Lars Johansson i konkurs

Transcription

Lars Johansson i konkurs
Lars Johansson i konkurs
Egendom till försäljning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Stengrep
Balgrip
Växelplog Gregoire-Besson, RW Y4, ställbar tiltbredd
Pallyft Tole
Spannmålskärra, lastbilsbakända, defekt broms
Traktor Valmet 8400 1995, 6 892 h, defekt koppling
Ringvält Vaederstad, 4,20 m
Rundbalshack Kvaerneland
Hövändare PZ 500, 5 m
Strängläggare Galfre, 3,5 m
Traktor JD 6410 2001, 8 290 h, med Trima 485 lastare.
Dumperkärra, lastbilsbakända
Storbalvagn. Lastbilssläp
Gödselspridare Hill HS8-2000
Tim Högtippkärra
Fyrhjulsvagn med sidotipp
Harv Wiberg 61 pinnar
Slåtterkross Krone Easy Cut, nyrenoverad balk
Snöskopa
Pallgaffel
Krokodilgrip ÅLÖ
Torkanläggning AKRON, panna, 18 m3 silo, konisk ficka
Betesputsare Kellfri
Schaktblad (bakmonterat) Sami
12 st boskapsgrindar
Kalvstall
Reservelverk 53 kVA
Såmaskin Överum Tive Kombijet 5400
Såmaskin JUKO 4 m
Frösåmaskin Stegsted 3 m
Elevator med rensverk
Spannmålskross
Villkor
Visning kommer att ske tisdagen den 10 september 2013 på kl. 14.00 – 15.00 på
plats Gåddarbo 104, 733 99 Möklinta.
Konkursförvaltaren infordrar anbud på hela eller delar av egendomen.
UPPSALA Östra Ågatan 37, Box 1022, 751 40 Uppsala, Tel 018-15 76 80, Fax 018-69 41 57
GÄVLE Nygatan 3, 803 20 Gävle, Tel 026-18 31 00, Fax 026-12 00 01
Bankgiro 672-3951, e-post [email protected]
All egendom som överlåtes säljes i befintligt skick och konkursboet friskriver sig
från allt ansvar för eventuella fel och brister i egendomen eller i detta anbudsunderlag. Mervärdesskatt tillkommer.
Fri prövningsrätt förbehålles liksom rätt att avbryta anbudsförfarandet i förtid
och sälja hela eller delar av egendomen inom den utsatta anbudstiden.
För information angående verksamheten och kontakta konkursförvaltare
Ola Nordström på advokatfirman Wijk & Nordström AB på tel. 018 15 76 80
eller via e-post: [email protected]
Anbud emotses senast måndagen den 23 september 2013.
Uppsala den 29 augusti 2013
Ola Nordström