אבותינו בולעטין

Transcription

אבותינו בולעטין
‫ערש"ק אח"ק‬
‫תשע"ב‬
‫אבותינו‬
‫בולעטין‬
‫בס"ד‬
‫‪143‬‬
‫עד ערש"ק אמור‬
‫לישרים נאוה תהלה‬
‫תשע"ב‬
‫ס'איז נישטא די ווערטער צו אויסדריקן די הארציגע דאנק געפילן צו אונזער נאנטער ידיד נפש כל חי‪ ,‬ה"ה הרבני‬
‫החסיד הנכבד והנחמד אהוב ומכובד הר"ר שמואל סאבו שליט"א און זיין חשוב'ע ב"ב תחי' עמו"ש‬
‫וועלכע האבן פאר אונז צוגעשטעלט א שבת מעין עולם הבא‪ ,‬לרגל חגיגת הבר מצוה‬
‫של בנם יקירם היניק וחכים כמר יחזקא' שרגא נ"י – תלמוד חביב של הת"ת נחלת אבות‬
‫‪718-640-1470‬‬
‫בעיר בודאפעסט בק"ק עד"י בנשיאות הגה"צ רבי משה טובי' ווייסבערגער שליט"א – גאב"ד‬
‫א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו‬
‫ווי אויך באדאנקען מיר פאר אלע מיטהעלפערס‪ ,‬תושבי העיר‪ ,‬ומתפללי וראשי הקהילה הי"ו‬
‫אשרי עין ראתה‪ :‬די חגיגת הבר מצוה‪ ,‬די הערליכע דברי תורה פונ'ם טייערן בר מצוה בחור הי"ו‪ ,‬די פייערדיגע טענץ און די אויסערגעווענליכע התרגשות פון אלע באטייליגטע‪,‬‬
‫ממדינת הקרובים והרחוקים‪ ,‬די ווארעמע תפילות‪ ,‬סעודות שב"ק בשבת אחים‪ ,‬די הרגש קודש הערנדיג דברי תורה פון די חשוב'ע בחורים יוצאי הת"ת נחלת אבות‪ ,‬ועוד‪.‬‬
‫ויה"ר שיזכה לראות רב נחת מכל יוצ"ח מאחלים אנו וב"ב‪ :‬מרדכי שטויבער‪ ,‬הערשל וויינגארטן‪ ,‬מרדכי וואלטער‪,‬‬
‫הערשל גרינצפעלד‪ ,‬אהרן גאלד‪ ,‬חנני' יו"ט גאלד‪ ,‬דובעריש וועבער‪ ,‬יואל יעקב מייזליש‪ ,‬פייבל גרינוואלד‪ ,‬חיים נחום ווערצבערגער‪ ,‬משה יושע פליישמאן‬
‫ג"א חברים אחים ידידים מברכים מקרב לב עמוק‪ :‬הרב מרדכי שמוא' יונתן בערקאוויטש‪ ,‬יעקב אלכסנדר גוטמאן‪ ,‬קלמן ליעבערמאן‪ ,‬מרדכי גאלד‪ ,‬יעקב היללער‬
‫וועד הביה"ח בעיר מאגלניצע‪ ,‬פוילן‬
‫איינצלהייטן פון די‬
‫היסטארישע אויפדעקונג‬
‫בנשיאות כ"ק אדמו"ר מ'תולדות צבי ד'ספינקא שליט"א‬
‫•כ"ק אדמו"ר שליט"א‪ ,‬נכד לבית‬
‫בהשתדלות הרה"ג ברוך יודא האלברשטאם שליט"א ‪ -‬בהגה"צ אבד"ק טשאקאווע שליט"א‬
‫מאגלניצע‪ ,‬איז שטארק נתרגש‬
‫‪‬‬
‫געווארן פונ'ם פארנאכלעסיגטן‬
‫ביה"ח אין מאגלניצע און איז פיל‬
‫שלוחי אבותינו בראשות הרה"ח ר' חיים רפאל פערענץ שליט"א און הרה"ח ר' שמואל סאבו שליט"א אנטפלעקן אויפ'ן ארגעניעלע פלאץ‬
‫משתדל צו ערמעגליכן די‬
‫איבערבוי פונ'ם ביה"ח‪ ,‬ובפרט צו‬
‫מברר זיין בדיוק מנוח"ק פון די‬
‫ווי אויך איז ענטדעקט געווארן דערנעבן שטיקלעך מצבה ווארשיינליך‬
‫הייליגע צדיקים לבית מאגלניצע‪.‬‬
‫•שלוחי אבותינו באזוכן דעם‬
‫ביה"ח בפיקודת כ"ק אדמו"ר‬
‫שליט"א און בס"ד איז‬
‫אנטפלעקט געווארן מצבתה של‬
‫הצדיקת המפורסמת לאה פערל‬
‫בתו של רבינו הק' המגיד‬
‫מ'קאזניץ זי"ע און שטיקלעך‬
