years. He transferred
the traditions of pre-Holocaust Lithuanian Torah giants
to the yeshiva world in Eretz Yisrael and authored the Avi
Ezri series.
Small tear, without loss. Very fine condition.
O/b price $400
$600-800
‫ מכתב מעניין מהרב אונטרמן לאדמו"ר‬379
‫מסדיגורא‬
‫מכתב מהרב איסר יהודה אונטרמן לאדמו"ר רבי מרדכי שלום יוסף‬
.]1973[ ‫ תשל"ג‬.‫מסדיגורא‬
‫ בחתימת וחותמת הרב‬,‫ נכתב במכונת כתיבה‬.‫ ס"מ‬21X28 .‫] דף נייר‬1[
.‫אונטרמן‬
‫במכתב פונה הרב אונטרמן לאדמו"ר מסדיגורא אודות מניעת סכסוך בתוך‬
,‫ כנראה שהמכתב היה אמור להיות מכתב פומבי – קול קורא‬.‫חסידות רוז'ין‬
.‫בחתימת רבנים נוספים‬
‫] כיהן כרבה‬1976 – 1886 ,‫הרב איסר יהודה אונטרמן [תרמ"ו – תשל"ו‬
‫ הוא היה יליד‬.‫ המכתב נכתב לאחר כהונתו כרב ראשי‬.‫הראשי של ישראל‬
.‫ ורחוק מההויי החסידי‬,‫וחניך ליטא‬
,‫האדמו"ר רבי מרדכי שלום יוסף פרידמן מסדיגורא [תרנ"ז – תשל"ט‬
‫] היה נשיא קרן התורה של אגודת ישראל וחבר מועצת גדולי‬1979 - 1897
.‫התורה‬
.‫ מצב טוב מאוד‬.‫סימני קיפול‬
$250-200 ‫ הערכה‬$150 ‫פתיחה‬
379 Interesting letter from Rav
Unterman to the Admor of Sadigura
Letter from Rav Isser Yehuda Unterman to Admor
Rabbi Mordechai Shalom Yosef of Sadigura. 1973.
[1] paper. 21x28 cm. typewritten, stamped and signed by
Rav Unterman.
In the letter Rav Unterman writes to the Admor about
preventing a conflict in the Ruzhin Chassidut. The letter
was apparently supposed to be publicized, and signed by
additional rabbis.
Rav Isser Yehuda Unterman [1886-1976] served as the
Chief Rabbi of Israel. This letter was written after he
finished his term. He was born and educated in Lithuania,
and was very far from the Chassidic spirit.
Admor Rabbi Mordechai Shalom Yosef Friedman of
Sadigura [1897-1979] was the president of the Agudat
Yisrael’s Keren HaTorah, and a member of the Moetzet
Gedolei HaTorah.
Fold marks. Very fine condition.
O/b price $150
‫ חתימת הרב יוסף שלום אלישיב ועוד רבנים‬378
‫ רבי יעקב עדס ורבי‬,‫מסמך בית דין חתום בחתימת רבי יוסף שלום אלישיב‬
.1955 ‫ תשט"ז‬,‫ ירושלים‬.‫בצלאל ז'ולטי‬
.‫ ס"מ‬02X03 ,‫] דף‬1[
‫ כיהן כדיין‬,‫ לימים מנהיג הציבור החרדי הליטאי‬,‫הרב יוסף שלום אלישיב‬
‫ ולאחר שנים‬,‫בבית הרבני האזורי בירושלים החל מחודש כסלו תשי"א‬
‫אחדות כיהן כדיין בבית הדין העליון עד פרישתו בשנת תשל"ג בעקבות‬
.‫פסק הדין בפרשת האח והאחות‬
.‫ והיה אב בית דין בירושלים‬,‫הרב יעקב עדס כיהן כראש ישיבת פורת יוסף‬
.‫הרב בצלאל ז'ולטי לימים כיהן כרבה של ירושלים‬
.‫ מצב טוב מאד‬.‫נקבי תיוק‬
$300-250 ‫ הערכה‬$180 ‫פתיחה‬
378 Signature of Rabbi Yosef Shalom
Elyashiv and more Rabbis
Court document signed by Rabbi Yosef Shalom
Elyashiv, Rabbi Ya’akov Ades and Rabbi Betzalel Zolty.
Jerusalem, 1955.
[1] pg. 20x30 cm.
Rabbi Yosef Shalom Elyashiv served as a rabbinical judge
in the rabbinical court in Jerusalem since 1950. With time
he became the leader of the ultra-Orthodox community in
Israel.
Rabbi Ya’akov Ades served as the head of the ‘Porat Yosef ’
Yeshiva, and was one of the heads of the rabbinical court
in Jerusalem.
Rabbi Betzalel Zolty served as the rabbi of Jerusalem.
Filing holes. Very fine condition.
O/b price $180
$250-300
$200-250
248
‫‪ 380‬מכתב מאת פוסק הדור רבי יוסף שלום‬
‫אלישיב אל האדמו"ר מצאנז‬
‫מכתב חידושי תורה מאת הרב יוסף שלום אלישיב לרב יקותיאל יהודה‬
‫הלברשטאם‪ ,‬הרבי מצאנז‪-‬קלויזנברג‪ .‬תשמ"ד [‪.]1984‬‬
‫[‪ ]1‬דף נייר בלאנק‪ .‬כתוב משני הצדדים‪ 52X5.71 .‬ס"מ‪.‬‬
‫‪ 381‬מכתב וחידושי תורה מאת ראש ישיבת טעלז‪,‬‬
‫הרב מרדכי גיפטער‪ ,‬עם חתימתו‬
‫כתב ידו‪ .‬מכתב חידושי תורה ארוך וצפוף‪ ,‬עם תוספות כתיבה בשולי‬
‫העמודים‪ ,‬הפותח בתארי כבוד מופלגים לרבי מצאנז‪ .‬המכתב אינו חתום‪.‬‬
‫הרב יוסף שלום אלישיב [תר"ע ‪ -‬כ"ח תמוז תשע"ב ‪ ]2012 - 1910‬נולד‬
‫בעיר שאוול שבליטא כבן יחיד להוריו לאחר ‪ 17‬שנות נישואין‏‪ .‬בשנת תרפ"ד‬
‫(‪ )1924‬עלה לארץ עם משפחתו אשר השתקעה בשכונת מאה שערים‬
‫בירושלים‪ .‬כילד סייע לסבו המקובל רבי שלמה אלישיב בחיבורו "לשם שבו‬
‫ואחלמה"‪ .‬למד תורה בבתי מדרש שונים בירושלים‪ ,‬כיהן כדיין בבית הדין‬
‫הגדול‪ ,‬ולימים נתפרסם כפוסק הדור‪ .‬הרב יקותיאל יהודה הלברשטאם‬
‫[תרס"ה – תשנ"ד] היה האדמו"ר הראשון של חסידות צאנז‪-‬קלויזנברג‪,‬‬
‫מגזע קדושים‪ ,‬איבד את אשתו ואחד עשר ילדיו בשואה‪ ,‬עסק בגיוס כספים‬
‫והקמת מוסדות עבור שארית הפליטה ועסק רבות בזיכרון הקהילות‬
‫שאבדו והקים את הקהילה החסידית צאנז בנתניה‪ .‬מצב טוב מאד‪.‬‬
‫מכתב וחידושי תורה מאת הרב מרדכי גיפטער‪ ,‬ראש ישיבת טעלז בקליבלנד‪.‬‬
‫תשכ"ח [‪.]1968‬‬
‫[‪ ]4‬עמ'‪ ,‬גדלים שונים‪.‬‬
‫מכתב ברכה משנת תשכ"ה של הרב מרדכי גיפטער אל הרב יהודה‬
‫העשל לעוונברג‪ ,‬בעל מחבר הספר "אמרי חן" עם חתימתו‪ .‬שלושה עמ'‬
‫של חידושי תורה על הש"ס בכתב ידו של הרב גיפטער‪.‬‬
‫הגאון רבי מרדכי גיפטר ראש ישיבת טלז (תרע"ו‪-‬תשס"א) מדמויות ההוד‬
‫של רבני הדור האחרון‪ ,‬ומגדולי מעתיקי השמועה של תורת רבני ליטא‪,‬‬
‫שימש כראש ישיבת טלז בקליבלנד‪ ,‬פירסם עשרות מאמרים תורניים‬
‫בנושאים מגוונים וכמה חיבורים‪ ,‬ראה אודותיו בקונטרס עטרת מרדכי‬
‫לזכרו בקובץ ישורון כרך י'‪.‬‬
‫פתיחה ‪ $250‬הערכה ‪$600-500‬‬
‫פתיחה ‪ $220‬הערכה ‪$500-400‬‬
‫‪380 Letter from the Halachic Posek‬‬
‫‪of the Generation, Rabbi Yosef Shalom‬‬
‫‪Elyashiv to the Admor of Sanz‬‬
‫‪381 Letter and Torah Novellae from‬‬
‫‪Rabbi Mordechai Gifter, Rosh Yeshiva‬‬
‫]‪of Telz, Cleveland. [1968‬‬
‫‪Letter of Torah novellae from Rabbi Yosef Shalom‬‬
‫‪Elyashiv to Rabbi Yekusiel Yehuda Halberstam, the‬‬
‫‪Rebbe of Sanz-Klausenberg. [1984].‬‬
‫‪[1] letterhead. Written on both its sides. 17.5x25 cm.‬‬
‫‪In his hand. Lengthy, crowded letter with Torah thoughts,‬‬
‫‪with additional writing in the margins, begins by addressing‬‬
‫‪the Sanzer Rebbe with many honorifics. The letter is not‬‬
‫‪signed.‬‬
‫‪Very fine condition.‬‬
‫‪See Hebrew catalogue text for additional information‬‬
‫‪regarding Rabbi Elyashiv.‬‬
‫‪$500-600‬‬
‫‪Letter and Torah novellae by Rabbi Mordechai Gifter,‬‬
‫‪Rosh Yeshiva of Telz, Cleveland. [1968].‬‬
‫‪[4] pages. Various sizes.‬‬
‫‪Greetings from 1965 that Rabbi Gifter sent to Rabbi‬‬
‫‪Yehuda Heschel Levenberg, author of “Imrei Chein” with‬‬
‫‪his signature. Three pages of Torah novellae on the Talmud‬‬
‫‪in Rabbi Gifter’s hand.‬‬
‫‪See Hebrew catalogue text for more information regarding‬‬
‫‪Rabbi Gifter.‬‬
‫‪Very fine condition.‬‬
‫‪$400-500‬‬
‫‪O/b price $220‬‬
‫‪O/b price $250‬‬
‫‪249‬‬
‫ מכתב מאת האדמו"ר מערלוי אל הרב‬383
‫המקובל הרב יהודה זאב ליבוביץ‬
‫ מכתב ארוך מאת הגאון רבי מרדכי גיפטר‬382
‫ראש ישיבת טלז‬
‫ אל הרב‬,‫ הרב יוחנן סופר‬,‫מכתב ברכה בכתב גדול מאת האדמו"ר מערלוי‬
.]1996[ ‫ תשנ"ו‬.‫המקובל הרב יהודה זאב ליבוביץ עם חתימתו‬
.‫ ס"מ‬21X16.5 ,‫ כתוב משני צדדים‬.‫] דף נייר בלאנק‬1[
,‫מכתב ברכה לרגל חג המצות בו האדמו"ר מאחל חג פסח כשר ושמח‬
."‫חתום עם שם אמו של הצדיק "הק' יוחנן בן טושענע‬
‫ זקן‬,‫האדמו"ר רבי יחונן סופר [נולד תרפ"ג] אב"ד ור"מ ערלוי שליט"א‬
‫ שריד לשושלת רבני משפחת סופר המעטירה‬.‫האדמורי"ם בדורנו‬
‫ הרב שרד את מחנות העבודה‬.‫וממשיכי דרכו של החת"ם סופר שהיה סבו‬
‫ אחרי השואה עלה ארצה והתקרב‬.‫אך איבד את אמו וארבעת אחיותיו‬
‫ הקים מוסדות תורה וישיבה מפוארים וכן מכון‬.‫לאדמו"ר רבי אהרן מבעלז‬
.‫ מצב טוב מאוד‬.‫להוצאת ספרים על שם החתם סופר‬
‫מכתב חידושי תורה מאת הגאון רבי מרדכי גיפטר ראש ישיבת טלז ומגדולי‬
.‫הרבנים בארצות הברית‬
‫ כתב יד ברור המכיל הערות על ספר מבא‬.‫ ס”מ‬20X25 ‫] דף נייר‬3[
‫התלמוד לרבי ישראל פורת על מסכת בבא מציעא שהמחבר הביאו אליו‬
.‫לעבור על ספרו לפני ההדפסה‬
‫תשס”א) מדמויות ההוד‬-‫הגאון רבי מרדכי גיפטר ראש ישיבת טלז (תרע”ו‬
,‫ ומגדולי מעתיקי השמועה של תורת רבני ליטא‬,‫של רבני הדור האחרון‬
‫ פירסם עשרות מאמרים תורניים‬,‫שימש כראש ישיבת טלז בקליבלנד‬
‫ ראה אודותיו בקונטרס עטרת מרדכי‬,‫בנושאים מגוונים וכמה חיבורים‬
.‫ מצב טוב מאוד‬.’‫לזכרו בקובץ ישורון כרך י‬
$300-250 ‫ הערכה‬$150 ‫פתיחה‬
383 Letter from the Admor of Erloi to
Kabalist, Rabbi Yehuda Zev Lebowitz
Letter of greeting in print by the Admor of Erloi, Rabbi
Yochanan Sofer, sent to Rabbi Kabalist Yehuda Zev
Lebowitz, with his signature. [1996].
[1] letterhead. Written on both its sides. 21x16.5 cm.
Passover greetings: the Admor wishes Rabbi Lebowitz
a ‘chag kasher v’sameach’. Signed with his name and
his mother’s name ‫הק' יוחנן בן טושענעץ‬
Refer to Hebrew catalogue description for more
information regarding the Admor of Erloi.
Very fine condition.
O/b price $150
$250-300
$400-300 ‫ הערכה‬$200 ‫פתיחה‬
382 Lengthy Letter from Rabbi
Mordechai Gifter, Rosh Yeshiva of Telz
Letter of Torah thoughts from Rabbi Mordechai Gifter,
Rosh Yeshiva of Telz and prominent rabbi in the
United States.
[3] leaves, paper, 20x25 cm. Clear manuscript with
comments on the “Mevo HaTalmud” written by Rabbi
Yisrael Porath on Tractate Bava Metzia. The author gave
him the book for his perusal before it was printed.
Rabbi Mordechai Gifter, Rosh Yeshiva of Telz, (19172001), was one of the outstanding personalities of the last
generation. He learned Torah by Lithuanian Torah giants;
served as Rosh Yeshiva of Telz in Cleveland; and published
tens of Torah articles on a wide variety of subjects and a
number of works. Refer to the Ateret Mordechai booklet
in his memory, Yeshuren, volume 10. Very fine condition.
O/b price $200
$300-400
250
‫ מכתב מאת הצדיק הירושלמי הרב אריה לוין‬384
‫ מכתב מאת האדמו"ר מראחמיסטריווקע‬385
‫ האדמו"ר‬,‫מכתב חתום מאת הרב הצדיק רבי יוחנן טווערסקי‬
.]1972[ ‫ תשל"ב‬.‫מראחמיסטריווקע‬
.‫ ס"מ‬22X41 .‫] דף נייר בלאנק‬1[
.‫מכתב קבלת סכום כסף בכתב ידו של הרבי עם חתימתו‬
‫הרב יוחנן טווערסקי [תר"ס – תשמ"ב] היה האדמו"ר מרחמסטריווקא‬
‫(משושלתו של רבי נחום מצ'רנוביל) בירושלים ומשקם החסידות לאחר‬
‫ ועלה עם משפחתו לארץ ישראל בשנת‬,‫ הרב דוד‬,‫ למד אצל אביו‬.‫השואה‬
.‫ לאחר פטירת אביו בשנת תש"י מונה לממלא מקומו‬.‫תרפ"ו‬
.‫ מצב טוב מאוד‬,‫מוכתם מעט בצד ימין‬
$400-300 ‫ הערכה‬$220 ‫פתיחה‬
385 Letter from the Rachmastrivka
Rebbe
Letter signed by the Rabbi Yochanan Twersky, the
Admor of Rachmastriva. [1972].
$300-250 ‫ הערכה‬$180 ‫פתיחה‬
384 Letter from Jerusalem Tzaddik,
Rabbi Aryeh Levin.
Signed letter in the hand of Rabbi Aryeh Levin, [1965]
.leaf. 12.5x16 cm ]1[
Letter affirming receipt of a sum of money in the hand of
the rebbe, with his signature.
Rabbi Yochanan Twersky [1900-1982] was the Admor of
Rachmastrivka (a scion of Rabbi Nachum of Chernobyl)
in Jerusalem and reestablished the chassidut after the
Holocaust. He studied by his father, Rabbi Dovid, and
immigrated with his family to Eretz Yisrael in 1926. After
his father’s death in 1950, he took over his position as
rebbe.
Slightly stained on the right side, very fine condition.
Letter in the unique hand of Rabbi Aryeh Levin, written
during the last years of his life. He asks that his grandson,
Yosef Elya, son of Rabbi Refael, be allowed to remain in
yeshiva.
Rabbi Aryeh Levin [1885-1969] studied in Volozhin
Yeshiva by Rabbi Refael Shapiro and received semicha
from Rabbi Chaim Berlin. After the establishment of
Israel, he founded the yeshiva, “Beit Aryeh”. Many stories
are told and written about his sterling character traits and
abundant good deeds. He was called the “Father of the
Prisoners” because he walked every Shabbat morning for
over twenty five years to visit them in prison. Very fine
condition.
O/b price $220
O/b price $180
[1] letterhead. 14x22 cm.
251
.]1965[ ‫ תשכ"ה‬,‫מכתב חתום בכתב ידו של הצדיק הירושלמי הרב אריה לוין‬
.‫ ס"מ‬12.5X16 .‫] דף נייר‬1[
‫מכתב בכתב ידו המיוחד של הרב אריה לוין משנותיו האחרונות בו הוא‬
‫ מהישיבה בה‬,‫ בנו של הרב רפאל‬,‫ יוסף אליה‬,‫מבקש לא להדיח את נכדו‬
.‫למד‬
‫ תשכ"ט] למד בישיבת וולאז'ין אצל הרב רפאל‬- ‫הרב אריה לוין [תרמ"ה‬
‫ עם הקמת המדינה הקים את‬.‫ והוסמך לרבנות על ידי הרב חיים ברלין‬,‫שפירא‬
‫ מידותיו הטובות ומעשי החסד הרבים‬."‫הישיבה הנקראת על שמו "בית אריה‬
‫ כונה בשם "אבי האסירים" מפני‬.‫שעשה היו נושא לסיפורים וספרים רבים‬
‫ ללכת‬,‫ עוד בתקופת המנדט הבריטי‬,‫שהיה נוהג במשך כעשרים וחמש שנה‬
.‫ מצב טוב מאוד‬.‫רגלית בכל שבת לבקר את האסירים בבתי הכלא‬
$300-400
$250-300
‫ מכתב סמיכה מאת ועד הרבנים המאוחד עם‬387
‫חתימות רבנים ודיינים‬
‫ חתנו של הרב צבי פסח‬,‫מכתב סמיכה יורה יורה לרב אליהו דוד שטאממפלר‬
.‫ שנות העשרים‬,‫ חתומה על ידי רבני ועד הרבנים המאוחד‬,‫פרנק‬
.‫ ס"מ‬23X5.02 .‫] דף נייר בלאק‬1[
‫מכתב רשמי של הועד הרבנים המאוחד נכתב במכונת כתיבה ונחתם‬
:‫בחותמות וחתימות ידם של הרבנים‬
,‫ מו"צ בבית ישראל • הרב מנחם נתן אוירבך‬,‫הרב שמואל אהרן פולונסקי‬
‫ דומ"צ בעיה"ק • הרב יחיאל‬,‫מו"צ במזכרת משה • הרב יוסף גרשון הורוויץ‬
‫ מו"צ‬,‫ מו"צ בכנסת ישראל • הרב יעקב אשר הלוי גרייבסקי‬,‫מיכל הורויץ‬
‫ המזכיר הראשי מורי הצדק‬,‫בשערי משה • הרב יוסף אליהו קירשנבוים‬
‫ דומ"צ בעיה"ק‬,‫בא"י • הרב אליהו ראם‬
.‫ מצב טוב מאוד‬,‫סימן קיפול‬
$1,000-800 ‫ הערכה‬$600 ‫פתיחה‬
387 Semicha from the Va’ad
HaRabbanim HaMeuchad with
Signatures of Rabbis and Dayanim
Yoreh Yoreh semicha given to Rabbi Eliyahu Dovid
Stampfer, son-in-law of Rabbi Zvi Pesach Frank,
signed by the rabbis of the Va’ad HaRabbanim
HaMeuchad, 1920s.
‫ דעת תורה חתומה מאת גדולי ישראל הרב‬386
‫ הרב עקיבא סופר והרב מטשעבין‬,‫צבי פרנק‬
‫דעת תורה אודות תמיכה בישיבות עם חתימתם וחותמתם של גדולי ישראל‬
‫ תשי"ז‬,‫ הרב עקיבא סופר והרב דוב בעריש ווידנפלד מטשעבין‬,‫הרב צבי פרנק‬
]1957[
.‫ ס"מ‬82X22 .‫] דף נייר‬1[
‫דעת תורה חתומה על ידי גדולי ישראל נכתבה אל הועד היהודי האמריקני‬
‫המאוחד לסיוע (הג'וינט) בו הם אוסרים הלכתית על הפלייה בין תלמידים‬
‫ המכתב נכתב כארבע שנים לפני‬.‫שונים בתמיכה שהם מקבלים מהג'וינט‬
.‫פטירתו של הרב עקיבא סופר‬
.‫ מצב טוב מאוד‬,‫סמני קיפול‬
$800-700 ‫ הערכה‬$550 ‫פתיחה‬
386 Da’as Torah Signed by Torah
Giants Rabbi Pesach Zvi Frank, Rabbi
Akiva Sofer and the Tschebiner Rebbe
Da’as Torah regarding supporting yeshivos, with the
signatures and stamps of Torah giants, Rabbi Zvi
Pesach Frank, Rabbi Akiva Sofer and Rabbi Dov
Berish Weidenfeld of Tschebin, [1957].
[1] letterhead. 20.5x32 cm.
[1] leaf, paper. 22x28 cm.
Official letter from the Va’ad HaRabbanim HaMeuchad,
typewritten and signed with Rabbinical stamps and
signatures.
•Rabbi Shmuel Aharon Polansky, Moreh Tzedek in
Beit Yisroel.•Rabbi Menachem Nosson Auerbach,
Moreh Tzedek in Mazkeret Moshe•Rabbi Yosef
Gershon Horowitz, Dayan and Moreh Tzedek in ‘Ihr
HaKodesh’.•Rabbi Yechiel Michel Horowitz, Moreh
Tzedek in Knesset Yisrael.•Rabbi Yaakov Asher HaLevi
Greivsky, Moreh Tzedek in Sha’arei Moshe.•Rabbi Yosef
Eliyahu Kirshenbaum, Head Secretary Morei HaTzedek
in Eretz Yisrael.•Rabbi Eliyahu Re’em. Dayan and Moreh
Tzedek in ‘Ihr HaKodesh’.
Fold mark, very fine condition.
Da’as Torah signed by Torah giants written to the Joint,
prohibiting discrimination against different students and
the support they receive from the Joint. The letter was
written about four years before Rabbi Akiva Sofer’s death.
Fold marks, very fine condition.
O/b price $600
O/b price $550
$700-800
$800-1000
252
‫ מכתב בכתב ידו וחתימתו של הרב אברהם‬388
‫יצחק הכהן קוק‬
‫ מכתבי שליחות מרבני מרוקו עבור הרב‬389
]1924[ ‫ תרפ”ד‬,‫ מרוקו‬.‫שמואל ן’ דנאן‬
‫מכתבי שליחות מרבני הערים קזבלאנקה ומכנאס במרוקו משנת “תרד”ף‬
‫שד”ר “בית תלמוד‬-‫] עבור שמואל אבן דנאן בן יצחק‬1924[ ”]‫לפ”ק [=תרפ”ד‬
‫תורה הכללי וחינוך יתומים אשר בעי”ק טבריה” בניהולו של הרב רפאל‬
.‫ביבאס‬
.‫ כתיבות ספרדיות נאות‬.‫ ס”מ‬72X12 .‫ נייר‬.‫ דף‬6
‫ רבי משה מאיר חי אליקים אב”ד‬:‫על המכתבים חתומים רבני בית הדין‬
‫ וחברי בית הדין בעיר‬,‫ רבי אברהם אביחצירא ורבי דוד אדהאן‬,‫קזבלאנקה‬
.‫ רבי יהושע בירדוגו ורבי אברהם עמאר‬,‫ רבי יעקב טולידאנו ראב”ד‬,‫מכנאס‬
.‫טוב מאוד‬-‫ מצב טוב‬.‫ קרעים קלים‬.‫כתמי זמן‬
$400-300 ‫ הערכה‬$180 ‫פתיחה‬
389 Letter of Dispatch from the
Rabbis of Morocco for Rabbi Shmuel
Ibn Danon. Morocco, 1924
Letter from the Rabbis of Casablanca and Meknes,
Morocco from [1924] for Shmuel Ibn Danon ben
Yitzchak, fundraiser for the Talmud Torah HaKlali
and Chinuch Yesomim in Tiberias, administrated by
Rabbi Refael Bibas.
‫מכתב תמיכה של גבאי בית הכנסת אהלי יעקב בשכונת זכרון משה‬
‫בירושלים בו הם מבקשים להכיר בגדולתו של הרב מאיר סטלעוויץ‬
‫ המכתב חתום על ידי‬.‫ ולהקציב לו דמי שכירות‬,‫שנתמנה לרב בשכונה‬
‫ בתחתית‬.‫גבאי בית הכנסת וחתום בחתימת בית הכנסת אהלי יעקב‬
‫המכתב ישנה תוספת הכתובה וחתומה על ידי הרב אברהם יצחק הכהן‬
.‫ כשנה וחצי לפני פטירתו של הרב‬,‫קוק‬
.‫ מצב טוב מאוד‬,‫ חורי תיוק‬,‫סימן קיפול‬
$400-300 ‫ הערכה‬$200 ‫פתיחה‬
388 Letter Written and Signed by
Rabbi Avraham Yitzchak HaKohen
Kook
Letter from the gabbai of the Ohalei Yaakov synagogue
in Zichron Moshe, Jerusalem, with the additional
signature of Rabbi Avraham Yitzchak HaKohen Kook.
[1934].
[1] letterhead. 28x21 cm.
The letters are signed by the rabbis of the beit din: Rabbi
Moshe Meir Chai Elyakim av”d Casablanca; Rabbi
Avraham Abuchatzeira; Rabbi Dovid Adhan; members of
the beit din in Meknes; Rabbi Yaakov Toledano av”d; Rabbi
Yehoshua Berdugo; and Rabbi Avraham Amar.
Aging stains. Light tears. Fine-very fine condition.
Letter of support and recommendation from the gabbai
of the Ohalei Yaakov Synagogue in Zichron Moshe,
Jerusalem – appealing for official recognition for Rabbi
Meir Stalvitz who was appointed community rabbi, and
for the provision of funds for his rent. The letter was signed
by the synagogue gabbai and stamped with the synagogue’s
stamp. Underneath the letter is a supplement written
and signed by Rabbi Avraham Yitzchak HaKohen Kook,
written about a year before his death.
Fold mark, filing holes, very fine condition.
O/b price $180
O/b price $200
6 leaves. Paper. 21x27 cm. Nice, Sephardic script.
253
‫ עם תוספת‬,‫מכתב מאת גבאי בית הכנסת אהלי יעקב בזכרון משה בירושלים‬
.]1934[ ‫ תרצ"ד‬.‫וחתימה בכתב ידו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק‬
.‫ ס"מ‬12X82 .‫] דף נייר בלאנק‬1[
$300-400
$300-400
390 Consolation Letter from Rabbi
Aharon Kotler
Consolation letter to the family of a philanthropist
from Rabbi Ahron Kotler. [1955].
[1] letterhead of the Beit Medrash Gavoha L’Torah in
Lakewood. 21x28 cm. Typewritten with additional words
of consolation in the hand of Rabbi Kotler and with his
signature.
Rabbi Aharon Kotler (1892-1973) was the Rosh Yeshiva
of Kletzk and an outstanding genius. He reestablished the
Torah world after the Holocaust and was president of the
Moetzet Gedolei HaTorah in the United States. In 1943,
he founded the Lakewood yeshiva in the United States. He
chose the vacation city of Lakewood – far from the tumult
of the big city, New York. Excellent condition.
.‫מכתב תנחומים לבני משפחת נדיב מאת הגאון האדיר רבי אהרן קוטלר‬
.]1955[ ‫תשט”ו‬
.‫ ס”מ‬21X28 .‫] דף נייר בלאנק של בית מדרש גבוה לתורה בלייקווד‬1[
‫נכתב במכונת כתיבה בתוספת דברי ניחומים בכתב ידו של הרב קוטלר‬
.‫וחתימתו‬
‫ גאון מופלא ויחיד‬,‫תשכ”ג)ראש ישיבת קלצק‬-‫רבי אהרן קוטלר (תרנ”ב‬
‫ בשנת‬.‫ מקים עולה של תורה ונשיא מועצת גדולי התורה בארה”ב‬,‫במינו‬
‫ הוא בחר למשכן את הישיבה‬,‫תש”ג ייסד את ישיבת ליקווד בארה”ב‬
‫ מצב‬.‫בעיירת הנופש ליקווד הרחוקה משאונה של העיר הגדולה ניו יורק‬
.‫מצויין‬
O/b price $500
$800-700 ‫ הערכה‬$500 ‫פתיחה‬
$700-800
‫ מכתב תנחומים מאת הגאון רבי אהרן קוטלר‬390
254
391 Authorization from the Kollel
Bessarabia in Safed, Given to the
Grandson of the Besh”t. Signed by
Rabbi Baruch Kahana and Rabbi Yosef
Zvi Bender. Safed, [1905]
Authorization from Kollel Bessarabia in Safed, signed
by Rabbi Baruch Kahana and Rabbi Yosef Zvi Bender.
Safed, [1905].
[1] leaf, 20x27 cm. Written to Rabbi Nachum Pinchas,
grandson of the Ba’al Shem Tov. Lengthy text that mentions
the Admors of Hornsteipel and Bohush. Signed by Rabbi
Baruch Kahana and Rabbi Yosef Zvi Bender. Stamp: Adat
Yeshuren Chassidim Ashkenazim, from Bessarabia in
Safed [In Hebrew].
Rabbi Baruch Kahana of Vishnitz was born in 1850. He
was a chassid of the Divrei Chaim of Sanz. In 1873, his
rebbe told him to move to Eretz Yisrael. At first he lived in
Jerusalem, but later moved to Safed where he established
the “Kloiz” for Sanz chassidim [it stands today as a
predominant synagogue in the area]. He went on a number
of fundraising missions for the Safed kollel. He authored
“Chibat Ha’aretz”, Jerusalem, 1897, and other works.
Rabbi Nachum Pinchas Rabinowitz was the son of Rabbi
Moshe Chaim Efraim Rabinowitz, grandson of the author
of Degel Machaneh Efraim – and named for him. He
moved to Safed and passed away there on Rosh Chodesh
Nissan 1911. Refer to Nachlat Zvi, issue 3.
Fold marks. Light blemish affecting text. Fine condition.
O/b price $200
255
$250-300
‫ ניתנה לנכד‬,‫ הרשאה כולל בסרביה בצפת‬391
‫ חתימת רבי ברוך כהנא ורבי יוסף צבי‬.‫הבעש"ט‬
]1905[ ‫ תרס"ה‬.‫ צפת‬.‫בענדר‬
‫ חתימת רבי ברוך כהנא כהנא ורבי יוסף צבי‬.‫הרשאה מכולל בסרביה בצפת‬
.]1905[ ‫ תרס"ה‬.‫ צפת‬.‫בענדר‬
‫ נוסח‬,‫ נכתבה לרבי נחום פנחס נכד הבעל שם טוב‬.‫ ס"מ‬20X27 ,‫] דף‬1[
‫ חתימת‬.‫ מוזכר האדמו"ר מהארנסטייפלא ואדמו"ר הרה"צ מבאהש‬,‫ארוך‬
‫ עדת ישורון חסידים‬:‫ חותמת‬.‫רבי ברוך כהנא כהנא ורבי יוסף צבי בענדר‬
.‫אשכנזים ממדינות בעסראביען בעה"ק צפת‬
‫ והיה מחסידי האדמו"ר בעל ה'דברי‬,‫ נולד תר"י‬,‫רבי ברוך כהנא מוישניצה‬
‫ תחילה התגורר‬.‫ בשנת תרל"ג עלה לארץ ישראל בפקודת רבו‬.‫חיים' מצאנז‬
‫ ולאחר מכן בצפת שם הקים קלויז של חסידי צאנז [הקיים היום‬,‫בירושלים‬
‫ חיבר את‬.‫ יצא כמה פעמים בשליחות מטעם כולל צפת‬,]‫כבית כנסת מרכזי‬
.‫ ועוד ספרים‬,‫ תרנז‬,‫הספר "חיבת הארץ" ירושלים‬
‫ נכדו של‬,‫ בנו של רבי משה חיים אפרים רבינוביץ‬,‫רבי נחום פנחס רבינוביץ‬
‫ התגורר בצפת ונפטר ערב ראש‬,‫בעל 'דגל מחנה אפרים' ונקרא על שמו‬
.‫ גליון ג‬,‫ ראה אודותיו קובץ נחלת צבי‬,‫חודש ניסן תרע"א‬
.‫ מצב טוב‬.‫ פגם קטן עם פגיעה בטקסט‬.‫סמני קפול‬
$300-250 ‫ הערכה‬$200 ‫פתיחה‬
‫ מכתב מראשי ‘חברת מזהירי שבת’ ובראשם‬393
‫הגאון מטעפליק‬
‫ שחרתו על דגלם לפעול למען שמירת‬,‫מכתב מאת חברת מזהירי שבת‬
.]1941[ ‫ תש”א‬.‫השבת בירושלים‬
.‫ נכתב במכונת כתיבה‬.‫ ס”מ‬22X28 .‫] דף נייר בלאנק‬1[
‫בקשה לתמיכה כספית למען החברה אשר נמצאת במצב קשה ואין בידה‬
‫אפילו את האמצעים המינימליים לפעול למען ענין נשגב זה – שמירת‬
.‫קדושת השבת בארץ ישראל‬
‫ רבי אלקנה ווייסנשטרן מראשי החברה ומדמויות ההוד של צדיקי‬:‫חתום‬
.‫וקנאי ירושלים‬
‫בשולי המכתב הוסיף הגאון רבי שמשון אהרן פולנסקי – הרב מטעפליק‬
.‫ מצב טוב מאוד‬.‫ סמני קיפול‬.‫דברי בקשה בכתב ידו וחתימתו‬
$300-250 ‫ הערכה‬$150 ‫פתיחה‬
393 Letters from the Leaders of the
"Chevrat Mazhirei Shabbat Society"
Headed by the Rav of Teplik
Letter from the Chevrat Mazhirei Shabbat, regarding
their activities on behalf of Shabbos observance in
Jerusalem. [1941].
