ועד הכשרות ניו זילנד - Auckland Hebrew Congregation

Transcription

ועד הכשרות ניו זילנד - Auckland Hebrew Congregation
‫ב"ה‬
Kosher Kiwi Licensing Authority New Zealand
‫ועד הכשרות ניו זילנד‬
Under the supervision of the
United Orthodox Hebrew
Congregations of New Zealand
Auckland:
Wellington:
108 Greys Avenue
Auckland 1145
80 Webb Street
Mt Cook 6011
Rabbi S. Altschul
Tel: +64 9 373 2908
[email protected]
Rabbi Y. Mizrahi
Tel: +64 4 384 7531
[email protected]
CERTIFICATE OF KASHRUT
SOLVAY NEW ZEALAND LIMITED
1 BUSH STREET, LEVIN, NEW ZEALAND
Has been inspected by the Orthodox Rabbinate of New Zealand and the entire plant is under
Rabbinical supervision.
The following are Kosher and Pareve (except for Passover, unless indicated):
Rhodoline DF 60
Rhodoline DP 102
Rhodoline DP 106
Rhodoline DP 119 intermediate
Rhodoline DP 119/50
Rhodoline DP 202
Rhodoline DP 207
Rhodoline DP 208
Rhodoline DP 211
Rhodoline DP 226/40
Rhodoline DP 270
Rhodoline DF 581 B
Rhodoline DF 642 NI
Rhodoline DF 643
Rhodoline DF 643 M
Rhodoline DF 681 F
Rhodoline DF 682
Rhodoline DF 691
Rhodoline DF 692
Rhodoline DF 999
Rhodoline EC 1109
Rhodoline 1232/50
Rhodoline 1541
Rhodoline DF 4226
Rhodoline DF 5338 AG
Rhodoline DF 5370 NZ or 5905
Rhodoline DF 5397
Rhodoline 5408 Z
Rhodoline DF 5428 BP
Rhodoline DF 5428 FPB
Rhodoline DF 5600
Rhodoline DF 5710
Rhodoline DF 5822
Rhodoline DF 5888
Rhodoline DF 6001
Rhodoline DF 6002
Rhodoline DF 6008
Rhodoline DF 6009 D
Rhodoline DF 6618
Rhodoline 6900 LC
Rhodoline WB10
Rhodoline WT 639
Emulsifier A
Gensil 107
Gensil 112E/35
Gensil 112E/35 FG
Gensil 112E/50
Gensil 112E/60
Gensil 112E/65
Gensil 601 aerosols
Gensil 800
Gensil 834
Gensil 2000
Gensil 2010
Gensil 2010 WT
Gensil 2030
Gensil 5458
Gensil 5458/10
Gensil 5458/20
Geronol SW60
‫תעודת כשרות‬
,‫הנני מאשר בזה כי בדקתי את כל הרכיבים ותהליך הייצור והאריזה של כל המוצרים הכלולים ברשימה זו‬
‫ שום חמרים לא‬,‫ וגם אינם באים במגע עם‬,‫ ואין הם מכילים‬,‫ בניו זילנד‬,‫ בעיר לוין‬,‫המיוצרים ע"י חברת סולביי‬
.‫כשרים בעת הייצור והאריזה‬
.‫ תחת השגחת הקהילה האורטודוקסית בניו זילנד‬,‫ לא כולל פסח‬,‫המוצרים הנ"ל כשרים ופרווה לכל השנה‬
‫ועל זה באתי על החתום‬
‫הרב יצחק מזרחי‬
‫רב קהילת וועלינגטון‬
SIGNATURE & STAMP OF THE SUPERVISING RABBI:
______________________________________________
Rabbi Yitzchak Mizrahi
This Certificate is issued on: 23 March, 2014 / 21 Adar 2, 5774
This Certificate will expire on: 22 March, 2015 & is subject to renewal at this time.
Note: Placing the Kosher Kiwi logo on products not listed above constitutes an unauthorised use of the Kosher Kiwi symbol, which is a registered trademark.