‫מצבה ווארשיינליך פונ'ם הייליגן‬
‫שרף רבינו הק' חיים מאיר יחיאל‬
‫זיע"א‪.‬‬
‫•שלוחי אבותינו האבן געמאכט‬
‫פארשריט צו מברר זיין די‬
‫פונקטליכע גבולות פונ'ם אוהל‬
‫הק' און פונ'ם גדר הביה"ח צו‬
‫ערמעגליכן די אויפבוי פונ'ם נייעם‬
‫גדר נאך אין דעם סעזאן‬
‫בשעטו"מ‪.‬‬
‫• די בשורה קומט אין די טעג‬
‫וואס מען גרייט זיך צו די יומא‬
‫דהילולא פונ'ם הייליגן שרף‪ ,‬יום‬
‫ב' פ' אמור – ט"ו אייר‪ .‬א מסע‬
‫קודש בראשות רבינו שליט"א איז‬
‫אונטערגענומען געווארן צו‬
‫ביים רייניגן דעם ביה"ח‬
‫מקומות הק'‪ ,‬און עס איז מיט‬
‫שלוחי אבותינו ביים טרעפן די מצבות און‬
‫שטיקל מצבה וואו עס שטייט [מ]איר יחיאל ‪-‬‬
‫גרויס התרגשות אויפגענומען‬
‫אין מאגלניצע‬
‫ווארשיינליך פון רבינו הק' חיים מאיר יחיאל זי"ע‬
‫די יסודות פונעם אוהל בביה"ח מאגלניצע‬
‫געווארן די געוואלדיגע בשורה‬
‫‪With appreciation‬‬
‫טובה‪.‬‬
‫‪for the esteemed‬‬
‫‪organization FODZ and‬‬
‫•הארט פאר'ן אפפארן‪ ,‬זענען די שלוחי אבותינו איבערראשט געווארן צו געפונען יסודות פון א צווייטע אוהל גלייך נעבן דעם ערשטן אוהל‪,‬‬
‫‪CEO Ms. Monika Krawszyk‬‬
‫יום בשורה הוא לישראל – היסטארישע אנטדעקונג‬
‫‪May 2, ‘12‬‬
‫‪May 2, ‘12‬‬
‫ברכת מזל טוב לבבית‪ :‬לידידינו הנאמן אהוב על כל מכיריו הרבני הנכבד כמר שמואל דוד ליכטמאן שליט"א וב"ב שיחי' מראשי הוועד להצלת ביה"ח בעיר בילקאמין‬
‫מנו"כ של הרה"ק ר' ישראל יעקב זלה"ה בן הגה"ק רבינו רבי מענדל'ע מ'רימינאוו זי"ע לרגלי הולדת הנכדות למזל טוב! ויה"ר שיזכו לראות רב נחת מכל יוצ"ח מתוך נחת ושמחה וכט"ס אכי"ר‬
‫)‪Heritage Foundation For Preservation of Jewish Cemeteries (HFPJC‬‬
‫‪616 Bedford Ave, Suite 2-B, Brooklyn, NY 11211 T: 718-640-1470 E: [email protected]‬‬
‫‪Affiliated Organizations: London: Committee for Preservation of Jewish Cemeteries in Europe  E. Yisroel: Asra Kadisha‬‬
‫נתפרסם לע"נ‬
‫דבורה רעכיל ב"ר‬
‫מרדכי יודא ע"ה‬
The Heritage Foundation for Preservation of Jewish Cemeteries
HFPJC
Bulletin
‫בס"ד‬
May 3, 2012
143
To the righteous, praise is appropriate
There are no words to express our heartfelt thanks to our dear, esteemed friend,
a.k.a. Avoyseinu
Reb Smil Szabó and family who arranged for us a beautiful, inspiring Shabbos, in honor of
the bar mitzvah of their dear son Yechezkel Shraga, a dear talmid of Nachlas Avos.
Additionally, we express our sincere thanks to all the community members and leaders,
718-640-1470
which is lead by Rabbi M. T. Weissberger shlit”a, Rav Adas Yereim
orthodox Jewish Community in Budapest.