[1] letterhead. 22x28 cm. Typewritten.
Request for financial support. The society was in difficult
financial straits and did not have even the minimal means
necessary to operate on behalf of their lofty cause –
Shabbos observance in Eretz Yisrael.
Signed: Rabbi Elkana Weisenstern, a leader of the society
and one of the outstanding personalities of Jerusalem.
Rabbi Shimshon Aharon Polansky – the Rav of Teplik,
a request in his hand and with his signature. Fold marks.
Very fine condition.
O/b price $150
$250-300
‫ שטר ערבות מאת האדמו”ר בעל “אמונת‬392
‫משה” מאלכסנדר‬
‫ בחתימת‬,‫שטר ערבות מאת האדמו”ר רבי יהודה משה טהיברג מאלכסנדר‬
.]1938[ ‫ תרצ”ח‬.‫ידו‬
.‫ ס”מ‬22X28 .”‫] דף נייר מסמכים של כולל “ווארשא פולין‬1[
‫בשטר כותב האדמו”ר שמשעבד את דמי חלוקתו שמגיע לו מהכולל לרבי‬
‫ישראל זאב מניצברג ולרבי משה יאיר וויינשטוק ששימשו כערבים להלואה‬
.‫שלקח‬
‫ דבק באדמו”ר‬,‫האדמו”ר רבי יהודה משה מאלכסנדר – נולד בשנת תרנ”ג‬
‫ עלה‬.‫בעל “ישמח ישראל” והוא שהועידו כחתן לאחיו רבי בצלאל יאיר‬
‫ משנודע לאחר השואה על חורבן בית‬,‫ארצה וסירב לכהן כאדמו”ר‬
.‫ ניאות להפצרת החסידים לקבל עליו את עול ההנהגה‬,‫אדמור”י אלכסנדר‬
,‫מחיבוריו נדפסו שו”ת חשבה לטובה (בספרו של זקנו בנין דוד) נחלת צבי‬
.‫ קרעים קלים ללא חסרון‬.‫קדושת יצחק ואמונת משה על התורה ומועדים‬
.‫מצב טוב‬
$300-250 ‫ הערכה‬$150 ‫פתיחה‬
392 “Shtar Areivut” Signed by the
Emunat Moshe of Alexander
"Shtar Areivut” signed by Admor
Yehuda Moshe Tyberg of Alexander. [1938].
[1] letterhead of “Kollel Warsaw Polan”. 22x28 cm.
In the contract, the Admor pledged the money that he
received from the kollel to Rabbi Yisrael Zev Minzburg and
Rabbi Moshe Yair Weinstock, who served as guarantors to
a loan that he took.
See Hebrew catalogue description for more information
regarding the Rebbe of Alexander.
Light tears without loss. Fine condition.
O/b price $150
$250-300
256
‫ מכתב מאת רבי אליהו בוצ’קו ראש ישיבת‬395
‫מונטרה‬
‫מכתב מאת רבי אליהו בוצ’קו ראש ישיבת עץ חיים במונטרה– שווייץ אל רבי‬
.]1941[ ‫ תש”א‬.‫יצחק גרשטנקורן‬
‫ דברי ברכה ותודה‬,‫ נכתב על שני צדי הדף‬.‫ ס”מ‬15X21 .‫] דף נייר בלאנק‬1[
.‫על ספריו ששלח לו‬
‫ כי‬...“ ‫מענינים דבריו של הרב בוצ’קו על חזונו של גרשנטקורן וכך הוא כותב‬
‫היה הראש והראשון שנתן ידו לבנות והניח את אבן הפינה לעיירה בני ברק‬
,‫שיצאה לה מוניטין בעולם בתור – עיר התורה – ומה מאוד הפליא לעשות‬
‫ובשעה שאגודתינו שלנו עוד ישבו על שמריהם בורשה ובלודז ובקראקא‬
“ ...‫ובלובלין ראה כ”מ באספקלריה שהגיעה השעה לעלות ולבנות‬
‫הרב אליהו בוצ’קו – תלמיד הסבא מנובהרדוק שתלאות הזמן הובילוהו‬
‫לשוויץ ייסד בשנת תרפ”ח את ישיבת עץ חיים בעיר מונטרה שבהרי‬
.‫האלפים הצרפתים והייתה מגדלור לרבים מבחירי עולם התורה באירופה‬
‫ חכמת חיים והארת פנים השתלבו בו‬,‫הוא היה דמות יוצאת דופן שגאונות‬
.‫בהרמוניה‬
.‫מצב טוב מאוד‬
$250-200 ‫ הערכה‬$150 ‫פתיחה‬
‫ מכתב מאת האדמו”ר מזוטשקא זצ”ל‬394
‫מכתב מאת האדמו”ר רבי יצחק רבי אייזיק רוזנבוים מזוטשקא אל עיריית בני‬
.1983 ,‫ תשמ”ג‬.‫ברק‬
‫ כתוב במכונת כתיבה בחתימת יד‬.‫ ס”מ‬21X25 .‫] דף נייר בלאנק‬1[
.‫האדמו”ר‬
‫ אחר שמסיבותיו‬,‫בקשת עזרה לתמיכה במוסדותיו מעיריית בני ברק‬
.‫השמורות עמו אינו נוטל קצבאות מהממשלה‬
‫האדמו”ר מזוטשקא נולד בשנת תרס”ו לאביו האדמו”ר רבי איתמר‬
‫ מילדותו ניכרו בו סימני קדושה והיה חביב על סבו רבי מאיר‬,‫מנדבורנא‬
‫ כדרך בית נדבורנא החל לכהן כאדמו”ר לאחר חתונתו בעיר‬,‫מקרטשניף‬
‫ שרד את השואה בדרך פלא‬,‫זוטשקא שבבוקובינה ועל שמה נקרא‬
‫ מצב‬.‫ לאחר פטירת אביו בשנת תשל”ג עלה ארצה‬,‫ולאחריה היגר לארה”ב‬
.‫טוב מאוד‬
$400-300 ‫ הערכה‬$200 ‫פתיחה‬
257
395 Letter from Rabbi Eliyahu
Botschko, Rosh Yeshiva Montreux
394 Letter from the Admor of Zutchka
Letter from Rabbi Eliyahu Botschko, Rosh Yeshiva Eitz
Chaim in Montreux, Switzerland to Rabbi Yitzchak
Gerstenkorn. [1941].
[1] letterhead. 15x21 cm. Written on both sides of the leaf,
blessings and thanks for the books that he sent him. In
the letter, Rabbi Botschko discusses Rabbi Gerstenkorn’s
vision, “…because he was the first to give his hand to
build and found Bnei Brak, whose reputation has spread
throughout the world – a city of Torah …..”
Rabbi Eliyahu Botschko was a disciple of the Alter of
Novardok. Due to the tumult of the times, he reached
Switzerland. In 1928, he founded the Eitz Chaim yeshiva
in Montreux, amongst the Alps. He was an outstanding
personality, with a remarkably harmonious mix of genius,
life skills, and warmth.
Very fine condition.
Letter from Admor Yitzchak Eizik Rosenbaum of
Zutchka to the Bnei Brak municipality. 1983.
[1] letterhead. 21x25 cm. Typewritten, with the Admor’s
signature.
Request for municipal support for his institutions, because,
for unstated reasons, he does not accept funding from the
government.
The Admor of Zutchka was born in 1906, to his father
Rabbi Itamar of Nadvorna. He exhibited signs of
saintliness from a young age, and was especially beloved
by his grandfather Rabbi Meir of Kretchnif. As per the
custom of Nadvorna, he began serving as Admor after his
wedding in Zutchka, Bucovina. He miraculously survived
the Holocaust, moved to the United States, and then,
after his father’s death, moved to Eretz Yisrael. Very fine
condition.
O/b price $150
O/b price $200
$200-250
$300-400
.’‫ חברת בית הכנסת ‘תפארת ישראל מריזין‬396
]1943[ ‫ תש”ג‬,‫ירושלים‬
‫ ראב”ד‬,‫ מכתב מאת רבי ישראל וועלץ‬397
‫בודפשט‬
‫ ראב”ד בבודפשט משנת תרצ”ח‬,‫מכתב מאת הגאון רבי ישראל וועלץ‬
.]1938[
.‫ כתב יד נאה במליצה יפה‬,‫מכתב על גבי גלוית דואר רשמית‬
‫ תלמיד בעל שבט סופר‬,‫הגאון רבי ישראל וועלץ – נולד בשנת תרמ”ז‬
‫ משנת תרע”ג אב”ד טיניע ומשנת תר”פ‬,‫בפרשבורג ועוד גדולי הונגריה‬
‫ שרד את השואה והמשיך לכהן כראב”ד בבודפשט עד שנת תש”י‬,‫בבודפש‬
‫ מחיבוריו ידועים תשובותיו דברי ישראל ג’ חלקים‬,‫שעלה לארץ ישראל‬
.‫ מצב טוב מאוד‬.]‫[החתם סופר ותלמידיו עמ’ עמ’ תקפ”ט‬
$250-200 ‫ הערכה‬$100 ‫פתיחה‬
397 Letter from Rabbi Yisrael Weltz,
rav”d Budapest
Letter from Rabbi Yisrael Weltz, rav”d Budapest, from
[1938].
Letter on an official postcard, nice hand, with nice
prose.
Rabbi Yisrael Weltz was born in 1887. He was a disciple
of the Shevet Sofer in Pressburg and other Hungarian
Torah greats. In 1917, he became av”d in ‫תטיניע‬, and
then, in 1929, in Budapest. He survived the Holocaust
and continued serving as rav”d in Budapest until he
immigrated to Eretz Yisrael in 1950. He authored the
three-volume “Divrei Yisrael” responsa. [HaChatam
Sofer V’Talmidav, p, 589]. Very fine condition.
O/b price $100
‫ תש”ג‬,‫ ירושלים‬.’‫מסמך נדיר של חברת בית הכנסת ‘תפארת ישראל מריזין‬
.]1943[
‫ בשנת תש”ג יום ג בחשון יומא דהילולא‬.‫ ס”מ‬20X33 .‫] דף נייר בלאנק‬1[
‫של אבי ממלכת בית רוזין הקדוש רב ישראל מרוזין זצוקללהה התאספו‬
‫כל אדמורי בית רוזין זכר צדיקים וקדושים לברכה בבית הכנסת תפארת‬
‫ישראל המכונה ‘ניסן בק שוהל’ אשר בעיר העתיקה ואשר נחרב על ידי‬
‫ ובו הכריזו על‬,‫הירדנים ימ”ש בתש”ח יחד עם חורבת רב יהודה החסיד‬
‫מגבית דחופה לבדק הבית ומסרו את דף ההכרזה תחילה לאדמורים‬
‫הקדושים שהוציאו ללא התחייבות אלא במזומן ורשמו על כל אחד כמה‬
:‫ להלן שמות הצדיקים הרשומים‬.‫תרם‬
‫אדמור‬ ‫רב נחום מרדכי מטשורטקוב‬, ‫האדמור רב ישראל מהוסיאטין‬
‫מבוהאש [זהו רב יעקב מהוסיאטין חד”נ של רב ישראל] אדמור מסדיגורא‬
‫הצדיק רב צבי הירש טברסקי‬, ‫רב שלמהניו פרידמן‬, ‫אדמור מפשמישל‬,
‫אדמור‬, ‫אדמור רב שלמה מטשורטקוב‬, ‫אדמור מזלאטפולי טשורטקוב‬
‫ למיטב ידיעתנו המסמך‬.‫מלייפציג ועוד רבנים חסידים ואנשי מעשה‬
.‫שלפנינו מאותה שנה‬
.‫ מצב בינוני‬.‫ סמני קיפול‬.‫קרעים ללא חסרון‬
$500-400 ‫ הערכה‬$350 ‫פתיחה‬
396 Tiferet Yisrael of Ruzhin
Synagogue Society. Jerusalem, 1943.
Rare document from the society of the “Tiferet Yisrael
of Ruzhin” synagogue. Jerusalem, [1943].
[1] letterhead. 20x33 cm. In 1943, on the yartzheit of
Rabbi Yisrael of Ruzhin, patriarch of the Ruzhin dynasty,
the Admors of Ruzhin gathered in the Tiferet Yisrael
synagogue, the “Nissen Beck Shul”, in the Old City. [The
synagogue was destroyed in 1948 by the Jordanians
together with the Churva Synagogue.] At the yartzheit,
an emergency fundraising campaign for the upkeep of
the synagogue was announced. This leaf was shown to
the Admors who made cash donations. Their donation
amounts were handwritten on this document.
The listed Admors include:
Rabbi Yisrael of Husiyatan; Rabbi Nachum Mordechai of
Chortkov; the Admor of Bohush; the Admor of Sadigura;
Admor of Przemysl; Rabbi Shlomelo Friedman; Rabbi
Zvi Hirsch Twersky Admor of Zlatpoli Chortkov; Admor
Rabbi Shlomo of Chortkov; Admor of Leipzig and many
more Chassidic rabbis and leaders. To the best of our
knowledge, this document is from that year.
Tears without loss. Fold marks. Moderate condition.
O/b price $350
$400-500
$200-250
258
398 Ktav Rabbanut for Rabbi Yosef
Rosen. New Jersey, 1938. Impressive
Certificate
Ktav Rabbanut of Rabbi Yosef Rosen of Passaic, New
Jersey. [1938].
35x55 cm.
“Ktav Rabbanut Olamit” given to Rabbi Yosef Rosen by
the community of Passaic, New Jersey. The document
describes his greatness and his contribution to the
community. It mentions that he successfully served as
rabbi for 12 years, and they are presenting this document
to testify that he will be the community rabbi for the rest
of his life – until the coming of the Messiah, when the
entire community will immigrate to Jerusalem together
with the Rabbi and again renew his writ of rabbinate.
The document is signed with two signatures and a relief
stamp.
Scribal letters, colored, decorated columns on the right
and left, Stars of David and the names of six community
leaders.
Rabbi Yosef Rosen was born in ‫[ שווערזנא‬near Minsk]
in [1865]. He studied in Mir and then Volozhin by
the Netziv and by Rabbi Chaim of Brisk. In [1891],
he received semicha by the Netziv and the “Gadol
of Minsk” who called him a genius and praised him
effusively. In 1903, he served as rabbi of Svislotz [near
Grodno]. In [1924], he moved to the United States, and
in [1926], he became rabbi of a Kollel in Passaic, New
Jersey and published many articles in the Yagdil Torah
journal. He was a prominent rabbi and halachic decider
in the United States until his death in [1954]. Refer to:
Toldot Anshei Shem, p. 124.
Nice wood frame. Very fine condition. Inspected within the
frame.
O/b price $200
259
$350-400
‫ תרצ"ח‬.‫ ניו ג'רסי‬.‫ כתב רבנות לרב יוסף רוזין‬398
‫ תעודה מרשימה‬.1938
‫ תרצ"ח‬.‫ ניו ג'רסי‬,‫כתב רבנות לרבי יוסף ראזען [רוזין] מקהילת פאסייק‬
.]1938[
.‫ ס"מ‬55X53
‫ בכתב‬.‫כתב רבנות עולמית שניתן לרב יוסף רוזין מקהילת פאסייק ניו ג'רסי‬
‫ ונכתב שהוא כבר מכהן כרב משך‬,‫מתואר גדלותו ותרומתו הרבה לקהילה‬
‫ ועתה נותנים לו את התעודה שיהיה לו לראיה‬,‫שתים שנה בהצלחה גדולה‬
‫ ואז יעלו לירושלים‬,‫ולעדות שהוא רב הקהילה כל ימי חייו עד ביאת משיח‬
‫ התעודה‬.‫אנשי הקהילה בראשות הרב ושם יחדשו לו את כתב הרבנות‬
.‫חתומה בשתי חתימות ובחותמת תבליט‬
,‫ סמלי מגן דוד‬,‫ עמודים מעוטרים מימין ומשמאל‬,‫כתב יד סופר בצבעים‬
.‫ושמות ששת ראשי הקהילה‬
‫ למד‬,]1865[ ‫רבי יוסף רוזין נולד בשווערזנא [פלך מינסק] בשנת תרכ"ה‬
,‫בישיבת מיר ואחר כך בישיבת ולוז'ין אצל הנצי"ב ואצל רבי חיים מבריסק‬
'‫] נסמך להוראה ע"י רבו הנצי"ב וע"י 'הגדול ממינסק‬1891[ ‫בשנת תרנ"א‬
‫] כיהן כרבה‬1903[ ‫ בשנת תרס"ג‬.‫שכנהו בתואר 'גאון' והפליג מאד בשבחיו‬
,‫] היגר לארצות הברית‬1924[ ‫ בשנת תרפ"ד‬.]‫של סוויסלאץ [פלך גרודנא‬
‫ ופרסם‬,‫ ניו ג'רסי‬,‫] היה רבה הכולל של פאסייק‬1926[ ‫ומשנת תרפ"ו‬
‫ היה מגדולי הרבנים ומזקני הפוסקים‬.‫מאמרים רבים בקובץ יגדיל תורה‬
‫ ראה אודותיו ב'תולדות‬,]1954[ ‫ עד פטירתו בשנת תשי"ד‬,‫בארצות הברית‬
.124 '‫אנשי שם' עמ‬
.‫ לא נבדק מחוץ למסגרת‬.‫ מצב טוב מאד‬.‫במסגרת עץ נאה‬
$400-350 ‫ הערכה‬$200 ‫פתיחה‬
‫כתבי יד מאשכנז‬
Ashkenaz manuscripts
399 Ma’amarei Ein Yisrael.
Manuscript. Italy. Beginning of the 17th
Century
Ma’amarei Ein Yisrael. Index to the sayings of Chazal
in the Ein Yaakov of Rabbi Yaakov Ibn Chaviv,
arranged in alphabetical order by Rabbi Eliezer ben
Yitzchak Rietti. Italy, beginning of the 17th century.
[4] leaves, paper. 15x11 cm. Nice, organized Italian
script, arranged according to the Venice edition of 1612.
Here are the entries from ‫ א‬through ‫ש‬. Each entry title is
surrounded by a doubled square.
Watermarks correspond to the above date. It is very
possible that the book was printed according to this
manuscript, and this may even be the autograph of the
author Eleizer ben Yitzchak Rietti.
Old cardboard binding. Decorated title page. Minimal
aging stains. Leaves 37-40 have a light, restored tear,
with loss of text. Fine-very fine condition.
‫ מפתח מאמרי חז”ל המובאים בספר עין יעקב לרבי יעקב‬.‫מאמרי עין ישראל‬
‫ ראשית‬,‫ איטליה‬.‫בן חביב מסודרים לפי א”ב מאת רבי אליעזר בן יצחק ריאיטי‬
.17 ‫המאה ה‬
‫ כתיבה איטליאנית נאה ומסודרת על פי‬.‫ ס”מ‬15X11 .‫] דף נייר‬40[
.’‫ לפנינו מערכת אות א’ עד מערכת אות ש‬.]1612[ ‫ שע”ב‬,‫מהדורת ויניציאה‬
.‫כל כותרת של מערכת חדשה מוקפת בריבוע כפול‬
‫ ישנה סבירות גבוהה מאוד שהספר‬.‫סימני המים מתאימים לתאריך הנ”ל‬
‫אליעזר‬,‫נדפס על פי כתב יד זה ואולי אף לשער שלפנינו אוטוגראף המחבר‬
.‫בן יצחק ריאיטי‬
‫ קרע קל‬37-40 ‫ בדפים‬.‫ מעט כתמי זמן‬.‫ שער מעוטר‬.‫כריכת קרטון ישנה‬
.‫טוב מאוד‬-‫ מצב טוב‬.‫משוקם עם חסרון טקסט‬
O/b price $1500
$3,000-2,500 ‫ הערכה‬$1,500 ‫פתיחה‬
$2500-3000
‫ ראשית‬,‫ איטליה‬.‫ כתב יד‬.‫ מאמרי עין ישראל‬399
17 ‫המאה ה‬
260
400 Thick Dictionary of Rhymes. 18th
Century
Unique, thick dictionary with rhymes. Verses, phrases
and sayings of Chazal and others arranged in
alphabetical order according to their last syllable. 18th
century.
175 leaves, paper. 19x14 cm. Clear, oriental writing.
The dictionary was utilized by poem writers and people
interested in embellishing their letters and sermons. The
author added many supplements on every page. Faded
stamp, in Russian [?], in solitary places.
Original, worn leather binding without the back section.
Minimal aging stains. Fine condition.
O/b price $1,200
261
$1,800-2,000
18 ‫ המאה ה‬.‫ מלון עב כרס לחרוזים‬400
‫ ביטויים ומאמרי חז”ל ואחרים‬,‫ פסוקים‬.‫ מלון יחודי ועב כרס לחרוזים‬.‫כתב יד‬
.18 ‫ המאה ה‬.‫מסודרים לפי סדר א”ב של ההברה האחרונה‬
.‫ כתיבה מזרחית ברורה‬.‫ ס”מ‬41X91 .‫ דף נייר‬571
‫ המחבר‬.‫המלון שימש לכותבי שירים ולקישוט פתיחות למכתבים ולדרשות‬
‫ במקומות אחדים חותמת דהויה‬.‫הוסיף הוספות רבות בכל עמוד ועמוד‬
.]?[‫ברוסית‬
.‫ מצב טוב‬.‫ מעט כתמי זמן‬.‫כריכת עור מקורית בלויה ללא החלק האחורי‬
$2,000-1,800 ‫ הערכה‬$1,200 ‫פתיחה‬
401 Booklet of Novellae on the
Talmud. Autograph. Ashkenaz, 19th
Century
Novellae on tractates Bava Kama, Bava Metzia and
Sanhedrin. 19th century.
[40] leaves, paper. 21x17 cm. Clear, legible Ashkenazic
script on both sides of the leaf. Autograph, with marginal
erasures and supplements.
We have not identified the author and have not adequately
researched the issue, however, his profound novellae
indicate an outstanding Torah Scholar.
Most of the manuscript refers to Tractate Bava Kama, with
a little relating to Bava Metziah and Sanhedrin.
Elegant, new leather binding. Light-green paper, minimal
worming holes. Very fine condition.
O/b price $750
.‫ אוטוגרף‬.‫ קונטרס חידושים על הש”ס‬401
19 ‫ המאה ה‬,‫אשכנז‬
.19 ‫ המאה ה‬.‫ בבא מציעא וסנהדרין‬,‫חידושים על מסכתות בבא קמא‬
.‫ כתב יד אשכנזי קרי וברור משני צדי הדף‬,‫ ס”מ‬21X17 .‫] דף נייר‬40[
.‫אוטוגראף עם מחיקות והוספות בשוליים‬
‫ אולם מחידושיו העמוקים‬,‫זהות המחבר לא ידועה לנו ולא נבדקה כראוי‬
.‫ניכר שהיה ת”ח מופלג חריף ועמקן בלמוד גפ”ת‬
.‫רוב כתב היד על מסכת בבא קמא ומיעוטו על בבא מציעה וסנהדרין‬
‫ מצב טוב‬.‫ מעט נקבי עש‬,‫ נייר ירקרק‬.‫כרוך בכריכת עור חדשה מהודרת‬
.‫מאוד‬
$1ֿ,300 -1,200 ‫ הערכה‬$750 ‫פתיחה‬
$1,200-1,300
262
.‫ מורביה‬.‫ חידושים על ששה סדרי משנה‬403
19-‫המאה ה‬
,‫ אשכנז‬.‫ חידושים ופלפולים בהלכה‬.‫ כתב יד‬402
20-19 ‫מאה ה‬
.19-‫ המאה ה‬.‫ מורביה‬,‫ באסקוויץ‬.‫ כתב יד‬.‫חידושים על ששה סדרי משנה‬
.‫ בשורות ישרות‬,‫ כתיבה רהוטה במיוחד באותיות גדולות‬.‫ ס"מ‬38 ,‫לד דף‬
.‫תיקונים מחיקות‬
‫ אודה לה' שהחייני וזיכני‬:‫ אולם בדף האחרון נכתב‬.‫לא נזכר שם הכותב‬
‫ פה ק"ק‬,‫ ג' טבת תר"ג‬...‫ היום יום ג‬.‫לגמור ששה סדרי משנה פעם שלישית‬
.‫באסקוויץ‬
.‫ מצב טוב‬.‫ כתמי זמן‬.‫כריכת קרטון ישנה מפורקת‬
‫ אורח חיים‬,‫ חידושים ופלפולים על דברי ה'טורי זהב' בשלחן ערוך‬.‫כתב יד‬
.‫ ועל הלכות נזיר מאת מחבר תלמיד חכם שלא פוענחה זהותו‬,‫סימן ת"ר‬
.‫ קריא ברור‬,‫ כתיבה אשכנזית על נייר עם שורות‬.‫ ס"מ‬37 .'‫ עמ‬38
‫בתוך הדברים מביא מדברי הגרא"א נ"י [?] והגרש"ס נ"י [הגאון רבי שמואל‬
.]?‫סלנט‬
.‫ כריכה חדשה‬.‫מצב טוב מאוד‬
$600-500 ‫ הערכה‬$300 ‫פתיחה‬
$800-700 ‫ הערכה‬$500 ‫פתיחה‬
403 Chidushim on the Shisha Sidrei
Mishna. Moravia, 19th century
Chidushim on the Shisha Sidrei Mishna. Manuscript.
Baskovitch, Moravia, 19th century.
34 pg. 38 cm. Eloquent writing in big letters, straight
lines. Corrections, erasures. The writers name is not
mentioned. On the last page he writes: ‘I thank G-d
for reviving me to finish the Shisha Sidrei Mishna for
the third time. Today is Tuesday, 3 of Tevet, 1843, here
Baskovitch.
Old, dismantling cardboard binding. Aging stains. Fine
condition.
O/b price $500
263
$700-800
402 Manuscript. Chidushim and
Halachic Pilpulim. Ashkenaz, 19th-20th
Century
Manuscript. Chidushim and Argumentation on the
‘Tur Zahav’ in Shulchan Aruch, Orach Chaim, siman
600, and on ‘Hilchot Nazir’, by an unidentified Torah
scholar.
38 pg. 37 cm. Ashkenazic handwriting on lined paper.
Readable and clear.
Very-fine condition. New binding.
O/b price $300
$500-600
404 Chidushim on Talmud Sugyot.
19th century
Manuscript of novellae on the Talmud. 19th century.
Two volumes.
26 pg. 50 pg. of blue colored paper, 35 cm. written on both
sides in dense and clear Ashkenazic handwriting.
Titles at the head of the page with the names of the Sugya.
Scholarly work written by a great Torah scholar. Not
identified.
New cardboard bindings. Few detached pages. Fine-very
fine condition.
O/b price $1,200
19-‫ המאה ה‬.‫ חידושי סוגיות בש"ס‬404
.‫ שני כרכים‬.19-‫ המאה ה‬.‫כתב יד חידושי סוגיות בש"ס‬
‫ כתובים משני הצדדים‬.‫ ס"מ‬35 ,‫ דף נייר כחול‬50 ‫ סה"כ‬,‫] דף‬26[ ,‫כד‬
.‫בכתיבה אשכנזית צפופה וברורה‬
‫ חיבור למדני שנכתב על ידי‬.‫כותרות בראשי העמודים עם שמות הסוגיות‬
.‫ לא נחקר ולא זוהה המחבר‬.‫תלמיד חכם בעל שיעור קומה‬
.‫טוב מאוד‬-‫ מצב טוב‬.‫ מספר דפים מנותקים‬.‫כריכות קרטון חדשות‬
$1,800-1,500 ‫ הערכה‬1,200 ‫פתיחה‬
$1,500-1,800
264
405 Huge handwritten composition
on the Rambam. Ten volumes
Huge composition of Rav Yehuda Hillborne on the
‘Mishne Torah’ [C. 1920-1935]
Ten massive volumes, thousands of pages. 32 cm.
Including commentaries of: ‘Zmanim’, ‘Nashim’, ‘Kedusha’,
‘Haflaa’, ‘Avoda’, ‘Tahara’, ‘Nezikin’, and ‘Kinyan’. Never
printed.
Approbation from 1932 of Rav Baruch Markus, Rabbi of
Haifa, for the printing of this work. Not much is known
about Rav Yehuda Hillborne, who apparently did not serve
in a rabbinical position, but it is clear the he was a great
Torah scholar who dedicated years to searching, explaining
and commenting on the compositions of the Rambam.
Rav Yehuda Hillborne was born around 1870, immigrated
to Israel through Cyprus, lived in Haifa and passed away
in 1958. He also left a huge composition on principles
organized alphabetically.
Along with the handwritten letter of approbation by Rav
Baruch Marcus, Chief Rabbi of Haifa, 1932, and additional
letters.
Bound in new beautiful bindings with gold embossments.
Fine condition.
O/b price $6,000
265
$8,000-9,000
‫ עשרה‬.‫ חיבור ענק על הרמב"ם בכתב יד‬405
‫כרכים‬
– ‫ תר"פ‬.‫ מאת הרב יהודה הילבורן‬,‫חיבור ענק על משנה תורה להרמב"ם‬
.]‫ בערך‬1935 – 1920[ ‫תרצ"ה בערך‬
.‫ ס"מ‬32 ,‫ אלפי עמודים‬,‫עשרה כרכים גדולים‬
,‫ ספר קדושה‬,‫ ספר נשים‬,‫ ספר זמנים‬:‫כולל ביאורים לחלקי המשנה תורה‬
.‫ לא נדפס‬.‫ ספר נזיקין וספר קנין‬,‫ ספר טהרה‬,‫ ספר עבודה‬,‫ספר הפלאה‬
‫ להדפסת‬,]1932[ ‫ משנת תרצ"ב‬,‫הסכמת הרב ברוך מרקוס רבה של חיפה‬
‫ שכנראה לא כיהן במשרה‬,‫ לא ידוע הרבה על הרב יהודה הילבורן‬.‫הספר‬
‫ אולם מה שברור מעל לכל ספק שהיה תלמיד חכם בעל שיעור‬,‫רבנית‬
‫ לבאר ולהאיר הערות‬,‫ שהקדיש ימים כלילות במשך שנים לברר‬,‫קומה‬
.'‫נכונות וישרות על חיבורו של 'הנשר הגדול‬
‫ עלה לארץ ישראל‬,‫] בערך‬1870[ ‫ נולד בשנת תר"ל‬,‫הרב יהודה הילבורן‬
‫ השאיר‬.]1958[ ‫ התגורר בחיפה בה נפטר בשנת תשי"ח‬,‫דרך קפריסין‬
.'‫ב‬-'‫אחריו גם חיבור ענק על ערכים לפי סדר הא‬
‫מצורפים מכתב הסכמה חם על החיבור שלפנינו בכתב ידו של הרב ברוך‬
.‫ ומכתבים נוספים‬,‫ רבה הראשי של חיפה משנת תרצ"ב‬,‫מרקוס‬
.‫ מצב טוב‬.‫כרוך בכריכות חדשות נאות עם הטבעות בזהב‬
$9,000-8,000 ‫ הערכה‬$6,000 ‫פתיחה‬
.‫ חידושים על שלחן ערוך יורה דעה‬,‫ כתב יד‬407
19-‫המאה ה‬
.19-‫ המאה ה‬.‫ חידושים על שלחן ערוך יורה דעה ומסכת גיטין‬,‫כתב יד‬
.‫ כתיבה אשכנזית ברורה וקריאה‬.‫ ס"מ‬20 ,‫] דף‬104[
‫חיבור הלכתי מובהק שנכתב על ידי תלמיד חכם מובהק הבקיא בש"ס‬
,‫ בדבריו מביא הרבה מדברי ה'כרתי ופלתי' לרבי יהונתן אייבשיץ‬.‫ובפוסקים‬
‫ מתורצת מה‬...‫ "ובזה‬:‫ המחבר אף מקשה‬.'‫מזכיר גם מדברי ה'בית מאיר‬
‫ על 'אב"ד ליסא ז"ל' – רבי יעקב‬,"‫שהקשיתי על הגאון יעקב מליסא זצלה"ה‬
‫ נכתבו גם חידושי‬.1832 – ‫מליסא בעל החוות דעת שנפטר בשנת תקצ"ב‬
.‫גפ"ת על מסכת גיטין‬
.‫ מצב טוב מאוד‬.‫כריכה חדשה‬
$200,1,500-1 ‫ הערכה‬$800 ‫פתיחה‬
407 Manuscript. Novellae on
Shulchan Aruch Yoreh Deah. 19th
Century
Manuscript, novellae on Shulchan Aruch Yoreh Deah
and Tractate Gittin. 19th Century.
