הוצאת ידע וייצור מחוץ לישראל- השלכות והתמודדות בחברות נתמכות מדען

Transcription

הוצאת ידע וייצור מחוץ לישראל- השלכות והתמודדות בחברות נתמכות מדען
‫‪www.pwc.com/il‬‬
‫הוצאת ייצור וידע‬
‫השפעות על תמריצים בישראל‬
‫כנס בוגרי הפירמה‬
‫יוני ‪2015‬‬
‫טלי ברנד‪ ,‬רו"ח‪ ,‬דירקטורית‪,‬‬
‫ראש תחום תמריצים‪ ,‬מחלקת מיסים‪PwC Israel ,‬‬
‫מבוא‬
‫•‬
‫היכן נפגוש עסקאות ‪? Licensing‬‬
‫•‬
‫עסקאות מורכבות‬
‫רווח הון‬
‫• וקטורים מתנגשים‬
‫•‬
‫ליווי כתיבת הסכמים‬
‫•‬
‫השלכות חשבונאיות‬
‫•‬
‫הכנסות מתמלוגים‬
‫מפעל‬
‫מאושר‬
‫עיסקת‬
‫‪Licensing‬‬
‫תמיכת‬
‫מדען ראשי‬
‫ניכוי מס‬
‫במקור‬
‫‪2‬‬
‫‪PwC Israel‬‬
‫הגורמים המשפיעים על סיווג עסקת ‪ Licensing‬כמכירה‬
‫•‬
‫בלעדיות‬
‫•‬
‫ללא הגבלות גאוגרפיות למדינה‬
‫•‬
‫ללא הגבלות שימוש בתחום מסוים‬
‫•‬
‫ללא הגבלות למשך שימוש (תקופת הרישיון זהה לתקופת הגנת הפטנט)‬
‫•‬
‫ללא זכויות למעביר לסיים את ההסכם‬
‫•‬
‫ללא זכויות למעביר למנוע ‪ Sublicensing‬או ‪Sub-assignment‬‬
‫•‬
‫זכות ראשונים למקבל הרישיון לתבוע הפרה‬
‫•‬
‫מקבל הרישיון אחראי באופן בלעדי לכל פעילויות הפיתוח‪ ,‬הייצור והשיווק‬
‫‪3‬‬
‫‪PwC Israel‬‬
‫תמריצים ממשלתיים בישראל‬
‫שני חוקים מרכזיים‪-‬‬
‫•‬
‫החוק לעידוד השקעות הון‪ ,‬התשי"ט (‪)1959‬‬
‫•‬
‫החוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה‪ ,‬התשמ"ד (‪)1984‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪4‬‬
‫הטבות מס‬
‫מענקי השקעה‬
‫מפעל מועדף‬
‫מס על דיבידנד‬
‫אישור ‪20‬א'‬
‫פחת מואץ‬
‫• מסלול מענקים‬
‫על רכוש קבוע‬
‫במרכז השקעות‬
‫מענקי מחקר‬
‫ופיתוח‬
‫• תמיכה במו"פ‬
‫תעשייתי‬
‫• מו"פ משותף‪:‬‬
‫הסכמים וקרנות‬
‫דו‪-‬לאומיים‪,‬‬
‫‪H2020‬‬
‫• מוסדות‬
‫אקדמאיים‪:‬‬
‫מגנ"ט‪ ,‬מגנטון‪,‬‬
‫נופר‬
‫מענקי תעסוקה‬
‫• מגוון מסלולים‬
‫שונים‬
‫המתפרסמים‬
‫מדי תקופה‬
‫‪PwC Israel‬‬
‫הטבות תכניות המדען הראשי‬
‫•‬
‫מימון תכניות מו"פ‬
‫•‬
‫שיעור המימון ע"י המדען הראשי‬
‫•‬
‫מחויבות לתשלום למשרד המדען הראשי בשל תוצרי הפיתוח וניגזרותיו‬
‫•‬
‫שיעור התמלוגים‬
‫•‬
‫תקרת התמלוגים‬
‫•‬
‫עמידה בתנאי חוק המו"פ ותקנותיו‬
‫‪5‬‬
‫‪-‬‬
‫ידע בישראל‬
‫‪-‬‬
‫ייצור בישראל‬
‫‪PwC Israel‬‬
‫השפעת הוצאת ייצור לחו"ל על המחויבות כלפי המדען‬
‫הראשי‬
‫•‬
‫שיעור הייצור המקורי בחו"ל‬
‫•‬
‫מחייב קבלת אישור מדען מראש‬
‫•‬
‫בהוצאת ייצור –‬
‫•‬
‫עד ‪ 10%‬שינוי מהתכנית המקורית – ללא השפעה‬
‫•‬
‫בין ‪ 50% - 10%‬הוצאת ייצור לחו"ל – תשלום ‪ 120%‬כתמלוגים‬
‫•‬
‫בין ‪ 90% - 50%‬הוצאת ייצור לחו"ל – תשלום ‪ 150%‬כתמלוגים‬
‫•‬
‫מעל ‪ 90%‬הוצאת ייצור לחו"ל ‪-‬‬
‫תשלום ‪ 300%‬כתמלוגים‬
‫•‬
‫קצב תשלום התמלוגים משתנה כאשר מדובר בהעברת ייצור לצד קשור‬