Blessed are the eyes who observed the bar mitzvah celebration; the beautiful divrei torah of the bar mitzvah boy; the overjoyed dancing, the
ecstasy of all attendees; the stirring tefillos; the delightful Shabbos Seudos; the inspiration when hearing the divrei torah of the bachurim, talmidim
of Talmud Torah Nachlas Avos. May he merit seeing much nachas of all his children: Mordecha Stauber, Hershel Weingarten, Mordecha Walter,
Hershel Grinsfeld, Aron Gold, Chananya Gold, DovBerish Weber, Yoel Yakov Meisels, Feivel Grunwald, Chaim Nuchem Wertzberger, Moshe
Sh. Fleischman.We also extend our sincere thanks:Mordechai Berkowitz, Yakov Guttman, Calman Lieberman, Mordechai Gold, Yakov Hiller
Cemetery in Mogielnica, Poland
Lead by Rabbi of Toldos Tzvi Spinka shlit"a
With the assistance of Rabbi Baruch Yida Halberstam shlit"a - son of Chakev'e Rabbi shlit”a

Breaking news of astonishing discovery:
HFPJC representatives, directed by R’ Chaim Ferencz and R' Smil Szabo, discover after much research the
holy gravestones of the revered Mogielnica Rebbe, Rabbi Chaim Meir Yechiel zy"a,
and his mother of the tzadeikes Rebbetzin Leah Perl, daughter of the Kozhnitz'er Magid zt"l.
Inscription of the
matzeiva of
Rebbetzin Leah
Perl:

....‫קדושתה וחסידתה‬...
‫בת אדו' מו' ור' רשכב"ה‬
'‫הרב האלוקי מו‬
‫ישראל זללה"ה‬
‫מגמי"ש דק' קאזניץ‬
During the cleaning
in the Mogielnica
cemetery.
With appreciation
for the esteemed
organization FODZ and
CEO Ms. Monika Krawszyk
May 2, ‘12
May 2, ‘12
‫נ' בש"ק ה' מרחשון תר"ט‬
‫הצמח לנו ישיע לפ"ק‬
HFPJC agent discovering the
matzeivas & foundation of the ohel
Notes of the
historical
discovery:
• Rabbi of Spinka,
descendant of Mogielnica,
is extremely disturbed by
the dire reports of the
condition in the cemetery,
and endeavors to verify
the accurate borders of
the cemetery and revered
ohel.
• HFPJC agents visit the
cemetery on the request
of the Rabbi and discover
gravestones of the great
Mogielnice Rabbi and his
mother.
• The representatives
make progress on
verifying precise borders
of cemetery and ohel, to
enable the construction of
a fence around the
cemetery.
• The remarkable
discovery occurs during
the preparation of the
impressive pilgrimage of
the Spinka Rabbi to visit
the gravesites of his holy
ancestors and Rabbis.
Fragment of gravestone, which seems to
belong to the Rebbe, Rabbi Chaim Meir
Yechiel zy"a
•Right before leaving the
cemetery, the
representatives of HFPJC
are once again amazed to
find fundaments of another ohel next to the first ohel, which apparently is the ohel of
Rabbi Yaakov Mogielnica, son of the illustrious Rebbe, Rabbi Elimelech of Lizhensk ztz"l.
‫ לידידינו הנאמן אהוב על כל מכיריו הרבני הנכבד כמר שמואל דוד ליכטמאן שליט"א וב"ב שיחי' מראשי הוועד להצלת ביה"ח בעיר בילקאמין‬:‫ברכת מזל טוב לבבית‬
‫מנו"כ של הרה"ק ר' ישראל יעקב זלה"ה בן הגה"ק רבינו רבי מענדל'ע מ'רימינאוו זי"ע לרגלי הולדת הנכדות למזל טוב! ויה"ר שיזכו לראות רב נחת מכל יוצ"ח מתוך נחת ושמחה וכט"ס אכי"ר‬
‫נתפרסם לע"נ‬
‫דבורה רעכיל ב"ר‬
‫מרדכי יודא ע"ה‬
Heritage Foundation For Preservation of Jewish Cemeteries (HFPJC)
616 Bedford Ave, Suite 2-B, Brooklyn, NY 11211 T: 718-640-1470 E: [email protected]
Affiliated Organizations: London: Committee for Preservation of Jewish Cemeteries in Europe  E. Yisroel: Asra Kadisha