[104] leaves, 20 cm. Clear, legible Ashkenazic hand.
Outstanding halachic work written by a prominent Torah
scholar, familiar with the Talmud and poskim. He quotes
Rabbi Yonatan Eibshitz’s “Kreisi V’Pleisi” and mentions
the “Beit Meir”. The author also writes: “and this explains
my question with the Gaon Yaakov of Lissa ztz”l” –this
refers to Rabbi Yaakov of Lissa, author of the Chavat Da’at,
who passed away in 1832. Includes novellae on Tractate
Gittin.
New binding. Very fine condition.
O/b price $800
$1,200-1,500
.‫ דרשות וחידושים על סדר הפרשיות‬,‫ כתב יד‬406
19-‫מרכז אירופה? אמצע המאה ה‬
‫ מרכז אירופה? אמצע המאה‬.‫כתב יד דרשות וחידושים על סדר הפרשיות‬
.19-‫ה‬
.‫ נכתב ביידיש – דויטש‬.‫ ס"מ‬34 ,‫] דף‬26[
‫ ודפים בודדים עם חידושים על‬,‫עשרות דרשות קצרות לשבת ומועדים‬
‫ כך כותב 'דרשתי בהקפה א' ובמקום אחר‬,‫ נראה שהכותב כיהן כרב‬.‫הש"ס‬
– 1852[ ‫ מוזכרים הרבה תאריכים בין השנים תרי"ב– תרל"ג‬.'‫'ולא דרשתי‬
.]1873
.‫לא הובררה זהות הכותב‬
.‫ מצב טוב‬.‫ כתמי זמן‬.‫כריכה חדשה‬
$600-500 ‫ הערכה‬$300 ‫פתיחה‬
406 Manuscript. Sermons and
Novellae on the Order of the Torah
Readings. Central Europe? Mid-19th
Century
Manuscript of sermons and novellae on the order of
the Torah readings. Central Europe? Mid-19th century.
[26] leaves, 34 cm. Written in Yiddish-German.
Tens of short sermons for Shabbat and the holidays and
solitary leaves with novellae on the Talmud. The writer was
apparently a rabbi, and he writes ‘I gave this sermon..’ and
‘I didn’t give a sermon’. Many dates are mentioned between
1852-1873.
The writer has not been identified.
New binding. Aging stains. Fine condition.
O/b price $300
$500-600
266
408 Novellae on the Talmud, Shulchan
Aruch and Rambam. Manuscript of
Rabbi Moshe Halevi Levinger Kamoran,
av”d in Micheldorf.
Novellae on the Torah on all tractates of the Talmud
including mishnayot Seder Zeraim, Teharot and
Kadshim. Novellae on Shulchan Aruch Orech Chaim
and Yoreh Deah and a few novellae on the Rambam,
by Rabbi Moshe Halevi Levnger, av”d of Micheldorf.
To the best of our knowledge, this has never been
published.
144 large leaves, including a few blanks. 32 cm.
The first leaf features the author’s stamp. Rabbi Moshe
Halevi Levinger was born in 1810, he was a disiciple of
Maharahm Ash av”d of Ungvar. The Chatam Sofer highly
praised him. The Mahram Schick wrote in section Yoreh
Deah siman 256: ‘when I was by Maran (Chatam Sofer)
ztz”l, there was a Rabbi – the great Rabbi Moshe Komaran
of Micheldorf…’
He served as av”d in Magadorf, Micheldorf and Weitzen
until his death in 1877.
Refer to Kinstlicher, HaChatam Sofer V’Talmidav, p. 352353, with a copy of his handwriting.
New, half-leather binding. Aging stains. A few supplements
and water stains on the last leaves. Fine condition.
O/b price$2,800
267
$4,000-6,000
‫ כתב יד‬.‫ שו”ע ורמב”ם‬,‫ חידושים על הש”ס‬408
‫רבי משה הלוי לוינגר קאמאראן אב”ד במיכלדורף‬
‫חידושי תורה על כל מסכתות הש"ס כולל משניות סדר זרעים טהרות‬
‫ חידושים על שו"ע אורח חיים ויורה דעה ומעט חידושים על הרמב"ם‬,‫וקדשים‬
‫ למיטב ידיעתנו לא‬.‫מאת רבי משה הלוי לוינגר אב"ד מיכלדורף וואייטצען‬
.‫נדפס מעולם‬
.‫ ס"מ‬32 .‫ מתוכם מעט דפים ריקים‬.‫ דפים גדולים‬144
‫ רבי משה הלוי לוינגר נולד בשנת‬.‫בדף הראשון חותמו של הרב המחבר‬
‫ מוזכר בין תלמידי‬.‫ והיה תלמידו של מהר"מ א"ש אב"ד אונגוואר‬,‫תק"ע‬
‫ החתם סופר היללו‬.‫החתם סופר בספר "אגרות סופרים" שסמך ידו עליו‬
‫ "כשהייתי יושב אצל מרן‬:)‫ המהר"ם שיק כתב (יו"ד סימן רנ"ו‬.‫מאד ופירסמו‬
‫ היה אז הרב שהוא כעת הרב הגדול רבי משה קאמאראן‬,‫(החת"ס) זצ"ל‬
‫ הוא כיהן‬."‫אב"ד דק"ק מיכלדארף נ"י ואמר ליישב… וקילסה מרן זצ"ל‬
.‫ מיכלדארף וואייטצען עד פטירתו בשנת תרל"ז‬,‫כאב"ד מעגאדארף‬
‫ עם צילום‬,353– 352 ‫ עמודים‬,‫ החת"ס ותלמידיו‬,‫ קינסטליכער‬,‫אודותיו ראה‬
.‫כתב ידו‬
‫ בדפים האחרונים מעט השלמות‬.‫ כתמי זמן‬.‫כרוך בכריכת חצי עור חדשה‬
.‫ מצב טוב‬.‫וכתמי מים‬
$6,000-4,000 ‫ הערכה‬$2,800 ‫פתיחה‬
409 Novellae on the Tamlmud and
More in the Hand of Rabbi Shlomo
Zalman Tirer, Rav”d and R”M in
Frankfurt. Autograph. [1797-1821].
Collection of Torah novellae on tractates of the Talmud,
aggada and sermons and eulogies by Rabbi Shlomo
Zalman Tirer of Frankfurt.
26 numbered leaves, written on both their sides with a clear,
legible hand. 33 cm. Marginal revisions and supplements.
The manuscript includes novellae on tractates: Pesachim,
Beitza, Kidushin, Chulin, eulogies and aggada.
Rabbi Shlomo Zalman HaKohen Tirer was born in
Frankufurt in [1758], and disseminated Torah and was
Rabbi in the city for over sixty years. He served as dayan in
the Beit Din of the Ba’al Hafla’a. After the death of the Ba’al
Hafla’a’s son, he served as Rabbi of the community.
HaGaon Rabbi Akiva Eiger wrote him a letter in [1822]
and addressed him with glowing terms.
New, half-leather binding. Aging stains. Reinforcement
to the margins of leaf 25, without loss of text. Very fine
condition.
O/b price$1,800
‫ חידושים על הש"ס ועוד בכתב ידו של‬409
.‫רבי שלמה זלמן טריר ראב"ד ור"מ בפרנקפורט‬
‫] בערך‬1797-1821[ ‫תקפ"א‬-‫ תקנ"ז‬.‫אוטוגרף‬
‫ חידושי אגדה ודרשת הספד מאת‬,‫קובץ של חידושי תורה על מסכתות הש"ס‬
‫ דף ממוספרים וכתובים משני הצדדים‬26 .‫רבי שלמה זלמן טריר מפרנקפורט‬
.‫ בשוליים תיקונים והוספות‬.‫ ס"מ‬33 .‫בכתב ברור וקריא‬
‫ דרשת‬,‫ חולין‬,‫ קידושין‬,‫ ביצה‬,‫ פסחים‬:‫כתב יד הכולל חידושים על המסכתות‬
‫ רבי שלמה זלמן הכהן טריר נולד בפרנקפורט‬.‫הספד וחידושי אגדתא‬
‫ והיה למרביץ תורה ומורה הוראה בעיר פרנקפורט‬,]1758[ ‫בשנת תקי"ח‬
‫ לאחר‬.‫ כיהן כדיין בבית דינו של בעל ההפלאה‬.‫למעלה משישים שנה‬
‫ הגאון רבי עקיבא איגר‬.‫ נתמנה לרב הקהילה‬,‫פטירת בנו של בעל ההפלאה‬
‫ "ידידי הרב הגאון הגדול‬:‫] ובה מתארו‬1822[ ‫כתב לו אגרת בשנת תקפ"ב‬
‫המפורסם נר ישראל עמוד הימני פטיש החזק מו"ה זלמן טריר ראב"ד ור"מ‬
."‫דק"ק פרנקפורט‬
‫ חיזוק בשולי הדף ללא‬25 ‫ בדף‬.‫כרוך בכריכת חצי עור חדשה כתמי זמן‬
.‫ מצב טוב מאוד‬.‫חיסרון טקסט‬
$4,000-3,000 ‫ הערכה‬$1,800 ‫פתיחה‬
$3,000-4,000
268
410 Handwritten Pocket Prayer
Book on Parchment. Miniature. 17-18th
Century
Miniature pocket prayer book for weekdays and
Shabbat, as per the Ashkenazic customs. 17-18th
century.
38 leaves. Parchment. 7x9 cm. Print Ashkenazic writing
with vocalization. Incomplete - missing pages from the
middle of the Shabbat Shemona Esrei prayer. These types
of prayer books were generally ordered from expert scribes
by wealthy people for their personal use or as a gift for the
community rabbi.
Parchment binding (original?) from the era with designs
and leather clasps for locking the book. The binding has
worming holes and is detached from the book. The lining
of the binding is reinforced with a leaf from a Latin
manuscript. The text is faded, but generally legible. Fine
condition.
O/b price $1,000
269
$1,300-1,500
.‫ מיניאטורה‬.‫ סידור כיס על קלף בכתב יד‬410
17-18 ‫ המאה ה‬,‫אשכנז‬
.17-18 ‫ המאה ה‬.‫ כמנהג אשכנז‬,‫סידור כיס מיניאטורי לימות החול ושבת‬
‫ חסר מאמצע‬.‫ כתיבה אשכנזית מרובעת עם ניקוד‬.‫ ס”מ‬9X7 .‫ קלף‬.‫ דף‬38
.‫העמידה לשבת‬
‫סידור מעין זה הוזמן בדרך כלל מסופר מומחה על ידי אנשים עמידים‬
.‫לשימושם האישי או כמתנה לרב הקהילה‬
‫כריכת קלף (מקורית?) מהתקופה עם דוגמאות וסוגרים מעור לנעילת‬
‫ על בטנת הכריכה מודבק‬.‫ הכריכה עם נקבי עש ומנותקת מהסידור‬.‫הספר‬
.‫ מצב טוב‬.‫ הכתב דהוי אולם רובו ככולו קריא‬.‫יד בלטינית לחיזוק‬-‫דף מכתב‬
$1,500-1,300 ‫ הערכה‬$1,000 ‫פתיחה‬
‫ רבי ליבוש‬.‫ חידושים על הש"ס‬.‫ כתב יד‬411
19 ‫ המאה ה‬.‫ אב"ד שעבעש‬,‫יעללס‬
‫ קטן אוכל נבילות ועוד בכתב‬,‫חידושים על הש"ס בסוגיות יאוש שלא מדעת‬
.19 ‫ המאה ה‬.)‫ אב"ד שעבעש (אונגארן‬,‫יד מאת הגאון רבי ליבוש יעללס‬
.‫ חידושים על מסכת יבמות ופסחים‬.‫ כתב יד‬412
19-‫סוף המאה ה‬
‫ סוף‬.‫ שני כותבים‬.‫ חידושים על מסכת יבמות ופסחים ועוד מסכתות‬.‫כתב יד‬
.19-‫המאה ה‬
.‫ כתב אשכנזי ברור וקריא‬.‫ ס"מ‬21 ,‫] דף‬74[
‫ בכתב יד אחר שאלות‬.‫חידושים על גמרא רש"י ותוספות למסכת יבמות‬
,‫ותשובות בהם מביא מדברי רבי משה סופר 'החתם סופר' שנדפסו בספריו‬
‫ נוספו חידושים על הש"ס בכתב היד‬,‫ ואחר כך‬.‫וחידושים למסכת פסחים‬
.‫הראשון‬
.‫טוב מאוד‬-‫ מצב טוב‬.‫ מצב כתמים‬.‫כריכה חדשה‬
‫ בשער מופיע שם כותב‬.‫ כתב קריא‬.‫ כתוב משני הצדדים‬.‫ ס"מ‬21 .‫] דף‬14[
.‫ יצחק ווייס‬:‫החידושים‬
‫ שימש כרב בשעבעש‬,‫ חריף עצום ונפלא‬,‫רבי יהודא ליב יולעס גאון מופלג‬
‫ ראה אודותיו בספר מליצי‬.1905 ‫ בשנת תרס"ה‬86 ‫ נפטר בגיל‬.‫ שנה‬55
.7290 ‫ אוצר הרבנים‬.‫ ובספר זיכרונות המאור בחלק המאמרים‬.‫אש כ' ניסן‬
‫ הכותב‬.‫ ידוע שחיבר גם שו"ת ואבד‬.‫למיטב ידיעתנו חידושים אלו לא נדפסו‬
.‫אידא רשם את דברי התורה של רבו‬-‫תלמידו רבי יצחק ווייס מנאדי‬
‫ חיזוקים בדף האחרון עם פגיעה קלה‬.‫ מעט כתמי זמן‬.‫כריכה חדשה‬
.‫ טוב מאוד‬- ‫ מצב טוב‬.‫בטקסט‬
$600-400 ‫ הערכה‬$250 ‫פתיחה‬
411 Manuscript. Novellae on the
Talmud by Rabbi Leibush Yolles, av”d
Sebeș. 19th Century.
Manuscript. Novellae on Tractate Yevamot, Pesachim
and other tractates. Two writers. End of the 19th
century.
[74] leaves, 21 cm. Clear, legible Ashkenazic hand.
Novellae on Gemara, Rashi and Tosfot on Tractate
Yevamot. Then, in a different hand, responsa which includes
quotes from the Chatam Sofer’s works, and novellae on
Tractate Pesachim. Followed by additional novellae on the
Talmud in the first hand.
New binding. Stains. Fine-very fine condition.
Novellae on the Talmud on various sugyot by Rabbi
Leibush Yolles, av”d Sebes. 19th century.
[14] leaves. 21 cm. Written on both their sides. Legible
script. The title page features the name of the person
who recorded these novellae: Yitzchak Weiss.
Rabbi Yehuda Leib Yolles was an outstanding genius
who served as Rabbi in Sebes for 55 years. He died at
the age of 86, in 1905. Refer to “Melitzei Eish”, 20th
of Nissan; “Zichronot HaMeor” in the “Ma’amarim”
section; and Otzar HaRabbanim 7290.
To the best of our knowledge, these novellae were never
published. It is known that he did author responsa that
were lost before being published. The writer, Rabbi
Yitzchak Weiss of ‫אידא‬-‫נאדי‬, recorded his teacher’s
Torah thoughts.
New binding. Minimal aging stains. Reinforcements
to the last leaf, slightly affecting text. Fine-very fine
condition.
O/b price$700
O/b price $250
$1,200-1,000 ‫ הערכה‬$700 ‫פתיחה‬
412 Manuscript. Novellae on Tractate
Yevamot and Pesachim. End of the 19th
Century.
$1,000-1,200
$400-600
270
413 Kabalistic Manuscript.
Hagahot on the Eitz Chaim. 18th Century
Kabalistic manuscript. Hagahot on Rabbi Chaim
Vital’s Eitz Chaim by Rabbi Moshe Zacuto (Kol
HaRamaz), Rabbi Nosson Shapiro and Rabbi
Binyomin HaKohen. 18th century.
24 leaves, paper. 16x21 cm. Nice, Ashkenazic hand.
These comments were printed with Rabbi Chaim Vital’s
works.
New leather binding. Minimal aging stains and light tears
in the blank margins. Very fine condition.
O/b price $400 $800-1,000
271
.’‫ הגהות על ספר ‘עץ חיים‬.‫ כתב יד קבלי‬413
18 ‫המאה ה‬
‫ הגהות לספר עץ חיים של הרב חיים ויטאל מאת רבי משה זכות‬.‫כתב יד קבלי‬
.18 ‫ המאה ה‬.)‫ רבי נתן שפירא (נלעד"ן) ורבי בנימין הכהן (ב"ך‬,)‫("קול הרמ"ז‬
.‫ כתיבה אשכנזית נאה‬.‫ ס"מ‬16X21 .‫כד' דף נייר‬
‫ "סדר האורות‬:‫ בסופו‬.‫ההגהות האלו נדפסו עם ספריו של רבי חיים ויטאל‬
‫ 'ציור הספירות' וכן ציור 'מצב הכלים שירדו‬."... ‫שנתעלו מן הכלים שנשברו‬
.'‫לבריאה‬
‫ מצב‬.‫ מעט כתמי זמן וקרעים קלים בשוליים הלבנים‬.‫כריכת עור חדשה‬
.‫טוב מאוד‬
$1,000-800 ‫ הערכה‬$400 ‫פתיחה‬
‫ חידושים מישיבת טירני בראשות רבי שמואל‬415
‫דוד אונגר‬
‫ ישיבה דקהילת טירנוי בראשות רבי‬.‫ חידושים על פרשיות התורה‬.‫כתב יד‬
.]1926[ ‫ תרפ"ו‬.‫ הכותב דוד בן ישראל פרידמן‬,‫שמואל דוד אונגר‬
.‫ מכתב יד גדול וברור‬.‫] דף‬26[ ‫מחברת עם שורות‬
.‫נוספו טבלאות לחישוב מטבעות ומשקלות בתלמוד‬
]‫ היה ראש ישיבה ורב העיר נייטרה [טירנוי‬,‫רבי שמואל דוד אונגר‬
‫ היה רבו וחותנו של הרב חיים מיכאל‬.‫ וממנהיגי יהדות סלובקיה‬,‫בסלובקיה‬
‫ ישיבתו בנייטרה הייתה הישיבה האחרונה באירופה הכבושה‬.‫דב ויסמנדל‬
‫ הוא נפטר מרעב‬.‫שהמשיכה לתפקד בתקופת מלחמת העולם השנייה‬
.1945 ‫ומחולשה בעודו מסתתר מהנאצים ביער קאלישטי בתחילת שנת‬
.‫כללית מצב טוב‬
$350-300 ‫ הערכה‬$200 ‫פתיחה‬
‫ מאת רבי שלמה בן דוד‬,‫ חיבור 'דברי קהלת' על פרשיות התורה‬.‫כתב יד‬
.]1888[ ‫ תרמ"ח‬.‫שלעזינגר‬
‫ עמוד שער עם שם‬.‫ חיבור על סדר פרשיות התורה‬.‫ דפים כתובים‬40 ‫כ‬
‫ ישנם דפים חלקים‬.‫ ולכל פרשה דף מיוחד עם כותרת‬,‫החיבור והמחבר‬
,‫ חתימת המחבר משנת תרמ"ח‬.‫בתוך החיבור לפרשיות שעליהם לא נכתב‬
‫ דפים עם חידושים בסוגיית‬2 ‫ נוספו‬.‫וחתימת פנחס שלעזינגר משנת תר"פ‬
.‫ ודפים נוספים‬,'‫'המקדיש מעשי ידי אשתו‬
."‫ "קראמפאך‬:‫בדף האחרון נכתב שם המקום‬
.‫ מצב טוב מאוד‬.‫כריכת קרטון‬
$500-400 ‫ הערכה‬$300 ‫פתיחה‬
415 Novellae from the Yeshiva of
Rabbi Shmuel Dovid Ungar in Nitra.
Manuscript. Novellae on the weekly Torah portions.
Yeshiva D’Kehillat Tirnoi, headed by Rabbi Shmuel
Dovid Ungar, written by Dovid ben Yisrael Friedman.
[1926].
Lined notebook [26] leaves. Nice, clear, large handwriting.
With charts to calculate Talmudic currencies and weights.
Rabbi Shmuel Dovid Ungar was rosh yeshiva and rabbi in
Nitra, Slovakia and a leader of Slovakian Jewry. He was the
teacher and father-in-law of Rabbi Chaim Michael Dov
Weissmandel. His yeshiva was the last surviving European
yeshiva during the Second World War. He died of hunger
and weakness while hiding from the Nazis in the forest at
the beginning of 1945.
Overall fine condition.
O/b price $200
.‫ 'דברי קהלת' על התורה‬,‫ חיבור בכתב יד‬414
]1888[ ‫תרמ"ח‬
$300-350
414 Handwritten Work, “Divrei
Kohelet” on the Torah. [1888].
Manuscript. Divrei Kohelet on the Torah readings by
Rabbi Shlomo ben Dovid Schlesinger. [1888].
About 40 written pages. Composition on the weekly
Torah readings. Title page with the name of the author
and the work, along with a separate page with title for
each parsha. Some blank leaves within the book for the
commentary on the Torah portions that were not yet
written. Author’s signatures from 1888 along with the
signature of Pinchas Schlesinger from 1920. Two leaves
with novellae on the sugya of “hamakdish ma’asei yidei
ishto” and other leaves were added.
The last leaf bears the name of the place: ‫קראמפאך‬.
Cardboard binding. Very fine condition.
O/b price $300
$400-500
272
416 Taryag Mitzvos.
Ashkenaz, c. [1800]
Work on the Taryag Mitzvos, counting the 613 mitzvos
and the division between the negative and positive
commandments, with the details of the mitzvah and
their laws – a summary by an unknown author.
Ashkenaz, c. [1800].
[45] leaves, 30x23 cm. Complete manuscript, arranged in a
nice format, in a nice, script Ashkenazic hand. The number
of each mitzvah is written in large, square letters, followed
by the name of the mitzvah and then its details. Unidentified
author, but obviously only an outstanding Torah scholar
would be able to write such a precise summary.
Starts with the author’s introduction, which ends with
the note that the book was written for his disciple, Meir
Hirsch, who memorized all 613 mitzvos at the age of 8,
but then forgot them.
Bound in a magnificent, leather binding. Aging stains. Very
fine condition.
O/b price $1,500
‫ תקס‬,‫ אשכנז‬.‫ חיבור שלם על תרי”ג מצוות‬416
‫] בערך‬1800[
‫ מנין תרי”ג מצוות עשה ולא תעשה עם פרטי המצוה‬.‫חיבור על תרי”ג מצוות‬
.‫] בערך‬1800[ ‫ תקס‬,‫ אשכנז‬.‫ודיניה בתמצית מאת מחבר לא ידוע‬
‫ ערוך ומסודר בצורה נאה ובכתב יד‬,‫ כתב יד שלם‬.‫ ס”מ‬30X23 ‫] דף‬45[
.‫אשכנזי עגול ויפה‬
‫ מתחתיו שם המצוה‬,‫בראש כל מצוה מנין המצוה באות מרובעת גדולה‬
.‫ואח”כ פרטי המצוה‬
‫ אך מובן לכל שספר מתומצת כזה הכולל תמצות‬,‫זהות המחבר לא ידועה‬
.‫תרי”ג מצוות יכול להיכתב רק בידי מי שראוי לכך‬
‫ בסופה נרשם שעשה את הספר עבור אחד‬,‫בראש הספר הקדמת המחבר‬
‫מתלמידיו בשם מאיר הרש שזכר את כל התרי”ג מצוות בעודו בגיל שמונה‬
.‫אולם אח”כ נשכח ממנו‬
.‫ מצב טוב מאוד‬.‫ כתמי זמן‬.‫כרוך בכריכת עור חדשה מפוארת‬
$2,500-2,000 ‫ הערכה‬$1,500 ‫פתיחה‬
$2,000-2,500
417 Novellae on the Talmud. Hungary,
End of the 19th Century
Kuntress of novellae on the Talmud, manuscript.
Apparently written in Hungary at the end of the 19th
century.
[17] leaves. 28 cm. Autograph, nice clear hand. Unidentified
author.
Most of the novellae relate to Tractate Kiddushin, while
a section refers to the sugya “mitzvot tzrichim kavana” in
Tractate Rosh Hashana and the sugya of “yiush” in Tractate
Bava Kama.
Paper jacket. A number of leaves are torn out of the
binding. Fine condition.
O/b price $150
273
$250-300
‫ סוף המאה ה‬,‫ הונגריה‬.‫ חידושים על הש”ס‬417
19
‫ כתב כנראה נכתב בהונגריה בסוף‬.‫קונטרס חידושים על הש”ס בכתב יד‬
.19 ‫המאה ה‬
.‫ זהות המחבר אינה ידועה‬.‫ כתוב בכתב ברור‬,‫ אוטוגראף‬.‫ ס”מ‬28 .‫] דף‬17[
‫רובו חידושים על מסכת קדושין ועוד חי’ בסוגיית מצוות צריכות כוונה‬
.‫במסכת ראש השנה ובסוגיית יאוש במסכת בבא קמא‬
.‫ מצב טוב‬.‫ מספר דפים נתלשו‬.‫כריכת מעטפת‬
$300-250 ‫ הערכה‬$150 ‫פתיחה‬
‫ תימן וצפון אפריקה‬:‫כתבי יד‬
Manuscripts: Yemen & North Africa
418 Tiklal for Holidays and High
Holidays. Yemen, 19th Century
Tiklal for holidays and the High Holidays. The title page
notes: “Order of prayers for Passover, Shavuot, Sukkot,
Rosh Hoshana and Selichot and prayers for Yom Kippur,
as per the customs of Yemen, Sanaa….Jerusalem”. Yemen,
19th century.
182 leaves, paper. 17.5x11 cm. Yemenite script.
The beginning through leaf 28 – including the title page –
was supplied in a later hand. Seder Tefilot for Sukkot on
leaves 136-182 are in a different hand. All with vocalization.
The titles of the primary section of the Tiklal (leaves 29135) are emphasized with red inked lines. The binding
lining is backed with leaves from a Passover Haggada from
a different manuscript.
Original, old leather binding. Worming holes in the blank
margins. Usage and aging stains. Fine condition.
O/b price $400
,‫ תימן‬.‫ תכלאל למועדים ולימים נוראים‬418
19 ‫המאה ה‬
‫ "סדר תפלת פסח ושבועות וחג‬:‫ בשער‬.‫תכלאל למועדים ולימים נוראים‬
‫הסוכות וראש השנה וסליחות וגם תפלת כפור כמנהג ק"ק תימן יע"א צנעא‬
.19‫ המאה ה‬,‫ תימן‬."..‫ירושלם‬...‫ואגפיה‬
.‫ כתיבה תימנית‬.‫ ס"מ‬17.5X11 .‫ דף נייר‬182
‫ סדר התפילות‬.‫ כולל השער הושלם בכתיבה מאוחרת‬28 ‫ההתחלה עד דף‬
.‫ התכלאל כולו מנוקד‬.‫ בכתיבה אחרת‬136-182 ‫לחג הסוכות נוסף בדפים‬
‫) הכותרות מובלטות על ידי‬29-135 ‫בחלק העיקרי של התכלאל (דפים‬
-‫ על בטני הכריכה מודבקים דפים מהגדה של פסח מכתב‬.‫קוים בדיו אדום‬
.‫יד אחר‬
.‫ כתמי שימוש וזמן‬.‫ נקבי עש בשוליים הלבנים‬.‫כריכת עור מקורית ישנה‬
.‫מצב טוב‬
$800-700 ‫ הערכה‬$400 ‫פתיחה‬
$700-800
274
,‫ תימן‬.‫ הלכות שחיטה וטרפות‬- ‫ שלחן ערוך‬419
19 ‫המאה ה‬
‫ עם הגהות הרמ"א‬.‫ הלכות שחיטה וטרפות מאת הרב יוסף קארו‬- ‫שלחן ערוך‬
‫ועם הגהות נוספות המותאמות למנהג תימן מאת "יחיא בן לא"א יוסף צאלח‬
.19 ‫ תימן המאה ה‬.‫בן כה"ר צאלח" כנראה בעל מחבר ספר זבח תודה‬
.‫ כתיבה תימנית‬.‫ ס"מ‬16X11 .‫] דף נייר‬50[
:‫א) בה תיאר את שיטותיו ובסופה כתב‬5-‫ב‬2( ‫יחיא צאלח הוסיף הקדמה‬
‫ הלכות‬:‫ב‬48-‫ ב‬47‫ בדפים‬."‫ פינחס בן כמהר"ר סעדיה‬... ‫"ונכתבה על שם‬
‫טריפות הריאה ומוזכרים בהן "רבותינו כמה"ר יחיא וכה"ר יוסף בני הנשיא‬
‫ "סדר‬:‫ב‬49-‫ב‬48‫ דף‬."‫שלום עראקי נר"ו וכן הסכים מוהר"ר משרקי נר"ו‬
‫הניקור מבעל העיטור [כנראה שצ"ל הטור] שחיבר הרב רבי יעקב מאחד‬
."‫מן המחברים‬
.‫ מצב טוב‬.‫ מעט נקבי עש בשוליים הלבנים‬.‫כריכה חדשה‬
$400-350 ‫ הערכה‬$250 ‫פתיחה‬
19 ‫ המאה ה‬,‫ תימן‬.‫ אורח חיים‬,‫ שלחן ערוך‬420
‫ המאה‬,‫ תימן‬.‫ עם הגהות הרמ"א‬.‫ אורח חיים מאת הרב יוסף קארו‬,‫שלחן ערוך‬
.19 ‫ה‬
.‫ כתיבה תימנית‬.‫ ס"מ‬23X15 .‫כט דף נייר‬
‫ כולל הלכות פסח סימן תלה עד הלכות לולב‬.‫ההתחלה והסוף חסרים‬
.‫סימן תרסח‬
.‫ מצב בינוני‬.‫ כתמים‬.‫ נקבי עש‬.‫כריכת קרטון בלויה‬
Shulchan Aruch, Orech Chaim by Rabbi Yosef Karo.
With the Hagahot HaRama. Yemen, 19th century.
29 leaves, paper. 23x15 cm. Yemenite script.
Missing the beginning and conclusion. Includes the laws of
Passover, siman 435, through the laws of Lulav, siman 668.
Worn, cardboard binding. Worming holes. Stains.
Moderate condition.
Shulchan Aruch – laws of shechita and treifot by
Rabbi Yosef Karo. With the comments of the Rama
and other comments, appropriate for the Yemenite
customs by “Yechya ben..Yosef Tzalach…”.
Apparently the author of “Zevach Todah”. Yemen, 19th
century.
[50] leaves. 16x11 cm. Yemenite script.
Yechya Tzalach added an introduction (2b-5a) in which
he describes his system. He writes at its conclusion: “And
it is written on the name…Pinchas ben..Saadya”. Leaves
47b-48b: Laws of treifot of the lungs, and it mentions “Our
Rabbis…Yechaya and..Yosef, sons of Shalom Iraqi, and
Mohr”r Mashraki agees’. Leaves 48b-49b: “Seder HaNikur
from the Ba’al HaItur, authored by Rabbi Yaakov, one of
the authors.”
New binding. Minimal worming holes in the blank
margins. Fine condition.
O/b price $250
O/b price $250
$400-350 ‫ הערכה‬$250 ‫פתיחה‬
420 Shulchan Aruch, Orech Chaim.
Yemen, 19th Century
275
419 Shulchan Aruch – Hilchot
Shechita and Treifot. Yemen, 19th
Century
$350-400
$350-400
,‫ תימן‬.‫ קבלה‬.‫ מחזור לראש השנה ויום כפור‬422
18 ‫המאה ה‬
.‫ תפילות ומנהגים לפי הקבלה‬.‫ לראש השנה ויום כפור‬,‫מחזור עב כרס כתב יד‬
.18 ‫ המאה ה‬,‫תימן‬
.‫ כתיבה תימנית ברורה עם ניקוד עליון‬.‫ ס"מ‬16X10 .‫ דף נייר‬260
.‫ בשינויים אחדים ממחזור לפי מנהג תימן הנדפס‬.‫חסר מעט בהתחלה‬
‫ דבר נדיר למדי בסדורים בנוסח‬,‫מרבה להעתיק פיוטים מפייטני ספרד‬
‫ ר' אברהם‬,‫ ר' שם טוב בן ארדוטיאל‬,‫ בין השאר מר' יצחק אבן גיאת‬.‫תימן‬
.‫אבן עזרא ועוד‬
‫ נוסח ברוך שאמר הוא הנוסח הארוך‬:‫עם תפילות ומנהגים לפי הקבלה‬
‫ הוא‬66 ‫ב); פירוש התקיעות בדף‬-‫א‬35 ‫הנמצא בסדורים על דרך הקבלה (דף‬
‫מאת ר' משה קורדובירו וסדר המלקות הוא "כמנהג זקני המערב וחסידי ארץ‬
‫היד‬-‫ בראש כתב‬.)‫ב‬260 ‫ נכתב על ידי "חטר ן' סעדיה" (דף‬.)‫ב‬119( "‫ישראל‬
."‫חתימת הבעלים "יוסף שלמה שער‬
.‫ מצב טוב מאוד‬.‫ מעט כתמי זמן‬.‫כריכת בד ישנה‬
$1,500-1,200 ‫ הערכה‬$400 ‫פתיחה‬
422 Machzor for Rosh Hashana
and Yom Kippur. Kabala. Yemen, 18th
Century
Thick, handwritten machzor for Rosh Hashana and
Yom Kippur. Kabalistic prayers and customs. Yemen,
18th century.