‫לעומת צד שאינו קשור‬
‫‪6‬‬
‫‪PwC Israel‬‬
‫השפעת הוצאת ידע (‪ )IP‬לחו"ל על המחויבות כלפי‬
‫המדען הראשי‬
‫•‬
‫מחייב קבלת אישור מדען מראש‬
‫ייתכנו מצבים בהם המדען יראה מתן זכות שימוש בטכנולוגיה ישראלית‬
‫אשר פותחה במימון מדען כהוצאת ‪ /‬מכירת ידע‬
‫‪7‬‬
‫‪PwC Israel‬‬
‫השפעת הוצאת ידע (‪ )IP‬לחו"ל על המחויבות כלפי‬
‫המדען הראשי‬
‫מינימום‬
‫תשלום‬
‫למדען‬
‫מקסימום‬
‫תשלום‬
‫למדען‬
‫‪8‬‬
‫סכום‬
‫התמלוגים‬
‫ששולם‬
‫למדען עד כה‬
‫סכום‬
‫התמלוגים‬
‫ששולם‬
‫למדען עד כה‬
‫סכום‬
‫המענקים‬
‫מהמדען‬
‫הראשי‬
‫ריבית‬
‫‪LIBOR‬‬
‫‪6‬‬
‫ריבית‬
‫‪LIBOR‬‬
‫סכום‬
‫המענקים‬
‫מהמדען‬
‫הראשי‬
‫‪PwC Israel‬‬
‫מפעל מועדף‬
‫•‬
‫מפעל תעשייתי בישראל‬
‫•‬
‫תנאי ייצוא‬
‫האם קיימת חובה לקבל מרשות המיסים פרה רולינג?‬
‫‪9‬‬
‫‪PwC Israel‬‬
‫השפעת הוצאת ייצור לחו"ל על הטבות המפעל המועדף‬
‫•‬
‫פיתוח ‪ +‬ייצור‬
‫•‬
‫מדידת החלק המועבר לחו"ל‬
‫•‬
‫בדיקת עמידה בתנאי פרה רולינג‬
‫•‬
‫חלקיות הטבות‬
‫•‬
‫ביטול הטבות‬
‫ישראל‬
‫חו"ל‬
‫‪10‬‬
‫‪PwC Israel‬‬
‫השפעת הוצאת ידע לחו"ל על הטבות המפעל המועדף‬
‫•‬
‫שינוי מודל עסקי (פיתוח עבור תושב חוץ)‬
‫•‬
‫שיעור הידע המיוצא‬
‫•‬
‫התרומה של התאגיד הישראלי לתוצרים (ייצור בלבד‪ /‬פיתוח וייצור‪ /‬פיתוח וייצור)‬
‫•‬
‫הכנסות מתמלוגים‬
‫•‬
‫רווח הון‬
‫‪11‬‬
‫‪PwC Israel‬‬
‫סיכום‬
‫•‬
‫הכנת החברה מראש לשיתופי פעולה בינלאומיים‬
‫•‬
‫תכנון הסכם הרישיון – מודל כלכלי‪ ,‬השפעות מס בישראל ובחו"ל‪ ,‬השפעות‬
‫חשבונאיות‪ ,‬השפעות תמריצים אחרים‬
‫•‬
‫ליווי מומחים‬
‫•‬
‫השלכות ארוכות טווח‬
‫•‬
‫בחירת הנתיב המתאים ביותר‬
‫‪12‬‬
‫‪PwC Israel‬‬
!‫תודה על ההקשבה‬
‫ רו"ח‬,‫טלי ברנד‬
,‫ מנהלת תחום תמריצים‬,‫דירקטורית‬
PwC Israel ,‫מחלקת מיסים‬
03-7954759 /050-2035796 :‫טל‬
[email protected] :‫אימייל‬
©2015 Kesselman & Kesselman. All rights reserved.
In this document, “PwC Israel” refers to Kesselman & Kesselman, which is a member firm of
PricewaterhouseCoopers International Limited, each member firm of which is a separate legal entity. Please
see www.pwc.com/structure for further details.
PwC Israel helps organisations and individuals create the value they’re looking for. We’re a member of the
PwC network of in 157 countries with more than 195,000 people. We’re committed to delivering quality in
assurance, tax and advisory services. Tell us what matters to you and find out more by visiting us at
www.pwc.com/il
This content is for general information purposes only, and should not be used as a substitute for consultation
with professional advisors.