260 pages, paper. 16x10 cm. Clear Yemenite script with
superlinear vocalization.
Missing a bit at the beginning. A few variations from
the printed machzor per the Yemenite customs. Many
hymns from Spanish poets –rarely found in Yemenite
prayer books - including R’ Yitzchak ibn Ghiyyat, R’
Shem Tov ben Ardotial and R’ Avraham Ibn Ezra.
With kabalistic prayers and customs: the lengthy
version of the “Baruch She’amar” found in kabalistic
prayer books (leaf 35a-b); meaning of the shofar blasts
on leaf 66, by Rabbi Moshe Cordevero; and order of the
flogging ‘per the customs of Moroccan elders and the
righteous of Eretz Yisrael” (119b). Owner signature at
the beginning of the manuscript.
Old, cloth binding. Minimal aging stains. Very fine
condition.
O/b price $400
$1,200-1,500
1896 ‫ תרנ"ו‬,‫ צנעא‬.‫ כתב יד‬.‫ קופת רחל אמנו‬421
,‫הודעה על קופת צדקה על שם רבי מאיר בעל הנס ורחל אמנו בצנעא תימן‬
.‫ כתב יד‬.‫עבור בניין בית הכנסת אורחים ותלמוד תורה לעולי תימן בירושלים‬
.‫ חותמת בני ישיבת צנעא‬.]1896[ ‫תרנ"ו‬
.‫ כתב יד סופר‬.‫ ס"מ‬5.11X71
‫הודעה על קופת צדקה לבנין בית הכנסת אורחים ותלמוד תורה בירושלים‬
‫ ואיסור‬,‫ עם שמות הממונים‬.‫עבור יהודי תימן העולים להתיישב בירושלים‬
‫ בני ישיבת ק"ק צנעא‬:‫ חותמת‬.‫חמור לשנות את הכספים לצדקה אחרת‬
.‫ מצורף חומר‬.‫ הוספה בכתב יד אחר של הממונים‬.‫יע"א‬
.‫ מצב טוב‬.‫קרעים בשוליים הלבנים‬
$600-500 ‫ הערכה‬$300 ‫פתיחה‬
421 Kupat Rochel Imeinu.
Manuscript. Sana’a, 1896
Notice from the charity fund of Rabbi Meir Ba’al
HaNess and the Matriach Rachel in Sana’a, Yemen,
to be used for the construction of a hostel and
Talmud Torah for Yemenite immigrants in Jerusalem.
Handwritten. [1896]. Stamp of “Bnei Yeshivat Sana’a”.
17x11.5 cm. Scribal hand.
Notice regarding a charity fund for constructing a hostel
and Talmud Torah for Yemenite Jews who immigrate to
Jerusalem. Includes the names of the appointees and a
severe prohibition against switching the monies to other
charity funds. Stamp: Bnei Yeshivat k”k Sana’a (in Hebrew).
Supplement added in the hand of one of the trustees. We’ve
included additional information about this fund.
Tears in the blank margins. Fine condition.
O/b price $300
$500-600
276
423 Ancient Chumash with the
Targum of R’ Saadya Gaon. Yemen,
14-15th Century
Handwritten, ancient Chumash (Genesis-Exodus).
Yemen, 14-15th century.
68 leaves, paper. 29x20 cm. Print Yemenite hand with
vocalization and punctuation. Each verse is followed by
Targum Onkelos with superlinear vocalization and Targum
R’ Saadya Gaon in Arabic. With the Mesorah Ketana and
Gedola. The manuscript is incomplete, and features Torah
portions from Vayerah through Bo.
New, brown leather binding. Blemishes to the bottom of
most leaves, affecting the text of the Mesorah HaGedolah.
Tears to a number of leaves with loss of text. Minimal aging
stains. Moderate-fine condition.
This manuscript was in the collection of Rabbi Yosef
Kapach z”l.
O/b price $4,000
277
$6,000-7,000
,‫ תימן‬.‫ חומש עתיק עם תרגום ר’ סעדיה גאון‬423
15-14 ‫המאה ה‬
.15-14 ‫ המאה ה‬,‫ תימן‬.)‫שמות‬-‫חומש עתיק בכתב יד (בראשית‬
‫ אחרי‬.‫ כתיבה תימנית מרובעת עם ניקוד וטעמים‬.‫ ס"מ‬29X20 .‫ דף נייר‬68
‫ עם‬.‫כל פסוק תרגום אונקלוס בניקוד עליון ותרגום ר' סעדיה גאון לערבית‬
‫ הכתב יד חסר ושרד רק מפרשת וירא עד תחילת‬.‫מסורה קטנה וגדולה‬
.‫פרשת בא‬
‫ פגימות בתחתית הדף ברוב הדפים עם פגיעה‬.‫כריכת עור חום חדשה‬
‫ מעט‬.‫ קרעים במספר דפים עם חסרון טקסט‬.‫בטקסט המסורה הגדולה‬
.‫טוב‬-‫ מצב בינוני‬.‫כתמי זמן‬
.‫כתב היד שפנינו הגיע מאוסף הרב יוסף קאפח ז"ל‬
$7,000-6,000 ‫ הערכה‬$4,000 ‫פתיחה‬
19- ‫ המאה ה‬,‫ תימן‬.‫ חושן משפט‬,‫ שלחן ערוך‬425
18
.19-18 ‫ המאה ה‬,‫ תימן‬.‫ חלק חושן משפט מאת רבי יוסף קארו‬,‫שלחן ערוך‬
.‫ כתיבה תימנית‬.‫ ס"מ‬12X51 .‫ דף נייר‬35
.‫ הסוף חסר‬.‫לפנינו מופיע קטע מתחילת הלכות דיינים עד הלכות הלואה‬
‫ הלכות חליצה והלכות‬,‫היד ובסופו קטעים מחלק אבן העזר‬-‫בראש כתב‬
.‫גטין‬
.‫ מצב טוב‬.‫ כתמי זמן‬.‫ מעט נקבי עש‬.‫כריכת קרטון ישנה‬
$500-400 ‫ הערכה‬$250 ‫פתיחה‬
425 Shulchan Aruch, Choshen
Mishpat. Yemen, 18th-19th Century
19-18 ‫ המאה ה‬,‫ תימן‬.‫ סדור תפילות‬424
.19-18 ‫ המאה ה‬,‫ תימן‬.‫סדור תפילות מנהג תימן‬
.‫ כתיבה תימנית‬.‫ ס"מ‬16X11 .‫ דף נייר‬53
‫ "סדר סליחות ללילי‬,‫ כולל תפילת ליל פסח עם קטע מההגדה‬.‫בלתי שלם‬
‫ חלק בניקוד‬,‫ חלקו מנוקד בניקוד טברני‬.‫אשמורות" ותפילות לשבת ולחול‬
.‫עליון וחלק ללא ניקוד‬
.‫ מצב טוב‬.‫ מעט כתמי זמן‬.‫ פגימות קלות‬,‫כריכת עור מקורית‬
$400-350 ‫ הערכה‬$250 ‫פתיחה‬
424 Prayer Book. Yemen, 18-19th
Century
Here is a passage from the start of Hilchot Dayanim
through Hilchot Halva’a. Missing the conclusion. At the
beginning and end of the manuscript there are fragments
from Even HaEzer, Hilchot Chalitza and Gittin.
Old cardboard binding. Minimal worming holes. Aging
stains. Fine condition.
Prayer book as per the Yemenite customs. Yemen, 1819th century.
53 leaves, paper. 16x11 cm. Yemenite hand.
Incomplete. Includes the prayers for Passover eve with
a passage from the Haggada, “Seder Selichot L’ileilei
Ashmurot” and prayers for Shabbat and the weekdays.
Sections with standard Tiberian vocalization, other
sections with superlinear vocalization, and some sections
without vocalization.
Original leather binding, lightly blemished. Minimal aging
stains. Fine condition.
O/b price $250
O/b price $250
Shulchan Aruch, Choshen Mishpat by Rabbi Yosef
Karo. Yemen, 18th-19th century.
53 leaves. 15x21 cm. Yemenite script.
$400-500
$350-400
278
18 ‫ המאה ה‬,‫ תימן‬.‫ דיוואן‬427
19 ‫ המאה ה‬,‫ תימן‬.‫ מגילת רות‬426
.18 ‫ המאה ה‬,‫ תימן‬.‫דיוואן‬
.‫ כתיבות תימניות שונות‬.‫ ס"מ‬21X8.5 .‫ דף נייר‬28
‫ חלקם מאת רבי שלום‬,‫יהודית‬-‫ רובם הגדול בערבית‬,‫כולל שירים ופיוטים‬
.‫ אחדים מהם נדירים ונמצאים רק בדיוואנים מעטים‬.‫שבזי‬
.‫טוב‬-‫ מצב בינוני‬.‫ כתמי זמן‬,‫ קרעים‬.‫כריכת קרטון חדשה‬
.19 ‫ המאה ה‬,‫ תימן‬.‫ עם התרגום הארמי ופירוש רש"י בשולים‬,‫מגילת רות‬
‫ הכותרים‬.‫ כתיבה תימנית נאה משני צדי הדף‬.‫ ס"מ‬23X17 .‫] דף נייר‬8[
.‫מעוטרים בדיו אדום‬
.‫ התרגום עם ניקוד‬.‫הטכסט של ספר רות עם ניקוד וטעמים‬
.‫ מצב טוב‬.‫ כתמי זמן‬.‫ מעט נקבי עש בשוליים הלבנים‬.‫כריכה חדשה‬
$600-500 ‫ הערכה‬$300 ‫פתיחה‬
$500-400 ‫ הערכה‬$300 ‫פתיחה‬
427 Diwan. Yemen, 18th Century
426 Megillat Ruth. Yemen, 19th
Century
Diwan, 18th century Yemen.
28 leaves, paper. 21x8.5 cm. Different Yemenite hands.
Includes poems and hymns, most in Judeo-Arabic, some
by Rabbi Shalom Shabazi. A few are rare and are found in
only a few diwans.
New cardboard binding. Tears, aging stains. Moderate-fine
condition.
O/b price $300
$500-600
Megillat Ruth, with Aramaic translation and Peirush
Rashi in the margins. Yemen, 19th century.
[8] leaves. 23x17 cm. Nice, Yemenite script on both sides of
the leaf. Titles decorated with red ink.
The text of Ruth with vocalization and pronunciation.
Targum with vocalization.
New binding. Minimal worming holes in the blank
margins. Aging stains. Fine condition.
O/b price $300
279
$400-500
19 ‫ מאה ה‬,‫ תימן‬.‫ סדור תפלות לכל השנה‬428
19-18 ‫ המאה ה‬,‫ תימן‬.’‫ תאג‬429
.19-18 ‫ המאה ה‬,‫ תימן‬.’‫ תאג‬.‫כתב יד‬
‫ כתיבה תימנית מרובעת‬.‫ הכתב יד אינו שלם‬.‫ ס”מ‬22X15 .‫ דף נייר‬133
.‫וברורה‬
.‫ דפים בודדים חסרים‬.‫ל‬:‫יח עד במדבר יח‬:‫הדפים ששרדו הם מויקרא טז‬
‫אחרי כל פסוק בתורה הועתקו תרגום אונקלוס ותרגום ר’ סעדיה גאון‬
.‫ התורה עם ניקוד וטעמים ותרגום אונקלוס עם ניקוד בלבד‬.‫בערבית‬
.‫ מצב טוב‬.‫ מעט כתמי זמן‬.‫ דפים רבים מנותקים‬.‫כריכת עץ לא מקורית‬
.‫ שבת ולמועדים וימי הצום‬,‫ כולל תפילות לחול‬.‫סדור תפלות לכל השנה‬
.19 ‫ מאה ה‬,‫תימן‬
‫ רוב הסידור‬.‫ כתיבה תימנית נאה‬.‫ שער מעוטר‬.‫ ס”מ‬24X17 .‫ דף נייר‬168
.‫מנוקד‬
‫ “האיגרת‬:62-65 ‫ בדפים‬.”...‫ “אתחיל לכתוב סדור תפלות כל השנה‬:‫בשער‬
‫למהרי”ץ” שנהגו בכל בתי כנסיות לאמרה ש”ץ בשבת הגדול אחר גמר‬
‫קריאת ההפטרה כמנהג קהל קדוש צנעא יע”א וכן נהג אחריו מהר”י מעדי‬
.”‫וכן העיד מ”ו סלימאן אלקארה שכן היה מנהג אבותינו הראשונים זלה”ה‬
‫היא האגרת בעברית ובערבית בענין הלכות הפסח מאת רבי יחיא בן יוסף‬
‫ סלימאן אלקארה הנזכר לעיל הוא כנראה הדיין ששימש כאב בית‬.‫צאלח‬
‫ חסר מתחילת הסליחות של תפילת‬.1889 ‫דין של צנעא ונפטר בשנת‬
.‫נעילה ביום כפור‬
.‫ מצב טוב מאוד‬.‫ כתמי זמן‬.‫כריכת עור אדומה‬
$1,000-800 ‫ הערכה‬$500 ‫פתיחה‬
428 Prayer Book for the Entire Year.
Yemen, 19th Century
Manuscript. Taj. Yemen, 18-19th century.
133 leaves. 22x15 cm. Incomplete. Clear, print Yemenite
script.
The remaining leaves include Leviticus 17:18 through
Numbers 18:30. Missing solitary leaves.
Each Torah verse is followed by Targum Onkelos and the
Targum of R’ Saadya Gaon in Arabic. The Torah has vowels
and cantillation, Targum Onkelos has vocalization only.
Wood binding, not original. Many leaves are detached.
Minimal aging stains. Fine condition.
Prayer book for the entire year, including weekday,
Shabbat, holidays and fast days prayers. Yemen, 19th
century.
168 leaves, paper. 24x17 cm. Decorated title page. Nice,
Yemenite script. Most of the prayer book is vowelized.
Leaves 62-65 feature the “Iggeret L’Maharitz” which was
customarily recited in all synagogues by the Shaliach
Tzibur on Shabbat HaGadol after reading the Haftora – as
per the customs of Sana’a and… since this was the custom
of our forefathers..” This letter is in Hebrew and Arabic and
relates to the laws of Passover, written by Rabbi Yechya Ibn
Tzalach. Incomplete: missing the section beginning with
the selichot for the Yom Kippur “Ne’ila”.
Red leather binding. Aging stains. Very fine condition.
O/b price $200
O/b price $500
$400-350 ‫ הערכה‬$200 ‫פתיחה‬
429 Taj. Yemen, 18-19th Century
$350-400
$800-1,000
280
430 Collection of Amulets, Segulot
and Perscriptions. Practical Kabala.
Yemen, 18th-19th Century
Collection of amulets, segulot, astrological forecasts,
medical prescriptions and more, practical kabala with
the employment of angel names in manuscript form.
Yemen, 18th-19th century.
79 leaves, paper. 11x8.5 cm. Yemenite script in Hebrew and
Judeo-Arabic.
Includes: amulet for children” (12b-13a), search for a
treasure with a rooster, supplication to destroy the enemy
(37a), protection for a groom from magic and more. With
sketches, squares, and many letters and angel names.
Incomplete.
Old, detached binding. Stains. Loose leaves. Moderate-fine
condition.
O/b price $800
$3,000-3,500
‫ קבלה‬.‫ סגולות ומרשמים‬,‫ קובץ קמיעות‬430
19-18 ‫ המאה ה‬,‫ תימן‬.‫מעשית‬
,‫ מרשמים לרפואה ועוד‬,‫ תחזיות לפי האסטרולוגיה‬,‫ סגולות‬,‫קובץ קמיעות‬
.19-18 ‫ המאה ה‬,‫ תימן‬.‫קבלה מעשית שימוש בשמות מלאכים בכתב יד‬
.‫יהודית‬-‫ כתיבה תימנית בעברית ובערבית‬.‫ ס"מ‬11X8.5 .‫ דף נייר‬79
.‫ חיפוש מטמון ע"י תרנגול‬,)‫א‬13-‫ב‬12( "‫בין השאר "הקמיע לקיום הבנים‬
,‫ עם תרשימים‬.‫ להציל חתן מכשפים ועוד‬.)‫א‬37(.‫בקשה להריגת אויב‬
.‫ בלתי שלם‬.‫ מגיני דוד ואותיות ושמות מלאכים רבים‬,‫ריבועים‬
.‫טוב‬-‫ מצב בינוני‬.‫ דפים רופפים‬.‫ כתמים‬.‫כריכה ישנה מנותקת‬
$3,500-3,000 ‫ הערכה‬$800 ‫פתיחה‬
431 Collection of the Laws of Ritual
Slaughter, Compilations and Segulot.
Yemen [1814]
Thick collection of the laws of ritual slaughter.
Includes laws of forbidden foods and slaughter from
Maimonides’ Mishneh Torah. Yemen, 1814.
197 leaves, paper. 11x16 cm. Yemenite script.
Missing a little from the beginning of chapter 1, laws of
forbidden food (leaves 1a-111b); Sefer “Sha’are Kedusha”
by Yechya ben Yosef Tzalach (112a-151a); Likutim
B’Hilchot Shechita (152a-185b)– includes the days of the
year that a person will succeed or fail found in a manuscript
(155b); “Shir Charuzi BiMishkal Kollel Kol Dinei Bedikat
HaReiah”, by David Vital (156b-157b); Index to the laws
of forbidden food and ritual slaughter in the Mishneh
Torah (169a-167b); Compilation from the Zevach Todah
by Yechya Tzalach (168a-177b) and, in a different hand, an
intercalation calendar starting in 1814.
New binding. Worming holes. Aging stains. Moderate-fine
condition.
O/b price $600
,‫ תימן‬.‫ ליקוטים וסגולות‬,‫ קובץ הלכות שחיטה‬431
]1814[ ‫תקע”ד‬
‫ כולל הלכות מאכלות אסורות ושחיטה‬.‫קובץ עב כרס המכיל הלכות שחיטה‬
.1814 ,‫ תימן‬.‫שבמשנה תורה של הרמב"ם‬
.‫ כתיבה תימנית‬.‫ ס"מ‬61X11 .‫ דף נייר‬791
.)‫ב‬111-‫א‬1 ‫חסר מעט מהתחלת פרק א מהלכות מאכלות אסורות (דפים‬
,)‫א‬151-‫א‬112 ‫"ספר שערי קדושה" מאת יחיא בן יוסף צאלח התימני (דף‬
‫ בין השאר סימני הימים‬,)‫ב‬185-‫א‬152 ‫ליקוטים בהלכות שחיטה (דפים‬
‫בשנה שבהם יצליח האדם במעשיו או יכשל בהם "נמצא בכתיבת יד מורי‬
"‫ורבי סעדיה בן חסדאי יש"ל וכתב שמצאו בכתיבת יד מו' סעיד דרין זצוק"ל‬
‫ "שיר חרוזי במשקל כולל כל דיני בדיקת הריאה" מאת דוד ויטל‬,)‫ב‬155(
‫ מפתח להלכות מאכלות אסורות ושחיטה במשנה תורה‬,)‫ב‬157-‫ב‬156(
,)‫ב‬177-‫א‬168( ‫ "לקוטים מספר זבח תודה" מאת יחיא צאלח‬,)‫ב‬167-‫א‬169(
"‫ התקע"ד‬:‫ובכתיבה שונה לוח עיבור השנים החל "משנה שאנחנו בה עתה‬
.)‫ב‬197-‫ב‬185(
.‫טוב‬-‫ מצב בינוני‬.‫ כתמי זמן‬.‫ נקבי עש‬.‫כריכה חדשה‬
$1,200-1,000 ‫ הערכה‬$600 ‫פתיחה‬
$1,000-1,200
282
‫ תפילות למועדים עם פירוש עץ חיים מנהג‬432
19 ‫ מאה ה‬.‫תימן‬
,‫ תימן‬.‫ תקון לליל שבועות והושענא רבא‬433
19 ‫המאה ה‬
‫ כולל הליקוטים מהתורה‬.‫ תקון לליל שבועות והושענא רבא‬.‫כתב יד‬
.19 ‫ המאה ה‬,‫ תימן‬.”‫ומהמשנה והעמוד הראשון מ ה”אדרא קדישא‬
"‫ המשך מה"אדרא קדישא‬.‫ כתיבה תימנית‬.‫ ס”מ‬10.5X7.5 .‫ דף נייר‬81
.‫חסר‬
.‫ דפים מנותקים‬.‫ מנותקת מהדפים‬.‫כריכת עור מקורית המשמשת כנרתיק‬
.‫ מצב טוב‬.‫מעט נקבי עש‬
$1,000-800 ‫ הערכה‬400$ ‫פתיחה‬
$400-300 ‫ הערכה‬$250 ‫פתיחה‬
Manuscript. Tikun L’Leil Shavuot and Hoshana
Rabba. Includes compilations from the Torah and
Mishna and the first page of the Idra Kadisha. Yemen,
19th century.
81 leaves, paper. 10.5x7.5 cm. Yemenite script. Missing the
continuation of the Idra Kadisha.
Original leather binding that serves as a case. Detached
from the book. Detached leaves. Minimal worming holes.
Fine condition.
Manuscript. Holiday prayers, as per the Yemenite
customs with the Eitz Chaim commentary by Yechya
ben Yosef Tzalach. Yemen, 19th century.
Includes Azharot for Shavuot, Hoshanot, prayers for
Simchat Torah and the Passover Haggdah. Leaves
37a-40b are in a different hand, “Goralot” [lots]
attributed to Rabbi Avraham Ibn Ezra. The Eitz Chaim
commentary is different than the printed version.
53 leaves, paper. 21x16 cm. Nice, clear Yemenite script.
Copied by ‫יוסף בן סעיד אלגרידי‬, who signed his name on
leaf 37a and at the end of the manuscript.
Original, nice leather binding with light blemishes.
Worming holes, primarily on the blank margins. Light
tears in a number of leaves. Fine condition.
O/b price $250
O/b price $400
433 Tikun L’Leil Shavuot V’Hoshana
Rabba. Yemen, 19th Century
283
‫ תפילות למועדים מנהג תימן עם פירוש עץ חיים מאת יחיא בן יוסף‬.‫כתב יד‬
.19 ‫ המאה ה‬,‫ תימן‬.‫צאלח‬
‫ תפילות לשמחת תורה וההגדה של‬,‫ הושענות‬,‫כולל אזהרות לשבועות‬
‫ גורלות המיוחסות לר’ אברהם‬,‫ב בכתיבה שונה‬40-‫א‬37 ‫ בדפים‬.‫פסח‬
‫ פרוש עץ חיים המופיע‬.”‫ אשר חיבר הראב”ע זלה”ה‬... ‫ “גורלות‬:‫אבן עזרא‬
.‫לפנינו עם שינויים מהפרוש שנדפס‬
‫ המעתיק יוסף בן‬.‫ כתיבה תימנית יפה וברורה‬.‫ ס”מ‬21X16 .‫ דף נייר‬53
.‫א ובסוף כתב היד‬37 ‫סעיד אלגרידי חתם את שמו בדף‬
‫ נקבי עש בעיקר בשוליים‬.‫כריכת עור מקורית יפה עם פגמים קלים‬
.‫ מצב טוב‬.‫ קרעים קלים במספר דפים‬.‫הלבנים‬
$300-400
432 Holiday Prayers with the
Eitz Chaim Commentary, Yemenite
Customs. 19th Century
$800-1,000
,‫ תימן‬.‫ קבלה מעשית‬.‫ מקבץ דפים בכתב יד‬434
18 ‫המאה ה‬
.‫יד בקבלה מעשית וקובץ פיוטים בערבית‬-‫מקבץ דפים בודדים משני כתבי‬
.18 ‫ המאה ה‬,‫תימן‬
‫ כתיבות תימניות שונות שנכתבו על ידי מעתיקים‬.‫ ס”מ‬17X11 .‫ דף נייר‬22
.‫מקצועיים‬
13-‫ ו‬,‫יד בערבית המחולק לפרקים (“באב”) ובו סגולות‬-‫ דפים מכתב‬5 ‫כולל‬
‫סגולות ותחזיות‬, ‫ קמיעות‬,‫דפים מחיבור בעברית ובו השבעות בארמית‬
‫ חלק מההשבעות נמצא גם בחיבור‬.‫ מסודר לפי ימות השבוע‬.‫אסטרולוגיות‬
‫יד מהמאה הט”ו‬-‫ אוסף קדום של חיבורים ב’מגיה’ בכתב‬,”‫“שושן סודות‬
.”‫ כמו כן נעתק בו התחלת ספר “חרבו של משה‬.)290 ‫יד ששון‬-‫(לפנים כתב‬
‫ בדף ריק חתימת‬.‫חיבור זה עשיר בשרטוטים מדויקים וכתב מלאכים‬
‫ מצורפים שלשה דפים בכתיבה‬.”‫”חכם חיים ישעיה מערבי ס”ט‬: ‫הבעלים‬
.‫אחרת ובהם “שירות” בערבית מתימן‬
.‫ מצב בינוני‬.‫ קרעים עם חסרון‬.‫ כתמי זמן‬.‫הדפים נתונים בתוך אלבום‬
19 ‫ מאה ה‬,‫ תימן‬.‫ ספר שערי טהרה‬435
,‫ תימן‬.‫ הלכות נדה מאת הרב יחיא בן יוסף צאלח‬.‫ ספר שערי טהרה‬.‫כתב יד‬
.19 ‫מאה ה‬
‫ חיבור שלם בכתיבה‬.‫ בערבית באותיות עבריות‬.‫ ס”מ‬9X10 .‫ דף נייר‬43
.‫תימנית‬
‫ “אתחיל לכתוב שערי טהרה שהיא כתובה לדין‬:‫בתחילת הספר נכתב‬
.”...‫הנדה בספר הרוקח להגאון הראם ז”ל‬
‫בעל הכתב יד תפר את הדפים בחוט והשאיר יתרת חוט באורך של כמטר‬
.‫ מצב טוב‬.‫ כתמי זמן‬.‫אתו היו מלפפים את הספר על מנת שלא יפתח‬
$1,500-1,200 ‫ הערכה‬$500 ‫פתיחה‬
434 Collection of Manuscript Leaves.
Practical Kabala. Yemen, 18th Century
Manuscript. Sha’arei Tehara. Laws of niddah by Rabbi
Yechya ben Yosef Tzalach. Yemen, 19th century.
43 leaves, paper. 9x10 cm. Arabic in Hebrew letters.
Complete work in Yemenite script.
The owner of the manuscript sewed the leaves with a string
and left about a meter of remaining thread to wind around
the book so that it wouldn’t open. Aging stains. Fine
condition.
Collection of solitary leaves from two different
kabalistic manuscripts and a collection of hymns in
Arabic. Yemen, 18th century.
22 leaves, paper. 17x11 cm. Various Yemenite scripts,
written by professional scribes.
Includes 5 leaves from an Arabic manuscript divided
into chapters that features segulot; and 13 leaves from a
Hebrew work with “hashbaot” in Aramaic, amulets, segulot
and astrological forecasts. Arranged according to the
days of the week. Some of the “hashbaot” are also in the
“Shushan Sodot”, an early collection of manuscript works
related to magic from the 15th century (Sassoon 290). Here
is also a copy of “Charavo shel Moshe”. This work is richly
embellished with precise sketches and angel texts. Owner
signature on a blank leaf. Along with three leaves in a
different hand, with poems in Arabic from Yemen.
The leaves are within an album. Aging stains. Tears with
loss. Moderate condition.
O/b price $250
O/b price $500
$500-400 ‫ הערכה‬$250 ‫פתיחה‬
435 Sha’arei Tehara. Yemen. 19th
Century
$400-500
$1,200-1,500
284
436 Collection of Yemenite
Manuscripts [4]. Yemen, 19th Century
* Prayer book per the Yemenite customs. Opens with:
This is the order of blessings and prayers as per our customs
in Sana’a and all Yemenite cities.
Includes prayers for the weekdays, Shabbat, Rosh
Chodesh, Chanuka and Purim. The manuscript opens
with introductions of Rabbi Yechya ben Yosef Tzalach to
his Eitz Chaim prayer book, though the commentary itself
was not copied here.
153 leaves, paper. 16x11 cm. Missing a number of leaves
in the weekday morning prayers, but they were added in a
different hand. New leather binding.
* Chumash (Genesis and Exodus). Targum Onkelos
written after each verse. The Torah section with vocalization
and cantillation. The Targum only features vocalization.
140 leaves, paper. 23x15 cm. Square, Yemenite writing.
Original, worn leather binding. Fine condition.
* Haftarot for the entire year as per the Yemenite
customs. Aramaic Targum on facing columns. Most of the
Haftarot have vocalization and cantillation, the Targum
has vocalization.
102 leaves, paper. 25x16.5 cm. Square, Yemenite script.
Many worming holes. Old, leather binding.
* Haftarot for the Entire Year as per the Yemenite
customs. With the Aramaic Targum after each verse. The
Haftarot have vocalization and cantillation, the Targum
has superlinear vocalization [nikud elyon]. Various hands.
Missing through the middle of Parshat Toldot and the
beginning of the Sukkot Haftora.
135 leaves, paper. 22x15 cm. Without a binding. Aging
stains. The ink stuck many leaves together. Moderate-fine
condition.
O/b price $600
285
$1,000-1,200
‫ המאה ה‬,‫ תימן‬.]4[ ‫ מקבץ כתבי יד תימניים‬436
19
‫ “זה סדר הברכות והתפלות כמנהגינו‬:‫ בראשו‬.‫*סדור תפלה כמנהג תימן‬
‫ חנוכה‬,‫ ראש חודש‬,‫ שבת‬,‫ כולל תפילות לימות החול‬.”‫צנעא וכל ערי תימן‬
‫היד הקדמות הרב יחיא בן יוסף צאלח לפירושו על‬-‫ בראש כתב‬.‫ופורים‬
.‫יד זה‬-‫ אך הפירוש עצמו לא נעתק בכתב‬,”‫הסידור הנקרא “עץ חיים‬
,‫ חסרים מספר דפים בתפילת שחרית של חול‬.‫ ס”מ‬16X11 .‫ דף נייר‬153
.‫ כריכת עור חדשה‬.‫והם הושלמו בכתיבה מאוחרת‬
‫ התורה‬. ‫ תרגום אונקלוס נכתב אחרי כל פסוק‬.)‫*חומש (בראשית שמות‬
.‫ התרגום עם ניקוד בלבד‬.‫עם ניקוד וטעמים‬
‫ כריכת עור מקורית‬.‫ כתיבה תימנית מרובעת‬.‫ ס”מ‬23X15 .‫ דף נייר‬140
.‫ מצב טוב‬.‫בלויה‬
‫ רוב‬.‫ עם התרגום הארמי טור מול טור‬.‫*הפטרות לכל השנה מנהג תימן‬
.‫ההפטרות עם ניקוד וטעמים והתרגום עם ניקוד‬
.‫ נקבי עש רבים‬.‫ כתיבה תימנית מרובעת‬.‫ ס”מ‬25X16.5 .‫ דף נייר‬102
.‫כריכת עור ישנה‬
.‫ עם התרגום הארמי אחרי כל פסוק‬.‫*הפטרות לכל השנה כמנהג תימן‬
‫ חסר‬.‫ כתיבות שונות‬.‫ההפטרות עם ניקוד וטעמים והתרגום בניקוד עליון‬
.‫עד אמצע הפטרת פרשת תולדות וחסר מתחילת ההפטרות של סוכות‬
‫ דפים רבים מודבקים זה‬.‫ כתמי זמן‬.‫ ללא כריכה‬.‫ ס”מ‬22X15 .‫ דף נייר‬135
.‫טוב‬-‫ מצב בינוני‬.‫לזה על ידי הדיו‬
$1,200-1,000 ‫ הערכה‬$600 ‫פתיחה‬
19 ‫ המאה ה‬,‫ תימן‬.‫ חנה ושבעת בניה‬437
‫ והיא הקינה על חנה ושבעה בניה‬,”‫“קצת חנה ואולאדהא עליהם השלום‬
,‫ תימן‬.‫בערבית הנאמרת בתשעה באב לפי מנהג תימן ומנהג צפון אפריקה‬
.19 ‫המאה ה‬
.‫ כתיבה תימנית‬.‫ ס”מ‬01X51 .‫ דף‬4
.‫ מצב בינוני‬.‫ קרעים ללא פגיעה בטקסט‬.‫ חיזוקים‬.‫ לא כרוך‬.‫כתב יד שלם‬
$250-200 ‫ הערכה‬$150 ‫פתיחה‬
437 Chana and her Seven Sons.
Yemen, 19th Century
438
437
Elegy for Chana and her seven sons in Arabic. It is
customarily recited on the 9th of Av in Yemen and
North Africa. Yemen, 19th century.
4 leaves. 15x10 cm. Yemenite script.
Complete manuscript. Not bound. Reinforced. Tears, not
affecting text. Moderate condition.
1918 ,‫ אזרביג’אן‬.‫ סדר הקפות למת‬439
O/b price $150
$200-250
.1918 ,‫ באזרביג'אן‬,‫ קובא‬.‫סדר הקפות למת בכתב יד‬
.‫ כתיבה מזרחית בינונית‬.‫ ס"מ‬22X17.8 .‫ דף נייר‬5
".1918 ,‫ "יום ה' אלול תרע"ח קובא יב"ץ‬:‫בסופו נכתב‬
.‫ מצב טוב‬.‫כריכה חדשה‬
$300-250 ‫ הערכה‬$200 ‫פתיחה‬
439 Seder HaKafot L’Met.
Azerbaijan, 1918
Seder HaKafot L’Met. Manuscript. Quba, Azerbaijan,
1918.
5 leaves, paper. 22x17.8 cm. Oriental script.
Written at the conclusion: 1918 ‫יום ה’ אלול תרע”ח קובא יב”ץ‬.
New binding. Fine condition.
O/b price $200
$250-300
,‫ תימן‬.‫ תקון לליל שבועות והושענא רבא‬4 38
1893
.1893 ,‫ תימן‬.‫תקון לליל שבועות ולליל הושענא רבה‬
.‫ כתיבה תימנית‬.‫ ס"מ‬91X52 .‫ דף נייר‬44
‫ חסר‬."‫ "סדר קריאה ותיקון ללילי חג שבועות והושענא רבא‬:‫בראש התקון‬
... ‫ "אני הכותב‬:‫ קולופון‬24 ‫ בדף‬.‫מאמצע המשניות של מסכת מכשירין‬
'‫ ונכתב בחדש אלול שנת ד'ביר' קדשו לשטרות [=ב‬... ‫סעיד ן' מ"ו סאלם‬
."‫] פה דצאנה ת"ו‬1893 = ‫שיא לשטרות‬
.‫ מצב בינוני‬.‫ כתמי זמן‬.‫ שער מנותק‬,‫ קרעים קלים‬.‫כריכת בד ישנה‬
$400-350 ‫ הערכה‬$200 ‫פתיחה‬
438 Tikun L’Leil Shavuot and
Hoshana Rabba. Yemen, 1893
Tikun L’Leil Shavuot and Leil Hoshana Rabba. Yemen,
1893.
44 leaves, paper. 25x19 cm. Yemenite script.
Missing from the middle of the Mishnayot of Tractate
Machsirin. Colophon [See Hebrew catalogue description
for passage from the colophon].
Old cloth binding, light tears, detached title page. Aging
stains. Moderate condition.
O/b price $200
$350-400
286
‫ בקשה נאה לרבי ישמעאל בן אלישע כהן‬440
?‫ עותק יחידי בעולם‬.19 ‫ המאה ה‬,‫ תימן‬.‫גדול‬
‫ תחילת המאה‬,‫ צפון אפריקה‬.‫ פיוטים וקינות‬4 41
19 ‫ה‬
.19 ‫ תחילת המאה ה‬,‫ צפון אפריקה‬.‫פיוטים וקינות‬
.‫ כתיבה צפון אפריקאית‬.‫ ס"מ‬01X51 .‫ דף נייר‬22
‫ חתימות בעלים ונסיונות‬.‫ התרת נדרים ועוד‬,‫ חידות‬,‫כולל גם סגולות‬
,‫היד ובדפים נוספים‬-‫קולמוס מאת בני משפחת בושושא בראש כתב‬
‫ "בס"ד מפטיר לכתוב מחזור מימים נוראים אני‬:'‫ביניהם 'משה בושושא‬
‫ כתיבת‬8‫ בדף א‬."‫הצעיר פרג' בר החכם משה דידיע בושושא התקע"ז‬
."‫הבעלים "שלום בושושא" ו"שמעון יאודה גיגי‬
.‫ מצב בינוני‬.‫ כתמי זמן‬.‫ קרעים‬.‫כריכה חדשה‬
$1,000-700 ‫ הערכה‬$400 ‫פתיחה‬
300$400- ‫ הערכה‬$200 ‫פתיחה‬
Includes Segulot, Chidot, Hatarat Nedarim and more.
Owner signatures from the Boshosha family at the
beginning of the manuscript and additional leaves,
including the signature of Moshe Boshosha. Leaf 8a bears
additional owner signatures from the family.
New binding. Tears. Aging stains. Moderate condition.
Collection of supplications from Yemen, including:
‘Nice supplication from Rabbi Yishmael ben Elisha
Kohen Gadol….’. Yemen, 19th century.
22 leaves, paper. 12.5x8.5 cm. Yemenite script. The text of
Rabbi Yishmael’s supplication is similar to a prayer printed
in the “Amtachat Binyamin” work of Binyomin Beinush
ben Yehuda Leib. However this text is different and much
longer than the printed version. There is an additional
manuscript copy of this supplication, but it is incomplete
and missing most of its text. This is possibly the only
complete copy extant in manuscript.
In addition to other supplications. Some of these
supplications were never printed.
Old, blemished leather binding. Worming holes. Moderate
condition.
O/b price $200
O/b price$400
441 Hymns and Elegies. North Africa,
Beginning of the 19th Century
Hymns and elegies. North Africa, beginning of the 19th
century.
22 leaves, paper. 15x10 cm. North African script.
287
‫ "בקשה נאה לרבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול‬:‫קובץ בקשות מתימן וביניהם‬
‫זלה"ה וכל האומר בקשה זו בכל יום פניו מזהירות ואימתו תהיה מוטלת על‬
.19 ‫ המאה ה‬,‫ תימן‬."... ‫הבריות ושמו הולך בכל ערי תימן‬
‫ נוסח הבקשה לרבי ישמעאל‬.‫ כתיבה תימנית‬.‫ ס"מ‬12.5X8.5 .‫ דף נייר‬22
‫ מיוסד על תפילה דומה שנדפסה בספר "אמתחת בנימין" מאת‬,‫כהן גדול‬
‫ אך הנוסח שלפנינו שונה וארוך בהרבה מהנוסח‬,‫בנימין בינש בן יהודה ליב‬
‫ יתכן וזהו העותק‬.‫ ישנו עותק נוסף בכתב יד שאינו שלם ורובו חסר‬.‫שנדפס‬
.‫השלם היחידי ששרד בכתב יד‬
‫ "באשמורת הבקר עמדתי מרעיד ולבי סחרחר" מאת‬:‫בנוסף בקשה נאה‬
‫ חלק מבקשות‬."‫ ו"בן אדם שינה תדור מעיניך‬.‫יחיא בן סעדיה אלצ'אהרי‬
.‫אלו לא נדפס‬
.‫ מצב בינוני‬.‫ נקבי עש‬.‫כריכת עור ישנה ופגומה‬
$300-400
440 Nice Supplication by Rabbi
Yishmael ben Elisha Cohen Gadol.
Yemen, 19th Century. Only Extant Copy?
$700-1,000
‫‪ 442‬חמדת ימים על התורה‪ .‬רבי שלום שבזי‪ .‬כתב‬
‫יד נדיר‪ ,‬אמצע המאה ה‪17‬‬
‫כתב יד נדיר‪" ,‬חמדת ימים" על התורה‪ .‬רבי שלום שבזי‪ ,‬אמצע המאה ה‪.17-‬‬
‫[‪ ]181‬דף נייר‪ 51 X 12 .‬ס"מ‪.‬‬
‫פירושו החשוב של גדול משוררי תימן וחכמיה‪ ,‬רבי שלום שבזי (שעט‬
‫(‪ – )1619‬תע? ‪ )?1710‬המכונה הרש"ש או "אבא שלם שבזי"‪ .‬חלק מפירושו‬
‫על ספר בראשית ושמות (מפרשת לך – לך עד פרשת משפטים)‪ .‬מאות‬
‫דפים הכתובים משני צדי הדף בכתב יד המחבר‪.‬‬
‫הרב הצדיק רבי שלום שבזי‪ ,‬גדול משוררי יהדות תימן‪ ,‬דמות מופת‬
‫הנערצת של יהדות תימן‪ .‬נולד לאביו רבי יוסף משתא בשנת השע"ט‬
‫(‪ )1619‬בכפר נגד אלוליד‪ ,‬במחוז שרעב אשר בדרום תימן‪ .‬למד תורה אצל‬
‫תלמידי חכמים שבעירו‪ ,‬ובכישרונותיו הברוכים למד והשכיל בכל חלקי‬
‫התורה‪ ,‬משנה וגמרא מדרשים ופוסקים‪ ,‬וחבורים קדמונים‪ ,‬וידיו רב לו‬
‫בחכמת הקבלה‪ ,‬זוה"ק תיקונים ושאר חיבורי המקובלים שהשיגה ידו‪ .‬כן‬
‫עסק הרבה בפילוסופיה ושאר חכמות‪ ,‬כפי שמשתקף מחיבוריו ושירותיו‪.‬‬
‫רבי שלום נתייתם מאביו בעודו נער כבן חמש עשרה שנה‪ ,‬ונאלץ לשאת‬
‫בעול הפרנסה כדי לפרנס את אמו כאשר הוא עסק באריגת טליתות‪.‬‬
‫בנדודיו הגיע גם לעיר צנעא ונכנס ללמוד מפי חכמי צנעא‪ ,‬והדבר בא‬
‫לידי ביטוי בשיריו בהם הוא מהלל את ישיבת חכמי צנעא‪ .‬לאחר מכן קבע‬
‫את מושבו בעיר שבז הסמוכה לתעז‪ ,‬ומכאן כינויו אלשבזי כפי שכותב‬
‫בספרו חמדת ימים "אני צעיר המחברים שלם בירב יוסף ישראל מכונה‬
‫ע"ש משפחתי מבני משתא ועל שם עירי אלשבזי"‪ .‬לימים עזב את עירו‬
‫שבז והתיישב בתעז הסמוכה‪ ,‬שם בנה לו בית כנסת ומקוה‪ ,‬שלאחר מותו‬
‫נתפרסמו מימיהם בזכות סגולותיהם‪.‬‬
‫את מקומו המיוחד בין חכמי תימן קנה עקב שירתו הענפה שהגיעה למאות‪,‬‬
‫וי"א כחמשה עשר אלף שירים‪ ,‬פיוטים וסליחות שחבר‪ .‬בזמרתו ובפיוטיו‬
‫ביטא את האהבה שבין הקב"ה לכנסת ישראל‪ ,‬ורובם ע"ד חכמת הנסתר‪,‬‬
‫וכולה שירת קדש שלהבתיה‪ .‬שיריו היו מקור להשתפכות הנפש ולהתעלות‬
‫רוחנית של כל יהדות תימן‪ ,‬בכל בית יהודי בשבת וחגים‪ ,‬בשמחה ובמשתה‪,‬‬
‫ואף בתפילות על צער עם ישראל‪.‬‬
‫שנת מותו של רבי שלום מוטלת בספק אם כי על פי מסורת יהודי תימן הוא‬
‫זכה לאריכות ימים ונפטר בשנת הת"ע (‪ )1710‬כשהוא בן ‪ 91‬שנים‪.‬‬
‫ספרו החשוב של רבי שלום‪ ,‬פירוש "חמדת ימים" על התורה‪ ,‬הוא בנוי על‬
‫פרד"ס ‪ -‬פשט‪ ,‬רמז‪ ,‬דרש‪ ,‬סוד (על דרך הקבלה) כאשר המחבר גם מוסיף‬
‫מידיעותיו בחכמת הפילוסופיה‪ .‬את הספר הוא כתב לראשונה בשנת ת"ו‬
‫(‪ ,)1646‬בהיותו בן ‪ ,27‬כאשר הוא הוסיף עליו וערכו במהדורות אחרות‬
‫שהוציא לאחר מכן‪ .‬כתב היד אשר לפנינו הינו מהדורה לא מוכרת גם‬
‫לחוקרים של הספר "חמדת הימים" ויצא כנראה כחמש עשרה שנה אחרי‬
‫המהדורה הראשונה‪ ,‬ויש בו תוספות שלא נמצאות במהדורות המודפסות‬
‫(הערות בחלונות של המחבר המתחילות ב"ת"ט" = תוספת טעם)‪ .‬את‬
‫הערכת שנת הכתיבה ניתן להסיק מסימן המים בנייר (כתר‪ ,‬כוכב וסהר זה‬
‫מעל זה והאותיות (‪ MC‬הזהה לכתב יד נוסף משנת ‪ 1658‬הנמצא בספריה‬
‫הלאומית ‪.Ms. AP Ar. 499 -‬‬
‫לא כרוך‪ ,‬חסר בתחילתו וסופו; מספר דפים חסרים גם בגוף כתב‪-‬היד‪.‬‬
‫מצב משתנה בין הדפים‪ ,‬בינוני‪-‬טוב‪ .‬כתמים‪ ,‬עקבות רטיבות ובלאי‪ ,‬פגעי‬
‫עש‪ ,‬קרעים גסים במספר דפים וקרעים בשולי דפים‪ .‬דפים וקונטרסים‬
‫מנותקים‪ .‬נתון בקופסא שהוכנה במיוחד עבור כתב היד עם אותיות‬
‫מוזהבות והכיתוב "ר' שלום שבזי זצוקלה"ה כי"ק"‪.‬‬
‫פתיחה ‪ $40,000‬הערכה ‪$120,000-100,000‬‬
‫‪288‬‬
442 Chemdat Yamim on the Torah.
Rabbi Shalom Shabazi. Autograph.
Mid-17th Century.
Rare manuscript, autograph. “Chemdat Yamim” on
the Torah. Rabbi Shalom Shabazi, mid-17th century.
[181] leaves. 21x15 cm.
Prominent commentary of the foremost Yemenite poet
and sage, Rabbi Shalomo Shabazi (1619-1710?), the
Rasha”sh. A section of his commentary on Genesis
and Exodus (from parshat Lech Lecha through Parshat
Mishpatim). Hundreds of leaves written on both their
sides in the author’s hand.
Rabbi Shalom Shabatzi was a prominent Yemenite poet
who is adored and admired by Yemenite Jewry. See
Hebrew catalogue description for more information
about this personality.
Rabbi Shalom’s prominent “Chemdat HaYamim”
commentary on the Torah is based on Pardes – Pshat,
Remez, Drush and Sod (according to kabala), along
with philosophical ideas. He first wrote the work
in 1646, when he was only 27 years old. He added
supplements and revised the work in the many editions
that were published later. This is from an edition
unknown to the researchers who studied the “Chemdat
HaYamim”, and it was apparently written about fifteen
years after the first edition. It features supplements that
are not found in the printed editions. The manuscript
was dated according to its watermark (crown, star and
crescent above the letters “MC”), which is identical to
a different manuscript from 1658 that is in the National
Library - MS. AP AR. 499.
Not bound. Missing its beginning and end: a number of
leaves are also missing from the body of the manuscript.
Leaves in varying conditions, moderate-fine. Aging
stains, dampstains and wear, worming blemishes, tears
to a number of leaves. Detached leaves and booklets.
Within a case custom-made for this manuscript, with
gold embossing: ‫ר' שלום שבזי זצוקלה"ה כי"ק‬.
O/b price$40,000
$100,000-120,000
290
20- ‫ המאה ה‬,‫ צפון אפריקה‬.‫ צ’היר של פסח‬444
‫ עיטורים גאומטריים‬.19
4
‫ ובו פיוטים לפסח והתרגומים הארמיים לקריאות בתורה‬,‫צ'היר של פסח‬
.20-19 ‫ המאה ה‬,‫ צפון אפריקה‬.‫ כפי הנהוג במרוקו‬,‫ולהפטרות של פסח‬
‫ כתיבה צפון אפריקאית עם עיטורים גיאומטריים‬.‫ ס"מ‬12X9.5 .‫ דף נייר‬30
.‫רבים בדיו‬
.‫ההתחלה והסוף חסרים‬
.‫ מצב טוב מאוד‬.‫ דפים מנותקים‬2 .‫כריכת קרטון חדשה‬
400-$300 ‫ הערכה‬$200 ‫פתיחה‬
444 Tzahir shel Pesach. North
Africa, 19th-20th Century. Geometric
Decorations
Tzahir shel Pesach, with Passover hymns and Aramaic
translations for the Torah readings and haftarot of
Passover, as customary in Morocco. North Africa, 19th20th century.
30 leaves, paper. 12x9.5 cm. North African script with
many ink geometric designs.
Missing the beginning and end.
New, cardboard binding. 2 detached leaves. Very fine
condition.
O/b price $200
291
$300-400
20- ‫ המאה ה‬,‫ צפון אפריקה‬.‫ בקשות של חול‬443
19
.20-19 ‫ המאה ה‬.‫ רבות מהן מאת פייטנים מצפון אפריקה‬,"‫"בקשות של חול‬
.‫ כתיבה צפון אפריקאית‬.‫ ס"מ‬12.5X10 .‫נד דף נייר‬-‫י‬
:‫ חתימת בעלים בראשו‬.‫היד מפתח לפיוטים שבקובץ זה‬-‫בראש כתב‬
."‫"שמעון רביבו‬
.‫ מצב טוב‬.‫ מעט נקבי עש וכתמי זמן‬.‫כריכת בד חדשה‬
450-400$ ‫ הערכה‬$250 ‫פתיחה‬
443 Weekday Supplications. North
Africa, 19th-20th Century
Weekday supplications, many from North African
poets. 19th-20th century.
10-54 leaves. 12.5x10 cm. North African script.
The manuscript opens with an index to the hymns in this
collection. Owner signature.
New cloth binding. Minimal worming holes and aging
stains. Fine condition.
O/b price $250
$400-450
20-19 ‫ המאה ה‬,‫] טיטואן‬11[ ‫ צרור קושאנים‬446
‫ המאה‬,‫מרוקו הספרדית‬-‫ טיטואן‬.‫אחד עשר קושאנים ‘שטרות מכר’ בערבית‬
.20-19 ‫ה‬
.‫ ערבית באותיות ערביות‬.1867-1944 .‫ גדלים שונים‬.‫] דף נייר‬11[
‫לשני קושאנים מהשנים תרכ”ז ותרמ”ה נוספו תקצירים בלאדינו באותיות‬
‫ ובהם מודבקים בולים של‬1943-1944 ‫ אחדים נכתבו בשנת‬.‫עבריות‬
.‫ממשלת מרוקו הספרדית‬
.‫הקושאנים מקופלים ואינם כרוכים‬
$600-500 ‫ הערכה‬$400 ‫פתיחה‬
446 Collection of Deeds [Kushans]
[11]. Tetuán, Morocco. 19th-20th
Century
Eleven bills of sales in Arabic. Tetuán Spanish
Morocco, 19th-20th century.
[11] leaves. Various sizes. 1867-1944. Arabic in Arabic
letters.
Two of these documents from 1867 and 1885 have
Ladino summaries in Hebrew letters. A few were written
in 1943-1944, and bear stamps of the Spanish-Moroccan
government.
The documents are folded, and not bound.
O/b price $400
$500-600
?‫ ארפוד‬.‫ מנהג מרוקו‬,‫ קינות לתשעה באב‬445
]1936[ ‫תרצ”ו‬
.]1936[ ‫ ארפוד? תרצ"ו‬.‫ מנהג מרוקו‬,‫קינות לתשעה באב‬
.‫ כתיבה מרוקאית בינונית ומרובעת‬.‫ ס"מ‬18X11 .‫ דף נייר‬33
‫ "נראה שזה מנהג קינות‬:‫על גבי הכריכה נכתבה הערת אחד הבעלים‬
‫היד "קצת איוב" ו"קצת‬-‫ בסוף כתב‬."!)Erfoud(‫מיוחד לאיזור ארפוד‬
‫ "והיתה השלמת אלו הקינות‬:)‫ב‬25( ‫ קולופון‬.‫יהודית‬-‫ירושלים" בערבית‬
‫ביום ו' עש"ק ה' ימים לירח אב יה"ל שנת וצר"ת הכסף לפ"ק [=תרצ"ו] ע"י‬
."... ‫דוד בן סמון סי"ט‬
.‫ מצב טוב‬.‫ מעט נקבי עש‬.‫כריכת בד ישנה‬
$350-300 ‫ הערכה‬$200 ‫פתיחה‬
445 Elegies for the Ninth of Av,
Moroccan Customs. Erfoud? [1936]
Elegies for the Ninth of Av, Moroccan customs. Erfoud?
[1936].
33 leaves, paper. 18x11 cm. Square Moroccan script.
Owner note on the binding: “This seems to be the special
customs of the Erfoud area!” At the end: “Ketzat Oyev”
and “Ketzat Yerushalayim” in Judeo-Arabic. Colophon at
the conclusion.
Old cloth binding. Minimal worming holes. Fine condition.
O/b price $200
$300-350
292
‫ ראשית‬,‫ גיאורגיה‬.‫ כתבים מהעיר צחינוואלי‬447
‫ נדיר‬.20 ‫המאה ה‬
-‫ תקוני הטל והגשם עם תרגום בפרסית‬448
20-19 ‫ המאה ה‬,‫ פרס‬.‫יהודית‬
.‫יהודית באותיות עבריות‬-‫תקון הטל ותקון הגשם בעברית עם תרגום בפרסית‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ .20-19 ‫ המאה ה‬,‫פרס‬
‫ כותרות מוקפות‬.‫ כתיבה מרובעת יפה וברורה‬.‫ ס"מ‬10X15 .‫יג' דף נייר‬
.‫בריבוע מצוייר‬
"‫ אהרן חיים בה"ר משה‬,"‫בסופו חתימות בעלים "עזרא חיי בכה"ר משה‬
.‬‬‬‬‬‬‬"‫ עיוז מ' אברהם יצ"ו‬.. ‫ו"משה בה"ר‬
.‫ מצב טוב מאוד‬.‫ נייר שיש‬,‫כריכת קרטון‬
$400-350 ‫ הערכה‬$250 ‫פתיחה‬
$600-500 ‫ הערכה‬$300 ‫פתיחה‬
447 Papers from Tskhunvali, Georgia.
Beginning of the 20th Century. Rare
Tikun Hatal V’Tikun HaGeshem in Hebrew with
Judeo-Persian translation in Hebrew letters. Persia,
19th-20th century.
13 leaves, paper. 10x15 cm. Nice, clear print hand. Headings
in a decorative square. Owner signatures at the conclusion.
Cardboard binding, marbleized paper. Very fine condition.
Papers from Tskhunvali, Georgia. Beginning of the 20th
century.
18 leaves, paper. 21x16.5 cm. Print and Rashi letters.
Includes a get divorce document from [1900], draft of a
ketuba, sources to sayings in the Talmud, list of donors
to Tskhunvali by fundraiser ‫ אליאב כ"ר יעקב אלייאשוילי‬in
[1911], sermons, draft of an engagement contract and a
form for selling chametz.
Georgian manuscripts are very rare.
New cardboard binding. Aging stains. Fine-very fine
condition.
O/b price $250
O/b price $300
448 Tikunei HaTal V’HaGeshem with
Judeo-Persian Translation. Persia,
19th-20th Century
293
.20 ‫ ראשית המאה ה‬.‫) בגיאורגיה‬Tskhunvali( ‫כתבים מהעיר צחינוואלי‬
.‫ כתיבה מרובעת וכתב רש"י‬.‫ ס"מ‬21X16.5 .‫ דף נייר‬18
‫ מראה מקום למאמרים‬,‫ טיוטת כתובה‬,]1900[ ‫בין הכתבים גט משנת סת"ר‬
‫ רשימת תורמים מהעיר צחינוואלי על ידי אוסף התרומות "אליא‬,‫בתלמוד‬
‫ דרשות וטיוטות לשטר‬,]1911[ ‫בכ"ר יעקב אלייאשוילי" בשנת תרע"א‬
.‫תנאים לאירוסין ולהתר מכירת חמץ‬
.‫יד מגיאורגיה נדירים ביותר‬-‫כתבי‬
.‫טוב מאוד‬-‫ מצב טוב‬.‫ כתמי זמן‬.‫כריכת קרטון חדשה‬
$350-400
$500-600
449 Seder Tefilot Arvit. Italy, 18th-19th
Century
Seder Tefilat Arvit for the weekdays, Shabbat, Passover
and Shavuot. Italy, 18th-19th century.
35 leaves. 12x8.5 cm. Italian writing. Partial vocalization.
Various hands.
Blemished cardboard binding. Detached leaves. No
worming holes. Minimal stains. Fine condition.
O/b price $200
19-18 ‫ המאה ה‬,‫ איטליה‬.‫ סדר תפילת ערבית‬449
‫ המאה ה‬,‫ איטליה‬.‫ לשבת ולפסח ושבועות‬,‫סדר תפילת ערבית לימי החול‬
.19-18
.‫ בכתיבות שונות‬.‫ מנוקד בחלקו‬.‫ כתיבה איטלקית‬.‫ ס"מ‬12X8.5 .‫ דף נייר‬35
‫ מצב‬.‫ מעט כתמים‬.‫ ללא נקבי עש‬.‫ דפים מנותקים‬.‫כריכת קרטון פגומה‬
.‫טוב‬
$500-400 ‫ הערכה‬$200 ‫פתיחה‬
$400-500
294
Chabad ‫חב״ד‬
450 Silver Medal. Admor of Lubavitch
‫ האדמו”ר מליובאוויטש‬.‫ מדלית כסף‬450
Huge medal. Silver 925. Hallmarked and numbered.
Published by the governmental department for medals in a
one-time publication of 499 numbered medals soon after
the death of Rabbi Menachem Mendel Schneersohn.
The medal is numbered 363/499. Weight: 485 gr. Roundoval shaped. Height: 190 mm. Width: 150 mm. Colored.
Kept in the original velvet and wooden frame. Original
colored cardboard box.
New condition.
.‫ חתום וממוספר‬.925 ‫ כסף טהור‬.‫מדליית ענק‬
‫ ע"י הלשכה‬,‫ מדליות‬499 ‫יצא לאור בהנפקה חד פעמית וממוספרת של‬
‫ בסמוך לפטירתו של האדמו"ר רבי מנחם מנדל‬.‫הממשלתית למדליות‬
.‫שניאורסון זצ"ל‬
‫ גובהה‬.‫ עגלגל – אליפסי‬.‫ גרם‬485 ‫ משקלה‬.363/499 ‫המדליה ממוספרת‬
.‫ צבעונית‬.‫ מ"מ‬150 ‫ רוחבה‬.‫ מ"מ‬190
.‫ קופסת קרטון צבעונית מקורית‬.‫שמור בתוך מסגרת קטיפה ועץ מקוריים‬
.‫הכל כחדש‬
O/b price $900
295
$1,000-1,500
$1,500-1,000 ‫ הערכה‬$900 ‫פתיחה‬
451 Letter from Admor Rabbi Yosef
Yitzchak Schneersohn of Lubavitch
Letter from Admor Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn
of Lubavitch. New-York, 1941.
[1] leaf. With his signature.
Admor Yosef Yitzchak Schneersohn (1880-1950) was the
sixth Admor of Chabad-Lubavitch, and was known as the
‘Rayatz’. He became Admor in 1920. In 1950, he moved to
the USA and established his Chassidut.
Very fine condition.
O/b price $650
$800-1,000
‫ מכתב מהאדמו"ר רבי יוסף יצחק שניאורסון‬451
‫מליובאוויטש‬
‫ תש"ב‬,‫ ניו יורק‬.‫מכתב מהאדמו"ר רבי יוסף יצחק שניאורסון מליובאוויטש‬
.]1941[
.‫ בחתימת ידו‬.‫ נייר מכתבים‬.‫] דף‬1[
‫] היה‬1950 – 1880 ,‫האדמו"ר רבי יוסף יצחק שניאורסון [תר"מ – תש"י‬
‫ התמנה‬.‫ ונודע בכינויו הריי"ץ‬,‫האדמו"ר השישי מחב"ד – לובאוויטש‬
‫] ובשנת תש"י עבר לארצות הברית והקים‬1920[ ‫לאדמו"ר בשנת תר"פ‬
.‫בה את חצרו‬
.‫מצב טוב מאד‬
$1,000-800 ‫ הערכה‬$650 ‫פתיחה‬
296
‫ מכתבים ממזכיר האדמו"ר רבי יוסף יצחק‬453
]2[ ‫שניאורסון מליובאוויטש‬
‫ מזכיר האדמו"ר רבי יוסף יצחק שניאורסון‬,‫*מכתב מר' יחזקאל פייגין‬
‫ מודפס עם הוספת‬.‫] נייר בלאנק‬1[ .]1931[ ‫ תרצ"א‬,‫ ריגא‬.‫מליובאוויטש‬
.‫פרטים בחתימת ובחותמת המזכיר‬
‫ מזכיר האדמו"ר רבי יוסף יצחק שניאורסון‬,‫*מכתב מר' יחזקאל פייגין‬
‫ מודפס עם הוספת‬.‫] נייר בלאנק‬1[ .]1932[ ‫ תרצ"ב‬,‫ ריגא‬.‫מליובאוויטש‬
.‫ המכתבים במצב טוב מאד‬.‫פרטים בחתימת ובחותמת המזכיר‬
$300-250 ‫ הערכה‬$160 ‫פתיחה‬
$400-300 ‫ הערכה‬$200 ‫פתיחה‬
453 Letters from the Secretary
of Admor Rabbi Yosef Yitzchak
Schneersohn of Lubavitch [2]
452 Pokeiach Ivrim [Koenigsberg,
1857]. Rare
*Letter from Rav Yechezkel Feigin, secretary of Admor
Rabbi Yosef Yitzchak of Lubavitch. Riga, 1931. [1]
Stationery paper. Printed, additional information stamped
and signed by the secretary.
*Letter from Rav Yechezkel Feigin, secretary of Admor
Rabbi Yosef Yitzchak of Lubavitch. Riga, 1932. [1]
Stationery. Printed, additional information stamped and
signed by the secretary.
The letters are in very fine condition.
O/b price $160
297
‫ נדיר‬.]1857 ‫ תרי"ז‬,‫ פוקח עורים [קניגסברג‬452
.‫ מאת האדמו"ר רבי דב בער מליובאוויטש‬,'‫ פרקים בעבודת ה‬.‫פוקח עורים‬
.]1857 ‫ תרי"ז‬,‫[קניגסברג‬
.‫ אותיות מנוקדות‬.‫ אידיש‬.‫ ס"מ‬16 ,‫יב דף‬
‫ והחצי השני באותיות‬,‫חציו הראשון של הספר נדפס באותיות גדולות‬
.‫ אין בספריה הלאומית‬,‫ מהדורה נדירה‬.‫קטנות‬
.‫טוב מאד‬-‫ מצב טוב‬.‫ מעט כתמי זמן‬.‫ פגימה קלה בשער‬.‫כריכה חדשה‬
.160 ‫ קניגסברג‬,‫וינוגרד‬
$250-300
Pokeiach Ivrim. Chapters regarding serving Hashem,
by Admor Dov Ber of Lubavitch. [Koenigsberg, 1857].
12 leaves, 16 cm. Yiddish. Punctuated letters.
The first half of the book was printed in large letters, and
the second half was written in small letters. Rare edition,
not in the National Library.
New binding. Light blemish to the title page. Minimal
aging stains. Fine-very fine condition.
Vinograd, Koenigsberg, 160.
O/b price $200
$300-400
454 Chachmei Yisrael Besh”t. First
Publication from the Kherson Geniza.
New York, 1924
Chachmei Yisrael Besh”t. Letters from the Ba’al Shem
Tov and his disciples found in the Kiev archive, which
were purchased and given to Admor Shalom Dovber
of Lubavitch. New York, [1924]. First publication from
the Kherson Geniza.
124 pages, 22 cm. Thick paper. The first publication of letters
found in the Kherson Geniza. Many scholars questioned
the authenticity of these letters. Page titles: Kitvei Kodesh.
The back of the title page notes that this book could be
purchased at the offices of Agudat HaChassidim Chabad
in New York. Chabad chassidim maintain that the Rebbe
Rayatz opposed the printing of this work, but it was
printed in New York before the publishers were aware of
his opposition. Rare work. A limited number of copies
were printed. Not mentioned by Beit Eked Seforim [we’ve
included information regarding this work].
Bound with: HaKitav V’HaMichtav. Letter opposing
Zionism by Admor Shalom Dovber of Lubavitch. New
York, [1917]. 32 pages. 22 cm.
Regular binding, detached from the book. Minimal aging
stains. Very fine condition.
O/b price $180
‫ פרסום ראשון של‬.‫ חכמי ישראל בעש"ט‬454
]1924[ ‫ תרפ"ד‬,‫ ניו יורק‬.‫הגניזה החרסונית‬
‫ מכתבים מהבעל שם טוב ותלמידיו כפי שנמצאו‬.‫חכמי ישראל בעש"ט‬
.‫ ניו יורק‬.‫בארכיון בקייב ונקנו ונמסרו לאדמו"ר רבי שלום דובער מליובאוויטש‬
.‫ פרסום ראשון של הגניזה החרסונית‬.]1924[ ‫תרפ"ד‬
‫ פרסום ראשון של מכתבים שמקורם ב'גניזה‬.‫ נייר עבה‬.‫ ס"מ‬22 ,'‫ עמ‬124
:‫ הכותרת בראשי העמודים‬.‫החרסונית' שרבים פקפקו באמיתות המכתבים‬
‫ מאחורי השער נדפס שניתן להשיג את הספר במשרד אגודת‬.‫כתבי קודש‬
‫ בחסידות חב"ד מקובל שהאדמו"ר הריי"צ‬.‫החסידים חב"ד בניו יורק‬
.‫התנגד להדפסת הספר והספר נדפס בניו יורק לפני שנודעה התנגדותו‬
‫ לא מוזכר בבית עקד ספרים‬.‫ נדפס במספר עותקים מצומצם‬.‫ספר נדיר‬
.]‫[מצורף חומר‬
‫ מכתב נגד הציונות מהאדמו"ר רבי שלום דובער‬.‫ הכתב והמכתב‬:‫כרוך עם‬
.‫ ס"מ‬22 ,'‫ עמ‬32 .]1917[ ‫ תרע"ז‬.‫ ניו יורק‬.‫מליובאוויטש‬
.‫ מצב טוב מאד‬.‫ מעט כתמי זמן‬.‫כריכה רגילה מנותקת מהספר‬
$250-220 ‫ הערכה‬$180 ‫פתיחה‬
$220-250
298
‫קבלה וחסידות‬
Kabbalah & Chassidut
]4[ ‫ מקבץ ספרי קבלה‬455
204 ,]2[ .]1875[ ‫ תרל”ה‬,‫ סיגט‬.‫ ביאורי מאמרי זוהר מהאר”י‬.‫*זוהר הרקיע‬
‫ בסופו פי’ על ספרא דצניעותא עם שער‬,‫דף נדפס על פי מהדורת קוריץ‬
‫ עם הסכמות חדשות להוצאה זו מאת רבי יצחק‬.‫ בדף אחד קרע קטן‬,‫נפרד‬
.‫ בעל ייטב לב ורבי צבי הירש מליסקא‬,‫אייזיק מזידיטשוב ובנו רבי סנדר‬
‫ מוגה ומתוקן על ידי המקובל רבי ששון בכר‬.‫*שער הגלגולים למהרח”ו‬
.‫מרדכי בעל שמן ששון‬
‫ מצב מצוין הוצאה חשובה‬.‫ ס”מ‬22 ‫ דף‬78 ,]1[ .]1903[ ‫ תרס”ג‬,‫ירושלים‬
.‫ולא מצויה‬
‫ כפי מה שקבל מרבו האר”י בעריכת רבי יעקב‬.‫*עולת תמיד למהרח”ו‬
‫ עם שני הוספות חדשות הגהות הרמ”פ למהר”ם פאפיראש והגהות‬.‫צמח‬
.‫וחידושים מאת רבי זאב וואלף אשכנזי‬
.‫ מצב טוב מאוד‬,‫ ס”מ‬22 ‫ דף‬62 ,]2[ .]1907[ ‫ תרס”ז‬,‫ירושלים‬
‫ הקדמה וביאורים לספר פרי עץ חיים למהרח”ו מאת‬.‫*פרי קדש הלולים‬
.‫רבי צבי הירש מזידיטשוב‬
.‫ כרוכים יחד‬2-4 ’‫ מס‬.‫ מצב טוב מאוד‬.‫ דף‬38 ]4[ .]1928[ ‫ תרפ”ח‬,‫ארשיווא‬
$300-250 ‫ הערכה‬$150 ‫פתיחה‬
455 Collection of Kabalistic Works [4]
* Zohar HaRakia. Elucidations on the ma’amarim of the
Zohar from the Arizal. Sighet, [1875]. [2], 204 leaves,
printed according to the Korzec edition. Concludes with
a commentary on the Safra D’tzniuta, with a separate title
page, one small tear. New approbations for this edition
from Rabbi Yitzchak Eizik of Zidichov, his son Rabbi
Sender, the “Yitav Leiv”, and Rabbi Zvi Hirsh of Liska.
* Sha’ar HaGilgulim. Proofread and revised by kabalist
Rabbi Sasson Becher Mordechai, author of Shemen
Sasson. Jerusalem, [1903]. [1], 78 leaves, 22 cm. Excellent
condition. Important, uncommon edition.
* Olat Tamid, as Rabbi Chaim Vital heard from his teacher
the Arizal, arranged by Rabbi Yaakov Tzemach. With two
new supplements, the comments of Maharam Poppers and
the comments and novellae of Rabbi Zev Wolf Ashkenazi.
Jerusalem, [1907]. [2], 62 leaves. 22 cm. Very fine condition.
* Pri Kodesh Hilulim. Introduction and elucidations on
Rabbi Chaim Vital’s Pri Eitz Chaim by Rabbi Zvi Hirsh of
Zidichov. Iršava, [1928]. [4] 38 leaves. Very fine condition.
Numbers 2-4 are bound together.
O/b price $150
299
$250-300
‫] מהדורה יחידות‬6[ ‫ מקבץ ספרי קבלה‬457
‫וראשונות‬
‫ וספר פלח‬,‫ ספר עסיס רמונים לרבי שמואל גאליקו‬.‫*פעמון ורמון‬
.‫ עם הוספות מאת המקובל רבי מרדכי פשיברו"ם‬,‫הרמון לרמ"ע מפאנו‬
.‫ מהדורה ראשונה‬.]1708[ ‫ תס"ח‬,‫אמשטרדם‬
:‫הספר בשלמותו כולל‬
.‫ מאת רבי יהודה קוריאט‬,‫ פירוש על התורה בדרך הקבלה‬.‫*מאור ושמש‬
‫ עם הסכמת רבי חיים‬.‫] קכח דף‬1[ .‫ מהדורה יחידה‬.]1839[ ‫ תקצ"ט‬,‫ליוורנו‬
.‫פינטו [הראשון] ידוע רק על הסכמה נוספת אחת שנתן‬
.‫ לא שלם‬.]1744[ ‫ תק"ד‬,‫ ונציה‬.‫*מפתחות הזהר‬
‫ תרכ"ב‬,‫ שאלוניקי‬.‫ משמונה שערים לרבי חיים ויטאל‬,'‫*השער הב' והג‬
‫ מהדורה‬.‫ בלי שער מאמרי רז"ל‬.‫ סט דף‬:‫] כה‬2[ ‫ מהדורה ראשונה‬.]1862[
.‫ שער פגום‬.‫ חתימות בעלים‬.‫ראשונה‬
.‫ פירוש על הזהר מאת רבי יהודה בן שלמה הכהן‬.‫*אשמורת הבקר‬
.‫ מהדורה יחידה‬.‫ חסר תחילה וסוף‬,‫ חלק ראשון‬.]1852[ ‫ תרי"ב‬,‫שאלוניקי‬
.‫ בסך הכל במצב בינוני‬.‫ גדלים ומצבים שונים‬.‫חתימות בעלים‬
500-400$ ‫ הערכה‬280$ ‫פתיחה‬
457 Collection of Kabala Works [6]
First and Unique Editions
* Pa’amon V’Rimon. Rabbi Shmuel Gallico’s Asis Rimonim
and the Pelech HaRimon of Rabbi Moshe Azarya of Fano,
with supplements from kabalist Rabbi Mordechai ‫פשיברו"ם‬.
Amsterdam, [1708]. First Edition.
The complete work includes: [4] 88 [1] folded leaf. Here
are two incomplete copies. One copy includes 3-82 leaves,
and the second leaves 9-84.
* Me’or V’Shemesh. Commentary on the Torah according
to kabbalah by Rabbi Yehuda Koriat. Leghorn, [1839].
Only edition. [1], 128 leaves. With the approbation of
Rabbi Chaim Pinto [the first]. He only gave one other
known approbation.
* Mafteichot HaZohar. Venice, [1744]. Incomplete.
* The second and third Sha’ar of Rabbi Chaim Vital’s
Shemona She’arim. Salonica, [1862]. First edition [2] 25:
69 leaves. Without the title page and maxims of Chazal.
First edition. Owner signatures. Blemished title page.
* Ashmurot HaBoker. Commentary on the Zohar by
Rabbi Yehuda ben Shlomo HaKohen. Salonica, 1852.
First section, missing its beginning and end. Only edition.
Owner signatures.
Varying sizes and conditions. Overall moderate condition.
O/b price $280
]1741[ ‫ תק"א‬,‫ ונציה‬.‫ סדר תקון שובבים‬456
‫ עם תקון ערב ראש חודש‬,]‫ על פי רבי משה זכות [הרמ"ז‬,‫סדר תקון שובבים‬
.]1741[ ‫ תק"א‬.‫ בדפוס בראגדין‬,‫ ונציה‬.‫ ועוד תקונים‬,‫שחל בתוך ימי השובבים‬
,‫ תקון חצות‬:‫ תקון שובבים עם הרבה הוספות‬.‫ נייר עבה‬.‫ ס"מ‬18 ,‫עו דף‬
.‫ מסירת מודעה ועוד‬,‫ התרת נדרים‬,‫פזמונים למילה‬
.‫ מצב טוב – טוב מאד‬.‫ כתמי זמן בהירים‬.‫ פגומה‬,‫כריכת עץ ועור מקורית‬
$250-200 ‫ הערכה‬$180 ‫פתיחה‬
456 Seder Tikun Shovavim. Venice,
[1741]
Seder Tikun Shovavim according to Rabbi Moshe
Zacuto, with Tikun Erev Rosh Chodesh that falls out
during the Shovavim, and other tikunim. Venice,
Bragadini press. [1741].
76 leaves, 18 cm. Thick paper. Tikun Shovavim with many
supplements: Tikun Chatzot, circumcision hymns, hatart
nedarim, and more.
Original, blemished wood and leather binding. Light aging
stains. Fine-very fine condition.
O/b price $180
$200-250
$400-500
300
.1623 ‫ שפ"ג‬,‫ מנטובה‬.‫ קבלה‬.‫ עסיס רמונים‬458
‫עותק יפה‬
,]‫ קיצור ספר 'פרדס רמונים' שחיבר רבי משה קורדובירו [רמ"ק‬.‫עסיס רמונים‬
‫ שפ"ג‬,‫ מנטובה‬.‫ בעריכת רבי מנחם עזריה מפאנו‬,‫מאת רבי שמואל גאליקו‬
.]1623[
.‫ שוליים רחבים‬.‫ ס"מ‬19 .‫סז דף‬
‫ ומהדורה ראשונה בעריכת רבי מנחם עזריה‬,‫מהדורה שניה של הספר‬
.‫[רמ"ע] מפאנו‬
]‫ספר יסוד בקבלה על פי דרכו שיטתו של רבי משה קורדובירו [הרמ"ק‬
‫ ואחר כך נערך על ידי‬.‫הספר נדפס לראשונה על ידי רבי שמואל גאליקו‬
‫] גדול הפוסקים‬-1548 1620 ‫ש"פ‬-‫רבי מנחם עזריה [הרמ"ע] מפאנו [ש"ח‬
‫ שעשרה‬,‫ שחיבר עשרות ספרים בהלכה ובקבלה‬,‫והמקובלים באיטליה‬
.'‫מהם נכללו בספר 'עשרה מאמרות‬
.‫ מצב טוב מאד‬.‫ מעט כתמי זמן‬.‫ פגומה בשדרה‬,‫כריכת קרטון ישנה‬
$1,300-1,200 ‫ הערכה‬$1,000 ‫פתיחה‬
458 Asis Rimonim. Kabala. Mantua,
1623. Nice Copy
Asis Rimonim, abridged version of the Pardes
Rimonim authored by Rabbi Moshe Cordevero
[Ramak] – arranged by Rabbi Shmuel Gallico and
edited by Rabbi Menachem Azaraya of Fano. Mantua,
1623.
67 leaves. 19 cm. Wide margins.
The second edition of the book, but the first one edited by
Rabbi Menachem Azarya of Fano.
Fundamental kabalistic work according to the method
of Rabbi Moshe Cordevero [Ramak]. The book was first
printed by Rabbi Shmuel Gallico and was later edited by
Rabbi Menachem Azarya of Fano [1548-1620], a leading
posek and kabalist in Italy who authored many halachic
and kabalistic works – ten of which were included in his
“Asara Ma’amarim”.
Old, cardboard binding, blemished spine. Minimal aging
stains. Very fine condition.
O/b price $1,000 $1,200-1,300
301
459 Zohar. Izmir, [1862-1863].
Complete Set
Zohar on the Torah. Izmir, [1862-1863]. Printed in
seven sections, with seven title pages.
[6], 240, 34: [1] 241-501, 4: [1], 3-291, 11 [should say: 15]:
[1] 252-537, 5: [1], 3-230, 3: [1], 233-518, 14: [1], 519-698,
6, 11, [1] leaves, 26 cm. Owner signatures.
Print letters. With the comments of the Chida. Printed
with the blessing and approbation of Rabbi Chaim
Palagi, Rabbi of Izmir. The first section features a lengthy
approbation. The following sections include a passage from
the approbation in which he prohibits the reprinting of the
book by other printers.
The full set, with all the supplemental leaves. Bound in six
volumes.
Magnificent, English bindings. Minimal aging stains and
worming holes. Fine-very fine condition.
O/b price $400
.]1863 – 1862[ ‫ תרכ"ב – תרכ"ג‬,‫ אזמיר‬.‫ זהר‬459
‫סט מושלם‬
‫ נדפס בשבעה‬.]1863 – 1862[ ‫ תרכ"ב – תרכ"ג‬,‫ אזמיר‬.‫זהר על התורה‬
.‫חלקים עם שבעה שערים‬
,‫ תקלז‬- ‫] רנב‬1[ :]‫ טו‬:‫ יא [צ"ל‬,‫ רנא‬- ‫ ג‬,]1[ :‫ ד‬,‫ תקא‬- ‫] רמא‬1[ :‫ לד‬,‫ רמ‬,]6[
26 ,‫] דף‬1[ ,‫ יא‬,‫ ו‬,‫ תקצח‬- ‫ תקיט‬,]1[ :‫ יד‬,‫ תקיח‬- ‫ רלג‬,]1[ :‫ ג‬,‫ רל‬- ‫ ג‬,]1[ :‫ה‬
.‫ חתימות בעלים‬.‫ס"מ‬
‫ נדפס בברכת ובהסכמת‬.‫ עם הגהות החיד"א‬.‫נדפס באותיות מרובעות‬
,‫ בחלק הראשון הסכמה ארוכה ממנו‬.‫רבי חיים פלאג'י רבה של אזמיר‬
.‫ובתחילת כל חלק נדפס קטע מההסכמה בה הוא אוסר להשיג גבול‬
.‫ נכרך בשש כריכות‬.‫הסט בשלמות מלאה עם כל דפי ההוספות‬
.‫טוב מאוד‬-‫ מצב טוב‬.‫ מעט כתמי זמן ונקבי עש‬.‫כריכות אנגליות מפוארות‬
$800-600 ‫ הערכה‬$400 ‫פתיחה‬
$600-800
302
]4[ ‫ מקבץ ספרי קבלה שנדפסו בקארעץ‬460
1785 ‫ תקמ"ה‬,‫ [קארעץ‬.‫ קבלה מאת רבי יעקב צמח‬.‫*ערכי הכינויים‬
‫ ספר נדיר‬.‫ נדפס ללא שער‬.‫ מהדורה ראשונה‬.‫ ס"מ‬17.5 ,‫ לח דף‬.]‫בערך‬
.1106 ‫ גנזי ישראל‬.‫במיוחד‬
.]1875[ ‫ תקמ"ה‬,‫ קארעץ‬.‫ פירושי מאמרים מהש"ס מהאר"י‬.‫*לקוטי ש"ס‬
.‫ נדיר‬.‫ ס"מ‬18.5 ,‫] מט דף‬1[ .‫מהדורה ראשונה‬
.‫ מיוחס לרבי נחוניא בן הקנה ורבי ישמעאל כהן גדול‬.‫*ספר התמונה‬
.‫ חסר דף השער‬,‫ עו דף‬.‫ מהדורה ראשונה‬.]1784[ ‫ תקמ"ד‬,‫קארעץ‬
.]1875[ ‫ תקמ"ה‬,‫ קארעץ‬.]‫ לרבי משה בן נחמן [רמב"ן‬.‫*האמונה והבטחון‬
‫ חותמות בית המדרש מנחם ציון בחורבת רבי יהודה‬.‫ ס"מ‬18.5 ,‫ דף‬,‫] לב‬1[
.‫החסיד בירושלים‬
.‫ כללית מצב טוב‬.‫מצבים שונים‬
$800-700 ‫ הערכה‬$400 ‫פתיחה‬
460 Collection of Kabalistic Works
Printed in Korzec [4]
* Erchey HaKinuyim. Kabala by Rabbi Yaakov Tzemach.
[Korzec, c. 1785]. 38 leaves, 17.5 cm. First edition. Printed
without a title page. Rare book. Ginzei Yisrael 1106.
* Likutei Shas. Commentary on the Ma’amarim of the
Talmud by the Arizal. Korzec [1875]. First edition. [1] 49
leaves, 18.5 cm. Rare.
* Sefer HaTemunah. Attributed to Rabbi Nechunya ben
HaKaneh and Rabbi Yishmael Kohen Gadol. Korzec,
1784. First edition. 76 leaves, missing the title page.
* HaEmunah V’Habitachon of Rabbi Moshe ben
Nachman. Korzec, [1875]. [1] 32 leaves, 18.5 cm. Stamp
of the Beis HaMedrash Menachem Tzion at the Churva of
Rabbi Yehuda HaChassid in Jerusalem.
Varying conditions. Overall fine condition.
O/b price $400
303
$700-800
.‫ סגולות הנפש ופסוקי בטחון והצלה‬461
.‫ מהדורה ראשונה‬.1838 ,‫ תקצ"ח‬,‫טשערנוביץ‬
‫תגלית ביבליוגרפית‬
,‫ ליוורנו‬.‫ חיד"א‬.‫ תפילות קבליות‬.‫ דרך חיים‬462
]1801[ ‫תקס"א‬
.]1801[ ‫ תקס"א‬,‫ ליוורנו‬.]‫ תפלות שונות [ע"פ החיד"א‬.‫דרך חיים‬
.‫ נייר עבה‬,‫ ס"מ‬17 ,‫לד דף‬
‫ הספר נדפס‬.‫ וידוי גדול ותיקונים ע"פ קבלה‬,‫ תשליך‬,‫סדר התרת נדרים‬
‫ ומאחורי‬,‫ בכמה תפלות מוזכר שמו‬.‫בליוורנו עירו של החיד"א בחייו‬
‫ מהדורה שניה‬.‫השער יש 'גזרת נחש' מהחיד"א שרמז את שמו במליצה‬
‫ רבי חיים יוסף דוד אזולאי‬,‫ בניהו‬.‫ מ‬:‫ ראה‬.‫עם תפלות נוספות מהחיד"א‬
‫ המהדיר רבי שמואל ב"ר משה הכהן היה‬.‫רנד‬-‫ עמוד רנג‬,)‫ תשי"ט‬,‫(ירושלים‬
.‫ממקורביו של החיד"א‬
.‫ כתם קטן בשולי הדפים הראשונים‬.‫כריכת עור מקורית עם שפשופים‬
.‫מצב טוב מאד‬
$350-300 ‫ הערכה‬$200 ‫פתיחה‬
462 Derech Chaim. Kabalistic
Prayers. Chida. Leghorn. [1801]
‫ מהדורה‬.1838 ,‫ תקצ"ח‬,‫ טשערנוביץ‬.‫סגולות הנפש ופסוקי בטחון והצלה‬
.‫ראשונה‬
‫ עם‬,‫ כולל פרקי תהלים ופסוקים וסגולות קדומות‬.‫ ס"מ‬12 ,‫] דף‬36[
‫ בסוף נדפס דיני טבילת נשים בערב שבת שכתב‬.‫דקדוקים בקריאת שמע‬
‫ וכנראה שלפנינו ההדפסה הראשונה של דינים‬,‫רבי אהרן משה מבראד‬
‫ בביבליוגרפיה ידועה המהדורה הראשונה‬.‫ תגלית ביבליוגרפית‬.‫אלו‬
‫ ואחר כך גם בשם 'סגולת הנפש‬,‫שנדפסה בלעמברג בשנת תרי"א‬
‫ הספר‬,‫ למיטב ידיעתנו‬.‫ אולם לא ידוע על קיום המהדורה שלפנינו‬,'‫והבטחון‬
.‫ ולא נמכר במכירות פומביות‬,‫לא נמצא בספריות הציבוריות בעולם‬
‫ מצב‬.‫ קרעים קלים וקרעים עם חסרון בשני דפים‬.‫ כתמי זמן‬.‫כריכה פגומה‬
.‫בינוני‬
$800-600 ‫ הערכה‬$300 ‫פתיחה‬
461 Segulot HaNefesh U’Psukei
Bitachon V’Hatzalah. Czernowitz,
1838. First Edition. Bibliographic
Discovery
Derech Chaim. Various prayers [according to the
Chida]. Leghorn, [1801].
34 leaves, 17 cm. Thick paper.
Hatarat nedarim, Tashlich, Viduy Gadol and kabalistic
tikunim. The book was printed in Leghorn – where the
Chida lived. His name is mentioned in some of the prayers,
the back of the title page features the “Gizrat Nachash”
of the Chida, which allegorically alludes to his name.
Second edition with additional prayers from the Chida.
Refer to: M. Binayahu, Rabbi Chaim Yosef Dovid Azulai
( Jerusalem, 1959), p. 253-254. The editor, Rabbi Shmuel
b”r Moshe HaKohen, was close to the Chida.
Original leather binding, rubbed. Small stain in the margins
of the first leaves. Very fine condition.
Segulot HaNefesh U’Psukei Bitachon V’Hatzalah.
Czernowitz, 1838. First edition.
[36] leaves, 12 cm. Includes chapters of Psalms, verses,
and early segulot, with nuances in Shema. Concludes with
laws relating to immersion by women on erev Shabbat
written by Rabbi Aharon Moshe of Brodt – apparently
the first printing of these laws. Bibliographic discovery.
The bibliographies note a first edition that was printed in
Lemberg in 1851, and then later under the title “Segulat
HaNefesh V’Habitachon” – however, this edition is
unknown. To the best of our knowledge, this book is
not found in any public libraries worldwide and has not
appeared at auction.
Blemished binding. Aging stains. Light tears, and tears
with loss to two leaves. Moderate condition.
O/b price $200
O/b price $300
$300-350
$600-800
304
.‫ בערך‬1830 ‫ תק"ץ‬,‫ לעמברג‬.‫ נופת צופים‬464
‫ ספר נדיר‬.‫קבלה‬
‫ מאת רבי בצלאל‬,‫ מאמרים מופלאים עם פירוש ע"פ קבלה‬.‫נופת צופים‬
‫ נדפס בשנת חצבה עמודיה שבעה‬:‫ בשער‬.‫ לעמברג‬.]‫ב"ר שלמה [מקוברין‬
.‫ בערך‬1830 ‫ ובאמת תק"צ‬.1804 ,‫ תקס"ד‬,]‫[תרי"ז‬
.'‫ מהדורה מיוחדת של הספר הקדום 'עמודי שבעה‬.‫ ס"מ‬22.5 ,‫מה דף‬
‫כותב בהקדמה שהיה לו עותק קרוע של הספר ולכן לא יכל‬ ‫המביא לדפוס‬
... ‫ רק סדרתי‬... ‫להדפיס את הספר בשלמותו "כסדר העמודים כמו שהיה‬
‫ שבוודאי לא‬...‫ בעל המחבר‬... ‫ ובטוח אני בהגאון‬... ‫כפי הטוב והישר בעיני‬
‫ וגם במה ששניתי‬... ‫יהיה לו תרעומת עלי במה שלא הדפסתי אותו כסדר‬
.‬"‫שמו‬
‫ בית דפוסה של הרבנית יהודית‬,‫ יערי‬.‫ א‬:‫ ראה‬,‫מדפוסי רוזאניס המזוייפים‬
.‫ ספר נדיר‬.107 ,97 ’‫ עמ‬,‫ ת"ש‬,‫ יז‬,‫ קרית ספר‬,‫ראזאניש בלבוב‬
.‫ מצב טוב‬.‫ כתמים‬.‫ נקבי עש בשולי דפים אחדים‬.‫כריכה חדשה‬
.1052 ‫אוצר ישראל – גנזי מהלמן‬
$300-200 ‫ הערכה‬$150 ‫פתיחה‬
464 Nofet Tzufim. Lemberg, c. 1830.
Kabala. Rare Work
Nofet Tzufim. Wondrous articles with commentary
according to kabala by Rabbi Bezalel b”r Shlomo [of
Kobrin]. Lemberg. The title page chronogram alludes to
1857 and it features the date 1804, but it was actually
printed c. 1830.
45 leaves, 22.5 cm. Unique edition of the early work,
‘Amudei Shiva’. The publisher notes in his introduction
that he had a torn copy of the book, so he could not print
the entire book ‘in the order of the pages as it was….I only
organized…the best that I could…and I am certain that the
author….is not going to hold it against me that I printed it
in the wrong order….and for changes I made in his name.’
A Rosanes forged print, refer to: A. Yaari, Beit Defusa shel
HaRabbanit Yehudit Rosanes of Lemberger, Kiryat Sefer
17, 1940, p. 97, 107. Rare work.
New binding. Marginal worming holes in a few leaves.
Stains. Fine condition
Otzar Yisrael – Ginzei Mehlman 1052.
O/b price $150
305
$200-300
‫ מהדורה‬.]1733[ ‫ תצ"ג‬,‫ קושטא‬.‫ זובח תודה‬4 63
‫יחידה‬
‫ סדר וידוי לתקן נשמת רוח חיי נפש על פי מנין המצוות מאת‬.‫זובח תודה‬
.‫ מהדורה יחידה‬.]1733[ ‫ תצ"ג‬,‫ קושטא‬.‫מרדכי אצבאן‬
‫ חיבור יחודי של אמירת וידוי עם פירוט חטאים מן התורה‬.‫ ס"מ‬16 ,‫מא דף‬
‫ בתוך החיבור נכתב גם‬.‫ על סדר האברים בעקבות ספר חרדים‬,‫ומדרבנן‬
‫ כששם ה' באותיות גדולות‬,‫ בשער נדפס שויתי ה' לנגדי‬.‫על דרך הקבלה‬
‫ היה מרבני ליוורנו עלה‬,‫ המחבר שנקרא גם צבאן‬.‫בצבע לבן על רקע שחור‬
.]1740[ ‫] בה נפטר בשנת ת"ק‬1736[ ‫לארץ ישראל בשנת תצ"ו‬
‫ חתימת בעלים‬.‫טוב מאד‬-‫ מצב טוב‬.‫כריכת עור מקורית משופשפת‬
.‫ וכיתוב עתיק בשער‬,‫ חתימת בעלים בדף ב‬,‫ רפאל בן בנישתי‬,‫מסולסלת‬
.339 ‫יערי קושטא‬
$300-250 ‫ הערכה‬$200 ‫פתיחה‬
463 Zoveich Todah. Constantinople,
[1733]. Only Edition
Zoveich Todah. Seder Viduy….according to the
counting of the mitzvos by Mordechai Azban.
Constantinople, [1733]. Only edition.
41 leaves, 16 cm. Unique work regarding the recital of
viduy with the details of sins prohibited from the Torah
or by the rabbis. Includes kabalistic insights. The title
page includes the phrase, Shivisi Hashem L’Negdi – with
the letters forming His name in large white letters on a
black background. The author was a Leghorn Rabbi. He
immigrated to Eretz Yisrael in [1736] where he passed
away in [1740].
Original, rubbed leather binding. Fine-very fine condition.
Curvy owner signature; owner signature on leaf 2, and an
antiquate note on the title page. Yaari, Constantinople 339.
O/b price $200
$250-300
465 Seder HaTefila al Derech HaSod.
Zolkiew, [1781], Kabalistic Comments
Seder HaTefilla according to sod, “kavanot” from Rabbi
Chaim Vital’s “Pri Eitz Chaim”, as he heard from the
Arizal. Zolkiew, [1781]. Apparently the first prayer
book printed in the “nusach” [prayer version] later
termed “nusach Sephard”. Prominent approbations.
[7], 144, 143-192 [2] leaves. 19 cm. Missing the title page.
Both sides of leaf 64 bear lengthy handwritten kabalistic
comments that have been cropped in the margins.
Additional comments on leaves 53 and 142.
The editor, Rabbi Aryeh b”r Avraham, writes that this
prayer book was arranged according to; a manuscript; the
“Mishnat Chassidim”; and according to the siddur with
the Kavanot of the Arizal arranged by Rabbi Aryeh Leib
Epstein [Koenigsberg, 1764]; but he primarily proofread
it according to the “Pri Etz Chaim”. The prayer book also
includes some of what was arranged by Rabbi Shabtai of
Rashkov.
In essence, this prayer book is the first edition of the famed
“Sidur Rabbi Asher” [Lemberg, 1788]. Rabbi Asher simply
supplemented and revised this version. His 1788 version
includes explicit permission from the publishers of this
edition allowing its reprinting.
Kabalistic sketches and illustrations. Two pages of errata at
the conclusion.
Aging stains. Worming holes. Tears and reinforcements,
blemishing text. Moderate condition.
Vinograd, Zolkiew 415. Vinograd, HaGRA, 1285.
O/b price $250
,‫ זאלקווא‬.‫ סדר התפלה על דרך הסוד‬465
‫] הגהות קבליות‬1781[ ‫תקמ"א‬
‫ כוונות מספר פרי עץ חיים לרבי חיים ויטאל‬,‫סדר התפלה על דרך הסוד‬
‫ כנראה הסדור הראשון שנדפס‬.]1781[ ‫ תקמ"א‬,‫ זאלקווא‬.‫שקיבל מרבו האר"י‬
.‫ הסכמות חשובות‬.‫בנוסח שנודע לימים כנוסח ספרד‬
‫ בדף סד' משני הצדדים‬.‫ חסר שער‬.‫ ס"מ‬19 ,‫] דף‬2[ ‫קצב‬-‫ קמג‬,‫]קמד‬7[
'‫ הערה נוספת בדף נג‬.‫ בכתב יד‬,‫חתוכות בשוליים‬-‫הערות קבליות ארוכות‬
.'‫ובדף קמב‬
‫העורך רבי אריה ב"ר אברהם כותב שהסידור הנוכחי נערך על פי כתב‬
‫ על פי ספר "משנת חסידים" וכן על פי הסידור עם כוונות‬,‫יד שהיה לפניו‬
‫ והגיה‬,]‫תקכ"ח‬-‫האר"י בעריכת רבי אריה ליב עפשטיין [קניגסברג תקכ"ה‬
‫‬בסדור מופיע גם ממה שסידר רבי שבתי‬."‫אותו בעיקר על פי "פרי עץ חיים‬
.‫מראשקוב‬
‫למעשה הסידור הזה הוא המהדורה הראשונה של הסדור הנודע 'כסדור‬
.‫ תקמ"ח] ובו הוסיף רבי אשר השלמות ותיקונים‬,‫רבי אשר' [לעמברג‬
‫גם בסדור משנת תקמ"ח נדפסה הרשאה מהמוציאים לאור של הסדור‬
.‫שלפנינו שהם מתירים להדפיסו בשנית‬
.‫ עם שני דפי התיקונים בסוף‬.‫ציורים ושרטוטים קבלים‬
.‫ מצב בינוני‬.‫ קרעים וחיזוקים עם פגיעה בטקסט‬.‫ נקבי עש‬.‫כתמי זמן‬
.1285 ‫ הגר"א‬,‫ וינוגרד‬.415 ‫ זולקווא‬,‫וינוגרד‬
$2,000-1,500 ‫ הערכה‬$250 ‫פתיחה‬
$1,500-2,000
306
‫ אדמו"ר רבי שמחה בונם‬.‫ קול שמחה‬467
‫ מהדורה ראשונה‬.‫מפרשיסחא‬
‫ רבי שמחה בונם‬...‫ חדושי תורה מאת אדמ"ו הרב הגדול והקדוש‬.‫קול שמחה‬
.‫ מהדורה ראשונה‬.]1859 ‫ [ברעסלויא?] [תרי"ט‬.‫מפרשיסחא‬
‬.‫ ס"מ‬18.5 ,‫] דף‬1[ ‫ כח‬:‫] נח; כה [צ"ל‬1[
‫ עם הסכמת‬.‫מהדורה ראשונה של הספר של אחד מאבות החסידות בפולין‬
‫ בסוף נדפסה‬.‫רבי ישעיה מושקאט והאדמו"ר בעל ה'חידושי הרי"ם' מגור‬
,‫האגרת מפשיסחא אודות סוד ראש השנה עם חתימת רבי שמחה בונם‬
.‫ עד היום‬,‫ האגרת נלמדת בדקדוק רב ע"י החסידים‬.‫תלמידיו ובנו‬
‫בדף הראשון חותמת בית המדרש של בני הרה"ק ר' אליעזר מנחם‬
‫ האדמו"ר רבי אלעזר מנחם מלעלוב שהיה המנהיג של‬,‫ כנראה‬,‫בירושלים‬
.‫קהילת החסידים בירושלים‬
.‫טוב מאד‬-‫ מצב טוב‬.‫ מעט כתמי זמן‬.‫ נקבי עש זעירים בשוליים‬.‫כריכה ישנה‬
.520 ‫סטפנסקי חסידות‬
$400-300 ‫ הערכה‬$200 ‫פתיחה‬
467 Kol Simcha. Admor Simcha
Bunim of Peshischa. First Edition
307
1713 ‫ תע"ג‬,‫ אמשטרדם‬.‫ קבלה‬.‫ מגן דוד‬466
.‫ פירוש אותיות הא"ב בדרך הקבלה מאת רבי דוד ן' זמרא‬.‫מגן דוד‬
‫ מהדורה‬.]1713[ ‫ תע"ג‬.‫ בדפוס אשר אנשיל ממשפחת קוטנים‬,‫אמשטרדם‬
.‫ חתימת בעלים בשער‬.‫ראשונה‬
‫בתחילת הספר הקדמה ארוכה מהמגיה הוא [המני"ח] רבי משה חאגיז‬
‫ על נסיבות הדפסת הספר ועל חלקו‬.‫מירושלים שהוסיף בספר מהגהותיו‬
’‫ ספרים שחיברם ר‬,‫ מ’ בניהו‬:‫ ראה‬,‫של רבי משה חאגיז בהבאתו לדפוס‬
.154-160 ’‫ עמ‬,‫ תשל"ו‬,‫ ב‬,‫ עלי ספר‬,‫משה חאג’יז וספרים שהוציאם לאור‬
‫ גוף הספר‬,‫‬בתקליטור של המפעל הביבליוגרפי ציינו שלפי צורת האותיות‬
‫ הדפים הראשונים נדפסו אצל‬4 ‫ ורק‬,‫(נב דף) נדפס בדפוס נתנאל פואה‬
.‫אשר אנשיל‬
.‫ מצב טוב מאד‬.‫ כתמי זמן‬.‫ שדרה פגומה‬,‫כריכה פשוטה‬
$300-250 ‫ הערכה‬$200 ‫פתיחה‬
466 Magen David. Kabala.
Amsterdam, 1713
Kol Simcha. Torah novellae by the great Rabbi…
Simcha Bunim of Peshischa. [Breslau?], [1859]. First
edition.
[1], 58; 25 [should say: 28] [1] leaves, 18.5 cm.
First edition of the book by one of the patriarchs of
chassidut Poland. With the approbation of Rabbi Yeshaya
Mushkat and the Chidushei HaRi”m of Gur. Ends with
the “Iggeret MiPeschischa” regarding the secrets of Rosh
Hashanah with the signature of Rabbi Simcha Bunim, his
disciples and son. The letter is still studied very carefully
by chassidim. The first leaf bears the stamp of the Beis
Medrash of R’ Elazar Menachem in Jerusalem, apparently
referring to Rabbi Elazar Menachem of Lelov, a leader of
the Chassidic community in Jerusalem.
Old binding. Tiny marginal worming holes. Minimal aging
stains. Fine-very fine condition.
Stefansky, Chassidut 520.
Magen David. Explanation of the aleph-beis letters
in the manner of Kabala by Rabbi Dovid ‘N Zimra.
Amsterdam, at the press of Asher Anshel of the Kotnim
family. [1713]. First edition. Owner signature on title
page.
Lengthy introduction by the proofreader, Rabbi Moshe
Chagiz of Yerushalayim, who added his comments to the
book. Regarding the impetus to print the book and the
involvement of Rabbi Moshe Chagiz in its printing, refer
to: M. Binayhu, Sefarim She’Chibram R’ Moshe Chagiz
V’Sefarim She’hotziam L’ohr, Alei Sefer, 2, 1976, p. 154160. The Bibliography of the Hebrew Book notes that
according to the font and body of the book (52 leaves), it
seems that the book was printed at the press of Netanel
Foa, and that only the first four leaves were printed by
Asher Anshel.
Simple binding, blemished spine. Aging stains. Very fine
condition.
O/b price $200
O/b price $200
$300-400
$250-300
‫ רבי ישראל דב בער‬.‫ שארית ישראל‬469
‫ מהדורה ראשונה ומהדורה נוספת‬.‫מווילעדניק‬
.‫ מאת רבי ישראל דב בער מווילעדניק‬,‫ דרושים בחסידות‬.‫שארית ישראל‬
.‫ מהדורה ראשונה‬.1865 ,‫ תרכ"ד – תרכ"ה‬,‫לעמברג‬
.‫ לוח התיקון נכרך בתחילת הספר‬.‫ ס"מ‬24 ,‫] דף‬1[ ‫ כו‬:‫] טז‬4[
‫ התפרסם כבעל‬,‫המחבר היה תלמיד מובהק של רבי מרדכי מטשערנוביל‬
‫מופת והאדמו"ר בעל ה'צמח צדק' מליובאוויטש שלח אליו יהודים שנזקקו‬
‫ וגם כיום רבים נוסעים‬,‫ וקברו נעשה תל תלפיות‬,‫ נפטר בשנת תר"י‬.‫לישועה‬
,‫ חתימות וחותמות בעלים‬.‫ ספריו נחשבים לספרי סגולה‬.‫להשתטח עליו‬
.‫ ועוד‬,.‫ טעלסי מאסס‬,‫הרב יצחק אליעזר בענקאוויטש‬
.544 ,‫סטפנסקי חסידות‬
.‫ פינות מספר דפים מקופלות‬.‫ כתמי זמן‬.‫כריכת חצי עור מקורית פגומה‬
.‫מצב טוב‬
.‫ מאת רבי ישראל דב בער מווילעדניק‬,‫ דרושים בחסידות‬.‫שארית ישראל‬
.‫ וריאנט‬.1877 ‫ תרל"ז‬,‫קניגסבערג‬
.‫ מצב טוב‬.‫ שיקום בשער‬.‫ ס"מ‬22 ,‫נד דף‬
‫ בעותק שלפנינו אין את ההסכמה‬.‫ ראה היברובוקס‬,‫שער שונה מהידוע‬
.‫בתחילת הספר‬
$600-500 ‫ הערכה‬$400 ‫פתיחה‬
469 Shearit Yisrael. Rabbi Yisrael Dov
Ber of Vilendik. First Edition and an
Additional Edition
Shearit Yisrael. Homilies on Chassidut by Rabbi
Yisrael Dov Ber of Vilendik. Lemberg, 1865. First
edition.
[4] 17: 26 [1] leaves, 24 cm. Errata bound at the beginning
of the book.
The author was a close disciple of Rabbi Mordechai
of Chernobyl and was known as a miracle worker. The
Tzemach Tzedek of Lubavitch sent him Jews in need of
salvation. He passed away in 1850, and his grave turned
into a pilgrimage site. Many still travel to pray at his grave.
His books are considered “segulot”. Owner signatures and
stamps. Stefansky, Chassidut, 544.
Original, blemished half-leather binding. Aging stains. The
corners of a number of leaves are folded. Fine condition.
Shearit Yisrael. Derushim B’Chassidut, by Rabbi Yisrael
Dov Ber of Vilendik. Koenigsberg, 1877. Variant copy.
54 leaves. 22 cm. Title page repair. Fine condition.
The title page is different from other known copies – refer
to HebrewBooks. This copy does not have the approbation
at its beginning.
O/b price $400
$500-600
,‫ בראדי‬.‫ המגיד מזאלאזיץ‬.‫ ברית אברם‬468
‫ מהדורה ראשונה‬.1875 ,‫תרל"ה‬
‫ מאת רבי יוסף משה‬,‫ חסידות על התורה חמש מגילות ומועדים‬.‫ברית אברם‬
.‫ מהדורה ראשונה‬.1875 ,‫ תרל"ה‬,‫ בראדי‬.]'‫['המגיד מזאלאזיץ‬
.‫ ס"מ‬24 ,‫] דף‬4[ ‫[ קנב‬4[
.‫מהדורה ראשונה של הספר החסידי של אחד מראשוני המגידים החסידיים‬
,‫] היה תלמיד של המגיד ממעזריטש‬1815 ‫ – תקע"ה‬1735 ‫המחבר [תצ"ה‬
‫ הספר נדפס לראשונה‬.‫ רבי לוי יצחק מברדיטשוב ועוד‬,‫המגיד מזלוטשוב‬
.‫ע"י נכדי המחבר כעבור ששים שנה מפטירתו‬
.95 ‫ סטפנסקי חסידות‬.‫ מצב טוב מאד‬.‫ כתמי זמן‬.‫כריכה חדשה‬
$600-500 ‫ הערכה‬$350 ‫פתיחה‬
468 Brit Avram. The Maggid of
Zalozits. Brodye, 1875. First Edition
Brit Avram. Chassidut on the Torah, Five Megillot
and Holidays by Rabbi Yosef Moshe [The Maggid of
Zalozits]. Brodye, 1875. First edition.
[4], 152, [4] leaves. 24 cm.
First edition of the Chassidic work of one of the first
Chassidic preachers. The author [1735-1815] was a
disciple of the Maggid of Mezeritsch, the Maggid of
Zlotchov, Rabbi Levi Yitzchak of Berditchov and others.
The book was first printed by the author’s grandsons about
sixty years after his death.
New binding. Aging stains. Very fine condition. Stefansky,
Chassidut 95.
O/b price $350
$500-600
308
]5[ ‫ מקבץ ספרי חסידות ברסלב‬471
,‫ הנהגות על דרך הקבלה והחסידות‬.‫ חלק ראשון ושני‬,‫*לקוטי עצות‬
.]‫ בערך‬-1860 1855 ,‫ [לעמברג‬.]‫מאת רבי נתן [שטרנהארץ‬
.‫הערות ארוכות בכתב יד בפרוזץ‬
.‫ נרשמה ברשימת ג‬.‫ מהדורה זו לא נרשמה בתקליטור‬.‫ ס"מ‬14 ,‫] דף‬100[
‫ למברג‬,‫ נרשם באוצר הספר העברי‬.‫ ללא ציון שנת הדפוס‬,49 '‫שלום מס‬
.‫ מצב טוב – טוב מאד‬.‫ כתמי זמן בהירים‬.‫ כריכה חדשה‬.1591
.‫ עם הוספות‬,‫ מאת רבי נחמן מברסלב‬,‫ הנהגות ישרות‬.‫*ספר המדות‬
.‫ מצב טוב מאוד‬.‫ כריכה חדשה‬.‫ ס"מ‬19 ,‫ פד דף‬.1912 ‫ תרע"ב‬,‫ווארשא‬
.]1922[ ‫ תרפ"ב‬,‫ הוצאת עינות‬,‫ ברלין‬.‫ רבי נחמן מברצלב‬,‫*שלש מעשיות‬
.‫ מצב טוב‬.‫ עטיפה מודפסת מקורית‬.‫ ס"מ‬18 ,'‫] עמ‬1[ ‫לג‬
,‫ ווארשא‬.‫ בעריכת אברהם כהנא‬,‫*ספורי מעשיות מפי רבי נחמן מבראסלב‬
.‫ שני ציורים של בית המקדש‬.‫ ס"מ‬21 ,'‫] עמ‬VI, 105 [3 .]1922[ ‫תרפ"ב‬
.‫קרע ללא חסרון‬
22 ,‫ לח דף‬,‫ מה‬.‫ שני שערים‬.‫ שני חלקים‬.1912 ,‫ תרפ"א‬,‫ לובלין‬.‫*חיי מוהר"ן‬
.‫ מצב בינוני‬.‫ אולי חסר דף אחרון‬.‫ס"מ‬
$600-400 ‫ הערכה‬$200 ‫פתיחה‬
471 Collection of Books from
Chassidut Breslov [5]
* Likutei Eitzot. First and second section. Behaviors
in the manner of kabbala and chassidut, by Rabbi
Nosson [Sternhartz]. [Lemberg, c. 1855-1860]. Lengthy,
handwritten comments on the flyleaf.
[100] leaves, 14 cm. This edition is not listed by the
Bibliography of the Hebrew Book. Listed in G. Scholem’s
list, , without year of print. Listed by Otzar HaSefer
HaIvri, Lemberg 1591.
New binding. Light aging stains. Fine-very fine condition.
* Sefer HaMiddot. Correct behaviors by Rabbi Nachman
of Breslov, with supplements. Warsaw, 1912. 84 leaves, 19
cm. New binding. Very fine condition.
* Shalosh Ma’asiot, Rabbi Nachman of Breslov. Berlin,
Einut publishing, [1922].
33, [1] pages, 18 cm. Original, printed jacket. Fine condition.
* Sipurei Ma’asiot by Rabbi Nachman of Breslov, edited
by Avraham Kahana. Warsaw, [1922]. VI, 105 [3] pages,
21 cm. Two illustrations of the Holy Temple. Tear without
loss.
* Chayei Mohara”n. Lublin, 1912. Two sections. Two title
pages. 45, 38 leaves. 22 cm. Possibly missing the last leaf.
Moderate condition.
O/b price $200
309
$400-600
,‫ סיגעט‬.‫ האדמו"ר מקוסוב‬.‫ אזור האמונה‬470
‫ עותק מיוחד‬.‫ מהדורה ראשונה‬.]1925[ ‫תרפ"ה‬
‫ מאת רבי‬,‫ ביאור נרחב על י"ג עקרי האמונה ועוד ענייני אמונה‬.‫אזור האמונה‬
.‫ מהדורה ראשונה‬.]1925[ ‫ תרפ"ה‬,‫ סיגעט‬.]‫משה בן רבי יעקב שמשון [הגר‬
.‫עותק מיוחד‬
.‫ ס"מ‬22 ,‫לו דף‬-‫ מודפסים בצד אחד של הדף] ה‬,‫ דף‬6[
‫ והיה האדמו"ר הרביעי‬,25 ‫המחבר [תר"ך – תרפ"ה] כיהן כאדמו"ר מגיל‬
.‫ רסג – רסד‬,‫ ראה אנציקלופדיה לחסידות ג‬.‫בשושלת קוסוב‬
‫ במפעל‬.‫ הספר נדפס בשנת חייו האחרונה של המחבר‬:‫עותק מעניין‬
‫הביבליוגרפיה מובא שבדף ב' נדפסה כעין הודעת פטירה "טרם יצא הספר‬
‫ ביום הששי לירח תמוז דהאי שתא‬... ‫ המחבר אדמו"ר‬... ‫ נלקח מאתנו‬...
,‫ בעותק שלפנינו נדפסו הדפים הראשונים רק בצד אחד של הדף‬."‫תרפ"ה‬
‫ ואין את ההודעה‬,‫ והודבקו בנייר דבק‬,‫על נייר שונה משאר חלקי הספר‬
‫ ואולי הדפים‬.‫ שהעותק שלפנינו נדפס כולו לפני פטירת המחבר‬,‫ יתכן‬.‫הזו‬
.‫ כעין טיוטא‬,‫הראשונים נדפסו על צד אחד‬
‫ מצב טוב‬.‫ כתמי זמן‬.‫ נייר דבק לחיבור הדפים הראשונים‬.‫כריכה מקורית‬
.‫– טוב מאד‬
$300-250 ‫ הערכה‬$180 ‫פתיחה‬
470 Eizor HaEmunah. The Admor of
Kossov. Sighet, [1925]. First Edition.
Unique Copy
Eizor HaEmunah. Expansive elucidation on the
Thirteen Tenets of Faith and other subjects related to
faith, by Rabbi Moshe ben Rabbi Yaakov Shimshon
[Hager]. Sighet, [1925]. First edition. Unique copy.
[6 leaves, printed on one-side only of the leaf ] 5-36 leaves,
22 cm.
The author [1870-1925] served as Admor from the age of
25. He was the fourth “rebbe” of the Kossov dynasty. Refer
to Encyclopedia L’Chassidut 3, 263-264. Interesting copy:
The book was printed during the last year of the author’s
life. The Bibliography of the Hebrew Book notes that leaf
2 features a quasi-death notice, ‘prior to the publication of
the book….was taken from us….the author Admor… on
Friday, Tammuz.. 1925’.
In this copy, the first leaves were printed on one-side-only
of the leaf, on paper different than the other sections of the
book, they were pasted with tape, and they do not feature
the death notice. It is possible that this copy was printed in
its entirety before the author’s death – and perhaps the first
leaves were printed on one-side-only, as a printer’s proof.
Original binding. Tape connecting the first leaves. Aging
stains. Fine-very fine condition.
O/b price $180
$250-300
‫‪ 472‬מגן אברהם‪ .‬האדמו"ר מטריסק‪ .‬מהדורה‬
‫ראשונה‬
‫מגן אברהם‪ .‬חסידות על התורה והמועדים‪ ,‬מאת האדמו"ר רבי אברהם‬
‫מטריסק‪ .‬לובלין‪ ,‬תרמ"ז ‪ .1886‬מהדורה ראשונה‪ ,‬נדפס בחיי המחבר‪.‬‬
‫[‪ ,]3‬ג‪-‬מז‪ ,‬א‪-‬לו דף; [‪ ,]1‬ב‪-‬קיג דף‪ 22.5 .‬ס"מ‪ .‬שני חלקים‪ .‬שני שערים‬
‫בהתחלה‪ ,‬ושער נוסף באמצע‪.‬‬
‫מהדורה ראשונה של ספרו של 'המגיד מטריסק' האדמו"ר הראשון‬
‫מטריסק שהיה בנו של האדמו"ר רבי מרדכי מטשרנוביל‪ .‬ספר יסוד של‬
‫חסידות טריסק בפרט ושל חסידות טשרנוביל בכלל‪.‬‬
‫בדף [‪ ]3‬נדפס העתק ליטוגרפי של כתב יד וחתימת יד קדשו של המחבר‪.‬‬
‫ידועה הסגולה בהחזקת הספר‪ ,‬על פי דברי המחבר בהקדמה‪ ,‬שכותב‬
‫שהגיע לגבורות ובכח הברכה שברך ה' את אברהם שהיה זקן בא בימים‪:‬‬
‫הנני מברך את כל אשר יקח את הספר הזה כי יתמשכו עליו חסדים רבים‬
‫ואלוקי אברהם יהיה בעזרכם למלאת כל משאלותיכם‪ ,‬בנים ובני בנים‪."...‬‬
‫בדף האחרון [קיג‪ ,‬ב] נדפסה השמטה באותיות קטנות‪ .‬ישנם עותקים‬
‫שההשמטה נדפסה באותיות גדולות בדף נוסף שסומן‪ :‬קיד‪.‬‬
‫כריכת עור מקורית פגומה ומנותקת‪ ,‬עם הטבעה‪ :‬יעקב יואל כראם‪ .‬שער‬
‫מנותק ופגום קלות‪ .‬מעט כתמי זמן‪ .‬כללית מצב טוב‪.‬‬
‫פתיחה ‪ $300‬הערכה ‪$800-600‬‬
‫‪472 Magen Avraham. The Admor of‬‬
‫‪Trisk. First Edition‬‬
‫צאן קדשים‪ .‬חידושים והגהות על סדר קדשים מתלמוד בבלי‪ ,‬מאת רבי חיים‬
‫שור‪ .‬לבוב‪ ,‬תקע"א [‪ .]1711‬נדפס במצות 'החוזה מלובלין' עם הסכמתו‪.‬‬
‫[‪ ]1‬נב [‪ ]1‬דף‪ 37 ,‬ס"מ‪ .‬הספר נדפס על בקשת החוזה מלובלין‪ .‬מעבר‬
‫לשער הסכמה נדירה ומיוחדת מה'חוזה מלובלין' בה מגלה טפח על‬
‫עבודתו בקדש וראוי להעתיק קטע ממנה ‪":‬היות שנהירנא כד הוינא טליא‬
‫היה לי תשוקה לעשות ספר פירוש על סדר קדשים מפני שידוע גודל‬
‫המצוה לעסוק בהלכות קדשים… והסדר קדשים הוא כמו ספר החתום‬
‫ואינו מוגה כראוי כשאר גמרות‪ ...‬ומסתמא בספר קדשים לא עסקו בעיון‬
‫עם תלמידים מפני שלא הוצרך כ"כ לדורות ואח"כ כשבא לי הרבה טרחא‬
‫דצבורא צרכי בני ישראל המרובים‪...‬ואני הייתי מתיירא לדחות אותם כיון‬
‫שהשי"ת עזר לי לפעול טובת ישראל גם אני נעשיתי טרוד מאד‪...‬וזה כמה‬
‫שנים הייתי מחלה כמה מדפיסים לדפוס ספר צאן קדשים…"‪ .‬חתימות‬
‫בעלים חסידיות‪ ,‬וחותמת‪ :‬ירושת אבות‪.‬‬
‫כריכת קרטון מקורית משומשת‪ .‬שיקום אמנותי בחמש דפים ראשונים‪.‬‬
‫מעט נקבי עש‪ .‬חיתוך דפים מקורי של הדפים האחרונים‪ .‬מצב טוב‪.‬‬
‫‪Magen Avraham. Chassidut on the Torah and‬‬
‫‪holidays by Admor Rabbi Avraham of Trisk. Lublin,‬‬
‫‪1886. First edition, printed during the author’s‬‬
‫‪lifetime.‬‬
‫‪[3], 3-47, 1-36 leaves; [1], 2-113 leaves. 22.5 cm.‬‬
‫‪Two sections. Two title pages at the beginning and an‬‬
‫‪additional title page in the middle.‬‬
‫‪The first edition of the work of the “Maggid of Trisk”,‬‬
‫‪the first rebbe of Trisk, the son of Rabbi Mordechai‬‬
‫‪Chernobyl. Fundamental work of Chassidut Trisk and‬‬
‫‪Chernobyl.‬‬
‫‪Leaf [3] features a lithograph of the author’s signature‬‬
‫‪and handwriting. Possessing this book was considered a‬‬
‫‪segula – as per the blessing that the author wrote in his‬‬
‫‪introduction. The last leaf [113,2] features an omission‬‬
‫‪in small letters. Some copies feature this omission in‬‬
‫‪larger letters on another leaf marked: 114.‬‬
‫‪Original, blemished detached leather binding, with‬‬
‫‪. Detached and lightly‬יעקב יואל כראם ‪embossing:‬‬
‫‪blemished title page. Minimal aging stains. Overall fine‬‬
‫‪condition.‬‬
‫‪Tzon Kedoshim. Novella and glosses on Seder Kadshim‬‬
‫‪of the Babylonian Talmud by Rabbi Chaim Schor.‬‬
‫‪Lemberg, 1711. Printed per the instruction of the‬‬
‫‪Chozeh of Lublin, with his approbation.‬‬
‫‪[1] 52 [1] leaves, 37 cm. The book was printed per the‬‬
‫‪request of the Chozeh of Lublin. The back of the title page‬‬
‫‪has a rare, unique approbation from the Chozeh of Lublin‬‬
‫‪in which he describes the great merit of studying Kadshim.‬‬
‫‪Chassidic owner signatures, and stamp: Yerushat Avot [in‬‬
‫‪Hebrew].‬‬
‫‪Original, used cardboard binding. Professional repair to‬‬
‫‪the first five leaves. Minimal worming holes. Original cut‬‬
‫‪leaves to the last leaves. Fine condition.‬‬
‫‪O/b price $300‬‬
‫‪O/b price $300‬‬
‫‪$600-800‬‬
‫‪310‬‬
‫‪ 473‬צאן קדשים‪ .‬לבוב תקע"א‪ .‬הובא לדפוס‬
‫במצות ה'חוזה מלובלין' עם הסכמה מופלאה ממנו‬
‫פתיחה ‪ $300‬הערכה ‪$700-500‬‬
‫‪473 Tzon Kedoshim. Lemberg, 1711.‬‬
‫‪Published per the Instruction of the‬‬
‫‪Chozeh of Lublin, with his Effusive‬‬
‫‪Approbation‬‬
‫‪$500-700‬‬
474 Birkat Avraham. Warsaw, 1870.
Disciple of Rabbi Levi Yitzchak of
Berditchov
Birkat Avraham. Chassidut on the Torah and novellae
on the Talmud by Rabbi Avraham Elchonon, Rabbi
of Plantch and disciple of Rabbi Levi Yitzchak of
Berditchov. Warsaw, 1870. Only edition.
leaves. 24 cm. The title page ]3[ 38 :]1[ 48 ]3[
notes that the author was a disciple of Rabbi Levi
Yitzchak of Berditchov. The book was published
by his grandson, who was named for him.
Enthusiastic approbations praising the author’s
righteousness from prominent Chassidic masters
of the time, including the Divrei Chaim of Sanz.
The book includes a letter that the Chozeh of
Lublin sent to the author, in which he calls him
“Butzina Kadisha”. For more information about
the author, refer to: Encyclopedia L’Chassidut 1,
.columns 55-56
Owner signatures and stamp of Rabbi Yosef
Peimer [1874-1939]. He was a rabbi of the ‘ba’ale
batim’ in Slutzk and then in New York. Otzar
HaRabbanim 8500. Simple binding. Aging stains.
.Very fine condition. Stefansky, Chassidut 99
‫ תלמיד‬.1870 ,‫ תר"ל‬,‫ ווארשא‬.‫ ברכת אברהם‬474
‫רבי לוי יצחק מברדיטשוב‬
‫ מאת רבי אברהם‬,‫ חסידות על התורה וחידושים על הש"ס‬.‫ברכת אברהם‬
,‫ ווארשא‬.‫אלחנן רבה של פלאנטש ותלמידו של רבי לוי יצחק מברדיטשוב‬
.‫ מהדורה יחידה‬.1870 ,‫תר"ל‬
‫ בשער נדפס שהמחבר היה תלמידו של‬.‫ ס"מ‬24 ,‫] דף‬3[ ‫ לח‬:]1[ ‫] מח‬3[
‫ את הספר הביא לדפוס‬.‫הרב הצדיק האלוקי מו"ה לוי יצחק מברדיטשוב‬
‫ הסכמות נלהבות של גדולי החסידות בתקופה‬.‫נכדו שנקרא על שמו‬
'‫המהללים את צדקותו של המחבר בינהם האדמו"ר בעל ה'דברי חיים‬
‫ והוא מכנה‬,‫ בספר נדפס מכתב ששלח 'החוזה מלובלין' למחבר‬.‫מצאנז‬
,‫ אנציקלופדיה לחסידות א‬:‫ אודות המחבר ראה‬.'‫אותו 'בוצינא קדישא‬
.‫נו‬-‫טורים נה‬
‫ וחתימת בעלים‬,‫ יוסף בהגאון מאיר ז"ל פיימער‬.‫חתימת וחותמת בעלים‬
‫תרצ"ט] רב ה'בעלי בתים' בסלוצק ואחר‬-‫ רבי יוסף פיימר [תרל"ד‬.‫נוספת‬
.8500 ‫ אוצר הרבנים‬.‫כך בניו יורק‬
.99 ‫ חסידות‬,‫ סטפנסקי‬.‫ מצב טוב מאד‬.‫ כתמי זמן‬.‫כריכה פשוטה‬
$300-250 ‫ הערכה‬$200 ‫פתיחה‬
O/b price $200
311
$250-300
‫‪ 475‬הסדור האישי של הצדיק הקדוש רבי איצ’קל‬
‫מאנטוורפן‬
‫שערי ציון‪ ,‬תפלות על דרך הקבלה מאת רבי נתן נטע אשכנזי תלמידו של‬
‫רבי חיים ויטאל‪ ,‬עם הוספות‪[ .‬ירושלים] הוצאת בני ישראל‪[ ,‬תשי"?‪.]-1950‬‬
‫‬העותק האישי של הצדיק רבי איצ'קל מאנטוורפן‪.‬‬
‫קצו‪ ,‬מח‪ ]12[ ,‬דף‪ 19.5 ,‬ס"מ‪ .‬חותמות הצדיק בדף הפרוזץ ובדף השני‬
‫מהסוף‪.‬‬
‫רבי איצ'קל התפלל מסידור זה מספר שנים ונתן אותו במתנה לר' אביגדור‬
‫כהנא לאחר שזה בקרו ואמר לו שאין בידיו את הסדור שערי ציון‪.‬‬
‫האדמו"ר רבי משה יצחק גבירצמן מפשוורסק [תרמ"ב – תשל"ז‪- 1882 ,‬‬
‫‪ ,]1976‬היה תלמידו המובהק של רבי יחזקאל משינאווא בנו בכורו של בעל‬
‫ה'דברי חיים' מצאנז‪ .‬היה מצאצאי בעל ה'נועם אלימלך'‪ ,‬והיה חותם כך‬
‫בחתימותיו‪ ,‬והיו צדיקים שאמרו עליו שהוא ממשיך נאמן של זקנו הגדול‪.‬‬
‫התיישב בפשוורסק ועל שמה נודע כרבי איצ'קל מפשוורסק‪ .‬בשואה‬
‫הוגלה לסיביר ואחר כך שב לפולין‪ ,‬עבר לצרפת ובפקודת האדמו"ר רבי‬
‫אהרן מבלז התגורר באנטוורפן‪ .‬נודע כפועל ישועות ואלפים נהרו אליו‬
‫גם מעבר לים‪ ,‬והיה ידוע גם במעשה הצדקה שנתן‪ .‬נפטר ביום הכיפורים‬
‫תשל"ז‪.‬‬
‫ראה תולדותיו בספר רועה אבן ישראל [ ברוקלין תשמ"ט]‪ ,‬ומעט מדברי‬
‫התורה שאמר בספר שיח יצחק החדש [לונדון תשע"א]‪.‬‬
‫מצורף מכתב מהבעלים המתאר את השתלשלות קבלת הספר מהצדיק‪.‬‬
‫פתיחה ‪ $4,000‬הערכה ‪$10,000-8,000‬‬
‫‪312‬‬
475 Personal Prayer book of Rabbi
Itzikel of Antwerp
Sha’arei Tzion, prayers according to kabala by Rabbi
Nosson Nota Ashkenazi, disciple of Rabbi Chaim
Vital, with supplements. [Jerusalem], Bnei Yisrael
publishing, [1950?]. Personal copy of Rabbi Itzikel of
Antwerp.
196, 48, [12] leaves. 19.5 cm. Rabbi Itzikel’s stamps appears
on the endpaper and the second to last leaf.
Rabbi Itzikel used this prayer book for a number of
years. Then he gave it as a gift to R’ Avigdor Kahana
when he told him that he doesn’t own the Sha’arei Tzion
prayer book.
Admor Moshe Yitzchak Gewirtzman of Pshevorsk [1882-
1976] was the disciple of Rabbi Yechezkel of Shinova,
the eldest son of the Divrei Chaim of Sanz. He was a
descendant of the Noam Elimelech – as he indicated in
his signature. Righteous people said that he was a true
successor of his great grandfather. He settled in Pshevorsk,
and became known as Rabbi Itzikel of Pshevorsk. During
the Holocaust he was exiled to Siberia. He later returned
to Poland and then moved to France. Per the instructions
of Rabbi Aharon of Belz, he moved to Antwerp. He was
known as a wonder worker and thousands came to visit
him. He was also known for the prodigious amounts of
charity he distributed. He passed away on Yom Kippur 1977.
Refer to: Roeh Even Yisrael [Brooklyn, 1989], and some
of his Torah thoughts in “Siach Yitzchak HaChadash”
[London, 2011].
Along with a letter from the owners explaining how they
received this prayer book from Rav Itzikel.
O/b price $4,000$8,000-10,000
313
,‫ זאלקווא‬.‫ רבי עוזיאל מייזלש‬.‫ תפארת הצבי‬476
‫ מהדורה ראשונה‬.]1803[ ‫תקס"ג‬
,‫ חידושים על מסכת ביצה ועל השלחן ערוך‬.‫תפארת הצבי עם כרם שלמה‬
.‫ מהדורה ראשונה‬.]1803[ ‫ תקס"ג‬,‫ זאלקווא‬.‫מאת רבי עוזיאל מייזלש‬
.‫ דף ההקדמה נכרך לא במקומו‬.‫ ס"מ‬38 ,‫ טז; כט דף‬,]2[
‫ הכיר את‬,‫המחבר רבי עוזיאל מייזליש [תק"ד – תקמ"ו] מראשוני החסידות‬
‫ המחבר‬.‫ והיה תלמיד מובהק למגיד ממזריטש‬,‫הבעל שם טוב ואף מזכירו‬
,‫כאביו נפטר בצעירותו ואחיו שגדל על ברכיו עסק בהבאת הספר לדפוס‬
‫ ההקדמה היא המקור העיקרי למידע‬.‫וכתב הקדמה חשובה ומעניינת‬
‫ שהיה מגדולי תלמידי המגיד ממזריטש שהפליגו מאד‬,‫אודות המחבר‬
‫ אנציקלופדיה‬:‫ ראה אודותיו‬.‫ והיה מראשוני מפיצי החסידות בפולין‬,‫בשבחו‬
.821 – 817 ,‫ אנציקלופדיה לחכמי גליציה ג‬.‫ תקיא – תקיז‬,‫לחסידות ג‬
.634 ,‫סטפנסקי חסידות‬
‫ הספר‬,‫ פגימה משוקמת בדף השער עם חסרון שורה תחתונה‬.‫לא כרוך‬
.‫ מצב טוב‬.‫ כתמי זמן‬.‫עבר שיקום‬
$1,600-1,500 ‫ הערכה‬$1,300 ‫פתיחה‬
476 Tiferet HaZvi. Rabbi Uziel
Meisels. Zolkiew, [1803]. First Edition
Tiferet HaZvi with the Kerem Shlomo. Novellae on
Tractate Beitza and the Shulchan Aruch, by Rabbi
Uziel Meisels. Zolkiew, [1803]. First edition.
[2], 16; 29 leaves, 38 cm. The introduction was bound in
the wrong place.
Rabbi Uziel Meisels [1744-1786] was one of the first
Chassidic leaders. He knew the Ba’al Shem Tov and
mentions him in his work. He was a disciple of the Maggid
of Mezeritsch. Like his father, the author passed away at
a young age, and his brother who he raised published the
book. He wrote an interesting, important introduction the primary source for information about the author – a
prominent disciple of the Maggid of Mezeritsch. He was
one of the first disseminators of chassidut in Poland. Refer
to: Encyclopedia L’Chassidut 3, 511-517. Encyclopedia
L’Chachmei Galicia 3, 817-821. Stefansky, Chassidut, 634.
Not bound. Restored blemish to the title page with loss of
the bottom line, the book was restored. Aging stains. Fine
condition.
O/b price $1,300 $1,500-1,600
314
‫ רבי עוזיאל‬.‫ עץ הדעת טוב – תפארת עוזיאל‬478
‫ מהדורה ראשונה‬.‫ קבלה וחסידות‬.‫מייזלש‬
‫ חידושים על מסכת כתובות וביאורים על‬.‫עץ הדעת טוב – תפארת עוזיאל‬
,‫ ווארשא‬.‫ מאת רבי עוזיאל מייזלש‬,‫התורה ונ"ך בדרך הקבלה והחסידות‬
.‫ מהדורה ראשונה‬.‫ שני חלקים‬.1863 ,‫תרכ"ב – תרכ"ג‬
‫ חותמות ספריית ישיבת חכמי‬.‫ שני שערים‬.‫ ס"מ‬32.5 ,‫ נג דף‬- ‫] ז‬5[ :‫סא‬
.‫לובלין‬
‫ המפליגים מאד בשבח‬,‫הסכמות רבות מרבים מגדולי החסידות בתקופה‬
‫ המחבר רבי עוזיאל מייזליש‬.‫המחבר ואף מכנים אותו אחד מגדולי דורו‬
‫ הכיר את הבעל שם והיה תלמיד‬,‫[תק"ד – תקמ"ו] מראשוני החסידות‬
‫ ראה‬.‫ היה מראשוני מפיצי החסידות בפולין‬.‫מובהק למגיד ממזריטש‬
‫ אנציקלופדיה לחכמי‬.‫ תקיא – תקיז‬,‫ אנציקלופדיה לחסידות ג‬:‫אודותיו‬
.821 – 817 ,‫גליציה ג‬
‫ מצב טוב‬.‫ מעט כתמי זמן בהירים‬.‫ פגימה קלה בשער‬.‫כריכה ישנה פגומה‬
.‫מאד‬
.636 ,468 ,‫סטפנסקי חסידות‬
$600-500 ‫ הערכה‬$400 ‫פתיחה‬
478 Eitz HaDa’at Tov – Tiferet Uziel.
Rabbi Uziels Meisels. Kabala and
Chassidut. First Edition
Eitz HaDa’at Tov – Tiferet Uziel. Novellae on
Tractates Ketubot and elucidations on the Torah and
Nach in the manner of kabbala and chassidut by
Rabbi Uziel Meisels. Warsaw, 1863. Two sections. First
edition.
61: [5] 7-53 leaves. 32.5 cm. Two title pages. Stamps of the
library of Yeshivat Chachmei Lublin.
Many approbations from Chassidic leaders of the time
who extoll the author and even call him a ‘gadol hador’.
Rabbi Uziel Meisels [1744-1786] was one of the first
Chassidic masters. He knew the Ba’al Shem Tov and
was a disciple of the Maggid of Mezeritch. He was one
of the first disseminators of chassidus in Poland. Refer
to: Encyclopedia L’Chassidut 3, 511-517. Encyclopedia
L’Chachmei Galicia 3, 817-821.
Old, blemished binding. Light blemish on the title page.
Minimal light aging stains. Very fine condition.
Stefansky, Chassidut, 468, 636.
O/b price $400
315
$500-600
‫ מהדורה ראשונה – עטרת‬.‫ חיים וחסד‬477
‫תפארת ישראל‬
‫ מאמרי חסידות מאת רבי חיים חייקא מאמדור מתלמידי המגיד‬.‫חיים וחסד‬
.‫ מהדורה ראשונה‬.]1891 ‫ [צ"ל‬1991 ‫ תרנ"א‬,‫ ווארשא‬.‫הגדול ממעזריטש‬
‫ הספר נדפס על ידי נכד המחבר מכתב יד המחבר שהיה‬.‫ ס"מ‬25 ,'‫ עמ‬16
.‫ הסכמות רבות מכל החוגים‬.‫טמון אצל האדמו"ר רבי אהרן מקרלין‬
‫רבי חיים חייקא מאמדור [נפטר בשנת תקמ"ז] היה תלמידו של הגר"א‬
‫ המסורת החסידית מספר כיצד התקרב לחסידות באחת‬.‫מוילנא‬
‫ עד שנהיה לתלמיד המגיד‬,‫ממסעותיו של רבי אהרן הגדול מקרלין בליטא‬
‫ צדיקי דורו‬.‫ התייחד בתפילתו שהייתה בהתלהבות ובמרירות‬.‫ממעזריטש‬
.‫ ביניהם רבי פנחס מקוריץ ורבי ברוך ממעזיבוז‬,‫שיבחו את עבודת תפילתו‬
.‫ תקע"ט – תקפא‬,‫ אנצליקלופדיה לחסידות א‬:‫ראה אודותיו‬
‫ חסידות על סדר התורה מאת רבי ישראל‬.‫ עטרת תפארת ישראל‬:‫כרוך עם‬
.1875 ‫ תרל"ה‬,‫ לובלין‬.‫מסאטינאב‬
.‫ ס"מ‬25 ,‫ עם דף התנצלות המביא לדפוס‬,'‫] עמ‬1[ 164 ]8[
‫ מלבד ההסכמות נדפס בספר רשימה של‬.‫הסכמות רבות מכל החוגים‬
‫אדמו"רים שלא כתבו הסכמה אבל קבלו את הספר להניח ברכה ולשמירה‬
.‫ טבלאות ושרטוטים קבליים‬,‫ גימטריאות‬,‫ כולל הרבה עניני קבלה‬.‫כסגולה‬
.‫טוב מאד‬-‫ מצב טוב‬.‫ נייר שביר‬.‫ פגימות קלות בפינות‬.‫כריכה ישנה פגומה‬
$300-250 ‫ הערכה‬$200 ‫פתיחה‬
477 Chayim Ve’Chessed. First EditionAteret Tiferet Israel
Chayim Ve’Chessed. Chassidic articles from Rabbi
Chaim Chaike of Amdor, a student of the Maggid of
Mezeritch. Warsaw, 1991 [1891]. First edition.
16 pages, 25 cm. The book was printed by the grandson of
the author from a manuscript held by the Admor of Karlin.
Rabbi Chaim Chaike of Amdor was a student of the Gaon
of Vilna. He was special for his unique way of praying with
bitterness yet passion. The Zadikkim of that generation
praised his work of prayer, among them were Rabbi
Pinchas of Koritz and Rabbi Baruch of Mezibuz.
Bound with: Ateret Tiferet Israel. Chassidut on the
Torah from Rabbi Israel of Satinav. Lublin, 1875.
[8] 164 [1] pg. 25 cm.
Includes plenty of Kabbalah, Gimatrias, Kabbalistic charts
and sketches.
Old damaged binding. Light damages in the corners.
Fragile paper. Fine-very fine condition.
O/b price $200
$250-300
479 Machzor L’Rosh Hashana, Yom
Kippur and the Three Pilgrimage
Holidays. Slavuta, [1827]
Prayer book for Rosh Hashana, Yom Kippur and
the three pilgrimage holidays as per the customs
of Poland, Pihem, Mehrin, Lithuania and Reisen.
Slavuta, at the press of R’ Shmuel Avraham Shapiro.
[1827].
34, 37-196 leaves. 18.5 cm. Some of the leaves are on blue
paper.
Prayer book per the Ashkenazic customs printed by Rabbi
Shmuel Avraham Shapiro, son of Rabbi Moshe of Slavuta.
New leather binding. Professionally restored title page.
Small worming holes, small reinforcing stickers. Restored
tear to the last leaf, blemishing three words. Overall fine
condition. The National Library does not have a complete
copy.
‫ כמנהג פולין פיהם ומהערין‬,‫מחזור לראש השנה ויום כפורים ושלש רגלים‬
.]1827[ ‫ תקפ"ז‬.‫ בדפוס ר' שמואל אברהם שפירא‬,‫ סלאוויטא‬.‫וליטא ורייסן‬
.‫ חלק מהדפים נדפסו על נייר כחול‬.‫ ס"מ‬18.5 ,‫קצו דף‬-‫לד לז‬
‫מחזור בנוסח אשכנז שנדפס ע"י רבי שמואל אברהם שפירא בנו של רבי‬
.‫משה מסלאוויטא‬
‫ מדבקות‬,‫ נקבי עש זעירים‬.‫ שער משוקם אומנותית‬.‫כריכת עור חדשה‬
‫ כללית‬.‫ בדף האחרון קרע משוקם עם פגימה בשלוש מילים‬.‫קטנות לחיזוק‬
.‫ בספריה הלאומית אין עותק שלם‬,‫ נדיר‬.‫מצב טוב‬
O/b price $3,500 $4000-5000
$5,000-4,000 ‫ הערכה‬$3,500 ‫פתיחה‬
‫ מחזור לראש השנה ויום כפורים ושלש‬479
]1827[ ‫ תקפ"ז‬,‫ סלאוויטא‬.‫רגלים‬
316
480 Tehilim. Zhitomir, 1858
Tehilim with Ma’amadot and the Metzudat Dovid
and Metzudat Tzion. Zhitomir, at the press of Rabbi
Chananya Lipa and Rabbi Yehoshua Heschel Shapiro.
1858.
4, 288, 26 pages. 20 cm.
Psalms and Ma’amadot printed by the rabbis of the Shapiro
family.
Old, blemished half-leather binding. Aging stains. Stickers
reinforcing the first leaves. Tear to the least leaf, with loss.
Moderate-fine condition.
O/b price $2000 $2,500-2,800
317
1858 ‫ תרי"ח‬.‫ זיטומיר‬.‫ תהלים‬480
‫ בדפוס רבי חנניא‬,‫ זיטאמיר‬.‫ ועם מצודת דוד ומצודת ציון‬,‫תהלים עם מעמדות‬
.1858 ‫ תרי"ח‬.‫ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא‬
.‫ ס"מ‬20 ,'‫ עמ‬26 ,288 ,4
.‫ספר תהלים ומעמדות שנדפס ע"י הרבנים למשפחת שפירא‬
.‫ מדבקות לחיזוק בדפים הראשונים‬.‫ כתמי זמן‬.‫כריכת חצי עור ישנה פגומה‬
.‫טוב‬-‫ מצב בינוני‬.‫קרע בדף האחרון עם חסרון‬
$2,800-2,500 ‫ הערכה‬$2,000 ‫פתיחה‬
‫ מסכתות מדפוס שפירא בזיטאמיר‬481
‫ בדפוס האחים רבי‬,‫ זיטאמיר‬.‫*מסכת גיטין ומסכת סוטה עם כל המפרשים‬
.1863 ,‫ תרכ"ג‬.‫חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא נכדי הרב מסלאוויטא‬
.‫ ס"מ‬40 -‫ כ‬.‫ שוליים רחבים‬.‫שני שערים בהתחלה ושער נוסף למסכת נזיר‬
‫ מעט נקבי עש בשוליים הרחוקים ובשני הדפים‬.‫כריכה מקורית משופשפת‬
.‫האחרונים‬
‫ בדפוס האחים רבי חנינא ליפא‬,‫ זיטאמיר‬.‫*מסכת שבועות עם כל המפרשים‬
.1858 ,‫ תרי"ח‬.‫ורבי יהושע העשיל שפירא נכדי הרב מסלאוויטא‬
‫ מסכת מכות‬:‫ כרוך עם‬.‫ ס"מ‬37.5 .‫ עם רב אלפס ורבינו נסים‬.‫שני שערים‬
‫ פגימה קלה מאד‬.]‫הוריות ועדיות מדפוס ווילנא [חסר שער למסכת מכות‬
.‫ מצב טוב מאד‬.‫ מעט נקבי עש בדפים ראשונים‬.‫בשער ובדף אחריו‬
$400-300 ‫ הערכה‬$180 ‫פתיחה‬
481 Tractates from the Shapiro Press
in Zhitomir
* Tractate Gittin and Tractate Sota with all the
commentaries. Zhitomir, at the press of brothers Rabbi
Chanina Lipa and Rabbi Yehoshua Heschel Shapiro,
grandson of the Rav of Slavuta. 1863.
Opens with two title pages, with an additional one at the
start of Tractate Nazir. Wide margins. About 40 cm.
Original, rubbed binding. Minimal worming holes at the
far end of the margins and in the last two leaves.
* Tractate Shavuot with all the commentaries. Zhitomir,
at the press of brothers Rabbi Chanina Lipa and
Yehoshua Heschel Shapiro, grandsons of the rav of
Slavuta. 1858.
Two title pages. With Rav Alfas and Rabbeinu Nissim.
37.5 cm. Bound with: Tractates Makot, Horiyot, and
Ediyut from the Vilna press [missing title page for Tractate
Makot]. Very light blemish to the title page and following
leaf. Minimal worming holes on the first leaves. Very fine
condition.
O/b price $180
$300-400
318
482 Psams – Imrot Tehorot.
Zhitomir, 1855
Book of Psalms with Rashi and the Imrot Teharot
commentary by Rabbi Elazar Halevi Ish Horowitz av”d
‫טראניגראד‬, author of the “Noam Megadim”. With the
Seder Ma’amadot according to the Shl”a and the Seder
HaKorbanot arranged according to the famed …..R’
Avraham Yehoshua Heschel of Apt. Zhitomir, 1855.
Printed at the press of the grandsons of the Rabbi
of Slavuta, Rabbis Chanina and Yehoshua Heschel
.Shapira
3-438, 62 pages. 20 cm. Missing the title page of Psalms,
the Seder Ma’amadot has a separate title page.
Old, worn binding. The bottom third of the leaf is very
blemished with worming holes. Moderate-poor condition.
Very rare.
O/b price $600
319
$900-1,200
‫ תרט”ו‬,‫ זיטומיר‬.‫ תהלים – אמרות טהורות‬482
]1855[
‫ספר תהלים עם פירוש רש”י ופירוש אמרות טהורות מאת הרה”ק רבי אלעזר‬
‫ עם סדר מעמדות‬.”‫הלוי איש הורוויץ אב”ד טראניגראד בעל “נועם מגדים‬
‫על פי השל”ה וסדר הקרבנות “מיוסד ומסודר עפ”י הגאון המפורסם בוצינא‬
,‫ זיטומיר‬.‫קדישא איש אלוקים קדוש מוהר”ר אברהם יהושע העשיל מאפטא‬
.]1855[ ‫תרט”ו‬
‫נדפס בדפוס השותפים נכדי הרב מסלאוויטא הרבני חנינא לפי והרבני‬
.‫יהושע העשיל שפירא‬
.‫ לסדר מעמדות שער נפרד‬,‫ חסר שער לתהלים‬.‫ ס”מ‬20 .’‫ עמ‬62 ,3-438
‫ מצב‬.‫ השליש התחתון של הדף פגוע מאוד בנקבי עש‬.‫כריכה ישנה בלויה‬
.‫לא טוב‬-‫בינוני‬
.‫נדיר מאוד‬
$1,200-900 ‫ הערכה‬$600 ‫פתיחה‬
‫ מהספרים הראשונים‬.‫ קבלה‬.‫ חסד לאברהם‬483
‫שהדפיס רבי משה שפירא בסלאוויטא‬
‫ סלאוויטא [בדפוס רבי משה‬.‫ מאת רבי אברהם אזולאי‬,‫ קבלה‬.‫חסד לאברהם‬
.]1794[ ‫ תקנ"ג‬.]‫שפירא‬
.‫ שרטוטים‬.‫ נייר עבה‬.‫ ס"מ‬21 .]‫] דף [מסומן פח‬1[,]‫לד [צ"ל לו‬-‫ א‬,‫ פז‬,]6[
‫כולל גם 'בריכת אברהם' וביאור מאמר רז"ל ע"ד הנסתר לרבי חיים‬
‫ בשער לא נזכר‬.‫ מהספרים הראשונים שהדפיס רבי משה שפירא‬.‫ויטאל‬
‫ אולם בהסכמה של רבי יעקב שמשון רבה של סלאוויטא‬,‫שם המדפיס‬
‫ושיפיטובקה נכתב אודות 'הדפוס שהוקם על ידי מחותני הרבני המופלג‬
‫בנן של קדושים בוצינא קדישא רבי פנחס' [רבי פנחס מקוריץ שבנו רבי‬
‫משה הקים את הדפוס] וכפי המקובל מכיוון ובשנים אלו עדיין לא היה‬
.‫ לא נדפס בשער שם המדפיס‬,‫רשיון לדפוס‬
.‫חתימות בעלים בשער בדף האחרון ובדף הפורזץ‬
‫ נקבי עש זעירים בשוליים‬.‫ בשער קרע בשוליים הלבנים‬.‫כריכת קרטון ישנה‬
.‫טוב מאד‬-‫ מצב טוב‬.‫הלבנים של מספר מהדפים‬
$1,000-800 ‫ הערכה‬$600 ‫פתיחה‬
483 Chessed L’Avraham. Kabala.
One of the First Works Printed by
Rabbi Moshe Shapira in Slavuta
Chessed L’Avraham. Kabala, by Rabbi Avraham
Azulai. Slavuta [at the press of Rabbi Moshe Shapira].
[1794].
[6], 87, 1-34 [should say 36], [1] leaf [marked 88]. 21 cm.
Thick paper. Sketches.
Includes the “Breichat Avraham” and an elucidation of the
maxims of Chazal, according to ‘nistar’ by Rabbi Chaim
Vital. One of the first works printed by Rabbi Moshe
Shapira. The title page does not note the printer. However,
in his approbation, Rabbi Yaakov Shimshon, Rabbi of
Slavuta and Shipitovka, writes about the ‘press that was
established by my relation by marriage, the renowned
rabbi, son of holy people….Rabbi Pinchas’ [Rabbi Pinchas
of Korzec, whose son, Rabbi Moshe, established the press].
It’s commonly accepted that the name of the press was
omitted because Rabbi Shapira did not yet have a printer’s
license.
Owner signatures on the title page, last leaf and flyleaf.
Old, cardboard binding. Tear in the blank margins of the
title page. Small worming holes in the blank margins of a
number of leaves. Fine-very fine condition.
O/b price $600
$800-1,000
320
End of Sale ‫סוף המכירה‬
321
3
1
2
3
4
34424
3 Shatner St. Givat Shaul. POB 34424 Jerusalem
Tel: (972-2) 5385670
Fax: (972- 2) 5385570
[email protected]
Please bid the following lots on my behalf at the sale taking place on:
Lot No
Title
Bid Price
My Name:_______________________________________________________________________________
Address:________________________________________________________________________________
Telephone No:____________________________________________________________________________
Fax:__________________________________________
Email: ______________________
A. It is of my knowledge that thereis no commitment on your part to execute my aforementioned petition.
B. I understand that 20% + tax will be added to my successful bid.
C. I understand that the auctioneer will perform my request, as it seems to him, and I will not complain of
the way it was performed.
D. I hereby commit myself to pay for my acquisitions in full as soon as purchase was accomplished, an d I
will request to forward it to me only after actual payment.
E. I understand that this commitment is subject to all conditions and instructions printed in your catalogue.
DATE: __________________________ SIGNATURE: _________________________________
‫הדרכה למבקרי התערוכה ומשתתפי המכירות הפומביות כולל תקנות ונוהל‪.‬‬
‫ווינרס מכירות פומביות ותערוכות (להלן החברה)‪ -‬עורכת בזה תצוגת פריטי יודאיקה שונים‪ ,‬אשר התקבלו מאנשים שונים אשר הסכימו‬
‫להעמיד את הפריטים החשובים לרשות הקהל להסתכלות עם אפשרות לרכישתם במכירה פומבית שתתקיים עם סיום התערוכה‪.‬‬
‫‪ .1‬לנוחיות המבקרים הוצאנו לאור קטלוג זה עם הסברים מפורטים בליווי תמונות וכו'‪ -‬שמור על הקטלוג כעל מלווה אישי לכל ימי‬
‫התערוכה והמכירה‪ .‬אנו לרשותך בכל שאלה‪ ,‬ספק וברור‪.‬‬
‫ניהול המכירה ותנאיה‪:‬‬
‫‪ .2‬המכירה עצמה תנוהל ע"י אדם מנוסה הבקי בנוהלי המכירות פומביות‪ .‬אנו מבקשים מכל המבקרים והאורחים במכירה הפומבית לצייד‬
‫את עצמם בידע המתאים‪ .‬לאלו שאינם בקיאים בנושא זה אנו ממליצים לפנות אלינו בימי התערוכה או לפניה ולקבל מאיתנו את המידע‬
‫הדרוש‪.‬‬
‫‪ .3‬עצם ההשתתפות במכירה הפומבית וקבלת "מספר רכישה" מאיתנו מהווה אישור והסכמה כי ידועים למקבל המספר‪ ,‬התקנות‪ ,‬הנוהל‪,‬‬
‫התנאים והנהוג בתערוכות ובמכירה פומבית שלנו ובכל בעיה וספק‪ ,‬באם יתעוררו‪ ,‬בשעת המכירה או לאחריה‪ -‬עקב רכישת פריטים‬
‫מסוימים ינהג הרוכש או הרוכשת וכן הנהלת החברה כעורכי המכירה‪ ,‬לפי הנהוג והמקובל אצלנו‪.‬‬
‫‪ .4‬היות והחברה אינה אלא עורכת התערוכה והמכירה ואינה בעלת הפריטים עצמם לכן מוסכם ומותנה בזאת כי בכל מקרה‪ ,‬לא תהיה‬
‫אחריות החברה כלפי הרוכשים אלא עד העברת הכספים לידי המוכרים‪ -‬בעלים ולכן‪ ,‬באם הועבר כבר התשלום שהתקבל מהרוכש‪ ,‬ליד‬
‫הבעלים אזי אף אם תלונתו או טענתו של הרוכש תהיה מוצלחת ואנו נעשה כל מאמץ והשתדלות להשיב את כספו של הבעלים‪ ,‬אך לא‬
‫תהיה כל התחיבות מצידנו לכך וכן לא ננהל הליכים משפטיים לשם החזרת כספים לרוכשים לאחר שהועברו לבעלים‪ .‬אולם נסכים למתן‬
‫האישורים המתאימים מצידנו לרוכש כדי שיוכל לנהל הליכים משפטיים נגד הבעלים‪.‬‬
‫‪ .5‬עם קבלת "מספר רכישה" מאיתנו באופן אישי או טלפונית‪ ,‬מסכים ומתחייב הרוכש לא לתבוע באופן אישי או בתביעה משפטית בכל‬
‫מקרה של נזק או טעות בתיאורים את החברה‪ .‬כל טענה או טביעה לאחר העברת הכספים לבעלים הנה אך ורק כלפי הבעלים‪.‬‬
‫מכירים והערכות‪:‬‬
‫ההשתתפות במכירה מתבצעת א) ע"י הופעת הרוכש\ת בעצמו באולם‪ .‬ב) בא כוחו ג) ע"י הצעות טלפוניות או בכתב‪ ,‬המייפות את כוחה‬
‫של הנהלת החברה לרכוש עבור המזמינים פריטים שונים‪.‬‬
‫‪ .6‬משתתף המופיע כבא כוחו של אדם אחר‪ ,‬מחייב את עצמו ואת שולחו באותה מידה‪ ,‬ויחויב לעמוד בעצמו בתשלומי רכישותיו עבור‬
‫משלחו ואנו נראה בו כ"רוכש" לכל דבר‪ ,‬ונוכל לפנות אליו או אל שולחו כדי לממן את הרכישה‪ ,‬לפי ראות עינינו‪.‬‬
‫‪ .7‬באם נקבל הזמנה טלפונית או בכתב לפריט מסוים‪ ,‬נשתדל לפעול למען האינטרס של המזמין כאילו היה הוא בעצמו באולם‪ .‬אולם‪,‬‬
‫אין התחיבות מצידנו להשיג עבורו את הפריט‪.‬‬
‫‪ .8‬אין התחיבות לקבל כל הצעה שהיא לרבות הגבוהה ביותר וזאת אף אם הרוכש או מיופה כוחו נמצא באולם ומשתתף אישית במכירה‪.‬‬
‫‪ .9‬המכירה עצמה מנוהלת בהכרזת דולרים של ארה"ב‪ .‬אולם התשלום בפועל מתקבל בשקלים לפי חישוב הדולר בשער אשר יוכרז עליו‬
‫בפתיחת המכירה‪ ,‬או בדולרים של ארה"ב‪.‬‬
‫‪ .10‬על כל תשלומי הרוכשים עד ‪ 50,000$‬לפריט מתווספים ‪ 20%‬עמלה‪ .‬מעל ‪ 50,000$‬לפריט מתווספים ‪ .15%‬מעל ‪$100,000‬‬
‫מתווספים ‪ 12%‬עמלה‪ .‬על כל התשלומים יש תוספת מע"מ על העמלה‪.‬תוספות אלו הינם חלק בלתי נפרד מהצעת המחיר המתקבל ע"י‬
‫מנהל המכירה בשעת המכירה וכל ההתחייבות והמשתמע מהן חלות גם על האחוזים‪.‬‬
‫* תושב חו"ל יהא זכאי לפטור מן המע"מ רק במידה והפריט שרכש ישלח לחו"ל ע"י החברה ללא אחריותה ובכפוף להוצאת רשימון יצוא‬
‫משרותי המכס‪ .‬הרוכש ישא בכל העלויות הנילוות‪.‬‬
‫‪ .11‬צ'יקים בנקאיים אם צ'יקים אישיים מתקבלים בהסתייגות עד לביצוע התשלום בפועל ע"י הבנק‪.‬‬
‫* תשלום במזומן‪ ,‬בצ'קים או העברה בנקאית מהארץ הם ללא עמלה‪ .‬תשלום בצ'קים(מחו"ל) או כרטיסי אשראי (מהארץ) יחויבו‬
‫בתוספת של ‪ .1.5%‬העברה בנקאית מחוץ לארץ תחויב בתוספת של ‪ .30$‬תשלום בכרטיסי אשראי מחו"ל יחויבו בעמלה של ‪ .3%‬כל‬
‫החיובים הנ"ל אינם תלויים בתאריך הגביה וכפופים להיתר עיסקה‪.‬‬
‫‪ .12‬ליד כל פריט נמצאת הערכת המומחים שלנו‪ .‬נא להתייחס אל ההערכה רק כאל הצעה בלבד‪ ,‬אין כל הבטחה שהפריטים לא ימכרו‬
‫מתחת למחיר הנמוך המופיע בהערכה ואין כל בטחון שהמחיר לא יעלה ואפילו בהרבה על המחיר הגבוה‪ .‬סעיף זה אינו גורע מהגנתנו‬
‫העקבית על מחיר המינימום של בעל הפרטי‪ ,‬הגנה זו מתבצעת על ידינו בדרכים מקובלות והנראות לנו‪ .‬לצורך זה נרשם גם מחיר‬
‫הפתיחה ליד הערכה‪.‬‬
‫פעמים ואנו מקבלים פריטים אשר הבעלים קבעו להם מחיר פתחיה נמוך ביותר‪ ,‬אנו מצידנו קובעים את ההערכה מבחינה מקצועית‪ ,‬לכן‬
‫אנו רושמים את מחיר הפתיחה‪ ,‬המבוקש ע"י הבעלים אך רושמים גם את ההערכה שלנו‪ ,‬שהיא לפעמים גבוהה בהרבה ממחיר הפתיחה‪.‬‬
‫‪ .13‬הרוכש או בא כוחו יוציא את הפריט שנרכש בהקדם האפשרי‪ .‬אנו מבקשים להופיע תוך ‪ 7‬ימים‪ ,‬לשלם ולהוציא את הפריטים ומכל‬
‫מקום בשום אופן לא לאחר יותר מ‪ 15 -‬יום‪ .‬כעבור ‪ 15‬יום החברה תשמור לעצמה את זכות לגבות ‪ $5‬לפריט ליום‪ ,‬דמי שמירה ואחסון‪.‬‬
‫‪ .14‬משלוח הפריטים אל בית הרוכש‪ ,‬מתבצע על אחריותו הבלעדית‪ ,‬ובדרך שתיראה לנו‪ .‬כל הוצאות משלוח וכו' על חשבון הרוכש‪.‬‬
‫‪ .15‬הרוכש ישלם על רכישותיו לפני הוצאת הפריטים ממשרדי החברה‪.‬‬
‫‪ .16‬לידיעת הבעלים‪ :‬אין אנו אחראים לביצוע בפועל של התשלומים אשר התחייבו הרוכשים לשלם בשעת המכירה‪ .‬כל התחיבות של‬
‫הרוכשים אשר לא תבוצע בפועל אשר לא תבוצע בפועל‪ ,‬ניתן את כל הגיבוי לבעל הפריט [לעבר] לגבות את התשלומים המגיעים לו‪,‬‬
‫אך לא ננהל בפועל הליכים משפטיים כנגד רוכשים‪ ,‬אלא נשתדל בכל הדרכים הנראות לנו כגון עיקול כספים של רוכשים באם נמצאים‬
‫אצלנו‪ ,‬או חפצים שלהם וכדומה אך איננו מתחייבים לעקל כספים וכדומה‪.‬‬
‫‪ .17‬למרות כל האמור מסכימים הרוכשים והמוכרים לראות בנו כצד משפטי לכל דבר במקרה ונעמוד על זכותנו הניתנת לנו בזה‪ .‬לנהל‬
‫הליכים משפטיים ולנקוט בכל דרך מקובלת אחרת כנגד צד שאינו עומד באיזה שהיא מהתחייבויותיו‪.‬‬
‫‪ .18‬אנו משאירים לעצמנו את הזכות להודיע בע"פ או בכתב עד שעות המכירה‪ ,‬על שינויים בסעיפים דלעיל או הוספת שונות באם יהיו‬
‫כאלו‪.‬‬
‫‪ .19‬בכל מקרה של שינוי‪ ,‬תוספת או השמטה בתרגום לאנגלית‪ ,‬הנוסח העברי קובע‪.‬‬
‫‪324‬‬
A GUIDE TO THE PARTICIPANTS IN THE EXHIBITION AND PUBLIC AUCTION REGULATUON AND PROCEDURES
Judaica Jerusalem & Winner's Auction & Exhibitions (the company) - is hereby holding an exhibition in Judaica, to
enable the public to examine these important items, with the possibility of purchasing them at an auction sale to be
held at the conclusion of the exhibition. For the convenience of the public, we have published a detailed catalogue with
photographs and descriptions for each item. Please regard the catalogue as your personal guide to the exhibition and
auction. Our staff will be at your assistance throughout the exhibition and auction.
Administration of the auction and conditions of sale:
The auction itself will be directed by an experienced auctioneer according to the standards and regulations of auction houses.
We request visitors and participants to familiarize themselves with the regulations and current conditions. We recommend
that people unfamiliar with these regulations ask our staff at the exhibition for the information they deem necessary.
* Participation in the public auction and receipt of a "participant's number" are tantamount to the confirming and
agreeing that the recipient of the number is familiar with the regulations, procedures, and conditions of our exhibitions
and public sales. Any problems arising during the auction sale or afterwards as a result of a purchase will be resolved by
the purchaser and the management of the company in according with accepted practice.
* Since the company is merely the organizer and administrator of the exhibition and auction, and is not the owner of the
items themselves, it is hereby agreed and stipulated that in no case will the Company be responsible to the purchasers
after the transfer of the payment to the seller- owners. Thus, in case the payment received from a purchaser has already
been transferred to the owner, and even if the complaint or claim made by the purchaser is justified, and we make every
effort to have his money retuned to him by the owner, we shall be under no obligations to do so, and shall not engage
in any legal proceedings after it has been handed over to the owner, though we shall agree to provide the purchaser with
suitable documentations on our part to enable him to engage in such legal proceedings against the owner.
* Upon receipt of the "participant's number", in person or via telephone, the potential buyer agrees and obligates himself
not to prosecute us or place a lawsuit against us in the event of damage caused or error in the catalogue description. Any
complaints or claim after transfer of the money to the seller, are only valid against the seller himself.
Prices and Estimates:
Participations in the auction is expressed: (a) by the personal presence of the purchaser in the hall; (b) by the presence of
his representative; (c) by means of written or telephoned bids empowering the management of the company to purchase
various items for the person ordering them.
* The presence of the purchaser's representative obliges him to make good his purchases, with whatever this entails.
The company shall not agree to obligate his sender or to free the representative of any obligation, even though the
representative may fill his sender's name explicitly in our forms.
* If we receive a telephone or written order for a certain item, we shall strive to act in the interest of the person giving the
order, just as if he himself was in the hall. We, however, are under no obligation to obtain the item for him.
* We are under no obligation to accept any bid, including the highest bid, even though the purchaser or his representative
is personally present in the hall and participating in the auction.
* The auction itself is administered by announcing numbers in US$, though the actual payment may be made in either
Shekalim in accordance with the average rate of exchange which will be announced at the auction hall or in US$
* A 20% commission charge is added to all payment made by purchasers up to $50,000. 15% is added up to $100,000 and
12% is added over $100,000. A Vat ia added only on this comission charges. This percentage is an integral part of the bid
accepted by the auctioneer during the auction, and all obligations, etc, apply also to this percentage
* A foreign resident will be exempt from VAT only if the item purchased is shipped outside of the country by the company
without its guarantee and subject to receipt of an export entry from the custom authorities. The purchaser will cover all
related expenses.
* Bank and personal checks are accepted tentatively, until they are honored by the bank.
* Payment by cash, checks or transfers within the country will be accepted without further charge. Foreign checks, credit
cards (from Israel) and bank transfers from foreign countries will be charged an additional 1.5%. Credit card payments
from foreign countries will be charged an additional 3%.
* Each item is accompanied by an estimate value made by our experts. There is no guarantee that the item will not be
sold for a lower estimate nor that the actual price of the item will not be much higher than the highest estimate value. This
paragraph does not detract from our consistent defense of the minimum price determined by the owner of the item.
Additional information and conditions:
* The purchaser or his representative will claim the purchased item as soon as possible. We request that he appear
within seven days to make the payment and collect the acquisition: under no circumstances is this to take place after
15 days from actual date of auction. If not so removed, storage charges may be charged of $5.00 per lot per day.The
purchaser himself is solely responsible for the dispatch of items to his home, in any way that he deems fit. The purchaser
is responsible for the costs involved in such dispatch
* The purchased item will not leave the company's premises until payment is made.
* ATTENTION OWNERS: The company is not responsible for the actual carrying- out of payments undertaken by the
purchasers during the auction. In the event that obligations by the purchaser are not honored, we shall support the
former owner of the item is taking steps to obtain the payment owing him, but we shall not engage in legal procedures
against purchasers. We shall proceed in all ways we find suitable, but we are under no obligations to do so.
* Purchasers and sellers agree to be considered legal parties in every way in case we exercise the rights we are hereby
granted to engage in legal proceedings, or any other accepted steps against a party who does not honor its obligations.
* The Hebrew text of the catalogue is the correct version, and overrides any addition, omission or change in the English translation.
325
326
327
328
winners-auctions.com • 02-5385570 :‫ פקס‬02-5385670 :‫ ירושלים • טל‬3 ‫רח’ שטנר‬